lowbudget internship report

88
LOWBUDGET JAMIE DE ROOIJ Het handboek om te leren omgaan met een beperkt budget. Met handige budget tips!

Upload: jamie-de-rooij

Post on 06-Mar-2016

221 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Second Internship Report

TRANSCRIPT

Page 1: Lowbudget Internship Report

lowbudgetjamie de rooij

Het handboek om te leren omgaan met een beperkt budget. Met handige budget tips!

Page 2: Lowbudget Internship Report

2 | lowbudget

Page 3: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 3

Page 4: Lowbudget Internship Report

4 | lowbudget

naam : Jamie de RooijOpleiding : Grafi sch VormgevingSchool : Media CollegeOpleidingsadviseur : ed SnelPraktijkopleider : Carla VerhagenStagebedrijf : ZuiverStageperiode: 31/01/11 t/m 01/07/11

waarom geld besparen?als je eigenlijk alles kunt doen wat je wilt?

Page 5: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 5

Het concept van mijn verslag zal in-middels al wel duidelijk zijn, maar ik wil het toch graag even uitleggen. In de eerste week van mijn stagepe-riode bij Zuiver werd mij verteld dat Zuiver niet genoeg geld heeft voor luxe drukwerk, ik mocht dus geen sfeerfoto’s gebruiken, drukwerk kon niet op het beste papier kortom ik moest rekening houden met het budget. Vanaf dat moment wist ik meteen wat ik met mijn verslag zou gaan doen, het moest een lowbud-get verslag worden. Je kan tenslotte ook iets moois maken met een niet zo hoog budget. Ik was zelf meteen enthousiast, maar liet het idee toch nog even met rust. ik had al wel in mijn hoofd dat als het een lowbud-get verslag zou worden, dan zou alles zwart-wit gedrukt moeten worden. Dit omdat dat natuurlijk veel goed-koper is dan fullcolour. Ik vond het wel een risico, maar na twee maan-den wist ik zeker dat ik helemaal achter mijn idee stond. In dit vak moet je risico’s nemen om op te val-len tussen de rest. Ik vind het leuk om concepten te bedenken dus ik ben me helemaal gaan verdiepen in het lowbudget leven. In mijn verslag maak ik gebruik van goedkope of zelfs gratis materialen, en die kom je echt overal tegen! Mocht je zelf even krap bij kas zitten dan staan in dit boek leuke budget tips om het leven wat makkelijker te maken!

Ik heb mijn verslag ook lowbudget opgemaakt. Ik gebruik kenmerken van reclamefolders om tot een eigen ontwerp te komen.

Page 6: Lowbudget Internship Report

6 | lowbudget

Vergeet niet de budget tips te lezen!Jij wilt toch ook geld besparen?

Mocht je iets tegenkomen in dit verslag waarvan je denkt: Dit kan toch niet? Dan heeft het met het lowbudget idee te maken! Ik ge-bruik voorwerpen/papier die ik gra-tis heb verkregen. Weg met die veel te dure stockfoto’s! laat de stockfoto’s naar je toekomen! Als je goed op let, maar ook als je gewoon thuis lui op de bank zit, kom je allerlei gratis dingen tegen.

Page 7: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 7

inhoudvoorwoord pagina 4

het bedrijf pagina 8

mijn interesses pagina 12

leerdoelen pagina 19

werk pagina 22

conclusie pagina 84

nawoord pagina 86

wat is het concept van dit verslag

wat is zuiver voor een bedrijf

mijn interesses op het gebied van vormgeving

wat zijn mijn doelen tijdens deze stage

een selectie van het werk wat ik gemaakt heb

wat heb ik tijdens deze stage geleerd?

wat vond ik van het maken van dit verslag

Page 8: Lowbudget Internship Report

8 | lowbudget8 | lowbudget

functies/medewerkers:

arjeneigenaar/verkoop + verantwoorde-lijk voor personeel & organisatie

richardeigenaar/inkoop + verantwoordelijk voor verkoop key-accounts

jaapeigenaar/operations + logistiek + verantwoordelijk voor outlets

carolineeigenaar/projecten + verantwoor-delijk voor marketing

nienkeOndersteuning projecten, beheer en onderhoud fotobestand, orderin-voer, sales

maaikeSales, vertegenwoordigster

cYndiaOffi ce manager, beheer orderstroom, verkoop binnendienst

carla/stagebegeleiderMarketing, print media, onder-steuning verkoop/inkoop/fi nance binnendienst

bartMagazijn, inplannen van transport i.o.m. Cyndia, orders picken, ritten klaar zetten

Page 9: Lowbudget Internship Report

robbertMagazijnbeheer, ondersteuning Bart

rickMedewerker outlet (bevoorrading en op orde houden

damianChauff eur, ondersteuning Bart en Robbert

henkBoekhouder (freelance)

lianne Stagiaire projecten

er was altijd een erg goede werk-sfeer. Vooral veel enthousiasme en dat heeft mij gestimuleerd om mooi werk te maken.

Arjen lubbes is het bedrijf begon-nen onder de naam Arlu. Hij maakte schetsen van tafels en liet deze ma-ken door een meubelmaker. Met zijn schetsen, foto’s of de tafels zelf ging hij langs winkels om zo z’n spul-len aan de man te brengen. Al gauw werd het bedrijf groter. Op een ge-geven moment kreeg hij de kans om samen met zijn vrienden een stand te huren in loods 5, een woonoutlet in Zaandam. Jaap landsaat, voormalig banketbakker en Richard Halber-stadt, die met spijkerbroeken op de Zwarte markt in Beverwijk z’n brood verdiende. Samen drie jonge, suc-cesvolle ondernemers. Ze hadden al snel hun handen vol aan loods 5 en gingen er speciaal voor inkopen. Ze breidden uit in vierkante meters en ook naar andere woonoutlets. Het assortiment verschoof van in neder-land, op maat gemaakte tafels naar import van diverse meubelen & ver-lichting uit het Verre Oosten en de Oostblok-landen.

In de huidige situatie bestaat het be-drijf uit 2 BV’s: Halola & Arlu.Halola koopt meubelen en verlich-ting in. Deze wordt afgezet in de woonoutlets en doorverkocht aan Arlu. Arlu bedient nog steeds de detailhandel en is gaandeweg uitge-splitst in 3 collecties/merken:1. Funiture – een label met een col-lectie die zich kenmerkt door FUn-artikelen voor het interieur; leuke producten tegen goede prijzen en een redelijke kwaliteit2. Arlu – hieronder vallen o.a. nog altijd de in nederland (op maat) ge-maakte tafels3. Zuiver – designcollectie waarin ontwerpen van jonge, nederlandse designers in productie en collectie

genomen wordenVerder valt ook de project-tak onder Arlu. Omdat het bedrijf een uitge-breide collectie heeft voor het inte-rieur en diverse inkoopkanalen, is Arlu een uitermate geschikte partner voor bv. het inrichten van kantoren, vakantiewoningen, etc gebleken. Ca-roline van Velze, eerst medewerker bij Arlu, inmiddels mede-eigenaar geeft interieuradviezen en verzorgt dit van tekening t/m uitvoering en styling.

