manual fiat punto

of 269 /269
S timate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum. Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor. M ai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq. Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii. siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului C aietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi : certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT. L ecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs ! |n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

Author: dragos-ianosi

Post on 27-Jun-2015

852 views

Category:

Documents


21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Stimate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum. Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii. siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului

Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !

|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

FOARTE IMPORTANT!COMBUSTIBIL Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95. Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

PORNIREA MOTORULUI Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment: Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul. PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu. , ; roti]i cheia

PROTEC}IA MEDIULUI Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.

ACCESORII ELECTRICE Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.

PLANUL DE |NTRE}INERE |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).

BORD {I COMENZIBORDUL.............................................................. TABLOUL DE BORD........................................... SIMBOLURI......................................................... SISTEMUL DE COD FIAT................................... CHEILE................................................................ DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. INSTRUMENTE DE BORD ................................ DISPLAY-UL DIGITAL......................................... DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL............................................. SCAUNELE......................................................... TETIERE.............................................................. REGLARE VOLAN.............................................. REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL........................................... LUMINILE EXTERIOARE.................................... SPQLAREA GEAMULUI...................................... CRUISE CONTROL............................................ 4 5 6 11 11 13 16 18 22 24 28 56 59 60 60 62 65 71 78 81 86 LUMINI DE INTERIOR........................................ COMENZI............................................................ ECHIPAMENT INTERIOR.................................. TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... U{ILE.................................................................. GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... PORTBAGAJUL.................................................. CAPOTA MOTOR............................................... SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... FARURILE........................................................... SISTEMUL ABS.................................................. SISTEMUL ESP.................................................. SISTEMUL ASR.................................................. SISTEMUL EOBD............................................... SISTEMUL AUDIO................................................ SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... ACCESORII ACHIZI}IONATE DE PROPRIETAR............................................... SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ ELECTRIC - DUALDRIVE................................ SENZORII DE PARCARE................................... SENZORII DE PARCARE................................... PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 89 91 93 96 98 100 101 107 109 111 113 115 116 119 120 123 125 126 128 130 133

BORDULPrezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe 4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeral fix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul \ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentru reglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;

5

TABLOUL DE BORDPunto 1.28v 1.3 Multijet (A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (B) - vitezometru (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempe raturq criticq (D) - display multifunc]ional

6

Versiunile ACTIVE, DYNAMIC, CLASS

SOUND,

(A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempeaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional semnale de avertizare pentru versiunile diesel.

7

Versiunea EMOTION (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic Semnal de avertizare pentr versiunile diesel.

8

Versiunea SPORTING (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperatura criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabilSemnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic

9

Versiunea HGT (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile diesel.

10

SIMBOLURIVe]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective. Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub capotq.

SISTEMUL DE COD FIATPentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq. |n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic. C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q unei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schimbq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului. OPERARE De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n pozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal de recunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobilizarea motorului. Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE a recunoscut codul transmis de la cheie. De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul Fiat CODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului.

11

La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se va aprinde lumina de avertizare . |n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou la MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cu celelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului. Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

Aprindera semnalului luminos de avertizare deplasarii.

\n timpul

1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul se deplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face un autotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la prima oprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR: dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare nu va reapqrea. 2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]i procedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistq contacta]i o Reprezentan]q Fiat. 3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |n acest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou \n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitatea de a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq cheia suferq lovituri puternice.

12

CHEILESISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [i cardul CODE care con]ine urmqtoarele date. A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q n sec]iunea " n caz de urgen]q "). B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`nd comanda]i un duplicat de cheie. Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventualitatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q. IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor electronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare

Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie nm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.

13

CHEIE FARQ TELECOMANDQ Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu telecomanda, opereazq: - contactul de pornire; - \ncuietorile u[ilor; - \ncuietoarea portbagajului; - \ncuietoare bu[onului de combustibil; -dezactivarea air bag-ului pasagerului; CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq) Cheia (B) livratq \mpreunq cu cheia (A) c`nd ma[ina este dotatq cu telecomandq ac]ioneazq: - contactul de pornire; - \ncuietorile u[ilor; - \ncuietoarea portbagajului; - \ncuietoare bu[onului de combustibil; - dezactivarea air bag-ului pasagerului; - butonul (C) pentru \nchidere/deschidere u[i. Ledul (C) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alarmq. C`nd u[ile sunt deschise luminile interne se vor aprinde pentru o perioadq scurtq de timp. IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile) pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poate func]iona incorect.

14

nlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele, ledul clipe[te o singurq datq scurt, trebuie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip. nlocuirea bateriei A Deschide]i capacul de plastic inser`nd o [urubelni]q n (A) B Introduce]i noile baterii (B) respect`nd polaritatea |nchide]i capacul de plastic. Cererea pentru telecomenzii adi]ionale Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie de telecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs. toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.

Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \n vigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.

15

DISPOZITIVUL DE PORNIRECheia poate fi rotitq n 4 pozi]ii diferite astfel: - STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului. Unele dispozitive electronice pot fi activate ncq (ex: sistemul audio, deschizqtoarele electrice de geamuri). - MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electrice sunt alimentate. - AVV: pornirea motorului. - PARK: oprire motor, luminile de parcare pornite,blocarea coloanei volanului. Pentru a \ntoarce cheia la PARK apqsa]i butonul (A). Dispozitivul de pornire este dotat cu un mecanism care, \n cazul \n care motorul nu porne[te, rote[te cheia \napoi pe pozi]ia STOP \nainte de a o reporni.

ATEN}IE Dacq dispozitivul de aprindere prezintq urme de for]are (ex.: tentativq de furt), apela]i la un Dealer Fiat pentru a-ll verifica.

ATEN}IE La cobor`rea din ma[inq, \ntotdeauna ave]i grijq sq scoate]i cheia din contact pentru a prevenii activarea din gre[ealq a contactului de unul din ocupan]i rqma[i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage-]i fr`na de ] m`nq. Dacq ma[ina este parcatq \n pantq cupla]i viteza \nt`i. Daca ma[ina este parcatq cu fa]a in josul pantei cuplati mar[arierul. Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n ma[inq.

16

BLOCAREA COLOANEI VOLANULU I Blocarea: C`nd cheia este n pozi]ia STOP sau PARK scoate]i cheia [i rqsuci]i volanul p`nq c`nd se blocheazq. Deblocarea: |nv`rti]i volanul u[or n timp ce pozi]iona]i cheia n pozi]ia MAR.

ATEN}IE Nu \ndepqrta]i niciodatq cheia din contact \n timpul deplasqrii. volanul se va bloca automat cand ve]i incerca sq-ll roti]i. Acest lucru se aplicq [i \n momentul remorcqrii.

17

INSTRUMENTE DE BORDTUROMETRU Turometrul indicq numqrul de rota]ii pe minut ale motorului. Por]iunea periculoasq (ro[ie) indicq supraturarea motorului.Nu cqlqtori]i mult timp cu acul indicator n aceastq por]iune. IMPORTANT Sistemul electronic de injec]ie reduce treptat cantitatea de combustibil cu care e alimentat motorul atunci c`nd acesta este supraturat, ceea ce duce la o pierdere treptatq de putere a motorului. C`nd motorul merge n gol, turometrul poate indica o cre[tere treptatq sau bruscq a tura]iei. Acest fenomen fiind normal [i put`nd apqrea atunci c`nd este activat sistemul de climatizare sau ventilatorul. Schimbarea lentq a vitezei de mers previne descqrcarea bateriei. NIVEL COMBUSTIBIL C`nd semnalizatorul rezervei de combustibil A se aprinde, nseamnq cq mai sunt aprox. 5-7 litri de combustibil rqma[i n rezervor. E - rezervor gol. F - rezervor plin. Nu cqlqtori]i cu rezervorul aproape gol: golurile \n alimentarea cu combustibil pot distruge catalizatorul. IMPORTANT Pentru a indica o eroare n sistem, ve]i fi avertizat cq rezervorul e gol [i semnalul @ se va aprinde, iar acul va ajunge la (E). Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

18

INDICATOR TEMPERATURQ LICHID DE RQCIRE MOTOR Acesta indicq temperatura lichidului de rqcire a motorului [i intrq n func]iune atunci c`nd temperatura depq[e[te 50 C. |n condi]ii normale, acul ar trebui sq oscileze la jumqtatea scalei.O

C - temperaturq scqzutq H - temperaturq ridicatq Aprinderea semnalului luminos (B) (la unele modele \mpreunq cu mesajul de pe display-ul reconfigurabil) indicq faptul cq temperatura lichidului de rqcire e prea ridicatq; n acest caz , opri]i motorul [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat. IMPORTANT Dacq acul ajunge la (C) iar semnalul luminos (B) este aprins, aceasta \nseamna ca existq o eroare \n sistem. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

Dacq acul atinge zona ro[ie, opri]i motorul imediat [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

19

BUTOANE DE CONTROLPentru accesarea informa]iilor pe care vi le oferq display-ul digital (cu cheia de contact la MAR), trebuie mai \nt`i sq vq familiariza]i cu butoanele de comandq de pe panoul din partea lateralq a volanului, folosindu-le a[a cum se descrie n paragrafele urmqtoare. |nainte de a \ncepe sq selecta]i func]iile, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol.

DISPLAY-UL DIGITAL ( anumite versiuni) UButonul de selectie TRIP Arata pe display total km sau kilometraj pentru deplasare adi]ional. Butonul h Afi[eazq ceasul ( ore - minute).

DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL UButoanele +/Regleazq ceasul (ore - minute) (Butonul TRIP (vezi pagina urmatoare) Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul pentru a activa displayul TRIP, indicat cu . Apqsa]i lung butonul pentru a \nchide display-ul TRIP pentru a \ncepe o nouq func]ie, indicat cu .

20

DISPLAY MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABILButoanele +/Pentru accesarea display-ul [i op]iunilor sale, sus/jos sau cre[te/descre[te valoarea afi[atq [i pentru a regla intensitatea (dacq este apqsat \n timp ce setup menu este dezactivat. Butonul MODE Apqsa]i mai putin de douq secunde , ceea ce vom descrie cu pentru a confirma alegerea fqcutq [i/sau pentru a vq muta la display-ul urmqtor sau pentru a accesa meniul principal. Apqsa]i mai mult de douq secunde , ceea ce vom descrie cu pentru a reveni la display-ul anterior. Butonul TRIP Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul indica cu pentru a activa display-ul TRIP. Apqsa]i mai mult de 2 secunde pentru a reseta display-ul TRIP \n scopul de a \ncepe o nouq func]ie.

