generation generation

of 60 /60
Festimi i dhjetëvjetorit të eTwinning eTWINNING GENERATION eTWINNING GENERATION

Upload: lykhanh

Post on 08-Feb-2017

252 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GENERATION GENERATION

Festimi i dhjetëvjetorit të eTwinning

eTWINNING GENERATION

eTWINNING GENERATION

Page 2: GENERATION GENERATION

2

BotuesiShërbimet Qendrore të Mbështetjes për eTwinningwww.etwinning.netEuropean Schoolnet (EUN Partnership AISBL)Rue de Trèves 61 – 1040 Bruksel – Belgjikëwww.europeanschoolnet.org

EditorjaDorothy Cassells, Anne Gilleran, Claire Morvan, Santi Scimeca

Koordinatorja e dizenjimitClaire Morvan

Koordinatori i gjuhëveDanosh Nasrollahi

Dizajni origjinalLuke Stephenson

DTP dhe PrintimiHofi Studio

ISBN9789491440915

Publikuar në Dhjetor 2015. Të dhënat e shfaqura në këtë publikim janë ato të autorëve dhe jo detyrimisht të European Schoolnet apo Shërbimi Qendror i Mbështetjes eTwinning. Ky libër publikohet në përputhje me konditat e licensës Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported Creative Commons(CC BY-NC-SA 3.0) (http://creativecom-mons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). Ky publikim u bë me mbështetjen e Programit Erasmus+ të Bashkimit Europian. Ky publikim reflekton të dhëna vetëm të autorëve dhe Komisioni Europian nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë përdorim të informacionit që përmbahet në të.

Page 3: GENERATION GENERATION

3

Parathënie Tibor Navracsics Komisioneri i BE-së për Arsimin, Kulturën, Rininë dhe Sportin

Është një kënaqësi për mua për të prezantuar para jush këtë libër frymëzues, për të mbledhur dëshmitë nga ish-pjesëmarrësit në projektet e eTwinning. Siç kemi festuar 10 vjetorin e kësaj platforme online që lidh mësuesit, nxënësit dhe shkollat përtej kufijve, llogaritë se si pjesëmarrja ka ndikuar në jetën e tyre ilustron se çfarë është një arritje në eTwinning.

Shumë prej të rinjve të vetintervistuar, e konsiderojnë eTwinning një mënyrë motivuese dhe të kënaqshme për të mësuar. Përvojat e tyre me eTwinning, i kanë ndihmuar ata të zhvillojnë gjuhën dhe aftësitë e tyre TIK si dhe të kuptuarin e kulturave të ndryshme, në përputhje me qëllimet e përcaktuara në nisjen e platformës në vitin 2005. Por, ka shumë më tepër rreth saj.

Fuqia e eksperiencës është e reflektuar në mënyren se si këta të rinj përshkruajnë ndry-shimet që ndodhën në jetën e tyre nga pjesëmarrja në eTwinning. Ata tregojnë se si projekti i ndihmoi të fitojnë vetëbesim dhe të formojnë një qëndrim pozitiv për të ndry-shuar, se si u dha atyre një ide më të mirë se cfarë do të thotë Evropë dhe një vizion të ri të botës, dhe se si ajo ka kontribuar në zhvillimin e mendimit kritik, kreativitetin dhe aftësinë për të marrë përgjegjësi, për t’u bërë një person mendjehapur.

Ajo që ata përshkruajnë është zhvillimi i mendjeve të hapura dhe të dallueshme, të cilat përfshihen në emrin “Gjenerata eTwinning “. E rëndësishme është se këta individë kanë fituar këtë përvojë ndërkohë që janë të rinj. Kështu ata formojnë jetën e tyre.

Sulmet e përsëritura terroriste në zemrat e qyteteve tona na kanë kujtuar se projektet si eTwinning kanë një ndikim që shkon përtej individit. Ata janë në qendër të përpjekjeve tona për të trajtuar shkaqet rrënjësore të radikalizmit. Bashkimi i njerëzve me prejardhje të ndryshme së bashku, duke krijuar një ndjenjë përkatësie, do të na ndihmojë të mbajë një shoqëri të hapur. Ata do të na ndihmojnë të sigurojmë, që të gjithë të rinjtë të gjejnë vendin e tyre në këtë shoqëri dhe që askush të mos lihet pas.

Përgjigja ndaj këtyre sfidave fillon në klasa. Ne kemi nevojë për një sistem arsimor gjithëpërfshirës, që i jep mundësinë çdo fëmije të zhvillojë dhe të bëhet një individ me vetëbesim, i hapur dhe tolerant. Ne kemi nevojë për një individ i cili mund të ndërve-projnë pozitivisht me pesona të prejardhjeve të ndryshme, i pajisur me një mendje kritike dhe i mirëpërgatitur për të gjetur një punë.

Kjo nuk do të ndodhë nga një ditë në tjetrën. Ne të gjithë, duhet të bashkojnë forcat për të arritur këtë qëllim afat-gjatë. Kjo është fryma e Deklaratës së Parisit, e miratuar nga Ministritë e Arsimit të BE-s në mars të vitit 2015, e cila premton të promovojë vlerat themelore, shtetësinë, jo-diskriminimin, edukimin gjithëpërfshirës, mendimin kritik dhe literaturën e mediave si dhe dialogun ndërkulturor.

Historitë në këtë libër konfirmojnë se eTwinning është një mjet i shkëlqyer, që ne mund dhe duhet ta përdorim me fuqi edhe më të madha në të ardhmen. Dua të falënderoj të gjithë mësuesit e përkushtuar, që bënë të mundur shfaqjen e Gjeneratës eTwinning. I uroj atyre shumë suksese, dhe unë e di, se ata do të frymëzojnë shumë njerëz të rinj për të hapur mendjet dhe zemrat e tyre.

Page 4: GENERATION GENERATION

4

Tabela e përmbledhjes

05 Prezantimi

08 Kapitulli 1: Vlerësimi i diversitetit të kulturës evropiane

18 Kapitulli 2: Duke përjetuar një përvojë të ndryshme mësimi

26 Kapitulli 3: Emancipimi si një person

34 Kapitulli 4: Zhvillimi i aftësive të reja

42 Kapitulli 5: Ndikimi për të zgjedhjen e duhur

48 Përfundimi

49 Rreth eTwinning

50 Infografikët: Sa shumë jeni rritur (përmirësuar).

52 Infografikët: Ku jemi tani.

54 NSS: Kontakte

Page 5: GENERATION GENERATION

5

e T W I N N I N G G E N E R A T I O N

Disa vite më parë ka pasur një debat mjaft aktiv mbi ‘Erasmus Generation’. Shumë nga lexuesit e këtij libri, duke përfshirë veten time, kanë përfituar nga programi i shkëmbimit Erasmus, I cili ka inkurajuar mijëra studentë çdo vit për të kaluar një ose më shumë semestra në Universitetet jashtë vendit. Unë mendoj dhe jam i sigurt se mund të flas në emër të shumicës së atyre që kanë pasur fatin të udhëtonin në kuadër të këtij programi, se kjo ishte eksperienca e parë me të vërtetë evropiane e jetës sime. Ishte viti 1992 kur unë ndoqa një semestër në Uppsala, në Universitetin më të vjetër dhe ndoshta më të famshëm në gjithë Skandinavinë. Jo vetëm që kam mësuar në lidhje me këtë gjë të çuditshme të quajtur “internet”, kam pasur adresën time të parë në e-mail, dhe për të pasuruar njohuritë e mia kam përdorur ‘aisles e Carolina rediviva’, bibliotekën ku filozofi Michel Foucault kaloi pjesën më të madhe të kohë së tij. Jo vetëm që kam studiuar komunikimi dhe shkenca shoqërore me profesorë të shkëlqyer, por u njoha të rinj nga e gjithë Evropa. Gjatë këtyre ditëve në Uppsala, kam mësuar dallimin mes një danezi dhe një suedezi, dhe u bëra i vetëdijshëm për kontra-diktat e Belgjikës, ku ‘Flametet’ dhe ‘Wallonians’ flasin me njëri-tjetrin me një gjuhë të tretë dhe duket sikur vijnë nga vende të ndryshme. Erasmus ka ndry-shuar jetën e mijëra njerëzve, dhe si ka thënë edhe Umberto Eco” është krijuar gjenerata e parë e evropianëve të rinj.”

Kur eTwinning u nis në 2005 shumë njerëz ishin mosbesues, dhjetë vjet më vonë, ne do të festojmë përvjetorin e saj të dhjetë. Kur u krijua për herë të parë ‘partneriteti shkollor’, gjatë Konferencës eTwinning në vitin 2005, ndihet si një revolucion. Tani, pas më shumë se 44 000 projekte të regjistruar, mund të themi se ishte vetëm fillimi i një historie suksesi, e cila ka përfshirë më shumë se 2 milionë nxënës, drejtuar nga qindra e mijëra mësuesë. eTwinning gjatë viteve është shëndrruar në atë që e njohim si rrjeti i mësuesve më i gjerë në botë.

Por kjo panoramë nuk tregon historinë. Fleksibiliteti i eTwinning dhe përshtatshmëria, mungesa e dokumentacionit dhe burokracisë, kapaciteti i saj të rinovues dhe me një filozofi të pandryshuar, bëri që shumë mësuesë të rinj dhe entuziaste të përfshihen në rrjetë. Çfarë është më interesante, është se shumë prej tyre nuk e lanë dhe vazhdojnë të jenë në eTwinning. Sic e pohojnë disa mësues, eTwinning është bërë një mënyrë jetese, që nuk mund të matet me statistika dhe shifra, si pjesë e normave të reja kulturore, më të hapur për të ndryshuar, për inovacion dhe diversitet.

Ky libër jep prova të ndikimit eTwinning në jetën e shumë njerëzve. eTwinning përshkon shkolla dhe të gjithë komunitetin lokal, dhe të gjitha nivelet shoqërore, me dinamizmin e një rrjeti me arsimtarë të cilët nuk udhëtojnë fizikisht për të takuar kolegët e tyre, por përdorin TIK për të qëndruar në kontakt me baza

Prezantimi

Page 6: GENERATION GENERATION

6

e T W I N N I N G G E N E R A T I O N

ditore. Ne kemi lexuar historitë e këtyre mësuesve në edicionet e mëparshme në broshurat e eTwinning, dhe shumë prej jush do të bien dakord se eTwinning ka bërë një ndryshim.

Pas dhjetë viteve, ne kuptuam se ishte koha për të marrë vendime dhe ishim gati për të ecur parimin e eTwinning Generation, një lloj “Erasmus Generation 2.0”, ku lëvizshmëria është zëvendësuar nga “lëvizshmëria virtuale.” Kjo ka të bëjë që jo vetëm me mijëra mësues të përfshihen në program, por edhe për miliona studentë që kanë përjetuar të qenit evropian, pa lëvizur nga shtëpia. Një brez i të rinjve të cilët ndajnë të njëjtin qëndrim në lidhje me qëllimet e përbashkëta: përmirësimin e arsimit, duke u ndjerë pjesë e një komuniteti dhe, në fund të fundit, duke qenë pjesë e të njëjtës, Evropës së bashkuar. Ata kujtojnë mësuesit e tyre që mund të shkojnë përtej horizontit të kufizuar të mureve të shkollës së tyre, dhe kjo është se si ju mund të rriteni me të vërtetë.

Ky libër është në lidhje me historitë e disa nxënësve dhe mësimdhënësve të cilët kanë qenë të angazhuar, vitet e fundit në eTwinning . Kemi kërkuar të dëgjojmë drejtpërdrejt prej tyre dhe kemi bërë një thirrje për të gjithë komunitetin eTwin-ning (rastësisht, diçka që, për shumicën e programeve arsimore, thjesht nuk ekziston), i kemi pyetur nëse mësuesit mund të kontaktojnë ish-studentët e tyre për të ndarë me ne përvojën e tyre në eTwinning . Si rezultat, për herë të parë, ne dëgjojmë nga ish-studentë, tani në botën e vërtetë, se si ata ishin të ndikuar.

Ne kemi qenë të surprizuar nga përgjigjja dhe ky publikim mund të jap vetëm vizibilitetin enjë pjesë të vogël: 44 studentë në 11 vende, të cilët përmes projek-teve të tyre, kanë punuar me studentët në mbi 34 vende. Është e qartë se atje ka një brez eTwinning, dhe roli ynë është të nxjerrim atë nga deti I kujtimeve, në mënyrë që të frymëzojn ata që ende nuk është angazhuar në eTwinning.

Libri është i strukturuar në pesë kapituj që pasqyrojnë tema të përbashkëta nga dëshmitar të ndryshme. Secili kapitull trajton një nga temat dhe tërheq komentet specifike nga nxënësit dhe mësuesit e tyre lidhur me atë temë të veçantë, së bashku me disa studime të rasteve ku ne gërmojmë me shumë detaje.

Kapitujt janë:

1 Vlerësimi i diversitetit të kulturës evropiane

2 Përjetimi i një përvoje të ndryshme të mësuarit

3 Rritje si një person

4 Zhvillimi i aftësive të reja

5 Ndikimi I drejtimit të ardhshëm

Page 7: GENERATION GENERATION

7

e T W I N N I N G G E N E R A T I O N

Të gjithë ata kanë të njëjtën rëndësi, por secili prej tyre e tregon historin eTwin-ning nga një këndvështrim i caktuar. Duke filluar nga arritjet individuale, në përvojën e të mësuarit në kontekstin e shkollës së tyre, njerëzit që ne kemi intervistuar ndajnë të njëjtin mendim, se eTwinning ka pasur ndikim në jetën e tyre. Por gjithashtu, ky ndryshim ishte sistemik dhe i ka prekur ato si pjesë e një komuniteti më të madh.

