katalog - kratki i anemostaty

of 118 /118
SPIS TREŚCI 1. Kratki wentylacyjne 1 1.1. Kratki stalowe 3 1.1.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH, KSV 3 1.1.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V, KSV-H 4 1.1.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°, KSH-45° 5 1.1.4. Kratka maskująca KST 6 1.1.5. Kratka z siatką KWS 7 1.1.6. Kratka przepływowa KWP 8 1.1.7. Kratka kominkowa KWK1, KWK2 9 1.1.8. Nawietrzak podokienny NWP 10 1.1.9. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH/Ø, KSV/Ø 11 1.1.10. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH-V/Ø, KSV-H/Ø 12 1.1.11. Kratka z siatką do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KWS/Ø 13 1.1.12. Kratka z siatką kołowa KWS-O 14 1.2. Kratki aluminiowe 15 1.2.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-al, KSV-al 15 1.2.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V-al, KSV-H-al 16 1.2.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°-al, KSH-45°-al 17 1.2.4. Kratka maskująca KST-al 18 1.2.5. Kratka z siatką KWS-al 19 1.2.6. Kratka przepływowa KWP-al 20 1.2.7. Kratka konwektorowa KNK-al 21 1.2.8. Kratka podłogowa KNP-al 22 1.2.9. Nawietrzak podokienny NWP-al 23 Elementy regulacyjne kratek wentylacyjnych 24 Elementy montażowe kratek wentylacyjnych 25 Oznaczenie produktów 26 Diagram doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 27 Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH, KSV 28 Tabela doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 29 Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym 31 Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø 32 Tabela doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym 33 Diagram doboru dla kratek maskujących KST 35 Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek maskujących KST 36 Tabela doboru dla kratek maskujących KST 37 Tabela doboru dla kratek konwektorowych KNK i podłogowych KNP 39

Upload: vuongcong

Post on 11-Jan-2017

233 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Katalog - kratki i anemostaty

S P I S T R E Ś C I

1. Kratki wentylacyjne 1

1.1. Kratki stalowe 3

1.1.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH, KSV 3

1.1.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V, KSV-H 4

1.1.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°, KSH-45° 5

1.1.4. Kratka maskująca KST 6

1.1.5. Kratka z siatką KWS 7

1.1.6. Kratka przepływowa KWP 8

1.1.7. Kratka kominkowa KWK1, KWK2 9

1.1.8. Nawietrzak podokienny NWP 10

1.1.9. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH/Ø, KSV/Ø 11

1.1.10. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH-V/Ø, KSV-H/Ø 12

1.1.11. Kratka z siatką do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KWS/Ø 13

1.1.12. Kratka z siatką kołowa KWS-O 14

1.2. Kratki aluminiowe 15

1.2.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-al, KSV-al 15

1.2.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V-al, KSV-H-al 16

1.2.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°-al, KSH-45°-al 17

1.2.4. Kratka maskująca KST-al 18

1.2.5. Kratka z siatką KWS-al 19

1.2.6. Kratka przepływowa KWP-al 20

1.2.7. Kratka konwektorowa KNK-al 21

1.2.8. Kratka podłogowa KNP-al 22

1.2.9. Nawietrzak podokienny NWP-al 23

Elementy regulacyjne kratek wentylacyjnych 24

Elementy montażowe kratek wentylacyjnych 25

Oznaczenie produktów 26

Diagram doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 27

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH, KSV 28

Tabela doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 29

Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym 31

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø 32

Tabela doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym 33

Diagram doboru dla kratek maskujących KST 35

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek maskujących KST 36

Tabela doboru dla kratek maskujących KST 37

Tabela doboru dla kratek konwektorowych KNK i podłogowych KNP 39

Page 2: Katalog - kratki i anemostaty

2. Nawiewniki sufitowe 43

2.1. Anemostaty 45

2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 45

Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN - warianty wykonań 46

2.1.2. Anemostat nawiewny kwadratowy kasetonowy ASN-K 47

Diagram doboru dla anemostatów nawiewnych ASN 48

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów nawiewnych ASN 49

Tabela doboru dla anemostatów ASN bez uwzględnienia wpływu ściany i drugiego anemostatu 50

Tabela doboru dla anemostatów ASN 245x245 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 51

Tabela doboru dla anemostatów ASN 301x301 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 52

Tabela doboru dla anemostatów ASN 357x357 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 53

Tabela doboru dla anemostatów ASN 412x412 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 54

Tabela doboru dla anemostatów ASN 469x469 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 55

Tabela doboru dla anemostatów ASN 498x498 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 56

Tabela doboru dla anemostatów ASN 598x598 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 57

Tabela doboru dla anemostatów ASN 623x623 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 58

Instrukcja do tabel doboru dla anemostatów ASN z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu 59

2.1.3. Anemostat nawiewny kołowy ANO 60

Charakterystyka anemostatów ANO 61

2.1.4. Anemostat wywiewny ASW 62

2.1.5. Anemostat wywiewny kasetonowy ASW-K 63

Diagram doboru dla anemostatów wywiewnych ASW 64

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów wywiewnych ASW 65

2.2. Nawiewniki 66

2.2.1. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR 66

Diagramy doboru dla nawiewników wirowych AWR 67

Instrukcje korzystania z diagramów doboru dla nawiewników wirowych AWR 69

2.2.2. Nawiewnik wirowy kierunkowy AWK 71

Dane techniczne dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK 72

2.2.3. Nawiewnik perforowany AWP 73

Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2 74

Dane techniczne nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2 76

2.2.4. Nawiewnik szczelinowy NSS 78

Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (kierownice otwarte) 79

Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (jedna kierownica zamknięta) 80

Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla nawiewników szczelinowych NSS 81

2.3. Zawory i dysze 82

2.3.1. Zawór wentylacyjny nawiewny KE 82

Diagramy doboru dla zaworów wentylacyjnych nawiewnych KE 83

Page 3: Katalog - kratki i anemostaty

Charakterystyka głośności dla zaworów wentylacyjnych nawiewnych KE 84

2.3.2. Zawór wentylacyjny wywiewny KK 85

Diagramy doboru dla zaworów wentylacyjnych wywiewnych KK 86

Charakterystyka głośności dla zaworów wentylacyjnych wywiewnych KK 87

2.3.3. Zawór wentylacyjny nawiewno-wywiewny VS 88

2.3.4. Dysza nawiewna DSN 89

Dane techniczne dysz nawiewnych DSN 90

Elementy montażowe nawiewników sufitowych 91

Dane techniczne nawiewników sufitowych 94

3. Czerpnie, wyrzutnie ścienne i dachowe 95

3.1. Czerpnie, wyrzutnie ścienne 96

3.1.1. Czerpnia wentylacyjna prostokątna CWP 97

3.1.2. Czerpnia wentylacyjna prostokątna CWP-al 98

Diagram i tabela doboru dla czerpni wentylacyjnych prostokątnych CWP 99

Instrukcja korzystania z diagramu dla czerpni wentylacyjnych prostokątnych CWP 100

3.1.3. Czerpnia wentylacyjna kołowa CWO 101

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe 102

3.2.1. Wyrzutnia / czerpnia dachowa typ A WDP-A 102

3.2.2. Wyrzutnia / czerpnia dachowa typ B WDP-B 103

3.2.3. Czerpnia dachowa kołowa typ C CDO 104

3.2.4. Wyrzutnia dachowa kołowa typ C WDO-C 105

3.2.5. Wyrzutnia / czerpnia dachowa kołowa typ D WDO-D 106

3.2.6. Wyrzutnia / czerpnia dachowa kołowa typ E WDO-E 107

3.2.7. Wywietrzak cylindryczny WDC 108

3.3. Podstawy dachowe 109

3.3.1. Podstawa dachowa prostokątna typ A PD-P 109

3.3.2. Podstawa dachowa kołowa B-I, B-II, B-III PD-O 110

4. Elementy ciągów kanałowych 111

4.1. Przepustnice 112

4.1.1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna PJP 113

4.1.2. Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa PJO 114

4.1.3. Przepustnica wielopłaszczyznowa PWP 115

4.1.4. Przepustnica kanałowa IRIS 116

Diagramy doboru przepustnic kanałowych IRIS 117

4.1.5. Przepustnica zwrotna RSK 119

4.2. Tłumiki akustyczne 120

4.2.1. Tłumik akustyczny prostokątny TAP 120

4.2.2. Tłumik akustyczny kołowy TAO 121

4.3. Przewody elastyczne 122

Page 4: Katalog - kratki i anemostaty
Page 5: Katalog - kratki i anemostaty

1. KratKi WENtYLaCYJNE

Page 6: Katalog - kratki i anemostaty

Kratki wentylacyjne stalowe

Kratki do przewodów wentylacyjnycho przekroju prostokątnym

KSH KSV KSH-V KSV-H KSH-90°/45°

KST KWS KWP KWK NWP

Kratki do przewodówwentylacyjnycho przekroju kołowym

KSH/Ø KSV/Ø KSH-V/Ø KSV-H/Ø KWS/Ø

KWS-O

Kratki wentylacyjne aluminiowe

Kratki do przewodów wentylacyjnycho przekroju prostokątnym

KSH-al KSV-al KSH-V-al KSV-H-al KSH-90°/45°-al

KST-al KWS-al KWP-al KNK-al KNP-al

NWP-al

Page 7: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

KSH-PKSH

30 70 65

18

5

KSV

30 70 65

18

KSV-P

KSH-SP

KSV-SP

L-10/H-10

L-10/H-10

L+40/H+40

L+40/H+40

LUTY 2009 3

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSV, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P lub szczelinowej prostej typ SP lub kątowej SK. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH, KSV

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 8: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

KSH-V-PKSH-V

KSV-H

50

18

590

KSV-H-P

50

18

90

KSH-V-SP

85

KSV-H-SP

85

L-10/H-10

L-10/H-10

L+40/H+40

L+40/H+40

LUTY 20094

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V, KSV-H

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic - pierwszy rząd poziomy, drugi pionowy - KSH-V, - pierwszy rząd pionowy, drugi poziomy - KSV-H, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P lub szczelinowej prostej typ SP lub kątowej SK. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 9: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40

KSH-90°-PKSH-90°

KSH-45° KSH-45°-P

KSH-90°-D

KSH-45°-D

30

18

550

30

18

50

70

70

LUTY 2009 5

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°, KSH-45°

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych pro-fili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe poziome lub pod kątem 45°.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd piono-wych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 10: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40KSt-P KSt-D

70 50

KSt

305

LUTY 20096

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.4. Kratka maskująca KSt

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Cechuje się wzmocnioną konstrukcją umożliwiającą zastosowanie jej w pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaże, kotłownie oraz jako czerpnie zewnętrzne.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd piono-wych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 11: Katalog - kratki i anemostaty

KWS

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40

305

LUTY 2009 7

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.5. Kratka z siatką KWS

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia przepływu pomiędzy pomieszczeniami poprzez przegrody budow-lane, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:w kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:ramka czołowa wykonana z walcowanych profili stalowych, wypeł-nienie z siatki ciętociągnionej stalowej.Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 12: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40M KWP

305

LUTY 20098

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.6. Kratka przepływowa KWP

Zastosowanie: jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia przepływu pomiędzy pomieszczeniami poprzez przegrody budowlane w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:w ścianach wewnętrznych lub drzwiach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych pro-fili stalowych. Osadzenie kierownic poziome na stałe w sposób zasłaniający widoczność. Możliwość zamówienia kompletu wraz z ramką maskującą M.Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 13: Katalog - kratki i anemostaty

KWK1, KWK2

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40

305

LUTY 2009 9

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.7. Kratka kominkowa KWK1, KWK2

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach kominkowych jako element zapewniający odpowiednią cyrkulację powietrza wokół wkładu kominkowego oraz jako element odprowadzający ciepłe powietrze do pomieszczenia.Montaż:w ścianach wewnętrznych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:ramka czołowa wykonana z walcowanych profili stalowych, maskownica z blachy perforowanej - kratka KWK1, z siatki cięto-ciągnionej - kratka KWK2.Materiał:blacha czarna lub ocynkowana.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze mosiężnym młotkowym lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 14: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40 Zakres 300÷550 mm

Przegub brezentowy

KSt KSH-45°-SP

LUTY 200910

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.8. Nawietrzak podokienny NWP

Zastosowanie: jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń i przez przegrody budowlane.Montaż:w ścianach zewnętrznych za pomocą widocznych śrub w wytłacza-nych otworach w ramkach czołowych kratek.Budowa:kratka wewnętrzna typ KSH-45° z filtrem powietrza i przepustni-cą SP; kanał dolotowy teleskopowy z blachy ocynkowanej; kratka zewnętrzna typ KST z siatką.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 15: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

2525

L-10/H-10

L-10/H-10

L+40/H+40

L+40/H+40

KSH/Ø

KSH/Ø-N

KSV/Ø-N

KSH/Ø-SK

KSV/Ø-SK

KSH/Ø-SP

KSV/Ø-SPKSV/Ø

LUTY 2009 11

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.9. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH/Ø, KSV/Ø

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.Budowa:ramka czołowa wykonana z tłoczonych profili stalowych przylega-jących do kształtu przewodu kołowego. Kierownice wykonane z walcowanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kierownic pozio-me – KSH, pionowe – KSV, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy uchylnej jednoelementowej typ N lub przepustnicy szczelinowej typ SK lub SP. Ustawianie natężenia prze-pływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 16: Katalog - kratki i anemostaty

KSV-H/Ø

KSH-V/Ø

25

L-10/H-10

L+40/H+40

12,5

25

L-10/H-10

L+40/H+40

KSH-V/Ø-N

KSH-V/Ø-SK

KSH-V/Ø-SP

KSV-H/Ø-N

KSV-H/Ø-SK

KSV-H/Ø-SP

LUTY 200912

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.10. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH-V/Ø, KSV-H/Ø

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.Budowa:ramka czołowa wykonana z tłoczonych profili stalowych przylegają-cych do kształtu przewodu kołowego. Kierownice wykonane z wal-cowanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kierownic – pierwszy rząd poziomy, drugi pionowy – KSH-V, – pierwszy rząd pionowy, drugi poziomy – KSV-H, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy uchylnej jednoelementowej typ N lub przepustnicy szczelinowej typ SK lub SP. Ustawianie natężenia prze-pływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 17: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

25

L-10/H-10

L+40/H+40 KWS/Ø

KWS/Ø-N

KWS/Ø-SK

KWS/Ø-SP

LUTY 2009 13

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.11. Kratka z siatką do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KWS/Ø

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.Budowa:ramka czołowa wykonana z tłoczonych profili stalowych przyle-gających do kształtu przewodu kołowego. Wypełnienie z siatki ciętociągnionej stalowej.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/0007/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 18: Katalog - kratki i anemostaty

KWS-O

60Ø D + 50

Ø D

Ø D

+ 5

0

LUTY 200914

1.1. Kratki wentylacyjne stalowe

1.1.12. Kratka z siatką kołowa KWS-O

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na zakończeniach kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub lub nitów na króćcu wlo-towym kratki.Budowa:ramka czołowa wykonana z profila walcowanego stalowego, wypeł-nienie z siatki ciętociągnionej stalowej.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/0007/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 19: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

KSH-al-PKSH-al

7030

18

5

KSV-al

30

18

KSV-al-P

70

L-10/H-10

L-10/H-10

L+40/H+40

L+40/H+40

LUTY 2009 15

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.1. Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnycho przekroju prostokątnym KSH-al, KSV-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnienio-wych.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSV, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natęże-nia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 20: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

KSH-V-al-PKSH-V-al

KSV-H-al

50

18

590

KSV-H-al-P

50

18

90

L-10/H-10

L-10/H-10

L+40/H+40

L+40/H+40

LUTY 200916

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.2. Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V-al, KSV-H-al

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profi-li aluminiowych. Osadzenie kierownic – pierwszy rząd poziomy, drugi pionowy – KSH-V-al, pierwszy rząd pionowy, drugi poziomy

– KSV-H-al, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natęże-nia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 21: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40

KSH-90°-al-PKSH-90°-al

KSH-45°-al KSH-45°-al-P

KSH-90°-al-D

KSH-45°-al-D

30

18

550

30

18

50

70

70

LUTY 2009 17

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.3. Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°-al, KSH-45°-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnienio-wych.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe poziome - KSH-90°-al, lub pod kątem 45° - KSH-45°-al.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd piono-wych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0777-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 22: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40KSt-al-P KSt-al-D

70 50

KSt-al

305

LUTY 200918

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.4. Kratka maskująca KSt-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych pro-fili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Cechuje się wzmocnioną konstrukcją umożliwiającą zastosowanie jej w pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaże, kotłownie oraz jako czerpnie zewnętrzne.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd piono-wych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 23: Katalog - kratki i anemostaty

KWS-al

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40

305

LUTY 2009 19

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.5. Kratka z siatką KWS-al

Zastosowanie: jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia przepływu pomiędzy pomieszczeniami poprzez przegrody budow-lane.Montaż:w kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:ramka czołowa wykonana z wytłaczanych profili aluminiowych, wypełnienie z siatki ciętociągnionej aluminiowej.Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 24: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40M KWP-al

305

LUTY 200920

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.6. Kratka przepływowa KWP-al

Wymiary i oznaczenie typu:

Zastosowanie: jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia prze-pływu pomiędzy pomieszczeniami poprzez przegrody budowlane.Montaż:mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wcisko-wym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome na stałe w sposób zasłaniający widoczność. Możliwość zamówienia kompletu wraz z ramką maskującą M.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Page 25: Katalog - kratki i anemostaty

1517

L-10/H-10

L+40/H+40

30

KNK-al KNK-al-P

305

65

15°

LUTY 2009 21

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.7. Kratka konwektorowa KNK-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnienio-wych.Montaż:w ścianach, drzwiach lub parapetach okiennych wewnętrznych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otwo-rach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome stałe. Odporna na średnie obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNK-al lub nawiew kątowy KNK-al-15°.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natęże-nia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2009Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:

Wersje kierownic:

Nawiew kątowyKNK-al-15°

Nawiew prostyKNK-al

Page 26: Katalog - kratki i anemostaty

15

L-10/H-10

L+40/H+40

3012,5

KNP-al

305

KNP-al-P

65

15°

KNP-al-r-P

80

LUTY 200922

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.8. Kratka podłogowa KNP-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.Montaż:w podłogach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytła-czanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome lub pionowe stałe. Odporna na znaczne obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNP-al lub nawiew kątowy KNP-al-15°. Możliwość zamówienia kratki w postaci demontowalnego rusztu - osadzonego w bezkołnierzowej ramce R mocowanej na stałe w podłożu.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie natęże-nia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2009Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:

Nawiew kątowyKNP-al-15°

Nawiew prostyKNP-al

Wersje kierownic:

Page 27: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

L-10/H-10

L+40/H+40KSt-al KSH-45°-al-SP

Zakres 300÷550 mm

Przegub brezentowy

LUTY 2009 23

1.2. Kratki wentylacyjne aluminiowe

1.2.9. Nawietrzak podokienny NWP-al

Zastosowanie: jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez przegrody budowlane.Montaż:w ścianach zewnętrznych za pomocą widocznych śrub w wytłacza-nych otworach w ramkach czołowych kratek.Budowa:kratka wewnętrzna typ KSH-45°-al z filtrem powietrza i przepustni-cą SP; kanał dolotowy teleskopowy z blachy ocynkowanej; kratka zewnętrzna typ KST-al z siatką.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz-kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 28: Katalog - kratki i anemostaty

52

max

170

45

85

45

LUTY 200924

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Elementy regulacyjne kratek wentylacyjnych

Elementy regulacyjne stosuje się w celu uzyskania dodatkowego sterowania natężeniem przepływu, prędkością wypływu powietrza oraz zasięgiem nawiewu. Wszystkie elementy regulacyjne wykonane są z blachy ocynkowanej, a dla kratek aluminiowych przepustnica typ P wyposażona jest w kie-rownice z tłoczonych profili aluminiowych.

Przepustnica przeciwbieżna P

Przepustnica regulacyjna przeciwbieżna. Zastosowanie w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Do montażu na kratkach wentylacyjnych i anemostatach jako element regulujący natężenie przepływu. Obudowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili z blachy stalowej ocynkowanej. Regulacja położenia kierownic odbywa się od czoła kratki przy pomocy klucza imbusowego. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Przepustnica uchylna jednoelementowa N

Przepustnica jednoelementowa nawiewna. Zastosowanie w instalacjach nisko i śred-niociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Do montażu na kratkach wentylacyjnych, w szczególności do przewodów o przekroju kołowym. Zabierak strumienia przepustnicy oraz przegub regulacyjny wykonany z blachy ocynkowa-nej. Regulacja natężenia przepływu powietrza odbywa się od czoła kratki poprzez zmianę odchylenia zabieraka strumienia. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Przepustnica szczelinowa kątowa SK

Przepustnica szczelinowa nawiewna kątowa. Zastosowanie w instalacjach nisko i śred-niociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Do montażu na kratkach wentylacyjnych w szczególności do przewodów o przekroju kołowym. Szczeliny przepustnicy ustawione pod kątem do płaszczyzny kratki. Całość wykonana z blachy ocynkowanej. Regulacja natężenia przepływu powietrza odbywa się od czoła kratki poprzez zmianę położenia zasuwy zamykającej szczeliny nawiewne. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Przepustnica szczelinowa prosta SP

Przepustnica szczelinowa nawiewna prosta. Zastosowanie w instalacjach nisko i śred-niociśnieniowych w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Do montażu na kratkach wentylacyjnych w szczególności do przewodów o przekroju koło-wym. Szczeliny przepustnicy równoległe do płaszczyzny kratki. Całość wykonana z blachy ocynkowanej. Regulacja natężenia przepływu powietrza odbywa się od czoła kratki poprzez zmianę położenia zasuwy zamykającej szczeliny nawiewne. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Page 29: Katalog - kratki i anemostaty

60÷

120

LUTY 2009 25

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Elementy montażowe kratek wentylacyjnych

ramka montażowa rM

ramka montażowa z wkładem filtrującym rMF

Zastosowanie dla wariantu wciskowego mocowania kratki bez widocznych śrub montażowych. Do montażu w ścianach lub kanałach wentylacyjnych prostokątnych. Wykonana z giętych profili z blachy ocynkowanej. Sprężynujące wkładki zapewniają stabilne zamocowanie kratki w ramce.

