folder leeuwarden vrij-baan

of 8 /8
www.vrij-baan.nl

Author: nanda-hey

Post on 16-Mar-2016

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hier vindt u algemene informatie over Leeuwarden Vrij-Baan. Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân. Dat is goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

TRANSCRIPT

 • www.vrij-baan.nl

 • Zo maken we Frysln beter bereikbaar

 • www.vrij-baan.nl

  Leeuwarden Vrij-BaanAls u richting Leeuwarden komt, krijgt u tot 2020 wellicht

  te maken met werk in uitvoering op uw route. Of u nu

  fietsend, met de auto, het openbaar vervoer of varend

  richting onze hoofdstad komt, u komt vroeg of laat

  werkzaamheden tegen. En dat is nodig. Frysln en de

  hoofdstad willen nu en in de toekomst voor iedereen beter

  bereikbaar zijn en blijven.

 • Leeuwarden Vrij-BaanRijkswaterstaat, provincie Frysln en

  gemeente Leeuwarden werken samen

  aan de bereikbaarheid van Leeuwarden

  en de provincie. Dat doen we onder

  de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een

  groot en meerjarig infraprogramma met

  on geveer veertig projecten. Dat is nodig

  voor nu en voor de toekomst. Daarmee

  benutten we sociale en economische

  kansen voor de verdere ontwikkeling

  van Frysln en in het bijzonder van

  Leeuwarden. Het programma gaat in

  totaal over ongeveer 750 miljoen euro. Dit

  bedrag is grotendeels al gereserveerd.

  Door samen op te trekken letten we

  tijdens het bouwen op de kwaliteit van

  bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid

  en bedrijvigheid.

  Waarom?

  Het autoverkeer groeit de laatste jaren

  sterk. Dat levert nu problemen op voor

  alle mensen in het verkeer. Door aan de

  weg te werken staan we in de toekomst

  minder vaak stil. Daarmee besparen we

  per jaar miljoenen euros, want tijd is

  ook geld. Alle gebruikers van de wegen

  in en om Leeuwarden profiteren hiervan:

  automobilisten, motorrijders, fietsers

  en voetgangers. Evenals gebruikers van

  het openbaar vervoer en van de vaar-

  wegen. Dankzij Leeuwarden Vrij-Baan

  nemen de files af, neemt de veiligheid

  toe en is er minder sluipverkeer. Zo zijn

  Leeuwarden en de regio veel aantrek-

  kelijker voor bewoners, ondernemers en

  bezoekers.

  Hoe? Slim samenwerken

  De komende tien jaar stemmen Rijks-

  water staat, provincie Frysln en gemeente

  Leeuwarden alle werkzaamheden zorg-

  vuldig op elkaar af. We verdelen de taken

  en kijken hoe we slim kunnen plannen en

  bouwen. Het doel is zo weinig mogelijk

  overlast voor u. Leeuwarden Vrij-Baan

  gaat in gesprek met bouwers, om-

  wonenden en ondernemers. We zoeken

  partijen voor provinciale en regionale

  samenwerking en betrekken bijvoor-

  beeld het onderwijs om mee te denken en

  een aantal opdrachten binnen projecten

  uit te voeren.

  De toekomst

  De komende jaren voert Leeuwarden

  Vrij-Baan veel werkzaamheden uit om

  goed bereikbaar te blijven. Daarbij zijn

 • Akwadukt Langdeel

  Noordweste

  lijke Invalsw

  eg

  Directie Noord-Nederland

  Heerenveen/Zwolle

  Harlingen

  Dokkum

  Bolsward

  Stiens

  Drachten/Groningen

 • autowegen van groot belang. Autowegen

  waarop we goed kunnen doorrijden,

  met een minimum aan verkeerslichten,

  files en ongelukken. Daarom worden

  bestaande wegen verbeterd en meer

  wegen aangelegd.

  In de binnenstad van Leeuwarden kunt

  u op verschillende plekken en manieren

  parkeren. Er zijn parkeerplaatsen waar

  betaald parkeren geldt, parkeerplaatsen

  voor vergunninghouders en blauwe zones.

