jupiter - agroparts · jupiter překlad originálu návod k obsluze a údržbě 67036000-100 -...

of 68 /68
JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Author: others

Post on 26-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

JUPITER Překlad originálu

Návod k obsluze a údržbě67036000-100 - verze 1.00CZ - 06.2013

www. hardi.es

Page 2: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Gratulujeme k výběru stroje pro ochranu rostlin od firmy HARDI. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na vaší péči. V prvé řadě se proto pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze. Obsahuje nezbytné podstatné informace, týkající se efektivního použití a životnosti tohoto kvalitního výrobku.

Jelikož tento návod pokrývá všechny modely, včetně všech typů ramen, dbejte zvýšenou pozornost kapitolám týkajícím se přesné specifikace vašeho stroje.

Tento návod k obsluze si pečlivě prostudujte současně s příručkou "Technika postřiku".

Tato příručka je vytvořena v originálu v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálu. V případě nejasností nebo konfliktních informací je vždy originální anglická verze směrodatná.

ILEMO-HARDI S.A.U. neustále vylepšuje své výrobky a proto si vyhrazuje právo na změny v konstrukci, vlastnostech, příslušenství, specifikaci a pokynům k údržbě kdykoliv bez předchozího upozornění.

ILEMO-HARDI S.A.U. nepřebírá odpovědnost za takové změny, které jsou provedeny po publikování návodu.

ILEMO-HARDI S.A.U. nepřebírá odpovědnost za možné pochybení nebo nepřesnosti v tomto návodu k obsluze, ačkoliv bylo vynaloženo maximální úsilí pro kompletnost a aktuálnost návodu.

Jelikož tento návod pokrývá různé modely, specifikace a zařízení, které jsou dostupné pouze pro některé země, věnujte pozornost kapitolám týkajícím se vašeho modelu.

Vydáno a vytištěno v ILEMO-HARDI S.A.U.

Page 3: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3

1 - Prohlášení o shodě

EC Prohlášení o shodě

Výrobce:

HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalvej 10

4840 Nørre Alslev

DENMARK

prohlašuje, že následující výrobek

* Další údaje o postřikovači jsou uvedeny na výrobním štítku.

splňuje všechny relevantní opatření následujících ustanovení směrnic Evropského parlamentu a Rady:

• 2006/42/EC, týkající se Strojní směrnice (značení CE).

• 2009/127/EC a pozdějších novel týkajících se strojních zařízení pro aplikaci pesticidů.

• 2014/30/EU, týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC). Elektronické komponenty použité na stroji jsou testovány a instalovány dle požadavků směrnice EMC.

a také dle následujících standardů ISO:

• ISO 14982, týkající se metod testování a souhlasu kritérií pro elektromagnetickou kompatibilitu pro zemědělské stroje.

HARDI INTERNATIONAL A/SNørre Alslev, Denmark

Polní postřikovač:

Výrobní číslo*:

Datum:Podpis:

Název:

Funkce/pozice:

Page 4: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

1 - Prohlášení o shodě

4

Page 5: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Obsah

5

2 - BezpečnostníBezpečnost obsluhy ...............................................................................................................................9

Symboly ....................................................................................................................................................................................................................... 9Preventivní opatření ............................................................................................................................................................................................. 9

3 - PopisObecné informace ................................................................................................................................11

Přehled ....................................................................................................................................................................................................................... 11Přehled ....................................................................................................................................................................................................................... 12Použití rosiče .......................................................................................................................................................................................................... 12Pravidla provozu na pozemních komunikacích ............................................................................................................................... 12Výrobní štítek ......................................................................................................................................................................................................... 13Rám .............................................................................................................................................................................................................................. 13Nádrž ........................................................................................................................................................................................................................... 13

Postřikový okruh .................................................................................................................................14Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 14HLC okruh ................................................................................................................................................................................................................ 14Membránové čerpadlo .................................................................................................................................................................................... 14Pístové čerpadla (pouze některé trhy) ................................................................................................................................................... 14Ventily ......................................................................................................................................................................................................................... 14Ventily a symboly ................................................................................................................................................................................................ 14Modrý ventil - modrý disk = zpětný ventil .......................................................................................................................................... 15 Schéma postřikového okruhu .................................................................................................................................................................... 15Sací filtr ...................................................................................................................................................................................................................... 16Pojišťovací ventil .................................................................................................................................................................................................. 16Tlakový ventil MANIFOLD .............................................................................................................................................................................. 16Sací a tlakový tlumič rázů ............................................................................................................................................................................... 16Míchání ...................................................................................................................................................................................................................... 17Řídící jednotka ....................................................................................................................................................................................................... 17Řídící jednotka MC/2 ......................................................................................................................................................................................... 17Řídící jednotka BS/2 ........................................................................................................................................................................................... 17Řídící jednotka SV/2 ........................................................................................................................................................................................... 17Řídící jednotka EVC/2 ........................................................................................................................................................................................ 17Filtry ............................................................................................................................................................................................................................. 17Zařízení na přimíchávání práškových přípravků .............................................................................................................................. 18Zařízení na přimíchávání chemikálií, TurboFiller (doplňková výbava na přání) ........................................................... 18

Jednotka axiálního ventilátoru ...........................................................................................................19Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 19Jednotky SF65 a SF85 ....................................................................................................................................................................................... 19Komponenty .......................................................................................................................................................................................................... 19Průtok vzduchu jednotkami axiálních ventilátorů .......................................................................................................................... 20Ochranná mřížka ................................................................................................................................................................................................. 20Ventilátor .................................................................................................................................................................................................................. 21Převodovka ............................................................................................................................................................................................................. 21Sady SF65 a SF85 DUO ..................................................................................................................................................................................... 21

Vybavení ..............................................................................................................................................22Tažná oj s okem .................................................................................................................................................................................................... 22Vidlicový závěs ...................................................................................................................................................................................................... 22Otočná oj .................................................................................................................................................................................................................. 22Zakládací klíny ....................................................................................................................................................................................................... 23Sada světel ............................................................................................................................................................................................................... 23

Page 6: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Obsah

6

4 - Spuštění strojeObecné informace ................................................................................................................................25

Skládání rosiče z kamionu .............................................................................................................................................................................. 25Před prvním použitím ...................................................................................................................................................................................... 25Závaží .......................................................................................................................................................................................................................... 25

Mechanické připojení ..........................................................................................................................26Nastavení délky tažné oje .............................................................................................................................................................................. 26Opěrné kolo ............................................................................................................................................................................................................ 26Připojení vidlicového závěsu ....................................................................................................................................................................... 26Připojení tažné oje s okem ............................................................................................................................................................................ 26Připojení otočné oje .......................................................................................................................................................................................... 26Připojení kloubového hřídele ...................................................................................................................................................................... 27

Hydraulické připojení ..........................................................................................................................28Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 28

Elektrické připojení .............................................................................................................................29Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 29Řídící jednotka EVC/2 ........................................................................................................................................................................................ 29

Postřikový okruh .................................................................................................................................30Sací filtr ...................................................................................................................................................................................................................... 30Tlumič rázů .............................................................................................................................................................................................................. 30Membránové čerpadlo .................................................................................................................................................................................... 30Pístové čerpadla (pouze některé země) ................................................................................................................................................ 31Kalibrace ................................................................................................................................................................................................................... 31

5 - OvládáníJednotka ventilátoru ...........................................................................................................................33

Bezpečnostní informace ................................................................................................................................................................................. 33Volba převodu ...................................................................................................................................................................................................... 33Nastavení ventilátoru ........................................................................................................................................................................................ 33Sada pro jednostranné uzavření vzduchu (doplňková výbava na přání) ......................................................................... 33

Postřikový okruh .................................................................................................................................34Plnění vodou .......................................................................................................................................................................................................... 34Plnění otvorem hlavní nádrže ..................................................................................................................................................................... 35Plnění proplachovací nádrže ....................................................................................................................................................................... 35Proplachovací tryska ......................................................................................................................................................................................... 35Plnění nádrže na čistou vodu ...................................................................................................................................................................... 36Vypouštěcí ventil ................................................................................................................................................................................................. 36Plnění přípravků pomocí zařízení pro přimíchávání přípravků HARDI TurboFiller (doplňková výbava na přání) ........................................................................................................................................................................................................................... 37Proplach TurboFilleru ....................................................................................................................................................................................... 38Řídící jednotka MC/2 ......................................................................................................................................................................................... 38Řídící jednotka BS/2 ........................................................................................................................................................................................... 38Řídící jednotka SV/2 ........................................................................................................................................................................................... 39Nastavení řídící jednotky EVC/2 ................................................................................................................................................................ 39

Čištění ..................................................................................................................................................40Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 40Čištění a údržba filtrů ........................................................................................................................................................................................ 40Čištění nádrže a postřikového okruhu ................................................................................................................................................... 41

Page 7: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Obsah

7

6 - ÚdržbaMazání .................................................................................................................................................43

Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 43Doporučené maziva .......................................................................................................................................................................................... 43Mazání rosiče ......................................................................................................................................................................................................... 43Kloubový hřídel .................................................................................................................................................................................................... 44Membránové čerpadlo .................................................................................................................................................................................... 44Pístové čerpadlo .................................................................................................................................................................................................. 44Filtry a fitinky .......................................................................................................................................................................................................... 44Vidlicový závěs ...................................................................................................................................................................................................... 44Tažná oj s okem .................................................................................................................................................................................................... 45Otočná oj .................................................................................................................................................................................................................. 45Nápravy s brzdami .............................................................................................................................................................................................. 45

Servisní intervaly a intervaly údržby ..................................................................................................46Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 46Každých 10 pracovních hodin - Postřikový okruh .......................................................................................................................... 46Každých 50 pracovních hodin - kloubový hřídel, rám, tlak vzduchu a membránové čerpadlo ........................ 46Každých 100 pracovních hodin - Tažná oj ........................................................................................................................................... 46Každých 150 pracovních hodin - Čerpadlo ......................................................................................................................................... 46Každých 250 pracovních hodin - kola, brzdy, hadice a převodovka ................................................................................... 46Každých 1000 pracovních hodin - Celkový servis ........................................................................................................................... 46

Pravidelná údržba ...............................................................................................................................47Každých 10 pracovních hodin - Sací filtr ............................................................................................................................................... 47Každých 10 pracovních hodin - tlakový filtr ....................................................................................................................................... 47Každých 10 pracovních hodin - Trysky .................................................................................................................................................. 48Každých 150 pracovních hodin - výměna oleje v pístovém čerpadle ............................................................................... 48Každých 1000 pracovních hodin - výměna oleje v převodovce ........................................................................................... 48Každých 1000 pracovních hodin - Kontrola spojky ventilátoru ............................................................................................. 49Každých 1000 pracovních hodin - Kontrola převodu hřídele ventilátoru ....................................................................... 49

Občasná údržba ...................................................................................................................................50Výměna/kontrola sedla EVC sekčního ventilu ................................................................................................................................... 50Výměna/kontrola sedla EVC sekčního ventilu ................................................................................................................................... 50Hladinoznak hlavní nádrže ............................................................................................................................................................................ 50Výměna ventilů a membrán čerpadla 363 .......................................................................................................................................... 51Pístové čerpadlo - těsnost plunžrů .......................................................................................................................................................... 51Pístové čerpadlo - výměna plunžrů ......................................................................................................................................................... 52Nastavení 3-cestném ventilu ....................................................................................................................................................................... 52Výměna ochranných krytů kloubového hřídele .............................................................................................................................. 53Výměna křížů kloubového hřídele ............................................................................................................................................................ 53Výměna těsnění vypouštěcího ventilu .................................................................................................................................................. 53Uskladnění stroje po skončení sezony ................................................................................................................................................... 54Příprava postřikovače před sezonou po zimním uskladnění ................................................................................................... 54

7 - PoruchyOperační problémy ..............................................................................................................................55

Obecné informace ............................................................................................................................................................................................. 55Postřikový okruh .................................................................................................................................................................................................. 56Jednotka ventilátoru ......................................................................................................................................................................................... 56

Elektrické problémy ............................................................................................................................57Nouzové ovládání - postřikový okruh .................................................................................................................................................... 57

Page 8: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Obsah

8

8 - Technická specifikaceAXIAL rozměry a hmotnosti .................................................................................................................59

Rozměry .................................................................................................................................................................................................................... 59Velikost pneumatik a tlak ............................................................................................................................................................................... 59Hmotnost ................................................................................................................................................................................................................. 59Převody jednotek, SI na Imperiální jednoty ........................................................................................................................................ 60

Specifikace ..........................................................................................................................................61Čerpadlo model 363/7 ..................................................................................................................................................................................... 61Čerpadlo model UN/123 ................................................................................................................................................................................ 61Filtry a trysky ........................................................................................................................................................................................................... 61Teploty a tlakoměr .............................................................................................................................................................................................. 61

Materiály a recyklace ...........................................................................................................................62Likvidace rosiče .................................................................................................................................................................................................... 62

Tabulky ................................................................................................................................................63Připojení ovládací skříňky řídící jednotky EVC/2 .............................................................................................................................. 63

IndexIndex ....................................................................................................................................................65

Page 9: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

9

2 - Bezpečnostní

Bezpečnost obsluhy

Symboly

Následující symboly jsou použity v návodu a vyžadují zvláštní pozornost. Význam jednotlivých symbolů:

€ Tento symbol znamená NEBEZPEČÍ. Buďte velmi opatrní, je ohrožena vaše bezpečnost!

± Tento symbol znamená VAROVÁNÍ. Buďte velmi opatrní, může být ohrožena vaše bezpečnost!

μ Tento symbol znamená POZOR. Provede vás správným a bezpečným nastavením použitím postřikovače.

÷ Tento symbol znamená POZNÁMKA.

Preventivní opatření

Před použitím postřikovače si zapamatujte následující doporučení a bezpečnostní pravidla.

