laporan internship

Download Laporan Internship

If you can't read please download the document

Upload: wira-pairan

Post on 11-Nov-2015

122 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

1

TRANSCRIPT

LAPORAN INTERNSHIP

Nama Pelajar

:

Wira bin Pairan

No. K/ Pengenalan

:

770823-01-6443

Nama Sekolah :

....................................................................................................

SK Bukit Banjar, Tangkak, Ledang

Program

:

Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Jun 2011

Kelas

:

Sains

Tajuk Inovasi

:

Kit Pembelajaran Planetarium Gerhana Kit

Mata Pelajaran

:

Sains Tahun 6

Tempoh Pelaksanaan :

30 - 60 Minit (1 - 2 waktu)

Pengenalan

Sejajar dengan kehendak dan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang menekankan kepada kemenjadian murid, maka inovasi dalam sistem pendidikan perlu diberi penekanan sewajarnya. Sehubungan itu, program inovasi dalam PdP ini diharap dapat menyuntik semangat dan minat murid-murid Tahun 6 Arif di SK Bukit Banjar, Tangkak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran berkaitan Bumi dan alam Semester yang dianggap sukar dan mencabar

Rasional Inovasi P&P

Matlamat utama ialah melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu dan serba boleh secara keseluruhan demi kelangsungan hidup yang semakin mencabar.

Pernyataan Masalah

Dalam menentukan kedudukan bumi, bulan dan matahari semasa kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari seringkali menjadi kesilapan di kalangan murid khususnya murid yang lemah. Murid berasa keliru untuk menentukan apakah objek yang berada di tengah-tengah semasa berlakunya kejadian gerhana bulan atau gerhana matahari.

Sememangnya tidak dapat dinafikan soalan yang memimta murid menyatakan tentang bagaimana berlakunya fenomena kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari itu telah menimbulkan sedikit kekeliruan kepada murid-murid saya. Lantaran dari dapatan itu maka saya telah mengenalpasti beberapa kecuaian dan kesilapan yang telah dilakukan oleh mereka semasa menjalankan Ujian Diagnostik. Antara kecuaian atau kesilapan yang dilakukan adalah seperti di bawah :

Rajah 3.1 : Contoh Jawapan Murid Yang Salah

Kesilapan yang dilakukan oleh murid murid adalah ketika melukis kedudukan objek yang sepatutnya berada di tengah semasa berlakunya kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebagai contoh jawapan murid dalam Rajah 6.0 yang mana jelas sekali murid telah melakukan kesilapan dalam melukis objek yang sepatutnya berada di tengah semasa berlakunya kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Sepatunya semasa berlakunya kejadian gerhana bulan objek yang berada di tengah ialah bumi manakala semasa kejadian gerhana matahari objek yang berada di tengah ialah bulan. Kedudukan bumi, bulan dan matahari yang betul semasa kejadian gerhana boleh dilihat dalam Rajah 6.1.

Rajah 6.1 : Contoh Jawapan Murid Yang Betul

Objektif Inovasi P&P

Melahirkan murid yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis.Membentuk minat belajar sains menggunakan kaedah yang baharu .Meningkatkan penguasaan murid tahun 6 dalam topik gerhana bulan dan matahari.Membina suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan menggunakan kaedah pembelajaran di luar kebiasaan.

Konsep Inovasi P&P :

Penerangan mengenai inovasi P&P yang ingin diperkenalkan

Penerangan ringkas mengenai prestasi/pencapaian murid murid sebelum inovasi dilaksanakan dan masalah-masalah yang dihadapi sebelum inovasi dilaksanakan

Faedah-faedah pelaksanaan inovasi bagi meningkatkan prestasi murid.

Skop dan Batasan

Perancangan dan Pelaksanaan Tindakan

Refleksi Keseluruhan

Penutup