fkzspdf

161
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Upload: vlatko-atanasov

Post on 22-Oct-2014

55 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: fkzspdf

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR

Page 2: fkzspdf

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 I

Sadržaj Ukratko o Fabrici _______________________________________________________________ 3 Reč Direktora __________________________________________________________________ 5 Sertifikati ______________________________________________________________________ 6

IQNet ______________________________________________________________________ 7 EPS ________________________________________________________________________ 8 Izjava o politici kvaliteta _______________________________________________________ 9

Referentna lista ________________________________________________________________ 10 Proizvodni program ____________________________________________________________ 13

Program proizvodnje kablova i pribora ___________________________________________ 14 Program proizvodnje opreme ___________________________________________________ 14 Dopunski i alternativni program ________________________________________________ 15

Komercijalna funkcija __________________________________________________________ 17 Komercijalnu funkciju čine... ___________________________________________________ 18 Telefoni za kontakt – unutrašnja trgovina _________________________________________ 19 Telefoni za kontakt – spoljna trgovina ____________________________________________ 19

Planovi razvoja ________________________________________________________________ 20 Materijali u kablovskoj proizvodnji ________________________________________________ 24

Metali _____________________________________________________________________ 25 PVC granulati _______________________________________________________________ 30 Termoplastični polietileni ______________________________________________________ 32 Guma _____________________________________________________________________ 34 XLPE ______________________________________________________________________ 36 Bezhalogene polimerne mešavine ________________________________________________ 38 Vazelin ____________________________________________________________________ 40

Katalog proizvoda ______________________________________________________________ 42 Energetski provodnici – domaće tržište ___________________________________________ 43

AP ______________________________________________________________________ 44 P/F _____________________________________________________________________ 45 P/FJ ____________________________________________________________________ 46 P/J _____________________________________________________________________ 47 P/L _____________________________________________________________________ 48 P/LS ____________________________________________________________________ 49 SP ______________________________________________________________________ 50 SP/J ____________________________________________________________________ 51 PP/J ____________________________________________________________________ 52 PP/L ____________________________________________________________________ 53 P _______________________________________________________________________ 54 P/M _____________________________________________________________________ 55 P/MJ ____________________________________________________________________ 56

Page 3: fkzspdf

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 II

PP ______________________________________________________________________ 57 PP/O ____________________________________________________________________ 59 PP/R ____________________________________________________________________ 61 PP/U ____________________________________________________________________ 62 GG/J ____________________________________________________________________ 63 GT/J ____________________________________________________________________ 64 Si/F _____________________________________________________________________ 65 ZN/S ____________________________________________________________________ 66

Energetski kablovi – domaće tržište ______________________________________________ 67 PP00, PP00-A ____________________________________________________________ 68 PP40, PP40-A ____________________________________________________________ 70 PP41, PP41-A ____________________________________________________________ 71 PP44, PP44-A ____________________________________________________________ 73 PP45, PP45-A ____________________________________________________________ 75 X00 _____________________________________________________________________ 77 X00/O ___________________________________________________________________ 78 XP00, XP00-A ____________________________________________________________ 79 XP41, XP41-A ____________________________________________________________ 81 XP44, XP44-A ____________________________________________________________ 83 XP45, XP45-A ____________________________________________________________ 85 XHE49-A - 6/10 kV _______________________________________________________ 87 XHE49-A - 12/20 kV ______________________________________________________ 88 XHE49-A - 18/30 kV ______________________________________________________ 89 XHP48, XHP48-A - 6/10 kV _________________________________________________ 90 XHP48, XHP48-A - 12/20 kV ________________________________________________ 91 XHP48, XHP48-A - 20/35 kV ________________________________________________ 92 XHP48, XHP48-A _________________________________________________________ 93 XHP84, XHP84-A _________________________________________________________ 94 XHP85, XHP85-A _________________________________________________________ 95 GN50, EpN50 _____________________________________________________________ 97

Telekomunikacioni provodnici – domaće tržište ___________________________________ 100 Ti 20 ___________________________________________________________________ 101

Telekomunikacioni kablovi – domaće tržište ______________________________________ 102 TI 44 ... E _______________________________________________________________ 103 TC 44 ... EK _____________________________________________________________ 105 TK 33 ... U ______________________________________________________________ 106 TK 39 ... M ______________________________________________________________ 108 TK 39 ... P ______________________________________________________________ 110 TK 59 ... M ______________________________________________________________ 112 SEZ ____________________________________________________________________ 114 SPZ ____________________________________________________________________ 115

Page 4: fkzspdf

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 III

Energetski provodnici – izvozno tržište __________________________________________ 116 FLRY __________________________________________________________________ 117 FLRYW _________________________________________________________________ 118 FLY ____________________________________________________________________ 119 H03VVH2-F _____________________________________________________________ 120 H03VH-H _______________________________________________________________ 121 H03VV-F _______________________________________________________________ 122 H05VVH2-F _____________________________________________________________ 123 H05V2-K _______________________________________________________________ 124 H05V-K ________________________________________________________________ 125 H05VV-F _______________________________________________________________ 126 H07V-K ________________________________________________________________ 127 H05V-U ________________________________________________________________ 128 H07V-R ________________________________________________________________ 129 H07V-U ________________________________________________________________ 130 NYM ___________________________________________________________________ 131 H01N2-D _______________________________________________________________ 133 H05S-K _________________________________________________________________ 134

Energetski kablovi – izvozno tržište _____________________________________________ 135 NAYCWY _______________________________________________________________ 136 NAYY-J _________________________________________________________________ 137 NYCWY ________________________________________________________________ 138 NYCY __________________________________________________________________ 140 NYY-J __________________________________________________________________ 141 NYY-O _________________________________________________________________ 142 N2XS(F)2Y - 6/10 kV _____________________________________________________ 143 N2XS(F)2Y - 12/20 kV ____________________________________________________ 144 N2XS(F)2Y - 18/30 kV ____________________________________________________ 145 H05RR-F _______________________________________________________________ 146 H07RN-F _______________________________________________________________ 147 NHXHX ... FE180 ________________________________________________________ 149

Telekomunikacioni kablovi – izvozno tržište ______________________________________ 151 J-Y(St)Y ________________________________________________________________ 152 TPP ___________________________________________________________________ 154 TPPep __________________________________________________________________ 156

Autori ______________________________________________________________________ 158

Page 5: fkzspdf

O Fabrici...

Page 6: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar O Fabrici...

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 5

Rudarsko-topioničarski basen Bor - GRUPA Fabrika Kablova Zaječar D.O.O. Zaječar

YUGOSLAVIA, 19000 Zaječar, Negotinski put bb Žiro račun: 44200-601-5-2484 Telegram: Fabrika kablova Zaječar Telefaks: ++381 (0) 19 423-530; 420-747 Telefoni: ++381 (0) 19 424-922 Centrala 422-768 Generalni direktor 421-927 Zam. gen. dir. za ekonomska pitanja 31-745 Zam. gen. dir. za tehnička pitanja 422-430 Marketing e-mail: [email protected]

FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR D.O.O. posluje u sastavu kompanije - Rudarsko topioničarski basen Bor - Grupa.

Osnovana je 1974. godine. Za 26 godina rada i razvoja afirmisala se

kvalitetom i širokim asortimanom proizvoda, koji zadovoljavaju važeće svetske standarde i normative. Više od 50% proizvoda izvozi.

Proizvodni kapaciteti Fabrike su preko 20.000 tona kablova i provodnika godišnje, što

predstavlja blizu 10% kapaciteta Jugoslovenske kablovske industrije. Oprema i mašine u Fabrici su najsavremenije u oblasti kablovske industrije. Isporučioci su svetske poznate firme: "JOHN ROYLE" (USA), "JOSEF MALI" (Austrija), "SETIC" (Francuska), "DE ANGELI" (Italija), "FRISCH" (Nemačka) i dr.

Page 7: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar O Fabrici...

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 6

U Fabrici je zaposleno oko 1150 radnika,

veoma povoljne kvalifikacione i starosne strukture: 10% zaposlenih su sa visokom spremom. Tehnički kadar Fabrike angažovan je i u inostranim firmama iz oblasti kablovske industrije na poslovima montaže i održavanja opreme, uvodjenja tehnologije i organizacije rada.

Savremeno poslovanje u Fabrici omogućava i široka primena informacionog sistema i kompjuterske tehnike u svim oblastima rada.

Dugoročnim programom razvoja Fabrike do 2005. godine utvrđeni su osnovni pravci njenog

daljeg razvoja. On sadrži preko 50 novih programa. Uz osvajanje novih proizvoda i tržišta, trajno opredeljenje Fabrike je maksimalno

uvažavanje zahteva kupaca i razvijanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima.

Page 8: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar O Fabrici...

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 7

Reč Direktora Dragan Cvetković dipl.ing.

Draga Gospodo,

Želim, najpre, da Vam ljubazno zahvalim što ste posetili ovaj Web site. Na njegovim stranicama ćete pronaći sve ono što Vas bude interesovalo o kablovima, koje proizvodi FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR D.O.O., kao i neke uopštene podatke o samoj Fabrici.

Koncipirajući ovaj site želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od

koristi. Ako budete uočili da nečega nema, molim Vas da me obavestite - biću Vam veoma zahvalan.

Inače, mi smo Fabrika koja proizvodi i prodaje skoro sve tipove i preseke kablova i

provodnika. Na drugoj strani, imamo potrebu za repromaterijalima za proizvodnju kablova. Kablove, provodnike i ostale naše proizvode prodajemo na domaćem tržištu i izvozimo preko dvadeset godina širom sveta.

Listajući ove strane naći ćete detalje o tipovima i presecima kablova kao i podatke o ostalim

proizvodima iz našeg programa. Naći ćete i podatke o vrstama i okvirnim količinama potrebnih repromaterijala.

Ako su Vam potrebni kablovi za niske i srednje napone, sa izolacijom od različitih

materijala i provodnicima od bakra i aluminijuma, ako su Vam potrebni telefonski ili telekomunikacioni kablovi, ako imate neki ili neke od potrebnih repromaterijala, ako imate šta da predložite ili pitate - ja sa mojim saradnicima i stručnim službama stojim Vam na raspolaganju.

Na kraju, izražavam posebno zadovoljstvo što sam imao priliku da Vam se obratim,

govoreći o Fabrici, i nadajući se novim kontaktima i novim poslovima, ostajem s poštovanjem

Iskreno Vaš DRAGAN CVETKOVIĆ

Page 9: fkzspdf

Sertifikati

Page 10: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Sertifikati

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 9

AENOR Spain AFAQ France AIB-Vinçotte Inter Belgium APCER Portugal BSI-QA United Kingdom CISQ Italy DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil JQA Japan KEMA Netherlands

KSA-QA Korea NCS Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland PSB Singapore QAS Australia QMI Canada SFS Finland SII Israel SIQ Slovenia SIS Sweden SQS Switzerland

This document is only valid when presented with the member's certificate referenced above. The issuing member indemnifies all other members from any claims arising from the existence of this document.

Page 11: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Sertifikati

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 10

Na osnovu postupka sprovedenog u skladu sa Odlukom upravnog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije o unapređenju sistema kvaliteta u poslovima nabavki br. 4134/10 od 20. marta 1998. godine i Uputstvom generalnog direktora Javnog preduzeća elektroprivreda Srbije o Znaku

kvaliteta br. 1976 od 4. maja 1998., ovom potvrdom br. 0034 od 14.10.1998. godine,

se konstatuje da

RTB "BOR" d.d. Bor "FABRIKA KABLOVA" Zaječar

prema svom zahtevu br. 4813 od 03.07.1998. za označavanje svojih proizvoda / usluga navedenih u prilogu može, pod propisanim uslovima da koristi

ELEKTROPRIVREDE SRBIJE

U PERIODU OD 14.10.1998. DO 02.02.2001. GODINE

Sprovedenim postupkom utvrđeno je da isporučilac poseduje važeći

sertifikat o usaglašenosti sistema kvaliteta prema standardima JUS ISO 9000, sertifikat o usaglašenosti proizvoda i usluga sa jugoslovenskim standardom,

tehničkim propisima i normativima, kao i da navedeni proizvodi / usluge ispunjavaju posebne tehničke i druge uslove i karakteristike prema granskim i

internim standardima i posebnim tehničkim specifikacijama i radnim zahtevima u Elektroprivredi Srbije.

Beograd, 14.10.1998. godine Dr Predrag Radovanović, dipl. inž. Direktor Centra JP EPS za sistem kvaliteta

Slobodan Babić, dipl. inž.Generalni direktor JP EPS

Page 12: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Sertifikati

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 11

IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta Fabrike kablova Zaječar usmerena je prvenstveno na sticanje poverenja

kupaca, ali i ostalih zainteresovanih strana (vlasnik, isporučilac, zaposleni, društvo), što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja kroz osnovne principe politike kvaliteta.

OSNOVNI PRINCIPI POLITIKE KVALITETA 1. Stalno zadovoljenje zahteva tržišta i očekivanja naših kupaca.

2. Povećanje profita kroz povećanje nivoa kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova poslovanja.

3. Preispitivanje ostvarenog kvaliteta, utvrđivanje i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera u cilju poboljšanja kvaliteta.

4. Unapređenje verifikovanog sistema kvaliteta u cilju njegove efikasnosti.

5. Stalna obuka zaposlenih.

6. Povećanje standarda i motivacije zaposlenih.

7. Saradnja sa isporučiocima u cilju unapređenja kvaliteta repromaterijala.

8. Zadovoljenje zakona i propisa.

9. Očuvanje životne sredine. Na osnovu doprinosa sprovođenju ovih principa biće vrednovan rad svih zaposlenih u Fabrici kablova Zaječar.

U Zaječaru 26.02.1999.

DIREKTOR Isidor Marković dipl.ecc.

Page 13: fkzspdf

Referentna Lista

Page 14: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Referentna lista

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 13

Referentna Lista

Fabrika kablova Zaječar D.O.O. u svom proizvodnom programu ima proizvode od bakra i aluminijuma u obliku vučene žice, uzica i užadi električno neizolovanih, telefonskih kablova, energetskih kablova i provodnika.

Veliki broj proizvoda iz proizvodnog asortimana Fabrike se proizvodi prema svetskim

standardima: VDE, NFC, BS, GOST, SABS, SEMKO. Spisak atestiranih proizvoda:

VDE LCIE

H03VV-F H03VV-F

H03VVH2-F H05VV-F

H05VV-F H07V-R

H07V-U H07V-U

H07V-R FRN05VV-U

NYM FRN05VV-R

H05VVH6-F U1000R2V

NYY H05V-K

NYCY H07V-K

NYCWY

Kao potrošači materijala za izolaciju zainteresovani smo za uvoz sledećih materijala:

• PVC granulat za kablovsku industriju; • Polietilene (niske, srednje i visoke tvrdoće) kao i umreženi polietilen; • Gumu; • Boje za PVC i polietilene.

Page 15: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Referentna lista

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 14

Fabrika Kablova Zaječar održava trgovinsko proizvodnu saradnju sa sledećim partnerima u inostranstvu: COMPACO MINHEN NEMAČKA

DP HANDELS FRANKFURT/MAIN NEMAČKA

ELCA FRANCE PARIZ FRANCUSKA

C.D.E. FAREMOUTIERS FRANCUSKA

MEROBS PARIZ FRANCUSKA

GEG-GERSTMAIR LINC AUSTRIJA

INTECO SHARJAH U.A.E.

IVC/JOHNSVILL BUDIMPEŠTA MAĐARSKA

INTERTRADE BUKUREŠT RUMUNIJA

TREND CABLE SOFIJA BUGARSKA

VM & B SOFIJA BUGARSKA

EAC NIKOZIJA KIPAR

EAST POINT TRADING NIKOZIJA KIPAR

FABRIKA KABLOVA FKN NEGOTINO MAKEDONIJA

ZDENKA NEGOTINO MAKEDONIJA

KA-PIS CELJE SLOVENIJA

RTB - INO MREŽA:

RTB BOR METALLE DIZELDORF NEMAČKA

RTB COPPER CIRIH ŠVAJCARSKA

RTB CABLE PARIZ FRANCUSKA

FEBOSA COPPER PRETORIJA JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

Jedna od potvrda kvaliteta Fabrike Kablova Zaječar D.O.O. je i dobijanje Sertifikata za sistem kvaliteta IQNet Registration number 13914-01 od 03.02.1998. i Znaka kvaliteta Elektroprivrede Srbije broj 0034 od 14.10.1998. što je Fabriku uvrstilo u red najozbiljnijih i najpouzdanijih poslovnih partnera.

Page 16: fkzspdf

Proizvodni program

Page 17: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 16

PROIZVODNI PROGRAM Program proizvodnje kablova i pribora • Bakarna vučena i omekšana žica, prečnika od 0,15 do 4,52 mm. • Aluminijumska vučena žica, prečnika od 1,3 do 5,0 mm. • Bakarna kalajisana žica vučena i omekšana, prečnika od

0,20 do 3,00 mm. • Užad od bakra i aluminijuma, okrugla i kompaktirana od

16 do 630,00 mm2. • Fleksibilna užad od kalajisane ili nekalajisane bakarne žice

preseka od 10,00 do 185,00 mm2. • Energetski instalacioni provodnici izolovani termoplastičnim

masama, preseka od 0,50 do 16,00 mm2. • Energetski kablovi izolovani termoplastičnim masama, za radne

napone do 10 kV i preseka od 1,5 do 500 mm2. • Energetski kablovi izolovani termoreaktivnim plastičnim masama za radne napone do 35 kV

i preseka od 25 do 400 mm2. • Kablovi za naftnu industriju, žile preseka 6 - 35 mm2. • Signalno-komadni kablovi i izolovani PVC - masom preseka od 1,5 do 4 mm2. • Rudarski kablovi izolovani prirodnom i sintetičkom gumom za radne napone od 10 kV

i preseka od 0,5 do 95 mm2. • Fleksibilni provodnici izolovani prirodnom ili sintetičkom gumom preseka od 0,5 do 6 mm2. • Temperaturno otporni fleksibilni provodnici izolovani silikonskom gumom. • Fleksibilni spiralizovani i nespiralizovani provodnici za belu tehniku. • Auto-provodnici. • Provodnici i kablovi za specijalne namene. • Telekomunikacioni kablovi i provodnici izolovani termoplastičnim masama. • Koaksijalni i CA-TV kablovi i provodnici. • Kompozitni energetsko-signalni kablovi i provodnici različitog kapaciteta. • Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici za podzemne železnice i metroe. • Kablovski pribor za energetske kablove radnih napona do 35 kV izolovanih termoplastičnim

i termoreaktivnim masama. • Kablovski pribor za telekomukacione provodnike i kablove izolovane termoplastičnim masama. • Kablovski konektori za telekomunikacione kablove i provodnike izolovane termoplastičnim masama. • Projektantske i inženjering usluge iz oblasti tehnologije kablovske proizvodnje i kablovske opreme. • PVC Granulat Program proizvodnje opreme 1. Oprema za održavanje puteva

o Mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije, o Rasturači soli, o Cisterne za emulziju, o Mašine za pranje toplom vodom, o Mašine za naftiranje, o Priključni uređaji, o Putne ograde.

Page 18: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 17

2. Transportna oprema

o Trakasti transporteri, o Elevatori, o Lančasti transporteri, o Žičare, o Konvejeri, o Skreperi, o Mostne dizalice, o Teretne platforme.

3. Procesna oprema

o Separatori - suvim i mokrim postupkom, o Mešači, o Mlinovi, o Vibro letve i ravnalice betona, o Valjčane drobilice i klasifikatori, o Bunkeri i cisterne.

4. Rudarska oprema

o Vagoneti, o Koševi i dozeri, o Vitla, o Skretnice i okretnice, o Jamske železnice - gornji i donji stroj.

5. Oprema za poljoprivredu

o Rotacione sitnilice, o Rasturači đubriva i kreča, o Mašine za pripremu i doziranje stočne hrane, o Transporteri za kukuruz i repu, o Valjci, o Trakasti utovarivači i korpe.

Dopunski i alternativni program 1. Proizvodni program kablovske opreme

o Dvostruki uređaji za namatanje, o Jednostruki nepogonjeni i pogonjeni odmatači za kalemove

od 450 do 2500 mm, o Jednostruki namatači od 450 do 2500 mm, o Višestruki odmatači za mašine za použavanje uzica za

kalemove od 250 mm, o Vučni uređaji različitih tipova, o Glave za presovanje sektorskih i okruglih užadi, o Danseri i akumulatori, o Merači dužina različitih tipova, o Suvi ispitivači, o Izmenjivači toplote i rashladna korita, o Ostala kablovska oprema i alati po porudžbini.

Page 19: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Proizvodni program

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 18

2. Proizvodni program elektronike

o Regulatori broja obrtaja motora za jednosmernu struju sa

permanentnim magnetima, o Signalni DC/DC konvertori, o Signalni frekventno naponski konvertori, o Uređaj za indikaciju prekida žice kod višestrukog odmatanja

u kablovskoj industriji, o Tiristorski regulatori napona za meko startovanje-upuštanje asinhronih motora.

3. Proizvodni program od IZOPUR-poliuretanske mase

IZOPUR - poliuretanska masa se koristi za izradu elastičnih, tvrdo-elastičnih i tvrdih gotovih elemenata: o Elektronika (zalivanje elektronskih sklopova) o Elektroindustrija (izolatori, transformatori do 20 kV, kablovski pribor), o Mašinska industrija (razni tipovi zupčanika, specijalni delovi u mašinstvu), o Medicinska oprema (delovi za stomatološku opremu, ortopediju, rentgenologiju i dr.), o Staklarstvo i keramika (izrada pomoćnih delova za alate), o Umetnost (izrada otisaka i alata u umetnosti), o Priprema dvokomponenentne poliuretanske mase raznih tvrdoća prema zahtevu kupca.

Page 20: fkzspdf

Komercijalna funkcija

Page 21: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Komercijalna funkcija

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 20

KOMERCIJALNA FUNKCIJA Komercijalnu funkciju FKZ čine:

o Sektor unutrašnje trgovine, o Sektor trgovine i pratećih poslova i o Sektor spoljne trgovine.

SEKTOR UNUTRAŠNJE TRGOVINE Sektor unutrašnje trgovine čine:

o Odeljenje nabavke, o Odeljenje domaće prodaje – energetika i o Odeljenje domaće prodaje – telefonija.

U odeljenju domaće nabavke organizuje se rad na iznalaženju najpovoljnijih ponuda za

nabavku svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala za kontinuirani proces proizvodnje. Organizator svih aktivnosti vezanih za nabavku u Fabrici kablova Zaječar je šef odeljenja nabavke Slaviša Stevanović.

Poslovima prodaje u Fabrici kablova Zaječar bave se šefovi odeljenja domaće prodaje i to za asortiman energetskih provodnika i kablova Lalča Ristić, a za asortiman telekomunikacionih provodnika i kablova Milotrad Ćirić. SEKTOR TRGOVINE I PRATEĆIH POSLOVA Sektor trgovine i pratećih poslova čine:

o Odeljenje veleprodaje i kompenzacije, o Odeljenje maloprodaje – diskont, o Odeljenje eksternog transporta i o Odeljenje magacinskih poslova i adjustaže.