Obecné informace

€ Pečlivě si přečtěte tento návod před použitím zařízení. Je nutné, aby si všechny obsluhy zařízení návod přečtli a návodu porozuměli.

Pokud plně nerozumíte některé části návodu k obsluze po jejím přečtení, prosím kontaktujte vašeho zástupce HARDI pro další vysvětlení, před dalším použitím stroje.

€ Lokální předpisy mohou vyžadovat certifikaci obsluhy pro obsluhu postřikovače. Dodržujte zákony a předpisy.

€ Sedadlo traktoru je nejezpečnější oblast při práci se strojem.

€ Noste pracovní oblečení. Ochranné pracovní pomůcky se mohou lišit podle používaných chemických přípravků. Dodržujte platné předpisy a doporučení.

Po postřiku vždy proveďte výměnu oblečení a použité pracovní oblečení vyperte. Pokud je použité nářadí kontaminované, pečlivě je vyperte a očistěte.

€ Při postřikovaní nebo práci se znečištěným vybavením nejezte, nepijte ani nekuřte.

V případě otravy ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte identifikovat použité chemikálie.

Plnění a postřik

€ Buďte opatrní, abyste při manévrování s postřikovačem a obzvláště při couvání do někoho nebo něčeho nenarazili.

€ Při jízdě na nerovném terénu zpomalte, aby nedošlo k převrácení stroje.

€ Zabraňte přístupu dětí k zařízení.

€ Nepokoušejte se vlézt dovnitř nádrže

€ Nepohybujte se pod strojem, dokud není dostatečně zajištěn proti pohybu. Rameno je zajištěno tehdy, když je umístěno do transportních držáků pro přepravu.

Page 10: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

2 - Bezpečnostní

10

Servis

€ Zkoušky zařízení během opravy či po opravě provádějte pouze s čistou vodou v nádrži postřikovače. Před naplněním nádrže chemikáliemi proveďte vždy funkční zkoušku s čistou vodou. Neodpojujte hadice, pokud je stroj zapnutý.

NEBEZPEČÍ ! Nikdy nepřekračujte maximální doporučené otáčky vývodového hřídele.

€ Po použití a před prováděním servisu vždy umyjte a očistěte stroj.

€ Neodpojujte hadice, pokud je stroj zapnutý. Po provedení servisu vždy vyměňte všechny bezpečnostní ochranné zařízení.

€ Odpojte všechny napájecí kabely před prováděním servisu a také odtlakujte hydraulický a vodní okruh před a po provádění servisu.

€ Před svařováním elektrickým obloukem na postřikovači nebo traktoru vždy odpojte elektrické napájení tohoto zařízení.

€ Ze stroje a jeho okolí odstraňte všechny výbušné a hořlavé materiály.

€ Externí čistící zařízení nesmí být použito v případě, že by hrozilo poškození důležitých částí stroje jako jsou bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, atd.

.

Page 11: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

11

3 - Popis

Obecné informace

Přehled

1. Hlavní nádrž

2. Přední a boční hladinoznak

3. Řídící jednotka

4. Sací filtr

5. Čerpadlo

6. Proplachovací nádrž

7. Nádrž na čistou vodu

8. Víko hlavní nádrže

9. Pracovní schůdek a TurboFiller

10. Závěs

Page 12: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

12

Přehled

Použití rosiče

Rosič HARDI je určen pro aplikaci chemických přípravků určených produkce rostlinných produktů ochranu rostlin. Toto zařízení smí být používáno pouze pro tyto účely. Použití tohoto zařízení pro jiné účely není povoleno. Pokud ve vaší zemí neplatí speciální zákon ukládající uživateli povinnost speciálního povolení, doporučuje se pečlivá příprava pro zacházení s přípravky pro ochranu rostlin z hlediska bezpečnosti tak, aby se maximálně eliminovalo riziko kontaminace osob a životního prostředí v oblasti aplikace.

Z hlediska ochrany životního prostředí je nabízena možnost zavřít levou nebo pravou stranu proudu vzduchu ventilátoru. Tyto ucpávky jsou povinné v citlivých oblastech pro zabránění kontaktu kontaminovaného vzduchu s vodními plochami.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Při provozu na pozemních komunikacích a ostatních komunikacích, kde platí pravidla o provozu na pozemních komunikacích nebo jiné pravidla upravující provoz a podmínky vybavení strojů osvětlením, je tyto pravidla nutné dodržovat a stroj musí být vybaven potřebným vybavením.

μ POZOR ! Pro modely, které nejsou vybaveny brzdami je maximální rychlost omezena na 25 km/h a pro stroje vybavené brzdami na 40 km/h. To se může lišit dle lokálních zákonů. Pro upřesnění kontaktuje místní příslušné úřady.

1. Hlavní držák ventilátoru

2. Skříň ventilátoru

3. Vodící lopatky a ochranná mřížka ventilátoru

4. Kryt hlavního náboje ventilátoru

5. Nárazník

6. Nalévací otvor a zátka olejové náplně převodovky

7. Výstup vzduchu

8. Postřikové rozvody

9. Spodní deflektor

10. Místo pro sadu osvětlení

Page 13: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

13

Výrobní štítek

Výrobní štítek je umístněn na přední pravé části stroje a je nanýtovaný na rámu stroje. Udává výrobce, model, výrobní číslo a datum výroby.

Výrobní číslo je také vyraženo na rámu stroje. Je umístněno nad výrobním štítkem, jak je zobrazeno na obrázku. Výrobní číslo se skládá z pěti čísel.

Rám

Rám typu monoblok je vysoce odolný a vyrobený pro každodenní zátěž v extrémních podmínkách. Je vyroben pomocí posledních nejmodernějších technologií. Pro ochranu proti korozi je povrch ošetřen práškovou polyuretanovou dvoukomponentní barvou nanášenou na rám po jeho opískování.

Nádrž

Hlavní nádrž vyrobená z polyethylenu, který je odolný proti nárazu, UV záření a chemikáliím a má účelný tvar bez ostrých rohů pro snadné čištění. Nominální objemy 1000, 1500, 2000 nebo 3000 litrů. Velký, snadno a dobře čitelný hladinoznak je umístněn na pravé přední straně stroje a další hladinoznak je umístněn na levé straně stroje. První je dobře viditelný z kabiny traktoru. Plnící otvor hlavní nádrže je dostupný z její levé strany. To zajišťuje snadný přístup při provádění plnění nádrže postřikem, čištění nádrže atd. Rosič může být rovněž vybaven volitelnou proplachovací nádrží a nádrží na čistou vodu.

Page 14: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

14

Postřikový okruh

Obecné informace

Všechny sací funkce jsou ovládány pomocí 3 cestných ventilů. Tlakový ventil je v postřikovém okruhu vsazen také. Nízkotlaký okruh se nazývá HLC (Hardi Liquid Circuit).

HLC okruh

Nízkotlaký okruh se nazývá HLC (Hardi Liquid Circuit). Je vždy použitý společně s membránovým čerpadlem. Tlakový ventil manifold je vyroben z plastu a zásobuje tlakovou kapalinu do tří možných míst. Sekce okruhu “HLC Pressure Manifold” indikují, na co je každý ventil manifold použitý.

Tento ventil je osazen pojišťovacím ventilem (viz sekce "Pojišťovací ventil")

Maximální tlaky pro tento typ okruhu jsou dány použitím membránového čerpadla.

Membránové čerpadlo

Čerpadla s membránami: Modely 321/10 (max. 20 bar) nebo 363/7 (max. 20 bar)

Jedná se o nízkotlaké, robustní čerpadla. Mazané vazelínou. Model 363 má 6 membrán, model 321 má dvě membrány. Tento typ čerpadla je samonasávací, pracuje bez olejové náplně a může běžet na sucho.

Pístové čerpadla (pouze některé trhy)

Robustní, vysokotlaké čerpadla jsou osazeny monoblokovou klikovou skříní s vysokou kapacitou oleje a zvýšeným mazáním a chlazením, kovanou klikovou hřídelí, litinovými klikami, horizontálními písty, hydraulicky vulkanizovanými těsněními, chemicky odolnými plunžry, samostatnými hlavami válců a nerezovými ventily.

Ventily

Sací ventil je umístněn nad čerpadlem a používá se pro volbu, odkud se saje voda. Buďto sání z hlavní nádrže pro postřik nebo z proplachovací nádrže pro vnitřní čištění postřikového okruhu. Funkce je aktivována otočením rukojeti směrem k požadované funkci.

μ POZOR ! Pokud je ventil příliš těsný nebo příliš volný (dochází k unikání kapaliny), je nutné ho opravit. Pro více informací, viz.kapitola "Údržba".

Ventily a symboly

Ventily jsou označeny barevnými disky pod rukojetí ventilů. Symboly odpovídají každé možné použité funkci a jsou umístněny na discích pro snadnou identifikaci a ovládání. Pro aktivaci/otevření požadované funkce natočte ventil k symbolu požadované funkce.

μ POZOR: Lze použít vždy pouze jednu funkci, ostatní ventily musí být zavřeny.

μ POZOR: Pokud se rukojeť ventilu MANIFOLD otáčí příliš těžko nebo příliš volně (únik kapaliny), je nutné ventil seřídit. Pro více informací, viz.kapitola "Údržba".

Page 15: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

15

Modrý ventil - modrý disk = zpětný ventil

Poloha zpětného ventilu MANIFOLD určuje, kam se vrací přebytečná kapalina z postřikového okruhu. Pokud šipka rukojeti ventilu míří na symbol, přebytečná kapalina je nasměrována směrem k této funkci (příklad ukazuje míchání). Tento ventil nemá polohu ‘0’.

Schéma postřikového okruhu

Do míchání Do sání čerpadla

1. Čerpadlo

2. Sací filtr

3. Tlakový ventil MANIFOLD

4. Řídící jednotka

5. Hlavní nádrž

6. Zařízení na přimíchávání práškových přípravků nebo TurboFiller

7. Proplachovací nádrž

8. Proplachovací tryska

9. Míchání

10. Trysky

11. Tlakové filtry

12. Třícestný ventil

13. Pojišťovací ventil

14. Ventilátor

Page 16: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

16

Sací filtr

Sací filtr je umístněn pod třícestným sacím ventilem.

.

Pojišťovací ventil

Je vyroben z litiny a je umístněn v přední části stroje za řídící jednotkou. Z tohoto ventilu je možné aktivovat míchání a proplachovací trysky pro vnitřní čištění (doplňková výbava na přání), stejně jako TurboFiller (doplňková výbava na přání) nebo zařízení pro přimíchávání práškových přípravků. Ventil otvírejte pouze pro nasměrování tlakové kapaliny do požadované jednotky - jako příklad je uveden TurboFiller.

Tlakový ventil MANIFOLD

Je vyroben z plastu a je umístněn v přední části stroje za řídící jednotkou. Z tohoto ventilu je možné aktivovat míchání a proplachovací trysky pro vnitřní čištění (doplňková výbava na přání).

Sací a tlakový tlumič rázů

Čerpadlo 321 je vybaveno tlumičem rázů na sací i tlakové straně. Tlakový tlumič je natlakovaný. Tlumič snižuje pulsaci a zajišťuje plynulý tok kapaliny z čerpadla.

MAX. 20 bar(HLC)

MAX. 40 bar(HPC)

Page 17: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

17

Míchání

V přední části na každé straně uvnitř nádrže jsou umístněny dvě míchací trysky. Trysky se aktivují tlakovým ventilem Manifold.

Každý tryska má Ø 3mm (D).

Řídící jednotka

Rosiče mohou být vybaveny následujícími typy řídících jednotek: MC/2, BS/2, SV/2 a EVC/2 (nízkotlaká).

Řídící jednotka MC/2

Obsahuje dva sekční ventily ovládající levou a pravou stranu rosiče. Sekční ventily se ovládají pomocí dvou bowdenů z kabiny traktoru.

Řídící jednotka BS/2

Tato vysokotlaká ručně ovládaná řídící jednotka může být použita s pístovým nebo membránovým čerpadlem. Obsahuje tlakový ventil obsahující tlakoměr a 5-ti polohovou ovládací páku.

Řídící jednotka SV/2

Vysokotlaká řídící jednotka obsahující ruční tlakový ventil umístněný na stroji a elektrickou ovládací skříňku pro ovládání otvírání a zavírání sekčních ventilů umístněnou v kabině traktoru.

Řídící jednotka EVC/2

Elektrická řídící jednotka s ovládací skříňkou umístěnou uvnitř kabiny traktoru. Umožňuje ovládání všech funkcí stroje z traktoru. Pro zabránění kontaminace obsluhy do kabiny a její blízkosti nevede žádná tlaková hadice. Tato řídící jednotka je osazena tlakovým vyrovnáváním sekčních ventilů.

Filtry

Tlakové filtry jsou umístněny na nárazníku, za tryskami. V okruhu HLC jsou použity plastové filtry a v okruhu HPC jsou vyrobeny z mosazi.

Všechny filtry musí být udržovány v dobrém stavu a musí být pravidelně čištěny. Ujistěte se, že je použita správné kombinace filtrů a jejich hrubostí. Velikost mesh by měla být vždy nižší, než průměrný celkový průtok tryskami.

D

Page 18: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

18

Zařízení na přimíchávání práškových přípravků

Toto zařízení je použito pro proplach nalévacího síta hlavní nádrže při přidávání práškových přípravků, které se nedostatečně rozpouští pouze kontaktem s vodou v hlavní nádrži.

Po použití zařízení pro přimíchávání práškových přípravků musí být toto zařízení vypnuto, jelikož je schopno použít velký objem výkonu čerpadla.

Zařízení na přimíchávání chemikálií, TurboFiller (doplňková výbava na přání)

TurboFiller umožňuje plnění práškových a kapalných přípravků bezpečně a komfortně.

TurboFiller je při přepravě umístněn v transportní poloze.