  P+R punten bieden een aantrekkelijk en

  comfortabel transferpunt voor forensen

  van buiten Leeuwarden met een bestem-

  ming in de binnenstad. Het parkeren op de

  P+R punten is gratis en reizigers kunnen

  snel verder reizen met het openbaar

  vervoer.

  Naast de bestaande, fraaie parkeer-

  garages werken we binnen het programma

  Leeuwarden Vrij-Baan aan nieuwe

  parkeer garages. Zo kan iedereen die

  naar Leeuwarden komt snel een goede

  parkeerplaats vinden.

  Waar autoverkeer en scheepvaart elkaar

  kruisen, ontstaat oponthoud. Dat willen

  we verbeteren. Daarom bouwen we in

  en rond Leeuwarden maar liefst drie

  extra aquaducten. Het verbreden van

  het Van Harinxmakanaal zorgt voor door-

  gang van grotere schepen. Blijvende

  kwaliteit van havens bereiken we door

  te baggeren.

  Ook voetgangers en fietsers vormen een

  groot deel van het verkeer. Het moet

  veilig zijn om naar en in de stad te

  fietsen. Leeuwarden Vrij-Baan realiseert

  fietstunnels en bruggen. Om de fietsers

  nog meer tegemoet te komen, zijn in het

  centrum bewaakte fietsenstallingen

  gerealiseerd, waar het stallen van de

  fiets gratis is.

  Om het openbaar vervoer te verbeteren,

  wordt de stationsomgeving aangepakt

  en is een nieuw station gepland bij

  Werpsterhoek. Daarnaast kijken we

  naar uitbreiding van het aantal treinen

  naar Groningen, Zwolle en Sneek.

  Werk Slim, Reis SlimHet bedrijfsleven en de overheid werken

  ook samen om de bereikbaarheid van

  Leeuwarden te verbeteren. Minder, op

  een andere manier, helemaal niet of op

  andere tijden reizen is daarvan een

 • voorbeeld. De ambitie is 5% minder

  autos in de spits, door slimmer te

  werken en te reizen. Op vrij-baan.nl kunt

  u meer lezen over Werk Slim, Reis Slim.

  En ook over hoe u bereikbaarheid voor

  een deel zelf in de hand hebt.

  www.vrij-baan.nlDe kaart op www.vrij-baan.nl geeft u

  een beeld van de projecten in en rond

  Leeuwarden. Klik op een leeuw, de

  mascotte van Leeuwarden Vrij-Baan,

  en krijg informatie over het project.

  De leeuwAlle uitingen van

  het programma

  en de projecten

  zijn herkenbaar

  aan de leeuw

  met zijn gespreide

  poten. Een dier dat

  ook in alle logos en wapens van

  alle drie partijen verwerkt is. De naam

  Leeuwarden Vrij-Baan en de leeuw

  hebben een sympathiek, open karakter;

  het tekent de ambitie voor hoe de

  samenwerking met de samenwerkings-

  partijen en alle doelgroepen moet zijn.

  Bouwen zonder overlast gaat niet

  Als er hinder is, informeren wij op tijd.

  Op vrij-baan.nl vindt u alle plaatsen waar

  gewerkt wordt en actuele ontwikkelingen.

  Bouwen zonder overlast gaat niet. Wel

  kunnen we voorkomen dat de werkzaam-

  heden onnodig veel overlast veroorzaken.

  Nu hinder, straks profijt. Daar werken we

  met zijn allen aan mee.

  Zo kunt u reageren

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie

  over de Leeuwarden Vrij-Baan-projecten?

  Stuur dan gerust een mail naar:

  [email protected]

  Ook kunt u altijd surfen naar vrij-baan.nl.

  Daar vindt u ons laatste nieuws,

  de stremmingen en omleidingen en

  meer informatie over de projecten van

  Leeuwarden Vrij-Baan.

  U kunt direct naar de website door de QR-code te scannen.