huis aan huis veluwe week43

of 48 /48
Vluchtelingen debat in Oldebroek WEZEP - Na onrust over de mogelijke komst van een AZC, is de rust weerge- keerd, laat de VVD weten. Het COA heeft besloten geen AZC te vestigen in Wezep. Eigenaar van Heidehoek had het COA benaderd over een mogelijk AZC. Het COA overlegde met het college. Nadat deze met alle fracties had gesproken, werd tot on- derzoek besloten. Fractie- vragen werden door COA beantwoord en er werden twee informatieavonden belegd. Naar aanleiding van deze avonden en vragen, koos het college ervoor om het COA mee te delen dat er van maximaal 300 vluchte- lingen sprake kon zijn met de uitgebreide faciliteiten. Het COA heeft toen beslo- ten geen AZC te vestigen. Er ging meer niet naar wens in de communicatie. Het col- lege had vanaf het begin een positieve grondhouding. Dat de raad zou beslissen werd niet meer gehoord, ondanks de overtuiging van VVD. Omdat er geen voorstel lag, kon het college de raad niet informeren. Er was nog geen onderzoeksresultaat en de fractievragen waren nog beantwoord. Om te voorko- men dat er politieke uitspra- ken werden gedaan, besloot de politiek zich daarna zou uitspreken. Op één fractie na (ABO), hielden zij zich aan de afspraak. Er volgt nog een debat over de gevolgde procedure, de ontstane on- rust en het vervolg waarin het college aangeeft actief te zoeken naar alternatieven om toch vluchtelingen op te vangen. Is dat debat het ein- de van het Vluchtelingende- bat? De VVD denkt van niet. De positieve grondhouding van het college is niet ver- anderd. De verantwoorde- lijkheid van de raad kun je niet afschuiven en de nood onder de echte vluchtelin- gen is er ook. Wil je jouw huwelijksbelofte in de stijl van anno 1900 herbeleven en wederom elkaar het jawoord geven? Tijdens Kerst in de Vesting is dat mogelijk door een van de (echte) trouwambtenaren van de gemeente Elburg. Het ‘huwelijk’ wordt dan opnieuw gesloten op vrijdag 11 of zaterdag 12 december in de trouwzaal van het oude raadhuis. Iedereen in kleding van anno 1900 kan hieraan meedoen. De trouwzaal is in de sfeer van toen en onder het toezicht van koningin Wilhelmina heeft de historische huwelijkssluiting plaats. Lijkt je dit een uitgelezen kans, meld je dan aan via bestuur@ kerstindevesting.nl oov je trouwgegevens en of je 11 of 12 december in het ‘huwelijk’ wilt treden. eigen foto Trouwen in stijl anno 1900 Maximaal gebruikmaken van mogelijkheden ELBURG/OLDEBROEK - Een pro- jectgroep heeft gewerkt aan een vervolgadvies op basis van het rapport van Advies- bureau Berenschot om in te zetten op een samenvoeging van Inclusief Groep en Pro- son. Aanleiding zijn de nieu- we verantwoordelijkheden en taken die gemeenten heb- ben vanuit de Participatie- wet. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (Oldebroek) is voorzitter van het porte- feuillehoudersoverleg Eco- nomie, Werkgelegenheid en Arbeidsparticipatie. Beren- schot heeft in het voorjaar het onderzoek uitgevoerd. Opdracht was om voor- en nadelen te onderzoeken van privatisering. Tegelijk is ge- keken naar de mogelijke rol van Inclusief Groep en Pro- son bij de uitvoering van de Participatiewet. In juni is het eindrapport gepresen- teerd. Naast uitvoering van de Sociale werkvoorziening kan het bedrijf ook aanbie- der zijn van diensten vanuit de Participatiewet. Gemeen- ten hebben de vrijheid om deze diensten al dan niet af te nemen. Het vervolgad- vies sluit grotendeels aan bij het rapport en geeft hier verder invulling aan zodat gemeenten en SW bedrijven de volgende stappen kun- nen zetten in de noodzake- lijke veranderingen. De ver- antwoordelijk wethouders hebben het advies overge- nomen. De gemeenteraden ontvangen binnenkort het advies. GEMEENTEN ADVISEREN TOT DE SAMENVOEGING VAN INCLUSIEF GROEP EN PROSON De Sociale werkvoorziening wordt in Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek uitgevoerd door de Inclusief Groep en Proson. De gemeenten willen inzicht krijgen hoe de werkvoorziening er in de toekomst gaat uitzien. Dit onderzoek is een vervolg op een verkenning. Toekomst Sociale werkvoorziening Vrijdag stille fakkeltocht WEZEP - Ter nagedachtenis aan allen die niet meer in ons midden zijn wordt vrij- dag 30 oktober vanaf 20.30 uur een stille fakkeltocht gehouden, die begint op de parkeerplaats van voetbal- vereniging WHC aan de Hoe- loosweg. Het initiatief voor deze stille tocht is in han- den van Task Force Wezep, opgericht nadat vijf jonge- ren zichzelf in relatief korte tijd van het leven beroofden. Task Force wil degenen die worstelen met dit probleem op verschillende manieren helpende handen toesteken. De initiatiefnemers hopen op een grote deelname. JAAP VAN ROZEN NEEMT AFSCHEID ‘Terugkijkend denk je, waar is de tijd gebleven. Er is zo veel gebeurd’ 19 » TENTOONSTELLING IN MUSEUM SJOEL Verbeelding van psalmen door Henk Pietersma, Jip Wijngaar- den en Ria van Oosten 36 » advertentie KLIK & WIN ACTIE Win de 4cd-box Veronica Rock Hits Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie www.huisaanhuis.net Dinsdag 20 oktober 2015 Zuiderzeestraatweg West 122, Doornspijk www.juweliermieke.nl Juwelier Mieke's Sieraderie Oud gouden sieraden..? ze leveren echt wat op!! AUTORUITSCHADE ? Gratis ruit inspectie Bij herstel: Gratis reinigingsset met unieke spons of Gratis ruitenwisser- bladen Voor alle verzekeraars Laagste eigen risico Service aan huis Gratis leenauto autoglaz.nl/elburg 0525 65 59 84 Harderwijkerweg 183 - Ermelo T 0341 41 40 13 Kom ook naar dé mooiste Kerstwereld van de Veluwe vanaf 17 oktober! VOOR HETZELFDE GELD ZITTEN ALLE KOSTEN IN ÉÉN LAAG MAANDBEDRAG TECHNOLOGY TO ENJOY Autobedrijf Jan Kok B.V. www.jankok.nl [email protected] SEAT.NL 229 PER MAAND ALL IN IBIZA VANAF SEAT ABONNEMENT JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO Herfstspeldag bij VSCO’61 OOSTERWOLDE - VSCO’61 houdt woensdag 21 oktober vanaf 13.00 uur in sport- park De Heughte een herfst- speldag voor de jeugd. Deze middag is niet alleen be- doeld voor de pupillen van VSCO’61, maar zij mogen ook hun vriendjes en vrien- dinnetjes meenemen.

Upload: wegener

Post on 24-Jul-2016

255 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Huis aan Huis Veluwe

TRANSCRIPT

Page 1: Huis aan Huis Veluwe week43

Vluchtelingen debat in OldebroekWEZEP - Na onrust over de mogelijke komst van een AZC, is de rust weerge-keerd, laat de VVD weten. Het COA heeft besloten geen AZC te vestigen in Wezep. Eigenaar van Heidehoek had het COA benaderd over een mogelijk AZC. Het COA overlegde met het college. Nadat deze met alle fracties had gesproken, werd tot on-derzoek besloten. Fractie-vragen werden door COA beantwoord en er werden twee informatieavonden belegd. Naar aanleiding van deze avonden en vragen, koos het college ervoor om het COA mee te delen dat er

van maximaal 300 vluchte-lingen sprake kon zijn met de uitgebreide faciliteiten. Het COA heeft toen beslo-ten geen AZC te vestigen. Er ging meer niet naar wens in de communicatie. Het col-lege had vanaf het begin een positieve grondhouding. Dat de raad zou beslissen werd niet meer gehoord, ondanks de overtuiging van VVD. Omdat er geen voorstel lag, kon het college de raad niet informeren. Er was nog geen onderzoeksresultaat en de fractievragen waren nog beantwoord. Om te voorko-men dat er politieke uitspra-ken werden gedaan, besloot

de politiek zich daarna zou uitspreken. Op één fractie na (ABO), hielden zij zich aan de afspraak. Er volgt nog een debat over de gevolgde procedure, de ontstane on-rust en het vervolg waarin het college aangeeft actief te zoeken naar alternatieven om toch vluchtelingen op te vangen. Is dat debat het ein-de van het Vluchtelingende-bat? De VVD denkt van niet. De positieve grondhouding van het college is niet ver-anderd. De verantwoorde-lijkheid van de raad kun je niet afschuiven en de nood onder de echte vluchtelin-gen is er ook.

Wil je jouw huwelijksbelofte in de stijl van anno 1900 herbeleven en wederom elkaar het jawoord geven? Tijdens Kerst in de Vesting is dat mogelijk door een van de (echte) trouwambtenaren van de gemeente Elburg. Het ‘huwelijk’ wordt dan opnieuw gesloten op vrijdag 11 of zaterdag 12 december in de trouwzaal van het oude raadhuis. Iedereen in

kleding van anno 1900 kan hieraan meedoen. De trouwzaal is in de sfeer van toen en onder het toezicht van koningin Wilhelmina heeft de historische huwelijkssluiting plaats. Lijkt je dit een uitgelezen kans, meld je dan aan via [email protected] oov je trouwgegevens en of je 11 of 12 december in het ‘huwelijk’ wilt treden. eigen foto

Trouwen in stijl anno 1900

Maximaal gebruikmaken van mogelijkheden

ELBURG/OLDEBROEK - Een pro-jectgroep heeft gewerkt aan een vervolgadvies op basis van het rapport van Advies-bureau Berenschot om in te zetten op een samenvoeging van Inclusief Groep en Pro-son. Aanleiding zijn de nieu-we verantwoordelijkheden en taken die gemeenten heb-ben vanuit de Participatie-

wet. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (Oldebroek) is voorzitter van het porte-feuillehoudersoverleg Eco-nomie, Werkgelegenheid en Arbeidsparticipatie. Beren-schot heeft in het voorjaar het onderzoek uitgevoerd. Opdracht was om voor-�en

nadelen te onderzoeken van privatisering. Tegelijk is ge-keken naar de mogelijke rol van Inclusief Groep en Pro-son bij de uitvoering van de Participatiewet. In juni is het eindrapport gepresen-teerd. Naast uitvoering van de Sociale werkvoorziening kan het bedrijf ook aanbie-der zijn van diensten vanuit de Participatiewet. Gemeen-ten hebben de vrijheid om deze diensten al dan niet af te nemen. Het vervolgad-vies sluit grotendeels aan bij het rapport en geeft hier verder invulling aan zodat gemeenten en SW�bedrijven de volgende stappen kun-nen zetten in de noodzake-lijke veranderingen. De ver-antwoordelijk wethouders hebben het advies overge-nomen. De gemeenteraden ontvangen binnenkort het advies.

GEMEENTEN ADVISEREN TOT DE SAMENVOEGING VAN INCLUSIEF GROEPEN PROSON

De Sociale werkvoorziening wordt in Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek uitgevoerd door de Inclusief Groep en Proson. De gemeenten willen inzicht krijgen hoe de werkvoorziening er in de toekomst gaat uitzien. Dit onderzoek is een vervolg op een verkenning.

Toekomst Sociale werkvoorziening

Vrijdag stille fakkeltocht WEZEP - Ter nagedachtenis aan allen die niet meer in ons midden zijn wordt vrij-dag 30 oktober vanaf 20.30 uur een stille fakkeltocht gehouden, die begint op de parkeerplaats van voetbal-vereniging WHC aan de Hoe-loosweg. Het initiatief voor deze stille tocht is in han-

den van Task Force Wezep, opgericht nadat vijf jonge-ren zichzelf in relatief korte tijd van het leven beroofden. Task Force wil degenen die worstelen met dit probleem op verschillende manieren helpende handen toesteken. De initiatiefnemers hopen op een grote deelname.

JAAP VAN ROZEN NEEMT AFSCHEID‘Terugkijkend denk je, waar is de tijd gebleven. Er is zo veel gebeurd’

19»

TENTOONSTELLING IN MUSEUM SJOELVerbeelding van psalmen door Henk Pietersma, Jip Wijngaar-den en Ria van Oosten

36»

advertentie

KLIK & WIN ACTIE

Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  ‹www.huisaanhuis.netDinsdag 20 oktober 2015

Zuiderzeestraatweg West 122, Doornspijkwww.juweliermieke.nl

JuwelierMieke's Sieraderie

Oud goudensieraden..?

ze leverenecht wat op!!

AUTORUITSCHADE ?Gratis ruit inspectieBij herstel:Gratis reinigingsset

met uniekespons of

Gratis ruitenwisser-bladen

√ Voor alle verzekeraars√ Laagste eigen risico√ Service aan huis√ Gratis leenauto

autoglaz.nl/elburg0525 65 59 84

Harderwijkerweg 183 - ErmeloT 0341 41 40 13

Kom ook naar dé mooiste

KerstwereldKerstwereldvan de Veluwe vanaf 17 oktober!

VOOR HETZELFDE GELDZITTEN ALLE KOSTEN

IN ÉÉN LAAGMAANDBEDRAG

TECHNOLOGY TO ENJOY

Autobedrijf Jan Kok B.V.www.jankok.nl • [email protected]

SEAT.NL

€229PER MAAND ALL IN

IBIZA VANAFSEAT ABONNEMENTJIJ REGELTDE BRANDSTOF,WIJ DE REST

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Herfstspeldag bij VSCO’61OOsterwOlde - VSCO’61 houdt woensdag 21 oktober vanaf 13.00 uur in sport-park De Heughte een herfst-speldag voor de jeugd. Deze

middag is niet alleen be-doeld voor de pupillen van VSCO’61, maar zij mogen ook hun vriendjes en vrien-dinnetjes meenemen.

Page 2: Huis aan Huis Veluwe week43

GEMEENTENIEUWS | 20 OKTOBER 2015

Gemeente OldebroekRaadhuisplein 1, 8096 CP OldebroekT 14 0525 (werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag tot 16.00 uur)E [email protected] www.oldebroek.nl

gem_oldebroek

Werken op afspraakVoor het aanvragen van producten en diensten werken wij op afspraak. U maakt een afspraak via:

• www.oldebroek.nl/afspraak• Telefonisch via 14 0525• Bij de informatiebalie

Openingstijden op afspraakMaandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Burgerzaken en Leefomgeving op woensdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

Sociaal Team OldebroekVoor vragen over jeugd, werk en zorg:T (0525) 63 83 33 (werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur) E [email protected]

In gesprek met college van B&WWilt u in gesprek met een lid van het college? Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat: [email protected] of tel. 14 0525.

Colofon

Officiële bekendmakingen

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen• op zaterdag 14 november 2015 wordt het Meidoornplein in We-zep (parkeerterrein tussen de Hema en Marskramer) van 07.30 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer in verband met het hou-den van een Sint-intocht

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning• Zuiderzeestraatweg 625 in Hat-temerbroek, verbouwen van een bestaande garage (269201500648 - 11 oktober 2015)

• Mulligenweg 3 in Oldebroek, op-richten van een woning met bijge-bouw (269201500652 - 12 okto-ber 2015)

• Bovenpad 9 in Oldebroek, aan-leggen van een mestplaat (269201500653 - 12 oktober 2015)

• Groote Woldweg 84 in Oos-terwolde, kappen van bomen (269201500654 - 12 oktober 2015)

• Oostendorperstraatweg 90 in Oosterwolde, plaatsen van een overkapping (269201500658 - 13 oktober 2015)

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haak-jes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekend-making kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende aanvragenomgevingsvergunning• Vreeweg 2A in Oldebroek, ver-vangen van garage/berging (269201500346 - 9 oktober 2015)

• Voskuilerdijk 51D en 51E in Hat-temerbroek, oprichten van twee woningen (twee-onder-een kap) (269201500550 - 14 oktober 2015)

• Saksen Weimarstraat 1 in We-zep, kappen van een boom (269201500581 - 9 oktober 2015)

• Bovendwarsweg 101 in Ol-debroek, kappen van bomen (269201500603 - 9 oktober 2015)

Verlenging beslistermijnomgevingsvergunning• Zwarteweg 77 in Oosterwolde, vervangen van een bijgebouw (26920150544 - 14 oktober 2015)

Evenementen

Geluidsontheffing• mevrouw J.J. de Groot – Snippe uit IJsselmuiden, namens Onderne-mersvereniging Wezep Hattemer-broek, om een geluidsinstallatie tegebruiken op zaterdag 14 novem-ber 2015 van 13.30 tot 15.30 uur in verband met het houden van een Sint-intocht op het Meidoorn-plein en kern in Wezep

Milieu

Activiteitenbesluit• Grondverzetbedrijf Van Werven, voor het veranderen van een grondverzetbedrijf op het perceel

Verlengde Looweg 7 te Oldebroek (0269201400235 - 16 oktober 2015) Ook zijn er naar aanleiding van deze melding maatwerkvoor-schriften vastgesteld.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang-hebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toe-gezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indie-nen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienenvan een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kangevraagd worden bij de Voorzienin-genrechter van de rechtbank Gelder-land, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor isinhetalgemeengriffierecht verschul-digd. Voor meer informatie hierover:tel. 14 0525.

Meldingen

Ingediende sloopmelding• Bovenstraatweg 88 in Olde-broek, verwijderen van asbest (269201500649 - 8 oktober 2015)

Bestemmingsplannen

Voorontwerpbestemmingsplan Be-drijvenparkH2Oenmilieueffectrap-port (planMER)Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat het voorontwerpbestemmings-plan Bedrijvenpark H2O (plandeel Oldebroek) met de daarbij behoren-de stukken met ingang van donder-dag 22 oktober 2015 ter inzage ligt.

Doel van het planDe gemeenten Hattem, Heerde enOldebroek (H2O) werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijvenpark H2O. Het bedrijven-park ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem.De A50 snijdt het plangebied in een zuidelijk en een noordelijk deel. Het zuidelijke plandeel Oldebroek wordt begrensd door de A28 aan de noord-westzijde, de A50 aan de noordoost-zijde, de gronden achter de Zuider-zeestraatweg aan de zuidoostzijde en het bedrijventerrein ten noorden van de kern Wezep aan de westzijde. Het plangebied van Hattem omvatde gronden welke grotendeels zijn gesitueerd tussen de rijkswegen A28 en A50, Oostersedijk en Zuiderzees-traatweg.

Door de economische omstandig-heden en tegenvallende kavelver-koop heeft er een heroriëntatie opde positie van het bedrijvenparkplaatsgevonden. Op basis van markt-onderzoek is door de betrokken ge-meenteraden een Vernieuwd Per-spectief vastgesteld. Het VernieuwdPerspectief vormt de aanleiding voorhet opstellen van een nieuw bestem-mingsplan voor dit bedrijvenpark. In verband hiermee voorziet het nieuwe bestemmingsplan in een planologisch en juridisch kader voor de vestiging van grootschalige logis-tieke en transportbedrijven en ook

hogere milieucategorie-bedrijven. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de vraag vanuit de markt. Bij het aanpassen van de milieuzonering en bouwhoogten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de woon- en leefomgeving Hattemerbroek enomgeving.

Daarnaast is het opstellen van de nieuw bestemmingsplan voor het bedrijvenpark ingegeven door de ac-tualisatie- en digitaliseringsplicht uitde Wro. Bestemmingsplannen moe-ten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) namelijk eens in de 10 jaar worden geactualiseerd.

MilieueffectrapportageHet bestemmingsplan vormt, van-wege de toegekende mogelijkheden voor bedrijven, het kader voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten.Dit leidt tot de verplichting om eenmilieueffectrapport (planMER) opte stellen. Daarnaast is er sprake van een planMER-plicht omdat in hetkader van de Natuurbeschermings-wet 1998 een passende beoordeling moet worden opgesteld. Een Passen-de Beoordeling moet in het milieuef-fectrapport worden opgenomen in verband met mogelijk significantegevolgen voor een Natura 2000-ge-bied. Ten aanzien van de planMERwordt een procedure doorlopen.

De procedure start met deze kennis-geving. Daarna zijn de volgende stap-pen aan de orde:

• raadpleging adviseurs bestuursor-ganen over de reikwijdte en het detailniveau van de planMER;

• het opstellen het ontwerpbestem-mingsplan Bedrijvenpark H2O en het planMER;

• publicatie en terinzagelegging vanhet ontwerpbestemmingsplan Be-drijvenpark H2O en het planMER;

• raadplegen van de (onafhanke-lijke) Commissie voor de milieu-effectrapportage.

Raadplegen van adviseursen bestuursorganenDe bestuursorganen die ook worden betrokken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O zullen worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detail-niveau van het opstellen milieuef-fectrapport. Dit gebeurt schriftelijk,aan de hand van deNotitie Reikwijd-te en Detailniveau planMER Bedrij-venpark H2O.

InzagetermijnDe betreffende stukken liggen metingang van donderdag 22 oktober 2015 gedurende zes weken (tot en met woensdag 2 december 2015) voor een ieder analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur.

Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl .

De bestanden van het ontwerp be-stemmingsplan kunt u digitaal ver-

krijgen via http://www.ruimtelijke-plannen.nl/index onder bronhouder Oldebroek.

Voor het bedrijvenpark H2O, plan-deel Hattem, is eveneens een voor-ontwerpbestemmingsplan in proce-dure gebracht voor inspraak. Voor verdere informatie over dit plandeelen de inspraakmogelijkheden hier-voor wordt verwezen naar de web-site www.hattem.nl en de contact-persoon de heer M.V. ter Braak van de eenheid Ontwikkeling & Advies (038) 443 16 16.

InspraakGedurende de inzagetermijn wordt, in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening, voor een ieder de mogelijkheid tot inspraak gebo-den op het voorontwerpbestem-mingsplan Bedrijvenpark H2O en de notitie Reikwijdte en detailniveau(NRD).

Uw schriftelijke reactie kunt u terichten aan burgemeester en wet-houders van gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inza-getermijn zijn of haar zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een af-spraak te maken met de heer Ger-twin Visscher van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, T. 14 0525Na afloop van de inspraakperiodewordt een ontwerpbestemmings-plan en een planMER opgesteld.Het ontwerpbestemmingsplan en het planMER worden gelijktijdig terinzage gelegd. In die procedure zal gelegenheid worden geboden om zienswijzen bij de gemeenteraad in te brengen.

InloopbijeenkomstIn verband hiermee wordt er op dinsdag 10 november 2015 een in-

loopbijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Oldebroek (Raad-huisplein 1, Oldebroek) van 19.00 tot 21.00 uur, waar u met ons over dit plan van gedachten kunt wisselen.

Vooraankondiging bestemmings-plan Wezep oost, locatie JohanFrisoschool Overeenkomstig hetbepaalde in artikel 1.3.1. van hetBesluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek hierbij kennis van hun voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie van de voormalig Jo-han Frisoschool in Wezep. Op de lo-catie zijn plannen voor de bouw vantien woningen en het bestemmings-plan moet dit mogelijk maken.

Dit plan bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. In verband hiermee liggen de op dit plan betrek-king hebbende stukken niet ter in-zage en is het niet mogelijk om naar aanleiding vandezepublicatiebij onscollege een zienswijze over dit plan in te dienen.

Nadat de voorbereidingsfase is afge-rond volgt de voorontwerpbestem-mingsplanfase. In deze fase van het planproces zal het voorontwerp-bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd en wordt een ieder in de gelegenheid gesteld hierover bij burgemeester en wethouders een inspraakreactie in te dienen. Voormeer informatie over deze vooraan-kondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikke-ling van de gemeente Oldebroek.

Verordeningen

Bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels kunt u raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Page 3: Huis aan Huis Veluwe week43

GEMEENTE OLDEBROEKGEMEENTE OLDEBROEK

Zeg ‘ns A van start in Elburg,Oldebroek, Hattem en HeerdeUnieke kans voor huiseigenaren om hun huis te verduurzamen

Wilt u uw energielasten verlagenen het comfort in huis voelbaar ver-beteren, of heeft u verbouwplan-nen? Vraagt u zich af hoe u dat hetbeste aan kunt pakken? Dan is Zeg‘ns A wat voor u! Zeg ‘ns A is voorhuiseigenaren uit Elburg, Olde-broek, HattemenHeerde diewillenontdekken hoe zij hun woning zeerenergiezuinig kunnen maken. Deofficiële aftrap voor deze gemeen-ten is op donderdag 29 oktober om19.30 uur in Kulturhus De Talter,Stouwdamsweg 4 te Oldebroek.

Zeg ‘ns A is een initiatief voor huis-eigenaren met energieambities. Denaam zegt het al: Zeg ‘ns label A. Onder begeleiding van een onaf-hankelijke energieadviseur worden huiseigenaren begeleid bij een stap-penplan naar label A of nog zuiniger.

“Veel mensen willen graag stappen nemen bij het energiezuinig maken van hun woning maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpak-ken,’’ aldus Gerard Simon van Velu-we Duurzaam. “Daar willen we ze graag bij ondersteunen.”

Wethouder Harm Westerbroek: “Ook in de gemeente Oldebroek zijn we op zoek naar huiseigenaren die die ambitie hebben om hun woningeen flink stuk energiezuiniger ofzelfs energieneutraal te maken. Er is technisch veel mogelijk en samen met een duurzaamheidslening kan er veel gerealiseerd worden. We no-digen geïnteresseerden dan ook van harte uit naar deze informatieavondte komen!”

Geïnteresseerden zijn van harte wel-

kom. Tijdens deze informatieavondwordt uitgelegd wat het initiatiefprecies inhoudt en welke moge-lijkheden er zijn. Meedoen aan het programma biedt een unieke kans om gedegen aan de slag te gaan. De informatieavond vindt plaats op29 oktober in Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 Oldebroek en start om 19.30 uur. Meer informatieis te vinden op www.veluweduur-zaam.nl/zegnsa

Snoeiwerkzaamheden aanbomen in gemeente OldebroekVanaf 26 oktober worden in hetbuitengebied van Oosterwoldeen Oldebroek op diverse plaatsenbomen gesnoeid. Ook de gehelekern van Oldebroek is deze keeraan de beurt. De werkzaamhedenstarten aan de Winterdijk en du-ren ongeveer vier tot vijf weken.

Door deze werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. Daarvoor vragen wij uw begrip. Tijdens deze werkzaamheden wor-den de wegen deels versperd of in zijn geheel afgezet omdat ge-werkt wordt met een hoogwerker. Als een weg deels wordt versperd dan is er een werkvak aanwezig en kunnen weggebruikers er nog langs. Als een weg in zijn geheel wordt afgezet dan wordt er een omleiding geplaatst. Omwonen-den zijn bereikbaar.

Het betreft de volgende wegen:Omgeving Oosterwolde: Win-terdijk, Hof ter Eekterweg, Streekterpad, Westerse weg.Omgeving Oldebroek: Oude Dijk, Feitenhofsweg traject tussen Bo-venheigraaf en Veenweg (deze weg staat als laatste op de plan-ning i.v.m. werkzaamheden aan de Laanzichtweg).

Meer informatieVoor meer informatie kunt u con-tact opnemen met Johan Fidder, werkvoorbereider Groen en Land-schap T. 14 0525.

Acute hulp voor ondernemers. Zit het even tegen en vraagt u zich af hoe het verder moet?

155 helpt jaarlijks vele ondernemers. Uw gemeente heeft zich hierbij

aangesloten, zodat ook u daar terecht kunt. Dankzij de steun van uw

gemeente kost u dat niets. Maar wacht niet te lang. Want hoe sneller

u contact zoekt, des te groter de kans op succes is.