μ POZOR ! Lokální legislativa může požadovat plnění chemických přípravků pouze pomocí zařízení na přimíchávání chemikálií - vždy dodržujte lokální legislativu.

Sací ventil TurboFilleruVentil se používá současně s TurboFillerem. Ventil má dvě nastavení: Stále otevřený nebo otevřený pružinou a normálně uzavřený. Otevřete ventil pro plnění přípravků přes TurboFiller.

Ventil TurboDeflectoruTento ventil TurboDeflectoru aktivuje proplachovací trysky Vortex TurboFilleru. Zvedněte ovládací páčku pro její uzamčení v otevřené poloze pro nepřerušovanou rotaci kapaliny v nádobě.

Páka proplachu nádobyTato horní páčka je použita pro dva účely:

Pokud je víko TurboFilleru otevřeno: Pro proplach prázdných nádob od přípravků. Nasaďte nádobu od přípravku přes rotační trysku uprostřed TurboFilleru pro proplach nádoby.

Pokud je víko TurboFilleru zavřeno: Použijte páku proplachu nádoby pro proplach vnitřního povrchu nádoby TurboFilleru po ukončení plnění přípravků.

€ NEBEZPEČÍ ! Nikdy nestiskněte páčku, dokud není multiotvorová tryska zakryta obalem od přípravku, jinak může dojít k zasažení obsluhy.

Plnění přípravků bez TurboDeflektoru

Start TurboDeflectoru

Proplach nádob od přípravků

Page 19: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

19

Jednotka axiálního ventilátoru

Obecné informace

Jednotka ventilátoru je umístněna v zadní části stroje. Skládá se z převodovky, trysek, držáků trysek, ventilátoru a spojky.

Ve variantách s axiálním ventilátorem existuje několik modelů deflektorů; SF65 může obsahovat deflektory ET nebo DUO a model SF85může obsahovat deflektor DUO. Pro všechny výše uvedené modely je také k dispozici velký spodní stavitelný deflektor. Ten se používá v případě, že přiváděný vzduch je třeba dostat do horní části postřikového cíle.

Jednotky SF65 a SF85

Tato sada je schopná se přizpůsobit požadavkům porostu pro nejlepší možné výsledky aplikace. Následující kapitola poskytuje více informací o různých dostupných modelech axiálních ventilátorů.

Standardní model s ventilátorem 820 mm je SF65. Označení SF znamená "Symmetric Flow" a znamená, že proud vzduchu poskytuje proudění ve směru pravo - levém.

Zahrnuje trysky s ochrannou mřížkou obsahující deflektory, které spolu s polyethylenovým kónusem vytváří velmi vyrovnaný výstup vzduchu.

Standardní model s ventilátorem 920 mm je SF85. Kvalita výstupu vzduchu je stejná jako s ventilátorem 820 mm. Skládá se se stejných komponent větší velikosti, mimo převodovky a spojky, které jsou stejné.

Komponenty

€ NEBEZPEČÍ ! ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK nepřekračujte 540 otáček vývodového hřídele - hrozí nebezpečí zničení ventilátoru.

€ NEBEZPEČÍ ! Při zapnutém ventilátoru nevstupujte do pracovního prostoru vstupu a výstupu ventilátoru. Cizí objekty mohou být vzduchovým výstupem odhozeny nebo může dojít k nasátí částí oblečení do ventilátoru.

± POZOR ! Ventilátorová jednotka je nejnebezpečnější část stroje. Nepokoušejte se nahradit kterékoliv díly bez konzultace s dodavatelem. Manipulace s ventilátorem pro upravení jeho charakteristiky lze provádět pouze kvalifikovanou osobou pověřenou HARDI INTERNATIONAL A/S.

A. Kryt náboje

B. Sací mřížka s deflektory

C. Spojka

D. Ventilátor

E. Trysky

F. Kužel

G. Převodovka

Page 20: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

20

Průtok vzduchu jednotkami axiálních ventilátorů

Ochranná mřížka

Jednotka ventilátoru je vybavena ochrannou mřížkou osazenou na sací i výstupní straně ventilátoru. Je velmi důležitá pro zabránění nehod a prevenci nasátí malých kamenů, listů nebo ostatních cizích těles do ventilátoru.

€ NEBEZPEČÍ ! Je přísně zakázáno používat ventilátor bez ochranné mřížky.

€ NEBEZPEČÍ ! Při použití se k ventilátoru nepřibližujte.

€ NEBEZPEČÍ ! Nevkládejte skrz mřížku jakékoliv cizí tělesa bez ohledu na to, zda je ventilátor v chodu nebo ne.

€ NEBEZPEČÍ ! Během práce si chraňte sluch od hluku vytvářeného ventilátorem dle normy EN 352-1:1992 o ochraně hluku.

€ NEBEZPEČÍ ! Pokud pocítíte vibrace nebo neobvyklé zvuky, ihned vypněte ventilátor.

Jednotka ventilátoru Rychlost Převodový poměr Úhel natočení lopatek ventilátoru

Příkon Průtok

SF65 1 1 - 3,4 35º 22 kW 44000 m3/h

40º 24 kW 58000 m3/h

45º 32 kW 63000 m3/h

2 1 - 4,4 35º 26 kW 52000 m3/h

40º 28 kW 66000 m3/h

45º 46 kW 72000 m3/h

Jednotka ventilátoru Pojezdová rychlost Převodový poměr Úhel natočení lopatek ventilátoru

Výkon PRUTOK

SF85 1 1 - 3,4 35º 29 kW 69000 m3/h

40º 31 kW 77000 m3/h

45º 35 kW 82000 m3/h

2 1 - 4,4 35º 35 kW 77000 m3/h

40º 36 kW 86000 m3/h

45º 54 kW 93000 m3/h

Page 21: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

21

Ventilátor

Axiální ventilátor se skládá z lopatek vyrobených ze syntetických materiálů, extrémně odolných proti nárazu, vysokým a nízkým teplotám a působení chemikálií.Ventilátor 820 se skládá z 9 lopatek a ventilátor 920 mm se skládá z 10 lopatek.Úhel lopatek lze nastavit do tří možných poloh: 35º, 40º (standard) nebo 45º. To znamená, že proud vzduchu lze přizpůsobit dané plodině, např. pro malou vegetaci, kde není potřebný vysoký proud vzduchu použijte úhel lopatek 35º, což poskytuje výrazné úspory v příkonu. Nastavení úhlu lopatek je specializovaný úkol. Pro tuto činnost kontaktujte vašeho dodavatele HARDI.

€ NEBEZPEČÍ ! NIKDY se nepokoušejte změnit úhel lopatek. To může být provedeno pouze ILEMO-HARDI S.A.U. Pokud potřebujete provést změnu nastavení lopatek, kontaktujte vašeho dodavatele HARDI.

Ventilátor má vestavěnou spojku - pro více informací viz. kapitola "spojka".

Převodovka

Axiální ventilátor obsahuje dvourychlostní převodovku s neutrální polohou. Je připojen k rámu na spodní a přední straně. Obsahuje systém volby rychlosti pro zabránění změny rychlosti při práci nebo při transportu.

Převodové poměry:

1 stupeň: 1-3,4

2 stupeň: 1-4,4

Sady SF65 a SF85 DUO

Tento typ zahrnuje nerezový deflektor, který je vysoce odolný proti korozi. Pro ošetření vyšších stromů využívá výhody využití vzduchu v horní části, který se u konvenčních rosičů nevyužije.

Obsahuje stavitelné horní klapky, které umožní velmi dobré přizpůsobení výstupu vzduchu výšce stromů.

Page 22: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

22

Vybavení

Tažná oj s okem

Připojení blízko zadní nápravy traktoru. Před připojením vývodového hřídele se ujistěte, že čep pro připojení oje rosiče k traktoru je správně zajištěný a že kola traktoru při otáčení nepřichází do kontaktu s tažnou ojí.

Toto připojení vyžaduje homokinetický kloubový hřídel s homokinetickým kloubem připojeným na straně traktoru. Délku oje je možné nastavit (viz. kapitola "Nastavení délky oje").

Vidlicový závěs

tento závěs se připojuje do lišty traktoru připojené do spodních ramen tříbodového závěsu. Před připojením vývodového hřídele se ujistěte, že čep pro připojení oje rosiče k traktoru je správně zajištěný a že kola traktoru při otáčení nepřichází do kontaktu s tažnou ojí.

Při tomto typu spojení není nutný homokinetický kloubový hřídel. Délku oje je možné nastavit (viz. kapitola "Nastavení délky oje").

Otočná oj

Připojení do spodních ramen tříbodového závěsu traktoru. Před připojením vývodového hřídele traktoru se ujistěte, že průměr čepů závěsu oje rosiče odpovídá správnému průměru koulí tříbodového závěs traktoru. Také se ujistěte, že jsou čepy zajištěny závlačkami a že při otáčení nedochází ke kontaktu kol traktoru s tažnou ojí nebo závěsem.

Tento typ připojení umožňuje malý poloměr otáčení, pokud je použit homokinetický kloubový hřídel s homokinetickým kloubem připojeným na straně rosiče. Délku oje je možné nastavit (viz. kapitola "Nastavení délky oje").

Otočné oje modely X aY jsou připojeny pod zadní nápravou traktoru. což je běžné uspořádání na malých zahradnických typech traktorů. Je důležité, aby byly dobře přitáhnuty šrouby dorazů, aby nedocházelo k vykyvování závěsu.

€ I při použití homokinetického kloubového hřídele jej vždy vypněte před zahájením otáčení o vysokém úhlu. Takové otáčení se zapnutým vývodovým hřídelem může způsobit jeho poškození, poškození hřídele čerpadla a způsobit velké vibrace skrz převodovku. To může způsobit vážné poškození převodovky a ventilátoru.

Page 23: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

23

Zakládací klíny

Zakládací klíny jsou umístněny na levé straně stroje. Musí být vždy umístněny v jejich držácích na stroji, aby byly v případě potřeby vždy k dispozici.

Sada světel

Sada osvětlení je nasazena na zadním nárazníku ventilátoru. Jsou připojeny pomocí univerzální zásuvky použitelné na jakémkoliv traktoru.

μ Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj vybaven sadou osvětlení. Pokud dojde k poškození některé části osvětlení, musí být ihned opravena nebo vyměněna. Aby sada osvětlení fungovala, připojte zásuvku do konektoru na traktoru.

Page 24: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

3 - Popis

24

Page 25: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

25

4 - Spuštění stroje

Obecné informace

Skládání rosiče z kamionu

Při skládání nebo nakládání rosiče z kamionu nebo na kamion pomocí jeřábu použijte vázací body pro podvlečení zobrazené na obrázku.

€ NEBEZPEČÍ ! Při skládání nebo nakládání nesmí nikdo stát pod nebo za strojem.

Před prvním použitím

Ačkoliv povrch kovových částí rosiče byl ošetřen silným ochranným přípravkem, doporučujeme provést nanesení vrstvy antikorozního přípravku (např. CASTROL RUSTILLO nebo SHELL ENSIS FLUID) na všechny kovové části stroje pro zabránění poškození povrchové úpravy a pro usnadnění čištění stroje.

μ POZOR ! Toto ošetření proveďte vždy, když dojde k odstranění této vrstvy.

Závaží

Vždy zkontrolujte, zde je třeba provést dotížení traktoru závažím pro zvýšení stability a účinnosti řízení.

Page 26: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

26

Mechanické připojení

Nastavení délky tažné oje

1. Nasaďte opěrné kolo do polohy označené na obrázku.

2. Povolte šrouby (A), v oblasti připojení tažné oje k rámu stroje.

3. Vytáhněte čep (B).

4. Nastavte délku oje do požadované polohy.

5. Nasaďte zpět čep (B) a ujistěte se, že prošel skrz otvor v rámu stroje a hřídeli.

6. Utáhněte šrouby (A) a matice.

Opěrné kolo

Opěrné kolo usnadňuje připojení a odpojení rosiče k traktoru. Obrázek zobrazuje polohu rosiče odpojeného od traktoru; pokud bude připojen k traktoru, bude opěrné kolo připojeno na levé straně tažné oje rámu rosiče pomocí dvou čepů.

Výška stroje se nastaví otáčením rukojeti (C).

Připojení vidlicového závěsu

Jedná se o připojení do lišty, která je připojena do spodních ramen tříbodového závěsu traktoru. Před připojením vývodového hřídele se ujistěte, že čep pro připojení oje rosiče k traktoru je správně zajištěný a že kola traktoru při otáčení nepřichází do kontaktu s tažnou ojí. Při tomto typu spojení není nutný homokinetický kloubový hřídel.

Pokud je nutné nastavit délku tažné oje, postupujte dle pokynů v předchozí kapitole.

Připojení tažné oje s okem

Připojení do standardního závěsu traktoru. Před připojením vývodového hřídele se ujistěte, že čep pro připojení oje rosiče k traktoru je správně zajištěný a že kola traktoru při otáčení nepřichází do kontaktu s tažnou ojí. Toto připojení vyžaduje homokinetický kloubový hřídel s homokinetickým kloubem připojeným na straně traktoru. Je možné nastavit délku tažné oje.

Pokud je nutné nastavit délku tažné oje, postupujte dle pokynů v předchozí kapitole.

Připojení otočné oje

Připojení do spodních ramen tříbodového závěsu traktoru. Před připojením vývodového hřídele traktoru se ujistěte, že průměr čepů závěsu oje rosiče odpovídá správnému průměru koulí tříbodového závěs traktoru, pojistky zajištění koulí jsou zajištěny a kola traktoru se nedostávají do kontaktu s tažnou ojí při otáčení. Z možných tří typů tento typ připojení umožňuje malý poloměr otáčení, pokud je použit homokinetický kloubový hřídel s homokinetickým kloubem připojeným na straně rosiče. Délka tažné oje je stavitelná.

Pokud je nutné nastavit délku tažné oje, postupujte dle pokynů v předchozí kapitole.