Gjenerata eTwinning beson në vlera si vetëdija kulturore dhe toleranca, të cilat janë shtyllat në përkufizimin e një shoqërie multietnike dhe multikulturore. Studentët e përfshirë në eTwinning mësuan të flasin në gjuhë të ndryshme por në vecanti ata kuptuan rëndësinë e të dëgjuarit dhe të kuptuarit e pikëpamjeve të tw tjerëve. Ata e shohin veten si aktorë të ndryshimit dhe në rolin e tyre si udhëheqës të inovacionit, e cila ndoshta rrjedh nga puna e bërë në projektet e tyre eTwinning. Nga ana e tyre, mësuesit ndryshuan mënyrën se si ata japin mësim, por edhe marrëdhënien e tyre me nxënësit , duke u orientuar në drejtim të mentorëve duke lehtësur mënyrën e transmetimit të dijes, një rol i cili është duke u vjetëruara në pedagogjinë e shekullit të 21. TIK nuk i ka parë nga eTwin-ning mësuesit si një qëllim më vete, por më tepër si një mjet për të zhvilluar mësime më kuptimplota dhe më shumë angazhim, duke shkuar përtej izolimit të klasës dhe programit mësimor.

Tregimet e paraqitur në këtë libër janë historitë tuaja: tregimet e përvojës së tyre të tanishme, nëse jeni tashmë në eTwinner, ose, në qoftë se jo, për përfshirjen tuaj të ardhshme, nëse këto tregime do t’ju bindin ju që të jeni pjesë e Gjeneratës së eTwinning.

Lexim të mbarë,

Santi Scimeca Menaxher i Projektit, eTwinning Central Support Service

Page 8: GENERATION GENERATION

KAP I TUL L I

8

VLERËSIMI I DIVERSITETIT TË KULTURËS EVROPIANE

Page 9: GENERATION GENERATION

9

KAP I TUL L I

K A P I T U L L I 1

Në këtë kapitull të parë, ne dëgjuam nga studentët se si, përmes ndarjes së përvojave duke punuar së bashku në projektin e eTwinning, ata kanë ardhur për të vlerësuar diversitetin dhe pasuritë e kulturës evropiane. Për këtë, ata janë ndjer më shumë mendje hapur dhe më të adaptueshëm në mjedise të ndryshme. Kjo ka sjellë gjithashtu një interes të ri dhe kënaqësi për të mësuar, gjë për të cilën do të lexoni më shumë në kapitujt në vijim. Duke dëgjuar nxënësit, duke dëgjuar mësuesit e tyre, të cilët mendojnë të njëjtën gjë, që eTwinning “ndërton një urë’ në Evropë dhe kjo ndihmon studentët të bëhen më të përgatitur për t’u përballur me sfidat e jetës reale.Ne filluam me një reflektim nga Mantvydas, Lituania, i cili filloi projektin e tij të parë eTwinning në vitin 2005, duke filluar nga çerdhja dhe tani është në shkollë të mesme. Përvoja e tij ka shfaqur një interes në gatime të ndryshme, të cilën ai shpreson të marrë në studimet e ardhshme.

Mantvydas Riskus (mosha: 14)

Student: Kuršėnų Pavenčių mokykla, klasa 9Projekti eTwinning: Our Living Environment (2005).Mësuesi: Rima Klenauskiene & Stasele Riskiene. Shkolla: Kuršėnų Pavenčių Mokykla, Lituania. Vendet: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES.

“Unë kam qenë i përfshirë në shumë projekte ‘eTwinning’. Kam filluar në vitin 2005, kur isha vetëm 5 vjeç .... Përfshirja në shumë projekte eTwinning, më ka ndihmuar për të mësuar më shumë për vende dhe kultura të ndryshme evro-piane. Mendoj se më ka shfaqur edhe interesin tim në gatime të ndryshme dhe kuzhinën. Unë mendoj se në të ardhmen do të studioj për guzhinier dhe ndoshta do të studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar, Itali ose Francë.”

Ju jep një “shije të Evropës”

Page 10: GENERATION GENERATION

10

K A P I T U L L I 1

Pola Orłowska (mosha: 21)

Student: Universiteti i Oksfordit.Projekti eTwinning: Tolerance (2007). Mësuesi: Anna Tobiacelli. Shkolla: zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społeczne-go Towarzystwa Naukowego, Polonia. Vendet: ES, PL.

Arzu Nizam (mosha: 18)

Student: Ortadoğu College. Projekti eTwinning: Dialogu ndërkulturor përmes përrallave, dramës dhe artit (2011-12). Mësuesi: K.Belgin Saka Üstünel.Shkolla: Shkolla fillore Yeni Turan, Turqi. Vendet: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, SK, ES, SE, UA.

“Kur kam filluar, unë kam qenë vetëm 11 ose 12 vjec dhe ende në gjendje të lidhem me studentë nga e gjithë bota për të ndarë përvojën time me ta. Kjo patjetër më hapi sytë për të pare dallimet mes sistemeve arsimore të vendeve të ndryshme dhe ndikoj për të përmirësuar anglisht, sidomos në shkrim.

Që nga përvoja me eTwinning, unë kam marrë pjesë në shumë projekte të tjera ku kërkohen aftësi të mëdha në komunikim me studentët ndërkombëtarë. Kam marrë pjesë në shumë shkëmbime me shkolla të ndryshme (Hungaria, Italia, Spanja, Australia dhe Gjermania), kam marrë pjesë në debate, modeli i konferencës së Kombeve të Bashkuara.”

“Ne krijuam një shfaqje teatrale. Nëpërmjet takimeve në Skype, mësimeve të zakonshme, dhe veprave të artit, kemi biseduar për miqtë tanë evropianë dhe mësuam shumë gjëra rreth tyre. Në këtë projekt, kuptova se njerëzit mund të arrijnë të njëjtat synime nëse punojnë së bashku.

Ky projekt më ka ndihmuar mua për të përmirësuar vetëbesimin tim,ashtu siç projekti ynë fitoi etiketimin e cilësisë. Kjo më bëri shumë të lumtur. Unë kam përmirësuar gjuhën e huaj. Kam mësuar se si të jem një qytetare evropian.”

Zhvillon vetëdijen kulturore në një fazë shumë të hershme

Ju ndihmon të bëheni një qytetar evropian

Page 11: GENERATION GENERATION

11

K A P I T U L L I 1

Justina Banytė (mosha: 24)

Student i Masterit: Universiteti Vilnius; dheBank teller, Seb BankProjekti eTwinning: Talking Images (2007-2008). Mësuesi: Staselė Riškienė. Shkolla: Shkolla Kursénai Pavenčiai, Lituania. Vendet: LT, IT,EG.

Viola Barbisotti dhe Linda Bruschi (mosha: 23)

Gazetari (Viola), Punonjës social (Linda).Projekti eTwinning: Shkëmbim kulturor (2008). Mësuesi: Rossana Maglia.Shkolla: Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Anguissola “, Itali. Vendet: ES, SK, IT.

“Unë kam zhvilluar aftësitë ndër-kulturore, të cilat më kanë mundësuar mua që të zhvil-lohem si një person mendje hapur, me një qëndrim pozitiv për ndryshimin e mjediseve. Duke mos harruar, besimin qe kam fituar për të folur në gjuhën angleze. Së fundi, unë jam bërë një lojtare e ekipit dhe kam kuptuar rëndësinë e bashkëpunimit mes njerëzve që zakonisht rezulton në efekt e një energjie pozitive.

Aftësitë ndër-kulturore që kam fituar në jetën time, përfundimisht më kanë ndihmuar të përshtatem me mjedise të ndryshme, të kem shoqëri me njerëz nga e gjithë bota dhe të gëzojnë qëndrimit tim. Për më tepër, duke qenë në gjendje të bashkepunoj me të tjerët, kam fituar një nga cilësitë më të mira në atë që unë bëj tani, në vendin aktual të punës time. Jo vetëm që më ka ndihmuar për të arritur qëllimet e përbashkëta organizative, por edhe ato individuale.”

“Në vitin 2008 mësuesi ynë na kërkoi të marrin pjesë në një projekt ndërkulturor. Projekti na përfshiu ne dhe nxënës të moshës sonë nga Katalonia dhe Sllovakia. Ne filluam të shkëmbenim email për veten tonë, jetën tonë, qytetet tona dhe traditat tona.

Ne zbuluam informacione të reja në lidhje me vendet e tjera dhe mësuam të pranojmë traditat dhe mendimet e të tjerëve. Ne kemi përmirësuar aftësitë tona në komunikimin e anglisht.

eTwinning është një projekt interesant që ju lejon të mësoni informacione të reja nga vende dhe kultura të ndryshme. Ju takoni njerëz të rinj dhe njiheni me informacione të reja në lidhje me shumë vende të ndryshme evropiane.”

Ju ndihmon të përshtateni në mjedise të ndryshme

Kënaqësia për të mësuar në lidhje me vende dhe kultura të ndryshme

Page 12: GENERATION GENERATION

12

K A P I T U L L I 1

João Cardoso (mosha: 28)

Mbikëqyrës TeknikueTwinning: 2005/06. Mësuesi: Miguela Fernandes. Shkolla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugali. Vendet: PT, IT.

João Silva (mosha: 26)

Teknik i telekomunikacioniteTwinning: 2005/06. Mësuesi: Miguela Fernandes. Shkolla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugali. Vendet: PT, IT.

“eTwinning ishte eksperienca ime e parë jashtë vendit. Për herë të parë, kam pasur mundësi të bashkëveproj me njerëz jashtë vendit tim, duke thyer barrierat gjuhësore dhe duke përdorur gjuhën angleze. Falë saj kam qenë në gjendje të shkëmbej pikëpamjet e mija me studentë të tjerë nga vende të ndryshme dhe kjo ishte fantastike: ne duhet të njihnim një realitet që është i ndryshëm nga i yni,me tradita të ndryshme, dhe të shkëmbejmë informacione dhe pikëpamje të ndryshme.

Duke u kthyer 10 vite pas, eTwinning nuk është vetëm komunikim, është shumë më mirë. eTwinning është kthyer në një përvojë jetëse, e cila ju lejon të jetoni dhe të shihni më shumë nga bota, thelbësore për një zhvillim personal më të mirë dhe aftësinë për tu përshtatur me realiteteve të ndryshme.”

“Përderisa projektet shkollore kanë ecuri, eTwinning ishte ai që më motivoi dhe nxiti më shumë interesin tim. Mundësia për të bashkëvepruar me nxënësit e shkollave të ndryshme dhe për tu njohur me realitete të ndryshme është mahnitshme.

Për mua, projekti i shpalosur me nxënësit e të një shkolle italiane, ku ka pasur shkëmbime idesh dhe pikëpamjesh, nxiti një komunikim më intensiv me kolegët e huaj, madje edhe pas mbarimit të projektit.

Mbajtja e kontaktit është shumë e rëndësishme në botën globale, sepse nuk e dijmë se kur do të na duhet ndihmë nga dikush jashtë vendit. Unë e di se, kur unë shkoj në Itali, do të kemi dikë që do të më ndihmojë me atë që kam nevojë, si edhe ai e di se mund të mbështetet tek mua.

Unë këshilloj studentët, të cilët janë të angazhuar aktualisht në projektet eTwinning, për të përfituar nga mundësit që eTwinning ofron. Vendosja e kontakteve nuk është e lehtë, por platforma ndihmon në marrëveshje të shumta dhe ju ndihmon të krijon miqësi.”

Thyen barrierat dhe krijon miqësi të gjata

Thyen barrierat dhe krijon miqësi të gjata

Page 13: GENERATION GENERATION

13

K A P I T U L L I 1

“Qëllimi kryesor në lidhje me këtë projekt është të prezantojmë kulturën tonë dhe të marrim informacion në lidhje me kulturat e tjera ... Regjistrimi I zërave tanë dhe dëgjimi I tyre në gjuhën angleze por me thekse të ndryshme ishte me të vërtetë e mahnitshme dhe interesante. Për cdo person ishte e dobishme, marrja pjesë në këtë projekt. Pas këtij projekti, kam pasur shumë miq nga vende të ndryshme dhe dëshiroj të marr pjesë edhe shumë projekte të tjetër.”

“Projekti eTwinning na mësoi shumë gjëra. Ne mësuam shumë informacione në lidhje me kulturën në vende të ndryshme dhe ne përmirësuam anglishten tonë. Falë këtij projekti, unë kam më shumë vetëbesim, dhe u mësova të marrë më shumë përgjegjësi. Është një përvojë e mrekullueshme.”

Inkurajojnë të tjerët ti bashkohen projekteve eTwinning për të kuptuar çfarë kulture të mrekullueshmekemi

Gülüç Ibrahım Izmırlı Anatolıan Hıgh School, Turqi. Projekti eTwinning: “What’s up in Europe?” (2013-2014). Mësuesi: Elif Büyükuysal.Vendet: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE.

Page 14: GENERATION GENERATION

14

K A P I T U L L I 1

Elisa Paolicelli (mosha: 26)

Studentë Doktorate: Université Paris Diderot 7Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, FranceProjekti eTwinning: Europe, Éducation, École, Fête de l’Europe (2005-2008).Mësuesi: Professor Raffaella Lodi. Shkolla: Liceo Classico Statale LA Muratori, Modena, Itali. Vendet: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR.

eTwinning: Përvoja ime ndërkulturor

Hyrje: Si pjesë e projektit eTwinning, unë mora pjesë si folëse dhe prodhues tekstilesh, në italisht dhe frëngjisht. Qëllimi ishte për të inkurajuar dialogun ndërkulturor midis 7 vendeve evropiane përmes diskutimit të temave të tilla si filozofia dhe letërsia evropiane.

Përfitim I përfshirjes time në eTwinning: Kjo përvojë më lejoi të zhvilloj të menduarin në mënyrë kritike, aftësitë e mia sociale dhe ndër-kulturore, si dhe aftësinë për të bashkëvepruar dhe bashkëpunuar në një mjedis ndërdisiplinare dhe ndërkombëtare.

Sa ju e keni përdorur përvojën tuaj: Falë eTwinning, dhe në veçanti pjesëmarrja ime në 2007 në Fête de l’Europe në Rimini, unë kam zbuluar se sa interesante dhe sfiduese ishin punën e përbashkëta dhe përvoja ndërkulturore. Unë veçanërisht vlerësoj mundësitë e ofruar nga projekti për të marrë pjesë në debatet nëpërmjet videokonferencës, përgatitjen, zhvillimin dhe komentet për temat e paraqitura. E gjithë kjo ka kontribuar në zgjedhjen time për tu u përfshirë në projekte të përbashkëta në universitet dhe të ndjek studimet e mia jashtë vendit pas diplomës time Bachelor.

