finder - ghid electrician

107
Scheme de conexiune pentru instalaţii electrice, privind aplicaţiile rezidenţiale şi aplicaţii cu relee de timp PENTRU ELECTRICIAN 2O 1O 2OO9

Upload: bogdan-girigan

Post on 10-Aug-2015

203 views

Category:

Documents


16 download

DESCRIPTION

Ghid electrician

TRANSCRIPT

Page 1: Finder - Ghid Electrician

ZF

I0214R

O -

I/0

9 -

??

- ?

? -

Pri

nte

d i

n I

taly

Scheme de conexiunepentru instalaţii electrice, privind aplicaţiile rezidenţialeşi aplicaţii cu relee de timp

PENTRU ELECTRICIAN

ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE FINDER ESTE DISPONIBILĂ PRINCEI MAI MARI DISTRIBUITORI DE MATERIALE ELECTRICE

2O1Owww.finder.rocatalog on-line

ŞTA

MP

ILA

DIS

TR

IBU

ITO

RU

LU

I

2OO9

Page 2: Finder - Ghid Electrician

Cuprins

Introducere în instalaţia cu releu ......................................................................................................................................... pagina 2, 3

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţionala, Funcţia...1, intrerupător unipolar ...................................... pagina 4...7

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţionala, Funcţia...6, comutator 3 secvenţe ..................................pagina 8...11

Certificate şi omologări ale produselor ........................................................................................................................ pagina 12

Conductori ............................................................................................................................................................................ pagina 13

Seria 10 - Relee crepusculare .......................... pagina 14...19

Seria 11 - Relee crepusculare modulare ..........pagina 20...23

Seria 12 - Ceasuri programabile .......................pagina 24...29

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice .......... pagina 30...35

Seria 14 - Automate de scară ........................... pagina 36...43

Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere ...pagina 44...47

Seria 18 - Senzori de mişcare ...........................pagina 48...51

Seria 20 - Relee pas cu pas

electromecanice modulare ...............pagina 52...55

Seria 22 - Relee monostabile modulare ...........pagina 56, 57

Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice .pagina 58...61

Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice .pagina 62, 63

Schema de legătură comparând tipurile:

27.01, 26.01, 13.71, 15.51 şi 13.81 ...pagina 64

Seria 1T - Termostat de perete ......................... pagina 65

Seria 19 - Releu monostabil modular

“Auto-On-Off” .................................... pagina 66

Seria 48 - Interfaţă modulară cu releu ..............pagina 67

Seria 4C - Interfaţă modulară cu releu ............. pagina 68

Seria 58 - Interfaţă modulară cu releu ..............pagina 69

Seria 7E - Contoare de energie ...................... pagina 70...75

Seria 7P - Descărcătoare .................................. pagina 76...85

Seria 72 - Relee de nivel pentru

lichide conductibile ............................pagina 86...92

Tipul 72.31 - Releu de supraveghere

a reţelei trifazate .......................... pagina 93

Seria 80 - Relee de timp modulare ...................pagina 94...101

Seria 81 - Relee de timp modulare ...................pagina 102...104

Page 3: Finder - Ghid Electrician

Introducere în instalaţia cu releu pas cu pas

Electricianul, care se ocupă de instalaţii electrice de tipcivil sau rezidenţial, dispune astăzi de o alternativăvalabilă la soluţiile tradiţionale.

Economie şi FlexibilitateRealizarea unei instalaţii dotate cu mai multe puncte decomandă aflate la o distanţă destul de mare între ele, afost întotdeauna o acţiune complicată şi scumpă. Deexempu: daca ne gândim ca pentru fiecare întrerupătorcap-scară este nevoie de trei conductori, pentru întrerupătorul cruce sunt necesari patru.În momentul de faţă cea mai avantajoasă soluţie, înrealizarea unei instalaţii electrice, este oferită de utilizareareleelor pas cu pas, care:• simplifică realizarea instalaţiei;• o face să devină uşor expandabilă;• reduce costul.

SimplitateElectricianul, utilizând butoane şi relee în locul întrerupătoarelor, cap-scară şi cruce, va observa fărăîndoială simplificarea muncii sale prin folosirea unui circuit numit “de comandă”, separat fizic de cel legat desarcină, extensibil la mai multe puncte de comandă,numai cu doi conductori care pot fi de secţiune mică(până la 0,5 mm2, aşa cum prevede norma CEI 64-8),pentru că va trebui să suporte doar sarcina aferentă

bobinei releului (20÷600 mA).În schimb, circuitul de putere va trebui să fie de secţiunecorespunzătoare, dar în loc să urmeze traseul instalaţiei tradiţionale de dus-întors, va pleca de la bornele releului direct spre sarcină.

SiguranţăDacă sunt aplicaţii mai speciale, se poate folosi un transformator, ca circuitul de comandă să fie dotat cudiverse tensiuni de alimentare diferite de cele de lareţea, atât în c.a. cât şi în c.c.Nu există nici un alt element la ora actuală, care dispunede urmatoarele caracteristici:• diversitate în condiţii de lucru speciale;• siguranţă rezultată prin separarea circuitului

de comandă de cel de putere;• economisire prin simplificarea instalaţiei.

DiversitatePe lângă avantajele tehnice descrise până în prezent,este necesar de subliniat diversitatea sistemelor defixare, care pot fi de la o simplă introducere într-o cutiede derivaţie de perete, până la o fixare cu şuruburi sauclipsabilă pe sina de 35 mm (EN 60715).

2

Page 4: Finder - Ghid Electrician

În conformitate cu normeleReleele pas cu pas FINDER, sunt construite înconformitate cu normele CEI. Pe lângă acestea, auobţinut de la institutele pentru controlul calităţii,certificate de omologare eliberate după repetate probede funcţionare. Pentru acest aspect este necesar devăzut capitolul “Omologari” de la pagina 12. În gama produselor FINDER sunt prezente atât releepas cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) cât şirelee pas cu pas electronice (dotate cu contact de releuîn sarcină Seria 13), care corespund calităţilor severede siguranţă impuse de norme, garantând izolarea contactelor de circuitul de comandă.

NORME CEI:EN 61810-1: Relee electronice “totul sau nimic”

şi de măsură.EN 60669-1: Aparate de comandă non automate

(întrerupătoare pentru instalaţii fixe uz casnic sau asemănător).

64 - 8: Instalaţii electrice.

Diminuarea zgomotului Prin continuitatea studiilor de dezvoltare tehnică,FINDER a obţinut rezultate pozitive în diminuareamicropoluării acustice, generată de comutarea mecanicăa contactelor.Astăzi, utilizatorul (electricianul), dispune de releelepas cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) care,în comparaţie cu versiunile precedente, produc un nivelde zgomot la fel cu întrerupătorul normal (în jur de 20 dB).În schimb, nivelul de zgomot produs prin comutareaRELEULUI PAS CU PAS SILENŢIOS “13.71” şi“13.81”, este asemănător zgomotului produs deambient.

3

Introducere în instalaţia cu releu pas cu pas

Page 5: Finder - Ghid Electrician

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie cu releu de tipul: 20.21 - 26.01 - 27.01 - 13.71

Buton Buton Buton Buton

Exemplu de instalaţiecu releu tipul 27.01.

