kurs i sosiale medier for offentlig sektor

of 68 /68
1 Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig? Rica Nidelven Hotel, Trondheim, NOKIOS, 13.10.09 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF & UiO pbb@sintef Twitter @PetterBB

Upload: petter-bae-brandtzaeg

Post on 28-Aug-2014

7.644 views

Category:

Technology


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurs om sosiale medier holdt på Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor - NOKIOS https://www.ntnu.no/wiki/display/nokios/Home

TRANSCRIPT

Page 1: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

1

Sosiale medier og offentlig virksomhet: Hype eller nyttig?

Rica Nidelven Hotel, Trondheim, NOKIOS, 13.10.09

Petter Bae Brandtzæg, SINTEF & UiOpbb@sintef

Twitter @PetterBB

Page 2: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

2

Program 9:30

50 min innledning i sosiale medier, bruk, trender, utfordringer og eksempler for offentlig virksomhet

10:20 10 min kaffepause

10:30 10 min innledning fortsetter: Tips for bruk av sosiale medier

10:40 30 min diskusjon i 4 grupper (ca 6-7 stk i hver): Hva er hindrene/utfordringene for at offentlig virksomhet skal kunne ta

sosiale medier i bruk? Hva er mulighetene for og nytten ved at offentlig virksomhet skal

kunne ta sosiale medier i bruk? 11:10

20 min oppsummering 5 minutters oppsummering i hver gruppe

11:30 Slutt

Page 3: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

3

Hype?

Page 4: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

4

Kommentar etter kronikk ”Staten inn på Facebook”

Page 5: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

5

Sosiale medier blir ofte møtt med følgendeSosiale medier er bare en hype

Folk bruker sosiale medier til bare tull og tøys

Sosiale medier tar for mye tid

Sosiale medier fører bare til komplikasjoner med tanke på roller og personvern

”Jeg skjønner ikke vitsen”

Page 6: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

6

2008 rapport på oppdrag til Fornyingsdep.

Page 7: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

7

Strålende

Page 8: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

8

”Skremmende” Kun 15% har planer for sosiale medier

Page 9: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

9

Spørsmål Hvor mange har laget en strategi for sosiale medier?

Hvor mange av dere bruker Twitter?

Hvor mange av dere bruker Facebook?

Page 10: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

10

Bruken av sosiale medier i Norge

Page 11: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

11

Norge i verdenstoppen på bruk av sosiale medier

53 %, 2008

66 %, 2009

SINTEF, Brandtzæg 2009

Page 12: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

12

Nettsamfunnsbruk fordelt på alder (økning på 21 prosentpoeng i alderen 51-60)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

15-30 år 31-40 år 41-49 år 51-60 år 61-75 år

17%21%

Page 13: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

13

De fleste er medlemmer og brukere av flere nettsamfunn (Brandtzæg og Heim, 2008)

Kommentar fra Odin (Cyberetikk/2006): Jeg er registrert på Blink, Nettby, YouTube, MySpace,

Me, Fettnerd, Windows Live Spaces, msn, Backstage pluss noen til regner jeg med, men jeg er jo ikke innom alle hele tiden.

Bruker Blink, Nettby, msn og YouTube ca. en gang om dagen, men er som regel ikke innom i mer enn 5 minutter på Blink og Nettby.

Hvis folk vil ha tak i meg med en gang så får de ringe :)

Page 14: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

14

35% besøker daglig

Utvalg = hele nettbefolkning

69% i alderen 15-30 år bruker FB daglig

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ald

ri, e

ller

nest

enal

dri

En

elle

rfle

rega

nger

i

En

elle

rfle

rega

nger

i

Dag

lig

Vet

ikke

2008

2009

16%

Page 15: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

15

Selv Statsministeren er på Facebook

Page 16: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

16Kilde FB, juli 2009

Page 17: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

17

Hvor og når

http://mashable.com/2009/10/12/gadgetology-survey/

Page 18: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

18

Enorme mengder brukerskapt innhold

Page 19: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

19

Faser på Internett

Socializing Creating/sharingSearchingBrowsingPassive information consumption on the web.Activity was related to write in addresses to find information made by professionals.Newspapers on the web is typical examples.

The web got a lot of information. The amount of information made it difficult for the users to find and retrieve web info.New search engines was taking place. Google take off.

Blogging and diverse Web 2.0 services makes it easier for the non- professional user to create and share digital content. YouTube and Blogging take off.

Social networking getspopular. User collaborateand co-create new virtual environments and content.They share, tag and educate each other. Social networking as Facebook is a

Web 1.0 Web 2.0

Aktiv deltagerBrukerskapt innholdKommunikasjonssamfunnet

Passiv konsumentProfesjonelt innhold Informasjonssamfunnet

Page 20: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

20

GaysirUrørt

FettnerdBloc

Biip Underskog

Deiligst

Origo

2000 2001-2002 2003-2004 2005 2006 2007

Nettby Facebook

Hamar- Ungdom

Blink

Forenklet tidslinje - nettsamfunn i Norge

200,000

300,000

70,000

50,000

320,000

660,000

40,000

23,000 750,000

1,270,00010,000

33,000

(Brandtzæg & Lüders, 2008)

Page 21: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

21

Utviklingen i Norge 2008-2009 i %

0 10 20 30 40 50 60 70

Biip

Facebook

Flickr

LinkedIn

MySpace

Nettby

Origo

SecondLife

Twitter

Wikipedia.