Kijk voor meer informatie op www.155.nl of bel 088 999 0 155.

Meld u aan voor gratis ophaalservice tak- en snoeihout bij ABLU kunt uw tak- en snoeihout gratislaten ophalen door de firma ABL.Dat kan tijdens de takkenroutedie de gemeente vier keer per jaarorganiseert. Op donderdag 29 ok-tober 2015 is de derde ronde vandit jaar. Wilt u uw tak- en snoei-hout laten ophalen, dan kunt u ditdoendoor eenmail te sturen naar:[email protected] met daarinuw naam, adres, woonplaats enpostcode. Beschikt u niet over in-ternet dan kan dit telefonisch via(0318) 61 42 27. Aanmelden kantot en met woensdag 28 oktober2015 vóór 12.00 uur.

Aanbiedregels:• Aanmelden vóóraf is verplicht.• Max. 2 m3 mag worden aange-boden (meer wordt niet meege-nomen).

• Bied de takken op de ophaaldag zelf vóór 7.30 uur aan.

• In bundels aanbieden van maxi-maal 1 meter lang (geen stob-ben en coniferen), maximaal 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading.

• Leg de bundels met de gesnoei-de kant in dezelfde richting zoda-nig langs de openbare weg dat ze zichtbaar, verkeersveilig en

gemakkelijk door een vrachtauto opgehaald kunnen worden.

• Buren mogen takken en snoei-hout niet bij elkaar aanbieden.

• De actie geldt alleen voor in-woners van de gemeente Olde-broek (geen bedrijven).

Tak- en snoeihout dat niet aan bo-venstaande aanbiedregels voldoet en tak- en snoeihout dat zonder aanmelden aan de weg wordt ge-zet, wordt niet opgehaald. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afvoeren ervan.

Lees verder op de volgende pagina

Theorie- en rijvaardigheidstest voor oudere automobilistenVerkeerssituaties zijn aan veran-deringen onderhevig en ook ver-keersregels veranderen van tijdtot tijd. Veel verkeersdeelnemers,vooral ouderen, hebben hiernogal eens moeite mee. Om diereden organiseert Veilig VerkeerNederland afdeling Oldebroekvoor 60-plussers van de gemeen-ten Oldebroek en Elburg een the-

orie– en rijvaardigheidstest, dezogenaamde Opfriscursus Rijvaar-digheid ouderen.

Op maandagavond 2 november 2015 wordt een theorie-avond ge-organiseerd. Tijdens deze avond kunt u uw kennis op het gebied van verkeer weer op peil brengen. U krijgt theorieles van een ervaren

instructeur, er wordt een test af-genomen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De theorie-avond vindt plaats in Kulturhus De Talter in Oldebroek, van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De theorie-avond is gratis.

Rijgedrag testenOok is het mogelijk uw rijgedrag te laten testen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer. Ervaren rij-in-structeurs gaan na een kennisma-kingsgesprek een halfuurtje met u de weg op. Na de rit neemt de rij-instructeur de rit met u door. Ook kunt u dan een reactietest, eengehoortest en een ogentest doen. Wellicht krijgt u een aantal han-dige tips waarmee u uw voordeelkunt doen. Ook zijn er fysiothera-peuten aanwezig die informatiegeven over het zitten in de auto,stoelafstelling en andere handige tips.

De rijvaardigheidstest inclusief de diverse testen nemen ongeveer 3 uur in beslag. De rijvaardigheids-

test vindt plaats op dinsdag 3 no-vember 2015 vanuit Kulturhus De Talter in Oldebroek. De rijvaardig-heidstest is opgesplitst in twee dagdelen (een deel ’s morgens en een deel ’s middags). In totaal kunnen 60 personen deelnemen. Deelname is alleen mogelijk voor automobilisten die 60 jaar of ou-der zijn en die in de gemeente Oldebroek of Elburg wonen. U be-

taalt een eigen bijdrage van € 15,-. De resultaten van de testen heb-ben geen gevolg voor het behoud van uw rijbewijs.

Meld u aanWilt u zich aanmelden? Neem tot en met woensdag 28 oktober contact op met Frans Hoogen-raad van de gemeente Oldebroek T. 14 0525.

Page 4: Huis aan Huis Veluwe week43

Hippisch Centrum Oosterwolde biedtper november 2015 behalve een gezelligeen betrouwbare pensionstal ook rijlessen,huurpony´s en huurpaarden aan.

• Professionele begeleiding• Gezonde pony’s en paarden met kwaliteiten• Gunstige tarieven

Hippisch Centrum Oosterwolde biedt

NIEUW

Nu al nieuwsgierig?Neem vast contact op, bel of mailom een afspraak te maken

Kijk voor meer informatie op onze sitewww.paardensportcentrumoosterwolde.nlof bel 06-22150053

Vriendelijk aangeboden,Ben en Carolien van Dijk

Wordt bijvoorbeeld Zeus straks jou rijpony?

de Kievid, keurslagerHarderwijkerweg 15, NunspeetTel. 0341-258247, Fax: [email protected]

Fijn gekruide varkensfiletrollade

alle schnitzel-soorten

Bij 150 gram gegrilde ham GRATIS 100 gram grillsalade

Portobello met kip

Hacheepakket

500 gram

2e

Per stuk

499

GRATIS

275

695

KEURTOPPER VAN DE WEEK

TROTS VAN DE KEURSLAGER:

VLEESWARENKOOPJE

KEURSPECIAL

Aanbiedingen zijn geldig van 19 tot 24 oktober.

Burgerparade

Natuurzuiver Rundvlees

KEURSLAGERKOOPJE

4e

199

alle burgers elke500 gram vlees, uien en kruiden

GRATIS

Runderbiefstuk

100 gram

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij de volgende vergunning ex artikel

19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend op 9 oktober 2015 aan V.O.F.

Melkveebedrijf Kragt voor de locatie aan de Voskuilerdijk 66 in Hattemerbroek, gemeente

Oldebroek (verzenddatum 13 oktober 2015). Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in

overeenstemming met de aanvraag verleend.

Het besluit kunt u inzien op: www.overijssel.nl/kennisgevingen. Hierin kunt u ook lezen

over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. Belanghebbenden kunnen bezwaar

indienen binnen zes weken na de dag van verzending.

Nadere inlichtingen:

Team Vergunningverlening, tel: 038 499 76 20.

Mededeling

Vergunning Natuurbeschermingswet

www.overijssel.nl

GEMEENTE OLDEBROEK

Overige informatie

Raadscommissies

CommissievergaderingenBestuur en Veiligheid, maandag 26 oktober. Op de agenda: • College-informatie n.a.v. onder-zoek mogelijk asielzoekerscen-trum locatie De Heidehoek teWezep

• Interne evaluatie incident hoog-werker Oosterwolde, gericht op de vergunningverlening en handhaving

• Programmabegroting 2016 - ’19en Achtmaandsrapportage Re-gio Noord Veluwe

Samenleving, dinsdag 27 oktober. Op de agenda: • Subsidie Boerderijmuseum “De

Bovenstreek”• Programmabegroting 2016 - ’19• Subsidieplafonds 2016

Ruimte en Grond, woensdag 28oktober. Op de agenda: • Invoering reclamebelasting in dekernen Wezep en Oldebroek

• Projectplan winkelcentrum Mei-doornplein fase II

• Realiseren Vernieuwd Perspec-tief voor het Bedrijvenpark H2O,incl. Voorontwerpbestemmings-plan en Notitie Reikwijdte enDetailniveau i.k.v. de PlanMER;Beleidsplannen openbare ruim-te 2015-2019 en gemeentelijke gebouwen 2015-2019

• Beheerplannen openbare ruim-te en financieel perspectief

• Programmabegroting 2016 - ’19

• Aanwijzen bestemmingsplan-ontheffing bij verkoop openbaargroen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

• Vaststellen vierde herziening ex-ploitatieplan Wezep Noord 2009

• Wijzigen begroting i.v.m. ont-heffing betaling parkeerbijdrageplan Oldebroek Centrum

• Verlenen toestemming t.b.v. wij-ziging van de gemeenschappe-lijke regeling Omgevingsdienst Noord Veluwe

Middelen, donderdag 29 oktober. Op de agenda: • Programmabegroting 2016 - ’19• Belastingverordeningen 2016

De agenda’s en bijbehorende stuk-ken voor de vergaderingen kunt u bekijken op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in de informatie-hoek in het gemeentehuis in Olde-broek tijdens de openingsuren. Opde website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie-vergaderingen toegelicht.

Locatie: Gemeentehuis Oldebroek.Aanvang 19.30 uur. Commissie Ruimte en Grond begint deze keerom 19.00 uur. Voor vragen over de commissievergaderingen en aan-melding voor het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier,de heer Hans Tabak T. 14 0525.

Militaire oefeningen

• 26 t/m 30 oktober: Wezep, Har-derwijk, Lelystad en Swifterbant

Rondje politiek

Wekelijks zendt de LOCO op woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het programma ‘RondjePolitiek’ uit.• Woensdag 21 oktober: SGP en PvdA

• Woensdag 28 oktober: CDA en ABO

Nieuwe reclameverordening; minder geregel door duidelijke regelsDe gemeente Oldebroek en on-dernemers in de gemeente heb-ben behoefte aan duidelijke re-gels voor zowel permanente alstijdelijke reclame-uitingen. Zo be-staat er nu soms onduidelijkheidover waar de grens ligt tussencommerciële en ideële reclame-uitingen. Hierdoor is het voor degemeente lastig om goed te kun-

nen anticiperen op ontwikkelin-gen van reclame-uitingen en kanwildgroei niet worden tegenge-gaan. Dit kan uiteindelijk de om-geving en het straatbeeld versto-ren.Om hier meer duidelijkheid over te creëren heeft de gemeenteraadeen reclameverordening vastge-steld. Hierin zijn duidelijke regels

opgenomen, maar tegelijkertijdworden inwoners ook gewezen op de gedachte van ‘Oldebroek voor mekaar’. Hierin staat samen wer-ken aan een sterke en leefbare sa-menleving centraal.

De verordening voorziet in een mi-nimaal aantal regels, zodat burger en ondernemer zoveel mogelijk

vrijheid heeft in het aanbrengenvan reclame. Tegelijkertijd kan hetwildgroei en landschapsvervuiling wel voorkomen.

Om het allemaal te vereenvoudi-gen is de vergunningplicht voor reclame-uitingen niet opgenomenin deze reclameverordening. Met uitzondering van reclame-objec-

ten die zo groot zijn dat ze onder de Wet algemene bepalingen om-gevingsrecht (Wabo) vallen.

In de raad van 15 oktober 2015 is de “Reclameverordening 2015”vastgesteld. Deze is te raadplegen op de gemeentelijke website.

Page 5: Huis aan Huis Veluwe week43

VERS VOORDEEL

VARKENSFILETROLLADEHANDGEKNOOPT

100 gram ------------------------------------------- € 1.39

DE LEKKERSTE SNACKS

SPAANSE GRILLWORSThele ------------------------------------------------- € 3.75

GEVULDE STOKBROODJES2 stuks --------------------------------------------- € 3.95

SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

ALLE STAMPOTTEN

Laan 2, 8071 JA Nunspeet03[email protected]

+ GRATIS GEHAKTBAL

30%KORTINGop alle showroom-

modellen

Goed slapen begint bij goedadvies op maatAls het om een goede nachtrust gaat, is persoonlijk

advies op maat de belangrijkste stap. Iedereen is

uniek en daarom passen wij slaapcomfort aan

op uw specifieke eigenschappen én smaak. Wij

geloven dat gezond slapen ook stijlvol mag zijn.

Vraag de gratis slaapwijzer aanWilt u alles weten over gezond slapen en over

onze collectie bedden, boxsprings en matrassen?

Bel 0341 25 27 87 of kijk op www.knulstslapen.nl

Elburgerweg 37 Nunspeet | www.knulstslapen.nl

Lees alles overhet belang vangoed slapen

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 5

Page 6: Huis aan Huis Veluwe week43

geldig do/za.

Nunspeet: Harderwijkerweg 2Zwolle Zuid: v/d Capellenstraat 97aEpe: Sternpassage 1

Deventer: Karel de Groteplein 13Zwolle AA: Dobbe 11Wezep: Meidoornplein 81

Zwolseweg 51 - ’s HeerenbroekT. 038-3557239 - Aan de weg Zwolle-Kampen5 minuten rijafstand van Zwolle en Kampen

www.autobedrijfpannekoek.nl

Met Bovag-garantie - InruilFinanciering mogelijk - APK-station

peugeot 107 millisum zwart 35000 km 2010

hyundai GETZ 1.4-16V airco 5drs grijs met. 20000 km 2008

* Renault Twingo 1.2 airco rood 2008

opel zafira 2.2 benz. Beige met . automaat 89000 km 2007

Seat Leon 1.9 tdi airco 5 drs blauw met. 2007

HYUNDAI ATOS 1.1 12V airco grijs met 33000 km 2007

FORD Focus 1.6-16v 5drs blauw met. 2005

* Suzuki Alto 1.1 5drs rood met. 2002

OPEL CORSA 1.2 COMFORT easy tronic 3d 64000 km 2001

opel astra 1.6 stationcar blauw met 2001

* Ford Focus 1.6-16v wagon zwart met. 2001

Volvo S60 2.4 h5 sedan beige met. 2001

Nissan Primera 1.8-16v hb blauw met 2000

RENAULT TWINGO zwart 2000

* CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.8 goud met 1999

* RENAULT MEGANE 1.9 D 5drs blauw 1999

Te huur

Voor meer informatie kan gebeld worden naar: tel 06 - 30 20 36 51

of tel 06 - 20 13 63 05

luxe 2-kamer appartement landelijk gelegen aan de rand van Wezep.

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 6

KORT NIEUWS

Jubilarissen Hoge enk - De collecte van de Nierstichting heeft in de Hoge Enk 737,50 euro en in Elburg 1.713,45 euro opgebracht. Alle gevers en collectan-ten worden bedankt. In de Hoge Enk zijn drie jubilarissen gefeliciteerd voor het feit dat ze voor de tiende en 25e keer hebben gecollecteerd. In Elburg zijn zes jubilaris-sen in het zonnetje gezet.

opbrengst collecteoldebroek - De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Oldebroek 1.864,36 euro opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt.Vrijwillige inzet blijft van groot maatschappe-lijk belang

Chauffeurs gezochtelburg - Memovo zoekt chauffeurs. Omdat de Memovo organisatie groeit, een aantal chauf-feurs hun pensioenge-rechtigde leeftijd heeft bereikt en de aanwas van chauffeurs relatief klein is, blijft het van belang om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voor het voortbestaan van Memovo en voor het kunnen blijven vervoeren van kwetsbare burgers uit de gemeenschap, zijn vrijwilligers van groot belang. Mocht je auto rijden leuk vinden, je een sociaal betrokken mens bent en een dagdeel per week tijd hebt om vrijwillig tijd in te zetten, neem dan contact op via 0525-681212 of [email protected].

klaverjasavond‘t Harde - Klaverjas-klub sv ‘t Harde houdt donderdag 22 oktober in de kantine in sportpark Schenk een klaverjas-avond. Aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn welkom. Meer info: 0525-652160, 0525-651669 of 0525-651516.

Hart van thornspicdoornspiJk - Mevrouw Aaltje Otten komt dinsdag 27 oktober in klederdracht vertellen over het voormalig eiland Schokland. De vertelling wordt afgewisseld met zingen. Als echte Schok-kernazaat vertel zij over het leven op het eiland. Hoe het gezinsleven er uit zag en hoe mannen, vrouwen en kinderen de kost verdienden. Iedereen is welkom.

rectificatieoosterwolde - De foto, die vorige week in deze krant stond bij het artikel van het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor dat zeventig jaar bestaat, is van Fotografie Herman van der Wal uit Oldebroek.

scanCoverytrial 2016 rijden voor de uitdaging en goed doel

Dit jaar hebben de mannen besloten de sponsorgelden ten goede te laten komen aan Elburgers die het wat minder hebben. foto: José Oosthoek

door José Oosthoek

elburg - Ze hebben er zin in: de ScanCoveryTrial 2016. Dit jaar hebben de mannen besloten de sponsorgelden ten goede te laten komen aan Elburgers die het wat min-der hebben. “Mensen die af-hankelijk zijn van de Voed-selbank of bijvoorbeeld onze senioren”, aldus Egbert Bos. “Donaties en sponsoren zijn welkom. Vorig jaar bracht de rit 5000 euro op, we streven nu naar verdubbeling van

dit bedrag.” In januari reden Wim Jansen en Egbert Bos de ScanCoveryTrial, omdat ze de uitdaging aan wilden gaan. “We hebben genoten en zijn weer enthousiast”, aldus Bos. “We waren bijna bij de eerste tien geëindigd. Wim en ik zijn competitief ingesteld, we konden goed met elkaar overweg en met de sponsoring van Maxxis Banden gaan we er weer voor. De Elburgers hebben enorm meegeleefd. Via de live uitzendingen bij de

LOE, we waren te volgen via het traction control system en internet en onderweg kre-gen we veel support. Goos van Wezep en Bert Draaijer hebben ons als sponsor ge-volgd en waren ook bij de finish in Enschede. Ons enthousiasme heeft hen aangestoken, dit keer wil-len ze ook deelnemen. Net als Jos Lugthart en Dick van Gelder van Maxxis Banden. Het moeten 4 x 4 terreinwa-gens zijn.” Meer info: www.maxxisbandenteam.nl.

De museumkelder wordt na de restauratie volledig opnieuw ingericht en van nieuwe verlichting voorzien

Restauratie middeleeuwse kelderelburg - In Museum Elburg is vorige week gestart een grondige restauratie van de middeleeuwse kelder. Me-dewerkers van bouwbedrijf Pruis uit Elburg verwijderen de stuclaag van het plafond. Heel voorzichtig, om de mo-numentale middeleeuwse stenen die er onder zitten niet te beschadigen.

VochtproblemenDeze werkzaamheden zijn hard nodig, omdat in de afgelopen periode vocht-problemen zijn ontstaan in de kelder. Daardoor kwa-men er steeds meer lagen verf en stucwerk los van het plafond en was de zaal niet meer geschikt voor mu-seaal gebruik. Het middel-eeuwse Agnietenklooster is gebouwd rond 1425 en is het op twee na oudste gebouw van Elburg. Met de restau-ratie gaat naar verwachting ongeveer vier weken ge-moeid, daarna kan de kelder er weer jaren tegenaan.

Stad met een planIn het museum wordt hard-gewerkt aan de herinrich-ting van de vaste opstelling. Zo wordt de museumkelder na de restauratie volledig opnieuw ingericht en van nieuwe verlichting voorzien. Vanaf 1 januari kunnen be-zoekers er terecht voor het thema ’Stad met een plan’, een van de onderdelen van de Collectie Elburg. Aan de hand van een grote maquet-te van de vestingstad en di-

verse objecten die in nieuwe vitrines gepresenteerd wor-den, is het ontstaan van het vestingstadje goed te zien.

Multi-touchtafelEen nieuwe digitale presen-tatie die te zien is op een multi-touchtafel, gaat nóg verder terug in de tijd. In deze presentatie staat het

Medewerkers van bouwbedrijf Pruis verwijderen de stuclaag van het plafond. Heel voorzichtig, om de monumentale middeleeuwse stenen die er onder zitten niet te beschadigen. foto: José Oosthoek

Ludgeruskerkje centraal, waarvan nu alleen de fun-damenten nog zichtbaar zijn net buiten de stad, aan de oever van het Veluwemeer richting Doornspijk.

HerinrichtingDe herinrichting is een

grootschalig project om Mu-seum Elburg in te delen in 6 thema’s die het verhaal van de stad Elburg en omgeving vertellen. Hieronder vallen Stad van geloof, Stad met een plan, Stad van weldoeners, Stad aan het water, Stad vol bedrijvigheid en Stad met

recht. Aan de laatste fasen van de herinrichting wordt nu hard gewerkt, de ople-vering is gepland eind de-cember. De herinrichting is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de Provincie Gelderland.

De museumkelder bevindt zich in het pand Jufferenstraat 8. Aan de gevel van dit pand -waarin nu de entree van het museum is- is tegenwoordig niet meer goed te zien dat het eens onderdeel was van een groot kloostercomplex, het laat-middeleeuwseAgnietenconvent.

elburg - In die tijd bevonden zich hier de woningen voor

de communalen, de zusters die wel volgens de Regel van de Derde Orde van Francis-cus leefden, maar er voor hadden gekozen geen kloos-tergelofte af te leggen.Ook de ouden van dagen die door de zusters werden ver-zorgd, woonden in dit pand. De kelder werd in die tijd zowel als keuken als opslag-plaats gebruikt. In later eeuwen heeft de kelder meerdere functies gehad. Volgens de overleve-ring is hij begin twintigste eeuw ook als stal in gebruik geweest.

Groot kloostercomplex

Contactgegevens redactieAssendorperdijk 7, 8012 EG Zwollet 0525 - 65 97 62e [email protected] www.huisaanhuis.nett www.twitter.com/elburgoldebroek

Commercieel directeurPeter Brongers

eindredactieMarijke Stouwdam-Zoombelt

algemeen redactiechefAlain [email protected]

bezorgklachteni www.deweekkrant.nl/verspreid-klachtent 0900 - 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemo-gelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager of bel met 088 - 013 99 93 of mail ons via [email protected]

Familieberichtene [email protected] 088 - 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiese [email protected] 0900 - 674 38 36

drukWegener Nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)i www.wegenermedia.nl

Huis aan Huis elburg / oldebroek is een uitgave van wegener Media bV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

© Wegener Media BV

ColofoN

Page 7: Huis aan Huis Veluwe week43

Natuurlijke oplossing voor de 2 miljoenNederlanders met korstjes in de neus

Ademen door een gezonde‘vochtige neus’ is belangrijkerdan u denkt. Een essentiëlefunctie van het neusslijmvliesis het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt deneus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij reinigen10.000 liter ademlucht per dagen zorgen dat er zominmogelijkstofdeeltjes, bacteriën en virus-sen binnendringen.

Natuurlijke oplossing bijdroog neusslijmvliesA.Vogel Cinuforce neusspraybij droog neusslijmvlies en

ADVERTORIAL

korstjes bevochtigt de neushol-tes langdurig, verweekt korstjesen helpt bloedneuzen als gevolgvan beschadigd neusslijmvliesvoorkomen. Het is een fysiolo-gische zoutoplossing met eenplantaardige stof die langdurigeen beschermend en vochtiglaagje legt over het neusslijm-vlies. De 100% natuurlijkeingrediëntenwerken verzorgenden ondersteunen de genezingvan het neusslijmvlies. Door deunieke sprayflacon zijn conser-veringsmiddelen overbodig enis de neusspray na opening driemaanden houdbaar.

Medisch hulpmiddel. Lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing.

Vervelende korstjes in deneus, een schrijnend en trek-kerig gevoel, pijnlijke wondjesof soms zelfs een bloedneus?Grote kans dat uw neusslijm-vlies te droog is. Droge luchtdoor bijvoorbeeld airco of cv,een allergie, neusverkoudheid,hormonale veranderingenof medicijngebruik kan hetneusslijmvlies uitdrogen enbeschadigen. Onderzoek wijstuit dat 17% van de Neder-landers last heeft van droogneusslijmvlies en korstjes.

TipGaat u binnenkort vliegen?Neem dan de A.VogelCinuforce neusspray bij droogneusslijmvlies en korstjes mee.

‘Voorkombloedneuzenals gevolg vanbeschadigdneusslijmvlies’

Adviesprijs € 6,99Verkrijgbaar bij drogist,apotheek, supermarkt engezondheidswinkels. Meerweten? Bel de A.Vogel ge-zondheidslijn 0900-2464646of kijk op avogel.nl

De luchtvochtigheid in eenvliegtuig is soms namelijklager dan in de droogsteSahara. De optimale lucht-vochtigheid voor de neus istussen de 50 en 60%, terwijlde luchtvochtigheid in eenvliegtuig maar ongeveer 15%of zelfs lager is.

Ben ik in de overgang?De overgang begint vaak onopgemerkt; de cyclus komt soms een dagjevroeger of later, je bent sneller moe, schiet uit je slof en soms word je ’smorgens wakker en dan is het zó warm…

StemmingHeb je al vaker gehoord of er misschien sprake is van lichte dementie of dat je toch wel erg langetenen hebt? Verander dat: laat je informeren en geniet van het leven. Samen met degenen die jelief zijn, zonder dat je jezelf in de weg zit. De overgang heb je namelijk niet alleen.

Vraag advies aan een verpleegkundige die hier speciaal voor is opgeleid.Duidelijke antwoorden en minder klachten! Jij blij, je omgeving blij.Kijk even of de zorgverzekering vergoedt: meestal 75% in het aanvullende pakket.

HormonenJe hormonen zijn aan het veranderen en dat merk je, zowel innerlijk alsuiterlijk. Er is op internet heel veel informatie te vinden en zijn er steedsmeer boeken over de overgang. Maar wat geldt voor jou? Moet je nu welof geen hormonen gebruiken? Kun je bij de drogist gewoon iets uitkiezenof mag je misschien niet alles hebben?

Overgangsconsulente Anneke RosHeidelaantje 8 8071BD Nunspeet0341-254999 / [email protected]

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 7

Uvindtonsopde2everdiepingbij

Westerlengte1 ElburgTel.0525-688888

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

DeSlaapspecialistvanElburgenomstreken

KORT NIEUWS

Jubilarissen Hoge enk - De collecte van de Nierstichting heeft in de Hoge Enk 737,50 euro en in Elburg 1.713,45 euro opgebracht. Alle gevers en collectan-ten worden bedankt. In de Hoge Enk zijn drie jubilarissen gefeliciteerd voor het feit dat ze voor de tiende en 25e keer hebben gecollecteerd. In Elburg zijn zes jubilaris-sen in het zonnetje gezet.

opbrengst collecteoldebroek - De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Oldebroek 1.864,36 euro opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt.Vrijwillige inzet blijft van groot maatschappe-lijk belang

Chauffeurs gezochtelburg - Memovo zoekt chauffeurs. Omdat de Memovo organisatie groeit, een aantal chauf-feurs hun pensioenge-rechtigde leeftijd heeft bereikt en de aanwas van chauffeurs relatief klein is, blijft het van belang om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voor het voortbestaan van Memovo en voor het kunnen blijven vervoeren van kwetsbare burgers uit de gemeenschap, zijn vrijwilligers van groot belang. Mocht je auto rijden leuk vinden, je een sociaal betrokken mens bent en een dagdeel per week tijd hebt om vrijwillig tijd in te zetten, neem dan contact op via 0525-681212 of [email protected].

klaverjasavond‘t Harde - Klaverjas-klub sv ‘t Harde houdt donderdag 22 oktober in de kantine in sportpark Schenk een klaverjas-avond. Aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn welkom. Meer info: 0525-652160, 0525-651669 of 0525-651516.

