les xarxes socials

17
Maria Sintes Genesis Ruiz

Upload: genesis-ruiz-avila

Post on 04-Aug-2015

138 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Les xarxes socials

Maria SintesGenesis Ruiz

Page 2: Les xarxes socials
Page 3: Les xarxes socials

La ràpida evolució d'Internet ha canviat els hàbits de la societat i les xarxes socials són una nova fórmula per a interactuar amb altres persones, sent capaços de generar canals d'expressió, sistemes per a l'intercanvi d'informació, música, vídeos, etc., on qualsevol pot convertir-se en emissor i produir els seus propis continguts.

Page 4: Les xarxes socials

Retrobament amb coneguts. Oportunitat d'integrar-flashmobs (reunions breus via online amb

fins lúdics i d'entreteniment amb el propòsit de mobilitzar a milers de persones)

Excel·lents per propiciar contactes afectius nous com: recerca de parella, amistat, etc.

Compartir moments especials amb les persones properes a les nostres vides.

Dilueixen fronteres geogràfiques i serveixen per connectar gent sense importar la distància.

Perfectes per a establir connexions amb el món professional. Tenir informació actualitzada sobre temes d'interès, a més

permeten acudir a esdeveniments, participar en actes i conferències.

La comunicació pot ser en temps real.

Page 5: Les xarxes socials

Són perilloses si no es configura la privacitat correctament, ja que exposen la nostra vida privada.

Es poden donar casos de suplantació de personalitat. Manca en el control de dades. Poden ser addictives i devorar gran quantitat del nostre temps, ja

que són ideals per a l'oci. Poden apoderar-se de tots

els continguts que publiquem. Poden ser utilitzades per criminals

per conèixer dades de les seves víctimes

en delictes: com l'assetjament i abús sexual,

segrest, tràfic de persones, etc.

Page 6: Les xarxes socials
Page 7: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, l’edat dominant és la dels 15 anys, amb un 33%

Page 8: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, l’afirmació a la pregunta és dominant amb un 95%

Page 9: Les xarxes socials

senyala les xarxes de les quals hagis sentit a parlar

Com podem veure a la gràfica, els enquestats han senit a parlar de les següents pàgines web en un nivell bastant

empatat.

Page 10: Les xarxes socials

senyala les xarxes que utilitzis

Com podem veure a la gràfica, els enquestats fan servir les xarxes socials amb un nivell bastant empatat, exeptuant a

facebook, que la utilitzen 95 persones de les 100 enquestades.

Page 11: Les xarxes socials

senyala les xarxes que més utilitzis

Com podem veure a la gràfica, els enquestats fan servir les xarxes socials amb un nivell bastant empatat, exeptuant a facebook, que la utilitza un 85%

de persones enquestades i Hi5, que no la utilitza ningú

Page 12: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, la gent dedica entre 1-4 hores, mentre que un 18% diu que hi dedica més de 5 hores diàries

Page 13: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, gairebe el 50% creu que les xarxes socials poden afectar algo en la nostra vida, i el 12% creu que molt.

Page 14: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, el 41% creu que les xarxes socials poden causar algun problema, mentre que el 46% creuen que no

(entre poc i molt poc)

Page 15: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, el 90% considera que son útils (entre molt i algo) i només el 10% considera que no.

Page 16: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, 61% no les publica, i el 39% si que ho fa.

Page 17: Les xarxes socials

Com podem veure a la gràfica, 86% les publica, i el 14% no ho fa.