guide email-marketing-v nese

of 31 /31
Làm quen với Email Marketing 2.0 Những điều cần biết để thực bắt đầu một chiến dịch Email Marketing hiệu quả By vinaContact.com

Author: blog-bam-xuc

Post on 18-Jul-2015

94 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lm quen vi

  Email Marketing 2.0Nhng iu cn bit thc bt u mt chin dchEmail Marketing hiu qu

  By vinaContact.com

 • Lm quen vi Email Marketing 2.01

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Ni dung:Gii thiu Trang 2Email Marketing l g? Trang 3u im & Nhc im ca Email Trang 3Ti sao bn chn Email Marketing Trang 5Cc bc thc hin mt chin dch Email Marketing Trang 6Thu thp a ch Email Trang 6Thit k v xy dng ni dung Email Trang 12Gi v theo di kt qu chin dch Trang 20Nhng iu cn ch khi gi Email Trang 20Theo di v phn tch kt qu Trang 22Kt hp Google Analytics nh gi hiu qu chin dch Trang 24Trnh Spam v tng t l vo Inbox Trang 27Lm th no chn c phn mm Email Marketing tt? Trang 28Gii thiu vinaContact nh cung cp dch v Email Marketing Trang 30

 • Lm quen vi Email Marketing 2.02

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Gii thiuLm ch mt cng vic kinh doanh lun yu cu bn phi tm nhng cch thchhp tng doanh s bn hng nhng vn m bo chi ph thp nht c th.Bn c th nghe n Email Marketing v ang c nh ng dng nhngcha bit bt u t u. Trong ti liu ny, chng ti cung cp cho bn nhngkhi nim c bn gip bn c th bt u thc hin chin dch Email Marketingca mnh.

  Khng ging nh cc hnh thc Marketing trc tuyn khc nh : Marketing quaWeb, marketing qua cng c tm kim, qung co thng qua cc mng l i linkt,...bn c th phi tm n mt nh cung cp dch v chuyn nghip. ViEmail Marketing bn c th t thc hin nu thi gia n ca bn cho php.

  Tt c, ch yu cu bn b mt cht thi gian tm hiu, thu thp thng tin, vit nidung email, v gi ti cc a ch thu thp c. Khng cn n kin thcchuyn su v ai cng c th lm c.

  Uhm, khng nn ni qu nhiu v n lc tm hiu xem ti liu ny c nhngg. Chng ta hy cng bt u!

 • Lm quen vi Email Marketing 2.03

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Chng 1. Email Marketing l g

  Theo Wikipedia - Email Marketing l mt hnh thc ca Marketing trc tip sdng email (th in t) lm phng tin truyn thng tin ti khch h ng timnng. Theo nh ngha rng: mi mt email gi ti mt khch hng hoc khchhng tim nng u c th coi nh l email-marketing. Tuy nhin EmailMarketing thng c dng ch:

  Gi email nhm tng cng mi quan h ca cng ty vi cc khch hn g hinti hay trc y nhm khuyn khch lng trung thnh ca khch hng v tothm cc hp ng vi cc khch hng ny.

  Gi email bin mt ngi quan tm thnh khch hng hoc thuyt phckhch hng hin ti mua sn phm/dch v ngay lp tc.

  Vic a cc qung co vo trong email c gi bi cc cng ty ti khchhng ca h. V vic gi cc email qua internet (c cc h thng email tn tingoi internet).

  Mt s u im ca Email:

  D s dng: Email gii phng chng ta khi nhng cng vic t nh t hngngy, gip chng ta qun l danh sch lin h, gi mail nhanh chng, l u li lchs gi mail, cc thng tin quan trng ca chng ta.

  Tc : Email c gi ngay lp tc ti bt c u trn th gii v khng cdch v no khc hn c Email v tc .

  An ton v ng tin cy: Gii bo mt thng tin ang n lc hng ngy cithin vic bo mt cho vic gi email. Cc email ngy nay c gi i cm ha nhiu hnh thc v email vn c coi l an ton cho n thi im ny.

  D dng trong vic truyn ti thng tin: khi ai mun tr li email vi thngtin ca email trc , n gin ch cn nhn reply, hoc nh km mt emailno .

  D t ng ha: Chng trnh email no cng gip bn to mt tr li t ngmt cch d dng. Cc chng trnh Email Marketing hin ti cn cho php bnto cc kch bn gi t ng nh: gi 1 gi sau khi ng k, gi hng tun, gikhi mua hng,m s c cp trong cc chng sau.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.04

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Thn thin vi mi trng: Email l cng c thn thin mi trng nht trongcc loi phng tin truyn thng. Khng nh th tn thng thng s dnggiy cha nhiu ha cht. Bn khng phi lo lng g v mi tr ng khi s dngEmail.

  S dng ha: Bn c th to nhiu hiu ng mu sc, chn video, mthanh, hnh nh, bu thip vo trong email ca mnh. Lm cho email hp dnhn nhiu so vi mt bc th thng thng.

  L cng c qung co hu hiu: s dng Email hin ang c coi l chinlc c bn trong cc cng ty.

  D c nhiu u im nhng Email cng c mt s nhc im nht nh:

  Virus: Email c coi l chng trnh pht tn virus hu hiu, virus c th tnhp v t pht tn bng cch gi cc email nh km virus vo danh sch linh ca bn. Ngy nay cc my ch email thc hin qut virus tt c cc emailvo ra cng file nh km, nhng vn cn c cc nguy c i vi cc virus chac pht hin.

  Spam: Khi Email c s dng gi tin nhn, qung co khng mong mungy phin toi, chng c gi l Spam (th rc). Kim tra v xa cc email nhvy tn rt nhiu thi gian. Lc th rc l mt trong nhng tnh nng tnh yuca chng trnh email. Th rc cn lin quan n vn la o hoc modanh nhm mt mc ch no .

  Hacking: Khi mt email c gi i m cha ti ni, n s nm u giacc my ch trn th gii. Do , email c th b hack bi mt hacker chuynnghip.

  Hiu lm: Cng nh bt k phng tin giao tip no khc, email cng c thgy hiu lm nu nh bn din t khng r rng hay vi v.