Funcţia ...1Comparând cele două soluţii de instalaţii, se poate observachiar şi pentru funcţia cea mai simplă, că instalaţia cureleu este cea mai avantajoasă.Întradevăr pentru circuitul de comandă al releului suntsuficienţi doar doi conductori care pot fi de o secţiune inferioară (până la 0,5 mm2). În schimb pentru instalaţia

tradiţională, conductorii trebuie să fie neapărat de secţiunecorespunzătoare cu sarcina şi în număr mai mare.Pe plan economic, în afară de reducerea costurilor materialelor, trebuie luată în consideraţie şi economisireatimpului obţinut de electrician pentru realizarea instalaţieicu releu, care ne permite şi ulterioare intervenţii pentrumodificări sau extinderi.

4

Iluminare Pasul 1 Pasul 2OFF ON

Page 6: Finder - Ghid Electrician

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Cap-scară Cruce Cruce Cap-scară

5

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie tradiţională

Page 7: Finder - Ghid Electrician

6

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Bec(Sarcină)

Butoane

Fază

Nul

Exemplu cu releu tipul 27.01.

Page 8: Finder - Ghid Electrician

Nul

FazăBec

Cap-scară Cruce

7

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Cap-scară

Page 9: Finder - Ghid Electrician

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Buton Buton Buton Buton

Exemplu de instalaţiecu releu tipul 27.06.

Funcţia ...6Pentru aplicaţii mai complicate ca aceea din figură, este suficient să urmărim schema pentru a putea întelegesimplitatea. În mod special, avantajul instalaţiei cu releueste economia mai mare de 40% faţă de instalaţiatradiţională.

8

Principalul obiectiv al acestei instalaţii este că ne oferă ocomandă de două circuite printr-un singur releu pas cupas, având două contacte separate: acţionând un buton,circuitul se închide iar acţionând din nou butonul, se închide un alt circuit.

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie cu releu de tipul: 20.26 - 26.06 - 27.06

Zona 1 Zona 2

Iluminare Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3Zona 1 OFF OFF ONZona 2 OFF ON ON

Page 10: Finder - Ghid Electrician

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Cap-scară Cruce Cruce Cap-scară

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie tradiţională

9

Zona 1 Zona 2

Page 11: Finder - Ghid Electrician

10

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Bec(Sarcină)

Butoane

Fază

Nul

Exemplu cu releu tipul 27.06.

Page 12: Finder - Ghid Electrician

11

Nul

Fază

Bec

Cap-scară Cap-scarăCruce

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Bec

Page 13: Finder - Ghid Electrician

CERTIFICARE

Omologari (Conform tipului)

Franta

Anglia

Norvegia

Italia

Suedia

Germania

Germania

America

America siCanada

SIMBOL AUTORITATEA SIGLĂ ŢARĂ

SIMBOL AUTORITATEA SIGLĂ ŢARĂ

Laboratoire Centraldes Industries Electriques

Lloyd’s Registerof Shipping

Nemko

Registro Italiano Navale

Intertek Testing Service ETL Semko

VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Tüv Rheinland

UnderwritersLaboratoires

UnderwritersLaboratoires

LCIE

Lloyd’sRegister

N

RINA

S

VDE

TÜV

UL

cULus

Uniunea Europeană

România

Mexic

Canada

Danemarca

Finlanda

Germania

Rusia

Italia

Declaraţiede Conformitate a Producătorului

AutoritateaFeroviară Română

Asociación y Certificación, A.C.

Canadian StandardsAssociation

UL International Demko

SGS Fimko

Germanischer Lloyd’s

Gost (Declarationof Conformity)

Istituto Italiano del Marchio di Qualità

CE

AFER

ANCE

CSA

D

FI

GL

Gost

IMQ

OMOLOGĂRI

12

Page 14: Finder - Ghid Electrician

13

Conductori

...

Secţiunea minimă a conductorilor

4 mm2 Pentru alimentarea mai multor prize decurent ≤ 16 A; sau pentru utilizatori ficşi ex:cuptor electric, sobă electrică, ...

2,5 mm2 Pentru alimentarea mai multor prize decurent ≤ 10 A; sau pentru utilizatori ficşi ex:boiler, maşină de spălat, ...

1,5 mm2 Pentru alimentarea unor aparate de iluminatşi a unor prize de curent ≤ 10 A saupentru utilizatori ficşi ex: televizor, miciaparate electrice de uz casnic, ...

CuloriPământare, protecţie.Bicolor: galben - verde.

NulAlbastru deschis

FazăMaro

Fază Negru

Fază Gri

Page 15: Finder - Ghid Electrician

Nu cereti luna de pe cer, noi va oferim ceva mai bun.

Relee crepusculare Seria 10 si Seria 11• Brevet Finder inovator, care simplifică instalarea.• Singurii conform RoHS in totalitate, materialul

contactelor si a senzorului fotoelectric,nu conţine Cadminu.

RoHScompliance

Din 1954, lumină când e necesar

Page 16: Finder - Ghid Electrician

15

Tipul 10.32

Ieşire dublă - 2 ND 16A

pentru comutarea Fazei şi a Nulului

- 2 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe stâlp sau pe perete

Seria 10 - Relee crepusculare

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună

Comutare bipolară a sarcinii F & N

Sarcină

F

N

Sensibilitate reglabilă

prin selector iluminat

cu LED

Conexiune internă

Page 17: Finder - Ghid Electrician

16

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună

Comutare unipolară a sarcinii pe Fază

Tipul 10.41

Ieşire simplă - 1 ND 16A

pentru comutarea Fazei

- 1 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe stâlp sau pe perete

Sarcină

F

N

Sensibilitate reglabilă

prin selector iluminat

cu LED

Conexiune internă

Seria 10 - Relee crepusculare

Page 18: Finder - Ghid Electrician

Releu şi sarcini – tensiune de alimentare comună

Comutare unipolară a sarciniilor pe Fază

Tipul 10.42

Două ieşiri independente - 2 ND 16A

- 2 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe stâlp sau pe perete

17

Sarcină

F

N

Conexiune internă

Sensibilitate reglabilă prin

selector iluminat cu LED

Sensibilitate reglabilă

prin selector iluminat

cu LED

Seria 10 - Relee crepusculare

Page 19: Finder - Ghid Electrician

18

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună

Comutare unipolară a sarcinii pe Fază

Tipul 10.51

Ieşire simplă - 1 ND 12A

- 1 ND, 12 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe stâlp sau pe perete

Sarcină

F

N

Conexiune internă

Seria 10 - Relee crepusculare

Page 20: Finder - Ghid Electrician

Funcţionare corectă - asiguartă prinmontarea releului crepuscular într-o

zonă unde lumina lămpilor comandatenu are efect asupra elementului

fotosensibil

Releu crepuscular unde intensitatealuminoasă a sarcinii comandate nu

influenţează nivelul de iluminaresesizat de elementul fotosensibil

Funcţionare incorectă - manifestată princicluri repetate a lămpilor între On şi Offdeoarece lumina acestora este detectată

de elementul fotosensibil

Releu crepuscular tradiţional unde intensitatea luminoasă a sarcinii

comandate influenţează nivelul de iluminaresesizat de elementul fotosensibil

Principiul novator de ”compensare a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii” evită efectele

neplăcute şi dăunătoare ale lămpilor care comută în cicluri repetate între On şi Off

datorită unei instalări neglijente

pragul setatpragul setat pragul setat

recalcularea pragului OFF

Nivelul intensităţii luminoase ambientale măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular.

