kst thuong gap

Download Kst thuong gap

Post on 04-Dec-2014

2.721 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Mt s k sinh trng gy bnh Gio vin: Le Tran Nguyen
 • 2. n bo k sinh 1. Amip ( Entamoeba histolytica)2. Trng roi m o (Trichomonas vaginalis) 3. K sinh trng st rt ( Plasmodium)
 • 3. 1. Amip ( Entamoeba histolytica)1.1 Hnh th Amip l loi n bo , di chuyn nh chn gi hnh thnh t nguyn sinh cht. Amip c 3 th: Th hot ng n hng cu Th hot ng cha n hng cu ( minuta) Th bo nang ( th kn )
 • 4. Entamoeba histolytica
 • 5. Th hot ng n hng cu l th gy bnh thng thy phn ngi b bnh l amip, hoc khu tr cc p xe thnh rut, hoc cc ph tng do amip di chuyn ti v gy nn. Th n hng cu c kch thc t 20- 40 m. soi ti thy n di chuyn nhanh bng cch phng ra mt chn gi trong sut do nguyn sinh cht pha ngoi ( ngoi nguyn sinh cht) to thnh. Pha trong nguyn sinh cht ( ni nguyn sinh cht ) c cc ht nh v cha hng cu do amip n vo. Nhn nm trong, gia nhn c trung th.
 • 6. Th hot ng cha n hng cu ( minuta) Cng ging nh th hot ng n hng cu nhng nh hn 10 12 m , trong ni nguyn sinh cht khng c hng cu .
 • 7. Th bo nang ( th kn ) l th bo v v pht tn amip. Bo nang c hnh cu, kch thc 10 12 m , v dy v chit quang, khng chuyn ng. Bo nang non cha 1 hoc 2 nhn , 1 khng bo v mt vi th hnh que. Bo nang gi c 4 nhn.
 • 8. 1.2 Chu k pht trin(1) Ngi nhim amip do n phi bo nang, gin tip qua s nhim ca mi trng. Cc dch tiu ho lm tan v ca bo nang, 4 nhn v nguyn sinh cht phn chia thnh 8 amp th minuta. Di cc nh hng khc nhau, cc minuta ny c th tr li thnh bo nang. Gp iu kin thun li, minuta tr thnh th n hng cu c kh nng gy bnh.
 • 9. 1.2 Chu k pht trin(2) Chng xm nhp vo thnh ca i trng, to nn nhng p xe hnh cc o gy hi chng l vi cc triu chng i ngoi phn nhy mu, v cc cn au qun rut. Mt s trng hp amip vo h thng tun hon mc treo v ti tnh mch ca vo gan, gy p xe gan hoc ti phi gy bnh amip phi.
 • 10. Lm sang cua bnh ly do amib Bnh amp khi u t rut ri lan ti cc tng gn, bnh amp rut (l amp) l vim i trng do amp gy nn vi biu hin vi nhiu triu chng lm sng. Th in hnh: giai on bnh m thm, khng xc nh c thi gian, c th t vi tun n vi thng. giai on khi pht, c triu chng y bng, chn n, a lng tht thng vi ngy.
 • 11. giai on ton pht: au bng, mt rn, phn nhy mu. Lc u, t manh trng ti hu mn, kt thc bng mt i tin, mt rn. i tiu phn nhy, mau t 5 - 15 ln/ngy. Ton thn mt mi, khng st hoc st nh v chiu, c th st cn nhng ni chung ton trng t thay i. Hi chng l ko di 5 - 7 ngy ri nhy mu gim dn, xut hin phn lng, mu mt.
 • 12. Cc th lm sng theo tin lng - Th lu m: hi chng khng r, au bng rn, rt hu mn t, ngy i ngoi vi ln, phn c t nhy, sm thnh l amp mn tnh. - Th ti cp (cc tn gi khc: vim i trng c tnh, vim i trng hoi t ca bnh amp, th nguy kch ca i trng do amp) t gp, xy ra c a suy gim min dch, dng Corticoid, ph n mi hoc ph thai. Bt u nh th l amp in hnh thng thng, t ngt chuyn bin vi hi chng tiu ha v ton thn rt nng.
 • 13. Cc th lm sng theo tin lng Hi chng tiu ha: cc cn au bng di ln, bng cng hi, c th c phn ng mng bng. Gan to, au, i tiu lin tc, hu mn gin, phn long nh nh nu ln nhy.. C th km theo nn ma lin tc dn n mt nc, t nc tiu, c th sm thng i trng, vim phc mc ton b. Thm d hu mn thy cc mnh nim mc i trng bong ra.