Këshilla për të tjerët që të përfshihen: Përfshirja me eTwinning më mësoi vlerat dhe pasuritë e kulturës evropiane. Jam e lumtur që kam qenë pjesë e kësaj përvoje dhe mendoj se studentët dhe shkollat duhet të inkurajohen të marrin pjesë në të dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi ndërkulturor që eTwinning ofron.

Duke përmbledhur eTwinning: Përfshirja në eTwinning është maksimumi, sepse hap mendjen tuaj.

Ju bën më mendje hapur

Page 15: GENERATION GENERATION

15

K A P I T U L L I 1

Edhe nga vetë mësuesit, ne dëgjuam se si ata bien dakord me studentët, se përvoja e eTwinning ndihmon për të ndër-tuar ura në të gjithë Evropën, mbështet debatin ndërmjet studentëve, ndihmon në përgatitjen e tyre për jetë dhe më e rëndësishmja është se ndërton miqësi të qëndrueshme.

Silvia Malegová Gjermanisht, Biologji, dhe Mësues i Edukimit Fizik.Shkolla: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 97101 Prievidza, Sllovakia.

“Ky aktivitet hapi dyert për studentët e mi në Evropë, ai u dha atyre mundësinë për të komunikuar në gjuhë të huaj, duke i dhënë më shumë njohuri nga fusha të ndryshme të shkencës, kulturës e kështu me radhë.

Studentët e mi janë në kërkim të kontakteve virtuale me kolegët. Ata kanë përmirësuar nivelin e tyre të gjuhëve të huaja dhe njohurit për përdorimin e TIK-ut. Ata kanë bërë miq të rinj dhe kanë mësuar më shumë informacione për vendet e partneritetit. Më të preferuara ishin konferencat në Skype, ku ata mund të njihnin më mirë njëri-tjetrin. Ne kemi zbuluar mundësi të reja të bashkëpunimit gjatë rrugës, kemi mësuar të përdorin mjete të jashtme. Puna jonë erdhi në vete, nga përfitimi i financave në projektin Comenius, e cila u mundësoi studentëve të përjetojnë jetën në familjen e kolegut, dhe për këtë falë eTwinning.”

Antar në eTwinning që nga viti 2006, duke përfshirë 11 projekte dhe më shumë se 150 studentë

Një “urë në Evropë” për studentët

Page 16: GENERATION GENERATION

16

K A P I T U L L I 1

Teresa LacerdaBiologji dhe Mësuese Gjeologjie.Shkolla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalia.

Anna Tobiacelli Bibliotekar.Shkolla: zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Naukowego, Polonia.

“eTwinning më ka ndihmuar mua të njoh mësuesit dhe nxënësit nga vende të ndryshme të Evropës, dhe të punojnë së bashku. Unë u përpoqa ti tregoj nxënësit e mi aspekte të ndryshme kulturore dhe sociale dhe rëndësinë e punës ndërdisiplinore për të promovuar shtetësinë evropiane. Unë mendoj se studentët e mi kanë mësuar rëndësinë e medias dhe teorinë e TIK si dhe kanë zhvilluar aftësi të shumta në komunikim. Në qoftë se ne duam, ne mund të mësojmë dhe të komunikojnë në gjuhë të ndryshme. Në këtë mënyrë, studentët përgatisin të ardhmen dhe karrierën e tyre.

eTwinning ka promovuar “Mendjet e hapur” dhe unë mendoj se studentët e mi kanë përgatitje më të mirë për jetë, sepse ata kanë mundësi të komunikojnë me njerëz të ndry-shëm në Europë, të krijojnë miqësi dhe të reflektojë për vizione të tjera të botës.”

“Kjo ju lejon të punoni me miqtë në mbarë Europën dhe i bën studentët tuaj të lumtur dhe më të hapur ndaj të tjerët.”

“ Të qënurit mendje hapur” dhe studentë më të përgatitur për jetën

Miqësia e vërtetë e mësimdhënësve dhe nxënësve të gjithë Evropën

Anëtar në eTwinning që nga viti 2006, duke drejtuar shumë projekte me studentët e saj.

Antar në eTwinning që nga viti 2006, duke përfshirë 40 projekte dhe mbi 200 nxënës

Page 17: GENERATION GENERATION

17

K A P I T U L L I 1

Czeslaw Michalewski Profesor i Filozofisë. Shkolla: Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francë.

“Që nga fillimi, pjesëmarrja e shumë studentëve francezë dhe të tjerë të shkollave të mesme (Lituani, Hungaria, Italia, Sllovakia, Republika Çeke, Polonia, Gjermania, Greqia, Rumania, Bullgaria, etj) janë të inkurajuar në këtë projekt. Ne kemi kërkuar që të kryhet me sukses praktika e mësimdhënies, reflektimit dhe diskutimi interaktiv në epokën dixhitale, në mënyrë që të konsoliduar sa më shumë burimet arsimore ndërdisiplinore të shkollave të mesme partnere dhe favorizojnë sa më shumë të jetë e mundur, krijimin e një pasqyrë të lirë dhe të kultivuar, të mësuarin e të shprehurit në publik dhe shkëmbimin e drejtpërdrejtë me akpekte të jetës akademike, kulturore dhe politike të përditshme në Evropë dhe në mbarë botën.

Projekti evropian, Arsimi, Shkolla, për të cilat Komisioni Evropian ofroi Çmimin e 1 per Inovacione arsimore në vitin 2006, ka qenë gjithmonë besnik në frymën e lëvizjes së eTwinning, e hapur për krijimin e partneriteteve digjitale në Evropë dhe në mbarë botën për të lejuar mësimdhënësit dhe nxënësit, të vendosur në mënyrë të integruar nëpermjet të mësuarit nga videokonferencat, për të përballur pikëpamjet e tyre me qasje të ndryshme edukative, duke folur në publik të gjithë ata që duan të kuptojnë dhe duke u bërë më familjar me metodat e gjithnjë e më të përhapura të punës në arsimin e lartë dhe trajnim profesional.

Frymëzuar nga tendenca eTwinning, Projektin evropian, Arsimimin, shkolla është një lloj i prototip të një komuniteti të larmishëm arsimor, i fushës ndërkombëtare, në gjendje për të garantuar mësimin e filozofisë dhe njohurive të përgjithshme për ata që ndjekin arsimin e mesëm, si edhe për arsimin e lartë, në një shkallë kombëtare dhe evropiane.”

Anëtar I eTwinning anëtar që nga viti 2005. Drejtues I debatit javor përmes projektit europian, arsimit, Ecole

Inkurajon debat mes e studentëve për problem të ndryshme të botës

Fjalët e fundit në këtë seksion është nga Czeslaw, i cili ka qenë i përfshirë në eTwin-ning që në fillim, bashkë-themelues i ‘Project Europe, Éducation, École’ në vitin 2005 me kolegun e tij, Jean-Luc Gaffard. Projekti, i cili fitoi Çmimin e parë për Education Innovation në vitin 2006, ka qenë në drejtim që herët. Çdo vit studentët përje-tojnë një mundësi unike për të debatuar me njëri- tjetrin për problem të ndryshme të botës. Gjatë 10 viteve, rreth 12.000 deri në 15.000 studentë janë të lidhur së bashku në debate. Diku në libër, ne kemi dëgjuar disa prej nxënësve të përfshirë në këtë projekt, frymëzuar për të studiuar filozofi në Universitet dhe frymëzuar për të qëndruar i përfshirë në projekt edhe pas largimit nga shkolla, të vazhdojnë të gëzojnë debatin dhe shkëmbejnë pikëpamjet në të gjithë Evropën.

Page 18: GENERATION GENERATION

KAP I TUL L I

18

DUKE PËRJETUAR NJË PËR-VOJË TË NDRYSHME MËSIMI

Page 19: GENERATION GENERATION

19

KAP I TUL L I

K A P I T U L L I 2

Në këtë kapitull, ne lexojmë se si studentët kanë qenë të frymëzuar dhe të motivuar si rezultat i përvojës së tyre në një projekt eTwinning. Si nxënësit ashtu dhe mësuesit ndajnë besimin se në eTwinning ka diçka për të gjithë.Në rastet e Michele dhe Julias, përvoja e tyre në projekt i ka motivuar ata që të mësojnë më shumë. Për Michele, përvoja e ndihmoi atë të kuptojë dhe të punojë me njerëz të ndryshëm dhe me të moshuar. Për Julian, përfshirja në këtë projekt, i ka dhënë asaj përgjegjësi të reja, të cilat e motivuan për përcaktimin e qëllimeve të reja për veten dhe për të vazhduar studimet e saj.Ne gjithashtu dëgjuar se si përvoja të ndryshme mësimi kanë ndikuar tek vetë mësuesit. Se si përvoja e punës në projekte me nxënësit e tyre i ka motivuar ata për të ndryshuar stilet e mësimdhënies dhe të përfshijnë më shumë nga kolegët në shkollat e tyre.

Michele Larini (mosha: 22)

Student, Università Cattolica del Sacro Cuore di MilanoProjekti eTwinning: “Mësoni nëpër breza” (2012). Mësuesi: Liliana Rossetti. Shkolla: Istituto E. Fermi, Itali. Vendet e përfshira: Polonia, Italia, Gjermania, Spanja, Turqia

“Unë mendoj se kjo mënyrë alternative e të mësuarit gjen një zbatueshmëri lehtësisht praktike tek studentët, të cilët janë më të motivuar për të mësuar. Në projektin, ne kemi zhvilluar aftësitë sociale dhe ndër-kulturore. Në vend të marrësit pasivë të informacionit, si tek format tradicionale të mësuarit, nxënësit u nxitën që të jenë më proaktiv në aktivitete dhe të marrin pjesë në diskutime dhe debate.

Më siguroi mundësinë për të shkëmbyer informacionin dhe për të bashkëpunuar me njerëzit me më shumë përvojë në krahasim me mua. Unë mendoj se kjo do të jetë një faktor kyç kur të hyjë në tregun e punës.”

Aspektet praktike të projektit janë veçanërisht motivuese

Page 20: GENERATION GENERATION

20

K A P I T U L L I 2

Yulia Lyulchuk (mosha: 18)

Student - Mirëmbajtja e AutomjeteveProjekti eTwinning: “Midas” (2011-12). Mësuesi: Alison Allen. Shkolla: Gloucestershire College, në Mbretërinë e Bashkuar. Vendet e përfshira: Turqia, Spanja, Estonia, Italia dhe Polonia

Roneta Chaliulina (mosha: 22)

Studente e doktoraturës (Kimi), Universiteti i Aberdeen, Skoci, Britania e MadheProjekti eTwinning: “legjenda qytetet tona” (2005-2007). Mësuesi: Nomeda Vykertiene.Shkolla: TarailiaiProgymnasium, (i njohur më parë si Taraili-ai, Shkolla e mesëm e ulët), Lituania. Vendet e përfshira: Lituania dhe Polonia.

“Kam marrë më shumë informacione për shtetet e Evropë, kam bërë miq, dhe kam mësuar më s humë në lidhje me të drejtat e njeriut përmes këtij projekti. Kjo ishte shumë intere-sante për mua, pasi familja ime është me origjinë nga Ukraina dhe unë ndjek shqetësimet e Evropës Lindore dhe problemet sociale

Mësimet u bënë më të këndshme, ne na u dhanë projekte që na nxorrën jashtë klasës. Unë u bëra studente e eTwinning Ambassador, i cili më dha përgjegjësi. Kam bërë shumë miq të rinj, me disa prej të cilëve unë ende mbaj kontakte.

Kjo më bëri të pëlqej më shumë studimin dhe mësimin. Unë u largova nga shkolla dhe kalova disa kohë në një njësi referimi për nxënësit. Tani jam duke ndjekur ëndrrat e mia dhe një ditë do të punoj për BMW” !

“eTwinning është një kënaqësi, që përfshin mënyrën e të mësuarit, zhvillimin e aftësive tuaja dhe njohjen e mëtejshme të gjuhës angleze; si dhe bashkëpunimin me studentët e tjerë të të njëjtës grupmoshë që mund të vijnë nga një vend tjetër.

Kjo ka zhvilluar në mënyrë efikase punën në grup, përkthim, dhe aftësitë e mia komp-juterike, si edhe stimulimin e imagjinatës time. Unë kam përvetësuar anglishten; si dhe njohuritë e mia të përgjithshme për të kuptuar gjuhën angleze. Kjo më ka motivuar dhe inkurajuar për të mësuar gjuhësinë.”

Ka diçka për të gjithë pa marrë parasysh notat tuaja

Eshtë përfshirëse, motivuese dhe frymëzuese për fëmijët e të gjitha moshave

Page 21: GENERATION GENERATION

21

K A P I T U L L I 2

Asier Soria Fernandez (mosha: 17) Gabriel Perez (mosha: 14) Oscar Perez (mosha: 17) Javier Marco (mosha: 17)

“Shokët e mi të klasës dhe unë morëm pjesë në projektet e eTwinning, para tre vitesh. Ne kemi realizuar projekte për fshatrat tona dhe krijuam marrëdhënie të ngushtë midis anëtarëve të vendeve të ndryshme. Aftësia më e shquar që njëriu merr është bashkëpunimi me njerëzit.”

Javier Marco, gazetar, Spanjën

Një mënyrë më e këndshme për të punuar dhe mësuar

CPEIP “San Babil” - Ablitas, Spanjë.

Projekti eTwinning: Nga viti 2007 e tutje. Mësuesi: Juan F.Penas Viso.Vendet e përfshira: Angli, Poloni, Spanjë, Portugali

Page 22: GENERATION GENERATION

22

K A P I T U L L I 2

Miguela FernandesMësues informatike.Shkolla: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugali.

