informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

of 40 /40
Informaatiopalveluiden tulevaisuus 1) Hakukoneet käyttöliittymänä, 2) semanttinen surffaus, 3) tavoitteellinen vuorovaikutus Perttu Tolvanen, ECM-konsultti Esitys on pidetty useissa Digian järjestämissä asiakastilaisuuksissa keväällä 2009.

Upload: perttu-tolvanen

Post on 10-May-2015

1.005 views

Category:

Business


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vuoden 2009 aikana useissa eri Digian asiakastilaisuuksissa pidetty esitys verkkopalveluiden kehityksen isoimmista trendeistä. Erityishuomio hakukoneiden muuttumisessa navigointivälineiksi - niin laajemmin verkon käytössä kuin yksittäisten verkkopalveluiden sisällä.

TRANSCRIPT

Page 1: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Informaatiopalveluiden tulevaisuus

1) Hakukoneet käyttöliittymänä, 2) semanttinen surffaus, 3) tavoitteellinen vuorovaikutus

Perttu Tolvanen, ECM-konsultti

Esitys on pidetty useissa Digian järjestämissä asiakastilaisuuksissa keväällä

2009.

Page 2: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Webissä tapahtuu…

2 © 2008 Digia Plc

Videoiden käyttö lisääntyy verkossaHakukonemarkkinoinnissä kilpailu kiristyy ja panokset kasvavat

Verkkopalveluita mitataan entistä tarkemmin

Karttakäyttöliittymät lisääntyvät

Sähköisen asioinnin sovellukset kehittyvät

Extranet-palvelut lähestyvät sähköisiä työpöytiä

Sosiaalisesta mediasta tuttuja toimintoja lisätään perinteisiin työkaluihin

Kevyt osallistuminen yleistyy, esim. arviointi ja kommentointi

Mobiilipalvelut nousevat taas

TV siirtyy nettiin

Bloggaus kypsyy ja kehittyyMikrobloggaus nostaa päätään… (esim. Twitter)

Kaikki nuoret aikuiset ovat Facebookissa. Kuluttajat otetaan mukaan tuotekehitykseen (esim. Soneran AIVO ja Lähikaupan neuvonantajat.

RSS arkipäiväistyy

Googlesta tulee webin käyttöliittymä

Perinteinen toimitustyö muuttuu…

Page 3: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Viime vuosien havaintoja

1. Lyhytjännitteisyys: Kukaan ei oikeasti ”surffaa”. Ihmiset googlettavat ja hakevat aina jotain hyvin täsmällistä. Palvelun etusivun kautta saavutaan sivustolle yhä harvemmin.

2. Hakukoneiden merkitys: Lähes puolet verkon käyttäjistä ovat käyttäjätyypiltään ”search-dominant” (Lähde: Nielsen) – eli saapuessaan verkkosivustolle nämä käyttäjät hyvin todennäköisesti kirjoittavat hakemansa asian nimen verkkosivuston sisäiseen hakukoneeseen. Monien palveluiden sisäistä hakukonetta käyttää yli 40% vierailijoista.

3. Vuorovaikutus kiinnostaa: Osallistumisessa toimii 1/19/80 –sääntö. Yksi prosentti tuottaa uutta sisältöä. 19% kommentoi, jalostaa ja välittää eteenpäin. 80% vain passiivisesti kuluttaa, lukee ja tallentaa sitä mitä muut ovat tuottaneet, kommentoineet ja jalostaneet. Kaikkia kuitenkin kiinnostaa valtavasti se mitä muut ovat tuottaneet ja kommentoineet!

3 © 2008 Digia Plc

Page 4: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Johtopäätökset

1. Hakukoneen avulla navigoidaan kasvavassa määrin.• Google on ”internetin käyttöliittymä” ja käyttäjät

odottavat kaikilta sivustoilta ”googlemaista” toimintaa.

2. Hakukoneen käyttöliittymän ja perinteisen navigoinnin välinen ero kapenee. • Hakukäyttöliittymä suosittelee käyttäjälle sisältöjä ja

perinteinen käyttöliittymä tekee taustalla jatkuvasti hakuja esittääkseen sisältöä käyttäjälle.

3. Käyttäjät arvostavat eniten paikkoja joissa syntyy mielekästä, tavoitteellista vuorovaikutusta. • Kaikki eivät osallistu, mutta kaikkia kiinnostavat muiden

kommentit.

4 © 2008 Digia Plc

Page 5: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

5 © 2008 Digia Plc

HakukoneetAutomaattinen suosittelu

Avoin vuorovaikutus

Page 6: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Muutostekijä #1: Hakukoneet

• 1) Hakukoneista tulee palveluiden käyttöliittymiä• Käyttödataa analysoimalla ja käyttäjiä profiloimalla

hakukoneet tietävät mitkä asiat kiinnostavat, mitä asioita haetaan eniten, mitkä asiat liittyvät toisiinsa ja kuka on kiinnostunut mistäkin. Tämän tiedon perusteella hakukoneet osaavat ennakoida kysyntää ja ehdottaa parempia tuloksia.