Page 27: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

27

Připojení kloubového hřídele

Při prvním připojení kloubového hřídele může být požadováno jeho zkrácení pro přizpůsobení ke konkrétnímu traktoru připojenému ke stroji. Při první připojení postupujte následujícím způsobem:

1. Připojte rosič k traktoru tak, aby vzdálenost mezi vývodovým hřídelem a čerpadlem rosiče byla co nejkratší možná.

2. Zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

3. Pokud je třeba vývodový hřídel zkrátit, rozpojte obě jeho části od sebe. Připojte obě rozpojené části - jednu k traktoru a jednu k nosiči a změřte délku, o kterou je třeba hřídel zkrátit. Označte si pozici na ochrannou trubku.

μ POZOR ! Kloubový hřídel musí mít minimální překrytí minimálně jednu třetinu své délky.

4. Pomocí pilky zkraťte obě části o stejnou délku. Očistěte profily pro odstranění pilin a otřepů.

5. Namažte oba profily a zasuňte je znovu do sebe.

6. Nasaďte hřídel do traktoru a na hřídel čerpadla rosiče.

7. Nasaďte vstupní část na traktor. Zajistěte ochranné prvky řetízky, aby se zabránilo jejich otáčení s kloubovým hřídelem.

μ POZOR ! Pro zajištění dlouhé životnosti kloubového hřídele a prevenci možných poškození zařízení se vyhněte práci při úhlech 15°.

Page 28: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

28

Hydraulické připojení

Obecné informace

Ujistěte se, že rychlospojky jsou před jejich připojením dostatečně čisté.

Po stisknutí brzdového pedálu a naplnění systému olejem zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v systému a v případě potřeby jej doplňte.

€ NEBEZPEČÍ ! Test hydraulického systému provádějte velmi opatrně. Vzduch v systému může způsobit nečekané, náhlé pohyby.

€ NEBEZPEČÍ ! Únik oleje: Nikdy nepoužívejte ruce a prsty pro zjišťování úniku oleje v hydraulickém systému. Díky vysokému tlaku může hydraulický olej proniknout pokožkou.

Page 29: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

29

Elektrické připojení

Obecné informace

Pokud je stroj vybaven elektrickými komponenty, zkontrolujte následující informace pro správné připojení zařízení a předcházení problémů při práci.

Napájení požadované elektrickými komponenty je 12 V. Před připojením jakéhokoliv komponentu se ujistěte o správnosti polarity.

Červený vodič = 12 V (+)

Černý vodič = kostra (-)

Konektory použité na elektrických komponentech odpovídají standardům pro většinu moderních traktorů. Pokud váš traktor používá jiný typ napájení, dodávaný konektor se musí vyměnit za konektor, který odpovídá protikusu použitém na traktoru.

Řídící jednotka EVC/2

V kabině nalezněte vhodné místo pro montáž ovládací skříňky tak, aby bylo možné ovládat stroj co nejpohodlněji. Nejlepší umístění je napravo od sedadla řidiče.

μ Ovládací skříňka musí být řádně připevněna pro zabránění od zasažení nebo vibrací.

Napájecí konektor je univerzální a měl by být připojitelný do všech traktorů.

Jako nouzové řešení demontujte konektor a připojte je přímo na baterii.

± POZOR ! Vždy si zapamatujte: Červený plus (+), černý mínus (-).

HARDI

ON ON

1 2

A B B C

Page 30: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

30

Postřikový okruh

Sací filtr

Hrubost standardně dodávaného filtru je 50 mesh. Filtry 80 a 100 mesh jsou také dostupné a mohou být vyměněny otevřením víčka filtru. Před nasazením víčka zkontrolujte o-kroužek a pokud je poškozen, vyměňte jej.

μ POZOR ! Pro lepší těsnění mezi víčkem a o-kroužkem namažte dosedací plochu a o-kroužek. To umožní lepší těsnění o-kroužku a zamezí nasávání vzduchu.

Tlumič rázů

Tlak vzduchu v tlumiči rázů je nastaven v továrním nastavení (pro čerpadlo 321) na 2 bary pro pokrytí pracovních tlaků mezi 3 až 15 bary.

Pokud provádíte aplikaci při různých tlacích, než je nastavený, je nutné změnit tlak v tlumiči. Nastavení provádějte dle tabulky. Tato tabulka je také vylisovaná na obalu tlumiče rázů.

Membránové čerpadlo

Před použitím membránového čerpadla se ujistěte, že je dobře namazáno.

Čerpadlo je namazáno z výroby, je ale dobré jej před spuštěním znovu namazat.

Pracovní tlakbar

Tlak v tlumiči rázůbar

1,5 - 3 0 - 1

3 - 15 1 - 3

15 - 25 3 - 4

Page 31: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

31

Pístové čerpadla (pouze některé země)

Tento typ čerpadla nesmí běžet na sucho po dobu delší, než 30 sekund. Jinak dojde k poškození plunžrů shořením a díky běhu na sucho musí být vyměněny.

Před spuštěním zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni. Hladina oleje musí být mezi značkou minimum a maximum na měrce umístněné na horní části čerpadla.

Během startu čerpadla se může vyskytnout odkapávání kapalinu z válců. V takovém případě utáhněte šrouby plunžrů.

Kalibrace

Na stránkách www.hardi-international.com si stáhněte program pro kalibraci rosiče.

Pracovní záběr je udáván jako celkový záběr stroje. V případě dvou řádků 1,8 jej vynásobte 2, což odpovídá 3,6 m.

Page 32: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

4 - Spuštění stroje

32

Page 33: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

33

5 - Ovládání

Jednotka ventilátoru

Bezpečnostní informace

Ventilátor nesmí být zapnutý při provozu na pozemních komunikacích. Trysky nesmí být otevřeny při provozu stroje na pozemních komunikacích. Jakékoliv chyby mohou způsobit zranění osob a zvířat nebo poškození plodin.

V případě, že stroj musí být v činnosti (míchání) při provozu na pozemních komunikacích před dosažením pozemku, ujistěte se ujistěte, že volič převodovky je v neutrální poloze.

€ NEBEZPEČÍ ! Pokud se vyskytne neobvyklý hluk nebo nadměrné vibrace z převodovky nebo ventilátoru, okamžitě zastavte stroj a přivolejte servis HARDI.

Volba převodu

Pomocí rukojeti je možné nastavit nižší nebo vyšší převod.

Páka je dostupná na levé zadní straně rosiče mezi nádrží a ventilátorem.

Pro změnu převodu zatáhněte páku směrem ven (A) a potom s ní pohněte dle požadavku nahoru nebo dolů. Zajistěte páku ve zvolené poloze.

• Spodní poloha: převod 1nebo nízká rychlost (1).

• Horní poloha: převod 2nebo vysoká rychlost (2).

• Střední poloha: neutrál (0).

Nastavení ventilátoru

Lopatky ventilátoru lze nastavit ve 4 polohách. Tovární nastavení je poloha 3 (40º). Snížení úhlu lopatek (minimální úhel, poloha 1 (30º)), sníží průtok vzduchu a požadavek na příkon stroje. Zvýšení úhlu lopatek (maximální úhel, poloha 4 (45º)), zvýší průtok vzduchu a požadavek na příkon stroje. To umožňuje rosiči přizpůsobení se různým typům porostu a traktorů.

Nastavení změny úhlu lopatek se provádí ve třech krocích:

1. Povolte šrouby, ale nepovolujte je kompletně.

2. Dokončete povolení šroubů - držte matice ze zadní strany ventilátoru.

3. Pomocí obou rukou natočte lopatky do požadované polohy mezi polohy 1 - 4. Všechny lopatky musí mít stejnou polohu.

4. Nakonec zkontrolujte, zda jsou všechny lopatky nastaveny stejně.

5. Utáhněte šrouby.

Sada pro jednostranné uzavření vzduchu (doplňková výbava na přání)

Proud vzduchu lze jednostranně zastavit, aby se zabránilo zasažení citlivých nebo nežádoucích oblastí.

To se používá při jednostranné aplikaci na konci sadů, kolem vodních zdrojů, otevřených vodních ploch nebo oblastí, ve kterých je třeba zabránit úletu postřiku.

Povolte matice, nastavte šoupátka přes vzduchový výstup a zajistěte je znovu maticemi.

μ POZOR ! Proveďte zaslepení pouze jedné strany. Nikdy nezavírejte obě strany současně!

A2

B

1

0

12

34

12

34

Page 34: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

34

Postřikový okruh

Plnění/čištění stroje - požadavky

Při plnění postřikovače přípravky a vodou je důležité vyhnout se lokální kontaminaci chemickými přípravky, aby byla zajištěna ochrana podzemních zdrojů vod.

A. Pokud se rosič vždy plní na stejném místě, mělo by být vybudováno speciální místo pro plnění/čištění. V takovém místě by měl být tvrdý, kapalinu nepohlcující povrch ( např. beton) s okraji tak, aby bylo zabráněno úniku kapaliny mimo ohraničenou plochu. Tato plocha by měla být odvodněna do odpovídající nádoby (např. nádrž na kejdu...)

Jakékoliv úniky kapaliny nebo kapalina po čištění by měla být zachycena tak, aby se dala později aplikovat na větší plochu pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí a zabránění zvyšování koncentrace těchto látek na jednom místě.

Pokud nejsou požadovány jiné vzdálenosti, mohou být použity následující doporučení: Ne blíže, než:

1) 50 metrů od veřejných zdrojů pitné vody

2) 25 metrů od neveřejných zdrojů pitné vody, jímek a septiků odvodňovacích systémů a

3) 50 metrů od povrchových vod (vodní toky, jezera, pobřežní vody) a přírodních rezerv

B. Alternativně lze postřikovač plnit na pozemku, kde je prováděn postřik. Pokud používáte tento způsob, zvolte pro každé plnění jiné místo.

Pokud nejsou požadovány jiné vzdálenosti, plnění by se nemělo provádět blíže, než:

1) 300 metrů od veřejných nebo neveřejných zdrojů pitné vody a

2) 50 metrů od povrchových vod (vodní toky, jezera, pobřežní vody) a přírodních systémů a přírodních rezerv.

μ POZOR ! Legislativa a požadavky mohou být v každé zeni jiné. Vždy dodržujte platné zákony.

÷ Poznámka! Dodržování zákonů je na odpovědnosti majitele/obsluhy postřikovače. HARDI nepřebírá odpovědnost za nesprávné použití a ovládání stroje.

Plnění vodou

Před přidáním chemikálií by měla být hlavní nádrž do jedné třetiny naplněna čistou vodou. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalech od přípravků!

± POZOR ! Pokud zůstává postřiková kapalina v nádrži, z bezpečnostních důvodů musí být všechny ventily zavřeny.

HARDI

3/3

2/3

1/3

0

Page 35: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

35

Plnění otvorem hlavní nádrže

Plnění hlavní nádrže se provádí plnícím otvorem po odšroubování víka. Pro dosažení co nejlepších výsledků by měla být požita co nejčistší voda.

Plnění provádějte skrz filtr v nalévacím hrdle hlavní nádrže, aby se zabránilo vstupu nečistot do nádrže. Pro zvýšení kapacity lze provést plnění z externí nádrže.

€ NEBEZPEČÍ ! Neumisťujte plnící hadici dovnitř nádrže. Hadici držte mimo nádrž a pouze ji namiřte směrem do nádrže. Pokud je hadice umístěna dovnitř nádrže a dojde k poklesu tlaku vody v systému přívodu vody, může dojít k nasátí chemikálií a kontaminaci vodovodního potrubí, systému nebo studny.

μ POZOR ! Vodovodní potrubí by mělo být vybaveno jednocestným ventilem jako přídavnou bezpečnostní funkci. Vždy dodržujte platné zákony.

μ POZOR ! Vodovodní potrubí by mělo být vybaveno průtokoměrem pro zabránění rozlití nebo přeplnění. Vždy dodržujte platné zákony.

Plnění proplachovací nádrže

Pro plachovací nádrž je integrovaná v hlavní nádrži

Kapacita: 90 litrů pro 1000 a 1500 litrovou hlavní nádrž a 130 litrů pro 2000 a 3000 litrovou hlavní nádrž

Obrázek ukazuje umístění proplachovací nádrže

μ POZOR ! Proplachovací nádrž plňte pouze čistou vodu. Pro zabránění vytváření řas v proplachovací nádrži vždy vyprázdněte proplachovací nádrž, pokud je postřikovač odstavován na delší dobu.

Proplachovací tryska

Je umístněna uvnitř nádrže Jakmile je aktivována, provádí rotační pohyb a oplachuje vnitřní prostor nádrže.

Pokud je stroj vybaven systémem proplachu, v nádrži je jedna proplachovací tryska pro 1,000-litrovou nádrž a dvě proplachovací trysky pro 1,500, 2,000 a 3000 litrové nádrže.

HARDI

Page 36: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

36

Plnění nádrže na čistou vodu

Proplachovací nádrž se nachází v přední části stroje a je integrovaná v hlavní nádrži. Používá se pro čištění rukou, rukavic, čištění ucpaných trysek, atd.

± POZOR ! Ačkoliv je kompletně oddělena od hlavní nádrže a měla by být plněna pouze čistou vodou, neznamená to, že se jedná o vodu vhodnou k pití!

Vypouštěcí ventil

Vypouštěcí ventil je umístněn ve spodní části nádrže. Pro přístup k němu si musíte dřepnout na levé straně stroje v místě připojení opěrné nohy s kolem.

Pro vyprázdnění nádrže zatáhněte rukojeť směrem k ventilu. pro znovunaplnění nádrže zatáhněte rukojeť směrem dopředu stroje a ventil se uzavře.

± POZOR ! Při otvírání ventilu se ujistěte, že kapalina nemůže zasáhnout vaše ruce.

