folder leeuwarden vrij-baan

8
www.vrij-baan.nl

Upload: nanda-hey

Post on 16-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Hier vindt u algemene informatie over Leeuwarden Vrij-Baan. Leeuwarden wordt beter bereikbaar. Dat is goed voor de hoofdstad van Fryslân. Dat is goed voor de regio. En dat past in de verbetering van het landelijke wegennet. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

TRANSCRIPT

www.vrij-baan.nl

Zo maken we Fryslân beter bereikbaar

www.vrij-baan.nl

Leeuwarden Vrij-BaanAls u richting Leeuwarden komt, krijgt u tot 2020 wellicht

te maken met ‘werk in uitvoering’ op uw route. Of u nu

fietsend, met de auto, het openbaar vervoer of varend

richting onze hoofdstad komt, u komt vroeg of laat

werkzaamheden tegen. En dat is nodig. Fryslân en de

hoofdstad willen nu en in de toekomst voor iedereen beter

bereikbaar zijn en blijven.

Leeuwarden Vrij-BaanRijkswaterstaat, provincie Fryslân en

gemeente Leeuwarden werken samen

aan de bereikbaarheid van Leeuwarden

en de provincie. Dat doen we onder

de naam Leeuwarden Vrij-Baan. Een

groot en meerjarig infraprogramma met

on geveer veertig projecten. Dat is nodig

voor nu en voor de toekomst. Daarmee

benutten we sociale en economische

kansen voor de verdere ontwikkeling

van Fryslân en in het bijzonder van

Leeuwarden. Het programma gaat in

totaal over ongeveer 750 miljoen euro. Dit

bedrag is grotendeels al gereserveerd.

Door samen op te trekken letten we

tijdens het bouwen op de kwaliteit van

bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid

en bedrijvigheid.

Waarom?

Het autoverkeer groeit de laatste jaren

sterk. Dat levert nu problemen op voor

alle mensen in het verkeer. Door aan de

weg te werken staan we in de toekomst

minder vaak stil. Daarmee besparen we

per jaar miljoenen euro’s, want tijd is

ook geld. Alle gebruikers van de wegen

in en om Leeuwarden profiteren hiervan:

automobilisten, motorrijders, fietsers

en voetgangers. Evenals gebruikers van

het openbaar vervoer en van de vaar-

wegen. Dankzij Leeuwarden Vrij-Baan

nemen de files af, neemt de veiligheid

toe en is er minder sluipverkeer. Zo zijn

Leeuwarden en de regio veel aantrek-

kelijker voor bewoners, ondernemers en

bezoekers.

Hoe? Slim samenwerken

De komende tien jaar stemmen Rijks-

water staat, provincie Fryslân en gemeente

Leeuwarden alle werkzaamheden zorg-

vuldig op elkaar af. We verdelen de taken

en kijken hoe we slim kunnen plannen en

bouwen. Het doel is zo weinig mogelijk

overlast voor u. Leeuwarden Vrij-Baan

gaat in gesprek met bouwers, om-

wonenden en ondernemers. We zoeken

partijen voor provinciale en regionale

samenwerking en betrekken bijvoor-

beeld het onderwijs om mee te denken en

een aantal opdrachten binnen projecten

uit te voeren.

De toekomst

De komende jaren voert Leeuwarden

Vrij-Baan veel werkzaamheden uit om

goed bereikbaar te blijven. Daarbij zijn

Akwadukt Langdeel

Noordwestelijke Invalsweg

Directie Noord-Nederland

Heerenveen/Zwolle

Harlingen

Dokkum

Bolsward

Stiens

Drachten/Groningen

autowegen van groot belang. Autowegen

waarop we goed kunnen doorrijden,

met een minimum aan verkeerslichten,

files en ongelukken. Daarom worden

bestaande wegen verbeterd en meer

wegen aangelegd.