  Email di: Email c ni dung qu di v khng ch trng n cch trnh by cth khin ngi c mt mi. a s h thng b qua nhng email nh vy.

  y Inbox: Mt trong nhng iu phin toi ca email l b y Inbox, nht lnhng hp mail c dung lng hu hn. Khi y, email mi c gi ti s bgi tr li, i khi gy phin toi cho c ngi gi ln ngi nhn.

  Kim tra Inbox thng xuyn: lun cp nht, bn phi kim tra inboxthng xuyn. iu ny i khi gy mt thi gian v phn tn s tp trung lmgim hiu qu cng vic ca bn .

 • Lm quen vi Email Marketing 2.05

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Ti sao chn Email Marketing- Chi ph thp: Bn c th tng tng khi cha c Internet, gi i mt

  bc th tn bao nhiu tin? Chi ph cho mt email c tnh thp hn 20ln so vi gi th trc tip.

  - Hiu qu: Email marketing cho php bn ch ng giao tip vi khchhng hin ti v tim nng thay v th ng ch h ti gh thm ca hnghay website ca bn. Bn c th d dng phn nhm khch hng ngin bng vic qun l cc danh sch.

  - Cho phn hi ngay lp tc: Email marketing c 2 u im ln so vicc phng tin khc: Mt l n cho php bn t thc hin chin dchca mnh bng cc phn mm email marketing. Hai l n cho kt qungay lp tc, vi cc li ku gi hnh ng nh click vo y ngk, tm hiu thm v dch v ca chng ti, thng cho ngay kt qutrong vng 48 gi.

  - C th o lng c: Khng ging nh mt s phng tin marketingkhc, bn c th d dng theo di v o lng t l, ngi m email, t lclick vo lin kt, lin kt no c click,bng cc phn mm emailmarketing.

  - Marketing phm vi ton cu: Bn c th d dng tip cn khch hng bt c u.

  - Cho php khch hng t la chn: Khch hng c th ch ng chnhay khng chn nhn email ca bn.

  - T ng ha: Nh ni trn, vi phn mm Email Marketing bn c th thc hin email marketing 24 gi mt ngy bng cc kch bn tng.

  - N d dng: Chng trnh email marketing cho doanh nghi p va v nhkhng cn ci t, ch cn ng nhp v s dng ngay lp tc. Ch ngtrnh cng tch hp sn cc mu email bn s dng. Bn cng khngcn phi lo lng v vic thu hay cu hnh my ch gi email na.

  Bn c th thu c li ch t Email Marketing? tn dng c li ch ca Email Marketing, bn cn thc hin c mtchin dch Email Marketing tt. Khng n gin nh vic dng Outlook hay phn

 • Lm quen vi Email Marketing 2.06

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  mm gi email hng lot gi email qung co v yu cu h mua mt ci g ca bn.

  Mt chin dch Email Marketing thnh cng c th cho bn cc phn th ngsau:

  - Tng doanh s bn hng ca bn

  - Gim chi ph Marketing

  - Xy dng s trung thnh ca khch hng

  - Rt ngn chu trnh bn hng

  - Tit kim thi gian bng cch t ng ha

  Email Marketing c th thc hin di nhiu hnh thc khc nhau v nhiu cchcc nhau. Nhng bt u, bn c th thc hin ngay lp tc theo mt sbc c bn sau:

  Bc 1: Thu thp a ch Email.

  Bc 2: Xy dng ni dung Email

  Bc 3: Gi v theo di kt qu

  Chng 2. Cc bc thc hin chin dch EmailMarketing

  Thu thp a ch Emaily khng phi l cng vic d dng, a s chng ta ngay t u khng h xydng mt kch bn thu thp a ch email ca khch hng. N d dng vchng ta ngh l c th mua ngay c mt danh sch hng triu a ch ch vivi trm ngn ng. Hoc l nh cung cp dch v Email Marketing c th lmsn cho chng ta.

  S thc khng phi nh vy, nh th l vi phm php lut.

  Email Marketing cn c gi bng mt tn khc Email Marketing cho php.Ngha l bn ch gi email khi c s ng ca ngi nhn.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.07

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  L do khng nn mua a ch email trn mng:

  Bn c th thy ngay nhiu li rao vt hp dn trn mng:

  - 24 triu a ch Email ch vi 300 ngn ng!

  - Tt c u c test cn thn!

  - Km theo phn mm gi email m bo vo inbox 99%...

  Tt c u l gi di. Bn khng nn mua v nhng l do sau :

  L do 1: Mua bn danh sch a ch email l vi phm php lut.

  L do 2: Chng khng hiu qu.

  Trong Email Marketing, khng ph i danh sch ln l hiu qu. iu quan trngl cht lng.

  Cc email trong danh sch (m b n mua) c lc bi cc phn mm tm kima ch email, vic ny thc hin hon ton t ng. Do khng c c chphn loi cng nh chn lc cn thn.

  Trong s cc email c rt nhiu email ca cc cng ty, c quan nc ngoi.Quan im ca h v Spam rt cht ch. H sn sng bo c o bn vi n vqun l my ch hay website ca bn. V khi c bo co bn SPAM hm th ca h, bn c th b ngng cung cp dch v bt c lc no.

  Cng s rt th v khi email spam ca bn lt vo n v chuyn trch v vn gi th rc ca chnh ph. Hay mt b no y lin quan.

  Phn ln email trong danh sch c bn c thu thp t 7-8 nm trc,chuyn qua nhiu th h ch cn phn nh trong s chng l ang hot ng.

  Ch nhn cc email nm trong danh sch ny cng b nhng ngi khc nhbn spam, nn c th h s rt khng vui nu li nhn c email ca bn.

  Vic gi email theo phn loi tng i tng l vic cn thit trong EmailMarketing. S rt tn km v khng hiu qu nu nh bn gi email ti sai itng.

  L do 3: Tt c email u c test cn thn! iu ny khng ng. Mt sphn mm cho php bn chng thc cc email hot ng, nhng vic kim trachng cng khng h d dng. Khi phn mm gi yu cu ti cc my chemail nh Yahoo, a s kt qu tr v b li do Yaho o t chi chp nhn yucu truy vn khng r ngun gc.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.08

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  L do 4: Km theo phn mm gi Email m bo vo Inbox 99%! iu ny vl. Ai lm Email Marketing hay m t ngi chuyn v CNTT u bit. Vic giemail vo Inbox c mt s yu cu bn phi p ng c:

  - My ch gi email Smtp ca bn phi c uy tn, xc thc bng a ch IPtnh.

