multifunctionele business-modelen-stadslandbouw 20140205-noemiebenoit

25
02.2014 Stads- landbouw Gent De multifunctionaliteit van business modellen in stadslandbouw Noémie Benoit - consultant & DRIFT onderzoeker over Stadslandbouw en resilience voor de Werkgroep Stadslandbouw Gent, woensdag 5 februari, Vooruit. Copyright Noémie Benoit For using content, please email [email protected]

Post on 18-Sep-2014

55 views

Category:

Environment


5 download

DESCRIPTION

De multifunctionaliteit van business modellen in stadslandbouw - Transitie, resilience, voeding & steden

TRANSCRIPT

 • 02.2014Stads-

  landbouw Gent

  De multifunctionaliteit van business modellen in stadslandbouwNomie Benoit - consultant & DRIFT onderzoeker over Stadslandbouw en resiliencevoor de Werkgroep Stadslandbouw Gent, woensdag 5 februari, Vooruit.

  Copyright Nom

  ie Benoit

  For using con

  tent, please em

  ail

  noemie.benoit

  @gmail.com

 • Het verschil Zuid: voedselzekerheid als basisbehoeftenNoord: ?

  ?

 • De voordelen

  toegang tot vers & kwalitatief voedsel

  gezonde activiteit

  zelfsturing van de gemeenschap jeugd ontwikkeling & educatie voedselzekerheid veiligheid van ruimtes sociale integratie

  GEZONDHEIDSOCIAAL

  ECONOMISCHECOLOGISCH

  lokale economische stimulatie werkgelegenheid betaalbare voeding vermindering energiekost afvalbeheer

  bewust zijn van voeding systeem & ecologie

  behoud stormwater beheer grond verbetering biodiversiteit & habitat

  conservatie efficientie van water gebruik vermindering energiegebruik

  gebouwen reduceren van warmte eiland

  effect afvalbeheer

  recreationele activiteiten aanhouden know-how en

  kennis rond voeding en landbouw

  CULTUREEL

 • Wat? Welke nood gaan we beantwoorden?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Bestaand aanbod

  ProductKennis

  Activiteiten of andere

  Paprikas > pik

  ante saus

  Sla, etc

  mini-groenten

  daktuin agrono

  mie

  entrepreneursh

  ip

  technieken verhaal

  vergaderingsrui

  mtes

  workshops & o

  pleiding

  bezoeken

  HORECA

  diensten

 • Voor wie is het aanbod? Wie heeft die nood?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Bestaande klanten

  Paprikas > pik

  ant saus

  Sla, etc

  mini-groenten

  daktuin agrono

  mie

  entrepreneursh

  ip

  technieken verhaal

  vergadering ruim

  tes

  workshops & o

  pleiding

  bezoeken

  HORECA

  diensten

  Gespecialise

  erd

  bedrijf

  Supermarkt

  en

  Chic restaur

  anten

  Bedrijven &

  entrepreneu

  rs

  Entrepreneu

  rs, univ., et

  c

  Tuinbouwers

  , etc

  Bedrijven

  Burgers & p

  rofessionele

  n

  Burgers, me

  dia, ...

  Burgers

  Steden, ove

  rheden

  Burgers, pr

  ofessionelen

 • Hoe behouden we die relatie?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Groentenpakke

  t abonnement

  Zelfspluktuin

  Internet bestell

  ing

  Lokale winkel

  Voedselteams

  Boerenmarkt

  Informatie & tra

  nsparantie

  Nieuwsletter

  Relatiegeschen

  ken

  Publiciteit, com

  municatie

  Mond-tot-mon

  d

  Evenementen

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Bestaande modellenKennis & activiteiten

  congres, lezing

  en

  projecten oprich

  ten

  blog, internet

  spin-off, onder

  zoeksgroep

  sales, marketing

  artikels, public

  aties

  flexibiliteit & pr

  ofessioneel

  netwerken

  sales & market

  ing

  innovatief profi

  el

  beschikbaarhei

  d

  netwerk van pro

  fessionelen

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Hoeveel kunnen we verdienen?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Bestaande modellen

  Paprikas > pik

  ant saus

  Sla, etc

  mini-groenten

  daktuin agrono

  mie

  entrepreneursh

  ip

  technieken verhaal

  vergadering ruim

  tes

  workshops & o

  pleiding

  bezoeken

  HORECA

  diensten

  partnership

  /kg

  /stuk

  /bussel

  40-70/uur

  consultancy

  5-15000/

  onderzoek p

  roject

  10/boek of

  les

  150/uur ve

  rhuurd ruim

  te

  50-500/w

  orkshop of

  opleiding

  300/pres

  tatie

  /maaltijd

  20-450000

  subside/d

  ienst

  5/bezoek pu

  bliek

  BSA /abonn

  ement50/

  bezoek prof.

 • Wat moeten we doen om het aanbod te leveren?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Bestaande activiteiten

  Tuinieren

  Leveren

  Verkopen

  Acquisitie opdr

  achten

  Prestatie cons

  ultancy

  Marketing, com

  .