WindowsLiveSpaces

Youtube

2009

2008

Bruker en el flere ganger i mnd el mer

Page 22: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

22

Hva er sosiale medier?

Page 23: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

23

Fra en til mange til mange til mange

Sosiale medier er en sekkebetegnelse på medier som støtter aktiv deltagelse og sosial interaksjon

Page 24: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

24

Oversikt over medieneAsynkron Synkron

En-til-en E-mail, SMS, brev Telefonsamtale, instant messenger

En-til-mange Bøker, aviser, web 1.0, dvd

Radio, TV

Mange-til-mange

Web 2.0, wikier, blogger, sosiale nettverk, online forum

Online chatroom

Tabell gjengitt fritt etter Rasmus Helles PhD avhandlingPersonlige medier i hverdagslivet (2009)

Page 25: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

25

Definisjon ”An online community is a group of people

who interact in a virtual environment. They have a purpose, are supported by technology, and are guided by norms and policies” (Preece, 2000 p 10)

An online community consist of: People, who interact socially as they strive

to satisfy their own needs or perform special roles

A shared purpose, such as an interest, need, information exchange, or service that provides a reason for the community

Policies/norms, in the form of tacit assumptions, rituals, protocols, rules, and laws that guide people’s interactions

Computer systems, to support and mediate social interaction and facilitate a sense of togetherness

Page 26: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

26

Nettsamfunn = ”alt på et sted løsning”

eMail

Shopping

News

Mobile Photoalbum

Chat/IM

Blogging

Gaming

VideoTV

Nettsamfunn

SNSs typical examples of media convergence and ”mashup-solutions” that try to connect all media and services in to one single solution.Brandtzæg, P. B., & Heim, J. (2008). User loyalty and online communities: why members of online communities are not faithful. In Proceedings of the 2nd international Conference on intelligent Technologies For interactive Entertainment (Cancun, Mexico, January 08 - 10, 2008). ICST. Brussels, Belgium, 1-10. ACM digital library

Page 27: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

27

Different types of Social networking sites

Page 28: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

28

Nettsamfunnsbruk i endring (jmf. Preece

def. av nettsamfunn i Brandtzæg & Heim, 2008)

Under-holdning/venner

UngeJenter12-17

Brukere

Tekstbasertenettsamf.

Hensikt

Teknologi

AnonymNormer

Eldre20-50

Åpenhet/synlighet

Info/læring/jobb

3D/mobil/rike medierflere applikasj.

Eksempler

Page 29: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

29

Åpenhet/synlighet

Page 30: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

30

Viktigste grunn til å bruke nettsamfunn

0 % 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Holde kontakt med vennene mine

Finne igjen gamle venner

Holde kontakt med familiemedlemmer

Bygge nettverk i jobb og studier

Bli underholdt med innhold

Tilgang til sladder i min bekjentskapskrets

Se og dele bilder

Se og dele og videoer/filmklipp

Holde meg politisk oppdatert

20092008

Page 31: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

31

Fun, profile surfing, time killing

Information, debating

Maslow's hierarchy of needs

Social, love, belonging

SNS user's hierarchy of needs

Source: Brandtzæg & Heim, 2009

Page 32: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

32

Se på befolkningen som samarbeidspartnere

Page 33: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

33

Spør folk - få innbyggerne i tale

Page 34: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

34

Californian Governor, Arnold Schwarzenegger, MyIdea4CA.com, an online community to harvest and evaluate ideas for the State of California.

Page 35: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

35

Page 36: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

36

Page 37: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

37

Spør også med et smil……skap engasjement

Page 38: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

38

Page 39: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

39

Men…det kan også skje ting uten at du spør

Page 40: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

40

Man kan ta i bruk mange sosiale verktøy

Page 41: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

41

Ikke bare spørre, men åpne opp

Page 42: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

42

Trender Du er ikke bare hva du kan og gjør Du er hva du kan dele og hva andre kan dele med deg

Page 43: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

43

Ja, befolkningen kan hjelpe seg selv, men det må legges til rette for det - åpenhet

Page 44: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

44

Sanntidsinformasjon har lekket ut og enkelte har tatt i brukdenne for å skape nye nettjenester, uten Trafikantens viten og samtykke

Page 45: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

45

Page 46: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

46

Vi har ikke lyst til å slippe trollet løst

"Fra et sluttbrukerståsted er det bra å dele ut dette, men vi har ikke lyst til å slippe trollet helt ut. Vi vet ikke helt hvilke følger det vil få” (Magne Bentzen hos Trafikanten til digi.no, aug. 2008).

Page 47: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

47

Slipp trollet løs

Fra et sluttbrukerståsted er det bra….men

Hva kan problemet være?

Eller kan brukerne være med på å gi merverdi til seg selv?