W instalacjach klimatyzacji i wentylacji w przypadkach jednostopniowego oczyszczania powietrza, w kabinach lakierniczych oraz jako filtry wstępne i obiegowe dla pomieszczeń o niskich wymaganiach czystości powietrza. Zastosowanie do wszystkich wielkości i typów kratek wentylacyjnych. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Filtr wykonany z włókna syntetycznego o progresywnej budowie, utwardzony termicznie, mechanicznie lub przy pomocy środków wiążących.

klasa filtracji wg EN 779:2002 G3 G4 G4 G5

typ 92130 93180 94270 95590

gramatura (g/m²) 130 250 380 600

grubość (mm) 10–12 16–19 22–24 21–23

średnia skuteczność filtracji (%) 89 91 92 97

początkowy spadek ciśnienia (Pa) 31 54 70 46

zalecany końcowy spadek ciśnienia (Pa) 250 250 900 450

chłonność pyłowa (g/m²) 114 188 691 278

przepuszczalność (m³/m²/h) 2009 2009 2009 900

mata regenerowalna tak tak tak nie

max temperatura pracy (°C) 100 100 100 100

Palność wg DIN 53438 - klasa F1 - trudno palne.

Charakterystyka wkładów filtracyjnych:

Page 30: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200926

KSH–al–D–P–Sr/Ø–325×125/Ød–rM–raL9010

Kolor:Standard RAL 9003

Sposób montażu:

RM - ramka montażowa

RMF - ramka montażowa z wkładem filtracyjnym

B - bez otworów montażowych (nie podawać z ramką RM)

R - dla kratek KNP - demontowalny ruszt w ramce

Standard - otwory montażowe w ramce kratki

Wymiar:- wymiar otworu montażowego LxH dla kratki do przewodów

o przekroju prostokątnym

- wymiar otworu montażowego LxH/ØD średnica przewodu

kołowego dla kratki do przewodów o przekroju kołowym

Skrzynka przyłączna rozprężna / średnica przyłącza:SR - skrzynka rozprężna

SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie

SRI - skrzynka rozprężna izolowana

SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie

Element regulacyjny:P - przepustnica przeciwbieżna

N - przepustnica uchylna jednoelementowa

SK - przepustnica szczelinowa kątowa

SP - przepustnica szczelinowa prosta

DS - deflektor - kierownica stała

DO - deflektor - kierownica obrotowa

Materiał:al - aluminium anodyzowane

alp - aluminium malowane proszkowo

oc - blacha ocynkowana

opc - blacha ocynkowana malowana proszkowo

ko - blacha kwasoodporna

Standard - blacha czarna - malowana proszkowo

typ kratki

Przykład zamówienia: KSH–al–P–325×125–RM

Kratka aluminiowa anodyzowana z przepustnicą typ P, wymiar otworu montażowego 325x125 z ramką montażową, bez otworów w ramce kratki.

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Oznaczenie produktów

Page 31: Katalog - kratki i anemostaty

3 8 14 25

LUTY 2009LUTY 2009

Wykres dotyczy wyśęcznie kratek z otwartymi przepustnicami.

Zasiłg L 0,25 oznacza odlegśoąż, przy której prłdkoąż powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prłdkoąż V ef oznacza maksymalnę prłdkoąż wypśywu powietrza

z kratki mierzonę przy wylocie.

Przykśad dla kratki 625 x 225 i zakśadanego wydatku Q 2300 m³/h:

• W lewej częściwykresuwybieramy odpowiednią kolumnę iwiersz. Prowadzimy linię poziomą przedłużając linię pod oznaczeniem kratki

(l. czerwona).

• WybieramywymaganąwartośćwydatkuQ(np.2300m³/h)naukośnejopadającejlinii(l. zielona).

• Odpunktuprzecięciadwóchpowyższychliniimożemypoprowadzićlinięukośnąrosnącąiodczytaćśredniąprędkośćwylotowąstrumieniapowietrza,

wynoszęcę w tym przypadku okośo 6,5 m/s (l.żółta).

• Podobnieprowadzącliniępionowąodpunktuprzecięciamożnaodczytaćwartośćstratyciśnienia(około28Pa)orazoszacowaćzasięgstrumienia

(okośo 13,5 m) (l.niebieska).

Przykładdoborukratkinapodstawiezałożonegowydatkuistratyciśnienianakratce:

• Jeżelizałożymystratęciśnienianp.około30Paorazwydatekrzędunp.2300m³/h,tozeskrzyżowaniaodpowiednichlinii(niebieskiej i zielonej)

prowadzimy linił poziomę (czerwonę).

• Zlewejstronywykresumożemywybraćodpowiedniąkratkę,najbliższąpoprowadzonejlinii.

• Dlanaszegoprzykładumożnadobraćtrzykratki1225x125,625x225,425x325spełniającezałożeniawyjściowe.

2827

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Diagram doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH, KSV

Zakres produkcji: 75100125

160200225

300315325

400425

500525

600625

800825

10001025

12001225

75100125

+ + + + + + + + +

160200225

+ + + + + + + + +

300315325

+ + + + + + + + +

400425 + + + + + + + + +

500525 + + + + + + + + +

600625 + + + + + + + + +

L mm

H mm

Page 32: Katalog - kratki i anemostaty

���������� ����������

�������� ��������� �������� ��������� ���������� �������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

��� �������� ���������� �������� ��������� �������� �������� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ��������� ���

�������� �������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �������� ��������

����� �� ��� ��� ��� ����� ��

��� ��� ��������� ��� ��� ��� �������

��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����� ���

� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ���

���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���

���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���

���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �������

��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���

���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������

�� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���

���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��

���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �������

�� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����� ���

���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �������

�� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ���

���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �������

��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����� ����

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������

�� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ���������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� ���

��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ���������� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �������

�� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����

���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��������� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �������

�� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� � ��� ���������� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����

���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ���������� ���� ��� ��� �� � ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ���

����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����� ����

���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��

����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����

���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������

�� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��������

����� ��� ���������������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���

������������������� ��!����"�#�������$�������������%��&���"�������"�#�'����$�������#�(�����)������%�* ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���������� +�,�%�- .��"�������"�#�'�/� #�#/�����$��������#/������������������ ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �������

�� "0 1�2�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� 3���#�����#"����/���4� ���5�/���#�����������4 �6#���� ���� ���� ��� ��� �� ����� ����

���� ���� ���� ���� ���������� ���������76������#���"���������������8�9(����������/�����!5� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� ����1�4$"#/������#�������&��(��� �����#"2$6���#������2�$�����������8�����������8�����* �� �� ��� ��� ���

����� ���� ��#����:�������������������$��������#6���$/�� �"��'��#������/��72������� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ����

��#���:����������� /��72������� ���� ��� ���� ���� ���������� ��; ��� ��� ��� ��� �� ��� �������

�� ��; ��� ��� ��� �� �� ����; ���

����� ���� ��; ��� ���� ���� ��� ����� ����

���; ���� ���� ���� ����������� ��� ��� ��� �������

�� ��� ��� ��

����� ���� ���� ���� ���� ����� ����

��� ���� ����������� ��� ��� �� �������

�� ��� ��� ���

!" !"

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

�� ��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆��,<�- ∆���#��$�

�%�������� =�+>�����,�- $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

∆�������$��(

�?�∆��8�/��72������� ��

=�+>����������$���?�=�+>�����%�/��72�������

∆���#�� ∆���#��$�

�%�������� $�

�%��������

��

LUTY 200929 - 30

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

tabela doboru dla kratek KSH, KSV do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym

Page 33: Katalog - kratki i anemostaty

5 7,3

235 7,3 9 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21

9 10,5 12,5 14,5

LUTY 2009LUTY 2009

Wykres dotyczy kratek z caśkowicie otwartę przepustnicę typ SK.

Zasiłg L 0,25 oznacza odlegśoąż, przy której prłdkoąż powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prłdkoąż V ef oznacza maksymalnę prłdkoąż wypśywu powietrza

z kratki mierzonę przy wylocie.

Przykład:Dane:• Wydatekokoło640m³/h(l.niebieska)• Kratkatypu75x1225(l. zielona)Odczytzdiagramu:• Stratyciśnieniaokoło60Pa-(l. czerwona)• Zasięgstrumieniaokoło13m-(l. pomaraficzowa)• Prędkośćwypływającegopowietrza4m/s-(l.żółta)

Przykład:• Poszukujemykratkionajmniejszychstratachciśnieniaowymiarze75x ...,zapewniającej jednocześnie

wymaganywydatek640m³/h–(l.niebieska)Odczytzdiagramu:• Wymiarykratki75x...onajmniejszychstratachciśnienia-75x1225(l. zielona)• Odpowiadającawartośćstratciśnienia-(l. czerwona)-około60Pa.• Zasięgstrumieniapowietrzaoprędkościwiększejod0,25m/sdo13m(l. pomaraficzowa).• Prędkośćwypływającegopowietrza4m/s(l.żółta).

3231

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Diagram doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø

L (mm) H (mm) ąrednica przewodu (mm)

225

75 160-300

325425525625825

10251225225

125160 300-600

325425525625825

1025225

225325 600-1200

325425525625825

1025

Zakres produkcji:

Page 34: Katalog - kratki i anemostaty

��� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� ����� ������ ������� ������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������ �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ �������� ������� ���

�� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����

����

� ������ ��� � ������

������� ��� �������

���

��� ���� ����

�� ������ �� ��� ��� �� ������

������� �� ��� ��� �������

��� ��� ���

��� ���� ��� ����

�� ������ �� ��� ��� ��� ��� �����

������� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��

��� ���� ���� ���� ���� ����

�� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ������

������� �� ��� ��� ��� ��� ��� �������

�� �� �� ��� ��� ���

��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���

��� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������

������� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �������

��� �� �� �� ��� ��� �� �� ��

���� � ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ������

������� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������

������� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ��� ��� � ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������

������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������

������� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� ��� ������

������� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ������

������� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ��� �� �� ��� ��� � ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��

������� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �����

������� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ���

���� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �����

������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ���

��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���

��� ���� ��� ��� ��� �� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���

���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� �� �������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ���

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������

������� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �������

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ������

������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �������

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ����

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ������

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �������

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ������

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���

��������� �������� �

�������� ��������

�������� ��������

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

�� ��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

��

∆���� � ∆���� �!�

�"������� !�

�"�������

��

#$ %&

∆����������������������������

������������ ���!"��� #�$�%�#$�&��'���!(%)�������*$�����������$+�

����������������,���(������!(%)�-����*$������.�"�������/�����������$+�0���$+���������(������!(%)�-�.#&)�).�����*$�������� #�%�����(1�����������/�2��

3���)�����)(����.���4�&���5�.���)����$���� #4&�6)�#$�

7������)&��) ��� �'5�)��#$�&�#���.��*�%������#

.���)����)4'!�����$%5�) ��� �'5����%�#� �5� �$����)�-��� ")(�)�-��#�8.

9&���� ��*�����#��� #$%��!��'�()��)2).#�,��:�)�.�����0��$)6��� ���)�).�-��� #4&�6)���.��82� #���%��

��:���������

���:

∆���:

������∆����:

���:�

���������:

LUTY 200933 - 34

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

tabela doboru dla kratek KSH/Ø, KSV/Ø do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym

Page 35: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009LUTY 2009

Wykres dotyczy kratek z caśkowicie otwartę przepustnicę.

Zasiłg L 0,25 oznacza odlegśoąż, przy której prłdkoąż powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prłdkoąż V ef oznacza maksymalnę prłdkoąż wypśywu powietrza

z kratki mierzonę przy wylocie.

3635

Przykśad dla kratki 625 x 75 i zakśadanego wydatku Q 920 m³/h.

• Zlewejczęściwykresuwybieramykolumnę„625”iwiersz„75”.Prowadzimypoziomąlinięprzedłużająctęponiżejliczby75(l. czerwona).

• WybieramywymaganąwartośćwydatkuQ920m³/hprzedłużającodpowiedniąukośnąlinię(l. zielona).

• Odpunktuprzecięcialiniikratkiiwydatkuprowadzimyliniępionową(niebieska) i odczytujemy zasiłg strumienia, w tym wypadku okośo 16 m.

• Przedłużającodpowiednią linięukośną (l. pomaraficzowa) odczytamystratę ciśnieniadla kratekbezprzepustnicy (240Pa) i z przepustnicami

(okośo 320 Pa).

• Nainnejzkoleiliniiukośnej(l.żółta) odczytamy ąrednię prłdkoąż wylotowę okośo 16 m/s.

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

Diagram doboru dla kratek maskujących KSt

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla kratek maskujących KSt

Zakres produkcji: 75100125

160200225

300315325

400425

500525

600625630

800825

10001025

12001225

75100125

+ + + + + + + + +

160200225

+ + + + + + + + +

300315325

+ + + + + + + + +

400425 + + + + + + + + +

500525 + + + + + + + + +

600625630

+ + + + + + + + +

L mm

H mm

Page 36: Katalog - kratki i anemostaty

���������

���������� ���������� ��������� ���������

�� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��

�������� ��������� �������� ���������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ����������� �����������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����

���� ��

���� ���

�� ����� ��� ��� �� �����

��������������������� ���� ���� ���������������������

�� ��

���� �� ��� ���

���� ��� �� ���

�� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������

��������������������� ���� ��� ���� ��� ���������������������

��� �� �� ��

���� ���� �� ��� ��� ���

���� ���� ���� ��� ��� ���

��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

��������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

�� �� �� �� ��� ��

��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

�� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

��������������������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���������������������

��� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��

��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������

��������������������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���������������������

��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

��� ��� ���� ���� ���� ���� �� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� � �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������

��������������������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��� �� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ������

��������������������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� � �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������

��������������������� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �� �� ��� ������

��������������������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���������������������

��� ��� ��� �� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

��� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �����

��������������������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ������

��������������������� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��

��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������

��������������������� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���

�� �� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

��������������������� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

���� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

��������������������� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

��� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���

��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

��������������������� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ���

�� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��

����� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ���

��� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��

��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � �� �� ���

���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ���

��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ���

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���

���� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��

�� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���

�� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��

���� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� �����

��������������������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ���

��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ���

�� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���

���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

��������������������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ���

��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��

�� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

��� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������

��������������������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��

��������� �������� �

�������� ��������

�������� �

�������

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

∆����������� !�

�"�� ∆����������� !�

�"��

∆����������������"�� ∆����������������"��

#�$�%��

������������� #�$�%��

�������������

&' &'

()�*!

∆���������������������������

������������� !������"����#$"����!�$�%!�&��'������!(�

������������)���#�������#$"�*���� !������"$+�����������!(�,�������#$"�*�-%&"�"-�����%�$�����#.���/�0��

1�2�&����-�����-���"�������%2&�3"��

4������"&��"������'5�"��%!�&���-�� �$������%

6"&��������!"�5����/"-�*�����-��$��%!�20�#�!���3��"&��'����+

LUTY 200937 - 38

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

tabela doboru dla kratek maskujących KSt

Page 37: Katalog - kratki i anemostaty

Typ 75 x 125 125x125 75x225 75x325 125x225 75x425 75x525 125x325 75x625 225x225 125x425 75x825 125x525 75x1025 225x325 125x625 75x1225 225x425 125x825 325x325 225x525 125x1025 325x425 225x625 125x1225 325x525 225x825 325x625 225x1025 325x825 225x1225 325x1025 325x1225 Typ

Q [m3/s] Qh [m3/h] Aef [m 2] 0,005233 0,009258 0,009783 0,014333 0,017308 0,018883 0,023433 0,025358 0,027983 0,032358 0,033408 0,037083 0,041458 0,046183 0,047408 0,049508 0,055283 0,062458 0,065608 0,069458 0,077508 0,081708 0,091508 0,092558 0,097808 0,113558 0,122658 0,135608 0,152758 0,179708 0,182858 0,223808 0,267908 Aef [m2] Q [m 3/s] Qh [m 3/h]

L0,5 [m] 1,9 1,2 1,1 L0,5 [m]0,0056 20 L0,25 [m] 4,9 3,0 2,7 L0,25 [m] 0,0056 20

∆∆∆∆P [Pa] 0,6 0,2 0,2 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 1,1 0,6 0,6 Vmax [m/s]

dB(A) <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 3,9 2,3 2,2 1,5 1,3 1,1 0,9 L0,5 [m]0,0111 40 L0,25 [m] 9,8 5,9 5,5 3,8 3,3 2,9 2,3 L0,25 [m] 0,0111 40

∆∆∆∆P [Pa] 2,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 2,2 1,2 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 Vmax [m/s]

dB(A) <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 5,8 3,5 3,2 2,2 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 L0,5 [m]0,0167 60 L0,25 [m] 14,8 8,9 8,2 5,7 4,9 4,3 3,5 3,4 3,0 2,7 2,6 2,2 2,1 L0,25 [m] 0,0167 60

∆∆∆∆P [Pa] 5,4 1,8 1,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 3,2 1,8 1,7 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 Vmax [m/s]

dB(A) <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 7,8 4,7 4,3 3,0 2,6 2,3 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0 0,9 L0,5 [m]0,0222 80 L0,25 [m] 19,7 11,8 10,9 7,6 6,6 5,8 4,7 4,5 3,9 3,6 3,5 3,0 2,8 2,4 2,5 2,4 L0,25 [m] 0,0222 80

∆∆∆∆P [Pa] 9,6 3,1 2,8 1,3 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,3 2,4 2,3 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Vmax [m/s]

dB(A) <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,7 5,8 5,4 3,7 3,2 2,9 2,3 2,2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 L0,5 [m]0,0278 100 L0,25 [m] 24,6 14,8 13,7 9,5 8,2 7,2 5,9 5,7 4,9 4,6 4,3 3,7 3,5 3,0 3,2 3,0 2,5 2,4 2,2 2,2 L0,25 [m] 0,0278 100

∆∆∆∆P [Pa] 14,9 4,8 4,3 2,0 1,4 1,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 5,4 3,1 2,9 2,0 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Vmax [m/s]

dB(A) 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 14,5 8,7 8,1 5,6 4,8 4,3 3,5 3,4 2,9 2,7 2,6 2,2 2,1 1,8 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 L0,5 [m]0,0417 150 L0,25 [m] 36,9 22,1 20,5 14,2 12,3 10,9 8,8 8,5 7,4 6,8 6,5 5,6 5,3 4,5 4,7 4,4 3,8 3,6 3,4 3,3 2,9 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 1,9 L0,25 [m] 0,0417 150

∆∆∆∆P [Pa] 33,1 10,7 9,6 4,5 3,1 2,6 1,7 1,5 1,2 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 8,1 4,6 4,3 3,0 2,5 2,2 1,8 1,7 1,5 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 11,6 10,8 7,5 6,5 5,7 4,6 4,5 3,9 3,6 3,4 2,9 2,8 2,4 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 L0,5 [m]0,0556 200 L0,25 [m] 29,5 27,3 18,9 16,4 14,5 11,7 11,4 9,8 9,1 8,7 7,5 7,0 6,0 6,3 5,9 5,0 4,8 4,5 4,4 3,9 3,6 3,3 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,0 L0,25 [m] 0,0556 200

∆∆∆∆P [Pa] 18,9 17,0 8,0 5,5 4,7 3,0 2,6 2,1 1,6 1,5 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 6,1 5,8 3,9 3,3 3,0 2,4 2,2 2,0 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 11,2 9,7 8,6 6,9 6,7 5,8 5,4 5,1 4,4 4,2 3,5 3,7 3,5 3,0 2,9 2,6 2,6 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 L0,5 [m]0,0833 300 L0,25 [m] 28,4 24,6 21,7 17,6 17,0 14,8 13,7 13,0 11,2 10,5 9,0 9,5 8,9 7,5 7,2 6,7 6,6 5,9 5,4 5,0 4,9 4,5 4,1 3,7 3,4 3,0 2,6 2,5 L0,25 [m] 0,0833 300

∆∆∆∆P [Pa] 17,8 12,3 10,3 6,8 5,8 4,8 3,6 3,4 2,7 2,2 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 5,9 4,9 4,5 3,6 3,3 3,0 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 Vmax [m/s]

dB(A) 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 12,9 11,4 9,2 9,0 7,8 7,2 6,8 5,9 5,5 4,7 5,0 4,7 4,0 3,8 3,5 3,4 3,1 2,8 2,6 2,6 2,4 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 L0,5 [m]0,1111 400 L0,25 [m] 32,8 28,9 23,4 22,7 19,7 18,2 17,4 14,9 14,1 12,0 12,6 11,8 10,0 9,6 8,9 8,7 7,8 7,2 6,7 6,6 6,0 5,4 5,0 4,5 4,0 3,4 3,3 2,8 2,3 L0,25 [m] 0,1111 400

∆∆∆∆P [Pa] 21,6 18,2 11,9 10,2 8,4 6,3 5,9 4,8 3,9 3,1 3,0 2,7 2,2 1,7 1,6 1,4 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 6,5 6,0 4,8 4,5 4,0 3,5 3,4 3,1 2,7 2,4 2,4 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 11,5 11,2 9,7 9,0 8,6 7,3 6,9 5,9 6,2 5,8 4,9 4,8 4,4 4,3 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,7 1,6 1,4 1,1 L0,5 [m]0,1389 500 L0,25 [m] 29,3 28,4 24,6 22,8 21,7 18,6 17,6 15,0 15,8 14,8 12,6 12,1 11,2 10,9 9,8 9,0 8,3 8,2 7,5 6,8 6,2 5,7 5,0 4,3 4,2 3,5 2,9 L0,25 [m] 0,1389 500

