minority news 6

Download Minority news 6

Post on 08-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • besplatan meseni bilten o ivotu manjinskih zajednica u Srbiji

  Broj 6 | NOVEMBAR 2013

  Minority News

  AKTUELNO

  Minority REPORT

  Kratak pregled manjinskih prava 3

  www.minoritynews.rs

  Oznaen poetak realizacije

  Programa stairanja

  Nacionalni savetinacionalnih manjina irodna ravnopravnost

  Izloba o ljudima kojinisu umeli da

  ustuknu pred zlom

  JEVREJSKA ZAJEDNICA POSETEKONFERENCIJA

  NIJE LAKO BITI ROM, JO TEE JE BITI OVEK

  Mrnja, strah, rasizam - Zemun Polje , Srbija, 21. vek

  Evropski parlamentarci u

  Beogradu

  Inicijava iz bugarske strankeneozbiljna i neutemeljena u

  bugarskoj nacionalnoj manjini

  AKTUELNO

 • Informisanjem do boljih ansi i ravnopravnijeg drutvaInformisanost i obavetenost pripadnika nacionalnih manjina ne moese oceniti optom ocenom jer postoje velike razlike u stepenu informisanosti kod razliitih zajednica. Jedino to bi se moglo oceniti pozitivnom optom ocenom jeste da je nivo informisanosti iobavetenosti znatno vii od kako su uspostavljeni Nacionalni saveti nacionalnih manjina.

  Sa ovakvom konstatacijom bi se verovatno sloila veina pripadnika nacionanih manjina, ali bi kod velikog broja postojalo i jedno veliko ALI.Pojednostavljeno, ali ipak tano, sutina kritike Nacionanih saveta nacionalnih manjina, kada je u pitanju informisanje, mogla bi se svesti naoptevaeu istinu - uvek moe bolje.

  Vano je ipak istai da se Nacionalni saveti suoavaju sa odreenomsituacijom koja je objektivna i unapred zadata i prostor za delovanje jeesto veoma ogranien, to na svaku kritiku baca malo drugaije svetlo iini jasnijim koliko je dugoroan, zahtevan i veoma komplikovan posaopodizanje opteg nivoa informisanosti i obavetenosti.

  Vie je razloga i okolnosti koji utiu na stepen informisanosti pripadnikanacionalnih manjina. Stepen obrazovanja je svakako jedan od kljunih indikatora i preduslova za planiranje i sprovoenje informisanja meupripadnicima nacionalnih manjina. Sa jedne strane imamo nacionalnezajednice u kojima gotovo da nema nepismenih i u kojima je veina pripadnika visoko obrazovana, ali postoje i nacionalne manjine meu kojima veina pripadnika nema ak ni osnovno obrazovanje.

  Nacionalni saveti nacionalnih manjina koji vre sistematsko i plansko informisanje pripadnika nacionalnih manjina treba sistem informisanja ikomunikacije u potpunosti da prilagode svojoj publici da bi bili relevantni,a to pre svega znai podizanje opteg nivoa informisanosti o pravima i zakonskim mogunostima za pripadnike nacionalnih manjina. Taj posaoje teak, mukotrpan, iscrpljuju. Moda ga upravo zbog toga mnogi izbegavaju i funkciju informisanja svode ili na tabloidno novinarstvo, ili nadrutvenu kritiku i politiku analizu. U oba sluaja, gubi se poenta i zapostavlja se pravi i specini znaaj informisanja za pripadnike nacionalnih manjina.

  Nesvakidanji muziki dogaaj u Beloj Crkvi

  Predsjednik RH dodijelio priznanje Povelja RepublikeHrvatske HKPD-u MatijaGubec iz Rume

  Priredbe posveene deci

  Iz hrvatske zajednice

  Iz slovenake zajednice

  Muhedin Fijuljanin, ponovoimenovan za dravnog sekretara

  Iz bonjake zajednice

  Poel dej nedelj

  Iz bugarske zajednice

  Izdvajamo iz manjinskih

  zajednica

  U Srbiji ive pripadnici 30 razliitih nacionalnih zajednica!

  Iz eke zajednice

 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava

  ponedeljak, 04. novembra 2013. godine uBeogradu, Kancelarija za ljudska i manjinskaprava Vlade Republike Srbije organizovala je

  uvodnu radionicu, ime je oznaen poetak Programastairanja za mlade pripadnike manjina u dravnim institucijama u Srbiji.

  Sveanom otvaranju prisustvovali su David Mekfarlen zamenik ambasadora Velike Britanije, Loran Stokvis ambasador Holandije, Torgni Svenungson savetnik zarazvojnu politiku iz vedske ambasade, predsednici romskog i albanskog nacionalnog saveta, kao i predstavnici dravnih institucija koje uestvuju u realizaciji programa.

  Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, drSuzana Paunovi, poelela je dobrodolicu staistima iizrazila zahvalnost svima koji pruaju podrku ovom programu, potvrujui time njegov kvalitet.

  ''Verujem da e radno iskustvo, znanja i vetine steenetokom stairanja u dravnim institucijama biti od velikekoristi staistima za njihovo budue radno angaovanjei doprinos sopstvenoj nacionalnoj zajednici i celomdrutvu'', istakla je Punovi.

  David Mekfarlen, zamenik ambasadora Velike Britanije,izrazio je veliko zadovoljstvo zbog ponovnog uea uprojektu, posebno se zahvalivi Kancelariji za ljudska imanjinska prava na prilici koju prua mladima u procesuusavravanja i podsticanja njihovog aktivnog uea ujavnom ivotu Srbije. Obraajui se staistima, podsetioih je na to da im je ovo jedinstvena prilika i da nastoje daje na to bolji nain iskoriste u narednih est meseci.

