hướng dẫn sử dụng phần mềm seo ninja- phần mềm ninja

44
Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA 1 I. CONTENT PRO .............................................................................................................................. 3 1.Chức năng chính : ......................................................................................................... 3 2.Hướng dn ..................................................................................................................... 3 2.1. Son tho ni dung ................................................................................................ 4 2.2. Danh sách bài viết. ................................................................................................. 4 2.3. Tìm ni dung theo tkhóa..................................................................................... 5 2.4. Ly ni dung ca 1 website ................................................................................... 6 II.Qun lý Blogger Blogspot. ........................................................................................................ 9 1. Hướng dn To Blogger Blogspot. ........................................................................... 9 2. Hướng dn qun lý Blogger Blogspot hiu qu...................................................... 10 2.1. Đăng bài viết ........................................................................................................ 12 2.2. Sa bài viết Blogger. ........................................................................................... 15 2.3. Xóa bài viết Blogger ............................................................................................ 16 2.4. Kinh nghim : ...................................................................................................... 17 2.5. Cu hình tkhóa. ................................................................................................. 18 3. Tính năng Seo Smartlink ............................................................................................ 19 4. Tính năng Random keyword trong bài viết. .............................................................. 19 5. Đăng bài theo file .txt. ................................................................................................ 20 III. Hướng dn qun lý blog wordpress. . ................................................................................. 21 1. Hướng dn to blog wordpress .................................................................................. 21 2 . Hướng dn qun lý Blog Wordpres hiu qu............................................................ 23 2.1. Thêm blog vào phn mm ................................................................................... 23

Upload: phanmemninja

Post on 27-May-2015

742 views

Category:

Social Media


3 download

DESCRIPTION

Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja, phần mềm quảng cáo ninja seo, đăng bài lên blogger bằng ninja seo www.phanmemninja.com

TRANSCRIPT

Page 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 1

I. CONTENT PRO .............................................................................................................................. 3

1.Chức năng chính : ......................................................................................................... 3

2.Hướng dẫn ..................................................................................................................... 3

2.1. Soạn thảo nội dung ................................................................................................ 4

2.2. Danh sách bài viết. ................................................................................................. 4

2.3. Tìm nội dung theo từ khóa. .................................................................................... 5

2.4. Lấy nội dung của 1 website ................................................................................... 6

II.Quản lý Blogger – Blogspot. ........................................................................................................ 9

1. Hướng dẫn Tạo Blogger – Blogspot. ........................................................................... 9

2. Hướng dẫn quản lý Blogger – Blogspot hiệu quả ...................................................... 10

2.1. Đăng bài viết ........................................................................................................ 12

2.2. Sửa bài viết Blogger. ........................................................................................... 15

2.3. Xóa bài viết Blogger ............................................................................................ 16

2.4. Kinh nghiệm : ...................................................................................................... 17

2.5. Cấu hình từ khóa. ................................................................................................. 18

3. Tính năng Seo Smartlink ............................................................................................ 19

4. Tính năng Random keyword trong bài viết. .............................................................. 19

5. Đăng bài theo file .txt. ................................................................................................ 20

III. Hướng dẫn quản lý blog wordpress. . ................................................................................. 21

1. Hướng dẫn tạo blog wordpress .................................................................................. 21

2 . Hướng dẫn quản lý Blog Wordpres hiệu quả. ........................................................... 23

2.1. Thêm blog vào phần mềm ................................................................................... 23

Page 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 2

2.2. Đăng bài viết vào Blog Wordpress. ..................................................................... 25

2.3. Xóa sửa bài viết đều tương tự Blogger. ............................................................... 25

IV. Leech nội dung RSS – Auto Post . .......................................................................................... 26

1.Leech nội dung RSS. ................................................................................................... 26

1.1. Cấu hình. .............................................................................................................. 26

1.2.Leech RSS bán tự động ........................................................................................ 30

2. Auto post Blog và Auto Leech RSS ........................................................................... 32

2.1. Cách cấu hình lịch đăng. ...................................................................................... 32

V. Hướng dẫn sử dụng chức năng SEO trên Group Facebook . ....................................... 34

1.Tìm và gia nhập nhóm theo từ khóa ............................................................................ 36

2. Gửi tin nhắn tới group facebook : .............................................................................. 36

3. Tạo sự kiện cho nhóm cũng tương tự : ...................................................................... 37

4. Kinh nghiệm : ............................................................................................................. 38

