használati utasítás - trane

of 60 /60
Tracer CH.530™ hűtőszabályozó rendszer HOsorozat RLC-SVU01B-HU Használati utasítás EasyView és DynaView interfész

Upload: others

Post on 12-Nov-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Használati utasítás - Trane

Tracer CH.530™

hűtőszabályozó rendszer

”HO” sorozat

RLC-SVU01B-HU

Használatiutasítás

EasyView és DynaView interfész

Page 2: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU

ElőszóAz utasítás gyakorlati útmutatást ad a Tracer CH.530 hűtőszabályozómodulok telepítéséhez, üzembehelyezéséhez, üzemeltetéséhez ésrendszeres karbantartásához.

Nem tartalmazza azonban aberendezés folyamatos, hibamentesüzemeltetéséhez szükséges teljes körűszerviztevékenység leírását. Ehhez – a szakszervizzel kötött karbantartásiszerződés keretén belül – szakembertkell igénybe venni.

GaranciaA garancia a gyártó általános feltételeinalapul. A garancia érvényét veszti,amennyiben a gyártó írásos engedélyenélkül a berendezésen módosítást vagy javítást végeznek, annak üzemihatárértékeit túllépik, vagy ha avezérlőrendszeren, illetve azelektromos huzalozáson változtatásthajtanak végre.

A helytelen használatból, akarbantartás hiányából, illetve a gyártóutasításainak vagy ajánlásainak be nem tartásából származó károkra agaranciális kötelezettség nemvonatkozik.

A ”Karbantartás” című fejezetbenfoglaltak be nem tartása a garancia –és egyúttal a gyártó kötelezettségeinek– megszűnését vonja maga után.

ÁtvételA termék megérkezésekor, aszállítólevél aláírása előtt vizsgálja át a berendezést. Mindennemű sérüléstés hiányosságot tüntessen fel aszállítólevélen, és a kifogást ajánlottlevélben küldje meg a termék legutolsószállítmányozójának a címére, aleszállítást követő 72 órán belül. Ezzel egyidejűleg értesítse a helyi Trane képviseletet is.

Az egységet a leszállítást követő 7napon belül teljes egészében át kellvizsgálni. Amennyiben valamilyenrejtett hibára, hiányosságra derül fény,ezek listáját ajánlott levélben küldjemeg a termék szállítmányozójának acímére a leszállítást követő 7 naponbelül, és értesítse a helyi Traneképviseletet is.

Az egységeket üzemi vagy védőhűtőközegtöltettel szállítják. Az egységhermetikusságát elektronikusszivárgásérzékelővel kell megvizsgálni.Az általános garancia ahűtőközegtöltetre nem terjed ki.

Általános tudnivalókA használati utasításJelen dokumentumban különbözõfigyelmeztetések találhatóak. Azutasítások gondos betartására az Önszemélyes biztonsága és a berendezésmegfelelő működése érdekében vanszükség.

A gyártó a szakképesítés nélküliszemélyek által végrehajtott telepítésiés javítási munkákért nem vállalfelelősséget.

©American Standard Inc. 2004

Page 3: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 3

Tartalomjegyzék

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Átvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Általánosan használt rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

A CH.530 kommunikációs rendszerének áttekintése . . . .5Kezelőfelület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Az EasyView interfész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Kimenetek: Kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Bemenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A hibajelzések nullázása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A DynaView interfész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Billentyűfunkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kezelőfelület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Hibajelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Oktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Page 4: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 4

Általánosan használtrövidítések

Általánosan használt rövidítésekA kézikönyvben használatos rövidítések és kifejezések magyarázata:BAS = Épületautomatizálási rendszerCAR = Hűtőkör leállítása – automatikus nullázásCLS = Áramkorlát alapértékeCMR = Hűtőkör leállítása – kézi nullázásCPRS = KompresszorCWR = Hűtött víz visszaállításaCWS = Hűtött víz alapértékeEXV = Elektronikus expanziós szelepFLA = Áramfelvétel teljes terhelésnélHACR = Fűtés, légkondicionálás, hűtésHVAC = Fűtés, szellőzés, légkondicionálásIFW = Tájékoztató figyelmeztetésLLID = Alacsony intelligenciájú eszközLRA = Rövidzárlati áramMAR = Gép leállítása – automatikus nullázásMMR = Gép leállítása – kézi nullázásPCWS = A kezelőpanelen beállított hűtött víz alapértékePSIG = font/négyzethüvelyk (manométeren leolvasott nyomásérték)RAS = Visszaállítási művelet alapértékeRLA = Névleges üzemi áramfelvételRCWS = Visszaállított hűtött víz alapértékeRRS = Visszaállítási referencia alapértékTracer™ = A Trane épületautomatizálási rendszer típusaUCLS = A berendezés áramkorlát-alapértékeUCM = Berendezésvezérlő modul (mikroprocesszoros)

Page 5: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 5

Kezelőfelület

A Tracer CH.530™

kommunikációsrendszerének áttekintéseA hűtőberendezést vezérlő TraneCH.530 szabályozórendszer többelemből épül fel:

• A központi processzor begyűjti azadatokat, állapotjelzéseket éshibajelzéseket, továbbá parancsokatközöl az indítómodul és az LLID-busz(alacsony intelligenciájú eszköz busz)felé. A központi processzor sajátkijelzővel (EasyView, illetve DynaView)rendelkezik.

• Magasabb szintű modulok (pl. azindítóegység) csak a rendszerszintűszabályozás és kommunikáció általmegkívánt mértékben szerepelnek.Az indítómodul a hűtőberendezésmotorjának indításakor,működtetésekor és leállításakorbiztosítja az indítóegység vezérlését.Emellett saját hibajelzéseket ad ésgondoskodik a motor- éskompresszorvédelemről.

• Alacsony intelligenciájú eszköz (LLID) busz. A központi processzoregyetlen négyeres buszon keresztülkommunikál az összes bemeneti és kimeneti eszközzel (pl. ahőmérsékletérzékelőkkel, atörpefeszültségű binárisbemenetekkel, az analóg ki- ésbemenetekkel), eltérően ahagyományos megoldástól, aholminden egyes eszközhöz különjelvezeték megy.

• Kommunikációs interfész azépületautomatizálási rendszer (BAS) felé.

• Az összes szervizelési éskarbantartási lehetőséget biztosítószervizeszköz.

A központi processzor és aszervizeszköz szoftvere letölthető awww.Trane.com webhelyről.

Az EasyView, illetve a DynaViewgondoskodik a busz kezeléséről.Feladata a kapcsolat újraindítása,illetve a ”hiányzóként” érzékelteszközök helyének betöltése a normálkommunikáció megszűnésekor. ATechView alkalmazására is szükséglehet.

A CH.530 az RS485 jeltechnikánalapuló IPC3-protokollt használja és19,2 Kbaud átviteli sebességgelkommunikál, egy 64 eszközöshálózaton másodpercenként háromadatfordulót lehetővé téve. A tipikus,négykompresszoros RTACmegközelítőleg 50 eszközttartalmazhat.

A hibajelzések többségét az EasyView,illetve a DynaView kezeli. Ha valamelyikLLID az előírt tartományon kívül esőhőmérsékletet vagy nyomást jelez, azEasyView, illetve DynaView feldolgozzaezt az információt és hibajelzést vált ki.A hibajelzési funkciókat nem az egyesLLID-k látják el. Ez alól az egyetlenkivétel az indítómodul.

Megjegyzés: Az LLID-k cseréjénél,illetve a hűtőberendezéskomponenseinek újrakonfigurálásánálfeltétlenül a CH.530 szervizeszközt(TechView) kell használni. A TechViewelemet a fejezet későbbi részébenismertetjük.

KezelőfelületMinden hűtőberendezés fel vanszerelve a CH.530-hoz csatlakozóEasyView vagy DynaView interfésszel.Az EasyView nyelvtől függetlenformátumban, egy készülékházbanelhelyezett LED-kijelző segítségévelbiztosítja az alapvető megfigyelési ésvezérlési funkciókat. Szakképzettkezelő számára a DynaView továbbiadatokat képes kijelezni, segítségével abeállítások is módosíthatók. Többféleképernyő rendelhető. A kijelzőnmegjelenő nyelv a megrendeléskorválasztható ki.

A TechView az EasyView és a DynaViewmodulhoz egyaránt csatlakoztatható, aletölthető szoftver segítségével továbbiadatokat, beállítási lehetőségeket éshibajelzési információkat biztosít.

Page 6: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 6

A CH.530 EasyView interfésze egy 250 mm széles, 205 mm magas és 41 mm mélységű készülékházbanelhelyezkedő kijelző. A doboz egyáramköri kártyát, továbbá az RS 232TechView vízálló csatlakozásáttartalmazza. A TechView használatátkülön dokumentum ismerteti.

A LED-kijelző a berendezésellenőrzéséhez és vezérléséhezszükséges alapinformációkattartalmazza. Az adatok megjelenítéseszimbólumokkal történik és nyelvtőlfüggetlen.

Kimenetek: KijelzőAlapértelmezett kijelzés: Normálműködési körülmények között azelpárologtatóból kilépő vízhőmérséklete látható.

Alapérték kijelzés: A Növelés (+) vagya Csökkentés (-) gombmegnyomására az elpárologtatóbólkilépő víz hőmérsékletének alapértékejelenik meg. A Növelés vagyCsökkentés gomb felengedésétkövetően az elpárologtatóból kilépő vízhőmérsékletének alapértéke hárommásodpercig a képernyőn marad.MEGJEGYZÉS: A kijelző akkor is továbbmutatja az elpárologtatóból kilépő vízhőmérsékletét és a hőmérsékletalapértékét, ha a hűtőgép Ice Buildingüzemmódban van. Ice Buildingüzemmódban még akkor SEM leszlátható a kijelzőn az elpárologtatóbabelépő víz hőmérséklete vagy a jégfagyasztás befejezésénekalapértéke, ha ezek az üzemmódokaktívak.

Hibajelzési és reteszelési kijelzés:Hibajelzési, illetve reteszelésiállapotban a kezelőpanelen továbbra isaz alapértelmezett, illetve az alapérték-kijelzés látható. Hibajelzési (a szerelő-kulcs jelzőfény villog), illetve reteszelési(a reteszelés jelzőfény villog) állapotesetén a Növelés (+) és a Csökkentés (-) gombok egyidejű lenyomására alegsúlyosabb aktív hibajelzés, illetvereteszelés kódja jelenik meg 3–5másodpercre, majd a kezelőpanelvisszatér az elpárologtatóból kilépő víz hőmérsékletére. A készülék csak a legutolsó hibajelzést tárolja. Aszabványos, három karakterből álló,Trane hibakódok felsorolása a fejezetvégén található. A hibajelzést a Traneszervizszakemberei számára fel kelljegyezni.

Az EasyView interfész

Az EasyView interfész1. ábra – Az EasyView kijelző

Jelmagyarázat1. Kijelző2. Alapérték3. Reteszelés4. Szerviz5. Növelés gomb6. Auto jelzőfény (LED)7. AUTO gomb8. STOP gomb9. Csökkentés gomb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 7: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 7

Az EasyView interfész

Auto jelzőfény (LED)Az Auto jelzőfény az AUTO/STOPgombok állásának jelzésére szolgál,mintha azok valódi kapcsológomboklennének. Az AUTO gomb lenyomásáraaz Auto jelzőfény világítani kezd. Ha a berendezés nem állítható Autoüzemmódba, erről a hibajelzésjelzőfény vagy a reteszelés jelzőfényvilágító állapota értesíti a kezelőt. ASTOP gomb megnyomására az Autojelzőfény kialszik.

Alapérték jelzőfény Amikor a kijelző az elpárologtatóbólkilépő víz hőmérsékletének alapértékétmutatja, az alapérték jelzőfényfolyamatosan világít.

Reteszelés jelzőfény Ha reteszelési állapot áll fenn, areteszelés jelzőfény villog.

A reteszelés azt jelzi, hogy a gép egyolyan külső tényező miatt nem tudműködni, amelyet a kezelő valószínűlegnem képes elhárítani, s amely nem ahűtőberendezés vagy annak alkatrészemeghibásodásából ered. Az RTAC-berendezés reteszelési feltételei akövetkezőek:

Reteszelési feltétel Kód

No Chilled-Water Flow ED

External Auto/Stop 100

Low condenser startinhibit 200

BAS Auto/Stop 300

Low-Ambient Start Inhibit 200

1A BAS itt és a kézikönyv egyéb helyein a TraneTracer™ berendezésszabályozójára utal.

Ha a gép működését akadályozófeltételt sikerült megszüntetni, areteszelés jelzőfény villogásamegszűnik. Nincs szükség nullázásra.

Szerviz jelzőfény A Szerviz jelzőfény akkor villog, ha nemreteszelési állapotot képező hibajelzésáll fenn.

Ez a gép standard hibajelzése. Aprobléma kiküszöböléséhezforduljon szakszervizhez. A szervizhívása előtt a hibakód kiolvasásához nyomja megegyidejűleg a (+) és (-) gombot.Jegyezze fel a kódot és közölje aszakszervizzel. Amennyiben aztgyanítja, hogy téves kioldás történt,nullázhatja a hibajelzést. (Lásd ahibajelzés nullázásáról szóló részt.)

Bemenetek:Növelés gomb (+)Ha akkor nyomja meg a Növelésgombot, amikor az alapérték-jelzőfénynem világít, a jelzőfény folyamatosankezd világítani, és a kijelzőn hárommásodpercre megjelenik az elpárolog-tatóból kilépő víz hőmérsékleténekalapértéke.

Ha akkor nyomja meg a Növelésgombot, amikor az alapérték-jelzőfényvilágít, az alapérték 0,1 (F, illetve C)fokkal növekszik.

A Növelés gombot lenyomva tartva5°F/sec [2,77°C/sec] sebességgelnövelheti az értéket mindaddig, amíg elnem éri az elpárologtatóból kilépő vízhőmérséklete alapértékének gépremegadott maximumát.

Page 8: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 8

Csökkentés gomb (-)Ha akkor nyomja meg a Csökkentésgombot, amikor az alapérték jelzőfénynem világít, a jelzőfény folyamatosankezd világítani, és a kijelzőn megjelenikaz elpárologtatóból kilépővízhőmérsékletének alapértéke.

Ha akkor nyomja meg a Csökkentésgombot, amikor az alapérték-jelzőfényvilágít, az alapérték 0,1 (F, illetve C)fokkal csökken.

A Csökkentés gombot lenyomva tartva2°F/sec [0,56°C/sec] sebességgelcsökkentheti az értéket, amíg el neméri az elpárologtatóból kilépő vízhőmérséklete alapértékének gépremegadott minimumát.