“eTwinning më ndihmoi për të dhënë një kuptim të mësuarit për nxënësit e mi, duke kontekstualizuar mësimin e tyre në lëndë të ndryshme. Eshtë shumë më e lehtë për ta për të shpëndarë njohuritë e tyre. Ne mësojmë me njëri-tjetrin.

eTwinning është për të gjithë studentët, jo vetëm për studentët me nota më të larta ose më të mirë në gjuhët e huaja. Me këtë projekt të gjithë studentët janë të barabartë, çdo aftësi e ndryshme është e nevojshme dhe kjo është diçka me të vërtetë e arritur në ndryshim nga projektet e tjera. Me eTwinning, të gjithë studentët do të kenë mundësi për të “udhëtuar” në të njëjtën mënyrë, dhe kjo është e madhe!

Shumica e studentëve në klasën time, janë nga arsimi profesional dhe unë vërtetë besoj se eTwinning mund ti ndihmojë ata të fitojnë vetëbesimin dhe të ndihmojë për të zvogëluar braktisjen e shkollès nga studentët. Hap pas hapi eTwinning u bë një projekt i integruar në shkollën time. Tani ne kemi një komu-nitet i madh i studentëve, mësuesve dhe prindërve të përfshirë. eTwinning hapi shkollën tonë në Evropë.”

‘Klasa + eTwinning = Studentë të gëzuar’

Irina Vasilescu Mësuese Matematike.Shkolla: Shkolla nr. 195, Bukuresht, Rumani.

“Marrëdhënia me studentët e mi ka ndryshuar, pasi ata panë komunikimin tim më miqësor dhe ne u bëmë “kolegë”. Ata u rritën më shumë kurioz, më të përg-jegjshëm, ata vënë re dobinë e matematikës dhe aspektet e saj kulturore.”

Anëtari eTwinning nga: 2007. Numri i projekteve eTwinning: 12 (studentë c250)

Anëtar eTwinning që nga viti 2005, duke përfshirë më shumë mbi 400 studentë

Të gjithë mësuesit janë dakord ... marrëdhëniet me nxënësit e tyre kanë ndryshuar për më mirë ... duke e bërë atë më të këndshme

Page 23: GENERATION GENERATION

23

K A P I T U L L I 2

Antar eTwinning që nga 2005. Numri i projekteve eTwinning: 26 (studentët C500)

“Marrëdhënia mes meje si një mësuese dhe studentëve të mi të përfshirë në projektet eTwinning janë bërë më të mirë, studentët janë më entuziastë dhe të gatshëm për të bërë punë, për të studiuar gjëra të reja dhe për të marrë informa-cione direkte nga kolegët e tyre. Ata u bënë më të hapur në komunikim me mua, duke hedhur poshtë rolet tradicionale të mësuesit dhe nxënësit. Mësimet eTwin-ning janë më të këndshme dhe më relaksuese se mësimet e tjera, me komunikim të dyanshëm dhe diskutime në grup.”

Zuzana Mészárosová Anglisht, Mesuese e të drejtat civile.Shkolla: Obchodnáakadémia, Levice, Slovakia.

Anëtar eTwinning që nga viti 2007. Numri i projek-teve eTwinning: 15 (studentë C150)

“Duke parë se si këta fëmijë ishin të pasionuar për të punuar me miqtë e tyre në Angli dhe se si ata mendonin vazhdimisht gjatë aktiviteteve të tyre shkollore, rreth mënyrës se si ata mund të mendonin për të ndarë përvojat e tyre dhe të mësuarin me shokët e tyre në eTwinning, më bëri të kuptoj se ishte rruga e drejtë, edhe pse ajo është pak ndryshe nga kurrikula standarde.”

Paola Arduini Mesues i Gjuhët e huaja moderne.Shkolla: IC via Ferraironi, Itali.

Page 24: GENERATION GENERATION

24

K A P I T U L L I 2

Anëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projekteve eTwinning: 20 (studentëve C600).

“Gjatë viteve, gjithnjë e më shumë mësuesë marrin pjesë në projekte, e gjithnjë e më shumë mësuesit shohin se si ata mund ta bëjnë punën e tyre më interesante dhe të vlefshme. Mësuesit kanë kuptuar se ata mund të mësojnë diçka të re nga kolegët.”

Anna Szczepaniak Mësuese e gjuhës Angleze.Shkolla: Szkoła Podstawowa, Polonia.

Është arritur më shumë përfshirja në shkolla

Alessandra PallaviciniMësues Gjuhë e huaj, Anglisht.Shkolla: I.S.I.S. Galileo Galilei Shkolla, Itali.

“Të punosh me eTwinning do të thotë të punosh me klasa më të mëdha se zakon-isht për shkak se përvec studentëve tuaj, janë të përfshirë të gjithë studentët të cilët janë të përfshirë në projekt nga vende të tjera dhe kjo është me të vërtetë emocionuese. Të punosh me eTwinning do të thotë të mësosh se si të shpërn-dash dhe të punosh në projekte bazë në mësimëdhënie, e cila është shumë stim-uluese dhe motivuese për studentët. Të punosh me eTwinning do të thotë që nxënësit do të mësojnë të punojnë në grupe dhe të organizojnë punën e tyre, e cila u jep atyre më shumë kuptim dhe sens për klasa CLIL. Në shkollën time, gjithnjë e më shumë mësuesë duken se e kanë kuptuar këtë dhe janë regjistruar në këtë faqe interneti.”

Anetar eTwinning që nga viti 2005, duke përfshirë mbi 400 studentë

Page 25: GENERATION GENERATION

25

K A P I T U L L I 2

Anëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projekteve eTwinning: 14 (studentët C500)

“Për shkak të eTwinning, disa ‘Comenius’ dhe më vonë projektet ERASMUS janë zhvilluar në shkollën tonë. Gjithnjë e më shumë mësuesë janë duke u përfshirë në aktivitete ndërkombëtare, duke parë qartë përfitimet dhe argëtim që ata sjellin në jetën shkollore. Interesi i mësuesëve për të mësuar një gjuhë të huaj është prova më e mirë për këtë. Vitin e kaluar 26 mësues nga 48 në shkollën tonë janë regjistruar në kurset e gjuhës angleze. Natyrisht, e gjithë kjo nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e udhëheqësve tanë të shkollave! Çdo iniciativë eTwinning dhe aktiviteteve ndërkombëtare është i mirëpritur me entuziazëm të madh jo vetëm nga ekipi i menaxhimit të shkollës, por edhe nga mësuesit e tjerë, studentët dhe prindërit. Si përfitimin më të rëndësishme të bashkëpunimit ndërkombëtar shoh marrëdhënien më të forta në mesin e mësuesëve në shkollat tona, gatishmërinë e tyre për të mësuar nga njëri-tjetri, për të ndarë dhe për të krijuar iniciativa të reja së bashku. Kjo, sigurisht, është më vonë pasi kalon tek studentët kështu që në fund fitojnë të gjithë me eTwinning.”

Stasele RiskieneMësuesi gjuhës angleze.Shkolla: Kuršėnų Pavenčiųmokykla, Lituania.

Page 26: GENERATION GENERATION

KAP I TUL L I

26

EMANCIPIMI SI NJË PERSON

Page 27: GENERATION GENERATION

27

KAP I TUL L I

K A P I T U L L I 3

Përfshirja në projektet eTwinning ka shumë përfitime. Këtu një numër i nxënësve tregojnë se si u përfshinë në projekte, si ka ndihmuar të zhvillojnë vetëbesimin e tyre dhe aftësinë e tyre për t’u marrë me situata dhe njerëz të ndryshme.

Lexoni se si Olivia dhe Louis, përmes përvojave të tyre të ndryshme me eTwinning, kanë fituar vetë-besim. Për Sofje-n, ka ndihmuar për ta bërë atë më të adaptueshme. Ndërsa për Marion, eTwinning është një aventurë jetë. Do të fillojmë së pari me MARTYNA, i cili si Mantvydas tek kapitulli i parë, filloi përvojën e saj të parë në eTwinning nga çerdhja në 2005-06.

Martyna Flieger (mosha: 16)

StudentProjekti eTwinning: “Të luajturit dhe të mësuarit” (2005-06). Mësuesi: Ewa Matuszczak. Shkolla: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie, PoloniaVendet e përfshira: Spanja dhe Polonia.

“Kur isha në kopësht mora pjesë në një projekt eTwinning. E pëqeva shumë projektin sepse kam mësuar shumë rreth kompjuterit dhe më të mira ishte të luaja me kompjuterin.

Përfshirja ime në eTwinning më ka dhënë një përvoj të madhe, e cila më ka shërbyer deri më sot. Për shembull më ka ndihmuar në shkollë, duke bërë edhe miqësi të reja. Gjithashtu më mësoi se si të komunikoj dhe të bashkëpunoj me njerëz të tjerë.”

Ju jep më shumë vetë-besim dhe mundësi zhvillimi.

Page 28: GENERATION GENERATION

28

K A P I T U L L I 3

Lois Pape (mosha: 22)

Student: Universiteti i Cambridge, Britania e Madhe.Projekti eTwinning: Europe, Éducation, École (2009-11). Mësuesi: Czeslaw Michalewski. Shkolla: Lycée de Sèvres/Jean-Pierre Vernant, France.

“Gjatë dy viteve të fundit tëshkollës së lartë, unë mora pjesë dhe u aktivizova në konfer-enca filozofike të cilat janë transmetuar online. Zakonisht, unë dëgjoj një prezantim dhe, nëse është e mundur, formuloj një opinion mbi një çështje filozofike të hapur tek audienca. Një herë mora pjesë në një seancë në The Centre des Nouvelles Industries et Technologies në La Défense për të diskutuar përfitimet edukative të debatit filozofik me studentë nga vendet e tjera.

Si një person tepër i ndrojtur, kjo përvojë më dha mundësinë për të mësuar se si të mendojë qartë, të fitojë besimin për të zhvilluar mendimin tim, dhe të flas me një audi-ence të gjerë.

Mësimi se si të komunikojnë në publik apo / online janë aftësi të vështirë për tu zhvilluar në vende të tjera, por në fund të fundit janë të nevojshme kudo. Kjo jep mundësinë për të mësuar dhe për të menduar, pa u munduar për të.”

Ju ndihmon të mendoni qartë, të fitoni besim dhe të flisni me një audience të gjerë

Tomasz Stasiński (mosha: 21)

Student, Wroclaw University of TechnologyProjekti eTwinning: “Enjoy your meals and festivals” (2006-2008). Mësuesi: Anna Szczepaniak. Shkolla: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Dz-ierżoniów, Polonia.Vendet përfshirë: Polonia, Portugalia, Italia dhe Britania e Madhe.

“Ky projekt më ka ndihmuar mua për të hedhur hapat e parë në rrugën time për të folur rrjedhëm gjuhën angleze. Më dha gjithashtu mundësinë e parë serioze për të takuar njerëz nga vende të tjera, të cilët janë në të njëjtën moshë dhe ndajnë pikëpamje të ngjashme.

Falë eTwinning unë mendoj se jam bërë më shumë vetë-besues, sepse e kuptova, se mësimi i gjuhëve të huaja është me të vërtetë e dobishme. Një besim i tillë më bëri edhe më të etur për të zhvilluar aftësitë e mia gjuhësore, kështu që u mundova ti vendos qëllime vetes. E fundit, që kam vendosur të arritur, është marrja e një note pozitive në Certifikatët e Kembrixh-it për gjuhën angleze të avancuar. Projekti eTwinning patjetër që më ndihmoj mua.”

Ju bën më të sigurt në vetvete dhe me ambicje për të zhvilluar aftësitë e gjuhës

Page 29: GENERATION GENERATION

29

K A P I T U L L I 3

Sofia Daniela Gonçalves da Silva (mosha: 27)

Geriatric Nurse, Lar João Paulo IIProjekti eTwinning: “Dagli autoritarismi alla Democrazia europea” (2006). Mësuesi: Maria da Luz Sampaio (koordinator kryesor), Teresa Lacerda (koordinator).Shkolla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal

“Ka kaluar gati dhjetë vjet, por unë ende e kujtoj këtë përvojë si të ishte sot.

Duke qenë pjesë e projektit eTwinning kam rritur aftësinë time për të komunikuar dhe për të ndarë informacione në mënyrë që të përshtaten me të gjitha rrethanat e mundshme. Shkembimet online më lejoi të zhvilloj dhe të aplikoj aftësitë e mia të të menduarit kritik në situate të ndryshme, dhe gjithashtu rriti aftësinë time për t’u marrë me teknologjinë kompjuterike.

Unë vazhdoj të mbaj në kontakt me të paktën dy studentë italianë në internet. Ne ndajmë disa ide dhe pyesin se si është jeta jonë pas gjithë këtyre viteve.”

Ju ndihmon në formë si një individ

Gil Fernandes de Sousa (mosha: 25)

Futboll Traineri, FC TirsenseProjekti eTwinning: “ClimaSOS” (2007 to 2009). Mësuesi: Teresa Lacerda. Shkolla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalia.Vendet: Qipro, Hungaria, Italia, Portugalia, Spanja dhe Suedia

“Unë fillova zhvillimin e kompetencave duke punuar me një grup multi-kulturor. Kam kuptuar se ajo që unë shoh në jetë është shumë e ndryshme dhe varet nga ajo se si jetoni, ku ju jetoni dhe me kë jetoni. Unë mendoj se kam zhvilluar aftësinë dhe kapac-itetin për të komunikuar dhe për të diskutuar idetë. Por më e rëndësishme se aftësitë, ishte koha e mundësive që kam pasur për të bërë këtë. Ajo është e ndryshme, kur ju jeni 15, 16, 17 vjeç, dhe kur je 30.

Përvoja ime ka rezultuar në aventura të reja më të mira. Gjithashtu, të dini se shoqëria është një dritare e hapur. Ne nuk mund të mbyllim dyert apo dritaret. Ne duhet të jemi në gjendje të jetojnë përvoja të reja.”

Page 30: GENERATION GENERATION

30

K A P I T U L L I 3

Jessie Lenton (mosha: 19)

Student, Universiteti i Birmingham Projekti eTwinning: Projekti 2010. Mësuesi: Liz Willey. Shkolla: Hawley Vendi shkollë, në Mbretërinë e Bashkuar. Vendet: UK, FR.