VI. Quản lý Blog Tumblr hiệu quả. . ............................................................................................ 39

1. Đăng kí tài khoản tubmlr. .............................................................................................................. 39

2. Tạo blog Tumblr............................................................................................................................... 39

2.1. Kinh nghiệm : .......................................................................................................... 40

2.2. Gửi bài viết lên Tumblr ........................................................................................... 42

VII. Tiện ích phần mềm. .................................................................................................................. 43

Page 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SEO NINJA

Giao diện chính của phần mềm SEO NINJA

CONTENT PRO

1. Chức năng chính :

- Content PRO giúp bạn dễ dàng soạn thảo nội dung để post lên website thay

vì bạn sử dụng Word . Với trình soạn thảo chuyên nghiệp bạn dễ dàng in đậm

, nghiêng , tạo các thẻ Heading cho bài viết.

- Tự động tìm kiếm nội dung theo từ khóa từ các nguồn trang báo lớn. SEO

NINJA sẽ cho bạn danh sách bài viết chất lượng bạn có thể tùy chỉnh bằng tay

hoặc tự động dành sách bài viết này.

- Lấy toàn bộ nội dung của 1 website bất kì bạn mong muốn.

- Tự động tạo bài viết cực độc.

Hướng dẫn

Page 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 4

Soạn thảo nội dung

- Bạn có thể soạn thảo nội dung và lưu lại bài viết theo đúng chuyên

mục và tình trạng (chưa duyệt , đã duyệt , đã post) của mình

- Bạn có thể sử dụng tính năng autospin . Phần mềm sẽ tự động thay

thế các từ đồng nghĩa trong bài viết của bạn.

- Tự động tạo nội dung : phần mềm sử dụng thuật toán riêng để tự

động tạo 1 bài viết gần với bài viết gốc

Danh sách bài viết.

Trong phần này sẽ liệt kê ra tất cả dành sách bài viết trong mỗi

chuyên mục. Danh sách này sẽ được tổng hợp từ : - bài viết bạn tự

soạn thảo , bài viết leech từ RSS , bài viết được tìm theo từ khóa ,

bài viết lấy từ 1 website bất kì.

Bạn có thể xóa , sửa bài viết theo nhu cầu của mình.

Page 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 5

Tìm nội dung theo từ khóa.

Bạn vào phần Content PRO -> Tab Tìm nội dung theo từ

khóa

- Điền từ khóa của bạn.

- Chọn trang báo bạn muốn lấy.

- Tùy chọn số trang quét từ 0 – 1 ( bạn có thể thay đổi.Nếu chọn nhiều

trang sẽ làm cho phần mềm quét lâu hơn.Mỗi lần bạn có thể quét số

trang 0 – 1 lần sau bạn có thể tăng lên số trang từ 2 -3…)

- Tạo nội dung mới : Nếu cần thiết bạn có thể sử dụng tính năng này

để được kết quả độc hơn.

- VD : Kết quả tìm kiếm với từ khóa: thời trang của báo Zing

Page 6: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 6

Lấy nội dung của 1 website

Bạn muốn lấy nội dung của 1 website bất kì sẽ dùng tính năn

Page 7: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 7

B1. Điền website bạn cần lấy

B2. Chọn phần từ lấy.

Bước này rất quan trọng.Bạn phải xác định rõ div bao quanh nội dung của website đó.

VD bạn muốn lấy nội dung website http://hocwordpress.com thì bạn hãy vào 1 bài chi

tiết của web và chọn div chứa nội dung của nó bằng cách nhấn F12 trên google

chrome -> chọn hình tìm kiếm như sau

Bạn chọn vùng nội dung đầu tiên. khi rê đến div article_content thì vùng sáng sẽ

tự động bao quanh nội dung chính ta xác định được nội dung cần lấy.

Page 8: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 8

Copy id="article_content" điền vào phần tử lấy.

B4. Chọn số trang quét tùy chọn từ 1 – 10 và sau đó bạn có thể nâng số trang này

lên.Sau khi quét xong bạn lưu tất cả bài viết theo đúng chuyên mục.

Page 9: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 9

Kết quả tìm kiếm cho website hocwordpress

Quản lý Blogger – Blogspot.

Với SEO NINJA bạn có thể dễ dàng quản lý hàng trăm blogger dễ dàng tiết kiệm

thời gian.

1. Hướng dẫn Tạo Blogger – Blogspot.

- B1 : Đầu tiên bạn đăng nhập vào http://www.blogger.com bằng tài khoản gmail.

