humane wetenschappen 2010-2011

Download Humane wetenschappen 2010-2011

Post on 29-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Humane wetenschappen (Leertraject 1) –Je bent 14-15 jaar –Je hebt al informatie gekregen over de studierichting Humane wetenschappen –Is deze studierichting iets voor jou? 2011-05-23 2

TRANSCRIPT

 • Humane wetenschappen

  (Leertraject 1)

 • Humane wetenschappen

  Je bent 14-15 jaar

  Je hebt al informatie gekregen over de studierichting Humane wetenschappen

  Is deze studierichting iets voor jou?

  2011-05-23 2

 • Humane wetenschappen

  JA, als: je meer wil weten over mens en samenleving

  je studeren ziet als een uitdaging

  je voldoende abstractievermogen hebt

  je inzicht wil krijgen in de mens en in de wereld

  (verbanden ontdekken, kritische vragen leren stellen)

  je geleidelijk persoonlijke standpunten wil leren innemen

  je niet klakkeloos herkauwt, je kritisch bent en je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces

  2011-05-23 3

 • Humane wetenschappen

  NEE, als

  je de richting kiest omwille van je vrienden

  je denkt dat het hier vanzelf zal gaan

  2011-05-23 4

 • Humane wetenschappen

  Humane wetenschappen: is een volwaardige ASO-studierichting

  27 uur gemeenschappelijk met de andere ASO-studierichtingen

  5 uur specifiek (gedrags- en cultuurwetenschappen)

  bereidt je voor om later verder te studeren aan universiteit en hogeschool

  De lessentabellen bevatten: algemeen vormende vakken

  specifieke vakken

  2011-05-23 5

 • Humane wetenschappen

  Tweede graad (1ste en 2de

  jaar)

  Godsdienst 2/2

  Lichamelijke opvoeding 2/2

  Nederlands 4/4

  Frans 4/4

  Engels 3/2

  Duits 0/1

  Wiskunde 4/4

  Aardrijkskunde 1/1

  Geschiedenis 2/2

  Informatica 1/1

  Muzikale opvoeding 0/1

  2011-05-23 6

 • Humane wetenschappen

  Tweede graad (1ste en 2de

  jaar)

  Plastische opvoeding 1/0

  Fysica 1/1

  Chemie 1/1

  Biologie 1/1

  Gedragswetenschappen 3/3

  Cultuurwetenschappen 2/2

  TOTAAL 32

  2011-05-23 7

 • Humane wetenschappen

  Wetenschappen onderzoek

  2011-05-23 8

  Stappen in het onderzoek

  2de graad 3de graad

  orinteren Opgelegde onderzoeksvraag Eigen onderzoeksvraag

  voorbereiden Sterk begeleid : maken van een onderzoeksplan

  Zelfstandig : Maken van een onderzoeksplan

  uitvoeren Verwerven van informatie via interview, observatie en zeerbeknopt literatuuronderzoek

  Verwerven van informatie via zelf opgestelde enqute

  verwerken Sterk geleid : het verwerken van informatie tot een verslag

  Zelfstandig groepswerk : verwerken van info, opstellen van codeboek en invoeren van datamatrix in exell , interpreteren van gegevens

  rapporteren Zowel mondeling als schriftelijke rapportering

  Powerpointpresentatie en schriftelijk eindrapport

  Reflecteren en bijsturen

  Zelf- en peerevaluatie Zelf-en peerevaluatie

 • Humane wetenschappen

  Cultuurwetenschappen

  Cultuurverschijnselen in de brede betekenis van het woord

  Hoe drukt de mens zich uit en organiseert hij het samenleven op het gebied van: economie recht politiek media kunst filosofie

  2011-05-23 9

 • 2011-05-2310

  Humane wetenschappen

  Cultuurwetenschappen 3de jaar

  Kennis

  wat is cultuur?

  culturen en subculturen

  verwachtingspatronen

  communicatiemiddelen

  reclame

  Vaardigheden

  onderzoeksvaardigheden: jongenculturen in de jaren .