• Seuraavaksi esimerkkejä…

6 © 2008 Digia Plc

Page 7: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

7 © 2008 Digia Plc

• Suomen suosituimmat hakusanat vuonna 2008 olivat ”youtube” ja ”irc”, lisäksi top-10:ssä oli ”you” ja ”tube”

• Muut olivat ”iltalehti”, ”iltasanomat”, ”suomi24”, ”wikipedia”, ”google”, ”facebook”, ”sanakirja”

Page 8: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

8 © 2008 Digia Plc

Page 9: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

9 © 2008 Digia Plc

Page 10: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

10 © 2008 Digia Plc

Page 11: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

11 © 2008 Digia Plc

Page 12: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

12 © 2008 Digia Plc

Page 13: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

13 © 2008 Digia Plc

Page 14: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

14 © 2008 Digia Plc

Page 15: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

15 © 2008 Digia Plc

Page 16: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

16 © 2008 Digia Plc

Page 17: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

17 © 2008 Digia Plc

Page 18: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

18 © 2008 Digia Plc

Page 19: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

19 © 2008 Digia Plc

Page 20: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

20 © 2008 Digia Plc

Page 21: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Muutostekijä #2: Semanttinen surffaus

• 2) Navigoinnista siirrytään ”semanttiseen surffaamiseen”

• Rakenteisempi sisältö ja monipuolisempi metatieto mahdollistavat ”suosittelujärjestelmien” rakentamisen.

• Seuraavaksi esimerkkejä…

21 © 2008 Digia Plc

Page 22: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

22 © 2008 Digia Plc

Page 23: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

23 © 2008 Digia Plc

Page 24: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

24 © 2008 Digia Plc

Page 25: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

25 © 2008 Digia Plc

Page 26: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

26 © 2008 Digia Plc

Page 27: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

27 © 2008 Digia Plc

Page 28: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

28 © 2008 Digia Plc

Page 29: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

29 © 2008 Digia Plc

Page 30: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

30 © 2008 Digia Plc

Page 31: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

31 © 2008 Digia Plc

Page 32: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

32 © 2008 Digia Plc

Page 33: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Muutostekijä #3: Avoin vuorovaikutus

• Keskustelu asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tapahtuu avoimesti ja tallentuu ikuisiksi ajoiksi

• Mahdollisuus vs. Riskit

• Mahdollisuudet ovat suuremmat

33 © 2008 Digia Plc

Page 34: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

34 © 2008 Digia Plc

Page 35: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

35 © 2008 Digia Plc

Page 36: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

36 © 2008 Digia Plc

Page 37: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Yhteenveto

• 1) Hakukoneista tulee palveluiden käyttöliittymiä• Käyttödataa analysoimalla ja käyttäjiä profiloimalla

hakukoneet tietävät mitkä asiat kiinnostavat, mitä asioita haetaan eniten, mitkä asiat liittyvät toisiinsa ja kuka on kiinnostunut mistäkin. Tämän tiedon perusteella hakukoneet osaavat ennakoida kysyntää ja ehdottaa parempia tuloksia.

• 2) Navigoinnista siirrytään ”semanttiseen surffaamiseen”

• Rakenteisempi sisältö ja monipuolisempi metatieto mahdollistavat ”suosittelujärjestelmien” rakentamisen.

• 3) Keskusteluun osallistuminen ei riitä – on myös pystyttävä synnyttämään ja ohjaamaan keskusteluja.

37 © 2008 Digia Plc

Page 38: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Johtopäätökset, osa2, lähemmäksi konkretiaa…

• Oman palvelun oikeat sivut pitää saada näkymään hakukoneissa oikeilla hakutermeillä.

• Omaan palveluun pitää tuottaa sisältöä jota hakukoneet pystyvät lukemaan ja jota muu verkko arvostaa (linkitys ja liikenne).

• Omaan palveluun on tuotettava riittävästi ”hittisisältöä” jonka avulla koko sivuston asemaa saadaan nostettua.

• Oma sivusto pitää kokonaisuutena asemoida siten, että hakukone ymmärtää sivuston aseman osana suurempaa kokonaisuutta.

• Käyttökokemus pitää suunnitella siten, että käyttö voi alkaa mistä tahansa ja edetä moneen suuntaan.

• Ennalta suunniteltujen sivujen sijasta pitää suunnitella suosittelusääntöjä.

• ”Aiheeseen liittyvät sisällöt” pitää voida määritellä. Omista sisällöistä pitää muodostaa ”verkko”.

• Käyttöliittymäelementit, hakutulokset ja sisältösivut muodostetaan tämän sisältöjen verkon ja käyttäjäprofiilien avulla.

38 © 2008 Digia Plc

Page 39: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Johtopäätökset, osa3, konkretiaa

• Näkyvyys verkossa edellyttää julkaisutoimintaa. Kestävä näkyvyys edellyttää laadukasta julkaisutoimintaa.

• Käyttäjien aktivointi edellyttää vuorovaikutusta. Ilman tavoitteellista osallistumista ei tapahdu tavoitteen mukaista vuorovaikutusta. On valittava paikat joissa vuorovaikuttaa. (Facebook ei ole kaikille ratkaisu.) Vuorovaikutuksen määrä ei ole olennaista. Tärkeätä on erotella paras laatu ja pyrkiä saamaan sitä enemmän omalle sivustolle.

39 © 2008 Digia Plc

Page 40: Informaatiopalveluiden tulevaisuus, top-3 trendit vuonna 2009

Kiitos.

[email protected]