Hart van thornspicdoornspiJk - Mevrouw Aaltje Otten komt dinsdag 27 oktober in klederdracht vertellen over het voormalig eiland Schokland. De vertelling wordt afgewisseld met zingen. Als echte Schok-kernazaat vertel zij over het leven op het eiland. Hoe het gezinsleven er uit zag en hoe mannen, vrouwen en kinderen de kost verdienden. Iedereen is welkom.

rectificatieoosterwolde - De foto, die vorige week in deze krant stond bij het artikel van het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor dat zeventig jaar bestaat, is van Fotografie Herman van der Wal uit Oldebroek.

scanCoverytrial 2016 rijden voor de uitdaging en goed doel

Dit jaar hebben de mannen besloten de sponsorgelden ten goede te laten komen aan Elburgers die het wat minder hebben. foto: José Oosthoek

door José Oosthoek

elburg - Ze hebben er zin in: de ScanCoveryTrial 2016. Dit jaar hebben de mannen besloten de sponsorgelden ten goede te laten komen aan Elburgers die het wat min-der hebben. “Mensen die af-hankelijk zijn van de Voed-selbank of bijvoorbeeld onze senioren”, aldus Egbert Bos. “Donaties en sponsoren zijn welkom. Vorig jaar bracht de rit 5000 euro op, we streven nu naar verdubbeling van

dit bedrag.” In januari reden Wim Jansen en Egbert Bos de ScanCoveryTrial, omdat ze de uitdaging aan wilden gaan. “We hebben genoten en zijn weer enthousiast”, aldus Bos. “We waren bijna bij de eerste tien geëindigd. Wim en ik zijn competitief ingesteld, we konden goed met elkaar overweg en met de sponsoring van Maxxis Banden gaan we er weer voor. De Elburgers hebben enorm meegeleefd. Via de live uitzendingen bij de

LOE, we waren te volgen via het traction control system en internet en onderweg kre-gen we veel support. Goos van Wezep en Bert Draaijer hebben ons als sponsor ge-volgd en waren ook bij de finish in Enschede. Ons enthousiasme heeft hen aangestoken, dit keer wil-len ze ook deelnemen. Net als Jos Lugthart en Dick van Gelder van Maxxis Banden. Het moeten 4 x 4 terreinwa-gens zijn.” Meer info: www.maxxisbandenteam.nl.

De museumkelder wordt na de restauratie volledig opnieuw ingericht en van nieuwe verlichting voorzien

Restauratie middeleeuwse kelderelburg - In Museum Elburg is vorige week gestart een grondige restauratie van de middeleeuwse kelder. Me-dewerkers van bouwbedrijf Pruis uit Elburg verwijderen de stuclaag van het plafond. Heel voorzichtig, om de mo-numentale middeleeuwse stenen die er onder zitten niet te beschadigen.

VochtproblemenDeze werkzaamheden zijn hard nodig, omdat in de afgelopen periode vocht-problemen zijn ontstaan in de kelder. Daardoor kwa-men er steeds meer lagen verf en stucwerk los van het plafond en was de zaal niet meer geschikt voor mu-seaal gebruik. Het middel-eeuwse Agnietenklooster is gebouwd rond 1425 en is het op twee na oudste gebouw van Elburg. Met de restau-ratie gaat naar verwachting ongeveer vier weken ge-moeid, daarna kan de kelder er weer jaren tegenaan.

Stad met een planIn het museum wordt hard-gewerkt aan de herinrich-ting van de vaste opstelling. Zo wordt de museumkelder na de restauratie volledig opnieuw ingericht en van nieuwe verlichting voorzien. Vanaf 1 januari kunnen be-zoekers er terecht voor het thema ’Stad met een plan’, een van de onderdelen van de Collectie Elburg. Aan de hand van een grote maquet-te van de vestingstad en di-

verse objecten die in nieuwe vitrines gepresenteerd wor-den, is het ontstaan van het vestingstadje goed te zien.

Multi-touchtafelEen nieuwe digitale presen-tatie die te zien is op een multi-touchtafel, gaat nóg verder terug in de tijd. In deze presentatie staat het

Medewerkers van bouwbedrijf Pruis verwijderen de stuclaag van het plafond. Heel voorzichtig, om de monumentale middeleeuwse stenen die er onder zitten niet te beschadigen. foto: José Oosthoek

Ludgeruskerkje centraal, waarvan nu alleen de fun-damenten nog zichtbaar zijn net buiten de stad, aan de oever van het Veluwemeer richting Doornspijk.

HerinrichtingDe herinrichting is een

grootschalig project om Mu-seum Elburg in te delen in 6 thema’s die het verhaal van de stad Elburg en omgeving vertellen. Hieronder vallen Stad van geloof, Stad met een plan, Stad van weldoeners, Stad aan het water, Stad vol bedrijvigheid en Stad met

recht. Aan de laatste fasen van de herinrichting wordt nu hard gewerkt, de ople-vering is gepland eind de-cember. De herinrichting is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de Provincie Gelderland.

De museumkelder bevindt zich in het pand Jufferenstraat 8. Aan de gevel van dit pand -waarin nu de entree van het museum is- is tegenwoordig niet meer goed te zien dat het eens onderdeel was van een groot kloostercomplex, het laat-middeleeuwseAgnietenconvent.

elburg - In die tijd bevonden zich hier de woningen voor

de communalen, de zusters die wel volgens de Regel van de Derde Orde van Francis-cus leefden, maar er voor hadden gekozen geen kloos-tergelofte af te leggen.Ook de ouden van dagen die door de zusters werden ver-zorgd, woonden in dit pand. De kelder werd in die tijd zowel als keuken als opslag-plaats gebruikt. In later eeuwen heeft de kelder meerdere functies gehad. Volgens de overleve-ring is hij begin twintigste eeuw ook als stal in gebruik geweest.

Groot kloostercomplex

Contactgegevens redactieAssendorperdijk 7, 8012 EG Zwollet 0525 - 65 97 62e [email protected] www.huisaanhuis.nett www.twitter.com/elburgoldebroek

Commercieel directeurPeter Brongers

eindredactieMarijke Stouwdam-Zoombelt

algemeen redactiechefAlain [email protected]

bezorgklachteni www.deweekkrant.nl/verspreid-klachtent 0900 - 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemo-gelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager of bel met 088 - 013 99 93 of mail ons via [email protected]

Familieberichtene [email protected] 088 - 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiese [email protected] 0900 - 674 38 36

drukWegener Nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage)i www.wegenermedia.nl

Huis aan Huis elburg / oldebroek is een uitgave van wegener Media bV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

© Wegener Media BV

ColofoN

Page 8: Huis aan Huis Veluwe week43

19 t/m 25 oktober 2015 schoen6daagse.nl

Shop online in 9 webshops

of bezoek één van de 700 winkels

* Meer informatie en voorwaarden vind je op www.schoen6daagse.nl

NU ONLINE*GRATIS

VERZENDING

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 8

Baby van de Week

door Janneke van Boven

OldebrOek - Met heldere oogjes en blozende wangen kijkt ze de wereld in. Niets herinnert gelukkig aan de slechte start. Sophie is de dochter van Arie en Diana Jonker. Grote zus is Lieke (3½). Op zaterdag 3 oktober, twee dagen voor de uitge-rekende datum, begon de bevalling en togen ze naar Zwolle, er vanuit gaande dat het allemaal nog wel zou duren. Om 18.00 uur kwamen ze aan. De pijn werd na een tijdje heviger en de verloskundige werd geroepen. Gelukkig was ze net op tijd om de baby ge-

boren om 20.04 uur zien worden. Arie zag zijn doch-ter en wist gelijk dat het er niet goed uitzag. De navel-streng zat om haar nek en ze ademde niet. Er werd flink over haar rugje gewreven. De jonge ouders herinneren zich goed hoeveel mensen er ineens om het bed ston-den en dat ze meegenomen werd. “Ze kreeg vijf pufjes zuurstof en je zag de kleur gelijk beter worden”, legt Arie uit. Gelukkig kon de verpleegkundige even later vertellen dat het goed ging met de kleine Jonker. Arie draagt loopgips vanwege een breuk. Hij kreeg later de opmerking dat hij wel

heel hard kon lopen toen hij achter Sophie aan liep. Ge-lukkig ging het zo goed dat Lieke naar het ziekenhuis mocht komen om haar zusje te bewonderen. Na 48 uur mochten moeder en doch-ter naar huis. Sophie weegt 3110 gram bij haar geboorte. De geboortekaartjes werden zondag besteld. Toen Diana vroeg of hij de gegevens aan-gepast had, bleek dit niet het geval te zijn. Via het bedrijf dachten ze het opgelost te hebben. Schrik toen ze de kaartjes kregen met als da-tum 18 september 2018, om 14.38 uur en 3400 gram. Ze kregen nieuwe kaartjes met de juiste gegevens.

Sophie, geboren op zaterdag 3 oktober, is de dochter van Arie en Diana Jonker uit Oldebroek. Haar grote zus is Lieke (3½). foto: Janneke van Boven

rolstoelautoelburg - Even naar de markt, jarig kleinkind, receptie, kerk, theater of een wandeling maken? Dat kan iedereen, behalve als je aan een rolstoel gebonden bent. Er zijn vervoersmogelijkheden, maar die zijn echter vaak minder passend van-wege gebiedsbeperkingen, ‘vreemde’ chauffeur, combinatieritten en ruim van te voren afgesproken tijden. Stichting Vrienden van Het Baken wil hierin verandering brengen door de aanschaf van een rolstoelauto en die tegen kostprijs ter beschikking stellen. Zo’n kleine be-stelauto voor één rolstoel of scootmobiel, die door iedereen met een B-rijbe-wijs bestuurd kan worden. De Vriendenstichting stelt zich voor dat een mantel-zorger, familielid, kennis of eventueel een vrijwil-liger als chauffeur en be-geleider optreedt. Samen bepalen wanneer je ver-trekt en weer thuiskomt. De auto wordt in Elburg gestationeerd en Stichting Wiel houdt de reserve-ringen bij. Gebruik is niet gratis. De gebruikers moeten samen de kosten opbrengen. Er wordt per dagdeel bijvoorbeeld 15 euro gevraagd, vermeer-derd met 0,25 euro per km. Exacte bedragen zijn nog niet bekend. De Vrien-denstichting houdt een

enquête onder mogelijke gebruikers. Bij voldoende positieve respons, gelden inzamelen voor aanschaf. Degenen die aan de en-quête willen deelnemen of voor meer info kunnen contact opnemen met Toon Janssen via 0525- 683900 of Jan Mombarg via 06-10462607.

Info-avond autisme‘t harde - Twee moeders houden samen met Sti-menz Oldebroek, Venster Nunspeet en Stichting Wiel op donderdag 29 oktober een open avond voor ouders van kinderen met autisme of adhd. Het doel van de avond is om met elkaar te inventarise-ren voor welke thema’s er interesse is, zodat er ook thema-avonden georga-niseerd kunnen worden. De oudergespreksgroep in Elburg bestaat al een aan-tal jaar, maar houst een open avond om ouders uit Oldebroek en Nunspeet te verwelkomen. Thema’s die bijvoorbeeld besproken worden zijn dagindeling, vakanties, voeding, PGB, school en huiswerk, pu-berteit en nog veel meer. De avond begint om 19.30 uur in wijkontmoetings-centrum Jeanne d’Arc aan de Hertog Willemweg 3 in ’t Harde. Voor meer infor-matie of aanmelden kun je contact opnemen met Stichting Wiel via 0525-68 12 12 of [email protected].

KORT NIEUWSBaby’s geboren in de afgelopen weken- 6 oktober Sanne, dochter van Arjen en Jolinde van de Werfhorst, zusje van Lize (Oldebroek)- 11 oktober Mila, dochter van Robin en Tirza Augus-tin (Elburg)

Wie ook zijn of haar pasge-boren zoon of dochter in de Huis aan Huis vermeld wil zien, kan een geboortekaart-je sturen naar: Huis aan Huis, p/a Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde.

Cadeaus voor Sophie JonkerOldebrOek - Baby Sophie Jonker krijgt twee gratis ba-byzwemlessen bij ABC in Elburg. Haar ouders krijgen een 10-strippenkaart van Re-fit in Doornspijk.

Opbrengst collecteelburg - De collecte van Fonds verstandelijk gehan-dicapten heeft in Elburg 4.266,37 euro opgebracht. Ht Fonds bedankt alle vrijwil-ligers en gevers voor hun bij-gedrage. Collectant gemist? Op www.fondsverstande-lijkgehandicapten.nl kan online gedoneerd worden.

SamenhofWezep - Troubadour Corné Tamarinof treedt maandag 26 oktober om 19.00 uur op in de Samenhof. De entree bedraagt 1,50 euro, inclusief koffie en/of thee.

Page 9: Huis aan Huis Veluwe week43

1,50Veluwswit, bruinof volkorenLactose- enE-nummervrij!(800 gram)

lekker broodlekker brood van dichtbij

Het Veluws graan geeft deze broden ’n heel eigen karakter;compacter en meer aroma. Het graan komt van ’n akker in Hierdenwordt op de molen van Hulshorst gemalen en natuurijk gebakkendoor Van Dongen.Veluws wit; is niet helemaal wit omdat we het mengen met ongebuild meel,d.w.z. meel met meer voedingsvezels, ongemerkt dus beter voor je dan je dacht.Veluws bruin; tarwebrood met extra vezels en daardoor voedzamer dan‘gewoon’ tarwebrood.Veluws volkoren; volkorenbrood gebakken uit meel van de volle tarwekorrel,100% gebruik gemaakt van alle voedingsstoffen in de tarwekorrel.

VASTE LAGE PRIJS

Nunspeet Stationslaan 47, Winkelcentr. Binnenhof, Dorpsstr. 14 – Harderwijk Vuldersbrink 1, Winkelcentr. DrielandenErmelo Stationsstr. 62 - Putten Verl. Dorpsstr. 9 – Elburg Winkelcentr. De Vrijheid – www.bakkerijvandongen.nl

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 9

Beleef het gevoel van de TOP2000 meeElburg - De stemmen zijn geteld en de voorbereidin-gen zijn in volle gang. Aan de hand van de door jou uitgebrachte stemmen is er een Top 20 samenge-steld. Bekende nummers uit de Top2000 worden in een bewerking voor fanfare uitgevoerd door Excelsior Oostendorp op zaterdag 31

oktober in Kulturhus ‘t Hui-ken. De zaal gaat om 19.30 uur open. Het A orkest, dat onder leiding staat van Thijs Musch, wordt begeleid door Combo-Concept met Gerben Kruisselbrink als muzikaal leider. Verder wordt er vo-cale medewerking verleend door Coen Meenhorst. Na afloop is er een afterparty

met nog meer muziek uit de TOP2000. Kaarten kosten 6 euro. In de voorverkoop (nu verkrijgbaar via de leden) kosten ze 5 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toe-gang. Je kunt ook kaarten reserveren via [email protected]. Meer info: www.excelsioroosten-dorp.com.

Eerste Elburger Blues Weekend verrassenddoor José Oosthoek

Elburg - “Veel positieve re-acties, zowel van publiek als van horecaondernemers als van de bands zelf”, reageert Conno Buis, organisator van het eerste Elburger Blues Weekend. “De bands willen volgend jaar graag terugko-men. Dan worden er zelfs televisieopnames gemaakt door Bluesworld.” Toen Conno anderhalf jaar gele-den met Gerrit Veldman in de binnenstad naar muziek luisterde, merkte hij op: “Ei-genlijk is het gek dat we in Elburg geen Blues Festival hebben. Jullie komen uit Ol-debroek, jij woont in Elburg en hier is geen bluesmuziek.” The Veldman Brothers, de band rond de broers Gerrit en Bennie Veldman, toeren niet alleen in Nederland, maar hebben ook bekend-heid op Europees niveau en

zelfs wereldwijd. “Ik zei dat tegen Gerrit”, vertelt Buis, die zelf bluesliefhebber is. “Hij vond het een goed idee: ‘regel ’t maar!’. In de zomer is er al van alles te doen in Elburg en omdat blues en herfst wel een beetje bij-elkaar horen, hebben we het eerste weekend van de herfstvakantie geprikt. Sa-men met Bennie Veldman heb ik bands aangeschreven en daar kregen we veel reac-ties op, we konden kiezen. We wilden niet té grootscha-lig en zo kwamen we op ze-ven horecaondernemingen voor de vrijdagavond. Zater-dag akoestisch in de stad en bands in de muziektent. The Veldman Brothers zouden in de muziektent optreden, maar voor het eerst in al die jaren hadden ze een dubbele boeking, daarom stonden Sugar Boy and the Sinners op de Vischmarkt.

Conno Buis: “Mensen bleven langer op de terrassen zitten, leuke reacties van publiek en enthousiaste bands.” foto: José Oosthoek

Wereldwinkel zoekt vrijwilligers‘t hardE - Wereldwinkel ‘t Harde heeft vrijwilligers nodig die regelmatig in de winkel willen staan of als aanspreekpunt of coördi-nator willen fungeren. Je kunt contact opnemen via [email protected] of 0525-653399. Of je in-schrijven met het formulier verkrijgbaar in de winkel. Zaterdag 24 oktober start de Week van de Fairtrade. Een van de initiatief nemende organisaties voor fairtrade was de Wereldwinkel, een idealistische organisatie die al enorm geslaagd is in haar doel om eerlijke han-del (fairtrade) te stimuleren. Maar we zijn er nog niet. Grote gebieden in de wereld kunnen welvarender wor-den door minder uitbuiting van kleine boeren en pro-ducenten. Wereldwinkel ‘t Harde verkoopt producten van boeren en producenten die gewoon netjes betaald worden door de ons geselec-teerde importeurs. Wie wil zich concreet inspannen voor meer eerlijke handel?

Kerstmarkt in OostendorpOOStENdOrP - Evenemen-tencommissie Oostendorp houdt zaterdag 12 december voor de twaalfde keer een kerstmarkt rondom koren-molen de Tijd. De stand-houders kunnen zich aan-melden via 0525-680166 of 0525-683615.

‘t Blad weit van de boomn en dat zörg veur veule onrus

‘t Wordt kolder buut’n en doarum hèp ik de borstrok weer uut de kaste ‘ehoald. A’j wat older wordt mu’j opassn daj geen

kelte oploop, want veurdaj ‘t weet bi’j ziek en doar zit ik niet op te wachn. Ik hèp d’r ook geen tied veur um ziek te wordn, want ik bin harstikkende drok met van alles en nog wat. Jannegien zèg dat ‘t elk joar ‘t zèlde liedjen met mien is. “As ‘t blad van de boomn valt hoalt Bartus zich van alles in de kop en is ‘e zo onrustig as de mieter,” zeeg ze veurege weke teegn Diena, toen as Jannegien en ikke doar effn waarn. An alles ku’j markn dat Driekus older wordt. De lèste keer dat wie bie Driekus en Diena waarn zat Driekus te nostern op Gàt van de Grindweg umdat dee gien olde rom-mel meer veur hum noar Van Warvn an de Middeldiek in Hattemerbroek wil brengn umdat Gàt doar trammelant ‘ehad hèf met een old gries keerltien. Veurege weke had Driekus de kop verkeerd umdat d’r heibel is over de vluchtelingn

in Wezep. Driekus, dee altied zo trots op de gemeente Oldebroek is, zeg zich noe te schaamn dat ‘e in de gemeente Oldebroek woent. “Ik bin helemoale kloar met ‘t volk dat zo ofgèf op dee stumpers,” zèg ‘e. En road ‘s wat. Driekus hèf altied beweerd dat Elburg helemoale niks is en dat ‘e doar nog niet begraavn zol willn wordn en noe zèg waratjan dat ‘e d’r over denk um met Diena een appartement te koopn of te huurn in Elburg. “Wie wordt wat older, ik hèp steeds meer muujte um alles netties te holln um huus en Diena is helaas ook geen 20 meer. Zee hèf las van stramme bottn en hèf d’r muu-jte mee um alles in huus schone te holln.” Driekus denk dat ze in Elburg beter denkn over vluchtelingn dan in Oldebroek. Jan-negien en ikke weet hoaste wel zeker dat Driekus wel weer oanders geet denkn as ‘t niet zo kold meer is. Ofwachn wat ‘t wordt, mar de vrouwe en ikke ziet Driekus nog niet noar Elburg verkassn.

cOlumN bartuS vaN dE kruuShOEk

Page 10: Huis aan Huis Veluwe week43

Kennisgeving

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning kappen van bomen,Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 6)

www.overijssel.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen hebben een vergunningaanvraag

op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen en zijn

voornemens vergunning te verlenen voor:

- het kappen van bomen in het projectgebied van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

Dit projectgebied wordt aan de oost- en westzijde respectievelijk begrensd door de IJssel

en het Drontermeer en doorkruist de gebieden rond de Kamperstraatweg, de Chalmotweg,

de Slaper, de Zwartendijk, de Nieuwendijk en de Buitendijksweg. Het betreft een tweede

omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, vanwege de nadere uitwerking van

ontwerpen en/of omdat de betreffende percelen eerder niet toegankelijk waren. Voor de

exacte locaties, aantallen en soorten bomen wordt verwezen naar het ontwerpbesluit en het

bij de aanvraag behorende kaartmateriaal.

Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de provinciale coördinatieregeling van

toepassing.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (inclusief de aanvraag) liggen met ingang van

donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december 2015 ter inzage op de volgende

locaties:

• provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle,

geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur;

• gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen,

geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur,

woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn te raadplegen op: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2

december 2015, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen.

Alle zienswijzen worden in een Reactienota samengevat en beantwoord. U kunt verzoeken om

uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken in de Reactienota.

Alleen een belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft

gebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet voren brengen

van een zienswijze).

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer J.J. van Burg

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid

gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer J.J.

van Burg via telefoonnummer 06-20613270, zodat met u een afspraak gemaakt kan worden.

Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging.

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegd gezagsinstantie,

die de zienswijzen betrekt bij het nemen van het definitieve besluit. Uiterlijk tegelijkertijd

met het bekendmaken van het definitieve besluit wordt iedere indiener van een zienswijze

geïnformeerd hoe het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van

projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Kennisgeving

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning brug Nieuwendijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 5)

www.overijssel.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen hebben een vergunningaanvraag

op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen en zijn

voornemens vergunning te verlenen voor:

- het bouwen van een brug in de Nieuwendijk, over het toekomstige tracé van het Reevediep.

Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de provinciale coördinatieregeling van

toepassing.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (inclusief de aanvraag) liggen met ingang van

donderdag 22 oktober 2015 tot en met woensdag 2 december 2015 ter inzage op de volgende

locaties:

• provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle, geopend op werkdagen

van 9.00 tot 17.00 uur;

• gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen,

geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur,

woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn te raadplegen op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 22 oktober 2015 tot en met

woensdag 2 december 2015, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren

brengen.

Alle zienswijzen worden in een Reactienota samengevat en beantwoord. U kunt verzoeken om

uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken in de Reactienota.

Alleen een belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft

gebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet voren brengen

van een zienswijze).

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer J.J. van Burg

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid

gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer

J.J. van Burg via telefoonnummer 06-20613270, zodat met u een afspraak gemaakt kan

worden. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging.

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegd gezagsinstantie,

die de zienswijzen betrekt bij het nemen van het definitieve besluit. Uiterlijk tegelijkertijd

met het bekendmaken van het definitieve besluit wordt iedere indiener van een zienswijze

geïnformeerd hoe het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van

projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de

coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer J.J. van Burg, via

telefoonnummer 06-20613270.

Page 11: Huis aan Huis Veluwe week43

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK

0.79WEEKEND

2.49WEEKEND

2.99WEEKEND

1.49WEEKEND

1.89WEEKEND

0.79WEEKEND

0.99WEEKEND

4 STUKS

10 STUKS

1.89vvan 2.29

1.65vvan 1.79

2.49vvan 2.59

2.59vvan 2.69

1.29vvan 1.35

1.09vvan 1.19

0.79vvan 0.85

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling.

Naturel ofchocolade.

Verse slagroom-soesjes*

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l

HugoFrizzante

180 gHaricots verts

1 lDrinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 gGoudse jong belegen*

2x 150 gVerse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGENOP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjesKaas-, saucijzen-,of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 gMagere spekreepjes*

Beekstraat 43-37, Elburg, www.trendpark.nl , gratis parkeren op 3 min. loopafstand

Naast de bekende modemerken hebben wij voor u o.a. geselecteerde

prijs items. Kom naar de winkel of kijk op onze website om alle prijs items te bekijken! Wees er snel bij! Op=Op

Naast de bekende modemerken hebben wij voor u o.a. geselecteerde

KIJK OPTRENDPARK.NL VOOR MEERPRIJS ITEMS!

‹ Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 11

Page 12: Huis aan Huis Veluwe week43

Overlijden

Laat Hem besturen, waken't is wijsheid wat Hij doet!

Gezang 180 vers 7

Met bovenstaande woorden in haar hart konze haar leven in Gods handen leggen. In haarvertrouwde omgeving is vredig ingeslapenonze lieve, zeer zorgzame moeder, schoon-moeder en tante

Jacoba Clasina Engeltjes-de Jong~ Co ~

sinds 27 mei 1985 weduwe vanGerrit Engeltjes

Woerden, Nunspeet,5 november 1926 13 oktober 2015

Piet

Gerrit en Christien

Wim

Anneke van Velzen

Heuvelweg 118071 XP Nunspeet

Geen bloemen

De dankdienst voor haar leven zal wordengehouden op maandag 19 oktober om 11.00uur in de Opstandingskerk, Feithenhofweg24 te Nunspeet.

Aansluitend zal om 12.15 uur de begrafenisplaatshebben op de Gemeentelijke Begraaf-plaats, Eperweg te Nunspeet-Oost.

Voor de dienst is er van 10.15 tot 10.45 uurgelegenheid tot condoleren in genoemdekerk.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Psalm 91 vers 1

Heden heeft de Heere tot Zich geroepen Zijnkind, onze dierbare moeder, schoonmoederen oma

Hannisje Hop - van de Werfhorstsinds 5 juni 2005 weduwe van Dries Hop

Doornspijk, Nunspeet,16 november 1919 12 oktober 2015

Haar leven was dienen.

Driesje en Hans Stuurop - Hop

Alie en Albert van Olst - HopAlbert-Jan en Roos

Hennie en Gerrit Lokhorst - HopArja (in dierbare herinnering)

Bovenweg 728085 SK Doornspijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevondenop de Gemeentelijke Begraafplaats, Boven-weg, 't Harde.

We danken een ieder vanDe Bunterhoek / De Marsse voor

de liefdevolle verzorging van moeder.

Zijn werk, zijn kracht,zijn interesse voor het leven,

Zijn wil zo sterk,hij heeft er alles voor gegeven.

Wim van Rhijnsinds 13 juli 2015 weduwnaar van Co de Groot

4 december 1924 12 oktober 2015

Rustig is van ons heengegaan onzehardwerkende, zorgzame en

humorvolle vader en opa.

JohnSharon en Han

Helmer en MarjanPim, Ilse

Ingrid en HenkManon, Ester, Joep

Luc en WienyLars, Bas

Lidy en RaymondDagomar, Solveigh

Odd en MirjamJimi, Devon, Kaydee

Correspondentieadres:Arthur Brietstraat 588072 GX Nunspeet

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevondenop zaterdag 17 oktober op de GemeentelijkeBegraafplaats, Van Oordtstraat te Nunspeet.

Met leedwezen namen wij kennis van hetoverlijden van ons lid

Dirk Mulder

Wij wensen de familie veel sterkte met ditgrote verlies.

Bestuur en ledenP.V. StormvogelsNunspeet

'D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan

Psalm 116

Vervuld met dankbaarheid voor haar mooieleven is ontslapen en verwachtingsvol heen-gegaan naar haar hemelse Vader

Metje Prins-SchoutenSinds 20 juli 1991 weduwe van Jakob Prins

Elspeet, Nunspeet,28 februari 1932 17 oktober 2015

Henk en HennieTobias en RozemarijnSebastianChristianne

Hanneke en JackLaurensVictor

Heidi en HenkTimEricFloor

Correspondentieadres:Bosweg 288071 AR Nunspeet

Geen bloemen

Er is gelegenheid tot condoleren op woens-dag 21 oktober van 19.00 tot 19.45 uur inDorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26te Vierhouten.

We willen graag met jullie op donderdag22 oktober om 10.45 uur haar leven geden-ken en bemoedigd worden door Woord engebed in genoemd dorpshuis.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebbenop de Algemene Begraafplaats, Uddeler-weg 72 te Elspeet.