Nivelul intensităţii luminoase ambientale + al lămpilor comandate, măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular.

Note:1. O instalare executată corect se obţine dacă se încearcă realizarea montării releului crepuscular într-o zonă unde lumina emisă de lămpile

comandate nu are efect asupra nivelului luminii ambiante detectate de elementul fotosensibil, deşi principiul ”compensării influenţei intensităţii luminoase a sarcinii” va ajuta atunci când acest lucru nu este realizabil în totalitate. În acest caz trebuie precizat ca principiul compensării poate întârzia uşor timpul de declanşare – Off peste valoarea ideală.

2. Principiul compensării nu are efect dacă intensitatea luminoasă a mediului ambiant combinată cu aceea a lămpilor comandate depăşeştevaloarea de 120 lux.

3. Tipurile 10.32 şi 10.41 sunt compatibile cu lămpile cu descărcare în gaz care ajung la întreaga capacitate în 10 minute, întrucât circuitul electronic monitorizează lumina emisă de lămpi o perioadă de timp mai mare de 10 minute pentru a realiza o evaluare corectă a contribuţiei acestor lămpi la nivelul de iluminare general.

Avantajul utilizării principiului de “compensare

a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”

Tipurile 10.32, 10.41 şi 10.51sunt relee crepusculare cu”compensarea influenţei

intensităţii luminoase a sarcinii”

Seria 10 - Relee crepusculare

19

Page 21: Finder - Ghid Electrician

20

Schema de conexiune

Tipul 11.31

17.5 mm lăţime

- 1 contact normal deschis, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: 110...230 V c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Reglarea sensibilităţii

LED

Fotocelulă

Sarcină

F

Seria 11 - Relee crepusculare modulare

Tipul 011.02

- Fără cadmiu

- Nepolarizat

- Izolazie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular

- Gradul de protecţie: IP 54

Accesoriu - Senzor fotoelectric

Page 22: Finder - Ghid Electrician

21

Seria 11 - Relee crepusculare modulare

Schema de conexiune

Tipul 11.41

“Histerezis zero”

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: 230 V c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

011.02

14 11 12 B1 B2

A1 A2

Reglarea sensibilităţii

LED

Fotocelulă

Sarcină

Selector scală

F

Tipul 011.02

- Fără cadmiu

- Nepolarizat

- Izolazie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular

- Gradul de protecţie: IP 54

Accesoriu - Senzor fotoelectric

N

Page 23: Finder - Ghid Electrician

22

Schema de conexiune

Tipul 11.42

2 ieşiri independente

- 1 C + 1 ND, 12 A 250 V c.a.

- Alimentare: 230 V c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

011.02

14 11 12 B1 B2

A1 A2 21 24

L

N

Sarcină

Fotocelulă

F

N

Seria 11 - Relee crepusculare modulare

Tipul 011.02

- Fără cadmiu

- Nepolarizat

- Izolazie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular

- Gradul de protecţie: IP 54

Accesoriu - Senzor fotoelectric

Sarcină

Reglarea sensibilităţii (2 contacte)

LED (2 contacte)

Selector scală

Reglarea sensibilităţii (1 contact)

LED (1 contact)

Page 24: Finder - Ghid Electrician

23

Seria 11 - Relee crepusculare modulare

Schema de conexiune

Tipul 11.91

Releu crepuscular + programator orar

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: 230 V c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Fotocelulă

Sarcină

F

Tipul 011.02

- Fără cadmiu

- Nepolarizat

- Izolazie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular

- Gradul de protecţie: IP 54

Accesoriu - Senzor fotoelectric

N

Afişaj

Joystick pentru

programare

Page 25: Finder - Ghid Electrician

24

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipul 12.01

Ceas programabil, electromecanic cu

orar zilnic, lăţime 35.8 mm

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Page 26: Finder - Ghid Electrician

25

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipul 12.11

Ceas programabil, electromecanic

cu orar zilnic, lăţime 17.6 mm

- 1 ND, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Page 27: Finder - Ghid Electrician

26

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipurile 12.21/22

Ceas programabil, electronic cu

orar săptămânal, lăţime 35.8 mm

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a. (12.21)

2 contacte comutatoare, 16 A 250 V c.a. (12.22)

- Alimentare: c.a./c.c.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Tipul 12.22

Tipul 12.21 Tipul 12.22

Page 28: Finder - Ghid Electrician

27

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

F

N

Sarcină

Tipul 12.31

Ceas programabil, electromecanic cu

orar zilnic/săptămânal, lăţime 72 mm

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Montare pe partea frontală a panoului

Page 29: Finder - Ghid Electrician

28

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipul 12.71

Ceas programabil, electronic cu orar

săptămânal, laţime 17.6 mm

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a./c.c.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Ceasul programabil

12.71

Adaptor Conductor

serial PC

Instalarea programului (“softului”):

- inseraţi CD-ul în CD-Rom

- apăsaţi butonul start

- urmăriţi instrucţiunile de pe ecran

- alegeţi limba şi ferestrele COM1...COM4 din meniu

Conţine: adaptor, conductor serial şi programul (“softul”)

Tensiune de alimentare: poartă serială PC-RS232

Consum: < 10 mA

Temperatura ambiantă: (-5...+35)°C

Gradul de protecţie: IP 00

Accesoriu - Modul de programare pentru PC

Tipul 012.00

Page 30: Finder - Ghid Electrician

29

Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipurile 12.91/92 “ZENITH”

Ceas programabil, electronic cu

orar săptămânal şi funcţie “Astro”

Lăţime 35.8 mm

- 1 sau 2 contacte comutatoare, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

Sarcină

N

Tipul 12.92

Tipul 12.91 Tipul 12.92

Page 31: Finder - Ghid Electrician

Tipul 13.12.8.024.0000

• Alimentare: 12V c.a./c.c. sau 24V c.a.

• 17.5 mm latime

• Comandă de Set/Start&Reset

• Durata minimă a impulsului

de comandă: 300 ms

• In concordanta cu norma EN 60669 si

EN 60669-2-1

APLICAŢII:

hoteluri, şcoli, spitale, azile de batrâni,

clinici, spaţii zgomotoase, plasate în edificii

rezidenţiale sau comerciale acolo unde

locatarii au nevoie de ajutor la cerere

Releu de apel cu

comanda de resetare

Producător de relee şi temporizatoare din 1954

Page 32: Finder - Ghid Electrician

31

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice modulare

Tipul 13.12Releu de apel cu comandă de resetare- 1 C + 1 ND, 8 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Lumină

Set

Reset

* Atunci când folosiţi o sonerie şi doriţi ca alimentarea

acesteia să se facă doar pentru o anumită perioadă

de timp, este necesară utilizarea unui temporizator

adiţional. Altfel alimentarea soneriei se face

permanent până la primirea comenzii de reset.