21

DISPLAY-UL DIGITAL UDisplay-ul digital afi[eazq informa]ii cu privire la computerul TRIP: kilometraj [i kilometraj pentru deplasare adi]ional. DISPLAY INFO -Ceas (B) (este \ntotdeauna afi[at chiar [i cu cheia scoasq [i cu u[ile fa]q \nchise). -Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurile aprinse) (A). -Informa]iile computerului TRIP: \nregistrarea kilometrilor parcur[i (C) sau kilometrajul deplasare adi]ional (D). Func]ia de testare a semnalului luminos Instrumentul testeazq urmqtoarele semnale luminoase: -Fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq. -Sisteme ABS [i EBD. -Activare/dezactivare sistem ESP. -Dualdrive defec]iune la sistemul de direc]ie. Testul ncepe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semnalizeazq o eroare n timpul unei operqri normale. La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10 secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite.

22

CEASUL DIGITAL Apqsa]i butonul h: reglarea va fi posibilq la c`teva secunde dupq apqsarea butonului. Fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu o unitate. Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansa automat, mai rapid.

23

DISPLAY MULTIFUNC}IONAL (unde este prevqzut)Display-ul multifunc]ional reprogramabil prezintq toate informa]iile necesare [i utile n timpul deplasqrii [i permite urmqtoarele setqri [i/sau reglqri: INFORMATII DESPRE ECRANUL STANDARD - |nregistrarea kilometrilor (A) - Ceas (B) Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit. Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q displayul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs. Dacq func]ia Follow me home este activatq ( vezi paragraful Follow me home din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatq aceasta func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor. INFORMA}II DESPRE STAREA MA{INII - Informatii afi[ate de TRIP computer. - Pozi]ia fascicolului luminos.

24

TRIP COMPUTER(COMPUTER PENTRU DEPLASARE)Apqs`nd butonul trip, functia Trip computer oferq informa]ii cu privire la stare de func]ionare a ma[inii. Aceastq func]ie este resetabilq. Valorile afi[ate sunt: kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului, distan]a parcursq, consumul mediu, consumul actual, viteza medie, timpul de deplasare. Valoarea selectatq va fi afi[atq p`nq se solicita o alta informa]ie. (*) C`nd este afi[atq valoarea consumului actual cuv`ntul TRIP nu va fi afi[at. Procedura de \ncepere a unei noi cqlqtorii. Pentru a \ncepe o nouq cqlqtorie, cu cheia \n pozi]ia MAR apqsa]i butonul trip cu mode (vezi paragraful Butoane de control). IMPORTANT informa]iile kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului si consumul actual nu pot fi resetate. media de consum distan]a parcursq

distan]a p`nq la golire

viteza medie

timpul cqlqtoriei

25

Kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului Este distan]a estimatq (n km) care poate fi parcursq cu combustibilul din rezervor n condi]ii neschimbate de consum. Display-ul va arqta - - - -\n urmatoarele cazuri: - consum mediu pentru 50 km; - ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute. Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ultima resetare. Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat de la \nceputul noi cqlqtorii (*); aceastq valoare este exprimatq \n km/l, l/100 km. Comsumul actual = indicq varia]iile de consum, aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5 secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornit display-ul va arqta - - - -. Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n rela]ie cu timpul total scurs de la ultima resetare (*).

Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimei resetari (*). IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face ca display-ul sq arate - - - -. La revenirea, dupq un e[ec, la condi]iile normale de operare, calcularea va re\ncepe regulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anterior sau \nceperea unei noi operqri. (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare: - manual resetarea este efectuatq de conducqtor prin apqsarea butonului respectiv ( vezi paragraful Butoane de control). - automatic resetarea este efectuatq c`nd distan]a parcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlqtorie ajunge la 99:59 (99 ore [i 59 minute). - dupq reconectarea bateriei.

26

VERIFICAREA FUNC}IONQRII SEMNALELOR LUMINOASEPanoul central efectueazq o verificare asupra urmqtoarelor lumini de avertizare (unde este cazul): - fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq; - sistemele ABS si EBD; - activare/ dezactivare sistem ESP; - Dualdrive defec]iune la sistemul de direc]ie. Testul ncepe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semnalizeazq o eroare n timpul unei operqri normale. La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10 secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite. CEASUL DIGITAL Proceda]i astfel: - apqsa]i butonul h +: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu o unitate. - apqsa]i butonul h -: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o scqdere cu o unitate. Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansa automat, mai rapid.

27

(unde este cazul)

DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL U

DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL special aratq informa]iile necesare condusului: INFORMA}II DESPRE DISPLAY-UL STANDARD - Data (A). - Inregistrarea kilometrilor (B). - Ceas (C). - Temperatura exterioarq (D). - Speedgear sau Dualtronic (c`nd este cazul) (F). Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit. Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q displayul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs. Dacq func]ia Follow me home este activatq ( vezi paragraful Follow me home din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatq aceastq func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor ( vezi capitolul Mesaje [i aten]ionqri luminoase). INFORMA}II DESPRE CONDI}IILE FUNC}IONALE ALE MA{INII - Intervalele programate de revizii. - Informa]ii privind computerul de bord. - Pozi]ia farurilor [i a fasciculului luminos [i sistemul de control al climatizarii bizonal. - Afi[area mesajelor de avertizare/eroare.

28

- Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurile aprinse) (E). - Afi[area mesajelor func]ionale. - Repetarea informa]iilor audio. Existq de asemenea un meniu capabil sq efectueze urmqtoarele reglqri folosind butoanele de control ( vezi paginile urmqtoare ): MENIUL SET-UP U |n meniul SET-UP este posibilq ajustarea [i/sau setarea folosind urmqtoarele comenzi (vezi paginile urmqtoare): - SETAREA LIMITEI DE VITEZQ - TRIP B ACTIVARE/DEZACTIVARE A FUNC}IEI CORESPUNZQTOARE (ON/OFF) - SETARE CEAS - MOD CEAS - SETARE DATQ - RADIO (UNDE ESTE CAZUL)( )

- BLOCAREA VITEZEI - KILOMETRAJUL - CONSUM - TEMPERATURA - LIMBA - VOLUM BUZZER - BUTON DE VOLUM - SERVICE - MENIU DE IE{IRE ( )Audio Rpt este prezent numai dacq ma[ina este dotatq standard cu sistem audio.

29

TESTUL INI}IALC`nd cheia este pozi]ionatq la MAR, display-ul multifunc]ional reprogramabil aratq mesajul Checking: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale ma[inii; procesul dureazq c`teva secunde: dacq nu sunt depistate erori, c`nd motorul a pornit display-ul aratq mesajul CHECK OK.Dacq sunt gqsite erori consulta]i paragraful lumini [i mesaje de avertizare.

Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automat atunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200 de kilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi |ntre]inerea autovehicolului \n sec]iunea Programul de \ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului programat se apropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea Mesajul service urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrul zilelor rqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul Scheduled servicing este afi[at \n kilometri, mile sau zile \n func]ie de intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de service oferitq de Programul de revizie sau Planul de inspec]ie anual [i pentru a reseta display-ul.

30

DESCRIEREA MENIULUIMeniul include o serie de func]ii dispuse n mod circular, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor [i cu scopul accesqrii diverselor func]ii de selectare [i setqri (vezi exemplele LIMBQ [I DATQ de mai jos); pentru mai multe detalii, consulta]i [i pasajul "Accesarea meniului principal" din pagina urmqtoare.

31

ACCESUL LA FERESTRELE MENIULUIDupq TESTUL INI}IAL, este posibilq accesarea ferestrelor meniului: apqsa]i . Pentru a vq deplasa n meniu, folosi]i butoanele [i . IMPORTANT Dacq dupq intrarea \n meniu nu se efectueazq nici o opera]ie timp de 60 de secunde, sistemul se va \ntoarce automat la ecranul standard. |n acest caz ultimul selectat dar nu confirmat prin intermediul butonului nu este memorat [i opera]ia se va repeta. C`nd vehiculul se deplaseazq este posibil sq fie accesat numai meniul redus (pentru Limita de vitezq) Cqnd vehiculul este sta]ionat este posibil accesul la \ntregul meniul. Urmqtoarea diagramq aratq cazurile descrise.

32

33

LIMITAREA VITEZEI ( Speed limit)Aceastq func]ie face posibilq stabilirea unei limite a vitezei de deplasare care, dacq este depa[itq, activeazq automat un buzzer [i fac [q clipeascq lumina de avertizare cu un mesaj special afi[at pe display (vezi lumini si mesaje de avertizare) pentru a-l alerta pe [ofer. Pentru a stabili limita de vitezq, proceda]i n felul urmqtor:

34

TRIP B ON/OFFAceastq op]iune face posibilq activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) func]iei TRIP B (deplasare par]ialq) care afi[eazq valorile de la rubricile CONSUM MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMP CQLQTORIE, DISTAN}A CQLQTORIE B referitoare la o "deplasare par]ialq" inclusq n cea generalq. Pentru mai multe informa]ii consulta]i "General trip Trip (B).

35

SETARE CEAS (Clock adjustment)Pentru a seta ceasul (ore - minute) proceda]i dupq cum urmeazq:

36

MODUL CEAS (Clock mode)Aceastq func]ie se utilizeazq pentru a seta ceasul n modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare, proceda]i n felul urmqtor:

37

SETARE DATQ (Date adjustment)Pentru a potrivi data (zi - lunq - an) proceda]i n felul urmqtor:

38

REPETARE AUDIO (Audio Rpt) (unde este prevqzutq)|n aceastq func]ie display-ul repetq informa]ii referitoare la Radio (frecven]a radio selectatq sau mesaj RDS sau Auto Store), audio CD (numqrul melodiei), MP 3 card (numqrul pistei), CD Changer (Numqr CD [i melodie), casetofon ( \n mod opera]ional).

39

SPEEDLOCK( blocarea u[ilor) (Door Lock)Aceastq opereazq: - cqnd este activatq(ON) blocheazq automat toate u[ile cqnd viteza cu care se circulq este mai mare de 20 km/h; - c`nd este dezactivatq(OFF) nu blocheazq automat toate u[ile c`nd viteza cu care se circulq este mai mare de 20 km/h.

