newsdesk pr 2.0

of 57 /57
Nytt medielandskap Nya journalistiska arbetsmetoder Ny möjligheter till bättre PR

Upload: kristofer-bjoerkman

Post on 01-Jun-2015

1.242 views

Category:

Business


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Web 2.0. New conditions. New media. New possibilities. Requires new PR. PR 2.0.

TRANSCRIPT

Page 1: Newsdesk PR 2.0

Nytt medielandskapNya journalistiska arbetsmetoderNy möjligheter till bättre PR

Page 2: Newsdesk PR 2.0

Public Relations – att skapa goda relationer med marknaden med hjälp av dem som har inflytande på den.

Public Relations – the management of communications between an organization and it publics.

Todd Hunt and James E Grunig.

Page 3: Newsdesk PR 2.0

Marknaden

Radio TV Press

Omvärld

Page 5: Newsdesk PR 2.0

“The News business is broken, and no one knows how to fix it.”

Phil Bronstein, the editor-in-chief, SF Chronicle, in a recent "emergency meeting"

Page 6: Newsdesk PR 2.0

Två unga bloggande folkpartister, Johan Ingerö och Johanna Nylander, avslöjar kärlekshistoria mellan Lars Danielsson och hans arbetskamrat, departementsrådet Helen Eduards.

Page 7: Newsdesk PR 2.0

Turisternas egna bilder från Kaho Lak.

Page 8: Newsdesk PR 2.0

”Bildts dubbelroll som minister och pratig bloggare för tankarna till Venezuelas talträngde president Hugo Chávez.”

Bertil Torekull, fd chef red på SVD

Page 9: Newsdesk PR 2.0

“Most worrisome is the loss of young readers, who have drifted away steadily since the early 1970s, when more than 70% of 18- to 34-year-old Americans read a daily newspaper. Last year that figure stood at 35%.”

Steven Rattner, Washington Post

Page 10: Newsdesk PR 2.0

• 50 miljoner amerikaner läser sina nyheter på Internet

• Google News och Yahoo News är två av de tio största nyhetstjänsterna.

Hitwise and the Pew Internet & American Life Project

Nielsen//NetRatings, 2006

Page 11: Newsdesk PR 2.0

Dagstidningen HD’s räckvidd har sjunkit från 76% av hushållen till 56% på 15 år.

Joachim Hardenberg, Mindpark

Page 12: Newsdesk PR 2.0

Men med nya kanaler har den ökat… Liksom trafiken på Internet generellt.

Joachim Hardenberg, Mindpark

Page 13: Newsdesk PR 2.0

”På sikt tror vi inte att det är möjligt för den traditionella lokaltidningen att lyckas"

Erik Orring, vd för VK, efter köpet av Apberget

Webb 2.0

Page 14: Newsdesk PR 2.0

Erik Orring, vd för VK, efter köpet av Apberget

Webb 2.0

Page 15: Newsdesk PR 2.0

“Media companies don't control the conversation anymore, at least not to the extent that we once did. We must learn how younger generations of consumers prefer to receive their news and entertainment, and we must meet those expectations.”

Robert Murdoch uttalar sig i Forbes.com. July 2005 köpte News Corporation MySpace.

Page 16: Newsdesk PR 2.0

Nielsen online

Page 17: Newsdesk PR 2.0

• 98% av journalisterna går dagligen ut på Internet

• 92% startar sin research på Internet

• 81% söker dagligen på Internet

• 76% för att finna nya källor och sakkunniga

• 73% för att finna pressmeddelanden

Expansion Plus Inc

Journalisternas vardag

Page 18: Newsdesk PR 2.0

• 70% av journalisterna kollar in sina blogg-listor regelbundet

• 20% av dem spenderar över en timma varje dag på att läsa bloggar.

• 60% läser bloggar två till tre gånger i veckan.

• 75% av journalisterna tycker bloggen ger dem ideer till nya artiklar, vinklar på artiklar, och även bättre insikt.

http://www.brodeur.com/

Page 19: Newsdesk PR 2.0

Vad hände?

Page 20: Newsdesk PR 2.0

– andra generationens webb-tjänster som gjort det möjligt för alla att mycket enkelt och effektivt utbyta information, varor och tjänster med varandra.

Web 2.0

Page 21: Newsdesk PR 2.0

Nya opinionsbildare

Opinionsbildare 1990 Opinionsbildare 2007

Marknaden

Social media

Marknaden

Radio TV Press

Omvärld

Radio TV Press

Omvärld

Page 22: Newsdesk PR 2.0

Social media utgör alla webbaserade verktyg och plattformar som folk använder för att utbyta åsikter, idéer och erfarenheter med varandra.

(www.wikipedia.org)

Page 23: Newsdesk PR 2.0

Medborgarjournalister är alla de medborgare som aktivt samlar in, rapporterar, analyserar och sprider nyheter och information.