 • 14. Cc th lm sng theo tin lng Hi chng ton thn: bnh nhn suy sp nhanh, lo s, mt trng, da ch, nhit cao hoc thp, chn tay lnh, mch nhanh, huyt p h. L ti cp cn c th c nhiu dng khc:nhim khun huyt: st cao, li b, ni lm nhm, y bng nh thng hn, bin chng thng rut. * Th d dy, rut, i trng: nn ma, gy hi chng mt nc r rt. * Tiu chay nhiu, mt, kit, thn nhit h, tot m hi, mch khng bt c. Tnh trng mt nc rt nng.
 • 15. Bnh amp gan Bnh amp gan (cn gi l abcs gan amp) hay gp bnh nhn c tin s bnh l amp, thng xut hin sau nhiu thng, nhn lc mt mi qu sc, n ung qu mc. Xy ra nam nhiu hn n, tui 20 - 50, him gp tr di 2 tui. Soi phn ti tm amp ht hng cu hoc bo nang, c khi ch thy c di 10% dng tnh
 • 16. Bnh amp no - Bnh amp no: gy abcs no vi biu hin lm sng theo tnh cht cp, bn cp, n v theo khu tr (no, tiu no ) t gp.
 • 17. Bnh amp phi, mng phi Khong 3/4 trng hp l t abcs gan gy ra, t khi trc tip t rut ln. Biu hin u tin l vim phi hoc abcs phi: st cao dao ng, au tc ngc, ho khan ri khc ra m ln mu, BCNTT tng ri bnh nhn c ra m vi cc triu chng ng c phi. Bnh nhn gy nhanh, c th gp tai bin khi huyt kt thc nu khng iu tr kp thi.
 • 18. 2. Trng roi m o(Trichomonas vaginalis)
 • 19. c im hnh th Ch thy th hot ng, khng thy th kn. Kch thc 15 - 30 7 - 10 m. C 4 roi hng v pha trc, 1 roi i ra pha sau n gia thn to thnh mng vy (mng ln sng). Khi trng roi m o hot ng mng vy trng nh ln sng. C mt trc i t pha trc qua gia thn ko di ra khi thn nh ui ca trng roi dc theo trc nht l gn ui c nhiu ht nhim sc
 • 20. c im sinh hc T.vaginalis ch c mt vt ch l ngi. V tr k sinh ch yu m o, trong dch tit m o, cc np nhn da, nim mc b phn sinh dc, tin lit tuyn, niu o. T.vaginalis a pH hi toan (6 - 6,5). Khi k sinh m o, T.vaginalis chuyn pH mi trng m o t toan sang kim. Qu trnh chuyn pH l do T.vaginalis tit ra mt th men v phi hp vi nhiu loi vi khun c m o.
 • 21. c im sinh hc T.vaginalis chuyn t vt ch ny sang vt ch khc th hot ng. T.vaginalis gp nhiu ph n la tui sinh , him gp tr cha dy th, t gp hn ph n mn kinh. Bng cc phng php khm nghim chuyn khoa, ngi ta thy nam gii cng mc T.vaginalis vi t l ng k.
 • 22. Vai tr y hc T.vaginalis l loi trng roi c i sng k sinh, do vy ty theo v tr k sinh T.vaginalis s gy bnh cc mc nng nh v xut hin cc triu chng lm sng khc nhau T.vaginalis gy vim c quan sinh dc - tit niu. Trng roi gy bnh c nam ln n, nhng triu chng thng biu hin r ph n. nam gii triu chng lm sng thng kn o.
 • 23. n gii : Triu chng lm sang Mi trng m o ph n kho mnh c pH axit nn c kh nng c ch s pht trin ca vi khun gy bnh. Khi trng roi k sinh lm thay i pH t axt sang kim, to iu kin cho vi khun pht trin, mt khc trng roi cng lm tn thng nim mc v gy vim m o. Giai on din bin bnh cp tnh vi biu hin: Bnh nhn ra kh h rt nhiu c m vng hoc xanh, rt nng mi, nga m o km theo au n nh kim chm, m o ty, c nhiu ni b lot.
 • 24. Din bin vim nhim m o lu ngy c th gy ra cc bin chng trong ng sinh dc do k sinh trng c tr nh: + Vim phn ph: bung trng, vi trng gy ra hin tng rong kinh. + Vim lot c t cung + V sinh + Vim nhim ng tit niu
 • 25.