40

UNITQ}I DE DISTAN}Q (distance unit)Display-ul oferq informa]ii cu privire la unitatea de mqsurq (km sau mile). Pentru a selecta unitatea de distan]q doritq proceda]i astfel:

41

UNITQ}I DE CONSUM (consuption unit)Aceastq func]ie face posibilq selectarea unitq]ii de mqsurq a combustibulului consumat (km/l, l/100km sau mpg) cu privire la ultima unitate de distan]q setatq ( kilometru sau mile). Pentru a accesa aceastq func]ie, proceda]i astfel:

42

UNITQ}I DE TEMPERATURQ (TEMPERATURE UNIT)Pentru a selecta unitatea de temperaturq ( C sau F) proceda]i dupq cum urmeazq:O O

43

LIMBQ (LANGUAGE)Afi[area mesajelor poate fi \n diferite limbi ( italianq, englezq, germanq, portughezq , spaniolq ,francezq, danezq) Pentru a selecta limba n care dori]i sq fie afi[ate textele [i mesajele, proceda]i dupq cum urmeazq:

44

VOLUM BUZZER (BUZZER VOLUM)Volumul semnalului sonor care \nso]e[te comenzile vehiculului [i orice fel de mesaje de eroare poate fi reglat n func]ie de 8 nivele. Pentru reglarea volumului, proceda]i n felul urmqtor:

45

BUTON VOLUM (vol key)Volumul beep-ului ce \nso]e[te activarea diverselor butoane poate fi adjustat la comandq pe 8 niveluri. Acesta poate fi adjustat sau eliminat. Ca sq reseta]i volumul proceda]i dupq cum urmeazq:

46

SERVICE ( Service)Func]ia SERVICE face posibilq primirea informa]iilor privitoare la \ntre]inerea corectq a vehiculului.

47

Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automat atunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200 de kilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi |ntre]inerea autovehicolului \n sectiunea Programul de \ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului programat se apropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea mesajul service urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrul zilelor rqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul Scheduled servicing este afi[at \n kilometri, mile sau zile \n func]ie de intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de service oferitq de Programul de revizie sau Planul de inspec]ie anual [i pentru a reseta display-ul.

48

IE{IRE MENIU ( Exit Menu)Aceasta este ultima func]ie, cea care \ncheie lista dispusq n mod circular de pe ecranul ini]ial care prezintq meniul.

49

GENERAL TRIPComputerul TRIP furnizeazq informa]ii privitoare la starea de func]ionare a vehiculului pe display-ul multifunc]ional reprogramabil. Aceastq func]ie con]ine GENERAL TRIP ce prive[te deplasare totalq a ma[inii [i TRIP B ce prive[te deplasarea par]ialq. Aceastq func]ie ( ca n figura de mai jos) este con]inutq n deplasare generalq. Ambele func]ii sunt resetabile. GENERAL TRIP afi[eazq informa]iile privitoare la CONSUMUL INSTANTANEU, CONSUMUL MEDIU, AUTONOMIE, VITEZA MEDIE, TIMP DEPLASARE (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASARE. TRIP B (cu resetare automatq la cel pu]in 2 ore scurse de la oprirea motorului) afi[eazq informa]ii referitoare la CONSUMUL MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMPUL DEPLASQRII B, (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASQRII B. Pornirea unei proceduri (reset) Pentru a monitoriza o nouq cqlqtorie cu General trip, cu cheia la MAR, apqsa]i butonul de la dreapta coloanei de direc]ie cu modul (vezi Comenzi)

Opera]ia de resetare cu ecranul |n GENERAL TRIP face de asemenea posibilq resetarea TRIP B. opera]ia de resetare cu ecranul \n TRIP B face posibilq doar a informa]iilor asociate acestei func]ii. IMPORTANT Informa]iile RANGEnu pot fi resetate

50

Informatiile asupra cqlqtoriei sunt afi[ate dupq diagrama urmqtoare:

Cele douq afi[qri ale unui articol al cqlqtoriei alterneazq de 3 ori, apoi cel de-al 2-llea rqmqne afi[at a pe display.

51

52

Dupq resetarea Trip prin apqsarea butonului cu

, urmqtoarele func]ii sunt afi[ate

53

Kilometrii de parcurs pana la golirea rezervorului Este distan]a estimatq (n km) care poate fi parcursq cu combustibilul din rezervor n condi]ii neschimbate de consum. Display-ul va arqta - - - -\n urmqtoarele cazuri: - consum mediu pentru 50 km - ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute. Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ultima resetare (*). Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat de la \nceputul noii cqlqtorii (*); aceasta valoare este exprimata in km/l, l/100 km sau mpg. Comsumul actual = indicq varia]iile de consum, aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5 secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornit display-ul va arqta - - - -. Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n compara]ie cu timpul total scurs de la ultima resetare (*)

Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimei resetqri. IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face ca display-ul sq arate - - - -. La revenirea, dupq un e[ec, la condi]iile normale de operare calcularea va re\ncepe regulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anterior sau \nceperea unei noi operqri. (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare: - manual resetarea este efectuatq de conducqtor prin apqsarea butonului respectiv ( vezi paragraful Butoane de control) - automatic resetarea este efectuatq c`nd distan]a parcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlqtorie ajunge la 99:59 (99 ore si 59 minute) - dupq reconectarea bateriei.

54

REOSTAT BORDCu aceastq func]ie este posibilq reglare luminozitq]ii (diminuare/intensificare) instrumentelor de bord, kilometrajulului , afi[ajul pozi]iei farurilor, display-ul radioului,[i controlul climatizqrii bizonale. Pentru a regla proceda]i dupq cum urmeazq:

55

SCAUNELESCAUNELE DIN FA}Reglarea scaunului \nainte [i \napoi A Ridica]i maneta (A) din interiorul scaunului [i \mpinge]i scaunul n fa]q sau \n spate; pozi]ia optimq pentru condus este atunci c`nd m`inile stau pe marginea volanului, iar bra]ele sunt u[or \ndoite. Reglarea \n \nl]ime ( unde este prevqzutq) B Trage]i maneta (B) n sus sau \n jos, apoi ac]iona]i aceastq manetq p`nq c`nd ajunge]i la nql]imea doritq. IMPORTANT Pentru efectuarea acestor modificqri trebuie sq sta]i a[ezat pe scaunul [oferului. Reglarea s p t a r u l u i C Roti]i de (C) p`nq c`nd ajunge]i la pozi]ia doritq. Reglarea s p t a r u l u i \n zona lombar (unde este prevqzutq) D Roti]i (D) p`nq c`nd ob]ine]i cea mai confortabilq pozi]ie.

56

|NC~LZIREA SCAUNELOR ( unde este prevqzutq) Op]iunea de nclzire a scaunelor, este operatq cu ajutorul comutatorului A (A). Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului de pe comutator.

AVERTISMENT Face]i reglaje doar cu autovehiculul sta]ionat.

AVERTISMENT Odatq levierul eliberat, verifica]i dacq scaunul este ferm fixat \n ghidaje \ncerc`nd sq \l mi[ca]i \n fa]q [i \n spate. O fixare incorectq poate conduce la mi[cqri bru[te cu posibile pierderi ale con trolului vehiculului.

57

ACCESAREA SCAUNELOR DIN SPATE (VERSIUNILE CU 3 U{I) Pentrul accesul la scaunele din spate tragei de maneta (A) \n sus [i lqsa]i spqtarul scaunului \n fa]q. Dupq revenirea spqtarului, scaunul revine \n pozi]ia originalq (memorie mecanicq). |ntotdeauna verifica]i dacq spqtarul este bine fixat \ncercqnd sq-l mi[ca]i \nainte [i \napoi.

58

TETIEREPe locurile din fa]q n func]ie de modelul ma[inii, tetierele pot fi fixe sau reglabile n nql]ime. A Pentru reglare, apqsa]i butonul (A) [i mi[ca]i tetiera \n sus sau \n jos p`nq c`nd auzi]i clicul de fixare. Asigura]i-vq ca tetierele sunt fixate pe pozi]ie. Pe locurile din spate ( unde este prevqzut ) |n func]ie de versiune, ma[ina este dotatq cu douq sau trei tetiere. Pentru a scoate tetierele, ndepqrta]i raftul din spate (consulta]i "Extinderea portbagajului") apqsa]i butoanele A [i trage]i n sus tetierele. Modelele cu scaune separate n spate pot fi echipate cu trei tetiere [i cu scaun central cu trei puncte de fixare a centurii [i cu mecanism de derulare.

ATEN}IE De re]inut cq tetierele tebuie adjustate \n a[a fel \nc`t sq sprijine capul [i nu g`tul. Numai \n aceastq pozi]ie tetierele pot oferi o protec]ie optimq. ATEN}IE Pentru a putea beneficia de protec]ia tetierei, trebuie sq regla]i spqtarul cqt mai drept [i tine]i capul c`t mai aproape posibil de tetierq.

59

REGLARE VOLAN|n func]ie de versiune, volanul poate fi reglat \n \nql]ime. Proceda]i dupq cum urmeazq: Ac]iona]i maneta A n pozi]ia 1; Ajusta]i volanul; Aduce]i maneta napoi n pozi]ia 2 pentru a fixa volanul.

REGLARE OGLINZI RETROVIZOAREOGLINDA INTERIOARQ Oglinda, este prevqzutq cu un dispozitiv de siguran]q care o elibereazq n cazul unei ciocniri violente. Oglinda poate fi reglatq prin intermediul levierului (A) n douq pozi]ii diferite: normal [i antiorbire.

ATEN}IE Orice adjustare a volanului trebuie sq se efectueze cu ma[ina sta]ionatq [i cu motorul oprit

60

OGLINZI U{I Ajustare manualq Ac]iona]i butonul A din interiorul vehiculului pentru reglarea oglinzii. La nevoie (de exemplu n cazul n care oglinzile fac imposibilq trecerea vehiculului prin 1 spa]ii \nguste), este posibilq plierea oglinzilor mut`ndu-le din pozi]ia (1) n 2 pozi]ia (2). Reglare electricq (unde este prevqzutq) Reglarea e posibilq doar c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR. Proceda]i dupq cum urmeazq: B - folosi]i butonul (B) pentru selectarea oglinzii dorite (dreapta sau st`nga); A - prin apqsarea butonului (A) \ntr-una din cele patru pozi]ii; Dezaburirea oglinzii \ncepe automat odatq cu cea a lunetei. IMPORTANT Orice reglare a oglinzii se face cu ma[ina sta]ionatq [i fr`na de m`nq angajatq. C`nd conduce]i oglinda trebuie sq se afle \n pozi]ia (1).

Din cauza formei oglinzii care este curbatq, obiectele par mai aproape dec`t sunt.

61

CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZAREModel cu consolq Model cu tunel

A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil C.Aerator central reglabil.D.Aerator superior fix D E.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor.

A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil C.Aerator central reglabil.D.Aerator superior fix D E.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor F Aerator ventila]ie spate.

62

AERATOARE CENTRALE

Pentru versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare(A) - Aerator fix ) (B) - Aerator reglabil (C) - Pentru reglarea fluxului de aer: \nchis deschis (D) - Aerator pentru direc]ionare a fluxului de aer.