AUTO gomb ( | )Az AUTO gomb megnyomásaparancsot küld a hűtőberendezésnek a bekapcsolásra. Amennyiben máseszköz vagy feltétel nem akadályozza a hűtőberendezést az indulásban ésvan fennálló hűtési igény, a hűtőberen-dezés megkísérli az indulást. (A továbbiismertetést lásd az Auto jelzőfénynél éshibajelzések nullázásánál.)

STOP gomb (O)A STOP gomb megnyomása parancsotküld a hűtőberendezésnek a leállásra.A hűtő megkezdi a leállítási művelet-sort, és az Auto jelzőfény kialszik.

A hibajelzések nullázásaHa a gép hibajelzésiállapotban van (a jelzőfény villog), ahibajelzés a Stop állapotból az Auto állapotba történő átmenettelnullázható. Ha a gép Stop állapotbanvan (az Auto jelzőfény nem világít), azAUTO gomb lenyomására az összeshibajelzés nullázása megtörténik. Ha a gép az Auto állapotban van (az Autojelzőfény világít), akkor a nullázáshozelőször Stop állapotba kell vinni agépet, majd vissza Auto állapotba.

SI- és angolszász mértékegységek(I-P)A kilépő vízhőmérséklet alapértékénekés a kilépő víz hőmérsékleténekkijelzése a processzor beállításátólfüggően SI- vagy angolszászmértékegységben történhet. Egyjobbra zárt C, illetve F betű jelzi, hogySI- vagy angolszász mértékrendszerhasználatos.

Bekapcsolási tesztBekapcsoláskor szükség van a kijelző és a jelzőfények tesztelésére. Az egyes szegmensek és jelzőfényekműködésének ellenőrzése céljából az EasyView kb. 2 másodpercnyiidőtartamra valamennyi jelzőfényt ésszegmenst bekapcsolja. Ezután annakigazolására, hogy egyik elem sincsberagadva, az EasyView kb. 2másodpercre kikapcsolja az összesszegmenst és jelzőfényt. A készülék ezt követően normál üzemmódbanműködik tovább.

Az EasyView interfész

Page 9: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 9

A DynaView interfész

A DynaView interfészA DynaView és az EasyView dobozaugyanolyan kialakítású: időjárásálló,tartós műanyag ház, önálló eszközkéntvaló használatra, a berendezésre vagyannak közelében felszerelve.

A DynaView kijelzője egy masszívérintőképernyővel és LED-háttérvilágí-tással ellátott VGA-képernyő. A kijelző102 x 60 mm méretű.

BillentyűfunkciókEnnek az érintőképernyős alkalmazás-nak az esetében a billentyűfunkciókatteljesen a szoftver határozza meg,jelentésük az éppen kijelzett elemtőlfügg. Az alapvető érintőképernyő-funkciók az alábbiak:

RádiógombokA rádiógombok egy adott menüpontkiválasztására szolgálnak, megjelenítveannak összes alternatíváját. (Pl. azAUTO gomb a 2. ábrán.) A rádiógomba régi típusú rádiók állomásválasztógombjaihoz hasonlít. Amikormegnyomja valamelyiket, az előzőlegbenyomott ”kiugrik” és az újonnankiválasztott állomás lesz hallható. ADynaView modellnél az egyesválasztási lehetőségekhez egy-egygomb tartozik. A kiválasztott gombelsötétül, sötét és világos része – akiválasztást jelezve – felcserélődik. Alehetséges választások teljes skálája,valamint az aktuális választásállandóan látható.

Gördíthető értékgombokA gördíthető értékgombok aváltoztatható alapérték, pl. a kilépővízhőmérséklet alapértékénekmódosítására szolgálnak. Az érték aNövelés (+), illetve Csökkentés (-) nyilakérintésével nő, illetve csökken.

Művelet gombokA Művelet gombok időszakosanjelennek meg, és olyan választásokattesznek lehetővé, mint a művelet vagyérték jóváhagyása (Enter), valamintelvetése (Cancel). KapcsolatokA kapcsolatok az egyik nézetből amásikba való átlépésre használhatóak.

FájlmappalapokA fájlmappalapok adatképernyőkkiválasztására szolgálnak. Afájlmappáknál szokásos lapokhozhasonlóan a kiválasztott mappa vagyképernyő címzésére, valamint a másképernyőkre való átlépésre szolgálnak.A DynaView esetében a lapok egysorban helyezkednek el a kijelző felsőrészén. A mappalapokat a kijelző többirészétől egy vízszintes vonal választjael. A lapokat egymástól függőlegesvonalak választják el. A kiválasztottmappának nincs vízszintes elválasztóvonala a lap alatt, mintegy jelezve,hogy a lap az aktuális mappa része(egy mappaszekrény kinyitottmappájához hasonlóan). A felhasználóaz adatképernyőt a megfelelő lapmegérintésével választja ki.

2. ábra – A DynaView kijelzője

Page 10: Használati utasítás - Trane

Jelmagyarázat1. Fájlmappalapok2. Oldalankénti görgetés felfelé3. Soronkénti görgetés felfelé/lefelé4. Oldalankénti görgetés lefelé5. Gördítőnyíl6. Kontraszt csökkentése/megtekintési szög7. Rádiógombok8. Kontraszt növelése/megtekintési szög

Az egyes kijelzőképernyők a képernyőfelső részén található fájlmappalapoksegítségével választhatóak ki.Ha a láthatónál több fájllap (választásilehetőség) áll rendelkezésre, a kijelzőgördítőnyilakkal egészül ki. Amikor abal szélső lap a kijelző bal szélén áll, a balra mutató nyíl nem jelenik meg, és a képernyő csak jobbra gördíthető.Hasonlóképpen, ha a jobb szélső lapvan kiválasztva, a képernyő csak balragördíthető.A képernyő fő része leíró szövegek,alapértékek, illetve gombok(érintésérzékeny területek) kijelzésérehasználatos. Az ábrán a Chiller Modelátható.A kettős felfelé és lefelé mutató nyilakoldalankénti felfelé vagy lefelégördítésre szolgálnak. Az egyes nyilaksoronként görgetnek fel vagy le. A lapvégén a megfelelő gördítősáv eltűnik.A jobbra mutató nyíl továbbiinformációt jelez, amely ugyanabban asorban az adott tételre vonatkozóanmég rendelkezésre áll. A nyílmegnyomása a beállításokmódosítását lehetővé tévő, különféleadatokat tartalmazó alképernyőt nyitmeg.A képernyő alsó része (a rögzítettkijelzés) valamennyi képernyőnmegjelenik, és az alábbi funkciókattartalmazza: A bal oldali, kör alakúterület a kijelző kontrasztjának/látószögének csökkentésére szolgál.

A jobb oldali, kör alakú terület a kijelző kontrasztjának/látószögéneknövelésére szolgál. Ha a környezetihőmérséklet jelentősen eltér az utolsóbeállításnál tapasztalhatóhőmérséklettől, elképzelhető, hogy akontrasztbeállítást módosítani kell.A többi funkció a berendezésműködését befolyásolja. Az AUTO és a STOP gomb a hűtőberendezésműködésének indítására és leállításárahasználatos. A kiválasztott gombfekete színű (negatívra vált). A hűtő aSTOP gomb lenyomását és a RunUnload üzemmód végrehajtásátkövetően leáll.Az AUTO gomb megnyomásaengedélyezi a hűtő aktív hűtési üzemét,ha nem áll fenn hibajelzés. (Az aktívhibajelzések törlése külön műveletetigényel.)Az AUTO és a STOP gomb elsőbbsé-get élvez az Enter és a Cancel gombbalszemben. (Beállítás módosítása közbenis érzékeli a rendszer az AUTO ésSTOP gombokat, még akkor is, ha nemnyomja meg az Enter vagy a Cancelgombot.)Az ALARMS gomb csak akkor jelenikmeg, ha riasztási állapot áll fenn, és ahibajelzési állapotra figyelmeztetvevillog (fehér és fekete közöttváltakozva). Az ALARMS gombmegnyomására a megfelelő, továbbiinformációkat tartalmazó lap jelenikmeg.

Kezelőfelület

A képernyő alapformátumaA képernyő alapformátuma akövetkező:

8

12

3

45

6

7

5

Auto Stop Alarms

RLC-SVU01B-HU 10

Page 11: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 11

Az előlap lezárási funkciójaMEGJEGYZÉS: Ezen az ábrán aDynaView kijelző és a reteszeltérintőképernyő látható. Ez a képernyő akijelző és érintőképernyő lezárásifunkciójának engedélyezett állapotaesetén látható. Harminc perccel azutolsó billentyű lenyomását követően eza képernyő jelenik meg. A kijelző és azérintőképernyő mindaddig lezárvamarad, amíg a ”159 <ENTER>”karaktersorozatot be nem írja.

Amíg a helyes jelszó nincs beírva, a DynaView képernyői nemhozzáférhetőek, beleértve az összesjelentési, alapponti és Auto/Stop/riasztás/reteszelés képernyőket is. A”159” jelszót nem lehet megváltoztatnisem a DynaView, sem a TechViewszoftverből.

Az előlapi kijelző működésealacsony környezetihőmérsékletenA kijelző és érintőképernyő lezárásifunkciójának kikapcsolása eseténharminc perccel az utolsó billentyűmegnyomását követően az ábránlátható képernyő jelenik meg, feltéve,hogy a DynaView hőmérsékletefagypont alá süllyed. Megjegyzés: Afunkció célja megelőzni a billentyűzetvéletlen működtetését abban azesetben, ha az alacsony hőmérséklethatására jégképződés indulna meg aDynaView külső felületén. Figyelembekell venni azt is, hogy szélsőségeshőmérsékletek esetén a kijelző normálhőmérsékleteken optimáliskontrasztbeállítása megváltozik.A kijelző ekkor elhalványulhat vagyelsötétedhet. A kijelző olvashatóvátételéhez a képernyő jobb alsókontrasztállító gombját kellmegnyomni.MEGJEGYZÉS: Az ebben a fejezetbenbemutatott képernyők jellegzeteselrendezést mutatnak. Néhányképernyőn minden lehetőségmegtalálható, amelyek közül egy sorbanesetleg csak egy látható.

987

653

321

0

987

653

321

0

Kezelőfelület

DISPLAY AND TOUCH SCREEN ARE LOCKEDENTER PASSWORD TO UNLOCK

Enter Cancel

DISPLAY AND TOUCH SCREEN ARE LOCKEDENTER ”159 Enter”TO UNLOCK

Enter Cancel

Page 12: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 12

Az üzemmódokat bemutató képernyőcsak a 18. és az annál újabbszoftververzióknál szerepel arendszerben. Ez a képernyő jelenítimeg a hűtőberendezésen annakbeállítása szerint található mindenegyes alkatrész és részegység (azazhűtő, körök és kompresszorok)legmagasabb szintű működési módját.Az üzemmódok szöveges módbanjelennek meg, a hexadecimális kódoknélkül.

A 17.0 és korábbi szoftververzióknál azegyes alkatrészek főüzemmódja ésalüzemmódja az első két sorban amegfelelő alkatrészhez tartozó laponjelenik meg.

A kompresszor és a Hűtő képernyőlapjai első 3 sorának módkijelzése azüzemmódképernyő kiegészítésévelmegszűnt.

Kezelőfelület

Az üzemmódokat bemutató képernyő

Modes Chiller Compressor

Auto Stop

Chiller Mode:

Circuit 1 Mode:

Cpsr 1A Mode:

Cpsr 1B Mode:

Circuit 2 Mode:

Cpsr 2A Mode:

Cpsr 2B Mode:

Running

Running - Limit

Running

Running

Run Inhibit

Stopped

Stopped

Page 13: Használati utasítás - Trane

1. táblázat - Hűtő üzemmódok

RLC-SVU01B-HU 13

LeírásA hűtőberendezés nem működik, és beavatkozás nélkül nem működhet.További információt az alüzemmód nyújt:

A hűtőberendezést a DynaView (vagy az EasyView) állította le. A Stopgomb parancsát nem lehet távolról felülbírálni.

A hűtőberendezést a DynaView (vagy az EasyView) állította le. Vészleállítás(a ”Stop” gomb kétszeri megnyomásával) - az előző leállás kézivezérléssel történt, a terhelés üzemi levétele vagy leszivattyúzási ciklusnélkül. Ezt a parancsot nem lehet távolról felülbírálni.

A hűtőberendezést hibajelzés állította le, amelynek a visszaállításához kézibeavatkozás szükséges.

A hűtőberendezés indítása (és működése) jelenleg le van tiltva, de azindítás megengedhető, ha a letiltási vagy hibajelzési állapot megszűnik.További információt az alüzemmód nyújt:

A teljes hűtőberendezést hibajelzés állította le, amely automatikusantörölhető.

A hűtőberendezés indítását az ”Indításgátlás alacsony kondenzátorhőmérséklet miatt” funkció meggátolta - A tiltás -3,9°C (ez megfelelőfagyásvédelem mellett letiltható) vagy -18°C alatt aktív (utóbbi korlátozásgyárilag lett beállítva, nem hatástalanítható). Egyetlen kivétel ez alól, ha ahűtőberendezés működik, amikor a korlátozás a gépet nem állítja le.

A hűtőberendezést nem lehet beindítani (és működtetni), ha a kültérikörnyezeti hőmérséklet a megadott érték alá süllyed – ezeket az értékeketa felhasználó állíthatja be, és a korlátozás kikapcsolható.

A hűtőberendezés indítását (és működését) a ”külső leállító” fizikailaghuzalozott bemenete tiltja le.

A hűtőberendezés indítását (és működését) az épületautomatizálásirendszertől (BAS) érkező parancs tiltotta le a digitális kommunikációskapcsolaton keresztül (com 3 vagy com 5).

Ez egy átmeneti üzemmód – maximum 15 percig és csak akkorlehetséges, ha a hűtőberendezés Auto – Remote üzemmódban van. Azáramellátás visszaállítása után várni kell érvényes kommunikációra a BAS(Tracer) egységtől, annak közlésére, hogy az üzemelés vagy a tartás tiltvavan-e. Akár érvényes kommunikáció érkezik a BAS (Tracer) egységtől,akár kommunikációs hibajelzés érkezik, a jelenség végül leállást eredmé-nyez. Az utóbbi esetben a hűtőberendezés visszatér a helyi vezérléshez.

