horizon 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/horizon...

of 47 /47
Dominika Raróg-Ośliźlok 7.03.2017 Częstochowa HORIZON 2020 – wszystko co musisz wiedzieć o programie.

Author: nguyenthien

Post on 28-Feb-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Dominika Raróg-Ośliźlok

7.03.2017 Częstochowa

HORIZON 2020 – wszystko co musisz wiedzieć o programie.

Page 2: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

EUROPA 2020

Priorytety

• Inteligentny wzrost gospodarczy

• Trwały wzrost gospodarczy

• Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

Cele

1. Zatrudnienie

2. Badania i rozwój oraz innowacje

3. Zmiany klimatu i energia

4. Edukacja

5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne

7 Inicjatyw przewodnich

1. Europejska agenda cyfrowa

2. Unia innowacji

3. Mobilna młodzież

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów

5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

7. Europejski program walki z ubóstwem

Unia Innowacji Horyzont 2020

Page 3: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

3 Filary Horizon2020

Doskonała baza

naukowa

Wiodąca pozycja w przemyśle

Wyzwania społeczne

Page 4: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany

7 PR HORIZON2020

VAT Zawsze niekwalifikowalny Kwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać

Dofinansowanie KE

Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie

100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non

profit)

Koszty pośrednie Zależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe

rzeczywiste

25%

„Time to grant” nawet 12 miesięcy do 8 miesięcy

Page 5: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• Kraje Członkowskie Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

• Kraje Stowarzyszone Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Islandia, Izrael, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze.

• Kraje trzecie http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

PODMIOTY

• MŚP

• Centra badawcze

• Jednostki publiczne

• Przedsiębiorstwa

• Stowarzyszenia i Organizacje międzynarodowe

Kto może brać udział?

Page 6: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Projekty współpracy:

• Research and Innovation Actions (RIA)

• Innovation Actions (IA)

• Coordination and Support Actions (CSA)

• Instrument MŚP: tylko dla MŚP

• Inne typy projektów – I filar (ERC, Marie Skłodowska-Curie);

nagrody, przetargi

Typy projektów

Page 7: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Research and Innovation Actions (RIA)

• Cel: nowa wiedza lub nowe/ulepszone technologie, usługi, produkty itd..

• Czas trwania: zazwyczaj 3-5 lat

• Konsorcjum: 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub

stowarzyszonych

• Koszty pośrednie: 25%

• Dofinansowanie KE: 100% kosztów kwalifikowalnych

Typy projektów

Page 8: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Typy projektów

Innovation Actions (IA)

• Cel: plany lub projekty nowych produktów, procesów, usług.

• Czas trwania: zazwyczaj 2-3 lata

• Konsorcjum: 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub

stowarzyszonych

• Koszty pośrednie: 25%

• Dofinansowanie KE: 100% kosztów kwalifikowalnych, 70% w przypadku

instytucji działających for-profit

Page 9: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Typy projektów

Coordination and Support Actions (CSA)

• Cel: działania wspierające (standaryzacja, dialog polityczny, sieciowanie, itp.)

• Czas trwania: zazwyczaj 1-2 lata

• Konsorcjum: 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego

• Koszty pośrednie: 25%

• Dofinansowanie KE: 100% kosztów kwalifikowalnych

Page 10: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Badania

Demonstracje

Warunki rzeczywiste

ERC

FET Open

Technology readiness levels (TRL) Poziom gotowości technologicznej

Page 11: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Horizon2020

• European Research Council (ERC)

• Infrastruktury badawcze

• Future and Emerging Technologies (FET)

• Granty Marie Skłodowskiej-Curie

• Technologie wspomagające i przemysłowe ,

• Wsparcie innowacji w MŚP,

• Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne

• Zdrowie, • Żywność • Energia • Transport • Środowisko • Społeczeństwa • Bezpieczeństwo

JRC

Partnerstwa Art.185

Partnerstwa Art.187

EIT

EURATOM 2014-2018

Doskonała baza naukowa

Wiodąca pozycja w przemyśle

Wyzwania społeczne

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

Page 12: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Program strategiczny

1 Program Pracy

Program strategiczny

2 Program Pracy

Program strategiczny

3 Program Pracy

4 Program Pracy

Programy Pracy

Page 13: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• European Research Council (ERC)

• Future and Emerging Technologies (FET)

• Granty Marii Skłodowskiej-Curie

• Infrastruktury badawcze

Doskonała baza naukowa

Page 14: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Granty ERC – ogólne założenia