  Cho d bn c mt a ch IP tnh cng khng chc chn c b lc caca Yahoo chp nhn, vi Gmail th vic ny c v d dng h n. V bncn phi cu hnh mt s bc chng thc kh rc ri.

  Bn nn bit, mi email bn gi i u c phn Header cha cc thngtin v email ca bn nh: my ch gi email, a ch gi email, a chemail bo co bn vi phm, xc thc,

  - Ni dung Email c im thp trong thang im m b lc Spam nh gi.Vic ny s c cp phn sau: Xy dng ni dung Email.

  Phn mm email bn c qung co s dng my tnh ca bn gi email.a ch IP my tnh ca bn th ng l a ch ng, vic m bo vo cInbox l rt thp, thm ch l khng th. Chc chn c nhiu bn th v nhn ra iu ny.

  Quay tr li vi vic thu thp a ch email (hp php) ca bn.

  Cht lng danh sch email ca bn ph thuc rt ln vo vic bn tin hnhthu thp a ch nh th no. Mt danh sch cht lng s m bo mi ngisn sng v thch th khi nhn email ca bn. H bit bn v dch v, sn phmm bn cung cp. V c th sn sng mua sn phm, dch v ca bn nhiu ln.

  Di y l mt s phng php thu thp thng tin thng dng:

  1. Thu thp thng tin qua Website:

  Li thng thng nht ca 1 website l: Khng thu thp a ch Email

  Bn cn phi tin hnh thu thp a ch ngay lp tc, thm ch bn cn ch a ck hoch thc hin mt chin dch Email marketing lc ny.

  Bn nn tch hp ngay cc webfrom, lin kt thu thp thng tin khch hng lnwebsite, khi bn a ra cc sn phm, dch v ca bn.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.09

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Mt s thng tin bn nn thu thp t khch hng nh :

  - Thng tin lin lc

  - Khch hng bit c bn qua u (qung co, bo, cng c tm kim,)

  - Thng tin gii tnh, tui

  - Lch s mua hng ( tng mua, cha mua,)

  - Quy m cng ty khch hng

  - Cc dch v khch hng mun nhn thng tin (m bn cung cp)

  Ti sao bn li cn nhng thng tin ny? V chng gip bn phn nhm danhsch khch hng bn c th gi nhng chin dch ring ti tng nhm c th.

  Hnh 2.1 Phn loi khch hng da trn Webform

  Bn c th t mt lin kt ng k hay form ng k bt c ni u trnwebsite ca bn.

  2. Thu thp t mng li quan h:

  Hy tch cc tham gia trao i business card vi mi ngi trong cc bui hitho, ba tic, v ng qun xin php c gi email ti h. Bn cng nn tothi quen gi email cho h trong vng 3 ngy v cp ti vn bn tng traoi. Mt s a im bn c th tin hnh trao i:

 • Lm quen vi Email Marketing 2.010

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  - Cu lc b, hip hi

  - Trin lm thng mi

  - Hi tho - Seminar

  3. Mt s ngun khc bn c th tch hp thm form ng k:

  - Trong cc bn kho st s hi lng ca khch hng

  - Trong form vn chuyn hng ha khi khch hng mua sn phm twebsite

  - Trong form mua hng khi khch hng mua s n phm t website

  - Trong cc email xc nhn hay giao dch

  - Trong chng nhn thanh ton trc tuyn

  - Trong ha n

  - Trong cc bi vit

  - Trong cc n phm pht hnh

  - Trong cc thng tin cng khai c a cng ty nh brochure, catalog,

  4. Cung cp cc bn bo co min ph, cc tin tc hu ch hoc cc phnmm min ph.

  Bng cch yu cu khch gh th m in thng tin khi mun download hay ctng mt sn phm min ph ca bn. y l mt cch thng c dng nhtkhng ch trn internet.

  5. Ngun a ch t cc n v Mi gii danh sch:

  Cc nh mi gii thng l cc cng ty marketing thu thp v bn cc thng tinv khch hng. Nu bn nh mua li danh sch t cc cng ty ny, hy ch vn hp php ca danh sch. Nu khng vic ny s ph hy hnh nh cacoong ty bn.

  Gi : C rt nhiu blog, din n, mng x hi h tr vit bi dng HTML. Bnc th a bi vit ca mnh ln v km cui bi mt lin kt ku gi kiunh: ng k tip tc nhn bi vit v ch ny qua Email v lin kt nti form ng k trn website ca bn.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.011

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Mt s gi thit k form ng k hiu qu:

  C rt nhiu kha cnh to ra mt form ng k c hiu qu. Di y lnhng gi v vic to mt form ng k chin dch marketing ca bn.

  1. V tr:

  Da theo thi quen, c im sinh l cng nh tm l ca ngi duytweb. S lun l tt nht nu t form ca bn mt trong cc v tr sau:

  - Bn phi, pha trn cng.

  - Bn tri, di thanh naviagation hoc

  - cui trang, ngay di ni dung

  2. Thng ip mi gi:

  Form ng k hiu qu phn ln ph thuc vo li mi gi ca bn. Nng vai tr quan trng trong vic thu ht s ch ca mi ng i cngnh thuyt phc mi ngi tin tng bn cho bn thng tin ca h.

  S l tt nht nu bn bao gm li ch m ng i ng k c c trongmt s mu cu ku gi mnh m. Nh :

  ng k nhn cc mo tng hiu qu chin dch ca bn

  ng k ti v bo co TMDT mi nht 2010

  ng k c u i 20% ngay trong hm nay

  3. Cung cp li ch cho ngi ng k:

  Bn nn cung cp nhiu thng tin gi tr, bo co min ph, m gim gi,phn mm, chng trnh khuyn mi,nu khng c cc li ch ny thli ku gi ca bn cng khng tn ti v mi ng i s chng c l do g a cho bn a ch email ca h c.