Na afloop bent u welkom elkaar te ontmoetenin het dorpshuis.

Sterven doe je niet ineens,maar af en toe een beetje.En alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je.Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt; Ik ben wat moe.Maar op een keer dan ben je,

aan je laatste beetje toe.

Na een periode van afnemende gezondheidis van ons heengegaan mijn lieve vrouw,onze zorgzame moeder, schoonmoeder enoma

Johanna van Pijkeren - Tijssen* 4 juli 1928 † 18 oktober 2015

Lammert van PijkerenSientje (†)Jan en Marianne van Pijkeren

MaikelSander

Joke en Sjaak van OmmenJohanStefan

Zwaluwstraat 12, 8094 AE Hattemerbroek

De afscheidsdienst, die u kunt bijwonen, zalworden gehouden op vrijdag 23 oktoberom 10.30 uur in het Uitvaartcentrum aan deCotoneasterstraat te Wezep.Aansluitend aan de dienst zal de begrafenisplaatsvinden op de Gemeentelijke Begraaf-plaats aan de Bovenheigraaf in Wezep.

Gelegenheid tot condoleren donderdag 22oktober van 19.30 tot 20.00 uur en vooraf-gaand aan de dienst van 10.00 tot 10.25 uurin bovengenoemde Uitvaartcentrum.

Wanneer u geen uitnodiging heeftontvangen, dan vragen wij u deze

advertentie als zodanig te beschouwen.

Je was een rots in de brandingen koerste recht door zee.Je trotseerde stormen en golven,alleen had je de wind niet mee.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hemverdere pijn bespaard is gebleven, latenwij u weten dat is overleden mijn lieveman, onze vader en opa

Dick SpeelziekRuinen, † Nunspeet,

24 oktober 1948 13 oktober 2015

HildaMichielGerben en Henny

Aimée, LizeAlwin en Henriët

Maik, Finn, Viggo

Westeinde 4, 8071 ZM Nunspeet

De uitvaartplechtigheid heeft dinsdag20 oktober plaatsgevonden.

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Vraag gratis een brochure aan, of neem contact op met een van onze vestigingen

voor een vrijblijvende afspraak.

Alpha Natuursteen B.V. Gezellenstraat 1 | 3861 RD Nijkerk

T (033) 245 08 05 E [email protected]

Eperweg 78a | 8084 HJ ‘t Harde T (0525) 65 57 04

E [email protected]

€ 1.150,00 Incl. tekst, plaatsen en BTW

Voor een persoonlijk, stijlvol en waardig afscheid.

Telefoon: 0525 - 68 10 89www.monutasepers.nl

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 12

Page 13: Huis aan Huis Veluwe week43

"Vecht voor je kleuren,Nunspeet blauw en geel"

Op vrijdag 16 oktober jl. hebben wij metgrote verslagenheid kennis genomen vanhet overlijden van één van onze spelers vanNunspeet 6

Gerwin van Zeeburgop de leeftijd van 39 jaar.

Gerwin is vanuit Doornspijk in 1995 bij onsgekomen als 1e elftal speler. Hij is 5 seizoenenactief geweest in ons eerste elftal.Na een uitstapje naar ESC Elburg heeft hijenkele seizoenen niet gespeeld. Sinds 2008voetbalde Gerwin weer actief met zijn maat-jes in het 6e elftal van Nunspeet.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouwSandy, hun kinderen Robin en Kim, zijn fami-lie en de spelersgroep van vv Nunspeet 6.

Wij wensen hen veel sterkte en kracht toeom dit enorme verlies te dragen.

Bestuur en ledenvan de Voetbalvereniging Nunspeet

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven die wijmochten ontvangen na het overlijden vanonze lieve zorgzame vader en opa

Gerard Lodewijk

willen wij u hartelijk danken.

Uw betrokkenheid, op welke wijze dan ook,heeft ons goed gedaan.

Kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen

Oosterwolde, oktober 2015

Langs deze weg willen we iedereen be‐danken voor de blijken van medeleven diewe mochten ontvangen na het overlijdenvan onze lieve moeder, oma en overgroot‐moederAaltje Wolf - GoudbeekKinderen, klein‐ en achterkleinkinderen.

Voor alle steun en medeleven die wij mochtenontvangen na het overlijden van mijn lievevrouw, onze moeder en oma

Marrigje Haas-Wolffwillen wij u op deze wijze hartelijk danken.Het heeft ons goed gedaan.

Familie J. Haas

Wezep, oktober 2015

Wij willen iedereen bedanken voor het mede-leven, in welke vorm dan ook, na het overlijdenvan mijn man, vader, schoonvader en opa

Wim VaessenHet heeft ons heel goed gedaan.

Jenny Vaessen-van Olst,kinderen en kleinkinderen

Sluijmer & Van Olst

Jeroen Smidt

0525-745999

www.sluijmerenvanolst.nlOngeacht waar u verzekerd bent.

Uitvaartverzorging

Uitvaartbegeleiding & VerzorgingUitvaartbegeleiding & VerzorgingUitvaartbegeleiding & VerzorgingUitvaaaartbegeleiding & VeerzorgingUUUiiiitvtvttvtvtvtvttvvvaaaavav aaaarrtrtttttttbbbbeeeegggeeelleeeiiiiiddddiiiinnnggg &&&&& VVeVeVeeeVeV rzrzrrzrzrzzooorgrgrgrgrtrt gingUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttvtvtvtvtttttttttttttvtvtvtvtttttttttttttttttttttttttttttttvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavavavvvavavavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvtvtvttvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavavavavavvvavvvavvvavvvvvvvvvvvavavavavavvvavvvavvvavavavavavavvvavvvavvvavvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaavaaavaavaaavaavaaavavavaaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaavaaavaaavaavaaavaaavaaavavavavavaaaaaaaaaaaavavavaaavavavaavavavaaavavavaavavavaaavavavavvvavvvvavaaaaaavaaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaavaaavaaavavavavavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavavavaaavavavaaavavavavavvvavvvavavavaaavavavavvvavvv aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrtrtrtrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttrtrtrtrtttrtrtrttttttttttttttttttttttttttttttbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeVVVeVVVeVVVeVVVVVVVVVVVeVeVeVeVeVVVeVVVeVVVeVeVeVeVeVeVVVeVVVeVVVeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVeeeVeeVeeeVeVeVeeeeeeeeeeeVeeeVeeeVeeeVeVeVeVeVeVeVeVeeeVeVeVeeVeVeVeeeVeVeVeVVVeVVVeeeeeVeeeVeeeeeeeeeeeeVeeeVeeeVeeeVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVeVeVeeeVeVeVeeeeeeeeeeeeeVeVeVeVeVeeeVeeeVeeeVeVeVeVeVeVVVeVVVeVeVeVeeeVeVeVeVVVeVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzrzrzrzrrrrzzzzzrzzzrzrzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Persoonlijke begeleiding met zorg, respectPersoonlijke begeleiding met zorg, respectPersoonlijke begeleiding met zorg, respecten stijl bij begrafenis of crematie.en stijl bij begrafenis of crematie.en stijl bij begrafenis of crematie.

Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.

U kunt ons 24/7 bereiken op:U kunt ons 24/7 bereiken op:U kunt ons 24/7 bereiken op:

(0341) 26 43 95(0341) 26 43 95(0341) 26 43 95ofofof

(0525) 76 00 36(0525) 76 00 36(0525) 76 00 36Internet: http://www.alphegaInternet: http://www.alphegaInternet: http://www.alphega---uitvaart.nluitvaart.nluitvaart.nl

5555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666

Uitvaartverzorgers Jan van der Wel en Sandra Dijkstra-de Boer

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Altijd en overal klaar voor iedere klus!Goed gereedschap is het halve werk. Uw huis opknappen, de scooter onderhouden of bij vrienden of familie klussen?

Klus met betrouwbaar gereedschap uit dezeluxe trolley van Toolwelle: Een stevige, afsluitbare koff er op wieltjes!

Bestel snel online op:

weekkrant.nl/webwinkel Toolwelle KraftWorld 187-delige gereedschapstrolley

Toolwelle KraftRoyal 256-delige gereedschapstrolley

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

weekkrant.nl/

webw

inkel

187-delige & 256-deligeToolwelle gereedschapstrolleys

elders329,-

109,-

elders299,-

99,95

Inclusief Toolwelle Gouden Ratelsleutelset

TA X I TOUR (0341) 26 000 6

www.taxivandepol.nl www.vandepoltours.nl [email protected]

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 13

Page 14: Huis aan Huis Veluwe week43

Maandag 26 oktober 15.00-16.00 uur

Woensdag 28 oktober 10.00-11.30 uur

Vrijdag 6 november 15.00-16.30 uur

Bij verhindering graag contact opnemen met de assistente.

Huisartsenpraktijk DoornspijkOude Kerkweg 57

8085 AM DoornspijkTel: 0525-661545

GRIEPVACCINATIE 2015U vindt ons op de 2e verdieping bij

Westerlengte 1 Elburg Tel. 0525 - 68 88 88

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

ELBURG

WIJHIERVANHuis aan Huis Elburg - Oldebroek

WIJHIERVANHuis aan Huis Huis aan Huis Elburg - Oldebroek

ONZE NIEUWE WEBSITE IS GELANCEERD!WWW.HUISAANHUISELBURG.NLWWW.HUISAANHUISOLDEBROEK.NL

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 14

Kijk voor meer informatie opwww.kappersakademie.nl of bel 0900-8620

Nú inschrijven voor dag-of avondopleiding in AMERSFOORT.

Erkende kappersopleidingen.Studiefinanciering mogelijk.

Horloge-armband koningin JulianaWekelijks tref je in de Huis aan Huis de serie ‘t Is Oranje, ‘t blijft Oranje van de hand van royaltykenner Frank Hop uit Elburg. Eén van zijn hobby’s is het koningshuis. Deze week de horloge-armband van koningin Juliana uit 1959.

door Frank Hop

elburg - Op 30 april 1959 werd koningin Juliana vijf-tig jaar. Ter gelegenheid hiervan werd er geld ingeza-meld voor de jarige. Er werd maar liefst één miljoen gul-den opgehaald als nationaal geschenk. Juliana had van te voren laten weten dat het haar liefste wens was, dat het grootste deel van dit geschenk aan een liefdadig doel gegeven zou worden. Toch was de koningin erg dankbaar toen de Utrechtse burgemeester jhr mr C.J.A. de Ranitz haar op koningin-nedag 1959 een etui over-handigde met daarin een horloge-armband dat speci-aal voor haar verjaardag was gemaakt. De horloge-armband was het laatste juweel dat als nationaal geschenk door het volk is geschonken aan een koningin. Vier mensen hadden er samen 345 uur aan gewerkt; ontwerpen, zetten, monteren en fineren.

Het waren allen medewer-kers van de Haagse juwe-lier Steltman, onder wie ontwerper P.F. van Belkum. Hoewel het sieraad een puur Nederlands product is, zit er een uurwerk in van de Zwitserse fabriek Jaeger-le Coultre. Het bovenste deel is gemaakt van platina, terwijl de banden van witgoud zijn.

Het diamantendekseltje van het uurwerk is een bloemro-zet en aan de zijkant worden de motieven gevormd door lussen en blaadjes. De 275 peperdure diamanten zijn afkomstig van de Amster-damse diamantenslijperij Coster. Koningin Juliana heeft het sieraad vaak gedragen, ter-

wijl koningin Beatrix er niet dol op was. Het kan echter ook zijn dat Beatrix vanwege etiquette het uurwerk niet heeft gedragen. In het ‘blau-we boekje’ staat immers ver-meld dat het dragen van een horloge tijdens een feest niet passend zou zijn. Onder een rokkostuum of andere fees-telijke kleding wordt geen

horloge gedragen, omdat tijdens de feesten tijd vol-komen onbelangrijk is. Ko-ningin Máxima denkt daar waarschijnlijk toch anders over, want op 1 juli 2006 za-gen we haar in Luxemburg voor het eerst met de horlo-ge-armhand. Sindsdien zien we het horloge met enige re-gelmaat terug.

Koningin Juliana heeft het sieraad vaak gedragen, terwijl koningin Beatrix er niet dol op was. Koningin Máxima zagen we op 1 juli 2006 in Luxemburg voor het eerst met de horloge-armhand. Sindsdien zien we het horloge met enige regelmaat terug. eigen foto

kort nieuws

expositie wout ostendorfelburg - ’t Huiken is be-gin oktober onder grote belangstelling geopend. ‘Trots’ was in de openings-toespraak het hoofdmotief. ’t Huiken is nu kulturhus. Er is een dimensie aan de cultuur van ’t Huiken toe-gevoegd. Vanaf woensdag 5 oktober kan er op be-scheiden schaal een expo-sitie plaatshebben op de lange wand tegen over de ingang. Als eerste is door bestuur en personeel aan Wout Ostendorf toestem-ming verleend zijn kleine expositie te houden in de ontvangsthal. Er zijn door hem een elftal ‘niet alle daagse’schilderijen opgehangen. De wijze van exposeren verdient ook de nodige complimenten. Zijn schilderijen zijn niet allemaal in één oogopslag te bekijken. Bij een paar werken van de kunste-naar zult je meer dan tien seconden nodig hebben om in je op te nemen wat er te zien is. Het lijken wel kleine moderne versies van de grote kunstenaar Jeroen Bosch. Ook de ti-tels kunnen vragen bij jou oproepen. Het zijn slechts elf schilderijen, maar zéér de moeite van het bezich-tigen waard. De getoonde schilderijen zijn ook te koop. Openingstijden: da-gelijks van 07.00 tot 22.00 uur. Zondags gesloten. Toegang is gratis.

Page 15: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 16: Huis aan Huis Veluwe week43

Waterlanden ligt aan de rand van groene

landerijen met weidse vergezichten. Op één van

de mooiste plekjes van Doornspijk en grenzend

aan Hoeckelsweg en Veldweg.

Waar en wanneer?Donderdag 22 oktober a.s gaat de start verkoop

van start! Je bent welkom vanaf 19:00 - 21:00

aan de Oude kerkweg 52, Dorpshuis De Deel.

Kom naar de start verkoop!

14 rijwoningen 4 twee-onder-een-kapwoningen

[email protected] 70 70

www.waterlandendoornspijk.nl

Kom naar de start verkoop!

Prijzen vanaf€ 181.200

v.o.n

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 16

Met deze serie besteedt gemeente Oldebroek aandacht aan initiatieven van inwoners. De gemeente, maar ook inwoners krijgen, door alle veranderingen in zorg, welzijn, wonen en inkomen, een andere rol. Initiatieven van inwoners verdienen aandacht. Dit keer het bezorgen van warme maaltijden.

WEZEP - Geroutineerd stuurt Bram Bisschop (78) zijn auto door de straten van Wezep. Hij kent de bezorgadressen op z’n duim en samen met zijn partner Mientje Steen-bergen (75) vormt hij een goed ingespeeld team. Het duo is al jaren actief als vrij-williger. Voor Senioren Wezep Ol-debroek (SWO) bezorgen ze twee dagen per week de warme maaltijden bij men-sen die het koken niet meer zelf kunnen.

Op padOm half twaalf halen ze de maaltijden op bij Keurslager Bos. In alle vroegte zijn die bereid op een centraal punt in Almelo, daarna naar We-zep gereden en bij de slager goed doorgewarmd. Als de zoemer van de grote warmtekast gaat is het in-pakken in isolerende dozen

geblazen. Daarna gaat het duo op pad. Overal wor-den ze met open armen ontvangen en blijft het niet alleen bij het afleveren van het eten. Even tijd voor een praatje, dat hoort er bij.“Dat maakt het juist zo leuk om te doen”, vindt Mientje Steenbergen. “Het sociale

contact is net zo belangrijk als een lekkere maaltijd.” Van een bejaard echtpaar voert de route langs een me-neer van 103 jaar oud, en-kele alleenstaande oudere dames en een jongere man, voor wie zelfstandig koken niet tot de mogelijkheden behoort. Een klopje op deur, binnen-stappen, de maaltijd in de keuken zetten, een praatje maken en op de terugweg de lege isolatiebox weer mee-nemen, het is voor de twee routine.

Omzien naar elkaarZe vinden het allebei niet meer dan logisch om vrij-willigerswerk te doen. “Je helpt je buren toch ook als het nodig is? Ik vind het be-langrijk om iets voor een an-der te doen. Een beetje naar mekaar omzien, als iedereen dat doet is het toch goed?”, vindt Mientje Steenbergen.

De twee krijgen de onkosten vergoed. “Dus het kost ons alleen tijd.” Wim van Weeg-hel krijgt sinds anderhalf jaar maaltijden. “Rode kool met hachee, dat vind ik het lekkerst. Maar verder is het ook prima. Vandaag zuur-kool”, zegt hij, terwijl hij het eten op zijn bord schept. Er valt, vindt hij, genoeg te kie-

zen. “En het is altijd gezellig als ze het komen brengen. Je maakt toch even een praat-je.”

‘Zelf eten’Als we drie kwartier verder zijn, kan iedereen aan tafel; alle maaltijden zijn bezorgd. “Nu naar huis, zelf eten.”

Oldebroek voor Mekaar: maaltijdbezorging

Wim van Weeghel begint aan de maaltijd die Mientje Steenbergen en Bram Bisschop net hebben afgeleverd. eigen foto

‘Het sociale contact is net zo belangrijk als een lekkere maaltijd’

Maaltijdservice of vrijwilligerWie ook gebruik wil maken van de maaltijdservice of zich wil melden als vrijwilliger kan terecht bij Senioren Wezep Oldebroek. Iedere woensdag is de organisatie van 09.00 tot 12.00 uur te bereiken in Dorpshuis Wezep, telefoon 038-3762716. Meer informatie is te vinden op de website www.seniorenwezepoldebroek.nl.

Page 17: Huis aan Huis Veluwe week43

‘t Koelandontwikkelingscombinatie

Oldebroek-West, geeft u de ruimte!

Hogenbrinkweg 9, Oldebroek

T 0525 - 631465 - E [email protected]

Informatie en verkoop

www.oldebroekwest.nl

START VERKOOP

Verkoopprijzen vanaf€ 187.000,- v.o.n.

10 WONINGEN TYPE HOGEKAMP

Woensdag 28 oktobervan 16.00 tot 19.00 uurOp kantoor bij makelaar Pleiteraan de Hogenbrinkweg 9

Stel uw eigen huis online samenDe woningen worden aangeboden via een speciale website,

waar u deze woning zelf met opties kunt uitbreiden. U ziet

direct wat de woning gaat kosten en u krijgt inzicht in uw

toekomstige hypotheek- en energielasten.

www.oldebroekwest.nl/hogekamp

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 17

kort nieuwsrijbewijskeuringelburg - Wie voor verlen-ging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan kan daarvoor te-recht op dinsdag 27 oktober in ‘t Huiken aan de Lange Wijden 33. De keuring kost 30 euro. Vooraf moet wel een afspraak worden gemaakt via 06-10329560.

nacht van de nachtwezep - Natuur- en milieu-vereniging Groentje ver-zorgt zaterdag 24 oktober een nachtwandeling. Het vertrek is om 20.00 uur . Dit jaar wordt het donker ervaren in het waterwinge-bied. IVN-gids Dick van de Graaf vertelt de deelnemers onderweg hoe belangrijk de nacht is voor mens en dier. Tijdens de wandeling worden de deelnemers verrast door muziek en een gedicht. Op veel plaatsen in Nederland worden deze nachtwandelingen geor-ganiseerd in de Nacht van de Nacht. Ze zijn bedoeld om de mensen bewust te maken van eigen zintui-gen en de lichtvervuiling. Aanmelden is noodzakelijk via [email protected] of 038-3760804. Meer info: www.nachtvandenacht.nl.

zangdienst Doornspijk - In de Gerefor-meerde kerk heeft zondag 25 oktober een zangdienst plaats. Het thema is ‘Happy

Hour’. In de dienst gaat voor dominee J. Swager. De muzikale invulling wordt verzorgd door gospelkoor Reflection uit Tollebeek onder leiding van Jan Bode. Vanaf 18.45 start de samen-zang met het koor. Je bent van harte welkom.

info-av0nd Dementieelburg - Marie Broekhart, voorlichter van Alzheimer Noordwest-Veluwe, ver-zorgt dinsdag 27 oktober een informatieavond over dementie in ‘t Huiken. Be-langstellenden krijgen van 19.30 tot 21.30 uur informa-tie over de verschillende vormen van dementie en de symptomen. Ook worden praktische tips gegeven. Aanwezigen kunnen vragen stellen. De bijeen-komst is gratis. Geïnteres-seerden hoeven zich niet aan te melden en zijn van harte welkom. Meer info: 06-84182661 en [email protected].

stoelgymnastiekolDebroek - Gymnastiek-vereniging SOS geeft stoel-gymnastiek op woensdag om 09.30 uur in Overde-beke aan de Van Sytzama-laan 2 en op donderdag om 14.00 uur in De Hullen aan de Stationsweg 20. Stoel-gymnastiek biedt voor de minder mobiele senior de mogelijkheid tot bewegen op en/of rond een stoel. Ideaal om de soepelheid

van spieren en gewrich-ten te onderhouden. De gymnastiek is toegankelijk voor zowel dames als heren en er is geen specifieke con-ditie nodig. Iedereen werkt mee naar eigen kunnen. Meer info: 0525-633293.

samenzangavondelburg - In de Grote kerk is zaterdag 24 oktober een koor- en samenzangavond. Aanvang 20.00 uur. Deze avond treden het interker-kelijk koor Deo Cantemus uit Doornspijk en de chris-telijke gemengde zangver-eninging Maranatha uit Ermelo op als één groot

koor, bestaande uit 160 zangers onder leiding van Wim Magré. Wilbert Magré bespeelt het Quellhorst-orgel. Op het programma staan bekende psalmen en geestelijke liederen. De opening, sluiting en korte meditatie wordt verzorgd door dominee Gert Beek-man uit Noorden. Toegang is gratis . Er is een collecte voor de onkosten.

kerk op padwezep - Vrijwilligers van diverse kerken trekken er woensdag 21 oktober samen op uit tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en

16.00 uur. Ben je christen, dan ben je van harte uitge-nodigd om mee te lopen. Je gaat in groepjes van twee. Er wordt rond 09.00 uur in De Schakel verzameld. Meer info bij Operation Rescue via 06-55132670 en [email protected].

bingo blauw witelburg - Supportersver-eniging Blauw-Wit houdt vrijdag 23 oktober een bingo-avond in de kantine van voetbalvereniging Elburger Sportclub in het Burgemeester Bodesport-park. Vanaf 18 euro kun je

de hele avond spelen. De hoofdprijs is verhoogd naar 280 euro en de tussenronde vertegenwoordigt een waarde van 100 euro. Ook de jack-pot is goed gevuld. Evenals het kopje koffie en/of thee is de eerste ronde gratis. Aanvang 19.45 uur.

eva Vriend bij passagewezep - Journaliste Eva Vriend vertelt maandag 26 oktober bij de Passage Wezep- Hattemerbroek over haar boek Het Nieuwe Land. Het wordt een ver-haal over ‘een polder, die perfect moest zijn’. Leden en gasten zijn welkom om 19.45 uur in de Kruiskerk. Passage Wezep- Hattemer-broek is een christelijk maatschappelijke vrouwen-vereniging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cul-tuur. In het jaarprogramma staat de ontmoeting centraal. Naast lezingen en koffie-ochtenden is er een leeskring en een fietsclub. Meer info: 038-3761826.

st peter’s singerselburg - De St Peter’s Singers, een uit Leeds afkomstig kamerkoor van dertig gemengde stemmen, geven woensdag 28 oktober in de Grote kerk hun laatste concert in de tourserie door Duitsland en Nederland. Het optreden duurt iets meer dan een uur. Aanvang 12.00 uur. Toegang is gratis.

“Een mannetjes ijsvogel, die van A naar B vliegt om eten te zoeken voor zijn jongen. Een prachtige vogel en dat in Elburg”, laat lezeres Jolanda Prins uit Elburg weten. foto: Jolanda Prins

Page 18: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 18

Page 19: Huis aan Huis Veluwe week43

All-in prijs Remeha Avanta CW4 of Remeha Tzerra CW4. Inclusief: rookgasafvoer, iSense klokthermostaat, expansievat, overstortventiel, gaskraan en inlaatcombinatie. Slimme Nest thermostaat tegen kleine meerprijs verkrijgbaar. Geldig t/m 31 december 2015. * Benodigde aansluitingen op minder dan 1 meter. Actieprijs is inclusief korting die u retour ontvangt van Remeha.

Stuntprijse1.385,-inclusief btw en montage*

0341 - 46 32 12 • [email protected] • www.senftechniek.nl

Temperatuur op afstand regelen?

met oog voor toekomst

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 19

“Terugkijkend denk je, waar is de tijd gebleven. Er is zo veel gebeurd”, zegt Jaap van Rozen vakdocent Engels aan het Agnieten College. Vorige week, op donderdag 15 oktober, heeft hij na 44 jaar werken in het onderwijs afscheid genomen.

door Cor Sellis

WEZEP - De in het Groningse Marum geboren Jaap stond al op 21-jarige leeftijd voor de klas. “Dat ik eerst op de Oranje school bij de heer Lindeboom begon, kwam door een speciale regeling. Ik zou in dienst bij de mari-ne. De regeling hield in dat duizend onderwijzers vrij-stelling voor dienst kregen, wanneer zij een baan in het lager onderwijs aannamen. De advertentie van de Oran-jeschool stond al een paar keer in de krant. Daar heb ik op gereageerd en werd uitgenodigd om een proefles te geven. Achter in de klas zaten een paar heren in pak naast de dominee. Ik werd direct aangenomen en via burgemeester Luiting Maten werd vrijstelling van dienst aangevraagd. Ik moest vijf jaar aan de Oranjeschool verbonden blijven. Ik heb daar een hele leuke tijd ge-had. Na een jaar gewerkt te

hebben ben ik getrouwd met Wies. Wij leerden elkaar kennen op Ameland, waar onze ouders vakantie vier-den. Later kwam ik Wies op een feest in Dokkum tegen. Wij hebben elkaar daar voor het eerst omhelst om elkaar nooit meer los te laten. Wies woonde in Dokkum en daar

zijn wij getrouwd. Na ons trouwen zijn wij verhuisd naar de Kamperfoeliestraat, waar we nu nog steeds wo-nen. Omdat ik mijn diplo-ma’s Engels voor middelbaar en lager onderwijs heb ge-haald ben ik in 1977 begon-nen op Mavo De Weidebeek bij directeur de heer Van Groen. Sindsdien ben ik al-tijd leraar Engels gebleven. Er is natuurlijk in de loop van de tijd veel vernieuwd en veranderd. Zo heeft het krijtje plaats gemaakt voor het digitaalbord. Ik ben in de voetsporen van mijn vader getreden en docent Engels is mij op het lijf geschreven. Ik vind het een prachtig vak en heb het met veel passie en plezier gedaan. Ik hoop dat de leerlingen dat heb-ben meegekregen. We heb-ben altijd hartstikke fijne leerlingen gehad en ik zal ze missen. Met plezier denk ik terug aan de zeilkampen in

Friesland. Daar heb ik leuke herinneringen aan. Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad en veel ruimte gekre-gen”, vertelt Jaap van Rozen.

Hobby’sJaap heeft veel hobby’s. Hij is niet bang dat hij zich ver-veelt. Jaap musiceert veel en in de Kruiskerk bespeelt hij

het orgel. Hij is koorlid van de Cantorij Kruiskerk. Naast tennis speelt Jaap golf. Die laatste sport oefent hij met name uit op zijn geliefde eiland Ameland. “Daar had-den wij een caravan staan, maar die moest weg. Nu hebben wij een huisje ge-kocht in Hollum, vlak bij de vuurtoren”, laat Jaap weten.

