ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year

Click here to load reader

Post on 15-Jun-2015

1.177 views

Category:

Education

40 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 19391928 March World War II Germany sinakop ang Czechoslovakia 19391928 March World War II Germany sinakop ang Czechoslovakia

2. Mga Salik sa Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagsiklab ng United States sa hindi pagpapatibay ng Treaty Versailles noong 1919 Pagbagsak ng ekonomiya (Great Depression) Walang kasunduang pangkapayapaan ang naganap kung hindi armstice Ang pagkawatak-watak ng Europe sa mahihinang estado Pagkakaroon ng ibat-ibang ideolohiya sa Europe 3. Mga Salik sa Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagsiklab ng United States sa hindi pagpapatibay ng Treaty Versailles noong 1919 Pagbagsak ng ekonomiya (Great Depression) Walang kasunduang pangkapayapaan ang naganap kung hindi armstice Ang pagkawatak-watak ng Europe sa mahihinang estado Pagkakaroon ng ibat-ibang ideolohiya sa Europe 4. Totalitaryanismo Nangangahulugang ganap na pagkontrol ng pamahalaan sa lipunan 5. Ang mga Estadong Totalitaryan Joseph Stalin Benito Mussolini Adolf Hitler 6. Nasyonalismo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig Sa China, pinatalsik ang Dinastiyang Manchu Sosyalismo na hiram sa Russia at isinulong ni Mao Zedong Greater East Asia Co- prosperity Sphere Kapangyarihang Axis at Allied 7. Third Reich Tumutukoy sa panahon ng Germany sa control ng ideolohiyang totalitaryan Adolf Hitler Pasismo sa Germany 8. Si Hitler at ang Nazism sa Germany Ideolohiyang nagtataguyod ng paniniwala sa lahing Aryan na kinabibilangan ng German Holucaust o Genocide 9. Si Mussolini at ang Italy Itinatag ang Partidong Fascist noong 1919 Itinalaga siya bilang punong ministro a nagpapatakbo ng isang pamahalaan May kapangyarihang gumawa ng batas at umutos na ang lahat ay dapat na manumpa sa estado Ginamit niya ang slogan na Believe! Obey! Fight! 10. Agresibong Nasyonalismo ng Japan Mga Sanhi at Bunga ng Militarismo ng Japan (1930- 1945) Kakulangan ng Likas na Yaman Great Depression ng United States Lumalaking Populasyon Kinulang ang Japan sa pagluwas ng mga produkto Greater East Asia Co- prosperity Sphere Asya para sa Asyano Rape of Nanking 11. Rape of Nanking 12. 19391928 March World War II Germany sinakop ang Czechoslovakia 19391928 March World War II Germany sinakop ang Czechoslovakia 13. April Italy Sinakop ang mga Alpanian August Kasunduang Nazi-Sovied 1940April Italy Sinakop ang mga Alpanian August Kasunduang Nazi-Sovied 1940 14. April Germany sinakop ang Norway at Denmark May Germany sinakop ang Belgium Netherlands at Luxembourg June Sinakop ng Germany ang France April Germany sinakop ang Norway at Denmark May Germany sinakop ang Belgium Netherlands at Luxembourg June Sinakop ng Germany ang France 15. August Battle of Britain 1941 April Germany sa Yugoslavia at Greece August Battle of Britain 1941 April Germany sa Yugoslavia at Greece 16. June Germany laban sa Soviet Union pero bigo August Atlantic Charter December Japan Invasion June Germany laban sa Soviet Union pero bigo August Atlantic Charter December Japan Invasion 17. 1942 August Sinakop ng United States ang Solomon Islands November Allies vs. Axis sa Africa 1942 August Sinakop ng United States ang Solomon Islands November Allies vs. Axis sa Africa 18. 