nr. 7 juli 2013 | magazine voor medewerkers en ... · silvana palazzo, miriam van boeijen, cees...

of 24/24
WIJ 3 . 0 een uitgave van NR. 7 JULI 2013 | Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Marlies Mulder Derk en Suzanne worden vrolijk van werken coacht vrijwillig een brugklasser ‘Ik voelde me eenzaam en opgesloten in mezelf’ Dementie Experience

Post on 18-Aug-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WIJ3.0

  een uitgave van

  NR. 7 JULI 2013 | Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van

  Marlies Mulder

  Derk en Suzanne worden vrolijk van werken

  coacht vrijwillig een brugklasser

  Ik voelde me eenzaam en opgesloten in mezelf

  Dementie Experience

 • 2

  WIJ3.0 | colofon | Inhoud

  ColofonWIJ 3.0 is het personeelsmagazine voor medewerkers en vrijwilligers van Beweging 3.0 en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 5.730 exemplaren.

  Hoofd- en eindredactie:Carin van der Veer en Wendy te Velde

  Redactie:Anna Adolfsen, Bianca Baal, Marga Beentjes, Marit Groot, Victoria Nagelkerke.

  Aan dit nummer werkten mee:Brigitte Jacobs, Joke van Beest, Marlies Mulder en Malissa, Trudy Helder, mevrouw Hilhorst-Hartman, Jenny Bouma, Malika ElMousati, Johan Pieters, Marlijn Lenselink, Heleen van Engelen en Irene Abbing, Sonja Peek, Dorine Folkertsma, Eveline Hennink, Geert Kloet, Mia van de Heuvel, Ren Keijzer, Silvana Palazzo, Miriam van Boeijen, Cees Kamp, Gerda Maasen, Suzanne de Graaf en Derk Zuidema, Marco Bruggeman, Frans en Saskia Vos, Marieke Wijne, Saskia den Hartog, Sandra Bremans, Marlies Vogel, Wim van der Vis, Marianne Felten, Connie Mulder, Marlies Blokhuis, Christien van Ark, de heer Kranenburg en mevrouw De Ridder, Wendy Donkelaar en Iris Beekhuis, Anoeska Uyleman, Jantine de Boer, Freekje Koning, Annemieke Gerrits, Lenie Bor en Anita Mendes zoon, Inke Krudde, Martin Geuke.

  Fotografie:LucasFotografie, afdeling Communicatie, e.a.

  Vormgeving en opmaak:www.brayn.nl

  Drukwerk:Klomp Reproka, Amersfoort

  Dit magazine is gedrukt op FSC mix credit papier. De verpakkingsfolie is een biofolie op basis van melkzuur van plantaardige suikers. Papier en folie zijn voorzien van FSC recycled keurmerk.

  Heb je ideen of suggesties voor de volgende editie van WIJ 3.0? Of heb je opmerkingen of vragen over de inhoud? Neem dan contact op met de redactie.

  Redactieadres:Beweging 3.0, redactie WIJ 3.0Postbus 15993800 BN AmersfoortT (033) 469 26 44E [email protected]

  Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Beweging 3.0.

  Inhoud

  3 Voorwoord

  6 Woongroepen van Huis naar Thuis

  7 Onze clinten revalideren cht sneller

  8 Handig! Medewerkersgegevens digitaal

  9 Naar Bosbad Amersfoort met Leef 3.nu

  10 Heleen en Irene over hun nieuwe functie binnen

  Beweging 3.0

  11 Over de vloer bij WELZIN

  13 Marco Bruggeman over mensen met elkaar verbinden

  14 In gesprek met mantelzorger Saskia Vos

  16 Het Elektronisch Clintdossier: de praktijk na ruim een jaar

  17 Bewoners en studenten over het Leerbedrijf in de Zorg

  18 5 jaar Beweging 3.0: tijd voor een feestje

  19 Gezond en vitaal aan het werk (blijven)!

  21 Vrijwilligersprijs voor Huize sint Jozef

  22 Afasiekoor helpt mensen zingenderwijs

  23 Het goede doel van Martin Geuke

  9 14

  18 19

 • 3

  VoorWoord | WIJ3.0

  Ik vind het belangrijk dat medewerkers lekker in hun vel zitten en gemotiveerd blijven. Strategisch gezondheidsmanagement staat dan ook hoog op de agenda van Bewe-ging 3.0. Met een helder verzuimbeleid, een spreukenflyer en vers fruit gedurende de afgelopen (lange) winter, investeren wij zoveel mogelijk in de vitaliteit van onze medewer-kers. Maar medewerkers hebben daar zelf ook een rol in. Zo is voor veel medewerkers de zomervakantie een geschikt moment om een paar weken te genieten van de rust, de ruimte. En van het even niet aan werk hoeven denken. De batterij opladen zeg maar. Ik zie het ook aan mijn kinderen. Die zijn na een schooljaar echt aan vakantie toe.

  Ik realiseer me ook dat op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is. Er zijn ouderen die niet weg kunnen vanwege fysieke of geestelijke beperkingen. Zo is op vakantie gaan voor mensen met dementie helemaal niet eenvoudig. In deze WIJ3.0 lees je bijvoorbeeld hoe tachtig mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers zelf hebben ervaren hoe het is om dementie te hebben. Zij ondergingen de Dementie Experience Into Dmentia en dat was voor de meesten een confronterende ervaring. Een andere groep mensen die niet of nauwelijks weg kan, is de groep die de verantwoordelijkheid heeft voor de zorg voor een naaste. Deze mantelzorgers kunnen vaak moeilijk de zorg tijdelijk overdragen.

  Toch hoop ik dat iedereen op zijn of haar manier ergens een moment vindt om bij te tan-ken om er vervolgens weer fris tegenaan te kunnen gaan. Het is fijn om te weten dat we dan kunnen rekenen op onze vrijwilligers en op onze vakantiekrachten en flexkrachten binnen onze teams. Zij staan klaar voor onze clinten, zodat wij er echt met een gerust hart tussenuit kunnen. En die gedachte neem ik mee, als ik in mijn achtertuin in het zonnetje zit of ergens op een camping. Dat is voor mij een moment van ontspanning.

  Want na de zomer staat er weer genoeg op de (school)agenda. In deze WIJ3.0 lees je over de start van het Leerbedrijf in de Zorg in woonzorgcentrum De Liendert. Veertien studenten Zorg & Welzijn van MBO Amersfoort gaan in de praktijk het vak van helpende, verzorgende of verpleegkundige leren. En in september start ook weer een grote groep brugklassers. Lees op pagina 5 over het project Coach en Cootje van WELZIN. Hier wordt een vrijwilliger als coach aan een brugklasser gekoppeld om het kind te begelei-den en te ondersteunen tijdens het eerste pittige jaar op de middelbare school.

  Maar voordat het zover is, wens ik je een fijne zomer toe. Wat je ook gaat doen.

