maria knudsen - en 1100-tals bispegård

9
En bispegård fra 1100-tallet i Lustrup ved Ribe Maria Knudsen, arkæolog, Sydvestjyske Museer

Upload: association-of-danish-museums-organisationen-danske-museer

Post on 21-Feb-2017

124 views

Category:

Presentations & Public Speaking


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

En bispegård fra 1100-tallet i Lustrup ved Ribe

Maria Knudsen, arkæolog, Sydvestjyske Museer

Page 2: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Herregården Lustrupholm: Ribe Vikingecenter - ligger ca. 2 km lidt SØ for Ribe Domkirke

Ved tidligere udgravninger i området er bl.a. fundet bebyggelsesspor fra YRJ/ÆGJ

Desuden flere faser af en storgård fra 1200-tallet

Den tidligste aktivitet stammer fra yngre stenalder, men der er ikke fundet bebyggelse fra denne periode

Page 3: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Herregården Lustrupholm: Ribe Vikingecenter

Ved udgravninger i 2006 og 2007 fandtes stolpehuller fra et stort, stolpebygget hus

En mulig forgænger til 1200-talsgården?

Page 4: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Herregården Lustrupholm: Ribe Vikingecenter Udgravning efterår 2014 Den resterende del af et stort hovedhus afdækkes (9 x ca. 20 m bevaret længde)

Foruden huse, gruber og øvrige anlæg fra YRJ/ÆGJ og middelalder

Ortofoto 2011

…og ”moderne” vikingetid

Page 5: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Midtsulekonstruktion med svagt buede langvægge Mange stolper efter indvendige konstruktioner

Datering: Typologisk 1000- start 1100-tallet

Fundsammensætningen tyder mere på sidste halvdel af 1100-tallet – omkring 1200.

Page 6: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Befæstet med en grøft - ca. 50 cm dyb med skrå sider, flad bund og vandaflejret fyld

Kinch 1869: en opkastet banke ”på hvilken der upåtvivlelig i den ældste Tid har stået et fast Tårn”

Ribebispen havde en gård i Lustrup i 1200-tallet

Ribe Bispekrønike (ca. 1230): Bisp Helias (1142-62) ”byggede … til sit værn mange faste steder, hvoraf der endnu findes spor på de biskoppelige gårde”

Page 7: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Fire borge fra 1100-tallet

Riber Ulfsborg -opført 1148/49

Bisp Helias’ gård i Lustrup - ca. 1150

To borge har bevogtet Passagen over Ribe Å

Begge mænd var ivrige tilhængere af Svend Grathe under kongekrigene i midten af 1100-tallet

Page 8: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Folketro på en bispegård

Tvetandet kødkrog/-gaffel nedsat i stolpespor på midtsule

- skulle måske ”binde” onde ånder i det gamle hus, når det blev nedlagt

Page 9: Maria Knudsen -  en 1100-tals bispegård

Tak for opmærksomheden