google analytics nâng cao - remarketing google analytics

48
Google Confidential and Proprietary Google Analytics Nâng Cao Google Analytics Nâng Cao Mai Phương – Hải Ly Adwords Specialists, Google Southeast Asia

Upload: vuongplus

Post on 14-Apr-2017

486 views

Category:

Marketing


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

Google Confidential and Proprietary

Google Analytics Nâng Cao

Google Analytics Nâng Cao

Mai Phương – Hải Ly Adwords Specialists, Google Southeast Asia

Page 2: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nội dung của buổi toạ đàm ngày hôm nay

Google Confidential & Proprietary

Cài đặt Mục Tiêu (Goals)

Cài đặt báo cáo Thương Mại Điện Tử/Ecommerce

Remarketing/Tiếp thị lại với Google Analytics

Thử nghiệm nội dung - A/B Testing

Page 3: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

Google Confidential and Proprietary

Google Analytics GoalsMục tiêu tiếp thị

Page 4: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Mục Tiêu (Goals)

• Mọi trang web đều phải có một Mục tiêu▪ Mục tiêu kinh doanh của chúng ta là gì? ▪ Lý do chúng ta có một website?

• Các ví dụ :

Trang Cảm Ơn Download Phần Mềm Đăng Kí Tài Khoản

Xem hơn ba trang web Ở trên trang web hơn 5 phút

Google Confidential & Proprietary

Page 5: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

• Trong Google Analytics, một mục tiêu đại diện cho một mục tiêu của trang web, ví dụ như:

▪ Một trang được xem bởi người dùng sau khi họ thực hiện một hành vi được mong muốn.

▪ Một khoảng thời gian cụ thể ở trên trang web của người dùng. ▪ Một số lượng trang web cụ thể được xem bởi người dùng trên trang web.

Mục Tiêu (Goals)

Google Confidential & Proprietary

Page 6: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Bốn Dạng Mục TiêuTrong Google Analytics, có bốn dạng mục tiêu:

▪ Mục tiêu trang đích sẽ kích hoạt một chuyển đổi khi khách hàng xem một trang cụ thể trên website của bạn.

▪ Mục tiêu thời lượng trên trang web sẽ kích hoạt một chuyển đổi khi khách hàng ở trên trang web của bạn lâu hơn hay ngắn hơn một khoảng thời gian mà bạn chọn.

▪ Mục tiêu số trang mỗi truy cập kích hoạt một chuyển đổi khi một khách hàng xem nhiều hay ít hơn một số lượng trang mỗi lượt truy cập.

▪ Mục tiêu sự kiện kích hoạt một chuyển đổi khi một khách hàng tương tác với nội dung có thể theo dõi độc lập từ trang web hoặc tải màn hình.

Google Confidential & Proprietary

Page 7: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

ỚC

MỤ

C T

IÊU

Đo lường Mục tiêu trong quá trình mua hàng

Nhận Thức Xem Xét Ưa Thích Hành Động

Mua hàngỞ trên trang web > 3 phút

Vào > 2 trang trên domain

Vào thăm trang Về chúng tôi

Xem video sản phẩm

Thăm trang “Tính năng Sản phẩm”

Tạo tài khoản thành viên

Đăng kí bản tin khách hàng

Nhấp vào nút “Like trên

Facebook”

Sử dụng công cụ tìm kiếm địa điểm

Tải về coupon

Google Confidential & Proprietary

Page 8: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Như vậy với đơn vị bán hoa tươi online Mục tiêu 1: Khách hàng ở trên trang web từ 3 phút trở lên

Mục tiêu 2: Vào trên 2 trang con trên domain

Mục tiêu 3: Khách hàng xem video sản phẩm

Mục tiêu 4: Khách hàng thăm trang “Tính năng Sản phẩm”

Mục tiêu 5: Khách hàng tạo tài khoản thành viên

Mục tiêu 6: Khách hàng đăng kí bản tin khách hàng

Mục tiêu 7: Khách hàng nhấp vào nút “Like trên Facebook”

Mục tiêu 8: Sử dụng công cụ tìm kiếm địa điểm cửa hàng (xem bản đồ trên trang web)

Mục tiêu 9: Khách hàng tải về coupon

Mục tiêu 10: Khách hàng hoàn tất thanh toán

Google Confidential & Proprietary

Page 9: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài đặt Mục Tiêu1

2

3

Google Confidential & Proprietary

Page 10: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài Đặt Mục Tiêu

Tạo Mục Tiêu

Google Confidential & Proprietary

Page 11: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Mô Tả Mục Tiêu

Google Confidential & Proprietary

Page 12: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài Đặt Mục TiêuMô Tả Mục Tiêu

Google Confidential & Proprietary

Page 13: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Chi Tiết Mục Tiêu

Nhập thông tin Mục tiêu:Copy và dán URL mục tiêu, thường là trang “Cảm ơn” và

“Xác nhận

Định nghĩa kênh (Không bắt buộc):

Copy và dán URL mục tiêu của từng bước trong quá trình

Lưu ý: Cho cả mục tiêu và nhóm kênh, chúng ta không phải viết toàn bộ đường URL. Chúng ta chỉ cần thêm đường URI cần thiết (chi tiết trang web sau tên miền hoặc tên trang chủ, ví dụ

/category.asp)

http://www.example.com/thankyou.html

Đường URI

Bắt đầu bằng: /muahang/Bằng: /muahang/dangki.html

Google Confidential & Proprietary

Page 14: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Mục tiêu theo ngưỡng thích hợp nhất để đo sự tương tác của người dùng với trang web.

