J.Winner: Little Brown Jug - ? Bass Little Brown Jug. Title: J.Winner: Little Brown Jug Author: Keiji

Download J.Winner: Little Brown Jug - ? Bass Little Brown Jug. Title: J.Winner: Little Brown Jug Author: Keiji

Post on 19-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

&&CCCC................SopranoAltoTenorBass=&=96!!!P !!! # J!!! .n 1. !!! Jb 2. !!! &&................6 !!P !! . J # J!! . . . .n 1. !! b Jb 2. P . P .. J &&................11 %P ! . J! . J # J . . .! . . . .n 1. b ! b Jb 2. . J . .. J &&................16 .F J> F .F J> F . J> . J . J#> # J1. . . . . . . . . . .n . Jb . J n Jb 2. To Coda . . . . . . . n . . . J. WinnerArr. K. SoneSekishi Recorder QuartetLittle Brown Jug&&21 . j . J . J . J . . . . . . j . J . J . # . J J. J J. j Jn j J J &&27 r b r r # . . .n b . J f. J f. J f. j f. J# n . J b n.b J # n n. J# n J . J . . J# n . J b n.b J # n n. J# n &&33 J . J . # n .b Jb # n .# Jn b . Jb b . J. Jb . J. J . J. Jb . j. J . j!!. . . . !! .P ! pp j p J &&39 J J # # j j J J J # J . j 3 # n J J J #- 2 -Little Brown Jug &&44 j # J J J J . j . J# J J J . J J J # j b J &&49 J J n 3 J J j # J J J b J J. b j # J . .D.S. al Coda. &&54fi. j . J . J . j ! J b ww!. J . j . J# J b !ww&&58 . J . J . Jb . J# ! J b ww!. J . j . J# Jf Jf Jf Jf . J Up. J Up.# J Up.b Jn Up- 3 -Little Brown Jug C .. ..=&=96!Bass 8vab ! # J ! .n 1. ! Jb 2. ! .. ..6 !Tenor 8vab ! . J ! . 1. ! b 2. P .. J .. ..11 %P . J . . . 1. b 2. . J . .. ..16 .F J> . J> 1. . . . . Jb 2. To Coda . . .21 . J . . j . . J J26 j r b . . J f. J# n 31 . J# n # n .b J . Jb . J36 2 p j J j J j 43 J j J j J J j 49 J J j J J j D.S. al Coda .54fi . j !Alto J b !. J J b 58 . J ! J b !. J Jf . J UpJ. WinnerArr. K. SoneSekishi Recorder QuartetLittle Brown JugSoprano& C .. ..=&=96!Bass ! # J ! .n 1. ! Jb 2. ! & .. ..6 !Tenor ! . J! . 1. ! b 2. P .. J& .. ..11 % ! ! . J ! . 1. ! b 2. .. J& .. ..16 F . J 1. . . . 2. To Coda . . . &22 . J . . J . . J J J r &28 . . J f. J b n . J b n &34 b # n .# Jn . J . J ! .P &39 j J # 3 # n &44 # J . J# . J b&49 n 3 # b # D.S. al Coda &54fi . J J b . J !jSoprano b . J &59 J b . J Jf . J UpJ. WinnerArr. K. SoneSekishi Recorder QuartetLittle Brown JugAlto& C .. ..=&=96!Bass ! # J ! .n 1. ! Jb 2. ! & .. ..6 P . J . . .1. b 2. . J & .. ..11 % . J . . .1. b 2. . J & .. ..16 .F J> . J#> 1. . . . . J n 2. To Coda . n . . &22 . J . . J . . j J J&27 r # .n . J f.b J # n n J . &32.b J # n n J . b . J . Jb . j . . . . &37 ! p J J J J J &43 J J J J J J&48 J J J J J J J D.S. al Coda .&54fi . J w j b . j wSoprano j b &58 . Jb wAltoj b . j Jf .# J UpJ. WinnerArr. K. SoneSekishi Recorder QuartetLittle Brown JugTenor C .. ..=&=96P # J .n 1. Jb 2. .. ..6 # J .n 1. Jb 2. .. ..11 % # J .n 1. Jb 2. .. ..16 F # J1. .n Jb 2. To Coda . 21 . j # n 27 b . j f. J# n J . 32 . J# n J . b b . J . J . j ! p38 # # . 43 # . # 49 . b D.S. al Coda. 54fi . j w j b . J# wSop.8vaj b . J# 59 wAlto j b . J# Jf .b Jn UpJ. WinnerArr. K. SoneSekishi Recorder QuartetLittle Brown JugBass