  Verkopen

  ProductKennis

  Activiteiten of andere

  Management

  Prestatie activi

  teit

  Workshops, ke

  uken, ...

 • Welke keuzes hebben we?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Van product tot technieken...

  Hydroponie

  Conventionele

  landbouw

  Daktuin

  Aquaponie

  Biologisch-biod

  ynamisch

  Permacultuur

  SPIN & etc

  Champignons

  Groenten-vruch

  ten

  Spiruline, algae

  Vissen, etc

  >

 • Van technieken tot infrastructuur... binnen een context

  Serre

  Daktuin

  Volle aarde - br

  ownfields

  Serre

  Water

  Substraat & co

  mpost

  Installatie + irrigatievan 1 tot 40/m2

  Regionaal, gecertificieerd, ...van 0, 10 tot 90/m2

  Plastiek, glas, geautomatiseerd, ...van 10 tot 160/m2

 • Van technieken + context + infrastructuurnaar kennis & activiteiten

  Hydroponie

  Conventionele

  landbouw

  Daktuin

  Aquaponie

  Biologisch-biod

  ynamisch

  Permacultuur

  SPIN & etc

  Serre

  Daktuin

  Volle aarde - br

  ownfields

  Daktuin

  Daktuin

  Serre Volle aard

  e - brownfields

  Daktuin

  Permacultuur

  Hydroponie

  Permacultuur

 • Met wie moeten we werken?

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  !4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^].

  "?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.

  #3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.

  $0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.

 • Met wie moeten we werken? Welke partners?

  Eigenaar, schol

  en & chef

  Ontwikkelaar &

  supermarkt

  Restauranten

  & bedrijven

  Gemeente

  Gemeente & re

  stauranten

  Eigenaars & be

  woners

  Scholen, buurte

  n en vzw

  Eigenaar & huu

  rders

  supermarkt, ch

  efs & boeren

  Openbaar gebo

  uw

  Restaurant

  Supermarkt & b

  oeren

 • Diversiteit en opties

  Veel keuzes en mogelijke combinaties Aanbod voor specifieke noden

  Snel veranderende context

 • Economische opportuniteiten

  =

  =

  =

  =

  =

  toegang tot vers & kwalitatief voedsel

  gezonde activiteit

  zelfsturing van de gemeenschap jeugd ontwikkeling & educatie voedselzekerheid veiligheid van ruimtes sociale integratie

  GEZONDHEIDSOCIAAL

  ECONOMISCHECOLOGISCH

  lokale economische stimulatie werkgelegenheid betaalbare voeding vermindering energiekost afvalbeheer

  bewust zijn van voeding systeem & ecologie

  behoud stormwater beheer grond verbetering biodiversiteit & habitat

  conservatie efficientie van water gebruik vermindering energiegebruik

  gebouwen reduceren van warmte eiland

  effect afvalbeheer

  recreationele activiteiten aanhouden know-how en

  kennis rond voeding en landbouw

  CULTUREEL

 • Een speler voor de transitie, een katalysator voor bredere transformaties van het voedingsysteem

  REGIME

  URBAN FARMING

  NICHE

  NICHE

  AGROINDUSTRILE LANDBOUW & VOEDING

  crisis crisis

  TRANSITIE

 • Conclusies

  nieuwe tendensen:voor elke boerderijzijn eigen markt,

  complementaire met ander duurzaam aanbod

  Zijn plaats vinden in het bestaand netwerk van

  de voedselketen

  Onzekerheid> innovatief & flexibel blijven

  Rentabiliteit Europese context vandaag >

  urban farming is ook een consultancy en agrotoerisme

 • 02.2014Stads-

  landbouw Gent

  De multifunctionaliteit van business modellen in stadslandbouwNomie Benoit - consultant & DRIFT onderzoeker over Stadslandbouw en resiliencevoor de Werkgroep Stadslandbouw Gent, woensdag 5 februari, Vooruit.

  What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive?

  ATeT]dTBcaTP\b

  Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now?How are our Channels integrated? Which ones work best?Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines?

  For what value are our customers really willing to pay?For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?

  2WP]]T[b

  2dbc^\TaAT[PcX^]bWX_b 2dbc^\TaBTV\T]cb

  RWP]]T[_WPbTb) 0fPaT]Tbb 7^fS^fTaPXbTPfPaT]TbbPQ^dc^daR^\_P]hzb_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.!4eP[dPcX^] 7^fS^fTWT[_Rdbc^\TabTeP[dPcT^da^aVP]XiPcX^]zbEP[dT?a^_^bXcX^]."?daRWPbT 7^fS^fTP[[^fRdbc^\Tabc^_daRWPbTb_TRXR_a^SdRcbP]SbTaeXRTb.#3T[XeTah 7^fS^fTST[XeTaPEP[dT?a^_^bXcX^]c^Rdbc^\Tab.$0UcTabP[Tb 7^fS^fT_a^eXST_^bc_daRWPbTRdbc^\Tabd__^ac.