  Loran Stokvins, ambasador Holandije, uputio je estitkedravnim institucijama koje su ove godine, svojim aktivnim ueem, pruile podrku Programu stairanja iiskazao zadovoljstvo zbog uea Ambasade Holandijeu ovom projektu.

  Torni Svenungson, savetnik za razvojnu politiku vedskeAmbasade, istakao je napredak dravnih institucija u Srbiji u pogledu unapreenja poloaja Roma i pohvalioProgram stairanja koji, kako je rekao, svojim konceptomdoprinosi punoj integraciji nacionalnih manjina.

  Predsednici albanskog i romskog nacionalnog saveta pozdravili su prisutne, jo jednom skrenuvi panju naznaaj ostvarenih rezultata ovog programa u proteklomperiodu, kao i na sve veu motivisanost pripadnika nacionalnih manjina za uee u Programu stairanja.

  U

  3 Minority News

  Oznaen poetak realizacije Programa stairanja

 • a poziv Agencije za ostvarivanje prava zajed-nica i OSCE misije u Skoplju, predstavnicaKancelarije za ljudska i manjinska prava, IvanaDeni, predstavila je modele i mehanizme

  saradnje uspostavljene izmeu dravnih institucija i organizacija civilnog drutva i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

  Seminar je imao regionalni karakter, sa svrhom razmeneiskustava i dostignua na polju zatite prava nacionalnihmanjina.

  Pored predstavnice Kancelarije, na panel diskusiji u Skoplju aktivno uee uzeli su i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i izbeglice Bosnei Hercegovine, Ministarstva za ljudska i manjinska pravaCrne Gore, predstavnici civilnog sektora: Fondacija zalokalnu demokratiju - Bosna i Hercegovina, Graanska al-ijansa - Crna Gora, Participativni forum RepublikaMakedonija, kao i predstavnica Nacionalnog savetamakedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Veibroj predstavnika organizacija civilnog sektora koje delujuna teritoriji Republike Makedonije aktivno je uestvovaou diskusiji koja se odvijala na kraju svakog bloka izlaganja.

  Uesnici radionice uputili su pohvale i iskazali veliko in-teresovanje za Program stairanja za mlade - pripadnikemanjina u dravnim institucijama koji sprovodi Kancelar-ija za ljudska i manjinska prava, uz podrku Ambasade Velike Britanije, Ambasade Holandije, vedske agencije

  za meunarodni razvoj (SIDA) i Organizacije za evropskubezbednost i saradnju (OEBS).

  Na kraju prvog dana radionice, zakljuak prisutnih unajveoj meri odnosio se na postojanje kapaciteta a timei mogunosti za aktivniju saradnju drava u regionu napolju zatite manjinskih prava.

  Kancelarija za ljudska i manjinska prava

  N

  Iskustva regiona predstavljena u Makedoniji

  44 Minority News

 • Aktuelno

  ediji ve nedeljama izvetavaju o protestimastarosedelaca Zemun Polja, koji se buneprotiv pridolica - Roma. Integralni deo

  medij-skih izvetaja su i meusobne optube gradskihi optinskih vlasti i zakljuci da je itav problem unadlenosti policije. Iz nekih medijskih izvetaja stekaobi se utisak da se radi o nekom administrativnom prob-lemu, dok neki drugi pokuavaju diskretno da istaknuugroenost veinskog stanovnitva Zemun Polja,predstavljajui nepravdu koja im je uinjena. Postojei oni koji upozoravaju da nae drutvo pokazuje simp-tome bolesti koje smo trebali odavno da smo preleali,ali taj glas se vrlo tiho uje.

  ta je zapravo problem?O samom problemu u nekim veoma popularnim medij-ima moemo pronai vrlo malo injenica. Dominirajuuglavnom informacije iz druge ruke koje se vrlo dobrouklapaju u ono to se ne sme glasno izgovoriti i za tase veruje da je opte prihvaena dogma, a to je da suRomi kradljivci, da su prljavi i da sa sobom nose raznezarazne bolesti. Svaka vest koja e podrati tu predra-sudu doekuje se u velikom delu javnosti kao jo jedankrucijalni dokaz istinitom uverenju, a zapravo je re osramoti, ljudskoj bedoi i odsustvu svakog oseaja zadrugog, kome je posebno teko. Ukratko - to je sutinaproblema.

  Zarazna bolest ili drutveno oboljenjeU Zemun Polju se zapravo dogodilo da je krajem oktobradvoje dece obolelo od uge. Sumnja je prijavljena Grad-skom zavodu za javno zdravlje koji je utvrdio da je dvojeromske dece, iz lokalne osnovne kole, obolelo oduge. Oglasio se ubrzo i Dr Joksimovi iz Gradskog zavoda zajavno zdravlje koji je tada izjavio: Sve je pod kontrolomi nema razloga za brigu. Obolela su dva romska detetau ijoj porodici su i stariji leeni od uge, ali oiglednoneadekvatno. uga je bolest prljavih ruku i moe se do-biti vrlo lako, na primer, u autobusu ako se zaraeni draoza isti rukodra, preko novca...Informacija i injenice su tu, predoilo ih je struno ikredibilno lice, te uenici kole, njihovi roditelji istanovnici naselja su mogli da odahnu, uz neto veioprez i neto ee pranje ruku, zata lekari tvrde da jeapsolutno najekasnija mera protiv uge.

  Dva sluaja, pet dana terapije i dekada i po mrnjeNakon utvrena 2 sluaja oboljenja od uge, deca,roditelji, stanovnici Zemun Polja sve intenzivnije i saveim isekivanjem prate dalji razvoj situacije i nadajuse da e mediji neto rei o tome kako bi mogli da budutano informisani i mirni. Neki od njih su zapravo ekalipo