kan sosiale medier redde verden?

39
Kan sosiale medier redde verden? Unges samfunnsdeltagelse på nett Åpningen av Westerdals 01.09.11 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF IKT og UiO @petterbb

Upload: petter-bae-brandtzaeg

Post on 28-Aug-2014

1.114 views

Category:

Technology


0 download

DESCRIPTION

Foredrag på åpningsdagen av nye Westerdals School of Communication den 01.09.2011. Foredraget handler om sosiale medier og samfunnsengasjement.

TRANSCRIPT

Page 1: Kan sosiale medier redde verden?

Kan sosiale medier redde verden? Unges samfunnsdeltagelse på nett Åpningen av Westerdals 01.09.11

Petter Bae Brandtzæg, SINTEF IKT og UiO @petterbb

Page 2: Kan sosiale medier redde verden?

delTA (2011-2015) – ung samfunnsdeltagelse på nett

Page 3: Kan sosiale medier redde verden?

22.07

Page 4: Kan sosiale medier redde verden?

Over 250 000 terror-twittermeldinger fra 22.07-26.07 (se NRKBeta)

Page 5: Kan sosiale medier redde verden?
Page 6: Kan sosiale medier redde verden?

Følelsene på Twitter etter terroren

Kilde: Anders Hofseth, NRK Beta

Page 7: Kan sosiale medier redde verden?
Page 8: Kan sosiale medier redde verden?

Norge er unikt

8Kilde: Kampanje

Page 10: Kan sosiale medier redde verden?

750 millioner medlemmer world wide

1. China 2. India 3. FACEBOOK 4. USA 5. MySpace 6. Indonesia 7. Brazil 8. Twitter

10

Page 11: Kan sosiale medier redde verden?

Men, hvorfor er unge så viktig?

Page 12: Kan sosiale medier redde verden?

Kortsiktig engasjement og enkeltsaksorientert engasjement

Page 13: Kan sosiale medier redde verden?

Men hvorfor sosiale medier?

Page 14: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 14

Sosiale nettverk/grupper

Page 15: Kan sosiale medier redde verden?
Page 16: Kan sosiale medier redde verden?

Den første gruppeteknologien

Clay Shirky: Ted Talk, How social Media makes history

Page 17: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 17

Åpenhet - fri informasjonsflyt

Page 18: Kan sosiale medier redde verden?

Lillebror ser deg

Page 19: Kan sosiale medier redde verden?

?

Page 20: Kan sosiale medier redde verden?
Page 21: Kan sosiale medier redde verden?

”We use Facebook to schedule the protests, Twitter to coordinate, and YouTube to tell the world.”

Source: The Cascading Effects of the Arab Spring http://www.miller-mccune.com/politics/the-cascading-effects-of-the-arab-spring-28575/

Page 22: Kan sosiale medier redde verden?

Tror Facebook kan ”redde verden” fra krig

”We use Facebook to schedule the protests, Twitter to coordinate, and YouTube to tell the world.”

Page 23: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 23

But, can we simply……

?

?

Page 24: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 24

”slactivism”

Show off uten ekte mening eller handling bak Feel good aktivismen

Page 25: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 25

For hva mener vi egentlig når vi ”liker” noe på Facebook?

Page 26: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 26

Søppel

• Politisk nettdebatt er preget av usakeligheter , trakassering og hets, noe som gjør det vanskelig å ta den seriøst.

Page 27: Kan sosiale medier redde verden?
Page 28: Kan sosiale medier redde verden?

VG bruker nå Facebook-comments

Page 29: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 29

Så…hvor var vi..

– Er sosiale medier som nettsamfunn et sted hvor unge bedriver politisk aktivitet

?

Page 30: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 30

”Hvorfor bruker du nettsamfunn?”

N = 4,417

Page 31: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 31

Hvor mange av 4,417 unge nevnte “politikk”?

Zero

Page 32: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 32

Page 33: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 33

Dette var jo i 2007…har det skjedd noe over tid?

Har politisk aktivitet i nettsamfunn som Facebook økt over tid?

Longitudinal study (N = 2000)

Page 34: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 34

Hvor ofte deltar du i nettsamfunn og gjør noe politisk aktivt

2008

14% (10%)

Page 35: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 35

Politisk aktivitet i nettsamfunn?

2009

13% (9 %)

Page 36: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 36

Politisk aktivitet i nettsamfunn?

2010

13% (9 %)

Page 37: Kan sosiale medier redde verden?

delTA 37

Hvorfor?• Nettsamfunn er ikke et sted for politisk aktivitet, de fleste bruker

det til sosial moro og tidsfordriv , men enda flere er passive (lurkere)

• Føler seg overvåket: Too many friends – the don’t think they can talk freely (conformity) (e.g. Brandtzæg, et al., 2010)

• Såpass nytt: Det kan skje store endringer over lengre tid

• Saksorientert engasjement, som ikke de unge selv definerer som politisk aktivitet

Page 38: Kan sosiale medier redde verden?

De unge er blitt mer samf.engasjert etter terroren

Page 39: Kan sosiale medier redde verden?

Takk for meg!(se mer på: @petterbb eller http://sintef.academia.edu/PetterBaeBrandtz%C3%A6g)

Have fun!!!!