Pro přepuštění kapaliny z hlavní nádrže do externí nádrže nebo kontejneru je možné použít násadec (A) pro nasazení na vypouštěcí ventil hlavní nádrže pro připojení hadice s rychlonásadcem (B) pro bezpečné vyprázdnění hlavní nádrže.

A B

Page 37: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

37

Plnění přípravků pomocí zařízení pro přimíchávání přípravků HARDI TurboFiller (doplňková výbava na přání)

1. Naplňte hlavní nádrž nejméně z 1/3 vodou (pokud není na etiketě přípravku uvedeno jinak).

2. Otočte ventil MANIFOLD směrem k symbolu TurboFiller

3. Nastavte páku převodovky do neutrální polohy, spusťte čerpadlo nastavte otáčky vývodového hřídele na 540 ot./min.

4. Otevřete víko TurboFilleru. Odměřte správné množství přípravku a nalijte je do nádobky TurboFilleru.

5. Zapněte odsávání z nádoby otevřením sacího ventilu TurboFilleru a obsah nádoby je nyní odsáván do hlavní nádrže.

6. Zapněte zařízení pro proplach nádoby TurboFilleru. Pokud přimícháváte práškové přípravky, zařízení na proplach nádoby musí být spuštěno před zahájením nasypáváním prášku do nádoby.

7. Pokud je nádoba od přípravku prázdná, lze ji propláchnout zařízením pro proplach nádob od přípravků. Nasaďte nádobu od přípravku přes multiotvorovou trysku a stiskněte páku v levé části TurboFilleru.

8. Jakmile je nádoba propláchnuta, zavřete sací ventil TurboFilleru.

9. Zavřete víko TurboFilleru.

€ NEBEZPEČÍ ! Při plnění přípravků vždy noste ochranný pracovní štít a odpovídající ochranné pracovní pomůcky.

μ POZOR ! Hladinoznak uvnitř nádoby TurboFileru je pouze orientační a může být použit pouze, pokud stroj stojí na rovném povrchu. Pro vyšší přesnost doporučujeme používat odměrnou - kalibrační nádobku.

€ NEBEZPEČÍ ! Pro zabránění zasažení obsluhy postřikovou kapalinou nikdy nestiskněte páčku, dokud není multiotvorová tryska zakryta obalem od přípravku, jinak může dojít k zasažení obsluhy.

μ POZOR ! Proplachovací zařízení používá pro oplach obalů od přípravků postřikovou kapalinou. Před odevzdáním obalů od přípravků je vždy několikrát propláchněte čistou vodou.

μ POZOR ! Proplachovací zařízení nádoby používá postřikovou kapalinu. Proplach nádoby TurboFilleru musí být vždy proveden po skončení postřikového úkolu spolu s celým postřikovačem - čištění po posledním plnění a před postřikem poslední nádrže nezajistí čistý TurboFiller.

10. Vypněte tlakovou kapalinu do TurboFilleru a ponechejte míchání zapnuté pro homogenizaci postřikové kapaliny.

11. Před zahájením postřiku zapněte ventilátor.

Page 38: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

38

Proplach TurboFilleru

Proplach TurboFilleru a obalů od přípravků lze provádět následujícími dvěmi způsoby:

Pokud je víko TurboFilleru otevřeno:Pro proplach prázdných nádob od přípravků. Nasaďte nádobu od přípravku přes rotační proplachovou trysku uprostřed TurboFilleru tak, aby tryska byla uvnitř nádoby od přípravku. Stiskněte rukojeť čištění obalů od přípravků a současně sací ventil TurboFilleru pro aktivaci proplachovací trysku uprostřed nádoby TurboFilleru a odsávání kapaliny z nádoby TurboFilleru.

Pokud je víko TurboFilleru zavřenoPoužijte páku proplachu nádoby pro proplach vnitřního povrchu nádoby TurboFilleru po ukončení plnění přípravků. Stiskněte rukojeť čištění obalů od přípravků a současně sací ventil TurboFilleru pro aktivaci proplachovací trysky uprostřed nádoby TurboFilleru a odsávání kapaliny z nádoby TurboFilleru. Tento postup proveďte třikrát po sobě a po posledním proplachu otevřete víko a zkontrolujte, zda je TurboFiller prázdný. Pokud tomu tak není, zavřete znovu víko a stiskněte sací ventil TurboFilleru, dokud není TurboFiller prázdný.

μ POZOR ! TurboFiller je nutné dokonale propláchnout znovu po skončení postřikového úkolu, aby byla jistota, že je čistý před zahájením postřiku jiné plodiny, která by mohla být citlivá na přípravek, který se používal předtím. Viz kapitola Čištění na straně 40 pro více informací.

Řídící jednotka MC/2

Tato vysokotlaká ručně ovládaná řídící jednotka může být použita s pístovým nebo membránovým čerpadlem.

Skládá se z tlakového ventilu a vestavěného tlakoměru.

Pro nastavení tlaku otáčejte černou rukojetí. Pro zvýšení tlaku otočte rukojetí po směru hodinových ručiček. Pro snížení tlaku otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček.

Postřik se ovládá pomocí dvou pák dálkového ovládání z kabiny traktoru.

Každá páka ovládá jednu stranu rosiče. Lze zvolit jednu nebo dvě sekce nebo žádnou sekci.

Řídící jednotka BS/2

Tato vysokotlaká ručně ovládaná řídící jednotka může být použita s pístovým nebo membránovým čerpadlem.

Obsahuje tlakový ventil obsahující tlakoměr a 5-ti polohovou ovládací páku.

Pro nastavení tlaku otáčejte černou rukojetí. Pro zvýšení tlaku otočte rukojetí po směru hodinových ručiček. Pro snížení tlaku otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček.

Směr postřikové kapaliny se volí ovladačem.

Různé polohy jsou: doprava s aktivovaným mícháním, doleva s vypnutým mícháním, na obě strany s aktivovaným mícháním, pouze míchání (bez tlaku).

Různé polohy jsou vyznačeny na páce.

R = volný přepad

C = pouze míchání

1 = Jedna polovina otevřená + aktivní míchání

2 = Obě poloviny otevřené + aktivní míchání

€ POZOR ! Jelikož je tato řídící jednotka umístěná poblíž obsluhy, ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku postřikové kapaliny, protože může být ohrožena vaše bezpečnost.

Page 39: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

39

Řídící jednotka SV/2

Tato vysokotlaká elektricky ovládaná řídící jednotka může být použita s pístovým nebo membránovým čerpadlem.

Skládá se z ručně ovládaného tlakového ventilu a tlakoměru. Pro zvýšení tlaku otočte rukojetí A po směru hodinových ručiček. Pro snížení tlaku otočte rukojetí A proti směru hodinových ručiček.

Dva sekční ventily jsou ovládány solenoidovými ventily ovládanými pomocí ovládací skříňky umístněné v kabině traktoru.

Nastavení řídící jednotky EVC/2

Před postřikem chemickými přípravky je nutné řídící jednotku EVC nastavit s čistou vodou.

Nastavení tlaku:

1. Nastavte na držácích trysek požadované trysky. Viz příručka "Technika rosení".

2. Hlavní ventil postřiku ON/OFF (A) je ve spodní poloze.

3. Dva ventily sekcí (B) jsou ve spodní poloze.

4. Tlačítkem pro nastavení tlaku (C) nastavte pracovní tlak na minimum.

5. Na traktoru nastavte neutrál a nastavte otáčky vývodového hřídele traktoru na běžné pracovní otáčky.

6. Nastavte tlak tlačítkem nastavení tlaku, dokud nebude dosaženo požadovaného pracovního tlaku.

Nastavení konstantního tlaku sekčních ventilů se provádí:

1. Otevřete oba sekční ventily pomocí přepínačů na ovládací skříňce.

2. Nastavte tlak (např. na 5 bar).

3. Zavřete jeden sekční ventil.

4. Nastavte tlak na zavřeném ventilu na původní tlak, který byl na manometru před jeho zavřením (5 bar) pomocí seřizovacího ventilu (D).

5. Otevřete zpět sekční ventil a opakujte stejný postup na druhém sekčním ventilu.

6. Proveďte test správného seřízení otevíráním a zavíráním sekčních ventilů. Pokud je řídící jednotka nastavena správně, nemělo by dojít ke kolísání tlaku.

μ POZOR ! JAKMILE JE JEDNOU TOTO NASTAVENÍ PROVEDENO, JE NUTNÉ JEJ PROVÉST ZNOVU POUZE V PŘÍPADĚ:

1. JSOU POUŽITY TRYSKY S JINÝM PRŮTOKEM

2. PRŮTOK TRYSEK SE ZVÝŠIL Z DŮVODU JEJICH OPOTŘEBENÍ

D

HARDI

ON ON

1 2

A B B C

Page 40: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

40

Čištění

Obecné informace

Pro možnost používání rosiče po mnoho let je nutné dodržovat pokyny týkající se údržby. Tento postup zahrnuje celkový postup čištění stroje.

μ POZOR ! Vždy s i přečtěte jednotlivé kapitoly. Před zahájením práce si pečlivě přečtěte jednotlivé pokyny. Pokud vám nebudou některé informace jasné, z bezpečnostních důvodů kontaktujte vašeho dealera Hardi pro další informace.

μ POZOR !

Čistý rosič je bezpečný rosič.

Čistý rosič je vždy připraven pro práci.

Čistý rosič nemůže být poškozen pesticidy a jejich rozpouštědly.

Jednotlivé kroky:

1. Vždy si pečlivě přečtěte doporučení na etiketě přípravku. Věnujte pozornost veškerým speciálním pokynům týkajícím se doporučeného ochranného oblečení, deaktivačních činitelů atd. Přečtěte si štítky na obalech čistícího prostředku a deaktivačního činitele. Pokud je uveden postup čištění, vždy jej dodržujte.

2. Dodržujte místní zákony týkající se uskladnění pesticidů, jejich proplachu, metod povinné dekontaminace, atd. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte odpovědný místní úřad, případně pobočku ministerstva zemědělství.

3. Zbytky po oplachu pesticidů je možné obvykle vyprázdnit v mycím boxu nebo shromažďovat na místě určeném pro mytí strojů. To musí být prostor, který není určen pro pěstování plodin. Musíte se vyhnout úniku zbytků chemikálií do vodních zdrojů, studní, potoků, rybníků, atd. Zbytková kapalina po omytí stroje nesmí být vypouštěna do jímek nebo kanálů. Musí být vyprázdněna pouze do místa k tomu určenému.

4. Čištění začíná kalibrací. Správně nakalibrovaný rosič obsahuje pouze minimální množství zbývající kapaliny.

5. Zkušenosti ukázaly, že je dobré vyčistit rosič bezprostředně po použití pro jeho zabezpečení a přípravu na další postřikový úkol. Tato činnost rovněž prodlužuje životnost komponent stroje.

6. V některých případech je nutné ponechat postřikovou kapalinu po krátký čas (např. přes noc nebo až bude vhodné počasí) ve stroji. Za těchto okolností nesmí mít k postřikovači přístup neoprávněné osoby ani žádná zvířata.

7. Pokud je aplikovaný přípravek korosivní, všechny kovové díly stroje je dobré před a po aplikaci ošetřit vhodným antikorosním přípravkem.

Čištění a údržba filtrů

Čištění filtrů zajistí:

• Komponenty rosiče jako jsou ventily, membrány a řídící jednotka se při práci neucpávají a nepoškozují.

• Trysky se při práci neucpávají.

• Dochází k nižšímu opotřebení čerpadla. Ucpaný sací filtr způsobuje kavitační opotřebení čerpadla. Hlavní filtr, který chrání komponenty postřikového okruhu je sací filtr. Pravidelně jej kontrolujte.

Page 41: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

41

Čištění nádrže a postřikového okruhu

1. Rozřeďte zbývající postřik v nádrži nejméně desetinásobným množstvím vody a aplikujte kapalinu na porost, který jste již ošetřovali.

2. Používejte vhodný ochranný pracovní oděv. V případě potřeby použijte vhodný čistící prostředek a deaktivační činitel.

3. Opláchněte a vyčistěte rosič a traktor z venku. V případě potřeby použijte vhodný čistící prostředek.

4. Vyjměte sací filtry a vyčistěte je. Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození sítka. Umístěte zpět horní část sacího filtru - víko s rukojetí. Po dokončení čištění postřikovače vraťte filtry zpět na jejich místo

5. Při zapnutém čerpadle proveďte proplach vnitřku nádrže. Nezapomeňte na horní část nádrže. Propláchněte všechny komponenty a veškeré vybavení, které přišlo do kontaktu s chemikáliemi. Před otevřením sekčních ventilů a aplikaci postřikové kapaliny se rozhodněte, zda má být kapalina aplikována na poli nebo v záchytné jímce.

6. Po aplikaci veškeré kapaliny zastavte čerpadlo a naplňte nádrž z 1/5 čistou vodou. Nezapomeňte, že některé chemikálie vyžadují, aby nádrž byla kompletně naplněna. Přidejte do vody vhodný čistící prostředek a/nebo deaktivační činitel, například uhličitan sodný nebo tri-amoniak.

7. Zapněte čerpadlo a ovládejte všechny ventily tak, aby bylo zaručeno, že proplachová kapaliny přijde do kontaktu se všemi komponenty stroje. Sekční ventily ponechejte na konec. Některé čistící přípravky pracují nejlépe, pokud se ponechají v nádrži po nějakou krátkou dobu. Přečtěte si pokyny na etiketě přípravku.

8. Vypusťte nádrž a nechte čerpadlo běžet naprázdno. Propláchněte vnitřek nádrže a nechte čerpadlo běžet naprázdno.

9. Zastavte čerpadlo. Pokud mají použité pesticidy tendenci ucpávat trysky a filtry, demontujte je a ihned je vyčistěte.

10. Nasaďte všechny trysky a filtry zpět na jejich místo a uskladněte rosič. Pokud jste z předchozích zkušeností zjistili, že jsou rozpouštědla obsažená v pesticidech obzvláště agresivní, nechte u uskladněného postřikovače otevřené víko nádrže.

μ POZOR ! Je doporučeno, aby při aplikaci rozředěné kapaliny na již postřikem ošetřené pole byla zvýšena rychlost jízdy (dvojnásobně, pokud je to možné) a snížen tlak na 1,5 bar.

μ POZOR ! Pokud je postup čištění uveden na etiketě obalu chemikálie, řádně ho dodržujte.

μ POZOR ! Pokud je čištění rosiče prováděno vysokotlakým čističem, je doporučeno provést mazání celého stroje.

Použití proplachovací nádrže a proplachovacích trysek (doplňková výbava na přání)

Vestavěná proplachovací nádrž může být použita pro dva účely.

μ POZOR ! Pokud je postup čištění uveden na etiketě obalu chemikálie, řádně ho dodržujte.

Zředění zbytků kapaliny před čištěním stroje na poliZředění zbytků postřikové kapaliny v postřikovém okruhu stroje před čištěním stroje na poli.

Proplach hlavní nádrže a postřikového okruhu:1. Vyprázdněte postřikovač maximálně, jak je to možné. Zavřete ventilem míchání (bez míchání) a zapněte postřik tak

dlouho, dokud z trysek nevychází vzduch.

2. Otočte sací ventil do polohy “Proplachovací nádrž” a tlakový ventil do polohy “Postřik”.

3. Zapněte čerpadlo a nastavte jej na otáčky 300 ot./min.

4. Jakmile použijete 1/3 obsahu proplachovací nádrže otočte sací ventil do polohy "Hlavní nádrž" a otáčejte všemi ventily na tlakové straně systému v následujícím pořadí tak, aby byly propláchnuty všechny hadice a komponenty:

• Otočte tlakový ventil do polohy TurboFiller a otevřete sací ventil TurboFilleru.

• Otevřete ventil TurboDeflectoru a znovu jej zavřete, jakmile z trysek vychází čistá voda.

• Zavřete víko TurboFilleru a aktivujte rukojeť ventilu zařízení pro proplach nádob od přípravků pro vyčištění této jednotky.

Page 42: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

5 - Ovládání

42

• Otevřete znovu víko TurboFilleru a ujistěte se, že TurboFiller je prázdný.

• Jakmile je prázdný, zavřete sací ventil TurboFilleru.

• Otočte sací ventil do polohy “Hlavní nádrž” a tlakový ventil do polohy “Postřik” a aplikujte kapalinu na porost, který jste právě ošetřili.

Čištění hlavní nádrže:5. Otočte sací ventil do polohy “Proplachovací nádrž” a tlakový ventil do polohy “Proplachovací trysky nádrže”. Vyjměte

nalévací koš, aby se mohlo provést oplach celé nádrže.

6. Jakmile je použita 1/6 obsahu proplachovací nádrže , otočte sací ventil do polohy "Sání z hlavní nádrže" .

7. Otočte tlakový ventil do polohy "Postřik" a aplikujte kapalinu na porost, který jste právě ošetřili.

8. Opakujte kroky 6 - 8 ještě jednou.

± POZOR ! Pokud používáte chemikálie, které mohou způsobit poškození následného porostu, který budete ošetřovat, doporučujeme použít pro čištění detergent a provést ještě jedno čištění.

9. Naplňte znovu proplachovací nádrž.

10. Naplňte hlavní nádrž asi 500 l čisté vody.

11. Pomocí TurboFilleru přidejte do hlavní nádrže čistící prostředek. Postupujte dle pokynů na etiketě čisticího prostředku.

12. Znovu vyčistěte celý systém.

13. Pro dosažení nejlepšího čistícího efektu operte filtrační vložky sacího a samočistícího tlakového filtru v čisté vodě.

14. Potom propláchněte postřikovač čistou vodu.

μ POZOR ! Proplachovací trysky nezaručují 100% vyčištění nádrže. Vždy nádrž vyčistěte ručně pomocí kartáče, obzvláště pokud se chystáte ošetřovat plodinu, která je citlivá na prostředek použitý při poslední aplikaci.

Proplach prázdné hlavní nádržeProplach čerpadla, řídící jednotky, rozvodů postřiku ramen, atd. v případě, že je nutné postřik ukončit před tím, než je hlavní nádrž prázdná (např. pokud začne pršet, atd.)

Čištění postřikového okruhu:

1. Otočte sací ventil do polohy "Proplachovací nádrž". (Tlakový ventil ponechejte v poloze “Postřik”).

2. Zavřete ventilem míchání (bez míchání).

3. Zapněte čerpadlo a aplikujte vodu z proplachovací nádrže na pozemek, dokud se nepropláchnou všechny trysky a rozvody ramen čistou vodou.

4. Vypněte čerpadlo.

μ POZOR ! Je doporučeno, aby při aplikaci rozředěné kapaliny na již postřikem ošetřené pole byla zvýšena rychlost jízdy (dvojnásobně, pokud je to možné) a snížen tlak na 1,5 bar.

μ POZOR ! Pokud je čištění rosiče prováděno vysokotlakým čističem, je doporučeno provést mazání celého stroje.

Page 43: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

43

6 - Údržba

Mazání

Obecné informace

Udržujte všechny maziva v čistotě a uložené v chladném, suchém místě pro zabránění kontaminace od nečistot a kondenzované vody. Udržujte konve pro plnění oleje, nálevky a mazací pistole čisté a před prováděním mazání důkladně vyčistěte mazací body. Vyvarujte se dlouhodobějšímu kontaktu maziva s vaší pokožkou.

Vždy dodržujte pokyny týkající se množství použitých maziv. Pokud není doporučeno množství použitého maziva, provádějte mazání tak dlouho, dokud se mazivo neobjeví. Symboly použité na mazadlech:

1. Použité mazadlo (viz. "Doporučené maziva).

2. Počet motohodin před dalším mazáním.

μ POZOR ! Pokud se pro mytí rosiče používá vysokotlaký čistič, celý stroj by měl být potom důkladně promazán.

Doporučené maziva

Mazání rosiče

KULIČKOVÉ LOŽISKA

Univerzální lithiové mazivo, NLGI No.2 2

SHELL RETINAX EP2

CASTROL LMX grease

KLUZNÉ LOŽISKA:

Lithiové mazivo s molybdenem nebo grafit disulphate

SHELL RETINAX HDM2

CASTROL MOLYMAX

MAZACÍ OLEJE:

TOTAL Transmission TM

SAE 80W/90

Castrol EPX 80W/90

SHELL Spirax 80W/90

Mobil Mobilube 80W/90

MAZACÍ OLEJE:

SAE 30W

SAE 20W/50

Page 44: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

44

Kloubový hřídel

Univerzální spoje a ložiska by měla být mazána vazelínou. V bodech označených jako A by mělo být mazání prováděno každých 10 pracovních hodin a trubky a hřídele se mažou každých 50 pracovních hodin.

Nezapomeňte namazat spojení klubového hřídele mezi čerpadlem a převodovkou ventilátoru.

Membránové čerpadlo

Čerpadlo mažte každých 50 pracovních hodin nebo jednou měsíčně přes maznici umístěnou na hřídeli. Mazivo je natlačeno drážkou uvnitř hřídele dovnitř skříně čerpadla, kde provede namazání ložisek, zdvihátek, atd.

Mazání čerpadla se provádí stejným způsobem na modelech 363 i 463.

μ POZOR ! Nedostatečné namazání čerpadla může způsobit jeho přehřátí a poškození jeho součástí.

Pístové čerpadlo

Kontrolujte pravidelně hladinu oleje. Hladina oleje se musí udržovat mrzi značkou minimum a maximum na měrce. Od výrobce je čerpadlo vždy naplněné.

První výměnu oleje proveďte po 50 pracovních hodinách. Následné pravidelné mazání čerpadla se provádí vždy po 150 pracovních hodinách.

Filtry a fitinky

Pravidelně kontrolujte filtry po 50 pracovních hodinách. Mimo kontroly čistoty filtračních vložek také zkontrolujte, zda jsou sítka v dobrém stavu. Jinak bude snížena účinnost filtrů.

Při demontáži filtrů nebo násadců hadic vždy dávejte pozor, aby nedošlo k poškození těsnících o-kroužků. Při výměně fitinků hadic vždy namažte o-kroužek tak, aby dobře seděl ve své drážce.

μ POZOR ! Pokud není filtr v dobrém stavu, může způsobit množství nechtěných přerušení práce, které potom prodlužují potřebný čas pro postřikový úkol.

μ POZOR ! Pokaždé, když demontujete fitink, zkontrolujte stav o-kroužku nebo v každém případě nezapomeňte namazat o-kroužek, aby se zabránilo jeho poškození při zpětné montáži.

μ POZOR ! Nedostatečné namazání čerpadla může způsobit jeho přehřátí a poškození jeho součástí.

Vidlicový závěs

Udržujte pohyblivé části namazané pomocí maznic, aby se zabránilo jejich nadměrnému opotřebení a zadření.

Namažte také kontaktní plochy vidlice a oje.

Page 45: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

45

Tažná oj s okem

Udržujte pohyblivé části namazané pomocí maznic, aby se zabránilo jejich nadměrnému opotřebení a zadření.

Namažte také kontaktní plochu tažného oka a čepu oje.

Otočná oj

Udržujte pohyblivé části namazané pomocí maznic, aby se zabránilo jejich nadměrnému opotřebení a zadření.

V ose otáčení otočné oje nezapomeňte promazat i pomocí druhé maznice.

Namažte také otočnou část mezi ojí a rameny do spodní části tříbodového závěsu.

Pomocí maznic se musí otočná oj promazat pravidelně každých 100 pracovních hodin.

μ POZOR ! Dorazy navařené na koulích bránící zařízení od vykonávání otáčení o příliš velkém úhlu může také způsobit poškození oje. Neprovádějte otáčení ostřejší, než tato část dovolí - hrozí nebezpečí poškození oje.

€ NEBEZPEČÍ ! Při ostrém otáčení vždy zastavte vývodový hřídel, i když používáte homokinetický klubový hřídel. Ostré otáčení se zapnutým kloubovým hřídelem mohou způsobit poškození homokinetického hřídele nebo hřídele čerpadla a způsobit vibrace převodovky. To může vést k poškození ventilátoru a deflektoru.

Nápravy s brzdami

Náboj kola je součást nápravy a musí být namazán také. Sundejte krytku náboje (A) a namažte vnitřní prostor otočné hlavy.

Pokud je váš stroj vybaven hydraulickými brzdami pohyblivé části brzdy (B) musí být namazány také. Namažte tuto část minimálně jedenkrát ročně.

B

A

Page 46: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

46

Servisní intervaly a intervaly údržby

Obecné informace

Servisní intervaly a intervaly údržby závisí na podmínkách, ve kterých stroj pracuje.

± POZOR ! Pokud se necítíte dostatečně kvalifikovaní pro provádění některých bodů údržby, kontaktujte servis HARDI.

Každých 10 pracovních hodin - Postřikový okruh

Naplňte okruh čistou vodou, ovládejte všechny funkce okruhu a zkontrolujte možné úniky kapaliny při vyšším tlaku, než který se běžně používá pro postřik.

Vizuálně zkontrolujte výstřikové kužely trysek na výskyt možných nedokonalostí.

Každých 50 pracovních hodin - kloubový hřídel, rám, tlak vzduchu a membránové čerpadlo

Zkontrolujte funkčnost a stav bezpečnostních ochranných krytů. Pokud jsou poškozeny, vyměňte je.

Zkontrolujte utažení kolových šroubů a části stroje, které jsou nejvíce namáhány.

Zkontrolujte/nastavte tlak pneumatik.

Zkontrolujte/nastavte tlak v tlumiči rázů čerpadla.

Namažte membránové čerpadlo.

Každých 100 pracovních hodin - Tažná oj

Namažte tažnou oj rosiče.

Zkontrolujte, zda otočné osy nejsou poškozeny nebo zablokovány.

Každých 150 pracovních hodin - Čerpadlo

Vyměňte olej v pístovém čerpadle.

Každých 250 pracovních hodin - kola, brzdy, hadice a převodovka

Zkontrolujte a namažte náboje kol a brzdový systém kol.

Zkontrolujte hydraulické brzdy.

Zkontrolujte všechny hadice okruhu.

Zkontrolujte držák převodovky a utáhněte šrouby držáku převodovky.

Každých 1000 pracovních hodin - Celkový servis

Proveďte kompletní servis na všech výše popsaných částech stroje.

Vyměňte olej v převodovce.

Demontujte a namažte klubový hřídel, který prochází skrz nádrž a jeho spoje.

Demontujte spojku ventilátoru a vyčistěte/namažte.

Page 47: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

47

Pravidelná údržba

Každých 10 pracovních hodin - Sací filtr

Servis sacího filtru:

1. Povolte matici (A) a otevřete filtr.

2. Vyjměte filtrační vložku (B) z tělesa filtru.

3. Pokud je to nutné, vyměňte o-kroužky (C).

Montáž filtru:

4. Namažte o-kroužky.

5. Nasaďte filtrační vložku zpět do tělesa filtru.

6. Namažte o-kroužek uvnitř víka filtru.

7. Nasaďte zpět horní část a smontujte filtr.

Každých 10 pracovních hodin - tlakový filtr

Pro vyjmutí tlakového filtru odšroubujte těleso filtru pro kontrolu a vyčištění filtru. Jakmile montujete filtr zpět, namažte o-kroužek.

K dispozici jsou různé velikosti hrubostí sítka mesh. Viz. kapitola Technická specifikace - Filtry a trysky.

Page 48: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

48

Každých 10 pracovních hodin - Trysky

Pro demontáž trysek pro jejich kontrolu a čištění použijte klíč. Vyjměte trysku a vyčistěte ji stlačeným vzduchem nebo kartáčkem.

