herinrichting nieuweburen vijzelstraat - leeuwarden

25
Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat voorlopig ontwerp 2 maart 2017 Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat voorlopig ontwerp 2 maart 2017

Upload: others

Post on 22-Jul-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Herinrichting Nieuweburen – Vijzelstraat

voorlopig ontwerp 2 maart 2017

Herinrichting Nieuweburen – Vijzelstraat

voorlopig ontwerp

2 maart 2017

Page 2: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Programma

• Welkom en inleiding

• Proces

• Voorlopig ontwerp

• Planning en vervolg

• Vragen of opmerkingen

Page 3: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Welkom

• Inleiding

werkgroep • Christiaan Boomgaard, Adviseur Civiele Techniek

(projectleider van ontwerp t/m realisatie)

• Pytsje Couperus, Adviseur Stedenbouw

• Geertje Bakker, Verkeerskundig medewerker

• Bart van der Scheer, Specialist Beheer en Onderhoud

• Marianne Hiemstra, Medewerker Communicatie

• Theo ten Berge van Ingenieursbureau Mug, projectleider

externe werkvoorbereiding

• Erik Krikke, voorzitter van de avond

inleiding

Page 4: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Proces

• Informatie ‘halen’ okt. ‘15

(kansen en knelpunten in beeld)

• Input verwerken (schetsontwerp)

• Voorlopig ontwerp febr. ‘17

• Definitief ontwerp voorjr. ‘17

• Uitvoering zomer ‘17 (gereed vóór 2018)

proces

Page 5: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Kansen en knelpunten (input vanuit de buurt, okt. 2015)

• Maximaal aantal parkeerplekken

• Meer ruimte voor voetgangers

• Veiliger oversteek voor fietsers

• Verkeer remmende maatregelen

• Aandacht voor verkeersveiligheid

• Sluipverkeer tegengaan

• Behoud van groen, graag méér groen

• Historisch armatuur doorzetten

proces

Page 6: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Uitgangspunten (aanvullend aan de genoemde kansen en knelpunten)

• Toepassen van binnenstadsmateriaal

(rode klinker, brede banden, LED-

verlichting)

• Benadrukken historisch karakter

• Vervangen van de bomen

proces

Page 7: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Afwegingen (vanuit verkeersaspecten)

• Sluipverkeer;

voorkomen lukt niet, ontmoedigen wel

• Snelheid verlagen;

rijbaan versmallen

• Gevolg; schuiner parkeren en minder

parkeerplaatsen (van 48 naar 36)

proces

Page 8: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

projectgebied

projectgebied

Page 9: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

ontwerp/Nieuweburen

ontwerp/Nieuweburen

Page 10: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

J

'riedel lu. 5-".r

3.13

weidse "sr

1150

J

,,_.

0 l'I.

, d " :i , •

__ fr

c5 cS 1,

L a ... ti

0.-Li

/-s 'CD '"S -II. o

\?

Gemeente Luwarden

referentie Beethovenplantsoen

ontwerp/Nieuweburen

referentie Beethovenplantsoen

ontwerp/Nieuweburen

eboers
StrikeOut
Page 11: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

ontwerp/Nieuweburen-Groeneweg

ontwerp/Nieuweburen-Groeneweg

Page 12: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

t--

• . or-5,5-•

ontwerp/Vijzelstraat

- oversteeklengte

korter

- geen voorrang voor

fietsers

- keerbeweging auto’s

en oversteek

fietsers ‘ontrafeld’

Page 13: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

ontwerp/Vijzelstraat referentie Oude Lombardsteeg

ontwerp/Vijzelstraat referentie Oude Lombardsteeg

Page 14: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

k

ontwerp/Breedstraat

- voorrangssituatie

blijft gelijk vanwege

verkeersveiligheid

en uniformiteit

Page 15: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Materialen

• Rijbaan

gebakken klinkers, Euroton-rood

keperverband

(aansluitend op Voorstreek)

ontwerp

Page 16: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Materialen

• Trottoir en banden

gebakken klinkers, Euroton-rood

halfsteensverband

betonband 30 cm breed, donkergrijs

verhoogd, 10 cm. t.o.v. rijbaan

(aansluitend op Voorstreek)

ontwerp

Page 17: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Materialen

• Parkeerplaatsen

verhoogd aangelegd, schuine band

gebakken klinkers, geel

elleboogverband

(hergebruik uit huidige rijbaan)

ontwerp

Page 18: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Materialen

• Boom met boomrooster

lindebomen (niet-druipende cultivar)

voorzien van boomrooster

ontwerp

Page 19: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Materialen

• Zitbank dubbelzits, met rugleuning

ontwerp

Materialen

• Zitbank

dubbelzits, met rugleuning

ontwerp

Page 20: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Materialen

• Verlichting

duurzame LED-verlichting

aansluitend op bestaande armaturen

(historisch model)

ontwerp

Page 21: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

lal

Materialen

• Stoepen

privé eigendom

behouden

ontwerp

Page 22: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

ontwerp

ontwerp

Page 23: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Planning en vervolg

• Definitief ontwerp - Opmerkingen verwerken

- Communicatie en terugkoppeling

• Werkvoorbereiding: start maart 2017

- Randvoorwaarden bereikbaarheid en communicatie

worden meegegeven aan de aannemer

• Uitvoering: start ca. juli 2017 – nov. 2017

- Inloopbijeenkomst (door aannemer) i.v.m. planning,

bereikbaarheid en communicatie)

- Verwachte uitvoeringsduur ca. 14 weken

planning

Page 24: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Gemeente Luwarden

Randvoorwaarden t.a.v.

bereikbaarheid

• Bereikbaarheid algemeen: - De bewoners en bedrijven blijven bereikbaar

- I.v.m. de bereikbaarheid v.d. bedrijven (bevoorrading)

wordt een bijeenkomst georganiseerd

(uitnodiging per brief)

• Fasering Nieuweburen: - Twee hoofdfasen; noord- en zuidzijde

- Elke hoofdfase wordt onderverdeeld, insteek is

maximale bereikbaarheid in relatie tot de

uitvoering/snelheid

planning

Page 25: Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat - Leeuwarden

Vragen of opmerkingen?

Projectinformatie te vinden op: https://www.leeuwarden.nl/nl/projecten

Bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng!

Vragen of opmerkingen?

Projectinformatie te vinden op:

https://www.leeuwarden.nl/nl/projecten

Bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng!