hr congres 2012 - beïnvloeden van gedrag

32
Beïnvloeden van gedrag door Willeke Kremer

Upload: imkopleidingenbv

Post on 13-Dec-2014

450 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Presentatie workshop Beïnvloeden van gedrag door Willeke Kremer op het HR congres Talent & Ontwikkeling van IMK Opleidingen op 6 september 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Beïnvloeden van gedrag

door Willeke Kremer

Page 2: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Succesvolle gedragsverandering

• Het uitvoeren van veranderingen.

• 6 bronnen van invloed.

• Effectief gedrag.

• Succesvol veranderen.

Page 3: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Regels versus gedrag

Page 4: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Willen = Kunnen!

Page 5: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Veranderen

“Ik heb geen flauw idee hoe je mensen moet

veranderen, maar ik hou een lijstje van kandidaten

bij, voor als ik er ooit achter kom.”

- David Sedaris

Page 6: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Het uitvoeren van veranderingen

• We zijn goed in staat een strategie uit te zetten, doelen

te formuleren, besluiten te nemen….

• Ons onvermogen ligt op een heel ander vlak:

Het succesvol uitvoeren van de verandering…..

Page 7: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Wat bepaalt het succes?

Onze belangrijkste eigenschap:

het vermogen gedrag te beïnvloeden

van onszelf en van anderen.

Page 8: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

We hebben te weinig invloed

Leiderschap:

85% van veranderingsprogramma's in een organisatie mislukt.

Bron: Onderzoek Arthur D. Little

Page 9: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Aantal heftruckdoden stijgt

Jaarlijks gemiddeld 170

meldingen van ernstig letsel.

5 tot 8 met dodelijke afloop…

Bron: Arbeidsinspectie

Page 10: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Duizend doden door gebrekkige hygiëne

Ziekenhuizen:

"Als je wat minder vaak je

handen wast, zie je gelijk

terug dat heel veel patiënten

een infectie oplopen.“

Jan Wille van Prezies

(Preventie ziekenhuisinfectie door Surveillance)

Page 11: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Waarom zo slecht in beïnvloeden?

We denken niet zorgvuldig na over uitdagingen die invloed

vereisen.

We passen geen onderbouwde krachtige benadering van

beïnvloeding toe.

Leer een systematische manier van beïnvloeden en

gedragsverandering heeft meer kans van slagen.

Page 12: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Experiment!

Page 13: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Zes bronnen van invloed

Als u een hardnekkig

probleem wilt

aanpakken, moet u

putten uit verscheidene

bronnen van invloed.

Page 14: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Terug naar de werkelijkheid

Besmettingsgevaar

Een afdelingshoofd van een

ziekenhuis doet elke dag zijn ronde,

waarbij hij samen met medische

studenten veel patiënten bezoekt. Hij

wast bijna nooit zijn handen.

Waarom doet hij het niet?

Hoe krijgt u hem zover dat hij zijn

handen wast?

Page 15: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Systematisch beïnvloeden

Page 16: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

beïnvloedingsproblemen

Het oplossen van…

• Communicatieproblemen: Met elkaar over anderen…

• Plannen zonder feitenkennis: Project gedoemd te

mislukken …

• Struisvogeltactiek: Niemand doet zijn mond open…

• Kwaliteitsproblemen: Foutmarge is te hoog…

• Managementproblemen: Leider geeft niet thuis…

Page 17: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Hoe zit dat met ons?

Wat zijn onze beïnvloedingsproblemen?

Hebben we deze

uitdagingen tot nu toe

effectief benaderd?

Page 18: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Veranderen van gedrag?

Verlang effectieve

gedragspatronen

Stel cruciale momenten

vast

Tot slot: Bestudeer

positieve afwijkingen

Page 19: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Definitie Effectief gedragspatroon

Effectief gedragspatroon: Een

invloedrijk gedragspatroon dat u de

beoogde resultaten zal brengen, als het

consequent wordt overgenomen.

definitie

Page 20: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Effectief gedragspatroon…

“Doe alles wat in je mogelijkheden ligt om de hoogste

kwaliteit na te streven.”

“Als anderen zenuwachtig of terughoudend reageren, vraag

je eerst of ze iets willen aanvullen op wat je net zei.”

Page 21: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Zoek effectieve gedragspatronen

Effectieve aanpak:

1. Resultaten verbeteren?

Focus niet op het resultaat, maar

op de gedragingen die dit

bewerkstelligen.

2. Zelfs bij lange termijn problemen,

kunnen een paar effectieve

gedragspatronen leiden tot grote

veranderingen.

Page 22: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Effectieve gedragspatronen

Oefening: Besmettingsgevaar

Een afdelingshoofd van een

ziekenhuis wast bijna nooit zijn

handen.

Bedenk effectieve gedragspatronen.

Page 23: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Definitie Cruciale momenten

Cruciaal moment:

Het moment waarop de juiste

gedragspatronen als ze worden

overgenomen, de resultaten opleveren

die u voor ogen hebt.

definitie

Page 24: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Cruciaal moment

Op welk(e) moment(en) wordt de arts

verleid de keuze te maken wel/niet zijn

handen te wassen?

Page 25: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Veranderen van gedrag?

Verlang effectieve

gedragspatronen

Stel cruciale momenten

vast

Tot slot: Bestudeer

positieve afwijkingen

Page 26: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Systematisch beïnvloeden

Page 27: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Maak verandering onvermijdelijk

Degenen die vier of meer bronnen

van invloed gebruiken om

verandering in de organisatie te

bewerkstellingen, hebben 10x

meer kans van slagen.

Page 28: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Wat willen we beïnvloeden?

Welke chronische problemen

zijn:

• ingrijpend

(We zitten er echt mee)

• hardnekkig

(geprobeerd op te lossen,

maar lukt nog steeds niet)

• aanhoudend

(We zitten er al een tijd mee)

Page 29: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Zo wordt u een effectieve beïnvloeder

1. Zie een verandering als een beïnvloedings-missie:

Hoe gaan we het vermogen gedrag te beïnvloeden

systematisch inzetten?

2. Analyseer alle 6 bronnen van invloed:

Hoe leiden bepaalde gedragspatronen tot slechte resultaten?

3. Beïnvloed gedrag:

Benoem effectieve gedragspatronen en bundel de 6 bronnen

van invloed.

Page 30: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

6 bronnen van invloed???

Page 31: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Iedereen handen wassen…

Page 32: Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag

Zelf aan de slag?

.

Tegen inlevering van de bon uit de

samenvatting presentatie Influencer ontvangt

u drie hulpmiddelen per e-mail:

• Influencer Zelftest

• Video voorbeelden

• Influencer werkblad