μ POZOR ! Nikdy nepoužívejte kus drátu nebo jehlu - to může způsobit nenapravitelné poškození trysky.

Pokud některé trysky odkapávají při zavření sekčním ventilem, je nutné vyměnit membránu protiodkapávacího ventilu (E).

Tryska b y měla být vyměněna´, jakmile je její průtok vyšší o více, než 10%. Potřebné nebo poškozené trysky mohou způsobit poškození porostu nebo nedostatečné výsledky po ošetření.

Každých 150 pracovních hodin - výměna oleje v pístovém čerpadle

První výměnu proveďte po 50 pracovních hodinách a potom každých 150 pracovních hodin nebo jednou ročně - podle toho, co nastane dříve.

Před vypuštěním oleje zapněte čerpadlo, aby bylo dosaženo pracovní teploty oleje.

μ Před výměnou samotnou očistěte čerpadlo a prostor kolem měrky a vypouštěcí zátky.

Nalijte čerstvý olej do výšky hladiny mezi hodnoty minimum a maximum.

Nechejte čerpadlo běžet několik minut a potom zkontrolujte hladinu oleje znovu. Pokud je to nutné, doplňte olej.

Každých 1000 pracovních hodin - výměna oleje v převodovce

První výměnu proveďte po 150 pracovních hodinách a potom každých 1000 pracovních hodin nebo jednou ročně - podle toho, co nastane dříve.

Před vypuštěním oleje zapněte stroj, aby bylo dosaženo pracovní teploty oleje.

μ Před výměnou samotnou očistěte čerpadlo a prostor kolem měrky a vypouštěcí zátky.

Doplňte čerstvý olej, dokud hladina nedosáhne otvoru (B)

Kapacita: Přibližně 1,25 litrů.

A. Olej (SAE 90)

B. Hladinoznak olejové náplně

B

A

Page 49: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

49

Každých 1000 pracovních hodin - Kontrola spojky ventilátoru

Spojka ventilátoru by měla být rozebrána, zkontrolována, vyčištěna a promazána jednou ročně nebo jednou za 1000 pracovních hodin.

1. Spojku sundejte pomocí stahováku (objednací číslo 289659)

2. Sundejte pružiny (A) a dvě křídla (B) pomocí paličky.

3. Očistěte dva čepy (C) jemným hadříkem pro odstranění nečistot a rzi.

4. Očistěte také vnitřní otvor v křídle (D).

5. Zkontrolujte, zda otvor v obložení (E) není zablokovaný.

6. Před zpětnou montáží namažte osy křídel a vnitřní otvory.

7. Zkontrolujte, zda pružiny fungují správně.

8. Smontujte zpět v opačném pořadí.

± POZOR ! Pokud se neprovádí údržba spojky, může způsobit její nefunkčnost a způsobit poškození jednotky ventilátoru.

Každých 1000 pracovních hodin - Kontrola převodu hřídele ventilátoru

Po každých 1000 pracovních hodinách nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dříve) je nutné demontovat kloubový hřídel mezi čerpadlem a převodovkou a provést jeho očištění, kontrolu a promazání.

1. Sundejte ochranný kryt mezi čerpadlem a hlavní nádrží.

2. Odpojte kloubový hřídel od čerpadla a převodovky.

3. Odpojte sací a tlakovou hadici a 4 šrouby držící čerpadlo. Zvedněte čerpadlo a dejte jej bokem.

4. Vytáhněte kloubový hřídel z tunelu.

5. Oddělte od sebe obě části hřídele.

6. Vyčistěte profily trubek (zevnitř i z venku) pomocí odmašťovacího přípravku (např. benzín, alkohol, atd.) a osušte jej.

7. Zkontrolujte spoje kloubového hřídele - pokud je to nutné, vyměňte je.

8. Namažte kříže kloubového hřídele.

9. Namažte profil trubek a drážkovaných hřídelí čerpadla a převodovky.

10. Namontujte zpět v opačném pořadí, utáhněte šrouby a ujistěte se, že všechny bezpečnostní ochranné kryty jsou namontovány.

± POZOR! Pokud není klubový hřídel čištěn a namazán, jak je popsáno výše, není schopen se roztahovat a zkracovat při zatížení při práci. To může způsobit přetížení ložisek čerpadla a převodovky nebo způsobit vibrace v převodu ventilátoru.

Page 50: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

50

Občasná údržba

Výměna/kontrola sedla EVC sekčního ventilu

Jakmile se stává obtížným dosažení požadovaného pracovního tlaku, objevuje se kolísání dávky, je třeba vyměnit sadu regulace tlaku.

1. Odšroubujte 4 šrouby (A) a sundejte motorek.

2. Odšroubujte 4 šrouby (B).

3. Vyměňte šoupátko (C) a o-kroužek (D).

4. Povolte matici (E), vytáhněte a vyměňte šoupátko regulace (F).

5. Smontujte zpět v opačném pořadí.

Výměna/kontrola sedla EVC sekčního ventilu

Pravidelně kontrolujte těsnost sedel sekčních ventilů. Kontrolu provádějte s čistou vodou a otevřenými všemi sekčními ventily. Vytáhněte vidličku (A) a vyjměte násadec s přepadovou hadicí (B). Jakmile je větev odvodněna, neměl být v této větvi žádný únik kapaliny. Pokud je zde výtok kapaliny,je nutno vyměnit sedlo ventilu (E). Vytáhněte vidličku (C) a zvedněte ventil s motorem z tělesa ventilu. Odšroubujte šroub (D) a vyměňte šoupátko ventilu (E). Smontujte zpět v opačném pořadí.

Hladinoznak hlavní nádrže

Pravidelně kontrolujte správné nastavení hladinoznaku. Pokud je nádrž prázdná, klesne plovák hladinoznaku na spodní doraz na trubce hladinoznaku a o-kroužek na ukazateli hladinoznaku by měl být v horní poloze ukazatele hladinoznaku (A).

Pokud se zde vyskytují nějaké odchylky, demontujte průchodku (B), povolte šrouby ukazatele (C) a nastavte správnou polohu ukazatele na lanku.

Page 51: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

51

Výměna ventilů a membrán čerpadla 363

Model 363Opravná sada pro čerpadlo 363 (ventily, těsnění, membrány, atd.) je k dispozici pod objednacím číslem HARDI 750342.

VentilyPřed výměnou ventilů čerpadla sundejte hlavu čerpadla. Zapamatujte si správnou polohu ventilů před jejich demontáži, aby byla provedena montáž nových ventilů správně.

μ POZOR ! Pokud sundáte hlavy čerpadla, uvidíte že dva ventily se liší od ostatních. Pro správnou funkci čerpadla nezapomeňte tyto ventily namontovat zpět na jejich místa.

MembrányDemontujte hlavu čerpadla. Potom je možné membránu vyměnit. Pokud se dostala kapalina do skříně čerpadla, proveďte její vyčištění a pečlivé namazání. Také zkontrolujte kontrolní otvor ve spodní části čerpadla, zda není zablokovaný. Smontujte čerpadlo.

Utahovací momenty šroubů čerpadel 363:

Hlava čerpadla: 90 Nm

Šroub misky membrány: 90 Nm

μ POZOR ! Před utáhnutím čtyř šroubů hlavy čerpadla se ujistěte, že membrána je nasazena ve středu pro správné dosednutí těsnění membrány mezi skříní čerpadla a hlavou čerpadla. Pokud je to nutné pootočte hřídelí čerpadla.

Pístové čerpadlo - těsnost plunžrů

Pokud zaznamenáte únik kapaliny ze spodní části válců čerpadla, může být nutné vyměnit plunžry čerpadla z důvodu jejich k opotřebení.

μ POZOR ! Před jejich výměnou si uvědomte, že v případě kůže se za nějaký čas může vyskytnout odkapávání kapaliny. Pokud tomu tak je, utáhněte napínák a únik kapaliny se zastaví.

Page 52: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

52

Pístové čerpadlo - výměna plunžrů

Při výměně plunžrů postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte dvě horní matice tlakového ventilu a šest čelních matic a vyjměte ventily a hlavy válců.

2. Namažte olejem nové vložky a vložte plunžry dovnitř.

3. Na jedné straně mají vložky drážku, která by měla mířit k hlavě válce.

4. Spojte vložky a plunžry v pístu.

5. Namontujte napínák kůže. Nenapínejte napínák naplno.

6. Napněte kůži rukou, dokud nedosáhne limit a potom otočte o čtvrt otáčky klíčem (pokud máte momentový klíč, utáhněte na utahovací moment 2,5 - 3 kg - přibližně 30 Nm).

μ POZOR ! Před jejich výměnou si uvědomte, že v případě kůže se za nějaký čas může vyskytnout odkapávání kapaliny. Pokud tomu tak je, utáhněte napínák a únik kapaliny se zastaví.

7. Nasaďte hlavy válců a nachyťte se matice - ještě je neutahujte.

8. Před montáží namažte spoje šesti ventilů.

9. Nasaďte tlakové ventily na hlavy válců a sací ventil na spodní komoru.

10. Nasaďte tlakové a sací komory a utáhněte matice utahovacím momentem 3,5 Nm. Utahovací moment je 30 Nm (3 kg).

11. Utáhněte ostatní matice stejným způsobem, dokud nebude celá jednotka těsná a kompaktní.

Nastavení 3-cestném ventilu

Pokud je 3-cestný ventil příliš těsný nebo volny, lze jej nastavit. Správné nastavení je, aby šlo rukojetí ventilu otočit pouze jednou rukou.

Pro usnadnění očistěte povrchy koule ventilu (B) a sedla (A).

Pokaždé, když demontujete ventil pro vyčištění jej namažte. To prodlouží servisní interval koule ventilu a sedla.

A B

Page 53: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

53

Výměna ochranných krytů kloubového hřídele

1. Odšroubujte šroub (A), kryt (B) a maznici (C): Otočte kryt o čtvrt otáčky a zatáhněte jej zpět.

2. Demontujte silonové ložiska a ochrannou trubku.

3. Demontujte vnitřní těsnění z ochranného krytu.

4. Montáž proveďte v opačném pořadí, pokud je to nutné, použijte nové díly. Nezapomeňte nasadit zpět řetízky.

5. Namažte ložiska.

μ POZOR ! Při výměně náhradních dílů kloubového hřídele vždy používejte pouze originální náhradní díly HARDI.

Výměna křížů kloubového hřídele

1. Demontujte ochranné kryty - viz. kapitola výše.

2. Vyjměte seegerovou podložku.

3. Bokem vyklepněte křížové spojení - pokud je to nutné, použijte kladivo.

4. Vyjměte ložiska kříže a potom vyjměte kříž.

5. Vyjměte ložiska z nového kříže a nasaďte je na stávající. Před nasazením ložisek zkontrolujte, zda je jednotka namontovaná správně. Ochraňte nové ložiska před prachem a nečistotami.

Výměna těsnění vypouštěcího ventilu

Pokud vypouštěcí ventil propouští kapalinu, těsnění a sedlo ventilu se vymění následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že nádrž je prázdná a čistá.

2. Ventil musí být uzavřen a šňůra ventilu musí být volná.

3. Vytáhněte vidličku A a sundejte násadec B. Nyní lze celý ventil vytáhnout.

4. Zkontrolujte stav a opotřebení lanka a ventilu C, vyměňte těsnění D a znovu smontujte.

5. Před montáží všechny o-kroužky promažte.

6. Nasaďte zpět vidličku A.

€ NEBEZPEČÍ ! POZOR! Nevstupujte do nádrže - díly je možné vyměnit zvenku.

€ POZOR ! Při demontáži vypouštěcího ventilu používejte ochrannou masku.

Page 54: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

6 - Údržba

54

Uskladnění stroje po skončení sezony

Po skončení postřikové sezony byste měli věnovat nějaký extra čas nosiči před jeho uskladněním po sezóně. Pokud ve stroji zůstávají zbytky chemkálií po delší dobu, snižuje se životnost komponent rosiče. Pro udržení rosiče v dobrém stavu bez poškozených komponent, doporučujeme provést přípravu rosiče na zimu dle následujících pokynů.

1. Vyčistěte rosič pečlivě zevnitř i z venku, jak je popsané v kapitole "Čištění rosiče". Ujistěte se, že všechny ventily, hadice a vnější zařízení byly vyčištěny s čistícími přípravky a poté vypláchnuty čistou vodou tak, aby v postřikovači nezůstaly žádné zbytky reziduí.

2. Vyměňte o-kroužky a opravte možné úniky.

3. Kompletně vyprázdněte rosič a poté nechte čerpadlo ještě několik minut běžet. Otevřete všechny ventily, aby bylo z okruhu možné dostat co největší množství kapaliny.

4. Naplňte přibližně 50 litrů směsi nemrznoucí kapaliny do nádrže (1/3 nemrznoucí směsi a 2/3 vody).

5. Zapněte čerpadlo a ovládejte 3 cestné ventily, řídící jednotku, atd. tak,aby se směs s nemrznoucí kapalinou dostala do celého postřikového okruhu. Otevřete hlavní ventil ON/OFF řídící jednotky a sekční ventily tak, aby se nemrznoucí kapalina dostala až do trysek. Nemrznoucí kapalina chrání O kroužky, těsnění a membrány proti vysušení.

6. Namažte veškeré mazací body stroje dle plánu mazání. V tomto případě ignorujte doporučené intervaly mazání.

7. Když je rosič vysušen, odstraňte rez z možných škrábanců nebo poškození laku a znovu na těchto místech lak obnovte.

8. Demontujte ze stroje tlakoměry a uskladněte je ve vertikální poloze v místě, kde nebude mrznout.

9. Na všechny kovové části naneste tenkou vrstvu antikorozního oleje (např. SHELL ENSIS FLUID, CASTROL RUSTILLO apod.). Nenanášejte ji na hadice a pryžové části stroje.