Định nghĩa các Mục tiêu theo ngưỡng

Mục tiêu thời lượng ở trên trang web

Mục tiêu Số trang/Màn hình truy cập

Google Confidential & Proprietary

Page 15: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

© 2008 Google

Giá trị của Mục tiêu

• Gán giá trị tiền tệ cho các mục tiêu• Ví dụ:

1. Đội bán hàng có thể kí hợp đồng với 10% khách hàng yêu cầu gọi lại. 2. Giá trị trung bình mỗi giao dịch là 500. 3. Theo đó, bạn nên gán $50 cho mỗi mục tiêu “Liên lạc với tôi”

Giá trị Mục tiêu

Google Confidential & Proprietary

Page 16: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

Câu hỏi: Nếu tôi muốn đo lường số người ở lại trang mua hàng từ 1 phút trở lên, tôi nên sử dụng loại mục tiêu nào?a. Trang đíchb. Thời lượngc. Số trangd. Sự kiện

Google Confidential & Proprietary

Page 17: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nhập mục tiêu từ GA sang Adwords

Lợi ích của việc nhập mục tiêu Google Analytics

●Truy cập vào chuyển đổi và dữ liệu Google Analytics có liên quan đến

nhấp chuột AdWords của bạn.

●Xem dữ liệu chuyển đổi Google Analytics trong AdWords.

●Cho phép Trình tối ưu hóa chuyển đổi truy cập vào dữ liệu giúp tối ưu

hóa giá thầu, có khả năng tăng chuyển đổi và giảm chi phí.

Google Confidential & Proprietary

Page 18: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nhập mục tiêu từ GA sang Adwords

Để nhập mục tiêu Analytic sang cài đặt chuyển đổi của Adwords, các điều kiện sau cần phải được bảo đảm:

1. Analytics và Adwords phải được liên kết với nhau

2. Bật Auto tagging trong tài khoản Adwords.

3. Bật chia sẻ dữ liệu trong tài khoản Google Analytics để cho phép Analytics và Adwords hoạt động cùng nhau.

4. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các mục tiêu trong Google Analytics và chúng có các chuyển đổi đã được hoàn thành thông qua lưu lượng truy cập từ Adwords.

Google Confidential & Proprietary

Page 19: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nhập mục tiêu từ GA sang Adwords

Nhập Mục tiêu sang Adwords:

1. Vào tab “Công cụ và phân tích” trong tài khoản Adwords của bạn. Chọn Chuyển đổi

Google Confidential & Proprietary

Page 20: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nhập mục tiêu từ GA sang Adwords

2. Chọn ” Nhập từ Google Analytics” ở bảng chuyển đổi.

Google Confidential & Proprietary

Page 21: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Nhập mục tiêu từ GA sang Adwords

3. Chọn Mục tiêu hay Giao dịch mà bạn muốn từ danh sách này. Ấn nhập

Google Confidential & Proprietary

Page 22: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

GA Goals và Chuyển Đổi Adwords

Analytics: Goals AdWords: Chuyển đổi

Số lượng Một lần trên mỗi phiên theo mục tiêu được

định cấu hìnhSố lần chuyển đổi duy nhất: Một lần trên mỗi

nhấp chuột quảng cáo

Tất cả chuyển đổi: Nhiều lần trên mỗi nhấp

chuột quảng cáo

Thời gian phân

phối

Thời gian hoàn thành mục tiêu Thời gian của nhấp chuột quảng cáo cuối

cùng trước khi chuyển đổi, không phải thời

gian của chính chuyển đổi

Nguồn phân phối Kiểu nhấp chuột cuối cùng gián tiếp theo

mặc định, nhưng không thể định cấu hình.

Chỉ được tính nếu người dùng đã nhấp vào

quảng cáo từ tài khoản AdWords (chỉ lưu

lượng truy cập google/cpc)

Báo cáo Được báo cáo đầy đủ sau thời hạn xử lý 72

giờ

Được báo cáo hàng ngày cho thời lượng

chuyển đổi mà bạn đã chọn (7-90 ngày, mặc

định: 30 ngày)

Google Confidential & Proprietary

Page 23: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

INTERNAL: Google Confidential and Proprietary

Giới thiệu về thương mại điện tử

Page 24: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tại sao phải dùng thương mại điện tử thay vì Mục Tiêu Nếu bạn có nhiều dòng sản phẩm: Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị đặt hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?