Page 48: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

48

Åpenhet - Deltagelse - Samarbeid

Page 49: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

49

Åpenhet = demokrati

Page 50: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

50

Åpenhet = Nye markeder og nye tjenester

Page 51: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

51

EveryBlock filtrerer info og lokale nyheter basert på din lokasjon, så du kan finne ut hva som skjer i kvartalet hvor du bor

Page 52: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

52

Sosiale medier visker ut grenselinjene mellom offentlige tjenestetilbydere og borger

Page 53: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

53

Få innbyggerne til å jobbe for hverandre

Page 54: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

54

Wiki kartlegger kriminalitet i Brasil"The idea is very simple;

when people are robbed it's quite common for them to tell

other people,"

Professor Vasco Furtado

from the University of Fortaleza

Kilde: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7347101.stm

Page 55: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

55

FixMyStreeet, siden februar 2007. 406 problem er rapport inn bare siste uken. FMS er I følge en brukerstudie fra 2007 blitt sett på som svært verdifull.

Page 56: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

56

Page 57: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

57

Sentrale utfordringer Innholdskvalitet – vil brukerskapt innhold forringe kvaliteten?

Er Norge for lite til at det er fornuftig å satse på brukerskapt innhold for styrking av offentlig info. og tjenester?

Det finnes i liten grad felles og/eller standardiserte publiseringsløsninger for både stat og kommune (word, pdf, html etc)

Offentlig informasjon og metadata er i liten grad tilgjengelig

Page 58: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

58

4 utfordringer (Hernes, 2009)

Å henge med

Å mestre tempo

Å unngå strid

Å skape noe nytt (virkeligheten er fantasien)

Ikke henge fast i det gamle….gå fra konseptene

Page 59: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

59

Tips Fokus/strategi

Følg en rød tråd Hvorfor er vi til? Hvem skal vi nå? Hvordan gjør vi det i dag?

Verktøy (youtube, origo, fb, twitter, blog, wikis, slideshare)? Det kommer an på hva du vil oppnå. Men kombinasjoner er ofte gunstig

Åpne opp: Du må gi noe skal du få noe igjen. Informasjon, erfaringer, data,

kunnskap innsikt Du må også åpne opp for å ivareta demokratiet, og evnen til selvhjelp

Hva skal jeg si? Hvis du ikke har noe si, så ikke si noe

Page 60: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

60

Tips fortsetter Delta i diskusjonen/dialogen

Still spørsmål, si takk Oppdater regelmessig

Avklar roller Privat versus profesjonell

Personvern Ikke heng ut kolleger eller venner

Finn en som vil, en som har lyst

Se til kommuner som er gode Se til Kongsvinger

Page 61: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

61

Andre tips Se NRKBeta 5 tips for suksess på det sosiale nettet http://nrkbeta.no/2009/09/25/fem-tips-for-suksess-paa-det-sosiale-

nettet/

Se Ida Aalen: Hva skal vi med sosiale medier http://www.slideshare.net/idaiskald/hva-skal-vi-med-sosiale-medier

-foredrag-ved-signaler-i-tiden

Page 62: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

62

Støtte befolkningen til å informere seg selv – utnytte potensialet i eBorger 2.0

Samproduksjon av offentlig informasjon, fra bestemmelser knyttet til bytte av fastlege, regler for skoleflytting til skatt og trygdregler

Erfaringsbasert kunnskap

Ikke klient og mottager, men samarbeidspartnere

WikiNorge

Page 63: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

63

Ta tak i ”Betakulturen”

Utvide ideer og få innspill på ideer fra andre engasjerte brukere

La brukerne sammen lage sine egne tjenester

Lag og teste ut betaversjoner av nye offentlige tjenester.

Eksperimenter

Page 64: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

64

Åpne opp for delingskulturen

Felles, standardiserte publiseringsløsninger .

Mekanismer som støtter nedlasting av store store datasett, metadata fra det offentlige

Forenkle mekanismer for kombinasjon av offentlige data (som for eksempel kartdata) og andre tilgjengelig data

Page 65: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

65

Støtt samskapning og brukerinnovasjonen

Page 66: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

66

Prøv å ta livet av gamle holdninger ”Du har ingen anelse om hvilke ideer folk kommer opp med for å

holde data under dine hender, selv om skattebetalerne har betalt dem” (Tim Berners-Lee, han som fant opp World Wide Web)

)

Page 67: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

67

Sosiale medier er kommer for å bli - vi kan ikke gå utenom Hovedproblemet er ikke gå

inn i det nye, men å forlate det gamle…”å gå fra konseptene” (Gudmund Hernes, 2009)

Men, samtidig viktig å ha en bevisst sosial mediestrategi

Være bevisst mulighetene, så vell som fallgruvene og utfordringen

Kun 15% har en strategi el plan i forhold til sosiale medier

Page 68: Kurs i sosiale medier for offentlig sektor

68

Diskusjon Hva er hindrene/utfordringene for at offentlig virksomhet skal kunne ta

sosiale medier i bruk? (Ta utg. pkt. i deres arbeidsplass)

Hva er mulighetene for og nytten ved at offentlig virksomhet skal kunne ta sosiale medier i bruk? (Ta utg. i deres arbeidsplass)