Aktivnosti odeljenja veleprodaje ogledaju se u nabavci robe za potrebe maloprodaje i za

dalju prodaju. Šef ovog odeljenja je Zorica Marković. Odeljenje maloprodaje bavi se maloprodajom robe preko dva maloprodajna objekta, od

kojih je jedan lociran u centru grada a drugi u sklopu Fabrike kablova Zaječar. Šef ovog odeljenja je Rade Markovski.

Odeljenje eksternog transporta bavi se organizacijom transporta za potrebe Fabrike i to angažovanjem sopstvenih i eksternih vozila (vozila drugih transportnih organizacija i transporta). Šef odeljenja eksternog transporta je Gradimir Ivanović.

Odeljenje magacinskih poslova i adjustaže radi na uskladištenju i čuvanju repromaterijala, rezervnih delova, gotovih proizvoda i pripremi i izradi ambalaže za pakovanje gotovih proizvoda. Šef ovog odeljenja je Dragan Radić.

Page 22: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Komercijalna funkcija

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 21

SEKTOR SPOLJNE TRGOVINE Sektor spoljne trgovine čine:

o Odeljenje spoljne trgovine i deviznog poslovanja, o Odeljenje uvoza i o Odeljenje izvoza.

Odeljenje spoljne trgovine i deviznog poslovanja bavi se naplatom deviznih potraživanja,

kao i plaćanjem obaveza prema ino poveriocima. Šef odeljenja je Saša Mihajlović. Odeljenje uvoza bavi se uvozom sirovina i repromaterijala, opreme i rezervnih delova

potrebnih za proces proizvodnje. Šef odeljenja je Krisa Milošević. Odeljenje izvoza bavi se izvozom provodnika i kablova na ino tržište. Šef odeljenja je

Mirjana Golubović.

Telefoni za kontakt - unutrašnja trgovina

Ime i prezime Funkcija Broj telefona +381 19

1. Slobodan Trandafilović Rukovodilac sektora unutrašnje trgovine 420-641

2. Lalča Ristić Šef odeljenja domaće prodaje - energetika 420-455 420-957

3. Milorad Ćirić Šef odeljenja domaće prodaje - telefonija 421-225

4. Slaviša Stevanović Šef nabavke 422-523 31-566

5. Zorica Janković Šef veleprodaje i kompenzacije 421-471

6. Rade Markovski Šef maloprodaje i diskonta 421-586

7. Gradimir Ivanović Šef eksternog transporta 424-922 lokal 384

8. Dragan Radić Šef odeljenja magacinskih poslova i adjustaže 424-922 lokal 223

Telefoni za kontakt - unutrašnja trgovina

Ime i prezime Funkcija Broj telefona +381 19

1. Slobodan Trandafilović Rukovodilac sektora spoljne trgovine 420-641

2. Saša Mihajlović Šef odeljenja spoljne trgovine i deviznog poslovanja

424-927

3. Krisa Milošević Šef uvoza 422-572

4. Mirjana Golubović Šef izvoza 421-343

Page 23: fkzspdf

Planovi razvoja

Page 24: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 23

PLANOVI RAZVOJA

Na osnovu "Dugoročnog programa razvoja Fabrike kablova Zaječar" u narednom periodu planira se intenzivan rad na realizaciji sledećih programa razvoja:

o Program kablovskih proizvoda, o Program proizvodnje opreme, o Dopunski program, o Inženjering.

PROGRAM KABLOVSKIH PROIZVODA Program telekomunikacionih kablova i provodnika

Posle uhodavanja proizvodne opreme i sticanja početnog tehnološko-proizvodnog iskustva u izradi telefonskih kablova i provodnika, u narednom periodu radiće se pre svega na proširenju asortimana i osvajanju novih tipova proizvoda.

Fabrika kablova planira da deo svojih visokokvalitetnih proizvoda ponudi i zapadnoevropskom, a i istočnoevropskom tržištu. Zbog toga je neophodna izrada proizvoda u skladu sa zahtevima standarda i propisa pošti pomenutih tržišta, kao i atestiranje i provera kvaliteta kod odgovarajućih institucija.

U Fabrici se planira dalje poboljšanje osobina i performansi ove vrste proizvoda, uvođenjem i korišćenjem novih materijala i sirovina. Ovde se pre svega misli na izradu vatrootpornih telefonskih kablova i provodnika. Program izrade izolcionih materijala

U "Fabrici kablova Zaječar" ne postoji proizvodnja izolacionih i plaštevskih materijala, iako ovi materijali učestvuju sa znatnim udelom u proizvodima. Raspadom Jugoslavije, značajni proizvodni kapaciteti za izradu PVC masa, ostali su na prostorima bivših republika. Zbog toga sada Fabrika znatan deo svojih potreba za ovom vrstom materijala zadovoljava uvozom iz inostranstva.

Izradom izolacionih i plaštevskih materijala u sopstvenim pogonima, može da se utiče ne samo na cenu kablova i provodnika već i na kvalitet i osobine. Ovo postrojenje trebalo bi da omogući i proizvodnju bezhalogenih i vatrootpornih izolacionih materijala, masterbečeva različitog kvaliteta, kao i izradu specijalnih izolacionih materijala. Program proizvodnje optičkih kablova

Prateći trend razvoja kablovske industrije u svetu "Fabrika kablova Zaječar" u okviru " RTB Bor - Grupe" planira proširenje asortimana svojih proizvoda, osvajanjem izrade optičkih kablova. Ovaj poduhvat predstavlja istorijski korak u razvoju, jer se prvi put razvoj ne planira na osnovu bazne proizvodnje "RTB Bor - Grupe", već se računa na saradnju sa INO partnerima. Osvajanje proizvodnje optičkih kablova planira se postepeno i fazno, s obzirom da u Jugoslaviji već postoje značajni kapaciteti sa ovom vrstom proizvodnje.

Page 25: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 24

Program proizvodnje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika

Sa ciljem da proširi svoj proizvodni asortiman, kao i da zadovolji sve strožije zahteve u pogledu asortimana svojih proizvoda, u Fabrici se intenzivno radi na osvajanju vatrootpornih bezhalogenih kablova i provodnika. Početni rezultati su ostvareni, pa se očekuje i prva komercijalna isporuka ove vrste proizvoda. Da bi se ovaj program realizovao neophodna je modernizacija proizvodne opreme, kao i osposobljavanje laboratorije za specifične zahteve ispitivanja i proveru osobina ove vrste kablova i provodnika. PROGRAM PROIZVODNJE OPREME Program revitalizacije i modernizacije proizvodne opreme

Fabrika kablova planira da svoju proizvodnu opremu osavremeni i modernizuje, revitalizacijom pojedinih delova i funkcija. Sve ovo može da se uradi zahvaljujući pre svega iskustvu stručnih ljudi iz pojedinih delova Fabrike: proizvodnje, održavanja, razvoja. Posao je dugoročan i odvijaće se kroz nekoliko etapa, a u skladu sa planom revitalizacije na nivou Fabrike. Treba reći da Fabrika poseduje proizvodnu opremu različitih svetskih proizvođača: JOHN ROYLE i COOK iz USA; JOSEF MALI iz Austrije; CORTINOVIS i DE ANGELLI iz Italije; SETIC i DE COMBE iz Francuske i dr. Program mašinogradnje

U oblasti mašinogradnje za potrebe rudarstva, održavanja puteva i poljoprivrede, planira se rad na sledećim projektima:

• izrada dvostepene valjčaste drobilice, • izrada uređaja za peskarenje, • izrada prikolice za pripremu stočne hrane, • izrada nove generacije mašina za pranje toplom vodom, • izrada nove generacije mašina za postavljanje horizontalne signalizacije na putevima, • izrada mašine za pripremu hladne mase, • usavršavanje i dokazivanje performansi osvojenih mašina i uređaja.

U oblasti mašinogradnje za potrebe sopstvene kablovske proizvodnje i kooperacije sa INO-proizvođačima opreme, planira se rad na sledećim projektima:

• linija za plaštiranje i punjenje telefonskih kablova, • linija za premotavanje telefonskih kablova, • oprema za proveru kvaliteta negorivih kablova, • uređaj za pakovanje koturske robe, • uređaj za oslobađanje kalemova, • razni pomoćni uređaji i oprema, neophodni za uspešan rad radnika.

Page 26: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Planovi razvoja

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 25

DOPUNSKI PROGRAM Program poliuretana

U Fabrici kablova više godina se radi na osvajanju primene poliuretanske mase u oblasti zalivanja krajeva kablova, kao i za razne druge namene. Rezultati su pozitivni pa treba očekivati uvođenje u redovnu proizvodnju i standardno prisustvo na domaćem tržištu. Program industrijske elektronike

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u održavanju i izradi proizvodne kablovske opreme, u Fabrici se razvila funkcija izrade raznih automatskih elektronskih uređaja. Mogućnosti ovog dela Fabrike prevazišle su sopstvene potrebe, pa se zadnjih godina usluge nude i organizacijama u okviru Holding kompanije i šire. Elektronski uređaji proizvedeni u sopstvenoj režiji zameniće prevaziđene delove na proizvodnim mašinama, a osavremeniće i proizvode mašinogradnje. Program automatizacije i monitoringa

Prateći trend razvoja proizvođača kablovskih mašina, u Fabrici su se razvili i poslovi automatizacije i monitoringa proizvodnih procesa. Ovi poslovi su primenljivi i za druge oblasti pa je već prisutna saradnja na nivou "RTB Bor - Grupe", a zadnjih godinu dana ova saradnja se odvija i sa drugim zainteresovanim partnerima. INŽENJERING

Zahvaljujući velikom iskustvu stručnih ljudi Fabrike, već nekoliko godina "Fabrika kablova

u Zaječar" prisutna je na svetskom tržištu sa svojim konsalting i inženjering uslugama. U fabrikama kablova širom sveta tehnički kadar Fabrike radi na održavanju proizvodnih mašina, puštanju u rad novih kapaciteta kao i na vođenju tehnologije i proizvodnje čitavih fabrika. Ovako široke usluge pružene su fabrikama kablova u Libiji, Indiji, Kini, Indoneziji, Grčkoj, Španiji i dr. Tehnički kadar Fabrike nudi inženjering usluge počev od projekata fabrike kablova pa sve do odabira opreme, puštanja opreme u rad, dokazivanja garantovanih osobina proizvodnih mašina i proizvoda.

Page 27: fkzspdf

U KABLOVSKOJ PROIZVODNJI

Page 28: fkzspdf

Metali

Page 29: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 28

BAKARNA ŽICA

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE KARAKTERISTIKE JEDINICA

MERE PROPISANA VREDNOST

Prečnik mm 6 i 8 ± 0,4 Zatezna čvrstoća (max) MPa 250

Izduženje na L0 = 200 mm (min) % 30

Električna provodnost na 20º C (min) MS/m 58

Spec. el. provodnost na 20º C (max) Ω/m 0,017241

Za izradu provodnika i kablova

Ø 6 - 8 mm JUS C.D6.400 Elektrolitički katodni bakar prema JUS C.D1.003

Gustina kg/m3 8900

BAKARNA TRAKA Za električnu zaštitu kablova

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE KARAKTERISTIKE JEDINICA

MERE PROPISANA VREDNOST

Debljina mm 0,1 – 0,45 Zatezna čvrstoća (max) MPa 200

Izduženje (min) % 30

Električna zaštita kablova

Određen debljinom i širinom

JUS C.D4.120 Katodni bakar prema JUS C.D4.003

Električna provodnost na 20º C (min) MS/m 57

Page 30: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 29

ALUMINIJUMSKA ŽICA

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE KARAKTERISTIKE JEDINICA

MERE PROPISANA VREDNOST

Prečnik mm 9 – 9,5 ± 0,3 0,2

Zatezna čvrstoća (max) MPa 100 Izduženje

na L0 = 200 mm (min) % 10

Električna provodnost na 20º C (min) MS/m 35,7

Za izradu PVC i XLPE kablova

Ø 9 – 9,5 mm

JUS C.C3.019 Aluminijum sa oznakom Al 99,5 E

Gustina kg/m3 2700

ALUMINIJUMSKA TRAKA

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE KARAKTERISTIKE JEDINICA

MERE PROPISANA VREDNOST

Debljina mm 0,2 – 0,65 ± (0,01 – 0,02)

Zatezna čvrstoća (max) MPa 70 Prekidno izduženje % 35

Električna zaštita kablova

Određen debljinom i širinom

JUS C.C4.020 Aluminijum izrađen prema standardu JUS C.C2.100 ISO/R 209:1971 Električna provodnost

na 20º C (min) MS/m 35,6

ALUMINIJUM POLIESTER FOLIJA

NAMENA STANDARD KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE

PROPISANA VREDNOST

Debljina mm 0,058 Širina mm 20 – 50

Zatezna čvrstoća (max) MPa 70 Granica razvlačenja (min) MPa 20

Izduženje (min) % 35

Električna zaštita kablova

JUS C.C4.020

Specifična električna provodljivost MS/m 35,6

ALUMINIJUM KOPOLIMER TRAKA

NAMENA STANDARD KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE

PROPISANA VREDNOST

Debljina Al trake mm 0,10 ± 10% 0,15 ± 10% 0,20 ± 10%

Debljina sloja kopolimera sa jedne strane mm 0,05 ± 10% Širina trake mm 20 – 250*

Zatezna čvrstoća (min) MPa 70 – 105 Prekidno izduženje (min) % 20

Izrada slojevitog omotača kod telekomunikacionih kablova

FKZ 1.33.02

Sila odvajanja kopolimera od Al trake na dužini od 150 mm i širini 15 mm (min) N 4,2

* U opsegu od 20 – 250 mm širine su na po 5 mm.

Page 31: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 30

ČELIČNA UŽAD Noseća užad od čeličnih pocinkovanih žica za samonosive kablove

KARAKTERISTIKE NAMENA TIP STANDARD POLAZNE

SIROVINE Spolj. prečnik užeta (mm) Konstrukcija Prek. sila

užeta, min N3,0 19x0,6 6.000 4,0 19x0,8 10.500 5,0 19x1,0 16.000

Izrada samonosivih provodnika tipa PP/O i PP/O-A

Prema konstrukciji i nameni

PTT propis 02-10157/1-72

Pocinkovana čelična žica PTT propis 02-10157/1-72 6,0 19x1,2 23.500

Noseća užad od jako pocinkovanih čeličnih žica

KARAKTERISTIKE NAMENA TIP STANDARD POLAZNE

SIROVINE Spolj. prečnik užeta (mm) Konstrukcija Prek. sila

užeta, min N2,0 3x1,0 3.600 3,0 7x1,0 8.400 4,0 12x1,0 14.400 5,0 19x1,0 21.600

Izrada samonosivih provodnika tipa TK 33 U

Prema konstrukciji i nameni

JUS N.C3.315 Pocinkovana čelična žica JUS C.B6.051

6,0 19x1,2 32.700

ČELIČNA TRAKA Hladnovaljana čelična traka

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE

KARAKTE-RISTIKE

JEDINICA MERE

PROPISANA VREDNOST

Debljina mm 0,1 – 0,5 ± (0,01 – 0,03)

Armiranje kablova

Debljine od 0,1-0,5 mm (ojačana ili 1/8 tvrda) HT 30 i HT 32

JUS C.B3.521 JUS C.B3.530

Niskougljenični čelik Č.0146 Č.0147 Č.0148 prema JUS C.B4.016

Zatezna čvrstoća MPa 300 – 440

Pocinkovana hladnovaljana čelična traka

NAMENA TIP STANDARD POLAZNE SIROVINE

KARAKTE-RISTIKE

JEDINICA MERE

PROPISANA VREDNOST

Debljina mm 0,1 – 0,5 ± (0,01 – 0,03)

Zatezna čvrstoća MPa 300 – 440

Armiranje kablova

Debljine od 0,1-0,5 mm (ojačana ili 1/8 tvrda) HT 30 i HT 32

JUS C.B3.521 JUS C.B3.530

Niskougljenični čelik Č.0146 Č.0147 Č.0148 prema JUS C.B4.016

Masa prevlake cinka g/mm2 100

Page 32: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 31

ČELIČNA ŽICA Čelična pocinkovana žica za izradu nosećih užadi namenjenih samonosivim provodnicima

KARAKTERISTIKE NAMENA TIP STANDARD POLAZNE

SIROVINE Prečnik (mm)

Dozv. tolerancija

(mm)

Zatez. čvrstoća (MPa)

Masa prevl. cinka

(g/mm2)

0,6 ± 0,02 1570 - 1920 50

0,8 ± 0,02 1570 - 1920 60

Izrada nosećih užadi (sajli) namenjenih samonosivim provodnicima tipa PP/O i PP/O-A

Ø 0,6 Ø 0,8 Ø 1,0

JUS C.B6.051 Valjana čelična žica JUS C.B0.051

1,0 ± 0,02 1570 - 1920 70

Čelična jako pocinkovana žica za telefonske kablove

KARAKTERISTIKE NAMENA TIP STANDARD POLAZNE

SIROVINE Prečnik (mm)

Zatez. čvrstoća (MPa)

Masa prevl. cinka (g/mm2)

1,0 1600 150 Izrada nosećih užadi (sajli) namenjenih izradi telefonskih kablova tipa TK 33 U

Ø 1,0Ø 1,2

PTT propis 02-0157/1-72

Valjana čelična žica JUS C.B0.051 1,0 1600 160

Page 33: fkzspdf

PVC granulati

Page 34: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 33

PVC GRANULATI

KLASA PO STANDARDU PRIMENA VDE 0207 JUS N.C0.195 GOST 5960-72

Izolovanje instalacionih provodnika YI1 PI1 Izolovanje fleksibilnih provodnika YI2 PI2 Izolovanje energetskih kablova nazivnog napona 0,6/1 kV YI4 PI4

Izolovanje provodnika za povišenu radnu temperaturu YI8 PI5

Izolovanje signalnih i energetskih kablova za radne temperature do -40ºC I40-13

Plaštiranje instalacionih provodnika YM1 PP1 Plaštiranje fleksibilnih provodnika YM2 PP2 Plaštiranje energetskih kablova YM3 PP3 Plaštiranje energetskih kablova za povišenu radnu temperaturu YM4 PP4

Plaštiranje signalnih i energetskih kablova za radne temperature do -40ºC O-40

PROPISANE VREDNOSTI KLASE MATERIJALA PREMA STANDARDU

VDE 0207 JUS N.C0.195 GOST 5960-72

KARAKTE-RISTIKE MATERI-

JALA

JED. MERE

YI1 YI2 YI4 YI8* YM1 YM2 YM3 YM4* PI1 PI2 PI4 PI5* PP1 PP2 PP3 PP4* I40-13 O-40

Gustina: g/cm3 1,4± 0,04

1,4±0,05

1,4± 0,05

1,4± 0,02

1,4±0,04

1,34±0,04

1,4±0,04

1,37-1,47

1,4±0,04

1,4±0,05

1,4±0,05

1,4±0,02

1,4± 0,04

1,34± 0,04

1,4± 0,04

1,37-1,47

1,27-1,35

1,22-1,27

Tvrdoća: ºShA 86±3 85±3 88±3 95±2 86±1 78±2 90±3 93±2 86±3 85±3 88±3 95±2 86±1 78±2 90±3 93±2 Zatezna čvrstoća: pre starenja

min MPa 12,5 10,0 12,5 15,0 12,5 10,0 12,5 15,0 12,5 10,0 12,5 12,5 12,5 10,0 12,5 12,5 18,0 14,0

nakon star. u sušnici

min MPa 12,5 10,0 12,5 15,0 12,5 10,0 12,5 15,0 12,5 10,0 12,5 12,5 12,5 10,0 12,5 12,5

odstupanje nakon star. max % ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25

Prekidno izduženje:

pre starenja min % 125 150 175 150 125 150 150 150 125 150 125 125 125 150 150 125 200 280

nakon star. u sušnici min % 125 150 175 150 125 150 150 150 125 150 125 125 125 150 150 125

odstupanje nakon star. max % ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20 ±25 ±25 ±20 ±20

Specifični električni otpor:

na 20ºC min Ωcm 1013 1014 1014 2x10132x1010

na 70ºC min Ωcm 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1010 2x1010

Termopla-stičnost: max % 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 60

Termička stabilnost:

min minuta 100 120 60 120 100 120 120 80 80

Gubitak mase:

max mg/cm2 2,0 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0

Elastičnost na niskim temperaturama:

Savijanjem bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

bez napr.

Istezanjem min % 20 20 20 20 20 20 20 20 Toplotni udar bez

napr. bez

napr.bez

napr. bez

napr. bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr.bez

napr. bez

napr. bez

napr. bez

napr.

* Povećana radna temperatura Napomena: Uslovi ispitivanja definisani su standardom.

Page 35: fkzspdf

Termoplastični polietileni

Page 36: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 35

TERMOPLASTIČNI POLIETILENI

OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA

VDE 0207/90 JUS N.C0.195 BS 6234/69 Izolovanje TK kablova sa punom izolacijom 2YI1 ETI1 03

Izolovanje punjenih TK kablova 2YI2 ETI3 2

Plaštiranje TK kablova 2YM1 ETP1 03C

Plaštiranje TK kablova otpornih na petrol-jelly 2YM3 ETP2 2C

Penasti polietilen za izolovanje 02YI1 EETI

PROPISANE VREDNOSTI KLASE MATERIJALA PREMA STANDARDUVDE 0207/90 JUS N.C0.195 BS 6234/69 KARAKTERISTIKE

MATERIJALA JED.