∆∆∆∆P [Pa] 18,5 15,8 13,0 9,8 9,2 7,5 6,0 4,9 4,6 4,2 3,4 2,7 2,4 2,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 6,0 5,6 5,1 4,4 4,2 3,8 3,4 3,1 3,0 2,9 2,6 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 13,4 11,6 10,8 10,3 8,8 8,3 7,1 7,5 7,0 5,9 5,7 5,3 5,2 4,6 4,3 3,9 3,9 3,6 3,2 2,9 2,7 2,4 2,0 2,0 1,6 1,4 L0,5 [m]0,1667 600 L0,25 [m] 34,1 29,5 27,3 26,0 22,4 21,1 18,0 18,9 17,7 15,1 14,5 13,4 13,1 11,7 10,8 10,0 9,8 9,0 8,1 7,5 6,8 6,0 5,2 5,0 4,2 3,5 L0,25 [m] 0,1667 600

∆∆∆∆P [Pa] 22,7 18,7 14,0 13,2 10,7 8,6 7,0 6,6 6,1 4,9 3,8 3,5 3,1 2,5 2,3 1,8 1,8 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 6,7 6,1 5,2 5,1 4,6 4,1 3,7 3,6 3,4 3,1 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,6 Vmax [m/s]

dB(A) <40 <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 12,0 10,3 9,7 8,3 8,7 8,1 6,9 6,7 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,5 4,2 3,7 3,4 3,1 2,8 2,4 2,3 1,9 1,6 L0,5 [m]0,1944 700 L0,25 [m] 30,4 26,1 24,6 21,0 22,1 20,7 17,6 16,9 15,7 15,3 13,7 12,6 11,7 11,5 10,5 9,5 8,7 7,9 7,0 6,0 5,9 4,8 4,1 L0,25 [m] 0,1944 700

∆∆∆∆P [Pa] 17,8 14,5 11,7 9,4 9,0 8,2 6,6 5,2 4,7 4,2 3,4 3,1 2,5 2,4 2,1 1,6 1,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,4 0,3 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 5,9 5,3 4,8 4,3 4,2 4,0 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 0,7 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 11,8 11,1 9,5 9,9 9,3 7,9 7,6 7,1 6,9 6,2 5,7 5,3 5,2 4,7 4,3 3,9 3,6 3,2 2,7 2,6 2,2 1,8 L0,5 [m]0,2222 800 L0,25 [m] 29,8 28,1 24,0 25,2 23,6 20,1 19,3 17,9 17,5 15,6 14,4 13,4 13,1 12,0 10,8 9,9 9,1 8,0 6,9 6,7 5,5 4,6 L0,25 [m] 0,2222 800

∆∆∆∆P [Pa] 18,9 15,2 12,3 11,6 10,7 8,6 6,8 6,1 5,5 4,4 4,0 3,2 3,1 2,8 2,1 1,8 1,5 1,2 0,8 0,8 0,5 0,4 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] Uwagi: 6,1 5,5 4,9 4,8 4,6 4,1 3,6 3,4 3,3 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 Vmax [m/s]

dB(A) ∆ P [Pa] - strata c inienia <40 <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)L 0,5 i L 0,25 [m] - zasig przy mak symalnej prdk oci s trumienia odpowiednio 0,5 i 0,25 m/s

L0,5 [m] V max [m/s] - mak symalna prdk o strumienia przy wylocie z k ratk i 12,5 10,6 11,2 10,5 8,9 8,6 7,9 7,7 6,9 6,4 5,9 5,8 5,3 4,8 4,4 4,0 3,5 3,1 3,0 2,5 2,1 L0,5 [m]0,2500 900 L0,25 [m] dB(A) - hałas 31,6 27,0 28,4 26,6 22,6 21,7 20,1 19,7 17,6 16,2 15,0 14,8 13,6 12,2 11,2 10,2 9,0 7,7 7,5 6,2 5,2 L0,25 [m] 0,2500 900

∆∆∆∆P [Pa] 19,1 15,5 14,7 13,5 10,8 8,5 7,7 6,9 5,6 5,0 4,0 3,9 3,5 2,6 2,3 1,9 1,5 1,1 1,0 0,7 0,5 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] Wartoci podane w tabeli s przyblione (+/-10%) 6,1 5,5 5,4 5,1 4,6 4,1 3,9 3,7 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2,1 1,9 1,7 1,4 1,4 1,1 0,9 Vmax [m/s]

dB(A) <40 <40 <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)Stopie przymknicia przepustnicy mona uwzgldni poprzez współczynnik

L0,5 [m] 11,8 12,4 11,6 9,9 9,5 8,8 8,6 7,7 7,1 6,6 6,5 5,9 5,3 4,9 4,5 3,9 3,4 3,3 2,7 2,3 L0,5 [m]0,2778 1000 L0,25 [m] stopie zamk nicia współczynnik 30,0 31,5 29,5 25,1 24,1 22,4 21,8 19,5 18,0 16,7 16,4 15,1 13,5 12,4 11,4 10,0 8,6 8,4 6,9 5,8 L0,25 [m] 0,2778 1000

∆∆∆∆P [Pa] 20% 1,2 19,0 18,1 16,6 13,4 10,5 9,5 8,5 6,9 6,2 4,9 4,8 4,3 3,2 2,8 2,3 1,8 1,3 1,3 0,8 0,6 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 40% 1,5 6,1 6,0 5,7 5,1 4,5 4,3 4,1 3,6 3,5 3,1 3,1 2,9 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 1,5 1,3 1,1 Vmax [m/s]

dB(A) 60% 3,0 <40 <40 <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)80% 7,0

L0,5 [m] 100% 15,0 12,8 10,9 10,5 9,7 9,5 8,5 7,8 7,2 7,1 6,5 5,9 5,4 4,9 4,3 3,7 3,6 3,0 2,5 L0,5 [m]0,3056 1100 L0,25 [m] 32,5 27,6 26,5 24,6 24,0 21,5 19,8 18,4 18,0 16,6 14,9 13,7 12,5 11,0 9,5 9,2 7,6 6,4 L0,25 [m] 0,3056 1100

∆∆∆∆P [Pa] ∆ P przepust ∆ P x współczynnik 20,0 16,1 12,7 11,5 10,3 8,3 7,5 6,0 5,8 5,2 3,9 3,4 2,8 2,2 1,6 1,5 1,0 0,7 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] L przepust L / współczynnik 6,3 5,6 5,0 4,7 4,5 4,0 3,8 3,4 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3 2,0 1,7 1,7 1,4 1,2 Vmax [m/s]

dB(A) <40 <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)Kratki z lamelkami skonymi

L0,5 [m] Strumie powietrza jest odchylony o 6,5 o od osi nawiewnika 10,6 10,3 9,2 8,5 7,9 7,8 7,1 6,4 5,9 5,4 4,7 4,1 4,0 3,3 2,7 L0,5 [m]0,3333 1200 L0,25 [m] ∆∆∆∆ P skone = 0,75 ∆∆∆∆ P 26,8 26,2 23,4 21,6 20,0 19,7 18,1 16,2 14,9 13,6 12,0 10,3 10,0 8,3 7,0 L0,25 [m] 0,3333 1200

∆∆∆∆P [Pa] L 0,5 i L 0,25 oraz hałas - bez zmian 13,6 12,2 9,8 8,9 7,1 6,9 6,2 4,6 4,0 3,3 2,6 1,9 1,8 1,2 0,9 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] V max skone = 0,88 V max 5,2 4,9 4,4 4,2 3,7 3,7 3,5 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,9 1,5 1,3 Vmax [m/s]

dB(A) A ef skone = 1,15 A ef <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 10,0 9,2 8,6 8,4 7,7 6,9 6,4 5,8 5,1 4,4 4,3 3,5 3,0 L0,5 [m]0,3611 1300 L0,25 [m] 25,4 23,4 21,7 21,3 19,6 17,6 16,2 14,8 13,0 11,2 10,9 9,0 7,5 L0,25 [m] 0,3611 1300

∆∆∆∆P [Pa] 11,5 10,4 8,3 8,1 7,3 5,4 4,7 3,8 3,0 2,2 2,1 1,4 1,0 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,7 4,5 4,0 4,0 3,8 3,2 3,0 2,7 2,4 2,0 2,0 1,6 1,4 Vmax [m/s]

dB(A) 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,9 9,2 9,1 8,3 7,5 6,9 6,3 5,5 4,7 4,6 3,8 3,2 L0,5 [m]0,3889 1400 L0,25 [m] 25,2 23,4 23,0 21,1 18,9 17,4 15,9 14,0 12,0 11,7 9,7 8,1 L0,25 [m] 0,3889 1400

∆∆∆∆P [Pa] 12,0 9,6 9,4 8,4 6,3 5,4 4,4 3,5 2,5 2,5 1,6 1,2 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,8 4,3 4,3 4,0 3,5 3,2 2,9 2,6 2,2 2,2 1,8 1,5 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,7 8,9 8,0 7,3 6,7 5,9 5,1 4,9 4,1 3,4 L0,5 [m]0,4167 1500 L0,25 [m] 24,6 22,6 20,3 18,6 17,0 15,0 12,9 12,6 10,4 8,7 L0,25 [m] 0,4167 1500

∆∆∆∆P [Pa] 10,8 9,6 7,2 6,2 5,1 4,0 2,9 2,8 1,9 1,3 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,6 4,3 3,7 3,5 3,1 2,8 2,4 2,3 1,9 1,6 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,5 8,5 7,8 7,2 6,3 5,4 5,3 4,4 3,7 L0,5 [m]0,4444 1600 L0,25 [m] 24,1 21,6 19,9 18,2 16,0 13,8 13,4 11,1 9,3 L0,25 [m] 0,4444 1600

∆∆∆∆P [Pa] 11,0 8,2 7,0 5,8 4,6 3,3 3,2 2,1 1,5 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,6 4,0 3,7 3,3 3,0 2,5 2,5 2,0 1,7 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,1 8,3 7,6 6,7 5,8 5,6 4,6 3,9 L0,5 [m]0,4722 1700 L0,25 [m] 23,0 21,1 19,3 17,0 14,6 14,2 11,8 9,8 L0,25 [m] 0,4722 1700

∆∆∆∆P [Pa] 9,2 7,9 6,5 5,1 3,7 3,6 2,4 1,7 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,2 3,9 3,5 3,1 2,7 2,6 2,1 1,8 Vmax [m/s]

dB(A) <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,6 8,8 8,1 7,1 6,1 5,9 4,9 4,1 L0,5 [m]0,5000 1800 L0,25 [m] 24,3 22,4 20,4 18,0 15,5 15,1 12,5 10,4 L0,25 [m] 0,5000 1800

∆∆∆∆P [Pa] 10,3 8,8 7,3 5,7 4,2 4,0 2,7 1,9 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,5 4,1 3,8 3,3 2,8 2,8 2,3 1,9 Vmax [m/s]

dB(A) <40 <40 35 <35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,3 8,5 7,5 6,4 6,3 5,2 4,3 L0,5 [m]0,5278 1900 L0,25 [m] 23,6 21,6 19,0 16,3 15,9 13,2 11,0 L0,25 [m] 0,5278 1900

∆∆∆∆P [Pa] 9,8 8,1 6,4 4,6 4,5 3,0 2,1 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,4 4,0 3,5 3,0 2,9 2,4 2,0 Vmax [m/s]

dB(A) <40 <40 35 <35 <35 <35 <35 dB(A)

L0,5 [m] 9,0 7,9 6,8 6,6 5,5 4,6 L0,5 [m]0,5556 2000 L0,25 [m] 22,7 20,0 17,2 16,7 13,8 11,6 L0,25 [m] 0,5556 2000

∆∆∆∆P [Pa] 8,9 7,1 5,1 5,0 3,3 2,3 ∆∆∆∆P [Pa]Vmax [m/s] 4,2 3,7 3,1 3,1 2,5 2,1 Vmax [m/s]

dB(A) 40 <40 35 35 <35 <35 dB(A)

LUTY 2009LUTY 2009

Kratki wentylacyjne - dane techniczne

tabela doboru dla kratek konwektorowych KNK i podłogowych KNP

4039

Zakres produkcji:

75100125

160200225

300315325

100125 + + +

160200225

+ + +

300315325

+ + +

400425 + + +

500525 + + +

600625630

+ + +

800825 + + +

10001025 + + +

12001225 + + +

H mm

L mm

Page 38: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200941 - 42

Page 39: Katalog - kratki i anemostaty

2. NaWiEWNiKi SuFitOWE

Page 40: Katalog - kratki i anemostaty

anemostaty

anemostaty nawiewne

ASN ASN-K ANO

anemostaty wywiewne kwadratowe

ASW ASW-K

Nawiewniki

Nawiewniki wirowe

AWR AWK

Nawiewniki perforowane

AWP

Nawiewniki szczelinoweNSS

Zawory, dysze

Zawory wentylacyjne

KE KK VS

Dysze nawiewne

DSN

Page 41: Katalog - kratki i anemostaty

12,5

aSN-9 aSN-9-P

aSN-4 aSN-4-P

6 641 80

6 641 80

B

H/L

H+

40/L

+40

H-7

0/L-

70

H-7

0/L-

70

H+

40/L

+40

B

LUTY 2009 45

2.1. anemostaty

2.1.1. anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny aSN

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach roz-prężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub z mocowaniem śrubą centralną.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfu-zorowo ukształtowanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kie-rownic na stałe w ramce zewnętrznej.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana, kwasoodporna lub aluminium.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłasz-czyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0767-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 42: Katalog - kratki i anemostaty

aSN13

aSN12

aSN5 aSN11

aSN4 aSN10

aSN3 aSN9

aSN2 aSN8

aSN1 aSN7

aSN0 aSN6

LUTY 200946

2.1. anemostaty

anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny aSN - warianty wykonań

Page 43: Katalog - kratki i anemostaty

aSN-K-PaSN-K

66

6 6

9050

B B 595 A 595

A

595

LUTY 2009 47

2.1. anemostaty

2.1.2. anemostat nawiewny kwadratowy kasetonowy aSN-K

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach roz-prężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w panelu czołowym lub z mocowaniem śrubą centralną.Budowa:panel czołowy stalowy, kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzorowo ukształtowanych profili z blachy stalowej. Osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłasz-czyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/99-02-0767-01Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 44: Katalog - kratki i anemostaty

0,1

1

10

100

1000

0,01 0,1 1

Q [m3/s]

∆∆∆∆p [Pa]

245x245301x301357x357412x412469x469498x498598x598623x623

V = 0,5 m/s

V = 1,0 m/s

V = 2,0 m/s

V = 3,0 m/s

V = 4,0 m/s

V = 5,0 m/s

V = 6,0 m/s

V = 7,0 m/s

V = 8,0 m/s

V = 9,0 m/s

V = 10,0 m/s

V = 11,0 m/s

V = 12,0 m/s

L = 0,9 m

L = 1,8 m

L = 3,6 m

L = 7,2 m

L = 14,4 m

36 360 3600 72 108 144 180 216

252 288

324 720 1080 1440 1800

2160 2520

2880 3240

Q [m3/s]

Q [m3/h]

35 dB

40 dB

45 dB

50 dB

L - Zasieg strumienia o max. V = 0,25 m/s Srednia V strumienia 0,08-0,10 m/s

LUTY 200948

anemostaty - dane techniczne

Diagram doboru dla anemostatów nawiewnych aSN

Wykres dotyczy anemostatów z całkowicie otwartą przepustnicą.

Zasięg L0,25 oznacza odległość, przy której prędkość powietrza nie przekracza 0,25 m/s. Prędkość Vef oznacza maksymalną prędkość wypływu strumienia

przyssanego mierzoną na brzegu anemostatu.

Page 45: Katalog - kratki i anemostaty

L0,25 = 0,9 m

L0,25 = 1,8 m

L0,25 = 3,6 m

L0,25 = 7,2 m

L0,25 = 14,4 m

LUTY 2009 49

anemostaty - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów nawiewnych aSN

PrzykładDane:• Wydatekok.400m³/h-(l. czerwona).• Zasięgstrumieniapowietrza3,6m(przyktórejprędkośćnieprzekracza0,2m/s)-(l. niebieska).Odczyt z diagramu:• Strataciśnienia-10Pa-(l. zielona)• Maksymalnaprędkośćwypływu-2m/s-(l. pomarańczowa)• Wielkośćnawiewnika357x357(l. żółta)• Poziomhałasuok.35dB

Page 46: Katalog - kratki i anemostaty

��� ��������� ������� ������� ��������� �������� ��������� ��������� �������

��� ��� ���

�� ����� ��� ��� ���

������� ���� ���� ���

��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������� ���� ��� ���� ���� ��� ����

��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

��� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

������� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �����

��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��� !��������

������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� "����#��� ����������������$������#������ ������%�����

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� &��������#�������������$� �'�������(�����������!

���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� )����������#������

�� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� )�����(*�#+� ����,����'� �-�,�#+�

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� #������� �-�,�#+����!�����������,����������)�����.�

/�0�.�1

���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��������(����������(���������(!����������!

��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� )�2�*��

������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���

�� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� &�� ���3� ����,��-���� ��� !���������%���

�� ������%���!�!��(�-���+� � ������� �*������,

��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��3����,��-��� �� �*������,

��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��4 ���

������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��4 ���

��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �4 ���

��4 ���

�� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���4 ����

��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����

�� �� ��� ��� �� ��� ��� ���

���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���

��� ����� � �� ��� ��� ��� �� ��� ���

������� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����

��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���

����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ���

��� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���

��� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���

������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5�� ��� ��� �� ��� ��� �� ���

����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���

���� ����� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ���

������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���

5�� �� �� ��� �� ��� ��� ��

����� ���� ��� �� ���� ���� �� ���

���� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��

������� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

5�� 5�� �� ��� ��� �� ��� ���

���� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��

���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����

5�� 5�� 5�� �� ��� ��� ��� ���

����� ����� ��� ���� ���� ���� ���

���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���

������� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���

5�� 5�� �� �� ��� �� ���

����� ���� ���� ���� ���� ���

���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����

������� ���� ���� ��� ���� ���� ����

5�� 5�� �� �� ��� ��

���� ���� ���� ���� ����

���� ����� ���� ���� ��� ���� ����

������� ���� ���� ��� ���� ����

5�� 5�� �� ��� ���

���� ���� ���� ���

���� ����� ���� ���� ���� ����

������� ��� �� ��� ����

5�� 5�� �� ���

���� ���� ����

���� ����� ���� ���� ����

������� ���� ���� ���

5�� �� ��

��� ���� ���

��� ����� ���� ���� ����

������� ���� ��� ����

5�� 5�� ��

���� ����

��� ����� ��� ����

������� ���� ���

5�� 5��

�������� �������

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆������ ∆ �06�1��

� �������� 7�

/8�����0�1

����9����!����������� ���,������������.�

!"

)���9� �-�,�#+��� *��!����!�������

∆��������

� �������� �:

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

∆ � ��� !��;

�<�∆ �9��� �*������,

!" 7�/8����� ��� !��

�<�7�/8����

�.��� �*������,

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

∆��������

� ��������

!"

LUTY 200950

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN bez uwzględnienia wpływu ściany i drugiego anemostatu

A [mm] B [mm] A [dcm²]

190 80 0,80

245 135 1,69

301 191 3,24

357 247 5,90

412 302 9,30

469 359 12,30

498 388 14,40

598 488 23,04

623 513 25,50

Zakres produkcji:

Page 47: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 245 x 245 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

∆∆∆∆p [Pa] 0,9 Lpion (zasig w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,9 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicamiV [m/s] 0,38 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymi

dB <35 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 3,0 ∆p [Pa] - strata cinienia100 0,028 L V=0,25 [m] 1,5 0,14 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko

V [m/s] 0,75 max strumienia nie przekracza 0,25 m/sdB <35 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko∆∆∆∆p [Pa] 6,1 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 2,1 0,29 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sV [m/s] 1,13 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzy

dB <35 anemostatamiV [m/s] - max prdko wypływu strumienia

∆∆∆∆p [Pa] 10,2 przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu200 0,056 L V=0,25 [m] 2,6 0,43 0,15 dB - hałas

V [m/s] 1,50dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 15,0250 0,069 L V=0,25 [m] 3,0 0,55 0,29

V [m/s] 1,88dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 20,7300 0,083 L V=0,25 [m] 3,5 0,68 0,41 0,11

V [m/s] 2,25dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 34,2400 0,111 L V=0,25 [m] 4,3 0,91 0,65 0,30 0,05

V [m/s] 3,00dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 50,6500 0,139 L V=0,25 [m] 5,1 1,12 0,88 0,49 0,17

V [m/s] 3,75dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 69,6600 0,167 L V=0,25 [m] 5,9 1,33 1,10 0,66 0,29 0,05 Stopnie przymknicia przepustnicy mona

V [m/s] 4,50 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnikdB 45 stopie zamknicia współczynnik

20% 1,2∆∆∆∆p [Pa] 91,1 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 6,6 1,53 1,30 0,83 0,40 0,10 60% 3,0V [m/s] 5,25 80% 7,0

dB <50 100% 15,0

∆∆∆∆p [Pa] 115,1 ∆p przepust. ∆p x współczynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 7,3 1,72 1,50 0,99 0,51 0,15 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

V [m/s] 6,00dB 50

∆∆∆∆p [Pa] 141,4900 0,250 L V=0,25 [m] 8,0 1,91 1,70 1,14 0,61 0,20

V [m/s] 6,75dB >50

∆∆∆∆p [Pa] 170,11000 0,278 L V=0,25 [m] 8,7 2,09 1,88 1,30 0,71 0,24

V [m/s] 7,50dB >50

∆∆∆∆p [Pa] 234,01200 0,333 L V=0,25 [m] 10,0 2,44 2,25 1,59 0,91 0,33

V [m/s] 9,00dB >50

ASN 245 x 245

LUTY 2009 51

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 245x245 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 48: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 301 x 301 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

∆∆∆∆p [Pa] 0,5 Lpion (zasig w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,9 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicamiV [m/s] 0,32 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymi

dB <35 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 1,7 ∆p [Pa] - strata cinienia100 0,028 L V=0,25 [m] 1,5 0,14 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko

V [m/s] 0,64 max strumienia nie przekracza 0,25 m/sdB <35 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko∆∆∆∆p [Pa] 3,5 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 2,0 0,28 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sV [m/s] 0,96 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzy

dB <35 anemostatamiV [m/s] - max prdko wypływu strumienia

∆∆∆∆p [Pa] 5,7 przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu200 0,056 L V=0,25 [m] 2,5 0,41 0,14 dB - hałas

V [m/s] 1,28dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 8,5250 0,069 L V=0,25 [m] 3,0 0,53 0,26

V [m/s] 1,60dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 11,6300 0,083 L V=0,25 [m] 3,4 0,65 0,38 0,08

V [m/s] 1,92dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 19,2400 0,111 L V=0,25 [m] 4,2 0,86 0,60 0,26 0,02

V [m/s] 2,56dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 28,4500 0,139 L V=0,25 [m] 4,9 1,06 0,81 0,43 0,13

V [m/s] 3,19dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 39,1600 0,167 L V=0,25 [m] 5,6 1,24 1,00 0,58 0,24 0,03 Stopnie przymknicia przepustnicy mona

V [m/s] 3,83 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnikdB 40 stopie zamknicia współczynnik

20% 1,2∆∆∆∆p [Pa] 51,2 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 6,2 1,42 1,19 0,73 0,34 0,08 60% 3,0V [m/s] 4,47 80% 7,0

dB <45 100% 15,0

∆∆∆∆p [Pa] 64,7 ∆p przepust. ∆p x współczynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 6,9 1,59 1,37 0,88 0,43 0,12 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

V [m/s] 5,11dB 45

∆∆∆∆p [Pa] 79,5900 0,250 L V=0,25 [m] 7,5 1,76 1,54 1,02 0,53 0,16

V [m/s] 5,75dB <50

∆∆∆∆p [Pa] 95,71000 0,278 L V=0,25 [m] 4,5 0,95 0,69 0,34 0,07 -0,04

V [m/s] 6,39dB 50

∆∆∆∆p [Pa] 131,61200 0,333 L V=0,25 [m] 9,2 2,23 2,03 1,41 0,79 0,28

V [m/s] 7,67dB >50

∆∆∆∆p [Pa] 172,41400 0,389 L V=0,25 [m] 10,3 2,52 2,34 1,66 0,95 0,35

V [m/s] 8,94dB >50

ASN 301x 301

LUTY 200952

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 301x301 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 49: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 357 x 357 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

∆∆∆∆p [Pa] 0,3 Lpion (zasig w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,7 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicamiV [m/s] 0,26 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymi

dB <35 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 0,9 ∆p [Pa] - strata cinienia100 0,028 L V=0,25 [m] 1,2 0,07 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko

V [m/s] 0,53 max strumienia nie przekracza 0,25 m/sdB <35 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko∆∆∆∆p [Pa] 1,8 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 1,7 0,19 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sV [m/s] 0,79 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzy

dB <35 anemostatamiV [m/s] - max prdko wypływu strumienia

∆∆∆∆p [Pa] 3,0 przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu200 0,056 L V=0,25 [m] 2,1 0,31 0,03 dB - hałas

V [m/s] 1,06dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 4,5250 0,069 L V=0,25 [m] 2,5 0,42 0,15

V [m/s] 1,32dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 6,1300 0,083 L V=0,25 [m] 2,9 0,52 0,26

V [m/s] 1,58dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 10,2400 0,111 L V=0,25 [m] 3,7 0,72 0,46 0,15

V [m/s] 2,11dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 15,0500 0,139 L V=0,25 [m] 4,3 0,91 0,66 0,31 0,05

V [m/s] 2,64dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 20,7600 0,167 L V=0,25 [m] 5,0 1,09 0,85 0,46 0,15 Stopnie przymknicia przepustnicy mona

V [m/s] 3,17 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnikdB <40 stopie zamknicia współczynnik

20% 1,2∆∆∆∆p [Pa] 27,0 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 5,7 1,27 1,03 0,60 0,25 0,04 60% 3,0V [m/s] 3,69 80% 7,0

dB 40 100% 15,0

∆∆∆∆p [Pa] 34,2 ∆p przepust. ∆p x współczynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 6,3 1,43 1,20 0,74 0,34 0,08 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

V [m/s] 4,22dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 42,0900 0,250 L V=0,25 [m] 6,9 1,60 1,37 0,88 0,44 0,12

V [m/s] 4,75dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 50,51000 0,278 L V=0,25 [m] 7,5 1,76 1,54 1,02 0,53 0,16

V [m/s] 5,28dB 45

∆∆∆∆p [Pa] 69,51200 0,333 L V=0,25 [m] 8,6 2,07 1,86 1,27 0,70 0,24

V [m/s] 6,33dB 50

∆∆∆∆p [Pa] 91,01400 0,389 L V=0,25 [m] 9,7 2,36 2,17 1,52 0,86 0,31

V [m/s] 7,39dB >50

ASN 357 x 357

LUTY 2009 53

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 357x357 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 50: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 412 x 412 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lpion (zasig w pionie) Uwagi∆∆∆∆p [Pa] 0,5 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

100 0,028 L V=0,25 [m] 0,9 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymiV [m/s] 0,42 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

dB <35∆p [Pa] - strata cinienia

∆∆∆∆p [Pa] 1,0 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko150 0,042 L V=0,25 [m] 1,3 0,10 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

V [m/s] 0,63 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sdB <35 L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko

max strumienia nie przekracza 0,25 m/s∆∆∆∆p [Pa] 1,6 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

200 0,056 L V=0,25 [m] 1,7 0,20 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzyV [m/s] 0,83 anemostatami

dB <35 V [m/s] - max prdko wypływu strumienia przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 2,3 dB - hałas250 0,069 L V=0,25 [m] 2,1 0,30 0,02

V [m/s] 1,04dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 3,2300 0,083 L V=0,25 [m] 2,5 0,40 0,13

V [m/s] 1,25dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 5,3400 0,111 L V=0,25 [m] 3,2 0,59 0,33 0,04

V [m/s] 1,67dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 7,9500 0,139 L V=0,25 [m] 3,9 0,78 0,52 0,20

V [m/s] 2,08dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 10,9600 0,167 L V=0,25 [m] 4,5 0,96 0,71 0,35 0,08

V [m/s] 2,50dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 14,2 Stopnie przymknicia przepustnicy mona 700 0,194 L V=0,25 [m] 5,2 1,13 0,89 0,49 0,18 0,01 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnik

V [m/s] 2,92 stopie zamknicia współczynnikdB <40 20% 1,2

40% 1,5∆∆∆∆p [Pa] 18,0 60% 3,0

800 0,222 L V=0,25 [m] 5,8 1,31 1,07 0,64 0,28 0,05 80% 7,0V [m/s] 3,33 100% 15,0

dB <40∆p przepust. ∆p x współczynnik

∆∆∆∆p [Pa] 22,1 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

900 0,250 L V=0,25 [m] 6,4 1,48 1,25 0,78 0,37 0,09V [m/s] 3,75

dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 26,61000 0,278 L V=0,25 [m] 7,1 1,65 1,42 0,92 0,46 0,13

V [m/s] 4,17dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 36,61200 0,333 L V=0,25 [m] 8,3 1,98 1,77 1,20 0,65 0,21

V [m/s] 5,00dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 47,91400 0,389 L V=0,25 [m] 9,5 2,30 2,10 1,47 0,83 0,29

V [m/s] 5,83dB 45

∆∆∆∆p [Pa] 60,51600 0,444 L V=0,25 [m] 10,6 2,62 2,43 1,74 1,01 0,37

V [m/s] 6,67dB 50

ASN 412 x 412

LUTY 200954

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 412x412 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 51: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 469 x 469 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lpion (zasig w pionie) Uwagi∆∆∆∆p [Pa] 0,3 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

100 0,028 L V=0,25 [m] 0,8 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymiV [m/s] 0,36 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

dB <35∆p [Pa] - strata cinienia

∆∆∆∆p [Pa] 0,6 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko150 0,042 L V=0,25 [m] 1,2 0,06 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

V [m/s] 0,54 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sdB <35 L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko

max strumienia nie przekracza 0,25 m/s∆∆∆∆p [Pa] 1,0 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

200 0,056 L V=0,25 [m] 1,6 0,16 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzyV [m/s] 0,72 anemostatami

dB <35 V [m/s] - max prdko wypływu strumienia przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 1,6 dB - hałas250 0,069 L V=0,25 [m] 1,9 0,25

V [m/s] 0,90dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 2,1300 0,083 L V=0,25 [m] 2,3 0,35 0,07

V [m/s] 1,08dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 3,5400 0,111 L V=0,25 [m] 3,0 0,53 0,26

V [m/s] 1,44dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 5,2500 0,139 L V=0,25 [m] 3,6 0,71 0,45 0,14

V [m/s] 1,81dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 7,2600 0,167 L V=0,25 [m] 4,3 0,89 0,64 0,29 0,04

V [m/s] 2,17dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 9,4 Stopnie przymknicia przepustnicy mona 700 0,194 L V=0,25 [m] 4,9 1,06 0,82 0,43 0,14 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnik

V [m/s] 2,53 stopie zamknicia współczynnikdB <40 20% 1,2

40% 1,5∆∆∆∆p [Pa] 11,9 60% 3,0

800 0,222 L V=0,25 [m] 5,5 1,24 1,00 0,58 0,23 0,03 80% 7,0V [m/s] 2,89 100% 15,0

dB <40∆p przepust. ∆p x współczynnik

∆∆∆∆p [Pa] 14,6 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

900 0,250 L V=0,25 [m] 6,2 1,41 1,17 0,72 0,33 0,07V [m/s] 3,25

dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 17,51000 0,278 L V=0,25 [m] 6,8 1,57 1,35 0,86 0,42 0,11

V [m/s] 3,61dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 24,11200 0,333 L V=0,25 [m] 8,0 1,91 1,69 1,14 0,61 0,20

V [m/s] 4,33dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 31,61400 0,389 L V=0,25 [m] 9,2 2,23 2,03 1,41 0,79 0,28

V [m/s] 5,06dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 39,91600 0,444 L V=0,25 [m] 10,4 2,56 2,37 1,68 0,97 0,36

V [m/s] 5,78dB 45

ASN 469 x 469

LUTY 2009 55

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 469x469 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 52: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 498 x 498 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lpion (zasig w pionie) Uwagi∆∆∆∆p [Pa] 0,2 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

100 0,028 L V=0,25 [m] 0,7 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymiV [m/s] 0,28 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

dB <35∆p [Pa] - strata cinienia

∆∆∆∆p [Pa] 0,5 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko150 0,042 L V=0,25 [m] 1,1 0,02 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

V [m/s] 0,42 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sdB <35 L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko

max strumienia nie przekracza 0,25 m/s∆∆∆∆p [Pa] 0,8 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

200 0,056 L V=0,25 [m] 1,4 0,11 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzyV [m/s] 0,56 anemostatami

dB <35 V [m/s] - max prdko wypływu strumienia przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 1,1 dB - hałas250 0,069 L V=0,25 [m] 1,7 0,20

V [m/s] 0,69dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,6300 0,083 L V=0,25 [m] 2,1 0,29 0,01

V [m/s] 0,83dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 2,6400 0,111 L V=0,25 [m] 2,7 0,47 0,19

V [m/s] 1,11dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 3,8500 0,139 L V=0,25 [m] 3,3 0,64 0,38 0,08

V [m/s] 1,39dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 5,2600 0,167 L V=0,25 [m] 4,0 0,81 0,56 0,23

V [m/s] 1,67dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 6,8 Stopnie przymknicia przepustnicy mona 700 0,194 L V=0,25 [m] 4,6 0,99 0,74 0,37 0,09 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnik

V [m/s] 1,94 stopie zamknicia współczynnikdB 35 20% 1,2

40% 1,5∆∆∆∆p [Pa] 8,6 60% 3,0

800 0,222 L V=0,25 [m] 5,2 1,16 0,91 0,51 0,19 0,01 80% 7,0V [m/s] 2,22 100% 15,0

dB <40∆p przepust. ∆p x współczynnik

∆∆∆∆p [Pa] 10,6 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

900 0,250 L V=0,25 [m] 5,9 1,33 1,09 0,65 0,29 0,05V [m/s] 2,50

dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 12,81000 0,278 L V=0,25 [m] 6,5 1,50 1,27 0,80 0,38 0,09

V [m/s] 2,78dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 17,51200 0,333 L V=0,25 [m] 7,7 1,83 1,62 1,08 0,57 0,18

V [m/s] 3,33dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 23,01400 0,389 L V=0,25 [m] 9,0 2,17 1,96 1,36 0,75 0,26

V [m/s] 3,89dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 29,01600 0,444 L V=0,25 [m] 10,2 2,50 2,31 1,64 0,94 0,34

V [m/s] 4,44dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 35,71800 0,500 L V=0,25 [m] 11,4 2,83 2,65 1,91 1,12 0,42

V [m/s] 5,00dB 45

ASN 498 x 498

LUTY 200956

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 498x498 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 53: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 598 x 598 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lpion (zasig w pionie) Uwagi∆∆∆∆p [Pa] 0,2 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

150 0,042 L V=0,25 [m] 0,8 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymiV [m/s] 0,29 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

dB <35∆p [Pa] - strata cinienia

∆∆∆∆p [Pa] 0,3 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko200 0,056 L V=0,25 [m] 1,0 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

V [m/s] 0,39 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sdB <35 L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko

max strumienia nie przekracza 0,25 m/s∆∆∆∆p [Pa] 0,4 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

250 0,069 L V=0,25 [m] 1,3 0,09 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzyV [m/s] 0,49 anemostatami

dB <35 V [m/s] - max prdko wypływu strumienia przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 0,5 dB - hałas300 0,083 L V=0,25 [m] 1,6 0,17

V [m/s] 0,58dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 0,9400 0,111 L V=0,25 [m] 2,2 0,33 0,05

V [m/s] 0,78dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,3500 0,139 L V=0,25 [m] 2,8 0,49 0,22

V [m/s] 0,97dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,8600 0,167 L V=0,25 [m] 3,4 0,66 0,40 0,10

V [m/s] 1,17dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 2,4700 0,194 L V=0,25 [m] 4,0 0,83 0,57 0,24

V [m/s] 1,36dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 3,0 Stopnie przymknicia przepustnicy mona 800 0,222 L V=0,25 [m] 4,7 1,00 0,75 0,38 0,10 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnik

V [m/s] 1,56 stopie zamknicia współczynnikdB <35 20% 1,2

40% 1,5∆∆∆∆p [Pa] 3,7 60% 3,0

900 0,250 L V=0,25 [m] 5,3 1,17 0,92 0,52 0,20 0,01 80% 7,0V [m/s] 1,75 100% 15,0

dB 35∆p przepust. ∆p x współczynnik

∆∆∆∆p [Pa] 4,5 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

1000 0,278 L V=0,25 [m] 5,9 1,34 1,10 0,67 0,29 0,06V [m/s] 1,94

dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 6,11200 0,333 L V=0,25 [m] 7,2 1,69 1,47 0,96 0,49 0,14

V [m/s] 2,33dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 8,01400 0,389 L V=0,25 [m] 8,5 2,04 1,84 1,26 0,69 0,23

V [m/s] 2,72dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 10,21600 0,444 L V=0,25 [m] 9,8 2,40 2,21 1,56 0,89 0,32

V [m/s] 3,11dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 12,51800 0,500 L V=0,25 [m] 11,2 2,76 2,58 1,86 1,09 0,41

V [m/s] 3,50dB <45

ASN 598 x 598

LUTY 2009 57

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 598x598 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 54: Katalog - kratki i anemostaty

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 623 x 623 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lpion (zasig w pionie) Uwagi∆∆∆∆p [Pa] 0,2 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicami

200 0,056 L V=0,25 [m] 0,9 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymiV [m/s] 0,33 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

dB <35∆p [Pa] - strata cinienia

∆∆∆∆p [Pa] 0,3 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko250 0,069 L V=0,25 [m] 1,1 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

V [m/s] 0,42 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sdB <35 L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko

max strumienia nie przekracza 0,25 m/s∆∆∆∆p [Pa] 0,4 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

300 0,083 L V=0,25 [m] 1,4 0,11 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzyV [m/s] 0,50 anemostatami

dB <35 V [m/s] - max prdko wypływu strumienia przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 0,7 dB - hałas400 0,111 L V=0,25 [m] 1,9 0,25

V [m/s] 0,67dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,0500 0,139 L V=0,25 [m] 2,5 0,41 0,13

V [m/s] 0,83dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,4600 0,167 L V=0,25 [m] 3,1 0,56 0,30 0,02

V [m/s] 1,00dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 1,9700 0,194 L V=0,25 [m] 3,7 0,73 0,47 0,15

V [m/s] 1,17dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 2,4800 0,222 L V=0,25 [m] 4,3 0,89 0,64 0,29 0,04

V [m/s] 1,33dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 2,9 Stopnie przymknicia przepustnicy mona 900 0,250 L V=0,25 [m] 4,9 1,06 0,82 0,43 0,14 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnik

V [m/s] 1,50 stopie zamknicia współczynnikdB <35 20% 1,2

40% 1,5∆∆∆∆p [Pa] 3,5 60% 3,0

1000 0,278 L V=0,25 [m] 5,5 1,24 0,99 0,58 0,23 0,03 80% 7,0V [m/s] 1,67 100% 15,0

dB 35∆p przepust. ∆p x współczynnik

∆∆∆∆p [Pa] 4,8 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

1200 0,333 L V=0,25 [m] 6,8 1,59 1,36 0,87 0,43 0,12V [m/s] 2,00

dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 6,31400 0,389 L V=0,25 [m] 8,2 1,95 1,74 1,18 0,63 0,21

V [m/s] 2,33dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 8,01600 0,444 L V=0,25 [m] 9,5 2,32 2,12 1,49 0,84 0,30

V [m/s] 2,67dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 9,81800 0,500 L V=0,25 [m] 10,9 2,70 2,52 1,80 1,05 0,39

V [m/s] 3,00dB 40

ASN 623 x 623

LUTY 200958

anemostaty - dane techniczne

tabela doboru dla anemostatów aSN 623x623 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 55: Katalog - kratki i anemostaty

INSTRUKCJA DLA DODATKOWYCH TABEL.

x (odległo od ciany)Qh [m3/h] Q [m3/s] Typ 245 x 245 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

∆∆∆∆p [Pa] 0,9 Lpion (zasig w pionie) Uwagi

50 0,014 L V=0,25 [m] 0,9 Tabela dotyczy anemostatów z otwartymi przepustnicamiV [m/s] 0,38 Wartoci podane w tabeli s wartociami przyblionymi

dB <35 Straty cinienia dotycz pojedynczego anemostatu

∆∆∆∆p [Pa] 3,0 ∆p [Pa] - strata cinienia100 0,028 L V=0,25 [m] 1,5 0,14 L V=0,25 [m] - odległo wzdłu sufitu przy której prdko

V [m/s] 0,75 max strumienia nie przekracza 0,25 m/sdB <35 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/s

L pion [m] - odległo pionie od sufitu, przy której prdko∆∆∆∆p [Pa] 6,1 max strumienia nie przekracza 0,25 m/s

150 0,042 L V=0,25 [m] 2,1 0,29 rednia prdko strumienia w zakresie 0,08-0,1 m/sV [m/s] 1,13 x [m] - odległo od ciany lub połowa odległoci midzy

dB <35 anemostatamiV [m/s] - max prdko wypływu strumienia

∆∆∆∆p [Pa] 10,2 przyssanego mierzonego na brzegu anemostatu200 0,056 L V=0,25 [m] 2,6 0,43 0,15 dB - hałas

V [m/s] 1,50dB <35

∆∆∆∆p [Pa] 15,0250 0,069 L V=0,25 [m] 3,0 0,55 0,29

V [m/s] 1,88dB 35

∆∆∆∆p [Pa] 20,7300 0,083 L V=0,25 [m] 3,5 0,68 0,41 0,11

V [m/s] 2,25dB <40

∆∆∆∆p [Pa] 34,2400 0,111 L V=0,25 [m] 4,3 0,91 0,65 0,30 0,05

V [m/s] 3,00dB 40

∆∆∆∆p [Pa] 50,6500 0,139 L V=0,25 [m] 5,1 1,12 0,88 0,49 0,17

V [m/s] 3,75dB <45

∆∆∆∆p [Pa] 69,6600 0,167 L V=0,25 [m] 5,9 1,33 1,10 0,66 0,29 0,05 Stopnie przymknicia przepustnicy mona

V [m/s] 4,50 w przyblieniu uwzgldni poprzez współczynnikdB 45 stopie zamknicia współczynnik

20% 1,2∆∆∆∆p [Pa] 91,1 40% 1,5

700 0,194 L V=0,25 [m] 6,6 1,53 1,30 0,83 0,40 0,10 60% 3,0V [m/s] 5,25 80% 7,0

dB <50 100% 15,0

∆∆∆∆p [Pa] 115,1 ∆p przepust. ∆p x współczynnik

800 0,222 L V=0,25 [m] 7,3 1,72 1,50 0,99 0,51 0,15 L V=0,25 przepust L V=0,25 / współczynnik

V [m/s] 6,00dB 50

∆∆∆∆p [Pa] 141,4900 0,250 L V=0,25 [m] 8,0 1,91 1,70 1,14 0,61 0,20

V [m/s] 6,75dB >50

∆∆∆∆p [Pa] 170,11000 0,278 L V=0,25 [m] 8,7 2,09 1,88 1,30 0,71 0,24

V [m/s] 7,50dB >50

∆∆∆∆p [Pa] 234,01200 0,333 L V=0,25 [m] 10,0 2,44 2,25 1,59 0,91 0,33

V [m/s] 9,00dB >50

Cz z diagramu podstawowego dotyczca rozpływu wzdłu sufitu bez wpływu ciany

Cz uwzgldniajca wpływ ciany lub drugiego anemostatu na zasig

Przykład

1). Anemostat pojedynczy bez wpływu ciany np. Dla Qh = 700 m3/h ma zasig strumienia o prdkoci 0,2 m/s 6,6 m.

2). Jeeli uwzgldnimy wpływ ciany np. w odległoci 3 m to: Zasig wzdłu sufitu wynosi 6,6 m, pionowy zasig wzdłu ciany wynosi 0,83 m od sufitu (sumarycznie 3m + 83 m = 3,83 m)

3). Jeeli mamy dwa anemostaty w odległoci np. 6 m od siebie i poszukujemy zasigu strumienia pomidzy nimi naley odległomidzy nimi podzieliprzez 2 (czyli w tym przypadku bdzie wynosi 3 m) i odczytywa jak dla wpływu ciany w odległoci 3 m.

LUTY 2009 59

anemostaty - dane techniczne

instrukcja do tabel doboru dla anemostatów aSN z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu

Page 56: Katalog - kratki i anemostaty

aNO

60

Ø H Ø D

Ø A

6

LUTY 200960

2.1. anemostaty

2.1.3. anemostat nawiewny kołowy aNO

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.Montaż:śrubą centralną na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych, w sufitach podwieszanych lub na wylo-cie przewodu kołowego. Mocowanie poza skrzynką rozprężną za pomocą króćca przyłącznego KP.

Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzo-rowo ukształtowanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010.regulacja przepływu:za pomocą zintegrowanej przepustnicy motylkowej na wlocie do anemostatu.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar anemostatu AN0 [mm] ØA [mm] ØD[mm] ØH [mm]

150 257 149 225

200 307 199 275

250 357 249 325

300 407 299 375

350 457 349 425

Zakres produkcji:

Page 57: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009 61

anemostaty - dane techniczne

Charakterystyka anemostatów aNO

wydajność[m³/h]

wielkość 150 200 250 300 350

100

prędkość v [m/s] 2,75 1,2 0,77 0,54 0,4

Ps [Pa] 7 3 2 2 2

Tmin [m] 0,5 0,33 0,27 0,22 0,19

Tmax [m] 0,92 0,7 0,61 0,55 0,51

NC [dB(A)] <15 <15 <15 <15 <15

150

prędkość v [m/s] 4,12 1,79 1,16 0,81 0,6

Ps [Pa] 13 4 3 2 2

Tmin [m] 0,75 0,49 0,4 0,33 0,29

Tmax [m] 1,25 0,92 0,79 0,7 0,64

NC [dB(A)] <15 <15 <15 <15 <15

200

prędkość v [m/s] 5,5 2,39 1,55 1,08 0,81

Ps [Pa] 22 6 3 3 2

Tmin [m] 1 0,66 0,53 0,44 0,33

Tmax [m] 1,59 1,13 0,96 0,85 0,77

NC [dB(A)] <15 <15 <15 <15 <15

250

prędkość v [m/s] 6,87 2,99 1,94 1,35 1,01

Ps [Pa] 33 8 4 3 3

Tmin [m] 1,24 0,82 0,66 0,55 0,48

Tmax [m] 1,92 1,35 1,14 0,99 0,89

NC [dB(A)] 32 18 <15 <15 <15

300

prędkość v [m/s] 8,25 3,59 2,32 1,61 1,21

Ps [Pa] 47 10 5 4 3

Tmin [m] 1,49 0,99 0,79 0,66 0,57

Tmax [m] 2,25 1,57 1,32 1,14 1,02

NC [dB(A)] 37 24 <15 <15 <15

350

prędkość v [m/s] 9,62 4,18 2,71 1,88 1,41

Ps [Pa] 63 13 7 4 3

Tmin [m] 1,74 1,15 0,93 0,77 0,67

Tmax [m] 2,58 1,79 1,49 1,29 1,15

NC [dB(A)] 41 28 18 <15 <15

400

prędkość v [m/s] 10,99 4,78 3,1 2,15 1,61

Ps [Pa] 82 17 8 5 4

Tmin [m] 1,99 1,31 1,06 0,88 0,76

Tmax [m] 2,91 2,01 1,67 1,43 1,28

NC [dB(A)] 45 32 21 <15 <15

450

prędkość v [m/s] 12,37 5,38 3,49 2,42 1,81

Ps [Pa] 103 21 10 6 4

Tmin [m] 2,24 1,48 1,19 0,99 0,86

Tmax [m] 3,24 2,23 1,84 1,58 1,4

NC [dB(A)] 48 35 25 16 <15

500

prędkość v [m/s] 5,98 3,87 2,69 2,02

Ps [Pa] 26 12 7 5

Tmin [m] 1,64 1,32 1,1 0,95

Tmax [m] 2,45 2,02 1,73 1,53

NC [dB(A)] 38 28 19 <15

600

prędkość v [m/s] 7,17 4,65 3,23 2,42

Ps [Pa] 36 16 9 6

Tmin [m] 1,97 1,59 1,32 1,14

Tmax [m] 2,88 2,37 2,02 1,78

NC [dB(A)] 43 33 24 17

wydajność[m³/h]

wielkość 150 200 250 300 350

700

prędkość v [m/s] 8,37 5,42 3,37 2,82

Ps [Pa] 48 21 11 7

Tmin [m] 2,3 1,85 1,54 1,33

Tmax [m] 3,32 2,72 2,31 2,04

NC [dB(A)] 47 37 29 21

800

prędkość v [m/s] 6,2 4,31 3,22

Ps [Pa] 27 14 9

Tmin [m] 2,11 1,76 1,52

Tmax [m] 3,08 2,61 2,29

NC [dB(A)] 41 32 25

900

prędkość v [m/s] 6,97 4,84 3,67

Ps [Pa] 34 17 10

Tmin [m] 2,38 1,98 1,72

Tmax [m] 3,43 2,9 2,55

NC [dB(A)] 44 36 29

1000

prędkość v [m/s] 7,75 3,38 4,03

Ps [Pa] 41 21 13

Tmin [m] 2,64 2,22 1,91

Tmax [m] 3,78 3,19 2,8

NC [dB(A)] 8,52 39 32

1100

prędkość v [m/s] 5,08 5,92 4,43

Ps [Pa] 29 25 15

Tmin [m] 2,96 2,42 2,1

Tmax [m] 4,13 3,49 3,05

NC [dB(A)] 50 41 34

1200

prędkość v [m/s] 6,46 4,84

Ps [Pa] 29 17

Tmin [m] 2,64 2,29

Tmax [m] 3,78 3,31

NC [dB(A)] 44 37

1300

prędkość v [m/s] 7 5,24

Ps [Pa] 34 20

Tmin [m] 2,86 2,48

Tmax [m] 4,07 3,56

NC [dB(A)] 46 39

1500

prędkość v [m/s] 6,05

Ps [Pa] 26

Tmin [m] 2,86

Tmax [m] 4,07

NC [dB(A)] 43

1700

prędkość v [m/s] 6,85

Ps [Pa] 33

Tmin [m] 3,24

Tmax [m] 4,58

NC [dB(A)] 46

2000

prędkość v [m/s] 7,66

Ps [Pa] 41

Tmin [m] 3,62

Tmax [m] 5,08

NC [dB(A)] 50

T [m] - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s

Ps [Pa] - ciśnienie statyczne

NC [dB] - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB

Page 58: Katalog - kratki i anemostaty

530

12,5 5

70

aSW aSW-P

A-5

0

A-5

0

aSW-1 aSW-2 aSW-3

LUTY 200962

2.1. anemostaty

2.1.4. anemostat wywiewny aSW

Zastosowanie: wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowi-sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozpręż-nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocz-nych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.Budowa:ramka czołowa wykonana z walcowanych profili z blachy stalowej, wypełnienie z blachy perforowanej. Anemostaty wyciągowe ofe-rowane są w trzech wersjach perforacji: typ 1 i 2 o powierzchni czynnej 30%, typ 3 o powierzchni czynnej 50%.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłasz-czyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 59: Katalog - kratki i anemostaty

aSW-K-PaSW-K

669050

A-5

0

A-5

0

595

595

A

595

66

LUTY 2009 63

2.1. anemostaty

2.1.5. anemostat wywiewny kasetonowy aSW-K

Zastosowanie: wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowi-sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozpręż-nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocz-nych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.Budowa:ramka czołowa wykonana z walcowanych profili z blachy stalowej, panel czołowy z blachy perforowanej. Anemostaty wyciągowe oferowane są w trzech wersjach perforacji: typ 1 i 2 o powierzchni czynnej 30%, typ 3 o powierzchni czynnej 50%.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłasz-czyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:Wymiary i oznaczenie typu:

Page 60: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200964

anemostaty - dane techniczne

Diagram doboru dla anemostatów wywiewnych aSW

max. prędkość powietrza (m/s)w zasięgu L (m) od osi

wielkość strumienia przepływu (m³/h)

Page 61: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009 65

anemostaty - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów wywiewnych aSW

Przykład korzystania z diagramu doboru:

Dane:

– wydatek 300 m³/h (l. czerwona)

– prędkość przepływu 0,25 m/s w zasięgu L=1,5 m (l. niebieska)

Odczyt z diagramu:

– wielkość anemostatu 498x498 (l. żółta)

– prędkość wypływu 3,5 m/s (l. pomarańczowa)

max. prędkość powietrza (m/s)w zasięgu L (m) od osi

wielkość strumienia przepływu (m³/h)

Page 62: Katalog - kratki i anemostaty

Ø D1

7

7

Ø D2

Ø D

A

aWr-PK

aWr-PO

LUTY 200966

2.2. Nawiewniki

2.2.1. Nawiewnik wirowy kwadratowy aWr

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowi-sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego powietrza wywołuje wysoką indukcję powietrza w pomieszczeniu i uzyskanie wentylacji pozbawionej ciągów. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o wysokości od 2,6 do 4,5 m.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach roz-prężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w panelu czołowym lub z mocowaniem śrubą centralną.

Budowa:panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami oferowany w dwóch średnicach nawiewu Ø 350 - AWR-1, Ø 540 - AWR-2 w panelu kwadratowym AWR-PK lub kołowym AWR-PO.Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Aprobata techniczna: AT/2004-02-1494Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

A Ø D1 Ø D2 Ø D Aef (m²)

398

130 350

500

0,0138498

598 600

623 625

598200 540

6000,0367

623 625

Aef – powierzchnia czynna

Page 63: Katalog - kratki i anemostaty

1

Diagramy doboru nawiewników AWR

Strata cinienia w funkcji strumienia powietrza

1

10

100

1000

10 100 1000 10000Q [m3/h]

strata cinienia

[Pa]

30

45

60 cinienie akustyczne

dB(A)

35

40

50

55

D1 = 130, D2 = 350

• 398 x 398, 498 x 498 • 598 x 598 • 623 x 623

D1 = 200, D2 = 540

• 598 x 598, 623 x 623

2

Strata cinienia D1 D2 ∆∆∆∆P [Pa]

398 x 398 498 x 498

0,0010 Qh2

598 x 598 0,0007 Qh2

623 x 623

130 350

0,0006 Qh2

598 x 598 623 x 623

200 540 0,0000485 Qh2

3

Zasig strumienia dla nawiewników D1= 130, D2 = 350

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 10pionowa odległo od wylotu [m]

prd

ko

mak

sym

alna

[m/s

]

Prdko maksymalna w zalenoci od odległoci od wylotu

Zasig strumienia dla nawiewników D1= 200, D2 = 540

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 10pionowa odległo od wylotu [m]

prd

ko

mak

sym

alna

[m/s

]

Q = 400 m3/h Q = 200 m3/h Q = 100 m3/h

Q = 1600 m3/h Q = 800 m3/h Q = 400 m3/h Q = 200 m3/h Q = 100 m3/h

LUTY 2009 67

Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników wirowych aWr

Page 64: Katalog - kratki i anemostaty

4

Zasig LV=0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Qh [m3/h]

LV=0,2 [m]Zasig LV=0,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 200 400 600 800 1000

Qh [m3/h]

LV=0,2 [m]

D1 = 130, D2 = 350 D1 = 200, D2 = 540

D1 = 130, D2 = 350 D1 = 200, D2 = 540

5

Rozpływ powietrza z nawiewników

Y

Lv0.2

Maksymalnie 1,8Lv0.2

Mniej ni 4 m

6

Rozpływ powietrza z pojedynczego nawiewnika

Y

X

Lv=0.2

6

Rozpływ powietrza z pojedynczego nawiewnika

Y

X

Lv=0.2

LUTY 200968

Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników wirowych aWr

Zasięg LV=0,2 w funkcji strumienia powietrza

Page 65: Katalog - kratki i anemostaty

1

Instrukcja korzystania z diagramów doboru nawiewników AWR

Strata cinienia w funkcji strumienia powietrza

1

10

100

1000

10 100 1000 10000Q [m3/h]

strata cinienia

[Pa]

30

45

60 cinienie akustyczne

dB(A)

35

40

50

55

D1 = 130, D2 = 350

• 398 x 398, 498 x 498 • 598 x 598 • 623 x 623

D1 = 200, D2 = 540

• 598 x 598, 623 x 623

Przykład: Wydatek 200 m3/h Od punktu przecicia linii ukonej odpowiadajcej nawiewnikowi z lini pionow Q = 200 m3/h stawiamy linie poziome, wskazujce poziom strat cinienia i hałas. Dla nawiewnika: (1) typu D1 = 130, D2 = 350 o

wymiarach 598 x 598 uzyskujemy 28 Pa i ok. 52dB(A),

(2) typu D1 = 200, D2 = 540 o wymiarach 598 x 598 uzyskujemy 1,9 Pa i ok. 34 dB(A).

2

Strata cinienia D1 D2 ∆∆∆∆P [Pa]

398 x 398 498 x 498

0,0010 Qh2

598 x 598 0,0007 Qh2

623 x 623

130 350

0,0006 Qh2

598 x 598 623 x 623

200 540 0,0000485 Qh2

Przykład: Wymagany wydatek 200 m3/h

1) Nawiewnik typu D1 = 130, D2 = 350 o wymiarach 598 x 598

2) Nawiewnik typu D1 = 200, D2 = 540 o wymiarach 598 x 598

Mona wyznaczy stratcinienia ze wzorów:

1) 28 Pa. 2) 1,94 Pa.

3

Zasig strumienia dla nawiewników D1= 130, D2 = 350

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 10pionowa odległo od wylotu [m]

prd

ko

mak

sym

alna

[m/s

]

Prdko maksymalna w zalenoci od odległoci od wylotu

Zasig strumienia dla nawiewników D1= 200, D2 = 540

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 10pionowa odległo od wylotu [m]

prd

ko

mak

sym

alna

[m/s

]

Q = 400 m3/h Q = 200 m3/h Q = 100 m3/h

Q = 1600 m3/h Q = 800 m3/h Q = 400 m3/h Q = 200 m3/h Q = 100 m3/h

wydatek 200 m3/h Poruszajc si po krzywej odpowiadajcej danemu wydatkowi (zielona) mona oszacowa prdkomaksymaln w strumieniu wypływajcego powietrza w zalenoci od odległoci od nawiewnika Dla nawiewnika typu D1 = 130, D2 = 350 o wymiarach 598 x 598 prdko maksymalna nie przekracza 0,9 m/s w odległoci 1 m od nawiewnika Dla nawiewnika typu D1 = 200, D2 = 540 o wymiarach 598 x 598 prdko maksymalna nie przekracza 0,1 m/s.

LUTY 2009 69

Nawiewniki - dane techniczne

instrukcje korzystania z diagramów doboru dla nawiewników wirowych aWr

Page 66: Katalog - kratki i anemostaty

4

Zasig LV=0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Qh [m3/h]

LV=0,2 [m]Zasig LV=0,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 200 400 600 800 1000

Qh [m3/h]

LV=0,2 [m]

D1 = 130, D2 = 350 D1 = 200, D2 = 540

D1 = 130, D2 = 350 D1 = 200, D2 = 540

Okrelenie zasigu LV=0,2Wydatek 200 m3/h

1) Nawiewnik typu D1 = 130, D2 = 350 o wymiarach 598 x 598 - odczytujemy warto 3,45 m2) Nawiewnik typu D1 = 200, D2 = 540 o wymiarach 598 x 598 - dla takiego wydatku prdko

strumienia nie przekracza 0,2 m/s i LV=0,2 = 0 m. Dla tego nawiewnika prdko strumienia przekroczy 0,2 m/s od wydatku ok. 450 m3/h i przykładowo, dla wydatku 600 m3/h wynosibdzie około 1,5 m.

5

Rozpływ powietrza z nawiewników

Y

Lv0.2

Maksymalnie 1,8Lv0.2

Mniej ni 4 m

Maksymalny zasig pomidzy nawiewnikami: Wydatek 200 m3/h Pomidzy nawiewnikami dojdzie do zwikszenia prdkoci. Zasig zwikszy si 1,8-krotnie. Dla powyszych danych uzyskamy: Nawiewnik typu D1 = 130, D2 = 350 o wymiarach 598 x 598 - 3,45 m x 1,8 = 6,21 m

LUTY 200970

Nawiewniki - dane techniczne

instrukcje korzystania z diagramów doboru dla nawiewników wirowych aWr

Zasięg LV=0,2 w funkcji strumienia powietrza

Page 67: Katalog - kratki i anemostaty

7

AaWK

LUTY 2009 71

2.2. Nawiewniki

2.2.2. Nawiewnik wirowy kierunkowy aWK

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozpręż-nych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą śruby centralnej.Budowa:promieniowo rozmieszczone ukośne szczeliny (8, 16, 24 lub 48) zapewniają równomierne rozprowadzanie strumienia. Możliwość ustawienia różnych kierunków wypływu w zależności od odpowied-niego ustawienia kierownic z tworzywa sztucznego.

Materiał:blacha czarna lub ocynkowana.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 68: Katalog - kratki i anemostaty

500 x 2424 szczeliny

600 x 2424 szczeliny

600 x 4848 szczelin

300 x 88 szczelin

400 x 1616 szczelin

LUTY 200972

Nawiewniki - dane techniczne

Dane techniczne dla nawiewników wirowych kierunkowych aWK

Wielkośćnawiewnika

A / ilość szczelin

Maksymalna wydajność nawiewnika

[m³/h]

Minimalna wydajność nawiewnika

[m³/h]

Maksymalny poziom hałasu

[db(A)]

Minimalny poziom hałasu

[db(A)]

Efektywna powierzchnia wypływu

[m²]

300x8 252 54 40 <20 0,0070

400x16 396 108 40 <20 0,0140

500x24 468 144 40 <20 0,0210

600x24 684 216 40 <20 0,0295

600x28 828 360 40 <20 0,0390

Wielkośćnawiewnika

A / ilość szczelin

Wydatek powietrza

[m³/h]

Strata ciśnienia

[Pa]

Poziomhałasu[db(A)]

300x8

108144180252288360

1018285565

120

<2022,52838

42,550

400x16

180252288360450540

91823355070

<202630

37,54250

500x24

252360450540630720

102028456070

153337434770

600x24

288360450540720900

1080

68

1319304065

<20222734414553

600x48

360450540720900

1080

61015263360

132227364040

Położenie kierownic:

Kierunek wypływu dla wielkości 300x8, 400x16, 500x24, 600x24

Zawirowanie na zewnątrz

Kierownice na przeciwległych ćwiartkach ustawione na zawirowania do wewnątrz

względnie na zewnątrz.

Kierwonice ustawione w połowie na zawirowania do wewnątrz

a w połowie na zewnątrz.

Wszystkie kierownice ustawione na zawirowanie na zewnątrz.

Zawirowanie do wewnątrzPionowy wylot powietrza

Page 69: Katalog - kratki i anemostaty

aWPaWP-N (nawiew) aWP-W (wywiew)

3085

Ø 3

15

aWP-2aWP-1

595 300 595

LUTY 2009 73

2.2. Nawiewniki

2.2.3. Nawiewnik perforowany aWP

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, szczególnie w funkcji grzania lub chłodzenia pomieszczeń o wyso-kości do 4 m, w przypadku dużego zróżnicowania temperatur powie-trza nawiewanego i wewnętrznego.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych lub kołowych, w skrzyn-kach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.Budowa:panel czołowy wykonany z blachy perforowanej stalowej o powierzchni czynnej 50% AWP-1 lub 30% AWP-2. Korpus wyko-nany z blachy stalowej.