Schema de conexiune pentru releul de apelcu comandă de resetare

*Sonerie

Page 33: Finder - Ghid Electrician

32Întrerupător

Sarcină

N

Conectare releu pas cu pas (bistabil)

13.01

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

LED roşu

Sarcină

Buton

F

N

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

LED roşu

Tipul 13.01- 1 ND, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a./c.c.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Conectare releu pas cu pas(monostabil)

F

Page 34: Finder - Ghid Electrician

33

Sarcină

Butoane

N

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

13.71

Conectare cu 3 conductori cusau fără butoane iluminate

Sarcină

Butoane

N

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

Conectare cu 4 conductori cusau fără butoane iluminate

Tipul 13.71- 1 ND, 10 A 230 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Fixare în doză

FF

Maxim 15 butoane

iluminate (≤ 1 mA)

Page 35: Finder - Ghid Electrician

34

Tipul 13.81- 1 ND, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

13.81

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

N

Sarcină

Butoane

Sarcină

F

N

Schema de conexiune cu 3 conductoare Schema de conexiune cu 4 conductoare

F

Butoane

Page 36: Finder - Ghid Electrician

35

Schema de conexiune cu 3 conductoare

Tipul 13.91- 1 ND, 10 A 230 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Montare în cutii de conexiune rezidentiale

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

13.91

F

N

Sarcină

Butoane

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

Maxim 12

butoane

iluminate (≤ 1 mA)

Schema de conexiune cu 4 conductoareF

N

Sarcină

Butoane

Page 37: Finder - Ghid Electrician

36

Tipul 14.01- 1 ND, 16 A 230 V c.a.

- Alimentare: c.a.

- Temporizarea setabila între 30s si 20min

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţii stabilite prin selectorul rotativ frontal:

Seria 14 - Automate de scară modulare

(BE) Lumină rearmabilă (casa scării)

(BP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare

(IT) Releu pas cu pas temporizat

(IP) Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare

(RI) Releu pas cu pas

Lumină fixă

Page 38: Finder - Ghid Electrician

14.01 - Conexiune cu 4 conductori

1 = Selectare funcţii

2 = Reglare timp

3 = Indicator LED

Sarcină

Butoane

F

N

14.01 - Conexiune cu 3 conductori

Sarcină

Butoane

F

N

37

1

23

1

23

1 = Selectare funcţii

2 = Reglare timp

3 = Indicator LED

Seria 14 - Automate de scară modulare

Page 39: Finder - Ghid Electrician

38

Tipul 14.71

- 1 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Temporizarea setabila între 30s si 20min- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţii:

Lumină rearmabilă (casa scării)

Funcţia de “întreţinere casa scării”

Seria 14 - Automate de scară modulare

Page 40: Finder - Ghid Electrician

Sarcină Sarcină

39

Butoane

F

N

Butoane

F

N

14.71 - Conexiune cu 4 conductori

1 = Reglare timp

2 = Indicator LED

14.71 - Conexiune cu 3 conductori

1 = Reglare timp

2 = Indicator LED

1 2

1 2

Seria 14 - Automate de scară modulare

Page 41: Finder - Ghid Electrician

Tipul 14.81

- 1 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Temporizarea setabila între 30s si 20min- Toate terminalele pe aceeasi parte- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţii:

40

Lumină rearmabilă (casa scării)

Funcţia de “întreţinere casa scării”

Seria 14 - Automate de scară modulare

Page 42: Finder - Ghid Electrician

Seria 14 - Automate de scară modulare

Sarcină

Butoane

F

N

Sarcină

Butoane

F

N

14.81 - Conexiune cu 4 conductori

1 = Reglare timp

14.81 - Conexiune cu 3 conductori

41

1 = Reglare timp

1 1

Page 43: Finder - Ghid Electrician

42

Tipul 14.91

- 1 ND, 16 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Temporizarea setabila între 30s si 20min- 3 terminale, pe aceeaşi parte- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Seria 14 - Automate de scară modulare

(butoanele de comandă trebuie să suporte curentul

nominal al sarcinii)

F

N

Sarcină

Butoane

1 = Reglare timp

1

Funcţii:

Anclanşare temporizată

Page 44: Finder - Ghid Electrician

Din 1954, lumină când e necesar

Seria 14

Automate de scară modulare

Finder ştie să-ţi facă viaţa mai uşoară

Page 45: Finder - Ghid Electrician

44

Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

Tipul 15.51

- Putere maximă nominală:400 W 230 V c.a.

- Alimentare: c.a.- Fixare în doză sau pe perete

Modul de funcţionare 2 (fără memorare): nivelul intensităţii luminoase nueste memorat.

Modul de funcţionare 1 (cu memorare): nivelul intensităţii luminoasesetat anterior este memorat (funcţie reglată din fabrică).

Programe

Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scadeprogresiv în maxim 10 trepte.Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)şi OFF (deconectare). Când se comută în starea ON se porneşte de la ultimul nivel al intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scadeprogresiv în maxim 10 trepte.Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)şi OFF (deconectare) adică între intensitate luminoasă maximă şi zero.

Setarea modului de funcţionare:

Este posibilă setarea modului de funcţionaredorit realizând următorii paşi:a) Întrerupeţi alimentarea;b) Apăsaţi butonul de comandă;c) Alimentaţi releul şi ţineţi apăsat butonul

pentru cel puţin o secundă;d) La eliberarea butonului de comandă,

lumina va clipi o dată sau de două ori indicând selectarea modului de funcţionare 1 sau 2.

Repetând paşii de mai sus se va realizaschimbarea alternativă a modurilor defuncţionare.

Page 46: Finder - Ghid Electrician

N

45

Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

15.51 - Conectare releu pas cu pas cu

butoane de comandă legate la fază

15.51 - Conectare releu pas cu pas cu

butoane de comandă legate la nul

N

FF

Sarcină

Butoane

Sarcină

Butoane

Când se comanda lampile cu halogen în joasa tensiune, alimentate prin transformatoare electromagneticesau electronice, nu conectati mai mult de un transformator la fiecare Dimmer 15.51.

Page 47: Finder - Ghid Electrician

46

Seria 15 - Releu pas cu pas electronic - DimmerSeria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

Tipul 15.61

- Putere maximă nominală:500 W 230 V c.a.

- Alimentare: c.a.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Modul de funcţionare 2 (fără memorare): nivelul intensităţii luminoase nueste memorat.

Modul de funcţionare 1 (cu memorare): nivelul intensităţii luminoasesetat anterior este memorat (funcţie reglată din fabrică).

Programe

Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scadeprogresiv în maxim 10 trepte.Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)şi OFF (deconectare). Când se comută în starea ON se porneşte de la ultimul nivel al intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scadeprogresiv în maxim 10 trepte.Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)şi OFF (deconectare) adică între intensitate luminoasă maximă şi zero.

Setarea modului de funcţionare:

Pentru tipul 15.61 este posibilă setareaprogramului prin intermediul selectoruluifrontal.

Page 48: Finder - Ghid Electrician

47

N

15.61 - Conectare releu pas cu pas cu

butoane de comandă legate la fază

15.61 - Conectare releu pas cu pas cu

butoane de comandă legate la nul

N

FF

Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

Butoane

Sarcină

Butoane

Sarcină

Când se comanda lampile cu halogen în joasa tensiune, alimentate prin transformatoare electromagneticesau electronice, nu conectati mai mult de doua transformatoare la fiecare Dimmer 15.61.