- B2 : Nhấn nút tạo Blog mới và điền đầy đủ thông tin.

Bao gồm : tiêu đề , địa chỉ và chọn mẫu blog sau đó nhấn tạo Blog

Page 10: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 10

Kinh nghiệm :

- Với mỗi tài khoản gmail bạn nên tạo tối đa là 10 blog để hạn chế trường

hợp xóa blog hàng loạt ( ít khi xảy ra vì phần mềm có thuật toán để không bị xóa

blog tuy nhiên không phải là không có).

- Địa chỉ blog nên tạo bằng từ khóa ngắn , dài để có cơ hội lên top cao cho

website vệ tinh.

2. Hướng dẫn quản lý Blogger – Blogspot hiệu quả

- Chọn mục Blogger và sau đó thêm tài khoản gmail phần mềm sẽ tự động load danh

sách blog có trong email.

Page 11: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 11

Điền đầy đủ thông tin của Email

Chú ý một số vấn đề thường gặp khi bạn thêm xong Email mà vẫn không thấy blog

hiện ra.

- Do tài khoản của bạn chưa tạo blog : quay về phần 1 để xem cách tạo

blog.

- Tài khoản của bạn đăng nhập không chính xác : gõ vào notepad sau đó

copy password vào.

- Tài khoản Email của bạn bảo mật 2 lớp : bỏ chế độ bảo mật qua điện

thoại của Gmail.

Page 12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 12

Sau khi đăng nhập thành công bạn lưu Profile để lần sau không phải điền thông tin

đăng nhập nữa chỉ cần load file đã lưu lên.

Giao diện chính của quản lý blogger.

Đăng bài viết

- Để thêm bài viết bạn chọn blog tương ứng nháy chuột phải và chọn đăng bài

viết. Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút đăng bài . ( Bạn có thể giữ ctrl + chuột

để chọn nhiều blog cùng lúc )

Page 13: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 13

-

Page 14: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 14

Điền đầy đủ thông tin tiêu đề nội dung , tag để đăng bài. Bạn có thể vào mục danh

sách bài viết để chọn 1 bài đã lưu trong data theo chuyên mục click vào để đăng bài.

Page 15: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 15

Sửa bài viết Blogger.

- Chọn bài viết của blog cần sửa nháy chuột phải để sửa.

- Thay đổi thông tin và lưu lại

Page 16: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 16

Xóa bài viết Blogger

Chọn bài viết cần xóa và click chuột phải để xóa.

Page 17: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 17

Kinh nghiệm :

- Muốn đăng một lúc vào nhiều blog thì bạn kết hợp phím ctrl để chọn nhiều

blog và xuất bản.

- Trong trường hợp đăng nhiều bài viết cùng lúc nên sử dụng spin content để

tránh trùng lặp nội dung giữa các blog với nhau.

- Tạo thói quen thiết lập tùy chỉnh thời gian xuất hiện bài viết thay vì public

Now ( giúp google nhanh index hơn ).

- Tùy chỉnh giãn khoảng các giữa 2 bài viết khi đăng lên nhiều blog cùng lúc.

Chú ý muốn sử dụng chức năng này phải chỉnh thời gian hệ thống có dạng là

dd/mm/yyyy.

- Sau mỗi lần post bài lên blogger ping luôn bài viết cho nhanh index bằng

cách nhấn chuột phải vào tên bài viết và chọn ping

Page 18: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 18

Cấu hình từ khóa.

Chức năng cho phép bạn chèn từ khóa vào nội dung theo random keyword hoặc seo

smartlink ( tính năng này sẽ được giới thiệu phần sau.)

Page 19: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 19

Thêm từ khóa , link cần seo và chọn đúng nhóm chuyên mục ( Nhóm

này để quản lý link).

Tính năng Seo Smartlink

- Thay vì bạn muốn anchortext 1 từ khóa thủ công bằng cách bôi đen vào từ

khóa và chọn link , điền link cho từ khóa đó thì bạn có thể sử dụng tính năng

Seo Smartlink. Mỗi khi trong bài viết xuất hiện từ khóa nó sẽ tự động hiển thị

dưới dạng link.( từ khóa này bạn cấu hình trong mục cấu hình từ khóa phần

2.4 )

Tính năng Random keyword trong bài viết.

- Tính năng : Phần mềm tự động random 3 từ khóa ngẫu nhiên trong

chuyên mục của bạn.

- Cách dùng : Tích vào tính năng random keyword và chọn chuyên mục

cần random như hình dưới.

