manon ruijters amersfoort| april2016 adam en...elly van de braak – heleen draijer – cees den...

of 48/48
Manon Ruijters Amersfoort| april2016 Introductie in professionele identiteit LVSC Amsterdam en Noord Holland

Post on 15-Mar-2020

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Manon Ruijters Amersfoort| april2016

  Introductie in professionele identiteit

  LVSC Amsterdam en Noord Holland

 • april 2016| 2

  Wat is jouw vak?

  En wat is de essentie van je vak voor jou?

 • En dan dragen ze toch weer ringen… Hoe zorg je er nu voor dat die professionele normen van binnenuit komen?

  Hoe zorgen we voor veerkrachtige professionals die zelfsturend zijn?

  Wie ben ik als professional? Waar sta ik nu? Wat geeft mij kleur? Wat is mijn toegevoegde waarde?

  Hoe leer je magistratelijkheid, geduld, onpartijdigheid?

  Wat zijn jouw eigen vraagstukken rond professionele identiteit?

  Waar ontmoet je vraagstukken rond professionele identiteit?

 • Begripsverkenning professional

 • april 2016| 5

  Wat is voor jou een professional?

  Waar(in) zie jij professionaliteit

  en waaraan herken je het gebrek eraan?

 • april 2016| 6

  Een professional is iemand die er voor kiest en zich er op toelegt om met behulp van zijn/haar specialistische kennis en ervaring,

  klanten op een competente en integere manier steeds beter van

  dienst te zijn.

  Daarbij maakt hij/zij gebruik van, en draagt actief bij aan, een

  gemeenschap van medeprofessionals die het vak bij voortduring

  ontwikkelen. (Ruijters & Simons, 2014)

 • april 2016| 7

  individuele

  professional

  professionele

  community

  theorie

  duurzame

  ontwikkeling

  commitment

  autonomie

  praktijk

  pragmatiek techniek

  esthetiek ethiek

  integriteit

  autoriteit

 • april 2016| 8

  ‐ commitment aan klanten/samenleving

  ‐ wil en vermogen om integer met het onbekende en onverwachte om te gaan

  ‐ een eigen kennisbasis - ze verbinden actief theorie en praktijk

  ‐ een eigen praktijktheorie - die ze continue onderzoeken

  ‐ een eigen expertisegebied - en delen dit graag met collega’s

  ‐ een lidmaatschap van een professionele leerwerkgemeenschap

  ‐ bewustzijn van de autoriteit die hun professie met zich meebrengt

  Gezien dit alles maakt een professional een bewuste keuze om professional te

  zijn en hieraan actief vorm te geven

  Professionals hebben…

 • Begripsverkenning identiteit

 • februari 2015 | 10

  Wie ben jij?

 • Januari 2016| 11

  is sociaal van aard

  (identificatie en separatie) heeft verschillende

  verschijningsvormen

  (working selves)

  blijft in ontwikkeling,

  toch blijf je dezelfde

  zoekt naar

  (h)erkenning

  ligt verborgen

  laat zich niet

  eenvoudig expliciteren

  krijgt stevigheid

  door complexiteit

  Is niet altijd beschikbaar

  (narrowing/ expandable selfs)

  Identiteit

  is onderscheidend én

  kenmerkend

 • Januari 2016| 12

  Professionele identiteit is datgene

  wat je onvervreemdbaar je kleur geeft

  en de verbinding vormt tussen

  wie je bent, het werk dat je doet

  en de context waarin je dat vormgeeft.

 • Model leren kennen Je eigen PI verkennen

 • zelf

  identiteit

 • Wat zou zo maar eens een stukje van je professionele identiteit kunnen zijn? Benoem, schrijf wat kernwoorden op en wissel uit

 • Januari 2016| 17

  Ik - binnenwereld

  Wij - buitenwereld

  Identificatie

  wat heb ik

  overeenkomstig

  met de ander?

  Separatie

  wat maakt me

  uniek?

  Angst om samen te

  vallen, om autonomie

  te verliezen

  Angst voor

  eenzaamheid, er

  buiten vallen, verlies

  van verbinding

 • Wat maakt dat je je thuis voelt bij je organisatie?

 • Wat vervreemdt je van je organisatie?

 • Hoe verhoud je je tot de waarden die je organisatie sturen?

 • Wat maakt dat je je thuis voelt bij je organisatie? Schrijf een paar kernwoorden op papier.