Jaap van Rozen: ‘Ik zal de leerlingen missen’

Docent Engels Jaap van Rozen voor zijn school, waarvan hij afgelopen donderdag afscheid heeft genomen. foto: Cor Sellis

‘docent engels is mij op het lijf geschreven’

A thing of beauty is a joy foreverJaap van Rozen: “Het mooie van mijn vak is dat je leer-lingen ziet veranderen en groeien als mens. Ik heb het fijn gehad en het aantal leerlingen dat ik tijdens mijn loopbaan uit de klas heb gezet, is op een hand te tellen. A thing of beauty is a joy forever.”

Aardhuisweg 88 • 3888 MG Uddel • Tel 0577 - 75 09 44 • www.bronkhorstbuitenleven.nl

Loodgieter / Elektromonteur- fulltime -

Telemarketeer- parttime M/V -

Bronkhorst Buitenleven ontwerpt en bouwt exclusieve houten buitenverblijven op

maat. Dat doen we op ambachtelijke wijze, voor iedereen die graag in stijl van het ware

buitenleven geniet. Onze klantenkring strekt zich uit van Nederland tot in België en

Duitsland.Wij richtenonsophethogere segment.Waarbijweermetál onzeenthousiaste

en gedreven vakmensen continu naar streven om ieders verwachtingen te overtreffen.

Vanwege de groeiende vraag, zoeken we op korte termijn versterking.

Kijk op www.bronkhorstbuitenleven.nl voor de functie omschrijvingen.

Groei jij metons mee?

Page 20: Huis aan Huis Veluwe week43

WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Zet-en

drukfouten

voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 oktober t/m dinsdag 27 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het paktvoordeliguit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

60cm

40cm

995

239

695

249

1195

399

695

795

695

179

795

229

089

179

299

079

595

DECOKERSTMANdiverse varianten

40 cm 6.49

DASHWASMIDDELwitvloeibaar 1.2 l18 wasbeurtenof poeder 1.1 kg17 wasbeurten

DAMESFLEECE VESTzwart, navy of grijs100% polyestermaten S-XL

LUXEBADDOEKdiverse kleuren100% katoen60x110 cm

GRUNDIGLED SFEERLAMPeenvoudig van kleurte veranderen met deafstandsbedieningbrengt extrasfeer in huis

TOP CHEFKOEKENPANgeschikt voor alle warmtebronnenvaatwasmachinebestendiganti-aanbaklaag, PFOA-vrije primerØ 20 cm

Ø 24 cm 4.99Ø 28 cm 5.99

POSHHONDENKUSSENdiverse variantenanti-slip80x60x5 cm

DAMESHUISPAKdiverse varianten100% coral fleecematen S-XL

dames sloffendiverse variantenhalf hooggebreidmaten 37-42

4.49

LUXEPOEFdiverse dessinsof uni leder lookmet opbergfunctie38x38x38 cm

KINDERBASIC T-SHIRTdiverse kleurenlange mouw95% katoen5% elastanmaten 86-164

UITZOEKENSPEELGOEDdiverse artikelen

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

LEDWAXKAARSdiverse kleuren7x9 cm

7x13 cm1.19

kandelaar met kaarsplateaudiverse kleuren25 cm2.29

35 cm2.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

LOOK O LOOKJUNGLE PIZZA435 gram

LUXEKERSTKAARTENdiverse varianten

DAMES/HERENPYJAMAdiverse variantenmaten S-XL

UITZOEKEN3PAAR

60CM

HEERLIJK ZACHT 100%KATOEN

STUNTPRIJS

EUROPESETOPKWALITEIT

LUXEWASHAND16x21 cm

0.45

Page 21: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 21

Donderdag 15 oktober was een belangrijke dag voor Molen De Hoop. Het bestuur kreeg een financiële bijdrage van de BankGiroLoterij voor het ambitieuze restauratieplan.

door Margaretha Coornstra

OLDEBROEK - Afgelopen don-derdag was een feestelijke dag voor drie vrouwen uit de regio. Als bestuur van stichting Molen De Hoop 1853 kregen ze een financi-ele bijdrage van Vereniging De Hollandsche Molen. Deze organisatie -die weer financieel wordt onder-steund door de BankGiro-Loterij- overhandigde hun een cheque van 25.000 euro voor het veelbelovende res-tauratieplan. “De eerste fase van de restauratie is al achter de rug,” vertelt Fen-neken Anneveld-van Wesel, voorzitter van de stichting. “De wieken draaien weer en de molen heeft nieuwe maalstenen. Dus hij is weer ‘maalvaardig’, zoals dat heet. Straks worden ook het zogeheten ‘olieslagwerk’ en de pelfunctie hersteld. De bedoeling is dat bezoekers kunnen zien hoe lijnolie uit vlas wordt geslagen en hoe het graan wordt gepeld.” Ze kijkt enthousiast uit naar de tweede fase, die verder gaat dan restauratie alleen. Want

het molencomplex moet een prettige en leerzame plek worden, waar mensen elkaar ontmoeten. “We willen het geheel nieuw leven inbla-zen. Educatie en duurzaam-heid zijn daarbij kernbegrip-pen. Het dak is al geïsoleerd, er komen zonnepanelen op de bijgebouwen en lage-tem-

peratuur-vloerverwarming door aardwarmte.” Fen-neken Anneveld ontvouwt ook plannen voor een res-taurant, een winkeltje en een paar vertrekken die als vergader- of workshopruim-te dienst kunnen doen. “Als we de ruimten gaan exploi-teren, verdienen we hopelijk genoeg om het hele complex in stand te houden.” De mo-len is sinds 2014 eigendom van Stichting De Hoop 1853. In het bestuur zitten Henny Blaauw, haar dochter Anna Maria Flier en Fenneken An-neveld. “Ze vroegen mij er-bij. En aangezien ik iets heb met restaureren, vond ik dat natuurlijk onwijs leuk!” Het waren de voorouders van Henny Blaauw die in 1853 de molen lieten bouwen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de familie Blaauw over op een gemechaniseerd meng-voederbedrijf. De daarvoor opgetrokken bijgebouwen

dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. “Het is nu industrieel erfgoed,” zegt Fenneken Anneveld. “Zeker het hoofdgebouw spreekt van binnen enorm aan, met die gebogen spanten en roe-degedeelde ramen. Daarin willen we straks graag een pannenkoekenrestaurant maken. Met een entresol ter

hoogte van de ramen, zodat bezoekers naar buiten kun-nen kijken. Er komt ook glas in het dak, zodat je boven je hoofd de wieken kunt zien draaien.” De stichting is in gesprek met een horeca-exploitant, vertelt ze. “Die heeft al incidenteel de ca-tering gedaan van een paar informele bijeenkomsten.”

BankGiroLoterij steunt molen De Hoop

Stichting Molen De Hoop 1853 kreeg een financiële bijdrage van Vereniging De Hollandsche Molen. Deze organisatie -financieel ondersteund door de BankGiroLoterij- overhandigde een cheque van 25.000 euro voor het restauratieplan. eigen foto

‘we gaan ervan uit dat er in de loop 2016 al enige activiteit zal zijn’

OproepHet bestuur van stichting Molen De Hoop 1853 staat open voor ideeën omtrent invulling van de ruimten bin-nen het molencomplex. Ook kandidaat-bestuursleden zijn welkom, bij voorkeur met kennis op juridisch of be-drijfskundig gebied. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via [email protected].

Page 22: Huis aan Huis Veluwe week43

Geïnteresseerd in nieuwbouwproject Waterlanden? Verken uw financiële mogelijkheden met eenindicatief hypotheekgesprek bij De Boer Hypotheken.

De huidige lage hypotheekrente biedt kansen! Als onafhankelijk gecertificeerd hypotheekadviseurbekijken wij alle opties voor u.

Bel 0525-687070 voor een vrijblijvende afspraak ofmail naar [email protected].

www.boerbv.nl

FABERINSTALLATIETECHNIEK

T 0525 65 35 33Westerlengte 18, 8081 PZ Elburg

[email protected] www.faberinstallatietechniek.nl

CV ketel actie!+ 5 jaar extra garantie op onderdelen.

* Deze actie is geldig in de maanden oktober/november/december.Vraag naar de voorwaarden.

25% korting

Vervangen van uw CV ketel voor een Nefi t Trendline HRC25 CW4Compleet geïnstalleerd van € 2.265,- voor

€ 1.700,-*incl. BTW

INSTALLATIETECHNIEK

25jarig

bestaan!

2525jarig

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 22

‘t Harde - Tijdens de Zorg-markt op 7 oktober in MFC Aperloo was ook Buurtbe-middeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek aanwezig en zijn er gesprekken gevoerd met bezoekers. Aan een aantal bezoekers is gevraagd of zij Buurtbemiddeling ken-nen. Verrassend was dat het merendeel Buurtbemid-deling kent. Op de vraag of zij wel eens gebruik hadden gemaakt van buurtbemidde-ling antwoorden zij dat dit niet nodig was. Een echt-paar vertelde hoe zij als bu-ren met elkaar omgaan. Het echtpaar woont al 44 jaar in de straat, altijd goed contact met de buren. Maar tja, op een gegeven moment komen er toch nieuwe buren in de straat en als zij dan hun grote bus voor jouw huis parkeren, is dat toch niet zo prettig. Eerst maar eens aanzien. Toch na enige tijd, is het minder prettig. Me-vrouw heeft aan de buur-vrouw gevraagd of de bus op een andere plek mocht staan, ook omdat het uitrij-den dan minder gevaarlijk zou zijn. In eerste instantie reageerde de nieuwe buur-vrouw niet aardig. Nog even laten bezinken dan maar. In een tweede gesprek konden zij er goed over praten en is afgesproken dat de nieuwe buren een andere parkeer-plaats zouden zoeken voor de bus. De heer en mevrouw zijn hier blij mee. Op de vraag of mevrouw kon aan-

geven hoe ze het gesprek had gevoerd, gaf ze aan: “Ja, goed dat u dat vraagt, het is natuurlijk wel belang-rijk hoe je dat dan vraagt. Ik kan gelukkig heel rustig blijven. Als mijn man was gegaan, had het wel anders kunnen lopen, hij heeft iets minder geduld. En het is

natuurlijk de toon die de muziek maakt.” Hier was Hettie Schoonhoven, coör-dinator van Buurtbemidde-ling, het helemaal mee eens. Mevrouw kreeg een dikke pluim voor de manier waar-op zij het gesprek is aange-gaan. Soms gaat een gesprek met uw buren niet zo ge-makkelijk. Het is fijn dat er dan Buurtbemiddeling is. Buurtbemiddelaars kunnen u dan helpen. Na de aanmel-ding gaan de buurtbemid-delaars in gesprek met de buren. Eerst met ieder apart, om zo het verhaal van beide buren te horen. Als de buren bereid zijn, gaan zij daarna samen met de buurtbemid-delaars om tafel en bespre-ken zij wat er speelt en hoe zij het samen op gaan los-sen. Hettie Schoonhoven: “It takes two to tango; of vrij vertaald: er moeten twee bu-ren zijn die samen naar een oplossing willen zoeken. En

iedereen vindt het wel eens lastig naar zijn eigen aandeel te kijken. Toch zit de oplos-sing vaak in kleine dingen. De kracht zit namelijk in het samen oplossen. Een oplossing waar beide buren zich in kunnen vinden. Zij blijven immers als buren naast elkaar wonen. Hoe fijn is het dan als zij samen een

oplossing zoeken. Ook naar de toekomst, zodat ze elkaar weer gewoon aan kunnen spreken.” De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt inge-zet. Dan kunnen buren vaak nog een goed gesprek met elkaar voeren.

‘Oplossing zit vaak in kleine dingen’

Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek: “It takes two to tango; of vrij vertaald: er moeten twee buren zijn die samen naar een oplossing willen zoeken.” eigen foto

kans op oplossing

het grootst als

buurtbemiddeling zo vroeg

mogelijk wordt ingezet

Zes Gouden regelsDe zes Gouden regels van buurtbemiddeling: 1. Buurt-bemiddeling is gratis (laagdrempelig). 2. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van een conflict. 3. Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escala-tie. 4. Zelf bedachte oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 5. De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 6. Gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. Meer info: 0341-259 433, [email protected].

Page 23: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 24: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 25: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 26: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 27: Huis aan Huis Veluwe week43

10 % KORTING op de hele collectie

Na- jaarshow 22, 23, 24 OKTOBER

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 27

wezep - Het college bezocht vrijdag CêlaVita. Dit gebeur-de in het kader van de werk-bezoeken van het college. De bestuurders willen graag weten wat er speelt in de ge-meente en daarmee ook bij bedrijven en werkgevers. De werkbezoeken, die het gehele jaar door worden gedaan, zijn hier een goede manier voor. Cêla Vita is een van de grotere bedrijven binnen de gemeente. Boven-

dien is CêlaVita een erkend leerbedrijf. Het college liet zich bijpraten over lopende zaken en nieuwe ontwikke-lingen bij het bedrijf. In de jaren zestig heette het Vita en was toen vooral druk met het wassen, sorteren en verpakken van grote aard-appelen. De krieltjes bleven over en werden verkocht als veevoer. In 1972 kwam het idee om de ‘overgebleven’ krieltjes te schillen en te ver-

kopen. Dit werd een groot succes. Later wilde Vita ook de internationale markt op. Er is toen voor de naam Cê-laVíta gekozen, een combi-natie van de oude naam en de Franse spreuk C’est la vie (zo is het leven). CêlaVita is nog steeds actief op de nationale en interna-tionale markt. De impact hiervan stond op de ge-spreksagenda met het col-lege.

College Oldebroek bezoekt CêlaVita

gemeente

wezep - Maar liefst 35 opa’s en oma’s waren in het kader van de Kinderboekenweek aan het werk op De Mei-doorn.Rondom het thema ‘Raar maar waar’ werd extra tijd besteed aan onderzoekend leren. Hierbij werd inge-speeld op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kin-deren. De opa’s en oma’s wa-ren door hun kleinkinderen uitgenodigd om een mid-dag te komen helpen bij een proefjescircuit. Enthousiaste opa’s brachten een eigen proefje mee. De opa’s en oma’s zaten ver-spreid door het schoolge-bouw, ieder met een eigen groepje leerlingen. Om de tien minuten wisselden de groepjes en werden er nieu-

we opdrachten uitgevoerd. De leerlingen reageerden enthousiast op de aanwezig-heid van hun grootouders en

genoten van de opdrachten. Na afloop werden de opa’s en oma’s getrakteerd op kof-fie of erwtensoep.

Opa’s en oma’s actief op school

Alle opa’s en oma’s, kinderen en leerkrachten waren het er over eens; we komen dit graag nog eens overdoen. eigen foto

Robert During (WHC) en Gedi Labots (SOC) tekenen voor een meerjarige samenwerking. eigen foto

Oranjecomité en WHC tekenen voor oranjefeestwezep - Stichting Oranje Co-mité en WHC gaan samen verder met de oranjefesti-viteiten. “We hebben een nieuw bestuur en maken even een pas op de plaats. Daarom hebben we een ba-sisovereenkomst voor een periode van twee jaar met WHC afgesproken. De inten-tie is om daarna langdurig samen verder te gaan,” legt Gedi Labots uit, voorzitter SOC. Sportpark Mulders-singel is een ideale accom-modatie om het oranjefeest te vieren. De voetbalvelden lenen zich daar prima voor en bij minder goed weer kan er uitgeweken worden naar de kantine. “Bovendien is het veilig voor kinderen en we hebben bij WHC meer

mogelijkheden dan op het Meidoornplein. Wat de or-ganisatie betreft trekken we in veel gevallen samen op,” zegt Gedi. WHC-voorzitter Robert During: “We moeten proberen een win-winsi-tuaties te creëren. Voor het oranjecomité moet de sa-menwerking aantrekkelijk zijn, maar ook voor WHC. Gedi doet een oproep voor meer vrijwilligers. Ook wil ze graag meer donateurs. Het bestuur van SOC bestaat uit Gedi Labots, Gerjanne van Weeghel, Gerrit Rieze-bos, Adrie Westerhof, Judith van Hoorn, Coby Faber, Aalt Kolkman, Anita Schoonho-ven, Tineke Esselink, Pris-cilla uit de Bulten en Elco Burger.

Collecte KWFOldebrOek - De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds heeft in Oldebroek en ’t Loo 4.643,24 euro op-gebracht. Het KWF afdeling Oldebroek bedankt collec-tanten en gevers voor hun bijdrage.

Bingo spelenHattemerbrOek - Kom jij woensdag 21 oktober bingo te spelen? Tussen 14.00 ent 16.00 uur ben je welkom in speeltuin De Vogelenzang. Dit is de laatste week dat de speeltuin open is, dus tijd voor een feestje. Bingokaart-jes zijn er vanaf 0,50 euro en je hebt altijd prijs. Er staat iets lekkers klaar. Opgeven niet nodig.

‘Ach lieve tijd’wezep - PCOB Afdeling We-zep en Omstreken houdt woensdag 21 oktober een bijeenkomst. De heer Hen-drik Weenink uit Barchem geeft een lezing met als ti-tel ‘Ach lieve tijd’ oftewel ‘Van vrogger noar now’. Hij neemt de aanwezigen mee naar het verleden om van daaruit van lieverlee terug te gaan naar het heden. Een lezing met een ongetwijfeld ontspannend karakter. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de grote zaal van de Morgenster. Leden en niet-leden zijn welkom. Voor vervoer kun je contact opne-men via 038-3761235.

Page 28: Huis aan Huis Veluwe week43

LIKE ONS OP FACEBOOKen maak kans op leuke prijzen!

Direct aan de A28

MAGAZIJN-LEEGVERKOOP!!

UITSLUITEND TOPKWALITEIT!

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 www.koopsbedden.nl

KORTING OPBOXSPRINGS SLAAPKAMERS BODEMS MATRASSEN DEKBEDDEN OVERTREKKEN ENZ!

SUPERSTUNT!

OP=OP

SLECHTS

10 DAGEN!

V.A. WOENSDAG 21 OKTOBER 9.30 UURVoor openingstijden zie www.koopsbedden.nl

Lokatie: bovenverdieping aan de Rondweg 72

Zondags gesloten

Woensdag 21 & 28 oktober EXTRA KOOPAVONDEN tot 21.00 uur

KORTING

Page 29: Huis aan Huis Veluwe week43

Eperweg 72 8084 HJ ‘t Harde Telefoon: (0525) 65 09 07Email: [email protected] - www.annemariefashion.nl

Eperweg 72 8084 HJ ‘t Harde Telefoon: (0525) 65 09 07

BIJ AANKOOPVAN EEN PANTALON

GARDEUR OF MACEEN RIEM CADEAU!

DIVERSE BROEKEN VAN € 99,-

NAAR € 79,-

ACTIE De voorlichting begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur iser inloop met koffi e/thee.

vmbo (met lwoo) • havo • atheneum • gymnasium

Agnieten CollegeNoordsingel 70WezepTel. (038) 376 1979

www.agnietenwezep.nl

Gaat uw zoon of dochter volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? U bent met uw zoon/dochter van harte welkom op onze voorlichtingsavond!

Donderdag 29 oktober

Voorlichtingsavond

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 29

NuNspeet - Met een kapotte telefoon hoef je niet meer te wanhopen dat je het toestel wekenlang kwijt bent. Terel-lo uit Nunspeet komt binnen 24 uur op locatie naar keuze je telefoon te repareren. Terwijl het toestel hersteld wordt in de mobiele werk-plaats, kun jij verder werken. Dat is uniek in Nederland. “Binnen dertig minuten is de telefoon weer klaar voor gebruik”, stelt eigenaar Her-

ralt Smienk. Het concept om op locatie te repareren is nieuw. Herralt kwam op dit idee toen hij hoorde van een telefoniebedrijf waar-bij mensen konden kijken tijdens de reparatie. “Het is handiger om telefoons op lo-catie te repareren, terwijl de mensen kunnen doorgaan met hun activiteiten.” De snelheid waarmee gewerkt wordt maakt Terello uniek. Als jouw telefoon kapot is,

kun je via www.terello.nl of 085-7600446 een afspraak maken. Alle werkzaamhe-den kunnen door de mon-teur worden uitgevoerd, de monteur heeft in de bus de beschikking over de beno-digde onderdelen. Terwijl de klant aan het werk gaat of een boodschap doet, zorgt de monteur ervoor dat het toestel weer gerepareerd wordt vaak voor een scher-pere prijs dan in de winkel.

Mobiele telefoon binnen 24 uur gerepareerd

Koops Bedden gaat stunten

Ente Bosma junior legt uit dat de filosofie van Koops Bedden al generaties lang het leveren van kwaliteit, goede garantie en uitmuntende service is, ook tijdens de stuntverkoop. eigen foto

ingepland. De overige ope-ningstijden zijn: donderdag 22 oktober van 09.30 tot 17.30 uur, vrijdag 23 oktober van 09.30 tot 21.00 uur, za-terdag 24 oktober van 09.30 tot 17.00 uur, zondags ge-sloten, maandag 26 oktober van 13.30 tot 17.30 uur, dins-dag 27 oktober van 09.30 tot 17.30 uur, woensdag 28 oktober van 09.30 tot 21.00 uur (extra koopavond), don-derdag 29 oktober van 09.30 tot 17.30 uur, vrijdag 30 ok-tober van 09.30 tot 21.00 uur en zaterdag 31 oktober van 09.30 tot 17.00 uur. Koops Bedden is gevestigd aan de Rondweg 72 in We-zep en is te bereiken via 038 - 376 12 12. Kijk voor meer informatie op www.koops-bedden.nl.

Wezep - “Wat de dolle da-gen zijn voor de Bijenkorf is de tiendaagse stuntver-koop voor Koops Bedden”, verzekert Ente Bosma ju-nior. “Jaarlijks houden wij tien dagen lang een grote stuntverkoop op de boven-verdieping. Voor alle arti-kelen geldt vijftig procent korting.” Koops Bedden heeft van woensdag 21 tot en met zaterdag 31 oktober veel te bieden. Bosma junior vervolgt: “We hebben meer dan vijftig boxsprings, ruim tweehonderd matrassen, honderden kussens en dek-bedden, tientallen kasten, diverse deelbare bedden, seniorenbedden, slaapka-mers en meer dan duizend overtrekken en hoeslakens.” Bosma junior legt uit dat de filosofie van Koops Bedden al generaties lang het leveren van kwaliteit, goede garantie en uitmuntende service is. “Daar staan wij om bekend en dat gaan wij alleen maar meer uitbouwen. Wij heb-ben niet voor niets de slogan ‘Slapen is ons vak’. Dat geldt ook tijdens onze jaarlijkse stuntverkoop. De stuntver-koop duurt maar tien dagen, dus wees er snel bij zou ik tegen onze klanten willen zeggen. Overigens hebben wij tijdens de stuntverkoop ook een Facebookactie; like ons en maak kans op leuke prijzen.” De stuntverkoop begint op woensdag 21 oktober om 09.30 uur. Op woensdag 21 en 28 oktober zijn er extra koopavonden tot 21.00 uur

Terello richt zich op de Ip-hone 5 en hoger en alle top-modellen vanaf Samsung S4 tot S6 edge. Ook kapotte Ipad’s kunnen door het be-drijf worden gerepareerd. Het werkgebied van de te-lefoonreparateur beslaat de Randstad en Midden-Neder-land, grofweg de driehoek tussen Zwolle, Amsterdam en Rotterdam. In de ko-mende maanden wordt het werkgebied uitgebreid naar de rest van Nederland. Meer info: 085-7600446, www.terello.nl of [email protected].

Reinder Nummerdor bij Business Club‘t HaRde - Topvolleyballer Reinder Nummerdor (39) is woensdag 28 oktober te gast bij Business Club ’t Harde. Als het gaat om passie en ambitie, is er een sterke overeenkomst tussen topsport en onder-nemen. Daarom nodigt de Business Club graag topsporters uit. “We zijn trots dat we met Reinder Nummerdor opnieuw een icoon uit de Nederlandse sport mogen verwelko-men”, zegt Marcel van ’t Hul. Nummerdor kijkt terug op een fantastische volleybalcarrière en behoort nog steeds tot de absolute wereldtop. Afge-lopen zomer zagen meer dan 1,5 miljoen mensen hoe hij de WK beachvol-leybal finale speelde. Op dit moment ligt de focus op de Olympische Spelen in 2016. Met zijn partner Varenhorst wordt hij als één van de favorieten voor een Olympische titel gezien. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur in sportpark Schenk. Er zijn geen kosten ver-bonden aan deze avond. Ondernemers kunnen vrijblijvend kennis-maken. Aanmelden en meer info: 06-12448821 of [email protected].

zaKeLIJKKort zaKElijK

Page 30: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 31: Huis aan Huis Veluwe week43

Infomiddag Echtscheiding 31 oktober 2015

Humanitas organiseert deze bijeenkomst voor inwoners van de Veluwe die na een scheiding behoeftehebben aan steun van lotgenoten om met elkaar en met de begeleiders Johan en Gery kennis te maken.

Kijk voor informatie en aanmelding op:www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-veluwe/nieuws

Vragen en/of aanmelden? Bel of mail de projectleider:Johan Bleeker T 0341 416 991, E [email protected].

31 oktober 2015 . 14-16 uur . Café Restaurant Joris . Elspeterweg 2, Nunspeet

Voorstraat 25 Zwolle Telefoon 038 4218404Internet www.hony.nl HKCHony @HKC_Hony

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

3-DELIG TROUWKOSTUUM

2-DELIG BUSINESSSUIT

3-DELIG TROUWKOSTUUM

altijd vanaf

altijd vanaf

altijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanaf€399

altijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanafaltijd vanaf€199

TAILOR MADESTIJL IS EEN STATEMENT

Zwarteweg 24 Zuiderzeestraatweg 60 W.C. De Vrijheid Zuiderzeestraatweg 133 Centrumplein 38097 PW Oosterwolde 8085 AG Doornspijk 8081 JJ Elburg 8096 BE Oldebroek 8084 AZ ‘t Hardetel. 0525-621278 0525-661276 0525-683747 0525-630053 0525-760160

Henk van de Weg & Zonen

www.slageri jvandeweg.nl

Topslagerreclamedonderdag 22 vrijdag 23 zaterdag 24 oktober Braadham ........................ 500 gram € 4.95Schouderkarbonade ....... 500 gram € 2.65Top driehoek .................... 100 gram € 1.25Rolladeschijf ....................... per stuk € 0.75Kipsátesalade.................. 100 gram € 0.95Kookworst ........................ 250 gram € 2.25Coppa .............................. 100 gram € 1.50Leverkaas ......................... 100 gram € 1.00

maandag 26 en dinsdag 27 oktober

Kippenpoten .................... 500 gram € 1.80Kipschnitzel ......................... per stuk € 0.75Beefburger .......................... per stuk € 0.75Sellerie salade ................ 100 gram € 0.65Leverworst ........................ 250 gram € 1.80 Schouderham .................. 100 gram € 1.50Boterhamworst................. 100 gram € 1.00

WOENSDAG GEHAKTDAG !!!!!

U vindt ons in de kelder bij

Westerlengte 1 Elburg Tel. 0525 - 68 88 88

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

W O N E N

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 31

Elburg - Wethouder Willem Krooneman gaat zaterdag 24 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur in de Elburger Boekhandel als boekhan-delaar zijn favoriete auteur Henning Mankell aanprij-zen. Aanleiding is het verschij-nen van Mankells nieuwe, spannende roman Zweedse Laarzen. Juist nu, na het droevige nieuws dat Hen-ning Mankell op 5 oktober

is overleden, maakt eigenaar Han van den Pol hier een bijzondere dag van. Zaterdag 24 oktober is uitgeroepen tot Grote Mankell-dag. Op deze dag treden in diverse boekhandels Mankell-fans op als boekverkoper. De au-teur, die bekend was van de Wallander-reeks, heeft in de loop der jaren talloze Neder-landse fans vergaard. Wie kan het boek beter verkopen dan een Mankell-fan zelf?