Kezelőfelület

Hűtő üzemmódokStopped (1)

Local Stop (2)

Panic Stop (2)

Diagnostic Shutdown - Manual Reset (2)

A fenti üzemmódok legalább egyikévelkapcsolatban más alüzemmódokra is vanlehetőség. – Lásd az alábbi tételeket.Diagnostic Shutdown - Auto ResetStartInhibited by Low Cond Temp Start Inhibited by Low Ambient Temp Start Inhibited by External Source Start Inhibited by BASWaiting for BAS Communications Ice Building to Normal Transition Ice Building is Complete Megjegyzés: A maximális kapacitáskorábbi kiadásoknál szereplő jelzőfénnyeltörténő kijelzése megszűnt.

Run Inhibit (1)

Diagnostic Shutdown - Auto Reset (2)

Start Inhibited by Low Cond Temp (2)

Start Inhibited by Low Ambient Temp (2)

Start Inhibited by External Source (2)

Start Inhibited by BAS (2)

Waiting for BAS Communications (2)

Page 14: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 14

Ice Building to Normal Transition (2)

Ice Building is Complete (2)

Auto (1)

Waiting For Evap Water Flow (2)

Waiting for Need to Cool (2)

Starting (1)

No Sub Modes Running (1)

Unit is Building Ice (2)

Running - Limited (1)

Capacity Limited by High Evap Water Temp (2)

A hűtőberendezés üzemelése rövid időre le van tiltva, ha parancsot kap a fagyasztási üzemmódból a normál hűtési üzemmódra való áttérésre, a fagyasztási huzalozott bemeneten vagy a Traceren keresztül. Ez időt ad a külső rendszer terhelésének, hogy ”átkapcsoljon” egy fagyasztógépcsoportról hűtöttvizes hurokra, így lehetőséget nyújt a hurokmagasabb hőmérsékletének ellenőrzött kiegyenlítésére. Ez az üzemmódnem jelenik meg, ha a jégkészítés automatikusan fejeződik be a visszatérősóoldat hőmérséklete hatására, az alábbiak szerint.

A hűtőberendezés üzemelését a rendszer letiltja, amint a jégfagyasztásifolyamat normál módon fejeződik be a visszatérő sóoldathőmérsékletének hatására. A hűtőberendezés nem indul el, csak akkor, ha a jégfagyasztási parancs (huzalozott bemenet vagy BAS-parancs)megszűnik vagy megszakad.

A hűtőberendezés jelenleg nem üzemel, de indulása bármely pillanatbanvárható, amint a megfelelő feltételek kielégítése és a reteszelések kioldásamegtörténik. További információt az alüzemmód nyújt:

A hűtőberendezés 4 percet vár ebben az üzemmódban arra, hogy azelpárologtató vízárama létrejöjjön az áramláskapcsoló huzalozottbemenete szerint.

A hűtőberendezés meghatározatlan ideig vár ebben az üzemmódban,amíg az elpárologtatóból kilépő víz hőmérséklete magasabb nem lesz,mint a hűtött víz alapértéke és az indításhoz szükséges különbségösszege.

A hűtőberendezés végrehajtja a főkör és a főkompresszor indításáhozszükséges további lépéseket.

A hűtőberendezésen jelenleg legalább egy kör és egy kompresszorműködik. További információt az alüzemmód nyújt:

A hűtőberendezés Ice Building üzemmódban működik, és akár a teljesteljesítmény vagy az ahhoz közelítő teljesítmény rendelkezésre áll. Ajégfagyasztási üzemmód megszűnik, akár a fagyasztási üzemmódparancs elvételével, vagy ha a visszatérő sóoldat hőmérséklete ajégfagyasztás befejezési alapértéke alá csökken.

A hűtőberendezésen pillanatnyilag legalább egy kör és egy kompresszorműködik, de a berendezés teljes működését a vezérlőszervek aktívankorlátozzák.

Ez az üzemmód akkor lép életbe, ha a kültéri környezeti hőmérséklet -4,4°C fölé emelkedik az elpárologtatóból kilépő víz hőmérséklete 23,9°C-nál magasabb, amely nagy hőmérsékletesés esetén gyakrantapasztalható. Ebben az üzemmódban a kompresszorok nem léphetik túl minimális teljesítményfokozatukat, de adatokat fogadhatnak. Ezzel a megoldással megelőzhető a vészkikapcsolás a kompresszortúláramfelvétele vagy túlnyomás esetén. A korlátozás ellenére mérsékelthőmérséklet-csökkenésre azért lehet számítani.

Kezelőfelület

(1) Főüzemmód(2) Alüzemmód

Page 15: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 15

Kezelőfelület

Körök üzemódjaiStopped (1)

Front Panel Lockout (2)

Diagnostic Shutdown - Manual Reset (2)

A fenti üzemmódok legalább egyikévelkapcsolatban más alüzemmódokra is vanlehetőség. - A tételek ismertetését azalábbiakban közöljük: Diagnostic Shutdown -Auto Reset Start Inhibited by ExternalSourceStart Inhibited by BAS

Run Inhibit (1)

Diagnostic Shutdown - Auto Reset (2)

Start Inhibited by External Source (2)

Start Inhibited by BAS (2)

Auto (1)

No Sub ModesStarting (1)

No Sub ModesRunning (1)

Establishing Min. Cap - Low Diff pressure (2)

Running - Limited (1)

Capacity Limited by High Cond Press (2)

Capacity Limited by Low Evap Rfgt Temp (2)

MegnevezésAz adott kör nem működik, és beavatkozás nélkül nem működhet. Továbbiinformációt az alüzemmód nyújt:

A kört a lezáró beállítással kézzel állították le - az állandó lezárási funkcióa DynaView vagy a TechView programon keresztül érhető el.

A kört egy reteszelő hibajelzés állította le.

Az adott kör indítása (és működése) jelenleg le van tiltva, de az indításmegengedhető, ha a letiltási vagy hibajelzési állapot megszűnik. Továbbiinformációt az alüzemmód nyújt:

A kör olyan hibajelzés miatt állt le, amely magától is megszűnhet.

A kör indítását (és működését), annak ”külső kör-leállító” fizikailaghuzalozott bemenete tiltja le.

A kör indítását (és működését) a BAS-tól érkező parancs tiltotta le adigitális kommunikációs kapcsolaton keresztül (com 3 vagy com 5).

Az adott kör jelenleg nem üzemel, de indulása bármely pillanatbanvárható, amint a megfelelő feltételek kielégítése és a reteszelések kioldásamegtörténik.

Az adott kör végrehajtja a kör főkompresszorának indításához szükségestovábbi lépéseket.

Az adott körben legalább egy kompresszor jelenleg is működik. Továbbiinformációt az alüzemmód nyújt:

A körben alacsony differenciálnyomás mérhető és a hűtött vízhőmérsékletszabályzásától függetlenül teljesítménynövelési utasítástkapott, hogy mielőbb elérje a megfelelő nyomást.

Az adott körben legalább egy kompresszor jelenleg is működik, de a kör kapacitását a vezérlés aktívan korlátozza. További információt azalüzemmód nyújt:

A kör a kondenzátor beállítási határon vagy annak közelében nyomástészlel. A kör kompresszorainak terhelése a határértékek túllépésénekmegelőzésére csökkentve lesz.

A kör az alacsony hűtőközeg hőmérsékleti lekapcsoláson lévő vagy ahhozközeli telített elpárologtató hőmérsékleteket érzékel. A kör kompresszor-ainak terhelése a lekapcsolás megelőzésére csökkentve lesz.

2. táblázat - Körök üzemódjai

Page 16: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 16

Kezelőfelület

Capacity Limited by Low Liquid Level (2)

Shutting Down (1)

Operational Pumpdown (2)

Front Panel Lockout (2)

Diagnostic Shutdown - Manual Reset (2)

Diagnostic Shutdown - Auto Reset (2)

Start Inhibited by External Source (2)

Start Inhibited by BAS (2)

Service Override (1)

Service Pumpdown (2)

A kör alacsony hűtőfolyadék szinteket érzékel, az EXV szelep teljesennyitott vagy ahhoz közeli helyzetben van. A kör kompresszorainakterhelése a lekapcsolás megelőzésére csökkentve lesz.

Az adott kör még üzemel, de hamarosan leáll. A kör egyterhelésmentesítő kompresszor-üzemmódban van, vagy a párologtatókiszárítása érdekében üzemszerű leszivattyúzást végez (csak alacsonykültéri körny. hőm-nél). Leállítás szükséges az alábbi alüzemmód vagyalüzemmódok miatt:

A leállítási folyamatot végző kör üzemszerű leszivattyúzást végezközvetlenül az utolsó működő kompresszor leállítása előtt. Az EXV lezárásiparancsot kapott, és lezárt. A leszivattyúzást a folyadékszint és apárologtató nyomása állítja le.

A kör a lezáró beállítással kézzel lett leállítva és most a leállítási folyamatzajlik - a nem-ideiglenes lezárási funkció a DynaView vagy a TechViewprogramon keresztül érhető el.

A kör leállítási folyamatát egy reteszelő hibajelzés indította el.

A kör leállítási folyamatát egy olyan hibajelzés indította el, amelyautomatikusan is törlődhet.

A kör leállítási folyamatát egy külső kör fizikailag huzalozott bemeneteindította el.

A kör leállítási folyamatát egy az épületautomatizálási rendszertől érkezőparancs (pl. Tracer, vagyis nyomkövető program) indította el.

Az adott kör szerviz felülbírálati üzemmódban van.

A kör leszivattyúzásra kapott manuális szervizparancsra, ventilátor-vezérléssel üzemel. A hozzá tartozó EXV (expanziós) szelep teljesen nyitva van, de a folyadékvezeték kézi szerviz szelepét le kell zárni.

(1) Főüzemmód(2) Alüzemmód

Page 17: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 17

KompresszorüzemmódokStopped (1)

Diagnostic Shutdown - Manual Reset (2)

Service Tool Lockout (2)

A fenti üzemmódok legalább egyikévelkapcsolatban más alüzemmódokra is vanlehetőség. - A tételek ismertetését azalábbiakban közöljük: Diagnostic ShutdownAuto Reset Restart Inhibit

Run Inhibit (2)

Diagnostic Shutdown - Auto Reset (2)

Restart Inhibit (2)

Auto (1)

No Sub ModesStarting (1)

No Sub ModesRunning (2)

Establishing Min. Capacity - High Oil Temp (2)

Running - Limited (1)

Capacity Limited by High Current (2)

MegnevezésAz adott kompresszor nem működik, és beavatkozás nélkül nemműködhet. További információt az alüzemmód nyújt:-

A kompresszort egy reteszelő hibajelzés állította le.

A kompresszort a TechView szervizeszköztől érkező ”lezáróparancs”állította le és nem működik. Ez a beállítás nem ideiglenes, az újbóliüzembe állítás csak a TechView használatával érhető el.

Az adott kompresszor indítása (és működése) jelenleg le van tiltva, de azindítás megengedhető, ha a letiltási vagy hibajelzési állapot megszűnik.További információt az alüzemmód nyújt:

A kompresszor olyan hibajelzés miatt állt le, amely magától ismegszűnhet.

A kompresszor jelenleg nem tud indulni az újraindítását tiltó időzítés miatt.Az adott kompresszor indítása nem megengedett, amíg nem telt el 5 percaz utolsó indítása óta.

Az adott kompresszor jelenleg nem üzemel, de indulása bármelypillanatban várható, amint a megfelelő feltételek teljesülnek.

Az adott kompresszor most teszi az indulásához szükséges lépéseket. (Ez az üzemmód rövid és átmeneti)

Az adott kompresszor éppen működik. További információt az alüzemmódnyújt:

A kompresszor üzemel és kényszerterheléssel működik, tekintet nélkül a kilépő víz hőmérséklet szabályozásra, hogy megelőzhető legyen alekapcsolás magas olajhőmérsékletnél.

Az adott kompresszor üzemel, de a teljesítményét a vezérlés aktívankorlátozza. További információt az alüzemmód nyújt:

A kompresszor üzemel, és a teljesítményét a nagy áramok korlátozzák. Az áramhatárolás értéke 120% RLA (a túláram okozta lekapcsolástmegelőzendő) vagy alacsonyabb, ha a kompresszor oldalán az egészhűtőberendezésre vonatkozó áramhatárolás (áramfogyasztási határ) aktív.

Kezelőfelület

3. táblázat - Kompresszorüzemmódok

Page 18: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 18

Kezelőfelület

Capacity Limited by Phase Unbalance (2)

Shutting Down (1)

Diagnostic Shutdown - Manual Reset (2)

Diagnostic Shutdown - Auto Reset (2)

Service Tool Lockout (2)

A kompresszor üzemel, és a teljesítményét a túlzott fázisáram aszimmetriakorlátozza.

Az adott kompresszor még üzemel, de hamarosan leáll. A kompresszoregy terhelésmentesítő üzemmódban van, vagy ez a kör üzemszerűleszivattyúzását végző aktív kompresszor. Szabályszerű leállás történik(nincs alüzemmód megjelenítve) vagy a következő alüzemmódokvalamelyike okozza a leállítást:

A kompresszor leállítási folyamatát egy reteszelő hibajelzés indította el.

A kompresszor leállítási folyamatát egy olyan hibajelzés indította el,amelyet a rendszer automatikusan is törölhet.

A kompresszor leállítását a TechView szervizeszköztől érkező ”lezáró”parancs indította el és nem működik. Ez a beállítás nem ideiglenes, azújbóli üzembe állítás csak a TechView használatával érhető el.

(1) Főüzemmód(2) Alüzemmód

Page 19: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 19

A Hűtő képernyőA Hűtő képernyő a hűtőberendezéstevékenységének összegzését mutatjabe.

Kezelőfelület

Modes Chiller Compressor

Auto Stop

Evap Leaving Water Temperature:

Evap Entering Water Temperature:

Active Chilled Water Setpoint:

Active Current Water Setpoint:

Outdoor Air Temperature:

Software Version:

7 C

12 C

7 C

100%

22 C

18.0

4. táblázat - A Hűtő képernyő

Megnevezés Felbontás MértékegységEvap Leaving Water Temperature: X.X F / CEvap Entering Water Temperature: X.X F / CActive Chilled Water Setpoint X.X F / CActive Current Limit Setpoint X % RLA (névleges üzemi áramfelvétel)Out Door Temperature X.X F / CSoftware Type RTA SzövegSoftware Version X.XX Szöveg

Page 20: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 20

Kezelőfelület

A Kompresszor képernyőA Kompresszor képernyő akompresszorokkal kapcsolatosinformációkat jeleníti meg. A felső,rádiógombokat tartalmazó sorbanválaszthatja ki a kívánt kompresszort.A következő 3 sor a kompresszorüzemmódját jeleníti meg. Amikor amenüben lefelé görget, a kompresszorrádiógombjai és a kompresszorüzemmódsorai nem változnak.