Page 49: Finder - Ghid Electrician

48

Seria 18 - Senzori de mişcare

F

N

Detecţiamişcării

Contact

Releul se declanşează după expirarea timpului Timpus, de la ultima detecţie a mişcării.

Sarcină

- 1 ND, 10 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare pe perete sau pe tavan

Tipul 18.01

Pentru instalaţii de interiorGradul de protecţie IP 40

Tipul 18.11

Pentru instalaţii de exteriorGradul de protecţie IP 54

Reglarea pragului

de intervenţie în

funcţie de lumina

ambiantă

Reglarea timpului

de întârziere la

deconectare

Schema de conexiune

Page 50: Finder - Ghid Electrician

49

Seria 18 - Senzori de mişcare

180°

27°

18.01

Gradele de libertate

180°

27°

110°

2 m 10 m

(0.35...1.4) m

Vedere laterală Vedere în plan

Câmpul de acoperire - 18.01, 18.11 - Montarea pe perete.

18.11

110°

10 m

Câmpul de acoperire

18.01 - Montare pe tavan, instalaţii interioare 18.11 - Montare sub streaşină, instalaţii exterioare

Page 51: Finder - Ghid Electrician

50

Seria 18 - Senzori de mişcare

F

N

Sarcină

Reglarea pragului de intervenţie în funcţie de lumina ambiantă

Reglarea timpuluide întârziere la

deconectare

- 1 ND, 10 A 230 V c.a.- Alimentare: c.a.- Montare pe tavan sau încastrare în tavan

Tipul 18.21Pentru instalaţii de interiorGradul de protecţie IP 40

Tipul 18.31Pentru instalaţii de interiorGradul de protecţie IP 40

Detecţiamişcării

Contact

Releul se declanşează după expirarea timpului Timpus, de la ultima detecţie a mişcării.

Schema de conexiune

Page 52: Finder - Ghid Electrician

Seria 18 - Senzori de mişcare

51

Câmpul de acoperire

Instalare unică Instalare multiplă

18.21, 18.31 - Instalaţii de interior, montare pe tavan sau încastrare în tavan

Accesorii Membrană limitatoare pentru tipurile 18.21 şi 18.31

Page 53: Finder - Ghid Electrician

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei

Tipul 20.21- 1 ND, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Butoane

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

20.21

52

Page 54: Finder - Ghid Electrician

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

53

Conectare cu realizarea comenzii în joasă tensiune

F

N

Sarcină

Butoane

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Co

nd

en

sato

r

Butoane iluminate

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminateAdaptor - Tipul 026.00Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).

Page 55: Finder - Ghid Electrician

54

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei

F

N

Sarcină

Butoane

Tipurile 20.22/23/24/26/28- 2 ND, 16 A 250 V c.a.- 1 ND + 1 NÎ, 16 A 250 V c.a. (numai pentru 20.23)- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

20.22

20.23

20.24

20.26

20.28

Page 56: Finder - Ghid Electrician

55

Conectare cu realizarea comenzii în joasă tensiune

F

N

Sarcină

Butoane

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Co

nd

en

sato

r

Butoane iluminate

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminateAdaptor - Tipul 026.00Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).

Page 57: Finder - Ghid Electrician

56

Seria 22 - Relee monostabile modulare

Tipul 22.21- 1 ND, 20 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm

(EN 60715)

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei

F

N

Sarcină

Întrerupător

F

N

Sarcină

Întrerupător

Conectare cu realizarea comenzii în joasă tensiune

Page 58: Finder - Ghid Electrician

57

Seria 22 - Relee monostabile modulare

Tipurile 22.22/23/24- 2 ND, 20 A 250 V c.a.

(numai pentru 22.22)- 1 ND + 1 NÎ, 20 A 250 V c.a.

(numai pentru 22.23)- 2 NÎ, 20 A 250 V c.a.

(numai pentru 22.24)- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

22.22 22.23

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea reţelei

F

N

Sarcină

Întrerupător

Conectare cu realizarea comenzii în joasă tensiune

F

N

Sarcină

Întrerupător

22.24

Page 59: Finder - Ghid Electrician

58

Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

Conectare cu realizarea comenziide la tensiunea reţelei

Tipul 26.01- 1 ND, 10 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare în doză

Sarcină

Butoane

N

Sarcină

Butoane

26.01

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

F

N

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune alternativă joasă

F

Page 60: Finder - Ghid Electrician

59

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuăF

N

Sarcină

Butoane

Adaptor c.c.

Accesoriu - Adaptor c.c.

Tipul 026.9.012 026.9.024

Tensiune nominala 12 V c.c. 24 V c.c.

Temperatura ambianta maximă + 40°C + 40°C

Plaja de functionare (0.9…1.1)UNAccesoriu - Modul pentru butoane iluminate

Adaptor - Tipul 026.00

Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).

Conectare cu realizarea comenzii de la

tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Condensator

Butoane iluminate

Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

Page 61: Finder - Ghid Electrician

Tipurile 26.02/03/04/06/08

- 2 ND, 10 A 250 V c.a.- 1 ND + 1 NÎ, 10 A 250 V c.a. (26.03)- Alimentare: c.a.- Fixare în doză

Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

60

Conectare cu realizarea comenzii

de la tensiunea reţelei

Sarcina

Botoane

F

N

N

Sarcina

Botoane

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

26.02

26.03

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

26.04

26.06

26.08

Conectare cu realizarea comenzii

de la tensiune alternativă joasă

F

Page 62: Finder - Ghid Electrician

61

Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuă

F

N

Sarcină

Butoane

Adaptor c.c.

Conectare cu realizarea comenzii de la

tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

Condensator

Sarcină

Butoane

F

N

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate

Adaptor - Tipul 026.00

Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).

Accesoriu - Adaptor c.c.

Tipul 026.9.012 026.9.024

Tensiune nominala 12 V c.c. 24 V c.c.

Temperatura ambianta maximă + 40°C + 40°C

Plaja de functionare (0.9…1.1)UN

Page 63: Finder - Ghid Electrician

62

Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice

Tipul 27.01

- 1 ND, 10 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare în doză

Conectare cu realizarea comenzii

de la tensiunea reţelei

F

N

Sarcină

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

27.01

Bu

toan

e

Conectare cu realizarea comenzii de la

tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N Condensator

Butoane iluminate

Sarcină

Modul pentru butoane iluminate

Condensator - Tipul 027.00

Acest modul este necesar daca utilizati până la 15 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA la 230 V c.a.). Modulul trebuie inserat direct pereleu.

Accesoriu

Page 64: Finder - Ghid Electrician

27.05

27.06

Tipul SecvenţeNumăr deimpulsuri

63

Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice

Tipurile 27.05/06

- 2 ND, 10 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a.- Fixare în doză

Conectare cu realizarea comenzii

de la tensiunea reţelei

F

N

Sarcină Bu

toan

e

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea

reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Condensator

Butoane iluminate

Modul pentru butoane iluminate

Condensator - Tipul 027.00

Acest modul este necesar daca utilizati până la 15 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA la230 V c.a.). Modulul trebuie inserat direct pe releu.