Pentru fqrq versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare(A) Sistem de control \nchis/deschis pentru aeratorul central.

AERATOARE LATERALE (A)- Aerator reglabil apqsa]i dupq cum aratq sqgeata [i direc]iona]i cum dori]i. (B)- Aerator fix fereastrq.

63

AERATOARE DIN PARTEA INFERIOARQ A BORDULUI (C) - (D) Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor.

64

SISTEM DE |NCQLZIRE {I VENTILA}IEBUTOANE A - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece) B - buton pornit/oprit recirculare aer C - buton ventila]ie D - distribu]ie aer COMFORT CLIMA D Butonul (D)direc]ioneazq aerul din compartimentul pasagerilor pe 5 nivele: Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i lat- |NCQLZIRE erale asupra corpului ; Proceda]i dupq cum urmeazq: Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aer .) complet cqtre dreapta; mai rece la cele centrale (sistem cu douq - roti]i butonul (A) (acul la. nivele); - Buton ventila]ie (C) cu acul la viteza cerutq. Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului; - Buton (D) distribu]ie aer la: D pentru a ncqlzi picioarele [i pentru a dezaburi parbrizul n acela[i timp; Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \n acela[i timp [i aburirea geamurilor pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece n aeratoarele centrale [i cele de la bord; Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri laterale pentru opera]iunile de dezghe] [i dezpentru ncqlzire rapidq aburire rapide.

65

ncqlzire rapidq Proceda]i dupq cu urmeazq: nchide]i aeratoarele de pe bord. buton A : acul la buton A , acul la 4 buton D acul la . .

Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor: Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existq o diferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [i cea din interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq \nghe]e proced`nd astfel: - butonul B n pozi]ie - butonul A: acul la - buton C , acul la 2. - buton D : acul la sq se abureascq. : sau la dacq ferestrele \ncep

Dezghe]are [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat erale fa]q Proceda]i dupq cu urmeazq: Buton A: acul la Buton ventila]ie C: acul la 4 Buton D : acul la Buton B n pozi]ia . . .

Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i a oglinzilor exterioare Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.

Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]i butoanele pentru a ob]ine confortul dorit.

Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute. Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]are apqsa]i din nou butonul . IMPORTANT Nu lipi]i ab]ipilduri de pe interiorul geamului din spate pentru a nu deteriora filamentele sistemului de dezaburire.

66

VENTILA}IE Proceda]i dupq cu urmeazq: Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise. Buton A : acul n sectorul albastru. Buton B la Buton C de ventila]ie: acul la viteza doritq. Buton D distribu]ie aer: acul la

Recirculare Muta]i comutatorul B la Aceastq func]iune e utilq n special atunci c`nd aerul de afarq e poluat (n aglomerqri, tunele, etc.). Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioade lungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane n autovehicul. IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atingerea condi]ilor de cqldurq sau rqcoare mai repede. Nu utiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-ar putea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfel vizibilitatea [i eficien]a conducerii.

67

CONTROLUL MANUAL AL SISTEMULUI DE CLIMATIZAERE ( unde este prevqzut)Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aer mai rece la cele centrale (sistem cu douq nivele); Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului; Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \n acela[i timp [i aburirea geamurilor Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri laterale pentru opera]iunile de dezghe] [i dezaburire rapide. |ncqlzire Proceda]i dupq cum urmeazq: BUTOANE A - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece) B - buton on/off recirculare, aer C - buton ventila]ie [i sistem de climatizare pornit/oprit D - distribu]ie aer COMFORT CLIMA D Butonul (D)direc]ioneazq aerul din compartimentul pasagerilor pe 5 nivele: Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i laterale asupra corpului ; A - roti]i butonul (A) (acul la ) complet cqtre dreapta; - Buton ventila]ie (C) cu acul la viteza cerutq. C - Buton (D) distribu]ie aer: la: D pentru a ncqlzi picioarele [i pentru a dezaburi parbrizul n acela[i timp; pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece n aeratoarele centrale [i cele de la bord; pentru ncqlzire rapidq.

68

ncqlzire rapidq Proceda]i dupq cu urmeazq: nchide]i aeratoarele de pe bord. buton A : acul la buton C , acul la 4 buton D acul la . .

Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor: Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existq o diferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [i cea din interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq \nghe]e proced`nd astfel: - butonul B n pozi]ie - butonul A: acul la - buton C , acul la 2. -buton D : acul la sq se abureascq. : sau la dacq ferestrele \ncep

Dezghe] [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat erale fa]q Proceda]i dupq cu urmeazq: Buton A: acul la Buton ventila]ie C: acul la 4 Buton D : acul la Buton B n pozi]ia . . .

Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i a oglinzilor exterioare Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.

Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]i butoanele pentru a ob]ine confortul dorit. IMPORTANT Sistemul de control climatic este foarte util pentru a cre[te viteza de dezaburire [i reducerii umiditq]ii aerului. Selecta]i func]ia de dezaburire descrisq anterior [i porni]i sistemul de control al climatizqrii apqsqnd butonul (C).

Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute. Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]are apqsa]i din nou butonul . IMPORTANT Nu lipi]i ab]ibilduri de pe interiorul geamului din spate pentru a nu deteriora filamentele sistemului de dezaburire.

69

VENTILA}IE Proceda]i dupq cu urmeazq: Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise. A Buton (A): acul n sectorul albastru. B Buton (B) la C Buton (C) de ventila]ie: acul la viteza doritq. Buton (D) distribu]ie aer: acul la Recirculare B Muta]i comutatorul (B) la Aceastq func]iune e utilq n special atunci c`nd aerul de afarq e poluat (n aglomerqri, tunele, etc.). Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioade lungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane n autovehicul. IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atingerea condi]ilor de caldurq sau rqcoare mai repede. Nu utiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-ar putea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfel vizibilitatea [i eficien]a conducerii.

Controlul climatic (rqcire) Proceda]i dupq cum urmeazq: Butonul A temperaturq aer: acul n sectorul albastru Butonul C 4: acul la 4 Butonul B la . . .

Buton D : acul la

Sistem control climq: apqsa]i C Reglare sistemului de rqcire Proceda]i dupq cum urmeazq: Comutatorul B la Roti]i butonul A spre dreapta pentru a cre[te temperatura. Roti]i butonul C spre st`nga pentru a reduce viteza ventilatorului. |NTRE}INEREA SISTEMULUI Pe timp de iarnq, sistemul de climatizare trebuie deschis cel pu]in o datq pe lunq pentru aproximativ 10 minute.Verifica]i sistemul [i filtrele \nainte de venirea verii la o Reprezentan]q Fiat.

70

SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL (unde este cazul)ASPECTE GENERALE Autoturismul este echipat cu un sistem de climatizare cu douq zone de control, comandat de o unitate centralq electronicq ce face posibilq reglarea independentq a temperaturii aerului pentru zona [oferului [i cea a pasagerului. COMENZI A (A) Comenzi pentru distribu]ia aerului B (B) Display temperaturq interioarq C (C) Senzor de temperaturq pentru compartimentul pasagerilor D D (D) Func]ia MAX-DEF ( dezghe]/dezaburire rapidq geamuri laterale fa]q E (E)Buton pornit/oprit recirculare aer F (F)Buton pentru a aduce temperatura din partea pasagerului la aceea[i valoare cu cea a [oferului MONO G (G) Buton pornit/oprit sistemul de climatizare bizonal H (H) Buton reglare vitezq ventilator I (I) Buton pornit/oprit compresor L (L) Buton pentru selectarea modului automat AUTO [i buton pentru reglarea temperaturii pe partea [oferului.

71

PORNIREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE Sistemul poate fi pornit n mai multe feluri, dar este de preferat ca \nt`i sq potrivi]i temperaturile dorite pe afi[aje, dupq care sq apqsa]i butonul AUTO. Pentru a putea fi acceptatq de sistem, diferen]a de temperaturq (dintre partea conducqtorului [i cea a pasagerului) nu trebuie sq fie mai mare de 7 oC. Compresorul sistemului de climatizare func]ioneazq numai cu motorul pornit [i la temperaturi exterioare de peste 4oC.

CUM SQ FOLOSI}I FUNC}IA PENTRU OPERARE AUTOMATQ (AUTO) Apqsa]i butonul AUTO; sistemul va ac]iona automat astfel: - regleazq automat cantitatea de aer \n compartimentul pasagerilor - regleazq distribu]ia aerului introdus n habitaclu, anul`nd toate setqrile manuale fqcute anterior. C`nd sistemul de control al climatizarii fuc]ioneazq automat, FULL AUTO este afi[at. Este posibil sq personaliza]i alegerea fqcutq automat de sistem intervenind manual asupra butoanelor: - de reglare a vitezei ventilatorului - butonului pentru distribuirea aerului - buton pornit/oprit recirculare aer - buton pornit/oprit compresor.

ATEN}IE Nu este recomandat sq folosi]i sistemul de recirculare a aerului atunci c`nd temperatira exterioarq este scqzutq pentru a preveni aburirea geamurilor

72

SELECTARE VITEZ VENTILATOR Apqsa]i butonul lui. pentru a selecta viteza ventilatoru-

Func]ia HI (putere de \nclzire maxim) Aceasta se activeazq c`nd pe display este selectatq o temperaturq peste 320C [i poate fi pornitq independent pentru partea [oferului sau a pasagerului sau ambele; aceastq setare aduce sistemul la modul monozonal [i e prezentatq pe display. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd se urmqre[te \ncqlzirea c`t mai rapidq a habitaclului, exploat`nd la maxim poten]ialul sistemului. Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia e activq. Func]ia HI face ca distribu]ia aerului sq fie [i viteza ventilatorului selectatq n func]ie de setqrile sistemului. IMPORTANT Nu vq recomandqm folosirea acestei func]ii atunci c`nd motorul e rece pentru cq devine posibilq pqtrunderea aerului insuficient de cald n habitaclu. L F Pentru oprire, butonul (L) sau (F) la o temperaturq sub 32o C; display-ul va arqta 320 C. Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 320C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

Cele 12 viteze posibile sunt indicate de liniu]e afi[ate pe display: - viteza maximq = toate liniu]ele afi[ate; - viteza minimq = o singurq liniu]q afi[atq . Ventilatorul poate fi oprit (toate linu]ele stinse) doar dacq [i compresorul a fost oprit prin apqsarea butonului . Pentru a reseta controlul automat al vitezei ventilatorului, apqsa]i butonul AUTO. REGLARE TEMPERATUR AER L F Prin rotirea rozetelor (L) sau (F) n sensul acelor de ceasornic sau n cel invers, se ob]in temperaturi mai \nalte, respectiv mai joase ale aerului n zona [oferului ( buton L) sau cea a pasagerului (buton F). Temperaturile selectate sunt arqtate pe afi[aj. Prin rotirea inelelor rozetelor n sensul acelor de ceasornic sau invers p`nq c`nd se ating extremele HI sau LO, se activeazq func]iile maxime de rqcire sau nclzire:

73

Func]ia LO (putere maxim de rcire ) Aceastq func]ie se activeazq prin setarea unei temperaturi mai mici de16o C; Mesajul LO apare pe display. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd e necesarq rqcirea c`t mai rapidq a habitaclului, prin exploatarea maximq a poten]ialului de rqcire. Func]ia \ntrerupe \ncqlzirea aerului, porne[te recircularea aerului (pentru a mpiedica pqtrunderea aerului cald n habitaclu) [i compresorul, selecteazq pozi]ia pentru distribu]ia aerului [i viteza ventilatorului. Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia e activq. L F Pentru oprire, roti]i butonul (L) sau (F) la o temperaturq peste 16o C; display-ul va aratq 16o C. Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 16o C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE RAPID GEAMURI FA}Q (func]ia MAX-DEF ) D C`nd butonul este apqsat, se activeazq automat operarea temporizatq a tuturor func]iilor necesare dezghe]ului/dezaburirii rapide a parbrizului [i geamurilor laterale din fa]q, dupq cum urmeazq. - pornire compresor dacq temperatura exterioarq este mai mare de 4o C; - oprire func]ie de recirculare a aerului dacq aceasta era activq ( ledul butonului stins); - porne[te func]ia de nclzire a lunetei (ledul butonului aprins) [i, a oglinzilor retrovizoare. - selectare temperaturq maximq a aerului - activeazq fluxul de aer potrivit - selecteazq viteza maximq a ventilatorului; IMPORTANT Apqsa]i butonul pentru a permite aerului din exterior sq pqtrundq \n habitaclu.

74

RECIRCULARE AER Apqsa]i butonul Recircularea aerului din interiorul vehiculului e controlatq n func]ie de trei moduri de operare - control automat, indicat de ledul de pe buton stins; - angajare for]atq ( recircularea aerului activq permanent), indicatq de aprinderea ledului de pe buton ; - oprire for]atq ( recircularea aerului opritq permanent, lqs`nd sq pqtrundq aerul din exterior), indicatq de ledul de pe buton stins;

IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului face posibilq atingerea mai rapidq a condi]iilor de nclzire sau rqcire. Cu toate acestea, nu vq recomandqm folosirea sa pe vreme rece/ploioasq \ntruc`t ar cre[te considerabil riscul abuirii geamurilor n interior, n special dacq sistemul de climatizare este oprit. Vq recomandqm activarea func]iei de recirculare a aerului atunci c`nd vq afla]i n blocaje rutiere sau tunele, pentru a evita pqtrunderea n habitaclu a aerului poluat din exterior. Cu toate acestea, evita]i folosirea \ndelungatq a acestei func]ii, mai ales atunci c`nd n vehicul se aflq mai multe persoane, pentru a preveni aburirea geamurilor.

75

BUTON MONO PENTRU OB}INEREA UNEI SIN GURE TEMPERATURI Prin apqsarea butonului MONO se ob]ine automat aducerea temperaturii de pe partea pasagerului la acela[i nivel cu cea de pe partea conducqtorului. Roti]i butonul AUTO sau MONO pentru a cre[te/descre[te temperatura \ntre douq zone cu acelea[i valori. Apqsa]i din nou MONO sau roti]i butonul pentru a dezactiva func]ia.

BUTON

PORNIT/OPRIT COMPRESOR pentru a porni compresorul

Apqsa]i butonul

Compresorul pornit Ledul de pe buton pornit Simbolul afi[at pe display. Compresorul oprit Ledul de pe buton oprit Simbolul nu este afi[at pe display. Cu compresorul oprit, n habitaclu nu poate fi admis aer cu o temperaturq mai scqzutq dec`t cea exterioarq; n acest caz, lumina de avertizare clipe[te pe display. Dezactivarea compresorului rqm`ne n memorie chiar [i dupq oprirea motorului. Pentru a restabili controlul automat pentru pornirea compresorului, apqsa]i din nou butonul , ledul de pe buton se aprinde, sau apqsa]i butonul AUTO; n acest caz, totu[i, celelalte setqri manuale se vor anula.

76

SELECTARE DISTRIBU}IE AER Apqs`nd unul sau mai multe butoane / / devine posibilq selectarea manualq a uneia dintre cele 5 configura]ii posibile de distribu]ie a aerului n habitaclu: Flux de aer \nspre parbriz [i aeratoare geamuri laterale pentru dezghe]/dezaburire. Flux de aer direc]ionat \nspre pqr]ile inferioare din fa]q [i spate ale habitaclului. Acest tip de distribu]ie permite \mcqlzirea compartimentului pasagerilor \n cel mai scurt timp. Flux de aer prin aeratoarele din centrul bordului, [i cele laterale (asupra corpului pasagerilor). |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele de dezghe]/dezaburire ale parbrizului [i geamurilor laterale [i partea inferioarq a vehiculului. Acest tip de distribu]ie permite \ncqlzirea suficientq a habitaclului \mpiedic`nd n acela[i timp posibila aburire a geamurilor. |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele din partea inferioarq a habitaclului (aerul mai cald) [i aeratoarele centrale laterale, din spate [i din centrul bordului (aerul mai rece).

IMPORTANT Pentru func]ionarea sistemului de control al climatizqrii, cel pu]in unul din butoanele / / trebuie sq fie activate. Dezactivarea tuturor acestor butoanele / / nu este permisq de sistem. IMPORTANT Pentru a reactiva sistemul apqsa]i butonul OFF ; aceastq opera]ie anuleazq setqrile dupq oprire. Pentru a reveni la controlul automat al distribu]iei aerului dupq o operare manualq, apqsa]i butonul AUTO. OPRIRREA SISTEMULUI DE CONTROL AL CLIMATIZQRII Apqsa]i butonul OFF. Cu sistemul de control al climatizqrii oprit, butonul OFF [i butonul au ledurile stinse.

77

LUMINILE EXTERIOAREManeta st`nga opereazq cele mai multe dintre luminile exterioare [i luminile de direc]ie. Luminile externe pot fi deschise numai c`nd cheia e pe MAR. Lumini pozi]ie Acestea se aprind c`nd butonul e rqsucit de la O la . Semnalul luminos se va aprinde pe panoul central. Luminile de \nt`lnire |ntoarce]i butonul la pentru aprinderea luminilor.

Luminile de \nt`lnire vor fi oprite automat la punerea n func]iune a luminilor de drum [i atunci c`nd luminile de cea]q sunt activate. Luminile de drum |mpinge]i tija din pozi]ia (pozi]ie stabilq). Semnalul luminos \nspre bord pentru a aprinde luminile de drum

se va aprinde pe panoul central.

|mpinge]i tija cqtre volan atunci c`nd dori]i sq stinge]i luminile de drum [i se revine la luminile de \nt`lnire.

78

Clipirea farurilor Trage]i tija \nspre volan (pozi]ie temporarq) pentru a face farurile sq clipeascq. Semnalizatoarele de direc]ie Mi[ca]i tija dupq cum urmeazq: |n sus ( pozi]ia 1) - pentru activarea semnalizatoarelor din dreapta. |n jos (pozi]ia 2) - pentru activarea semnalizatoarelor din st`nga. Luminile de avertizare sau vor clipi pe panoul central \n acela[i timp. Semnalizatoarele de direc]ie se vor stinge automat atunci c`nd vehiculul este \ndreptat. Dacq dori]i sq semnaliza]i o schimbare de bandq pentru care e nevoie de o mi[care foarte u[oarq a volanului mi[ca]i tija n sus sau n jos fqrq a o apqsa suficient sq se aude sunetul (clic). Tija va reveni n pozi]ie neutrq imediat ce \i da]i drumul.

79

FUNC}IA "DU-MQ ACASQ" M Aceastq func]ie poate fi folositq pentru iluminarea zonei din fa]a vehiculului. Activare C`nd cheia de contact e fie n pozi]ie STOP fie scoasq, ac]iona]i tija la mai pu]in de 2 minute dupq oprirea motorului. Lumina se va aprinde pentru 30 de secunde de fiecare datq c`nd tija este ac]ionatq, cel mult 3,5 minute, iar apoi se va stinge automat. De ficare datq cqnd tija este ac]ionatq lumina de avertizare se aprinde odatq cu mesajul apqrut pe display-ul multifunc]ional sau pe display-ul multifunc]ional reprogramabil. Dezactivarea Men]ine]i tija apqsatq n direc]ia volanului mai mult de douq secunde pentru a opri aceastq func]ie.

80

SPQLAREA GEMULUISplare-[tergtoare parbriz [ Acest dispozitiv poate func]iona numai cu cheia de contact la MAR. Levierul poate fi mi[cat n 5 pozi]ii diferite: A - {tergqtor oprit. B - Intermitent: la anumite versiuni dacq roti]i spre dreapta inelului (F) se ob]in 4 patru viteze intermitente( de la cel lent p`nq la cea mai rapidq). B F Cu levierul n pozi]ia(B), sunt posibile 4 viteze prin rotirea inelului (F) - intermitent foarte lent. - intermitent lent. - intermitent mediu. - rapid intermitent. C - Continuu, lent. D - Continuu, rapid. E - Rapid, temporar ( pozi]ie instabilq). E Func]ionarea n pozi]ia (E) este limitatq de durata timpului de re]inere a levierului n aceastq pozi]ie. C`nd i se dq drumul, acesta revine automat n A pozi]ie (A) oprind [tergqtoarele.

81

FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ" Tragerea levierului \nspre volan (pozi]ie temporarq) activeazq func]ia de spqlare a parbrizului; [tergqtoarele de parbriz vor fi ac]ionate automat dacq ]ine]i levierul ac]ionatq mai mult de jumqtate de secundq. {tergqtoarele de parbriz se vor mai mi[ca de trei ori dupq ce maneta este eliberatq.La anumite versiuni un ciclu de curq]are completeazq dupq c`teva secunde opera]ia de [tergere. Ac]ion`d comanda repetat [i rapid (mai pu]in de jumqtate de secundq) este posibilq stropirea parbrizului de mai multe ori fqrq activarea [tergqtoarelor de parbriz.