In de binnenstad van Leeuwarden kunt

u op verschillende plekken en manieren

parkeren. Er zijn parkeerplaatsen waar

betaald parkeren geldt, parkeerplaatsen

voor vergunninghouders en blauwe zones.

P+R punten bieden een aantrekkelijk en

comfortabel transferpunt voor forensen

van buiten Leeuwarden met een bestem-

ming in de binnenstad. Het parkeren op de

P+R punten is gratis en reizigers kunnen

snel verder reizen met het openbaar

vervoer.

Naast de bestaande, fraaie parkeer-

garages werken we binnen het programma

Leeuwarden Vrij-Baan aan nieuwe

parkeer garages. Zo kan iedereen die

naar Leeuwarden komt snel een goede

parkeerplaats vinden.

Waar autoverkeer en scheepvaart elkaar

kruisen, ontstaat oponthoud. Dat willen

we verbeteren. Daarom bouwen we in

en rond Leeuwarden maar liefst drie

extra aquaducten. Het verbreden van

het Van Harinxmakanaal zorgt voor door-

gang van grotere schepen. Blijvende

kwaliteit van havens bereiken we door

te baggeren.

Ook voetgangers en fietsers vormen een

groot deel van het verkeer. Het moet

veilig zijn om naar en in de stad te

fietsen. Leeuwarden Vrij-Baan realiseert

fietstunnels en bruggen. Om de fietsers

nog meer tegemoet te komen, zijn in het

centrum bewaakte fietsenstallingen

gerealiseerd, waar het stallen van de

fiets gratis is.

Om het openbaar vervoer te verbeteren,

wordt de stationsomgeving aangepakt

en is een nieuw station gepland bij

Werpsterhoek. Daarnaast kijken we

naar uitbreiding van het aantal treinen

naar Groningen, Zwolle en Sneek.

Werk Slim, Reis SlimHet bedrijfsleven en de overheid werken

ook samen om de bereikbaarheid van

Leeuwarden te verbeteren. Minder, op

een andere manier, helemaal niet of op

andere tijden reizen is daarvan een

voorbeeld. De ambitie is 5% minder

auto’s in de spits, door slimmer te

werken en te reizen. Op vrij-baan.nl kunt

u meer lezen over Werk Slim, Reis Slim.

En ook over hoe u bereikbaarheid voor

een deel zelf in de hand hebt.

www.vrij-baan.nlDe kaart op www.vrij-baan.nl geeft u

een beeld van de projecten in en rond

Leeuwarden. Klik op een leeuw, de

mascotte van Leeuwarden Vrij-Baan,

en krijg informatie over het project.

De leeuwAlle uitingen van

het programma

en de projecten

zijn herkenbaar

aan de leeuw

met zijn gespreide

poten. Een dier dat

ook in alle logo’s en wapens van

alle drie partijen verwerkt is. De naam

Leeuwarden Vrij-Baan en de leeuw

hebben een sympathiek, open karakter;

het tekent de ambitie voor hoe de

samenwerking met de samenwerkings-

partijen en alle doelgroepen moet zijn.

Bouwen zonder overlast gaat niet

Als er hinder is, informeren wij op tijd.

Op vrij-baan.nl vindt u alle plaatsen waar

gewerkt wordt en actuele ontwikkelingen.

Bouwen zonder overlast gaat niet. Wel

kunnen we voorkomen dat de werkzaam-

heden onnodig veel overlast veroorzaken.

Nu hinder, straks profijt. Daar werken we

met zijn allen aan mee.

Zo kunt u reageren

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

over de Leeuwarden Vrij-Baan-projecten?

Stuur dan gerust een mail naar:

[email protected].

Ook kunt u altijd surfen naar vrij-baan.nl.

Daar vindt u ons laatste nieuws,

de stremmingen en omleidingen en

meer informatie over de projecten van

Leeuwarden Vrij-Baan.

U kunt direct naar de website door de QR-code te scannen.