A felső képernyőnek nincs felfelégörgetés gombja. Az egyszeres lefelémutató nyíl soronként görgeti lefelé aképernyőt. Amint a kijelzés egysornyira távolodik a menü felsőrészétől, megjelenik a felfelé mutatónyíl.

Az utolsó képernyőn egyetlenegyszeres nyíl van, amellyel soronkéntgörgethető felfelé a képernyő. Azutolsó sorba érve eltűnik a lefelémutató nyíl.

Az éppen aktivált rádiógombtólfüggően minden egyes kompresszorsaját képernyővel rendelkezik. Amikora kompresszorképernyők közöttváltogat – pl. az indítások és azüzemórák számát tanulmányozva –külön gombnyomások nélkül isugyanazok a sorok olvashatóak.Például az 1A kompresszor menüjénekalsó részén átváltva a 2A kompresszormenüjének alsó részéhez jut.

Modes Chiller Compressor

Auto Stop

Amos L1 L2 L3:

% RLA:

Unit Volts:

Oil Temperature:

Intermediate Oil Pressure:

Suction Pressure:

55.0 65.2 54.3

86.0 88.4 84.3

460

35 C

792 kPa

228 kPa

1A 1B 2A 2B

Megnevezés Felbontás MértékegységAmps L1 L2 L3 XXX Áramfelvétel% RLA L1 L2 L3 X.X % RLA

(névleges üzemi áramfelvétel)Unit Volts: XXX VoltOil Pressure X.X F / CIntermediate Oil Pressure: X.X NyomásSuction Pressure: X.X NyomásStarts/ Run Hours X, XX:XX óra:perc

5. táblázat - A Kompresszor képernyő

Page 21: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 21

Kezelőfelület

A Hűtőközeg képernyőA Hűtőközeg képernyőn ahűtőberendezés hűtőközegkörökkelkapcsolatos adatai jelennek meg.

Megnevezés Felbontás MértékegységCond Rfgt Pressure Ckt1/Ckt2 X.X NyomásSat Cond Rfgt Temp Ckt1/Ckt2 X.X F / CEvap Rfgt Pressure Ckt1/Ckt2 X.X NyomásSat Evap Rfgt Temp Ckt1/Ckt2 X.X F / CEvap Approach Temp Ckt1/Ckt2 X.X F / CRfgt Liquid Level Ckt1/Ckt2 X.X Magasság

6. táblázat - A Hűtőközeg képernyő

Chiller Compressor Rfgt.

Auto Stop

Cond Rfgt Pressure:

Sat Cond Rfgt Temp:

Evap Rfgt Pressure:

Sat Evap Rfgt Temp:

Evap Approach Temp:

Rfgt Liquid Level:

Ckt 1 Ckt 21275 1275 kPa

51.7 51.7 C

206 206 kPa

1.1 1.1 C

2.2 2.2 C

2.5 -2.5 mm

Page 22: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 22

Kezelőfelület

Az Alapérték képernyőAz Alapérték képernyő két részből áll.Az 1. oldal felsorolja az összesváltoztatható alapértéket, azok aktuálisértékével együtt. A kezelő az elemnevét vagy az alapértéket megérintvekijelöli a módosítandó alapértéket. Azérintés hatására a képernyő a 2.oldalra vált.

Az 1. képernyőn a lista utolsó elememindig a nyelv alapértéke lesz. Ezzel a teljes CH.530 termékcsaládbanelérhetővé válik a nyelv beállításánakszabványos helyen történőmeghatározása.

A 2. képernyő a kiválasztott alapértékaktuális beállítását jeleníti meg aképernyő felső részén.

A kijelzett érték a típusának megfelelőmódosítható formátumban jelenikmeg. A bináris alapértékek egyszerű,kétállapotú elemekként jelennek meg,módosításuk rádiógombokkallehetséges. Az analóg alapértékekgörgetőgombokkal együtt jelennekmeg. A képernyő alsó részénsúgóüzenetek olvashatóak.

Modes Chiller Compressor

Auto Stop

Auto Local or Remote:

Front Panel Chilled Water Setpoint:

Front Panel Current Limit Setpoint:

Condenser Limit Setpoint:

Low Ambient Lockout Setpt:

Low Ambient Lockout:

Local

7 C

100%

XX % HPC

1.7 C

Enabled

Page 23: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 23

Leírás Felbontás vagy szöveg MértékegységAuto Local or Remote Távoli/helyi SzövegFront Panel Chilled Water Setpoint X.X F / CFront Panel Current Limit Setpoint XXX % RLADifferential to Start X.X HőmérsékletDifferential to Stop X.X HőmérsékletCondenser Limit Setpoint Engedélyezve/Letiltva SzövegLow Ambient Lockout Setpoint X.X HőmérsékletLow Ambient Lockout Engedélyezve/Letiltva SzövegIce Build Engedélyezve/Letiltva SzövegFront Panel Ice Termination Setpoint X.X HőmérsékletComp 1A Pumpdown Leszivattyúzás/megszakítás SzövegComp 1B Pumpdown Leszivattyúzás/megszakítás SzövegComp 2A Pumpdown Leszivattyúzás/megszakítás SzövegComp 2B Pumpdown Leszivattyúzás/megszakítás SzövegEXV Ckt 1 Open Auto/nyitva SzövegEXV Ckt 2 Open Auto/nyitva SzövegFront Panel Ckt 1 Lockout Lezárva/feloldva SzövegFront Panel Ckt 2 Lockout Lezárva/feloldva SzövegExt Chilled Water Setpoint X.X F / CExt Current Limit Setpoint XXX % RLADate Format hhh nn éééé, nn hh éééé SzövegDate SzövegTime Format 12 ó, 24 ó SzövegTime of Day SzövegKeypad/Display Lockout Engedélyezve/Letiltva SzövegDisplay Units SI, angolszász SzövegPressure Units Abszolút, Mérték SzövegLanguage Selection Letöltve a TechView-ról Szöveg

Kezelőfelület

7. táblázat - Az Alapérték képernyő

Page 24: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 24

Lehetőség Feltétel(ek) MagyarázatIce Building Engedélyezve/Letiltva

Cprsr Pumpdown (1) Lehetséges

Nem lehetséges

Leszivattyúzás

EXV Ckt Open Lehetséges(For Authorized Service Use Only (2))

Nem lehetséges

Nyitva

Ckt Lockout Reteszelve

Nincs reteszelve

Ext. Chilled Water Setpt Engedélyezve/Letiltva

Ext. Current Limit Setpt Engedélyezve/Letiltva

(1) A leszivattyúzási folyamat leírása a hűtőberendezés telepítési-üzemeltetési-karbantartási kézikönyvében található.(2) Folyadékszint-szabályozáshoz illetve leszivattyúzásból történő visszatéréshez használatos.

Kezelőfelület

8. táblázat - Alapértékek lehetőségei/kijelzett feltételek

Ha a funkció telepítve van, aműködés elindítható, illetve leállítható

Leszivattyúzás engedélyezve: csakha az egység le van állítva vagy akört reteszelte

Leszivattyúzás nem megengedett,mert a berendezés üzemel vagy aleszivattyúzás már megtörtént

Akkor jelenik meg, ha a leszivattyúzáséppen folyamatban van

Azt jelzi, hogy az EXV (elektronikusexpanziós szelep) ugyan zárva van, de nem lehet kézi úton nyitni, mert aberendezés Stop üzemmódban van,illetve a hűtőkör ki van zárva.

EXV zárva, de nem lehet kézi útonnyitni, mert a berendezés üzemel

Akkor jelenik meg, ha az EXV nyitvavan. A berendezés kézi úton kinyitottEXV-vel nem indul be, előszörkezdeményezi a szelep zárását.

A hűtőkör a kezelőpanelen ki lettzárva, a másik hűtőkört lehetműködtetni.

A hűtőkör nincs reteszelve ésüzemeltethető

Engedi, hogy a berendezésszabályozza az alapértéket; különbenegy másik, opcionálisan huzalozottszabályozó fog szabályozni.

Engedi, hogy a berendezésszabályozza az alapértéket; különbenegy másik, opcionálisan huzalozottszabályozó fog szabályozni.

Page 25: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 25

A Hibajelzés képernyő vagy a villogóALARMS gomb lenyomásával, vagy aDiagnostic lap kiválasztásával érhetőel.

A kijelzőn rendszerint egy hexa-decimális kód és egy szövegesmagyarázat jelenik meg.

Ez az utolsó aktív hibajelzés. A ”ResetAll Active Diagnostics” megérintéselenullázza az összes aktív hibajelzést,típustól, géptől, hűtőkörtől függetlenül.Az olyan kompresszorhiba-jelzéseket,amelyek csak egy kompresszortállítanak le, a rendszer a hozzájuktartozó hűtőkör hibajelzésének tekinti.Egyetlen nem működő hűtőkör nemállítja le a hűtőberendezést. A”Kompresszor” képernyő jelzi, havalamelyik hűtőkör nem működik,valamint ennek okát.

A Hibajelzések fejezetben megtalálhatóa teljes hibalista és kódokmagyarázata.

Az EasyView bekapcsolása1. képernyő: Bekapcsoláskor –amennyiben nincs jelen alkalmazás–, az EasyView két képernyőn haladát.Az első képernyő: az indításverziószáma; csak a verziószámkiterjesztése jelenik meg.

Ez a képernyő 3–5 másodperciglátszik, majd átadja helyét a második

képernyőnek.

Második képernyő: alkalmazás vagynincs alkalmazás.

Ezen a képernyőn mindaddig az ”-APP” felirat látható, amíg be vankapcsolva.

2. képernyő: Bekapcsoláskor –amennyiben van jelen alkalmazás –, az EasyView 5 képernyőn halad át.Az első képernyő: az indításverziószáma; csak a verziószámkiterjesztése jelenik meg.

Ez a képernyő 3–5 másodperciglátszik, majd átadja helyét a másodikképernyőnek.

Második képernyő: alkalmazás vagynincs alkalmazás. Ezen a képernyőn3–5 másodpercig az ”APP” feliratlátszik, majd átvált a harmadikképernyőre.A harmadik képernyő: az alkalmazáselső képernyője; szegmens- és LED-tesztelés.

Ezen a képernyőn 3–5 másodpercigvilágít az összes LED (jelzőfény) ésszegmens, majd továbblép a negyedikképernyőre.

Negyedik képernyő: címképernyő.

Ezen a képernyőn 3–5 másodpercig a CH.530 látszik, majd megjelenik az ötödik képernyő.

Ötödik képernyő: a kilépő vízhőmérséklete.

Kezelőfelület

A Hibajelzés képernyő

Rfgt Set Point Diagnostic

StopAuto

[01] 10: 59 AM Nov 26, 2001:

Evaporator Water Flow Overdue:

[02] 10: 56 AM Nov 26, 2001:

Low Chilled Water Temp: Unit Off:

[03] 10: 55 AM Nov 26, 2001:

Low Evaporator Temp: Unit Off:

Alarms

Reset Diags

Page 26: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 26

A DynaView bekapcsolásaBekapcsoláskor a DynaView 3képernyőn halad át:

Az első képernyő: az indításverziószáma; a teljes verziószámmegjelenik.

Ez a képernyő 5 másodpercig látszik,majd átadja helyét a másodikképernyőnek. A kontraszt ezen aképernyőn is beállítható.

Második képernyő: alkalmazás vagynincs alkalmazás.

A képernyőn 5 másodpercig akövetkező szöveg olvasható: ”A ValidApplication Is Not Present”, majdmegjelenik a következő képernyő.

A harmadik képernyő: az alkalmazáselső képernyője, a Hűtő lap.

Adatok megjelenítéseMértékegységekA hőmérsékletek °F-ben, illetve °C-banadhatóak meg, a kijelzésimértékegységek beállítástól függően.Az értékek – a TechViewmenübeállításától függően – tized-vagy egész fokokban adhatók meg.

A hőmérséklet- vagynyomásjelentésben megjelenőkötőjelek (”-----”) azt jelzik, hogy nincs,vagy érvénytelen az érték.

NyelvA DynaView angolul és még kétnyelven használható. A nyelvbeállítást arendszer a központi processzorbantárolja. Az angol nyelv mindig elérhetőmarad. A további nyelvek a TechView,Software Download View parancsasegítségével telepíthetőek.

A TechView interfészA TechView a Tracer CH.530szervizelésére szolgáló személyiszámítógép (laptop) alapúsegédeszköz. A hűtőberendezésszabályozásának módosítását és aTracer CH.530 hibajelzésekszervizelését végző szakembereknek a”TechView” szoftver laptopon futóverzióját kell használniuk. A TechViewolyan Trane alkalmazás, amelyet a hűtőüzemkieséseinek minimalizálására és aszakemberek munkájánaktámogatására fejlesztettek ki.

MEGJEGYZÉS: Fontos: A TracerCH.530-on kizárólag megfelelőenképzett szakemberek végezhetnekszervizelési feladatokat. Kérjük, hogyszervizigények esetén forduljon a Tranehelyi szakszervizéhez.

A TechView szoftver a Trane.comweboldalon keresztül elérhető.

(http://www.trane.com/commercial/software/tracerch530/)

Erről az oldalról letölthető a TechViewtelepítőszoftvere és a CH.530 központiprocesszor szoftvere, amelyet aCH.530 központi processzoránakszervizeléséhez telepíteni kell aszemélyi számítógépre. A TechViewszervizeszköz segítségével lehetszoftvert feltölteni a

Tracer CH.530 központi processzorába.

A TechView telepítéséhez ésműködtetéséhez szükséges minimálisrendszerkövetelmények:

• Pentium II vagy gyorsabb processzor

• 128 MB RAM

• 1024 x 768 felbontás

• CD-ROM

• 56K modem

• 9 tűs, RS-232 soros csatlakozó

• Windows 2000 operációs rendszer

• Microsoft Office (MS Word, MSAccess, MS Excel)

• Párhuzamos csatlakozó (25 tűs) vagy USB-csatlakozó

MEGJEGYZÉS: A TechView szoftvert afent felsorolt laptop konfigurációhoztervezték. Bármely változtatásismeretlen eredményeket hozhat. Ezérta TechView támogatás csak az ittmegadott konfigurációnak megfelelőrendszerekre korlátozott. Csak aPentium II osztályú vagy jobbprocesszorok támogatottak. IntelCeleron, AMD vagy Cyrix processzoroknem támogatottak.