Accesoriu

Page 65: Finder - Ghid Electrician

Schema de legătură comparând tipurile: 27.01, 26.01, 13.71, 15.51 şi 13.81

64

Sarcină

Butoane

F

N

Page 66: Finder - Ghid Electrician

65

Seria 1T - Termostat de perete

Tipul 1T.31.9.003.0000

Funcţii: Antiîngheţ/Off/Vară/Iarnă

- 1 contact comutator, 5 A 230 V c.a.- Tensiunea de alimentare:

3V c.c. (2 baterii de 1.5V c.c. AAA)- 2 nivele de temperatură reglabile

(+5...+37)°C

Tipul 1T.31.9.003.2000

F

N

Sarcină

Schema de conexiune

Page 67: Finder - Ghid Electrician

66

Seria 19 - Releu monostabil modular “Auto-On-Off”

Conectare cu realizarea comenzii

în joasă tensiune - 24 V

Tipul 19.21

- 1 contact comutator, 10 A 250 V c.a.- Semnalul de comanda/

Tensiunea de alimentare: 24 V c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Selectare funcţii

Circuitul de reactie-

Maxim 24 V c.a./c.c.

300 mA)

LED verde

Funcţii

ON = Releu anclanşat permanent

OFF = Releu declanşat permanent

AUTO = Funcţionare ca releu monostabil

Tensiunea de comandă/alimentare:

24 V c.a./c.c.

Ieşirea releului poate fi forţată să fieanclanşată, să rămână declanşată sau permite urmărirea semnalului de comandă – în concordanţă cu funcţia selectată.

Semnal de

comanda

Page 68: Finder - Ghid Electrician

67

Tipul 48.52

- 2 contacte comutatoare, 8 A- Alimentare: c.a./c.c- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Seria 48 - Interfaţa modulară cu releu

(combinaţiereleu/soclu)

���� ����

��

����

��

���

����

���

Page 69: Finder - Ghid Electrician

68

Seria 4C - Interfaţa modulară cu releu

Tipul 4C.52

- 2 contacte comutatoare, 8 A- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(combinaţiereleu/soclu)

COM

NO

621

NC

1A2 8COIL A1

15.8

95.6

3.2

38.3

3.6 61.7

21 4 4

30.6

34.7

30.3

19

42.2

113

524 144

722 122

Page 70: Finder - Ghid Electrician

69

Seria 58 - Interfaţa modulară cu releu

Tipul 58.34

- 4 contacte comutatoare, 7 A

- Alimentare: c.a./c.c.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(combinaţiereleu/soclu)

Page 71: Finder - Ghid Electrician

Seria 7E Contoare de energie

Producător de relee şi temporizatoare din 1954

Page 72: Finder - Ghid Electrician

71

Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.12

- Curentul nominal 10 A (25 A Maxim)

- 1-faza 230 V c.a.

- 35 mm latime

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Tipul 07E.16

Capac

Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

Accesorii

Page 73: Finder - Ghid Electrician

72

Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.13

- Curentul nominal 5 A (32 A Maxim)

- 1-faza 230 V c.a.

- 17.5 mm latime

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Tipul 07E.13

Capac

Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

Accesorii

Page 74: Finder - Ghid Electrician

73

Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.16

- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)

- 1-faza 230 V c.a.

- 35 mm latime

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Tipul 07E.16

Capac

Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

Accesorii

PTB

Page 75: Finder - Ghid Electrician

74

Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.36.8.400.0000

- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)

- 3-faze

- 70 mm latime

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Tipul 07E.16

Capac

Pentru închidere cu sigiliu folositi 4 capace.

Accesorii

Page 76: Finder - Ghid Electrician

Tipul 7E.36.8.400.0002

- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)

- 3-faze

- Doua tarife (Zi si Noapte)

- 70 mm latime

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului

Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 07E.16

Capac

Pentru închidere cu sigiliu folositi 4 capace.

Accesorii

75

Page 77: Finder - Ghid Electrician

Seria 7P

Descărcătoare (SPD)Producător de relee şi temporizatoare din 1954

Page 78: Finder - Ghid Electrician

Descărcătoarele Finder vă ajută la protejarea tuturor aparatelor electrice şi electronice din casa

dumneavoastră împotriva supratensiunilor de origine atmosferică (fulgere) sau a supratensiunilor

de manevră generate de evenimente legate de funcţionarea normală a reţelei de distribuţie a

energiei electrice.

Descărcătoarele Finder sunt potrivite atât

instalaţiilor industriale cât şi panourilor

fotovoltaice.

Page 79: Finder - Ghid Electrician

78

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.21.8.275.1020

Varistor de protecţie L - N

- SPD Tipul 2 (1 varistor)

- Descărcător de supratensiune pretabil

sistemelor/aplicaţiilor la 230 V

- Sisteme monofazate

- Modul cu varistor, înlocuibil

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Notă:

Se sugerează utilizarea

dispozitivelor de sesizare

a curentului rezidual de

tipul S (RCD type S)

2 x 7P.21.8.275.1020

EBB

L/N

L

N

PE

(L/N) (L/N)

L/N

Sistem monofazat TT sau TN-S – descărcătoare

poziţionate după dispozitivele de curent rezidual

F

Page 80: Finder - Ghid Electrician

79

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.22.8.275.1020

Varistor de protecţie L – N

+ tub de protecţie cu gaz N - PE

- SPD Tipul 2 (1 varistor + 1 tub cu gaz)

- Descărcător de supratensiune pretabil

sistemelor/aplicaţiilor la 230V

- Sisteme monofazate

- Combinaţie de modul cu varistor

şi tub încapsulat cu gaz, înlocuibile

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Sistem monofazat TT - descărcătoare

poziţionate înaintea dispozitivelor de

curent rezidual

7P.22.8.275.1020

EBB

PEL

PE

N

L

N

F

Page 81: Finder - Ghid Electrician

80

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.23.8.275.1020

Varistor de protecţie L1, L2, L3

- SPD Tipul 2 (3 varistoare)

- Descărcător de supratensiune pretabil

sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V

- Sisteme trifazate

- Module cu varistor, înlocuibile , 3 poli

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

L1

L2

L3

PEN

PEN

7P.23.8.275.1020

L1 L2 L3

Sistem trifazat TN-C - descărcătoare poziţionate

după dispozitivele de protecţie la supracurent

Page 82: Finder - Ghid Electrician

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.24.8.275.1020

Varistor de protecţie L1, L2, L3 – N

+ eclator de protecţie N - PE

- SPD Tipul 2 (3 varistoare + 1 tub cu gaz)

- Descărcător de supratensiune pretabil

sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V

- Sisteme trifazate

- Combinaţie de module cu varistor şi

tub încapsulat cu gaz, înlocuibile

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

81

Sistem trifazat TT sau TN-S - descărcătoare

poziţionate înaintea dispozitivelor de curent rezidual

L3L2L1

N

EBB

L1

N

PE

7P.24.8.275.1020

PE

L2

L3

Page 83: Finder - Ghid Electrician

82

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.25.8.275.1020

Varistor de protecţie L1, L2, L3 – N + varistor de protecţie N - PE

- SPD Tipul 2 (4 varistoare)

- Descărcător de supratensiune pretabil sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V

- Sisteme trifazate

- Module cu varistor, înlocuibile, 4 poli

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Sistem trifazat TT - descărcătoare poziţionate

după dispozitivele de curent rezidual

Notă:

Se sugerează utilizarea

dispozitivelor de sesizare

a curentului rezidual de

tipul S (RCD type S)

7P.25.8.275.1020

PE

L2 L3 N

EBB

L1

L2

L3

N

PE

L1

PE

L3L2L1 N

7P.25.8.275.1020

N

L1

L2

L3

PE

Sistem trifazat TN-S – descărcătoare poziţionate

după dispozitivele de protecţie la supracurent

Page 84: Finder - Ghid Electrician

Seria 7P - Descărcătoare

83

Exemplu – instalaţii fotovoltaice

L PE

N

+

-

+ -

L

N

7P.26.9.420.1020 7P.22.8.275.1020

Tipul 7P.26.9.420.1020

- SPD Tipul 2

(2 varistoare + 1 tub cu gaz)

pentru sistemele fotovoltaice

la 420 V c.c.

