noise module 2 - audiometry

of 7 /7
Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN MODUL 2 Audiometri HAZARD KEBISINGAN & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Upload: norrazman-zaiha-zainol

Post on 14-Apr-2017

55 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

MODUL 2Audiometri

HAZARD KEBISINGAN & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Page 2: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Majikan bertanggungjawab mengendalikan ujian audiometri untuk

mendapatkan “baseline” apabila pekerja terdedah kepada hazard bising

melebihi had yang ditetapkan

Hanya orang berkelayakan (kompeten) melakukan ujian audiometri,

biasanya seorang ahli Audiologi (OHD berdaftar).

Baseline audiogram ditentukan untuk pekerja dalam masa 6 bulan selepas

pendedahan pada/melebihi had

UJIAN AUDIOMETRI

Page 3: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

HAD PENDEDAHAN Kekuatan bunyi (dB) Tempoh pendedahan

dibenarkan85 16 jam

90 8 jam

95 4 jam

100 2 jam

105 1 jam

110 30 minit

115 15 minit

Page 4: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Ujian ulangan dibuat setiap tahun bagi pekerja

terdedah kepada aras kebisingan pada atau melebihi had dibenarkan (>90dB)

pekerja yang rekod “baseline” menunjukkan simptom kecacatan pendengaran ataupun

tanda-tanda anjakan ambang standard (standard threshold shift –STS)

Setiap dua tahun untuk pekerja yang terdedah kepada bunyi di antara 85 –

90 dB

Jika terdapat perubahan pada ujian terakhir i.e. penemuan STS, ujian

ulangan diulangi dalam masa tiga bulan

Audilogist harus laporkan kepada majikan untuk tindakan kawalan

UJIAN AUDIOMETRI ULANGAN

STS – purata anjakan melebihi 10 dB pada frekuensi 2000, 3000 & 4000 Hz pada mana-mana telinga

Page 5: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

CONTOH AUDIOGRAM

Page 6: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Jika STS kekal berlaku, audiologist harus maklumkan kepada JKKP dan

majikan harus:

Memberitahu pekerja terbabit supaya menjalani ujian semula dalam masa tiga minggu

Langkah kawalan dalam mengawal hazard dan membendung kemudharatan kepada

pekerja seperti penyediaan PPE yang bersesuaian, latihan semula dan penilaian

semula tatcara dan lain-lain yang sepatutnya

Mengemaskini rekod “baseline” pekerja

STS KEKAL

Page 7: Noise   Module 2 - Audiometry

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

TAMATMODUL 2