Page 20: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 20

Đăng bài theo file .txt.

- Bài viết của bạn lưu dưới dạng file txt theo cấu trúc. Dòng 1 là tiêu đề

, dòng 2 trở đi là nội dung.

Page 21: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 21

Chọn thư mục bạn lưu file txt.

Bạn có thể đăng tất cả bài viết hoặc đăng theo từng bài.

III. Hướng dẫn quản lý blog wordpress.

1. Hướng dẫn tạo blog wordpress

Với phần mềm SEO NINJA bạn có thể tạo blog wordpress nhanh chóng chỉ với 5

phút bạn có thẻ tạo hàng chục blog.

- Chọn tính năng tạo blog Wordpress.

- Điền đầy đủ thông tin như sau.

Tài khoản : tài khoản để login vào wordpress.com

Mật khẩu : bạn nên để mặc định hoặc phải đúng cấu trúc gồm chữ thường , kí tự

đặc biệt và số.

Email : Email của bạn. 1 email có thể tạo nhiều tài khoản.

Page 22: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 22

Xuất Danh sách đã thành công ra file TXT và sau đó import vào.

Đăng nhập vào Email của bạn để kích hoạt tài khoản :

Kinh nghiệm :

- Tên blog nên sử dụng từ khóa dài để có cơ hội lên top cao hơn.

Page 23: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 23

- Mỗi lần tạo 10 - 20 blog và dừng lại và đăng nhập email để kích hoạt

thiết lập tài khoản cho blog.

- Với mỗi blog mới nên sử dụng themes khác nhau để tạo hiệu quả tốt

nhất trong quá trình SEO.

2 . Hướng dẫn quản lý Blog Wordpres hiệu quả.

Phần mềm SEO NINJA cho phép bạn quản lý blog worpdress dễ dàng với các thao

tác đơn giản nhất.Giúp bạn tiết kiệm thời gian nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao

Giao diện chính của phần mềm quản lý Wordpress – SEO NINJA

2.1. Thêm blog vào phần mềm

- Click vào thêm blog và điền đầy đủ thông tin và nhấn F5 để load lại thông tin

Page 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 24

Page 25: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 25

Chú ý bạn có thể thêm website chạy bằng wordpress (có gắn tên miền) hoặc blog

wordpress miễn phí.

2.2. Đăng bài viết vào Blog Wordpress.

Tương tự như blogger đăng bài viết Wordpress bạn cũng lựa chọn blog cần đăng sau

đó chuột phải và chọn đăng bài viết.

Và điền đầy đủ thông tin của bài đăng.

2.3. Xóa sửa bài viết đều tương tự Blogger.

Kinh nghiệm :

- Sử dụng tính năng import blog để thêm danh sách blog nhanh chóng

từ file txt.

- Nếu đăng bài viết lên nhiều blog khác nhau nên sử dụng spin content

để tránh trùng lặp nội dung.

- Với những blog wordpress mới hạn chế đặt link trong 2 tuần đầu.

- Sử dụng tính năng giãn thời gian post bài giữa các bài viết (tương tự

như blogger).

- Tạo thói quen viết bài trên blog thết lập thời gian xuất bản trước khi

đăng bài viết.

Page 26: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 26

- Khi muốn đăng nhiều bài viết lên một blog nên Sử dụng tính năng

post nhiều bài bằng file txt với dòng đầu tiên trong file là tiêu đề ,

những dòng dưới cùng là nội dung.

IV. Leech nội dung RSS – Auto Post

Leech nội dung RSS.

Cấu hình.

- Bạn vào Blogger - > lấy nội dung từ RSS.

Form quản lý danh sách RSS của bạn

Thêm chuyên mục mới phù hợp với bạn. Chuột phải chọn thêm chuyên mục RSS.

Page 27: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 27

Chú ý chuyên mục này cũng là danh mục quản lý danh sách bài viết.

Sau khi thêm chuyên mục bạn thêm RSS con cho chuyên mục bài viết.

VD: Tôi muốn lấy RSS mục ẩm thực của website 24h với link sau.

http://www.24h.com.vn/upload/rss/amthuc.rss

Page 28: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 28

Chọn nhóm : Ẩm thực

Tên RSS : bạn tự đặt

Link RSS : http://www.24h.com.vn/upload/rss/amthuc.rss

Phần tử lấy : Div chứa nội dung cần lấy ở đây là id=”baiviet-container” . Xem thêm

phần Content PRO -> 2.4 lấy nội dung của 1 website để biết cách lấy phần tử này.