  Wij

 • Waar wil je verantwoordelijk voor zijn? Waar voel je eigenaarschap voor?

 • Hoe wil je bijdragen aan de wereld? Wat zet je in beweging?

 • Januari 2016| 24

  Welke netwerken vormen jou? Wie zijn jouw voorbeelden (geweest)?

 • Schrijf een paar kernwoorden op papier: Waar voel jij eigenaarschap voor? Waar zet je ‘mijn’ voor?

  Ik

 • Januari 2016| 26

  Ik

  Wij

  professioneel

  domein

 • Januari 2016| 27

  professioneel frame

  professioneel zelf

  Zoals jij en je directe collega’s het vak willen uitoefenen

  Wie jij bent en wilt zijn als professional

 • Januari 2016| 29

  Denk aan vragen als:

  ‐ Wat kenmerkt de werkwijze van je team?

  ‐ Waar dragen jullie zorg voor?

  ‐ Welke taal gebruiken jullie en welke taal roept irritatie op?

 • Welk kenmerk van je team spreekt jouw sterk aan?

  Wissel uit en schrijf enkele woorden op papier

  professioneel frame

 • Welke kennis gebruik je?

 • Januari 2016| 32

  Hoe kijk je naar en verklaar je jouw praktijk?

 • Wat voeg je toe aan je team of aan je collega’s?

 • 7 december 2015 | 34

  Zijn er momenten dat je je anders voelt of dat je anders kijkt dan je collega’s in je team? Wissel uit en maak een paar aantekeningen

  professioneel zelf

 • Januari 2016| 35

  Ik

  Wij

  ik

  wij

  professie + + identiteit

  …en wat van dit alles

  is onvervreemdbaar

  van mij en geeft

  mij mijn kleur?’

 • Kijk nog eens even naar je aantekeningen. Zit er een rode lijn in? Kun je elementen met elkaar verbinden? Hoe verbindt het met je kiem? Hoe zou je die kiem nu formuleren?

 • Januari 2016| 37

  Professionele identiteit verbindt

  het institutionele

  het persoonlijke

  en het professionele

  Het is datgene wat je onvervreemdbaar je kleur geeft

  en de verbinding vormt tussen wie je bent,

  het werk dat je doet en de context waarin je dat

  vormgeeft.

 • Januari 2016| 38

  professioneel

  frame

  institutioneel

  frame

  persoonlijk

  zelf

  professioneel

  zelf

  professionele

  identiteit

  Impliciete en expliciete spelregels, gedeelde visies,…

  Alles wat jou maakt tot wie je bent

  Datgene dat jou als professional

  onvervreemdbaar je kleur geeft

  Zoals jij en je directe collega’s het vak willen uitoefenen

  Wie jij bent en wilt zijn als professional

 • Als er nog tijd is…. Over professionele ontwikkeling

 • april 2016| 40

  materieel zelf sociaal zelf

  spiritueel zelf

  praktijk- theorie

  kennis- basis

  expertise-gebied

  professioneel frame

  institutioneel frame

 • april 2016| 41

  Fase Kern

  1 zuigelingen fase vertrouwen

  2 peuterleeftijd autonomie

  3 kleuterleeftijd initiatief

  4 basisschoolleeftijd competentie

  5 adolescentie identiteit

  6 vroege volwassenheid intimiteit

  7 middelbare volwassenheid productiviteit

  8 late volwassenheid integriteit

  Erik Erikson

  (Identity, Youth and Crises, 1959)

  Ontwikkelingsstadia

 • april 2016| 42

  Huidige performance

  Hoog Laag

  Ve

  rwach

  te gro

  ei

  Hoog Ster Trainee

  Laag

  Productietijger Verteller

  Standaardontwikkeling

  van een kenniswerker

  “Door de steeds kortere halfwaardetijd van kennis, worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak – als we niets doen.” (Weggeman, 2008)

 • april 2016| 43

  vertrouwen → autonomie → initiatief → competentie → identiteit → intimiteit → productiviteit → integriteit → …

  Erik Erikson - fasen

  Mathieu Weggeman -

  cyclisch

  Anders K. Ericsson –

  10 jaar

 • april 2016| 44

  competentie

  intitatief

  autonomie

  vertrouwen

  Aftasten - je weg vinden - kennismaken met

  het vak in de context van de organisatie - past

  het bij jou? Vertrouwen bouwen over en weer.

  Eerste eigen acties,

  opdrachten, meningen -

  eerste fouten en

  onzekerheden en twijfels -

  zelf willen (en moeten) doen.

  Stelling durven nemen -

  dingen naar je toe trekken -

  invloed uit willen oefenen -

  een bijdragen willen leveren

  - serieus genomen willen

  worden.

  Uitbreiden van wat je kan en doet

  - toenemende zelfstandigheid en

  behoefte aan erkenning -

  mediorfase - gedrags- en

  motivatieproblemen bij

  ‘overvraging’.

  1 jaar

  +2 jaar

 • april 2016| 45

  competentie

  intitatief

  autonomie

  vertrouwen

  identiteit

  intimiteit

  productiviteit

  integriteit

  Weten wie je bent in de context - loyaliteit

  – ik beheers een vak, heb kleur, en wat

  nu? keuzes en onzekerheid.

  Verbinding aangaan - het

  niet alleen willen en hoeven

  te doen - ego gaat een

  minder grote rol spelen -

  anderen iets gunnen – rust

  door gemaakte keuzes.

  Bewuste rol in de

  ontwikkeling van jongere

  collega’s - zorg en aandacht

  voor het grotere geheel -

  ontstaan van routine en

  ervaring.

  Behoefte om door te geven -

  ethische rol - niet altijd de snelste

  oplossing - lange termijn denken,

  relativeren - in staat heldere

  grenzen te stellen.

  +3 jaar

  +4 jaar

 • april 2016| 46

  Kern Herkenning in professionele ontwikkeling

  1 ja

  ar

  1. vertrouwen

  2. autonomie

  +2 ja

  ar

  3. initiatief

  4. competentie

  +3 ja

  ar

  5. identiteit

  6. intimiteit

  +4 ja

  ar

  7. productiviteit

  8. integriteit

  (na initieel opleiding) Aftasten - vinden van je weg - kennismaken met het vak in de

  context van de organisatie - past het bij jou? vertrouwen bouwen over en weer.

  Eerste eigen acties, opdrachten, meningen, beelden - eerste fouten, misstappen,

  onzekerheden en twijfels - zelf willen (en moeten) doen.

  Stelling durven nemen - dingen naar je toe trekken - doelgericht proberen invloed uit te

  oefenen - een bijdragen willen leveren - serieus genomen willen worden.

  Uitbreiden van wat je kan en doet - toenemende zelfstandigheid en behoefte aan

  erkenning - mediorfase - gedrags- en motivatieproblemen bij ‘overvraging’.

  Weten wie je bent in de context - loyaliteit - ik ben iemand, beheers een vak, heb kleur,

  en wat nu? keuzes en onzekerheid (staf of lijn, extern of intern, breedte of diepte).

  Verbinding aangaan - het niet alleen willen en hoeven te doen - ego gaat een andere,

  mindere rol spelen - anderen iets gunnen - rust door gemaakte keuzes.

  Bewuste rol in de ontwikkeling van jongere collega’s - behoefte om anderen verder te

  brengen - zorg en aandacht voor het grotere geheel - ontstaan van routine en ervaring.

  Toenemende behoefte om door te geven - ethische rol pakken - niet altijd de snelste

  oplossing - lange termijn denken, relativeren - in staat heldere grenzen te stellen.

 • Januari 2016| 47

  Ten slotte

  Professionele identiteit is het - vaak vergeten - hart van professionele

  ontwikkeling, dat in ons tijdsgewricht, schreeuwt om aandacht.

  .

  Werken met professionele identiteit draait om expliciteren van verbindingen,

  tussen wie jij bent en wat je doet, tussen ‘ik’ & ‘wij’, tussen vak &

  organisatie/institutie, tussen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  Het vraagt om expliciteren, opruimen en onderhouden,

  Om zo als professional niet alleen sterk in de schoenen te staan, maar ook te

  dansen in de regen.

 • Dr. Manon C.P. Ruijters MLD – [email protected]

  De hier gepresenteerde inzichten rond professionele identiteit zijn ontwikkeld door de PI-onderzoeksgroep:

  Elly van de Braak – Heleen Draijer – Cees den Hartog – Femke de Jonge – Gerritjan van Luin – Mart van de Veeweij – Tom van

  Oeffelt – Freerk Wortelboer – Machiel Willemsen – Josemiek Pesch – Anne-Marthe Loohuis

  Informatie is te vinden op www.professioneleidentiteit.nl.