• Doskonałość naukowa jest jedynym kryterium oceny;

• Wnioski można składać w dowolnej dziedzinie wiedzy (tematyczne panele oceniające);

• Brak ograniczeń wiekowych i narodowościowych;

• „Investigator driven” - granty mają pomóc indywidulnemu badaczowi (Principal Investigator -

PI) i jego zespołowi w pełni rozwinąć swoje możliwości;

• High-risk – High-gain – koncepcje wykraczające poza aktualny stan wiedzy o potencjalnie

dużym oddziaływaniu

• Instytucja goszcząca PI musi mieć siedzibę w kraju członkowskim lub stowarzyszonym, lub być

organizacją IEIO (np. CERN, JRC itp.) i musi zapewnić badaczowi niezależność;

• Charakter instytucji goszczącej (publiczna-prywatna) nie ma znaczenia, musi zapewnić PI

niezależność i dobre warunki pracy;

• Dofinansowanie projektu – 100% kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie – 25% kosztów

bezpośrednich.

Page 15: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

European Research Council Grant Dla kogo? Data ogłoszenia

konkursu

Data zamknięcia

konkursu

Dofinansowanie

projektu w

EURO/grant

Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po

doktoracie

26.07.2016 18.10.2016 Do 2 mln

Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat

po doktoracie

20.10.2016 09.02.2017 Do 2,75 mln

Advanced grants dla doświadczonych

badaczy niezależnie od

czasu jaki upłynął od

doktoratu

16.05.2017 31.08.2017 Do 3,5 mln

Proof of Concept Tylko dla laureatów

grantów ERC na

wdrożenie pomysłu

02.08.2016 19.01.2017

25.04.2017

05.09.2017

Do 150 000

Synergy grants Dla grup

doświadczonych badaczy

(2-4) i ich zespołów

W Work Programme 2018

Page 16: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Future and Emerging Technologies (FET) FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i

technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości.

Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków

wymienionych w konkursie:

1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan

wiedzy;

2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;

3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej

technologii;

4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już

istniejących koncepcji;

5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;

6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie

przełomu.

Konkurs FETOPEN-01-2016-2017

Deadline: 27.09.2017

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html

Page 17: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Future and Emerging Technologies (FET)

FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując

podejście „top-down”.

Konkurs FETHPC-02-2017 Transition to Exascale Computing (RIA)

Planowane otwarcie: 12.04.2017

Deadline: 26.09.2017 godz. 17:00

FETHPC-03-2017 Exascale HPC ecosystem development (CSA)

Planowane otwarcie: 12.04.2017

Deadline: 26.09.2017 godz. 17:00

Page 18: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie

Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości

rozwoju kariery

1. Naukowcy na początku kariery naukowej (ITN)

2. Doświadczeni naukowcy (IF)

3. Wymiana personelu (RISE)

Page 19: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

RISE Research and Innovation Staff Exchange

ITN Innovative Training Networks

Jaki grant jest odpowiedzią na moje potrzeby?

Interesuje Cię uzyskanie stopnia doktora?

Dowiedz się więcej na temat grantów…

Chcesz rozwijać swoją karierę, przenosząc się do innego kraju,

a być może także zmieniając sektor działalności? Pomyśl o…

Interesuje Cię wymiana wiedzy i współpraca międzysektorowa?

Zapoznaj się z programem…

Czy Twoja instytucja finansuje lub organizuje program grantowy bądź doktorancki?

Wsparcie zapewni…

IF Individual Fellowships

COFUND

Page 20: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Stypendia indywidualne: MSCA-IF-2017 Planowane otwarcie: 11.04.2017 Deadline: 14.09.2017 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2017 Otwarcie: 1.12.2016 Deadline: 5.04.2017 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html

Najbliższe konkursy MSC

Page 21: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Konkursy w 2017 roku, deadline 29.03.2017:

INFRAINNOV-01-2017: Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies

INFRADEV-01-2017: Design studies

INFRASUPP-02-2017: Policy and international cooperation measures for research infrastructures

EINFRA-12-2017 Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science

EINFRA-21-2017 Platform-driven e-infrastructure innovation

Infrastruktury badawcze

http://www.euroris-net.eu/transnational-access-calls

Page 22: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe)

• Dostęp do finansowania ryzyka

• Innowacje w MŚP

Wiodąca pozycja w przemyśle

Page 23: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Instrument MŚP

Wsparcie w 3 fazach: Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000 EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2; Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron) 12- 24 miesięcy, 0,5 – 2,5 mln EUR dofinansowania, Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6). Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania – brak bezpośredniego wsparcia finansowego. Aktualne konkursy Tylko 1 wniosek/rok/firmę.