  4. Thit k form:

  Mt form ng k c thit k tt s tng ng k t l chuyn i (tkhch gh thm thnh khch hng) c a bn. Nu qu trnh ng k phctp, khng r rng v thu thp qu nhiu thng tin ring t ca khch thbn s khin h nghi ng v e ngi.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.012

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Hy ch tp trung vo nhng thng tin quan trng nht, v gii thch rrng v chnh sch ring t cng nh nhng g khch s nhn c saukhi ng k.

  Thit k v xy dng ni dung EmailThit k Email:

  Quyt nh Email c thit k nh th no cng l mt trong nhng b cquan trng trong vic thc hin chin l c Email marketing ca bn. Thit kEmail i hi phi chn mt kiu nh dng nh l th tin tc, thip chc mng,th ng, cho hng,

  Ngi c a phn ch lt qua mt lt xem cc ni dung chnh yu,nu nh email ca bn khng c b cc d c th khng ai kin nhn cmt lt t u ti cui c.

  Vic thit k Email c lm tt cng nng tm thng hiu ca bn, cngging nh business card, catalog,email cng nm trong b nhn din thnghiu ca bn. Nu mt email c thit k cu th, ngi c s khng my tintng vo bn.

  Thit k email cng i hi bn phi c kin thc v HTML v thit k giaodin, chng cng ging nh thit k web mc d khng phc tp nh web v cmt s quy c khc nhau. Nu bn khng thnh tho HTML th c th s dngsn cc mu Email c tch hp trong phn mm Email Marketing ca nhcung cp dch v nh http://www.vinaContact.com

  tm hiu thm v thit k Email, cc bn c th c cun Email Marketingfor Dummies.

  Nu cng ty bn hay c nhn bn khng phi l ng i chuyn v thit k,vic thu mt n v hay c nhn bn ngoi thit k l mt la chn t t. Bnc th cn thit k nhiu hn mt mu Email v s cn dng cho nhiu mc chkhc nhau.

  Xy dng ni dung Email:

  Trong Email Marketing th y l phn quan trng v tn nhiu cng scnht. V cc bc khc bn c th thc hin t ng, nhng xy dng ni dungcho Email i hi chnh bn hay cng ty bn phi trc tip tham gia. D bn cth thu ngoi copywriting nhng i khi vic ny tn km v khng thc struyn ti c ht ni dung m bn mong mun.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.013

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Cc cng ty chuyn v chm sc khch hng qua email cng l mt la chntt cho bn nu bn khng c ngun lc thc hin. Tuy nhin vic xy dngni dung cho Email Marketing cng nh ton b v Email Marketing hon tonkhng qu kh nh cc phng ti n qung co khc. Bn hon ton c th tlm vi s tr gip ca phn mm email marketing. i khi iu ny ch ngin l: son mt ci g c ngha v gi cho cc khch hng ca bn .

  Phn sau y s gip bn xc nh nhng chin lc ni dung tt nht gi ti cho khch hng ca bn.

  Mt ni dung Email thnh cng th bao gm:

  - Nhng thng tin lin quan n lnh vc khch hng cn

  - Khuyn mi, gim gi c bit

  - Thng tin v pht trin sn phm hay dch v mi

  - Tin tc trong ngnh

  - Nhng thng tin c gi tr trong kinh nghim ca bn

  - Cc Case study hay cc v d thc t v khch hng thnh cng visn phm/dch v ca bn.

  Email Marketing s l tt nht nu bn c th cung cp mt iu g c gitr i vi khch hng v khng nh h ng ti li nhun ca bn.

  Mt vi trong s l:

  - Nhng thng tin hu ch

  - Gim gi %

  - Qu tng min ph

  - Dng th min ph

  - Mua 2 tng 1

  - Min ph/gim gi nng cp

  - Min ph/gim gi khi mua hng mi

  - Bo co min ph

 • Lm quen vi Email Marketing 2.014

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Email c th c s dng nh cng c marketing trc tip, cng c qungco, cng c bn hng v cng c xy dng lng trung thnh. Khi m tt ctrong s c cha mt yu cu phn hi hay mt call to action. Do bnc th o lng c t sut li nhun/vn u t ca bn. Hay n gin chl theo di phn hi, phn ng ca khch hng.

  Di y l mt s v d v cc chin dch Email Marketing m bn c ththam kho :

  1. Cc c hi c hn :

  Cung cp cc c hi gim gi hay khuyn mi c bit c gii hn bithi gian hay s lng s cho bn phn hi nhanh chng :

  - Ch cn 5 ngi cui cng

  - Ch trong tun ny

  - Khuyn mi c bit 30/04

  - Ch trong hm nay

  Bn cng c th t vo cc Gi vng :

  - Trc 11 gi

  - T 11 n 12 gi

  - Ch vo th 7 v ch nht hng tun.

  2. Th tin tc :

  Th tin tc newsletter l mt cng c tt nht v ph bin nht xydng mi quan h vi khch hng ca bn. D i y l hnh nh mt hpth vi cc th tin tc nhn :

 • Lm quen vi Email Marketing 2.015

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Hnh 2.3 Hp mail vi cc th tin tc nhn c

  Nu cc email qung co hay email cung cp cc c hi c hn nh bn trnyu cu phn hi trong thi gian ngn. Th th tin tc c thit k xydng mi quan h v lng trung thnh ca khch hng trong thi gian di.

  Ngy nay, u c chng ta b trn gp bi v s cc thng tin. Nhng g nkhng thng xuyn u b chng ta qun i mt cch nhanh chng. Khchhng cng vy, nu bn khng lin lc vi h th ng xuyn th c c th clc h s khng cn nh bn l ai. Mt khc, mc cnh tranh trn internetth khc nghit hn rt nhiu so vi mi trng bn ngoi. Ch cn 1 giy ch, mt c click chut rt c th bn s lt khch hng vo tay i th cnhtranh.

  l l do ti sao nhng hng ln chi hng t ng c xut hinthng xuyn trc mt chng ta. Mc ch ca h l mi gi bn mua hngca h ngay lp tc? Tt nhin l k hng ri. Bt c ngi lm Marketing nou hiu, mc ch ca tt c nhng vic l chim mt v tr trong tmtr ca chng ta.