“Një nga përfitimet kryesore të përvojë sime në eTwinning ishte përmirësimi i aftësisë gjuhësore. Unë kam qenë në gjendje të arrij nota të larta, dhe jam i sigurt se besimi i madh i fituar më ka ndihmuar. Përpjekja për të ndjekur një bisedë të shpejtë mes të rinjve mund të jetë mjaft e vështirë, por sapo të merrni esencën, do të jetë e kënaqshme!

Përvoja më ndihmoi për të njohur karaktere dhe kultura të ndryshme të njerëzve dhe më ka mësuar se si të lidhen me të tjerët me prejardhje të ndryshme; për shkak të kësaj, unë kam pasur kënaqësinë e gjetjes së miqësive të ngurta nga e gjithë bota, nga Hong Kongu dhe Singapori në Poloni dhe Rusi! Aftësitë gjuhësore që kam zhvilluar gjatë viteve më kanë dhënë një avantazh kur aplikoj për punë pas universitetit, si një atribut i dëshirueshëm për punëdhënësit.

Sipas mendimit tim, përfshirja në kultura të ndryshme dhe familjarizimi me gjuhët e tjera është një privilegj, e unë jam mirënjohës çdo ditë. Ju mëson të jeni më mendje hapur, dhe rrit mundësitë për të ardhmen tuaj; Unë rekomandoj të përfshiheni në eTwinning njëqind për qind. Thesar janë miqësitë që ju bëni dhe mësimi prej tyre!”

Hapja e syve, emocioni dhe ndihma për të ndërtuar ura të rëndësishme ndërmjet shoqërive tona. Ajo sjell miqësi dhe përvoja për të ardhmen.

Nisan Bal (mosha: 17)

Student, Özel Bilim College Projekti eTwinning: “Dialogu ndërkulturor përmes përral-lave, dramës dhe artit” (2011-2012). Mësuesi: K.Belgin Saka Üstünel.Shkolla: Yeni Turan İlkokulu, Turqi. Vendet: TR, BG, AR, AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK, RS, ES, SE, UA.

“Në projekt, unë kam komunikuar me miq nga e gjithë Evropa. Kjo patjetër ndihmoi vetë-besimin tim. Para eTwinning, unë kisha njohuri të gramatikës, por nuk mund të flisja rrjed-hshëm. I kam kaluar këto vështirësi nga ndihma e projekteve eTwinning. Projekti është plot me përvoja të këndshme. Takimet në Skype ishin në një orë të caktuar, dhe ne mezi e prisni për të filluar.

Që nga projekti, unë kam ndjekur projektet rinore dhe jam përpjekur të përmirësoj gjuhën e huaj. Në të ardhmen, unë dua të udhëtoj jashtë vendit. Për mua, përvoja e eTwinning mund të përmblidhet si:. Zbulimi i pjesës më të mirë të kësaj bote të vogël.”

Ndërto vetëbesimin për të folur në një gjuhë tjetër.

Page 31: GENERATION GENERATION

31

K A P I T U L L I 3

“Një herë në javë, ne do të mbajmë një klasë së bashku me studentë nga e gjithë Evropa, duke chat-uar online ose nëpërmjet video-konferencave për të diskutuar tekstet filo-zofike apo idetë, për të cilat kemi studiuar.

Diskutimi i ideve filozofike me individë nga vende të ndryshme dhe prejardhje kulturore ishte një vlerë e madhe . Kjo më forcoj mua të marr në konsideratë pyetje të vështira nga perspektiva të ndryshme dhe përmes qasjeve të ndryshme. Debatet sfiduan pikëpamjet e mia dhe shpesh më detyron mua, jo vetëm për ta formuluar atë sa më qartë që të jetë e mundur, por shpesh të rishqyrtojë plotësisht duke vënë në çështjet apo supozime të pajustifikuara me shokët e mi. Në klasën time, mund të ketë të përbashkëta dhe për këtë arsye nuk ka pyetje.

Përvoja ime në këtë projekt ‘Evropa ÉducationÉcole’ ndikon në mënyrën të drejtpërdrejtë në qasjen e punës time si një studiuese dhe mësuese në filozofi. Kjo vazhdimisht më kujton se ka mënyra të ndryshme për të bërë filozofi dhe perspektiva të ndryshme mbi çdo subjekt të caktuar, dhe të gjitha mund të jenë të vlefshme në të drejtat e tyre.

eTwinning është një mundësi e vërtetë unik për nxënësit e çdo moshe për të qënë të hapur ndaj një shumëllojshmërie stilesh të të nxënies dhe mësimdhënies dhe të tjerët nga komunitetet të cilat mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga e tyrja.

Bëni maksimumin e këtyre shkëmbimeve të paçmueshme dhe marrëdhënieve. Kjo është e gjitha në radhë të parë një sfidë, një përvojë mësimi dhe një aventurë e njeriut.”

Marion Durand (mosha: 25)

Student doktorature, Universiteti i Torontos, KanadaProjekti eTwinning: “Evropa, Arsimin, Ecole” (2009-2010). Mësuesi: Czeslaw Michalewski. Shkolla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francë

Një sfidë, një përvojë e të mësuarit dhe një aven-turë e njeriut!

Page 32: GENERATION GENERATION

32

K A P I T U L L I 3

Olimpia Copăcenaru (mosha: 22)

Student Master: (Master i Geographic Information Sys-tems) Universiteti i Bukureshtit - Fakulteti i GjeografisëProjekti eTwinning: “Vendi në të cilën jetojmë” (2006-08). Data e projektit të përfshira në: nëntor 2006 - tetor 2008 Mësuesi: Irina Vasilescu. Shkolla: Shkolla e mesme e Ulët nr. 92, Rumania. Vendet: Spanja, Polonia, Franca, Italia, Rumania

Duke marrë përgjegjësinë për jetën tuaj të tanishme dhe për të ardhmen.

Sot eTwinning -Nesër dyer të hapura

Hyrje: Qëllimet kryesore të projektit ishin eksplorimi i trashëgimisë natyrore dhe kulturore të qyteteve dhe provincave nga kemi ardhur, promovimin e tyre përmes guidave elektronike dhe tradicionale turistike, fotografisë, spoteve publicitare, një fjalori shumëgjuhësh të frazat thelbësoretë komunikative, një revistë në internet, duke theksuar ngjashmëritë dhe dallimet në lidhje me traditat e secilit vend. Shkolla jonë ishte ndër të parat në Bukuresht e cila e adoptojë këtë metodë e të mësuarit informal. Duke qenë në grupin e parë të nxënësve nga shkolla ime për të shkuar në një shkëmbim dhe gjithashtu më e reja nga të gjithë aty, nuk ishte e qartë për mua se çfarë më priste dhe para se të shkoja në Spanjë, e dija se eTwinning ishte dicka teorike, por shumë shpejt gjërat ndryshuan dhe unë gjithnjë e më shumë u përfshiva.

Përfitimi nga përfshirja në eTwinning: Duke u kthyer në kohë, unë kuptova se të marrësh pjesë në eTwinning më lejoi mua të përmirësojë personalitetin tim duke fituar vetëbesimin, përgjegjësinë dhe gjithashtu fleksibilitetin duke iu përshtatur kushteve të reja. Çdo përvojë ishte ndryshe dhe çdo vizitë solli diçka të re dhe sfiduese për mua, ashtu çdo herë që unë u ktheva në shtëpi, isha më e pavarur dhe pozitive. Edhe pse në fillim isha mjaft e ndrojtur, duke bashkëpunuar me njerëz nga pjesë të ndryshme të Evropës kam përmirësuar aftësitë e mia sociale dhe më bëri të kuptoj se si situata ndërkulturore mund të ketë një ndikim bashkëpunimin dhe punën në grup.

Page 33: GENERATION GENERATION

33

K A P I T U L L I 3

“Përfshirja në eTwinning do të thotë më shumë përgjegjësi ndaj jetës tuaj të tanishme dhe të ardhshme, si të merrni një vizion të ri të botës. Nuk ka disavantazhe dhe ju do të kujtoni kohën e kaluar në këto projekte si pjesën më mirë të jetës tuaj.”

Sa ju e keni përdorur përvojën tuaj: Përfshirja në eTwinning ka pasur një ndikim të madh për mua. Si fillim, eTwinning transformoi mësimdhënien dhe metodat e mësimit siç rezulton tek mësuesit dhe nxënësit në qytetarë më të fuqishme dhe të përgjegjshëm evropiane. Që nga projekti, unë kam qenë e përfshirë në shumë OJQ-ve në lidhje me mbrojtjen e mjedisit që promovojnë tërheqjet turistike lokale ose trashëgiminë kulturore, duke qenë pjesë e procesit të vendimmarrjes në një shkallë më të lartë. Kur është fjala për gjuhën, përveç faktit se unë me të vërtetë kam përmirësuar njohuritë e mia në anglisht dhe sidomos aftësitë e mia me gojë, tejkalimin e vështirësive të mëparshme dhe duke fituar më shumë vetëbesim, vizitën time në Spanjë dhe faktin që kam qëndruar në kontakt me shokun tim e të shkëmbimit, më ndihmoi në vendimin tim për të mësuar gjuhën spanjolle. Në ditët e sotme, unë mund të kuptoj se sa me fat kam qenë, siç në vitin 2016 do të jem i përfshirë në një gjysmë viti me Erasmus+ në Universitetin e Kordovës, ku të gjitha kurset do të zhvillohen në spanjisht. Për më tepër, të gjithë artikujt që kam shkruar për projektin më ndihmuan të përmirësojë edhe këtë edhe aftësitë e mia gazetareske, të cilat u përdorën më vonë në projektet e mia në universitet.

Këshilla për të tjerët që të përfshihen: Përfshirja me eTwinning do të thotë përgjegjësi ndaj jetës tuaj të tanishme dhe të ardhshmese si ju të merrni një vizion të ri të botës. Nuk ka mangësi dhe ju do ju kujtohet koha e kaluar në këto projekte si pjesën më të mirë të jetës tuaj.

Duke përmbledhur eTwinning: Përfshirja në eTwinning është e jashtëzakonshme se si ajo zgjeron horizontet tuaja, ajo siguron kujtime të paharrueshme dhe hap dyert të reja për zhvillimin e personalitetit tuaj të ardhshëm.

Page 34: GENERATION GENERATION

KAP I TUL L I

34

ZHVILLIMI I AFTËSIVE TË REJA

Page 35: GENERATION GENERATION

35

KAP I TUL L I

K A P I T U L L I 4K A P I T U L L I 4

Si në rritje, si një person, eTwinning i jep studentëve dhe mësuesve të tyre, mundësinë për të përmirësuar dhe zhvilluar aftësitë dhe kompetencat e reja. Për më shumë informacion se si eTwinning mbështet zhvillimin e shkathtësive dhe kompetencave të shekullit 21, ju lutem referojuni librit eTwinning 2014 “Zhvillimi I kompetencave të nxënësve përmes eTwinning.”Ne kemi parë tashmë referencat e aftësive të reja dhe kompetencat e dëshmive studentore të botuar në kapitujt e mëparshëm. Në këtë kapitull, ne do të nxjerrim në pah disa shembuj specifikë se si janë të dobishme këto aftësi të rejatë cilat kanë provuar vlefshmëri për studentët dhe mësuesit, pasi ata kanë ecur përpara në jetën dhe në karrierën e tyre.

Margarida Gonçalves Fonseca (mosha: 25)

Mësues Kopshti Projekti eTwinning: “ClimaSOS” (2007-2009).Mësuesi: Teresa Lacerda. Shkolla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugalia. Vendet: Qipro, Hungaria, Italia, Portugalia, Spanja dhe Suedia

“Gjatë zhvillimit të projektit, ka pasur shumë aftësi të zhvilluara, duke theksuar, në pikëpamjen time, aftësitë e komunikimit, bashkëpunimit, udhëheqjes dhe përgjeg-jësisë.

Falë detyrave që kemi pasur, ne kemi qenë të ekspozuar ndaj audiencave krejtësisht të ndryshme, në mjedise formale, të cilat na detyruar të përdorin gjuhën zyrtare dhe në rastin e Suedisë, një gjuhë të ndryshme.

Duke qenë katër persona që punonin për të njëjtin qëllim, ishte e nevojshme për dikë që të merrte rolin e udhëheqësit (në rastin tonë, ne ishim dy), e cila përcaktonte detyrat e punës dhe pronarët. Aftësitë e udhëheqësit dhe ndarja e përgjegjësive të ndryshme ishin aftësitë e marra nga ky proces mësimor që kishin ndikimin të madh në metodën time të punës.”

Aftësitë e udhëheqjes të paçmuara për punë

Page 36: GENERATION GENERATION

36

K A P I T U L L I 4

Federico Gallo (mosha: 22)

Student, Universiteti i UdinesProjekti eTwinning: “Pek, the Traveller Flea” (2011-12). Mësuesi: Alessandra Pallavicini. Shkolla: I.S.I.S. Galileo Galilei, Itali.Vendet: Spanja, Portugalia, Franca, Italia, Republika Çeke, Bullgaria, Turqia

“Përfshirja në këtë projekt ka rrit kreativitetin dhe inovacionin tim, dhe gjithashtu më ndihmoi mua në zgjidhjen e problemeve dhe të menduarit kritik, dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për studimet e mija universitare!

E përdora përvojën në projektin eTwinning për studimet e mia, sepse ajo përfaqësonte mundësin për të përmirësuar anglishten time, dhe gjithashtu ajo më ka ndihmuar mua për të bashkëpunuar me njerëz të tjerë.

‘eTwinning’ është e mahnitëshme, sepse ju mund të përballeni me veten -duke sfiduar idetë dhe supozimet tuaja me njerëz nga pjesë të tjera të botës.”

Aftësitë e mendim kritik për të ndihmuar Universitetin

Szymon Czerniawski (mosha: 21)

Student, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich të ne WrocławiuProjekti eTwinning: “Enjoy your Meals and Festivals” (2006-08).Mësuesi: Anna Szczepaniak. Shkolla: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Dzierzoniów, Polonia.Vendet: Polonia, Portugalia, Italia dhe Britania e Madhe.