De Elburger Boekhandel is enthousiast, omdat bijna ie-dereen wel een Wallander-boek gelezen en een film/tv-serie gezien heeft.Willem Krooneman: “De Wallander boeken heb ik met veel plezier gelezen. Ik ben zeer benieuwd naar deze laatste, spannende ro-man.” Mankell verkocht in Nederland de afgelopen ja-ren ruim 2,5 miljoen boeken en zijn Wallander-reeks, die

Willem Krooneman treedt op als Mankell-fan

Optimale opslag in bandenhotel Elburg

Alle bandensets worden voorzien van labels en in stellingen opgeslagen. eigen foto

goedkoop aanbieden. Tij-dens het wisselen kun je een wintercheck aan jouw auto, APK keuring of een onder-houdsbeurt laten uitvoeren. Bij een grote beurt hoef je de wissel niet te betalen. Je betaalt alleen de opslagkos-ten. Wist je dat de remweg op zomerbanden op een be-sneeuwd wegdek ruim twee keer zo lang is als op win-terbanden? Bij een noodstop met 50 km/uur sta je op zo-merbanden na 65 meter stil en als je op winterbanden rijdt al na 30 meter. Elburg Bandencenter/Vakgarage Elburg heeft een grote voor-raad gebruikte velgen en winterbanden. Bel of mail voor de scherpste prijzen naar 0525-682356 of [email protected].

Elburg - Elburg Banden-center/Vakgarage Elburg is een groothandel in banden en Bovag garagebedrijf. Het is twee in één; scherpere bandenprijzen en Bovag ga-rantie onderhoud aan jouw auto. Het is belangrijk om de banden onder de juiste om-standigheden op te slaan. Om je moeite en opslag-ruimte te besparen, bieden wij ons bandenhotel Elburg aan. Hier worden de banden onder optimale omstandig-heden bewaard, zodat je er zeker van bent dat je na het seizoen jouw banden in topconditie onder jouw auto krijgt. De opslag en check kost 20 euro per half jaar. De banden zijn ook verzekerd. Het pand is beveiligd met camera’s en alarm. Voordeel van opslag in het banden-hotel is geen gesleep met banden, geen opslagruimte thuis nodig, je kunt op korte termijn de banden wisselen en bij verkoop van jouw auto kun je de banden halen zon-der afspraak. Alle banden-sets worden voorzien van labels en in stellingen op-geslagen. Wij kunnen door ons computersysteem direct de staat van jouw zomer- en winterbanden vaststel-len. Voor de seizoenswissel worden de banden gecon-troleerd op schade, profiel en spanning. Je kunt ook reageren als de profieldiepte van de winterbanden geen effect meer heeft. Door de groothandelsprijzen en de inkoop van partijen kunnen we de Maxxis winterband

als tv-serie nog altijd te zien is, is ook mateloos populair.

Meet & Greet Reina CrispijnVrijdag 23 oktober is Reina Crispijn (pseudoniem voor Reina Bakker) tussen 19.30 en 20.30 uur in de Elburger Boekhandel aanwezig om haar nieuwe FeelGood-ro-man Waar ben je? te promo-ten. Reina heeft inmiddels een vaste groep lezers om haar heen verzamelt. Deze avond is een uitgelezen kans haar te ontmoeten en de ro-man te laten signeren.

bert Vos geeft wijncursusElburg - Bert Vos geeft van 5 tot en met 26 no-vember een wijncursus in brasserie Het Stati-onshuisje aan de Ples-manlaan 1 in Nunspeet. Aanvang 20.00 uur. De cursus duurt zo’n 1,5 uur per avond. De kosten zijn 95 euro, inclusief de te proeven wijnen, brood en een hand-out van de pre-sentatie. De lokatie biedt plaats aan circa twaalf personen. Aanmelden vóór vrijdag 30 oktober in de winkel of via [email protected].

Stakenberg samen met guestCompassElSpEEt - Als eerste in Gelderland werkt Hamp-shire Hotel Landgoed Stakenberg samen met GuestCompass. Directeur Alex Wiedenhoff: “We zochten een manier om onze filosofie te combi-neren met het wifi- en telefoongebruik. Door de samenwerking kunnen we nu ook online de rode loper uitrollen. Dit initi-atief is geen vervanging van persoonlijk contact, maar een verlengstuk van de service. Stakenberg.guestcompass.nl is het platform waar wij onze gasten naar verwijzen.”

ZAKElIJKKoRt zAKelijK

Page 32: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 33: Huis aan Huis Veluwe week43
Page 34: Huis aan Huis Veluwe week43

Uvindtonsopdebeganegrondbij

Westerlengte1 ElburgTel.0525-688888

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 34

DDéé bbaannddeennssppeecciiaalliissttWij leveren en monteren

alle soorten banden voor

uw auto, vrachtwagen,

landbouwvoertuigen,

shovel en motorfiets

Hullerweg 116 • Nunspeet • T (0341) 26 45 45

OldebrOek - Schaatslief-hebber kunnen op 26 en 29 januari meedoen aan de al-ternatieve elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk via de René Kids Centre (RKC) Prestatietocht. Met maximaal veertig deelne-mers en schaatsteam Van Werven wordt toegewerkt naar het hoogtepunt van de schaatswinter, dat 40.000 euro moet gaan opleveren voor het RKC in Namibië. De

tocht is een samenwerking van het RKC, dat op initia-tief van oud-schaatser René Ruitenberg is ontstaan, en het marathonschaatsteam Van Werven van kopman Gary Hekman. Er ging al vaker een groep fanatieke schaatsers mee met het team naar het Oostenrijkse berg-meer. Vorig jaar leverde dat -naast de unieke beleving- 17.500 euro op. De RKC Prestatietocht gaat in twee

etappes; van 24 tot 27 janu-ari en van 27 tot 30 januari. In beide periodes wordt een alternatieve elfstedentocht gehouden voor toerrijders voordat de profs hun wed-strijd rijden. Ieder jaar rei-zen duizenden Nederlan-ders naar de Weissensee in Karinthië (Oostenrijk), om daar de schaatsweken mee te maken. In een schilder-achtige omgeving tussen de bergen ontstaat een sfeer

Schaatsen op Weissensee voor René Kids Centre

Driemaal is scheepsrecht voor Ryan

Ryan Hartman is voor het derde jaar op rij afdelingskampioen BMX 2015 geworden. eigen foto

’t lOO - In Dedemsvaart werd onlangs de laatste wedstrijd gereden voor het KNWU afdelingskampioenschap BMX Noord-Oost. Na een goed seizoen over negen wedstrijden ging Ryan Hartman uit ’t Loo in de klasse boys 9 en girls 10 jaar met de titel Afdelings-kampioen BMX 2015 naar huis. Drie jaar op rij mag Ryan zich afdelingskampioen BMX noemen, hetgeen een unieke prestatie is.De negenjarige Ryan, uitko-mend voor KWC Kampen, was als titelverdediger erg sterk en wist de wedstrijd in Dedemsvaart op zijn naam te schrijven. Hij mocht vol trots de felbegeerde kampi-oenstrui en kampioensbeker in ontvangst nemen.

rabofonds steunt veertigjarig eVVelburg - EVV bestaat dit seizoen veertig jaar. Om dit jubileum op te kunnen vieren, klopte de vereniging aan bij het Rabofonds Noord-Veluwe. Het Rabofonds is een initiatief waarmee de bank zijn maatschap-pelijke betrokkenheid bij de regio wil tonen door initiatieven op gebied van ondermeer sport, cultuur en duurzaamheid financieel te ondersteu-nen. EVV deed niet voor niets een beroep op het Rabofonds. Het fonds heeft besloten om een bij-drage van 2.500 euro ter beschikking te stellen.

JSPress dressuurbokaalWezeP - De derde editie van de JSPress Dressuur-bokaal is van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 oktober. Het vierdaagse evenement heeft plaats bij de Heuvelruiters. De finale is op zaterdag-avond. Dan wordt er tevens een clinic gegeven door een Grand Prix ama-zone. De winnaar van de JSPress Dressuurbokaal verdient 250 euro. Je bent tijdens de vierdaagse van harte welkom. Toegang is gratis.

Van Werven 3-uurs -Race 2015OldebrOek - Met de Rabo Streetrace van de ATB-Ver-eniging-Oldebroek nog vers in het geheugen is het tijd voor de Van Werven 3-uurs -Race 2015. Zaterdag 24 okto-ber wordt in sportpark Stui-vezand het winterseizoen ingeluid met de Van Werven 3-uurs race voor mountain-bikers en veldrijders. De Atb baan is gefreesd, aangere-den en gevlakt. Het overtol-lige gras is gemaaid en de af-zetting gerepareerd. Tijdens de race wordt er op een spe-ciaal parcours een uitput-tingsslag geleverd door de deelnemers. Om 10.00 uur trapt de jeugd van 11 tot en met 15 jaar af met een wed-strijd die twee uur duurt. Zij rijden in teams van mini-maal twee en maximaal vier personen. Ze moeten elke ronde wisselen. Om 13.00 uur volgen de grote kanon-nen. Dit jaar kan er alleen individueel worden deelge-nomen, dus iedereen moet alles geven voor een goede eindklassering. De prijsuit-reiking heeft plaats om 17.15 uur in het clubhuis van de Atb-Vereniging. Meer info: www.atb-vereni-ging-oldebroek.nl. Hier vind je ook het reglement van de 3-uurs-race. Inschrijven kan tot een half uur voor de wedstrijd. Kosten jeugd 5 euro, volwassenen 10 euro. Je kunt alleen deelnemen als je KNWU-lid bent.

zoals we dat kennen van de Nederlandse winters. In de twee schaatsweken worden in totaal vier alternatieve elfstedentochten gehouden voor toerrijders en rijden de profs ondermeer het Neder-lands Kampioenschap over honderd kilometer en de al-ternatieve elfstedentocht.Op www.rkcprestatietocht.nl lees je alles over de rei-zen en kun jij je opgeven. Opgeven kan tot eind okto-ber, maar vol is vol. Er kun-nen zich maximaal veertig schaatsers aanmelden.

SPOrtKoRt SPoRt

Page 35: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 35

sportuitslagenrun Bike run‘t loo - De ATB baan was 10 oktober het decor van de Veldkamp Witgoed Run Bike Run. De eerste prijs in de funklasse was voor Maarten Vierhout. Bij de dames in de funklasse ging de beker naar Andrea Dickhof uit Elburg. De sportklasse is gewonnen door Joost Christiaans en tweede werd Andre Plette uit Oosterwolde. In de sportklasse dames was de hoogste trede voor Ilona Meter. (foto)

KV elburgelBurg - KV Elburg heeft zaterdag een nipte, maar verdiende overwinning geboekt op KV TOP in Vroomshoop. Het werd 20-21 in Elburger voordeel. Zaterdag 24 oktober spelen Elburg 1 en 2 oefenwed-strijden in ’t Huiken. Aan-vang 12.00 uur. Daarvoor wordt een clinic voor de B- en C jeugd gehouden. Aanvang 09.30 uur.

g.s.starselBurg - Afgelopen week-end speelden de basketbal-lers van Martho Flexwerk G.S.Stars hun eerste thuiswedstrijd. De Elbur-gers kennen een moeizame start. Het team wordt ge-plaagd door blessures. Ex-tra stimulans was de grote publieke belangstelling voor de wedstrijd tegen

Almere Pioneers. Zaterdag speelt Martho Flexwerk G.S.Stars om 14.30 uur een bekerwedstrijd tegen

Baros in Rotterdam. eVV

herenelBurg - In de eerste divisie A zorgden de volleyballers van EVV zaterdag voor een daverende verrassing door met 2-3 bij koploper SVS te winnen. Door deze zege stijgt EVV naar de zesde plaats op de ranglijst. Zag-terdag krijgt SVS overigens kans op revanche, wan-neer beide ploegen elkaar in Hoogeveen treffen voor een driekamp in de tweede bekerronde met gastheer Olhaco.

HeuvelruitersWezep - In Wezep werd dit weekend een Bixiewed-strijd gehouden. Sharissa Altena behaalde in de A proef 83 punten van de 84. Dit was goed voor een tweede prijs. De amazone startte ook de B1 proef. Deze proef was goed voor 113 punten en een vierde prijs. Dressuuramazone Noa van Beek reed in Balkbrug. Samen met Alert kwam ze uit in de Z1 dres-suur. De jury beoordeeld het optreden met 216 pun-ten, wat een tweede prijs opleverde.

sjoeltoernooioostendorp - Sjoelvereni-

ging Ons Vermaak hield zaterdag een toernooi in Buurtgebouw Oostendorp. Er deden 83 deelnemers mee uit Tiel, Dedemsvaart, Ommen, Hardenberg, Wijchen en Lichtenvoor-den. De sjoelvereniging kijkt terug op een geslaagde dag. Jan Klein en André ter Velde van Ons Vermaak deden goede zaken.

Badminton ’80Wezep - Het eerste team i4audio van Badminton ’80 is er 12 oktober niet in geslaagd om de wedstrijd te winnen. Uit in Harderwijk werd er maandagavond met

5-3 verloren van Smash ’76. Het tweede team heeft thuis verloren met 2-6 na enkele spannende 3-set-ters. Het derde team heeft de uitwedstrijd met 6-2 verloren van Flevoland. Het vierde team heeft dankzij een blessure van de tegenstander gewonnen met 5-3 van Sjeve Sjuttel. Het herenteam heeft een overwinning behaald op Deto met 8-0.

dsV doornspijK - DSV heeft zich door de 1-2 overwinning in en tegen Stroe verze-kerd van de nacompetitie.

Zaterdag 24 oktober is er geen wedstrijd voor de Doornspijkers. Donderdag-avond 22 oktober spelen ze vriendschappelijk in Heerde tegen SEH. Aan-vang 20.00 uur. De eerstvol-gende competitiewedstrijd is zaterdag 31 oktober thuis tegen Zwart Wit.

oWios oldeBroeK - OWIOS heeft de vierde thuiswedstrijd niet kunnen winnen. Le-lystad was met 0-2 te sterk voor het niet overtuigend spelende OWIOS. Zater-dag speelt OWIOS thuis in de knockoutfase van de

districtsbeker tegen Hoofd-klasser CSV Apeldoorn om 14.30 uur in Doorwerth.

elburger sC elBurg - In een -met name tweede helft- aantrek-kelijke wedstrijd hebben Elburger Sportclub en SDS ´55 uit Wekerom de punten gedeeld: 1-1. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Timmer uit Kampen konden beide partijen zich wel vinden in een puntendeling.

WHCWezep - WHC heeft zater-dag onnodig averij opge-lopen in de uitwedstrijd tegen koploper Go Ahead Kampen. De Wezepers wa-ren bijna de hele wedstrijd de baas op het hoofdveld van sportpark Middenwe-tering, maar verzuimden te scoren. Dat deden de Kampenaren in de slotmi-nuut wel.Donderdag 22 oktober oe-fent WHC vanaf 20.00 uur in sportpark Mulderssingel tegen ASC ‘62 uit Dalfsen.

sv ‘t Harde‘t Harde - Ook de vierde uitwedstrijd is voor sv ’t Harde op een verlies uitgedraaid. In en tegen Terschuur werd met 3-1 verloren, maar er zit pro-gressie in het spel van de Hardenezen.

De prijsuitreiking van Sportklasse heren met Andre Platte uit Oosterwolde. eigen foto

Page 36: Huis aan Huis Veluwe week43

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 5,8 (l/100 km) / 27,7 - 17,2 (km/l); CO2 - emissie: 94 - 136 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- enbrandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-10-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-12-2015. GENOEMDE VANAFPRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES ENRECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Amersfoort (Bedrijventerrein De Isselt)Xenonweg 15, tel. 033 - 463 5535

Harderwijk (Bedrijventerrein De Tonsel)Zuiderbreedte 8, tel. 0341 - 439 090

Hilversum (Bedrijventerrein Kerkelanden)Franciscusweg 4b, tel. 035 - 624 2624

Utrecht (Bedrijventerrein Oudenrijn)Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

HYUNDAI WITTENBERG

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl

Meest complete uitvoering met o.a.> Climate control> Cruise control> Alles elektrisch!

€1.500,- inruilvoordeel

Hyundai i10 i-Drive Comfortvanaf €12.495,-

Leukste uitvoering met o.a.> Climate control> Cruise control> Alles elektrisch!

€1.500,- inruilvoordeel

Hyundai i20 Comfortvanaf €17.495,-

Voordeligste uitvoering met o.a.> Airconditioning> Bluetooth en Cruise control> Elektrisch bedienbare ramen voor

€2.000,- inruilvoordeel

Hyundai i30 i-Drive Coolvanaf €19.995,-

Hyundai i10 i-Drive Comfort Hyundai i20 Comfort Hyundai i30 i-Drive Cool

EXTRA VEELINRUILVOORDEEL

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 36

Elburg - In Museum Sjoel Elburg is van 9 oktober tot en met 6 februari 2016 werk te zien van Henk Pietersma (1944), Jip Wijngaarden (1964) en Ria van Oosten (1946). Deze drie kunste-naars hebben -elk vanuit hun persoonlijke beleving van het christelijk geloof en vanuit affiniteit met de joodse wortels daarvan- een deel van hun oeuvre aan de Psalmen gewijd. Vandaar de titel van de ten-toonstelling De Heer is mijn herder, afkomstig uit Psalm 23. Elk geven zij op volstrekt eigen wijze uiting aan hun beleving van Psalmen. De Heer is mijn herder is daardoor een boeiende tentoonstelling, waarop interessante combinaties van beeldende technieken, kleurgebruik en religieuze invalshoeken te zien zijn.

Henk PietersmaHenk Pietersma begint in 2006 met het schilderen van alle 150 psalmen. ‘Psalmen vragen om gelezen, gezon-gen en overdacht te worden. Het beste is om dat met de taal van je hart te doen. Met kleur en lijn, met compositie en voorstelling op paneel, zocht ik naar de schoon-heid van de taal en naar de goedheid van God. Eén zin, soms één woord uit elke psalm diende als oriëntatie-punt. Ze kwamen als titel in het beeld terecht. En na elk schilderij kwamen woorden

in de vorm van een gedicht. Psalmen kleuren het leven en de tijd’, aldus Pietersma.

Jip WijngaardenJip Wijngaarden schildert haar psalmenserie na een ingrijpende ziekenhuis-opname in 2014. Daarover zegt zij zelf: ‘Het vergezicht

van Psalm 23 dat ik in het ziekenhuis had gezien, was zo mooi en teder. Het gaf mij, toen ik eenmaal weer opkrabbelde, zin om meer-dere schilderijen over de Psalmen te maken, zeven, één voor iedere dag van de week. Het eerste beeld dat ik heb gezien, dat van Psalm 23, is het laatste doek dat ik heb geschilderd. Met een gekarteld schildersmes heb ik in het Hebreeuws de hele psalm in het gordijn ge-schreven’.

Ria van OostenRia van Oosten benadert de psalmen vooral vanuit de ac-tualiteit. Van Oosten: ‘Voor-al boeiend vind ik mensen en dat wat mensen beweegt of in beweging brengt. Een belangrijke, zo niet de be-langrijkste rol hierbij speelt het uitleven van mijn chris-ten-zijn. Al lezend in de bijbel en luisterend naar

preken komen beelden naar voren die mij prikkelen om hetgeen ik opneem te ver-beelden, tot uitdrukkingte brengen in klei: momen-ten worden monumenten.’

ExpositieOp de tentoonstelling wor-den dertig werken geëxpo-seerd en zijn drie korte do-

cumentaires te zien, waarin de kunstenaars vertellen over de totstandkoming van hun werk.

KijkwijzerBij alle werken wordt een toelichting gegeven in de kijkwijzer, die speciaal voor deze tentoonstelling wordt gemaakt.

Tentoonstelling De Heer is mijn herder

Kunstenares Jip Wijngaarden aan het werk in haar atelier in Frankrijk. eigen foto

Verbeelding Van psalmen door Henk pietersma, Jip WiJngaarden en ria Van oosten

Motto Museum Sjoel ElburgMuseum Sjoel Elburg informeren en inzicht verschaffen in de sociale, economische en culturele geschiedenis van de joodse gemeenschap in Elburg en in de Mediene met presentaties, tentoonstellingen en educatieve pro-gramma’s. De verhalen over het (on)gewone dagelijks leven van mensen uit een kleine, joodse gemeente bin-nen een kleine, niet-joodse gemeenschap staan centraal. Hierbij worden de thema’s (religieuze) verdraagzaam-heid en integratie belicht.

Page 37: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 37

Goede schoenen en een warme jasNuNspeet - Kijk voor de aar-digheid eens in je kast en tel eens hoeveel schoenen je be-zit. Dat zijn er vast meer dan één paar. Werkschoenen, wandelschoenen, sport-schoenen en misschien wel warme laarzen speciaal ge-kocht voor maar een weekje wintersport. Voor de straat-arme mensen in Moldavië is dit een utopie. De mensen zijn er zó arm dat er geen geld voor goed schoeisel is. Ouders maken zich grote zorgen, want zonder goede schoenen en een warme jas kunnen de kinderen niet naar school. Voordat de winter begint wil Mensen-kinderen meer dan duizend kinderen stevige schoenen geven en een warme jas. Het is een jaarlijks terugkerend project in samenwerking met de protestantse kerken en lokale overheden.De winters in Moldavië zijn streng en duren lang. En dat is vooral merkbaar in de afgelegen dorpen in berg-achtige gebieden, waar veel extreem arme gezinnen wo-nen. Vanwege de armoede kunnen de ouders hun kin-deren geen goede schoenen en een warme jas geven. Het gevolg is dat deze kinde-ren wegblijven van school, want op versleten zomer-schoenen en met dunne jas naar school gaan is vragen om kou te vatten en ziek te worden. De keuze is gauw gemaakt als je moet kiezen tussen brood op de plank

en brandhout om de kou enigszins buiten de deur te houden of warme kleding voor de kinderen om hen naar school te laten gaan. Het besef dat school belang-rijk is voor de toekomst van de kinderen is wel degelijk aanwezig, maar de ouders staan met de rug tegen de muur en kunnen niet an-

ders. Mensenkinderen biedt hulp en heeft zich tot doel gesteld om meer dan dui-zend van deze straatarme kinderen goede schoenen en een warme jas te geven. Het Mensenkinderen-pro-ject is een samenwerking met de plaatselijke protes-tantse kerken en lokale over-heden. Voordat de strenge

winter begint moeten deze kinderen goede schoenen en een warme jas hebben, dan kunnen óók zij naar school. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaar-den in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt en wil hulp bieden door

Nederlanders bewust te ma-ken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotse-linge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om hen te laten wo-nen, te zorgen voor warmte en kleding.

Vanwege de armoede kunnen de ouders hun kinderen geen goede schoenen en warme jas geven. Het gevolg is dat deze kinderen wegblijven van school, want op versleten zomerschoenen en met dunne jas naar school gaan, is vragen om ziek te worden. eigen foto

meNseNkiNdereN

Mensenkinderen helpt met ondermeer voedsel-pakketten voor de acute nood en later met zaden-pakketten, zodat mensen weer zelf in hun levenson-derhoud kunnen voorzien. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Wij sturen geen (dure) transporten, kopen de goederen in het land zelf. Dat is efficiën-ter en het stimuleert ook de lokale economie. Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Wij bieden daarom de mo-gelijkheid om maandelijks een kind te ondersteunen. Voor 20 euro per maand zorg jij ervoor dat een kind goede voeding, kleding en medische zorg ontvangt. Met studiesteun financier je de opleiding van talent-volle studenten in Oost-Europa. Mensenkinderen biedt de mogelijkheid om je ‘eigen’ project te finan-cieren. Je neemt dan een project voor jouw reke-ning. Zo kunnen we heel snel de benodigde hulp bieden. Na het afronden van het project ontvang je van ons een uitgebreide rapportage. Contactadres is Spoorlaan 1a in Nunspeet, telefoon 0341-455559, email [email protected], Do-neren kan online en via automatische incasso: NL87 INGB 0000 0055 35 of giro 5535.

Twee families uit Oldebroek en Elburg gaan de strijd aan met SCA1 (Spino Cerebellaire Ataxie type 1). Ze leggen zich niet langer neer bij de uitspraak die altijd voor hen van toepassing was: “Er is toch niets aan te doen.”

door de redactie

OldebrOek/elburg - ADCA/SCA1 (Spino Cerebellaire Ataxie type 1) is een zeldza-me erfelijke hersenaandoe-ning. Een fout in het DNA veroorzaakt een verstoring in de aanmaak van eiwitten. Deze verstoring heeft tot ge-volg dat er hersencellen af-sterven.

FunctiesDit proces duurt gemiddeld tien tot vijftien jaar, waarbij alle functies langzaam maar zeker uitvallen. De kleine hersenen zijn belangrijk als automatische piloot en in het voorbereiden en coör-dineren van alle lichaams-bewegingen. Tot voor kort was er geen uitzicht op een onderzoek of medicijn.

Oldebroek en omgevingIn Nederland zijn in totaal dertien families waarbij deze aandoening voorkomt, waarvan twee uit Oldebroek en omgeving. Deze families

hebben elkaar opgezocht en zijn samen een actie gestart. De initiator is dr Henk Engel, hij is klinisch chemicus.

PerspectiefDoor de contacten die zijn gelegd met het Leids Uni-versitair Medisch Centrum (LUMC) is er nu weer per-

spectief. Op het LUMC heb-ben ze al enkele jaren onder-zoek gedaan aan de ziekte van Huntington, een enigs-zins vergelijkbare ziekte met dit verschil dat de DNA fout in de grote hersenen zit.

Experimenteel medicijnHet onderzoeksteam van het LUMC heeft de verwachting uitgesproken dat ze met de aanwezige technieken bin-nen twee tot drie jaar een experimenteel medicijn ge-realiseerd kunnen hebben. Hun techniek zal zich rich-ten op het stoppen van de verstoring in de aanmaak van eiwitten. Hun plan is om eind 2015 met het onder-zoek te starten.

150.000 euroOnderzoeken kosten veel geld, onderzoeken naar zeldzame ziektes komen over het algemeen maar moeizaam van de grond.

Eén van de redenen is het kleine aantal patiënten of toekomstige patiënten. De inspanning die de families hebben verricht om hun on-derzoek op de agenda van het LUMC te krijgen is vrij-wel uniek te noemen. Het LUMC vraagt van deze fa-milies een bijdrage in de on-derzoekskosten van 150.000

euro. Om hun actie gestalte te geven hebben ze de Her-senstichting benaderd die graag bereid was om hun actie te initiëren. De actie zal landelijk uitgerold wor-den en ze hopen voor het eind van dit jaar het geld bij elkaar te hebben. Ze zoeken daarbij nog wel wat hulp; jouw hulp.

Twee families gaan strijd aan met SCA1

De inspanning die de families hebben verricht om hun onderzoek op de agenda van het LUMC te krijgen is vrijwel uniek te noemen. Het LUMC vraagt van deze families een bijdrage in de onderzoekskosten van 150.000 euro. eigen foto

ADCA/SCA1 (Spino CerebellAire AtAxie type 1) iS een zelDzAme erfelijke herSenAAnDoening

Doneren Doneren kan op IBAN NL18 INGB 0000 0008 60 ten name van Hersenstichting, Den Haag onder vermelding van SCA1. De Hersenstichting heeft gegarandeerd dat alle donaties die met vermelding van SCA1 bij hen binnenkomen voor honderd procent aangewend zullen worden voor het onderzoek naar SCA1 door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Meer informatie over deze actie en het onderzoek vind je op de website http://www.hersenziekte-sca1.nl.