Materiał:blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 70: Katalog - kratki i anemostaty

Zasig strumienia o prdkoci 0,2 m/s

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Qh [m3/h]

LV0,2 [m]

AWP-1AWP-2

(nawiew)

Strata cinienia na nawiewniku w funkcji strumienia powietrza

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Qh [m3/h]

∆∆∆∆P [Pa]

AWP-1AWP-2

(nawiew)

LUTY 200974

Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych aWP-1 i aWP-2

Page 71: Katalog - kratki i anemostaty

Prdko maksymalna strumienia powietrza

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Qh [m3/h]

Vm ax [m/s]

AWP-1AWP-2

()

LUTY 2009 75

Nawiewniki - dane techniczne

Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych aWP-1 i aWP-2

Page 72: Katalog - kratki i anemostaty

(nawiew)

Qh = 100 m3/h Qh = 200 m3/h Qh = 400 m3/h

Przykładowy rozpływ powietrza wzdłu sufitu z pojedynczego nawiewnika AWP-1 (zasig LV 0,2)

1 m 1 m 2 m

Podziałka 0,5 m

LV0,2 = 1,5 m

LV0,2 = 2,4 m

LV0,2 = 5,1 m

LV0,2

Przykładowy rozpływ powietrza wzdłu sufitu z pojedynczego nawiewnika AWP-2 (zasig LV 0,2)

(nawiew)

Qh = 400 m3/h Qh = 800 m3/h

1 m 2 m

Podziałka 0,5 m

LV0,2 = 4,4 m LV0,2 = 9,2 m

LUTY 200976

Nawiewniki - dane techniczne

Dane techniczne nawiewników perforowanych aWP-1 i aWP-2

Page 73: Katalog - kratki i anemostaty

Charakterystyki nawiewników

Perforacja kwadratowaAWP-1

Qh [m3/h] Q [m3/s] LV0,2 [m] Vmax [m/s] ∆∆∆∆P [Pa]50 0,01389 1,2 0,6 0,2

100 0,02778 1,5 1,2 0,6150 0,04167 1,9 1,8 1,4200 0,05556 2,4 2,4 2,6250 0,06944 3,0 3,0 4,0300 0,08333 3,6 3,6 5,8350 0,09722 4,3 4,2 7,9400 0,11111 5,1 4,8 10,4450 0,12500 5,9 5,4 13,2500 0,13889 6,8 6,0 16,3550 0,15278 7,8 6,5 19,7600 0,16667 8,7 7,1 23,5650 0,18056 9,8 7,7 27,5700 0,19444 10,8 8,3 32,0750 0,20833 11,9 8,9 36,7800 0,22222 13,0 9,5 41,8850 0,23611 14,1 10,1 47,2900 0,25000 15,2 10,7 53,0950 0,26389 16,4 11,3 59,01000 0,27778 17,5 11,9 65,5

Perforacja okrgłaAWP-2

Qh [m3/h] Q [m3/s] LV0,2 [m] Vmax [m/s] ∆∆∆∆P [Pa]50 0,01389 1,0 0,6 0,2

100 0,02778 1,4 1,1 0,6150 0,04167 1,9 1,7 1,4200 0,05556 2,3 2,3 2,5250 0,06944 2,8 2,8 4,0300 0,08333 3,4 3,4 5,7350 0,09722 3,9 4,0 7,8400 0,11111 4,4 4,5 10,2450 0,12500 5,0 5,1 12,9500 0,13889 5,5 5,7 16,0550 0,15278 6,1 6,2 19,4600 0,16667 6,7 6,8 23,1650 0,18056 7,3 7,3 27,1700 0,19444 7,9 7,9 31,5750 0,20833 8,6 8,5 36,2800 0,22222 9,2 9,0 41,2850 0,23611 9,9 9,6 46,6900 0,25000 10,6 10,2 52,2950 0,26389 11,3 10,7 58,21000 0,27778 12,0 11,3 64,6

Rozpływ powietrza poziomo wzdłu sufitu

Zalecany dobór w ramce

Hałas 45dB[A]

LV0,2Diagramy i tabele doboru kratek AWP-1 i AWP-2 (wywiew)

Perforacja kwadratowaAWP-1

Qh [m3/h] Q [m3/s] ∆∆∆∆P [Pa] Vmax [m/s]50 0,01389 0,02 0,3

100 0,02778 0,07 0,6150 0,04167 0,15 0,9200 0,05556 0,3 1,2250 0,06944 0,4 1,6300 0,08333 0,6 1,9350 0,09722 0,8 2,2400 0,11111 1,1 2,5450 0,12500 1,3 2,8500 0,13889 1,7 3,1550 0,15278 2,0 3,4600 0,16667 2,4 3,7650 0,18056 2,8 4,1700 0,19444 3,3 4,4750 0,20833 3,7 4,7800 0,22222 4,3 5,0850 0,23611 4,8 5,3900 0,25000 5,4 5,6950 0,26389 6,0 5,91000 0,27778 6,6 6,2

Perforacja okrgłaAWP-2

Qh [m3/h] Q [m3/s] ∆∆∆∆P [Pa] Vmax [m/s]50 0,01389 0,1 0,6

100 0,02778 0,3 1,2150 0,04167 0,8 1,8200 0,05556 1,3 2,4250 0,06944 2,1 3,0300 0,08333 3,0 3,6350 0,09722 4,1 4,1400 0,11111 5,3 4,7450 0,12500 6,8 5,3500 0,13889 8,4 5,9550 0,15278 10,1 6,5600 0,16667 12,0 7,1650 0,18056 14,1 7,7700 0,19444 16,4 8,3750 0,20833 18,8 8,9800 0,22222 21,4 9,5850 0,23611 24,2 10,1900 0,25000 27,1 10,7950 0,26389 30,2 11,21000 0,27778 33,4 11,8

Zalecany przedział doboru Qh < 800 m3/h

Zalecany przedział doboru Qh < 400 m3/h

Diagramy i tabele doboru kratek AWP-1 i AWP-2 (wywiew)

Perforacja kwadratowaAWP-1

Qh [m3/h] Q [m3/s] ∆∆∆∆P [Pa] Vmax [m/s]50 0,01389 0,02 0,3

100 0,02778 0,07 0,6150 0,04167 0,15 0,9200 0,05556 0,3 1,2250 0,06944 0,4 1,6300 0,08333 0,6 1,9350 0,09722 0,8 2,2400 0,11111 1,1 2,5450 0,12500 1,3 2,8500 0,13889 1,7 3,1550 0,15278 2,0 3,4600 0,16667 2,4 3,7650 0,18056 2,8 4,1700 0,19444 3,3 4,4750 0,20833 3,7 4,7800 0,22222 4,3 5,0850 0,23611 4,8 5,3900 0,25000 5,4 5,6950 0,26389 6,0 5,91000 0,27778 6,6 6,2

Perforacja okrgłaAWP-2

Qh [m3/h] Q [m3/s] ∆∆∆∆P [Pa] Vmax [m/s]50 0,01389 0,1 0,6

100 0,02778 0,3 1,2150 0,04167 0,8 1,8200 0,05556 1,3 2,4250 0,06944 2,1 3,0300 0,08333 3,0 3,6350 0,09722 4,1 4,1400 0,11111 5,3 4,7450 0,12500 6,8 5,3500 0,13889 8,4 5,9550 0,15278 10,1 6,5600 0,16667 12,0 7,1650 0,18056 14,1 7,7700 0,19444 16,4 8,3750 0,20833 18,8 8,9800 0,22222 21,4 9,5850 0,23611 24,2 10,1900 0,25000 27,1 10,7950 0,26389 30,2 11,21000 0,27778 33,4 11,8

Zalecany przedział doboru Qh < 800 m3/h

Zalecany przedział doboru Qh < 400 m3/h

LUTY 2009 77

Nawiewniki - dane techniczne

Dane techniczne nawiewników perforowanych aWP-1 i aWP-2

Charakterystyki nawiewników aWP-1 i aWP-2 (nawiew)

Charakterystyki nawiewników aWP-1 i aWP-2 (wywiew)

Page 74: Katalog - kratki i anemostaty

2828

A

25

BL x H

H x L

46,8

46,8

NSS-1

LUTY 200978

2.2. Nawiewniki

2.2.4. Nawiewnik szczelinowy NSS

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Odpowiedni do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza.Montaż:na kanałach wentylacyjnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.Budowa:ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.Materiał:aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:aluminium anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą ręcznie nastawianych obrotowych kierownic. Szerokość szczeliny 25 mm. Ustawienie natężenia przepływu możliwe za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2009Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Kierunki wypływu strumienia:

Wielkość nawiewnika [mm]

Wymiar przyłącza L x H [mm]

A [mm]

B [mm]

1 slot 83 x 1040 1000 x 60 83 53

2 sloty 127 x 1040 1000 x 104 127 97

3 sloty 171 x 1040 1000 x 148 171 141

4 sloty 215 x 1040 1000 x 192 215 185

Wymiary i oznaczenie typu:

Zakres produkcji:

Page 75: Katalog - kratki i anemostaty

2

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

10 100 1000

Qh {[m3/h] / 1m}

Nawiewnik szczelinowy – lamelki otwarte – nawiew pionowy

∆∆∆∆Pt [Pa] Vmax [m/s] Vr [m/s] L0,5 [m] L0,2 [m] ∆∆∆∆Pt [Pa]

Vmax [m/s]

L0,2 [m]

L0,5 [m]

Vr [m/s]

Uwaga! Wydatek powietrza przypadajcy na pojedynczy nawiewnik długoci 1 m. Dla nawiewników podwójnych i potrójnych oraz o innych długociach patrz uwagi!!!

60 dB

40 dB

20 dB

LUTY 2009 79

Nawiewniki - dane techniczne

Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (kierownice otwarte)

Page 76: Katalog - kratki i anemostaty

3

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

10 100 1000

Qh {[m3/h] / 1m}

Nawiewnik szczelinowy – jedna lamelka zamknita –nawiew poziomy

∆∆∆∆Pt [Pa] Vmax [m/s] Vr [m/s] L0,5 [m] L0,2 [m]

∆∆∆∆Pt [Pa]

Vmax [m/s]

Vr [m/s]

L0,2 [m]

L0,5 [m]

Uwaga! Wydatek powietrza przypadajcy na pojedynczy nawiewnik długoci 1 m. Dla nawiewników podwójnych i potrójnych oraz o innych długociach patrz uwagi!!!

20 dB

40 dB

60 dB

LUTY 200980

Nawiewniki - dane techniczne

Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (jedna kierownica zamknięta)

Page 77: Katalog - kratki i anemostaty

uwagi:Charakterystyki odpowiadają pojedynczemu nawiewnikowi o długości 1 m (charakterystyki jednostkowe).W przypadku zastosowania nawiewnika dłuższego lub podwójnego (potrójnego) przy zadanym wydatku powietrza, aby poprawnie odczytać wartości z diagramu należy przeliczyć:

Qh diagram =Qh zadane

D x N

gdzie: N = 2 dla podwójnego, N = 3 dla potrójnego, D = długość nawiewnika w metrach.

Tab. 1. Współczynniki korekcyjne dla innych długości:

L [m] 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

ΔPt [Pa]x1 x1,05 x1,1 x1,15

L0,5 [m]

NR [dB] 0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +10

Wartości zasięgu, strat ciśnienia i prędkości odczytane dla Qh diagram i skorygowane zgodnie z powyższą tabelą odpowiadają kompletnemu nawiewnikowi. Dla mniejszych wydatków niż na diagramie krzywe należy przedłużyć linowo.

Jeżeli poszukujemy wydatku zapewniającego wymagany zasięg zasto-sować trzeba formułę:

Qh = Qh diagram x D x N

Powierzchnia efektywna nawiewnika zależy od ustawienia kierownic. Maksymalna jest dla otwartych i wynosi:

Aef max pojedynczego = 0,022 * L[m]

Charakterystyki są danymi orientacyjnymi. W szczególnych przypadkach mogą zależeć od pomieszczenia w którym nawiewnik jest montowany (wielkości, kształtu) oraz od instalacji do której jest podłączony (np. od skrzynki rozprężnej, zastosowanej przepustnicy).

uwagi do nawiewników dwu i trójszczelinowych:Nie zaleca się przeciwnego ustawienia kierownic ze względu na niesta-cjonarność przepływu. W szczególnych przypadkach strumień powietrza może być kierowany pionowo pomimo przestawionych kierownic, zamiast poziomo w przeciwnych kierunkach. Taką ewentualność należy zweryfi-kować podczas montażu.W przypadku, gdy jedna ze szczelin jest otwarta, druga ma jedną kierow-nicę zamkniętą, jak do przepływu poziomego, uzyskamy przepływ skośny o sumarycznym strumieniu odchylonym od pionu o ok. 20-30°.Nie uzyskamy w ten sposób dwóch strumieni – jednego poziomego i jednego pionowego. W celu uzyskania dwóch strumieni w różnych kierunkach zaleca się zastosowanie dwóch niezależnych nawiewników oddalonych od siebie o przynajmniej jedną szerokość.

Przykład doboru

Zadanie 1:Pomieszczenie o wysokości 4 m. Wymagana prędkość na wysokości 1,5 m mniejsza od 0,5 m/s. Planowany nawiewnik długości 3 m. Nawiew pionowy, kierownice otwarte.Odległość od nawiewnika 2,5 m. Na przecięciu pomarańczowej linii L0,5 z wartością 2,5 znajdujemy wydatek przypadający na 1 m pojedynczego nawiewnika Qh diagram = 90 {[m³/h]/m}.

Dla pojedynczego nawiewnika:Należy zapewnić wydatek: Qh = 90 x 3 m = 270 m³/hZ diagramu odczytamy także stratę ciśnienia ΔPt = 1 Pa (dla Qh diagram = 90 {[m³/h]/m}).Prędkość maksymalna wynosi 1,1 m/s i średnia 1,02 m/s. Zasięg strumienia L0,2 = 6,5 m.

Dla podwójnego nawiewnika Qh = 90 x 3 x 2 = 540 m³/h ΔPt całkowite = 1 PaPrędkość maksymalna i zasięg L0,2 jak dla pojedynczego

Dla potrójnego nawiewnika: Qh = 90 x 3 x 3 = 810 m³/h ΔPt całkowite = 1 PaPrędkość maksymalna i zasięg L0,2 jak dla pojedynczego.

Zadanie 2:Zadany wydatek 200 m³/h. Nawiew poziomy. Nawiewnik długości 1,5 m. Poszukiwany zasięg oraz strata ciśnienia.

Nawiewnik pojedynczy.Qh diagram = 200/1,5 = 133,3 {[m³/h]/m}ΔPt całkowite = 13 PaL0,5 = 7,5 mL0,2 = 9,5 mVmax = 4,2 m/sVśr = 1,6 m/s

Nawiewnik podwójny:Qh diagram = 200/(1,5 x 2) = 66,6 {[m³/h]/m}ΔPt całkowite = 3 PaL0,5 = 1,4 mL0,2 = 5 mVmax = 2,3 m/sVśr = 0,8 m/s

Nawiewnik potrójny:Qh diagram = 200/(1,5 x 3) = 44,4 {[m³/h]/m}ΔPt całkowite = 1,3 PaL0,5 = 0,3 mL0,2 = 3,5 mVmax = 1,4 m/sVśr = 0,5 m/s

LUTY 2009 81

Nawiewniki - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu doboru dla nawiewników szczelinowych NSS

Page 78: Katalog - kratki i anemostaty

30

Ø d

Ø D

1

A

Ø D

LUTY 200982

2.3. Zawory i dysze

2.3.1. Zawór wentylacyjny nawiewny KE

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowi-sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany w szczególności do pomieszczeń sanitarnych dla nawiewu świe-żego powietrza.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych w skrzynkach rozpręż-nych, w sufitach podwieszanych i w ścianach. Mocowanie w dodat-kowej ramce montażowej ocynkowanej.Budowa:ramka czołowa oraz kierownica talerzowa wykonana z tłoczonych elementów z blachy stalowej. Ramka czołowa posiada warstwę izolacji piankowej w celu zapewnienia szczelności po zmontowaniu z kołnierzem montażowym KKK.

Materiał:blacha czarna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:odbywa się poprzez obrót kierownicy talerzowej z przyspawaną śrubą regulacyjną. Ustawienie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu zaworu.

Wymiary i oznaczenie typu:

Zakres produkcji:

KE KKK

wielkość Ød ØD1 waga (g)

80 79 118 40

100 99 125 50

125 124 155 65

160 159 186 100

200 199 230 140

wielkość ØD A waga [g]

80 115 41 140

100 137 47 190

125 164 49 310

160 212 60 500

200 248 75 730

Page 79: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009 83

Zawory - dane techniczne

Diagramy doboru dla zaworów wentylacyjnych nawiewnych KE

KE-80

KE-125

KE-200

KE-100

KE-160

Zakres stosowania

Page 80: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200984

Zawory - dane techniczne

Charakterystyka głośności dla zaworów wentylacyjnych nawiewnych KE

Poziom głośności Lw tłumienie dźwięku

Rozkład poziomu głośności otrzymujemy po dodaniu do całko-witego ciśnienia akustycznego Lp10A, dB(A) współczynnika poprawkowego Koct podanego w tabeli, zgodnie z następu-jącym wzorem:

Lwoct = Lp10A + Koct

Wartość współczynnika poprawkowego Koct jest wartością średnią w zakresie częstotliwości (Hz)

Oznaczenie produktów:

KE–160–raL9006

Kolor:Standard RAL 9010

Wymiar

typ

Przykład zamówienia:KE–160

Zawór nawiewny Ø160 z pierścieniem montażowym, kolor RAL 9010.

Tablica podaje średnie tłumienie głośności od kanału do pomieszczenia łącznie z końcowym odbiciem na przyłączu przy montażu na suficie.

KE

Współczynnik korekcyjny Koct (dB)

Średnia częstotliwość w oktawach (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 2 2 1 0 -3 -9 -17

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

tol.± 3 2 2 2 2 2 3

tol. - tolerancja

KEregulacja

(mm)

Tłumienie dźwięku L

Średna częstotliwość w oktawach (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80-3 +3 +9

24 24 24

21 19 19

16 13 13

12 10 9

9 7 6

7 4 3

5 4 3

5 4 4

100-3 +3 +9

22 21 21

17 16 16

13 11 11

10 8 8

8 6 6

8 7 6

6 4 3

9 7 6

125-9 0

+9

22 20 20

16 15 15

11 10 9

8 7 6

6 5 4

5 4 3

6 3 3

7 6 5

160-3 +6

+12

18 18 18

14 13 13

9 8 8

7 6 5

6 5 4

7 5 4

6 6 5

8 6 6

200-3 +9

+15

16 16 17

12 11 11

9 8 7

8 6 6

9 7 6

9 7 5

9 7 6

8 7 6

tol.± 6 3 2 2 2 2 2 3

tol. - tolerancja

Page 81: Katalog - kratki i anemostaty

A

Ø D

30

Ø d

Ø D

1

LUTY 2009 85

2.3. Zawory i dysze

2.3.2. Zawór wentylacyjny wywiewny KK

KK KKK

Zastosowanie: wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowi-sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany w szczególności do pomieszczeń sanitarnych dla wywiewu zużytego powietrza.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych w skrzynkach rozpręż-nych, w sufitach podwieszanych i w ścianach. Mocowanie w dodat-kowej ramce montażowej ocynkowanej.Budowa:ramka czołowa oraz kierownica talerzowa wykonana z tłoczonych elementów z blachy stalowej. Ramka czołowa posiada warstwę izolacji piankowej w celu zapewnienia szczelności po zmontowaniu z kołnierzem montażowym KKK.

Materiał:blacha czarna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.regulacja przepływu:odbywa się poprzez obrót kierownicy talerzowej z przyspawaną śrubą regulacyjną. Ustawienie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu zaworu.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:

wielkość Ød ØD1 waga (g)

80 79 118 40

100 99 125 50

125 124 155 65

160 159 186 100

200 199 230 140

wielkość ØD A waga [g]

80 115 31 150

100 137 39 195

125 164 44 310

160 212 52 470

200 248 55 660

Zakres produkcji:

Page 82: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200986

Zawory - dane techniczne

Diagramy doboru dla zaworów wentylacyjnych wywiewnych KK

KK-80

KK-125

KK-200

KK-100

KK-160

Zakres stosowania

Page 83: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009 87

Zawory - dane techniczne

Charakterystyka głośności dla zaworów wentylacyjnych wywiewnych KK

Poziom głośności Lw tłumienie dźwięku

Rozkład poziomu głośności otrzymujemy po dodaniu do całko-witego ciśnienia akustycznego Lp10A, dB(A) współczynnika poprawkowego Koct podanego w tabeli, zgodnie z następu-jącym wzorem:

Lwoct = Lp10A + Koct

Wartość współczynnika poprawkowego Koct jest wartością średnią w zakresie częstotliwości (Hz)

Oznaczenie produktów:

KK–160–raL9006

Kolor:Standard RAL 9010

Wymiar

typ

Przykład zamówienia:KK–160

Zawór wywiewny Ø160 z pierścieniem montażowym, kolor RAL 9010

Tablica podaje średnie tłumienie głośności od kanału do pomieszczenia łącznie z końcowym odbiciem na przyłączu przy montażu na suficie.

