memo² get/set/go!

15
Effectievere reclamecampagne en strategie?

Post on 21-Oct-2014

2.642 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Get/Set/Go! doorloopt de optimale stappen om tot een aantoonbaar effectievere promotie strategie en uitvoering te komen.

TRANSCRIPT

Page 1: MeMo² Get/Set/Go!

Effectievere reclamecampagne en strategie?

Page 2: MeMo² Get/Set/Go!

Wie is MeMo² ?

MeMo² is in oktober 2004 opgericht. Hoofdkantoor(tje) in de witte kerk van Durgerdam.

MeMo² is actief op de Europese crossmediale onderzoeksmarkt en neemt in Nederland een dominante plek in.

MeMo² richt zich op het leveren van innovatieve diensten en consultancy op het gebied van reclame-effectiviteit, optimale campagneplanning, procesbegeleiding, invulling van websites en integratie van respons-based methodieken.

Op dit moment werken er 16 FTE

Kort gezegd: MeMo² maakt accountability van promotionele

uitgaven inzichtelijk. Deze kennis faciliteert gerichte verbetering ...

Page 3: MeMo² Get/Set/Go!

Wie is MeMo² ? .... Namedropping

Page 4: MeMo² Get/Set/Go!

Trends Online 2007

Inzet Behavioral targeting, campagnes specifiekeren effectiever inboeken. Versmelting van tv, radio en print

met online adverteren. Marketing 2.0, de opkomst vaninteractief adverteren, call to action is eenvoudig en

meetbaar! Meer segmentatie van de doelgroep; profilingen social networks. Mobiel adverteren en internetten

neemt explosief toe. Effecten crossmediaal adverterenbewezen. Inzet nieuwe online tools: weblog en RSS,

XML-bannering, viral marketing, narrowcasting,

advergaming, podcasting en zoekmachinemarketing.

Page 5: MeMo² Get/Set/Go!

U wilt een effectievere reclamecampagne en strategie?

MeMo² is gespecialiseerd in het vertalen van marktonderzoek naar praktisch toepasbare en strategische media-adviezen. Input vanuit de doelgroep wordt ingezet om betere aansluiting te vinden met de praktijk.

Hiertoe werkt MeMo² volgens de Get/Set/Go! Methodologie. Get/Set/Go! doorloopt de optimale stappen om samen met u tot een aantoonbaar effectievere advertentiestrategie en uitvoering te komen:

Page 6: MeMo² Get/Set/Go!

3Go!:De campagne-effecten worden volledig en realtime inzichtelijk middels continu onderzoek. Van thematische reclame-effecten zoals naamsbekendheid, herkenning en associatie tot en met actiematige effecten zoals traffic, leads, omzet en call to action.

2 Set:Inzet van Get-informatie om een logisch en heldere mediastrategie te creëren, compleet met zinvolle advertising toepassingen (o.a. crossmediale inzet, optimale contactfrequentie, behavioral targeting en mobile advertising).

Get:Nulmeting. Wat zijn de wensen van de doelgroep die u wil bereiken? Op basis waarvan maakt uw doelgroep zijn/haar keuze? Wat is de perceptie van uw bedrijf? Wat is de mediaconsumptie?

1

... hoe werkt het?

Page 7: MeMo² Get/Set/Go!

Online vragenlijst: Huidige marktpositie Naamsbekendheid

Mate van overwegen Oriëntatiemethode doelgroep Informatiebronnen doelgroep

Selectiecriteria doelgroep Profiel

Mediaconsumptie

1

95.000 Nederlanders25.000 respondenten p/m!!

... in de praktijk

GETInzicht in Company, Campagne, Doelgroep.

Input voor Marketing en Concept.

Page 8: MeMo² Get/Set/Go!

2

MeMo² onderzoek...toont u de insights! Motivaties

van de doelgroep geven concrete richtlijnen voor praktisch toepasbare en

effectievere crossmediale adviezen.

Intensitijd: Studie van 100 tracking

onderzoeken toont aan datvolgorde, spreiding en

tijdbestek van campagnes uiterst ineffectief zijn! MeMo²

biedt raad.

... in de praktijk

Dromedary

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6

tijd

cf

Burst 'n drip

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6

tijd

cf Series1

Equal

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6

tijd

cf

Camel

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6

tijd

cf

SETVertaalslag onderzoek naar commerciële crossmediale mogelijkheden. Richtlijnen

campagne thema.

Page 9: MeMo² Get/Set/Go!

GO!Continu inzicht in bereikte actiematige en

thematische doelstellingen. Learnings voor volgende campagnes.

3 ... in de praktijk

Realtime resulatenInzichtelijk in MeMo Tool,

inclusief MeMo Benchmark.

MeetpixeltechnologieContactfrequentie met

homepage, banner, online spot wordt vergeleken met

campagne effect: Tastbaar resultaat!

Page 10: MeMo² Get/Set/Go!

… wat meten we precies?!

Development in Marketing Metrics

• Top-of-Mind

• Awareness

• Ad Recognition

• Ad Recall

• Familiar with campaign

• Preference

• etc

Development in traffic:

• Kliks via banners

• Viewthrough

• Bezoek via Google

• Bezoek door commercial

• etc

Development in respons:

• # Sales

• # Applications

• # Calls

Monitoring realtime promotional accountability (crossmediaal)

3

Page 11: MeMo² Get/Set/Go!

Eerst… Naamsbekendheid en kennis omtrent Certificaten. Dan... Stimulans van aankoopintentie en direct respons.

… Case ABN AMRO

De crossmediale effecten worden in beeld gebracht. Resultaten tonen de contactfrequentie met mediatypen en de stijging van naamsbekendheid en overweging Certficaten

Doel

Get/Set/Go!

GetSet

Richtlijnen voor crossmediale campagne strategie. Tevens zelfdenkende en actiematige XML Banners, (behavioral) getarget op het online gedrag van de actieve beleggers. In de mediamix werd bewust gekozen voor een sterke online-TV-Print combi. Radio had in deze fase (nog) te weinig toegevoegde waarde.

Go!

Insight onderzoek onder actieve beleggers wees uit dat bekendheid ABN AMRO Certificaten laag was. Wel bleek de doelgroep geïnteresseerd in specifieke beleggingsproducten. Verschillende behoefte dat wel, afhankelijk van het risicoprofiel van de belegger.

Continu onderzoek binnen bereik totale campagne

Page 12: MeMo² Get/Set/Go!

MeMo² garandeert u middels Get/Set/Go! een aantoonbaar effectievere (crossmediale) campagne!

Nulmeting en insight gedreven onderzoek

Richtlijnen Mediastrategie & Mediaplan

Media-advies (o.a. materiaal & behavioral targeting)

Inzicht in crossmediale effecten; meetpixeltechnologie

Concrete resultaten realtime benaderbaar

... resumé

Page 13: MeMo² Get/Set/Go!

MeMo² realiseert gemiddeld 25% effectievere campagnetrajecten!

Page 14: MeMo² Get/Set/Go!

Coen Kempen

Media Consultant

T: 06-42114296

E: [email protected]

W: www.memo2.nl

Tim Koekkoek

Key Account Manager

T: 06-53617399

E: [email protected]

W: www.memo2.nl

Page 15: MeMo² Get/Set/Go!

Appendix: relevante publicaties MeMo²

Marcel Vogels (CEO MeMo²) over effectieve reclame(zie de beelden van Adformatie)

Eerste Behavioral Targeting case Nederland (bekijk het tussentijdse resultaat)

Effie met ABN AMRO & Clockwork (zie persbericht)

Mobiel adverteren? MeMo² knows how! (mobile advertising)