kampanje sosiale medier

13
LANSERING AV DEN NYESTE OG RÅESTE EL- BILEN Kampanjeperiode 12.desember-12.februar JENTEGARASJEN AS

Upload: jentegruppa

Post on 02-Jul-2015

222 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

fiktiv kampanje sosiale medier

TRANSCRIPT

Page 1: Kampanje sosiale medier

LANSERING AV DEN NYESTE OG RÅESTE EL-BILENKampanjeperiode 12.desember-12.februar

JENTEGARASJEN AS

Page 2: Kampanje sosiale medier

OM KAMPANJEN

Jentegarasjen har valgt og ha en konkuranse for sine fans på facebook som en kampanje for sin nye el-bil. Kampanjen varer fra 1.des til 24.des.

Som en julekalender, legges det hver dag ett hint hvor bokstaven kan finnes. Det legges ut bokstaver hver dag i uken enten på hjemmesiden eller facebook siden deres som til slutt skal bli EL-bilens navn. Den som først finner ut navnet til EL-bilen vinner første utgave av den.

I tilegg til trekningen av bilen, blir det hver dag trekt en vinner av alle som deltar som får jentegarasjen effekter(t-skjorter, skjerf, godteriposer og luer.)

Det ferdige navnet på EL-bilen består ikke av 24 bokstaver, ergo vil noen bokstaver gjentakes for å skape litt ekstra utfordring for deltakerne.

Page 3: Kampanje sosiale medier

BAKGRUNN FOR KAMPANJEN

• At flere skal oppdage dem på facebook og hjemmesiden deres. Ved at flere ser at en konkurranse pågår vil flere oppdage siden dens og kanskje bli med på konkurransen og bli kjent med sidene deres.

• Nå ut til flere med sin nye EL-bil, slik at flere vil bli interessert i å kjøpe den når den først kommer til salgs.

• Bli flinkere til å bruke sosiale medier, på en slik måte at de når ut til potensielle kunder.

• At flere skal forhåndsbestille EL-bilen, slik at de økonomisk krevende delene av Stargate-modellen går lettere under oppstartsfasen.

Page 4: Kampanje sosiale medier

SUKSESSKRITERIER

• Sette opp en risikoanalyse, slik at man vet hva som kan gå galt, og tiltak til hvordan disse kan løses, eller unngås.

• Sette opp realistiske mål og en handlingsplan for å nå de.

• Komme med interessant informasjon som gjør brukerne interesserte i å utforske deres nettsider.

• Oppdatere ofte både på facebook, hjemmesiden, twitter og instagram.

• Sette opp budsjett og jevnlig kontrollere det, slik at større overskridelser ikke forekommer.

• Bruke måleverktøy som viser aktivitet på bedriftens nettportaler, slik at man får indikasjoner på om det er god nok informasjon og opplysning rundt kampanjen.

Page 5: Kampanje sosiale medier

FORARBEID

• Gjøre konkurransen kjent på alle relevante kanaler. Skrive blogginnlegg på hjemmesiden, legge ut innlegg på facebook og #elbiljentegarasjen på instagram og twitter.

• Lage julekalender på facebook, hvor de sender inn bokstavene hver uke som ingen andre enn Jentegarasjen AS kan se.

• Planlegge produksjonen av bilen, slik at den blir ferdig i tide.

Page 6: Kampanje sosiale medier

GJENNOMFØRING

• Informere om kampanjen på forhånd og underveis via de nettportaler bedriften har.

• Dersom andre pr-kanaler er aktuelt (tv, radio, flyers, aviser, osv) skal også disse informere om kampanjen.

• Skape en god dialog med brukerne via de nettportaler som anvendes, ved å skape diskusjon og engasjement.

• Bevisst påpeke premien som kan vinnes i nesten hver offentliggjøring av innlegg, uttalelser osv.

• Publisere tips og hint underveis i konkurransen for å skape spenning.

• Utdele premier og publisering underveis til de som vinner mini-konkurransene som kjøres hver dag.

• Når det til sist er en hoved-vinner, blir vinneren den rettmessige eieren av EL-bilen ved å underskrive kontrakten som tilsier dette.

Page 7: Kampanje sosiale medier

ETTERABEID

• Trekke en vinner og forberede bilen for henting.

• Se om statistikken på sosiale medie fronten har steget.

• Analysere hvordan kampanjen har gått ut i fra de tall måleverktøy har gitt, arbeidsprosessen, og eventuelle tilbakemeldinger.