Google Confidential & Proprietary

Page 25: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài đặt Thương Mại Điện Tử

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 1

Google Confidential & Proprietary

Page 26: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài đặt Thương Mại Điện Tử

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 2 : Cài Mã thương mại điện tử/Ecommerce code bên cạnh thẻ Analytics Hướng dẫn nếu bạn sử dụng Google Tag Manager

Google Confidential & Proprietary

Page 27: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Cài đặt Thương Mại Điện Tử

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Sử dụng Báo cáo : Theo dõi doanh thu mỗi giao dịch và số lượng sản phẩm trên mỗi giao dịch Sản phẩm nào bán chạy và theo suy luận, sản phẩm nào phù hợp nhất Khách hàng cần bao lâu để đưa ra quyết định mua hàng.

Google Confidential & Proprietary

Page 28: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

Google Confidential and Proprietary

Danh Sách Remarketing Từ GA

Page 29: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Tiếp Thị Lại 1

2

Tài khoản analytics phải được liên kết với tài khoản Adwords

Google Confidential & Proprietary

Page 30: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Tiếp Thị Lại

2

Chon tài khoản adwords được liên kết với tài khoảnAnalytics

1

2

Google Confidential & Proprietary

Page 31: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Tiếp Thị Lại

Một số danh sách mặc định được đề nghị trên Analytics

Danh sách nâng cao

Google Confidential & Proprietary

Page 32: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Nâng cao - Nhân khẩu học

Google Confidential & Proprietary

Page 33: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Nâng cao - Công nghệ

Ví dụ, chỉ nhắm mục tiêu đến những người dùng thiết bị của Apple và Nokia

Apple, Nokia

Google Confidential & Proprietary

Page 34: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Nâng cao - Hành vi

Apple, Nokia

Ví dụ, chỉ nhắm mục tiêu đến những người dùng thiết bị của Apple và Nokia

Giao dịch là tổng số lần hoàn thành mua hàng trên trang web của bạn.

Thời gian trên phiên của mỗi kháchVí dụ: chỉ tiếp thị lại cho những người ở trên phiên > 2’

Ví dụ: nhắm mục tiêu đến những người đã vào nhưng chưa quay lại website trong 1 tuần (>= 7)

Chỉ nhắm đến những người đã qua một số phiên cụ thẻ nào đó trên website.\

Google Confidential & Proprietary

>= 120

Page 35: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Nâng cao - Nguồn lưu lượng

Apple, Nokia

Nhắm mục tiêu đến những người vào web từ nguồn cụ thể nào đó

Google Confidential & Proprietary

Page 36: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Tạo Danh Sách Nâng cao - Điều kiệnĐây là một cách nhắm mục tiêu rất chi tiết, sử dụng được hầu hết các biến trong bảng số liệu của Analytics để tạo điều kiện

Google Confidential & Proprietary

Page 37: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

INTERNAL: Google Confidential and Proprietary

Thử nghiệm nội dungA/B testing

Page 38: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Thử nghiệm hiệu quả cho phiên bản khác nhau của trang web và các dòng sản phẩmTÌm ra thiết kế của trang web/sản phẩm đạt được Mục tiêu (Goal) hiệu quả nhất

Google Confidential & Proprietary

Page 39: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 1: Thiết kế các trang thử nghiệm cho các dòng sản phẩm

Google Confidential & Proprietary

Page 40: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 2: Click Tạo Thử Nghiệm với URL thử nghiệm của các trang sản phẩm

Google Confidential & Proprietary

Page 41: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 3: Cài đặt URL thử nghiệm và biến thể theo hướng dẫn

Google Confidential & Proprietary

Page 42: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 4: Chọn Goal/Mục tiêu để đo lường hiệu quả cho từng biến thể trang web

Google Confidential & Proprietary

Page 43: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 5: Cài đặt URL ban đầu và các biến thể theo hướng dẫn

Google Confidential & Proprietary

Page 44: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 6: Cài đặt URL ban đầu và các biến thể theo hướng dẫn

Google Confidential & Proprietary

Page 45: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 7: Thêm Experiment Code vào URL ban đầu để bắt đầu thử nghiệm

Google Confidential & Proprietary

Page 46: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 8: Sau khi hoàn tất cài đặt, báo cáo thử nghiệm sẽ tự động chạy để so sánh hiệu suất của các phiên bản khác nhau cho các trang web.

Google Confidential & Proprietary

Page 47: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

@vinoaj

Thử nghiệm nội dung

Tại sao phải thiết lập theo dõi thương mại điện tử?Bước 9: Thử Nghiệm sẽ kết thúc khi 1 phiên bản website đạt hiệu suất cao nhất hoặc không có trang phiên bản nào khác tốt hơn trang ban đầu

Google Confidential & Proprietary

Page 48: Google Analytics Nâng Cao - Remarketing Google Analytics

Trân trọng cảm ơn!

Tư vấn thêm miễn phí tại số 1800-9294