  Mt cch v thc, nhng hnh nh, thng tin lp i lp li s c u cchng ta ghi nh. V mt trong nhng mc ch chnh ca th tin tc chnhl khin khch hng nhn ra bn, ghi nh bn.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.016

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Ni dung th tin tc cung cp cc thng tin c gi tr cho khch hng, ccthng tin ny c th thuc v nhng nhm sau :

  - Cc nghin cu tnh hung

  - Gi v mo

  - T vn & li khuyn

  - Cc cu hi thng gp

  - Cc vn k thut c gii thch n gin ha

  - Cc phn tch chuyn su

  3. Cc tin tc v sn phm, cp nht hay pht hnh mi:

  - Sn phm nng cp, v li, cp nht

  - Tnh nng mi

  - Kiu mu mi

  - Cc dch v mi

  iu quan trng trong s thnh cng ca chin dch l bn tp trung vocung cp thng tin gi tr cho khch hng. V bt c khi no c th, hy choh mt l do phn hi :

  - Th min ph

  - Cung cp cc gii thiu

  - Khuyn mi hoc gim gi

  4. Th tin tc ni b :

  Vic gi cc th tin tc ni b thng xuyn cng l yu t quan trng trongvic truyn thng thng sut trong ni b doanh nghip. Hy m bo tt ccc nhn vin ca bn lun c cp nht cc vn quan trng nh :

  - Ch quan trng, thng bo

  - Chnh sch v th tc

 • Lm quen vi Email Marketing 2.017

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  - Mc tiu v kt qu

  - Cc s kin v hot ng ca cng ty.

  5. Li mi :

  Gi cho khch hng ca bn cc li mi qua email, ng thi cung cpcc lin kt h c th ng k trc tuyn. Ty thuc vo thi im vs kin ca tng cng ty, bn c th a ra mt s li mi vo dp:

  - Li mi tham d bui ra mt sn phm

  - Cc hi tho, seminar

  - S kin cng ng

  - S kin gy qu t thin

  - Khong thi gian trao i c bit

  - Open House

  - Dng th sn phm

  Cc li mi tham d s kin gip khch hng cm nhn c h l quantrng vi bn. Mt trong nhng chi ph cho cc s kin l in n v gi th mi, vi email iu ny tr nn thc s d dng.

  6. Email gi sau khi bn hng:

  Bn c th t ng ( bng phn mm) email ti khch hng sau khi khchhng mua sn phm ca bn nh mt li cm n v cung cp cho h ccli ch sau khi mua hng ca bn. Khch hng s khng cm thy b bri sau khi thanh ton tin cho bn, ch vi mt email c th s to ra skhc bit ln.

  Mt s v d ca email sau khi bn h ng:

  - Email Cm n v mua hng

  - Gi chm sc v s dng sn phm

  - Gip v cc cu hi thng gp

  - Email kho st hi lng ca khch hng

 • Lm quen vi Email Marketing 2.018

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  7. Thng ip c nhn:

  L do bn thu thp ngy sinh ca khch hng chnh l c c hi cgi email chc mng sinh nht ti h.

  - Thip chc mng sinh nht

  - Cc email cp lu khng thy tin tc g ca bn khi khch hngkhng gh thm hay khng ch n bn trong mt khong thi gian.Bn nn gi email nhc nh khi gi tr nh ca h.

  - Cc email thng bo: Ti khon ca bn b qu hn, ha n bqu hn,

  Cch vit Email 6 bc to n tng mnh qua Email

  1. To tiu . S dng t ng gy nn s ch , hp dn nh ng vn bom tnh chnh xc. ng phng i m hy to nn s tn nhim chobn.

  2. Vit li gii thiu. Bn c th lm iu ny bng cch t cu hi chongi c. H ang phi i mt iu g? Mc ch ca li gii thiu lkhi gi s ham mun t khch hng.

  3. K mt cu chuyn. Hy k cho h nghe vn m bn tng vp phiv cch m bn gii quyt chng. Qua mi ngi s hiu hn v conngi bn. Hy chc rng bn cung cp y thng tin v cch m bn gii quyt vn . Bng cch ny, khch hng s tin nhng g bn nitrong tng lai.

  4. Hi nhng cu hi khc. Lc ny b n khi gi c s thch th tkhch hng, hi h nu h mun bit cch bn lm iu .

  5. Vit li ku gi hnh ng. V d nh nhp vo y khm ph cchm ti gii quyt vn . Li ku gi y s dn trc tip khchhng n website hay sn phm ca bn.

  6. Kt thc email. Hy vit mt on kt cho email ca bn. Cch tt nht ltng hp li nhng ni dung chnh ca email. V c bn, hy trnh by lini dung ca nhng on trc . Hn na s tt hn khi ni cho khchhng ca bn bit nhng g h ang tm kim. Lun to cho khch hngcm gic thch th bng vic cung cp thng tin v cch gii quyt ttnht cho nhu cu ca h.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.019

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Nhng thnh phn cn phi c trong mt Email

  Trc khi quyt nh gi i mt Email, bn nn xem xt c cc thnh phnsau cha? (iu ny khng p dng vi email trao i trong nhm, hay trao ikhi cng vic).

  1. Li cho:

  - Cho bn!, Cho Nam!, Bn ng k thnh cng kha hc ca chng ti,...

  Phn ny bn c th chn thuc tnh c nhn (nh tn) tng kh nng cnhn ha Email ca bn.

  2. Ngy thng:

  chng t cho ngi c rng email h nhn khng phi l do bn son tna nm trc. Bn cng nn chn ngy thng gi vo trong email ca bn.

  Cc email template c thit k c sn cc v tr cho ngy thng, thng thchng phn trn cng ca email (ngay d i logo, banner v trn li cho).

  3. Phin bn web ca email:

  C th my tnh ca ngi nhn cha ci font, hoc email client cu hnh bli,...nn ngi nhn khng th c c ni dung email ca bn trong chngtrnh ca mnh. Hy chn vo dng u tin ca email lin kt ti mt phin bnweb ngi c c th m chng trn trnh duyt v d dng bookmark li.

  4. Logo:

  ng qun logo ca bn. Hy thng hiu ca bn xut hin trong bt c tiliu, email no m bn gi i. Hy to mt email template cho ring mnh vng nht vi nhn dng thng hiu ca cng ty bn.

