launcher - where to look for the investors

Download Launcher - Where to look for the investors

Post on 17-Aug-2015

211 views

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Kde sa pozera po investoroch Konferencia MobCon 2015 Viktor Mikulek (CEO of LAUNCHER) 27. May 2015
 2. 2. Presentation for MobCon 2015 PREDSTAVENIE Viktor MIKULEK CEO startup a inovanho tdia LAUNCHER. Podporujeme inovcie, budujeme startupy a robme z nich skuton spolonosti s medzinrodnmi ambciami. 2
 3. 3. Presentation for MobCon 2015 AGENDA Sprvny as na investcie? Ako vyzer sprvny investor? Typy investorov a tdi spolonost Prehad investorov PRE-SEED a SEED Prehad investorov EARLY (VCs) Prehad crowdfunding platforiem 3 alie monosti zskania financi Kde hada nefinann podporu Zahranin investori Zveren odporania Kontakt
 4. 4. Presentation for MobCon 2015 SPRVNY AS NA INVESTCIE? o by mal startup vykona ete pred raisovanm investcii?* Zska market feedback (prvotn validcia produktovej mylienky) Vvoj funknho prototypu Launch / Public beta smerom k cieovm zkaznkom (early adopters) Pripravenos intitucionalizova vzahy (zaloenie spolonosti a vzahy medzi zakladatemi) Vyie spomenut je mon dosiahnu v krtkom ase (3-6 mesiacov), pri nzkom nasaden zdrojov (1- 2 udia, kudne popri zamestnan) a za vynaloenia malch peaz (najastejie vlastnch). *Plat pre prvotn raisovanie investcii, nie pre neskorie investin fzy. *Plat pre vvoj typickch mobilnch aplikcii, nie pre prpad non-IT alebo komplexnch produktov a sluieb. 4
 5. 5. Presentation for MobCon 2015 AKO VYZER SPRVNY INVESTOR? o by mal startup zvi pri vbere investora? Sprvny typ investora, napr. je vek rozdiel v prstupe investorov, ktor maj relnu sksenos s budovanm firiem a isto finannmi investormi Sprvny focus investora (industry focus, stage focus, geography, investment size) Stratgia investora a network (o od investora oakvam? ako mi pome pri alej investcii?) Odporania a track record (predchdzajce investcie a sksenosti) Zl vber investora znamen pre startup asto nerieiten situciu a znik. Look for smart money! 5
 6. 6. Presentation for MobCon 2015 TYPY INVESTOROV A TDI SPOLONOST 6 START-UP CORE PRODUCT DEVEL MARKET ENTRY MARKET EXPANSION Typical Investors FFF Business Accelerators Business Angels Business Angels Seed VCs Strategic Investors VCs Corporate VCs Strategic Investors Growth VCs Buy-Out Strategic Investors Investment Size 5-50k EUR 100-500k EUR 1-5m EUR 10m+ EUR Startup Age 0-3 months 3-18 months 18-36 months 36month+ Number of Employees 2 3-10 11-50 100+ Regional Examples HubRaum (PL) Pioneers Ventures (AT) Launcher Neulogy Seed Capital Credo Ventures Neulogy Venture Capital J&T Penta Global Examples Y-Combinator (US) Seed Camp (UK) 500 Startups (US) Eden Ventures (UK) Sequoia Capital (global) Accel Partners (global) Index Ventures (global) PRE-SEED STAGE SEED STAGE EARLY STAGE GROWTH STAGE TIME F U N D I N G Idea Prototype PoC Public Beta Launch Traction Profitability Intl. Expansion
 7. 7. Presentation for MobCon 2015 PREHAD INVESTOROV PRE-SEED A SEED 1. FFF - Family & Friends & Fools (always the first option) 2. Business Angels + Podnikatesk osobnosti (z oblasti IT a +dalie) Anton Zajac Michal Truban Michal tencl 3. Business Accelerators Slovensko + CEE *Prehad investorov a monosti financovania relevantn pre typick mobiln appky. Nezohaduje investin monosti pre non-IT a komplexnejie rieenia. *Prehad investorov a monost financovania zohaduje focus na SR, resp. prpady najastejie vyuvan v rmci slovenskej startup scny. 7
 8. 8. Presentation for MobCon 2015 PREHAD INVESTOROV PRE EARLY (VC) 4. Seed VCs + VCs + Corporate VCs 5. Strategic Investors (hlavne z pomedzi IT spolonost) *Prehad investorov a monosti financovania relevantn pre typick mobiln appky. Nezohaduje investin monosti pre non-IT a komplexnejie rieenia. *Prehad investorov a monost financovania zohaduje focus na SR, resp. prpady najastejie vyuvan v rmci slovenskej startup scny. 8
 9. 9. Presentation for MobCon 2015 PREHAD CROWDFUNDING PLATFORIEM 6. Reward based crowdfunding 7. Equity based crowdfunding *Prehad investorov a monosti financovania relevantn pre typick mobiln appky. Nezohaduje investin monosti pre non-IT a komplexnejie rieenia. *Prehad investorov a monost financovania zohaduje focus na SR, resp. prpady najastejie vyuvan v rmci slovenskej startup scny. 9
 10. 10. Presentation for MobCon 2015 ALIE MONOSTI ZSKANIA FINANCI 8. Banky - Bankov produkty a piky pre zanajcich podnikateov 9. EU fondy 10. Sae *Prehad obsahuje iba regionlne sae, kde je mon vyia finann odmena. 10
 11. 11. Presentation for MobCon 2015 KDE HADA NEFINANN PODPORU I. 11. Co-working 12. Enterprise programy pre podporu startupov 11
 12. 12. Presentation for MobCon 2015 KDE HADA NEFINANN PODPORU II. 13. Poradenstvo 14. Mdia 15. Verejn sfra 12
 13. 13. Presentation for MobCon 2015 ZAHRANIN INVESTORI Rovnak schmy a odporania, ako pre SR sa daj uplatni aj na zahraninch investorov. Vhodn pre neskorie fzy financovania a vie investin kol. Geografia investora sa posudzuje v svislosti s jeho networkom, regionlnymi sksenosami a synergiami so startupom na cieovom trhu a jeho stratgiou. 13
 14. 14. Presentation for MobCon 2015 ZVEREN ODPORANIA Vyberajte rozvne! Kad investor svojim spsobom zvzuje firmu. Nestrcajte focus, budovanie startupu je dleitejie ako nahanie investorov. Ak mete raisujte viac, zskate viac asu na realizciu svojich cieov. Ak to business model a rozvojov fza startupu umouje, tak je najlepm zdrojom financovania vlastnho startupu vlastn cash-flow z predaja produktov alebo sluzieb. GOOD LUCK! 14
 15. 15. Presentation for MobCon 2015 KONTAKT 15
 16. 16. 2015 All rights reserved akujem za pozornos