Page 38: Huis aan Huis Veluwe week43

Autobedrijf BaarsOosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet, Tel. (0341) 253 571,

www.suzuki.nl/baars

Het is tijd omte wisselen!

Winterbanden hebben al bij een tem-peratuur van 7 graden Celsius en lagerméér grip en een beter remvermogendan zomerbanden. Kom daarom nú bijons langs voor een extra voordeligeset Yokohama winterbanden en gaveilig de winter in.

Kom langs en laat núwinterbanden monteren

Bovenheigraaf 1068095 PE Oldebroek

Tel.: 0525 - 631 587Fax: 0525 - 633 946

www.autobedrijftenhove.nl

Uitvoering Bouwjr. Km.stand Prijs

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140PK ATTRACTION Hatchback 5 drs GRIJS Diesel 2011 136127 13750AUDI A4 AVANT 2.0 TDIE 136PK BUSINESS EDITION Stationwagon 5 drs GRIJS Diesel2011 90358 18950AUDI A4 AVANT 2.0 TDIE 136PK BUSINESS EDITION Stationwagon 5 drs GRIJS Diesel2011 151981 16450AUDI A4 2.0 TDI 100kwAvant pro-line -bs Stationwagon 5 drs ZILVER Diesel 2012 62599 22750OPEL Meriva 1.6-16V Essentia Mini MPV 5-drs GRIJS Benzine 2004 100667 4500VOLKSWAGEN CADDY Comfortline 1.4 life Mini MPV 5-drs ZILVER Benzine 2009 85583 9995VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI 170PK GTD Stationwagon 5 drs GRIJS Diesel 2010 202093 12950VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 TDI 105PK BMT COMFORTLINE Stationwagon5 drs GRIJS Diesel 2011 136441 12250VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 103kw Comfortline Hatchback 5 drs BLAUW Benzine 2013 38586 17500VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 103kw Comfortline DSG Hatchb. 5 drs BLAUW Benzine 2013 24312 19750VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 90kw Comfortline DSG MPVRuimtewagen 5 drs BLAUW Benzine 2013 22179 19450VOLKSWAGEN GOLF 2.0 GTD 135 KW Hatchback 5 drs ZWART Diesel 2013 29995 25950VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4TSI 118kw Dsg Comfortline MPVRuimtewagen 5 drs BLAUW Benzine 2011 84678 14950VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4TSI 122 pk Dsg Comfortline MPVRuimtewagen 5 drs ZWART Benzine 2010 65659 15950VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 1.4 Tsi 103 kw Highline pan-dak MPVRuimtewagen 5 drs ZWART Benzine 2015 7151 28500VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 TDI 105PK BMT COMFORTLINEStationwagon 5 drs ZWART Diesel 2012 169855 12950VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 TDI 105PK BMT EXECUTIVE LINE C.Stationwagon 5 drs BRUIN Diesel 2011 159535 13450VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION COMFORTLINE Hatchback5 drs GRIJS Diesel 2011 115921 8250VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI 77kw Highline DSG Hatchback 5 drs GRIJS Benzine 2011 35408 13450VOLKSWAGEN SHARAN 1.4 Tsi Comforline DSG MPVRuimtewagen 5 drs ZWART Benzine 2011 40495 23750VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI Sport en style 180 pk DSG 4 MOTIONTerreinwagen 5 drs BRUIN Benzine 2012 12033 31950VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 tsi 103 kw Comfortline DSG MPVRuimtewagen 5 drs BLAUW Benzine 2012 62265 21500

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 38

Landgoed Schouwenburg zoekt vrijwilligers‘t Harde - Landgoed Huis Schouwenburg zoekt vrij-willigers die de handen uit de mouwen willen steken in een buitenplaatswerkgroep. Een buitenplaatswerkgroep is een werkgroep die bij-draagt aan het onderhoud van het monumentale groen bij een landhuis of bui-tenplaats. Stichting Land-schapsbeheer Gelderland heeft in 2014 en 2015 negen buitenplaatswerkgroepen opgericht en bij Huis Schou-wenburg willen ze graag de tiende werkgroep oprich-ten. Daarom nodigen fami-lie Anneveld-van Wesel en SLG jou uit voor een dag met presentaties, rondleiding en kennismaking met het vrij-willigerswerk in de praktijk in de historische tuinen. De dag wordt gehouden op vrijdag 30 oktober aan Schouwenburg 2 in ’t Harde tussen 10.00 tot 15.30 uur, lunch inbegrepen. Je kunt je aanmelden via www.land-schapsbeheergelderland.nl. Historische buitenplaat-sen zijn de parels in ons landschap met prachtige landhuizen, monumentale bijgebouwen en het groene erfgoed van tuinen, moes-tuinen, parkaanleg en la-nen. Landgoed Huis Schou-wenburg is een historische buitenplaats, gelegen tussen ’t Harde en Elburg. Het huis bevindt zich in een afwisse-lend landschap met loofbos, houtwallen, singels en land-bouwgrond. Een uitgebreid,

tuinhistorisch onderzoek is de leidraad voor het beheer en onderhoud van de tuin en het park. Maar om al dit erfgoed in stand te houden moet veel werk worden ver-richt. Voor de buitenplaats-werkgroep zoekt SLG men-sen die het leuk vinden om te tuinieren in de kas, de moestuin en de boomgaard

en om mee te werken aan het onderhouden van de historische buitenplaats. Het doel van deze dag is jou te laten zien waar de vrijwil-ligers gaan werken, hoe het park en de tuin zijn en hoe een vrijwilligersgroep kan bijdragen aan het behoud hiervan. Na ontvangst ver-telt SLG over het vrijwilli-

gerswerk en hoe dat eruit-ziet bij andere werkgroepen. Mevrouw Anneveld-van Wesel vertelt over de buiten-plaats en het monumentale groen om het huis dat zij graag in stand wil houden. Een vrijwilligersgroep kan hierbij een grote rol spelen. Ook krijg je een rondleiding door de tuin en het park om

het huis. Daarna wordt een lunch aangeboden. Na de lunch kun je meewerken in de tuin om van het vrijwil-ligerswerk te proeven. Voor werkhandschoenen en ge-reedschap wordt gezorgd. Goed zittende werkkleding en laarzen zijn aan te ra-den. Meer info: www.land-schapsbeheergelderland.nl.

Werk mee in de tuin bij landgoed Huis Schouwenburg. Familie Anneveld-van Wesel en SLG nodigen jou uit voor een dag met presentaties, rondleiding en kennismaking met het vrijwilligerswerk in de praktijk in de historische tuinen. eigen foto

kort nieuws

retourtje kenia met toP theaterelburg - In ‘t Huiken krijg je op vrijdag 6 en zaterdag 7 november een retourtje Kenia voorgeschoteld van TOP Theater. Volgens re-gisseur Henk van den Bos komen de spelers goed uit de verf in dit humo-ristische stuk. ‘Retourtje Kenia is een blijspel van Elly van Lieshout, waarin fysiotherapeut Bert het goed voor elkaar heeft. Hij gaat samen met zijn vrouw genieten van een welverdiende vakantie in Kenia. Tijdens zijn af-wezigheid neemt Bert’s broer Frans de zaken in de praktijk waar. Dit is nog best een klus, maar Frans krijgt hulp van huisvrien-din Sjaan. Ook winkelas-sistente Mieke duikt op. Toch is er wat vreemds aan de hand? Kaarten kosten 8,50 euro in de voorverkoop, jongeren 5 euro en zijn verkrijgbaar in ’t Huiken, VVV, bij TOP leden en via [email protected]. Aanvang 20.00 uur.TOP is op zoek naar man-nelijke spelers met een beetje lef en humor. Erva-ring is een pré, maar niet noodzakelijk. Gevoel voor toneelspel wel, vooral en-thousiasme en inlevings-vermogen zijn belangrijk. Kom eens kijken tijdens een repetitie op donder-dag in ’t Huiken. Neem contact op met Riet Janke via 0525-661832.

Page 39: Huis aan Huis Veluwe week43

Het geheim van VlaanderenIn Brugge, Gent of Antwer-pen ben je misschien al wel eens geweest. Maar ken je ook het best bewaarde ge-heim van Vlaanderen? Het mooie en gezellige Meche-len was in de 16e eeuw nog de hoofdstad der Neder-landen. De stad telt bijna evenveel beschermde mo-numenten als Brugge. De Sint-Romboutskathedraal en het Groot Begijnhof staan zelfs op de Unesco-wereld-erfgoedlijst. Geniet je ook van het goede Vlaamse le-ven in de vele kroegjes en restaurants?

Je verblijft in het zeer cen-traal gelegen Novotel Me-chelen Centrum, op ca. 50 m van alle cafés en restaurants. Je kamer is voorzien van o.a. minibar (€), koffi e- en thee-zetfaciliteiten, kluisje, airco en wifi . Ook een middagje Brussel of Antwerpen is goed te doen (beide nog geen half uur).

Inbegrepen• 2x overnachting met ont-

bijtbuffet• 1x een glas glühwein• stadsplattegrond • entree hamam en fi tness • wifi • optioneel: 1x dinerbuffet

Prijzen 30/10-31/03

standaard79

incl. dinerbuffet105

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten (€ 20,-) en kosten Calamiteitenfonds (€ 2,50).

Informatie en reserveringenw w w.pha rosreizen.n l /gelezen-in/weekkrant of te-lefonisch via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 61831.

foto: Layla Aerts

3 DAGEN MECHELEN, V.A. € 79,- P.P.Breng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoff en en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever tot en met 31 decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzen en actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profi torganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNENt lokale goede doel

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

* Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 39

zakelijkRabo kidsweekOlDeBROek - In samenwer-king met de Rabobank Noord Veluwe houdt het boerderijmuseum van 17 tot en met 24 oktober de Rabo Kidsweek. In die periode (herfstvakantie) is er elke dag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur een gevari-eerd programma. Er zijn verschillende activiteiten, zoals speurtochten, met een bascule wegen, melk-bussen vervoeren, werken met een wanmolen, zelf pannenkoeken bakken, info over bijen en honing en waskaarsen maken. Voor de eerste honderd kinderen ligt er een pre-sentje klaar. Op vertoon van een Rabopas kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar het museum gratis bezoeken. Ook een pas van (o)ma of (o)pa is voldoende, eventueel voor meerdere (klein)kinderen. Volwasse-nen en kinderen van twaalf jaar en ouder betalen de normale tarieven. Meer info: www.museumolde-broek.nl (foto)

jeugd en botterselBuRg - De jeugd van de Botterstichting kan varen met hun jeugdbotter. Dertig jonge vrijwilligers heb-ben hun jeugdopstapper diploma gehaald. Vijf jaar geleden kwam de stichting in het bezit van een romp van een bijzondere bot-

ter van 7,85 m. Reden van de schenker om dit schip aan de Botterstichting te geven was dat hij zag hoe de stichting omging met jeugd. Varen met een eigen botter, hoe kun je de jeugd beter interesseren voor ons varend cultureel erfgoed. Na een schenking van de Lions club en een forse bijdrage uit het Rabofonds kon de restauratieklus beginnen. Gerrit Wielink, directievoorzitter Rabo-bank Noord Veluwe: “Al jaren zijn we nauw betrok-ken bij de Botterstichting. Met dit project brengt de Botterstichting de jeugd in contact met het cultureel erfgoed van Elburg. Een prachtig initiatief dat wij van harte ondersteunen.” Agaath de Weerd, bestuurs-lid Botterstichting: “Onder leiding van de deskundige leermeester Cees Leusink is de restauratie binnen het Leer- Werkproject van de stichting uitgevoerd. Ook heeft de jeugd zelf in hun vrije uurtjes de handen uit de mouwen gestoken. De botter heeft de naam EB47 gekregen.

Rabo Scholierenwedstrijd

elBuRg - Dit jaar geen spectaculaire vaartocht, maar een mooie wedstrijd tussen vijf botters van de Botterstichting bemand met zestig scholieren uit Elburg. De EB17, met aan-boord de jongeren van het Oostenlicht, wist de eerste

prijs in de wacht te slepen. De tweede en derde prijs gingen naar het Lambert Franckens College en de Van Kinsbergenschool. De vierde prijs was voor het Oosterlicht en op 5 eindigden de leerlingen van de Nuborgh Veluvine uit Nunspeet. De opdracht voor de RABO scholieren-wedstrijd was duidelijk. Het parcours van 500 meter moest worden bevaren, ook zonder wind én zonder motor. Voor veel scholie-ren was ‘bomen’ de enige oplossing. Met behulp van een vaarboom werd de botter vooruit geduwd. Jan Grolleman, wedstrijdleider

Botterstichting: “De heer-lijke temperaturen hebben het gemis van wind zeker gecompenseerd. De jon-geren hebben zich prima vermaakt.” De bekers zijn overhandigd door me-vrouw Tiziana Docter-Lam-pis, ambassadeur van de Rabobank Noord Veluwe.

Rabo Museumkidsweek

elBuRg - Tijdens de herfst-vakantie van 17 tot en met 24 oktober houden Mu-seum Elburg en Rabobank Noord Veluwe de Rabo Museumkidsweek. Kinde-ren van 4 tot en met 12 jaar krijgen op vertoon van een

Rabopas van (o)pa of (o)ma gratis toegang. De eerste honderd kinderen ontvan-gen een cadeau. Daarnaast zijn er in die week extra kinderactiviteiten. Mu-seum Elburg biedt tijdens de herfstvakantie kinderac-tiviteiten aan tussen 12.00 en 16.00 uur. Als knallende afsluiter heeft op zaterdag 24 oktober ook de Gelderse Museumdag plaats, waarop de laatste Beleef het Kloos-ter van het jaar plaatsheeft en de nonnen weer tot leven komen. Kinderen kunnen leren kalligrafe-ren, keitjesstoep leggen, meedoen aan de Breug-heliaanse spelen of een

kloosterkijkdoos knutselen. Meer info: www.museu-melburg.nl. Rabo Museum-kidsweek is een initiatief van Museumvereniging en Rabobank om aandacht te creëren voor het museale aanbod gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Elk museum is een schatkamer waar kinderen veel juweel-tjes ontdekken. Meer info: www.museumkids.nl.

Distrivers maaltijdenelBuRg - “De maaltijd is voor veel cliënten het hoog-tepunt van de dag. Na het besluit om de keukens van Het Nieuwe Feithenhof en Mariposa te sluiten, is veel aandacht besteed aan het vinden van een leveran-cier die biedt waar onze cliënten naar op zoek zijn: een lekkere maaltijd, goed klaargemaakt, met verse producten en smakelijk gepresenteerd”, aldus Su-zanne Paulussen, manager Ondersteunende Diensten bij WZU Veluwe. “Wij heb-ben in Distrivers gevonden wat wij zochten. Distrivers biedt maaltijden met een heerlijke smaak en houdt rekening met de smaak van Veluwenaren. Zo is voor kruudmoes in het assortiment opgenomen. De maaltijden worden met aandacht en zorg bereid en gepresenteerd. Ook voor de cliënten die thuis wonen blijven wij de maaltijdser-vice aanbieden via de service Ding dong.”

Woensdag 21 oktober is de verkleeddag tijdens de Rabo Kidsweek in het boerderijmuseum in Oldebroek. foto: Janneke van Boven

Page 40: Huis aan Huis Veluwe week43

GRATIS BEZORGEN

NOOIT AANBETALEN

30 DAGENSLAAPGARANTIE

RESERVERENMOGELIJK

GRATIS MONTAGE

GRATIS AFVOEROUDE LEDIKANT

DIT ZIJN NOG EENS ÉCHTE

WEEKKNALLERS!

Complete set met meegestoffeerde matrassen en topper. Afgewerkt met zware meubelstof. 140 x 200 cm nu 599.00 160 x 200 cm nu 649.00 180 x 200 cm nu 699.00. Leverbaar in 5 kleuren. Ook leverbaar op 210 en 220 cm lengte*.

BOXSPRINGSET SLEEPEVER 1000

OOK TE HOREN OP DE ONBETWISTE NR.1 IN SLAPEN

MATRASSEN

BEDTEXTIEL

BEDBODEMSBOXSPRINGS

DEKBEDDEN

LEDIKANTEN

* Acties uitgezonderd. Aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Op lengtematen kan een langere levertijd zitten. Vraag naar onze voorwaarden.

Thomas à Kempisstraat 59 - 8021 BJ - Zwolle(vlakbij Action & Top1Toys) T. 038 203 1002

Ambachtsstraat 29 + 8263 AJ - Kampen (vlakbij McDonald’s) T. 038 333 7551

• maandag op afspraak • di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 u • zat. 09.30 - 17.00 u • koopavonden: KAMPEN op vrijdag • ZWOLLE op donderdag

Volg ons op enWWW.SLEEPEVER.NL

120 x 200 cm 499.00698.00

GRATIS BEZORGEN

GRATIS MONTAGE

Hoofdkussens nu vanaf

5.75

Topmatrassen nu vanaf

62.50

Polyether matrassen

nu vanaf 49.00

Lattenbodems nu vanaf

22.50

ELEKTRISCH VERSTELBAAR COMPLEET nu vanaf 899.00

GRATIS BEZORGEN

70 x 200 cm

89.00699.00 219.00

Circa 20 cm dik met 7 comfortzones. Anti-allergische, afneembare hoes.

80 x 200 cm 275.a00 109.00

90 x 200 cm 325.a00 129.00

140 x 200 cm 449.a00 179.00

160 x 200 cm 497.a00 199.00

Ook leverbaar op 210 en 220 cm lengte!*

POCKETVEERMATRAS

GRATIS BEZORGEN

GRATIS MONTAGE

COMFORTLEDIKANT MIAMI - COMPLEET!

1 persoons 90 x 200 cm. Leverbaar in 3 mooie kleuren. Zijden op comforthoogte instelbaar zodat u makkelijk in en uit bed kunt stappen. Nu tijdelijk voorzien van Elektrisch verstelbare lattenbodem en 7 zone pocketveer matras. Nederlands top fabrikaat voor een betaalbare prijs.Ook leverbaar op 100 en 120 cm breed.

Page 41: Huis aan Huis Veluwe week43

OOK TE HOREN OP DE ONBETWISTE NUMMER 1

IN VLOEREN & RAAMDECORATIE

* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke voorwaarden.

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER AANBETALING EN PRIJS-VERHOGING IS MOGELIJK!

GRATIS LEGGEN,

ONDERVLOEREN PLAK- OF

DEKPLIN-TEN

LAMINAAT EN HOUT

PVC-VLOEREN

GRATIS EGALISEREN,LIJMEN EN

LEGGEN

TAPIJT EN VINYL

GRATISLEGGEN

RAAM-DECORATIE

GRATIS OPMETEN,MAKEN EN OPHANGEN

KAMPENAmbachtsstraat 29

Vlakbij McDonald’sT (038) 333 37 70

ZWOLLEWipstrikkerallee 35

Hoek BrederostraatT (038) 453 56 44

ma. op afspraak • di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 u • zat. 09.30 - 17.00 u • KOOPAVONDEN: KAMPEN op vrijdag • ZWOLLE op donderdag info@fl oorever.nl • www.fl oorever.nlVolg ons op en

JE SCHRIKT JE SCHEEL VAN AL

ONS NAJAARSVOORDEEL

BIJ AANSCHAF VAN EEN PVC-VLOER

GRATIS KARPET

BIJ STOFFERINGBOVENVERDIEPING*

GRATIS TRAP

STOFFEREN

BIJ AANSCHAF VAN GORDIJNEN

GRATIS RAILS

BIJ AANSCHAF VAN LAMINAAT

GRATIS 10DB

ONDERVLOER

GETEST

Page 42: Huis aan Huis Veluwe week43

WWW.HUISAANHUISELBURG.NL WWW.HUISAANHUISOLDEBROEK.NL

GELANCEERD!ONZE NIEUWE WEBSITE STAAT ONLINE

Helemaal nieuw, actueel én lokaal: onze nieuwe website! Al het nieuws van ‘om de hoek’ staat er op, maar ook handige informatie en een uitgebreideagenda met activiteiten. En vanaf nuplaats jij zelf je berichten! Makkelijk, snel en gratis.

Ga naar www.huisaanhuiselburg.nl of www.huisaanhuisoldebroek.nl en ontdek alle nieuwe mogelijkheden!

WIJHIERVANHuis aan Huis Elburg/Oldebroek

Page 43: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 43

Vogels spottenNuNspeet - Bezoekerscen-trum Nunspeet verzorgt donderdag 22 en zaterdag 31 oktober een excursie vogels spotten. Aanvang 09.00 uur, duur zo’n drie uur. Vooraf koffie en thee in het bezoe-kerscentrum en er staat een eenvoudige lunch klaar bij het Stationshuisje. Kosten 17,50 euro. Info: [email protected] of 0341-217011.

Herfstvakantie vieren in Bezoekerscentrum NunspeetNuNspeet - In Bezoekers-centrum Nunspeet is het herfstvakantie. Woens-dag 21 oktober worden de sporen van de dieren in het bos bekeken. De kinderen gaan samen met de gids mee. Er wordt een gipsspoor gemaakt. Aanmelden noodzakelijk, start 13.30 uur. Kosten 6 euro. Zaterdag 24 oktober is er handboog schieten en broodjes bakken. Op het terras staat een kampvuur klaar voor het broodjes bakken. Inloop van 13.00 tot 16.30 uur,

kosten 6 euro. Kinderen ontdekken wat een uil ge-geten heeft tijdens uilen-ballen pluizen op woens-dag 28 oktober. Kosten 5 euro. Inloop van 13.00 tot 16.30 uur. Tijdens Halloween op zaterdag 31 oktober griezelt het in het bos. De geschminkte kinderen gaan de spook-tocht in het schemerige bos lopen. Aanmelden is gewenst. Start 15.00 uur. Kosten 5 euro. Info en aanmelden: [email protected] of 0341-217011.

Laatste themadag bij Kijktuinen NunspeetNuNspeet - Bij Kijktuinen Nunspeet heeft op donder-dag 29 oktober de laatste themadag ‘Hoe gaat onze tuin de winter in’ plaats met een gratis rondleiding om 10.30 uur. De een knipt alle beplanting af en ruimt al het gevallen blad op, zodat we ‘netjes’ de winter ingaan. Anderen laten alles staan, omdat ze dat mooi vinden of nuttig. Wat kan of moet er al gesnoeid worden voor de winter of doen we dat juist in de winter of in het voor-jaar. Wat is de juiste manier

en waarom moet het zo. Veel vragen waar je tijdens deze themadag antwoord op kunt krijgen. De tuinarchitect vertelt gedurende de rond-leidingen het een en ander over het winterklaar ma-ken van de tuin en hoe dat in Kijktuinen Nunspeet ge-beurd. Kijktuinen is gelegen aan de Kienschulpenweg 26. Geopend van maandag- zaterdag van 10.00-17.00 uur. Entree 7,50 euro, inclu-sief koffie of thee. Kinderen en groepen aangepast tarief. Info: www.kijktuinen.nl.

‘Verloren orgels’Van 23 oktober tot 1 januari 2016Foto-expositie over orgels die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oor-logshandelingen werden verwoest. Lokatie: Nati-onaal Orgelmusuem aan de Van Kinsbergenstraat 5 in Elburg Info: 0525-684220 en [email protected].

DanceclassicpartyZaterdag 24 oktoberDanceclassicParty in Club Aesculaap in Heer-de. DJ’s Marcel Hergaar-den en Barry Eggink. De zaal is open van 20.00 tot 03.00 uur. Er hoeven geen kaarten vooraf gekocht te worden; toegang bedraagt 5 euro aan de deur. De danceparty is voor ieder-een toegankelijk.

pianoconcertZaterdag 31 oktoberHet Zwols Symfonie Orkest voert samen met Thomas Beijer het 2e pianoconcert van Rach-maninov uit. Kaarten à 17,50 euro, tot 18 jaar 5 euro, zijn te verkrijgen via [email protected]. Aanvang 20.00 uur in de Fontein in Zwolle. Info: www.zwolssymfonieorkest.nl.

Let’s get FunkISH: rauwe ritmes en funky groovesDroNteN - De voorstelling FunkISH is voor iedereen die er klaar voor is om mee-gesleept te worden door de lekkerste combinaties van rauwe ritmes en funky grooves. In een setting die aanvoelt als de legendari-sche Soultrain neemt ISH je mee langs de pioniers die als eerste letterlijk en figuur-lijk uit de maat liepen. Soul, funk; alles met groovende ritmes en stuwende bassen komt langs in FunkISH. Beleef deze unieke dans-voorstelling op zaterdag 24 oktober in De Meerpaal. De beatboxende conducteur vormt samen met een cine-matic dj, cellist en pianist de muzikale motor van de Soultrain. En de ritmes die zij uitstorten vormen ver-

volgens weer de brandstof voor de vier dansers die zich gespecialiseerd hebben in ondermeer poppin’ en lockin’. Kaarten reserveren via 0321 388 770 of www.

meerpaal.nl. De theaterkas-sa is geopend van maandag-vrijdag van 09.00-17.00 uur, zaterdag van 10.00-17.00 uur, woensdag-vrijdag van 19.00- 20.30 uur.

In een setting die aanvoelt als de Soultrain neemt ISH je mee langs de pioniers die als eerste uit de maat liepen. eigen foto

uit & gaaN KORT NIEUWS

Uit de Eikenbloedzwam druppelt een rode vloeistof

Met zijn wijsvinger wijst Hans Keppel op de stam van een boom. We zien een klein geel vlekje, zo groot als een euro.

Regio - “Ook dit is een pad-denstoel”, vertelt hij aan de twintig mensen die rondom de boom zijn gaan staan. “Het is een slijmzwam. Het bijzondere is dat deze paddenstoel beweegt. Heel langzaam verplaatst hij zich. Omdat mensen dat vroeger niet konden verkla-ren, noemden ze het Hek-senboter.”De paddenstoelenexcursie is net een half uur bezig. Maar Hans Keppel en Nel Schütz, vrijwillig educatief bos-wachter bij Geldersch Land-schap & Kasteelen, hebben onderweg al een handvol paddenstoelen aangewezen. De giftige Gele knolama-niet, de Eikenbloedzwam, Elfenbankjes, het Kleverig koraalzwammetje en de Fopzwam. Bij elke padden-stoel legt Hans uit wat er zo bijzonder aan is. Een uitleg waaruit duidelijk blijkt hoe treffend de namen van de paddenstoelen zijn gekozen.Oktober is bij uitstek de maand voor paddenstoe-lenexcursies. Van een goed of slecht paddenstoelenjaar

willen Hans en Nel niet spreken. “Elk jaar nemen de algemene soorten toe, terwijl de kritische soorten afnemen. Luchtverontrei-niging is de boosdoener ”, zegt Hans. “Er komt steeds meer stikstof in de lucht. Sommige paddenstoelen kunnen daar slecht tegen

en verdwijnen langzaam maar zeker. Gelukkig zijn er ook paddenstoelen die zich weten aan te passen. Zo is de Cantharel weer aan het terugkomen. Ook zie je in Nederland steeds meer soor-ten die van warmte houden, terwijl de kou liefhebbers in aantal afneemt.”In ons land zijn ongeveer 5300 soorten paddenstoe-len geteld. Paddenstoelen zijn op verschillende ma-nieren in te delen. Een veel gebruikte indeling is hoe ze aan voedsel komen. Een grote groep wordt gevormd door de zogenaamde op-ruimers. Paddenstoelen die zich te goed doen aan dood hout. Deze saprofieten we-ten hele boomstammen te verteren. Parasieten zitten daarente-gen liever op levend hout. Hun eetlust is enorm en uit-eindelijk sterven de bomen. De derde groep kan juist

niet zonder levende bomen. Ze hebben elkaar nodig en leven in symbiose. De paddenstoelen halen voe-dingstoffen uit de bodem en geven deze door aan de boom. Andersom geeft de boom suikers aan de pad-denstoel.Tijdens de excursie stuiten de deelnemers ook altijd

op een giftige paddenstoel. Sommige kunnen na eten snel tot de dood leiden. Aan-leiding voor Hans en Nel om de deelnemers af te raden paddenstoelen te plukken, tenzij je er veel van af weet. En dan nog. “Ik koop mijn paddenstoelen ook gewoon bij de supermarkt”, ver-trouwt Nel een vrouw toe.