Midden 2010 zat het bedrijf even op een moeilijk moment. De vier eige-naren hebben de koppen bij elkaar gestoken en externe adviseurs erbij gehaald. Door goed te onderzoeken waar kansen en bedreigingen liggen, zijn er belangrijke keuzes gemaakt en is er gekozen om meer te focussen op hetgeen succesvol is gebleken. Het bedrijf gaat daarom per 1 september 2011 verder onder de naam Zuiver. Arlu wordt Zuiver BV, Halola wordt Zuiver direct BV. Collecties worden onder de loep genomen en samen-gevoegd. Dit betekent dat de gehele huisstijl aangepast moet worden, en dat is mijn taak.

en dat allemaal met een beperkt budget

lowbudget | 9

Page 10: Lowbudget Internship Report

10 | lowbudget

Page 11: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 11

Page 12: Lowbudget Internship Report

12 | lowbudget

&wat zijn mijn

interesseswaarom dit vak en wat zijn mijn

toekomstplannen

ik wil hierna naar dekunstacademie om mezelf daar te ontwikkelen als grafisch vormgever.

Ik ben Jamie de Rooij en ik heb een passie voor grafi sch vormgeving. Deze passie is vooral het afgelopen jaar erg gegroeid. na deze twee stage periodes weet ik eigenlijk wel zeker dat ik hier later iets mee wil gaan doen. Het mooie van dit vak vind ik dat je met jouw creativiteit mensen (vaak) aanspoort om iets te doen of om ergens over na te denken. Hoe die boodschap over wordt gebracht is aan de grafi sch vormgever/art-director. De afgelopen twee jaar ben ik me daar pas in gaan verdiepen, omdat dat tijdens de lessen steeds meer aan bod kwam. Voorheen had ik daar nog weinig aandacht aan be-steed. Ik vind het leuk om originele ideeën te bedenken en die later zelf uit te voeren.

Ik ben er nog niet helemaal uit welke kant ik later op wil. Ik vind vorm-geven echt ontzettend leuk, maar reclames bedenken lijkt mij ook erg leuk. Het lijkt me leuk om dat te combineren, door bijvoorbeeld ook

concepten te bedenken voor ‘gewo-ne’ vormgeef opdrachten. Dit omdat ik vind dat je als bedrijf tussen de ‘concurrenten’ op moet vallen. Ie-dereen, vormgever of niet, pakt als eerste het boek ( of iets anders), die er het meest aantrekkelijk uitziet. Zo werkt dat ook in de reclamewereld, heel veel reclame is het zelfde, dus als jij iets totaal anders bedenkt, heb je meer kans dat mensen de reclame zich herinneren of er later over pra-ten.

Het leuke aan vormgeving vind ik dat je met beeldmateriaal en typo-grafi e zoveel verschillende dingen kunt doen om er je eigen werk van te maken. Ik vind het ook erg leuk om te zien wat andere vormgevers ma-ken om zo inspiratie op te doen en te kijken hoe hun bepaalde dingen oplossen.Ik laat mij vooral inspire-ren door wat ‘ouderwetsere’ vormge-ving, dit spreekt mij erg aan omdat ik de stijl en de kleuren erg sfeervol vind. Ik heb niet een voorbeeld als

vormgever, maar wel is Kesselskra-mer een voorbeeld van mij, omdat hun op een andere manier tegen re-clame aankijken.

Page 13: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 13

Page 14: Lowbudget Internship Report

14 | lowbudget

Page 15: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 15

Page 16: Lowbudget Internship Report

16 | lowbudget

Page 17: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 17

Page 18: Lowbudget Internship Report

18 | lowbudget

ik wil werk maken wat deaandacht trekt en waar mensen later nog overzullen spreken of nadenken. met grafisch vormgeving kun je zo een heel verhaal vertellen

Page 19: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 19

&wat zijn mijn

leerdoelenen hoe wil ik bereikendeze

Tijdens deze stageperiode wil ik me-zelf ontwikkelen als grafi sch vorm-gever en creatiever leren denken. Ik denk dat ik daar bij Zuiver goed aan kan werken. Dit omdat ik maar aan een groot project ga werken, dus ik heb lang de tijd om tot een eind-resultaat te komen. Ik wil mezelf continue overtreff en bij hetzelfde project, daar moet je wel creatief voor zijn. Ook vind ik het leuk dat ik nu de kans heb om binnenwerken te maken, hier had ik eerder nooit echt aandacht aan besteed.

Ik wil ook graag mijn typografi e nog meer verbeteren, ik denk dat dat wel gaat lukken, omdat ik veel tijd heb om te experimenteren. Ik wil graag wat speelser leren omgaan met de ty-pografi e. Typografi e hoeft namelijk ze-ker niet saai te zijn, het is zelfs ( in mijn ogen ) het belangrijkste onderdeel.

Ik ga inspiratie zoeken op internet, om zo te leren hoe een boek nou ei-genlijk in elkaar zit. Ook is het be-

langrijk om wat boeken van de con-currentie door te bladeren, om zo te zien wat werkt en wat niet. Verder is de mening van mijn collega’s/klant erg belangrijk, wat willen zij het liefst? Hun kunnen mij advies geven over de stijl van Zuiver/Funiture zo-dat ik daar mee aan de slag kan.

Ook wil ik wat meer risico’s nemen, omdat ik dat voorheen nog niet echt durfde. Ik ga dat proberen door ge-woon te maken wat in mij op komt.

Ik ben van mening dat je vooral veel kunt leren door het zelf te doen. Al-leen naar het werk van andere kijken is niet genoeg. Hoe vaker je bezig bent met vormgeving hoe sneller je de basis van je ontwerp kunt vastleg-gen.

Het is ook belangrijk dat ik mijn ei-gen werk regelmatig bekijk, om zo te zien wat er beter kan en of ik al vorderingen heb gemaakt.

de software die ik ga gebruiken:Adobe IndesignAdobe IllustratorAdobe Photoshop

Page 20: Lowbudget Internship Report

20 | lowbudget

Page 21: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 21

Page 22: Lowbudget Internship Report

Ik ben de eerste stageweek meteen begonnen met de catalogus. Dit om-dat ik zo een stijl kon creëren die hun zou aanspreken. Die stijl zou ik dan verder kunnen doorvoeren in de huisstijl. Ik vind de catalogus een belangrijk onderdeel, omdat daar de producten in staan die het bedrijf verkoopt, het moet er dus aantrek-kelijk uit zien, want dan onthouden de klanten het boek sneller. Dat is een van mijn uitgangspunten voor mijn werk, dat het zich onderscheidt van de rest. Ik ging catalogussen op internet bekijken, om er zo achter te komen hoe andere bedrijven het grafi sch aanpakken. Het werd mij al snel duidelijk dat bedrijven bijna altijd sfeerfoto’s gebruiken, dit oogt heel professioneel. Zuiver heeft daar alleen niet genoeg budget voor, dus mocht ik andere oplossingen beden-ken. Ik vond dat geen probleem, ik vond het alleen maar leuk! Het is altijd leuk om oplossingen te mogen bedenken die niet voor de hand lig-gen. Ik wist al snel dat ik deze sta-geperiode getest zou worden op cre-ativiteit en vormgeef kwaliteiten. Je kan wel nog zo’n leuk idee bedacht hebben, het moet ook vormgegeven kunnen worden.

