metoda sila

of 13 /13

Upload: zelimirkucina

Post on 18-Nov-2015

80 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metoda sila-Statika 2

TRANSCRIPT

 • I~
 • ~M ~?-l\xG-t 5R; =0 l,(N l -;.)t~'91"e..~"-te~"- 1\0 x.3 = >li, e.t='I" :; I..t\S ~N (.-?

  Z'T \JA-N':)S~~O~N\~ \

  n...,

  40ILN

  \lI"co. - ;)0'1< I\,?~() (rS - 110-;.,."\5 ~ - ~ \S M!.N('() I ,/~~ ::- ~O)

 • ~tF'C.\ :JE"t-JT\ FLE't::..S\ a, LNoS\l1\ s ..,

  ~'\ z: I) '6 : ,",x 3)(" t 1\ x ~ >< 1:.2' x 2- ~ ". A ~ /1'11 2. 1\ ,...

  ~.3 -"" ~ '

 • \V\'\ = -m,,' >Z1 z; -1\ x - Go\-=+G = Go\-:tG ~,L.JJrr)~~ z: - ,?:;=t\ 5 - /\ x - GO\~ ::::2.3\W ~tY)

  \-\2J -;::. - ~::t15 -1\;< - Gv0-G. = -S(;\-=t-Lf KNIY)Mi\...= - ~f\-'S - 0\ ~)( - GOr Q - O,Q X - 3:2,45 = - 38140 KNIrIM~:::;- GO,+S -o\~y -Go\~G - 0\3;< - 3.2,'+5 -::>- -8\4--o"\z'Nrr)\15 ::: - 5lt - 0\4- lZ - bO,=+-6 - O b 7C- 32 5= -1\0 0.:2. ~('f)\1GL;:: _ GS -1\;< - 32 \'-\5 -:;::- ~~\ sS- Jr(NiC\bt>:::- _ S --"x - 32 1-5 z: 2";::~.\ '--\5 ~ \f\

  N:+- -= - bO ~Nrn

  -lt-

 • S'TU~: 'o/h ~Lto 140 CM~U.'EJ:)~~ \0/h =- 40 leo c:..rnt: = '3 'Ac-:\. ~\rnl-

  ZAre~Pr; bI h =.1'\0 \"10 croEz =.2\'" /\08 ~\('t\2.

  J\:; -= 1\ '/\05' 0c. --1

  \~

  t.s c ~0c. I II---- - ---1'5'

  l~\,\I

  S'\~\C'C-Pt NEbDC4C,t)6No~ -7 ;2,z ~",J..s 9E'O,,",e:.~\~'S."-6, HA--n:fR\-:::>PlLNE ~~~\~,,~\s =- 0\'-';(. \J \4~ ::-D,~3X 1\02>f'i) ~ ~ E \S -= COl\- coo a\

 • ~A--' -;

  i'l\ .

  y 3 Y )('

  ?

  -2-

  4

  ~HA~ -tE;)%Vx+-1-0

  7teEi = ~ / ' -;j-\253;,V c:O{\ \.f .kN

  Z~=>Zf'~(='j \I -tO \I\lt -:;;Q/

  t2B1/: -0\'\4- ~N

  ~~:!>

  CD

 • @STANJE. 'ZA- VAN::>S~ OPTEREGEN:;Je:a.O:KNlf't'I I

  IltL} 12--""'"

  Ne,:)EbN()U \!.-t:\ \'E.~P:,,() = J- '6.~ = A,ti)5. '\o r-, -"-\

 • lloEFIC.\':>E~\ FLrE:'GS\ B\ LN05rl6/\'\;';' 'I' O\"t?J)I.,;\~" .~ 10\'+'6 r Ij . o\4-~Lt ( ~ '0,'4 3 ~ ~I.I\)"t 1\ ( 4~4 (~f '1 1-