10. Všechny elektrické zástrčky a zásuvky by měly být uskladněny v suchém plastikovém sáčku pro ochranu před vlhkostí, nečistotami a korozí.

11. Demontujte ovládací skříňku z traktoru a uskladněte ji na suchém a čistém místě (uvnitř budovy).

12. Pro ochranu rosiče proti prachu jej zakryjte plachtou. Ujistěte se, že je zaručeno proudění vzduchu, aby nedocházelo ke kondenzaci.

Příprava postřikovače před sezonou po zimním uskladnění

Po uskladnění by měl být stroj připraven pro bezpečný start do nové sezony. Pro start do nové sezony postupuje dle následujících pokynů:

1. Ze stroje sundejte krycí plachtu (pokud na stroji byla).

2. Nainstalujte tlakoměry. Vyměňte starou teflonovou pásku za novou.

3. Připojte stroj k traktoru, včetně elektrické kabeláže a hydraulických hadic.

4. Zkontrolujte brzdy.

5. Vyprázdněte nemrznoucí kapalinu z nádrže.

6. Propláchněte celý postřikový okruh rosiče čistou vodou.

7. Naplňte postřikovač čistou vodou a zkontrolujte všechny jeho funkce.

Page 55: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

55

7 - Poruchy

Operační problémy

Obecné informace

Ve většině případů poruch se často opakují stejné příčiny:

1. Malé praskliny nebo netěsnosti na sací straně snižují výkon čerpadla nebo zastaví sání úplně.

2. Ucpaný sací filtr způsobí, že čerpadlo špatně saje.

3. Ucpaný tlakový filtr způsobí nárůst tlaku na tlakoměru, ale pokles tlaku v tryskách.

4. Cizí tělesa a nečistoty ve ventilech způsobí jejich špatné zavírání. To snižuje výkon čerpadla.

5. Špatně smontované čerpadlo, zejména hlavy čerpadla způsobí nasávání vzduchu do čerpadla a ztrátu jeho výkonu.

6. Znečištěné hydraulické komponenty způsobují rychlé opotřebení hydraulického systému.

Proto VŽDY zkontrolujte1. Sací, tlakové filtry a sítka filtry trysek jsou čisté.

2. Hadice nemají praskliny nebo únik kapaliny, obzvláště sací hadice.

3. Zda těsnění a O-kroužky vykazují dobrý stav a správně těsní.

4. Tlakoměr pracuje a ukazuje správně. Dávkování je na něm závislé.

5. Zda řídící jednotka vykazuje dobrý provozní stav. Pro kontrolu použijte čistou vodu.

6. Zda jsou hydraulické komponenty čisté.

Page 56: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

7 - Poruchy

56

Postřikový okruh

Jednotka ventilátoru

CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Při zapnutí postřiku se postřik nespustí. Přisávání vzduchu na sací straně. Zkontrolujte o-kroužek sacího filtru.

Zkontrolujte sací potrubí a spoje na sací straně.

Zkontrolujte montáž hlav membrán vůči skříni čerpadla a membránám.

Vzduch v systému. Pomozte nasátí čerpadla naplněním sací hadice.

Sací nebo tlakový filtr zablokovaný. Vyčistěte filtry

Zkontrolujte fitinky na sací straně a ujistěte se ujistěte, že nejsou příliš blízko výstupu u dna nádrže.

Ztráta tlaku Nesprávná kompletace. Poškození pružiny pojišťovacího ventilu.

Zablokovaný sací fitink.

Zacpaný sací filtr.

Zablokované nebo opotřebené ventily čerpadla. Zkontrolujte opotřebení ventilů čerpadla.

Vadný tlakoměr Zkontrolujte přítomnost možných nečistot v přívodní větvi.

Kolísání tlaku Ucpané filtry Vyčistěte filtry Vyčistěte čistou vodu Pokud používáte práškové přípravky, zkontrolujte zapnuté míchání.

Opotřebené trysky Zkontrolujte, zda průtok trysek není vyšší, než 10%.

Zacpané sání Zkontrolujte sací potrubí a spoje na sací straně.

Přisávání vzduchu Snižte otáčky vývodového hřídele traktoru

Zvyšte tlak Ucpaný tlakový filtr Vyčistěte filtry

Vytváření pěny Vzduch v systému. Zkontrolujte o-kroužky, těsnění, hadice a sací fitinky

Nadměrné míchání Snižte otáčky vývodového hřídele traktoru

Zkontrolujte napětí pojišťovacího ventilu samočistícího filtru

Ujistěte se, že se kapalina vrací do nádrže

Použijte přípravek proti tvorbě pěny

Únik kapaliny z čerpadla Poškozená membrána Vyměňte

Řídící jednotka nefunguje Shořená pojistka Zkontrolujte koncové mikrospínače Namažte mazadlem, pokud koncové mikrospínače nemají správný kontakt.

Nesprávná polarita Ovládací skříňka: Červený - plus (+) Černý - kostra (-).

Solenoidové ventily: Hnědý - plus (+). Modrý - mínus (-)

Ventil nezavírá správně. Zkontrolujte přítomnost možných nečistot ve ventilech.

Zkontrolujte koncové mikrospínače

Není napájení Nesprávná polarita Hnědý kabel plus (+), Modrý kabel kostra (-).

Zkontrolujte elektrickou desku

Zkontrolujte správný kontakt v pojistkovém kontaktu.

CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Nadměrný hluk nebo vibrace z jednotky ventilátoru

Nesprávné vyvážení ventilátoru Vyvažte ventilátor

Povolené matice držící ventilátor s deflektorem. Utáhněte matice.

Poškozené nebo zlomené držáky spojky. Vyměňte držáky a pružiny spojky nebo vyměňte spojku za novou

Vibrace nebo hluk z převodovky Spojka není správně zapnutá ve správné poloze Nastavte páku volby převodu do správné polohy

Opotřebené převody Vyměňte převody

Hladina oleje pod minimem Naplňte správné množství oleje a zkontrolujte možný vnitřní únik.

Page 57: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

7 - Poruchy

57

Elektrické problémy

Nouzové ovládání - postřikový okruh

V případě výpadku napájení lze jednotku EVC/2 ovládat ručně. Nejprve odpojte zásuvku konektoru z ovládací skříňky postřiku. Manuálně otáčejte zelenými motýlky na každém sekčním ventilu pro jejich otevření nebo zavření.

Problém může také způsobit shořená pojistka ovládací skříňky.

Page 58: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

7 - Poruchy

58

Page 59: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

59

8 - Technická specifikace

AXIAL rozměry a hmotnosti

Rozměry

Rozměr ‘A’ pro rosič s vidlicovým závěsem

• Dlouhá oj s okem +640 mm

• Krátká oj s okem +155 mm

• Otočná oj +260 mm

* Standardní hřídel 1200 mm. Hřídel na přání 1000 mm.

Velikost pneumatik a tlak

± POZOR ! Max. pojezdová rychlost je 30 km/h.

Hmotnost

Kapacita: Ventilátor/deeflektor Rozměry

(litry) (model) A x B x C (cm)

2000 SF65 / SF85 3945x1590x1500

3000 SF65 / SF 85 3945x1590x1650

Velikost pneumatik a Ply

Index zatížení/rychlosti

Tlak v pneu, bar

2000 litrů 3000 litrů

10.0/75-15 - 14 PR 131/A6 3,4 -

11.5/80-15.3 - 16 PR 141/A6 2,5 3,7

400/60-15.5 - 14 PR 141/A6 1,5 2,2

Kapacita: Ventilátor/deeflektor Hmotnost

(litry) (model) (kg)

2000 SF65 / SF85 770

3000 SF65 / SF 85 795

C

A

B

Page 60: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

8 - Technická specifikace

60

Převody jednotek, SI na Imperiální jednoty

Všechny jednotky použité v tomto návodu jsou SI. V některých případech jsou použity Imperiální jednotky. Pro převod použijte následující převodní faktory:

SI jednotky Imperiální jednotky Faktor

Hmotnost kg lb x 2,205

Plocha ha acres x 2.471

Délka cm in x 0,394

m ft x 3,281

m yd x 1,094

km mile x 0,621

Pojezdová rychlost km/h mile/h x 0,621

km/h m/s x 0.277

Množství/Plocha l/ha gal/acre x 0.089

Zobrazené množství litrů ml fl. oz x 0.0352

Utahovací moment l Imp. pt. x 0.568

l gal x 0.22

Tlak bar lb./inv (p.s.i.) x 14.504

Teplota °C °F (°C x 1.8) + 32

Výkon kW hp x 1.341

Kroutící moment Nm lb.ft. x 0.74

Page 61: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

8 - Technická specifikace

61

Specifikace

Čerpadlo model 363/7

Čerpadlo model UN/123

Filtry a trysky

Rozměr hrubosti sítka trysek

30 mesh: 0,58 mm

50 mesh: 0,30 mm

80 mesh: 0,18 mm

100 mesh: 0,15 mm

Teploty a tlakoměr

Rozsah pracovní teploty: 2º – 40º C. (36ºF – 104ºF)

Tlak aktivující pojišťovací ventil: 20 bar v HLC a 40 bar v HPC

Maximální tlak v tlakovém ventilu: 20 bar v HLC a 40 bar v HPC

Maximální tlak v sacím ventilu: 7 bar

4 4 0 2 2

2 2 0

Page 62: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

8 - Technická specifikace

62

Materiály a recyklace

Likvidace rosiče

Pokud rosič ukončil životnost, musí být pečlivě vyčištěn. Nádrže, hadice a umělohmotné spojovací díly je možné předat na spálení autorizovaným společnostem zabývajícím se likvidací odpadu. Kovové části je možné vyhodit do odpadu. Vždy dodržujte místní platné zákony.

Použité materiály:

Nádrž: MDPE

Hadice: EPDM

Ventily: hlavně PA+FG.

Fitinky: PA+FG.

Page 63: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

8 - Technická specifikace

63

Tabulky

Připojení ovládací skříňky řídící jednotky EVC/2

+ -

Fusible 10A m

arró

n

gri

s n

aran

ja

amar

illo

lil

a az

ul

neg

ro

rojo

Rojo

Neg

ro

ON/OFF IZQUIERDA PRESION ON/OFF DERECHA

Page 64: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

8 - Technická specifikace

64

(Tato strana je úmyslně ponechaná prázdná)

Page 65: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

65

Index

Index

BBezpečnost, plnění a postřik, 9Bezpečnost, servis, 10Bezpečnostní opatření, 9Bezpečnostní symboly, 9

CChemikálie, plnění TurboFillerem, 37Čištění, 40Čištění - požadavky, 34Čištění a proplach nádoby, 18Čištění zvenku, 42Čištění, nádrž a postřikový okruhu, 41

Ddélka tažné oje, nastavení, 26Doporučené maziva, 43

FFiltry a trysky, 61

HHladina oleje, pístové čerpadlo, 31, 44HLC, Okruh (Hardi Liquid Circuit), 14Hmotnost, 59

IIntervaly údržby, 46

KKonstantní tlak ventilů, nastavení, 39Kontrola kloubového hřídele, 49Kontrola spojky, 49

LLikvidace, 62

MMazání, 43Maziva, doporučené, 43

NNáhradní dílny, 67

Oobaly od přípravků, proplach, 38Operační problémy, 55

PPáka a proplachu nádob od přípravků, 18Plnění - požadavky, 34Plnění kapalných přípravků pomocí zařízení pro přimíchává-ní přípravků HARDI TurboFiller, 37, 39Plnění Práškových přípravků pomocí zařízení pro přimíchá-vání přípravků HARDI TurboFiller, 37Plnění, hlavní nádrž, 34Plnění, nádrž na čistou vodu, 36Plnění, proplachovací nádrž, 35Plnění, TurboFiller, 37Pojišťovací ventil, 16Použití, určení, 12převod, volba, 33Převody jednotek, SI na Imperiální jednoty, 60

Příprava po uskladnění, 54Proplach nádob od přípravků, 38Proplach prázdné hlavní nádrže, 42Proplach TurboFilleru, 38Proplach, obaly od přípravků, 38Proplach, proplachovací nádrž a trysky, 41Proplachovací tryska, 35

RŘídící jednotka EVC/2, nastavení, 39Řídící jednotka MC/2, 40Rozměry, axial, 59

SSací ventil TurboFilleru, 18Sada DUO, 21Sada pro jednostranné uzavření vzduchu, 33Sady SF65 a SF85 DUO, 21Servisní intervaly, 46Skládání rosiče, 25Specifikace, čerpadla, 61

TTabulka mazání, 43Teploty a tlakoměr, 61Tlakový ventil MANIFOLD, 16Tlumič rázů, 30TurboFiller, 18TurboFiller, plnění TurboFileru, 37

UÚnik kapaliny, plunžry pístového čerpadla, 51Uskladnění, po sezoně, 54Utahovací momenty, pístové čerpadla, 52

VVelikost pneu, 59Ventil TurboDeflectoru, 18Ventilátor, nastavení, 33Ventily a symboly, 14Výměna membrán, 51Výměna oleje, převodovka, 48Výměna plunžrů, pístové čerpadlo, 52Výměna těsnění vypouštěcího ventilu, 53Vypouštěcí ventil, 36Výrobní číslo, 13Výrobní štítek, 13

ZZakládací klíny, 23Zařízení pro proplach nádob od přípravků, 37Zředění zbytků na poli, 41Zředění, na poli, 41

Page 66: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Index

66

Page 67: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

Náhradní dílnyPro aktuální informace týkající se náhradních dílů navštivte www.agroparts.com. Po registraci budete mít přístup k elektronickému katalogu náhradních dílů.

Page 68: JUPITER - agroparts · JUPITER Překlad originálu Návod k obsluze a údržbě 67036000-100 - verze 1.00 CZ - 06.2013 www. hardi.es

ILEMO HARDI S.A.U.

Poligono Industrial El Segre 712-713 25080 Lleida - SPAIN