MERE 2YI1 2YI2 2YM1 2YM2 ETI1 ETI3 ETP1 ETP2 EETI 03 2 03C 2C

Melt index g/10 min 2,0 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1,5 0,6 1,5 Zatezna čvrstoća pre starenja MPa 10 10 10 10 10 15 10 15 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0

Prekidno izduženje pre starenja % 300 300 300 300 300 300 300 300 125 300 300 300 300

Specifična zapreminska otpornost na 20ºC Ωm 1013 1013 1013

Faktor dielektričnih gubitaka tgδ pri 1 kHz i 20ºC

10-4 10 10 10 3 - 9 3 - 9

Dielektrična konstanta εr pri 1 kHz i 20ºC 2,3 2,3 min

1,5 2,35 2,35

Sadržaj čađi % 2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5 2,5 ±

0,5 2,5 ± 0,5 2,5 ±

0,5 2,5 ± 0,5

Page 37: fkzspdf

Guma

Page 38: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 37

GUMA Oznake po standardima za izolacije i plašteve od gume

OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA

JUS N.C0.190 DIN VDE 0207 GI1 NR; SR EI-1 GI2 EPR EI-4 GI3 EPR EI-4 GI4 EVA EI-3

Termostabilne izolacije i zaštitni slojevi za provodnike i kablove

GI5 Si EI-2 GP1 NR; SR EM-1 GP2 NR; SR EM-1 GP3 SR EM-5 GP4 CR EM-3 GP5 CR EM-5 GP6 CR GP7 CR GP8 EVA

Termostabilne plaštevi i zaštitni slojevi za provodnike i kablove

GP9 S i R

KARAKTERISTIKA GI-1 GI-2 GI-3 GI-4 GI-5 GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 GP-5 GP-6 GP-7

Dozvoljena radna temperatura provodnika (ºC)

60 90 90 120 180 60 60 60 60 90 90 90

Zapreminska masa na 20ºC (g/cm2) 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5

Zatezna čvrstoća pre starenja (min MPa) 5 4,2 4,2 6,2 5 5 7 5 10 4,2 10 15

Prekidno izduženje pre starenja (min %) 250 200 200 200 150 250 300 250 300 200 300 300

Spec. zapreminska otpornost na 20ºC (Ωm)

1010 1010 1013 1010 1010 109 109 109 109 109 109 109

Stepen umreženosti (min%) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Page 39: fkzspdf

XLPE

Page 40: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 39

XLPE Oznake po standardima za izolacije od umreženog polietilena

OZNAKA PO STANDARDU PRIMENA

JUS N.C0.195 DIN VDE 0207 IEC 502

Termostabilne izolacije za 1 kV kablove od umreženog polietilena XI-3 DIX 3

Termostabilne izolacije za 10 do 35 kV kablove od umreženog polietilena XI-1 DIX 8 XLPE

Poluprovodni umreženi polietilen za 10 do 35 kV XH

Osnovne karakteristike materijala za izolacije od umreženog polietilena

KARAKTERISTIKE XI-1 XI-3 XH

Dozvoljena radna temperatura provodnika (ºC) 90 90 90

Zapreminska masa na 20ºC (g/cm3) 0,9 – 1 1 – 2 1 – 2

Zatezna čvrstoća pre starenja (min MPa) 15 10 10

Prekidno izduženje pre starenja (min %) 200 150 100

Specifična zapreminska otpornost na 20ºC (min Ωm) 1015 1013 102

Stepen umreženosti na 200ºC; 0,2 MPa; 15 min. izduženje (max %) 175 150 /

Sadržaj čađi (min %) / 2,5 /

Page 41: fkzspdf

Bezhalogene polimerne mešavine

Page 42: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 41

BEZHALOGENE POLIMERNE MEŠAVINE

OZNAKA PO STANDARDU

VDE 0207 PRIMENA

2XI1 Umrežavajući polietilen za izolovanje bezhalogenih provodnika poboljšanih karakteristika u toku gorenja (VDE 0250 Teil 214/1987)

HI1 Umrežavajuća bezhalogena polimerna mešavina za izolovanje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0266/1993)

HM1 Umrežavajuća bezhalogena polimerna mešavina za za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0266 Teil 3,4/1993)

HM2 Termoplastična bezhalogena polimerna mešavina za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0250 Teil 214/1987)

HM4 Termoplastična bezhalogena polimerna mešavina za plaštiranje bezhalogenih vatrootpornih kablova i provodnika (VDE 0276-604/1995)

PROPISANE VREDNOSTI VDE 0207 KARAKTERISTIKE MATERIJALA

JED. MERE 2XI1 HI1 HM1 HM2 HM4

Dozvoljena radna temperatura ºC 90 70 70 70 90

Zatezna čvrstoća N/mm2 >12,5 >5,0 >6,5 >6,5 >9,0

Prekidno izduženje % >200 >125 >125 >125 >125

Starenje ºC/dan 135±3/7 135±2/7* 100±2/7 100±2/7 100±2/7

Zatezna čvrstoća posle starenja Odstupanje

N/mm2 %

- ±25

>5,0 -30**

>6,5 -30**

>6,5 -30**

>9,0 -30**

Prekidno izduženje posle starenja Odstupanje

% %

- ±25

>100 ±30

>100 ±40

>100 ±40

>100 ±40

Stepen umrež. 200±3ºC; 15 min. 5 min.

% %

<175 <15

<175 <15

<175 <15

- -

- -

Termoplastičnost ºC %

- -

- -

- -

80±2 <50

90±2 <50***

Skupljanje, 130±3ºC % <4 - - - -

Korozivnost gasova 700-800ºC; 0,5h PH vrednost elektroprovodnost

/

µS/cm

- -

>3,5 <100

>3,5 <100

>3,5 <100

- -

Specifična otpornost izolacije 20±5ºC 70±2ºC 90±2ºC

Ω/cm

- -

>1012

-

>1010 -

>109

- -

>109

- -

- - -

* ukoliko je izolacija tanja od 0,5 mm starenje se vrši na (120±2)ºC ** nema gornje granice *** za kablove spoljnog prečnika <=12,5 mm – 4h; za kablove spoljnog prečnika >12,5 mm – 6h

Page 43: fkzspdf

Vazelin

Page 44: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Materijali u kablovskoj proizvodnji

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 43

VAZELIN

OZNAKA STANDARDA NAZIV STANDARDA

FKZ 2.81.01 Masa za punjenje telekomunikacionih kablova

KARAKTERISTIKE MATERIJALA JEDINICA MERE PROPISANA VREDNOST

Viskoznost na 100ºC min cP 10

Tačka kapanja min ºC 70

Tačka zapaljivosti min ºC 150

Penetracija na 25ºC min 1/10 mm 30

Korozivno dejstvo na provodnik na 80ºC, 14 x 24 h nema tragova korozije

Termička stabilnost na 50ºC, 5 x 24 h nema raslojavanja

Dielektrična konstanta na 20ºC max 2,3

Faktor dielektričnih gubitaka na 23ºC max 5x10-4

Specifični električni otpor na 100ºC min Ω/cm 2x1010

Page 45: fkzspdf

KATALOG PROIZVODA

Page 46: fkzspdf

Energetski provodnici Domaće tržište

Page 47: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 46

AP Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.320 Nazivni napon: 24 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i

nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 2,2 4,5 9 0,75 0,6 2,4 7,0 12 1 0,6 2,6 9,0 15 1,5 0,6 2,9 13,5 20 2,5 0,7 3,6 22,5 32 4 0,8 4,3 36,0 50 6 0,8 5,3 55,0 73 10 1,0 6,8 92,0 123 16 1,0 8,2 156,0 189 25 1,2 10,0 238,0 290 35 1,2 11,4 337,0 400 50 1,4 13,6 469,0 550 70 1,4 15,6 669,0 780 95 1,6 18,0 890,0 1.060 120 1,6 19,9 1.130,0 1.260

Page 48: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 47

P/F Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase – finožičan

Standard: JUS N.C3.202 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost.

Za instalacije u zgradama polažu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 2,2 4,5 9 0,75 0,6 2,4 7,0 12 1,0 0,6 2,6 9,0 15 1,5 0,6 2,9 13,5 20 2,5 0,7 3,6 22,5 32 4 0,8 4,3 36,0 50 6 0,8 5,3 55,0 73 10 1,0 6,8 92,0 123 16 1,0 8,2 156,0 189 25 1,2 10,0 238,0 290 35 1,2 11,4 337,0 400 50 1,4 13,6 469,0 550 70 1,4 15,6 669,0 780 95 1,6 18,0 890,0 1.060 120 1,6 19,9 1.130,0 1.260 150 1,8 22,1 1.390,0 1.610 185 2,0 24,7 1.740,0 1.960 240 2,2 27,9 2.240,0 2.520

Page 49: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 48

P/FJ Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase – finožičan

Standard: JUS N.C3.205 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je

potrebna naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,8 2,7 4,5 11

0,75 0,8 2,9 7,0 15 1,0 0,8 3,1 9,0 17 1,5 1,0 3,8 13,5 26 2,5 1,0 4,2 22,5 38 4 1,0 4,8 36,0 54 6 1,0 5,8 55,0 77 10 1,2 7,2 92,0 127 16 1,2 8,6 156,0 199 25 1,4 10,5 238,0 300 35 1,4 11,9 337,0 408 50 1,6 14,0 469,0 566 70 1,6 16,1 669,0 782 95 1,8 18,4 890,0 1.073 120 1,8 20,3 1.130,0 1.292 150 2,0 22,5 1.390,0 1.592 185 2,2 25,1 1.740,0 1.987 240 2,4 28,3 2.240,0 2.530

Page 50: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 49

P/J Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.203 Nazivni napon: 1000 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela (za kućne

uvode), kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Pakovanje Broj žila i nazivni presek

Konstrukcija provodnika

Debljinaizolacije

Spoljni prečnik

Neto težinabakra

Ukupna težina Dužina Doboš

mm2 n x mm mm mm kg/km kg/km m N° 1,0 1 x 1,13 0,8 2,9 9,0 16 100 kotur 1,5 1 x 1,38 1,0 3,6 13,5 24 100 kotur 2,5 1 x 1,78 1,0 4,0 22,0 35 100 kotur 4 1 x 2,25 1,0 4,5 35,5 51 100 kotur 6 1 x 2,76 1,0 5,0 53,0 71 100 kotur 10 1 x 3,57 1,2 6,2 89,0 115 100 kotur 10 7 x 1,35 1,2 6,7 92,0 124 100 kotur 16 1 x 4,50 1,2 7,1 141,5 173 100 kotur 16 7 x 1,70 1,2 7,7 144,0 182 100 kotur 25 7 x 2,14 1,4 9,5 228,0 283 100 kotur 35 7 x 2,52 1,4 10,6 317,0 380 100 kotur 50 19 x 1,83 1,6 12,4 454,0 513 100 kotur 70 19 x 2,14 1,6 14,2 620,0 719 1.000 10 95 19 x 2,52 1,8 16,6 860,0 990 1.000 12 120 37 x 2,03 1,8 18,2 1.086,0 1.234 1.000 12 150 37 x 2,25 2,0 20,2 1.335,0 1.512 1.000 12 185 37 x 2,52 2,2 22,5 1.675,0 1.893 1.000 14 240 37 x 2,85 2,4 25,2 2.142,0 2.410 1.000 14

Page 51: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 50

P/L Savitljivi paralelno izolovan provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.300 Nazivni napon: 300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o uzice postvljene paralelno u istoj ravni, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih trošila električne energije, kao što su

stone svetiljke, radio aparati, stoni ventilatori i slično.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Broj žila i

nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,8 2,7x5,4 9,0 23 2x0,75 0,8 2,9x5,8 14,0 30 2x1,0 0,8 3,0x6,0 18,0 35

3x0,5 0,8 2,7x8,1 13,5 35 3x0,75 0,8 2,9x8,7 21,0 45 3x1,0 0,8 3,0x9,0 27,0 53

Page 52: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 51

P/LS Savitljivi paralelno izolovan provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.300 Nazivni napon: 300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o uzice postavljene paralelno u istoj ravni, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih trošila gde je potrebna naročita

savitljivost, kao što su elektrčni aparat za brijanje i slično.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Broj žila i

nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,8 2,7x5,4 9,0 23

2x0,75 0,8 2,9x5,8 14,0 30 2x1,0 0,8 3,0x6,0 18,0 35

3x0,5 0,8 2,7x8,1 13,5 35

3x0,75 0,8 2,9x8,7 21,0 45 3x1,0 0,8 3,0x9,0 27,0 53

Page 53: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 52

SP Provodnik za svetiljke sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.310 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za polaganje u svetiljkama. Upotreba u prenosnim svetiljkama i svetiljkama sa

grlima E40 nije dozvoljena.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,6 16x0,2 9,0 19

2x0,75 0,6 24x0,2 14,0 25 2x1,0 0,6 32x0,2 18,5 31

3x0,5 0,6 16x0,2 14,0 25

3x0,75 0,6 24x0,2 21,0 37 3x1,0 0,6 32x0,2 28,0 46

4x0,5 0,6 16x0,2 18,5 38

4x0,75 0,6 24x0,2 28,0 50 4x1,0 0,6 32x0,2 37,5 61

Page 54: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 53

SP/J Provodnik za svetiljke sa pojačanom izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.310 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za priključak manjih prenosnih netermičkih aparata, kao što su stone svetiljke,

radio aparati, stoni ventilatori i sl.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,8 5,4 9,0 24 2x0,75 0,8 5,8 14,0 30 2x1,0 0,8 6,1 18,5 36

3x0,5 0,8 5,8 14,0 35 3x0,75 0,8 6,2 21,0 45 3x1,0 0,8 6,6 28,0 54

4x0,5 0,8 6,5 18,5 47 4x0,75 0,8 7,0 28,0 60 4x1,0 0,8 7,4 37,5 72

Page 55: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 54

PP/J Provodnik sa pojačanom izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.302 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC mase.

• Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u

domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući vlažne prostorije npr. mašine za pranje rublja, usisivači prašine i rashladni uređaji. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izložen zračenju toplote.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,6 0,8 6,6 14,0 56 2x1,0 0,6 0,8 7,0 18,5 65 2x1,5 0,7 0,8 7,5 27,5 80 2x2,5 0,8 1,0 9,3 46,0 126

3x0,75 0,6 0,8 7,0 21,0 66 3x1,0 0,6 0,8 7,4 28,0 78 3x1,5 0,7 0,9 8,0 41,0 99 3x2,5 0,8 1,1 9,9 69,5 157

4x0,75 0,6 0,8 7,7 28,0 81 4x1,0 0,6 0,8 8,1 37,5 95 4x1,5 0,7 0,9 9,2 55,0 130 4x2,5 0,8 1,1 11,2 92,0 200

Page 56: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 55

PP/L Laki svitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.301 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarna uzica, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC mase.

• Upotreba: Za priključak manjih prenosnih trošila pod lakšim radnim uslovima, kao što su

prenosne svetiljke, ventilatori, rashladni uređaji itd.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,5 0,6 5,4 9,0 36

2x0,75 0,5 0,6 5,8 14,0 46 2x1 0,5 0,6 6,1 18,5 52

3x0,5 0,5 0,6 5,7 14,0 49

3x0,75 0,5 0,6 6,1 21,0 56 3x1 0,5 0,6 6,5 28,0 65

4x0,5 0,5 0,6 6,2 18,5 54

4x0,75 0,5 0,6 6,7 28,0 68 4x1 0,5 0,6 7,1 37,5 81

Page 57: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 56

P Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.200 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod

maltera, kao i na izolaciona tela.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Broj žila i

nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,5 0,6 2,7 13,5 19 2,5 0,7 3,3 22,0 30 4 0,8 4,0 35,5 47 6 0,8 4,5 53,0 66 10 1,0 5,7 89,0 110 16 1,0 7,2 144,0 175 25 1,2 9,0 228,0 274 35 1,2 10,2 317,0 370 50 1,4 12,0 454,0 500 70 1,4 13,8 620,0 710 95 1,6 16,1 860,0 970 120 1,6 17,7 1.086,0 1.210 150 1,8 19,7 1.335,0 1.500 185 2,0 22,0 1.675,0 1.870 240 2,2 24,8 2.142,0 2.385

Page 58: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 57

P/M Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase - mnogožični

Standard: JUS N.C3.201 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o mnogožično bakarno uže, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod

maltera, kao i na izolaciona tela.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m. Broj žila i

nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,0 0,6 2,6 9,0 15 1,5 0,6 2,9 14,0 21 2,5 0,7 3,6 23,0 33 4 0,8 4,4 36,5 51 6 0,8 6,0 54,5 71 10 1,0 6,8 92,0 120 16 1,0 8,0 146,0 180 25 1,2 10,3 235,0 289 35 1,2 11,3 325,0 384 50 1,4 13,3 447,0 528 70 1,4 15,6 635,0 733 95 1,6 17,8 870,0 997 120 1,6 19,7 1.115,0 1.257 150 1,8 22,3 1.435,0 1.615 185 2,0 24,7 1.720,0 1.943 240 2,2 27,9 2.225,0 2.502

Page 59: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 58

P/MJ Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC-mase - mnogožični

Standard: JUS N.C3.204 Nazivni napon: 1000 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o mnogožično bakarno uže, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U vlažnim prostorijama i slobodnom prostoru, na izolaciona tela (za kućne

uvode), kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz odgovarajuću zaštitu.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,0 0,8 3,0 9,0 18 1,5 1,0 3,8 14,0 28 2,5 1,0 4,2 23,0 39 4 1,0 4,8 36,5 55 6 1,0 5,4 54,5 76 10 1,2 7,2 92,0 127 16 1,2 8,4 146,0 188 25 1,4 10,8 235,0 299 35 1,4 11,3 325,0 396 50 1,6 13,7 447,0 541 70 1,6 16,1 635,0 748 95 1,8 18,2 870,0 1.015 120 1,8 20,1 1.115,0 1.277 150 2,0 22,8 1.435,0 1.638 185 2,2 25,1 1.720,0 1.948 240 2,4 28,4 2.225,0 2.530

Page 60: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 59

PP Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.220 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizovane gume, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije

dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x1,5 0,7 1,2 9,2 27 116 2x2,5 0,8 1,2 10,5 45 160 2x4 0,8 1,2 11,9 72 216 2x6 0,8 1,2 12,9 109 275 2x10 1,0 1,4 16,7 182 430 2x16 1,0 1,4 19,3 294 655 2x25 1,2 1,4 23,2 466 990 2x35 1,2 1,6 26,5 646 1.335

3x1,5 0,7 1,2 9,7 41 138 3x2,5 0,8 1,2 11,0 68 188 3x4 0,8 1,2 12,5 108 262 3x6 0,8 1,4 14,1 163 240 3x10 1,0 1,4 17,2 272 535 3x16 1,0 1,4 20,4 441 820 3x25 1,2 1,6 25,1 699 1.280 3x35 1,2 1,6 28,1 969 1.665

Page 61: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 60

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 4x1,5 0,7 1,2 10,4 54 160 4x2,5 0,8 1,2 11,9 90 225 4x4 0,8 1,4 14,0 144 320 4x6 0,8 1,4 15,2 217 435 4x10 1,0 1,4 18,7 363 670 4x16 1,0 1,4 22,3 588 1.050 4x25 1,2 1,6 27,4 932 1.610 4x35 1,2 1,6 30,8 1.293 2.120

5x1,5 0,7 1,2 11,2 68 184 5x2,5 0,8 1,2 12,8 113 262 5x4 0,8 1,4 15,1 180 393 5x6 0,8 1,4 16,5 271 520 5x10 1,0 1,4 20,3 454 830

Page 62: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 61

PP/O Samonosivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.315 Nazivni napon: 500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizovane gume, o noseće uže od čeličnih žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Na slobodnim prostorima za javno osvetljenje i sl. Učvršćuje se na stubove,

konzole uz fasade zgrada ili na čelične konstrukcije.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x1,5 0,6 1,4 9,2 27 116 2x2,5 0,7 1,4 10,5 45 160 2x4 0,8 1,4 11,9 72 216 2x6 0,8 1,4 12,9 109 275 2x10 1,0 1,6 16,7 182 430 2x16 1,0 1,6 19,3 294 655 2x25 1,2 1,6 23,2 466 990 2x35 1,2 1,8 26,5 646 1.335

3x1,5 0,6 1,4 9,7 41 138 3x2,5 0,7 1,4 11,0 68 188 3x4 0,8 1,4 12,5 108 262 3x6 0,8 1,6 14,1 163 240 3x10 1,0 1,6 17,2 272 535 3x16 1,0 1,6 20,4 441 820 3x25 1,2 1,6 25,1 699 1.280 3x35 1,2 1,8 28,1 969 1.665

Page 63: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 62

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 4x1,5 0,6 1,4 10,4 54 160 4x2,5 0,7 1,4 11,9 90 225 4x4 0,8 1,6 14,0 144 320 4x6 0,8 1,6 15,2 217 435 4x10 1,0 1,6 18,7 363 670 4x16 1,0 1,6 22,3 588 1.050 4x25 1,2 1,8 27,4 932 1.610 4x35 1,2 1,8 30,8 1.293 2.120

5x1,5 0,6 1,4 11,2 68 184 5x2,5 0,7 1,4 12,8 113 262 5x4 0,8 1,6 15,1 180 393 5x6 0,8 1,6 16,5 271 520 5x10 1,0 1,6 20,3 454 830

Page 64: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 63

PP/R Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.230 Nazivni napon: 380 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase, o žile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na

ili ispod maltera.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x1,5 0,6 1,4 9,2 27 116 2x2,5 0,7 1,4 10,5 45 160 2x4 0,8 1,4 11,9 72 216

3x1,5 0,6 1,4 9,7 41 138 3x2,5 0,7 1,4 11,0 68 188 3x4 0,8 1,4 12,5 108 262

Page 65: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 64

PP/U Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C3.235 Nazivni napon: 500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno

polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x1,0 0,6 1,2 7,5x5,1 18,8 57 2x1,5 0,6 1,2 8,0x5,3 27,0 70 2x2,5 0,7 1,2 9,3x6,0 44,0 99 2x4 0,8 1,4 11,1x7,1 71,0 148 2x6 0,8 1,4 12,1x7,6 107,0 194

3x1,0 0,6 1,4 10,4x5,5 27,0 89 3x1,5 0,6 1,4 11,2x5,8 40,5 108 3x2,5 0,7 1,4 13,0x6,4 66,0 151 3x4 0,8 1,5 15,4x7,3 106,0 218 3x6 0,8 1,5 16,9x7,8 161,0 289

Page 66: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 65

GG/J Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: JUS N.C3.502 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od etilen-propilen gume, o plašt od etilen-propilen gume.

• Upotreba: U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih

radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i doboše od 500 i 1.000 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,6 0,8 8,2 14 65 2x1,0 0,6 0,9 8,8 19 78 2x1,5 0,8 1,0 10,5 27 117 2x2,5 0,9 1,1 12,5 44 167 2x4,0 1,0 1,2 14,0 72 236

3x0,75 0,6 0,9 8,8 21 81 3x1,0 0,6 0,9 9,2 28 93 3x1,5 0,8 1,0 11,0 40 139 3x2,5 0,9 1,1 13,0 66 199 3x4,0 1,0 1,2 14,5 107 286

4x0,75 0,6 0,9 9,6 27 96 4x1,0 0,6 0,9 10,0 37 112 4x1,5 0,8 1,1 12,5 54 172 4x2,5 0,9 1,2 14,0 88 250 4x4,0 1,0 1,3 16,5 143 357

5x0,75 0,6 1,0 11,0 34 120 5x1,0 0,6 1,0 11,5 46 138 5x1,5 0,8 1,1 13,5 67 205 5x2,5 0,9 1,3 15,5 110 305 5x4,0 1,0 1,4 17,5 178 439

Page 67: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 66

GT/J Provodnik sa izolacijom od gume i opletom od tekstila

Standard: JUS N.C3.401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od etilen-propilen gume, o plašt od tekstilnog opleta.

• Upotreba: Za priključak ručnih aparata koji su izloženi malim mehaničkim naprezanjima.

Nisu pogodni za primenu na otvorenom prostoru, u radioničkim ili poljoprivrednim pogonima ili za priključak u elektromotornim pogonima.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,8 6,6 16 46 2x1,0 0,8 6,9 21 54 2x1,5 0,8 7,5 31 68

3x0,75 0,8 7,0 23 64 3x1,0 0,8 7,4 31 76 3x1,5 0,8 8,0 46 95

Page 68: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 67

Si/F Instalacioni provodnik za visoke temperature

Standard: JUS N.C3.410 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -60°C do +180°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od silikonske gume.

