kullan±labilirlik - usability

Download Kullan±labilirlik - Usability

Post on 16-Apr-2017

147 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0Kullanlabilirlik (Usability)

 • erik

  KullanlabilirlikKavram

  Kullanlabilirliinnemi

  yi&KtKullanlabilirlikrnekleri

  Kullanlabilirliinirke8nizeKazandrdklar

 • Kullanlabilirlik-Usability

  Birrnn,potansiyelkullanckitlesitaraAndanrahat,kolay,

  anlalabilirveetkilibirbiimdekullanlmasnifadeeder.

 • Kullanlabilirliinnemi

  Kullanlabilirliknetgelirinizietkiler.

  Onlinealverisrasnda,kttasarmyzndenkullanclarn;%85isitenizdenayrlyor

  %62sibirrnaramaktanvazgeiyor

  %40kullanlamazieriknedeniylewebsitenizeaslageridnmyor.

  SaLlarn%50sikayboluyornkkullanclararadklarieriibulamyorlar.

 • KtKullanlabilirlikrnei

  LINGSCARS.COM

 • KtKullanlabilirlikrnei

  HAVENWORKS.COM

 • KtKullanlabilirlikrnei

 • KtKullanlabilirlikrnei

 • yiKullanlabilirlikrnei

  ROLEX.COM

 • yiKullanlabilirlikrnei

  DR.COM

 • yiKullanlabilirlikrnei

  NIKE.COM

 • KullanlabilirliinirkeDnizeKazandrdklar

  Verimlilikartar

  Ei8mvedestekmaliyetleriniazalLr

  SaLvegelirlerartar

  Geli8rmesresinivemaliyetleriniazalLr

  BakmmaliyetleriniazalLr

  Mterimemnuniye8niar[rr

 • lgiliEi8mlerimiz

  Ei8mKodu Ei8mAd

  USEAB Usability(Kullanlabilirlik)Tes8ng

  SCRUM ScrumFundamentals

  CBAP CBAPAnaliziSer8fikasHazrlk

  PMP PMPSer8fikasHazrlk

  CTFAAGILE ISTQBAgileTestUzman

  PMI-F ProjeYne8mininTemelleri,PMIUyumlu

  REQ GereksinimMhendislii

  BPM101 SreYne8mi

  re8ci Ser8fikaAd

  PMI PMIAgileCer8fiedPrac88oner(PMI-ACP)

  PMI PMP(ProjectManagementProfessional)

  CBAP CBAP(Cer8fiedBusinessAnalysisProfessional)

  CCBA CCBA(Cer8fica8onofCompetencyinBusinessAnalysis)

  lgiliSer8fikalar