  Brigi t te

  Brigitte Jacobs

  Directeur Zorg, Verpleging & Behandeling

  Ik ga op vakantie en ik neem mee

 • 4

  WIJ3.0 | nIeuWs

  Het realiseren van wensen van ouderen met hulp van vrijwilligers en bedrijfsleven. Dat is het uitgangspunt van de Nationale Oude-rendag. Dit jaar gaan de wensen op vrijdag 4 oktober in vervulling. Ouderen krijgen een wenskaart waarop ze hun persoonlijke wens kunnen schrijven. Dat kunnen kleine wensen zijn zoals een ontbijtje op bed. Of heel persoonlijke wensen zoals het bezoe-ken van een ziek familielid of het graf van een dierbaar persoon. Maar ook het bezoe-ken van een concert, samen pannenkoeken eten of een dagje naar het strand staan hoog op het verlanglijstje van veel ouderen.

  Wenstafel Elisabeth

  Wensen leiden tot ontmoeting

  Nationale Ouderendag 2013Na het grote succes van 2012 gaat het Comit Nationale Ouderendag Amers-foort weer volop aan de slag, om zoveel mogelijk wensen van ouderen in vervulling te laten gaan. Dit jaar richten ze zich op zelfstandig wonende ouderen.

  Sinds april is er al contact tussen Bewe-ging 3.0 en het Comit. De medewerkers van de Thuiszorg gaan de wenskaarten onder de aandacht brengen van hun clinten. Ook de deelnemers van de Bood-schappenPlusBus en bezoekers van wel-zijnslocaties krijgen een wenskaart. De

  Dag van de verpleging 2013

  Op maandag 4 maart is in het St Elisabeth het project de Wenstafel gestart. Dit is een initiatief om mensen met elkaar te verbinden. Kleine, dagelijkse en individuele wensen van bewoners, worden gekoppeld aan mensen die af en toe iets voor een ander willen doen. Sinds maart zijn er ruim 50 wensen aan-gemeld, waarvan een groot deel al is gerealiseerd. De wensen variren van buiten in het zonnetje zitten tot een dagje naar de Wagenwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen. En bewoner wil graag een appeltaart bakken en iemand anders wil een ijsje eten bij de Italiaan. Tiny Jansen, teamleider activiteitenbegeleiding St Elisabeth: Bewoners reageren heel enthousiast als hun wens wordt vervuld. Ze genieten zichtbaar. De volgende stap is het vinden van sponsors, zodat we lle wensen kunnen vervullen. Ik zie de wenstafel echt als een verrijking voor de bewoners van het St Elisabeth.

  Op maandagmiddag 13 mei verzamelden zich zon 130 verpleegkundigen en ver-zorgenden van Beweging 3.0 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Daar wachtte hen een interessant programma in het ka-der van de Dag van de Verpleging. Ze werden hartelijk ontvangen door Sep van de Boom en Hsia Ping Lou. Gewapend met het programma van die dag gingen de medewerkers op pad voor inhoude-lijke, interactieve workshops. Onze eigen medewerkers verzorgden de workshops, waardoor het thema verbinden door ken-nis te delen direct herkenbaar was.

  Er waren praktische workshops over het omgaan met bewoners met moeilijk ge-drag. Er was ruimte voor vragen en nieuwe ideen. Prikkelende stellingen over zelfver-

  antwoordelijke teams daagden uit om te reageren. Kortom, aan het einde van de middag gingen velen met handvatten naar huis. Ook de informatiemarkt werd goed bezocht; van het gebruik van (huishoud)handschoenen bij het aan- en uittrekken van steunkousen tot palliatieve zorg en wondbehandeling. Van snoezelmogelijk-heden en in een stoel gaan zitten tot de presentatie van een huiskamerproject. Onze bestuurders Marlijn en Brigitte ga-ven acte de prsence en spraken met onze colle gas. Beiden waren enthousiast over de middag en spraken hun waarde-ring uit voor alle verzorgenden en verple-genden van Beweging 3.0!

  Als de enthousiaste medewerkers van dit jaar, volgend jaar allemaal n collega

  meenemen, dan wordt 12 mei in 2014 een minstens zo geslaagde Dag van de Verpleging!

  Met dank aan de UNO en vakgroep V&V die vol enthousiasme de organisatie van het evenement op zich hadden genomen.

  zomer maanden worden gebruikt om de realisatie van de wensen goed voor te bereiden.

  Vrijwilligers zijn van harte welkom om de ouderen een prachtige dag te bezorgen. Heb je belangstelling om je als vrijwilliger in te zetten op de Nationale Ouderendag? Kijk op amersfoort.nationaleouderendag.nl of ga naar Facebook: Nationale Ouderen-dag Amersfoort.

  We hopen ook dit jaar op veel aanmeldin-gen!

 • 5

  VrIJWIllIger In beeld | WIJ3.0

  Marlies Mulder is zon coach. Sinds augus-tus 2012 trekt ze wekelijks op met Malissa (13 jaar). Al bij de eerste kennismaking was er een klik tussen ons. We doen altijd eerst het huiswerk. Daarna is er tijd voor leuke dingen. Bijvoorbeeld schilderen, naar

  Lijkt het je interessant om als vrij-willige coach een brugklasser te begeleiden? Neem dan contact op met Yteke Braaksma, projectleider van Coach en Cootje.

  Yteke is bereikbaar via T 06 -10 26 05 71 en E [email protected]

  Marlies Mulder en Malissa

  Coach en Cootje: brugklasser aanmoedigen langs de lijn

  de bibliotheek of het bos, recepten uitpro-beren. Tijdens die activiteiten krijg je goed contact met elkaar. Ik ben er om Malissa aan te moedigen langs de lijn, haar wereld te vergroten en haar meer bewust te maken van haar mogelijkheden. Malissa vraagt mij

  De overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school is een echte mijlpaal in het leven van een kind. Daarnaast maakt het kind zelf op deze leeftijd ook een grote verandering door. Van kind naar puber, met alles wat daarbij komt kijken. Het project Coach en Cootje van WELZIN koppelt een vrijwilliger als coach aan een kind in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar. De coach begeleidt en ondersteunt het kind bij de overstap naar de middelbare school. Na de brugklas nemen de coach en de pupil afscheid van elkaar.

  ook wel eens hoe ik dingen aan zou pak-ken, wat mijn mening is. Bijvoorbeeld in de omgang met docenten of bij het geven van een presentatie op school.

  De band tussen Marlies en Malissa is we-derkerig. Marlies haalt veel energie uit het contact en leert er zelf ook van. Het is leuk om te merken dat ik vaker ben gaan bakken. Dat deed ik vroeger bijna nooit, maar door Malissa heb ik het ontdekt. Er is een uitwisseling van ideen tussen ons. Ze heeft, ook vanwege haar leeftijd, een ander gezichtsveld en dat verrijkt mijn leven. Malissa ontdekt door ons contact ook dingen op bijvoorbeeld cultureel ge-bied waar ze anders misschien niet zo snel mee in aanraking zou komen. Het contact betekent dus iets voor ons alle-bei., aldus Marlies.

  In 2012 kwam Marlies met haar man en dochter in Amersfoort wonen. Ze kon toen tijd vrijmaken om zich als vrijwilliger in te zetten en wilde ook iets betekenen voor de stad waarin ze woont. Marlies is zeer te spreken over het project Coach en Cootje. Ik heb eerst een training gehad, voordat ik werd gekoppeld aan Malissa. Ook is er elke twee maanden een inter-visiebijeenkomst met de andere vrijwillige coaches. Dan bespreken we casussen en leer je van elkaar. Als er wat is, kan ik al-tijd even contact zoeken. Ik heb me voor n schooljaar aan het project verbonden. Daarna ga ik meer tijd steken in mijn werk als zelfstandig HRM adviseur.

