littlelearningcornerhome.files.wordpress.com  · web view2020. 5. 19. · the present perfect...

3
THE PRESENT PERFECT TENSE Present Perfect има неколико употреба: а) да повеже прошлост и садашњост – радња се дешава од неког тренутка у прошлости до сада. Обично такве реченице преводимо садашњим временом на српски језик. I’ve lived here all my life. (Овде живим читавог живота.) б) да искаже радњу која се десила непосредно пре садашњег тренутка, али су сада последице очигледне. Oh! I’ve lost my wallet! (Ох! Нема ми новчаника!) в) да искаже неко искуство које се десило некада у прошлости, временске одредбе се не дају, јер нису ни битне. A: America is a beautiful country. (Америка је дивна држава.) B: I know. I’ve been there. (Знам. Био сам тамо.) У америчкој варијанти енглеског језика, у говору се често уместо Present Perfect-а користи Past Simple. При формирању реченица у овом граматичком времену главни глагол је у тзв. трећој колони глагола (Past Participle)

Upload: others

Post on 17-Aug-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: littlelearningcornerhome.files.wordpress.com  · Web view2020. 5. 19. · THE PRESENT PERFECT TENSE. Present Perfect има неколико употреба:. а) да повеже

THE PRESENT PERFECT TENSE

Present Perfect има неколико употреба:а) да повеже прошлост и садашњост – радња се дешава од неког тренутка у прошлости до сада. Обично такве реченице преводимо садашњим временом на српски језик.I’ve lived here all my life. (Овде живим читавог живота.)б) да искаже радњу која се десила непосредно пре садашњег тренутка, али су сада последице очигледне.Oh! I’ve lost my wallet! (Ох! Нема ми новчаника!)в) да искаже неко искуство које се десило некада у прошлости, временске одредбе се не дају, јер нису ни битне.A: America is a beautiful country. (Америка је дивна држава.)B: I know. I’ve been there. (Знам. Био сам тамо.)У америчкој варијанти енглеског језика, у говору се често уместо Present Perfect-а користи Past Simple.При формирању реченица у овом граматичком времену главни глагол је у тзв. трећој колони глагола (Past Participle)

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВРЕМЕ : before, ever, never, already, for a long time, all one’s life, so far (до сада).

Page 2: littlelearningcornerhome.files.wordpress.com  · Web view2020. 5. 19. · THE PRESENT PERFECT TENSE. Present Perfect има неколико употреба:. а) да повеже

INJURY COLLOCATIONS

1. Пажљиво прочитати опис нове граматичке јединице Present Perfect. Потом написати 6 реченица на основу датих илустрација.

ПРОЈЕКАТ (СЕМИНАРСКИ РАД)ТЕМА 1: “Leonardo da Vinci”ТЕМА 2: “The Sahara desert”

ПОСЛАТИ НА МОЈ МЕЈЛ ДО 27. МАЈА.ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕШЕЊА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА БЛОГУ 27. МАЈА

DOMAĆI ZADATAK

CUT BROKEN A BRUISE

SPRAINED BURNED INJURED

CUT (посећи се)

BREAK (сломити)

BRUISE (направити модрицу)

SPRAIN (уганути, ушинути)

BURN (изгорети)

INJURE (повредити се)