Het was in eerste instantie de bedoe-ling dat ik een catalogus voor Zuiver en Funiture zou maken, alleen had-den ze tijdens mijn stageperiode door besloten dat elk label verder zou gaan onder de naam Zuiver. Ik heb wel het gemaakte werk voor Fu-niture in mijn verslag geplaatst, zo-dat je een goed beeld krijgt van het hele proces.

In dit verslag beschrijf ik mijn proces van werken aan de hand van voorbeelden. Ik hoop dat ik zo een goed inzicht kan geven in mijn vormgeef kwaliteiten. Niet al het werk wat ik tijdens deze stage-periode gemaakt heb staat in dit verslag.

22 | lowbudget

Toen ik te horen kreeg dat ik bij Zui-ver stage ging lopen wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Ik was in eerste instantie bang dat er niet veel werk voor mij was, maar dat viel gelukkig mee! In de eerste week werd mij al verteld dat ik de catalo-gus boeken van Funiture en Zuiver mocht maken en ook mocht ik de huisstijl veranderen, op het logo na. In mijn verslag zul je dus veel ‘dezelf-de’ dingen zien, dit omdat ik zoveel mogelijk voorstellen wilde maken voor het bedrijf, maar ook om mijn eigen vaardigheden te verbeteren. Als ik een goed ontwerp zou ma-ken en ze zouden tevreden zijn, dan is dat leuk maar heb ik er niet alles uitgehaald wat er in zat. Vandaar dat ik meteen aan de slag ben gegaan met zoveel mogelijk voorstellen te maken en deze voorstellen behandel ik in dit stageverslag. Waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt? Wat had ik beter kunnen doen? Kortom een kijkje in mijn leven als toekomstige grafi sch ontwerpster. Alles in dit boek is zwart-wit afgedrukt, maar dat doet geen afb reuk aan mijn ont-werp. let maar eens op de typografi e en op de compositie in plaats van op de kleur!

Page 23: Lowbudget Internship Report

Alles valt overal wel goedkoper te krijgen! Vandaar dat ik alle gratis reclame verzameld heb in mijn verslag! Dat scheelt weer geld voor stockfoto’s!

werk

lowbudget | 23

Page 24: Lowbudget Internship Report

24 | lowbudget

In het begin vond ik het een beetje lastig om ontwerpen in mijn eigen stijl te maken. Mijn eigen stijl kan namelijk nogal artistiek uitpakken, maar eigenlijk vonden ze dat juist goed! Als ik gewoon ‘ los zou gaan’ konden hun daar hun mening over geven. Misschien was het te artistiek, maar ze zouden het ook heel leuk kunnen vinden. Met die gedachten ben ik wat vrijer gaan vormgeven. dit was een van de eerste resultaten die ik daarmee boekte.

Ik bewerkte productfoto’s op zo’n manier dat ik het als achtergrond kon gebruiken. Dit ontwerp past goed bij Zuiver, omdat het wat ge-durfder is en modern. Het goede aan dit ontwerp vind ik dat het ver-nieuwend is, maar het is wel heel erg druk. Om die reden heb ik geen pro-duct pagina’s uitgeprobeerd.

tijdens het maken van dit ontwerp heb ik geleerd hoe veel je eigenlijk met productfoto’s kunt doen. Met Photoshop kun je heel veel berei-ken, dit kwam goed van pas.

lowbudget tip

geld besparen? lees nog eens

de krant van gisteren!

Page 25: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 25

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 26: Lowbudget Internship Report

26 | lowbudget

Bij een goed binnenwerk hoort na-tuurlijk ook een leuke cover. eerst had ik een voorstel gemaakt met links uitlijnende tekst, maar dat werd net iets te braaf, ondanks dat de achtergrond dat niet is. Ik besloot de achtergrond en de typografi e te roteren, zodat het wat spannender werd. Om het iets speelser te ma-ken kleurde ik een deel van de tekst blauw.

Het leuke aan dit voorstel vind ik de geroteerde tekst en de blauwe typo-grafi e, dat geeft het omslag net dat beetje extra.

Page 27: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 27

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 28: Lowbudget Internship Report

28 | lowbudget

nienke liet mij een keer foto’s van Diesel zien, die heel erg mooi van sfeer waren. Het leek me erg leuk om daar iets mee te proberen. Ik bewerkte de foto zodat het toch een heel andere sfeer kreeg dan de foto’s van Diesel. eerst gebruikte ik de fo-to’s in kleur, maar later bleek zwart-wit toch sterker te zijn, zo sprong de tekst er goed uit. Om te laten zien dat schreefl etters niet bij Zuiver/Fu-niture paste maakte ik ook een vari-ant met een schreefl etter. Dat geeft een veel chiquere uitstraling, wat niet bij het bedrijf past. Ik vind de typografi e mooi in balans en sterk overkomen. Om de typografi e er uit te laten springen, had ik een rode en gele variant gecombineerd met wit gemaakt..

een schreefletterpast gewoon niet bijfuniture of bij zuiver,dat is te chiQue

28 | lowbudget

Page 29: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 29lowbudget | 29

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 30: Lowbudget Internship Report

30 | lowbudget

Tijdens het maken van dit ont-werp concentreerde ik mij eerst op de typografie, het beeld komt er la-ter wel in. Ik zorgde voor een balans van de typografi e, maar wist eerst niet goed wat voor beeld er bij zou passen. Toen bedacht ik mij dat ik het zwart/wit beeld, die ik een keer bewerkt had in het prille begin, goed kon gebruiken om het wat spannen-der te maken. Ik houd er zelf niet heel erg van als je meteen laat zien waar het boek over gaat. Dat haalt de spanning weg. Ik vond het beeld er goed bij passen, maar wel erg zwart-wit. Toen ik de citroen geel maakte en de rest zwart-wit vond ik het er weer te amateuristisch uitzien. Ik heb zelf een hekel aan foto’s waar-bij een ding gekleurd is en de rest zwart-wit, dat is een van de eerste dingen die je leert in photoshop en ik vind het too much.

ik besloot van dit ontwerp ook een aantal varianten te maken. Vettere letters, of juist het logo van Zuiver, het bleef goed in balans. Ik vond vooral dat de stoeltjes op een rij goed werkte, omdat dat de hele breedte vulde. Toch bleef het erg zwart-wit, maar kleur vond ik al gelijk een stuk minder sterk.