  5. Call to action:

  iu ny cn m rng ra c vi cc nt, cc lin kt m bn h ng hnh ngca ngi c. Bn gi email ch c v y thi sao?

  ng qun dn d ngi c gi cho bn, click vo mt lin kt hoc lm mthnh ng c th no . Nu khng cc bc trc ca bn coi nh b ph.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.020

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  6. a ch vn phng ca bn:

  Nu bn khng mun coi l mt k nc danh, mt spammer th hy a voemail a ch vn phng (hoc a ch ng k kinh doanh) ca bn. iu ny lbt buc trong lut chng spam ca quc t v c ca Vit Nam. Cn thn bpht.

  7. Lin kt D b ng k (unsubcribes link):

  hy cho ngi nhn c quyn t chi nhn email ca bn bt c lc no.Mc d h tng ng k nhn email ca bn trc . iu ny l bt buctrong lut chng spam ca quc t v c ca Vit Nam. Cn thn b pht.

  Chng 3: Gi v theo di kt qu chin dchTrong chng ny:

  - Nhng iu cn ch khi gi Email

  - Thit lp cc kch bn gi Email t ng

  - B lc th rc & Tng t l ti ch ca bn

  - Gi th & xem th

  - Bn c th theo di nhng g?

  - Hiu v mt bn phn tch kt qu chin dch

  Sau khi bn c mt danh sch khch hng v xy dng xong ni dungEmai. Vic n gin cn lm cui cng l tin hnh gi email i. y c mts iu bn cn ch khi gi:

  1. Ch gi email ti ngi nhn khi c s ng ca h. Hy chc chn lemail ca bn c cha ni dung "Xc nhn ng k" (Opt-in), v "D b ngk" (Opt-out). Nu khng, bn vi phm php lut y! Tm hiu thm lutchng th rc.

  2. Ch nn gi ni dung lin quan n lnh vc ngi nhn yu cu.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.021

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Vic bn gi email gii thiu "Sn phm chng n mn kim loi" ti mt c hcsinh th "c v" nh khng c hiu qu lm.

  3. Xem xt vic gi theo nh k, hng tun, hng thng, ...ngi nhn snhanh chng qun mt bn l ai nu bn khng th ng xuyn li n tngvi h. Hy gi mt thng ip thng xuyn ti h (tt nhin khng nn quthng xuyn n mc c th lm phin).

  4. Thi gian tt nht gi email giao dch kinh doanh l t th 3 n th 6.Sau 9h30 hoc 1h30 chiu. Tt nht l trnh gi email sau 16h30 v cui tun.Ti thi im ny mi ngi dng nh mt mi, chng cn hi sc u mgiao dch, trao i na.

  5. Thi gian tt nht gi email n khch hng/khch hng tim n ng lkhong 17h n 20h t th 3 n th 6. Gia bui sng th 7 v sng ch nht.Khch hng khi c nhiu thi gian rnh ri, v c th s c k email giithiu ca bn.

  6. Hy t tn ngi gi n l tn cng ty bn hoc mt ng i trong cngty bn. V thi im ngi nhn quyt nh gi email, mt trong nhng yu tquan trng nht khi h quyt nh l tn ngi gi quen thuc vi h.

  7. Hy gi email di c 2 dng HTML (c c nh, lin kt ging nh trangweb) v Text (ch c ch), v c ngi s ch nhn c ni dung Text. Nu bnch gi HTML th hong 5% s ngi s khng nhn thy n i dung.

  8. Khng nn t nhiu du chm than trong tiu hay ni dung ca bn.Vic ny s gy ch ca b lc th rc.

  9. Hy c nhn ha Email c a bn. Thay v "Xin cho", th "Xin cho Nam" s hiu qu hn, cc ni dung trong email cng nn c c nhn ha. V iuny c th lm mt cch t ng. Trong phn mm ca vinaContact, bn c thchn "Chn th c nhn ha" vo tiu hoc bt c u trong Email.

  Vi nhng chin dch khng lp li v gi mt ln bn c th t tay nhn ntnhng email khng ch c s dng cho nhng trng hp nh vy. Bn slm th no khi phi thc hin cc vic sau y?

  - Gi mt email 1 gi sau khi khch ng k vo danh sch email ca bn.- Gi mt email cm n 1 gi sau khi khch hng thanh ton mua hng ca

  bn.- Gi cc email tin tc nh k sau 1 tun, 1 thng cho cc email nm trong

  danh sch nhn tin tc ca bn.- Gi mt chng trnh o to qua email di hn, mi 3 ngy mt email

 • Lm quen vi Email Marketing 2.022

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]om

  - Danh sch ca bn hm nay c 90 ngi, mi ngy c thm mt sngi ng k mi th phi gi th no?

  - Vi nhng ai m email hay click vo lin kt, bn mun gi cho h mtemail tip sau . Nhng nhng ngi cn li th khng cn?

  Cu tr li tt nht trong trng hp ny l: Tn dng ht cc tnh nng caphn mm Email Marketing.

  Phn mm Email Marketing trc tuyn vinaContact.com h tr rt tt vic ny,nu bn tham kho mt phn mm khc th hy ch n cc chc nng c ththc hin cc vic trn. Phn mm ci t trn my tnh c v khng ph hp vbn cn chng trnh chy 24/7, cho d bn khng kt ni th n vn phi tiptc lm cc cng vic bn ci t.

  Tuy nhin, bn khng nht thit phi thc hin ht cc cng vic bn trn, c thnhu cu hin ti ca bn cha cn n. Nhng thc s mi l phn th vnht ca vic ng dng CNTT t ng ha quy trnh bn hng, ch m sckhch hng ca bn.

  V vy, trong k hoch trin khai kinh doanh, hy nn dnh mt phn ln khoch thc hin vic t ng ha email marketing ca bn. Vi mi email cson tho mt ln, bn c th gi rt nhiu ln ti nhiu ng i khc nhau, ticc thi im khc nhau.

  Theo di v phn tch kt qu

  Trong mt bn phn tch kt qu chin dch, nhng thnh phn sau s cthng k v bn phi hiu c ngha ca chng:

  - Email no b t chi

  - Ti sao chng b t chi

  - Ai m email ca bn

  - Ai click vo lin kt trong email ca bn

  - Lin kt no c click

  - Ai d ng k ra khi danh sch ca bn

  - Ai chuyn tip email ca bn cho ngi khc

 • Lm quen vi Email Marketing 2.023

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Hnh dui y m t mt thng k c thc hin bi phn mm EmailMarketing

  Hnh 3.1 Thng k chin dch Email trn phn mm

  T l b t chi (bounce rate): l t l gia s email b tr v do khng th gic trn tng s email gi i ca chin dch.