Nu folosi]i nicodatq [tergqtoarele pentru a \nlqtura zqpada sau ghea]a de pe lunetq. |n aceste condi]ii, datoritq efortului excesiv \nt`lnit protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nu revine aceastq opera]ie adresa]i-vq unei Reprezentan]e Fiat v

82

Senzorul de ploaie Senzorul de ploaie, care se aflq \n spatele oglinzii retrovizoare [i \n contact cu parbrizul, are scopul de a regla automat, n timpul func]ionqrii intermitente, frecven]a mi[cqrilor n func]ie de intensitatea ploii. Senzorul de ploaie este activat automat c`nd levierul din dreapta este mi[cat n pozi]ia [i are o gamq de reglaje merg`nd de la sta]ionare ([tergqtoarele nu se mi[cq) atunci c`nd parbrizul e uscat, p`nq la viteza constantq (continuu, lent) atunci c`nd plouq abundent. Activare Muta]i levierul din partea dreaptq in jos cu o pozi]ie. Activarea senzorului de ploaie este semnalat prin mi[care [tergqtoarelor. IMPORTANT Pqstra]i curat geamul \n zona senzorului de ploaie. F Prin rotirea inelului (F) este posibilq cre[terea sensibilitq]ii senzorului de ploaie, pentru a ob]ine o trecere mai rapidq de la modul de sta]ionare ([tergqtoarele nu se mi[cq), atunci c`nd parbrizul e uscat, la prima vitezq continuq de [tergere (continuu, lent). La punerea n func]iune a spqlqtorului de parbriz atunci c`nd senzorul de ploaie este activat, se va efectua ciclul normal de spqlare, dupq care senzorul de ploaie \[i va relua func]ia automatq.

83

Dezactivarea Rotirea cheii de contact la STOP. La urmqtoarea pornire a motorului (pozi]ie MAR) acesta nu se va reactiva chiar dacq levierul a rqmas n B pozi]ia (B). Pentru activarea senzorului de ploaie A C B muta]i levierul la (A) sau (C) [i apoi \napoi la (B). C`nd senzorul este reactivat ncq o datq acest fel, [tergqtoarele efectueazq cel pu]in o mi[care, chiar dacq parbrizul e uscat.

Senzorul de ploaie este capabil sq recunoascq [i sq se adapteze automat urmqtoarelor condi]ii care necesitq o sensibilitate diferitq: -impuritq]i pe suprafa]a de control (sare, mizerie, etc.) -urme de apq cauzate de lamela uzatq a [tergqtorului; -diferen]a \ntre zi [i noapte.

Nu activa]i senzorul de ploaie c`nd spqla]i ma[ina \ntr-o spqlqtorie automatq. o

|n cazul \n care pe parbriz este ghea]q, asigura]i-vq cq dispozitivul este deconectat. v

ATEN}IE Asigura]i-vq cq dispozitivul este deconectat c`nd spqla]i parbrizul. v

84

Spltor-[tergtoare lunet [ Mecanismul poate fi activat numai atunci c`nd cheia de contact se gqse[te \n pozi]ia MAR. Pentru a activa [tergqtorul de lunetq, roti]i inelul de la O la |mpinge]i maneta spre bord pentru a activa spqlarea lunetei. La unele versiuni [tergqtoarele parbriz [i lunetq sunt sincronizate. FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ" Cu levierul tras, este posibil ca dintr-o singurq mi[care sq fie ac]ionate simultan at`t jetul de lichid c`t [i [tergqtoarele; acestea din urmq intrq n func]iune automat dacq levierul este apqsat mai mult de jumqtate de secundq. {tergqtoarele de parbriz se mai mi[cq de c`teva ori dupq eliberarea levierului. Dupq c`teva secunde [tergqtoarele se mai mi[cq o datq pentru a \ncheia ciclul. Spltor faruri Spqlqtorul va intra n func]iune odatq cu spqlqtorul de parbriz dacq farurile sunt aprinse n faza lungq sau fazq scurtq. Nu utiliza]i niciodatq [tergqtorul pentru a \ndepqrta ghea]a sau zqpada de pe lunetq. |n aceste condi]ii datoritq efortului excesiv intervine protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nu revine aceastq opera]ie adresa]i-vq unei Reprezentan]e Fiat v .

85

CRUISE CONTROL (unde este prevqzut)Sistemul de men]inere constantq a vitezei de deplasare este controlat electronic [i poate fi ac]ionat numai la viteze mai mari de 30 km/h pe [osele drepte [i uscate (autostrazi), la viteza doritq, fqrq a apqsa pedala de accelera]ie. Nu este sugerat sq folosi]i sistemul pe [o[ele aglomerate, sau \n ora[. ACTVAREA SISTEMULUI A Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON. Sistemul poate fi activat numai \n vitezele a 4- a, a 5- a, sau a 6-a. Deplasarea n pantq cu sistemul n func]iune poate duce la cre[terea vitezei peste cea memoratq. C`nd sistemul este n func]iune, semnalul luminos de pe panoul central se aprinde \mpreunq cu mesajul pe display-ul multifunc]ional reprogramabil (vezi sec]iunea Mesaje [i luminide avertizare).

86

CUM SE MEMOREAZQ VITEZA Proceda]i dupq cum urmeazq: A Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON [i apqsa]i pedala de accelera]ie p`nq la viteza doritq. B Roti]i inelul (B) la + pentru cel pu]in 3 secunde [i elibera]i-l. Viteza a fost memoratq [i este posibilq eliberarea pedalei de accelera]ie. La nevoie (de exemplu c`nd depq[i]i) accelerarea este posibilq prin apqsarea pedalei de accelera]ie; dupq aceea, dacq elibera]i pedala de accelera]ie vehiculul va reveni la viteza memoratq anterior.

REVENIREA LA VITEZA MEMORATQ Dacq sistemul a fost dezactivat, de exemplu prin apqsarea pedalei de fr`nq sau a ambreiajului, viteza memoratq poate fi resetatq dupq cum urmeazq: -accelera]i treptat p`nq ajunge]i la o vitezq apropiatq de cea care a fost memoratq; -selecta]i treapta de vitezq ac]ionatq atunci c`nd s-a produs memorarea (a patra, a cincea sau a [asea); - apqsa]i butonul RES (C). CRE{TEREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq poate fi crescutq n douq feluri: 1) Apqs`nd pedala de accelera]ie [i apoi introduc`nd n memorie noua vitezq atinsq; sau 2) Rotirea inelului (B) la + B Fiecare ac]ionare va corespunde unei cre[teri u[oare a vitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea continuq va corespunde unei cre[teri continue a vitezei.

87

SCQDEREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq poate fi scqzutq n douq feluri: 1) dezactivarea sistemului [i apoi memorarea unei noi viteze; sau B 2) men]in`nd apqsat inelul (B) la (-) p`nq c`nd se ajunge la viteza doritq care va fi memoratq automat. Fiecare apqsare va corespunde unei scqderi u[oare a vitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea continuq va corespunde unei scqderi continue a vitezei.

RESETAREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq se va reseta automat odatq cu oprirea A motorului sau rotirea inelului (A) la OFF. Sistemul va fi automat dezactivat \n una din cazurile urmqtoare: -apqsarea pedalei de fr`nq; -apqsarea pedalei de ambreiaj; -interven]ia sistemului ASR sau ESP (acolo unde este prevqzut); -schimbarea treptei de vitezq Selespeed; -trecerea accidentalq a levierului Selespeed n pozi]ia N.

ATEN}IE C`nd vq deplasa]i cu sistemul Cruise Control activat, nu muta]i schimbqtorul de viteze n pozi]ie neu trq [i nu muta]i selectorul Dualtronic (unde este prevqzut) la N.

ATEN}IE Dacq apar erori n sistem sau acesta nu func]ioneazq, roti]i inelul (A) la OFF [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat dupq ce a]i verificat dacq siguran]a de protec]ie este intactq.

88

LUMINI DE INTERIORLumina plafonierq fa]q CU LENTILQ Lumina se va aprinde automat cqnd u[a din fa]q se va deschide [i se va stinge c`nd u[a se va \nchide. Apqsa]i partea scurtq a lentilei pentru a aprinde sau stinge lumina c`nd u[a este \nchisq, a[a cum se aratq \n figurq. LUMINI DE CITIRE A HQR}ILOR Apqsa]i butonul A pentru a aprinde sau stinge luminile. Apqsa]i butonul B pentru a citi hqr]i. . - apqs\nd A \n pozi]ie centralq, luminile C [i D vor sta aprinse/stinse c`nd u[ile sunt deschise/\nchise. - apqs\nd A st`nga, luminile C [i D vor sta stinse indiferent de pozi]ia u[ilor.chiar dacq acestea se vor deschide. - apas\nd A dreapta, luminile C [i D vor sta aprinse, indiferent de pozi]ia u[ilor. La unele versiuni, luminile se vor stinge/aprinde treptat.

89

C`nd lumina din plafon e stinsq, butonul B stinge urmqtoarele lumini: - lumina C de citire a hqr]ilor dacq e apqsat n st`nga. - lumina D de citire a hqr]ilor c`nd e apqsat n dreapta. IMPORTANT Asigura]i-vq cq ambele butoane sunt n pozi]ie centralq \nainte de a pqrqsi vehiculul. Aceasta pentru cq luminile plafoniere sq se stingq atunci c`nd \nchide]i u[ile, prevenind astfel descqrcarea bateriei. TEMPORIZARE LUMINII PLAFONIERE Unele modele sunt prevqzute cu douq strategii de temporizare pentru a facilita intrarea [i ie[irea din autovehicul, n special pe timp de noapte n zone \ntunecoase.

Temporizare c`nd se intrq n vehicul Luminile plafoniere se vor aprinde dupq cum urmeazq: - 10 secunde c`nd se deschid u[ile din fa]q; - 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq - 10 secunde c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3 min) Temporizarea va fi opritq atunci c`nd cheia e pe MAR. Temporizare c`nd se iese din vehicul Luminile din plafon se vor aprinde astfel atunci c`nd cheia e scoasq din contact: - 10 secunde \n intervalul a 2 min. dupq ce se opre[te motorul. - 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq - 7 minute c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3 min). Temporizarea va fi opritq cqnd u[ile vor fi \nchise.

90

COMENZILUMINI DE AVARIE se vor aprinde apqs`nd comutatorul pozi]ia cheii. indiferent de

C`nd luminile de avarie sunt aprinse, butonul [i semnalul de pe panou vor clipi. Apqsa]i din nou butonul pentru a stinge luminile. LUMINI CEA} Se aprind c`nd este apqsat butonul farurile fiind deja aprinse. Apqsa]i din nou butonul pentru pentru a stinge luminile STOPURI DE CEA} Se aprind c`nd este apqsat butonul deja aprinse. Apqsa]i din nou butonul pentru oprire. DEZABURIRE LUNETQ Apqsa]i butonul pentru a porni dezaburirea. Sistemul se va opri automat dupq 20 de minute. [i farurile sunt

ATEN}IE Folosirea luminilor de avarie este reglementatq de codul rutier al ]qrii n care vq afla]i. Respecta]i reg ulile.