ik heb zelf een hekel aan FOTOʼS WAARBIJ EEN DING gekleurd is en de rest zwart-wit, dat is een van de eerste dingen die je leert in photoshop

Page 31: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 31

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 32: Lowbudget Internship Report

Ik vond de typografi e van het vorige ontwerp erg duidelijk en mooi in balans, dus ik besloot van dat ont-werp een donkere versie te maken. Het leek mij leuk om deze wat meer abstract te maken. Ik wilde wel een product laten zien, maar het moest niet meteen herkenbaar zijn. De bar-code lamp leek mij daarvoor heel erg geschikt. Als ik de barcode lamp wit/grijs liet, werd het een beetje een saai omslag. Vandaar dat ik de barcode drie kleuren gaf. Rood geel en blauw, dit oogt lekker fris. Terwijl ik met dit omslag aan het spelen was, bedacht ik me dat ik er best nog iets aan kon toevoegen wat meer met het bedrijf te maken heeft . Ik maakte een kader wat leek op de stiksels van de bekle-ding. eerst leek het kader meer op een ‘gewone’ stippellijn, maar daarna had ik een streepjeslijn gebruikt, wat er sterker/beter uitzag. Dat gaf net dat beetje extra wat het omslag nodig had. Ik heb ook veel gevarieerd met de lettertypes en het logo.

lowbudget tip

geld besparen? eet ipv drie keer

vier keer per week macaronii

32 | lowbudget

Page 33: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 33

Page 34: Lowbudget Internship Report

34 | lowbudget

Voor Zuiver wilde ik dit keer iets nieuws en verfrissend proberen. Bij het maken van dit ontwerp heb ik me verplaatst in de geest van de ‘kijker’ om zo tot een goed ontwerp te komen. Ik had net een paar voor-beelden gezien van andere bedrijven en wat mij opviel is dat het (bijna) allemaal zo’ saai’ is. Deze catalogus zal bij andere bedrijven ongetwijfeld op een stapel belanden, maar dat betekent niet dat het een saai om-slag moet hebben. Als de klanten door hun ‘collectie’ van catalogus-sen ‘bladeren’ dan moet het omslag dus meteen de aandacht trekken. Dit was mijn insteek voor dit ontwerp. Ik besloot een soort gekte van stip-pen te creëren waar je eigenlijk niet naar wilt kijken, maar waar je oog wel naartoe getrokken wordt. Als de buitenkant interessant is wordt het boek vanzelf opengeslagen. Het is dan natuurlijk wel de kunst om het binnenwerk net zo interessant te maken als het omslag. Om er voor te zorgen dat de kijker niet afh aakt besloot ik de eerste twee pagina’s die je ziet knallend geel te maken. Voor Zuiver mocht het wel wat artistieker zijn, maar dit is eigenlijk net iets te extreem voor een catalogusboek.

ik besloot een soort gekte van stippen te creËren waar je eigenlijk niet naar wilt kijken, maar waar je oog wel naartoe getrokken wordt.

Page 35: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 35

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 36: Lowbudget Internship Report

Bij een cover hoort natuurlijk ook een binnenwerk. Mijn eerste opzet maakte ik met een witte achter-grond, zodat ik dat mooi kon door-voeren naar de productpagina. Het leek mij leuk om de ontwerpers in kaders te plaatsen, zodat zij echt als een individu worden gezien en om-dat kaders centraal staan bij Funitu-re/Zuiver. Ik vind dit een mooie op-maak, maar ergens ook een tikkeltje saai. Om die reden besloot ik met een zwarte achtergrond te werken, zodat het ook meer bij het omslag aan zou sluiten. Dit werkte eigenlijk heel goed, dus vandaar uit ging ik tussenbladen maken.

tijdens het maken van dit ontwerp heb ik geleerd dat je helemaal geen dure sfeerfoto’s hoeft te laten maken, maar dat je zelf ook al een heel eind kunt komen.

36 | lowbudget

Page 37: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 37

Page 38: Lowbudget Internship Report

38 | lowbudget

Carla liet mij een aantal voorbeeld catalogussen zien, om te laten zien op wat voor verschillende manieren je het eigenlijk aan kunt pakken. Daar zat ook een losbladig boekje bij, er waren een soort kaarten ge-bruikt om de producten op te tonen. Het leek mij leuk om dat ook eens te proberen. Ik ging verder in de stijl van het vorige ontwerp, maar paste het formaat wel aan, zodat het lang-werpige kaarten zouden worden.

Ik maakte per product een aparte kaart, op de ene kant een sfeer foto met de naam van het product erop, en op de andere kant de product in-formatie. Het zag er erg goed uit, dus ik was meteen enthousiast. Het leek mij erg leuk om ook aparte kaartjes te maken voor de ontwerpers. ei-genlijk een soort visitekaartjes die je in de kaft op kan plakken en er af kunt halen. Carla was ook met-een enthousiast al hadden we al wel snel een probleem ontdekt, niet alle kaartjes zouden er op passen. Dat is natuurlijk erg jammer en dus ging ik brainstormen om tot een oplossing te komen. Ik zou de kaartjes in een apart doosje kunnen opbergen, de kaft uitrolbaar maken, maar dat was ook niet erg praktisch. Ik besloot dit idee even te laten rusten.

Page 39: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 39

Page 40: Lowbudget Internship Report

40 | lowbudget

Page 41: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 41

Page 42: Lowbudget Internship Report

42 | lowbudget

Page 43: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 43

Tijdens het maken van dit ontwerp besloot ik typografi e te combineren met een beeld op de achtergrond wat niet al te nadrukkelijk aanwe-zig was. Om het nog te laten linken met het bedrijf zelf had ik gekozen voor hout, maar dit kon ook vervan-gen worden door bijvoorbeeld een kleed. eerst had ik enkel een foto van het hout op de achtergrond ge-plaatst, maar daardoor werden de letters niet goed leesbaar. Ik besloot de foto wat donkerder te maken en plaatste daar een andere foto met een hoog contrast overheen, zodat ik dit ‘duister’ eff ect kreeg. Zo werd de tekst beter leesbaar en werd het ook meteen wat specialer. Ik was eerst van plan om alles uit te laten lijnen, maar dat werd te standaard. Ik heb dit ontwerp ook in verschillende kleurvarianten uitgeprobeerd, maar de hoofdtekst was het sterkst als ik deze wit liet. Om toch wat kleur aan te brengen in het geheel besloot ik de tekst ‘ Funiture is a label by Zui-ver’ oranje te maken. Dit omslag is in verhouding tot mijn andere Fu-niture omslagen echt totaal anders, maar juist door dit soort dingen uit te proberen kom ik weer op nieuwe ideeën.