  T l m: l t l email m (nhng c gi yu cu ti my ch) trn tng s emailkhng b t chi. Email ca bn c tnh l m khi mt trong cc hnh ngsau xy ra :

  - Ngi nhn cho php hin th Email mt cch y (cho php hin thhnh nh).

  - Ngi nhn click vo mt lin kt trn email.

  Nh vy nu bn xem email m khng bt hnh nh ln th h thng vn tnhl cha m. Do s ngi thc s m email ca bn s c th cao h n sc tnh bi h thng.

  Ch : a s cc chng trnh Email mc nh l n hin th nh vi nhngnh phi ti t ngun bn ngoi (bn chn nh d i dng url) trnh ti vnhng m c hi. Nu bn mun nh lun c hin th th khi chn nhvo ni dung Email, hy chn chn nh nh l nh km iu ny s lm tngkch thc ca email.

  Vi phn mm Email Marketing ti vinaContact, khi gi chin dch bn c thchn mc chn nh nh l mt nh km do nh s c gi i cngemail ca bn.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.024

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  T l click: l t l ngi click vo mt hay nhiu lin kt trong email tnh trntng s email c m (theo thng k ca phn mm).

  V khi click vo mt lin kt th email cng c coi l m. Do s ngiclick khng bao gi vt qu s email m.

  i khi s click vt qu l bi v mt s ngi nhn click nhiu ln hocclick vo nhiu lin kt trong mt email.

  Di y l mt thng k v click trong mt chin dch Email

  Hnh 3.2 Thng k chin dch Email trn phn mm

  Kt hp vi Google Analytics nh gi hiu qu chin dch ca bn

  Google Analytics l cng c thng k v phn tch web min ph ang c rtnhiu webmaster s dng. Nu bn c mt website v cha c ti khon, hyvo trang http://www.google.com/analytics ng k. Dch v ny s dng tikhon gmail ca bn v giao din ting Vit nn bn ng k rt d dng.C th thch hp Google analytics vi chin dch Email Marketing bng cch :

  - Trong phn cu hnh theo di chin dch ca phn mm Email Marketingc mc theo di click lin kt s dng google analytics. Bn ch cn incc thng s tng ng vo.

  - Theo di lu lng truy cp vo website ca bn khi bn thc hin EmailMarketing.

  - Hng cc truy cp t Email ti mt Landing Page (l mt trang trunggian hoc mt trang c bit trn website s dng trong vic thu thp cc

 • Lm quen vi Email Marketing 2.025

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  thng tin v khch hng khi bn click vo cc lin kt qung co trongemail, n thng s dn bn ti trang ny). V thc hin thng k truycp cho trang ny vi google analytics.

  Di y l v d v mt Langding Page:

  Hnh 3.3 V d v mt Landing Page

  Ni dung ca mt Landing Page c th bao gm:- Nhng thng tin b sung thm v sn phm/dch v cp trong Email- Tip tc bi vit hay cu truyn trong Email- Mt Shoping Cart mua hng- Mt form thu thp thng tin khch hng- Mt form hin th thng tin c nhn nh trng thi ti khon, lch- Cc hng dn tng bc hng ngi c thc hin mua hng- M gim gi hoc cc thng tin khc c th in ra c.

  Mt s l do khin Landing Page b tht tho t khch hng:- Thit k ca Landing page khng t ng ng vi thit k ca Email- Nhng qung co v dch v, sn phm trong Landing page khc vi

  trong Email- Ni dung ca Landing page khng nh mong i ca khch hng, lm

  khch hng c cm gic truy cp sai hng- Khch hng hng th vi ci m bn cung cp nh ng khng c nh

  mua

 • Lm quen vi Email Marketing 2.026

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  - Landing Page khng to c cc hnh ng tip theo mt cch lintc, khin khch hng bn khon khng bit tip theo s nh th no.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.027

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Trnh Spam v tng t l vo Inbox ca bn

  Mt trong nhng yu t nh hng n hiu qu chin dch Email ca bn, lT l ti ch c tnh bng s email ti c Inbox ca ngi nhn trn tngs email gi i.

  Email ca bn, nu khng vo c Inbox s c th do cc nguyn nhn sau:

  - B tr v do Inbox y (t chi mm)

  - B a vo Spam box bi b lc Spam

  - B chn: Do b lc Spam hoc a ch ca bn (a ch IP, tn min) ca vo danh sch en ca nh cung cp dch v Email.

  Ngoi tr mt l do l cht lng danh sch a ch ca bn (Nu danh schcha nhiu a ch hng, khng tn ti,th t l b t chi (bounce) s cao). Thl do th hai chnh l cc b lc th rc.

  Cc nh cung cp dch v email nh: Gmail, hotmail, yahoo mail, vnn, fpt,netnam,.. lun c cc c ch lc th rc trnh ngi s dng ca h nhnc cc email khng mong mun. Lut CAN -SPAM c M a ra coi nh lmt tiu chun cc nh cung cp dch v da vo trong cc cuc chin ivi nhng ngi gi th rc. Bn c th tham kho chnh sch ca Gmail t i ach http://mail.google.com/mail/help/intl/vi/program_policies.html

  Ti Vit Nam ban hnh ngh nh s 90/2008/N-CP v chng th rc. Bnc th xem ti http://www.cpv.org.vn/

  t l gi ti ch cao, ng ngha vi vic gim ngn cn bi cc b lcSpam, bn c th cn phi thc hin cc yu cu sau:

  - Ni dung Email (tiu , hnh nh, cc lin kt, t ng,) trnh c ccyu cu ca b lc th rc.

  - Khng c mo danh a ch ngi khc gi.

  - Ch c gi ti a ch m ch nhn cho php bng cc c ch nh: xcnhn ng k (double opt-in), hay tham gia ng k khng xc nh n (opt-in).

