nhân sự - nghề thu nhập cao ở việt nam

Download Nhân sự - Nghề thu nhập cao ở Việt Nam

Post on 17-Oct-2014

1.387 views

Category:

Career

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hu ht cac t chc, doanh nghip, b phn nhn s ng vai tr cc k quan trng. Cac cng vic chinh ca phng nhn s thng rt a dang, bao gm: cng tac tuyn dung, ao tao nhn vin, cng tac inh mc lao ng, m ta cng vic, theo doi chm cng, tinh lng, thc hin cac cng vic lin quan n bao him, giai quyt ch (thai san, nghi vic, phuc li, quyn li, nghia vu cua ngi lao ng,) cho toan cng ty. Hin nay, mt sinh vin mi ra trng lm ngnh nhn s c th tm c vic lm vi mc lng ti thiu 5 triu ng/thng, cp trng phng c tr hn 1.000 USD/thng v cc v tr gim c nhn s c th c thu nhp t 2.500 - 3.000 USD/thng. Thm ch nhng tp on ln ca nc ngoi ang tr lng 4.000 USD/thng cho v tr ny ti Vit Nam. iu ny cho thy, ngh nhn s hin xc lp c v tr quan trng khng th thiu cho s pht trin ca doanh nghip. Bng thng k mc lng/thng ti tng v tr trong ngnh nhn s da theo Salary Guide 2014 (Cm nang lng bng 2014) ca Tp on Adecco.