Phần tử xóa : bạn có thể bỏ qua bước này.

Sau khi thêm bạn kiểm tra lại cấu hình rss của bạn đã đúng chưa bằng cách chọn RSS

vừa thêm và click vào xem bài viết. Nếu bạn xem được chi tiết bài viết bạn đã thành

công cấu hình RSS. Xem hình sau rõ hơn

Page 29: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 29

Danh sách bài viết RSS của chuyên mục ẩm thực website : 24h.com.vn

Page 30: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 30

Bài viết chi tiết sẽ xuất hiện ở đây.

Kinh nghiệm :

- Bạn có thể thêm nhiều RSS của các website khác nhau.

- Chú ý phần tử cần lấy bước quan trọng nhất trong khi thiết lập RSS.

Leech RSS bán tự động

Chức năng này bạn sẽ phải mở phần mềm lên để leech bài viết theo RSS

cấu hình sẵn ở mục 1.1.

- Mở file NinjaAutoBlog.exe trong thư mục SEO NINJA của phần

mềm.

Page 31: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 31

-Để phần mềm tự leech tự động bài viết mới về trong data của mình.

Chú ý : Nếu bài viết đã lưu trước đó phần mềm sẽ không lưu thêm nữa tình trạng sẽ là

: bài viết đã tồn tại.

Page 32: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 32

2.. Auto post Blog và Auto Leech RSS

Chức năng này cho phép bạn hẹn giờ mở phần mềm SEO NINJA và tự động đăng bài

viết định sẵn lên các blog yêu thích của mình.Bạn không cần mở phần mềm lên SEO

NINJA tự động bật lên theo giờ bạn định sẵn. Đây cũng là một trong những tính năng

cao cấp của SEO NINJA chỉ cần hẹn giờ 1 lần bạn đã có bài viết theo đúng kế hoạch

lịch trình sẵn. Giúp quá trình SEO của bạn đơn giản và sớm có kết quả cao.

Cách cấu hình lịch đăng.

- Blogger : bạn đăng nhập vào Email và chọn blog muốn cấu hình lịch đăng.

Chọn thêm lịch Post.

Giao diện phần mềm sẽ ra như sau.

Page 33: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 33

B1. Chọn chuyên mục cần đăng

B2. Qua tab cấu hình lịch đăng và Chú ý các phần đóng khung

Page 34: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 34

- SEO Smartlink : từ khóa xuất hiện trong bài viết sẽ hiện thị dưới dạng

anchortext.

- Random keyword : Chèn ngẫu nhiên 3 từ khóa của chuyên mục bạn đã

chọn trong 1 bài.

- Auto Spin bài viết : Tự động spin lại các bài viết được post.

- Dịch từ Anh - > Việt : dịch lại các bài được post từ anh sang tiếng

việt. ( chỉ sử dụng cho nội dụng tiếng anh bạn muốn dịch sang tiếng

việt)

- Tự động đăng bài : 1 giờ . Cứ mỗi giờ hằng ngày phần mềm lại tự mở

lên leech bài sau đó tự động post bài lên blog.

- Chỉ post những bài :

+) Đã duyệt : bài nào bạn chuyển sang tình trang đã duyệt mới được post.

+) Chưa duyệt : Leech bài xong sẽ tự động post lên blog của bạn.

Sau đó lưu lại bài viết.

Cứ sau môi giờ phần mềm sẽ tự động mở file NinjaAutoBlog.exe để thực thi quá trình

tự động leech bài viết và tự động post.

Cấu hình cho wordpress cũng tương tự

V. Hướng dẫn sử dụng chức năng SEO trên Group Facebook

Phần mềm SEO NINJA cho phép bạn tự động tìm kiếm nhóm phù hợp với bạn, tự

động gia nhập vào nhóm , đăng tin và tạo sự kiện cho nhóm…

- Click vào Facebook trên phần mềm để sử dụng chức năng này.

Page 35: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 35

-Đăng nhập vào facebook bằng phần mềm để tiếp tục.

Trong lần đầu tiên sử dụng phần mềm sẽ yêu cầu bạn cấp quyền cho phép đăng bài

viết lên facebook và bạn phải đồng ý.

Chú ý : bảo mật tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng khi cấp quyền post bài.

