hanhphucotamtay a (pp tminimizer)

of 15 /15

Author: thanlantruc

Post on 02-Jul-2015

330 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Hnh phc

2. Nu c lc... bn thy chn nn vi cuc sng, 3. th hy ngh n nhng ngiang nm trn ging bnh. H ang khao kht cuc sng v mong gi n nh th no. 4. Nu c lc... bn thy vic hc ca mnh qu ti t, bn thy chn ngn, 5. th hy ngh ti nhng a b nh giy, bn bo, ang m c c n trng nh th no. 6. Nu c lc... bn thy i chn ca mnh qu mt mi, 7. th hy ngh n nhng ngi sut i phi ngi trn xe ln,ang c m c ng dy trn i chn ca mnh th no. 8. Nu c lc... bn thy cha m bnqu kht khe, cm on,... bn thy ght cha m bn, 9. th hy ngh rng h lm tt c ch v ba t n gin, v "cha/m yu con" v bn hy ngh nnhng a tr m ci, sut i ch mong c gi mt ting "cha/m". 10. Nu c lc... bn thy nhng th bn ang c tht qu t i, thua km bn b rt nhiu, 11. th hy ngh n nhng ngi khao kht c nh bn, h ch c mt cn nh rch, sc lc khim tn, kinh t ngho nn,... h phi chy n tng ba,... hy ngh n h. 12. Hnh phc khng phil mt ch n, m chnh l nhng g bn ang i n. 13. Nu c lc bn thy mnh kh, 14. th hy ngh nnhng ngi kh hn... 15. l phng thuc rt cng hiu Thc hin: HPL, 15-9-2008