  ; t O\lt~) -;- 1\~S .-"\.8, A, = /\+\~:t.-

  C - A ne 2..,2-. L ("')+-.JI :2'~,~ '?:::-.11 +- ~ I h.0 ...1... 1\ 4, O\G.I\( ~ . ~ -+6 2~ - 'I :;;.J~ I - . - ''''(' ~ \ '..3 ~.3 -,' I - 3 .\ .2..J:3 :2 . ~i 12-) T /\,. '1'414-+ ~\9;' ~;. ~ILr-+ O\~ 'I\,=t-,~ ::'~44\g2

  fAn - ;\ . 143' 2)Q.'\ ('2.. L... /I '\ La~ " ~-., TS'~ -\-1\ - It-~, 0l+~:; T"156 , 1\, l.!'~'" .:16\

 • 1"1

  S\Uf' :blr, = '60 150 ~9~: b/h;:- -00/'+0 cm

  E - S Ac ~ \.l.\.J\C'f\:4

  z.~F\: \O/n.: "\'\:)/-1.0 CCYl

  Ez- ;2\~' 1\08 ~\rn2.S-\: '=' 1\ .ASC--1

  2

  0) S"\~\\ c't.Pt- ~ObR6t~S\ -ii> 2 X SNS ~to\-\~\':)~~ \ ~,,\. ~~\'E.Q..\~\\~E.

  \s=- f0(b7-0,3'& ;o G~SI\;;'+m\.t ~ E's -;::;)02-50 ).(Nrr?-;\.2-

  \C\=:-o,~)(o\~ ==1\~"-1\63rnl; jE\,,= 4-~Q:JO~f'{\1. =En\o j'\2-

  A:;. - Q ,~~O{\;-IQ ,0'\ ('(\:2 ) EA z ::= .2/\00000 l,.{.N,

  @ ()5~O\)N\ Slo\'AV

  )

  ,)

  -1\-

 • 3

  x

  \---"?>- \5- 50>(2) S 1"20 x: '2:J-t 5'Rr6 =-~

  ~~= ":::to I~5~'O s: 3'-t .kN

  ~f"'~ -:::.JZf' .~fZ'/i ~'1 - SO e yzf'

  ~f') \I =' "6 ~

 • 1(!) \mer'c..\::>e~"\' ~~~'5''B'~O~'\\r = ()1;,'"4-, SlS: ,1:.,'s t 1\ ,s,st~~ 2 c:: !1... ,-:2..\ A '6'SI~9C '2- 'k!:::,... '\(:)/\1\ b'-t ;"::3 :;:L \ ~'...) ....o ~~. \' ;:2.... ~:..; 'i ~ 'es)

  -\ 2\~-;t 3: ,~.3= 38~S-tse\3~ -t,2eJ;;S -+.21\\2,0 -:~OC /\,Q..;~2.'2.z: 2 \~ "" C' .2>, b. .?> ~ '\ . 3 \ ::> \ ~ ( ~ ,~~ L, 1) 1\' 1\.SI~ ( 2 ,'\ J- ~ \ '3).PJ ~ ~ o at'! 2 3 t 3 --;;

  ~ r.-; 2--\ 2~-\-' ~'-:3 f,\ -t() \023 ' S''\ =4S\~\)

  S1\2 ::-:2 \3i ' ~;:. (~ 'es ~ i, 2) -+- I ,'6 \~23 l~\S -t ~ 3) 1"~,,,.5~(~'3\-3-'5)-\2-\,,-:j \." ~~'3+~.2.)=~~4

  bM" -2\~~ 302 '-'\- .2\~1 . 5f>'l: S~':; ....~, '5) -d-,

 • ~N~\J \ "-' D \ '")A~eAt-\~ ~ -z:30 ..)t."-JifI

  \-\~..".~o - !2 v; 21..\ \ '19 ::-- 1\B\'je ~'b";" - ~5- 6-..( Q~ \'-\e- 0)( - ~O\