Page 36: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 36

Tìm và gia nhập nhóm theo từ khóa

Gửi tin nhắn tới group facebook :

click vào danh sách group để lấy danh sách các

Page 37: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 37

nhóm bạn có thể post bài . Chọn group muốn đăng và điền đầy đủ thông tin cần

đăng bài viết.

Chú ý bạn muốn hình ảnh hiển thị trên facebook được to và rõ hơn hãy mở hình ảnh

sang tab mới trong trình duyệt sau đó mới copy link bài viết.

Tạo sự kiện cho nhóm cũng tương tự :

chọn nhóm cần tạo sự kiện và điền đầy đủ thông tin của sự kiện và nhấn nút bắt đầu

gửi.

Page 38: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 38

HÃY GIẬT TÍT MỘT CÁCH THÔNG MINH ĐỂ CÓ NGUỒN TRAFFIC

CỰC KHỦNG TỪ FACEBOOK.

Kinh nghiệm :

- Bạn phải đợi admin nhóm đồng ý mới có thể post bài viết.

- Tìm nhóm tương ứng với ngành của bạn.Sử dụng những keyword bạn

đang seo để tìm nhóm.

- Chọn nhóm có số lượng thành viên nhiều để gia nhập bằng cách sử

dụng tính năng lọc thành viên trước khi gia nhập.

- Nội dung tin nhắn gửi tới Facebook cần thật sự hữu ích cho đối tượng

để mang lại hiệu quả cao tránh dung phần mềm để SPAM group

facebook.

- Chọn đúng thời điểm để đăng bài viết lên nhóm để được nhiều thành

viên trong nhóm xem bài viết của bạn.

Page 39: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 39

VI. Quản lý Blog Tumblr hiệu quả.

Phần mềm SEO NINJA cho phép bạn tạo blog , đăng bài lên blog tumblr hiệu

quả nhanh chóng và tránh trùng lặp nội dung.

Đăng kí tài khoản tubmlr.

1. Đăng kí tài khoản tumblr tại : https://www.tumblr.com/

2. Điền email , mật khẩu , tên tài khoản đăng nhập.

3. Nhấn nút Sign up để đăng kí tài khoản.

Tạo blog Tumblr

4. Sử dụng chức năng tạo blog tumblr trong phần mềm để tạo mới

5. Điền đầy đủ thông tin và tạo mới blog

6. Chú ý bạn phải đăng nhập trước khi tạo blog.

Page 40: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 40

Kinh nghiệm :

7. 1 tài khoản email nên đăng kí tối đa 10 blog tumblr.

8. Tên blog nên chứa từ khóa để hỗ trợ SEO.

9. Phần mềm hỗ trợ ie 9 trở lên.

1. Hướng dẫn cấu hình tài khoản tumblr cho phần mềm

Sau khi đăng kí tài khoản và tạo blog thành công bạn đăng nhập vào blog

tumblr trên trình duyệt và tiến hành cấu hình tài khoản cho tumblr trong

phần mềm.

10. Chọn sổ xuống để xem danh sách blog tumblr có trong Email :

11. Chọn 1 blog và vào phần cài đặt thiết lập

12. Tìm đến dòng để xem email post bài bí mật của từng blog tumblr

Page 41: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 41

Sau đó tiến hành thiết lập cho phần mềm.

Chọn thêm blog tumblr

13. Điền tên blog của bạn, Email : là địa chỉ lúc trước chúng ta tìm được , URL :

trong phần setting mỗi blog sẽ có

Page 42: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 42

14. Kinh nghiệm :

15. Điền đầy đủ chính xác tên email bí mật của tumblr sẽ có dạng [email protected]

16. Mỗi blog sẽ có email post bài khác nhau nên khi thêm vào phần mềm phải gõ

chính xác.

17. Thiết lập lại múi giờ theo Việt Nam để khi post bài sẽ được xuất bản ngay

Gửi bài viết lên Tumblr

Phần mềm SEO NINJA sẽ gửi bài viết của bạn lên tumblr thông qua chế độ

email.

18. Chọn blog cần đăng và gửi bài viết

Page 43: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 43

19. Điền đầy đủ thông tin của bài viết

20. Thêm Email gửi để đạt hiệu quả hơn.

21. Post bài viết lên blog.

VII. Tiện ích phần mềm.

Có rất nhiều tiện ích đang chờ bạn khám phá.Hãy sử dụng ngay trong hôm này nhé.

Page 44: Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo Ninja- phần mềm ninja

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO NINJA

wWw.PhanmemSeoNinja.com – Hotline : 0979.090.897- SEO NINJA TEAM 44