mmdc skladacka pamatky final - .děčín je místem, kde se snoubí romantická krajina s množ-

Download MMDC SKLADACKA PAMATKY FINAL - .Děčín je místem, kde se snoubí romantická krajina s množ-

Post on 26-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T U R I S T I C K I N F O R M A C E

  Naepamtky

  Oblastn muzeum sdl v bvalm loveckm dvoe z doby kolem roku 1735. Od konce 18. stolet zde bylo sdlo vrchnostenskch ad, na potku 19. stolet dolo k rozen budovy o postrann kdla. Od roku 1957 zde sdl Oblastn muzeum v Dn.

  Muzeum Dn

  sl. mldee 1/31 | 405 02 Dn 4+420 412 531 549www. muzeumdc.cz

  Synagogu v Dn vystavla podmokelsk idovsk obec v letech 1906 1907. Je to stavba v pseudoorientlnm stylu s vraznmi prvky sece-se. V letech 1965 1996 zde bylo sdlo Sttnho okresnho archivu, nyn pat synagoga opt idovsk obci.

  Synagoga

  ikova 4 | 405 02 Dn 4+420 412 531 095www.zidovskaobecdecin.wz.cz

  Statutrn msto DnMrov nmst 1175/5405 38 Dn 4T +420 412 593 111E info@idecin.cz

  Turistick informan centrum knihovnaKarla apka 1441/3 | 405 02 Dn 1 | T 412 532 227 | E info@idecin.cz

  Turistick informan centrum hlavn ndras. mldee 89/4 | 405 02 Dn 4 | T 727 975 773 | E info@idecin.cz

 • Dn je mstem, kde se snoub romantick krajina s mno-stvm pamtek. Dominantou msta je zmek zajmav nejen svou histori, ale tak velkolepm okolm. Objevte zajmav

  a tajemn msta a nechte si vyprvt jejich pbhy.

  Dnsk pamtky

  Zmek Dn majesttn strce labskho dol, ale tak roman-tick sdlo obklopen zahradami a parkem. Bhem stalet pilkal celou adu slavnch osobnost, od evropskch panovnk a po umlce. Nap. Fryderyk Chopin zde pedstavil svj znm valk As-dur, zvan Dnsk. Dnes se nvtvnci mohou projt bva-lm apartm majitele zmku, dtskmi pokoji i reprezentanmi salony s pekrsnm vhledem. Nejen milovnci architektury jist ocen krsu barokn konrny, Rov zahrady i kostela Pove-n sv. Ke. Pro nejmen nvtvnky jsou pipraveny zitkov prohldky s ernm rytem i opravdovou zmeckou komtesou.

  Zmek Dn

  Novogotick stavba kaple vznikla pestavbou pvodn barokn kaple z roku 1723. V roce 1822 peel ob-jekt pod patront rodu Thun-Ho-henstein, kter zde nechal zdit svou rodinnou kryptu. Autorem pln na novogotickou pestav-bu kaple byl vdesk architekt Friedrich Schmidt, vedenm stavby byl poven tehdy zanajc Jo-sef Mocker. Kaple je pstupn od kvtna do z vdy o vkendech a svtcch od 13 do 18 hodin.

  Kaple sv. Jana Nepomuckho

  Staromstsk most byl dokonen v roce 1594. Tato vznamn a krsn renesan-n pamtka byla pvodn ozdobena ka-mennm pamtnm sloupkem, kter je nyn uloen v oblastnm muzeu. Od roku 1714 most krl souso eskch zemskch patron sv. Vclava, sv. Vta a sv. Jana Nepo-muckho sochae Michala Brokoffa.

  Staromstsk most

  Dkansk kostel Poven sv. Ke je velmi cennou ukzkou ba-rokn architektury. Byl vystavn v letech 1687- 91 jako zmeck kostel. Pro lep spojen byla podl Dlouh jzdy vybudovna kry-t chodba, kter vede z Rov zahrady a do hrabc oratoe. Interir chrmu zdob psobiv fresky male Josefa Kramolna z let 1790 91. Kostel Poven sv. Ke i krytou spojovac chodbu mete navtvit v rmci jednoho ze zmeckch prohldkovch okruh Barokn perly.

  Kov ulice | 405 02 Dn 1+420 412 518 905www.zamekdecin.cz

  Chrsteck ulice405 02 Dn 1+420 412 518 905www.zamekdecin.cz

  Zahrady jsou skutenou chloubou msta. Nejslavnj z nich je Rov zahrada. Jej kouzlo spov v kombinaci vjimen ba-rokn architektury a podmaniv krsy rozkvetlch r. Velmi psobiv terasy na jin stran bvaly kdysi proslul bohatmi sbrkami orchidej, kamli a dalch tropickch rostlin. Roku 1852 zde poprv v kontinentln Evrop rozkvetl nejvt tropick lek-

  nn svta, Viktorie krlovsk. V pilehlm zmeckm parku nalezneme zajmavou tech-nickou pamtku jedin e-tzov most v esk repub-lice, zachovan na pvodnm mst.

  Zmeck zahrady

  +420 412 518 905Dlouh jzda 1254405 02 Dn 1www.zamekdecin.cz