magnetna sila

7
MAGNETNA SILA

Upload: anababnik

Post on 05-Aug-2015

1.267 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Magnetna  sila

MAGNETNA SILA

Page 2: Magnetna  sila

Deluje le na gibajoče se električne delceSpreminja jim smer gibanja, jih NE pospešuje in NE zavira.Sila je pravokotna na smer hitrosti el. delcev.

Page 3: Magnetna  sila

KATODNA CEV:Izvor elektrono – elektronski top Hitrost je odvisna od pospeševalne napetostiOdklon curka opazujemo na flourescentnem zaslonuGibanje delcev pravokotno na silnice, bolj se tirnica zakrivi, tem močnejše je polje, dobimo manjši r (sl.)

Page 4: Magnetna  sila

MAGNETNO SILO določimo z merjenjem rDobimo: (tudi za druge delce: protoni, delci alfa, drugi ioni )

Smer sile je odvisnaod predznaka naboja!

Page 5: Magnetna  sila

Uporaba: pospeševalniki in masni spektometri (ali akceleratorji – ciklotroni, sinhrociklotroni) in (različen m – različen odklon)

Page 6: Magnetna  sila
Page 7: Magnetna  sila

MAGNETNA SILA NA VODNIK

Po vodniku z dolžino b, ki je pravokoten na magnetne silnice in po njem teče tok, deluje magnetna sila

B Sila je produkt TOKA, dolžine vodnika in GOSTOTE magnetnega polja!