  Dag van de verpleging 2013

 • 6

  WIJ3.0 | nIeuWs

  Woongroepen van Huis naar Thuis100% gerichte aandacht en betrokkenheid

  Trudy heeft uit volle overtuiging gekozen om te werken op deze groep. Wij zijn heel goed genformeerd over de noodzaak van kleinschalig wonen op onze locatie. Ook over de mogelijke veranderingen die hier-van het gevolg zijn. Maar ik vind het inspi-rerend om aan iets nieuws te beginnen. Trudy ziet heel duidelijk een overeenkomst met de strategie Mensen Verbinden van Beweging 3.0. De wensen en behoeften van onze bewoners en hun familieleden staan voorop bij kleinschalig wonen. Zij worden betrokken bij de dagindeling op de woongroep, maar ook bij de inrichting van de gezamenlijke ruimtes. Hun welbe-vinden staat centraal.

  Nu zij een aantal weken verder is, vol-doet de nieuwe functie nog steeds aan haar verwachtingen. Meer aandacht kun-nen geven aan bewoners en hun familie past heel goed bij hoe ik graag wil werken.

  Vanaf half juni is op de homepage van ons intranet, naast het blog van Marlijn, een aantal blogs van colle-gas te vinden. Zij vertellen hun erva-ringen binnen het traject Van Huis naar Thuis. We no di gen je uit de ze blogs te lezen en - als je dit wilt - erop te reageren.

  De betrokkenheid van mens tot mens groeit door het vaste team. Dat geldt voor zowel onze bewoners als mijn colle-gas. De belangrijke verandering volgens Trudy is meer aandacht voor en een ac tieve re inzet van vrijwilligers, familie en naasten. Daarnaast ligt de focus op mt de bewoners in plaats van vr de bewoners. Een aparte ruimte voor de woongroep en het bieden van structuur, dragen bij aan het gevoel van veiligheid.

  Trudy geeft wel aan dat het een hele inten-sieve periode is voor het team. Er worden in korte tijd verschillende trainingstrajecten gevolgd, zoals voor ECD, BOPZ, medicijn-verstrekking en kleinschalig wonen met een zelforganiserend team. Daarnaast is het wennen aan het nieuwe team en de spe-cifieke zorgtaken voor de bewoners in de woongroep. Zelforganiserend betekent dat het team allerlei taken op zich gaat nemen,

  zoals het begeleiden van vrijwilligers, het bestellen van materialen, budgetbeheer en het maken van roosters. Dit is inmiddels deels ingevoerd, maar er komen nog meer taken bij. Trudy: De contouren zijn duide-lijk en worden steeds duidelijker. Dat is bij-zonder in zon korte tijd. Natuurlijk loopt nog niet alles optimaal, maar de bewoners zijn heel tevreden. Op de vraag hoe het wonen in de woongroep ervaren wordt, sprak de oudste bewoner in de kring: 100%, ik vind het 100%.

  Trudy Helder in gesprek met mevrouw Hilhorst-Hartman

  van Huis naar Thuis

  Trudy Helder werkt sinds begin april als woonbegeleider op de nieuwe woon-groep in Sint Jozef Hooglanderveen. Deze woongroep is een van de eerste pilotgroepen van het traject Van Huis naar Thuis, de omvorming van onze ver-pleeghuiszorg naar kleinschalige, zelforganiserende woongroepen.

 • VakInhoudelIJk | WIJ3.0

  7

  Beweging 3.0 heeft ervoor gekozen om de revalidatie te concentreren op de afde-lingen Eikenhof van De Lichtenberg en De Klaproos van Zilverschoon. Met n ma-nager en n behandelteam. Zo zetten we onze revalidatieafdeling krachtig neer richting ziekenhuizen, zorgverzekeraars en gemeenten, vertelt Jenny.

  In 2013 draaien we proef met twee re-validatieafdelingen in een nieuw jasje. Het revalidatieprogramma is veranderd en de

  teams moeten leren op een andere manier met de clint en met elkaar te werken. Daar-bij wordt veel van de betrokken medewer-kers gevraagd. Gelukkig levert het samen

  Onze clinten revalideren echt veel sneller

  neerzetten van een goede revalidatieafde-ling ook een hoop plezier op.

  Nieuw is dat we nu met elkaar de clint, zorgmedewerkers en behandelaars van af dag n van opname toewerken naar het ontslag van de clint. Bij opname bepa-len we al een streefdatum voor ontslag. De clint bepaalt samen met de arts en de zorg zijn eigen behandeldoelen en is mede verantwoordelijk voor het behalen van dat doel. Dat betekent ook dat wij alle-

  maal vanaf het moment van opname we-ten wat we voor een clint moeten doen. Er wordt geen tijd verspild met overleg of het plannen van afspraken.

  Volgens Jenny staat alles wat we doen op de afdeling in het teken van revalideren. We ondersteunen de clint alleen waar nodig en prikkelen hem om dagelijkse acti viteiten zoveel mogelijk zelf te pro be ren. Zo is bijvoorbeeld het eten een thera pie- moment geworden. De voedingsassisten- t en stimuleren de clint waar mogelijk en proberen zelf zo min mogelijk bij te sprin-gen. De ergo therapeut oefent tijdens de maaltijd regelmatig met clinten. Maar ook de dagelijkse werkzaamheden zoals bed opmaken, was wegbrengen en tafel afrui-men, zijn activiteiten die door clinten zelf

  gedaan worden. Door deze aanpak zijn wij als zorg- en behandelteam veel beter gaan samenwerken. En, het belangrijkste, onze clinten revalideren echt veel snel-ler dan twee jaar geleden en kunnen dan weer lekker naar huis. Daar doen we het tenslotte voor!

  Vanaf begin dit jaar valt verpleeghuisrevalidatie niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet. Vanuit deze wet worden er andere eisen gesteld aan onze revalidatieafdelingen. Zo moet Beweging 3.0 als organisatie bijvoorbeeld een gespecialiseerd team van zorg en behandeling hebben. Ook moet worden gewerkt binnen een therapeutisch klimaat dat gericht is op het revalideren. We spraken hierover met Jenny Bouma-Topma, manager Geria trische Revalidatie.

  Er wordt geen tijd verspild met overleg of afspraken plannen

  Onze clinten revalideren echt veel sneller

 • Wist je dat?Het naleven van een aantal onge-schreven regels, lijkt vanzelfsprekend. Maar in de praktijk blijkt dat dit nog niet altijd gebeurt. Hoe gaan we met elkaar om en welke normen en waar-den gelden er binnen ons bedrijf? Dat staat allemaal in de gedragscode van Beweging 3.0.

  Wist je bijvoorbeeld dat:

  je je na ziekteverzuim altijd hersteld moet melden, ook al ben je roostervrij?

  je geen spullen mag aannemen van een bewoner/clint?

  je gebruik mag maken van Wifi op locatie?

  persoonlijk contact vaak beter werkt dan een e-mail?

  alle gegevens van bewoners priven vertrouwelijk zijn en niet op Facebook gedeeld mogen worden?

  je al deze gedragsregels kunt vinden in de gedragscode?