Page 24: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Wiodąca pozycja w przemyśle/Wyzwania społeczne

Program pracy – podejście „top down”

Projekty w konsorcjum – warunki minimalne

Projekty – RIA, IA, CSA

Kryteria oceny – 1. Excellence, 2. Impact, 3. Implementation

Finansowanie – kwalifikowalne koszty rzeczywiste

Page 25: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe

• Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

• Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna

• Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

• Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport

• Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami

• Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Wiodąca pozycja w przemyśle/Wyzwania społeczne

Page 26: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Topic: Forensics techniques on: a) trace qualification, and b) broadened use of DNA

Specific Challenge: Trace evidence are essential for law enforcement and justice. Forensic investigations of trace evidence contribute to the reconstruction of crimes. Answers to how and when a trace was deposited may already be of great help in the initial phase of investigation, provided that such answers become quickly available, and at an acceptable cost. As for DNA trace, the additional challenge is to build up an image of an unknown perpetrator of a crime, drawing from as many traces and sources and as fast as possible (preferably directly at the crime site), within legal frameworks and ethical rules. Scope: The forensic community still requires: a) In the specific area of trace qualification: Better knowledge of the composition of traces; of the time when they were left, whether they result from crime-related or inoffensive activities; of the effect, on the quality of traces, of the time elapsed between the moments when there are deposited and collected; of the transfer mechanisms, persistence and recovery of traces; of the circumstances of the trace deposit; New tools, to be used in the field, that can detect, collect and analyse traces, and assist in the interpretation of trace data with a view to avoiding practitioner’s biases; The outcome of the proposal is expected to lead to development up to Technology Readiness Level (TRL) 5; please see part G of the General Annexes. Indicative budget: The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of € 5million would allow for this topic to be addressed appropriately. Nonetheless this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. Expected Impact: All proposals should contribute to: Short/medium term: Solving crimes more rapidly to reduce societal distress, investigative costs and the impact on victims and their relatives; Improving forensic capabilities to evaluate different hypotheses used in criminal investigation and prosecution; Providing forensic experts with instruments to avoid unnecessary analysis costs and time spent by forensic labs, and thus render the forensic process more efficient; Types of action: RIA Research and Innovation action

Zgodność tematu projektu z opisem z Programu Parcy

Page 27: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Spreading excellence and widening participation (Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału) – wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE

Science for and with Society (Nauka z udziałem i dla społeczeństwa )

– gender, nauczanie nauk ścisłych;

2 programy szczegółowe

Page 28: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

- Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów

doskonałości w gorzej rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich;

- Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny

naukowej w instytucji słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej

dwoma instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie nauki;

- ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i

wykorzystania potencjału danej jednostki;

Spreading Excellence and Widening Participation

Page 29: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

WIDESPREAD-05-2017 - Twinning

• Data ogłoszenia – 11.05.2017

• Budżet konkursu – 30 000 000 EUR

• Data zamknięcia – 15.11.2017 godz. 17:00 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

Konsorcjum: minimum 3 uczestników

- 1 jednostka badawcza (uczelnia, publiczne i prywatne jednostki badawcze non-profit) z kraju: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Jednostka ta pełnić będzie rolę koordynatora.

- minimum 2 doskonałe jednostki naukowe (światowi liderzy w swojej dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.

Działania w projekcie: krótkie wymiany personelu, wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie. Warsztaty, uczestnictwo w konferencjach, organizacja szkół letnich, dysyminacja i outreach activities. Nie przewiduje się finansowania infrastruktury, sprzętu, ani kosztów badań.

Finansowanie 1 mln EUR (dofinansowanie 100%, koszty pośrednie 25 %)

Czas trwania projektu – do 3 lat

Page 30: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

WIDESPREAD-03-2017 – ERA Chairs

• Data ogłoszenia – 12.04.2017

• Budżet konkursu – 33 910 180 EUR

• Data zamknięcia – 15.11.2017 godz. 17:00 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html

Działania w ramach ERA Chair mają wspierać uniwersytety lub jednostki badawcze w przyciąganiu i utrzymaniu doskonałej kadry naukowej pod kierunkiem wybitnego naukowca i managera badań( "ERA Chair Holder") oraz równolegle, w dokonaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości badawczej w sposób trwały.

