noise module 1 - introduction to sound and noise

30
Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN OSH514 : HAZARD HINGAR & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Upload: norrazman-zaiha-zainol

Post on 14-Apr-2017

161 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

OSH514 :HAZARD HINGAR & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Page 2: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

RANCANGAN MENGAJARSESI PAGI

Pengenalan kepada Bunyi & Hingar (Bising)

Audiometri

Menangani Hingar

Undang-undang Kawalan Hingar

Page 3: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

RANCANGAN MENGAJARSESI PETANG

Pengenalan kepada Analisa Hingar

Sesi Interaktif – Latihan Pemetaan Hingar

Penilaian dan Penutup

Page 4: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

MATLAMAT MODUL

Pendedahan awal peserta kepada hazard hingar

Kesan daripada dedahan kepada hingar

Menerangkan tentang kaedah pemantauan dan penaksiran

hazard hingar

Pendedahan kepada langkah pencegahan @ kawalan

Page 5: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

MODUL 1Pengenalan Bunyi & Hingar

HAZARD HINGAR & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Page 6: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

KANDUNGAN MODUL

Membincangkan takrifan bunyi dan hingar dan akibat dari kesan

pendedahan melampau

Menghuraikan ciri-ciri dan sifat bunyi dan hingar

Perhubungan diantara beberapa sifat bunyi

Page 7: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Ditakrifkan sebagai punca atau keadaan yang

mempunyai potensi mengakibatkan kecederaan

dan penyakit (ill-health) kepada manusia,

kerosakan harta benda, kerosakan sekitaran

tempat kerja atau alam sekitar atau

gabungannya

Hazard adalah sesuatu yang boleh

menyebabkan kemudharatan (harm) jika tidak

dikawal (uncontrolled hazards)

Note: Sumber OHSAS 18000 & MS1722:2003

HAZARD

Punca hazard

Harimau menyerang – hazard kerana berpotensi

menyebabkan kemudharatan

Page 8: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Terlanggar/sepak

bahan pembinaan

Jatuh dari tempat

tinggi

CONTOH HAZARD

Page 9: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Takrifan OHSAS 18002 - Gabungan kemungkinan

(likelihood) / kebarangkalian (probability) DAN akibat

(consequences/effect) untuk sesuatu hazard berlaku.

Takrifan MS1722 – Gabungan kemungkinan

(likelihood) berlakunya kejadian hazard di dalam

tempoh tertentu atau keadaan tertentu DAN tahap

ketenatan (severity) hasilan dari kejadian tersebut

terhadap kecederaan atau kemerosotan kesihatan

manusia, kerosakan harta benda, persekitaran atau

sebarang gabungan.

RISIKO

Risiko tinggi

Risiko rendah

Page 10: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Pekerjaan Hazard RisikoMencanai Mata terkena

serpihan objekMata tercedera/buta

Kimpalan Radiasi dari sinaran nyalaan api kimpalan

Sakit mata/berair/ kataraks/buta

Mengecat dinding bangunan tinggi

Jatuh dari tempat tinggi

Tercedera/maut

CONTOH RISIKO

Page 11: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahaya menerangkan dedahan relatif kepada hazard. Menunjukkan sesuatu

keadaan yang berisiko dimana tahap kecenderungan sesuatu hazard

terkena/menimpa seseorang pekerja.

Contohnya:

Pekerja yang kerap mengendalikan bahan-bahan kimia akan lebih terdedah kepada bahaya dari

bahan kimia itu daripada pekerja lain yang jarang melakukannya.

Asid sulfurik yang lebih pekat lebih berbahaya daripada asid sulfurik yang

telah dicairkan, jadi risiko lebih tinggi bagi pekerja yang mengendalikan

asid yang pekat berbanding pekerja yang mengendalikan asid cair.

BAHAYA

Page 12: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

BAHAYA

HAZARD RISI

KO

PERHUBUNGAN

KEMALANGAN

@

KECELAKAAN

Page 13: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

BUNYI ATAU BISING?

Page 14: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bunyi – hasilan daripada getaran yang merambat dalam bentuk gelombang

longitudinal secara mampatan dan regangan di dalam sesuatu medium

(perantaraan) seperti udara, air dan pepejal tetapi bukan vakum

Bunyi – didengari oleh telinga kesan dari perubahan tekanan dalam

gelombang dimana bergantung kepada:

Frekuensi (kelangsingan) diantara 20 hingga 20 000 Hz

Amplitud (kenyaringan atau kekuatan bunyi) diantara 0 hingga 140 dB (desibel)

Tempoh (masa, t)

BUNYI

Page 15: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

SIFAT BUNYI

Pemampatan

Regangan

Page 16: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

SIFAT BUNYI

Amplitud

Tempoh

Bunyi adalah gelombang terhasil dari tekanan

Nota: C – compression (mampatan) & R – rarefaction (regangan)

Page 17: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Amplitud, A ialah

Kekuatan bunyi atau kenyaringan bunyi

Jarak dari titik mula/titik tengah (0 dB) ke puncak gelombang

Bergantung kepada tenaga dalam gelombang bunyi

Tempoh, T ialah masa diperlukan melengkapkan satu kitaran (unit saat)

Frekuensi ialah

bilangan kitaran lengkap (i.e. mampatan/regangan) per saat

Kelangsingan atau ketinggian (pitch)