  De gedragscode vind je op intranet in het handboek van Beweging 3.0 onder HR-regelingen.

  Handig: medewerkersgegevens digitaal!Een adreswijziging direct online doorgeven aan de afdeling HR. Het zelf invullen en digitaal versturen van formulieren. Je salaris online bekijken. Dat kan met het nieuwe Raet Online systeem! Geen papieren rompslomp meer. Online, dus altijd en overal eenvoudig te raadplegen. En omdat je de gegevens zelf doorgeeft, is er minder kans op fouten.

  Toegang Raet OnlineAls je priv e-mailadres bekend is bij de HR-administratie, dan krijg je begin juli een login en password voor Raet Online toegestuurd. Met deze gegevens kun je Raet Online op internet raadplegen. We gebruiken de priv e-mailadressen, omdat veel medewerkers geen werk e-mailadres hebben. Is je priv e-mailadres nog niet bekend bij HR, dan ontvang je daarover binnenkort een brief van HR.

  Voordelen voor medewerkersMet Raet Online kun je jouw persoonlijke gegevens digitaal inzien, zelf bijhouden en/of wijzigen. Het is de bedoeling dat alle HR-formulieren ook gedigitaliseerd worden. Daarnaast gaan we aan de slag met het digitaal aanbieden van salaris-stroken en jaaropgaven, zodat je deze altijd kunt raadplegen. Net als je digitale personeelsdossier.

  8

  WIJ3.0 | WIst Je dat

 • 9

  nIeuWs | aanbIedIng | WIJ3.0

  Out in Action en het Bosbad liggen in de bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Het openlucht zwembad, de glijbanen, speeleilanden, waterspuiters, midgetgolf en de familievoorstellingen in het Openluchttheater betekenen plezier voor jong en oud. En het spectaculaire hoogteparcours is voor de echte durfals.

  Naar Bosbad Amersfoort met Leef3.nu

  Afgelopen najaar werd door het regeer-akkoord duidelijk dat de langdurige zorg ingrijpend moet wijzigen. Met onze stra-tegische keuzes voor de komende jaren (Mensen Verbinden) anticiperen wij hier al op. De wijzigingen voor onze (ouderen)zorg worden steeds duidelijker nu het re-geerakkoord is uitgewerkt in een nieuw zorgakkoord.

  De kosten van de langdurige zorg mogen de komende jaren niet stijgen, terwijl het aantal clinten door de vergrijzing toe-neemt. Het zorgakkoord haalt de kosten voor verblijf (scheiden van wonen en zorg) voor clinten met zorgzwaarte ZZP 1 t/m 3 en deels met ZZP 4 uit de AWBZ. Dit betekent voor ons dat wij hoe dan ook minder intramurale plekken krijgen. Op dit moment kijken wij naar alle mogelijkheden om onze locaties zo veel mogelijk te blij-ven benutten voor ouderenzorg.

  Het zorgakkoord laat ook zien dat het accent komt te liggen op klantgerichte zorg in plaats van standaardzorg. Met het traject Van Huis naar Thuis spelen we daar nu al op in. De komende jaren maken wij een omslag van het aanbieden

  van (woon)zorg, naar het ondersteunen van mensen om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen. De pilots van de integrale wijkteams van WELZIN zijn voorlopers van de sociale wijkteams uit het zorg akkoord. We zijn intensief in gesprek met de ge-meenten in ons werkgebied, over het ver-breden van het aandachtsveld van deze wijkteams naar zorg. Onze thuiszorg loopt

  Het nieuwe zorgakkoord: standaardzorg wordt klangtgerichte zorg

  2 voor de prijs van 1

  Begin de zondagmorgen met een ver-rassende theatervoorstelling in de open lucht bij Out of Action! In juli en augustus staan de leukste voorstellingen op het programma. Mede werkers die lid zijn van Leef3.nu krijgen in deze maanden het 2e toegangskaar tje t.w.v. 5,60 gratis! Reserveren is niet nodig; er zijn 1.200 plaatsen. Tip: neem een kussentje mee! Na de theatervoorstelling kun je nog een frisse duik nemen in het zwembad.

  Wil je alleen gebruikmaken van het Bos-bad? In juli en augustus kun je met zn tween zwemmen voor de prijs van n. Een voordeel van 4,60.

  Kijk voor meer informatie op www.leef3.nu/bosbad.

  hierin voorop door in elk wijkteam nu al een hbo-verpleegkundige te plaatsen.

  Iedereen binnen Beweging 3.0 krijgt te ma-ken met de veranderingen als gevolg van het zorgakkoord. Gelukkig levert een deel van de veranderingen, voor onze clinten een verbetering van de zorg op!

 • 1010

  WIJ3.0 | MedeWerkers aan het Woord

  Irene greep de gelegenheid direct aan om een nieuwe uitdaging te zoeken. Eigenlijk was ik daar ook aan toe. Toen ik hoorde dat de functie teamleider Thuiszorg zou vervallen, ben ik al begonnen met zoeken. Zon grote organisatie is dan een voor-deel; er zijn verschillende mogelijkheden en je kunt keuzes maken. Een functie bin-nen een andere divisie is in het begin even wennen. Maar doordat je van binnen de

  organisatie komt, heb je een uitgebreid netwerk. Gelukkig zijn we op tijd genfor-meerd, was er een sociaal plan en goede begeleiding.

  een nieuwe functie binnen beweging 3.0

  Heleen vond het een onzekere periode: Natuurlijk moest ik echt wel even een te-leurstelling verwerken op het moment dat ik boventallig werd verklaard. Maar een-

  maal op mijn nieuwe plek, dacht ik: had ik dit maar eerder gedaan! Ik vind het prettig om kennis te maken met een andere di-visie. Het geeft je een schat aan ervarin-gen en dat is wat ik het meeste waardeer aan deze overstap. Vanuit de organisatie is er goede begeleiding in het bovental-ligheidtraject, maar het is wel belangrijk dat je zelf in actie komt. De knowhow en

  het netwerk dat je al hebt binnen de or-ganisatie zijn erg belangrijk om je weg te vinden. En ook daarna om je functie vorm te geven. Je kunt altijd ergens op voort-borduren.

  Dat Heleen goed op haar plek zit, vinden ook de bewoners. Ze heeft al twee keer te horen gekregen Leuk dat u er was. Mag ik even weten op welk kamernummer u woont?

  Begeleiding vanuit HRSonja Peek heeft als HR Functionaris onder andere Heleen begeleid in het boven-talligheidtraject. Medewerkers die boventallig zijn verklaard, moeten dat vaak ver-werken. De afdeling HR kan hen, samen met de leidinggevende, zo goed mogelijk begeleiden. Maandelijks sluit Sonja aan bij een gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker. Daarin vragen we wat iemand wil en wat iemand kan. Ook bekijken we welke geschikte vacatures er intern zijn en wat de externe mogelijkhe-den zijn. De medewerker moet wel op eigen kracht een nieuwe passende functie vinden. En uiteraard kan iemand met al zijn vragen bij ons terecht!