• Upotreba: Namenjeni su za izvođenje elektro-energetskih instalacija na mestima gde je

temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C (npr. u svetiljkama, termičkim aparatima ili rashladnim uređajima.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 3,1 4,5 9,1

0,75 0,6 3,3 6,5 11,6 1 0,6 3,5 8,8 14,4 1,5 0,7 4,0 12,8 20,6 2,5 0,8 4,7 21,2 32,3 4 0,8 5,3 34,6 47,8 6 0,8 5,9 53,9 67,0

Page 69: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 68

ZN/S Provodnik za elektrolučno zavarivanje

Standard: JUS N.C9.030 Nazivni napon: 200 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od polihloroprena.

• Upotreba: Za priključak aparata za elektrolučno zavarivanje gde je potrebna naročita

savitljivost.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i na doboše po 1.000 m.

Nazivni presek Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 16 2,0 12,5 150 230 25 2,0 13,5 229 338 35 2,0 14,5 336 462 50 2,0 16,5 485 632 70 2,2 19,0 676 863 95 2,2 21,5 919 1.136

Page 70: fkzspdf

Energetski kablovi Domaće tržište

Page 71: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 70

PP00 PP00-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C5.220 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP00) Al

(PP00-A) PP00 PP00-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 1x1,5 0,8 1,8 7,0 14 - 65 - 7 1x2,5 0,8 1,8 7,5 22 - 80 - 7 1x4 1,0 1,8 8,5 36 11 105 80 8 1x6 1,0 1,8 9,0 53 16 130 90 8 1x10 1,0 1,8 10,0 89 27 175 115 8 1x16 1,0 1,8 11,5 144 44 245 145 9 1x25 1,2 1,8 13,0 228 69 365 205 10 1x35 1,2 1,8 14,0 317 96 470 250 10 1x50 1,4 1,8 16,5 453 137 645 325 12 1x70 1,4 1,8 18,0 620 188 835 400 12 1x95 1,6 1,8 20,0 860 261 1.120 520 12 1x120 1,6 1,8 22,0 1.086 329 1.375 615 14 1x150 1,8 1,8 24,0 1.335 405 1.670 740 14 1x185 2,0 2,0 26,5 1.675 508 2.090 925 16 1x240 2,2 2,2 29,5 2.200 668 2.695 1.160 16 1x300 2,4 2,4 32,5 2.760 837 3.335 1.410 14 1x400 2,6 2,6 36,5 3.530 1.071 4.230 1.775 16 1x500 2,8 2,8 40,0 4.451 1.351 5.265 2.160 16

2x1,5 0,8 1,8 12,5 27 - 185 - 9 2x2,5 0,8 1,8 13,0 45 - 225 - 9 2x4 1,0 1,8 15,0 72 22 305 255 10 2x6 1,0 1,8 16,0 109 33 370 295 12

Page 72: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 71

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP00) Al

(PP00-A) PP00 PP00-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 2x10 1,0 1,8 17,5 182 55 495 365 12 2x16 1,0 1,8 20,5 294 89 710 505 12 2x25 1,2 2,0 24,5 466 142 1.050 725 14 2x35 1,2 2,0 27,0 646 196 1.325 875 14 2x50 1,4 2,0 31,0 924 282 1.685 1.045 16

3x1,5 0,8 1,8 13,0 41 - 210 - 9 3x2,5 0,8 1,8 14,0 68 - 260 - 10 3x4 1,0 1,8 16,0 108 33 360 280 12 3x6 1,0 1,8 16,5 163 49 445 330 12

3x10 1,0 1,8 18,0 272 83 605 415 12 3x16 1,0 1,8 22,0 441 134 880 570 12 3x25 1,2 2,0 26,0 699 212 1.315 825 14 3x35 1,2 2,0 28,5 969 294 1.630 955 16

S-3x50 1,4 2,0 26,5 1.387 421 1.875 910 16 S-3x70 1,4 2,0 28,5 1.897 576 2.450 1.130 16 S-3x95 1,6 2,0 33,0 2.631 798 3.315 1.480 18

S-3x120 1,6 2,2 36,0 3.324 1.008 4.160 1.845 20 S-3x150 1,8 2,2 39,0 4.084 1.239 5.000 2.155 16 S-3x185 2,0 2,2 44,0 5.123 1.554 6.255 2.685 18 S-3x240 2,2 2,6 50,0 6.733 2.043 8.170 3.480 20 S-3x300 2,4 2,6 55,0 8.446 2.562 10.220 4.335 20

3x25+16 1,2/1,0 2,0 28,5 846 257 1.440 850 16 3x35+16 1,2/1,0 2,0 31,0 1.116 339 1.795 1.020 16

S-3x50+25 1,4/1,2 2,0 31,0 1.620 491 2.200 1.075 16 S-3x70+35 1,4/1,2 2,2 35,0 2.220 673 2.915 1.370 18 S-3x95+50 1,6/1,4 2,2 39,0 3.093 938 3.945 1.790 22

S-3x120+70 1,6/1,4 2,2 42,0 3.956 1.200 4.930 2.170 18 S-3x150+70 1,8/1,4 2,6 47,0 4.716 1.431 5.925 2.640 18 S-3x185+95 2,0/1,6 2,6 51,0 6.000 1.820 7.410 3.230 20

S-3x240+120 2,2/1,6 3,0 59,5 7.841 2.379 9.645 4.180 20 S-3x300+150 2,4/1,8 3,0 65,5 9.807 2.975 11.905 5.075 20

4x1,5 0,8 1,8 13,5 54 - 245 - 10 4x2,5 0,8 1,8 14,5 90 - 305 - 10 4x4 1,0 1,8 17,0 144 44 420 320 12 4x6 1,0 1,8 18,0 217 66 530 375 12

4x10 1,0 1,8 20,0 363 110 730 475 12 4x16 1,0 1,8 23,5 588 178 1.075 665 14 4x25 1,2 2,0 28,5 932 283 1.615 965 16 4x35 1,2 2,0 31,0 1.292 392 2.080 1.180 16

S-4x50 1,4 2,0 31,0 1.850 561 2.460 1.175 16 S-4x70 1,4 2,2 35,0 2.530 767 3.260 1.495 18 S-4x95 1,6 2,2 39,0 3.508 1.064 4.400 1.955 20

S-4x120 1,6 2,2 42,0 4.433 1.335 5.445 2.350 18 S-4x150 1,8 2,6 47,0 5.446 1.652 6.730 2.935 18 S-4x185 2,0 2,6 51,0 6.831 2.071 8.325 3.570 20 S-4x240 2,2 3,0 59,5 8.978 2.724 10.905 4.650 20 S-4x300 2,4 3,0 65,5 11.262 3.417 13.505 5.660 20

Page 73: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 72

PP40 PP40-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase i koncentričnim provodnikom

Standard: JUS N.C5.220 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o bakarne žice i jedna bakarna traka, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP40) Al

(PP40-A) PP40 PP40-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 3x25+16 1,2 2,0 28,0 863 212 1.495 950 16 3x35+16 1,2 2,0 30,5 1.135 294 1.865 1.130 16

S-3x50+25 1,4 2,0 29,0 1.637 421 2.145 1.085 16 S-3x70+35 1,4 2,2 31,5 2.239 575 2.810 1.360 18 S-3x95+50 1,6 2,2 37,0 3.116 798 3.860 1.850 20

S-3x120+70 1,6 2,2 39,5 3.981 1.008 4.795 2.235 16 S-3x150+70 1,8 2,2 42,5 4.743 1.239 5.690 2.600 18 S-3x185+95 2,0 2,6 48,5 6.030 1.554 7.280 3.365 20 S-3x240+120 2,2 2,6 54,0 7.875 2.043 9.365 4.240 22 S-3x300+150 2,4 3,0 60,0 9.845 2.563 11.675 5.260 20

Page 74: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 73

PP41 PP41-A Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase i armaturom od dve čelične trake

Standard: JUS N.C5.220 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o armatura od dve čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP41) Al

(PP41-A) PP41 PP41-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 1x25 1,2 1,8 14,0 228 69 445 285 10 1x35 1,2 1,8 15,0 317 96 555 335 12 1x50 1,4 1,8 16,0 453 137 745 430 12 1x70 1,4 1,8 18,5 620 188 945 515 12 1x95 1,6 1,8 21,0 860 261 1.255 655 14 1x120 1,6 1,8 22,0 1.086 329 1.510 755 14 1x150 1,8 2,0 25,0 1.335 405 1.850 920 14 1x185 2,0 2,0 27,5 1.675 508 2.265 1.100 16 1x240 2,2 2,0 31,5 2.200 668 3.210 1.675 16 1x300 2,4 2,0 34,5 2.760 837 3.905 1.980 16 1x400 2,6 2,2 38,0 3.530 1.071 4.870 2.410 16 1x500 2,8 2,2 42,0 4.451 1.351 5.970 2.870 18

2x1,5 0,8 1,8 13,0 27 - 260 - 10 2x2,5 0,8 1,8 14,0 45 - 305 - 10 2x4 1,0 1,8 16,0 72 22 395 345 12 2x6 1,0 1,8 17,0 109 33 470 395 12

2x10 1,0 1,8 18,5 182 55 605 480 12 2x16 1,0 1,8 21,5 294 89 845 640 12

Page 75: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 74

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP41) Al

(PP41-A) PP41 PP41-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 2x25 1,2 2,0 25,5 466 142 1.215 890 14 2x35 1,2 2,0 28,0 646 196 1.505 1.055 14 2x50 1,4 2,0 33,0 924 282 2.230 1.590 16

3x1,5 0,8 1,8 13,5 41 - 285 - 10 3x2,5 0,8 1,8 14,5 68 - 345 - 10 3x4 1,0 1,8 16,5 108 33 455 380 12 3x6 1,0 1,8 17,5 163 49 560 435 12

3x10 1,0 1,8 19,5 272 83 725 535 12 3x16 1,0 1,8 22,5 441 134 1.025 720 14 3x25 1,2 2,0 27,0 699 212 1.485 1.000 16 3x35 1,2 2,0 29,5 969 294 1.875 1.200 16

S-3x50 1,4 2,0 27,5 1.387 421 2.055 1.090 16 S-3x70 1,4 2,0 31,5 1.897 576 2.960 1.640 18 S-3x95 1,6 2,2 36,0 2.631 798 3.930 2.095 20

S-3x120 1,6 2,2 38,0 3.324 1.008 4.745 2.425 22 S-3x150 1,8 2,2 41,0 4.084 1.239 5.965 2.845 16 S-3x185 2,0 2,6 47,0 5.123 1.554 7.125 3.555 18 S-3x240 2,2 2,6 52,0 6.733 2.043 9.055 4.365 20 S-3x300 2,4 3,0 58,0 8.446 2.562 11.200 5.315 18

3x25+16 1,2/1,0 2,0 29,0 846 257 1.630 1.040 16 3x35+16 1,2/1,0 2,0 33,0 1.116 339 2.320 1.545 16

S-3x50+25 1,4/1,2 2,0 33,0 1.620 491 2.726 1.590 18 S-3x70+35 1,4/1,2 2,2 37,0 2.220 673 3.530 1.985 20 S-3x95+50 1,6/1,4 2,2 41,0 3.093 938 4.635 2.480 22

S-3x120+70 1,6/1,4 2,2 44,0 3.956 1.200 5.670 2.915 18 S-3x150+70 1,8/1,4 2,6 49,0 4.716 1.431 6.755 3.470 20 S-3x185+95 2,0/1,6 2,6 53,0 6.000 1.820 8.315 4.135 20 S-3x240+120 2,2/1,6 3,0 61,5 7.841 2.379 10.700 5.235 18 S-3x300+150 2,4/1,8 3,0 67,5 9.807 2.975 13.075 6.245 20

4x1,5 0,8 1,8 14,5 54 - 325 - 10 4x2,5 0,8 1,8 15,5 90 - 395 - 12 4x4 1,0 1,8 17,5 144 44 525 425 12 4x6 1,0 1,8 19,0 217 66 645 495 12

4x10 1,0 1,8 21,0 363 110 865 610 12 4x16 1,0 2,0 25,0 588 178 1.255 845 14 4x25 1,2 2,0 29,0 932 283 1.805 1.155 16 4x35 1,2 2,0 33,0 1.292 392 2.610 1.710 18

S-4x50 1,4 2,0 33,0 1.850 561 2.980 1.690 18 S-4x70 1,4 2,2 37,0 2.530 767 3.875 2.110 20 S-4x95 1,6 2,2 41,0 3.508 1.064 5.090 2.650 16

S-4x120 1,6 2,2 44,0 4.433 1.335 6.190 3.090 18 S-4x150 1,8 2,6 49,0 5.446 1.652 7.560 3.765 18 S-4x185 2,0 2,6 53,0 6.831 2.071 9.230 4.470 20 S-4x240 2,2 3,0 61,5 8.978 2.724 11.960 5.705 18 S-4x300 2,4 3,0 67,5 11.262 3.417 14.675 6.830 20

Page 76: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 75

PP44 PP44-A Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C5.220 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o armatura od okruglih pocinkovanih čeličnih žica i jedne čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale i otvorenom prostoru. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podložne klizanju.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP44) Al

(PP44-A) PP44 PP44-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 1x25 1,2 1,8 15,5 228 69 570 415 12 1x35 1,2 1,8 16,5 317 96 695 475 14 1x50 1,4 1,8 18,5 453 137 905 590 14 1x70 1,4 1,8 20,0 620 188 1.125 695 12 1x95 1,6 1,8 24,0 860 261 1.745 1.150 12 1x120 1,6 2,0 26,0 1.086 329 2.075 1.320 14 1x150 1,8 2,0 28,0 1.335 405 2.440 1.560 14 1x185 2,0 2,0 30,5 1.675 508 2.935 1.765 14 1x240 2,2 2,0 33,5 2.200 668 3.620 2.090 16 1x300 2,4 2,2 37,5 2.760 837 4.635 2.710 16 1x400 2,6 2,4 41,5 3.530 1.071 5.680 3.220 18 1x500 2,8 2,6 45,5 4.451 1.351 6.900 3.800 20

2x1,5 0,8 1,8 14,5 27 - 370 - 10 2x2,5 0,8 1,8 16,0 45 - 420 - 10 2x4 1,0 1,8 17,5 72 22 535 485 12 2x6 1,0 1,8 18,5 109 33 620 545 12

2x10 1,0 1,8 20,0 182 55 775 650 12

Page 77: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 76

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP44) Al

(PP44-A) PP44 PP44-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 2x16 1,0 1,8 24,0 294 89 1.345 1.140 12 2x25 1,2 2,0 28,0 466 142 1.805 1.480 16 2x35 1,2 2,0 30,0 646 196 2.155 1.705 16 2x50 1,4 2,0 33,0 924 282 2.300 1.655 14

3x1,5 0,8 1,8 14,5 41 - 405 - 10 3x2,5 0,8 1,8 15,5 68 - 465 - 12 3x4 1,0 1,8 17,5 108 33 600 525 12 3x6 1,0 1,8 18,5 163 49 705 595 12

3x10 1,0 1,8 20,0 272 83 900 710 12 3x16 1,0 1,8 25,5 441 134 1.575 1.270 14 3x25 1,2 2,0 29,5 699 212 2.117 1.630 16 3x35 1,2 2,0 32,0 969 294 2.570 1.895 18

S-3x50 1,4 2,0 30,0 1.387 421 2.695 1.730 16 S-3x70 1,4 2,0 32,5 1.897 576 3.360 2.040 18 S-3x95 1,6 2,2 37,5 2.631 798 4.635 2.800 20

S-3x120 1,6 2,2 40,0 3.324 1.008 5.505 3.190 18 S-3x150 1,8 2,2 43,0 4.084 1.239 6.515 3.675 18 S-3x185 2,0 2,6 50,0 5.123 1.554 8.475 4.905 20 S-3x240 2,2 2,6 55,0 6.733 2.043 10.560 5.870 18 S-3x300 2,4 3,0 60,5 8.446 2.562 12.860 6.975 18

3x25+16 1,2/1,0 2,0 32,0 846 257 2.325 1.735 16 3x35+16 1,2/1,0 2,2 36,0 1.116 339 3.040 2.265 16

S-3x50+25 1,4/1,2 2,2 36,0 1620 491 3430 2300 18 S-3x70+35 1,4/1,2 2,2 39,0 2.220 673 4.275 2.725 20 S-3x95+50 1,6/1,4 2,2 43,5 3.093 938 5.465 3.310 18

S-3x120+70 1,6/1,4 2,6 48,0 3.956 1.200 7.035 4.280 20 S-3x150+70 1,8/1,4 2,6 52,5 4.716 1.431 8.180 4.895 20 S-3x185+95 2,0/1,6 3,0 57,5 6.000 1.820 9.955 5.775 18 S-3x240+120 2,2/1,6 3,0 65,0 7.841 2.379 12.490 7.030 20 S-3x300+150 2,4/1,8 3,4 72,0 9.807 2.975 15.175 8.345 20

4x1,5 0,8 1,8 16,0 54 - 455 - 10 4x2,5 0,8 1,8 17,0 90 - 535 - 12 4x4 1,0 1,8 19,0 144 44 695 595 12 4x6 1,0 1,8 20,5 217 66 825 675 12

4x10 1,0 1,8 24,0 363 110 1.355 1.100 14 4x16 1,0 2,0 28,0 588 178 1.845 1.435 14 4x25 1,2 2,0 32,0 932 283 2.505 1.855 18 4x35 1,2 2,2 36,0 1.292 392 3.325 2.425 20

S-4x50 1,4 2,2 36,0 1.850 561 3.685 2.400 20 S-4x70 1,4 2,2 39,5 2.530 767 4.615 2.855 20 S-4x95 1,6 2,2 43,5 3.508 1.064 5.920 3.475 18

S-4x120 1,6 2,6 48,0 4.433 1.335 7.555 4.455 20 S-4x150 1,8 2,6 52,5 5.446 1.652 8.985 5.190 20 S-4x185 2,0 3,0 57,5 6.831 2.071 10.870 6.115 18 S-4x240 2,2 3,0 65,0 8.978 2.724 13.750 7.495 20 S-4x300 2,4 3,4 72,0 11.262 3.417 16.775 8.930 20

Page 78: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 77

PP45 PP45-A Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C5.220 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o armatura od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica i jedne čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale i otvorenom prostoru. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podložne klizanju.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP45) Al

(PP45-A) PP45 PP45-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 1x50 1,4 1,8 18,5 453 137 950 635 14 1x70 1,4 1,8 20,0 620 188 1.175 745 12 1x95 1,6 1,8 22,5 860 261 1.515 915 12 1x120 1,6 1,6 24,0 1.086 329 1.800 1.045 12 1x150 1,8 2,0 26,5 1.335 405 2.165 1.235 14 1x185 2,0 2,0 28,5 1.675 508 2.615 1.445 14 1x240 2,2 2,0 32,0 2.200 668 3.285 1.755 14 1x300 2,4 2,2 35,0 2.760 837 4.020 2.095 16 1x400 2,6 2,2 38,5 3.530 1.071 4.965 2.505 16 1x500 2,8 2,2 42,0 4.451 1.351 6.075 2.975 18

2x6 1,0 1,8 18,0 109 33 670 595 12

2x10 1,0 1,8 20,0 182 55 830 705 14 2x16 1,0 1,8 23,0 294 89 1.115 910 14 2x25 1,2 2,0 27,0 466 142 1.530 1.205 16 2x35 1,2 2,0 29,0 646 196 1.860 1.410 16 2x50 1,4 2,0 32,0 924 282 2.300 1.655 18

Page 79: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 78

Neto težina Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Cu

(PP45) Al

(PP45-A) PP45 PP45-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 3x6 1,0 1,8 19,0 163 49 760 645 12 3x10 1,0 1,8 21,0 272 83 960 770 14 3x16 1,0 1,8 24,0 441 134 1.310 1.000 14 3x25 1,2 2,0 28,0 699 212 1.825 1.340 16 3x35 1,2 2,0 30,5 969 294 2.245 1.575 16

S-3x50 1,4 2,0 29,0 1.387 421 2.400 1.435 16 S-3x70 1,4 2,0 31,5 1.897 576 3.035 1.715 18 S-3x95 1,6 2,0 36,0 2.631 798 4.015 2.185 20

S-3x120 1,6 2,2 38,5 3.324 1.008 4.835 2.520 16 S-3x150 1,8 2,2 41,5 4.084 1.239 5.795 2.950 18 S-3x185 2,0 2,6 47,0 5.123 1.554 7.240 3.670 18 S-3x240 2,2 2,6 51,0 6.733 2.043 9.195 4.505 20 S-3x300 2,4 3,0 58,0 8.446 2.562 11.345 5.640 18

3x25+16 1,2/1,0 2,0 30,5 846 257 2.005 1.415 16 3x35+16 1,2/1,0 2,0 33,5 1.116 339 2.420 1.645 16

S-3x50+25 1,4/1,2 2,0 33,0 1.620 491 2.815 1.690 18 S-3x70+35 1,4/1,2 2,2 37,0 2.220 673 3.620 2.075 20 S-3x95+50 1,6/1,4 2,2 41,0 3.093 938 4.735 2.585 18 S-3x120+70 1,6/1,4 2,2 44,0 3.956 1.200 5.780 3.025 18 S-3x150+70 1,8/1,4 2,6 49,0 4.716 1.431 6.875 3.590 20 S-3x185+95 2,0/1,6 2,6 53,0 6.000 1.820 8.445 4.265 20 S-3x240+120 2,2/1,6 3,0 62,0 7.841 2.379 10.795 5.335 18 S-3x300+150 2,4/1,8 3,4 68,5 9.807 2.975 13.370 6.535 20

4x4 1,0 1,8 19,0 144 44 740 640 14 4x6 1,0 1,8 20,5 217 66 875 725 14 4x10 1,0 1,8 22,0 363 110 1.120 870 14 4x16 1,0 2,0 26,5 588 178 1.565 1.155 16 4x25 1,2 2,0 30,5 932 283 2.180 1.530 16 4x35 1,2 2,0 33,5 1.292 392 2.705 1.805 18

S-4x50 1,4 2,0 33,0 1.850 561 3.075 1.785 18 S-4x70 1,4 2,2 37,0 2.530 767 3.960 2.200 20 S-4x95 1,6 2,2 41,0 3.508 1.064 5.190 2.750 18

S-4x120 1,6 2,2 44,0 4.433 1.335 6.295 3.200 18 S-4x150 1,8 2,6 49,0 5.444 1.652 7.680 3.885 20 S-4x185 2,0 2,6 53,0 6.831 2.072 9.360 4.600 20 S-4x240 2,2 3,0 62,0 8.978 2.724 12.115 5.860 18 S-4x300 2,4 3,4 68,5 11.262 3.417 14.970 7.125 20

Page 80: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 79

X00 Samonosivi kablovski snop bez nosećeg užeta

Standard: JUS N.C5.250 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o aluminijumski provodnik, o izolacija od umreženog polietilena.