Ik heb dit idee ook uitgewerkt in het wit, omdat wit eigenlijk meer bij Funiture past. Ik had het formaat bij de witte variant ook veranderd, om-dat ik het vorige formaat eigenlijk te breed vond.met het bedrijf zelf had ik gekozen

voor hout, maar dit kon ook vervan-gen worden door bijvoorbeeld een kleed. eerst had ik enkel een foto van het hout op de achtergrond ge-plaatst, maar daardoor werden de letters niet goed leesbaar. Ik besloot de foto wat donkerder te maken en plaatste daar een andere foto met een hoog contrast overheen, zodat ik dit ‘duister’ eff ect kreeg. Zo werd de tekst beter leesbaar en werd het ook meteen wat specialer. Ik was eerst van plan om alles uit te laten lijnen, maar dat werd te standaard. Ik heb dit ontwerp ook in verschillende kleurvarianten uitgeprobeerd, maar de hoofdtekst was het sterkst als ik deze wit liet. Om toch wat kleur aan te brengen in het geheel besloot ik de tekst ‘ Funiture is a label by Zui-ver’ oranje te maken. Dit omslag is in verhouding tot mijn andere Fu-niture omslagen echt totaal anders, maar juist door dit soort dingen uit te proberen kom ik weer op nieuwe

breed vond.

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 44: Lowbudget Internship Report

44 | lowbudget

Af en toe weet je het even niet meer, dat is altijd erg vervelend maar uit-eindelijk kom je toch weer op een idee. Mijn idee achter dit ontwerp was om niet meteen te laten zien waar het over ging, zo wordt het wat spannender. Ik bewerkte een foto van een stoel zo zodat het niet direct herkenbaar was.

dit is zeker niet mijn beste ont-werp, maar tijdens het maken van dit ontwerp ben ik er wel achter ge-komen dat ik het even moest laten rusten, omdat de inspiratie even op was.

de rode variant van dit ontwerp,rood is de kleur van Funiture.

Page 45: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 45

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 46: Lowbudget Internship Report

Typografi e is erg belangrijk voor het maken van een goed ontwerp. Ik zelf houd er van als de typografi e het sterkste punt van het hele omslag is. De kijker moet eerst naar de typo-grafi e getrokken worden en daarna naar het beeld. Tijdens het maken van dit ontwerp wilde ik beeld en ty-pografi e op een goede manier schei-den. Het is dan wel soms lastig om het toch als een eenheid te maken. Ik heb na de titel Funiture een quote neergezet in een kleiner corps, zo-dat het niet zo schreeuwerig werd. Ik vind de typografi e erg goed, want het trekt echt de aandacht. Bij Funi-ture is het natuurlijk leuk dat ik het woord Fun rood kan maken, omdat dat ook zo in het logo is, dat zorgt ervoor dat het niet zo saai wordt.

In eerste instantie had ik achter de typografi e een foto van hout ge-plaatst, wel in het zwart-wit maar toch was het eigenlijk net iets te druk gecombineerd met de foto on-derin. Uiteindelijk heb ik achter de typografi e een zwart vlak gemaakt, zodat het wat rustiger was.

Je kunt bijna elke foto onderin plaatsen, al is het wel het mooist als de foto ook donkere gedeelte in de foto heeft . Ik heb hiermee gevari-eerd, en een paar voorbeeld omsla-gen gemaakt.

46 | lowbudget

Page 47: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 47

Page 48: Lowbudget Internship Report

bij dit ontwerp kwam ik niet goed uit met de compositie

Page 49: Lowbudget Internship Report

Het is leuk om af en toe te experi-menteren met foto’s en de typogra-fi e. er is namelijk heel veel mogelijk in inDesign. Zoals bij elk ontwerp begon ik met de typografi e. eerst kwam ik niet lekker uit en had ik te veel ruimte over aan de onder-kant. Om dat probleem op te lossen besloot ik alles links uit te laten lij-nen. Om het ontwerp minder saai te maken bewerkte ik het karpet zo, zodat ik dit als een texturen kon ge-bruiken. Ik plaatste de foto over de tekst en meteen werd het ontwerp een stuk spannender. Ik besloot de typografi e dit keer een kleurtje te geven, namelijk zacht geel en zacht blauw.

Ik vind het een mooi ontwerp, maar eigenlijk niet geschikt voor Funiture. Het is veel te ruig. Ik heb tijdens het maken van dit ontwerp ondervonden dat je helemaal geen dure stockfoto’s nodig hebt om tot een mooi resultaat te komen. Je kan je eigen foto’s gewoon zo be-werken, zodat je die kunt gebrui-ken als texturen.

lowbudget | 49

lowbudget tip

energie besparen? ga televisie

kijken bij de buren.

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 50: Lowbudget Internship Report

50 | lowbudget

nadat er was gekozen voor oranje als hoofdkleur, besloot ik opnieuw aan de slag te gaan met het binnenwerk. Ze wilden graag nieuwe foto eff ecten zien, dus ik ging aan de slag met pho-toshop. niet elk product is geschikt om te bewerken, het moet wel een beetje een spannend product zijn. en dat is deze lamp zeker, want na-dat ik hem bewerkt had leek het ook wel een soort wereldbol. Het leek me leuk om dit beeld bij de informatie/inhoudsopgave te plaatsen.

De typografi e moest hetzelfde blijven, maar ik besloot het anders te gaan ge-bruiken. een inhoudsopgave maken vind ik altijd erg lastig, maar ik be-sloot voor de simpele weg te kiezen. Ik maakte er een soort navigatie balk-je van, en die afgeronde balkjes zou-den ook terugkomen in de rest van de catalogus. De oranje balkjes knalde er goed uit en maakte het erg fris.

Ik heb tijdens het maken van dit ontwerp geleerd dat niet elke foto geschikt is om te bewerken en te gebruiken als sfeerbeeld. Het moet wel een spannend product zijn, an-ders komt het eff ect niet goed over en is het eerder amateuristisch.

lowbudget tip

geld besparen? neem geen smart-

phone, maar ga communiceren

met de mensen om je heen!

Page 51: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 51

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 52: Lowbudget Internship Report

52 | lowbudget

Page 53: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 53

Page 54: Lowbudget Internship Report

54 | lowbudget

Tijdens het maken van een binnen-werk, kwam ik op het idee om sym-bolen te maken voor elke categorie. Funiture had al symbolen, maar ik besloot nieuwe te bedenken. Het leek mij leuk om elk symbool af te laten leiden van een cirkel. Ik koos voor een cirkel, omdat dat een sim-pele vorm is, hoe simpeler hoe beter. er moet namelijk niet te veel detail in zitten, want dan wordt het alleen maar minder duidelijk.

Het eerste symbool wat ik maakte was het symbool voor de verlichting. Ik gebruikte een halve cirkel als lam-penkamp en een streepje om het ge-heel af te maken. Ik vind dit een erg sterk symbool, dit omdat het simpel maar heel duidelijk is.

Het symbool voor de categorie ove-rig was ook makkelijk te bedenken, namelijk gewoon een cirkel. Dit is namelijk een neutraal iets, en de O is ook van overig.

Carla verwachtte dat ik moeilijkhe-den zou krijgen met het symbool voor de karpetten, maar eigenlijk was die zo gepiept. Ik maakte gewoon een cirkel, met daarin een geweven patroon. Ik vind deze heel leuk ge-worden, want ik zie er ook echt een karpet in.