“Falë projektit kuptova se si të bëj prezantime multimediale të llojeve të ndryshme në mënyrë të duhur. Unë gjithashtu mësova kulturën dhe zakonet e vendeve të tjera evro-piane dhe jam bërë më I hapur për të takuar njerëz nga pjesë të ndryshme të Evropës.

Pjesëmarrja në një projekt eTwinning më ndihmoi mua pa dyshim për të kapërcyer barrierat gjuhësore për të folur me studentët dhe të rriturit. Gjatë pjesëmarrjes time në një shkëmbim studentor në Portugali kam mësuar shpejtë dhe lehtë të komunikojë me njerëzit e tjerë. Kjo është në sajë të projektit eTwinning që unë tani në universitet nuk kam ndonjë problem me marrjen e prezantimeve multimediale të avancuara.

Merrni pjesë në projektet eTwinning, sepse kjo zhvillon personalitetin tuaj dhe aftësitë që do t’ju ndihmojë në të ardhmen.”

Aftësitë teknike dhe të prezantimit të dobishme në projektet e Universitetit

Page 37: GENERATION GENERATION

37

K A P I T U L L I 4

Doğa KAMUTAY (mosha: 14)

Student, İzmir Kiz LisesiProjekti eTwinning: “All equal, all different, all European taking eco-friendly actions” (2014-15). Mësuesi: Ceren TEZEL KELEŞ.Shkolla: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Turqi. Vendet: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR.

Aftësi kreativiteti të dobishme në shumë mënyra

Samuel Pape (mosha: 28)

Jurist, Britania e MadheProjekti eTwinning: Evropë, arsimi Ecole (2005- deri më tani). Mësuesi: Czeslaw Michalewski. Shkolla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francë.Vendet: : të ndryshme në të gjithë Evropën

“Unë kam qenë i përfshirë në projektin EEE për 12 vitet e fundit, për herë të parë si student në Lycée de Sèvres dhe më pas, një student në Universitetin e Oksfordit dhe në praktikën juridike në Londër. Unë kam marrë pjesë në shumë konferenca mbi tema të ndryshme filozofike ose evropiane, qoftë personalisht ose me videokonferencë.

Projekti ka dhënë mua me mundësi të paçmuar, atë të të folurit në publik në frontin e një audience të madhe ndërkombëtare, nga një fazë e hershme, në lidhje me temat për të cilat unë interesohesha. Për shembull, në vitin 2005, unë isha ftuar për të ndarë disa mendime mbi idenë e ndërgjegjes evropiane. Kohët e fundit, në vitin 2013, prezantova një leksion mbi ligjin dhe moralin me videokonferencë për një audiencë në gjithë Evropën (i cili ka qenë i postuar në Dailymotion dhe është shikuara qindra herë).

Projekti më ka lejuar mua për të qëndruar i lidhur me një komunitet njerëzish me të cilët ndajnë një pasion për Evropën dhe mendimin filozofik. Kjo do të thotë se unë kam vazhduar të reflektojë mbi këto subjekte për të fituar një ekspozim të një shumëllojshmëri të gjerë perspektivash,për të cilat do të jenë subjekt i gjatë I studimeve të mia dhe të karrierës profesionale deri më tani.”

“Në këtë projekt, kam krijuar shumë prej posterave të vendosura në bordin tonë shkollor. Kam bërë biseda telefonike me miqtë e mi nga vendet e tjera. Kam krijuar avatar tim duke përdorur mjetet Voki. Kam përgat-itur një video të shkurtër për të prezantuar qytetin tim.

Ky projekt ishte shumë i rëndësishëm për mua në aspektin e krijimtarisë sime. Kam punuar me Animato, Glog-ster, Voki, Prezi për prezantimet e mia. Unë kam mësuar shumë prej mjeteve të internetit që kurrë nuk i kisha dëgjuar më parë. Kam bërë biseda të drejtpërdrejta me miqtë e mi të huaj duke përdorur Skype dhe Viber.

Në shkollë, unë prezantova projektin dhe informova në lidhje me eTwinning për anëtarët e gjithë shkollave si për mësuesit dhe nxënësit. Dhe tani mësuesi im është duke bërë një intervistë me mua në lidhje me përvojën time eTwinning.

Pas arsimit universitar unë dua të shkoj jashtë vendit për doktoraturën. Praky projekt, më ka ndihmuar për të përmirësuar anglishten time dhe të bëjë shumë miq nga 9 vende të ndryshme.”

Besimi për të folur në publik është i rëndësishëm në studim dhe punë

Page 38: GENERATION GENERATION

38

K A P I T U L L I 4

Ria Bisba (mosha: 21)StudentKimi, Universiteti i JaninësProjekti eTwinning: “SOHO: sunspots Online - Helios Observatori” (2010-11). Teachers: Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis. Shkolla: Liceu 5 e Veria, Greqi. Vendet: Franca, Sllovenia, Greqia, Spanja, Polonia, Turqia

Natália Patrícia Ribeiro Vieira (mosha: 24)Infermiere, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de LanhosoProjekti eTwinning: “ClimaSOS” (2007-09). Mësuesi: Teresa Lacerda. Shkolla: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, PortugalVendet e përfshira: Qipro, Hungaria, Italia, Portugalia, Spanja dhe Suedia

Martina Karaková (mosha: 20)Student, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i OstravaProjekti eTwinning: “Wir spielen Schauspieler“ (2008-09). Mësuesi: Mgr. Silvia Malegová. Shkolla: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, 746/5, Sllovakia. Vendet e përfshira: Sllovakia, Polonia dhe Greqia

Komunikimi, gjuha dhe aftësitë e bashkëpunimit

“Përfshirja në këtë projekt ka qenë një përvojë e madhe. Jo vetëm për gjërat që kemi mësuar, si studentë, të tilla si dielli dhe njollat diellore, astronomia në përgjithësi, por edhe për bisedat që ne studentët kishin gjatë zbatimit të projektit. Ne jemi më afër me njëri-tjetrin dhe kemi gjetur gjëra të përbashkëta interesante dhe tërheqëse.

Vitin e ardhshëm të projektit filluova studimet në universitet. Përvoja ime në eTwinning më ka ndihmuar mua që të ketë një marrëdhënie të mirë dhe bashkëpunimi me shokët e mi të universitetit gjatë projekteve në laboratorin e kimisë. Gjithashtu, unë kam qenë i njohur për TIK kështu që unë mund ti përdorni ato në projektet e mia të reja për të paraqitur punën time në një mënyrë të këndshme.

Mos kini frikë të rrezikoni për të bërë gjëra të ndryshme dhe të merrni pjesë në projekte eTwinning sepse ju do të merrni shumë përfitimeve që do të realizohen më vonë në jetën e tyre në të ardhmen dhe karrierë.”

“Përfshirja në eTwinning ju jep mundësinë për të komunikuar në një gjuhë tjetër; të komunikosh me njerëz nga vendet e tjera dhe ku secili ka një qëllim të përbashkët.

Ky projekt më ndihmoi për të zhvilluar shumë aftësi të tilla si kreativitetin dhe komunikimin. Gjithashtu hap dyert për projekte të tjera,dhe kjo na bën më të dobishme dhe më të përgatitur për punën.”

“ETwinning më ndihmoi për të përmirësuar aftësitë e mia gjuhësore dhe mospasjen frikë të flasë me studentët e huaj. Kjo më mësoi se si të respektoj mendimet e ndryshme dhe për tu marrë më mirë me shokët. Gjëja më e rëndësishme është se unë kuptova gjuhën, kulturën dhe distanca nuk ishte një pengesë për tu bërë miq dhe të mësoje diçka të re.

Nga projektet eTwinning unë kanë përmirësuar njohuritë e mia të gjuhës gjermane dhe angleze. Unë rregullisht lexoj gazetat dhe revistat gjermane dhe shikoj programet televizive gjermane. Falë kësaj unë nuk kam frikë të komunikojë me të huajt. Unë besoj se nuk do të ngurrojë për t’u bashkuar me projektet interesante ose të Erasmus + në universitet.

Unë mendoj se eTwinning mbështet idenë e Bashkimit Evropian: “Të bashkuar në diversitet.” Dhe këshilla për pjesëmarrësit e ardhshme: Provojeni atë, ju nuk do të zhgenjeheni.”

Page 39: GENERATION GENERATION

39

K A P I T U L L I 4

Zuzana Adámyová (mosha: 28)

Menaxher i Projektit, AT & T SlovakiaProjekti eTwinning: “Të drejtat e njeriut” (2005).Mësuesi: Zuzana Mészárosová. Shkolla: Obchodnáakademia Levice, SlovakiaVendet: Slovakia - Austria

“Programi jo vetëm që më lejoi mua për të takuar njerëz të rinj dhe për të përmirësuar anglishten time, ai gjithashtu më mësoi mua për të ofruar ide për grupin e të huajve. Kam mësuar të respektojnë mendimet e ndryshme, pa ndjerë nevojën për të argumentuar një pikë të vetme. Tani, unë punoj si menaxher i projektit për një kompani amerikane ku përdorë përvojën time: menaxhimin e një ekipi, caktimin e detyrave të ndryshme, mentorim, trajnime ...... .Këto janë të gjitha fushat ku unë aplikoj përvojën që kam mësuar në eTwinning.”

Çfarë mund të mësojë eTwinning s:Hyrje: Unë kam qenë një pjesë e programit eTwinning gjatë shkollën time të mesme. Ne organizuam dhe morëm pjesë në aktivitete të ndryshme të të Drejtave të Njeriut. Puna për projektin më dha jo vetëm njohuri të reja dhe të thellë mbi të drejtat e njeriut, por edhe më dhanë mundësinë për të menaxhuar shokët e klasës të përfshirë në projekt duke krijuar kontakte shumë të ngushtë me partnerët e projektit nga Austria.

Përfitimi për përfshirjen në eTwinning: Programi jo vetëm që më lejoi mua të takojë njerëz të rinj dhe për të përmirësuar anglishten time, ai gjithashtu më mësoi mua për të ofruar ide për grupin e të huajve. Kam mësuar të respektojnë mendimet e ndryshme, pa ndjerë nevojën për të argumentuar një pikë të vetme.

Sa ju e keni përdorur përvojën tuaj: Pasi mbarova nivelin A vendosa për të vazhduar dhe për të zgjeruar horizontet e mia në përfundimin e nivelit Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Aktualisht punoj si menaxher i projektit për kompaninë amerikane ku unë kam përdorur shumicën e përvojës sime: menaxhimin e ekipit të njerëzve, caktimin e detyrave të ndryshme, mentorim, trajnime, duke thirrjet ...... .Këto janë të gjitha fushat ku unë do të aplikoj përvojën që kam mësuar në eTwinning.Këshilla për të tjerët për tu përfshirë: Këshilla ime për nxënësit patjetër do të jetë: të jenë aktivë! Nëse ju keni një mësues të mahnitshëm si unë kisha, cili është i gatshëm për të shkuar “më lartë dhe përtej”, për të treguar ty, të mëson më shumë se standardet e shkol-lave propozojnë, vlerësojmë mundësinë dhe më të mirë nga kjo.

Ditë të aftësive të dobishme të tilla si menaxhimi I projekteve 

Page 40: GENERATION GENERATION

40

K A P I T U L L I 4

Juan F. Peñas VisoMësues primar - spanjisht, Matematika dhe ArtShkolla: “San Babil” - AblitasAnëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projekteve eTwinning që nga fillimi: 12 (studentë C200).

Palmira RonchiMësues Matematike dhe Shkenca Kompjuterike Shkolla: IISS Vivante-Pitagora BARI - ItaliAnëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projekteve eTwinning që nga fillimi: 14 (studentët C500).

Rossana MagliaMësues të Gjuhës Moderne të huaja Shkolla: Liceo delle Scienze Umane ed Economico SOCIALE “S. Anguissola”Anëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projek-teve eTwinning që nga fillimi: 12 (studentë C300).

“Kam mësuar për të ndryshuar stilin tim të mësimdhënies duke përdorur më pak libra dhe më shumë kreativitet dhe punë bashkëpunuese duke ITC dhe mjetet e Web.”

“Mundësia për të shkëmbyer ide dhe duke mësuar teknikat me mësuesit e tjerë evropianë e shumë subjekteve, ndryshuan qasjen time në përdorimin e mjete TIK.”

“eTwinning .... ka ndikuar pozitivisht në qëndrimin e studentëve të mi për të studiuar, sepse ata janë më krijues, ata mund të përdorin gjuhën në një mjedisë të vërtetë dhe ata mund të mësojnë pa u mërzitur.”

Dhe për mësuesit, eTwinning ka ndihmuar në mënyrë të ngjashme që ata të zhvillojnë aftësitë e tyre teknike dhe bashkëpunuese.

Page 41: GENERATION GENERATION

41

K A P I T U L L I 4

Eleni KostopoulouMësuese AnglishtjeShkolla: Liceu i Veria, GreqiAnëtar eTwinning që nga viti 2005. Numri i projekteve eTwinning që nga fillimi: mbi 20 studentë (C150).

Marina MarinoMësues i gjuhës FrëngeShkolla: Liceo F. Cecioni, ItaliAnëtar eTwinning që nga viti 2006. Numri i projekteve eTwinning që nga fillimi: 20 (studentët c1,000).

“….ti nuk je vetëm. Aty është një mësues evropian për të mbështetur, për të dëgjuar për ju dhe të gatshëm për ju.”

eTwinning është një gëzim i vërtetë pedagogjik!

“Unë kam, në një kohë të shkurtër, në rolin e lehtësuesit, organizimin e hapësirve të ndryshe, duke propozuar temat dhe çështjet në të cilat nxënësit e vendosin rrugën e tyre individuale, që punojnë në grupe për ta ndarë pastaj me shokët dhe mësuesit e tyre të përbashkëta.

Ne kemi zgjedhur të përdorin TIK për të punuar në mënyrë kreative, në distancë (por distanca na bën më pranë) duke krijuar një “klasë virtuale”, vërtetë, një mjedis në të cilën ne mund të jetojmë “ëndrrën pedagogjik” tonë.

