nikki social project 09-02-09

9
Timog Asya Kaisha Carol Pascual Nicole Anne Santos Eloisa Ibarra Andrea Pambuan Pia San Juan Juancio San Antonio Harold Tamayo Patrick Bitonga Christian Penilla Stephen Panlaqui Glenn Cruz Group 2;

Upload: chubbychibs

Post on 14-Nov-2014

125 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nikki Social Project 09-02-09

Timog AsyaKaisha Carol PascualNicole Anne Santos

Eloisa IbarraAndrea Pambuan

Pia San JuanJuancio San Antonio

Harold TamayoPatrick BitongaChristian Penilla

Stephen PanlaquiGlenn Cruz

Group 2;

Page 2: Nikki Social Project 09-02-09

Timog AsyaNang matagumpay na masakop ng mga English ang India, ito na rin ang dahilan upang unti- unti ay magkaroonng kamulatan at kaisahan ang mga Indian. Si Mahatma Gandhi ang naging inspirasyon at isang katangi-tanging pamamaraan ng pagtutol ang kanyang pinasimulan. Ito ang ahimsa o mapayapang pagtutol.

•Sa ilalim ng kolonyalismo pinakinabangan ng mga English ang likas na yaman at lakas-paggawa ng mga India.

Page 3: Nikki Social Project 09-02-09

•Nagpatupad ang English ng patakarang pampulitika , pang-ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap-tanggap ng India.

•Halimbawa nito ay ang abolisyon ng suttee o sati at female infacticle o pagpatay ng mga batang babae.

•At malalim ang pagkakaiba English sa India tulad ng ugali, kulay ay rehiyon at naging malaking isyu ng di pagkakaunawaan sa pagitan nila.

•Naganap noong 1857 ang Sepoy Muntiny. Ito ang unang mahalagang pag-aalsa ng mga India laban sa mga English.

•Isa pang sanhi ng mga Indian ay ang pagpatupad ng mga English ang patakarang RACIAL DISCRIMINATION o pagtatangi ng lahi.

Page 4: Nikki Social Project 09-02-09

oAng isa pang mahalagang pangyayari na nagpatindi sa alitan ng mga English at Indian ay ang AMRITSAR MASSACRE noong Abril 13, 1919.oItinatag ang Indian National Congress sa panguguna at paggabay ng isang English na si Alan Hume noong 1884-1885.oLayunin nito ang makamtan ang kalayaan sa India.oSamantala, itinatag ng mga Muslim ang Muslim League noong 1905 sa ilalim ng pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.oLayunin naman nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim.oSa kampanya para sa kalayaan, napakahalaga ng papel ni Mohandas Gandhi.

Page 5: Nikki Social Project 09-02-09

Layunin naman nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim.

Sa kampanya para sa kalayaan, napakahalaga ng papel ni Mohandas Gandhi.

Sa bansang South Africa,m ipinaglaban nya ang hinaing ng mga Indian.

Gandhi nakibaka para kalayaan ng India sa pamamagitan ng mapayapang paraan o non-violent means na sa relihiyon nila ay tinawag na ahimsa.

Nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga mamamayan.

Page 6: Nikki Social Project 09-02-09

 

• Tiningala ng mga Indian at tinawag siyang Mahatma o Great Soul.

• Natamo ng mga Hindu ang Kalayaan nang ideklara ng mga English ang republika ng (Indian Republic) noong Agosto 15, 1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.

• Jawaharlal Nehru- matalik na kaibigan at kapanalig ni Mohandas Gandhi.

 

Page 7: Nikki Social Project 09-02-09

Pakistan- naitatag at nabigyan din ng kalayaan sa naturang petsa sa ilalim ng pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.Enero 30, 1948- binaril si Mohandas Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangaring mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa isang nasyon.

Page 8: Nikki Social Project 09-02-09

presentation

of

GROUP 2

Page 9: Nikki Social Project 09-02-09

ii~freedom