• Ha en spørreundersøkelse blant de som ble med i konkurransen og deres syn på hvordan ting var.

• Finne ut om noe kunne ha vært gjort bedre, og tilføye tips/erfaringer til neste kampanje.

• Intervju av vinner publiseres på de nettportaler som er relevante, slik at publikum trigges til å ville være med i neste kampanje-konkurranse.

Page 8: Kampanje sosiale medier

VERKTØY

• Facebook

• Twitter

• Hjemmesiden

• Instagram

• Google analytics

Page 9: Kampanje sosiale medier

RESSURSPERSONER

• Dersom viktige spørsmål eller henvendelser som krever høyere kompetanse forekommer, skal kampanje-ansvarlig finne riktig ressursperson.

• God kommunikasjon innad bedriften er viktig, slik at de eksisterende ressurspersoner blir tatt i bruk.

• Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å holde kommunikasjon med, eller innhente eksterne ressurspersoner for å skape en høyere kompetanse innad kampanjen, eller de svar vi gir kunder, samarbeidsparter o.l.

Page 10: Kampanje sosiale medier

ANSVARSFORHOLD [1]

• Blogg ansvarlig:

Må oppdatere bloggen jevnlig og sjekke eventuelle kommentarer og komme med ærlige og gode svar.

• Facebook ansvarlig:

Oppdatere jevnlig, men med saklig innhold. Må forholde seg til de samme reglene som blogg-ansvarlig må.

• Twitter og instagram ansvarlig:

Oppdatere jevnlig, og hashtagge konkurransen jevnlig. Tilse at den lille teksten gir god nok informasjon, og at bildene som legges ut ikke er støtende.

Page 11: Kampanje sosiale medier

ANSVARSFORHOLD [2]

• Kampanje-ansvarlig:

Sjekke at alt går som det skal, ved å ha innsyn i de forskjellige arbeider de forskjellige ansvars-stillinger innehaver, og ved å skape en god kommunikasjon mellom disse. Kampanje-ansvarlig skal også lete opp interne og eksterne ressurspersoner dersom behovet oppstår. I tillegg skal vedkommende stå for fordeling av større oppgaver, kommunikasjon og oversikt over disse.

Kampanje-ansvarlig vil være ansvarlig for å gjøre de beslutninger som må til i forbindelse med kampanjen. Dersom utfordringer gjelder både kampanjen, og bedriftens generelle drift skal kampanje-ansvarlig varsle, samrådes og veiledes av de øvrige stillinger i det hierarkiske system bedriften har. Det er de med mest makt (høyst i det hierarkiske system) som har det siste ordet når beslutninger tas.

Page 12: Kampanje sosiale medier

ETISKE FORBEHOLD [1]

• Støtende innhold (gjelder alle typer medier) skal ikke forekomme.

• Innhold skal være relevant for kampanjen, slik at ikke fokuset forsvinner i andre ting.

• Spørsmål skal alltid besvares, og det skal foregå på en varsom, ærlig og informativ måte.

• Forskjellsbehandling, håning, sarkasme, krenkelser o.l skal ikke forekomme.

• Alt innhold skal kontrolleres slik at ingen raser, grupper, folkeslag o.l mistolker budskapet vi ønsker å gi.

• Kombinasjon / ikke-kombinering av ulike medietyper skal være godt gjennomtenkt, og være begrunnet i pedagogisk tankegang.

• Bedriften skal ikke gi dårlig omtale til andre bedrifter/konkurrenter, ei heller om seg selv.

Page 13: Kampanje sosiale medier

ETISKE FORBEHOLD [2]

• De ansatte innad firmaet får ikke uttale seg stygt/nedverdigende om bedriften, spesielt ikke i sosiale medier.

• Hemmeligholdelse av løsningsordet i kallenderen høytsettes, og brudd på taushetsplikt vil straffes. Dersom en slik hendelse forekommer, vil det være aktuelt å endre kampanje-reglene og kallender-spillet.

• Ansatte av bedriften får ikke delta i konkurransen.

• Alle innad bedriften som denne informasjonen er relevant for, skal informeres og oppdateres jevnlig om regler, forbehold, mål, plan osv.

• Tilatelse fra vinneren til å bruke fornavn, by-adresse og bilde av vedkommende til publisering av hvem som vant konkurransen. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal neste “vinner” i køen velges, og prosessen gjentakes, da denne kampanjen kjøres for å skape PR og et “trofe” til skryteveggen som skal skape tillitt rundt kampanjens premie-utgivning.