Entuziazmi kryen mrekulli pedagogjike! Shumë nxënës kanë ndryshuar jetën e tyre në sajë të kësaj përvojë: tani shumë studiojnë jashtë vendit; të tjerët janë në kërkim të një pune pikër-isht në ato vende, në ato qytete që kishin njohur me anë të projekteve të eTwinning. Shumë prej tyre kanë marrëdhënie ende të ngushta me nxënësit “të huaj” por edhe me”shokët e klasës”, me të cilët ata kanë ndarë studimin dhe entuziazëm.

eTwinning ka ndryshuar jetën e tyre, ai i ka bërë ata më shumë qytetarë “me mendjetë hapur.” eTwinning më ka ndryshuar mua, si profesionalisht ashtu edhe si një qenie njerëzore: Unë jam në gjendje për të mësuar, si kam bërë më parë; çdo klasë imja ka një projekt eTwinning. eTwinning është metodologji dhe planifikim kurrikulare. Unë tani jam më i hapur si person dhe më i fortë; Unë punoj me të njëjtin gëzim me të cilin unë jetoj, sepse kam parë dhe shoh se besimi në idetë është e mundur dhe jo vetëm, por edhe e domosdoshme në një botë e cila është gjithnjë e më e mbushur dhe e vështirë.”

Page 42: GENERATION GENERATION

42

KAP I TUL L I

NDIKIMI PËR TË ZGJEDHJEN E DUHUR

42

Page 43: GENERATION GENERATION

43

KAP I TUL L INë këtë kapitull të fundit, ne dëgjuam nga studentët të cilët kanë qenë të ndikuar në zgjedhjen e studimeve dhe karrierës së tyre të ardhshme nga përvoja në eTwinning. I ngjashëm me kapitujt e mëparshëm, pasuria e përvojës së tyre vjen përmes dëshmive të plota. Ne nxjerrim në pah shembuj specifik nga studentët, të frymëzuar nga projektet e tyre në zgjedhjen dhe vendosjen e drejtimit për të ardhmen. E mbyllim, në mënyrë të përshtatshme, me mini-raste nga Morgane, për të treguar këtë pasuri dhe frymëzimin për t’u bërë një mësues!

Riccardo Santini (mosha: 24)

Këshilltar shitjesh , H & M. Hennes dhe Mauritz SAS. Diplomë Master në Shkencën e gjuhës (didaktikën e Gjuhëve Moderne) në Ca ‘Foscari Universiteti i VeneciasProjekti eTwinning: “Planète @dos” (2005-2010).Mësuesi: Marina Marino. Shkolla: Liceo F. Cecioni, Itali. Vendet: Francë, Austri, Belgjikë, Gjermani.

“Kam zbuluar një botë të re të përbërë nga kultura dhe këndvështrimeve të ndryshme. Falë kësaj përvoje unë mësova kuptimin e vërtetë të relativitetit dhe se diversiteti është një burim për shoqërinë tonë. Gjithashtu rrita interesin tim për kulturën franceze, letërsinë dhe gjuhën, për linguistikë dhe për përkthim.

Unë kam përmirësuar aftësitë e mia në gjuhën frange derisa arrita nivelin C2. Falë kësaj experience unë u pranova në Advanced School of Modern Languages for Interpreters and Translators në Universitetin e Triestes dhe kam vendosur të marrë pjesë në projektin Erasmus në Paris gjatë vitit akademik 2011-2012. Pas mbarova nivelin bachelor, fillova të studioja didaktikën e Gjuhëve Moderne në Ca ‘Foscari, Universiteti i Venecias, ku kam përfunduar tezën time tërësisht në frëngjisht.”

Frymëzimi për të studiuar gjuhë

K A P I T U L L I 5

Page 44: GENERATION GENERATION

44

K A P I T U L L I 5

Cecilia Cicchetti (mosha: 15)

Student.Projekti eTwinning: “Friendship-Amicizia” (2007-2010). Mësuesi: Paola Arduini. Shkolla: Shkolla Fillore Iqbal Masih, Itali. Vendet: Italia dhe Britania e Madhe

“Përvoja në eTwinning ka ndikuar në jetën time: Falë projektit, unë pëlqej të studioj dhe të flas anglisht, pëlqej të shikoj filma në gjuhën angleze dhe të lexoj libra në gjuhën angleze.

Kjo përvojë më ndihmoi për të filluar çertifikimin e Anglisht (këtë vit kam marrë FCE dhe vitin e ardhshëm unë do të përpiqemi për të kaluar provimin CAE). Projekti eTwin-ning gjithashtu më ka lejuar për të komunikuar me shumë njerëz në situata të ndryshme, duke më dhënë besim për të folur në gjuhën angleze dhe për të menaxhuar përvojat e përditshme duke përdorur anglishten time.”

Edmundas Riskus (mosha: 18)

Student, Vilnius Gediminas Universiteti TeknikProjekti eTwinning: various incl . Our Living Mjedisit, Teddy Bear (2007 e tutje). Mësuesi: Stasele Riskiene. Shkolla: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lituania.Vendet: Lituani, Gjermani, Slloveni

“ETwinning ishte burimi kryesor i aktiviteteve argëtuese të të mësuarit në shkollën time. Mësuesit tanë vazhdimishtë na përfshinin në projekte të ndryshme dhe ne kemi marrë kujtime të mira dhe një pjesë të madhe të përvojës prej tyre.

Përveç të gjithave aftësive sociale që kam zhvilluar, unë gjithashtu kam mësuar një informacion të rëndësishëm në lidhje me përdorimin e kompjuterëve dhe krijimin e mediave të ndryshme. Unë pashë mundësi të mëdha që përmes kompjuterit njerëzit janë më të hapur në të gjithë botën për të komunikuar, të pranishëm dhe shkëmbim. Unë fillova të interesohem se si funksionon e gjithë kjo dhe ky ishte vetën fillim i asaj që unë jam duke bërë tani. Unë jam duke studiuar inxhinieri software në një univer-sitet dhe ky është një hap drejt të ardhmes time.”

I inspiruar për të studiuar inxhinieri soft-ware dhe programim

Page 45: GENERATION GENERATION

45

K A P I T U L L I 5

Angelarita De Marzo (mosha: 28)

Software Developer, Applicazioni di ingegneria ed Infor-matica SRLProjekti eTwinning: “Crop Circles Challenge” (2005-06)Mësuesi: Palmira Ronchit.Shkolla: ITC VIVANTE BARI, Itali. Vendet: Italia, Belgjika, Greqia

“Në projektin tonë eTwinning ne kemi pasur një sfidë me një një klasë greke dhe një nga Belg-jika të bazuar në matematikë dhe krijimtari. Ne riprodhuam format e rrethit duke përdorur një program shumë interesant me burim të hapur i quajtur GeoGebra dhe shtuam atyre ngjyra.

Unë fillova duke studiuar programim në shkollën e mesme e më pëlqente kjo temë dhe këtë zgjodha për të studiuar në universitet. Unë përdora programin (Geogebra), ndërsa isha duke studiuar për kursin tim të parë të matematikës në universitet: Unë praktiktikova “studimin e funksionit” ushtrime dhe pastaj kontrollova rezultatet, krahasova grafikët e mia me ato të marra nga software.”

Elise Comte (mosha: 20)

Student, Filozofi dhe gjermanisht, La Sorbonne, ParisProjekti eTwinning: EEE (2011-12). Mësuesi: Czeslaw Michalewski. Shkolla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francë.Vendet: DE, GR, IT, RO, CZ, SK dhe FR.

“Unë kam qenë një studente në vitin e fundit të letërsisë në shkollë dhe ishte viti I parë që merrja filozofi. Duke qenë të përfshirë në këtë projekt nëpërmjet videokon-ferencat duke u ekspozuar ndaj një universi të ri, i cili doli të jetë shumë më joshës sepse unë u përballa drejtpërdrejt me tekstet.

Ky projekt ka origjinën nga një zgjim fillestar i botës me anë të filozofisë; atje kam gjetur një diversitet të prekshëm në disa drejtime të ndryshme. Në fakt, në konfer-enca, jo vetëm që ishte i interesuar në disa fusha (art, lojra, etj, si dhe metafizikën, vdekje), kam gjetur edhe njerëz me origjinë të ndryshme dhe karaktere të ndryshme nga kultura të ndryshme .... E gjithë kjo më ka ndihmuar mua të kuptoj se filozofia është një pjesë e jetës së përditshme, një lloj reflektimi I përditshme që është i bazuar në thellësinë e saj, falë një fryme të caktuar të delikatesës (Paskali), të ndërgjegjes së kërkesave dhe literaturaturës nga filozofët të mëdha, me të cilët përballen.”

E inspiruar për të studiuar filozofi

Page 46: GENERATION GENERATION

46

K A P I T U L L I 5

Morgane Avellaneda (mosha: 22)

Diplomë Master në Letërsi, duke u përgatitur për diplomën e një mësuesi Supérieure Ecole Normale de Lyon (ENS), FranceProjekti eTwinning: Europa Education Ecole (2009-10) Mësuesi: Czeslaw Michalewski. Shkolla: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, FranceVendet: Gjermania, Greqia, Italia, Rumania, Republika Çeke, Sllovakia dhe France

“Përfshirja ime në këtë projekt ka rritur studimet e mia, si duke siguruar një përvojë mjaft të pazakontë në një kurrikul, si dhe duke më trajnuar mua për të folur para turmave dhe kamerave.”

Faleminderit eTwinning!Hyrje: Europa Education Ecole përqendrohet në shkëmbimin e njohurive dhe opinioneve përmes video konferencave. Tema e saj e parë është filozofi, por ajo trajton edhe lëndët e tjera, si gjuhë, letërsi, histori, edukimit - dhe njerëzit nga vende të ndryshme janë në gjendje për të zbuluar pikëpamjet e tjera të botës.

Përfitim nga përfshirja në eTwinning: Duke dëgjuar ligjëratat dhe diskutimet, duke bërë pyetje, dhe më vonë duke marrë pjesë si pedagog, unë kam mësuar shumë: nga këndvështrimi akademik, por edhe më gjerë. Kryesisht, ajo ka përmirësuar kapacitetin tim për mendimin kritik dhe besimin e aftësinë për të folur në publik; ndërkaq isha e hapur për botën.

Sa ju e keni përdorur përvojën tuaj: Përvoja ime e parë me projektin ishte në vitin 2007. Që atëherë unë kanë pasur mundësin që të jem gjithnjë e më shumë e përfshirë, veçanërisht si studente në 2009-2010, por gjithashtu nga atëherë: përvoja në këtë projekti më ka , para së gjithash, lejuar mua që të qëndroj e përfshirë. Mbi këtë bazë, duke pasur mundësinë e propozimit të një leksion - së bashku me një ish-mësues timin

- është ndoshta shembulli më i shquar. Projekti E.E.E. ,më ka frymëzuar edhe mua për t’u bërë një mësuese, dhe për të mundësuar nxënësit e mi të marrin pjesë në projekte të tilla - duke parë që unë vetë e konsideroj atë një pasurim të jashtëzakonshëm. Së fundi, në terma të shkurtër, përfshirja ime në këtë projekt ka ndikuar studimet e mia, si duke më siguruar një përvojë mjaft të pazakontë në një kurrikul, si dhe duke më trajnuar mua për folur para turmave dhe kamera.

Këshilla për të tjerët për përfshirjen në projekt: Për mua, një projekt eTwinning është një mundësi e madhe dhe unë them: në qoftë se ju keni një shans për tu përfshirë, bëjë! Ajo ndryshon vizionin tuaj për botës, qasjen tuaj të dijes. Kjo do të rrisë kuriozitetin tuaj e të tjerëve, dhe unë mendoj se është një mundësi që ju nuk duhet ta humbisni.

Duke përmbledhur eTwinning: Përfshirja në eTwinning është e jashtëzakonshme, sepse është për ju dhe për të njohur pjesën tjetër të botës.

E frymëzuar për tu bërë mësuese

Page 47: GENERATION GENERATION

47

K A P I T U L L I 5

Natalia Patkiewicz (mosha: 21)

Student, Universiteti PlymouthProjekti eTwinning: “tolerancë” (2007). Mësuesi: Anna Tobiacelli.Shkolla: zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społec-znego Towarzystwa Naukowego, Polonia. Vendet: Spanjë dhe Poloni.

“Pas 8 vjetësh unë e kam të vështirë të kujtoj detajet të asaj që kam bërë në projektin eTwin-ning, por në sajë të tij kam marrë një kuptim më të mirë të kulturave të tjera. Gjithashtu shkëmbimet studentore ishin përvoja që më ndihmoi të mendoj më shumë globalisht.

Përvoja ime nga përfshirja në eTwinning patjetër kishte një ndikim të madh në zgjedhjet e mia studimore dhe më ndihmoi për të siguruar një vend në një universitet britanik. Unë gjithashtu arrita të fitojë me sukses një punë si ambasadore e studentëve, i cili kërkon kontakte me studentët ndërkombëtarë. Programi gjithashtu më ndihmoi për të qenë më mendjehapur, e cila është një pasuri e paçmuar kur lëviz për të jetuar në një vend tjetër.”

Frymëzuar për të studiuar jashtë vendit

Page 48: GENERATION GENERATION

48

Librit tonë po i vjen fundi, por jo historisë së eTwinning. Këta të rinj do të kenë një tregues, për tu përshtatur me të ardhmen e zhvillimit të Evropës. Evropës së ardhme, do ti duhet kapaciteti i të këtyre të rinjve, për të ruajtur kulturën e mirëkup-timit dhe tolerancës, për të vazhduar vlerësimin e diversitetit të gjuhës dhe kulturës; për ti mësuar fëmijët e tyre me një kontinent paqësore, ku qytetarët kanë të drejtën e lirisë në shumë mënyra, lirinë për të punuar, për të udhëtuar, për t’u kujdesur për të, si një ideal që vlen të përpiqet për të, për ta ruajtur.eTwinning do të vazhdojë të mbështesë vizionin e Evropës, do të vazhdojë të mbështesë të gjithë ju, që besoni se puna bash-këpunuese e projektit sjell më të mirë tek ju, si edukatorë, më të mirë tek nxënësit tuaj, shkollën tuaj dhe shoqërinë tuaj. Komuniteti eTwinning do të vazhdojë të zgjerohet dhe të sigurojë mjetet për mësuesit dhe nxënësit që të punojnë së bashku, të mësojnë së bashku, për të ndërtuar një vizion të së ardhmes.

