„nie rusz, co nie twoje!”

of 21 /21
Nie rusz, co nie twoje!” Nie rusz, co nie twoje!” Rzecz o siódmym przykazaniu

Upload: terrence-quinones

Post on 03-Jan-2016

41 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Nie rusz, co nie twoje!”. Rzecz o siódmym przykazaniu. Treść przykazania. „Nie będziesz kradł” (Wj 20, 15; Pwt 5, 19). Poszanowanie osób i dóbr. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: „Nie rusz, co nie twoje!”

„„Nie rusz, co nie twoje!”Nie rusz, co nie twoje!”

Rzecz o siódmym przykazaniu

Page 2: „Nie rusz, co nie twoje!”

Treść przykazaniaTreść przykazania

„Nie będziesz kradł” (Wj 20, 15; Pwt 5, 19)

Page 3: „Nie rusz, co nie twoje!”

Poszanowanie osób i dóbrPoszanowanie osób i dóbr

W dziedzinie gospodarczej poszanowanie godności ludzkiej domaga się praktykowania cnót Umiarkowania, by panować nad przywiązaniem do dóbr tego świata,cnoty sprawiedliwości, by zabezpieczyć prawa bliźniego i dać mu to, co mu się należy, oraz solidarności.

Page 4: „Nie rusz, co nie twoje!”

Siódme przykazanie Siódme przykazanie zabrania:zabrania:

Kradzieży – która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela.

Page 5: „Nie rusz, co nie twoje!”

Przywłaszczania lub zatrzymywania – dotyczy to m.in. umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych.

Page 6: „Nie rusz, co nie twoje!”

Oszustwa w handlu

Page 7: „Nie rusz, co nie twoje!”

Wypłacania niesprawiedliwych

wynagrodzeń

Page 8: „Nie rusz, co nie twoje!”

Podwyższania cen

wykorzystując niewiedzę

lub potrzebę

drugiego człowieka

Page 9: „Nie rusz, co nie twoje!”

Korupcji przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzję zgodnie z prawem.

Page 10: „Nie rusz, co nie twoje!”

Przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa.

Page 11: „Nie rusz, co nie twoje!”

Przestępstwa podatkowe,

fałszowanie czeków

i rachunków.

Page 12: „Nie rusz, co nie twoje!”

Nadmierne wydatki, marnotrawstwo oraz świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej lub publicznej.

Page 13: „Nie rusz, co nie twoje!”

Złego wykonywania pracy

Page 14: „Nie rusz, co nie twoje!”

Sprawiedliwość w VII przykazaniuSprawiedliwość w VII przykazaniu

Formy sprawiedliwości:

Sprawiedliwość wymienna – reguluje wymianę między osobami z uwzględnieniem poszanowania ich praw;

Sprawiedliwość legalna – dotyczy tego, co obywatel winien jest wspólnocie;

Sprawiedliwość rozdzielcza – dotyczy tego, co wspólnota winna jest obywatelom.

Page 15: „Nie rusz, co nie twoje!”

Gry hazardowe bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może prowadzić do zniewolenia.

Page 16: „Nie rusz, co nie twoje!”

Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny – egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej – prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem.

Page 17: „Nie rusz, co nie twoje!”

Praca ludzkaPraca ludzkaPraca jest obowiązkiem człowieka (por. 2 Tes 3, 10).Praca może być środkiem uświęcenia, jeśli wykonywać ją będziemy w łączności z Jezusem. Każdy powinien mieć możliwość czerpania z pracy środków do godnego życia. Każdy ma prawo do inicjatywy gospodarczej.

Page 18: „Nie rusz, co nie twoje!”

Dostęp do pracy powinien być otwarty, bez niesprawiedliwej dyskryminacji, dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów. Zależnie od okoliczności społeczeństwo powinno pomóc obywatelom w uzyskaniu pracy i zatrudnienia.

Page 19: „Nie rusz, co nie twoje!”

Strajk jest moralnie dozwolony, jeśli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Jest nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio nie związane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym.

Page 20: „Nie rusz, co nie twoje!”

Siódme przykazanie odnosi się także do niesienia pomocy innym. „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie” (Mt 5, 42). Mówimy tu o uczynkach miłosierdzia wobec ciała:

1) Głodnych nakarmić;

2) Bezdomnym dać dach nad głową;

3) Nagich przyodziać;

4) Chorych i więźniów nawiedzić;

5) Umarłych grzebać.

Page 21: „Nie rusz, co nie twoje!”

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!

Prezentację przygotował:

Adam Maniura (I i IV LO w Bytomiu)