Ugyancsak a TechView szolgál aCH.530 szerviz és karbantartásifeladatainak ellátására. A CH.530központi processzorának szervizeléseaz alábbiakat foglalja magában:

• A központi processzor szoftverénekfrissítése

• A hűtőberendezés működésénekellenőrzése

• A hűtőberendezés hibajelzéseinekmegtekintése és nullázása

• Alacsony intelligenciájú eszközök(LLID-ek) cseréje és csatlakoztatása

• A központi processzor cseréje és akonfiguráció módosítása

• Alapérték módosítások

• Szerviz-felülbírálások

Kezelőfelület

Page 27: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 27

A szoftver letöltéseUtasítások a TechView szoftvert elsőalkalommal használók részére1. Hozzon létre egy mappát ”CH.530”

névvel a C:\ meghajtón. A következőlépésekben ezt a mappát kellkiválasztani és használni, hogy aletöltött fájlok helye könnyenmeghatározható legyen.

2. Töltse le a Java Runtime telepítősegédprogramot a CH.530mappába (így még nem telepíti aJava Runtime elemet, csak atelepítő segédprogramot tölti le).

- Kattintson a TechView Downloadletöltési táblázatban látható JavaRuntime program legutolsóverziójára.

- Válassza a ”Save this program todisk” lehetőséget (ne pedig ezt: ”Run this program from its currentlocation”).

3. Töltse le a TechView telepítősegédprogramot a CH.530mappába (így még nem telepíti aTechView programot, csak a telepítősegédprogramot tölti le).

- Kattintson a TechView Downloadletöltési táblázatban látható TechViewprogram legutolsó verziójára.

- Válassza a ”Save this program todisk” lehetőséget (ne pedig ezt: ”Run this program from its currentlocation”).

4. Jegyezze meg, hogy hová töltötte le a fájlokat (a „CH.530” mappába).A fájlokat a telepítési eljárásbefejezéséhez meg kell keresnie.

5. Lépjen a ”Main Processor SoftwareDownload” oldalra, és olvassa el aközponti processzor legfrissebbtelepítőfájljainak letöltését bemutatótájékoztatást.

Megjegyzés: a rendelkezésre állófájlverziók megtekintéséhez először a hűtőberendezés típusát kellkiválasztani.

Kezelőfelület

6. Válassza ki a termékcsaládot. Azadott termékcsaládra vonatkozóletöltési kapcsolatról megjelenik egytáblázat.

7. Töltse le a központi processzorszoftverét a CH.530 mappába (így még nem telepíti a központiprocesszort, csak a telepítősegédprogramot tölti le).

- Ehhez kattintson a központiprocesszor legutolsó verziójára.

- Válassza a ”Save this program todisk” menülehetőséget a fájlokletöltésére (ne pedig ezt:

(”Run this program from its currentlocation”).

8. Jegyezze meg, hogy hová töltötte le a fájlokat (a ”CH.530” mappába).A fájlokat a telepítési eljárásbefejezéséhez meg kell keresnie.

9. A telepítési folyamat befejezéséhezkeresse meg a telepítő segéd-programokat, amelyeket letöltött aCH.530 mappába. Ha szükséges,használja a személyi számítógépfájlkezelő programját a letöltöttfájlok elhelyezéséhez.

10. Kettőt kattintva a telepítő-programra telepítse a következősorrendben az alkalmazásokat,majd kövesse az alábbi telepítésiutasításokat:

- Java Runtime Environment(JRE_VXXX.exe)

Megjegyzés: A Java RuntimeEnvironment program telepítése alattfelszólítást kaphat arra, hogy ”válasszaaz alapértelmezett Java Runtimeprogramot a rendszer böngészők-höz...” (select the default Java Runtimefor the system browsers). Ennél alépésnél ne válasszon semmilyenrendszerböngészőt. A helyesműködéshez nem szabadalapértelmezési böngészőketválasztani.

- TechView (6200-0347-VXXX.exe)

- A központi processzor (6200-XXXX-XX-XX.exe).

- A központi processzor programjakicsomagolja saját magát amegfelelő mappába a

TechView program könyvtárán belül,feltéve, ha a TechView programotmegfelelően telepítette a C:\meghajtóra.

11. Csatlakoztassa a számítógépet aCH.530 központi processzoráhozegy szabványos 9 tűs, 9érintkezővel rendelkező RS-232kábellel.

12. Futtassa a TechView szoftvert atelepítés során az asztalraelhelyezett TechView ikonrakattintással. A legutolsó verziókhelyes telepítésénekellenőrzéséhez tekintse meg a”Help...About” menüt.

Page 28: Használati utasítás - Trane

398

RLC-SVU01B-HU 28

Hibajelzések

Nemreteszelő

A BAS-elemet ”telepítettként”állították be a központiprocesszornál, a Comm 3 LLID ésa BAS közötti kommunikáció alétrehozást követő 15 összefüggőpercen keresztül megszakadt.Lásd az Alapérték elbírálása címűfejezetet annak meghatározására,hogy az alapértékeket és azüzemmódokat miként befolyásoljaa kommunikáció megszakadása. Ahűtőberendezés a Tracer DefaultRun Command értékei szerint járel, amelyeket a Tracer írt és aközponti processzor tárolt el nemideiglenes memóriába (helyi vagyháttérmemóriába)

Nullázásiszint

BAS CommunicationLost

Hexa-kód

Folytonosság

Speciális

Súlyosság

A következő hibajelzési táblázatminden lehetséges hibát betűrendbenfelsorol. A TechView telepítése nélkülnem minden hibaadat hozzáférhető.

Jelmagyarázat a hibajelzésektáblázatáhozHexakód: A hibajelzések egyediazonosítására használt háromjegyűkód.

A hibajelzés neve: A hibajelzés neve,ahogyan az a DynaView és/vagy aTechView kijelzőn megjelenik.

Súlyosság: A fenti hatásra elvégzendőválaszlépést határozza meg. AzAzonnali az érintett rész azonnalileállítását jelenti. A Normál az érintettrész szokásos, illetve kíméletesleállítását jelenti. A Különlegesüzemmód egy különleges, de leállításnélküli üzemmód bevezetését jelenti,az Info pedig azt, hogy tájékoztatóüzenet vagy figyelmeztetés jött létre.

Folytonosság: Azt határozza meg,hogy a hibajelzést kézi úton kell-enullázni (reteszelt hibajelzés), avagynullázható akár kézi úton, akárautomatikusan (nem-reteszelthibajelzés).

Kritériumok: Mennyiségileg megadjaa hibajelzés generálásához alkalmazottkritériumokat, továbbá – ha az nemreteszelő volt – az automatikusnullázás kritériumait.

Nullázási szint: A hibajelzéstörléséhez szükséges kézi nullázásiparancs legalacsonyabb szintjét adjameg. A kézi nullázási szintekerősorrendje csökkenő sorrendben akövetkező: Helyi, távoli és info. Azok ahibajelzések, amelyeknek nullázásiszintje Távoli, akár egy távolihibajelzés-nullázási paranccsal, akáregy helyi hibajelzés-nullázásiparanccsal nullázhatóak, de nemnullázhatóak az alacsonyabb rendűinfonullázási paranccsal.

9. táblázat – Hibajelzések

A hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Távoli

Page 29: Használati utasítás - Trane

390

2E6

8A

5EF

29RLC-SVU01B-HU

Hibajelzések

Nemreteszelő

A BAS-elemet ”telepítettként”állították be és a BAS abekapcsolást követő 15 percenbelül nem kommunikált a központiprocesszorral. Lásd az Alapértékelbírálása című fejezetet annakmeghatározására, hogy azalapértékeket és az üzemmódokatez a meghibásodás hogyanbefolyásolja. Megjegyzés: Azeredeti követelmény 2 perc volt,de az RTAC számára 15 percremódosították.

Nullázásiszint

BAS Failed to EstablishCommunication

Hexa-kód

Folytonosság

Különleges

SúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Távoli

Reteszelő A valós idejű óra azoszcillátorának kiesésétérzékelte. Ez a hibajelzéshatásosan törölhető azzal, hogycsupán beír egy új értéket ahűtőberendezés időmérő órájábaa TechView vagy DynaViewszoftverek hűtésiidő-beállításifunkciójának használatával.

Check Clock Info Távoli

Nemreteszelő

A párologtatóba belépő vízhőmérséklete több mint 55 °C/secsebességgel 1°C-kal apárologtatóból kilépő vízhőmérséklete alá csökkent. AzRTAC számára ez a hibajelzésnem jelez megbízhatóanáramlásveszteséget, de apárologtatón belüli nem megfelelőfolyásirányra, hibásan bekötötthőérzékelőkre vagy egyébrendszerhibákra figyelmeztethet.

Chilled Water Flow(Entering WaterTemperature)

Info Távoli

Reteszelő A kommunikáció 30másodperces folyamatosmegszakadása következett be aközponti processzor és afunkcionális intelligens eszközközött

Comm Loss: ChilledWater Flow Switch

Azonnali Távoli

Page 30: Használati utasítás - Trane

5F2

5F3

694

695

5DE

68E

69E

68F

69F

5E4

5E3

6BB

RLC-SVU01B-HU 30

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Nullázásiszint

Comm Loss: Cond RfgtPressure, Circuit #1

Hexa-kód

Folytonosság

Azonnali

SúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: Cond RfgtPressure, Circuit #2

Azonnali Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: ElectronicExpansion Valve, Circuit #1

Normálműködés

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: ElectronicExpansion Valve, Circuit #2

Normálműködés

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EmergencyStop

Normálműködés

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: Evap OilReturn Valve, Cprsr 1AValve, Cprsr 1B

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: Evap OilReturn

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: Evap OilReturn Valve, Cprsr 2A

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: Evap OilReturn Valve, Cprsr 2B

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EvaporatorEntering WaterTemperature

Különlegesüzemmód

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch

Comm Loss: EvaporatorLeaving WaterTemperature

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EvaporatorRfgt Drain Valve - Ckt 1

Normál Távoli

Hibajelzések

Page 31: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 31

6BC

688

689

5F0

5F1

5F8

5DD

5E9

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Nullázásiszint

Comm Loss: EvaporatorRfgt Drain Valve - Ckt 2

Hexa-kód

Folytonosság

Normál

SúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EvaporatorRfgt Liquid Level, Circuit #1

Azonnali Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EvaporatorRfgt Liquid Level, Circuit #2

Azonnali Távoli

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. Megjegyzés : Ez a hibajelzés a Rev 15.0 alatt 5FB hibajelzéskéntjelenik meg.

Comm Loss: EvaporatorRfgt Pressure, Circuit #1

Azonnali Távoli

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. Megjegyzés : Ez a hibajelzés a Rev 15.0 alatt 5FB hibajelzéskéntjelenik meg.

Comm Loss: EvaporatorRfgt Pressure, Circuit #2

Azonnali Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: EvaporatorWater Pump Control

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: ExternalAuto/Stop

Normál Távoli

Nemreteszelő

A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. A hűtőberendezés nemhasználja tovább forrásként a külsőhűtött víz alapértékét, és visszatér akövetkező magasabb prioritásúalapértékre történő szabályozáshoz.

Comm Loss: ExternalChilled Water Setpoint

Különlegesüzemmód

Távoli

Hibajelzések

Page 32: Használati utasítás - Trane

5DF

5E0

5EA

680

681

682

683

684

685

686

RLC-SVU01B-HU 32

Hibajelzések

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. A központi processzorfolyamatosan fenntartja azt areteszelési állapotot (engedélyezvevagy letiltva), amely a kommunikációmegszakadásának időpontjábanérvényben volt.

Comm Loss: ExternalCircuit Lockout, Circuit #1

Különlegesüzemmód

Távoli

Nemreteszelő

A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. A hűtőberendezés nemhasználja tovább a külső áramkorlátalapértékét, és áttér a következőmagasabb prioritású áramkorlát-alapértékre történő szabályozáshoz.

Comm Loss: ExternalCurrent Limit Setpoint

Különlegesüzemmód

Távoli

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: FanControl Circuit #1,Stage #1

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Comm Loss: FanControl Circuit #1,Stage #3

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Comm Loss: FanControl Circuit #1,Stage #2

Comm Loss: FanControl Circuit #1,Stage #4

Comm Loss: FanControl Circuit #2,Stage #1

Comm Loss: FanControl Circuit #2,Stage #2

Comm Loss: FanControl Circuit #2,Stage #3

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:External Circuit Lockout, Circuit#1 esetén

Comm Loss: ExternalCircuit Lockout,Circuit #2

Különlegesüzemmód

Távoli

Page 33: Használati utasítás - Trane

687

68C

68D

69A

69B

68A

698

68B

699

5D9

5DA

RLC-SVU01B-HU 33

Hibajelzések

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása következettbe a központi processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz (ID)között. Működtesse a többi ventilátortrögzített fordulatú ventilátorként.

Comm Loss: FanInverter Fault, Circuit #1or Circuit #1, Drive 1

Különlegesüzemmód

Távoli

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1 esetén

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: FanInverter Fault, Circuit #1,Drive 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1 esetén

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: FanInverter Fault, Circuit #2or Circuit #2, Drive 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: FanInverter Fault, Circuit #2,Drive 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1

Normál TávoliComm Loss: FanInverter Fault, Circuit #1,Drive 1 and 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1 esetén

Normál TávoliComm Loss: FanInverter Power, Circuit#2 or Circuit #2 Drive 1and 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1 esetén

TávoliComm Loss: FanInverter SpeedCommand, Circuit #1or Circuit #1 Drive 1and 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Fan Inverter Fault, Circuit #1 orCircuit #1, Drive 1 esetén

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: FanInverter SpeedCommand, Circuit #2or Circuit #2 Drive 1and 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

NormálComm Loss: FemaleStep LoadCompressor 1A

Különlegesüzemmód

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál

Távoli

Comm Loss: FemaleStep LoadCompressor 1B

Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: FanControl Circuit #2,Stage #4

Page 34: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 34

Hibajelzések

5DB

5DC

5EB

5EC

5ED

5EE

5E1

5FA

5F4

5F5

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál Távoli

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Comm Loss: FemaleStep Load Compressor2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: FemaleStep Load Compressor2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss: HighPressure CutoutSwitch, Cprsr 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss: HighPressure CutoutSwitch, Cprsr 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali Távoli

Comm Loss: HighPressure CutoutSwitch, Cprsr 2A

Comm Loss: FemaleStep Load Compressor2B

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadásakövetkezett be a központiprocesszor (MP) és a funkcionálisintelligens eszköz (ID) között. Ahűtőberendezésnek az utolsóállapottól függetlenül vissza kelltérnie a normál (nem jégkészítő)üzemmódba.