Përfundimi

Page 49: GENERATION GENERATION

49

Rreth eTwinning

eTwinning – Komuniteti për shkollat në Evropë - Është një komunitet i mësuesve nga e gjithë Evropa, ku pjesëmarrësit mund të përfshijnë veten në shumë akti-vitete, nga diskutimet me kolegët, për realizimin e projekteve së bashku, si dhe duke shytëzuar mundësinë për t’u përfshirë në një shumëllojshmëri aktivitetesh të zhvillimit profesional si online, ashtu edhe ballë për ballë. eTwinning është krijuar nga Komisioni Evropian në kuadër të programit Erasmus + dhe gjatë 10 viteve që nga fillimi i saj, janë regjistruar më shumë se 330000 persona në 145000 shkolla.

Rendësia e eTwinning qëndron në një platformë të sofistikuar digjitale, e ar-ritshme në www.etwinning.net dhe e disponueshme në 28 gjuhë. Zona publike është e hapur për të gjithë dhe i ofron vizitorëve të internetit një sërë informa-cionesh se si të përfshihen në eTwinning, duke shpjeguar përfitimet që ofron veprimi dhe frymëzimin për punën bashkëpunuese të projektit.

Mësimdhënësit dhe stafi i shkollës mund të regjistrohen për të aksesuar një zonë të kufizuar të quajtur ‘eTwinning live’. Kjo është pjesë individuale, hyrëse për mësuesit në Komunitetit: ajo i mundëson përdoruesve të gjejnë njëri-tjetrin me anë të mjeteve për të gjetur kolegët, për të ndarë burimet, praktikat dhe ide-të nëpërmjet karakteristikave sociale dhe të bashkëveprojnë bashkëpunim në projektet me studentët dhe kolegëve të tyre nëpërmjet një mjeti të veçantë të quajtur TwinSpace.

‘eTwinning Live’ gjithashtu informon njerëzit me një gamë aktivitetesh të zhvil-limit profesional të përshkruara më lart.

eTwinning shpërblen përpjekjet e mësuesve në aktivitetet dhe projektet nga një sistem ‘Quality Labels’ për punën në projekte dhe certifikim për përfshirje në zhvillimin profesional.

eTwinning ofron një nivel të lartë mbështetës për përdoruesit e saj. Në secilin prej vendeve pjesëmarrëse (aktualisht 36) në Shërbimin e Mbështetjes Kom-bëtare (NSS) promovon veprimin, ofrohen këshilla dhe udhëzime për për-doruesit përfundimtarë dhe organizon një sërë aktivitetesh në nivel kombëtar. Në nivel evropian, eTwinning koordinohet nga Shërbimi i Mbështetjes Qendrore (CSS) menaxhuar nga Schoolnet Evropian, një patneritet me 31 Ministri të Arsim-it. Ky organ mban lidhje me sistemin statistikor nacional dhe është përgjegjëse për zhvillimin e platformës, si dhe duke ofruar një gamë të mundësive të zhvil-limit profesional dhe veprimtari të tjera të tilla si Konferenca Evropiane vjetore dhe Çmimi per aktivitetet, që I jepen mësuesit dhe nxënësit për të shpërblyer përfshirjen e tyre në projekte.

Page 50: GENERATION GENERATION

50

I N F O G R A F I K Ë T

Free Vectors Designed by Freepik.es

Përdoruesit e regjistruar: Shkollat e regjistruara:

Etiketimi i cilësisë evropiane:

2005

8,03125,719

67,450

138,566

2007 20152010

Pjesëmarrësit në projekt:

668 1,921 3,023

2007 2010 2015

11,186

38,041

2015

125,455

301,944

2005

20072010

2015

2,141

7,52415,479

24,641

2010

2007

2005

Sa shumë jeni rritur (përmirësuar).

Page 51: GENERATION GENERATION

51

I N F O G R A F I K Ë T

Free Vectors Designed by Freepik.es

Përdoruesit e regjistruar: Shkollat e regjistruara:

Etiketimi i cilësisë evropiane:

2005

8,03125,719

67,450

138,566

2007 20152010

Pjesëmarrësit në projekt:

668 1,921 3,023

2007 2010 2015

11,186

38,041

2015

125,455

301,944

2005

20072010

2015

2,141

7,52415,479

24,641

2010

2007

2005

Page 52: GENERATION GENERATION

52

Ku jemi tani.

I N F O G R A F I K Ë T

Free Vectors Designed by Freepik.es

11%

8 %

6%

EL 1%

SK 2%

PL 3%

IT 4%

ES

DE

FR

EN 52%

Projektet aktive: Subjekte të njohura:

Arsimi fillor

Arsimi i lartë

30%

26%

44%

Gjuha e përdorur në projekte:

Fillor dhe i mesëm

Stade profesionale

Catering&

Turizëm

ICT Biznesdhe

Marketing

Audiovizual Industriaushqimore

Shkencae të

ushqyerit

8,7% 8,06% 5,6% 5,4% 4,4% 4,3%Arsimi i mesëm

40,205

GJUHËTË HUAJA

PËRMES KURRIKULËS

GJEOGRAFIHISTORI

18%

ICT 8%

ART 7%

6%

5%5%

Pjesëmarrësit në projekte:

Page 53: GENERATION GENERATION

53

I N F O G R A F I K Ë T

Free Vectors Designed by Freepik.es

11%

8 %

6%

EL 1%

SK 2%

PL 3%

IT 4%

ES

DE

FR

EN 52%

Projektet aktive: Subjekte të njohura:

Arsimi fillor

Arsimi i lartë

30%

26%

44%

Gjuha e përdorur në projekte:

Fillor dhe i mesëm

Stade profesionale

Catering&

Turizëm

ICT Biznesdhe

Marketing

Audiovizual Industriaushqimore

Shkencae të

ushqyerit

8,7% 8,06% 5,6% 5,4% 4,4% 4,3%Arsimi i mesëm

40,205

GJUHËTË HUAJA

PËRMES KURRIKULËS

GJEOGRAFIHISTORI

18%

ICT 8%

ART 7%

6%

5%5%

Pjesëmarrësit në projekte:

Page 54: GENERATION GENERATION

54

Merrni ndihmë në gjuhën tuaj

N S S : K O N T A K T E

Shërbimet Kombëtare të Mbështetjes përfaqësojnë eTwinning në shtetin tuaj. Mund t’i Kontakti direkt për mbështetje ose trajnim nëpërmjet të dhënave të kon-taktit më poshtë.

AUSTRIÖsterreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen(Agjencia Kombëtare Austriake për Mësimin Gjatë Gjithë Jetës)Kontakti: Ursula Panuschka: [email protected], Martin Gradl: [email protected], Marcela Alzin: marcela.a[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.at

BELGJIKË (KOMUNITETI FRËNGJISHTFOLËS)Ministère de la Communauté française(Ministria e Komunitetit Frëngjishtfolës)Kontakti: Cécile Gouzee: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.enseignement.be/etwinning

BELGJIKË (KOMUNITETI HOLANDISHTFOLËS)EPOS vzwKontakti: Sara Gilissen: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.be

BELGJIKË (KOMUNITETI GJERMANISHTFOLËS)eTwinning Koordinierungsstelle in der DGJugendbüro der DGKontakti: Michèle Pommé: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/

BOSNJA DHE HERCEGOVINAAgjencia për arsimin parashkollor, parësor dhe dytësorKontakti:Žaneta Džumhur: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.aposo.gov.ba

BULLGARIЦентър за развитие на човешките ресурси(Qendra e Zhvillimit të Burimeve Njerëzore)Kontakti:Milena Karaangova: mkaraang[email protected] kombëtare e eTwinning: http://etwinning.hrdc.bg

DANIMARKËStyrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)Kontakti: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwin[email protected] kombëtare e eTwinning: http://etwinning.emu.dk

Page 55: GENERATION GENERATION

55

N S S : K O N T A K T E

ESTONIHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus(Fondacioni i Teknologjisë së Informacionit për Arsim)Kontakti: Elo Allemann: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1

FINLANDËOpetushallitus(Bordi Kombëtar i Arsimit)Kontakti: Yrjö Hyötyniemi: [email protected] eTwinning websites: http://www.edu.fi/etwinning www.edu.fi/etwin-ning/svenska (Swedish)

FRANCËCanopéBureau d’assistance national français (BAN)Kontakti:Marie-Christine Clément-Bonhomme: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.fr

GJERMANIPädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der KultusministerkonferenzKontakti: Ellen Kammertöns: [email protected] direkt: 0800- 3 89 46 64 64Faqja kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.de

GREQICTI “Diophantus” Instituti i Teknologjisë Kompjuterike dhe ShtypitΙνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)Kontakti: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.grNumri i telefonit (vetëm brenda Greqisë): 801 11 38946

HOLANDËEP-NufficKontakti: Marjolein Mennes: [email protected],[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.nl+31 (0)70- 426 02 60

HUNGARIOktatási HivatalPedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs FőosztályKontakti: [email protected] kombëtare e eTwinning: www.etwinning.hu

Page 56: GENERATION GENERATION

56

N S S : K O N T A K T E

IRLANDËLéargas, The Exchange Bureau (Zyra e Shkëmbimeve)Kontakti: Marie Heraughty: [email protected] kombëtare e eTwinning: www.etwinning.ie

ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISËНационална агенција за европски образовни програми и мобилност(Agjencia Kombëtare për Programet Evropiane të Arsimit dhe Lëvizshmëri)Kontakti: Dejan Zlatkovski: dejan.zlatkovs[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.mk

ISLANDËRannis - Qendra Islandike për HulumtimKontakti: Guðmundur Ingi Markússon: g[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.is

ITALIINDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa(Institutni Kombëtar i Dokumentacionit, Novacionit, dhe Hulumtimit në Arsim)Kontakti: [email protected] e ndihmës: etwinning.helpde[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.it

KROACIAgencija za mobilnost i programe Europske unije(Agjencia për Lëvizshmëri dhe Programet e BE-së)Kontakti: Tea Režek: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.hr/

LETONIValsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”(Agjencia për Programe Ndërkombëtare dhe Rininë)Kontakti: Santa Prancane: [email protected], [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.lv

LIHTENSHAJNITAgentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) (Agjencia Kombëtare për Çështjet e Arsimit Ndërkombëtar)Tel: +423 236 7222Kontakti: [email protected], [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li

LITUANIŠvietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+(Fondacioni i Mbështetjes së Shkëmbimeve Arsimore / Agjencia Kombëtare për Erasmus+)Kontakti: Violeta Čiuplytė: violeta.ciup[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.lt

Page 57: GENERATION GENERATION

57

N S S : K O N T A K T E

LUKSEMBURGANEFORE asbl - Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vieKontakti: Sacha Dublin: sacha.dubli[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.eTwinning.lu

MALTËDrejtoria për Cilësi dhe Standarde në ArsimDepartamenti i Menaxhimit të Programeve dhe Mësimit ElektronikKontakti: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://etwinning.skola.edu.mt

MBRETËRI E BASHKUARBritish Council (Këshilli Britanik)Kontakti: eTwinning Team: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.britishcouncil.org/etwinning

NOVERGJISenter for IKT i Utdanningen(Qendra Norvegjeze për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit në Arsim)Kontakti: Lisbeth Knutsdatter Gregersen: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning

POLONIFondacioni për Zhvillimin e Sistemit ArsimorKontakti: Barbara Milewska: [email protected], etwinning@frse.org.plFaqja kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.pl

PORTUGALIDireção-Geral da Educação – Ministério da Educação(Drejtoria e Përgjithshme për Arsimin – Ministria e Arsimit dhe e Shkencës)Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)(Ekipi i Burimeve dhe Teknologjisë Arsimore)Kontakti: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://etwinning.dge.mec.pt/

QIPROFondacioni për Menaxhimin e Programeve të Mësimit Gjatë Gjithë Jetëspersoni i kontaktit: Thekla Christodoulidou: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.org.cy

REPUBLIKA ÇEKEDům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní agentura programu Erasmus+(Centre for International Cooperation in Education - National Support Service for eTwinning, National agency for Erasmus+)Kontakti: Martina Nebeska, Pavla SabatkovaContact email: etwin[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.cz

Page 58: GENERATION GENERATION

58

N S S : K O N T A K T E

RUMANIInstitutul de Stiinte ale Educatiei(Instituti për Shkencat Arsimore)Kontakti: Simona Velea [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.ro

SERBIAFondacioni TempusKontakti: [email protected] Faqja kombëtare e eTwinning: http://erasmusplus.rs/

SHQIPËRIADrejtoria Arsimore e Teknologjive dhe StatistikaveMinistry of Education and Sport of AlbaniaKontakti: Ornela Koleka: [email protected]

SLLOVAKIUniversiteti i ZilinësKontakti: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova: lubica.sokolik[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.sk

SLLOVENICenter RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS (Qendra e Republikës së Sllovenisë për Lëvizshmëri dhe Programe të Trajnimit Arsimor) Kontakti: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/

SPANJËInstituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del ProfesoradoMinisterio de Educación, Cultura y Deporte(Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Sporteve)Kontakti: Carlos J. Medina: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.etwinning.es

SUEDIUniversitets- och högskolerådet.(Këshilli Suedez për Arsimin e Lartë)Kontakti: Jenny Nordqvist: jenny.no[email protected] kombëtare e eTwinning: http://www.utbyten.se

TURQIMEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü(Ministria e Arsimit Kombëtar: Drejtoria e Përgjithshme e Novacionit dhe Te-knologjive Arsimore) Kontakti: Mehmet Fatih DÖĞER: [email protected] kombëtare e eTwinning: http://etwinning.meb.gov.tr

Page 59: GENERATION GENERATION
Page 60: GENERATION GENERATION

Festimi i dhjetëvjetorit të eTwinning

eTWINNING GENERATION

eTWINNING GENERATION