• Upotreba: Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne

energije, za izvođenje kućnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije.

• Pakovanje: Po 50 i 100 m na koturove ili po 1.000 m na drvene doboše. Broj žila x presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina Al Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x16 1,2 15,0 89,51 152,67 4x16 1,2 18,0 179,06 305,37

Page 81: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 80

X00/O Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom

Standard: JUS N.C5.250 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o aluminijumski provodnik, o noseći element je Al/Fe (61/10 mm2) ili AlMg (71,5 mm2) uže, o izolacija od umreženog polietilena.

• Upotreba: Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne

energije, za izvođenje kućnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše. Broj žila x presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina Al Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 3x35+61/10 1,6 35,0 467,04 811,42

3x35+61/10+2x16 1,6/1,2 36,0 565,55 964,09 3x35+71,5+2x16 1,6/1,2 36,0 585,22 913,41

3x70+61/10 1,8 43,0 771,28 1.212,12 3x70+61/10+2x16 1,8/1,2 43,0 860,79 1.364,79 3x70+71,5+2x16 1,8/1,4 43,0 989,46 1.314,11

Page 82: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 81

XP00 XP00-A Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mre`ama, industrijskim

postrojenjima i na mestima gde se o~ekuju mehani~ka oteenja. Pola`u se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljniprečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP00 XP00-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x16 0,7 1,8 11,0 144 44 230 130 8 1x25 0,9 1,8 12,5 228 69 340 185 9 1x35 0,9 1,8 13,5 317 96 445 225 9 1x50 1,0 1,8 15,5 453 137 605 290 12 1x70 1,1 1,8 17,0 620 188 800 370 12 1x95 1,1 1,8 19,0 860 261 1.065 465 12 1x120 1,2 1,8 21,0 1.086 329 1.320 560 14 1x150 1,4 1,8 23,0 1.335 405 1.610 680 14 1x185 1,6 2,0 25,5 1.675 508 2.020 855 16 1x240 1,7 2,0 28,5 2.200 668 2.600 1.070 16 1x300 1,8 2,0 31,0 2.760 837 3.215 1.290 14 1x400 2,0 2,2 35,0 3.530 1.071 4.095 1.635 16 1x500 2,2 2,2 38,5 4.451 1.351 5.110 2.005 16

2x16 0,7 1,8 19,5 294 89 645 440 12 2x25 0,9 1,8 23,0 466 142 945 620 14 2x35 0,9 2,0 25,5 646 196 1.235 785 16 2x50 1,0 2,0 29,0 924 282 1.680 1.035 16

Page 83: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 82

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljniprečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP00 XP00-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 3x16 0,7 1,8 20,5 441 134 805 495 12 3x25 0,9 2,0 24,5 699 212 1.220 730 14 3x35 0,9 2,0 27,0 969 294 1.575 900 16

S-3x50 1,0 2,0 24,5 1.387 421 1.765 800 14 S-3x70 1,1 2,0 28,0 1.897 576 2.350 1.030 16 S-3x95 1,1 2,0 31,0 2.631 798 3.145 1.310 18

S-3x120 1,2 2,0 34,0 3.324 1.008 3.915 1.600 16 S-3x150 1,4 2,2 37,0 4.084 1.239 4.820 1.975 16 S-3x185 1,6 2,2 42,0 5.123 1.554 6.045 2.475 18 S-3x240 1,7 2,6 47,5 6.733 2.043 7.885 3.195 20

3x25+16 0,9/0,7 2,0 27,0 846 257 1.405 815 16 3x35+16 0,9/0,7 2,0 29,5 1.116 339 1.765 985 16

S-3x50+25 1,0/0,9 2,0 28,5 1.620 491 2.075 945 16 S-3x70+35 1,1/0,9 2,2 33,0 2.220 673 2.650 1.100 18 S-3x95+50 1,1/1,0 2,2 36,5 3.093 938 3.615 1.460 16

S-3x120+70 1,2/1,1 2,2 39,0 3.956 1.200 4.690 1.935 16 S-3x150+70 1,4/1,1 2,2 44,0 4.716 1.431 5.630 2.345 18 S-3x185+95 1,6/1,1 2,6 48,5 6.000 1.820 7.150 2.970 20

S-3x240+120 1,7/1,2 3,0 57,0 7.841 2.379 9.305 3.840 22

4x16 0,7 1,8 22,0 588 178 985 575 14 4x25 0,9 2,0 27,0 932 283 1.500 850 16 4x35 0,9 2,0 29,5 1.292 392 1.955 1.055 16

S-4x50 1,0 2,0 28,5 1.850 561 2.320 1.030 16 S-4x70 1,1 2,0 33,0 2.530 767 3.100 1.335 18 S-4x95 1,1 2,2 36,5 3.508 1.064 4.180 1.735 16

S-4x120 1,2 2,2 39,0 4.433 1.335 5.200 2.100 16 S-4x150 1,4 2,2 44,0 5.446 1.652 6.410 2.615 18 S-4x185 1,6 2,6 48,5 6.831 2.072 8.050 3.290 20 S-4x240 1,7 3,0 57,0 8.978 2.724 10.525 4.270 22

Page 84: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 83

XP41 XP41-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o ispuna od PVC-mase ili termoplastičnih traka, o armatura od dve čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama i industrijskim postrojenjima. Polažu se

u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP41 XP41-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x25 0,9 1,8 14,0 228 69 460 300 10 1x35 0,9 1,8 15,0 317 96 570 350 12 1x50 1,0 1,8 16,5 453 137 755 435 12 1x70 1,1 1,8 18,5 620 188 970 535 12 1x95 1,1 1,8 20,0 860 261 1.255 655 14 1x120 1,2 1,8 22,0 1.086 329 1.530 775 14 1x150 1,4 1,8 24,0 1.335 405 1.840 910 14 1x185 1,6 2,0 27,0 1.675 508 2.280 1.115 16 1x240 1,7 2,0 30,0 2.200 668 2.895 1.365 16 1x300 1,8 2,0 32,5 2.760 837 3.540 1.615 14 1x400 2,0 2,2 36,0 3.530 1.071 4.460 2.000 16 1x500 2,2 2,2 40,0 4.451 1.351 5.515 2.415 16

2x16 0,7 1,8 20,5 294 89 835 630 14 2x25 0,9 1,8 24,0 466 142 1.180 855 14 2x35 1,0 1,8 27,0 646 196 1.475 1.025 16 2x50 1,0 1,8 30,0 924 282 1.955 1.310 16

3x16 0,7 1,8 21,5 441 134 1.005 700 14 3x25 0,9 2,0 26,0 699 212 1.470 980 16 3x35 0,9 2,0 28,5 969 294 1.855 1.180 16

Page 85: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 84

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP41 XP41-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° S-3x50 1,0 2,0 26,0 1.387 421 2.015 1.050 16 S-3x70 1,1 2,0 29,0 1.897 576 2.635 1.315 16 S-3x95 1,1 2,0 32,0 2.631 798 3.465 1.630 14

S-3x120 1,2 2,2 35,5 3.324 1.008 4.300 1.985 16 S-3x150 1,4 2,2 38,5 4.084 1.239 5.205 2.360 16 S-3x185 1,6 2,2 44,0 5.123 1.554 6.645 3.075 18 S-3x240 1,7 2,6 49,0 6.733 2.043 8.555 3.865 20

3x25+16 0,9/0,7 2,0 28,0 846 257 1.680 1.090 16 3x35+16 0,9/0,7 2,0 31,0 1.116 339 2.070 1.290 16

S-3x50+25 1,0/0,9 2,0 30,0 1.620 491 2.330 1.205 18 S-3x70+35 1,1/0,9 2,2 34,0 2.220 673 3.110 1.565 20 S-3x95+50 1,1/1,0 2,2 37,5 3.093 938 4.125 1.970 22 S-3x120+70 1,2/1,1 2,2 40,5 3.956 1.200 5.100 2.345 18 S-3x150+70 1,4/1,1 2,6 46,5 4.716 1.431 6.340 3.055 20 S-3x185+95 1,6/1,1 2,6 50,5 6.000 1.820 7.835 3.655 20

S-3x240+120 1,7/1,2 3,0 53,5 7.841 2.379 10.105 4.645 18

4x16 0,7 1,8 23,0 588 178 1.210 800 14 4x25 0,9 2,0 28,0 932 283 1.775 1.125 16 4x35 0,9 2,0 31,0 1.292 392 2.260 1.360 18

S-4x50 1,0 2,0 30,0 1.850 561 2.615 1.325 16 S-4x70 1,1 2,0 34,0 2.530 767 3.435 1.670 18 S-4x95 1,1 2,2 37,5 3.508 1.064 4.558 2.115 16

S-4x120 1,2 2,2 40,5 4.433 1.335 5.610 2.515 16 S-4x150 1,4 2,6 46,5 5.446 1.652 7.120 3.325 18 S-4x185 1,6 2,6 50,5 6.831 2.072 8.740 3.980 20 S-4x240 1,7 3,0 58,5 8.978 2.724 11.330 5.075 20

Page 86: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 85

XP44 XP44-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o armatura od okruglih čeličnih žica i jedne čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP44 XP44-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x25 0,9 1,8 14,5 228 69 540 380 10 1x35 0,9 1,8 16,0 317 96 656 435 12 1x50 1,0 1,8 17,5 453 137 855 535 12 1x70 1,1 1,8 19,0 620 188 1.080 645 12 1x95 1,1 1,8 21,0 860 261 1.380 780 14 1x120 1,2 2,0 25,0 1.086 329 1.995 1.235 16 1x150 1,4 2,0 27,0 1.335 405 2.350 1.420 16 1x185 1,6 2,0 32,0 1.675 508 2.820 1.650 16 1x240 1,7 2,0 32,0 2.200 668 3.495 1.960 16 1x300 1,8 2,2 36,0 2.760 837 4.460 2.535 16 1x400 2,0 2,2 39,5 3.530 1.071 5.450 2.990 16 1x500 2,2 2,2 43,0 4.451 1.351 6.610 3.505 18

2x16 0,7 1,8 21,5 294 89 965 760 14 2x25 0,9 2,0 27,0 466 142 1.685 1.360 16 2x35 0,9 2,0 29,5 646 196 2.035 1.585 16 2x50 1,0 2,0 33,0 924 282 2.595 1.950 18

3x16 0,7 2,0 24,5 441 134 1.460 1.150 16 3x25 0,9 2,0 28,5 699 212 1.980 1.495 16

Page 87: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 86

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP44 XP44-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 3x35 0,9 2,0 31,0 969 294 2.420 1.745 18

S-3x50 1,0 2,0 28,5 1.387 421 2.530 1.560 16 S-3x70 1,1 2,0 31,5 1.897 576 3.220 1.900 18 S-3x95 1,1 2,2 36,0 2.631 798 4.375 2.545 16

S-3x120 1,2 2,2 39,0 3.324 1.008 5.275 2.960 16 S-3x150 1,4 2,2 42,0 4.084 1.239 6.270 3.425 18 S-3x185 1,6 2,6 48,5 5.123 1.554 8.180 4.610 20 S-3x240 1,7 2,6 53,0 6.733 2.043 10.165 5.475 22

3x25+16 0,9/0,7 2,0 30,5 846 257 2.240 1.650 18 3x35+16 0,9/0,7 2,0 33,5 1.116 339 2.690 1.915 18

S-3x50+25 1,0/0,9 2,0 32,5 1.620 491 2.970 1.845 18 S-3x70+35 1,1/0,9 2,2 38,0 2.220 673 4.085 2.545 16 S-3x95+50 1,1/1,0 2,2 41,0 3.093 938 5.160 3.005 18

S-3x120+70 1,2/1,1 2,2 44,0 3.956 1.200 6.220 3.465 18 S-3x150+70 1,4/1,1 2,6 50,5 4.716 1.431 7.865 4.580 20 S-3x185+95 1,6/1,1 2,6 54,0 6.000 1.820 9.490 5.310 22 S-3x240+120 1,7/1,2 3,0 62,5 7.841 2.379 12.025 6.565 20

4x16 0,7 2,0 26,0 588 178 1.700 1.290 16 4x25 0,9 2,0 30,5 932 283 2.340 1.690 18 4x35 0,9 2,0 33,0 1.292 392 2.885 1.985 18

S-4x50 1,0 2,0 32,5 1.850 561 3.216 1.930 18 S-4x70 1,1 2,2 38,0 2.530 767 4.425 2.660 16 S-4x95 1,1 2,2 41,0 3.508 1.064 5.595 3.150 18

S-4x120 1,2 2,2 44,0 4.433 1.335 6.730 3.630 18 S-4x150 1,4 2,6 50,5 5.446 1.652 8.640 4.850 20 S-4x185 1,6 2,6 54,0 6.831 2.071 10.390 5.635 22 S-4x240 1,7 3,0 62,6 8.978 2.724 13.245 6.995 20

Page 88: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 87

XP45 XP45-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o armatura od pljosnatih čeličnih žica i jedne čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP45 XP45-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x50 1,0 1,8 17,5 453 137 895 580 12 1x70 1,1 1,8 19,0 620 188 1.125 695 12 1x95 1,1 1,8 21,0 860 261 1.435 835 14 1x120 1,2 1,8 23,0 1.086 329 1.730 975 14 1x150 1,4 1,8 24,0 1.335 405 2.050 1.120 16 1x185 1,6 2,0 28,0 1.675 508 2.525 1.360 16 1x240 1,7 2,0 30,5 2.200 668 3.170 1.635 16 1x300 1,8 2,0 33,0 2.760 837 3.840 1.915 16 1x400 2,0 2,2 37,0 3.530 1.071 4.795 2.337 16 1x500 2,2 2,2 40,5 4.451 1.351 5.890 2.790 18

2x16 0,7 1,8 21,5 294 89 1.020 815 14 2x25 0,9 2,0 25,5 466 142 1.420 1.100 16 2x35 0,9 2,0 28,0 646 196 1.740 1.290 16 2x50 1,0 2,0 31,5 924 282 2.260 1.620 18

3x16 0,7 1,8 22,5 441 134 1.200 895 16 3x25 0,9 2,0 27,0 699 212 1.700 1.215 16 3x35 0,9 2,0 29,0 969 294 2.115 1.440 18

S-3x50 1,0 2,0 27,0 1.387 421 2.250 1.280 16

Page 89: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 88

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XP45 XP45-A

Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° S-3x70 1,1 2,0 30,0 1.897 576 2.905 1.580 18 S-3x95 1,1 2,0 33,0 2.631 798 3.790 1.955 16 S-3x120 1,2 2,2 36,5 3.324 1.008 4.635 2.320 16 S-3x150 1,4 2,2 38,5 4.084 1.239 5.560 2.715 16 S-3x185 1,6 2,2 44,0 5.123 1.554 6.905 3.335 20 S-3x240 1,7 2,6 49,5 6.733 2.043 8.845 4.155 22

3x25+16 0,9/0,7 2,0 29,0 846 257 1.935 1.345 16 3x35+16 0,9/0,7 2,0 31,5 1.116 339 2.355 1.575 18

S-3x50+25 1,0/0,9 2,0 31,0 1.620 491 2.645 1.515 18 S-3x70+35 1,1/0,9 2,2 35,5 2.220 673 3.465 1.920 16 S-3x95+50 1,1/1,0 2,2 38,5 3.093 938 4.480 2.325 18 S-3x120+70 1,2/1,1 2,2 41,5 3.956 1.200 5.485 2.730 18 S-3x150+70 1,4/1,1 2,6 47,0 4.716 1.431 6.615 3.330 20 S-3x185+95 1,6/1,1 2,6 51,0 6.000 1.820 8.140 3.960 22

S-3x240+120 1,7/1,2 3,0 59,0 7.841 2.379 10.460 4.995 20

4x16 0,7 2,0 24,5 588 178 1.425 1.035 16 4x25 0,9 2,0 29,0 932 283 2.035 1.385 16 4x35 0,9 2,0 31,5 1.292 392 2.545 1.646 18

S-4x50 1,0 2,0 31,0 1.850 561 2.890 1.600 18 S-4x70 1,1 2,2 35,5 2.530 767 3.800 2.035 16 S-4x95 1,1 2,2 38,5 3.508 1.064 4.915 2.470 18 S-4x120 1,2 2,2 41,5 4.433 1.335 5.995 2.900 18 S-4x150 1,4 2,6 47,0 5.446 1.652 7.395 3.600 20 S-4x185 1,6 2,6 51,0 6.831 2.071 9.040 4.280 22 S-4x240 1,7 3,0 59,0 8.978 2.724 11.680 5.430 20

Page 90: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 89

XHE49-A 6/10 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom

Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina Al Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 3,4 2,0 27,4 92,9 675,8 1x50/16 3,4 2,0 28,8 134,4 753,8 1x70/16 3,4 2,0 30,3 187,3 845,9 1x95/16 3,4 2,0 32,1 253,5 963,6 1x120/16 3,4 2,0 33,5 319,6 1.066,7 1x150/25 3,4 2,2 36,2 410,1 1.335,5 1x185/25 3,4 2,2 37,7 499,3 1.465,4 1x240/25 3,4 2,2 40,1 660,2 1.691,5 1x300/25 3,4 2,2 42,1 811,7 1.897,1

Page 91: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 90

XHE49-A 12/20 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom

Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina Al Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 5,5 2,0 31,8 92,9 852,0 1x50/16 5,5 2,0 33,2 134,4 939,4 1x70/16 5,5 2,2 35,2 187,3 1.063,6 1x95/16 5,5 2,2 37,0 253,5 1.194,6 1x120/16 5,5 2,2 38,3 319,6 1.307,9 1x150/25 5,5 2,2 40,7 410,1 1.566,6 1x185/25 5,5 2,2 42,2 499,3 1.706,5 1x240/25 5,5 2,2 44,6 660,2 1.948,6 1x300/25 5,5 2,6 47,4 811,7 2.227,2

Page 92: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 91

XHE49-A 18/30 kV Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE-masom

Standard: DIN VDE 276-620 Nazivni napon: 18/30 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina Al Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x35/16 10,0 2,2 42,5 92,9 1.409,8 1x50/16 8,0 2,2 39,1 134,4 1.236,7 1x70/16 8,0 2,2 40,6 187,3 1.352,2 1x95/16 8,0 2,2 42,6 253,5 1.485,1 1x120/16 8,0 2,2 43,8 319,6 1.623,2 1x150/25 8,0 2,6 47,0 410,1 1.955,2 1x185/25 8,0 2,6 48,5 499,3 2.109,5 1x240/25 8,0 2,6 51,3 660,2 2.406,9 1x300/25 8,0 2,6 53,3 811,7 2.646,7

Page 93: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 92

XHP48 XHP48-A (6/10 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o električna zaštita od bakarnih traka/žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima. Zbog malog radijusa savijanja pogodan je za polaganje u tesnim zatvorenim prostorijama.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP48 XHP48-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x25/10 3,4 1,8 21,5 317 - 660 - 14 1x35/10 3,4 1,8 22,6 406 - 775 - 14 1x50/16 3,4 2,0 24,2 571 - 995 - 14 1x70/16 3,4 2,0 25,9 762 - 1.225 - 16 1x95/16 3,4 2,0 27,5 1.008 - 1.510 - 16 1x120/16 3,4 2,0 29,1 1.227 - 1.770 - 16 1x150/25 3,4 2,0 31,3 1.558 - 2.155 - 18 1x185/25 3,4 2,0 33,2 1.898 - 2.540 - 18 1x240/25 3,4 2,2 36,4 2.423 - 3.160 - 20 1x300/25 3,4 2,2 38,9 2.973 - 3.770 - 16

1x25/10 3,4 1,8 21,5 89 69 - 500 14 1x35/10 3,4 1,8 22,6 89 96 - 550 14 1x50/16 3,4 2,0 24,2 142 130 - 695 14 1x70/16 3,4 2,0 25,9 142 188 - 795 16 1x95/16 3,4 2,0 27,5 142 263 - 910 16 1x120/16 3,4 2,0 29,1 142 329 - 1.015 16 1x150/25 3,4 2,0 31,3 223 405 - 1.225 18 1x185/25 3,4 2,0 33,2 223 508 - 1.370 18 1x240/25 3,4 2,2 36,4 223 667 - 1.630 20 1x300/25 3,4 2,2 38,9 223 834 - 1.860 16

Page 94: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 93

XHP48 XHP48-A (12/20 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o električna zaštita od bakarnih traka/žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP48 XHP48-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x35/10 5,5 2,0 26,9 406 - 960 - 16 1x50/16 5,5 2,0 28,4 571 - 1.170 - 16 1x70/16 5,5 2,0 30,0 762 - 1.415 - 16 1x95/16 5,5 2,0 31,6 1.008 - 1.710 - 18 1x120/16 5,5 2,0 33,3 1.227 - 1.980 - 18 1x150/25 5,5 2,0 35,3 1.558 - 2.410 - 20 1x185/25 5,5 2,2 37,8 1.898 - 2.810 - 16 1x240/25 5,5 2,2 40,3 2.423 - 3.415 - 18 1x300/25 5,5 2,2 42,8 2.973 - 4.040 - 18

1x35/10 5,5 2,0 26,9 89 96 - 740 16 1x50/16 5,5 2,0 28,4 142 130 - 870 16 1x70/16 5,5 2,0 30,0 142 188 - 980 16 1x95/16 5,5 2,0 31,6 142 263 - 1.110 18 1x120/16 5,5 2,0 33,3 142 329 - 1.220 18 1x150/25 5,5 2,0 35,3 223 405 - 1.475 20 1x185/25 5,5 2,2 37,8 223 508 - 1.640 16 1x240/25 5,5 2,2 40,3 223 667 - 1.880 18 1x300/25 5,5 2,2 42,8 223 834 - 2.125 18

Page 95: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 94

XHP48 XHP48-A (20/35 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 20/35 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o električna zaštita od bakarnih traka/žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP48 XHP48-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 1x50/16 9,0 2,2 36,2 571 - 1.560 - 20 1x70/16 9,0 2,2 37,8 762 - 1.825 - 22 1x95/16 9,0 2,2 39,5 1.008 - 2.140 - 18 1x120/16 9,0 2,2 41,0 1.227 - 2.425 - 18 1x150/25 9,0 2,2 43,2 1.558 - 2.850 - 18 1x185/25 9,0 2,6 46,0 1.898 - 3.350 - 18 1x240/25 9,0 2,6 48,7 2.423 - 3.990 - 20 1x300/25 9,0 2,6 51,0 2.973 - 4.650 - 20

1x50/16 9,0 2,2 36,2 142 130 - 1.265 20 1x70/16 9,0 2,2 37,8 142 188 - 1.390 22 1x95/16 9,0 2,2 39,5 142 263 - 1.535 18 1x120/16 9,0 2,2 41,0 142 329 - 1.670 18 1x150/25 9,0 2,2 43,2 223 405 - 1.920 18 1x185/25 9,0 2,6 46,0 223 508 - 2.185 18 1x240/25 9,0 2,6 48,7 223 667 - 2.460 20 1x300/25 9,0 2,6 51,0 223 834 - 2.730 20

Page 96: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 95

XHP48 XHP48-A Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o električna zaštita od bakarnih traka oko svake žile posebno, o ispuna od PVC-a preko jezgra kabla, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP48 XHP48-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 3x25/16 3,4 2,2 43,0 868 - 2.520 - 24 3x35/16 3,4 2,6 46,3 1.150 - 3.045 - 24 3x50/16 3,4 2,6 49,3 1.503 - 3.610 - 20 3x70/16 3,4 2,6 52,9 2.107 - 4.480 - 20 3x95/16 3,4 3,0 57,5 2.870 - 5.655 - 22 3x120/16 3,4 3,0 61,1 3.560 - 6.625 - 24 3x150/25 3,4 3,0 65,6 4.345 - 7.800 - 24 3x185/25 3,4 3,4 68,9 5.406 - 9.350 - 24 3x240/25 3,4 3,4 74,9 7.032 - 11.575 - 24

3x25/16 3,4 2,2 43,0 170 211 - 2.035 24 3x35/16 3,4 2,6 46,3 180 294 - 2.370 24 3x50/16 3,4 2,6 49,3 190 398 - 2.700 20 3x70/16 3,4 2,6 52,9 210 575 - 3.155 20 3x95/16 3,4 3,0 57,5 220 804 - 3.810 22 3x120/16 3,4 3,0 61,1 240 1.007 - 4.315 24 3x150/25 3,4 3,0 65,6 260 1.239 - 4.955 24 3x185/25 3,4 3,4 68,9 280 1.554 - 5.780 24 3x240/25 3,4 3,4 74,9 300 2.041 - 6.880 24

Page 97: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 96

XHP84 XHP84-A Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o električna zaštita od bakarnih traka oko svake žile posebno, o ispuna od PVC-a preko jezgra kabla, o armatura od okruglih čeličnih žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima gde se očekuju velika mehanička naprezanja. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje.