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: Ice-Machine Control

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Ice-Machine Control esetén

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: Ice-Machine Control

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss:Intermediate OilPressure, Cprsr 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss:Intermediate OilPressure, Cprsr 1B

Page 35: Használati utasítás - Trane

5F6

5F7

69D

5D2

5D4

5D6

5D8

5D1

5D3

5D5

5D7

5E5

RLC-SVU01B-HU 35

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali Távoli

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss:Intermediate OilPressure, Cprsr 2B

Comm Loss:Intermediate OilPressure, Cprsr 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Különlegesüzemmód

TávoliComm Loss: LocalBAS Interface

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortLoad Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortLoad Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortLoad Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortLoad Compressor 2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortUnload Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortUnload Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortUnload Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: Male PortUnload Compressor 2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss:Intermediate OilPressure, Cprsr 2B

Page 36: Használati utasítás - Trane

5E6

696

697

5E2

690

691

692

693

6AC

6AB

RLC-SVU01B-HU 36

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: OilTemperature, Circuit #2or Cprsr 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: OilTemperature, Cprsr1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál TávoliComm Loss: OilTemperature, Cprsr2B

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadásakövetkezett be a központi processzor(MP) és a funkcionális intelligenseszköz (ID) között. Ennek a hibánaka bekövetkezése esetén a legutolsóérvényes hőmérsékletadattólfüggetlenül üzemszerű leszivattyúzásfog történni.

Normál TávoliComm Loss: OutdoorAir Temperature

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál HelyiComm Loss: Starter 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál HelyiComm Loss:Starter 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál HelyiComm Loss: Starter 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Normál HelyiComm Loss:Starter 2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Info HelyiComm Loss: StarterPanel High TemperatureLimit - Panel 1, Cprsr 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Info HelyiComm Loss: StarterPanel High TemperatureLimit - Panel 1, Cprsr 2A

Page 37: Használati utasítás - Trane

6AD

6A0

5FB

5FC

5FD

5FE

RLC-SVU01B-HU 37

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Info HelyiComm Loss: StarterPanel High TemperatureLimit - Panel 2, Cprsr 2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Info TávoliComm Loss: Status/Annunciation Relays

Reteszelő A kommunikáció 30 másodpercesfolyamatos megszakadása követ-kezett be a központi processzor(MP) és a funkcionális intelligenseszköz (ID) között. Ha nincs levá-lasztószelep, a kör a cél, ha vanleválasztószelep vagy szimplex,akkor a kompresszor a cél.Megjegyzés a kialakításról:Csőelosztóval ellátott, leválasztó-szelep nélküli kompresszorok eseténez a hiba a nem jelenlévő 2B kompr.szívóoldali nyomásmérővel valókommunikációvesztést is generál akör lekapcsolásának eléréseérdekében.

Azonnali TávoliComm Loss: SuctionPressure Cprsr 1A

Reteszelő A kommunikáció 30másodperces folyamatosmegszakadása következett be aközponti processzor (MP) és afunkcionális intelligens eszköz(ID) között. Megjegyzés akialakításról: Csőelosztóvalellátott, leválasztószelep nélkülikompresszorok esetén ez a hibaaz előző hibával együttjelentkezik még akkor is, ha errea jelátalakítóra nincs szükségvagy nincs is felszerelve.

Azonnali TávoliComm Loss: SuctionPressure Cprsr 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss: SuctionPressure Cprsr 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Comm Loss:Chilled Water Flow Switch esetén

Azonnali TávoliComm Loss: SuctionPressure Cprsr 2B

Page 38: Használati utasítás - Trane

2A1

5B4

2A2

5B5

5B8

5B9

FD

8E

RLC-SVU01B-HU 38

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő A központi processzor hibajelet kapotta megfelelő kondenzátorventilátorváltoztatható fordulatszámúfrekvenciaváltó hajtásától, és(egyperces időközökben 5 alkalommal)sikertelenül kísérelte meg megszüntetnia hibát. A 4. kísérlet leveszi afeszültséget a frekvenciaváltóról, hogysor kerülhessen a beindításivisszaállításra. Amennyiben a hiba nemszűnik meg, a központi processzorvisszatér a frekvenciaváltó használatanélküli állandó fordulatszámú üzemre.A frekvenciaváltót manuálisan meg kellkerülni és újra csatlakoztatni kell aventilátorkimeneteket a ventilátor teljesállandó fordulatszámúüzemeltetéséhez.

Különlegesüzemmód

TávoliCondenser Fan VariableSpeed Drive Fault -Circuit 1 (Drive 1)

Reteszelő Ugyanaz, mint a Condenser FanVariable Speed Drive Fault -Circuit 1 (Drive 1) esetében

Különlegesüzemmód

TávoliCondenser Fan VariableSpeed Drive Fault -Circuit 1 Drive 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Condenser FanVariable Speed Drive Fault -Circuit 1 (Drive 1) esetében

Különlegesüzemmód

TávoliCondenser Fan VariableSpeed Drive Fault -Circuit 2 Drive 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a Condenser FanVariable Speed Drive Fault -Circuit 1 (Drive 1) esetében

Különlegesüzemmód

TávoliCondenser Fan VariableSpeed Drive Fault -Circuit 2 Drive 2

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliCondenser RefrigerantPressure Transducer -Circuit 1

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliCondenser RefrigerantPressure Transducer -Circuit 2

Reteszelő VÉSZLEÁLLÍTÁS bemenet nyitva.Egy külső reteszelés kioldott. Abemenet nyitásától az egységleállásáig tartó kioldási időnek 0,1 és1,0 másodperc között kell lennie.

Azonnali TávoliEmergency Stop

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLID a. Normálműködés, nincs hatással a vezérlésre.b. A hűtőberendezés eltávolít mindenvisszatérő vagy folyamatosanvisszatérő hűtött víz nullázást, ha voltilyen. Alkalmazzon válaszadásisebesség (slew rates) értékeket ahűtött víz nullázási előírás szerint

Azonnali TávoliEvaporator EnteringWater TemperatureSensor

Page 39: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 39

AB

27D

3F9

6B9

6BA

ED

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDNormál TávoliEvaporator LeavingWater TemperatureSensor

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliEvaporator Liquid LevelSensor - Circuit 1

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliEvaporator Liquid LevelSensor - Circuit 2

Reteszelő Ez a hibajelzés csak távolipárologtató egységek esetébenhatékony. Úgy tűnt, hogy amegfelelő párologtatófolyadékszintje a leeresztő szelepmágnestekercsének küldöttnyitási parancs kiadásátkövetően 5 percen belül nemcsökkent 21,2 mm szint alá. Ahibajelzés nem aktiválódik, ha aleeresztő szelep zárási parancsotkapott.

NA TávoliEvaporator Rfgt Drain -Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint az Evaporator RfgtDrain - Circuit 1

NA TávoliEvaporator Rfgt Drain -Circuit 2

Nemreteszelő

a. A hűtött víz áramláskapcsolóbemenete 6-10 másodpercigfolyamatosan nyitott volt. b. Ez a hibajelzés nem kapcsolja lea párologtató szivattyúkimenetét c. 6-10 másodperc folyamatosáramlás a hibajelzést törölni fogja.d. Ha a szivattyú a STOPmódokban időtúllépés miatt leáll,ez a hibajelzés STOP módbanakkor sem kerül behívásra. Nefeledje, hogy ez a hibajelzés azEasyView kijelzőjén nem aktiválja avörös hibajelzés-jelzőfényt.

Azonnali TávoliEvaporator Water FlowLost

Page 40: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 40

ED

384

5C4

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

a. A hűtött víz áramláskapcsolóbemenete 6-10 másodpercigfolyamatosan nyitott volt. b. Ez a hibajelzés nem kapcsoljale a párologtatószivattyúkimenetét c. 6-10 másodperc folyamatosáramlás a hibajelzést törölnifogja. d. Ha a szivattyú a STOPmódokban időtúllépés miatt leáll,ez a hibajelzés STOP módbanakkor sem kerül behívásra. Nefeledje, hogy ez a hibajelzés azEasyView kijelzőjén nem aktiváljaa vörös hibajelzés-jelzőfényt.

Azonnali TávoliEvaporator Water FlowLost

Nemreteszelő

A hűtött víz szivattyúreléjénekbekapcsolását követően 4,25 percenát (RTAC Rev20 és korábbiak) vagy20 percen át (RTAC Rev 21) nemérkezett adat a párologtatóvízáramlásáról. Rev 17.0 és korábbiszoftververzióknál a hibajelzéslekapcsolja a hűtött víz szivattyúkimenetet. Akkor kap újbólfeszültséget, ha a hibajelzésmegszűnik az áramlás visszatértével,továbbá a hűtőberendezés ismétnormálisan újraindíthatóvá válik (aszivattyú külső vezérléséneklehetővé válásával). A 18.0 és újabbszoftververzióknál aszivattyúparancs állapota nemérintett. Ne feledje, hogy ez ahibajelzés nem kapcsolja be azEasyView kijelzó vörös hibajelzés-jelzőfényét.

Normál TávoliEvaporator Water FlowOverdue

Reteszelő Kommunikációvesztés érzékelésea rendszerhez konfigurált LLDIeszközök 75 vagy annál többszázalékával. A diagnosztikaelnyomja az összes következőkommunikációvesztési hibajelzéskérést. Ellenőrizze atápegysége(ke)t és a hálózatiszétkapcsolódásokat - végezzenhibakeresést az LLIDS buszokona TechView segítségével

Azonnali TávoliExcessive Loss ofComm

Page 41: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 41

87

89

1C6

1C7

584

5B7

Hibajelzések

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

a. A funkció beállítása nem ”Enabled”(Engedélyezett): nincs diagnosztika. b. ”Enabled” (Engedélyezett):Tartományon kívüli, alacsony, magasvagy hibás LLID, beállítottdiagnosztika, alapértelmezett CWS(hűtött víz alapértéke) a következőprioritás szintre (pl.: Előlaponmegadott alapérték). Ez a tájékoztatójellegű (info) hibajelzés automatikusannullázódik, ha a bemenet visszatér anormál tartományba.

Info TávoliExternal Chilled WaterSetpoint

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint az External ChilledWater Setpoin esetén

Info TávoliEvaporator EnteringWater TemperatureSensor

Reteszelő A rendszer nyomáskülönbsége azadott hűtőkörben két egymásutáni mérésnél vagy több mint 10másodpercig 19,2 bar felett volt.

Normál TávoliHigh DifferentialRefrigerant Pressure -Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a High DifferentialRefrigerant Pressure - Circuit 1esetén

Normál TávoliHigh DifferentialRefrigerant Pressure -Circuit 2

Reteszelő A folyadékszint érzékelője akompresszor működése közben 80 percen keresztül folyamatosan a megengedett tartomány felsőhatárán vagy annak közelében volt.(A diagnosztikai időzítő tartásbanmarad, de nem törlődik, amikor azáramkör ki van kapcsolva). Tervezésiérték: 80% vagy több bitszámtartozik a +21,2 mm vagy magasabbfolyadékszinthez 80 percen keresztül)

Normál TávoliHigh Evaporator LiquidLevel - Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a High DifferentialRefrigerant Pressure - Circuit 1esetén

NormálHigh Evaporator LiquidLevel - Circuit 2

Page 42: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 42

Hibajelzések

6B8

1DE

1E0

1DD

1DF

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve ésforrása

Kritériumok

Nemreteszelő

Az elpárologtató hűtőközegéneknyomása mindegyik körben 13,3bar fölé emelkedett. Azelpárologtató vízszivattyú jelfogóáramellátása megszűnik, hogykikapcsolja a szivattyút, tekintetnélkül arra, hogy a szivattyú miértműködik. A diagnosztikaautomatikus nullázást végez, és a szivattyú visszatér normálvezérlésbe, amikor mindegyikelpárologtató nyomás 13 bar aláesik. A hibajelzés súlyosságaközepes, mivel ha egy párologtatóérvényesen nagy nyomásértéketjelez, a szivattyú leáll, de a hűtő-berendezés tovább üzemelhet. A párologtató vízáramlásánakhibajelzése lekapcsolt szivattyúesetén inaktív, csak akkor aktív, haa szivattyú bekapcsolási utasítástkap, és nem történik meg a vártvízáramlás.

Azonnali TávoliHigh EvaporatorRefrigerant Pressure

Nemreteszelő

Az adott szivattyút ellátó olajhőmérséklete 2 egymást követőmérés esetén 10 másodpercenkeresztül meghaladta a 93°C-ot.Megjegyzés : A kompresszor magas hőmérsékletet korlátozóüzemmódjának részeként (minimáliskorlátozás) a működő kompresszorbefogadó terhelésugrás szelepe88°C-ot meghaladó olajhőmérsékletesetén kényszerterhelésselműködik, azonban ha az olaj hőfokavisszahűl 77°C alá, akkor visszatérnormál üzemmódba.

TávoliHigh Oil Temperature -Compressor 1A

Azonnali

Reteszelő Ugyanaz, mint a High OilTemperature - Compressor 1Aesetén

Azonnali HelyiHigh Oil Temperature -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a High OilTemperature - Compressor 1Aesetén

Azonnali HelyiHigh Oil Temperature -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a High OilTemperature - Compressor 1Aesetén

Azonnali HelyiHigh Oil Temperature -Compressor 2B

Page 43: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 43

Hibajelzések

F5

F6

BE

BF

5BE

5BF

5C0

5C1

C5

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve ésforrása

Kritériumok

Reteszelő A rendszer nagynyomású elzárástészlelt az 1A kompresszornál,kikapcsolás 22 ± 0,35 barnyomáson. Megjegyzés: Az olyanegyéb hibajelzések nem jelennekmeg, amelyek a nagy nyomásmiatti kikapcsolás várhatókövetkezményekéntkeletkeznének. Ilyenek például:Phase Loss, Power Loss, andTransition Complete Input Openhibajelzések.

Azonnali HelyiHigh Pressure Cutout -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a High PressureCutout - Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiHigh Pressure Cutout -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a High PressureCutout - Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiHigh Oil Temperature -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a High PressureCutout - Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiHigh Oil Temperature -Compressor 2B

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliIntermediate OilPressure Transducer -Compressor 1A

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliIntermediate OilPressure Transducer -Compressor 1B

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliIntermediate OilPressure Transducer -Compressor 2A

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDAzonnali TávoliIntermediate OilPressure Transducer -Compressor 2B

Nemreteszelő

A kilépő hűtött víz hőmérséklete16,7°C másodperccel a kilépővízhőmérséklet beállított lekapcsolásiértéke alá csökkent, miközben ahűtőberendezés Stop üzemmódbanvan, vagy automatikus üzemmódbanvan, de kompresszorok nemüzemelnek. Kapcsolja be azelpárologtató vízszivattyú jelfogóáramellátását, amíg a diagnosztikaautomatikus nullázást végez, majdtérjen vissza normál elpárologtatószivattyú vezérlésre. Automatikusnullázás történik, amikor ahőmérséklet 30 percre 2°F-kal (1,1°C)a kikapcsolási beállítás fölé emelkedik.