91

COMUTATOR DE |NTRERUPERE A ALIMENTQRII CU COMBUSTIBIL Acesta este un buton de siguran]q, localizat sub bord \n partea dreaptq n partea proeminentq , [i ac]ioneazq n cazul unui accident pentru a bloca alimentarea cu combustibil prin oprirea motorului. Verifica]i cu grijq ma[ina pentru a descoperi scurgerile de benzinq, la motor, sub ma[inq [i \n apropierea rezervorului de combustibil. Dacq nu se observq scurgeri, vehiculul poate fi pornit din nou apqs`nd butonul A (A) pentru a fi reluatq alimentarea cu combustibil. Dupq un accident, aminti]i-vq sq pune]i cheia de contact la STOP pentru a evita deteriorarea bateriei.

ATEN}IE Dacq n urma unui accident sim]i]i miros de combustibil sau observa]i scurgeri, nu reseta]i butonul pentru a evita riscul de incendiu.

92

ECHIPAMENT INTERIORTORPEDO Ac]iona]i m`nerul A dupq cum aratq sqgeata pentru a deschide compartimentul.

COMPARTIMENTUL DE MONEZI Compartimentul de monezi se gqse[te \n bord pe tunelul central \n func]ie de versiune.

COMPARTIMENTUL PENTRU CARDURI MAGNETICE {I BILETE |n partea centralq pe tunel se poate gqsi compartimentul pentru carduri magnetice (cartele telefonice, etc.) .

93

BRICHETA Apqsa]i butonul A cu cheia de contact la MAR. Dupq aproximativ 15 secunde va reveni \n pozi]ia normalq fiind gata de utilizare. IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq bricheta a revenit la pozi]ie initialq dupq ce a fost \mpinsq \nquntru. IMPORTANT Bricheta atinge temperaturi ridicate. Ave]i grijq la manevrarea ei [i asigura]i-vq cq nu este folositq de copii: pericol de incendiu sau arsuri. SCRUMIERA Pentru pasagerii din fa]q Trage]i clapa \nspre dvs. Pentru golire, scoate]i scrumiera B trqg`nd-o \n sus a[a cum indicq sqgeata. Pentru pasagerii din spate O scrumierq rabatabilq pentru ocupan]ii locurilor din spate este amplasatq pe consola centralq. IMPORTANT Nu folosi]i scrumiera pentru depozitarea de h`rtie: este posibil sq ia foc \n contact cu scrumul. Trageti-o precum indicq sqge]ile din pentru o \ntrebuin]are [i extragere corectq. Nefumqtorii pot \ndeparta scrumiera \n scopul folosirii compartimentului respectiv pentru depozitarea de lucruri mqrunte. 94

PARASOLARELE Acestea sunt situate de o parte [i de alta a oglinzii interioare. Pot fi deplasate lateral \n sus [i \n jos. O oglindq se gqse[te \n partea din spate a parasolarului de pe locul pasagerului. La unele modele poate fi aplicatq o oglindq cu apqrqtoare \n partea din spate a parasolarului de pe locul [oferului. Apqrqtoarea A trebuie glisatq pentru folosirea oglinzii. GEAMURILE LATERALE DIN SPATE (la modelele cu trei u[i) Geamurile se deschid \n exterior. 1. Deplasa]i levierul precum se aratq \n figurq. 2. |mpinge]i levierul \n exterior pentru a deschide complet geamul. 3. Trage]i levierul \napoi p`nq face clic. Pentru a \nchide geamurile, trage]i levierul \n direc]ia opusq p`nq se aude un clic.

95

TRAPA GLISANTQ ACOPERI{Este controlatq electric [i func]ioneazq doar cu cheia de contact \n pozi]ie MAR. Comutatorul controleazq toate func]iile trapei glisante.C`nd elibera]i butonul, trapa este imobilizatq \n pozi]ia din acel moment. Pentru a o deschide Apqsa]i comutatorul \n pozi]ia A (desen). Pozi]ie spoiler Apqsa]i comutatorul la B; aceasta este posibil doar c`nd trapa e \nchisq. Pentru a o \nchide Apqsa]i comutatorul \n pozi]ie B; apqsa]i la A (desen) c`nd trapa e \n pozi]ie spoiler. O apqrqtoare de soare glisantq este montatq pentru a diminua efectul razelor solare \n habitaclu

96

OPERA}IUNE DE URGEN}Q Dacq comutatorul nu func]ioneazq, trapa poate fi ac]ionatq manual dupq cum urmeazq : |nlqtura]i A ac]ion`nd din punctul B indicat de sqgeatq. Introduce]i [urubelni]a din dotare [i roti]i-o \n locasul C. C`nd trapa s-a deschis complet, roti]i [urubelni]a \napoi o jumqtate de turq p`nq face clic apoi scoate]i [urubelni]a.

Nu deschide]i trapa glisantq dacq e acoperitq de ghea]q sau zqpadq: se poate deteriora .

ATEN}IE Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact c`nd pqrqsi]i vehiculul pentru a impiedica operarea acciden talq a trapei glisante [i punerea \n pericol a pasagerilor rqma[i \n ma[inq.Folosirea incorectq a trapei glisante poate fi periculoasq. |nainte [i dupq operarea asigura]i-vq ca trapa mobilq nu va dquna nici unui pasager, fie v prin lovirea directq a acestuia sau prin antrenarea obiectelor personale \n mecanism.

97

U{ILESISTEMUL DE |NCHIDERE CENTRALIZATQ Din exterior Cu toate u[ile \nchise, introduce]i [i roti]i cheia \ntr-una din u[ile din fa]q. Din interior Cu u[ile \nchise, apqsa]i (pentru a bloca) sau ridica]i (pentru a descuia) unul din butoanele de \nchidere de la u[ile din fa]q. Butoanele de la u[ile din spate vor bloca sau descuia numai u[a respectivq.

IMPORTANT Dacq una din u[ile din fa]q nu este bine \nchisq sau dacq existq o defec]iune \n sistem, \nchiderea centralizatq a u[ilor nu va func]iona [i, dupq c`teva \ncercqri, dispozitivul se va opri pentru aproximativ 2 minute. |n timpul acestor 2 minute u[ile pot fi \ncuiate sau descuiate manual, fqrq interven]ia sistemului electric. Dupq ce s-au scurs cele 2 minute, unitatea de control e gata sq primeascq din nou comenzi. Dacq a fost rezolvatq problema responsabilq pentru proasta func]ionare, sistemul va fi din nou eficient, dar \n caz contrar se va opri din nou.

98

DISPOZITIV DE SIGURAN}Q "COPIL"(pentru versiunile cu 5 usi) Previne deschiderea u[ilor spate din interior. Se ac]ioneazq numai cu u[ile deschise: Pozi]ia 1 cuplat (u[a blocatq). Pozi]ia 2 -decuplat (u[a poate fi deschisq din exterior) Dispozitivul va fi activ chiar dacq u[ile sunt descuiate electric.

IMPORTANT Activa]i \ntotdeauna acest dispozitiv c`nd la bord se aflq copii. IMPORTANT Dupq ac]ionarea dispozitivului, verifica]i-l prin \ncercarea de a deschide o u[q din spate din interior.

99

GEAMURILE ELECTRICE ( unde este prevqzut)Butoane Geamurile electrice sunt controlate de douq butoane amplasate \n pozi]ie centralq pe bord ele nu func]ioneazq dec`t atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR: A - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din st`nga B - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din dreapta La unele versiuni este de asemenea posibil: Pentru a deschide/\nchide sunt permise timp de douq minute dupq rotirea cheii de contact de la MAR la STOP, doar dacq u[ile sunt \nchise. Tine]i butonul (A) apqsat mai mult de o secundq pentru activa opera]iunea automatq de la geamul conducqtorului. Geamul se va opri c`nd este \nchis total sau atunci c`nd butonul e apqsat din nou.

Folosirea neadecvatq a comenzilor electrice ale geamurilor poate fi periculoasq. |nainte [i \n timpul operqrii lor asigura]i-vq cq nici unul din pasagerii vehiculului nu va fi afectat de mi[carea geamului, fie prin antrenarea v \n mecanism a unor obiecte personale sau prin lovirea lor directq. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact c`nd vq da]i jos din ma[ina pentru a evita operarea accidentalq a geamurilor electrice [i a-ii proteja pe pasagerii rqma[i \n ma[inq.

100

PORTBAGAJULDESCHIDEREA HAYONULUI Pentru a deschide hayonul din exterior, roti]i cheia \n yalq Pentru a deschide hayonul din interior, trage]i levierul (A) de l`ngq scaunul [oferului. IMPORTANT Nu activa]i deschiderea hayonului c`nd vehiculul se deplaseazq. Deschiderea capotei este facilitatq de amortizoare cu gaz. La unele versiuni, deschiderea portbagajului, este \nso]it de aprinderea lqmpii din interiorul portbagajului.

101

|NCHIDEREA HAYONULUI Pentru \nchidere, cobor`]i hayonul p`nq c`nd \ncuietoarea face clic.

Montarea de obiecte (difuzoare, spoilere, etc.) pe raftul din spate sau pe placa portbagaj except`nd cele a[ezate de producqtor poate compromite buna func]ionare a cilindrilor cu gaz.

ATEN}IE C`nd folosi]i portbagajul, asigura]i-vq cq greutatea transportatq nu o depq[e[te pe cea permisq v (consultati SPECIFICATII TEHNICE). De asemenea, asigura]i-vq cq obiectele din portbagaj sunt ancorate v corespunzqtor pentru a preveni aruncarea lor peste pasageri \n cazul fr`nqrii bru[te.

ATEN}IE Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiectele a[ezate pe raftul din spate; pot fi propulsate \n fa]q \n cazul fr`nqrii bru[te duc`nd la rqnirea pasagerilor.

