het kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti leeuwarden

20
Het Kladden Het Kladden voorbij ! voorbij ! integrale aanpak graffiti integrale aanpak graffiti Leeuwarden Leeuwarden

Upload: vincent-verlinden

Post on 24-May-2015

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

Het Kladden voorbij !Het Kladden voorbij !

integrale aanpak graffiti integrale aanpak graffiti

LeeuwardenLeeuwarden

Page 2: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

presentatiepresentatie• Aanleiding• Onderzoek• Ontwikkelde aanpak• De resultaten• Financiën

Page 3: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

AanleidingAanleiding

• Stijgende ergernis aan graffiti-overlast

• Inventarisatie van het aantal en m² tags

• Nov. 1999 motie bij begrotingsbehandeling

• Feb. 2001 voorstel voor een integrale aanpak• Sept. 2004 eind-evaluatie graffiti-aanpak• inmiddels op onderdelen structureel ingevoerd

Page 4: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 5: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

OnderzoekOnderzoek

• Gesprekkenronde met grotere eigenaren van bezit in de Binnenstad

• Vragenlijst voor de winkeliers

• Uitkomsten • Draagvlak voor de uitvoering• Verkrijgen van extra financiële middelen

Page 6: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

Uitkomsten onderzoekUitkomsten onderzoek

• Geschatte schadebedrag per jaar € 20.000

• Alle grote eigenaren en ¾ van de winkeliers is wel eens geconfronteerd met graffiti

• Geen aangifte, wel als de aangifte wordt vereenvoudigd

• Winkeliers hebben geen behoefte aan een abonnement vanwege de verwachte kosten

Page 7: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

De aanpakDe aanpak

• Het schoonmaken en schoonhouden

• De repressieve aanpak

• Het stimuleren van graffitikunst

• Pilot-project uit GSB-geld 2001-2005

• Binnenstad van Leeuwarden • + uitbreiding Schrans

Page 8: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 9: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

Het schoonmaken en Het schoonmaken en schoonhouden geslaagd!schoonhouden geslaagd!

• Gezamenlijke offertevraag van de corporaties, gemeente & winkeliers • Keuze voor NivoNoord• € 12.000 op jaarbasis kosten (2001)schoonmaakcontract t.o. € 20.000 aan ingeschatte schade graffiti tags eerder• Inmiddels structureel ingevoerd, kosten verdeeld over deelnemende partijen.

Page 10: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 11: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

De repressieve aanpakDe repressieve aanpak

• Afspraken met Politie en Openbaar Ministerie

• Standaard aangifte formulier• Nieuw systeem waarbij de foto wordt

gekoppeld aan de aangifte• Stadswachten maken foto’s en geven

voorlichting aan winkeliers

Page 12: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 13: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

De repressieve aanpak mislukt De repressieve aanpak mislukt

• Enthousiasme politie nam af nu geen prioriteit meer.

• Aangiftes worden niet meer ingevoerd / ID-er is niet vervangen

• Politie gebruikt systeem niet• Afhandeling toevallig opgepakte spuiters

duurt zeer lang

Page 14: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

Het stimuleren van Het stimuleren van graffitikunst geslaagd!graffitikunst geslaagd!

• In contact komen met spuiters• Legale kunstmuren• Het bereiken van de schooljeugd• Het promoten van graffitikunst• Het realiseren van opdrachten op zo

zichtbaar mogelijke plaatsen

Extra budget voor 3 jaar (€ 20.000) + recent 2009 en 2010.

Page 15: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 16: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 17: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden
Page 18: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

De resultaten• Afname van 53 % aan tags 1999 en 2004

1. Nieuwestad 98 naar 82. Wirdumerdijk van 30 naar 63. Voorstreek van 85 naar 19

• Nog wel op lege panden, deuren en op gebouwen die niet deelnemen contract

• Veiligheidsmonitor overlast graffiti van 19 % 2005 naar 9 % 2009

• 1999 19,6 % beklad naar 6,0 % jeugd 12-17 jaar (jeugdmonitor)

Page 19: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

De financiën tegenwoordigDe financiën tegenwoordig

• Gemeente betaalt nu nog per jaar:

schoonmaken en schoonhouden: € 10.000

stimuleren van graffitikunst: € 20.000

• externen: 1. corporaties € 8.500 voor het

schoonmaken

Page 20: Het Kladden voorbij ! integrale aanpak graffiti Leeuwarden

Het stimuleren van graffitikunst nader bekeken.

Douwe Beimin