Különlegesüzemmód

TávoliLow Chilled WaterTemp: Unit Off

Page 44: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 44

Hibajelzések

C6

1AE

1AF

583

5B6

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

A hűtött víz hőmérséklete 16,7°Cmásodperccel a beállítottlekapcsolási érték alá csökkent,miközben a kompresszorüzemelt. Automatikus nullázástörténik, amikor a hőmérséklet 2percre 2°F-kal (1,1°C) akikapcsolási beállítás föléemelkedik. Ennek a hibajelzésneknem szabad lekapcsolnia afeszültséget az elpárologtatóvízszivattyú kimenetről.

Azonnali éskülönlegesüzemmód

TávoliLow Chilled WaterTemp: Unit On

Reteszelő A rendszer adott köréneknyomáskülönbsége több mint140 bar/sec sebességgel 2,45bar alá csökkent 1 perces (egyeskompresszorkör) vagy 2,5 perces(elosztott kompresszorkör)késleltetési idővel a körindításától számítva.

Azonnali TávoliLow DifferentialRefrigerant Pressure -Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low DifferentialRefrigerant Pressure - Circuit 1esetén

Azonnali TávoliLow DifferentialRefrigerant Pressure -Circuit 2

Reteszelő A folyadékszint érzékelője akompresszor járása mellett 80percen keresztül folyamatosan amegengedett tartomány felsőhatárán vagy annak közelében volt.Tervezési érték: 20% vagy kevesebbbitszám tartozik a -21,2 mm vagyalacsonyabb folyadékszinthez 80percen keresztül

Azonnali TávoliLow Evaporator LiquidLevel - Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low EvaporatorLiquid Level - Circuit 1 esetében

Azonnali TávoliLow Evaporator LiquidLevel - Circuit 2

Page 45: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 45

Hibajelzések

194

195

6B3

Reteszelő a. A feltételezett (a nyomástávadók szívónyomásábólszámított) telített elpárologtatóhűtőközeg hőmérséklet azalacsony hűtőközeg hőmérsékletlekapcsolási alapértéke alácsökkent 66,7°C/sec sebességgel(max érték 4,4°C/sec), miközben ahűtőkör működött az 1 perceskivárási időszak letelte után. Azintegrál a kör beindulását követően0 értéken maradt a kivárási időalatt (amely a külső levegőhőmérséklet funkciója), majd azintegrál korlátozva lett, hogy sohane kapcsoljon ki 15 másodpercalatt (azaz a hiba határa -13,3°C-ralett csökkentve). A minimálisLRTC-alapérték -20,5°C (1,3 bar)az az érték, ahol az olaj kiválik ahűtőközegből. b. A lekapcsolásiintegrál időtúllépése alatt a körműködő kompresszorainaktehermentesítő mágnesszelepe(i)folyamatosan áram alatt lesznek. A normál terhelés / terhelés levételműködés akkor áll helyre, ha alekapcsolási integrál nullázásátelvégzi a leoldási alapérték föléemelkedő hőmérséklet.

Azonnali TávoliLow EvaporatorRefrigerantTemperature -Circuit 1

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low EvaporatorRefrigerant Temperature - Circuit1 esetében

Azonnali TávoliLow EvaporatorRefrigerantTemperature -Circuit 2

Nemreteszelő

Ha valamelyik elpárologtató telítésihőmérséklet 16,7°C másodperccel avízhőmérséklet beállított lekapcsolásiértéke alá csökkent, miközben avonatkozó elpárologtató folyadék-szint nagyobb volt, mint -21,2 mm, ésmiközben a hűtőberendezés Stopüzemmódban van, vagy automatikusüzemmódban van, de kompresszoroknem üzemelnek. Kapcsolja be azelpárologtató vízszivattyú jelfogóáramellátását, amíg a diagnosztikaautomatikus nullázást végez, majdtérjen vissza normál elpárologtatószivattyú vezérlésre. Automatikusnullázás akkor történik, amikor azelpárologtató hőmérséklet a beállítottlekapcsolási értéket 2°F-kal (1,1°C)meghaladja, vagy ha a folyadékszint30 percig -21,2 mm alá csökken.

Különlegesüzemmód

TávoliLow Evaporator Temp -Ckt 1: Unit Off

Page 46: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 46

Hibajelzések

6B3

198

199

19A

19B

B5

B6

B7

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

Same as Low Evaporator Temp -Ckt 1: Unit Off

Különlegesüzemmód

TávoliLow Evaporator Temp -Ckt 1: Unit Off

Reteszelő Az adott kompresszor közbensőolajnyomás-távadójának értéke 15 másodpercig az elfogadhatótartományon kívül volt, miközben a nyomáskülönbség nagyobb volt,mint 2,45 bar. Az elfogadható értéka működés első 2,5 percében 0,50> (PC-PI) / (PC-PE), azután pedig0,25 > (PC-PI) / (PC- PE)

Azonnali HelyiLow Oil Flow -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Same as LowOil Flow - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiLow Oil Flow -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Same as LowOil Flow - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiLow Oil Flow -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Same as LowOil Flow - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiLow Oil Flow -Compressor 2B

Reteszelő a. A szívóoldali hűtőközegnyomása (vagy a kompresszorszívó oldali nyomása) közvetlenül a kompresszor beindítása előtt (az EXV előzetes beállása után) 0,7 bar értékre csökkent. b. A nyomás üzemelés közben akivárási idő eltelte után 1,12 baralá esik, vagy a kivárási idő letelteelőtt 0,7 bar alá esik (vagy 0,35 baralá 2002 októbere előtti szoftverekesetén). A figyelmen kívül hagyásiidő a külső léghőmérsékletfüggvénye. Megjegyzés: A b. rész megegyezik az alacsonyelpárologtató hűtőközeg hőmér-séklet-hibajelzéssel, kivéve a kioldási integrált és a kioldásipont beállításokat.

Azonnali HelyiLow SuctionRefrigerant Pressure -Circuit 1

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiLow SuctionRefrigerant Pressure -Circuit 2

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiLow SuctionRefrigerant Pressure -Circuit 1B

Page 47: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 47

Hibajelzések

B8

BA

BB

BC

BD

1AD

6A1

5FF

6A2

69C

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiLow SuctionRefrigerant Pressure -Circuit 2B

Reteszelő A kompresszoráram túllépte atúlterhelési idő/kioldás jelleggörbét.A váltakozó áramú termékeknélkioldáskényszer = a névl. üzemiáramfelvétel 140%-a, tartáskényszer= 125%, névleges kioldás 132,5%,30 másodperc alatt.

Azonnali HelyiMotor Current Overload -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiMotor Current Overload- Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiMotor Current Overload- Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Low SuctionRefrigerant Pressure - Circuit 1esetében

Azonnali HelyiMotor Current Overload- Compressor 2B

Reteszelő Memória hibakritériumokAzonnali TávoliMP ApplicationMemory CRC Error

Reteszelő A központi processzormegállapította, hogy hiba volt azelőző, nem felejtő memóriában.Az utolsó 24 óra indításai és óraértékei elveszhettek.

Info TávoliMP: Could not StoreStarts and Hours

Reteszelő A központi processzor konfigurációjaérvénytelen a pillanatnyilag telepítettszoftver alapján.

Azonnali Távoli

Reteszelő A központi processzor megállapította,hogy hibás blokk szerepelt a nemfelejtő memóriában. Ellenőrizze abeállításokat.

Info TávoliMP: Non-Volatile BlockTest Error

Reteszelő A központi processzor megállapította,hogy hibás szektor szerepelt a nemfelejtő memóriában, és annak újraformázása megtörtént. Ellenőrizze abeállításokat.

Info TávoliMP: Non-VolatileMemory Reformat

MP: InvalidConfiguration

Page 48: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 48

Hibajelzések

D9

1E1

1E2

5A0

5A1

1E6

1E8

1E5

1E7

A1

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

A központi processzor a nullázástkövetően sikeresen felépítette azalkalmazást. A nullázásbekapcsolás, új szoftver vagykonfiguráció telepítése miatttörténhetett. A hibajelzés azonnalés automatikusan törlődik, és ígycsak a TechView szoftverben lévődiagnosztikai eseménylistábanlátható.

Info TávoliMP: Reset HasOccurred

Reteszelő Ennek a kompresszornak aközbenső olajnyomás távadójaolyan nyomást mutat, amely 1,05bar vagy nagyobb értékkel van azadott kör kondenzátor nyomásafelett, vagy 0,7 bar értékkel vagytöbbel van az elpárologtatónyomása alatt, folyamatosan 30másodpercig.

Azonnali HelyiOil Flow Fault -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint az Oil Flow Fault -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiOil Flow Fault -Compressor 1b

Reteszelő Ugyanaz, mint az Oil Flow Fault -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiOil Flow Fault -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint az Oil Flow Fault -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiOil Flow Fault -Compressor 2b

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDNormál TávoliOil Temperature Sensor- Cprsr 1B

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDNormál TávoliOil Temperature Sensor- Cprsr 2B

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDNormál TávoliOil Temperature Sensor- Cprsr 1A

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLIDNormál TávoliOil Temperature Sensor- Cprsr 2A

Reteszelő Hibás érzékelő vagy LLID.Megjegyezzük, hogy ennek a hibának a bekövetkezéseesetén a legutolsó érvényeshőmérsékletadattól függetlenülüzemszerű leszivattyúzás fogtörténni.

Normál TávoliOutdoor AirTemperature Sensor

Page 49: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 49

Hibajelzések

D7

19C

19D

19E

19F

184

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

a. Vonalfeszültség +10%-kal anévleges felett. (Tartáskényszer =a névleges érték +10 %-a.Kioldáskényszer = a névleges+15 %-a. Nullázási differenciál =minimálisan 2% és maximálisan4%. Kioldási idő = minimálisan 1és maximálisan 5 perc) Tervezett:Névleges kioldás: 60 másodperc112,5% +/- 2,5%-nál nagyobbérték esetén, automatikusvisszaállítás 109%-on vagy annálkisebb értéken.

Azonnali TávoliOver Voltage

Reteszelő a. Nem volt érzékelhető áram egyvagy két áramváltó bemeneten aberendezés üzemelése vagy indításaalatt (lásd az üzemelés közben,mindhárom fázis kiesése eseténkeletkező, nem reteszelő feszültségkiesési hibajelzésnél). Tartási érték =a névleges üzemi áramfelvétel 20%-a. Kioldáskényszer = 5% névlegesterhelőáram. A lekapcsolási időnekhosszabbnak kell lennie legalább azindítómodul garantált nullázásiidejénél, de maximum 3 másodperclehet. A tényleges névleges kioldásipont 10%. Az aktuális tervezettlekapcsolási idő 2,64 másodperc. b)Ha a fázisfordulás védelem aktiválvavan és nem volt érzékelhető áramegy vagy két áramváltó bemeneten.A logikai áramkörök ezt érzékelik, ésleoldanak a kompresszor indításátólszámított 0,3 másodperc múlva.

Azonnali HelyiPhase Loss -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Loss -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Loss -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Loss -Compressor 2B

Reteszelő A beérkező áramon fázisfelcserélésészlelve. Kompresszorindításnál a fázisfordítás logikának akompresszor indítását követőenmax. 0,3 másodpercen belülérzékelnie kell és ki kell oldania.

Azonnali HelyiPhase Reversal -Compressor 1A

Page 50: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 50

Hibajelzések

185

186

187

1A0

1A1

1A2

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Reversal- Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Reversal -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Reversal- Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Reversal -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Phase Reversal- Compressor 1A esetén

Azonnali HelyiPhase Reversal -Compressor 2B

Nemreteszelő

A kompresszornál előzőlegműködés közben volt áram, majdmindhárom fázis árama kiesett.Tervezési érték: Kevesebb, mint10% névleges terhelőáram,kikapcsolás 2,64 másodperc alatt.Ez a hibajelzés kizárja a fáziskieséshibajelzés és az átmenetvégrehajtva – bemenet nyitvahibajelzés létrejöttét. Ahhoz, hogya tápfeszültség szándékoslekapcsolásával megakadályozhatólegyen ennek a hibajelzésnek abekövetkezte, a minimális kioldásiidőnek nagyobbnak kell lennie azindítómodul garantált visszaállításiidejénél. Megjegyzés: Ez a beállításkiküszöböli a pillanatnyiáramkimaradás által okozottreteszelő hibajelzést. Nem védimeg a motort és a kompresszortaz akaratlan újra áram aláhelyezéstől. E védelmet illetőenlásd a Momentary Power Losshibajelzést. Ez a hibajelzés indításiüzemmódban mindaddig nemaktív, amíg az átmenet végrehajtvabemenet nincs visszaigazolva.Ennek folytán az indítás közbenivéletlen feszültségkimaradás”Starter Fault Type 3”, illetve”Starter Did Not Transition”reteszelő hibajelzést eredményez.

Azonnali TávoliPower Loss -Compressor 1A

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a Power Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali TávoliPower Loss -Compressor 1B

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a Power Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali TávoliPower Loss -Compressor 12A

Page 51: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 51

Hibajelzések

1A3

8C

8D

1B2

1B3

1B4

1B5

5CD

6A7

5CE

6A8

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a Power Loss -Compressor 1A esetén

Azonnali TávoliPower Loss -Compressor 2B

Nemreteszelő

A kör leszivattyúzási ciklusa a túlhosszú időtartam vagy egykülönleges kritérium miattrendellenesen meg lett szakítva –de a hozzá tartozó reteszelőhibajelzés nélkül.

Info TávoliPumpdown Terminated- Circuit 1

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a PumpdownTerminated - Circuit 1 esetében

Info TávoliPumpdown Terminated- Circuit 2

Reteszelő A rendszer 30%-os áramaszim-metriát észlelt az egyik fázisnál, a 3 fázis átlagához képestfolyamatosan 90 másodpercig.

Azonnali HelyiSevere CurrentImbalance -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Severe CurrentImbalance - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiSevere CurrentImbalance -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Severe CurrentImbalance - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiSevere CurrentImbalance -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Severe CurrentImbalance - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiSevere CurrentImbalance -Compressor 2B

Reteszelő Az indítóegység kommunikációjaa központi processzorral 15másodpercre megszakadt.

Azonnali HelyiStarter 1A Comm Loss:MP

Reteszelő Miközben a rendszer Starter DryRun üzemmódban volt, 50%-oshálózati feszültséget érzékelt afeszültségtranszformátoroknál,vagy 10%-os indításiáramerősséget az áramváltóknál.

Azonnali HelyiStarter 1A Dry Run Test

Reteszelő Az indítóegység kommunikációjaa központi processzorral 15másodpercre megszakadt.