- Combinaţie de module cu varistor şi

tub încapsulat cu gaz, înlocuibile

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

F

Page 85: Finder - Ghid Electrician

84

Tipul 7P.23.9.700.1020

- SPD Tipul 2 (3 varistoare)

pentru sistemele fotovoltaice

la 700 V c.c.

- Module cu varistor, înlocuibile

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Tipul 7P.23.9.000.1020

- SPD Tipul 2 (3 varistoare)

pentru sistemele fotovoltaice

la 1000 V c.c.

- Module cu varistor, înlocuibile

- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu – instalaţii fotovoltaice

L PE

N

L PE

+

-

+ -

L

N

7P.23.9.000.1020 7P.22.8.275.1020

7P.23.9.700.1020

F

Page 86: Finder - Ghid Electrician

Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.39.8.275.2001

Descărcător de Tipul 3 pentru

instalaţii încastrate în perete

- Descărcător de protecţie pentru

instalaţiile adiţionale cu aplicaţii în 230 V

- Protecţie a echipamentelor electrice

şi electronice împotriva supratensiunilor

- Protecţie combinată de modul cu varistor

şi tub încapsulat cu gaz (evitarea scurgerii

curentului la pământ)

- Indicare acustică a stării varistorului (inlocuibil)

PE

N

L

7P.32.8.275.2001

Sistem monofazat TT sau TN-S – conexiune în perete

F

85

Page 87: Finder - Ghid Electrician

Conectare cu 3 sonde

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

Tipul 72.01 - Sensibilitate reglabilă

- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.

- Alimentare: c.a./c.c.

- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

FL = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (7 sec).

EL = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (7 sec).

FS = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (0.5 sec).

ES = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (0.5 sec).

exemplu schemă de umplere

Selectarea funcţiilor

LED roşu

Reglarea sensibilităţii

86

Page 88: Finder - Ghid Electrician

87

Conectare cu 2 sonde

exemplu schemă de evacuare

FL = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (7 sec).EL = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (7 sec).FS = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (0.5 sec).ES = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (0.5 sec).

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

Selectarea funcţiilor

LED roşu

Reglarea sensibilităţii

Tipul 72.01 - Sensibilitate reglabilă- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Page 89: Finder - Ghid Electrician

88

Conectare cu 3 sonde

Tipul 72.11 - Sensibilitate fixă- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F = Supravegherea nivelului la umplere, Z1 - Z2 deconectateÎntârziere fixă de 1 secundă.

E = Supravegherea nivelului la evacuare, Z1 - Z2 conectateÎntârziere fixă de 1 secundă.

exemplu schemă de umplere

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

LED roşu

Page 90: Finder - Ghid Electrician

89

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

exemplu schemă de evacuare

Conectare cu 2 sonde

F = Supravegherea nivelului la umplere, Z1 - Z2 deconectateÎntârziere fixă de 1 secundă.

E = Supravegherea nivelului la evacuare, Z1 - Z2 conectateÎntârziere fixă de 1 secundă.

LED roşu

Tipul 72.11 - Sensibilitate fixă- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Page 91: Finder - Ghid Electrician

90

Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

nivel nivel

Funcţia de umplere

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

Page 92: Finder - Ghid Electrician

91

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

nivel nivel

Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

Funcţia de evacuare

Page 93: Finder - Ghid Electrician

92

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

Tipul 072.53Suport electrod tripolar.

Tipul 072.51Suport pentru electrod bipolar, un pol legat de electrod şi unul la masă, conectatdirect la suportul filetat. Adaptat pentru rezervoare din metal cu racord filetat G3/8".

Tipul 072.01.06 - Lungimea conductorului: 6 m (1.5 mm2)Tipul 072.01.15 - Lungimea conductorului: 15 m (1.5 mm2)Sondă-conductor pentru lichide conductibile folosită la controlul lichidelor în puţuri şi rezervoarefără presiune. Realizat în totalitate cu materiale compatibile alimentelor, conform Normei Europene2002/72 având codul FDA, titlu 21, paragraful 177).

Tipul 072.500Electrod.Lungimea de 500 mm.

Tipul 072.501Racord pentru electrod.

Accessorii

Exemplu de fixareTipul 072.500 cu Tipul 072.501Imaginea fixării electrozilor.

Page 94: Finder - Ghid Electrician

93

Tipul 72.31 - Releu de supraveghere a reţelei trifazate

Tipul 72.31- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: (208...480)V c.a. 3~- Supraveghează: - secvenţa fazelor

- lipsa fazei- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

LED

Schema de conexiune

Page 95: Finder - Ghid Electrician

94

Schema de conexiune

Tipurile 80.01/11/21/61- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- 1 contact comutator, 8 A 250 V c.a. (numai pentru 80.61)- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

ÎntrerupătorStart

Seria 80 - Relee de timp modulare

Page 96: Finder - Ghid Electrician

95

Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor (fără semnal de START extern)

U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(AI) Întârziere la anclanşare.Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea timpului impus (T).Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

(DI) Anclanşare temporizată.Aplicaţi tensiunea de alimentare.Anclanşarea se va produce imediat.Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

(SW) Ciclu simetric: început ON.Aplicaţi tensiunea de alimentare.Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare) cu temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

Tipurile 80.01, 80.11

Tipurile 80.01, 80.21

Tipul 80.01

(BI) Întârziere la declanşare (fără alimentare)Aplicaţi tensiunea de alimentare (Tmin=300ms). Anclanşarea se va produce imediat.La întreruperea tensiunii de alimentare declanşarea are loc numai dupăterminarea timpului impus (T).

Tipul 80.61

Page 97: Finder - Ghid Electrician

Tipurile 80.01/41/91- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

SarcinăÎn

treru

păto

rS

tart

96

Schema de conexiune

Seria 80 - Relee de timp modulare

Page 98: Finder - Ghid Electrician

97

Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor (cu semnal de START extern)

U = Tensiune de alimentare S = Start extern = Contactul ND al releului

(DE) Anclanşare temporizata (instantanee la apariţia impulsului de START).

Releul de timp este alimentat permanent.La apariţia impulsului de START anclanşarea se produce instantaneumenţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.