De meeste problemen kwamen ei-genlijk met de stoel, tafel en bank. Daar moest ik te veel strepen toevoe-gen om tot een goed eindresultaat te komen. Dit is erg jammer, want daar-door werd dit idee ook niet gebruikt.

Page 55: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 55

Page 56: Lowbudget Internship Report

56 | lowbudget

Ik vond de typografi e van de vorige covers erg goed, dus ik besloot daar nog een ander omslag mee te maken. Dit keer wilde ik niet duidelijk laten zien dat Funiture over meubelen gaat. Ik bewerkte een foto van een karpet zo dat het een spannend beeld werd. Het karpet kon in verschil-lende kleuren, bijvoorbeeld blauw of geel, zo werd het niet zo standaard. Dit omslag lijkt alleen meer op een thriller dan op een catalogus. Ik vind het een mooi omslag, maar niet ge-schikt voor Funiture.

lowbudget tip

geld besparen? neem een plak-

plaatje i.p.v een echte tatoeage,

scheelt weer douchen!

Page 57: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 57

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 58: Lowbudget Internship Report

58 | lowbudget

Ik mocht ook mee schetsen voor de nieuwe website van Zuiver. Ik vond dit erg leuk, omdat ik zo de stijl van de catalogus door kon voeren in een website. Ook vond ik het fi jn dat ik even met iets anders bezig was dan met de catalogus of de huisstijl. Ik ontwerp eigenlijk nooit websites, maar wist toch meteen hoe ik mijn eerste voorstel zou maken. Ik wilde op de achtergrond een ‘ruig’ plaatje zodat het een moderne uitstra-ling zou krijgen. De menuknoppen plaatste ik in mijn eerste voorstel links, dit omdat het dan lijkt op de inhoudsopgave van de catalogus. De kleur oranje is erg belangrijk, omdat dit ook de kleur is die gekozen is voor de visitekaartjes en de rest van de huisstijl. De kleur oranje maakt het ook vriendelijk en Hollands, wat ze beide zijn. Ik vind bovendien het contrast erg mooi en lekker mo-dern. Mijn eerste ontwerp was nog wel erg strak, maar ik kan dit wel gebruiken als de basis van mijn vol-gende ontwerpen.

ik heb weinig tot geen ervaring met websites ontwerpen, maar vond het erg leuk om te proberen.

Voor ik aan mijn tweede ontwerp begon werd mij verteld dat ik ook eens in landscape formaat moest denken, dit omdat dat meer bij Zuiver past. Ik besloot dit keer met losse kaders te werken om de layout wat spannender, maar toch strak en zakelijk te maken. Het menu plaatste ik dit keer onder de header zodat ik nog ruimte over hield voor twee sidebars. Ook had ik dit keer een kader om de header heen getrokken, zodat deze niet weg zou vallen in de achtergrond. Dit keer gebruikte ik voor de laatste producten etc. kleine thumbnails, om die wat spannender te maken bedacht ik dat het leuk zou zijn om daar een rollover eff ect over heen te plaatsen. Als je over de thumbnail heen gaat met je muis zie je in een

Page 59: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 59

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 60: Lowbudget Internship Report

60 | lowbudget

spreekwolkje de naam van het pro-duct staan. Dit vond ik zo leuk dat ik dit uit ging proberen met een gro-ter spreekwolk (z.o.z), zodat de hele productinformatie zou verschijnen. Ik vond dit een leuke speelse toe-voeging aan het strakke ontwerp. Het geheel werd wel heel oranje dus besloot ik toch maar om de agenda ook in het wit te maken, zodat ik de onderste balk wel oranje kon maken zonder dat dat te veel zou worden.

lowbudget tip

geld besparen? neem geen

kinderen

een paar van de schetsen die ik vooraf maakte om tot een goed idee te komen.

Page 61: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 61

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 62: Lowbudget Internship Report

62 | lowbudget

na een bespreking kwam naar voren dat ze toch liever meer producten op te homepagina wilden laten zien. Dit was eigenlijk heel simpel op te lossen, omdat er niet zoveel tekst op hoefde kon ik alle tekst kwijt in een zijbalk. Op die manier had ik rechts heel veel ruimte voor de producten. Ik koos voor een witte achtergrond, omdat ze dat toch wat rustiger vonden.

na dit ontwerp ben ik niet meer ver-der gegaan met de website.

Page 63: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 63

de laYout met de witte achtergrond straalde veel meer rust uit.

Page 64: Lowbudget Internship Report

64 | lowbudget

Page 65: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 65

Page 66: Lowbudget Internship Report

66 | lowbudget66 | lowbudget

visite kaartjes zijn eenklein, maar zeer belangrijkcommunicatie middel

Tijdens mijn stageperiode heb ik ook een nieuwe huisstijl ontwik-keld, behalve het logo. Ik moest vanuit het logo de rest van de huis-stijl maken. Het is best lastig om een huisstijl te maken bij een logo die je niet zelf ontworpen heb. Je hebt daardoor minder een connec-tie met het logo. Ik begon met de visitekaartjes, eerst lukte dat nog niet zo omdat ik bleef hangen in de standaard lettertypes. Dit leek bovendien al erg op het huidige visitekaartje. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik het visitekaartje staand wilde maken, dit omdat dat iets minder standaard is en beter paste bij mijn idee. Ik had gekozen voor dit lettertype, omdat ik dat ook gebruikt had bij eerdere voorstel-len voor de catalogus en omdat ik

het erg duidelijk vind. Om het wat speelser te maken koos ik voor de tekst:’ Works for Funiture/Works for Zuiver’ een kleurtje. Rood stond voor Funiture, het rood komt terug in hun logo, en voor Zuiver koos ik blauw omdat ik dat modern vond en bij Zuiver vond passen. Bij het eer-ste ontwerp was de achtergrond wit, ik besloot ook een donkere variant te maken met knal gele letters, om-dat het zo misschien meer op zou vallen. later was ik wel van mening dat de witte variant beter bij Zuiver en Funiture beide zou passen.

lowbudget tip

energie besparen? kijk eens een

dagje geen gtst. je mist

toch niets

Page 67: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 67

om het iets minder saai te maken, gebruikte ik op de achtergrond een patroontje.

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 68: Lowbudget Internship Report

68 | lowbudget68 | lowbudget

Page 69: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 69

Page 70: Lowbudget Internship Report

70 | lowbudget70 | lowbudget

Uiteindelijk hebben ze voor dit ontwerp gekozen. een leuke keuze, want de tekst ‘Project Director’ is oranje, waardoor het kaartje er echt uitspringt. eerst was het de bedoe-ling dat ‘Works for Zuiver’ wegge-haald zou worden zodat het wat rus-tiger zou zijn. Alleen na de mening van mensen uit de grafi sche indus-trie kwamen ze daar toch op terug.

later hebben we nog de tekst: Works for Zuiver in het grijs gemaakt, zo-dat alle nieuwe huisstijl kleuren er in voor kwamen.