KE

Współczynnik korekcyjny Koct (dB)

Średnia częstotliwość w oktawach (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 1 -2 1 0 -3 -8 -16

100 -2 -4 -3 0 -1 -15 -30

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

tol.± 3 2 2 2 2 2 3

tol. - tolerancja

KEregulacja

(mm)

Tłumienie dźwięku L

Średna częstotliwość w oktawach (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80-9 0

+12

24 24 24

20 19 19

14 13 13

12 9 9

8 6 5

5 3 2

5 4 3

6 5 4

100-6 0

12

23 23 22

17 17 16

13 12 11

11 9 7

9 7 5

9 7 5

10 7 5

12 9 7

125-12 -3 +6

21 20 21

15 15 14

12 10 9

11 8 7

8 6 4

9 6 4

12 6 6

11 10 8

160-15 -5 15

18 14 14

14 13 13

12 10 8

10 7 5

9 6 4

9 6 4

13 9 7

15 10 7

200-20 +0

+20

17 17 17

13 11 10

11 7 6

9 6 4

8 5 3

10 6 4

13 8 8

11 6 4

tol.± 6 3 2 2 2 2 2 3

tol. - tolerancja

Page 84: Katalog - kratki i anemostaty

C

Ø A

Ø B

LUTY 200988

Oznaczenie produktów:

VS-100

Wymiar

typ

Przykład zamówienia:VS–100

Zawór nawiewno-wywiewny Ø100 z pierścieniem montażowym,

kolor RAL 9010

2.3. Zawory i dysze

2.3.3. Zawór wentylacyjny nawiewno-wywiewny VS

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Zalecany w szczególności do pomieszczeń sanitarnych dla wywie-wu zużytego lub nawiewu świeżego powietrza.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych w skrzynkach rozpręż-nych, w sufitach podwieszanych i w ścianach. Mocowanie w dodat-kowej ramce montażowej ze stali kwasoodpornej.Budowa:ramka czołowa oraz kierownica talerzowa wykonana z tłoczonych elementów z blachy kwasoodpornej. Ramka czołowa posiada warstwę izolacji piankowej w celu zapewnienia szczelności po zmontowaniu z kołnierzem montażowym KKK.

Materiał:blacha kwasoodporna.regulacja przepływu:odbywa się poprzez obrót kierownicy talerzowej z przyspawaną śrubą regulacyjną. Ustawienie natężenia przepływu odbywa się od czoła bez konieczności demontażu zaworu.

Wymiary i oznaczenie typu:

wymiar zaworu[mm]

ØA[mm]

ØB[mm]

C[mm]

100 97 118 52

125 120 141 52

150 145 162 52

VS

Zakres produkcji:

Page 85: Katalog - kratki i anemostaty

Ø D

1

E

FL1

Ø D

3

Ø D

2

LUTY 2009 89

2.3. Zawory i dysze

2.3.4. Dysza nawiewna DSN

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Przeznaczona do wentylacji obiektów wielkokubaturowych. Zasięg roboczy do 30m.Montaż:na kanałach wentylacyjnych prostokątnych lub kołowych za pomocą króćca przyłącznego.

Materiał:blacha czarna.Wykończenie powierzchni:powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9010.regulacja przepływu:ustawienie kąta nachylenia strumienia nawiewnego - ręczne.

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar dyszy

Ø D1 Ø D2 Ø D3 E F L1

mm

100 162 98 50 10 -2 78125 185 123 64 10 4 89160 216 158 82 11 10 106200 273 198 108 16 14 127250 318 248 136 16 23 159315 400 313 174 23 29 189400 483 398 230 24 47 223500 596 498 286 27,5 60 290

Wymiar dyszy

dopuszczalna średnica rury

200 250 315 500 630 800 1000

100 •125 •160 • • • •200 • • •250 • • •315 • • •400 • •500 • •

DSN

Zakres produkcji:

Page 86: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200990

Dysze - dane techniczne

Dane techniczne dysz nawiewnych DSN

Wielkość [mm]

10 m 20 m 30 m Końcowa prędkość powietrza

[m/s]

Wydatek powietrza

[m³/h]

Strata ciśnienia

[Pa]

Poziom hałasu[db(A)]

Wydatek powietrza

[m³/h]

Strata ciśnienia

[Pa]

Poziom hałasu[db(A)]

Wydatek powietrza

[m³/h]

Strata ciśnienia

[Pa]

Poziom hałasu[db(A)]

100 – – – 93,6 86 29 140 175 41

0,25

125 – – – 122 71 25 180 136 36160 82,8 11 <20 165 26 <20 250 98 35200 104 – <20 220 29 <20 306 67 27250 133 – <20 272 8,3 <20 382 34 22315 180 – <20 350 11 <20 540 36 20400 234 – <20 465 8 <20 702 13 <20100 93,6 86 29 187 300 50 – – –

0,50

125 122 71 25 245 265 46 – – –160 165 26 <20 330 113 44 497 200 55200 220 29 <20 435 123 38 655 218 50250 274 8,3 <20 548 63 34 825 112 45315 350 11 <20 690 57 28 1055 104 40400 464 8 <20 930 32 20 1394 69 33100 187 300 50 – – – – – –

1,00

125 245 265 46 – – – – – –160 330 113 44 – – – – – –200 435 123 38 870 312 – – – –250 548 63 34 1100 160 53 – – –315 700 57 28 1400 150 48 2106 243 –400 930 32 20 1860 123 42 2783 273 53

Zasięg strugi:

Warunki pracy dyszy:

Przepływ zimnego powietrza

Przepływ powietrza o stałej temperaturze

Przepływ gorącego powietrza

Page 87: Katalog - kratki i anemostaty

E

H Ø D

E

H

Ø D

E

H

Ø D

2

Ø D1

LUTY 2009 91

Nawiewniki sufitowe - dane techniczne

Elementy montażowe nawiewników sufitowych

wymiar nawiewnikaA x A (mm)

wymiar dna skrzynkiE x E (mm)

wysokość skrzynkiH (mm)

średnica wlotu

ØD (mm)398 x 398 390 x 390 330 198

lub

wg.

za

mów

ieni

a

498 x 498 490 x 490 380 248

598 x 598 590 x 590430 313

623 x 623 615 x 615

wymiar anemostatu ØD1 (mm) H (mm) ØD2 (mm)

160 165 200158

lub

wg.

za

mów

ieni

a

200 205 200250 255 250

198300 320 300350 360 300

Skrzynka rozprężna do nawiewników wirowych

Skrzynka rozprężna do anemostatów kołowych

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami wirowymi jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z anemostatami kołowymi ANO jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Standardowe wymiary skrzynek dla nawiewników wiro-wych aWa

Standardowe wymiary skrzynek dla anemostatów aNO

Skrzynka rozprężna do nawiewników kwadratowych

Wymiar anemostatu A x A (mm)

Wymiar dna skrzynki

E x E (mm)

Wysokość skrzynki H (mm)

Średnica wlotu

ØD (mm)245 x 245 232 x 232 270

158

lub

wg.

zam

ówie

nia301 x 301 288 x 288 270

357 x 357 344 x 344 330198

412 x 412 400 x 400 330469 x 469 456 x 456 380

248498 x 498 485 x 485 380598 x 598 585 x 585 430

313623 x 623 610 x 610 430

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z anemostatami kwadratowymi jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Standardowe wymiary skrzynek dla nawiewników kwa-dratowych aSN, aSN-K, aSW, aSW-K

Page 88: Katalog - kratki i anemostaty

E

H Ø D

Ø 315

W+40

H

Ø D

20

W

H

Ø D

20

AH

Ø D

Ø Z

LUTY 200992

Nawiewniki sufitowe - dane techniczne

Elementy montażowe nawiewników sufitowych

szczelinyH

(mm) ØD1 (mm)

W (mm)

1250

158 472

19892

3300

1364 248 180

Skrzynka rozprężna do nawiewników szczelinowych

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami szczelinowymi NSS jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Standardowe wymiary skrzynek dla nawiewników NSS

Skrzynka rozprężna do nawiewników perforowanych

Wymiar nawiewnika A x A (mm)

Wymiar dna skrzynki

E x E (mm)

Wysokość skrzynki H (mm)

Średnica wlotu

ØD (mm)

595 x 595

380 x 380 300 198

lub

wg.

za

mów

ieni

a

480 x 480 320 248

550 x 550 380 313

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami perforowanymi AWP jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Standardowe wymiary skrzynek dla nawiewników perforowanych aWP

Skrzynka rozprężna do zaworów

wymiar zaworu ØZ (mm)

A (mm) H(mm) ØD (mm)

80200 200 123

lub

wg.

za

mów

ieni

a

100125160

250 250 198200

Standardowe wymiary skrzynek dla zaworów KE i KK

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z zaworami wentylacyjnymi KE i KK jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną oraz termiczną. atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008.

Page 89: Katalog - kratki i anemostaty

D

A

H1

LUTY 2009 93

2. Nawiewniki sufitowe - dane techniczne

Elementy montażowe nawiewników sufitowych

Wspornik mocowania centralnego WMC

Stosowany dla wariantu mocowania anemostatów w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej. Jako element montażowy w skrzynkach przy-łącznych lub w kanałach wentylacyjnych prostokątnych. Wykonane z giętych profili z blachy ocynkowanej z trwale zamocowaną nakrętką M8.

Króciec przyłączny KP

Stosowany do przyłączenia przewodów kołowych do anemostatu ANO w przypadku, gdy nie występuje potrzeba zastosowania skrzynki rozprężnej oraz do montażu anemostatów kołowych ANO w sufitach. Wykonany z blachy ocynkowanej z trwale zamocowanym wewnątrz wspornikiem mocowania centralnego.

Wymiar anemostatu ANO [mm]

Wymiar przyłącza D [mm]

Wysokość przyłącza H1 [mm]

Wymiar podstawy A [mm]

150 159 140 257

200 199 140 307

250 249 140 357

300 299 140 407

350 349 140 457

Page 90: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 200994

Nawiewniki sufitowe - dane techniczne

Dane techniczne nawiewników sufitowych

aSN–al–4–P–Sr/Ø–598×598–WMC–raL9010

Kolor:Standard RAL 9003

Sposób montażu:WMC - mocowanie centralne

B - bez otworów montażowych

Standard - otwory montażowe w ramie anemostatu

Wymiar:wymiar zewnętrzny A - anemostaty

wymiar zewnętrzny 595/A - anemostaty kasetonowe

wymiar zewnętrzny A/D - nawiewniki wirowe

wymiar zewnętrzny A/8 - nawiewniki kierunkowe

Skrzynka przyłączna rozprężna / średnica przyłącza:SR - skrzynka rozprężna

SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie

SRI - skrzynka rozprężna izolowana

SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie

Element regulacyjny:P - przepustnica przeciwbieżna

N - przepustnica uchylna

SP - przepustnica szczelinowa prosta

SK - przepustnica szczelinowa kątowa

typ nawiewu:Standard - 4 (czterostronny)

Materiał:al - aluminium anodyzowane

alp - aluminium malowane proszkowo

oc - blacha ocynkowana

ocp - blacha ocynkowana malowana proszkowo

ko - blacha kwasoodporna

Standard - blacha czarna

typ nawiewnika

Przykład zamówienia: ASN–P–SR/160–598×598–WMC

Anemostat nawiewny stalowy, typ nawiewu czterostronny z przepustnicą i skrzynką rozprężną, przyłącze Ø160, wymiar 598x598 z mocowaniem

centralnym, kolor RAL 9003.

Page 91: Katalog - kratki i anemostaty

3. CZErPNiE, WYrZutNiE śCiENNE i DaCHOWE

Page 92: Katalog - kratki i anemostaty

Czerpnie, wyrzutnie ścienne

Czerpnie, wyrzutnie ścienne prostokątne

CWP CWP-al

Czerpnie, wyrzutnie ścienne kołowe

CWO

Czerpnie, wyrzutnie dachowe

Czerpnie, wyrzutnie dachowe prostokątne

WDP-A WDP-B

Czerpnie, wyrzutnie dachowe kołowe

CDO WDO-C WDO-D WDO-E WDC

Podstawy dachowe

Podstawy dachoweprostokątne

PD-P

Podstawy dachowekołowe

PD-O

Page 93: Katalog - kratki i anemostaty

CWP

20

L-10/H-10

L+70/H+70

60409

LUTY 2009 97

3.1. Czerpnie, wyrzutnie ścienne

3.1.1. Czerpnia wentylacyjna prostokątna CWP

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego.Montaż:w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej.Budowa:rama czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili z blachy stalowej ocynkowanej. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°.

Materiał:blacha ocynkowana.Wykończenie powierzchni:na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy wielopłaszczyznowej typ PWP.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 94: Katalog - kratki i anemostaty

CWP-al

17,5

L-10/H-10

L+60/H+60

35355

LUTY 200998

3.1. Czerpnie, wyrzutnie ścienne

3.1.2. Czerpnia wentylacyjna prostokątna CWP-al

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego.Montaż:w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej.Budowa:rama czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°.

Materiał:aluminium, stop 6063.Wykończenie powierzchni:aluminium naturalnie anodyzowane lub na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy wielopłaszczyznowej typ PWP.Certyfikaty:Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2009Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Wymiary i oznaczenie typu:

Page 95: Katalog - kratki i anemostaty

���������� �������� ���������� ������

��

��������� ���� ����������� ����

�������� ���� ���������� ����

������� ���� ��������� ����

��������� ���� ���������� ���

��������� ���� ����������� ���

�������� ���� ���������� ����

���������� ���� ���������� ����

�������� ���� ����������� ����

���������� ���� ���������� ����

��������� ���� ���������� ����

��������� ���� ����������� ����

��������� ���� ���������� ���

���������� ���� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

��������� ���� ��������� ����

���������� ���� ����������� ���

�������� ���� ����������� ���

���������� ���� ���������� ����

���������� ���� ����������� ���

��������� ��� ���������� ����

��������� ��� ����������� ����

���������� ��� ���������� ���

��������� ��� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

���������� ���� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

���������� ���� ����������� ���

���������� ����

���

���

���

� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

���������

��������

���������������

��������������

��������������������

���������������� !���"��#���$�%#��&�'�%��'�!($���)�� !�$�%��!�'��%��(*+���$+������$���'����$�%

������$+�(!'��'��,�#���&�-����'�!($�

���������� �������� ���������� ������

��

��������� ���� ����������� ����

�������� ���� ���������� ����

������� ���� ��������� ����

��������� ���� ���������� ���

��������� ���� ����������� ���

�������� ���� ���������� ����

���������� ���� ���������� ����

�������� ���� ����������� ����

���������� ���� ���������� ����

��������� ���� ���������� ����

��������� ���� ����������� ����

��������� ���� ���������� ���

���������� ���� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

��������� ���� ��������� ����

���������� ���� ����������� ���

�������� ���� ����������� ���

���������� ���� ���������� ����

���������� ���� ����������� ���

��������� ��� ���������� ����

��������� ��� ����������� ����

���������� ��� ���������� ���

��������� ��� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

���������� ���� ����������� ����

��������� ���� ����������� ����

���������� ���� ����������� ���

���������� ����

���

���

���

� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

���������

��������

���������������

��������������

��������������������

���������������� !���"��#���$�%#��&�'�%��'�!($���)�� !�$�%��!�'��%��(*+���$+������$���'����$�%

������$+�(!'��'��,�#���&�-����'�!($�

LUTY 2009 99

Czerpnie, wyrzutnie ścienne - dane techniczne

Diagram i tabela doboru dla czerpni wentylacyjnych prostokątnych CWP

Page 96: Katalog - kratki i anemostaty

Typ czerpni Aef [m2] Typ czerpni Aef [m2]300 x 300 0,06 1000 x 1000 0,62300 x 400 0,07 600 x 1800 0,67400 x 400 0,10 800 x 1400 0,69300 x 600 0,11 600 x 2000 0,74300 x 800 0,15 1000 x 1200 0,74400 x 600 0,15 800 x 1600 0,79

300 x 1000 0,19 1000 x 1400 0,87400 x 800 0,20 1200 x 1200 0,89

300 x 1200 0,22 800 x 1800 0,89600 x 600 0,22 800 x 2000 0,99

400 x 1000 0,25 1000 x 1600 0,99300 x 1400 0,26 1200 x 1400 1,04300 x 1600 0,30 1000 x 1800 1,12400 x 1200 0,30 1200 x 1600 1,19600 x 800 0,30 1400 x 1400 1,22

300 x 1800 0,33 1000 x 2000 1,24400 x 1400 0,35 1200 x 1800 1,34300 x 2000 0,37 1400 x 1600 1,39600 x 1000 0,37 1200 x 2000 1,49400 x 1600 0,40 1400 x 1800 1,56800 x 800 0,40 1600 x 1600 1,59

600 x 1200 0,45 1400 x 2000 1,74400 x 1800 0,45 1600 x 1800 1,79400 x 2000 0,50 1600 x 2000 1,98800 x 1000 0,50 1800 x 1800 2,01600 x 1400 0,52 1800 x 2000 2,23600 x 1600 0,60 2000 x 2000 2,48800 x 1200 0,60

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Qh [m3/h]

Aef [m2]

Vmax = 10 [m/s]Vmax = 5 [m/s]

Zalecany dobór czerpni

Zadany wydatek powietrza

Minimalna zalecana powierzchnia czerpni

Wybór optymalny

Zaleca si dobór moliwe najwikszej czerpni, wybór najbardziej optymalny do linii zielonej, Nie naley dobiera czerpni o rozmiarach poniej czerwonej linii

Typ czerpni Aef [m2] Typ czerpni Aef [m2]300 x 300 0,06 1000 x 1000 0,62300 x 400 0,07 600 x 1800 0,67400 x 400 0,10 800 x 1400 0,69300 x 600 0,11 600 x 2000 0,74300 x 800 0,15 1000 x 1200 0,74400 x 600 0,15 800 x 1600 0,79

300 x 1000 0,19 1000 x 1400 0,87400 x 800 0,20 1200 x 1200 0,89

300 x 1200 0,22 800 x 1800 0,89600 x 600 0,22 800 x 2000 0,99

400 x 1000 0,25 1000 x 1600 0,99300 x 1400 0,26 1200 x 1400 1,04300 x 1600 0,30 1000 x 1800 1,12400 x 1200 0,30 1200 x 1600 1,19600 x 800 0,30 1400 x 1400 1,22

300 x 1800 0,33 1000 x 2000 1,24400 x 1400 0,35 1200 x 1800 1,34300 x 2000 0,37 1400 x 1600 1,39600 x 1000 0,37 1200 x 2000 1,49400 x 1600 0,40 1400 x 1800 1,56800 x 800 0,40 1600 x 1600 1,59

600 x 1200 0,45 1400 x 2000 1,74400 x 1800 0,45 1600 x 1800 1,79400 x 2000 0,50 1600 x 2000 1,98800 x 1000 0,50 1800 x 1800 2,01600 x 1400 0,52 1800 x 2000 2,23600 x 1600 0,60 2000 x 2000 2,48800 x 1200 0,60

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Qh [m3/h]

Aef [m2]

Vmax = 10 [m/s]Vmax = 5 [m/s]

Zalecany dobór czerpni

Zadany wydatek powietrza

Minimalna zalecana powierzchnia czerpni

Wybór optymalny

Zaleca si dobór moliwe najwikszej czerpni, wybór najbardziej optymalny do linii zielonej, Nie naley dobiera czerpni o rozmiarach poniej czerwonej linii

Przykład:

Zadany wydatek powietrza Qh = 15000 m³/h.• Odwartości 15000 na poziomej osi Qh prowadzimy pionową linię

(niebieska). • Odpunktuprzecięciazukośnączerwonąlinią(V=10m/s)prowadzimy

poziomą odczytując wartość minimalnej zalecanej powierzchni efektywnej czerpni (czerwona pozioma strzałka) – ok. 0,83 m².

• Od punktu przecięcia pionowej niebieskiej linii z ukośną zieloną(V = 5 m/s) prowadzimy poziomą linię (zielona pozioma strzałka) i odczytujemy wartość graniczną (najmniejszą) powierzchni czerpni działającej optymalne. Dla naszego przykładu jest to ok. 1,65 m².

• Ponieważzalecasięstosowanienajwiększejmożliwejczerpni(niebieska strzałka sugeruje kierunek doboru – od największej do najmniejszej) uzyskujemy przedziały powierzchni czerpni:- Najbardziej optymalny (zielone pole) – od 1,65 m² do 2,48 m²

– czyli od największej czerpni 2000 x 2000, do czerpni o powierzchni nie mniejszej od 1,65 m², tutaj 1400 x 2000 – 1,74 m²,

- Dopuszczalny (żółte pole) – od 1,65 do 0,83 m²,- Nie zaleca się stosowania czerpni poniżej wyznaczonej z przecięcia

wartości wydatku Qh i czerwonej ukośnej linii V = 10 m/s. Dobór takiej czerpni wiąże się z przepływem powietrza z prędkościami średnimi większymi od 10 m/s, a więc ze zwiększonym hałasem oraz zasysaniem zanieczyszczeń.

• Z sąsiadującej tabelimożemydobrać czerpnie zakreślając uprzedniowyznaczone przedziały wielkości.

LUTY 2009100

Czerpnie, wyrzutnie ścienne - dane techniczne

instrukcja korzystania z diagramu dla czerpni wentylacyjnych prostokątnych CWP

Page 97: Katalog - kratki i anemostaty

Ø A

Ø B

CWO

606

LUTY 2009 101

3.1. Czerpnie, wyrzutnie ścienne

3.1.3. Czerpnia wentylacyjna kołowa CWO

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego.Montaż:w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej.Budowa:rama czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili z blachy stalowej ocynkowanej. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°.