  Irene:

  Eigenlijk was ik ook aan een uitdaging toe

  Heleen:

  Het geeft je een schat aan ervaringen

  Het is belangrijk dat je zelf in actie komt

  Voor zowel Irene Abbing als Heleen van Engelen brak vorig jaar een spannende tijd aan. Heleen werkte als gezond-heidsvoorlichter bij Maatschappelijk Zorg & Dienstverlening en Irene was teamleider thuiszorg in Soest. Beiden kregen te horen dat ze boventallig waren, maar hebben inmiddels hun nieuwe stek gevonden. Heleen als woonconsulent bij Marinburg en Irene als woonconsulent en cordinator welzijn en vrijwilligers bij Sint Joseph Achterveld.

 • 11

  oVer de Vloer bIJ... | WIJ3.0

  WELZIN is de nieuwe naam van de organisatie die voort-komt uit de fusie van Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) en de divisie Maatschappelijke Zorg & Dienstverlening (MZD) en is een activiteit van Beweging 3.0.

  Op de hoogte blijven van WELZIN? Schrijf je dan nu in voor de digitale nieuwsbrief via www.welzin.nl.

  Medewerkers bouwen aan WELZIN. Reken er maar op dat ze dit het komende jaar zullen laten zien.

  WELZIN, een nieuwe activiteit van Beweging 3.0

  Ieders welbevinden vinden wij zinvol, zowel van individu, groep als buurt. Die gedachte inspireerde ons bij het bedenken van de nieuwe naam WELZIN, vertelt Dorine Folkertsma. WELZIN is er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en voor mensen die iets voor anderen willen doen. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van Eemland, van jong tot oud, op zijn eigen manier, kan deelnemen aan onze samenleving. Soms met hulp van anderen, dichtbij en zoveel mogelijk op eigen kracht. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Eveline Hennink (teammanager Sociaal Werk Kinderen): Ons team van sociaal werkers kinderen is actief in de buurt en staat in contact met de bewoners en hun kinderen. Als kinderen veilig opgroeien, dan kunnen zij zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige mensen. Coach en Cootje is bijvoorbeeld een pro-ject van WELZIN waarbij een vrijwilliger als coach aan een kind tussen de 10 en 14 jaar wordt gekoppeld. Deze coach begeleidt en ondersteunt het kind bijvoorbeeld tijdens het eerste pittige jaar van de middelbare school.

  Binnen het sociaal werk jongeren geven jongeren voorlichting aan leeftijdgenoten over bijvoorbeeld alcohol, softdrugs, gamen en gokken. Geert Kloet (teammanager Sociaal Werk Jongeren): Ons doel is dat mensen zich thuis voelen in hun buurt en dat de verschillende leeftijden elkaar respecteren. Ik kijk ernaar uit om, met de energie die er is in mijn team, het verschil te kunnen maken!

  Mia van den Heuvel (teammanager Volwassenen en Samen-leving) vindt dat je als team moet weten wat er speelt in de wijk. Als je zicht hebt op knelpunten, kun je bewoners beter onder-steunen in het zelf vinden van de oplossing. Dat is ook een van de uitgangspunten van Buurtbemiddeling. Ik heb er WELZIN in om aan de slag te gaan.

  Sinds 1 oktober 2012 zijn Stichting Welzijn Amersfoort en de afdeling Maatschappe-lijke Zorg & Dienstverlening formeel gefuseerd. Op maandag 13 mei onthulde de nieuwe organisatie haar naam: WELZIN. We spraken directeur Dorine Folkertsma en de teammanagers over wat we kunnen verwachten van WELZIN.

  Met WELZIN bevorderen we het welbevinden van burgers, zegt Ren Keijzer (teammanager Maatschappelijk Werk en Thuis-begeleiding). Thuisbegeleiding gaat uit van de eigen kracht van mensen. Om de zelfredzaamheid te vergroten zoeken we samen met de clint, in de thuissituatie, naar manieren om de ontwikkeling van het gezin of gezinsleden afzonderlijk te stimuleren.

  Silvana Palazzo (teammanager Huiselijk Geweld en cursus-bureau): WELZIN wil mensen, buurten en groepen in hun kracht zetten. Bewust maken van eigen talenten en mogelijkheden en hoe deze talenten en mogelijkheden te benutten. Daarbij gaat het ook om mensen verbinden, met elkaar en met vrijwilligers en professionals. Want als mensen elkaar kennen in de buurt, zijn ze bereid elkaar te helpen, maar ook om elkaar aan te spreken. Dat inspireert mij!

  Rodney Kersten (Studio Bell)

 • 1212

  WIJ3.0 | hr aan het Woord

  Suzanne werkt al 14 jaar bij Beweging 3.0. Ze praat niet makkelijk over zichzelf, maar wel over haar werk. Zij is een multi-functioneel huishoudelijk medewerkster en zit op haar plek binnen het team. Ze maakt appartementen en algemene ruim-tes schoon en neemt de verantwoordelijk-heid voor haar taken. Ik werk graag samen met mn collegas en voel me echt onder-deel van het team. Met vragen kan ik altijd terecht bij Gerda. Onlangs heeft Suzan ne

  de bronzen bril gekregen, omdat ze zich ook bezighoudt met veiligheid op de werk-plek. Als de vloeren glad zijn plaatsen we gele borden met oppassen. Als ik stof-zuig, let ik goed op dat mensen niet over het snoer kunnen struikelen. En tijdens het

  Werken, daar worden ze vrolijk van!

  opruimen van afdeling de Woongaard, zorgden we ervoor dat de brandblusappa-raten bereikbaar bleven, vertelt Suzanne. Op mijn vraag waar ze gelukkig van wordt, zegt ze: Ik word gelukkig als ik zie dat onze bewoners er schoon en netjes bij zit-ten en lekker kunnen eten. Gewoon, zoals je het zelf ook zou willen.

  Derk is een spontane jongen en werkt sinds een half jaar met plezier op Nijenstede. Hij startte op het Ellisabeth, waar hij bovental-lig werd verklaard. Cees Kamp, teamleider Service en Faciliteiten maakte zich, samen met Gerda, hard voor zijn overplaatsing naar Nijenstede. Derk maakt algemene ruimtes schoon en heeft iets meer logi stie-ke taken dan Suzanne. Derk is zon beetje de glas- en milieuexpert binnen Nijenstede. Derk: In het Elisabeth werkte ik met alle-

  maal mannen en op Nijenstede werk ik met allemaal vrouwen. Dat was wel even wen-nen. Mannen zijn meestal wat directer en gaan ruwer met elkaar om, vertelt Derk.

  Maar hij zit inmiddels helemaal op zijn plek, hij legt makkelijk contact en praat graag met de bewoners. Klantgerichtheid hoef je Derk niet te leren, dat zit hem in zijn bloed.

  Met iets meer begeleiding en iets meer tijd, hebben Suzanne en Derk hun plek gevon-den binnen Beweging 3.0. Ze zijn colle giaal en klantvriendelijk en het zijn fijne collegas die nooit te beroerd zijn om een extra hand-je te helpen.

  Sommige mensen hebben iets meer moeite met het vinden van een baan. Maar deze mensen kunnen met een beetje extra begeleiding en soms aangepaste taken prima functioneren. Dit geldt ook voor Suzanne de Graaf (32) en Derk Zuidema (21) uit het team van Gerda Maassen.

