noise module 5 - introduction to noise analysis

17
Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN MODUL 5 Analisa Hingar HAZARD HINGAR & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Upload: norrazman-zaiha-zainol

Post on 20-Jan-2017

123 views

Category:

Engineering


6 download

TRANSCRIPT

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

MODUL 5Analisa Hingar

HAZARD HINGAR & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Objektif utama penaksiran hingar ialah untuk

menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan

penerima (pekerja) dengan mengenalpasti paras

hingar dan punca/sumber hingar dan seterusnya

mengambil langkah-langkah pencegahan atau

perlindungan supaya hazard & risiko hingar dapat

dihapus atau dikurangkan

MATLAMAT PENAKSIRAN BUNYI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Teori menggunakan maklumat dari sumber bunyi dan formula

Kuasa Bunyi

Keamatan Bunyi

Melalui pemantauan bunyi di lapangan

Pemetaan Hingar

KAEDAH PENAKSIRAN HINGAR

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Kuasa bunyi (sound power) adalah tenaga yang dihasilkan oleh

sumber bunyi. Contohnya dari radio atau jentera

Tidak dapat diukur secara langsung oleh peralatan

Formula Kuasa Bunyi, Lw = 10 log (Wi / Wr)

Wi – kuasa dari sumber (unit Waat)

Wr – kuasa rujukan = 10-12 Watt

TEORI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bunyi tersebar dari sumber dalam bentuk sfera.

Pertambahan luas mengurangkan kuasa bunyi dan kekuatan

bunyi

Keamatan bunyi (sound intensity) adalah kuasa per unit keluasan

Formula Keamatan Bunyi, I = Lw / A

Lw – kuasa dari sumber (unit Waat)

A = keluasan rentas sfera = 4*(pi)*(jejari)2

TEORI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bunyi diukur di lapangan berdasarkan tekanan atmosfera

Ukuran kekuatan bunyi berpadanan dengan jumlah perubahan

tekanan dalam medium pengantaraan berbanding atmosfera

Formula Paras Tekanan Bunyi (sound pressure level),

Lp = 20 log (P / Po)

P = tekanan bunyi (Pa)

Po = tekanan bunyi rujukan (i.e. 20 microPascal)

TEORI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Secara teori, kekuatan bunyi (dalam dB) dari sumber punca dapat

diukur melalui perhubungan antara Lw dan Lp

Formula perhubungan tersebut ialah

Lw = Lp + 10 log (A)

A = keluasan sebaran tekanan bunyi (meter persegi) = 4лr2

PERHUBUNGAN Lw & Lp

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Dapatkan nilai Watt untuk sumber bunyi

Guna formula Lw (sound power level) untuk dapat dB

Tentukan jarak dari sumber dalam unit meter

Dapatkan keluasan sebaran, A

Dapatkan kekuatan bunyi yang didengari oleh penerima (dB)

menggunakan perhubungan, Lw = Lp + 10 log (A)

ANALISA SECARA TEORI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Menggunakan peralatan khas

Sound Level Meter

Peranti yang mengukur kekuatan bunyi pada

masa tertentu (satu masa sahaja)

Noise Dosimeter

Mengukur dan merekod paras bunyi dalam

sela masa tertentu (i.e. sepanjang masa

pendedahan)

ANALISA LAPANGAN

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

METER PARAS BUNYI (SLM)

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Seeloknya tanpa kehadiran pekerja dan jika ada pekerja, pada mikrofon di

paras kepala

Mikrofon SLM pada posisi pekerja menerima dedahan maksimum dan

persekitaran tempat bekerja

Mikrofon diangkat pada paras telinga atau sekurang-kurang 1.2 meter tinggi

Bacaan purata untuk dedahan pada satu-satu tempat

Ambil kira paras bunyi latar belakang dan juga kawasan yang mempunyai

gema

PENGGUNAAN SLM

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Dosimeter adalah SLM yang direkabentuk untuk

mengukur pendedahan bunyi kepada pekerja dalam

sela masa (tempoh) yang agak panjang.

Output boleh didapati dalam bentuk dos bunyi dan

pendedahan bunyi bising.

Paras bertindak untuk dos pendedahan bunyi ialah 0.5

Dipakai oleh pekerja sepanjang masa kerja

ANALISA LAPANGAN

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

PEMETAAN BUNYI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Kawasan kerja dipecahkan kepada grid kecil yang sama saiz

Setiap grid diambil bacaan purata

Data dimasukan ke dalam perisian dan

Perisian akan menjana zon atau peta hingar

ANALISA DI LAPANGAN

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

PEMETAAN BUNYI

90 90 90 90 90 90 86 86 86 8690 90 90 90 90 91 86 86 86 8690 90 90 90 90 92 91 86 86 86 8690 90 90 90 90 94 92 88 87 86 86 8688 88 89 90 90 92 92 88 87 86 86 8688 88 88 89 90 92 90 88 88 86 86 8688 88 88 88 90 90 90 88 88 87 86 8688 88 88 88 89 90 89 88 88 87 86 8688 88 88 88 88 88 88 88 88 86 8688 88 88 88 88 88 88 88 88 88 80 8088 88 88 88 88 88 88 88 88 88 80 8088 88 88 88 88 88 88 89 89 88 80 8088 88 88 88 88 88 90 90 90 89 80 8088 88 88 88 88 89 91 92 92 91 80 8088 88 88 88 88 89 92 92 92 92 80 8089 88 88 88 88 89 90 90 90 90 80 8090 90 88 88 88 88 90 90 90 90 80 8090 90 89 88 88 88 88 89 89 88 80 8090 90 90 88 8891 90 90 8892 90 90 8892 90 90 8992 92 90 90 9092 92 91 90 90

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

PEMETAAN BUNYI

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN HINGAR DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

TAMAT