(www.wikipedia.org)

Page 24: Newsdesk PR 2.0

Nå’n vill säga nå’t…

Page 25: Newsdesk PR 2.0

…till nå’n

Page 26: Newsdesk PR 2.0

TIDNING

Page 27: Newsdesk PR 2.0

PRESS RADIO TV

Page 28: Newsdesk PR 2.0

PC HEMSIDA WEB 1.0

Page 29: Newsdesk PR 2.0

GOOGLE

Page 30: Newsdesk PR 2.0

WEB 2.0

Page 31: Newsdesk PR 2.0

The long tailMedia går från ”hittar” till ”nischer”.

Mainstream Nisch

Antal titlar

Antal m

ediekonsumenter

1. Enklare att producera information

2. Enklare att distribuera information

3. Enklare att få tillgång till information

Page 32: Newsdesk PR 2.0

De företag som haft störst inflytande på oss människor under år 2006 bygger sin verksamhet på ”web 2.0”, ”social media” och ”the

long tail business”.

(www.brandchannel.com)

Page 33: Newsdesk PR 2.0

Och 10.000 andra…

Page 34: Newsdesk PR 2.0

“The era of massmedia is giving way to one of personal and participatory media. That will

profoundly change both the media industry and society as a whole.”

Andreas Kluth, The economist

Page 35: Newsdesk PR 2.0

“Never underestimate the power of a million amateurs with keys to the factory.”

Chris Andersson, Wired

Page 36: Newsdesk PR 2.0

Hur ska vi PR-kommunikatörer förhålla

oss till detta?

Page 37: Newsdesk PR 2.0
Page 38: Newsdesk PR 2.0

Marknaden

Radio TV Press

Omvärld

“I webbgränssnittet CisionPoint kan du enkelt söka fram och hantera egna kontakter med uppdaterad information om 10.000 redaktioner i Norden. Antingen kan du själv söka fram uppgifterna eller så kan du ta hjälp av Cisions medarbetare för att effektivt nå rätt målgrupp!” (Cision.se)

“Idag är 30% av vår totala omsättning bevakning av TV och radio. Jag kan tänka mig att sociala medier står för en lika stor del av omsättningen om tre år.” (Niklas Flyborg till DI)

The Old Rules…

Page 39: Newsdesk PR 2.0

The New Rules…

Page 40: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

Page 41: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

Page 42: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.500 journalister

4.000 redaktioner

Pressinfosök

Page 43: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Page 44: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sök

Page 45: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Page 46: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Page 47: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Media

Page 48: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Media

Portal

Page 49: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Media

Portal

Bloggsök

Page 50: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

5.300 journalister

4.000 redaktioner

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Portal

Bloggsök Hemsida

Media

Page 51: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Portal

Bloggsök Hemsida

Listor

Media

Page 52: Newsdesk PR 2.0

Nyhet

Pressm

Bild

Video

Kontakt

Blogg

Dok

Even

RSS

SÖK

SMS

E-post

TAG

PRENMMS

IM

XMLPOD

INDEXWebS

Webb-sök

Pressinfosök

Nyhets-sökBild-sök

Video-sök

Portal

Bloggsök Hemsida

Listor

Media

420.000 besökare!

Page 53: Newsdesk PR 2.0

PR- in the long tail

Radio TV

Press

Push Pull

Page 54: Newsdesk PR 2.0

• The only way to get ink was through the media• Companies communicated to journalists via press

releases• Nobody saw the actual press release except a handful

of reporters and editors• Companies had to have significant news before they

were allowed to write a press release• The only way buyers would learn about the press

releases content was if the media wrote a story about it• The only way to measure the effectiveness of press

releases was through “clip books”, which noted each time the media deigned to pick up a company’s release

• PR and marketing were separate disciplines run by different people with separate goals, strategies and measurement techniques

The Old Rules of Marketing and PR

None of this is true anymore. The web has transformed the rules, and you must transform your PR strategies to make the most of the web-enabled marketplace of ideas.

Page 55: Newsdesk PR 2.0

• Marketing is more than just advertising• PR is far more than just a mainstream media

audience• Instead of causing one-way interruption, marketing is

about delivering content at just the precise moment your audience needs it

• Marketers must shift their thinking from mainstream marketing to masses to a strategy of reaching a vas number of underserved audiences via the web

• The Internet has made public relations public again, after years of almost exclusive focus on media

• Companies must drive people into the purchasing process with great online content

• Blogs, podcasts, e-books, news releases, and other forms of online content let organisations communicate directly with buyers in a form they appreciate

• On the web, the lines between marketing and PR have blurred

The New Rules of Marketing and PR

Page 56: Newsdesk PR 2.0

Ta reda på var din målgrupp hämtar sin information, inspiration och värderingar se till att synas och finnas tillgänglig i alla dessa sammanhang.

Ta reda på hur din målgrupp vill få tillgång till information och se till att göra din information tillgänglig på så sätt.

Ta reda på vilken information din marknad är intresserade av och ge dem den.

Berätta sanningen. Informera kontinuerligt. Delta i konversationen Öppna upp för full transparens.

Mina tips…

Page 57: Newsdesk PR 2.0

Tack!