Page 71: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 71

Page 72: Lowbudget Internship Report

72 | lowbudget

Het was een logische keuze om bij het briefpapier ook een balk on-derin te gebruiken. Dit komt na-melijk terug in de visitekaartjes, zo krijg je een eenheid. Om het iets speelser te maken bewerkte ik een karpet zo dat ik die als rand kon gebruiken. Ik maakte verschillende variaties, een hele strakke, een met veel rafels, wat veel te heft ig was en een met een paar rafeltjes. De opzet was goed, maar moest nog wel wat bijgeschaafd worden. Misschien kon het pand erin verwerkt worden? Dat wilden mijn collega’s graag zien, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Ik had de rand zo aange-past dat het niet te ruig was, maar wel overtuigend.

uiteindelijk had ik een mooi balans gevonden tussen speels en strak.

Page 73: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 73

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 74: Lowbudget Internship Report

74 | lowbudget

na een extra lang weekend kon ik er weer even flink tegen aan. Het laat-ste werk dat ik gemaakt had vond ik niet meer goed genoeg, qua vorm-geving en omdat het te veel op een brochure ging lijken. Ik besloot een nieuwe opzet te maken in een ander formaat, namelijk lang en smal. Dit leek mij een goed idee, omdat ik de vorige grote versies te groot en te amateuristisch vond. Ook had ik moeite met het indelen van de pro-duct pagina’s. Vlak voor dat ik wilde beginnen met het vormgeven van de pagina’s zeiden mijn collega’s zeggen dat het vooral duidelijk moet zijn. Het leek me een goed plan om voor de makkelijkste weg te kiezen en de producten in vakjes te plaatsen.

Ik ging verder met de kleur oranje, ik wilde dit keer nog meer oranje gaan gebruiken. Ik had daarvoor ge-kozen, omdat ik dat lekker fris vind en oranje wordt de nieuwe kleur van Zuiver. eerst had ik alle tekst wit, maar dat vond ik te ‘saai’ en t veel wit, vandaar dat ik wit met zwart ge-combineerd heb.

In dit voorstel wilde ik ook werken met zwart-wit foto’s, dit geeft een mooi contrast. Ook is het belangrijk dat de producten ook ergens in het groot te zien zijn. Deze foto’s kun-nen gewoon gemaakt worden in de showroom en kan ik gebruiken als sfeer foto’s tussen de verschillende categorieën.

gratis updateIk had toch een leuker idee bedacht om te gebruiken als foto’s. Ik kwam dit idee tegen op internet, en het leek me leuk om zoiets te gebruiken. We zouden het natuurlijk niet hele-maal namaken, maar het idee om ‘s nachts te fotograferen vond ieder-een erg leuk.

Page 75: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 75

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 76: Lowbudget Internship Report

76 | lowbudget

nadat ik een opzet gemaakt had voor het binnenwerk, ging ik probe-ren een bijpassende cover te maken. Het was al snel duidelijk dat die ook oranje moest worden, aangezien die kleur in het binnenwerk ook weel gebruikt wordt. Het lastige van de voorkant ontwerpen is dat het logo van Zuiver er op moest komen. Het is een mooi logo, maar het werkt niet fi jn omdat je altijd met dat rondje in de problemen komt. Als je het logo centreert lijkt het toch niet in het midden te staan, dat is heel vervelend werken.

Bij het eerste ontwerp had ik het Zuiver logo geroteerd en zo naast de tekst Zuiver geplaatst. eigenlijk is dit ontwerp onderin nogal leeg, dus daarna besloot ik het Zuiver logo onder in te plaatsen. Het oranje knalt lekker, vandaar dat ik hem zo simpel gehouden heb, want met foto’s op de achtergrond werd het wel erg druk, het oranje is al goed genoeg.

na een bespreking besloot ik de tekst toch links te laten uitlijnen i.p.v te centreren, zo past het beter bij de rest. Ze wilden ook graag de cover in het grijs ( de gekozen kleur voor de achterkant van de visite-kaartjes) en in het wit zien. Ik vond beide versies een beetje saai. Verder wilden ze ook nog een voorstel met de balk ( van het briefpapier en de visitekaartjes) zien. Ik vond dit al-lemaal net iets te veel.

Page 77: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 77

Page 78: Lowbudget Internship Report

nadat ik twee voorstel omslagen ge-maakt had was ik wel erg benieuwd hoe een folder er in die stijl uit zou zien. Ik maakte snel even een fol-der voorstel, en het was meteen erg leuk. Het oranje werkt heel sterk en er ontstond mooi een eenheid. Heel even dacht ik dat het nog leuker zou zijn als de visitekaartjes ook hele-maal oranje zouden worden, maar dat is misschien iets te veel, want de catalogus boeken kunnen volgend jaar weer veranderen en een visi-tekaartje gaat meestal langer mee. De achterkant heb ik grijs gemaakt, want dat is een van de vaste huisstijl kleuren geworden.

78 | lowbudget

Page 79: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 79

Page 80: Lowbudget Internship Report

80 | lowbudget

Bij het maken van het binnenwerk lette ik er op dat het vooral duidelijk was. Je kunt het heel mooi opma-ken, maar het moet vooral duidelijk zijn en verkopen. Ik gebruikte de afgeronde kaders om daar de pro-duct titel in te zetten, zo komt het niet zo hard over. In de catalogus moesten alle kleuren van de pro-ducten getoond worden. Bij mijn eerste nieuwe voorstel gebruikte ik daarvoor kleine blokjes om daar de kleurvarianten in te plaatsen. Alleen die plaatjes waren erg onduidelijk en de blokjes bij elkaar erg onrustig. Toen kwamen we op het idee om kleurvarianten te laten zien in een verzamelfoto. Dit werkte erg goed, want de kleuren waren goed zicht-baar en het geheel werd rustiger.

Page 81: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 81

Als alles goed is gegaan is dit de defi nitieve versie voor het binnen-werk. Dit is gemaakt in mijn een na laatste stageweek en dit kan worden gebruikt als basis. Ik doe mijn best om het meeste van het binnenwerk zelf in te vullen, maar mocht dat niet lukken heb ik wel de basis gelegd.

tijdens het maken van dit ontwerp heb ik geleerd om goed om te gaan met de beschikbare ruimte.