  Op verschillende locaties binnen Be-weging 3.0 werken mensen, die net iets meer begeleiding nodig hebben. Beweging 3.0 vindt het belangrijk om hen een werkplek te geven waar ze in een veilige omgeving, met plezier hun werk kunnen doen.

  Ik word gelukkig als bewoners er schoon en netjes bij zitten

  Klantgerichtheid hoef je Derk niet te leren, dat zit gewoon in zijn bloed

  V.l.n.r. Derk Zuidema, Gerda Maassen en Suzanne de Graaf.

 • 13

  In het MIdden | WIJ3.0

  Een verpleegkundige die afstudeerde in bedrijfskunde, zijn MBA haalde en de Top Class aan de Erasmus Universiteit afrondde. Dat is bijna 20 jaar studeren naast je werk. Hoe doe je dat?Ik heb inderdaad mijn leven lang gestudeerd. Dat is voor mij geen belasting, het geeft mij energie en het hoort bij mij. Ik geloof name-lijk in investeren in ontwikkeling, uit mensen halen wat in hen zit. En dat geldt natuurlijk ook voor mezelf. De Top Class gaat bijvoorbeeld over besturen en toezichthouden in de gezondheidszorg. Je leert hoe een bestuur in de huidige samenleving werkt en je reflecteert op je eigen besturing. Na de Top Class ben ik lid geworden van de Raad van Toezicht bij Stichting Markenheem, een zorgorganisatie in Doetinchem. Die functie als toezichthouder in combinatie met een directiefunctie bij Beweging 3.0, vind ik een enorme uitdaging. En dat alles vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige.

  Je hebt heel lang bij Frion gewerkt, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Waarom koos je na zoveel jaren voor Beweging3.0? Ik ben loyaal, maar was na ruim 10 jaar toe aan een nieuwe uit-daging. Ik wilde me op een andere manier ontwikkelen en nieuwe mensen ontmoeten. Bij Frion gingen we een nieuwe beleidsperiode in en dat was voor mij het moment om verder te kijken. Gezien alles wat gaande is in zorg- en welzijnsland vond ik nu het moment om dan ook de overstap te maken. De samenstelling van de portefeuille spreekt me enorm aan, het zoeken van de synergie tussen zorg, welzijn en service. Dit vraagt om een andere manier van kijken. Samen met inwoners in de regio, organisaties en instanties, mantel-zorgers, vrijwilligers en medewerkers, werken aan de veranderingen die er gaande zijn en op ons afkomen.

  Zorg en welzijn is mensenwerk en maatwerk. Kun je dit uitleggen?Ik heb veel met zorg en ik heb veel met mensen. Ook met mensen die er zijn voor kwetsbare mensen. Dat zijn bijvoorbeeld onze me-dewerkers, onze vrijwilligers en de mantelzorgers. Zij nemen verant-woordelijkheid, zijn dichtbij en luisteren naar mensen. Beweging3.0

  gaat over mensen en over mensen verbinden. Daarin hoef je niet altijd de geijkte paden te bewandelen. Op maat kunnen kijken en luisteren en dit verbinden aan de aanwezige ervaring, kennis en vakmanschap. Kennis en vakmanschap vind ik daarbij belangrijk.

  Mensen met elkaar verbinden spreekt mij enorm aan

  Dat moet je ontwikkelen en bijhouden. Daarin moeten wij onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers faciliteren. En dat is maatwerk.

  Welke indruk heb je tot nu toe van Beweging 3.0?Alle mensen die ik tot nu toe heb ontmoet hebben er zin in, maar zoeken wel naar samenhang, naar synergie tussen zorg en wel-zijn. Ik wil daarom focus aanbrengen, want we kunnen niet alles

  tegelijk. Eigen kracht, vermogen en talent van onze medewerkers vraagt van de directie om ruimte geven, vertrouwen en faciliteren. Met mijn verpleegkundige achtergrond kan ik me goed inleven in zowel clinten als in medewerkers. Dat neem ik mee bij directie-besluiten en zie ik echt als toegevoegde waarde. Kun je nog iets verrassends vertellen?Vanaf de selectiegesprekken hoor ik dat ik op Danny de Munk lijk. Dit had ik nog niet voor de kennismaking met Beweging 3.0 ge-hoord. Maar sinds ik hier werk hoor ik dit regelmatig. Het lijkt me alleen beter dat ik niet ga zingen en dat ik het maar blijf houden bij mijn eigen kwaliteiten en talenten.

  Per 1 mei trad Marco Bruggeman (40) in dienst als directeur bij Beweging 3.0. Hij heeft thuiszorg, dagbesteding, WELZIN, Leef3.nu en Zorgzuster 3.0 in zijn portefeuille. Marco is getrouwd, heeft een zoon van 14 en een dochter van 11. Zijn accent verraadt dat hij uit Salland (Wijhe) komt. In zijn vrije tijd is Marco graag buiten, doet aan volleybal en is ook regelmatig in de sportschool te vinden.

  Marco Bruggeman

  Ik wil uit mensen halen wat er in hen zit

  Kennis en vakmanschap moet je ontwikkelen en bijhouden

 • 14

  WIJ3.0 | bIJZondere clInt

  Frans (57) en Saskia VosFrans Vos lijdt al meer dan 17 jaar aan frontotemporale dementie (FTD), een vorm van dementie die meestal begint tussen het 40ste en de 50ste jaar. Tot voor kort ging Frans naar de dagbesteding in Lisidunahof, maar sinds april woont hij op afdeling de Spiegel in Lisidunahof.

  FTD wordt nog weinig (h)erkend. Dat is voor patinten en partners/familie van de patinten erg moeilijk is. Zo ook voor Frans en zijn vrouw Saskia. Zij vertelt: Voordat de diagnose bij Frans werd gesteld, waren we jaren verder. Ondertussen stuitten we op veel onbegrip. Vrienden die het niet begrepen, instanties die weinig voor ons konden betekenen. Je staat er op zon moment helemaal alleen voor. Alles wordt anders. Door Frans ziekte wordt zijn persoonlijkheid en gedrag anders. Maar ook onze financile situatie, sociale leven en woonsituatie zijn erdoor veranderd.

  Toen de diagnose uiteindelijk werd gesteld, was dat heel dubbel; verdrietig, maar ook een opluchting. Het is, voor iedereen, belangrijk dat FTD wordt erkend en dat daardoor de zorg ook beter afgestemd kan worden op de behoeften van patinten met FTD.

  We lopen tegen veel obstakels aan. De hele situatie maakt al dat het erg moeilijk is, maar als er voor je gevoel niemand naar je luistert, wordt het niet makkelijker. We hebben genoeg sores gehad, maar we kijken nu alleen nog naar de positieve dingen van het leven. We genieten van de momenten die we samen hebben. Nu Frans in Lisidunahof woont, vindt hij rust en veiligheid. Hij zegt het nog steeds: Ik heb rust!.

  Ik heb rust!

  LucasFotografie

 • 15

  VakInhoudelIJk | WIJ3.0

  Half april ondergingen tachtig medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers de Dementie Experience Into Dmentia. Een container op de parkeerplaats van Lisidunahof deed dienst als simulator, waarin deelnemers zlf konden ervaren hoe het is om dementie te hebben. Een bijzondere, maar ook confronterende ervaring.