Excursies leren veel over paddenstoelen

Eenkhoorntjesbrood. Eén van de soorten die ontdekt kunnen wordcen tijdens een paddenstoelenwandeling. Ruud Knol

ons land telt ongeveer 5300 soorten paddenstoelen

Volledig programmaDe komende weken begeleiden de boswachters nog verschillende paddenstoelenexcursies in Gelderland. Vooral landgoederen worden bezocht. Het aantal deelnemers per wandeling is beperkt tot 20 personen. Vooraf aanmelden is dan ook verplicht. Meer informatie over de paddenstoelenwandelingen die Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert is te vinden op www.glk.nl/evenementen. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Page 44: Huis aan Huis Veluwe week43

VOORDELIG GENIETEN VAN EEN BIJZONDER AVONDJE UIT

THEATERWEKEN

VOORSTELLINGEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD. BESTEL SNEL OP DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

TOT WEL45%KORTING

✔ Verschillende genres✔ Profi teer van kortingen oplopend tot wel 45%✔ Ook voorstellingen bij u in de buurt✔ Boek tickets op deweekkrant.nl/theaterweken

ZO EENVOUDIG BOEKT U VOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5* Boeken kan t/m 15 november 2015

Veel plezier!

Ga naar deweekkrant.nl/theaterweken

Kies de voorstel-ling(en) waar u naartoe wilt

Betaal eenvoudig en veilig via iDeal

Per mail ontvangt u de bestelde tickets

Print de tickets uit en toon deze bij de kassa

Page 45: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 45

Vrijdag 23 oktober ELBURGNed. Herv. Evang. 19.30 uur: ds W.J. op ’t Hof, Nieuwaal

Zondag 25 oktoberDOORNSPIJK Herv. gem. 9.00 uur: ds L. Schaap, Nijkerk 13.15 uur: ds J. Blom, Ridderkerk Herst. Herv. gem. 10.45 uur: dienst 15.00 uur: dienst Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Swager, Doornspijk 19.00 uur: ds J. Swager, Doorn-spijk Chr. Ger. Kerk 9.30 uur: ds B.L.C. Aarnoudse 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse Oase 10.00 uur: dienst

ELBURGN.H. Grote kerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds R.W. van Mourik N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds J. Blom, Ridderkerk 19.00 uur: ds W.M. Dekker, Wad-dinxveen Prot. Gem. Elburg - Ichthus-kerk 09.30 uur: dienst 19.00 uur: ds C.W. Smit, Kampen Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. de Bruin 18.00 uur: ds J. de Bruin Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br B. van Weeghel, Nun-speet 14.00 uur: br Chr. Doornweerd, ‘t Harde 17.00 uur: br Chr. Doornweerd, ’t Harde Leger des Heils 9.45 uur: dienstLuctor et Emergo (‘t Huiken) 9.45 uur: John KramerR.K. kerk (Agnietencentrum

Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomstVergadering van Gelovigen (Ichthuskerk) 12.00 uur: ere-dienst, 13.30 uur woordbe-diening

‘T HARDEN.H. Kerk 9.30 uur: ds D. Dekker 18.30 uur: dr T.E. van Spanje Prot. Gem. ‘t Harde 9.30 uur: ds M. van Doorne Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds G.J. Slotman, Zwolle 16.30 uur: ds W. van Wijk, Deventer Knobbelgem. (MFC Aper-loo) Oecumenische dienst 10.00 uur: ds J. Enderlé, Har-derwijk EC De Fontein (MFC Aper-loo) 14.00 uur: dienst HATTEMERBROEKN.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds J. van Gelderop, Vaassen R.K. Kerk 9.00 uur: eucha-ristievieringKAMPERVEENGeref. Kerk 9.30 uur: ds J.L. Posthumus, Urk NOORDEINDEN.H. kerk 10.00 uur: ds J.N. Zuijderduijn 14.30 uur: ds J.A. van den bergm Oud-dorp OLDEBROEKNed. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds W.H. Th. Moehn, Hilversum 14.30 uur: ds J.C. de Groot, Dordrecht Maranathakerk (‘t Loo) 9.30 uur: ds A. de Lange, Dor-

drecht 14.30 uur: ds C.G. Visser, Rijssen Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 uur: ds M. van Reenen, Oldebroek 14.30 uur: ds M. van Reenen, Oldebroek Geref. Kerk 9.30 uur: ds G. van Zanden, Pesse 19.00 uur: ds J. Griffi oen, Nieuw-leusen Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: ds D.C. Flap-perOud Geref. Gem. Ned. (Re-hoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: samenkomst 19.00 uur: John Kramer Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds K. van Velzen 19.00 uur: br M. Penning OOSTERWOLDEN.H. kerk 9.30 uur: ds B. van Leeuwen, Valburg-Homoet 14.30 uur: ds J.N. Zuijder-duijn Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 uur: kand G.J. Noordermeer, Katwijk aan Zee 15.00 uur: dienst

WEZEP N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds C. van de Worp 14.30 uur: ds W. Westland, Ridderkerk N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds S.A. van de Veer, Arnhem 19.00 uur: dhr C.J. Kolijn, Wezep N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.C. Oosterwijk 19.00 uur: ds S.J. Dingemanse, Maarn Geref. Kruiskerk 9.30 uur: dr T.J.S. van Staalduine 16.30 uur: jeugddienst Ned. Geref. Kerk 9.30 uur: F. van Deursen, Voorthuizen

16.30 uur: J. Winter Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: ds J.H.F. Schaef-fer, Kampen 16.30 uur: ds R. Meijer, Hasselt Herst. Herv. Gem. Reg. Wa-penveld-Wezep 9.30 uur: ds H.J. van Marle 14.30 uur: ds C.M. Buijs

Woensdag 28 oktoberOLDEBROEK Maranathakerk (‘t Loo) 19.30 uur: dr M.J. Kater (Her-vormingsdienst)

Zaterdag 31 oktoberKAMPERVEENGeref. Kerk 19.30 uur: dienst Hervormde Kerk

Medische diensten24 en 25 oktoberHUISARTSEN‘t Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Olde-broek en HattemVoor dringende en spoed-eisende gevallen: Huisart-senpost Zwolle, tel. 0900-3336333.TANDARTSENElburg, ‘t Harde en Olde-broekRaadpleeg het antwoordap-paraat van jouw eigen tand-arts.APOTHEKENDoornspijk, Elburg, ‘t Harde, Oldebroek en WezepRaadpleeg voor openingstij-den het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.Voor spoedeisende medi-catie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

Kerk- en medische diensten

Amateurnatuurfotografe Jannine Kroeze uit Doornspijk legt elke week een bijzonder natuurmoment vast. “Afgelopen week een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen in leystad, waar groepen Konikspaarden nogal aan het vechten waren. Mijn vriendin en ik moesten meerdere malen dekking zoeken, omdat de paarden wel heel erg aggressief waren. Heel indrukwekkend om dit van zo dichtbij te mogen aanschouwen.” foto: Jannine Kroeze

Indrukwekkend

Alzheimer Trefpunt Nunspeet start het nieuwe seizoen met twee nieuwe gespreksleiders. Huisarts Johan Scholtens en oud directeur van Zorgcentrum Ittmannshof Arie Bal gaan de maandelijkse bijeenkomsten in goede banen leiden. Zij interviewen deskundigen op het gebied van dementie en aanverwante onderwerpen en beantwoorden vragen van de bezoekers.

NuNspeet - Johan Scholtens is al enkele malen als des-kundige te gast geweest op de bijeenkomsten van het Trefpunt. Nu zit hij aan de andere kant van de tafel als interviewer. “Ik vind de bij-eenkomsten nuttig, vooral nu het aantal mensen met dementie groeit. Alzheimer Trefpunt Nunspeet is een vertrouwde en veilige ont-moetingsplaats voor men-sen met dementie, mantel-zorgers, familie, vrienden en belangstellenden” zegt hij. “De bijeenkomsten zijn gratis, vrijblijvend en aan-melden is niet nodig. Toch is het voor sommigen moei-lijk om er naar toe te gaan. Ze erkennen daarmee dat er

iets loos is. Nog moeilijker is het om hulp te vragen. Als ze eenmaal de stap hebben gezet, merken ze dat het niet eng is. Het Trefpunt ver-schaft veel informatie, biedt praktische handvatten en steunt lotgenoten.”Arie Bal vertelt dat hij niet uit de medische wereld

komt, maar uit de hoek van welzijn. “Voor mij is het vooral belangrijk om het de mensen naar de zin te ma-ken. Het stoort mij wel eens dat er vaak óver mensen wordt gesproken in plaats van mét mensen. Hoewel het goed is dat er aandacht voor de medische aspecten is, moet er volgens mij meer aandacht komen voor de sociale aspecten.” Arie Bal wijst erop dat mensen met dementie verreweg de lang-ste periode gewoon thuis wonen. Dat vraagt veel van mensen met dementie én van hun naasten. Verwach-tingen moeten worden bij-gesteld. Overbelasting ligt op de loer.“In mijn werkzame leven heb ik te maken gehad met mensen met dementie en hun naasten. We kunnen veel van elkaar leren, dus ik wil de uitwisseling van informatie bevorderen. Ook

wil ik mensen bewust ma-ken van het feit dat ze er niet alleen voor staan. Praat over je problemen. Het is nergens voor nodig om je te scha-men.”Op de bijeenkomsten wor-den onderwerpen behandeld als gedragsveranderingen, de gevolgen voor mantel-zorgers, hoe je toch kunt ge-

nieten van verjaardagen en vakanties. In het Trefpunt wordt vooral gekeken naar wat er nog wél kan in plaats van wat er niet meer kan. Bezoekers komen ook om met elkaar te praten. Voor meer informatie: Sas-kia de Jonge, 06-22921565, [email protected]

“Alzheimer Trefpunt is vooral nuttig”

Johan Scholtens (l) en Arie Bal gaan aan de slag als de nieuwe gespreksleiders van Alzheimer Trefount Nunspeet. Foto Yvonne Krol

mensen bewust maken van het feit dat ze er niet alleen voor staan

De eerstvolgende bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Nunspeet is op maandag 26 oktober in Veluvine, zaal SWON, F.A. Molijnlaan 186 in Nun-speet. Het programma duurt van 19.30 - 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het onderwerp van deze bijeenkomst is ‘Veranderingen in de zorg’. Wat heeft u gemerkt van de veranderingen? Is er een gesprek geweest met de gemeente? En wat vindt u van de veranderingen; wat gaat goed en wat gaat niet goed?

Page 46: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 20 oktober 2015 · 46

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar en ik zoek contact met een leuke man. Ik ben span-nend om te zien. Wil jij met mij afspreken? Reageer nu. 0906-10.10.162 Box:580831

Ik ben op zoek naar een leuke man om mee te stap-pen, uit eten mee te gaan en nog veel meer Mijn naam is Lilianne. Bel je? X 0906-10.10.162 Box:412906

Hoi ik ben Diana en ik kom uit Gelderland. Ik heb huis-dieren en zoek iemand voor een leuk gesprek. Spreekt dit je aan? Bel me. 0906-10.10.162 Box:543370

Ik ben Pam een blonde vrouw van 29 jaar ik ben ondeugend en zie er goed uit. Ik ben single moeder en wil een date. Jij ook? X 0906-10.10.162 Box:541726

Ik ben Camille een leuke vrouw van 69 jaar uit De-venter en op zoek naar een serieuze relatie. Zullen we iets gaan drinken samen? Laat wat van je horen. Gr. 0906-10.10.162 Box:433457

Mijn naam is Maria, ik ben 41 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve man tussen de 40 en 50 jaar voor vriend-schap. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:566728

Hoi met Carla 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man en als het klikt mis-schien meer. Lijkt het je wat? Reageer op mijn box. 0906-10.10.162 Box:986659

Hey ik ben Inge 36 jaar en ik ben op zoek naar een leuke en spontane man. Ik zie er goed uit en ben heel lief. Wil je meer weten? Bel 0906-10.10.162 Box:502622

EINDHOVEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

MIEP Box: 8025Als medium en lichtdrager help ik u op elk gebied van het le-ven. Op verzoek gebruik ik de Tarot of Pendel. Ik help u graag.

Bel 0909-1447 Box: 8025

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Woonruimte AanbodTijdelijk te huur (nov.-mei)ingerichte BUNGALOWSmet gratis wifi op Bungalow-park Het Verscholen Dorp,Harderwijk. Tel. 0341-820227www.verscholendorp.com

Te huur bungalows/chalets,Jaberco BVNunspeet 06 - 53150478

Te huur: NUNSPEET, grotebijna vrijstaande woning na-bij centrum. 3x slpk., 2xbadk., riante tuin. Alles zeernetjes! € 850,- pmnd. [email protected]

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

SLOOP Auto´s Te koopgevraagd. Apk afkeur geenbezwaar. Contant geld en

een Rdw Vrijwaring. U beltwij komen 06-46015152

Alle soorten auto´s te koopgevr. RDW Erkend Contantgeld en een vrijwaring. U

Belt wij komen 06-46015152

Bromfi etsen & ScootersGezocht: oude MOTORFIETS(van 1960 - 1980) hoeft niette lopen. Inl. 0578 - 573857.

Werk & Inkomen

CommercieelTraverse (subsidieadvies) zoekt

ervaren TOPVERKOPERSi.b.v. auto. Basisloon € 2400,- Hoge provisies en onkosten-

vergoeding. B2B en Direct Sales ervaring is gewenst !Tel.: 030-7890050. Mail: [email protected]

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Vrijdag 16 oktober Voorafgaand aan de Elburger Blues route lekker dineren met live blues muziek? Reserveer snel!

U kunt deze muzikale avond ook voor ons “Onbeperkt genieten” concept kiezen.*

De zondagen 18 & 25 oktober én 1 & 8 november

Van 16.00 tot 18.00 uur Poppentheater Peterselie, deelnemer van SBS6 Popstar, voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Reserveer en geniet van een hapje, drankje en live entertainment!

V.a. donderdag 1 oktober kunt u bij ons van woensdag t/m vrijdag “Onbeperkt genieten”.

Keuze uit ruim 30 gerechten. Kom met je vrienden, familie of sportclub!*

voor ¤ 24,95

Vrijdag 11 & zaterdag 12 december Kerst in de Vesting zal weer plaatsvinden. U

kunt nu al uw tafel reserveren voor dit grootste evenement bij ’t Boothuis. Wat dacht u van een

diner op vrijdag of een lunch op zaterdag?

Zaterdag 26 december Kom op tweede Kerstdag bij ’t Boothuis lekker

genieten van een heerlijk 4-gangen diner.

Eerste kerstdag gesloten

Vanaf maandag 28 december t/m 5 januari zijn wij gesloten.

Zaterdag 14 novemberDe Sinterklaasintocht begint in de haven

van Elburg om 18.00 uur. Vooraf nog even een hapje eten? Dat kan met de Sinterklaas smultafel bij ’t Boothuis. Reserveer op tijd!

Restaurant ’t Boothuis heeft een nieuwe kaart.Laat u verrassen door onze nieuwe gerechten.

Kom u ook lekker genieten?

* Fee

stdag

en e

n ev

enem

ente

n uit

geslo

ten.

U ku

nt in

3 ro

ndes

, 2 g

erec

hten

per

rond

e uit

kieze

n.

AGENDA2015

Reserveren?0525-690054 - www.tboothuis.nl

RESTAURANT

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 47: Huis aan Huis Veluwe week43

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis Elburg/Oldebroek · dinsdag 20 oktober 2015 · 47

Afscheid van de Parel‘t Harde - Het was onlangs groot feest op basisschool de Parel. Juf Willy van Hoorn en meester Johan Tammeling namen die dag afscheid. Meester Johan is inmiddels directeur bestuurder van de Meent en juf Willy kan gaan genieten van haar welver-diende pensioen. Op ludieke wijze werden ze door alle leerlingen en leerkrachten van huis op-

gehaald. Op het schoolplein lag de roze loper voor hen klaar, werden de cadeaus overhandigd en werd het speciaal voor deze gelegen-heid gecomponeerde lied gezongen. Vervolgens ver-zorgde iedere groep een onderdeel van het dagpro-gramma. Na de goed bezochte recep-tie werd de dag in bijzijn van familie en collega’s af-gesloten met een etentje.

Juf Willy van Hoorn en meester Johan Tammeling hebben afscheid genomen van basisschool de Parel in ‘t Harde. eigen foto

Investeren in sociaal domein elburg - Het college stelt de raad voor om fors te investe-ren in veranderingen in het sociaal domein en om het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein te behandelen. Wet-houder Willem Krooneman: “Dit plan zorgt voor een meer integrale aanpak van de veranderingen. We halen zoveel mogelijk de schotten tussen de regelingen weg,

zonder nieuwe te plaatsen. Om het veranderingsproces te stimuleren vragen we de raad om voor de komende twee jaar 200.000 euro ter beschikking te stellen. Het voorstel is om hiervoor de reserve sociaal domein aan te spreken.” Het is de ver-wachting dat de raad het Beleidsplan Sociaal Domein bespreekt op 23 november.

Hoogste punt bereikt van Scola Van Kinsbergendoor José Oosthoek

elburg - Leerlingen van basisschool Admiraal van Kinsbergen en Daltonschool De Vrijheid keken toe hoe wethouder Jan Polinder een acht meter hoge opblaasbare champagnefles ‘ontkurkte’, waardoor 500 ballonnen het luchtruim kozen. Hiermee werd het hoogste punt van de multifunctionele Scola Van Kinsbergen gevierd. Op 1 januari 2016 wordt Scola Van Kinsbergen opgeleverd, hiermee is de tweede fase van project Rehoboth afge-rond. “De verhuizing van

de Van Kinsbergen staat gepland voor eind januari”, aldus Polinder. “Scola Van Kinsbergen biedt plaats aan basisscholen Van Kinsber-gen en De Vrijheid, College Van Kinsbergen en Stichting Kindcentrum Elburg.” “De functies die de partijen wil-len bieden in de accommo-datie zijn onderwijs, opvang, ontwikkeling, dagarrange-menten en verschillende activiteiten, voor kinderen van nul tot zestien jaar”, al-dus een woordvoerder van SMT Bouw & Vastgoed, die het gebouw realiseert. “Het is een toekomstbestendige

omgeving die kinderen, leerlingen en docenten in-spireert en hun talenten tot ontplooiing laat komen.” Op de lokatie waar de Admiraal van Kinsbergen is gevestigd aan de Paterijstraat, wordt een appartementengebouw gerealiseerd. “Momenteel is hierover nog geen dui-delijkheid te geven”, aldus Polinder. “AM Wonen en Van Gelder zijn aan het ont-wikkelen. Over wat er met het schoolgebouw van De Vrijheid gaat gebeuren, zijn nog geen concrete plannen, daar wordt binnenkort over gesproken.”

SMT Bouw & Vastgoed: “Het is een toekomstbestendige omgeving die kinderen, leerlingen en docenten inspireert en hun talenten tot ontplooiing laat komen.” foto: José Oosthoek

Eerste steen ijkpunt Herinrichting Havendoor José Oosthoek

elburg - Het plaatsen van de ‘eerste steen’ van het nieu-we havenkantoor werd een feestelijk moment en voor wethouder Rien Boukema een bijzonder moment. “Het is een beetje raar om te spre-ken van de eerste steen als je ziet hoeveel hier al gebouwd is”, aldus Boukema. “Toch is het een bijzonder moment. Het is een ijkpunt in het pro-ject Herinrichting Haven.”

“Het nieuwe havenkantoor, de Meeuw, hebben we zien groeien en groeien en er ver-rijst hier een prachtig nieuw gebouw”, vervolgt Boukema. “Mooi dat het wordt ge-bouwd door een lokale aan-nemer. De start van de aan-leg van de parkeerplaats de Oude Vos eerder dit jaar was ook zo’n bijzonder moment en thans wordt gewerkt aan de parkeerplaats aan de ha-ven, het project Herinrich-ting Havengebied is volop in beweging. Aan de beoorde-ling van de ontwerpen van het nieuwe havenkantoor heb ik meegedaan en hoewel we via social media veel re-acties hebben kunnen zien als ‘waarom zo’n strak ge-bouw bij de oude vesting?’, is naar mijn mening en ge-lukkig ook volgens vele an-deren, deze entree van de haven, ook vanuit de polder, juist heel mooi. Mede moge-lijk gemaakt door de 350.000

euro vanuit de provincie Gelderland, die mede finan-ciert aan het havengebied. Wat betreft de plannen voor de Havenvisie, daar zijn we nog niet uit. Wordt het een grote uitbreiding of een klei-ne of zelfs geen uitbreiding?

Begin 2016 is daar uitsluit-sel over.”

Het winnende ontwerp van het havenkantoor de Meeuw, is ontworpen door projectarchitect Sara van Popta van 19 Het Atelier uit

Zwolle. “Het programma van eisen was kort”, aldus Edwin Kampman van 19 Het Atelier. “Als architect kun je daar dus veel in kwijt. Sara heeft gekozen voor de meeuw, immers altijd aan-wezig in een haven. Om-dat het gebouw valt onder duurzaam bouwen, werd een groot dak aangebracht, voor veel zonnepanelen. De meeuw hangt scheef, het dak georiënteerd op de zon. Vanaf de ingang van de ha-ven is het dak hoger, net als de gevel waarop in grote let-ters ‘Elburg’ komt te staan.”

“Het is een beetje raar om te spreken van de eerste steen als je ziet hoeveel hier al gebouwd is”, aldus Rien Boukema (links), die samen met Wim Prins de eerste steen legt. foto: José Oosthoek

Uitdaging“De bouw verloopt precies volgens planning”, aldus Mi-chiel Achter de Molen namens Prins Bouw. “We hadden een rappe start en opleveren vóór Kerst is een uitdaging, maar tot nu toe gaat het goed. Deze week starten we met de staalconstructie van het kantoor, dan wordt de vorm van de meeuw zichtbaar.”

Stadsgedichtelburg - Stadsdichter Ewoud Gosker dichtte ditmaal over de Raad der Beroerten. Op woens-dag 7 oktober verzorgde Arent toe Boecop in ‘t Gruithuis een lezing over de Beeldenstorm en de Raad der Beroerten.

‘k Was deze week weer even eeuwenoud.Het Gruithuis was gevuld tot aan de nok;er gaan veel makke scha-pen in dat hoken dat is leuk voor wie er lezing houdt.

Dit keer een knappe bol van nog geen dertigdie ons voorging in de verleden tijden schijnbaar alles wist van haat en nijdin ’t rampjaar vijftien-honderd zesenzestig.

Ik kende alle namen nog van school:Karel de Vijfde en zijn zoon in Spanje,Egmond en Hoorne en die van Oranje, “Het zijn maar geuzen”, dat beroemd parool.

Maar toen de Beelden-storm voorbijkwam in ’t verhaal,brak het geweld pas echt los in de straten,op ónze kansel klommen magistraten,in ónze kerk gebeurde het allemaal.

Ik hoorde stemmen joelen om de hoek,Ik meende vrouwen zacht te horen zuchten.Ik zag met eigen ogen hoe ze vluchttenvoor Alva’s Bloedraad en zijn onderzoek.

Het was mijn buurman die zijn woede koeldeop hooghartige beelden die geen troostboden bij armoe, pest of stervend kroost.‘k Wist deze week weer even hoe dat voelde.

echtscheiding NuNSpeet - Voor inwo-ners van de Veluwe start Humanitas in november met het project ‘Verder na echtscheiding’. Het is een lotgenotengroep voor wie na een scheiding samen met anderen wil terug-kijken op wat er allemaal gebeurd is om daar ster-ker uit te komen. Alleen verder gaan na een schei-ding valt soms zwaar. Om jou over dit project te informeren en met elkaar en met de begeleiders Johan en Gery kennis te maken ben je welkom op zaterdag 31 oktober in café-restaurant Joris (vlakbij station Nunspeet) tussen 14.00 en 16.00 uur. Heb je belangstel-ling voor deze middag? Wil je dit dan uiterlijk 29 oktober laten weten aan de projectleider Johan Bleeker via 0341-416 991 of [email protected]. Meer info: www.huma-nitas.nl.

Wecycle-inleveractie

elburg - De gemeente El-burg doet mee aan de We-cycle-inleveractie voor af-gedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) in de milieustraat van Van Werven. Inwoners die e-waste inleveren kun-nen punten sparen. Hier-mee maakt de Voedselbank kans op een sponsorcheque van 1.000 euro van Wecycle én maken de inleveraars kans op prijzen. Inwoners verdienen punten als zij in de milieustraat e-waste inleveren. Als zij in de mi-lieustraat zijn, kunnen zij ter plekke op hun smartp-hone naar de actiesite om in te checken. Via GPS wordt herkend of de inwoner echt in de milieustraat is. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner win-nen een sponsorcheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. In Elburg is dat de Voedselbank. De actie loopt tot en met 31 decem-ber. Doel van de inleverac-tie is om het inleveren van vooral kleine elektrische ap-paraten en spaarlampen in de milieustraat te stimule-ren. Deze producten worden nog vaak vergeten bij het bezoek aan de milieustraat. Alle inwoners kunnen ook meedoen aan het tevreden-heidonderzoek over de lo-kale milieustraat. Hiermee verdubbelen de deelnemers aan de inleveractie direct hun punten voor het goede doel. De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle.

gemeeNte KORT NIEUWS

Page 48: Huis aan Huis Veluwe week43

WOENSDAG

21OKTOBER

DONDERDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

23OKTOBER

DONDERDAG

29OKTOBER

ZATERDAG

24OKTOBER

VRIJDAG

30OKTOBER

WOENSDAG

28OKTOBER

ZATERDAG

31OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

De frissewind doorde prijzen!

ZATERDAG

31OKTOBER

Feestelijke heropening

In 1995 werd de showroom van Ardi Keukensen Sanitair geopend in Sint Annaland. Nu, na 20jaar, is de showroomcompleet vernieuwd enfeestelijk heropend. Deandere vestigingen heb-ben meegelift op dezevernieuwingen, en heb-ben weer het nieuwstevan het nieuwste in huis.

Deze feestelijke heropening vieren we tijdensdeze actieweken in al onze vestigingen met spec-taculaire heropeningsacties.Welkom!

Vernieuwdeshowroom

< 80 cm >

Voorzien van solide ladenKrasvaste keramische wastafelMet design lamp en spiegel

___________________________

790,-

Leverbaarin 4 trendkleuren!

Compleet inclusief:+ kookplaatuitsparing+ kraangat+ geïntegreerde spoelbak

NU: 171,- p.m.

Partijvoordeelcomposiet werkblad

Royale landelijke hoekkeukenMet authentieke details

Compleet met actie apparatuur

___________________________

5120,-

10 jaar garantieop onze eigenmontage!Thijs . Thijs

Voordeel+ Nieuwe modellen+ Werkblad actie+ Extra voordeel

op apparatuurProfiteer nu!

5460,-

Eigenmontageteams

+

ARMA KEUKENS EN SANITAIR GALVANIWEG 22, 8071 SC NUNSPEET T (0341) 261174 W WWW.ARMAKEUKENS.NL

Nu in de showroomnog meer acties!