Azonnali HelyiStarter 1B CommLoss: MP

Reteszelő Miközben a rendszer Starter DryRun üzemmódban volt, 50%-oshálózati feszültséget érzékelt afeszültségtranszformátoroknál,vagy 10%-os indításiáramerősséget az áramváltóknál.

Azonnali HelyiStarter 1B Dry Run Test

Page 52: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 52

Hibajelzések

5CF

6A9

5D0

6AA

CC

CA

CB

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Az indítóegység kommunikációjaa központi processzorral 15másodpercre megszakadt.

Azonnali HelyiStarter 2A Comm Loss:MP

Reteszelő Miközben a rendszer Starter DryRun üzemmódban volt, 50%-oshálózati feszültséget érzékelt afeszültségtranszformátoroknál,vagy 10%-os indításiáramerősséget az áramváltóknál.

Azonnali HelyiStarter 2A Dry Run Test

Reteszelő Az indítóegység kommunikációjaa központi processzorral 15másodpercre megszakadt.

Azonnali HelyiStarter 2B CommLoss: MP

Reteszelő Miközben a rendszer Starter DryRun üzemmódban volt, 50%-oshálózati feszültséget érzékelt afeszültségtranszformátoroknál,vagy 10%-os indításiáramerősséget az áramváltóknál.

Azonnali HelyiStarter 2B Dry Run Test

Nemreteszelő

Az észlelt kompresszoráramokvalamelyik vagy mindegyik fázisonnagyobbak voltak a névlegesüzemi áramfelvétel 10%-ánál,amikor a kompresszor kikapcsolásiparancsot kapott. Az észlelésiidőnek minimálisan 5 és 10másodperc közöttinek kell lennie.Észlelésekor, és amíg a szabályozókézi visszaállítása megtörténik:generáljon hibajelzést, adjonfeszültséget a megfelelőriasztásrelére, továbbra is legyenfeszültség alatt az elpárologtatószivattyúkimenete, továbbra isadjon leállási parancsot az érintettkompresszornak, teljesen terheljele az érintett kompresszort ésadjon normál leállási parancsot azösszes többi kompresszornak.Mindaddig, amíg áram van,folytassa a folyadékszint- ésventilátorszabályozást az érintetthűtőkörben.

Különlegesüzemmód

TávoliStarter ContactorInterrupt Failure -Compressor 2A

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a StarterContactor Interrupt Failure -Compressor 2A esetében

Különlegesüzemmód

TávoliStarter ContactorInterrupt Failure -Compressor 1A

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a StarterContactor Interrupt Failure -Compressor 2A esetében

Különlegesüzemmód

TávoliStarter ContactorInterrupt Failure -Compressor 1B

Page 53: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 53

Hibajelzések

CD

180

181

182

183

6A3

6A4

6A5

6A6

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a StarterContactor Interrupt Failure -Compressor 2A esetében

Különlegesüzemmód

TávoliStarter ContactorInterrupt Failure -Compressor 2B

Reteszelő Az indítómodul nem kapott”átmenet végrehajtva” jelet amegadott időben az átmenet-parancsától. Az indítómodulátmenet-parancsától számítotttartáskényszer idő 1 másodperc. Az átmenet-parancstól számítottkioldáskényszer idő 6 másodperc. A tényleges névleges érték 2,5másodperc. Ez a hibajelzés csak acsillag-delta, auto-transzformátor,primer reaktor és közvetlenül ahálózatra kapcsolt indítóegységekesetében aktív.

Azonnali HelyiStarter Did NotTransition -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Did NotTransition - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Did NotTransition -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Did NotTransition - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Did NotTransition -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Did NotTransition - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Did NotTransition -Compressor 2B

Reteszelő Az indító nem aktiválódott vagynem indított a megszabott időn(15 másodpercen) belül.

Info HelyiStarter Failed toArm/Start - Cprsr 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Failed toArm/Start - Cprsr 1A esetében

Info HelyiStarter Failed toArm/Start - Cprsr 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Failed toArm/Start - Cprsr 1A esetében

Info HelyiStarter Failed toArm/Start - Cprsr 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter Failed toArm/Start - Cprsr 1A esetében

Info HelyiStarter Failed toArm/Start - Cprsr 2B

Page 54: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 54

Hibajelzések

1E9

1EA

1EB

1EC

1ED

1EE

1EF

1F0

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ez egy specifikus indítóberendezés-teszt, ahol először az 1M zárt ésegy ellenőrzés fut le annak felül-vizsgálatára, hogy az áramváltóknem érzékelnek-e áramot. Ha akkortörténik áramérzékelés, amikorelőször csak az 1M zárt azindításkor, a többi mágneskapcsolóvalamelyike zárlatos.

Azonnali HelyiStarter Fault Type I -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType I - Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type I -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType I - Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type I -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType I - Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type I -Compressor 2B

Reteszelő Ez egy specifikus indítóegység-próba, amelynél a rövidre zárómágneskapcsoló (1K3) egyedilegkap feszültséget, és egy ellenőrzésfut le annak felülvizsgálatára, hogyaz áramváltók nem kapnak-eáramot. Ha történik áramérzékelés,amikor indításkor csak az S kapfeszültséget, akkor az 1M azárlatos. Az a. pont alatti tesztminden indítóegységre vonatkozik.(Megjegyzés: sok indító nemcsatlakozik a rövidrezárómágneskapcsolóhoz.)

Azonnali Helyi

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType II - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type II -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType II - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type II -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType II - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type II -Compressor 2B

Starter Fault Type II -Compressor 1A

Page 55: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 55

Hibajelzések

1F1

1F2

1F3

1F4

5C7

5C8

5C5

5C6

5C9

5CA

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő A kompresszor tápfeszültség aláhelyezése rendes indításisorrendjének részeként a rövidre zárómágneskapcsoló (1K3), majd ezutána fő mágneskapcsoló (1K1) kapottfeszültséget. 1,6 másodperccelkésőbb az áramváltók nem érzékeltekáramot a három fázis egyikén sem,legalább 1,2 másodpercig. A fentiteszt a változtatható frekvenciájúhajtásokat kivéve valamennyiindítóegységre vonatkozik.

Azonnali Helyi

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType III - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type III -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType III - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type III -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter FaultType III - Compressor 1Aesetében

Azonnali HelyiStarter Fault Type III -Compressor 2B

Starter Fault Type III -Compressor 1A

Reteszelő Az indítóegység LLIDkonfiguráció RAM-másolatánálhibás az ellenőrzőösszeg

Info HelyiStarter ModuleMemory Error Type 1 -Starter 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Info HelyiStarter ModuleMemory Error Type 1 -Starter 2B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Info HelyiStarter ModuleMemory Error Type 1 -Starter 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Info HelyiStarter ModuleMemory Error Type 1 -Starter 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Azonnali HelyiStarter ModuleMemory Error Type 2 -Starter 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Azonnali HelyiStarter ModuleMemory Error Type 2 -Starter 1B

Page 56: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 56

Hibajelzések

5CB

5CC

6B1

6B0

6B2

5BA

5BB

5BC

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Azonnali HelyiStarter ModuleMemory Error Type 2 -Starter 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a Starter ModuleMemory Error Type 1 - Starter 2Aesetén

Azonnali HelyiStarter ModuleMemory Error Type 2 -Starter 2B

Nemreteszelő

Indítópanel felső korlát termosztát(77°C) kioldás történt. Megjegyzés:Az olyan egyéb hibajelzések nemjelennek meg, amelyek a panelmagas hőmérséklet korlát miattikioldás várható következményekéntkeletkeznének. Ezek: Phase Loss,Power Loss és Transition CompleteInput Open for Cprsr 1B.

Különlegesüzemmód

HelyiStarter Panel HighTemperature Limit -Panel 1, Cprsr 1B

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a Starter PanelHigh Temperature Limit - Panel 1,Cprsr 1B esetében

Különlegesüzemmód

HelyiStarter Panel HighTemperature Limit -Panel 1, Cprsr 2A

Nemreteszelő

Ugyanaz, mint a Starter PanelHigh Temperature Limit - Panel 1,Cprsr 1B esetében

Különlegesüzemmód

HelyiStarter Panel HighTemperature Limit -Panel 1, Cprsr 2B

Reteszelő Ha nincs leválasztó szelep, a hibásérzékelő vagy az LLID kör a cél, ha van leválasztó szelep, akkor a kompresszor a cél. Megjegyzésa kialakításról: Csőelosztóvalellátott, leválasztó szelep nélkülikompresszorok esetén ez a hiba a nem jelenlévő 1B kompr. szívóoldali nyomásmérővel valókommunikációvesztést is generála kör lekapcsolásának eléréseérdekében.

Azonnali TávoliSuction RefrigerantPressure Transducer -Circuit 1, Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a SuctionRefrigerant Pressure Transducer -Circuit 1, Compressor 1Aesetében

Azonnali TávoliSuction RefrigerantPressure Transducer -Circuit 1, Compressor 1b

Reteszelő Ugyanaz, mint a SuctionRefrigerant Pressure Transducer -Circuit 1, Compressor 1Aesetében

Azonnali TávoliSuction RefrigerantPressure Transducer -Circuit 1, Compressor 2A

Page 57: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 57

Hibajelzések

5BD

5B0

5B1

5B2

5B3

5AC

5AD

5AE

5AF

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Reteszelő Ugyanaz, mint a Suction RefrigerantPressure Transducer - Circuit 1,Compressor 1A esetében

Azonnali TávoliSuction RefrigerantPressure Transducer -Circuit 1, Compressor 2b

Reteszelő Az átmenet sikeres befejezésétkövetően a rendszer az ”átmenetvégrehajtva” bemenetet nyitva találta,miközben a kompresszormotor járt.Ez a hibajelzés csak a csillag-delta,autotranszformátor, primer reaktor ésközvetlenül a hálózatra kapcsoltindítóegységek estében aktív. Ahhoz,hogy megakadályozható legyen enneka hibajelzésnek a mágneskapcsolóktápfeszültség-kieséséből származóbekövetkezése, a minimális kioldásiidőnek nagyobbnak kell lennie afeszültségkimaradás-hibajelzéskioldási idejénél.

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Opened -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Opened -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Opened -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 1A esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Opened -Compressor 2B

Reteszelő Az ”átmenet végrehajtva”bemenetet a kompresszorindítása előtt rövidre zárva találtaa rendszer. Ez mindenelektromechanikus indítóesetében aktív.

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Shorted -Compressor 1A

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 2B esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Shorted -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 2B esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Shorted -Compressor 2A

Reteszelő Ugyanaz, mint a TransitionComplete Input Opened -Compressor 2B esetében

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Shorted -Compressor 2B

Page 58: Használati utasítás - Trane

RLC-SVU01B-HU 58

Hibajelzések

D8

771

772

Nullázásiszint

Hexa-kód

FolytonosságSúlyosságA hibajelzés neve és forrása

Kritériumok

Nemreteszelő

a. A hálózati feszültség a névleges -10% alatt van, vagy afeszültséghiány/túlfeszültségtranszformátor nincs csatlakoztatva.(Tartáskényszer = a névleges érték -10%-a. Kioldáskényszer = a névleges-15 %-a. Nullázási differenciál =minimálisan 2%, maximálisan 4%.Kioldási idő = minimálisan 1 ésmaximálisan 5 perc.) Tervezési:Névleges kioldás: 60 másodperc87,5%, +/- 2,8%-nál alacsonyabbértéken 200 V-nál, vagy +/- 1,8% 575V-nál, automatikus visszaállítás 90%-nál vagy ennél magasabb értéknél.

Normál TávoliUnder Voltage

Reteszelő A párologtató nyomása 0,7 bar(2002 októbere előtti szoftveresetén 0,35 bar) alá csökkentfüggetlenül attól, hogy az adottkörben kompresszorokműködtek-e vagy sem. Ez ahibajelzés azért jön létre, hogymegakadályozza a keresztbetörténő bekötés által okozottkompresszormeghibásodást ateljes hűtőberendezésleállításával. Ha az adottkompresszort vagy körtreteszelik, a hozzájuk tartozószívónyomás-jelátalakító(k)kikerülnek a hibajelzés okaiközül.

Azonnali HelyiTransition CompleteInput Shorted -Compressor 1B

Reteszelő Ugyanaz, mint a Very LowEvaporator Refrigerant Pressure -Circuit 1 esetében

Azonnali HelyiVery Low EvaporatorRefrigerant Pressure -Circuit 2

Page 59: Használati utasítás - Trane

Karbantartási szerződésJavasoljuk, hogy kössön karbantartásiszerződést a helyi ügyfélszolgálattal. A szerződés keretében ugyanis aberendezéseket ismerő szakembervégzi el a rendszeres karbantartást. Arendszeres karbantartással biztosíthatóaz esetleges meghibásodás időbentörténő észlelése és kijavítása,minimálisra csökkentve ezáltal akomoly károsodás, meghibásodáslehetőségét. A rendszereskarbantartással biztosítható aberendezések maximális üzemelésiélettartama. Szeretnénk felhívnifigyelmét arra, hogy e telepítési ésüzemeltetési utasítások be nem tartásaa garancia azonnali megszűnésétvonhatja maga után.

OktatásAz útmutatóban ismertetettberendezés sokéves kutatás ésfolyamatos fejlesztés eredménye.Annak érdekében, hogy Ön alegmegfelelőbben használhassakészülékét, és a legjobb működési,üzemeltetési feltételeket tudjabiztosítani berendezésének, a gyártóhűtés- és klímatechnikai tanfolyammaláll az Ön rendelkezésére. Ennek céljaszélesebb körű ismeretekhez juttatni akezelő- és karbantartó személyzetet. A tanfolyamok során súlyt fektetünk azegységek üzemeltetési paramétereivelkapcsolatos ellenőrzésekre, amegelőző karbantartás fontosságára,amely segítségével elkerülheti azegység fenntartási költségeit növelőkomoly és költséges üzemszüneteket.

Karbantartási szerződés és oktatás

RLC-SVU01B-HU 59

Page 60: Használati utasítás - Trane

www.trane.com

For more information contact your local district office or e-mail us at [email protected]

Dokumentumrendelési szám

Dátum

Érvénytelenített dokumentum

Tárolási hely

RLC-SVU01B-HU

0606

RLC-SVU01B-HU_0104

Európa

Mivel a Trane a folyamatos termékfejlesztés elkötelezettje, így fenntartja magának a jogot a kialakítás és aműszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az útmutatóban ismertetett berendezéstelepítését és karbantartását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

American Standard Europe BVBARegistered Office: 1789 Chaussée de Wavre, 1160 Brussels - Belgium