  - Khng nn gi vo cc danh sch m bn m ua trn mng. iu ny viphm quy tc bn trn, nh th ngha l bn vi phm lut v c th ba vo Danh sch en ca nh cung cp dch v.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.028

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  Lm th no chn c phn mm Email Marketing tt?

  iu u tin khi chn phn mm cho ch ng trnh email marketing, bn nnnh hng trc l bn s t lm mt mnh hay l giao cho mt b phnchuyn trch. Bn c th thc hin c hai cch trn bi v iu hon ton cth, nhng khi chn mt cch bn phi chc chn l n s hiu qu. Bn khngh mun th ln lt tng chin lc marketing nu trn ri pht hin rarng n khng hiu qu, bi v lm nh vy ch gy tn thi gian v tin ca.

  Trong trng hp bn c giao ph nhng cng vic quan trng h n vic thchin mt chin dch qung co qua email, th tt nht bn nn nh cc bngcch giao cng vic quan trng ny cho mt bn th ba. Hy chc chn rngbn th ba m bn giao ph c s thnh tho, kinh nghim v chuyn mni vi loi cng vic nh th ny.

  T thc hin chin dch v la chn phn mm email marketing c th mang licho bn nhiu li ch. u tin l bn c th kim sot ton b cng vic camnh v cch thc hin n. Bn c th pht hin ra v lm theo cch m bnthy tt nht bi v khng ai hiu r cng vi c bng chnh bn. ng thi khi tthc hin, bn cn c th linh hot la chn nhng g ng n nht cho cngvic ca mnh. Nu bn thc hin trc tip bn s khm ph ra rng n r h n lkhi giao cho mt bn th ba.

  Bi v c rt nhiu cng ty cung c p cc phn mm trong lnh vc kinh doanh,cho nn tm ra c mt phn mm thch hp th cng phi mt mt khongthi gian.

  Sau y m mt vi th thut c bn bn c th tm ra c phn mm thchhp cho mnh:

  1. Bn c th s dng cc phn mm min ph, v cho d l phn mm min phhay phn mm thng mi th khi chn la bn cng phi chc chn l n png c yu cu chuyn mn ca cng vic ca bn. Bn c th s dng ccphn mm c tht nhiu chc nng trong cng mt mng cng vic, nhng hycn thn v kim tra k cng bi v ch a chc n l cng c tt nht khi sdng vo cng vic ca bn mt cch chi tit. H n na phn mm c nhiuchc nng thng rt kh s dng.Email marketing c chia ra lm nhiu khu: thu thp a ch email, qun lchng, vit/gi email v kim tra kt qu. V vy tt nht l hy chn mt phnmm ch tp trung vo email marketing.

  2. Chn phn mm m c th s dng kt hp vi cc phn mm v dch vemail marketing khc.

 • Lm quen vi Email Marketing 2.029

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  3. Chn phn mm trc tuyn th tt hn cho bn. V c th d dng s dngtrn my tnh hin thi ca bn cng nh hu ht cc my tnh khc, l do ngin l bn khng h bit khi no bn s phi i my tnh. Hy chc chn rngbn khng cn bt c mt chng trnh hay phn cng h tr no khc phnmm ca bn c th chy n nh.

  4. Mt phn mm khi s dng cho chin dch email marketing c nh gi ltt khi n cho php bn tm dng hoc ngng kt ni vi ch ng trnh. C thtrong ln thc hin u tin bn s ngh rng iu ny khng quan trng, nhngkhi chin dch marketing ca bn pht trin, bn s nhn ra chc n ng ny quantrng ti mc no.

  5. Email marketing th khng ng ng pht trin v m rng, cho nn phn mmm bn la chn phi c kh nng bt kp s pht trin i ln khng ngng .y cng chnh l l do ti sao bn nn mua phn mm t nhng cng tychuyn v lnh vc email-marketing nh vinaContact, iContact, mailermailer,campaigner,

  Nu mt cng ty phn mm cho bn dng th sn phm ca h th bn hydng th. Thi gian dng th ny s gip bn lm quen v xc nh xem c phhp vi bn khng. Bn cnh , c nhng bi nh gi v nhiu phn mmkhc nhau s gip bn c c du hiu tm ra phn mm thch hp m bnmun.

  C th bn thy cn nhiu vn cha c cp n trong ti liu ny.Vng, ng nh vy. Email Marketing c th tch hp cng vi cc ph ng tintruyn thng khc nh Mobile, Mng x hi, h qun tr khch hng CRM. Hayv cc vn v k thut trong vic thit lp mt my ch gi email uy tn.Chng ti hi vng s c th cp vi cc bn trong nhng bi vit khc.

  Cc bn c th gh thm website http://www.vinaContact.com cp nhtnhng bi vit mi v Email Marketi ng.

  Mt s ngun ti nguyn trn mng bn c th tham kho:

  http://www.marketingprof.comhttp://www.lyris.com/http://www.thetruthaboutemailmarketing.com/http://emailstatcenter.com/http://brightwavemarketing.com/http://www.emailresults.com/http://ezinearticles.com

 • Lm quen vi Email Marketing 2.030

  Copyright @ vinaContact 2010, [email protected]

  hiu su hn v Email Marketing, bn c th tm c cc cun:

  1. Total Email Marketing 2nd - Dave Chaffey 20072. Emai Marketing for Dummies Wiley Publishing 20083. Eriches2.0 Scott Fox 20094. Email Newsletter 101 Michael Griffin 2003

  V rt nhiu cc Ebook, Playbook bn c th tm thy trn Internet.

  Gii thiu v vinaContactChng ti cung cp dch v Email Marketing trc tuyn cho cc c nhn vdoanh nghip c nhu cu thc hin Email Marketing.

  Phn mm ca chng ti c cc c im:- Ting Vit d s dng- y tnh nng Email Marketing- Dng trc tuyn, khng cn ci t, khng cn cu hnh gi email

  n vi vinaContact bn s c:- Min ph dng th trong vng 30 ngy- T vn thc hin Email Marketing min ph- Nhn cc bi vit, mo tng hiu qu chin dch Email Marketing ca bn- c hng cc gi dch v: Chm sc khch hng trn gi, thit k

  email, xy dng ni dung email vi gi u i.

  Mi vn v gp , phn hi cng nh lin h, xin vui lng email ti a ch:[email protected] hoc s in thoi: 082.237.3956 chng ti rt vinhhnh nhn c s gp ca cc bn.