les principals teories Ètiques

of 9 /9
VÍCTOR PASTOR LUÍS LÓPEZ SERGIO FRUTOS VÍCTOR ALARCÓN ÀLEX MOLLÀ 4tB

Upload: victor-pastor

Post on 12-Jul-2015

507 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

VÍCTOR PASTOR

LUÍS LÓPEZ

SERGIO FRUTOS

VÍCTOR ALARCÓN

ÀLEX MOLLÀ

4tB

Page 2: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

La felicitat a la societat actual està basada en el consumisme i el

materialisme constant.

Certes persones, que s’han dedicat quasi tota o la major part de

la vida a pensar, afirmaven que per a obtindre la felicitat hi ha

certes teories ètiques que podem seguir. En ninguna d’aquestes

nomena al consumisme.

Per a obtindre una felicitat plena només hi

ha que seguir, com hem dit abanç, algunes

d’aquestes interessants teories i sobretot,

deixar a banda el consumisme; que moltes

vegades ho fem sense adonar-nos. Açò,

també, és a causa de la publicitat enganyosa.

Segles enrere, certs pensadors van enunciar certes teories, que

ens poden servir en la actualitat. Ara en anomenarem les que

nosaltres creguem que son les més importants....

Page 3: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

- L’EUDEMONISME

- L’ESTOICISME

- L’HEDONISME

- EL CINISME

- EL DEONTOLOGISME

Page 4: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

Justificació de tot allò que serveix

per assolir la felicitat.

Les normes morals es basen en la

realització plena de la felicitat,

entesa com estat de plenitud,

diferent del plaer, que era un

complement.

Segons Aristòtil, per arribar a la

felicitat cal actuar de manera

natural. Amb una part animal, una

racional i una social.

La virtut, es situava en quedar-se

sempre en el punt mig de dues

passions oposades.

Segons Aristòtil, “el bé és allò que

ens fa feliços i la felicitat és

l’augment de les nostres forces per

a obrar”.

Page 5: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

Segons els Estoics per a ser

feliços hem de aconseguir

l’imperturbatilitat, és a dir,

l’Ataràxia.

La felicitat segons els

Estoics consistia també en

acceptar de bon grat el

destí.

Segons els Estoics un home

ha de saber controlar les

passions per a ser

completament feliç.

Page 6: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

L’ Hedonisme manté que la

felicitat consisteix en el plaer.

Per això la màxima moral

hedonista es pot resumir

en l'afirmació: "Has de

buscar el plaer i rebutja el

dolor".

Per plaer, no

entenen els hedonistes només

el plaer sensible, sinó també i fo

namentalment un altre tipus de

plaers connectats amb l'amistat

, l'ús del intel·lecte,

els sentiments i l'autorealització

de l'individu.

Page 7: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

Es denomina escola cínica a la

denominació despectiva per la

seva frugal manera de viure.

L’home portava en si mateix als

elements per ser feliç.

L'home amb menys necessitats

era el més lliure i el més feliç.

La felicitat venia donada

seguint una vida simple i

d'acord amb la naturalesa.

Page 8: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

Per obtindre un poc de felicitat, obra

de tal manera que la teva màxima

voluntat puga sempre valer com a

principi d'una legislació universal.

Per a obtindre’n un poc més, actua

de manera que la màxima de la teva

acció puga convertir-se, per la teva

voluntat, en llei universal de la

naturalesa.

Finalment, per alcançar l’estat

màxim de felicitat; mai tractis a un

altre ésser humà com a mitjà sinó

sempre com a fi en ell mateix.

També, actua amb bona voluntat,

només fent allò que t'agradaria que

fessin els altres.

Page 9: LES PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES

Com a conclusió, hem aprés finalment que el fet de comprar

constantment, de consumir, no ens fa feliços. El que

verdaderament ens fa feliços són les idees que enuncia

cadascuna de les teories ètiques citades abanç i altres. Aquesta

reflexió no seria possible si aquests grans pensadors no

hagueren estat presents i reflexionant, com nosaltres ara.

Actualment, una minoria de gent fa cas a aquestes teories i en

aquests temps la felicitat es basa en el consumisme i el

materialisme; per desgràcia.

Arran aquesta conclusió hem elegit la teoria que més ens ha

agradat i que més creguem que s’apropa a la verdadera felicitat,

l’Estoicisme, ja que, segons aquest, per a ser feliç, has de

aconseguir un estat de repòs absolut i, a més, acceptar el que et

puga passar en la vida de bon grat sense parar-te a pensar en

els problemes. Creguem que és clarament el que ens apropa a la

felicitat ja que sense problemes i relaxació absoluta tot el món és

feliç.

També ens diu que un home ha de saber controlar les passions, i

hem arribat a la conclusió de que es veritat, ja que si controles

les teues passions; ja siga en el món amorós o en qualsevol altre,

controlaràs els teus estats d’ànims i podràs ser feliç.

Aprofitem l’oportunitat per dir que aquest treball ens ha agradat,

en quant al fet conèixer diferents teories sobre la felicitat que

encara no coneixíem i podem dir, que de vegades no és més feliç

qui més té, sinó el que sap conformar-se i valorar allò que té, i no

ens referim només als aspectes materials, sinó també als valors

de l’amistat, l'intel·lecte, la família, la salut...