  Dementie Experience Into Dmentia:

  tachtig mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers ervaren zlf hoe het is om dementie te hebben

  Meer informatie, fotos en artikelen over de Dementie Experience vind je in het nieuwsbericht op de website en in het blog van Marlijn op intranet.

  Marieke Wijne werkt al 35 jaar met hart en ziel als vrijwilliger bij Lisidunahof. Van-wege haar directe betrokkenheid bij men-sen met dementie is ze uitgenodigd om de experience te ondergaan. Ik ben hier ontzettend dankbaar voor! Nu besef ik na-melijk pas cht wat iemand met dementie door kan maken. Ik kan me goed inleven in een ander, maar in de simulator heb ik zelf ervaren hoe eenzaam ik me voelde, hoe opgesloten ik zat in mezelf, hoe an-deren over me dachten, vertelt Marieke.

  De Dementie Experience wordt beleefd in een container, omgebouwd tot woon-keuken. Een stem uit een luidspreker zet de deelnemer aan tot allerlei gedachten en handelingen. Op een projectie op de muur verschijnt een vrouw die dochterlief voorstelt. De dertig minuten uit het leven van een dementerende zijn begonnen. Het wordt op con-fronterende wijze duidelijk dat de simpelste dingen niet meer gewoon uit te voeren zijn als je de mentie hebt. Er gaat veel verkeerd en dan krijg je ook nog eens een sneer van degene die jou zou moeten helpen. Dat geeft een heel naar gevoel, schrijft een ver-slaggever van het AD. Ook pers en stakehol-ders zijn namelijk uitge-nodigd om deze ervaring te kunnen delen. VVD-raadslid Koos Voogt beschrijft zijn gevoel, wanneer hij de simulator uitkomt, als hulpeloos en door God en alleman verlaten.

  En ik zit er nog mee hoor. In mijn hoofd ben ik nog steeds daar zegt ze, wijzend naar de witte container op de parkeer-plaats. Ik voelde me

  eenzaam en opgesloten in mezelf

  15

  Met het bieden van meer inzicht in de belevingswereld van dementerenden wil Beweging 3.0 bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Deelnemers wordt gevraagd

  hun kennis en ervaringen te delen, zodat wat ze hebben geleerd, bij zoveel mogelijk medewerkers terechtkomt.

  Op Marieke, die verzonken in gedachten om zich heen kijkt, maakt de ervaring een onuitwisbare indruk. Ik ben er nog hele-maal in de ban van. Het klinkt misschien gek, maar ik ws echt die demente vrouw op dat moment. Ik had zelfs mijn tas laten staan!

  Ik ws die demente vrouw op

  dat moment

 • 1616

  WIJ3.0 | VakInhoudelIJk

  De praktijk na ruim een jaar pilot

  Het Elektronisch ClintdossierDe invoering van een Elektronisch Clintdossier (ECD) staat al jaren hoog op de agenda van overheid, maar ook van Beweging 3.0. Vorig jaar februari stapte afdeling Berkenhof van Verpleeghuis De Lichtenberg als eerste over van papieren dossiers naar digitale dossiers op iPads. Het startte als een pilot, maar inmiddels werken al heel veel afdelingen en locaties van Beweging 3.0 met het ECD. We vroegen projectleider Saskia den Hartog en een aantal mede werkers naar hun ervaringen.

  Saskia: De overstap naar het ECD zorgt voor een snel en helder overzicht, waardoor activiteiten beter op elkaar afgestemd kun-nen worden. Dat geeft rust in de zorg, waardoor er uiteindelijk mr ruimte komt voor individuele aandacht en voor de wensen van de clint.

  Sandra Breman, logopediste in Verpleeghuis De Lichtenberg, vertelt dat het werken met het ECD een beetje aanpassen aan de vooruitgang was. Omdat het nu lijkt alsof we meer achter een computer zitten, denkt de clint misschien dat we minder doen

  en minder op de afdeling zitten. Maar het tegendeel is waar. Het ECD is veel overzichtelijker en werkt veel efficinter dan het papieren dossier. En het went ook snel. Ik ben bijna vergeten hoe het vroeger ging.

  Saskia: Het methodisch werken blijft wel een punt van aandacht. Dat was ook al in de papieren versie, maar zie je nu duidelijk terug in het ECD. Menig EVV-er en Woonconsulent worstelt met het goed beschrijven van de behoeften/problemen, doelen en actiesin het zorgleefplan.

  Voor Marlies Vogel, fysiotherapeut in St. Elisabeth Verpleeghuis was het echt wel wennen. De communicatie met het ECD loopt heel anders dan het papieren zorgdossier. En ja, dat is wel even zoeken.

  Er is heel wat verbeterd door met het ECD te gaan werken. En natuurlijk blijven er uitdagingen en wensen, vertelt Saskia. Zo vraagt het ECD een verandering van het werk- en denkpro-ces van de medewerkers. Er worden nu bijvoorbeeld geen hele zorgmappen meer doorgelezen op een teampost. Slechts de

  overdracht wordt op de iPad gelezen, zodat we meteen naar de eerst bewoner kunnen gaan. Door bij de clint het persoonlijk zorgdossier te lezen en de rapportage/controle te doen, is in elk geval enorm veel tijdwinst behaald.

  Wim van der Vis, manager ICT: Het is mooi om te zien wat in 2jaar tijd bereikt kan worden en welk enthousiasme het werken met iPads en ECD teweeg brengt. Er kan nog veel meer mee. Dat wordt de uitdaging voor de komende jaren.

  Marianne Felten, trainer ECD, geeft aan dat het belangrijk is om ons te houden aan gemaakte afspraken. Natuurlijk blijft het ECD zich verder ontwikkelen, maar laten we daar dan vooral centraal nieuwe afspraken over maken.

  Heel Zilverschoon werkt ermee, zegt Connie Mulder enthousiast over het ECD. Connie is Verzorgende IG. Door te werken met het ECD is er een hele goede afstemming en communicatie met de andere disciplines en de artsen. En als je ergens tegenaan loopt met het ECD, dan wordt dat gewoon opgelost. Dat is alleen maar ten gunste van de clint.

  Ik ben bijna vergeten hoe het vroeger ging

  Er is in 2 jaar tijd veel bereikt

 • 1717

  nIeuWs | WIJ3.0

  start Leerbedrijf in de Zorg in woonzorgcentrum de liendertVanaf september 2013 start in woonzorgcentrum De Liendert het Leerbedrijf in de Zorg; een unieke samenwerking tus-sen Beweging 3.0 en MBO Amersfoort. Veertien studenten Zorg & Welzijn leren al werkend in de praktijk het vak van helpende, verzorgende of verpleegkundige.

  Dit zeggen de bewoners van De Liendert en studenten over het Leerbedrijf in de Zorg.De heer Kranenburg, bewoner en een enthousiast lid van de bewonerscommissie: Ik vind het heel positief dat er meer jonge-ren binnen De Liendert komen. Ze hebben een andere manier van communiceren, met al die apparaatjes. Ze zijn ook anders opgevoed dan wij. Een juiste bejegening vind ik heel belangrijk. Hallo vind ik bijvoorbeeld geen aanspreektitel. Jonge mensen kunnen zich optrekken aan onze ervaring en levenswijsheid.