• Pakovanje: Po 250 i 500 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP84 XHP84-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 3x25/16 3,4 2,6 50,3 868 - 4.835 - 20 3x35/16 3,4 2,6 52,7 1.150 - 5.400 - 20 3x50/16 3,4 2,6 55,7 1.503 - 6.015 - 22 3x70/16 3,4 3,0 60,2 2.107 - 7.290 - 24 3x95/16 3,4 3,0 63,9 2.870 - 8.565 - 24

3x120/16 3,4 3,4 68,3 3.560 - 9.840 - 24 3x150/25 3,4 3,4 72,8 4.345 - 11.280 - 22 3x185/25 3,4 3,8 79,1 5.406 - 13.920 - 24 3x240/25 3,4 3,8 85,1 7.032 - 16.580 - 24

3x25/16 3,4 2,6 50,3 170 211 - 4.350 20 3x35/16 3,4 2,6 52,7 180 294 - 4.720 20 3x50/16 3,4 2,6 55,7 190 398 - 5.200 22 3x70/16 3,4 3,0 60,2 210 575 - 5.965 24 3x95/16 3,4 3,0 63,9 220 804 - 6.720 24

3x120/16 3,4 3,4 68,3 240 1.007 - 7.490 24 3x150/25 3,4 3,4 72,8 260 1.239 - 8.435 22 3x185/25 3,4 3,8 79,1 280 1.554 - 10.350 24 3x240/25 3,4 3,8 85,1 300 2.041 - 11.890 24

Page 98: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 97

XHP85 XHP85-A Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC-masom, električnom zaštitom za svaku žilu posebno i armaturom od pocinkovanih čeličnih žica

Standard: JUS N.C5.230 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C pri polaganju: +5°C do +70°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka, o omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica i otvorene zavojnice

od pocinkovane čelične trake, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima i na

mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polažu se u zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.

• Pakovanje: Po 500 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP85 XHP85-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 3x25/6 4,0 2,6 49,0 868 - 4.025 - 20 3x35/6 4,0 2,6 51,3 1.150 - 4.555 - 20 3x50/6 4,0 2,6 54,4 1.503 - 5.230 - 22 3x70/6 4,0 3,0 59,3 2.107 - 6.400 - 22 3x95/6 4,0 3,0 62,7 2.870 - 7.570 - 24 3x120/6 4,0 3,0 66,2 3.560 - 8.665 - 24 3x150/6 4,0 3,4 71,6 4.345 - 10.140 - 22 3x185/6 4,0 3,4 76,1 5.406 - 11.830 - 22 3x240/6 4,0 3,8 81,6 7.032 - 14.310 - 24

3x25/6 4,0 2,6 49,0 170 211 - 3.540 20 3x35/6 4,0 2,6 51,3 180 294 - 3.880 20 3x50/6 4,0 2,6 54,4 190 398 - 4.320 20 3x70/6 4,0 3,0 59,3 210 575 - 5.080 22 3x95/6 4,0 3,0 62,7 220 804 - 5.720 24 3x120/6 4,0 3,0 66,2 240 1.007 - 6.355 24 3x150/6 4,0 3,4 71,6 260 1.239 - 7.290 22 3x185/6 4,0 3,4 76,1 280 1.554 - 8.255 22 3x240/6 4,0 3,8 81,6 300 2.041 - 9.620 24

Page 99: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 98

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl XHP85 XHP85-A Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km N° 4x16 0,7 1,8 22,0 588 178 985 575 14 4x25 0,9 2,0 27,0 932 283 1.500 850 16 4x35 0,9 2,0 29,5 1.292 392 1.955 1.055 16

S-4x50 1,0 2,0 28,5 1.850 561 2.320 1.030 16 S-4x70 1,1 2,0 33,0 2.530 767 3.100 1.335 18 S-4x95 1,1 2,2 36,5 3.508 1.064 4.180 1.735 16

S-4x120 1,2 2,2 39,0 4.433 1.335 5.200 2.100 16 S-4x150 1,4 2,2 44,0 5.446 1.652 6.410 2.615 18 S-4x185 1,6 2,6 48,5 6.831 2.072 8.050 3.290 20 S-4x240 1,7 3,0 57,0 8.978 2.724 10.525 4.270 22

Page 100: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 99

GN50 EpN50 Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: JUS N.C5.350 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od etilen-propilen gume, o plašt od neoprenske gume.

• Upotreba: Za priključak prenosnih uređaja pri srednjim mehaničkim naprezanjima, u suvim

i vlažnim prostorijama, na otvorenom prostoru i u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od eksplozije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom bez metana, u građevinarstvu i u poljoprivrednim instalacijama. Mogu se koristiti za stalno polaganje u instalacijama na malter, u privremenim građevinama i u barakama za stanovanje.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m i doboše od 500 i 1.000 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x1,5 0,8 1,4 7,1 13 57 1x2,5 0,9 1,4 7,9 22 77 1x4 1,0 1,5 9,0 35 106 1x6 1,0 1,6 9,8 54 140 1x10 1,2 1,8 11,9 95 227 1x16 1,2 1,9 13,4 148 307 1x25 1,4 2,0 15,8 224 427 1x35 1,4 2,2 17,9 323 569 1x50 1,6 2,4 20,6 451 771 1x70 1,6 2,6 23,3 670 1.062 1x95 1,8 2,8 26,0 885 1.373

2x1 0,8 1,3 10,0 19 94

2x1,5 0,8 1,5 11,0 27 115 2x2,5 0,9 1,7 13,1 44 163 2x4 1,0 1,8 15,1 72 229 2x6 1,0 2,0 16,8 112 301 2x10 1,2 3,1 22,6 196 590 2x16 1,2 3,3 25,7 307 773 2x25 1,4 3,6 30,7 464 1.088

Page 101: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 100

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x1 0,8 1,4 11,5 28 122

3x1,5 0,8 1,6 12,5 40 149 3x2,5 0,9 1,8 14,5 66 206 3x4 1,0 1,9 16,0 108 293 3x6 1,0 2,1 20,0 168 400 3x10 1,2 3,3 25,5 294 785 3x16 1,2 3,5 29,5 460 1.065 3x25 1,4 3,9 34,0 696 1.514 3x35 1,4 4,1 38,0 1.005 1.968 3x50 1,6 4,3 44,0 1.399 2.641 3x70 1,6 4,8 49,5 2.076 3.590 3x95 1,6 5,3 54,0 2.745 4.666

4x1 0,8 1,5 12,5 37 153

4x1,5 0,8 1,7 13,5 53 187 4x2,5 0,9 1,9 15,5 88 267 4x4 1,0 2,0 18,0 144 379 4x6 1,0 2,3 22,0 223 506 4x10 1,2 3,4 28,0 392 953 4x16 1,2 3,6 32,0 613 1.358 4x25 1,4 4,1 37,5 928 1.923 4x35 1,4 4,4 42,0 1.340 2.534 4x50 1,6 4,8 48,5 1.865 3.420 4x70 1,6 5,2 54,5 2.768 4.681 4x95 1,8 5,9 60,5 3.659 6.041

5x1 0,8 1,6 13,5 46 187

5x1,5 0,8 1,8 15,0 67 228 5x2,5 0,9 2,0 17,0 110 327 5x4 1,0 2,2 19,5 179 466 5x6 1,0 2,5 24,5 279 633 5x10 1,2 3,6 30,5 490 1.163

7x1,5 0,8 2,6 17,5 93 338 7x2,5 0,9 2,9 20,0 154 463 7x4 1,0 3,2 23,0 251 672

8x1,5 0,8 2,6 19,2 106 393 8x2,5 0,9 2,8 21,7 176 550 8x4 1,0 3,0 24,7 287 770

10x1,5 0,8 2,8 22,0 133 511 10x2,5 0,9 3,0 25,0 220 706 10x4 1,0 3,3 29,0 358 990

12x1,5 0,8 2,9 23,0 159 568 12x2,5 0,8 2,6 26,5 264 803

14x1,5 0,8 2,9 23,7 186 641 14x2,5 0,9 3,2 27,2 308 908 14x4 1,0 3,5 31,7 502 1.283

Page 102: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 101

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 19x1,5 0,8 3,1 26,5 252 820 19x2,5 0,9 3,4 30,5 417 1.166 19x4 1,0 3,8 35,5 680 1.671

24x1,5 0,8 3,4 31,0 319 1.042 24x2,5 0,9 3,8 35,5 527 1.495

30x1,5 0,8 3,5 32,7 398 1.230 30x2,5 0,9 3,9 37,7 659 1.772

37x1,5 0,8 3,7 35,5 491 1.472 37x2,5 0,9 4,2 41,0 812 2.143

Page 103: fkzspdf

Telekomunikacioni provodnici Domaće tržište

Page 104: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni provodnici – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 103

TI 20 Telefonska instalaciona žica sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C2.420 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,5 mm, 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od PVC-mase.

• Obeležavanje – jedne parice:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Parica

• Električne karakteristike na 20°C:

0,5 0,6 0,8

Otpornost Ω/km 92,65 63,95 35,97 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 0,165 0,148 0,110 Ispitni napon (2 sec, DC)

žila/žila V 220

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 1x0,5 1,4 3,6 1x0,6 1,5 4,6 1x0,8 1,7 7,0 2x0,5 2,8 7,4 2x0,6 3,0 8,5 2x0,8 3,4 14,5 3x0,5 3,0 11,0 3x0,6 3,2 14,0 3x0,8 3,7 21,5 4x0,5 3,4 15,0 4x0,6 3,6 19,0 4x0,8 4,1 28,5

Page 105: fkzspdf

Telekomunikacioni kablovi Domaće tržište

Page 106: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 105

TI 44 ... E Višežilni instalacioni kabl sa izolacijom i omotačem od PVC-mase

Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,6 mm, o izolacija od PVC-mase, o žile su upredene u parice ili četvorke, o jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva ili od više grupa, o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake, o elektrostatička zaštita od Al-poliester trake i uzdužno postavljene bakarne žice, o PVC omotač sive boje.

• Upotreba: Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos

telefonskih i drugih električnih signala i predviđeni su za stalne instalacije u i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama.

• Obeležavanje – koncentrično použavanje:

a-žila b-žila Prva

Za smer

Ostale

• Obeležavanje – grupno použavanje:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva

Druga

Treća

Četvrta

Peta

Page 107: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 106

• Električne karakteristike na 20°C:

0,6 Otpornost petlje (max) Ω/km 130 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 220 Radni kapacitet (max) nF/km 130 Kapacitivne sprege (max)

K1 K9-12

pF/km

300 100

Ispitni napon (1 min, AC) kV 800

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla Pakovanje Prečnik

kabla Masa kabla PakovanjeKonstrukcija

mm kg/km m Konstrukcija

mm kg/km m 2x2x0,6 6,0 46 500 5x4x0,6 11,5 145 500 3x2x0,6 7,5 63 500 10x4x0,6 15,0 267 500 4x2x0,6 7,7 77 500 15x4x0,6 18,0 376 500 5x2x0,6 9,0 94 500 20x4x0,6 20,5 503 500 6x2x0,6 10,0 110 500 25x4x0,6 22,5 610 500 10x2x0,6 11,5 150 500 30x4x0,6 24,5 740 500 15x2x0,6 14,5 228 500 40x4x0,6 28,0 952 500 20x2x0,6 16,0 281 500 50x4x0,6 31,5 1.215 500 25x2x0,6 17,5 338 500 Grupno použavanje 30x2x0,6 18,5 407 500 5x4x0,6 12,0 158 500 35x2x0,6 20,1 465 500 10x4x0,6 16,0 281 500 40x2x0,6 21,0 517 500 15x4x0,6 19,0 500 500 50x2x0,6 23,5 651 500 20x4x0,6 21,5 520 500 60x2x0,6 26,0 763 500 25x4x0,6 23,5 651 500

30x4x0,6 25,5 760 500 40x4x0,6 29,5 1.002 500 50x4x0,6 32,0 1.292 500

Page 108: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 107

TC 44 ... EK Montažni telefonski samonoseći kabl za centrale sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: JUS N.C4.140 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o kalajisani bakarni provodnik 0,5 mm, o PVC izolacija debljine 0,22 mm, o žile su upredene u parice, o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake, o ekran od Al-poliester trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice, o PVC omotač sive boje.

• Upotreba: Koriste se za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.

• Obeležavanje žila:

b-žila Broj parica a-žila b1 b2 b3 b4 b5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

• Električne karakteristike na 20°C:

0,5 0,6 Otpornost petlje (max) Ω/km 160 128 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 200 Radni kapacitet (max) nF/km 100 Ispitni napon (2 sec, DC) V 800

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla Masa kabla Pakovanje Konstrukcija mm kg/km m 5x2x0,5 6,0 49 500 10x2x0,5 7,5 85 500 15x2x0,5 9,0 120 500 20x2x0,5 10,5 154 500

Page 109: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 108

TK 33 ... U Telefonski samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim užetom

Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od masivnog polietilena, o četiri žile su použene u zvezda četvorku, o jezgro kabla je formirano u vidu grupa ili koncentričnih slojeva, o noseće uže je od pocinkovanih čeličnih žica i postavljeno je paralelno sa jezgrom kabla, o plašt od polietilena (obuhvata jezgro kabla i noseće uže).

• Upotreba: Samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim užetom koristi se samo u sekundarnoj

mreži. Postavlja se po uporištima i ostalim oslonima.

• Obeležavanje – grupa od 5 četvorki:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva

Druga

Treća

Četvrta

Peta • Obeležavanje – koncentrično použavanje:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva početna

Druga za smer

Neparna

Parna

Page 110: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 109

• Električne karakteristike na 20°C:

0,6 0,8 Otpornost petlje (max) Ω/km 130 73,2 Otpornost petlje (srednja max) Ω/km 126 72 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 10.000 Radni kapacitet (max)

kabl sa jednom četvorkom kabl sa više četvorki

nF/km

52 42

Kapacitivne sprege (max) K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12

pF/300 m

2.700 1.350 1.000

Ispitni napon (2 sec, DC) žila/žila V 6 8

Planirano slabljenje na 800 Hz kabl sa jednom četvorkom kabl sa više četvorki

mN/km

120 110

95 85

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla Pakovanje Prečnik

kabla Masa kabla Pakovanje Konstrukcija

mm kg/km m Konstrukcija

kg/km kg/km m 1x4x0,6 7,2x5,7 87 1.000 1x4x0,8 8,0x5,7 102 1.000 3x4x0,6 10,5x6,5 162 1.000 3x4x0,8 11,5x6,5 202 1.000 5x4x0,6 12,5x7,0 211 1.000 5x4x0,8 15,0x8,0 327 1.000 10x4x0,6 16,0x8,0 356 1.000 10x4x0,8 19,0x9,0 523 1.000 15x4x0,6 20,0x8,5 508 1.000 15x4x0,8 23,0x9,0 685 1.000 20x4x0,6 21,0x9,0 591 1.000 20x4x0,8 25,0x9,5 842 1.000 25x4x0,6 24,5x9,5 710 1.000 25x4x0,8 29,0x10,5 1.060 500 30x4x0,6 25,5x9,5 796 1.000 30x4x0,8 39,0x10,5 1.200 500

Page 111: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 110

TK 39 ... M Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena

Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,4 mm, 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od masivnog polietilena, o četiri žile su použene u zvezda četvorku, o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki, o masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla, o pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake, o ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera, o plašt od polietilena.

• Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno

polaganje u zemlju.

• Obeležavanje – grupa od 5 četvorki:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva

Druga

Treća

Četvrta

Peta • Električne karakteristike na 20°C:

0,4 0,6 0,8

Otpornost petlje (max) Ω/km 300 130 73,2 Otpornost petlje (srednja max) Ω/km 290 126 72 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 5.000 Radni kapacitet (max) nF/km 50

Page 112: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 111

0,4 0,6 0,8 Kapacitivne sprege (max)

K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1,2

pF/300 m

800 400 300 800

Ispitni napon (2 min, AC) žila/žila žila/ekran

V

500 2.000

Planirano slabljenje na 800 Hz mN/km 172 120 90

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 5x4x0,4 11,5 130 3x4x0,6 12,0 165 3x4x0,8 14,0 215 10x4x0,4 13,5 190 5x4x0,6 14,0 210 5x4x0,8 16,5 300 15x4x0,4 15,5 250 10x4x0,6 17,0 330 10x4x0,8 20,5 420 20x4x0,4 17,0 310 15x4x0,6 19,5 440 15x4x0,8 23,5 500 25x4x0,4 18,0 370 20x4x0,6 21,5 550 20x4x0,8 27,0 890 30x4x0,4 19,5 420 25x4x0,6 24,0 680 25x4x0,8 29,0 1.080 35x4x0,4 20,5 480 30x4x0,6 25,5 790 30x4x0,8 31,5 1.280 40x4x0,4 21,5 530 35x4x0,6 27,0 900 35x4x0,8 33,5 1.460 50x4x0,4 23,0 650 40x4x0,6 28,5 1.010 40x4x0,8 35,5 1.660 75x4x0,4 27,5 910 50x4x0,6 31,0 1.230 50x4x0,8 39,0 2.010 100x4x0,4 32,0 1.170 75x4x0,6 37,0 1.780 75x4x0,8 46,5 2.940 125x4x0,4 34,0 1.320 100x4x0,6 42,0 2.310 100x4x0,8 52,5 3.830 150x4x0,4 37,0 1.565 125x4x0,6 46,5 2.675 175x4x0,4 39,5 1.795 150x4x0,6 50,0 3.145 200x4x0,4 42,0 2.040 175x4x0,6 53,5 3.630 250x4x0,4 46,0 2.515 200x4x0,6 57,5 4.160 300x4x0,4 50,0 2.955 350x4x0,4 53,0 3.410 400x4x0,4 56,5 3.875

Pakovanje: na drvene doboše po 500 m.

Page 113: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 112

TK 39 ... P Telefonski niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena

Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,4 mm, 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od masivnog polietilena, o četiri žile su použene u zvezda četvorku, o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki, o unutrašnji plašt od polietilena, o ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera, o plašt od polietilena.

• Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno

polaganje u zemlju.

• Obeležavanje – grupa od 5 četvorki:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva

Druga

Treća

Četvrta

Peta • Električne karakteristike na 20°C:

0,4 0,6 0,8

Otpornost petlje (max) Ω/km 300 130 73,2 Otpornost petlje (srednja max) Ω/km 290 126 72 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 10.000 Radni kapacitet (max) nF/km 50

Page 114: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 113

0,4 0,6 0,8 Kapacitivne sprege (max)

K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1,2

pF/300 m

800 400 300 800

Ispitni napon (2 min, AC) žila/žila žila/ekran

V

5.000 5.000

Planirano slabljenje na 800 Hz mN/km 185 120 90

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 7x4x0,4* 13,9 162 5x4x0,6* 15,5 202 5x4x0,8* 17,5 283 10x4x0,4* 15,0 195 7x4x0,6* 17,0 251 7x4x0,8* 20,0 360 15x4x0,4* 17,0 248 10x4x0,6* 18,5 312 10x4x0,8* 21,5 460 20x4x0,4* 18,5 298 15x4x0,6* 21,0 414 15x4x0,8* 26,5 655 25x4x0,4* 19,5 347 20x4x0,6* 23,0 571 20x4x0,8* 28,0 806 30x4x0,4* 20,5 392 25x4x0,6* 25,0 621 25x4x0,8* 30,5 963 35x4x0,4* 21,5 438 30x4x0,6* 27,0 717 30x4x0,8* 32,5 1.079 40x4x0,4* 22,5 485 35x4x0,6* 28,5 809 35x4x0,8** 34,5 1.273 50x4x0,4* 25,0 588 40x4x0,6* 29,5 901 40x4x0,8** 37,0 1.447 60x4x0,4* 26,5 678 50x4x0,6* 32,5 1.079 50x4x0,8** 40,5 1.775 75x4x0,4* 29,0 802 60x4x0,6** 34,5 1.252 60x4x0,8** 43,5 2.062 100x4x0,4* 32,0 1.014 75x4x0,6** 38,0 1.541 75x4x0,8** 48,5 2.537 125x4x0,4** 35,0 1.243 100x4x0,6** 43,0 1.998 100x4x0,8** 55,0 3.304 150x4x0,4** 38,0 1.443 125x4x0,6** 48,5 2.488 125x4x0,8** 61,5 4.128 200x4x0,4** 42,5 1.871 150x4x0,6** 52,5 2.945 150x4x0,8** 66,5 4.855 250x4x0,4** 47,5 2.326 200x4x0,6** 59,5 3.864 200x4x0,8** 76,0 6.437 300x4x0,4** 51,5 2.755 250x4x0,6** 66,0 4.746 350x4x0,4** 55,0 3.147 400x4x0,4** 56,0 3.611 500x4x0,4** 65,0 4.428

(*) na drvene doboše po 1.000 m; Pakovanje: (**) na drvene doboše po 500 m.

Page 115: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 114

TK 59 ... M Telefonski pretplatnički punjeni kabl sa penastom skin izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena, grupno použeni

Standard: Zbirka propisa ZJPTT Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,4 mm, 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od penastog skin polietilena, o četiri žile su použene u zvezda četvorku, o jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki, o masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla, o pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake, o ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera, o plašt od polietilena.

• Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno

polaganje u zemlju.

• Obeležavanje – grupa od 5 četvorki:

a-žila b-žila c-žila d-žila

Prva

Druga

Treća

Četvrta

Peta • Električne karakteristike na 20°C:

0,4 0,6 0,8

Otpornost petlje (max) Ω/km 300 130 73,2 Otpornost petlje (srednja max) Ω/km 290 126 72 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 5.000

Page 116: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 115

0,4 0,6 0,8 Radni kapacitet (max)

za 100% za 95% za 90% za 80%

nF/km

38 -

36 -

42 40 -

38

42 40 -

38 Kapacitivne sprege (max)

K1 za 100% vrednosti K1 za 98% vrednosti K9-12 e1,2

pF/300 m

800 400 300 800

Ispitni napon (2 min, AC) žila/žila žila/ekran

V

500 2.000

Planirano slabljenje na 800 Hz mN/km 150 105 80

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 5x4x0,4* 12,0 130 5x4x0,6* 13,0 167 5x4x0,8* 15,0 239 10x4x0,4* 13,5 169 10x4x0,6* 16,0 270 10x4x0,8* 18,5 399 15x4x0,4* 15,0 224 15x4x0,6* 18,0 369 15x4x0,8* 21,0 554 20x4x0,4* 16,5 275 20x4x0,6* 20,0 462 20x4x0,8* 23,5 703 25x4x0,4* 18,0 325 25x4x0,6* 21,5 553 25x4x0,8* 26,0 871 30x4x0,4* 19,0 374 30x4x0,6* 23,0 644 30x4x0,8* 28,0 1.022 35x4x0,4* 20,0 422 35x4x0,6* 25,0 749 35x4x0,8* 28,5 1.162 40x4x0,4* 21,0 466 40x4x0,6* 26,0 843 40x4x0,8* 30,0 1.307 45x4x0,4* 22,0 514 45x4x0,6* 27,0 933 45x4x0,8** 32,5 1.458 50x4x0,4* 22,5 557 50x4x0,6* 28,5 1.019 50x4x0,8** 34,0 1.605 75x4x0,4* 27,0 791 75x4x0,6** 33,5 1.451 75x4x0,8** 40,5 2.338 100x4x0,4* 30,0 1.025 100x4x0,6** 38,0 1.883 100x4x0,8** 47,0 3.101 125x4x0,4** 32,5 1.240 125x4x0,6** 42,0 2.328 125x4x0,8** 51,5 3.811 150x4x0,4** 35,5 1.480 150x4x0,6** 46,0 2.804 150x4x0,8** 55,5 4.506 200x4x0,4** 40,0 1.901 200x4x0,6** 52,0 3.650 250x4x0,4** 44,0 2.324 250x4x0,6** 58,0 4.556 300x4x0,4** 48,5 2.804 400x4x0,4** 54,5 3.632 500x4x0,4** 61,0 4.537

(*) na drvene doboše po 1.000 m; Pakovanje: (**) na drvene doboše po 500 m.

Page 117: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 116

SEZ Stanični signalno-sigurnosni kabl sa termoplastičnom izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: ZJŽ S2.011 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,9 mm i 1,4 mm, o izolacija od polietilena, o žile su použene u koncentrične slojeve, o slojevi su razdvojeni tekstilnim koncem ili plastičnom trakom u vidu spirale, o unutrašnji PVC omotač, o zaštita od mehaničkih oštećenja od jedne čelične pocinkovane trake, o spoljašnji PVC omotač.

• Upotreba: Ovi kablovi se primenjuju za povezivanje staničnih signalno-sigurnosnih uređaja na

elektrificiranim prugama monofaznog sistema od 25 kV sa 50 Hz i jednosmernim sistemom od 3000 V. Kablovi se mogu polagati neposredno u zemlju, u cevima, kanalima kao i zatvorenim prostorijama.

• Električne karakteristike na 20°C: 0,6 0,6

Otpornost provodnika (max) Ω/km 28,9 11,9 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 10 Radni kapacitet (max) nF/km 100 120 Ispitni napon (žila/žila) V~ 2.000

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla Masa kabla Prečnik kabla Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 4x0,9 12,0 204 4x1,4 12,0 230 5x0,9 11,0 180 5x1,4 13,0 290 6x0,9 11,0 200 6x1,4 13,5 320 8x0,9 12,0 223 8x1,4 14,5 380 10x0,9 13,5 290 10x1,4 16,5 440 12x0,9 14,0 315 12x1,4 17,0 490 16x0,9 15,0 370 16x1,4 18,5 600 21x0,9 16,0 430 21x1,4 20,5 730 24x0,9 17,5 490 24x1,4 23,0 870 27x0,9 17,5 510 27x1,4 23,5 930 30x0,9 18,5 550 30x1,4 24,0 1.010 33x0,9 19,0 590 33x1,4 25,0 1.080 40x0,9 21,5 740 40x1,4 26,5 1.240 48x0,9 23,0 830 48x1,4 28,5 1.440 56x0,9 24,0 880 56x1,4 29,5 1.640 61x0,9 24,5 980 61x1,4 31,5 1.760

Page 118: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Domaće tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 117

SPZ Stanični signalno-sigurnosni kabl sa termoplastičnom izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: ZJŽ S2.011 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,9 mm i 1,4 mm, o izolacija od PVC-mase, o žile su použene u koncentrične slojeve, o slojevi su razdvojeni tekstilnim koncem ili plastičnom trakom u vidu spirale, o unutrašnji PVC omotač, o zaštita od mehaničkih oštećenja od jedne čelične pocinkovane trake, o spoljašnji PVC omotač.

• Upotreba: Ovi kablovi se primenjuju za povezivanje staničnih signalno-sigurnosnih uređaja na

elektrificiranim prugama monofaznog sistema od 25 kV sa 50 Hz i jednosmernim sistemom od 3000 V. Kablovi se mogu polagati neposredno u zemlju, u cevima, kanalima kao i zatvorenim prostorijama.

• Električne karakteristike na 20°C: 0,6 0,6

Otpornost provodnika (max) Ω/km 28,9 11,9 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 0,1 Radni kapacitet (max) nF/km 180 210 Ispitni napon (žila/žila) V~ 2.000

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla Masa kabla Prečnik kabla Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 4x0,9 11,5 207 4x1,4 12,0 257 6x0,9 12,0 208 5x1,4 13,0 295 8x0,9 12,0 230 6x1,4 13,5 332 10x0,9 13,5 300 8x1,4 14,5 391 12x0,9 14,0 326 10x1,4 16,5 460 16x0,9 15,0 384 12x1,4 17,0 510 21x0,9 16,0 452 16x1,4 18,5 622 24x0,9 17,5 538 21x1,4 20,5 770 27x0,9 17,5 538 24x1,4 23,0 912 30x0,9 18,0 577 27x1,4 23,5 980 33x0,9 19,0 620 30x1,4 24,0 1.060 40x0,9 21,5 775 33x1,4 25,0 1.136 48x0,9 23,0 880 40x1,4 26,5 1.310 56x0,9 24,0 980 48x1,4 28,5 1.523 61x0,9 24,5 1.040 56x1,4 29,5 1.736

61x1,4 31,5 1.870

Page 119: fkzspdf

Energetski provodnici Izvozno tržište

Page 120: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 119

FLRY Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima.

• Pakovanje: Na CONIPAK-u.

Nazivni presek Debljina plašta

Spoljni prečnik Ukupna težina Pakovanje

mm2 mm mm kg/km m 0,5 0,30 1,6 6,71 13.000

0,75 0,30 1,9 8,89 10.500 1 0,30 2,1 11,48 8.700 1,5 0,30 2,4 16,12 6.500 2,5 0,35 3,0 26,41 3.500 4 0,45 3,7 42,60 2.300 6 0,45 4,3 63,19 1.400

Page 121: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 120

FLRYW Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +105°C pri polaganju: 0°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima za radne

temperature od -25°C do +105°C.

• Pakovanje: Na CONIPAK-u.

Nazivni presek Debljina plašta

Spoljni prečnik Ukupna težina Pakovanje

mm2 mm mm kg/km m 0,5 0,30 1,6 6,71 13.000

0,75 0,30 1,9 8,89 10.500 1 0,30 2,1 11,48 8.700 1,5 0,30 2,4 16,12 6.500 2,5 0,35 3,0 26,41 3.500 4 0,45 3,7 42,60 2.300 6 0,45 4,3 63,19 1.400

Page 122: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 121

FLY Automobilski instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN 72 551-6 Opseg temperature: radne: -25°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase B, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za električne instalacije u automobilima i sličnim motornim vozilima.

• Pakovanje: Na CONIPAK-u.

Nazivni presek Debljina plašta

Spoljni prečnik Ukupna težina Pakovanje

mm2 mm mm kg/km m 0,5 0,6 2,3 9,2 13.000 1 0,6 2,7 14,7 8.700 1,5 0,6 3,0 20,0 6.500 2,5 0,7 3,6 31,8 3.500 4 0,8 4,4 49,1 2.300 6 0,8 5,0 71,1 1.400

Page 123: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 122

H03VVH2-F Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno

polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,5 0,6 3,6x6,0 9,05 28,90

2x0,75 0,5 0,6 3,9x6,4 13,58 35,98

Page 124: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 123

H03VH-H Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-302 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 6

uzice postvljene paralelno u istoj ravni, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: Za priklju~ak manjih prenosnih ne termi~kih troila elektri~ne energije, kao to

su stone svetiljke, radio aparati, stoni ventilatori i sl.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,8 3,0x6,0 8,9 22,8 2x0,75 0,8 3,2x6,4 13,7 29,2

Page 125: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 124

H03VV-F Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-401 Nazivni napon: 300/300 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vla`nim prostorijama za trajno

polaganje na ili ispod maltera i na ~eli~ne konstrukcije.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,5 0,5 0,6 6,0 9,16 38,96

2x0,75 0,5 0,6 6,4 13,74 47,54

3x0,5 0,5 0,6 6,2 13,74 50,89 3x0,75 0,5 0,6 6,8 20,61 57,19

4x0,5 0,5 0,6 6,8 18,32 55,76

4x0,75 0,5 0,6 7,4 27,49 69,69

Page 126: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 125

H05VVH2-F Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-402 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlažnim prostorijama za trajno

polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,6 0,8 5,2x7,6 13,6 44,6

Page 127: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 126

H05V2-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-7 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase za povišene temperature provodnika.

• Upotreba: U suvim prostorijama, na mestima gde je potrebna naročita savitljivost, a gde su

radne temperature provodnika do +90°C. Za polaganje na izolaciona tela ili mašine.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 2,1 4,6 9,2

0,75 0,6 2,2 6,8 12,0 1 0,6 2,4 9,1 14,8

Page 128: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 127

H05V-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za

polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 2,5 4,6 9,3

0,75 0,6 2,7 6,8 12,0 1 0,6 2,8 9,1 15,0

Page 129: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 128

H05VV-F Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-402 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u

domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući i vlažne prostorije npr. mašina za pranje veša, usisivač, rashladni uređaj itd. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,6 0,8 7,6 14,0 60,0

2x1 0,6 0,8 8,0 18,7 69,0 2x1,5 0,7 0,8 9,0 26,9 92,0 2x2,5 0,8 1,0 11,0 45,5 141,5

3x0,75 0,6 0,8 8,0 21,0 71,0

3x1 0,6 0,8 8,4 28,0 82,5 3x1,5 0,7 0,9 9,8 41,0 115,3 3x2,5 0,8 1,1 12,0 68,3 171,2

4x0,75 0,6 0,8 8,6 28,0 85,2

4x1 0,6 0,9 9,4 37,3 100,0 4x1,5 0,7 1,0 11,0 54,0 139,2 4x2,5 0,8 1,1 13,0 91,1 216,0

5x0,75 0,6 0,9 9,6 35,0 108,0

5x1 0,6 0,9 10,0 47,0 126,0 5x1,5 0,7 1,1 12,0 68,3 182,0 5x2,5 0,8 1,2 14,0 114,0 271,0

Page 130: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 129

H07V-K Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za

polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela ili mašine.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,5 0,7 3,4 13,26 21,18 2,5 0,8 4,1 22,10 33,32 4 0,8 4,8 35,90 49,25 6 0,8 5,3 54,20 72,83 10 1,0 6,8 94,18 121,55 16 1,0 8,1 156,58 190,91 25 1,2 10,2 229,62 279,41 35 1,2 11,7 328,03 386,17 50 1,4 13,9 473,27 554,78 70 1,4 16,0 670,37 765,76 95 1,6 18,2 871,48 995,74 120 1,6 20,2 1.087,88 1.225,52 150 1,8 22,5 1.348,97 1.521,57 185 2,0 24,9 1.653,58 1.865,96 240 2,2 28,4 2.175,76 2.442,78

Page 131: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 130

H05V-U Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za

polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,6 2,3 4,5 9,0

0,75 0,6 2,5 6,7 12,0 1 0,6 2,7 8,93 14,12

Page 132: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 131

H07V-R Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 2, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod

maltera, kao i na izolaciona tela ili mašine.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,5 0,7 3,3 12,65 20,33 2,5 0,8 4,0 23,39 34,69 4 0,8 4,6 37,42 50,80 6 0,8 5,2 55,78 71,37 10 1,0 6,7 93,58 118,63 16 1,0 7,8 146,22 175,33 25 1,2 9,7 240,44 284,31 35 1,2 10,9 321,29 371,54 50 1,4 12,8 443,02 509,64 70 1,4 14,6 617,61 694,38 95 1,6 17,1 835,75 937,57 120 1,6 18,8 1.053,62 1.166,27 150 1,8 20,9 1.352,08 1.495,52 185 2,0 23,3 1.646,28 1.822,30 240 2,2 26,6 2.177,21 2.398,70 300 2,4 29,6 2.676,24 2.943,67 400 2,6 33,2 3.551,41 3.882,82

Page 133: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 132

H07V-U Provodnik sa izolacijom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0281-3 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1, o izolacija od PVC-mase.

• Upotreba: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod

maltera, kao i na izolaciona tela.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 1,5 0,7 3,2 13,31 20,59 2,5 0,8 3,9 22,15 32,44 4 0,8 4,4 35,70 47,85 6 0,8 5,0 53,63 67,75 10 1,0 6,4 89,09 111,67

Page 134: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 133

NYM Energetski provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0250-204 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od bakra, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x1,5 0,6 1,4 6,2 13,0 45,0 1x2,5 0,7 1,4 6,8 21,4 60,0 1x4 0,8 1,4 7,6 35,1 81,3 1x6 0,8 1,4 8,2 52,5 104,0 1x10 1,0 1,4 9,4 87,7 155,0 1x16 1,0 1,4 11,0 145,7 228,4

2x1,5 0,6 1,4 9,8 26,4 122,0 2x2,5 0,7 1,4 11,0 43,3 165,5 2x4 0,8 1,4 12,5 71,0 228,0 2x6 0,8 1,4 13,5 107,0 290,0 2x10 1,0 1,6 17,0 178,5 470,5 2x16 1,0 1,6 20,0 296,8 668,0 2x25 1,2 1,6 24,0 470,4 1.007,0 2x35 1,2 1,8 27,5 633,3 1.316,2

3x1,5 0,6 1,4 10,5 40,4 140,4 3x2,5 0,7 1,4 11,5 66,4 194,3 3x4 0,8 1,4 13,0 108,8 272,5 3x6 0,8 1,6 15,0 162,8 364,5 3x10 1,0 1,6 18,0 269,0 570,4 3x16 1,0 1,6 22,0 442,2 842,0 3x25 1,2 1,8 26,0 701,0 1.270,0

Page 135: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 134

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x35 1,2 1,8 29,5 949,9 1.646,4

4x1,5 0,6 1,4 11,0 53,0 164,0 4x2,5 0,7 1,4 12,5 87,0 229,3 4x4 0,8 1,6 14,5 142,0 338,0 4x6 0,8 1,6 16,5 214,0 457,2 4x10 1,0 1,6 19,5 357,0 701,2 4x16 1,0 1,6 23,5 594,0 1.053,4 4x25 1,2 1,8 28,5 941,0 1.623,0 4x35 1,2 1,8 32,0 1.266,5 2.058,5

5x1,5 0,6 1,4 12,0 67,0 196,4 5x2,5 0,7 1,4 13,5 110,2 277,5 5x4 0,8 1,6 16,5 180,5 427,0 5x6 0,8 1,6 18,0 268,3 551,3 5x10 1,0 1,6 21,5 448,0 845,2 5x16 1,0 1,8 26,0 742,1 1.298,0 5x25 1,2 1,8 31,5 1.176,0 1.967,4 5x35 1,2 1,8 35,5 1.634,0 2.591,4

7x1,5 0,6 1,4 13,0 94,3 238,0 7x2,5 0,7 1,6 14,3 155,0 354,0

Page 136: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 135

H01N2-D Provodnik sa izolacijom od gume

Standard: DIN VDE 0282-803 Nazivni napon: 100 V Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od neoprenske gumene mešavine.

• Upotreba: Za priključak aparata i uređaja gde je potrebna naročita savitljivost (npr. aparat

za zavarivanje).

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 10 2,0 10,0 95,0 167,0 16 2,0 11,5 151,2 236,5 25 2,0 13,0 234,4 343,6 35 2,0 14,5 337,0 463,2 50 2,2 17,0 485,4 649,0 70 2,4 19,0 676,7 884,3 95 2,6 21,5 918,3 1.180,0 120 2,8 24,0 1.110,7 1.389,0 150 3,0 26,0 1.377,3 1.707,0 185 3,2 29,0 1.688,3 2.075,0

Page 137: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski provodnici – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 136

H05S-K Instalacioni provodnik za visoke temperature

Standard: DIN VDE 0282-3 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -60°C do +180°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od silokonske gume.

• Upotreba: Namenjeni su za izvođenje elektroenergetskih instalacija na mestima gde je

temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C (npr. u svetiljkama, termičkim aparatima ili rashladnim uređajima).

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Nazivni presek Debljina izolacije

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm kg/km kg/km 0,5 0,8 3,1 4,6 11,6

0,75 0,8 3,2 6,9 14,7 1 0,8 3,4 9,1 17,7 1,5 0,9 4,0 13,4 24,7 2,5 1,0 4,7 22,3 37,7

Page 138: fkzspdf

Energetski kablovi Izvozno tržište

Page 139: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 138

NAYCWY Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od aluminijuma, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Neto težina Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik Al Cu Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x25RM/25 1,2 1,8 28 222 276 1.167 3x35RM/35 1,2 1,8 31 287 354 1.421 3x50SM/50 1,4 1,9 33 411 509 1.592 3x70SM/70 1,4 2,0 37 575 711 2.109 3x95SM/95 1,6 2,2 42 781 972 2.762

3x120SM/120 1,6 2,3 45 986 1.228 3.324 3x150SM/150 1,8 2,4 49 1.232 1.515 4.098 3x185SM/185 2,0 2,6 54 1.519 1.839 4.248

Page 140: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 139

NAYY-J Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od aluminijuma, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinabakra

Ukupna težina Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 4x25 1,2 1,8 28 295,1 971,7 12 4x35 1,2 1,8 31 394,3 1.181,9 14 4x50 1,4 1,9 35 546,3 1.278,6 14 4x70 1,4 1,9 33 764,1 1.614,7 14 4x95 1,6 2,1 38 1.038,2 2.096,1 16

4x120 1,6 2,2 42 1.311,1 2.551,8 16 4x150 1,8 2,4 46 1.659,2 3.149,9 18 4x185 2,0 2,5 49 2.020,2 3.788,2 20 4x240 2,2 2,7 54 2.671,4 4.997,6 22

Page 141: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 140

NYCWY Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od bakra, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x10RE/10 1,0 1,8 23 375 773 3x16RE/16 1,0 1,8 25 594 1.065 3x25RM/16 1,2 1,8 31 891 1.557 3x25RM/25 1,2 1,8 31 1.006 1.675 3x35RM/16 1,2 1,8 33 1.136 1.908 3x35RM/35 1,2 1,8 33 1.332 2.109 3x35SM/16 1,2 1,8 32 1.107 1.645 3x35SM/35 1,2 1,8 32 1.302 1.846 3x50SM/25 1,4 1,9 35 1.627 2.295 3x50SM/50 1,4 1,9 35 1.860 2.533 3x70SM/35 1,4 2,0 39 2.247 3.059 3x70SM/35 1,4 2,0 40 2.601 3.423 3x95SM/50 1,6 2,2 44 3.077 4.077 3x95SM/95 1,6 2,2 44 3.540 4.550

3x120SM/70 1,6 2,3 47 3.955 5.055 3x120SM/120 1,6 2,3 48 4.472 5.582 3x150SM/70 1,8 2,4 51 4.765 6.103

3x150SM/150 1,8 2,4 52 5.569 6.920 3x185SM/95 2,0 2,6 56 5.970 7.559

3x240SM/120 2,2 2,8 63 7.255 9.821

Page 142: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 141

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 4x10RE/10 1,0 1,8 24 465 912 4x16RE/16 1,0 1,8 27 739 1.270 4x25RM/16 1,2 1,8 34 1.134 1.889 4x35SM/16 1,2 1,8 35 1.426 2.077 4x50SM/25 1,4 2,0 39 2.083 2.944 4x70SM/35 1,4 2,1 43 2.888 3.883 4x95SM/50 1,6 2,3 49 3.945 5.178

4x120SM/70 1,6 2,4 53 5.049 6.482 4x150SM/70 1,8 2,6 57 6.132 7.830

Page 143: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 142

NYCY Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od bakra, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od PVC-mase, o koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih žica, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x25RM/16 1,2 1,8 31 891 1.624 3x35SM/16 1,2 1,8 33 1.224 1.827 3x50SM/25 1,4 1,9 35 1.609 2.347 3x70SM/35 1,4 2,0 39 2.258 3.156 3x95SM/50 1,6 2,2 44 3.078 4.176

3x120SM/70 1,6 2,3 47 3.955 5.161 3x150SM/70 1,8 2,4 51 4.765 6.227 3x185SM/95 2,0 2,6 56 5.970 7.706

4x16RM/16 1,0 1,8 27 739 1.354 4x25RM/16 1,2 1,8 34 1.134 1.945 4x35SM/16 1,2 1,8 35 1.426 2.146 4x50SM/25 1,4 2,0 39 2.065 3.013 4x70SM/35 1,4 2,1 43 2.895 3.992 4x95SM/50 1,6 2,3 49 3.945 5.297

4x120SM/70 1,6 2,4 53 5.049 6.616 4x150SM/70 1,8 2,6 57 6.132 7.986

Page 144: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 143

NYY-J Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: +0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od bakra, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Broj žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x1,5 0,8 1,9 12,6 40,4 213,0 3x2,5 0,8 1,9 13,4 65,0 259,1 3x4 1,0 1,9 15,4 106,5 362,0 3x6 1,0 1,9 16,5 159,3 451,3 3x10 1,0 1,9 18,2 266,0 609,0 3x16 1,0 1,9 20,3 433,6 830,0

3x50+25 1,4 2,0 31,0 1.594,4 2.415,0 3x70+35 1,4 2,1 33,4 2.205,7 3.107,0 3x95+50 1,6 2,3 38,4 3.019,1 4.154,0 3x120+70 1,6 2,4 42,0 3.874,1 5.126,4 3x150+70 1,8 2,5 46,1 4.735,0 6.238,2 3x185+95 2,0 2,8 52,0 5.855,0 7.764,0

3x300+120 2,2 3,0 59,0 7.691,3 9.917,4

Page 145: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 144

NYY-O Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC-mase

Standard: DIN VDE 0276-603 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik od bakra, o izolacija od PVC-mase, o ispuna od nevulkanizirane gume, o plašt od PVC-mase.

• Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i

hidro centralama. Polažu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

žila x presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinabakra Ukupna težna Doboš

mm2 mm mm mm kg/km kg/km N° 1x10 1,0 1,8 12 87,6 176,0 8 1x16 1,0 1,8 13 142,8 243,4 8 1x25 1,2 1,8 15 231,7 368,1 9 1x35 1,2 1,8 16 321,3 473,5 9 1x50 1,4 1,8 18 443,1 623,0 10 1x70 1,4 1,8 19 617,6 820,5 9/12 1x95 1,6 1,8 21 835,8 1.080,6 9/12 1x120 1,6 1,8 23 1.053,6 1.321,1 10/12 1x150 1,8 1,8 26 1.352,1 1.667,7 10/12 1x185 2,0 1,8 28 1.646,3 2.010,1 12/14 1x240 2,2 1,8 31 2.177,2 2.609,4 12/14 1x300 2,4 1,9 33 2.676,3 3.187,4 12/16

Page 146: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 145

N2XS(F)2Y (6/10 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom

Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 6/10 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl sa Cu sa Al

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km 1x35/16 3,4 2,0 27,4 306,2 - 889,1 - 1x50/16 3,4 2,0 28,8 443,0 - 1.062,5 - 1x70/16 3,4 2,0 30,3 617,6 - 1.276,2 - 1x95/16 3,4 2,0 32,1 835,8 - 1.545,9 - 1x120/16 3,4 2,0 33,5 1.053,6 - 1.800,8 - 1x150/25 3,4 2,2 36,2 1.352,1 - 2.277,5 - 1x185/25 3,4 2,2 37,7 1.646,3 - 2.612,4 - 1x240/25 3,4 2,2 40,1 2.177,2 - 3.208,4 - 1x300/25 3,4 2,2 42,1 2.676,2 - 3.761,6 -

1x35/16 3,4 2,0 27,4 - 92,9 - 675,8 1x50/16 3,4 2,0 28,8 - 134,4 - 753,8 1x70/16 3,4 2,0 30,3 - 187,3 - 845,9 1x95/16 3,4 2,0 32,1 - 253,5 - 963,6 1x120/16 3,4 2,0 33,5 - 319,6 - 1.066,7 1x150/25 3,4 2,2 36,2 - 410,1 - 1.335,5 1x185/25 3,4 2,0 37,7 - 499,3 - 1.465,4 1x240/25 3,4 2,2 40,1 - 660,2 - 1.691,5 1x300/25 3,4 2,2 42,1 - 811,7 - 1.897,1

Page 147: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 146

N2XS(F)2Y (12/20 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom

Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 12/20 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl sa Cu sa Al

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km 1x35/16 5,5 2,0 31,8 306,2 - 1.065,3 - 1x50/16 5,5 2,0 33,2 443,0 - 1.248,1 - 1x70/16 5,5 2,2 35,2 617,6 - 1.494,0 - 1x95/16 5,5 2,2 37,0 835,8 - 1.776,8 - 1x120/16 5,5 2,2 38,3 1.053,6 - 2.041,9 - 1x150/25 5,5 2,2 40,7 1.352,1 - 2.508,6 - 1x185/25 5,5 2,2 42,2 1.646,3 - 2.853,5 - 1x240/25 5,5 2,2 44,6 2.177,2 - 3.465,6 - 1x300/25 5,5 2,6 47,4 2.676,2 - 4.091,8 -

1x35/16 5,5 2,0 31,8 - 92,9 - 852,0 1x50/16 5,5 2,0 33,2 - 134,4 - 939,4 1x70/16 5,5 2,2 35,2 - 187,3 - 1.063,6 1x95/16 5,5 2,2 37,0 - 253,5 - 1.194,6 1x120/16 5,5 2,2 38,3 - 319,6 - 1.307,9 1x150/25 5,5 2,2 40,7 - 410,1 - 1.566,6 1x185/25 5,5 2,2 42,2 - 499,3 - 1.706,5 1x240/25 5,5 2,2 44,6 - 660,2 - 1.948,6 1x300/25 5,5 2,6 47,4 - 811,7 - 2.227,2

Page 148: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 147

N2XS(F)2Y (18/30 kV) Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran polietilenskom masom

Standard: DIN VDE 0276-620 Nazivni napon: 18/30 kV Opseg temperature: radne: -20°C do +90°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o provodnik bakarno/aluminijumsko uže, o poluprovodni sloj oko provodnika, o izolacija od umreženog polietilena, o poluprovodni sloj oko izolacije, o lako bubreća provodna traka, o električna zaštita od bakarnih žica, o lako bubreća izolaciona traka, o plašt od PE-mase.

• Upotreba: Za razvod energije visokog napona u distributivnim mrežama, elektranama,

trafostanicama i industrijskim postrojenjima.

• Pakovanje: Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.

Ukupna težina Broj žila x presek

Debljinaizolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težinaCu

Neto težinaAl sa Cu sa Al

mm2 mm mm mm kg/km kg/km kg/km 1x35/16 10,0 2,2 42,5 306,2 - 1.623,1 - 1x50/16 8,0 2,2 39,1 443,0 - 1.545,3 - 1x70/16 8,0 2,2 40,6 617,6 - 1.782,5 - 1x95/16 8,0 2,2 42,6 835,8 - 2.067,4 - 1x120/16 8,0 2,2 43,8 1.053,6 - 2.357,2 - 1x150/25 8,0 2,6 47,0 1.352,1 - 2.897,2 - 1x185/25 8,0 2,6 48,5 1.646,3 - 3.256,5 - 1x240/25 8,0 2,6 51,3 2.177,2 - 3.923,9 - 1x300/25 8,0 2,6 53,3 2.676,2 - 4.511,3 -

1x35/16 10,0 2,2 42,5 - 92,9 - 1.409,8 1x50/16 8,0 2,2 39,1 - 134,4 - 1.236,7 1x70/16 8,0 2,2 40,6 - 187,3 - 1.352,2 1x95/16 8,0 2,2 42,6 - 253,5 - 1.485,1 1x120/16 8,0 2,2 43,8 - 319,6 - 1.623,2 1x150/25 8,0 2,6 47,0 - 410,1 - 1.955,2 1x185/25 8,0 2,6 48,5 - 499,3 - 2.109,5 1x240/25 8,0 2,6 51,3 - 660,2 - 2.406,9 1x300/25 8,0 2,6 53,3 - 811,7 - 2.646,7

Page 149: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 148

H05RR-F Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 300/500 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 5, o izolacija od etilen-propilen gume, o plašt od etilen-propilen gume.

• Upotreba: Za priključak prenosnih trošila, kao što su mašina za pranje veša, usisivač

prašine, termičke naprave i za priključenje prenosnih trošila koja rade pod težim uslovima rada, kao što su lake industrijske i poljoprivredne mašine.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 2x0,75 0,6 0,8 7,4 14,0 64,1

2x1 0,6 0,9 8,0 18,7 77,3 2x1,5 0,8 1,0 9,8 27,4 116,1 2x2,5 0,9 1,1 11,6 45,7 167,0

3x0,75 0,6 0,9 8,1 21,1 80,0

3x1 0,6 0,9 8,5 28,1 92,0 3x1,5 0,8 1,0 10,4 41,1 138,4 3x2,5 0,9 1,1 12,4 68,6 201,3 3x4 1,0 1,3 14,5 110,6 289,0 3x6 1,0 1,4 16,3 171,2 416,1

4x0,75 0,6 0,9 8,8 28,1 95,6

4x1 0,6 0,9 9,3 37,5 111,1 4x1,5 0,8 1,1 11,6 54,9 173,0 4x2,5 0,9 1,2 13,8 91,4 251,5 4x4 1,0 1,3 16,2 147,5 361,1 4x6 1,0 1,5 18,1 228,3 519,0

5x0,75 0,6 1,0 9,9 35,1 117,0

5x1 0,6 1,0 10,3 46,8 140,2 5x1,5 0,8 1,1 12,7 68,6 210,3 5x2,5 0,9 1,3 15,3 114,3 315,2

Page 150: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 149

H07RN-F Kabl sa izolacijom i plaštom od gume

Standard: DIN VDE 0282-4 Nazivni napon: 450/750 V Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C pri polaganju: 0°C do +50°C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik klase 1 ili 5, o izolacija od etilen-propilen gume, o plašt od neoprenske gume.

• Upotreba: Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u

domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući i vlažne prostorije npr. mašina za pranje veša, usisivač, rashladni uređaj itd. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da kabl nije izložen zračenju toplote.

• Pakovanje: Na koturove od 50 i 100 m.

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 1x1,5 0,8 1,4 7,1 13 57 1x2,5 0,9 1,4 7,9 22 77 1x4 1,0 1,5 9,0 35 106 1x6 1,0 1,6 9,8 54 140 1x10 1,2 1,8 11,9 95 227 1x16 1,2 1,9 13,4 148 307 1x25 1,4 2,0 15,8 224 427 1x35 1,4 2,2 17,9 323 569 1x50 1,6 2,4 20,6 451 771 1x70 1,6 2,6 23,3 670 1.062 1x95 1,8 2,8 26,0 885 1.373

2x1 0,8 1,3 10,0 19 94

2x1,5 0,8 1,5 11,0 27 115 2x2,5 0,9 1,7 13,1 44 163 2x4 1,0 1,8 15,1 72 229 2x6 1,0 2,0 16,8 112 301 2x10 1,2 3,1 22,6 196 590 2x16 1,2 3,3 25,7 307 773 2x25 1,4 3,6 30,7 464 1.088

3x1 0,8 1,4 10,7 28 122

Page 151: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 150

Broj žila i nazivni presek

Debljina izolacije

Debljina plašta

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina

mm2 mm mm mm kg/km kg/km 3x1,5 0,8 1,6 11,9 40 149 3x2,5 0,9 1,8 14,0 66 206 3x4 1,0 1,9 16,2 108 293 3x6 1,0 2,1 18,0 168 400 3x10 1,2 3,3 24,2 294 785 3x16 1,2 3,5 27,6 460 1.065 3x25 1,4 3,9 33,0 696 1.514 3x35 1,4 4,1 37,1 1.005 1.968 3x50 1,6 4,3 42,9 1.399 2.641 3x70 1,6 4,8 48,3 2.076 3.590 3x95 1,6 5,3 54,0 2.745 4.666

4x1 0,8 1,5 11,9 37 153

4x1,5 0,8 1,7 13,1 53 187 4x2,5 0,9 1,9 15,5 88 267 4x4 1,0 2,0 17,9 144 379 4x6 1,0 2,3 20,0 223 506 4x10 1,2 3,4 26,5 392 953 4x16 1,2 3,6 30,1 613 1.358 4x25 1,4 4,1 36,6 928 1.923 4x35 1,4 4,4 41,1 1.340 2.534 4x50 1,6 4,8 47,5 1.865 3.420 4x70 1,6 5,2 54,0 2.768 4.681 4x95 1,8 5,9 61,0 3.659 6.041

5x1 0,8 1,6 13,1 46 187

5x1,5 0,8 1,8 14,4 67 228 5x2,5 0,9 2,0 17,0 110 327 5x4 1,0 2,2 19,9 179 466 5x6 1,0 2,5 22,2 279 633 5x10 1,2 3,6 29,1 490 1.163

12x1,5 0,8 2,9 23,0 159 568 12x2,5 0,8 2,6 26,5 264 803

24x1,5 0,8 3,4 31,0 319 1.042 24x2,5 0,9 3,8 35,5 527 1.495

Page 152: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 151

NHXHX ... FE180 Bezhalogeni kablovi

Standard: DIN VDE 266 Nazivni napon: 0,6/1 kV Opseg temperature: radne: -30°C do +125°C pri polaganju: -5°C do +50°C

• Konstrukcija:

o bakarni okrugli provodnik, o provodnik je prekriven vatro-otpornim materijalom, o izolacija je od umrežene bezhalogene polimerne mešavine, o jezgro kabla prekriveno je vatro-otpornim materijalom, o plašt je od umrežene bezhalogene polimerne mešavine.

• Karakteristike:

o smanjena gorivost (nisu izvor niti šire požar), o ne oslobađaju korozivne gasove u toku požara (nisu štetni po okolinu), o veoma nizak razvoj dima (nisu prepreka priliokom gašenja požara), o održanje izolacije FE 180 (u slučaju požara zahtevi za izolaciju održavaju se

180 minuta).

• Primena: o U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje ispod zemlje u kablovskim kanalima i

cevima. Za fiksne instalacije na i ispod maltera, na zid od cigala ili betona. o Primenjuju se za fiksne instalacije koje u slučaju požara treba da održe svoju

funkcionalnost. o Ovaj tip kabla u slučaju požara zadržava svoje radno stanje 180 minuta. o Urađeni su tako da smanjuju opasnost od požara u zgradama gde se nalazi puno ljudi i

veoma osetljiva oprema, odnosno u bolnicama, hotelima, robnim kućama, školama, aerodromima, tunelima, podzemnim železnicama, liftovima, civilnim skloništima itd.

• Pakovanje: Na koturove ili drvene doboše.

• Normativ: Broj žila i

nazivni presek Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina Doboš

mm2 mm kg/km kg/km N° 3x1,5 15,34 40,54 304,84 10 5x1,5 17,51 67,56 402,44 12 8x1,5 19,89 108,09 516,73 12 5x6 21,18 266,33 717,93 14

Page 153: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Energetski kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 152

Broj žila i nazivni presek

Spoljni prečnik

Neto težina bakra Ukupna težina Doboš

mm2 mm kg/km kg/km N° 1x16 12,95 148,20 329,37 9 5x16 27,15 752,09 1.422,82 16 1x25 15,16 243,70 465,15 10 1x35 16,48 325,64 577,56 12 4x35 31,46 1.322,10 2.245,72 18

3x35+16 30,33 1.139,77 1.967,78 16 1x50 17,88 443,02 732,58 12 4x50 36,50 1.798,65 3.010,93 20

3x50+25 34,77 1.592,70 2.692,17 18

• Izmereno strujno opterećenje kabla u vazduhu: Uređenje

Presek Otpornost

mm2 Ω/km Izmerena struja (A) 1,5 12,1 33 24 26 2,5 7,41 43 32 34 4 4,61 57 42 44 6 3,08 72 53 56 10 1,83 99 74 77 16 1,15 131 98 102 25 0,727 177 133 138 35 0,524 217 162 170 50 0,387 265 197 207 70 0,268 336 250 263 95 0,193 415 308 325 120 0,153 485 359 380 150 0,124 557 412 437 185 0,0991 646 475 507 240 0,0754 774 564 604 300 0,0601 901 649 697

• Radni kapacitet:

Broj žila u kablu Presek 1 2 3 mm2 µF/km 1,5 0,227 0,077 0,1564 2,5 0,267 0,078 0,1737 4 0,313 0,086 0,1907 6 0,361 0,094 0,2064 10 0,439 0,105 0,2278 16 0,570 0,122 0,2568 25 0,606 0,126 0,2639 35 0,694 0,136 0,2789 50 0,687 0,136 0,2784 70 0,792 0,147 0,2940 95 0,814 0,149 0,2977 120 0,900 0,157 0,3086 150 0,841 0,152 0,3026 185 0,917 0,159 0,3119 240 0,960 0,163 0,3173 300 0,979 0,165 0,3191

Page 154: fkzspdf

Telekomunikacioni kablovi Izvozno tržište

Page 155: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 154

J-Y(St)Y Instalacioni kabl sa izolacijom i omotačem od PVC-mase

Standard: VDE 0815 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm, o izolacija od PVC-mase, o žile su upredene u parice, o jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva, o pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake, o ekran od Al-poliester trake i uzdužno postavljene kalajisane bakarne žice, o PVC omotač sive boje.

• Upotreba: Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos

telefonskih i drugih električnih signala i predviđeni su za stalne instalacije u i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama.

• Obeležavanje žila: o Za dve parice:

I parica II parica

a-žila

b-žila

o Preko dve parice:

prva parica u sloju a-žila ostale parice u sloju

b-žila

ponavljanje

Page 156: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 155

• Električne karakteristike na 20°C:

0,6 0,8 Otpornost petlje (max) Ω/km 130 73,2 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 100 Radni kapacitet (max) nF/km 90 100 Ispitni napon (2 sec, DC) kV 800/800 Radni napon (max) V~ 300

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla Masa kabla Prečnik

kabla Masa kabla Konstrukcija mm kg/km

Konstrukcija mm kg/km

2x2x0,6 4,5 35 2x2x0,8 6,0 60 4x2x0,6 6,5 60 4x2x0,8 9,0 105 6x2x0,6 7,5 80 6x2x0,8 10,5 145 10x2x0,6 9,0 120 10x2x0,8 13,5 225 16x2x0,6 10,5 170 16x2x0,8 15,5 330 20x2x0,6 11,5 205 20x2x0,8 17,0 395 24x2x0,6 12,0 235 24x2x0,8 19,0 480 30x2x0,6 13,5 295 30x2x0,8 20,5 580

Page 157: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 156

TPP Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena

Standard: GOST 22498-88 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm, o izolacija od masivnog polietilena, o žile su použene u parice, o jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa, o pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva, o ekran od aluminijumske trake ispod koje je bakarni provodnik, o plašt od polietilena.

• Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale.

• Obeležavanje – grupno použavanje:

Parica a-žila b-žila Parica c-žila d-žila 1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

• Obeležavanje – koncentrično použavanje:

Parica a-žila b-žila

Početna

Za smer

Neparna

Parna

Page 158: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 157

• Električne karakteristike na 20°C:

0,4 0,6 0,7 Otpornost petlje (max) Ω/km 139K9 90K6 45K3 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 6.500 Radni kapacitet (max) nF/km 45 Ispitni napon (2 min, AC)

žila/žila žila/ekran

V

1.000 2.000

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 10x2x0,4* 9,5 80 5x2x0,5* 9,0 70 10x2x0,7* 12,5 160 20x2x0,4* 11,5 120 10x2x0,5* 10,5 105 20x2x0,7* 16,0 285 30x2x0,4* 13,0 165 20x2x0,5* 13,0 165 30x2x0,7* 18,5 400 50x2x0,4* 16,0 250 30x2x0,5* 15,5 240 50x2x0,7* 23,5 645 100x2x0,4** 21,5 465 50x2x0,5* 18,5 355 100x2x0,7** 32,0 1.215 150x2x0,4** 24,5 650 100x2x0,5** 25,0 670 150x2x0,7** 38,0 1.790 200x2x0,4** 28,5 865 150x2x0,5** 30,0 985 200x2x0,7** 43,0 2.305 300x2x0,4** 33,5 1.220 200x2x0,5** 34,0 1.260 300x2x0,7** 52,0 3.390 400x2x0,4** 38,5 1.620 300x2x0,5** 41,0 1.850 500x2x0,4** 42,0 1.965 400x2x0,5** 46,0 2.385 600x2x0,4** 45,0 2.305 500x2x0,5** 51,5 2.980 700x2x0,4** 49,0 2.715 800x2x0,4** 52,0 3.055 900x2x0,4** 54,5 3.390 1000x2x0,4** 57,0 3.725

(*) na drvene doboše po 1.000 m, Pakovanje: (**) na drvene doboše po 500 m.

Page 159: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 158

TPPep Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od polietilena

Standard: GOST 22498-88 Opseg temperature: radne: -20°C do +50°C pri polaganju: +5°C do +50° C

• Konstrukcija: o bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm, o izolacija od masivnog polietilena, o žile su použene u parice, o jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa, o pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva, o ekran od aluminijumske trake, presvučene sa jedne strane slojem kopolimera, o plašt od polietilena.

• Upotreba: Primenjuju se u mesnoj mreži za uvlačenje u kablovske kanale i direktno

polaganje u zemlju.

• Obeležavanje – grupno použavanje:

Parica a-žila b-žila Parica c-žila d-žila 1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

• Obeležavanje – koncentrično použavanje:

Parica a-žila b-žila

Početna

Za smer

Neparna

Parna

Page 160: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Telekomunikacioni kablovi – Izvozno tržište

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 159

• Električne karakteristike na 20°C:

0,4 0,6 0,7 Otpornost petlje (max) Ω/km 139K9 90K6 45K3 Otpornost izolacije (min) MΩ/km 6.500 Radni kapacitet (max) nF/km 45K5 Ispitni napon (2 min, AC)

žila/žila žila/ekran

V

1.000 2.000

TEHNIČKI PODACI

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla

Prečnik kabla

Masa kabla Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km Konstrukcija

mm kg/km 10x2x0,4* 10,0 90 5x2x0,5* 9,5 80 10x2x0,7* 13,0 175 20x2x0,4* 12,0 135 10x2x0,5* 11,0 120 20x2x0,7* 16,5 300 30x2x0,4* 13,5 175 20x2x0,5* 13,5 180 30x2x0,7* 19,0 415 50x2x0,4* 16,5 265 30x2x0,5* 16,0 255 50x2x0,7* 24,0 665 100x2x0,4** 22,0 485 50x2x0,5* 19,0 375 100x2x0,7** 32,5 1.240 150x2x0,4** 25,0 670 100x2x0,5** 25,5 690 150x2x0,7** 38,5 1.815 200x2x0,4** 29,0 890 150x2x0,5** 30,5 1.010 200x2x0,7** 43,5 2.335 300x2x0,4** 34,0 1.250 200x2x0,5** 34,5 1.285 300x2x0,7** 52,5 3.430 400x2x0,4** 39,0 1.650 300x2x0,5** 41,5 1.885 500x2x0,4** 42,5 2.000 400x2x0,5** 46,5 2.420 600x2x0,4** 45,5 2.345 500x2x0,5** 52,0 3.020 700x2x0,4** 49,5 2.750 800x2x0,4** 52,5 3.090 900x2x0,4** 55,0 3.435 1000x2x0,4** 57,5 3.770

(*) na drvene doboše po 1.000 m, Pakovanje: (**) na drvene doboše po 500 m.

Page 161: fkzspdf

RTB Bor Grupa - Fabrika kablova Zaječar Autori

Negotinski put bb, 19000 Zaječar, Jugoslavija, Tel. (019) 424 922, Fax. (019) 420 747, 423 530 160

AUTORI IDEJA:

Dragan Petrović – rukovodilac sektora informacionog sistema

Dragan Milisavljević – programer analitičar

Žarko Stojković – samostalni referent marketinga

REALIZACIJA: Dragan Milisavljević – programer analitičar

Velibor Colović – veb dizajner