Panjang gelombang, λ (lamdha) ialah jarak/panjang satu kitaran lengkap

(dalam unit meter

SIFAT BUNYI

Page 18: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Kelajuan bunyi, v adalah hasil darab panjang gelombang (λ) dengan

frekuensi (f)

Laju, v = f x λ

Dipengaruhi oleh sifat medium perantaraan i.e. bagi udara, ketumpatan dan

tekanan udara memainkan peranan. Pada keadaan normal,

Kelajuan bunyi di udara = 344 m/s

Kelajuan bunyi di air = 1433 m/s

Kelajuan bunyi dalam pepejal bergantung kepada jenis seperti logam = 5029 m/s @ kayu = 3962

m/s

LAJU BUNYI

Page 19: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Hingar (noise) ialah bunyi yang tidak menyenangkan/selesa (unpleasant)

atau tidak diingini (unwanted)

Bising merupakan sejenis bunyi yang

Rawak hasilan dari getaran tak berkala dalam medium

Tiada informasi

Berpotensi memudharatkan penerima

Jenis hingar

Berterusan

Intermittent (terputus-putus) – kadaran tempoh singkat

Impuls/Impact – kadaran tempoh sangat singkat

HINGAR (NOISE)

Page 20: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

BAGAIMANA MANUSIA MENDENGAR BUNYI?

Page 21: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

SEL RERAMBUT KOKLEA

Page 22: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

SEL RERAMBUT YANG ROSAK

Page 23: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bunyi normal untuk pendengaran manusia di antara julat 20 Hz ke 20,000

Hz. Dikenali “audible sound”

Jika frekuensi dibawah 20 Hz – infrasound

Jika frekuensi diatas 20 Hz – ultrasound

Semakin berumur keupayaan mendengar berkurangan disebabkan kesan

penuaan pada sistem pendengaran dikenali sebagai “presbycusis” dan ianya

bermula seawal umur 18 tahun!!

JULAT BUNYI DIDENGARI MANUSIA

Page 24: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Kesan sampingan dari hingar (noise)

Noise Induced Hearing Loss (NIHL)

Acoustic trauma

Tinnitus

Kemalangan

Kesan stres saikologi

Kesan stres fisiologi

Individual behavior effect

Gangguan tidur

Komunikasi

KESAN HINGAR

Non-auditory health effect

Auditory health effect

Page 25: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

NIHL terbahagi kepada dua:

Hilang pendengaran sementara (Temporary hearing loss)

Dikenali juga anjakan ambang sementara (temporary threshold shift) dimana berlaku sebaik

terdedah kepada bunyi bising yang kuat tapi perlahan-lahan pulih semula apabila tidak lagi

terdedah kepada bunyi tersebut

Hilang pendengaran kekal (pekak):

Juga dikenali sebagai anjakan ambang kekal (PTS), berlaku secara perlahan-lahan apabila

senantiasa terdedah kepada bunyi bising secara berterusan. Kemerosotan pendengaran adalah

ketara hingga mengganggu aktiviti rutin. Pada peringkat ini, kerosakan pendengaran yang kekal

dan tidak boleh diperbetulkan. Kerosakan pendengaran disebabkan bunyi-tidak boleh diubati

dengan rawatan perubatan dan menjadi lebih teruk pendedahan bunyi berterusan.

KESAN TERHADAP AUDIOTORI

Page 26: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

NIHL – kehilangan pendengaran akibat bunyi merupakan paling banyak

berlaku

Penyebab utama – bunyi yang kuat tetapi pendedahan kepada bunyi yang

tidak bahaya boleh menyebabkan kehilangan pendengaran

Berlaku secara perlahan tanpa kesakitan yang nyata.

Beransur-ansur apabila terdedah dan mengambil masa lama (bertahun)

Jika terpaksa memekik @ meninggi suara dalam jarak 3 kaki, anda berada di

zon hazard bunyi

Ianya tidak dapat dirawati (kekal) tapi 100% boleh dicegah

NOISE INDUCED HEARING LOSS

Page 27: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

PERBANDINGAN KEADAAN KOKLEAKoklea yang normal

Koklea yang terdedah kepada hingar

Page 28: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Acoustic trauma:

Kehilangan pendengaran secara tiba-tiba dalam masa singkat disebabkan bunyi

letupan atau bunyi bising yang amat kuat

Tinnitus:

Bunyi “ringing’ atau “buzzing” dalam telinga

Apabila pendedahan terhadap bunyi bising berhenti, pekerja tidak dapat

semula sensiviti pendengaran asal. Semakin berumur, keupayaan

mendengar berkurangan mempercepatkan proses kehilangan pendengaran.

KESAN AUDIOTORI

Page 29: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Kesan ke atas sistem kardiovaskular dan sistem saraf

Menyebabkan stres dan lesu

Menurunkan kecekapan, prestasi dan produktiviti

Saikologi – terasa “terganggu”, kurang tidur, dan kurang rehat

Gangguan komunikasi, menyebabkan gangguan prestasi kerja dan

keselamatan (KKP)

Fisiologi seperti pening dan muntah-muntah

KESAN NON-AUDIOTORI

Page 30: Noise  Module 1 - Introduction to sound and noise

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

TAMATMODUL 1