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 82: Lowbudget Internship Report

82 | lowbudget

In de één na laatste week was nog niet duidelijk hoe de huisstijl nou precies zou worden. Dat is opzicht wel vervelend, maar brengt je uit-eindelijk tot een beter resultaat. Het vervelende er aan was dat het steeds opnieuw moest veranderen en bepaalde ideeën helemaal niet uit de verf kwamen. Iedereen wilde graag iets van het oranje terug zien in het briefpapier. Caroline had een molentje getekend, zodat ik die kon verwerken in het briefpapier. Al snel werd , voor mij , duidelijk dat dit erg amateuristisch over kwam. na verschillende molens geprobeerd te hebben zag iedereen in dat dit niet de oplossing was. Uiteindelijk zijn we op de simpelste oplossing uit-gekomen, namelijk gewoon de titel van de brief/oferte/orderbevestiging in het zwart/oranje. Op die manier sluit het perfect aan bij de rest.

lowbudget tip

geld besparen? vertel je

kinderen dat sinterklaas niet

echt bestaat

Page 83: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 83

BeH

AA

lDe

DO

elen

: A.1

.4, A

2.1

, A 2

.3, A

2.5

, A 1

.1, A

1.3

, A 1

.5

Page 84: Lowbudget Internship Report

84 | lowbudget

ik kijk terug op vijf leuke maanden, met creatieveuitschieters, maar ook de momenten waarop ik even geen inspiratie meer had maar toch weer met iets nieuws wist te komen.

Page 85: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 85

welke

doelenheb ik gehaald

Ik kijk terug op vijf leuke maanden, met creatieve uitschieters, maar ook de momenten waarop ik even geen inspiratie meer had maar toch weer met iets nieuws wist te komen. Dat was denk ik wel de grootste uitda-ging van de afgelopen vijf maanden, steeds iets nieuws bedenken voor dezelfde opdracht. Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat ik niet veel verschillende opdrachten had, omdat alles met het bedrijf te maken had. Aan de andere kant zie ik het als iets waar ik geleerd heb om niet vast te houden aan een ontwerp wat je zelf erg goed vind. Door nieuwe dingen te experimenteren ontdek je dat het ook anders kan. Af en toe is het wel vervelend om steeds met het zelfde bezig te zijn, ik denk dat ik namelijk nog veel meer in me heb wat ik niet helemaal kwijt kon. Toch staat het werk wat ik gemaakt heb aardig dicht bij mij, wat ook wel betekent dat ik een beetje mijn eigen stijl aan het ontwikkelen ben. Ik zou wel graag in de toekomst totaal an-

dere opdrachten willen krijgen, om zo te laten zien dat dit niet het enig-ste is wat ik kan.

Ik vond het leuk dat ze mij helemaal vrij lieten in het maken van de op-drachten. Ik moest natuurlijk reke-ning houden met het imago van het bedrijf, maar kon wel zelf met keu-zes komen waarvan ik dacht dat die goed zouden zijn voor het bedrijf. Dat maakt het voor mij erg leuk en leerzaam. Als ik iets gemaakt had waren ze vaak enthousiast, dat is erg leuk want dat betekent dat ze mijn werk waarderen. De sfeer was ook altijd goed en we brachten elkaar op ideeën.

Het was af en toe wel lastig om ge-concentreerd te blijven op het werk, omdat ik de hele tijd met hetzelfde bezig was. Ik vond het daarom leuk dat ik af en toe wat opdrachten tus-sendoor mocht maken, bijvoorbeeld een advertentie. Ondanks dat ik veel hetzelfde heb gedaan heb ik wel veel

geleerd. Ik heb geleerd om binnen-werken op te maken, iets wat ik nog weinig gedaan had, maar ook om di-rect met een klant te werken. Zuiver was eigenlijk mijn klant en tegelij-kertijd ook mijn collega, we konden dus onze ideeën mooi samenbunde-len tot een resultaat. Iedereen was erg enthousiast, wat mij erg stimu-leert om mooi werk te maken.

Ik heb ook deze periode mijn typo-grafie verbeterd en heb geleerd hoe je binnenwerken moet opmaken. Daar moet ik in de toekomst nog wel wat meer aandacht aan beste-den. Ik moet ook nog leren om wat zelfverzekerder te zijn over mijn ei-gen werk, zodat ik dat later goed kan presenteren. Volgend schooljaar wil ik daar hard aan gaan werken, zodat ik mijn diploma kan halen.

lowbudget tipvertel ze dan ook maar hetverhaal van de kerstman

Page 86: Lowbudget Internship Report

86 | lowbudget

Ik heb dit verslag echt met heel veel plezier gemaakt. Ik ben ook van me-ning dat je het verslag niet alleen voor school maakt, maar ook voor jezelf. Ik liep eigenlijk vijf maanden lang met dit idee in mijn hoofd en de laatste 2/3 maanden was ik er elke dag mee bezig. natuurlijk had ik niet elke dag een goed idee, maar ik probeerde die wel te bedenken. Dat vind ik nou zo leuk aan het vak, echt ergens helemaal voor gaan.

Ik hoop dat ik met dit verslag een andere kant van mijzelf heb kunnen laten zien, namelijk dat ik risico’s durf te nemen. Dat heb ik het afge-lopen jaar geleerd, want eerst vond ik dat veel moeilijker dan nu. Ik heb dit verslag echt met heel veel plezier gemaakt. Ik ben ook van mening dat je het verslag niet alleen voor school maakt, maar ook voor jezelf. Ik liep eigenlijk vijf maanden lang met dit idee in mijn hoofd en de laatste 2/3 maanden was ik er elke dag mee be-zig. natuurlijk had ik niet elke dag een goed idee, maar ik probeerde die wel te bedenken. Dat vind ik nou zo leuk aan het vak, echt ergens helemaal voor gaan.

Ik heb er weer een mooi portfolio-stuk bij en zal later met een goed gevoel terugkijken naar dit verslag.

ning dat je het verslag niet alleen voor school maakt, maar ook voor jezelf. Ik liep eigenlijk vijf maanden lang met dit idee in mijn hoofd en de laatste 2/3 maanden was ik er elke dag mee bezig. natuurlijk had ik niet elke dag een goed idee, maar ik probeerde die wel te bedenken. Dat vind ik nou zo leuk aan het vak, echt ergens helemaal voor gaan.

Ik hoop dat ik met dit verslag een andere kant van mijzelf heb kunnen laten zien, namelijk dat ik risico’s durf te nemen. Dat heb ik het afge-lopen jaar geleerd, want eerst vond ik dat veel moeilijker dan nu. Ik heb dit verslag echt met heel veel plezier gemaakt. Ik ben ook van mening dat je het verslag niet alleen voor school maakt, maar ook voor jezelf. Ik liep eigenlijk vijf maanden lang met dit idee in mijn hoofd en de laatste 2/3 maanden was ik er elke dag mee be-zig. natuurlijk had ik niet elke dag een goed idee, maar ik probeerde die wel te bedenken. Dat vind ik nou zo leuk aan het vak, echt ergens helemaal voor gaan.

Ik heb er weer een mooi portfolio-stuk bij en zal later met een goed gevoel terugkijken naar dit verslag.

lowbudget tip

geld besparen? neem geen

internet. dat scheelt een

verslaving

Page 87: Lowbudget Internship Report

lowbudget | 87lowbudget | 87

In dit verslag is ook een stukpapier wat ik van school hadgekregen verwerkt!gratis stockfoto/papier!

Page 88: Lowbudget Internship Report

88 | lowbudget