Materiał:blacha ocynkowana lub kwasoodporna.Wykończenie powierzchni:na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.regulacja przepływu:za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej typ PJO.Certyfikaty:Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu: Zakres produkcji:

ØA[mm]

ØB[mm]

160 200

200 240

250 290

300 340

315 355

350 390

400 440

500 560

630 690

800 860

Page 98: Katalog - kratki i anemostaty

WDP-a

A x B

A1 x B1

H1

H2

H3

LUTY 2009102

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.1. Wyrzutnia / czerpnia dachowa typ a WDP-a

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnienio-wych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, do powietrza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Od strony wewnętrznej zamocowana siatka ocynkowana. Podstawa zakończona profilem kanałowym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

wielkość AxB[mm]

A1[mm]

A1[mm]

H1[mm]

H2[mm]

H3[mm]

250 x250 450 450 100 75 300

250 x 400 490 640 120 105 300

250 x 630 540 920 140 100 350

400 x 400 720 720 160 120 300

400 x 630 800 1030 180 170 300

630 x 630 1130 1130 250 190 300

630 x 1000 1250 1620 320 265 300

630 x 1600 1370 2340 370 380 300

1000 x 1000 1800 1800 400 295 300

1000 x 1600 2000 2600 500 425 300

Zakres produkcji:

Page 99: Katalog - kratki i anemostaty

WDP-B

A x B

A1 x B1

H1

H2

H

LUTY 2009 103

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.2. Wyrzutnia / czerpnia dachowa typ B WDP-B

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnienio-wych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, do powietrza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Kierownice zamocowane na stałe pod kątem 45°. Od strony wewnętrznej zamocowana siatka ocyn-kowana. Podstawa zakończona profilem kanałowym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

wielkość AxB[mm]

A1[mm]

A1[mm]

H[mm]

H1[mm]

H2[mm]

250 x250 340 340 500 300 30

250 x 400 340 490 500 300 35

250 x 630 340 720 500 300 35

400 x 400 490 490 600 300 45

400 x 630 490 720 600 300 45

630 x 630 720 720 700 300 70

630 x 1000 720 1090 700 300 85

630 x 1600 720 1690 800 300 95

1000 x 1000 1090 1090 1100 300 100

1000 x 1600 1090 1690 1100 300 105

Zakres produkcji:

Page 100: Katalog - kratki i anemostaty

CDO

Ø D

Ø D1

H1

H2

H

LUTY 2009104

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.3. Czerpnia dachowa kołowa typ C CDO

Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako zakończe-nie przewodów wentylacyjnych kołowych, do powietrza zewnętrz-nego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Od strony wewnętrznej zamocowana siatka ocynkowana. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD[mm]

ØD1[mm]

H[mm]

H1[mm]

H2[mm]

100 200 175 70 50

125 250 200 70 50

160 320 260 75 55

200 400 340 80 60

250 500 425 100 75

315 630 530 125 95

400 800 680 160 120

500 1000 850 200 150

630 1260 1070 250 190

800 1600 1360 320 240

1000 2000 1700 400 300

Zakres produkcji:

Page 101: Katalog - kratki i anemostaty

WDO-C

Ø D1

Ø D2

Ø D

H1

H2

H

LUTY 2009 105

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.4. Wyrzutnia dachowa kołowa typ C WDO-C

Zastosowanie: wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako zakończe-nie przewodów wentylacyjnych kołowych, do powietrza zewnętrz-nego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD[mm]

ØD1[mm]

ØD2[mm]

H[mm]

H1[mm]

H2[mm]

100 125 200 175 70 50

125 156 250 200 70 50

160 200 320 260 75 55

200 250 400 340 80 60

250 312 500 425 100 75

315 393 630 530 125 95

400 500 800 680 160 120

500 625 1000 850 200 150

630 786 1260 1070 250 190

800 1000 1600 1360 320 240

1000 1250 2000 1700 400 300

Zakres produkcji:

Page 102: Katalog - kratki i anemostaty

Ø D

Ø D1

H

CDO

LUTY 2009106

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.5. Wyrzutnia / czerpnia dachowa kołowa typ D WDO-D

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych, do powie-trza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Od strony wewnętrznej zamocowana siatka ocynkowana. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD[mm]

ØD1[mm]

H[mm]

200 250 600

250 325 750

315 410 945

400 520 1200

500 650 1500

630 820 1890

800 1040 2400

Zakres produkcji:

Page 103: Katalog - kratki i anemostaty

WDO-E

Ø D1

L 2L 1

H

Ø D

Ø A

siatkaocynkowana

LUTY 2009 107

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.6. Wyrzutnia / czerpnia dachowa kołowa typ E WDO-E

Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych, do powie-trza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Od strony wewnętrznej zamocowana siatka ocynkowana. Wlot zabezpieczony od strony wewnętrznej siatką ocynkowaną. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD1[mm]

A[mm]

B[mm]

L1[mm]

L2[mm]

100 200 200 50 50

125 250 250 50 50

160 320 320 50 50

200 400 400 50 50

250 500 450 75 75

315 630 550 75 75

400 800 750 75 75

500 1000 950 75 75

630 1260 1150 75 75

800 1600 1300 100 100

Zakres produkcji:

Page 104: Katalog - kratki i anemostaty

Ø D

H1

H

Ø D1

WDC

LUTY 2009108

3.2. Czerpnie, wyrzutnie dachowe

3.2.5. Wywietrzak cylindryczny WDC

Zastosowanie: wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako zakończe-nie przewodów wentylacyjnych kołowych do naturalnego wywiewu powietrza, do powietrza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym. Wywietrzak łączy zaletę niskiej straty ciśnienia z dobrą ochroną przeciw wniknięciu wód opadowych. Kierunek wywiewu jest z obu stron pionowy.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD[mm]

ØD1[mm]

H[mm]

H1[mm]

100 200 285 160

125 250 330 175

160 320 372 192

200 400 455 252

250 500 525 300

300 600 645 330

315 630 700 394

400 800 880 480

450 900 930 520

500 1000 1000 590

630 1260 1270 760

800 1600 1550 940

1000 2000 1950 1200

Zakres produkcji:

Page 105: Katalog - kratki i anemostaty

A x B

H

L

40

A3 x B3

A2 x B2

PD-P

LUTY 2009 109

3.3. Podstawy dachowe

3.3.1. Podstawa dachowa prostokątna typ a PD-P

Zastosowanie: w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako element nośny czerpni lub wyrzutni dachowych, do powietrza zewnętrznego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Wykończenie krawędzi czołowych stanowią profile kanałowe.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

wielkość AxB[mm]

A2[mm]

B2[mm]

A3[mm]

B3[mm]

H[mm]

250 x250 531 531 481 481 145

250 x 400 531 681 481 361 145

250 x 630 531 911 481 861 145

400 x 400 706 706 656 656 170

400 x 630 706 938 656 888 170

630 x 630 986 986 936 936 220

630 x 1000 986 1356 936 1306 220

630 x 1600 986 1956 936 1906 220

1000 x 1000 1456 1456 1406 1406 320

1000 x 1600 1456 2056 1406 2006 320

Zakres produkcji:

Page 106: Katalog - kratki i anemostaty

Ø DB

H40

KA

B-i

Ø D

LPJ

B-iii

Ø D

L

B-ii

LUTY 2009110

3.3. Podstawy dachowe

3.3.2. Podstawa dachowa kołowa B-i, B-ii, B-iii PD-O

Zastosowanie: w instalacjach nisko i średniociśnieniowych jako element nośny czerpni lub wyrzutni dachowych kołowych, do powietrza zewnętrz-nego.

Budowa:blacha stalowa ocynkowana. Podstawa zakończona kołnierzem stalowym ocynkowanym.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD [mm] H [mm] A [mm] K [mm] B [mm]

100 100 356 310 160

125 100 366 320 170

160 105 426 380 200

200 115 476 430 250

250 125 636 490 310

315 145 616 570 395

400 165 726 680 500

500 180 846 800 625

630 225 1006 960 785

800 265 1226 1180 1000

Zakres produkcji:

Page 107: Katalog - kratki i anemostaty

4. ELEMENtY CiĄGÓW KaNaŁOWYCH

Page 108: Katalog - kratki i anemostaty

Przepustnice

Przepustnice

PJP PJO PWP IRIS RSK

tłumiki akustyczne

tłumiki akustyczne

TAP TAO

Przewody elastyczne

Przewody elastyczne

MO203 AF204 AF012 AF013 AF019

PAN-P

Page 109: Katalog - kratki i anemostaty

B

H

LUTY 2009 113

4.1. Przepustnice

4.1.1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna PJP

Zastosowanie: regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach prosto-kątnych nisko i średniociśnieniowych.Montaż:w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wenty-lacyjnych z wyłączeniem powietrza zanieczyszczonego pyłami, a w szczególności pyłami włóknistymi.Budowa:przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie kana-łu prostokątnego z obrotowo regulowaną przesłoną regulacyjną

za pomocą mechanizmu regulacyjnego z możliwością blokady w dowolnym położeniu. Wykończenie krawędzi czołowych obudo-wy stanowią profile kanałowe.Materiał:blacha ocynkowana.regulacja przepływu:standardowo przepustnica wyposażona jest w mechanizm regu-lacyjny ręczny. Na zamówienie może być przystosowana do stero-wania automatycznego za pomocą siłownika.

Wymiary i oznaczenie typu:

Oznaczenie produktów:

PJP–400x250–SPrzykład zamówienia:PJP-400x250

Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna 400x250,

regulacja ręczna.rodzaj regulacji:Standard - ręczna

S - pod siłownik

Wymiar BxH

typ

160 200 250 300 400 500 600

100 + + + + + + +160 + + + + + + +200 + + + + + + +250 + + + + + + +300 + + + + + + +400 + + + + + + +500 + + + + + + +600 + + + + + + +

B mmH mm

PJP

Zakres produkcji:

Page 110: Katalog - kratki i anemostaty

L

Ø D

L1 L1

LUTY 2009114

4.1. Przepustnice

4.1.2. Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa PJO

Zastosowanie: regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach kołowych nisko i średniociśnieniowych.Montaż:w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wenty-lacyjnych z wyłączeniem powietrza zanieczyszczonego pyłami, a w szczególności pyłami włóknistymi.Budowa:przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie kanału kołowego z obrotowo regulowaną przesłoną regulacyjną za pomocą mechanizmu regulacyjnego z możliwością blokady

w dowolnym położeniu. Wykończenie krawędzi czołowych obu-dowy bezkołnierzowe, dostosowane do połączenia z przewodami typu spiro lub flex.Materiał:blacha ocynkowana.regulacja przepływu:Standardowo przepustnica wyposażona jest w mechanizm regu-lacyjny ręczny. Na zamówienie może być przystosowana do stero-wania automatycznego za pomocą siłownika.

Wymiary i oznaczenie typu:

Oznaczenie produktów:

PJO–200–SPrzykład zamówienia:PJO-200

Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa, średnica

Ø 200 mm, regulacja ręcznarodzaj regulacji:Standard - ręczna

S - pod siłownik

średnica ØD

typ

ØD 100 125 160 200 250 315 400 500 630L 200 200 200 220 220 315 400 500 630L1 45 45 45 45 45 65 65 65 65

PJO

Zakres produkcji:

Page 111: Katalog - kratki i anemostaty

B

H

175

LUTY 2009 115

4.1. Przepustnice

4.1.3. Przepustnica wielopłaszczyznowa PWP

Zastosowanie: regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach prosto-kątnych nisko i średniociśnieniowych.Montaż:w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wenty-lacyjnych z wyłączeniem powietrza zanieczyszczonego pyłami, a w szczególności pyłami włóknistymi.Budowa:przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej w formie kana-łu prostokątnego z zespołem przeciwbieżnych obrotowych kierow-nic wykonanych z tłoczonych profili aluminiowych. Wykończenie krawędzi czołowych obudowy stanowią profile kanałowe.

Materiał:blacha ocynkowana.regulacja przepływu:za pomocą mechanizmu regulacyjnego z możliwością blokady w dowolnym położeniu. Standardowo przepustnica wyposażo-na jest w mechanizm regulacyjny ręczny. Na zamówienie może być przystosowana do sterowania automatycznego za pomocą siłownika.

Wymiary i oznaczenie typu:

Oznaczenie produktów:

PWP–800x450–SPrzykład zamówienia:PWP-800x400

Przepustnica wielopłaszczyznowa 800x400, regulacja

ręczna.rodzaj regulacji:Standard - ręczna

S - pod siłownik

Wymiar BxH

typ

PWP

200 400 600 800 1000 1200 1400

200 + + + + + + +300 + + + + + + +400 + + + + + + +500 + + + + + + +600 + + + + + + +800 + + + + + + +

1000 + + + + + + +

B mm

H mm

Zakres produkcji:

Page 112: Katalog - kratki i anemostaty

A

B

70Ø

d

A

L

Ø D

LUTY 2009116

4.1. Przepustnice

4.1.4. Przepustnica kanałowa iriS

Zastosowanie: regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach kołowych nisko i średniociśnieniowych zarówno w przewodach wywiewnych jak i nawiewnych.Montaż:w przewodach wentylacyjnych, zapewniając proste odcinki: 4 × średnica przewodu przed przepustnicą, 1 × średnica przewodu za przepustnicą.Budowa:wyposażona w dźwignię do regulacji średnicy otworu oraz w dwie końcówki umożliwiające podłączenie kontroli natężenia przepływu.

Dźwignia regulacyjna posiada dwie śruby, które blokują żądane ustawienie przepustnicy. Wykończenie krawędzi czołowych uszczel-kami gumowymi umożliwiające szczelny montaż w przewodzie.Materiał:blacha ocynkowana.regulacja przepływu:płynna zmiana średnicy kryzy.

Wymiary i oznaczenie typu:

Typ Ød[mm]

ØD[mm]

L[mm]

A[mm]

B[mm]

100 99 165 110 30 32

125 124 210 110 30 42

160 159 230 110 30 35

200 199 285 110 30 42

250 249 335 135 40 42

315 314 410 135 40 47

400 398 525 190 60 62

Oznaczenie produktów:

iriS–Ø200Przykład zamówienia:IRIS-Ø200

Przepustnica kanałowa, średnica Ø 200 mm.średnica ØD

typ

iriS

Zakres produkcji:

Page 113: Katalog - kratki i anemostaty

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

72

1Charakterystyki

Lp (db(A))

Q, l/s

dB(A)

Lp10A

25

dB(A)

30

35 4045 50

L p10A

Q, l/s

Lp (db(A))

7 5 4 3

2

1

25

30

35

40

45

50

dB(A)

L p10A

Lp (db(A))

Q, l/s

6

dB(A)

Lp10A

Lp (db(A))

Q, l/s

Lp (db(A)) Lp (db(A))

IRIS-80 IRIS-100

IRIS-125 IRIS-160

IRIS-200 IRIS-250

przepustnica kanałowa typu IRIS

LUTY 2009 117

Przepustnice - dane techniczne

Diagramy doboru przepustnic kanałowych iriS

Page 114: Katalog - kratki i anemostaty

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50

73

1Charakterystyki

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A))

IRIS-315 IRIS-400

IRIS-500 IRIS-630

IRIS-800

przepustnica kanałowa typu IRIS

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50

73

1Charakterystyki

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A))

IRIS-315 IRIS-400

IRIS-500 IRIS-630

IRIS-800

przepustnica kanałowa typu IRIS

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50

73

1Charakterystyki

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A))

IRIS-315 IRIS-400

IRIS-500 IRIS-630

IRIS-800

przepustnica kanałowa typu IRIS

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50

73

1Charakterystyki

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A))

IRIS-315 IRIS-400

IRIS-500 IRIS-630

IRIS-800

przepustnica kanałowa typu IRIS

fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50

73

1Charakterystyki

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A)) Lp (db(A))

Lp (db(A))

IRIS-315 IRIS-400

IRIS-500 IRIS-630

IRIS-800

przepustnica kanałowa typu IRIS

LUTY 2009118

Przepustnice - dane techniczne

Diagramy doboru przepustnic kanałowych iriS

Page 115: Katalog - kratki i anemostaty

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59

70

1ZastosowanieKlapy zwrotne przeznaczone są do montażu w okrągłych kanałach wen-tylacyjnych w celu uniemożliwienia cofania się powietrza.

KonstrukcjaObudowa z galwanizowanej blachy stalowej, skrzydła przepustnicy z bla-chy aluminiowej. Praca skrzydeł „na motylka” zamykane są przez sprę-żynkę co umożliwia montaż w dowolnej pozycji.

Typ D L L1 L2 Nr art.

CAR-100 100 80 32 40521010

CAR-125 125 100 42 40521020

CAR-150 150 120 52 40521025

CAR-160 160 120 52 40521030

CAR-200 200 140 62 40521040

CAR-250 250 140 62 40521050

CAR-315 315 140 62 45 40521060

ØD

L2 L2L1

L

klapy zwrotne CAR

Wymiary [mm]

Charakterystyka oporów

Ø AL

B C

D

LUTY 2009 119

4.1. Przepustnice

4.1.5. Przepustnica zwrotna rSK

Zastosowanie: regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach kołowych nisko i średniociśnieniowych. Zapobiega cofaniu się powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Budowa:wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Skrzydła przepustnicy (pracujące wahadłowo) zamykane są przez sprężynkę, co umożliwia montaż w dowolnej pozycji.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

Diagram doboru:

rSK

Symbol A [mm] L [mm] B [mm] C [mm]

100 100 88 38 38

125 125 88 38 38

150 150 88 38 38

160 160 88 38 38

200 200 88 38 38

250 250 128 59 59

315 315 128 59 59

355 355 197 75 75

400 400 197 75 75

Zakres produkcji:

Page 116: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009120

4.2. tłumiki akustyczne

4.2.1. tłumik akustyczny prostokątny taP

Oznaczenie produktów:

taP–800x400–1000Przykład zamówienia:TAP-800x400-1000

Tłumik akustyczny prostokątny,

wymiar BxH - 800x400, długość L = 1000.Długość L

Wymiar BxH

typ

Zastosowanie: do redukcji szumu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-nych prostokątnych. Zalecane zastosowanie do urządzeń wytwa-rzających zakłócenia akustyczne w średnim i wysokim zakresie częstotliwości.Budowa:tłumik zbudowany jest z blachy ocynkowanej w formie kanału prostokątnego z zamocowanymi wewnątrz obudowy wkładami tłumiącymi. Wkłady tłumiące wypełnione są materiałem dźwięko-

chłonnym niepalnym, zabezpieczonym przed odrywaniem cząstek materiału tłumiącego. Wykończenie krawędzi czołowych obudowy stanowią profile kanałowe.Materiał:blacha ocynkowana.

Wymiary i oznaczenie typu:

Wyskość H

Zakres szerokości B

150 ÷

200

300 ÷

400

450 ÷

600

750 ÷

800

900 ÷

1000

1500 ÷

1600

Ilość wkładów

300

1 2 3 4 5 6450

600

900

taP

Zakres produkcji:

Page 117: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009 121

4.2. tłumiki akustyczne

4.2.2. tłumik akustyczny kołowy taO

Oznaczenie produktów:

taO–160–1000Przykład zamówienia:TAO-160-1000

Tłumik akustyczny kołowy,

średnica Ø 160, długość L = 1000.Długość L

średnica ØD

typ

Zastosowanie: do redukcji szumu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kołowych. Zalecane zastosowanie do urządzeń wytwarzających zakłócenia akustyczne w średnim i wysokim zakresie częstotli-wości.Budowa:tłumik zbudowany jest z blachy ocynkowanej w formie kanału kołowego z zamocowanym wewnątrz obudowy wkładem tłumiącym. Wkład tłumiący wypełniony jest materiałem dźwiękochłonnym

niepalnym, zabezpieczonym przed odrywaniem cząstek materiału tłumiącego. Wykończenie krawędzi czołowych obudowy bezkoł-nierzowe, dostosowane do połączenia z przewodami typu spiro lub flex.Materiał:blacha ocynkowana lub kwasoodporna

Wymiary i oznaczenie typu:

ØD (mm) 100 125 160 200 250 315 400

ØD1 (mm) 300 325 360 400 450 515 600

taO

Zakres produkcji:

Page 118: Katalog - kratki i anemostaty

LUTY 2009122

4.3. Przewody elastyczne

4.3. Przewody elastyczne

Przewód MO203Aluminiowy, nieizolowany przewód klasy MO, elastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Temperatura pracy do 250°C.Wykonanie z dwóch warstw aluminium sklejonych niepalnym klejem z zatopioną spiralą z drutu sprężystego.

Przewód aF204Aluminiowy, izolowany przewód klasy MO, elastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Temperatura pracy do 250°C. Wykonanie z przewodu wewnętrznego w postaci dwóch warstw aluminium sklejonych niepalnym klejem z zatopioną spiralą z drutu sprężystego, izolacji z wełny szklanej oraz z przewodu zewnętrznego z folii aluminiowej laminowanej poliestrem ze wzmocnieniem z włókna szklanego.

Przewód aF012Przewód aluminiowy nieizolowany, elastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyza-cyjnych. Wykonanie z czterech warstw aluminium laminowanego poliestrem z zatopioną spiralą z drutu sprężystego.

Przewód aF013Przewód aluminiowy izolowany, elastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-nych. Wykonanie z warstwy wewnętrznej w postaci nieznacznie perforowanego przewodu typu AF012 od wewnątrz pokrytego paroszczelną warstwą z folii poliestrowej, powłoki izolacyjnej z wełny szklanej oraz z zewnętrznej osłony z wielowarstwowej powłoki z laminowanego aluminium wzmocnionej włóknem szklanym.

Przewód aF019Przewód aluminiowy izolowany, elastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-nych. Wykonanie z warstwy wewnętrznej w postaci nieznacznie perforowanego przewodu typu AF012, powłoki izolacyjnej z wełny szklanej oraz z zewnętrznej osłony z wielowarstwowej powłoki z laminowanego aluminium wzmocnionej włóknem szklanym.

Przewód PaN-PPrzewód aluminiowy nieizolowany, półelastyczny. Zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, klima-tyzacyjnych oraz przemysłowych. Wykonanie w postaci przewodu spiralnego z jednowarstwowej taśmy aluminiowej.