(CE) Întârziere la anclanşare şi declanşare.Releul de timp este alimentat permanent.Apariţia impulsului de START determină realizarea anclanşării după terminarea temporizării impuse (T). La dispariţia impulsului de STARTdeclanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

(BE) Declanşare întârziata (la dispariţia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent.Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de START.Dispariţia impulsului de START determină realizarea declanşării dupăterminarea timpului presetat (T).

Tipul 80.01

Tipul 80.91

Tipurile 80.01, 80.41

(LE) Ciclu asimetric (început ON).Releul de timp este alimentat permanent.La apariţia impulsului de START începe ciclul de anclanşare (ON) -declanşare (OFF) cu temporizări diferite. [ON (T1) şi OFF (T2)].Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte după dispariţiasemnalului de START.

Page 99: Finder - Ghid Electrician

98

Schema de conexiune fără Start extern

Tipul 80.71Releu de timp cu ieşire pe semiconductor (solid-state output)- 1 ND, 1 A (24...240)V c.a./c.c.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină Sarcină

F

N

Schema de conexiune cu Start extern

(24...240)V c.a./c.c. (24...240)V c.a./c.c.

Start

Start

fără semnal de START

cu semnalde START

Seria 80 - Relee de timp modulare

Page 100: Finder - Ghid Electrician

99

Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor

U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(AI) Întârziere la anclanşare.Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminareatimpului impus (T). Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

(DI) Anclanşare temporizată.Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce imediat.Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

(SW) Ciclu simetric: început ON.Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF(declanşare) cu temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

(BE) Declansare întârziată (la dispariţia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de START. Dispariţia impulsului de START determină realizareadeclanşării după terminarea timpului presetat (T).

(DE) Anclanşare temporizată (instantanee la apariţia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent.La apariţia impulsului de START anclanşarea se produce instantaneu menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.

(CE) Întârziere la anclanşare şi declanşare.Releul de timp este alimentat permanent. Apariţia impulsului de START determină realizarea anclanşării după terminarea temporizării impuse (T). La dispariţia impulsului de START declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

Page 101: Finder - Ghid Electrician

Tipul 80.91- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Schema de conexiune

F

N

Sarcină

ÎntrerupătorStart

100

Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor

U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(LI) Ciclu asimetric (început ON).Aplicaţi tensiunea de alimentare.Începe ciclul de anclanşare (ON) - declanşare (OFF)cu temporizări diferite. [ON (T1) şi OFF (T2)].

Page 102: Finder - Ghid Electrician

101

Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune

Tipul 80.82- 2 ND, 6 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

F

N

ÎntrerupătorStart

Δ

Descrierea funcţiilor

U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(SD) Stea - TriunghiAplicaţi tensiunea de alimentare. Contactul stea ( ) se vaînchide imediat. La terminarea timpului impus (T), contactul ( )se deschide. După o pauză de Tu= (0.05....1) secunde,contactul triunghi (Δ) se închide permanent.

Δ

Page 103: Finder - Ghid Electrician

Tipul 81.01Relee de timp multi-funcţiune şi multi-tensiune- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.- Alimentare: c.a./c.c.- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

102

Seria 81 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune(fara semnal de START)

Schema de conexiune(cu semnal de START)

Setareadomeniului detemporizare

(0.1...1)s (1...10)s (1...10)min (10...60)min (1...10)h(10...60)s

NOTĂ: setarea temporizării şi a funcţiei se face înaintea alimentării releului de timp.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Funcţia de Reset (R)

Resetarea funcţiei de anclanşare temporizată.La apariţia impulsului de Reset, releuldeclanşează imediat. Pentru reluarea ciclului defuncţionare intrerupt este necesară dispariţiaimpulsului de Reset inaintea apariţiei semnaluluide Start.

Resetarea funcţiei de întârziere la anclanşare.La apariţia impulsului de Reset, releuldeclanşează imediat. La dispariţia impulsului deReset se reactivează ciclul de funcţionare intrerupt.

Page 104: Finder - Ghid Electrician

Schema de conexiune fără comandă de Start extern

F

N

Sarcină

Într

eru

păto

rR

eset

103

Schema de conexiune cu comandăde Start extern

F

N

Sarcină

Într

eru

păto

rR

eset

Seria 81 - Relee de timp modulare

Într

eru

păto

r S

tart

Page 105: Finder - Ghid Electrician

104

Seria 81 - Relee de timp modulare

(AI) Întârziere la anclansare.Aplicati tensiunea de alimentare. Anclansarea se va produce dupa terminarea timpuluiimpus (T). Declansarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

(DI) Anclansare temporizata.Aplicati tensiunea de alimentare. Anclansarea se va produce imediat. Declansareaare loc dupa terminarea timpului presetat (T).

(SW) Ciclu simetric: început ON.Aplicati tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclansare) si OFF (declansare)cu temporizarile (T) ON si OFF egale între ele ca valoare stabilita. Ciclul de comutaţieîntre ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

(BE) Declansare întârziata (la disparitia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent. Anclansarea are loc la aparitia impulsului deSTART. Disparitia impulsului de START determina realizarea declansarii dupa terminareatimpului presetat (T).

(EE) Anclanşare temporizată (instantanee la dispariţia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent. La dispariţia impulsului de START anclanşarease produce instantaneu menţinându-se pe toată durata temporizării (T), setată anterior,după care are loc declanşarea.

(DE) Anclansare temporizata (instantanee la aparitia impulsului de START).Releul de timp este alimentat permanent. La aparitia impulsului de START anclansarea seproduce instantaneu mentinându-se pe toata durata temporizarii (T), presetata anterior.

Descrierea funcţiilor

U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(SP) Ciclu simetric: început OFF.Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între OFF (declanşare) şi ON (anclanşare)cu temporizările (T) OFF şi ON egale între ele ca valoare stabilită. Ciclul de comutaţieîntre OFF şi ON se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

U = Tensiune de alimentare S = Start extern = Contactul ND al releului

Page 106: Finder - Ghid Electrician

FINDER ECHIPAMENTE srl Str. Lunii nr. 6400367 CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIAtel. 0264.403 888

fax 0264.403 889

Nume şi Prenume: ...............................................................................................

Funcţia: ................................................................................................................

Societatea: ...........................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................

Cod poştal: .......................... Oraş: ..................................................................

E-mail: .................................................................................................................

Telefon: .................................................. Fax: ....................................................

Client Finder: DA NU

Doresc să primesc următoarea documentaţie:

LISTA DE PREŢURI CATALOG PE CD VIZITA PROMOTORULUI NOSTRU TEHNIC

Formular de cererein

tern

et: w

ww

.fin

der.

roe

-ma

il: f

ind

er.

ro@

fin

der.

ro

Pentru mai multe informaţii, trimiteţi acest cupon prin poştă sau fax

Page 107: Finder - Ghid Electrician

ZF

I0214R

O -

VII/0

9 -

3 -

MG

- P

rin

ted

in

Ita

ly

Scheme de conexiunepentru instalaţii electrice, privind aplicaţiile rezidenţialeşi aplicaţii cu relee de timp

PENTRU ELECTRICIAN

ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE FINDER ESTE DISPONIBILĂ PRINCEI MAI MARI DISTRIBUITORI DE MATERIALE ELECTRICE

2O1Owww.finder.rocatalog on-line

ŞTA

MP

ILA

DIS

TR

IBU

ITO

RU

LU

I2OO9