  2011-05-23 10

 • Humane wetenschappen

  Cultuurwetenschappen 4de jaar

  Kennis Op verkenning in de maatschappij Its the economy, stupid Een ecologisch verantwoorde samenleving Solidair tegen armoede Omgaan met kunst

  Vaardigheden Onderzoeksvaardigheden: profiel van een vereniging

  2011-05-23 11

 • Humane wetenschappen

  Cultuurwetenschappen 5de jaar

  Media en samenleving Denken over:

  mens en maatschappij wetenschap en techniek goed en kwaad Filosofie

  Cultuurwetenschappen 6de jaar

  Politiek Socio-economisch Recht en rechtspraak Kunst en maatschappij

  2011-05-23 12

 • Humane wetenschappen

  Gedragswetenschappen

  Bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving

  Hulpwetenschappen zijn:

  psychologie

  sociologie

  antropologie

  2011-05-23 13

 • Humane wetenschappen

  Gedragswetenschappen 3de jaar

  Het kind in de samenleving De ontwikkeling van de mens

  (geboorte dood) Mensen met een handicap Rechten van het kind Onderzoeksvaardigheden

  2011-05-23 14

 • Humane wetenschappen

  Gedragswetenschappen 4de jaar

  Welke factoren bepalen mijn gedrag?

  Relaties

  Individu en organisaties

  Onderzoeksvaardigheden

  2011-05-23 15

 • Humane wetenschappen

  Gedragswetenschappen 5de jaar

  Zichzelf worden en zichzelf zijn

  Zelfkennis: wetenschappelijk en voorwetenschappelijk

  Afwijkend gedrag

  Onderzoeksvaardigheden

  2011-05-23 16

 • Humane wetenschappen

  Gedragswetenschappen 6de jaar

  Met verschillen samenleven (armoede, )

  Diversiteit kan leiden tot conflicten

  2011-05-23 17

 • Humane wetenschappen

  Wie kiest voor humane wetenschappen, kiest voor actieve werkvormen - vaak in groepjes en ondersteund met ICT

  Casestudies

  Presentaties

  Docus met toepassingsopdrachten

  Veldonderzoek

  Sterke nadruk op beleving en proces

  Studiereizen

  2011-05-23 18

 • Humane wetenschappen

  Accenten in de 2de graad

  Vertrekpunt = de eigen ervarings- en leefwereld

  Leren observeren, beschrijven en structureren, ontdekken van relaties en verbanden

  Gebruik maken van de geigende begrippen en denkkaders uit de verschillende disciplines

  De leerlingen doen onderzoek aan de hand van duidelijk afgebakende opdrachten.

  2011-05-23 19

 • Humane wetenschappen

  Accenten in de 3de graad

  Begrippen en structuren uit de tweede graad worden uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd

  Er worden overkoepelende theorien en modellen gebruikt en aangereikt

  De leerlingen doen onderzoek aan de hand van open opdrachten.

  2011-05-23 20

 • Humane wetenschappenVrije ruimte

 • 2011-05-2322

  Humane wetenschappen

  Projecten in het 5de jaar: gedragswetenschappen

  Bureauonderzoek: schizofrenie

  Samenstellen van een enqute, afname, verwerking en analyse van resultaten, rapportering

  2011-05-23 22

 • 2011-05-2323

  Humane wetenschappen

  Projecten in het 6de jaar: cultuurwetenschappen

  - Politiek: Vlaamse en Waalse partijen

  - Kunsthistorisch onderzoek: de creatieve mens als toeschouwer, als kunstwetenschapper, als schrijver en als schilder

  2011-05-23 23

 • Vlaamse en Waalse POLITIEK

  Vlaamse partijen

  Waalse partijen

  Regio

  Ideologie

  Personen

  Actualiteit

  Belgische politieke werking

  In het Frans

  2011-05-23 24

 • Uitgangspunten

  2011-05-23 25

 • Rubens: Een genie aan het werk

  Als laatstejaars student Humane wetenschappen, een creatieveling aan het werk als:

  Toeschouwer

  Kunstwetenschapper

  Schrijver

  Schilder

  2011-05-23 26

 • Rubens: Van proces naar product

  2011-05-23 27

 • Humane wetenschappen

  Wat na de 3de graad ASO?

  Professionele bacheloropleidingen Lerarenopleiding Orthopedagogie Toegepaste psychologie Sociaal werk Communicatiemanagement Office management

  2011-05-23 28

 • Humane wetenschappen

  Academische bachelor- en masteropleidingen

  Psychologie en pedagogische wetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Sociale en culturele antropologie Rechten Criminologische wetenschappen Communicatiewetenschappen Taal- en letterkunde Geschiedenis Kunstwetenschappen en archeologie Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Wijsbegeerte

  2011-05-23 29

 • Belangrijk

  Kies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse

  2011-05-23 30

 • Inschrijvingen?

  Speciale inschrijvingsdagen:

  1, 4 en 5 juli (9 12 uur en 14 18 uur)

  Gewone inschrijvingsdagen:

  alle werkdagen van 6 juli t.e.m. 8 juli envan 16 augustus t.e.m. 31 augustus(10 12 uur en 17 19 uur)

  2011-05-23 31

 • Website van onze school

  www.augustinus-bree.be

  Hier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.