Finansowanie do 2,5 mln EUR (dofinansowanie 100%, koszty pośrednie 25 %)

Czas trwania projektu – do 5 lat

Page 31: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Główne zagadnienia:

• Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru

kariery naukowej;

• Kwestie gender w dziedzinie badań i innowacji;

• Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych;

• Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI);

• Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

Science with and for Society

Page 32: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

* SwafS-03-2016-2017 Support to research organisations to implement gender equality plans

* SwafS-05-2017 New constellations of Changing Institutions and Actors

* SwafS-06-2017 Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors

* SwafS-08-2017 European Community of Practice to support institutional change

* SwafS-10-2017 Putting Open Science into action

* SwafS-11-2017 Science education outside the classroom

* SwafS-12-2017 Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI

* SwafS-13-2017 Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation

* SwafS-14-2017 A Linked-up Global World of RRI

* SwafS-21-2017 Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non-medical research

* SwafS-22-2017 The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights aspects

* SwafS-23-2017 Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and governance, taking account of the international context

* SwafS-24-2017 Trans-national operation of the EURAXESS Service network

* SwafS-26-2017 Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists

* SwafS-27-2017 Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics and Research Integrity

Konkurs H2020-SWAFS-2016-17

Konkurs 46,05 mln EUR Otwarcie: 12.04.2017 Deadline: 30.08.2017

Page 33: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• Partnerstwa publiczno-publiczne i publiczno - prywatne

Page 34: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

• Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł)

JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187)

1,215 mld +

3,6 mld

1,8 mld +

2,25 mld

0,7 mld +

0,7 mld

1 mld +

2,8 mld

1,725 mld +

1,725 mld

Finansowanie JTI (EUR) Horizon2020 6,44 mld

Przemysł i inne źródła 9,875 mld

Contractual public-private partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet, Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing

FET Flagships

SESAR (art. 187)

KICs

Page 35: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC)

1. Art. 185

2. Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPIs)

3. ERA-NET Cofund.

4. Europejskie Platformy Technologiczne.

5. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne.

6. EIT

Page 36: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Art. 185 http://ec.europa.eu/research/era/art-185_en.html

Wspólna implementacja narodowych programów badawczych:

The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

(EDCTP 2)

The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR

Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2

BONUS - joint research programme in the field of Baltic Sea research.

The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

Page 37: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Joint Programming Initiatives (JPIs) http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym

• Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)

• Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)

• A Healthy Diet for a Healthy Life

• Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe

• Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions

• Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU)

• More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change

• Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human

Health

• Water Challenges for a Changing World

• Healthy and Productive Seas and Oceans

Page 38: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

ERA-NET Cofund

Page 39: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

European Technology Platforms (ETPs) http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp

Europejskie Platformy Technologiczne zostały utworzone jako forum interesariuszy pod przewodnictwem jednostek przemysłowych w celu określenia średnich i długoterminowych celów badawczych i technologicznych oraz opracowanie planów działania (strategic research and innovation agendas). Ich celem jest przyczynienie się do zwiększenia synergii pomiędzy różnymi podmiotami badawczymi, a co za tym idzie do poprawy konkurencyjności Europy.

Page 40: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Europejskie Partnerstwa Innowacyjne http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip

Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować

projektów.

Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and

Healthy Ageing),

Page 41: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Participant Portal

Page 42: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt
Page 43: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt
Page 44: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Strona HORIZON2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Page 45: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”. Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń: • 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę

w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,

• 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,

• dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.

Premia na horyzoncie

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

Page 46: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Ocena parametryczna jednostki a projekty H2020

Wynik punktowy (P) jest obliczany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, według wzoru:

P = m ∗ K gdzie: m – oznacza mnożnik dla projektu zgodnie z tabelą, w zależności od rodzaju projektu oraz roli jednostki w zarządzaniu projektem; K – oznacza środki finansowe w milionach złotych przyznane jednostce w okresie objętym kompleksową oceną na realizację projektów, z wyłączeniem środków przyznanych partnerom koordynowanego projektu.

Page 47: HORIZON 2020 wszystko co musisz wiedzieć o - czp.pcz.plczp.pcz.pl/files/HORIZON _03_2017Częstochowa.pdf · Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt

Kontakt: Tel. +48 32 2371998 E-mail: [email protected]

www.rpk.polsl.pl

Dziękuję za uwagę