102

MQRIREA PORTBAGAJULUI Bancheta spate 1) Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor de pe spqtarul scaunului ( a[a cum indicq sqgeata). 2) Trage]i m`nerul A din centrul banchetei spate \nspre \n fa]q a[a cum indicq sageata. 3) Verifica]i ca centurile de siguran]q laterale A sq fie introduse \n loca[urile lor B. 4) Rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicq sqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \n prelungirea hayonului. Bancheta spate din douq pqr]i Porbagajul poate fi extins total sau par]ial. ATEN}IE Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor \nainte de plierea scaunului. Pentru extindere par]ialq plia]i numai partea din dreapta a spqtarului banchetei din spate: - repozitionati raftul ( vezi paragraful urmqtor) - ridica]i bancheta din partea dreaptq cu ajutorul m`nerului special A - apqsa]i butonul \n cele douq pqr]i ale supor]ilor [i scoate]i tetierele prin ridicarea lor. - verifica]i ca centurile de siguran]q laterale C sq fie introduse \n lqca[urile lor D. - rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicq sqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \n prelungirea porbagajului. 103

Pentru a plia \ntreaga banchetq, ridica]i ambele pqr]i cu ajutorul m`nerelor, apoi \mpinge]i spqtarul complet urm`nd acelea[i indica]ii ca pentru o singurq parte. Centura de siguran]q centralq cu fixare \n trei puncte [i mecanism de rulare (acolo unde existq) poate fi \nlqturatq dupq cum urmeazq: 1) Apqsa]i butonul negru de pe \ncuietoarea dacq centura de siguran]q este cuplatq. 2) Direc]iona]i \ncet centura centralq \n loca[ul B de pe partea superioarq a spqtarului [i scoate]i limba de zqvorare C din acest loca[. 3) Scoate]i prima limbq de zqvor`re D din loca[ul centurii [i fixa]i-o de dispozitivul special E de pe panoul din spate. Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are (pozi]ia ini]ialq): 1) Elibera]i limba de zqvor`re D din dispozitivul E. 2) Introduce]i prima limbq de zqvor`re D \n loca[ul B fqrq a rqsuci centura. Asigura]i-vq cq semnul F de pe limba centurii coincide cu cel de pe loca[ [i introduce]i a doua limbq de zqvor`re C \n acest loca[. 3) Trage]i u[or centura prin dispozitivul B [i fixa]i prima limba de zqvor`re D \n \ncuietoarea A (gri cu buton negru). Asigura]i-vq cq cele douq puncte galbene (unul pe limbq, celqlalt pe centurq) coincid.

104

Pentru \nlqturarea raftului din spate 1) Elibera]i capetele de sus A ale celor douq tije de fixare prin scoaterea siguran]elor. 2) Elibera]i siguran]ele B din compartimentele lor C 3) Trage]i raftul \n interior [i roti]i-l precum se aratq \n figura pentru a-l scoate. Odatq scos, raftul poate fi plasat \ntr-o parte, \ntre spqtarele scaunelor din fa]q [i bancheta rabatatq din spate. IMPORTANT Dacq \ncqrcqtura din portbagaj este foarte grea [i circula]i pe timp de noapte, vq recomandqm sq verifica]i [i sq ajusta]i \nql]imea luminilor de \ntqlnire (consulta]i sec]iunea FARURI).

105

Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are Versiunile cu bancheta nefrac]ionatq Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca \ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna, verifica]i dacq acestea sunt cuplate cu limbile respective pozi]ionate pe spqtarul scaunului. Versiunile cu bancheta spate din doua pqr]i Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca \ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna,cupla]i \ncuietoarele cu respectivele centuri de siguran]q.

Atunci c`nd monta]i la loc raftul din spate, fixa]i cele douq tije (A) trec`ndu-lle prin partea interioarq a cilindrilor.

106

CAPOTA MOTORPentru a deschide capota: 1) Trage]i de levierul ro[u A \n direc]ia sqge]ii. 2) Apqsa]i levierul B a[a cum indicq sqgeata. 3) Deschide]i capota sco]`nd \n acela[i timp tija de sus]inere (C) din loca[ul squ. Introduce]i capqtul tijei \n orificiul (D) de pe capotq. IMPORTANT |nainte de a deschide capota, asigura]i-vq cq bra]ele [tergqtoarelor nu sunt ridicate de pe parbriz.

107

Pentru a \nchide capota: 1.Men]ine]i capota ridicatq cu o m`nq, \n timp ce cu cealaltq \ndepqrta]i tija de sus]inere C din orificul D [i o fixa]i \n suportul squ. 2. Cobor`]i capota p`nq la aproximativ 20 cm deasupra compartimentului motorului. Lqsa]i capota sq cadq, si asigura]i-vq cq este \nchisq corect. Dacq nu este \nchisq corect nu o apqsa]i, ci deschide]i-o [i repeta]i procedura de mai sus.

IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq a]i \nchis bine capota astfel \nc`t aceastq sq nu se deschidq accidental \n timpul deplasqrii vehiculului.

ATENTIE Capota poate cqdea cu putere dacq tija de sus]inere nu este bine fixatq.

ATENTIE Aceastq opera]ie se realizeazq doar cu vehiculul sta]ionat.

108

SUPORT SCHIURI ACOPERI{LEGQTURI Modele cu trei u[i: Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figura pentru a ajunge la legqturi. Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q de pe geamurile laterale din spate. Pentru a putea folosi sistemul de prindere, scoate]i suportul (A) cum indicq figura.

109

Modele cu cinci u[i Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figurq pentru a ajunge la legqturi. Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q de pe geamurile laterale din spate. Fixa]i barele suportului de pe acoperi[ de legqturi. Pentru a putea folosi prinderile standard, scoate]i siguran]a (A) cu este indicat \n figurq. Dupq ce a]i parcurs c`tiva kilometri, verifica]i dacq [uruburile de fixare sunt bine str`nse. IMPORTANT Urma]i cu stricte]e instruc]iunile pentru modelul dvs. (cu trei sau cinci usi). Montarea suportului trebuie realizatq de un personal autorizat. Nu depq[i]i niciodatq greutatea maximq admisq (consulta]i SPECIFICA}II TEHNICE).

110

FARURILEREGLAREA FARURILOR Pozi]ionarea corectq a farurilor din fa]q este extrem de importantq pentru confortul [i siguran]a nu doar a persoanei care conduce vehiculul ci [i a tuturor ceilal]i participan]i la trafic. Pentru a vq asigura ca at`t dvs. c`t [i ceilal]i conducqtori auto ave]i cele mai bune condi]ii de vizibilitate atunci c`nd cqlqtori]i cu luminile frontale aprinse, reglarea farurilor trebuie fqcutq corect.Mergeti la o Reprezentan]q Fiat pentru a verifica [i eventual regla pozi]ionarea luminilor. AJUSTAREA |NCLINQRII FARURILOR Dispozitivul poate fi operat numai cu cheia \n pozi]ia MAR [i farurile aprinse.C`nd vehiculul este \ncqrcat, partea din spate coboarq. Aceasta \nseamnq cq spotul farurilor frontale se ridicq. |n acest caz, e necesarq reglarea \n pozi]ie corectq. Proceda]i dupq cum urmeazq: - ]ine]i apqsat butonul B pentru a ridica farurile cu o pozi]ie ; - ]ine]i apqsat butonul A pentru a cobor\ farurile cu o pozi]ie Ecranul afi[eazq pozi]iile \n timpul opera]iei de reglare.

111

Pozi]ia corectq \n func]ie de \ncqrcare 0 - una sau douq persoane pe locurile din fa]q. 1 - cinci persoane. 2 - cinci persoane + bagaje \n portbagaj 3 - [oferul + \ncqrcarea maximq \n portbagaj. IMPORTANT Verifica]i \nclinarea farurilor de fiecare datq c`nd schimba]i \ncarcqtura.

REGLAREA FARURILOR |N STRINATATELuminile de \nt`lnire sunt reglate pentru a fi folosite n ]ara n care vehiculul a fost v`ndut. |n ]qrile cu circula]ie pe celqlat sens, pentru a evita orbirea [oferilor care se apropie din sens opus, este necesarq acoperirea por]iunilor farurilor indicate mai jos; n acest scop folosi]i banda adezivq opacq. Ilustra]ia se referq la trecerea de la circula]ia pe banda dreaptq la cea pe bandq st`ngq.

112

SISTEMUL ABS ( unde este prevqzut)Vehiculul este dotat cu un sistem de fr`nare ABS care \mpiedicq blocarea ro]ilor \n timpul fr`nqrii, optimiz`nd astfel aderen]a la carosabil [i ajut`ndu-vq sq pqstra]i controlul asupra vehiculului \n cazul unei fr`nqri bru[te \n condi]ii dificile de drum. Sistemul este prevqzut [i cu EBD (un distribuitor electronic al for]ei de fr`nare) care ajutq la distribuirea for]ei de fr`nare \ntre ro]ile din fa]q [i cele din spate C`nd sistemul ABS intervine aceasta \nseamnq cq aderen]a la drum este la limita minimq: a[adar e necesarq reducerea vitezei pentru ca vehiculul sq se adapteze la condi]iile de aderen]q existente.

IMPORTANT Pentru a avea o eficien]q maximq a sistemului de fr`nare, este necesarq o perioadq de a[ezare de 500 km: \n aceastq perioadq este de preferat sq evita]i fr`nqrile bru[te [i repetate. INTERVEN}IA ABS |n timpul fr`nqrii o pulsa]ie u[oarq \nso]itq de un zgomot poate fi sim]itq pe pedala de fr`nq datoritq interven]iei sistemului ABS.

ATEN}IE Sistemul ABS prezintq avantajul pqstrqrii controlului asupra direc]iei vehiclului, \nsq nu are cum sq \mbunqtq]eascq aderen]a la drum; a[adar trebuie sq conduce]i cu grija pe suprafe]e alunecoase [i sq nu vq asuma]i

ATEN}IE C`nd intrq \n ac]iune sistemul ABS [i sim]i]i pedala de fr`nq puls`nd, nu vq retrage]i piciorul ci continua]i sq apqsa]i. Proced`nd astfel ve]i opri \n timpul cel mai scurt posibil \n condi]iile respective de drum. 113

MESAJE DE AVERTIZARE Defec]iune sistem ABS Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunc]ional reprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje de avertizare) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune la sistemul ABS. |n acest caz fr`narea e \ncq eficientq, de[i fqrq dispozitivul antiblocare.Conduce]i cu aten]ie p`nq la cea mai apropiata Reprezentan]q FIAT pentru o verificare a sistemului.

Defec]iune sistem EBD Dacq semnalul luminos [i se aprind \mpreunq cu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunctional reprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje de avertizare ) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune la sistemul EBD. |n acest caz fr`narea violentq poate cauza blocarea prematurq a ro]ilor din spate, cu posibilitatea derapajului. Conduc`nd extrem de atent, merge]i la cea mai apropiatq reprezentan]q FIAT pentru verificarea sistemului.

ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunc u tional reprogramabil (vezi sectiunea Lumini [i mesaje de avertizare), opri]i autovehiculul imediat [i contacta]i cea mai apropiatq Reprezentan]q FIAT .Orice pierdere de lich