1943 September Allies vs. Italy 19441943 September Allies vs. Italy 1944 19. June Germany vs. Allies 1945 April Pagpapatiwakal ni Hitler June Germany vs. Allies 1945 April Pagpapatiwakal ni Hitler 20. May Pagsuko ng Germany August Atomic Bomb September Formal Declaration of Japan May Pagsuko ng Germany August Atomic Bomb September Formal Declaration of Japan 21. Yalta Settlement Nagpulong sina Joseph Stalin, Winston Churchill at Franklin Delano Roosevelt upang pagpasyahan ang kapalaran ng Germany Fine Dis-arment Dismemberment Demilitarizatio n 22. Ang Pagtatag ng United Nations Ang pagbuo ng United Nations ay napag- usapan ng Allies sa Yalta Abril 1945: Dumalo sa San Francisco, Californiaang 50 kinatawan upang itatag ang tagapagmana ng League of Nations Sa 11 Kasapi nito ay may Veto Power (United Nations, USSR, United Kingdom France at China) 1991: Nabuwag ang USSR at ang posisyon nito ay hinawakan ng Russia Oktubre 24, 1945: Pagkatatag ng United Nations 23. Bakit Itinatag ang United Nations?Pagpapanatili ng kapayapaan sa daigdig Paglutas ng mga hidwaan Pagpapalaganap ng Demokrasya Pangangalaga sa kapaligiran Pagsugpo sa Nuclear Arms Proliferation Pagtataguyod ng pagunlad ng lipunan at karapatang pantao 24. Mga Naging Mahalagang Papel ng United Nations Paglaya ng Timor Leste sa Indonesia Pagsasa-ayos sa Afghanistan matapos ang paghahari ng Rehimeng TalibanPeacekeeping force sa: Sierra Leone Sahara Liberia Congo Ethopia Eritrea Iraw-Kuwait Lebonon Cyprus 25. Mga Kritisismong Kinaharap ng United Nations Pagsabi ng United Nations na walang katibayan na may Weapon of Mass Destruction si Saddam Hussein Kawalan di-umano ng Security Council na magdesisyon sa panahon ng krisis Halimbawa: hinidi napigilan ng United Nations ang Rwandan Genocide noong 1994 Ikalawang Digmaan ng Congo (1998) Kabiguang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga taga-Somalia dahil kinumpiska ito ng Warlord noon Kabiguang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga taga-Somalia dahil kinumpiska ito ng Warlord noon Kabiguan sa pagpapatupad ng rebolusyong ukol sa pang-aabuso ng mga taga-Israel Pag-aabusong sekswal diumano ng mga United Nations Peacemaker sa mga misyong pangkapayapaan sa Congo, Haiti, Sudan at 26. Pagkakaiba ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig Unang Digmaang Pandaigdig Paggamit ng istratehiyang Trench Warfare Karamihan ng namatay sa kanila ay dahil sa ibat- ibang sugat at sakit Dahilan din ng pagkamatay ang init at kawalan ng tubig sa disyerto Ang mga sasakyang ginamit ay: Eroplano Tangke Submarino Pangunahing tanghalan ng labanan: France Russia West Asia Balkan Region Africa 27. Paggamit ng istratehiyang Blitzkrieg o Lightning War Marami ang namatay bunga ng sakit ngunit nabawasan ang bilang dahil sa pagkakaimbento ng penicillin Mas pinaunlad ang paggamit ng mga sasakyan noong Unang Diagmaang Pandaigig Dahil sa modernong teknolohiya napaunlad at napabilis ang tangke at trak Makapangyarihan ang sasakyang panghimpapawid Submarino na ginamit para wasakin ang sasakyang pandagat Pagbobomba na isa sa pinakamagandang taktikang ginamit Mas maraming sakit dahil sa Atomic Bomb Katarata Mental Retardation Kanser sa dugo, baga, tiya at ovary, suso, colon at thyroid Mas malawak na teritoryo ang sumailalim sa digmaan kasama ang: Europe Asia North Africa Pacific Ikalawang Digmaang Pandaigdig 28. Ang Mga Epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig 50 milyon ang namatay (20 milyon ang Russian) Ang lungsod ng Germany at Japan ay nawasak Ang pinakawasak na lungsod ay ang Warsaw sa Poland at Manila sa Philippines Sa Europe, 6 milyong Jew ang namatay sa Holocaust Milyong katao pa ang nawalan ng tirahan at nagging refugee Binago ang anyo ng daigdig Makaarmas Pagsasanay ng militar Nahati ang daigdig sa dalawang nagtutunggaliang ideolohiya Kapitalismo ng United States Sosyalismo ng Union of Soviet Socialist Republic Pagpasok ng daigdig sa Cold War na paramihan ng armas at takutan 29. All Rights Reserved