  Mevrouw De Ridder heeft vroeger zelf in de bejaardenzorg ge-werkt met leerlingen. Ik vind het belangrijk dat de studenten le-ren, wat ze moeten leren. Het is heel goed dat jonge mensen in contact komen met de belevingswereld van ouderen. En dat ze de gelegenheid krijgen om hun vak in de praktijk te leren. Ik ga proberen om de leerlingen goed te observeren. Dat kan natuurlijk alleen als ik met ze in contact kom. Dan zal ik hen ook eerlijke feedback geven.

  Wendy Donkelaar studeert dit jaar af bij het MBO Amersfoort als Helpende niveau 2. Zij wil graag doorstromen naar niveau 3. Wendy vertelt ons over haar eerste ervaringen tijdens haar stage. Ik heb in Barneveld gewerkt met dementerende ouderen. Een

  ontzettend boeiende ervaring! Het Leerbedrijf in de Zorg biedt mij de kans tot verdere verdieping van het vak.

  Ook Iris Beekhuis wil graag doorstromen naar Verzorgende niveau 3 en vindt dat het Leer bedrijf haar die kans biedt met een mooie combinatie van veel praktijk en een deel theorie. Deze nieuwe manier van werken en leren spreekt me heel erg aan.

  Mevrouw De Ridder

  De heer Kranenburg

  Voordat het Leerbedrijf in de Zorg kan starten, moet er nog heel wat werk worden verzet. Toch begint zo langzamerhand het Leerbedrijf vorm te krijgen. Via de werkgroep Leren in beweging ontwikkelen we een leerplan voor de studenten op niveau 2, 3 en 4. Om hen te ondersteunen, werven we enthousiaste leer- en werkcoaches. Achter de schermen werkt ICT hard aan het op orde krijgen van een virtuele leer- en werkomgeving voor de studenten. En ook de locatie moet op orde worden gebracht om een prettige leeromgeving te creren; werkhoeken worden in kaart gebracht, even-als de mogelijkheid voor een multifunctionele lesruimte en intervisie plekken. Zo kunnen studenten groepsgewijs een lesblok krij gen, is er ruimte voor het voeren van individuele gesprekken en zijn er plekken voor zelfstudie.

  En dan staat 2 september natuurlijk met stip in de agenda: de officile en feestelijke start van het Leerbedrijf in de Zorg.

 • 18

  WIJ3.0 | nIeuWs

  18

  5 jaar Beweging 3.0: tijd voor een feestjeMeer dan 1.300 collegas hebben er op 23 mei in de Rijtuigenloods in Amersfoort een geweldig feest van gemaakt. Met muziek en dans, lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk ONTMOETEN. De collegas die op deze avond moesten werken, werden verrast met een heerlijk geurend pakket Rituals. Wil je meer fotos zien, zoek dan de link op via intranet en geniet nog even na.

 • 19

  Meer weten? Vraag je leidinggevende of kijk op Intranet (Gezondheid en Vitaliteit).

  WERKEN AAN VITALITEIT

  Love you

  Wat is jouw idee?

  19

  nIeuWs | WIJ3.0

  Tamara Visser en Marsha de Harder, verpleegunit Burgemeester van Randwijckhuis

  Medewerkers over vitaliteit

  De vitaliteit van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de vitaliteit van haar medewerkers. Daarom hebben vijf medewerkers van Beweging 3.0 laten zien wat vitaliteit voor hen betekent. Tijdens een zes weken durende campagne binnen de Thuis-zorg en de locaties St. Elisabeth en Burg. Van Randwijckhuis, hebben Cienet, Tamara, Berryl, Trudi en Marsha hun eigen verhaal verteld. Voor de n mag humor op de werk-vloer nooit ontbreken, de ander heeft een ingrijpende beslissing genomen en staat weer kilos lichter en vol energie in het leven. De campagne die bestond uit posters en flyers riep medewerkers uiteindelijk op om mee te doen aan de Vitaliteitscan. Door het invullen van deze vragenlijst krijg je inzicht in jouw vitaliteit en werkplezier. Dit levert ook waardevolle informatie op voor Beweging 3.0. Door uitkomsten op team- en organisatieniveau kunnen wij het werk nog aantrekkelijker maken voor onze medewerkers, zodat iedereen gezond en met plezier blijft werken. Onder de noemer Mensen in de zorg hebben bij ons veel te vertellen willen wij in de zomermaanden in de hele organisatie aandacht besteden aan vitaliteit. Begin juli ontvangt elke afdeling een poster en een aantal flyers. Op de poster staat een boom, waarop iedereen zijn idee voor werken aan vitaliteit kan plakken. De boom staat symbool voor levenskracht en een lang, gezond en gelukkig leven.

  Gezond en vitaal aan het werk (blijven)!Gezond de winter door met vers fruit, het verzuimbeleid, spreukenflyers over gezondheid en wijsheden en een vita-liteitscampagne met de verhalen van vijf medewerksters. Het is je misschien wel opgevallen: Beweging 3.0 doet er veel aan om medewerkers gezond, gemotiveerd en vitaal te houden. Niet alleen belangrijk om je werk goed te kunnen blijven doen, maar ook om priv goed te kunnen functioneren.

  Het zogenaamde Strategische gezond-heidsmanagement staat hoog op de agenda in onze organisatie. Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal en het hart van de organisatie. Klinkt clich, maar als organisatie moet je wel blijven inves-teren in je medewerkers. En als mede-werker heb je daar zelf natuurlijk ook een belangrijke rol in. Want hoe houd je de ba-lans tussen werk en priv goed? Hoe zorg je dat je lekker in je vel zit en energie hebt om de dingen te doen die je graag wilt doen. Hoe blijf je gemotiveerd en hoe zorg je ervoor dat je elke dag met een glimlach naar je werk gaat? En welke rol spelen je leidinggevende en collegas daarin? Pro-fessionele, betrokken n tevreden mede-werkers zorgen voor tevreden clinten. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Daarom investeert Beweging 3.0 in de vitaliteit van haar medewerkers.

  hoe vitaal ben jij?

  Meer weten? Vraag je leidinggevende of kijk op Intranet (Gezondheid en Vitaliteit).

 • 20

  WIJ3.0 | nIeuWs

  Maartje Kloosterboer is tegenwoordig niet alleen wijkverpleegkundige bij Bewe-ging 3.0, maar ook een van de ambassadeurs binnen de arbeidsmarktcommuni-catie. Een stoere foto van Maartje prijkt op de homepage van onze website.

  Sinds 2012 zijn we bezig met allerlei vragen rond het werkgeversmerk Beweging 3.0. Wat is er zo aantrekkelijk aan werken bij Beweging 3.0? En hoe kunnen we dit mee nemen in onze arbeidsmarktcommu-nicatie?

  We hadden prachtige plannen, waarover we jullie in de vorige WIJ 3.0 berichtten. Maar, zoals vaker in de zorgsector, leiden politieke ontwikkelingen tot onzeker aan-namebeleid en dat heeft gevolgen voor onze plannen op het gebied van arbeids-marktcommunicatie. Zo hadden we voor

  ogen om de arbeidsmarkt breed te bena-deren, maar gaan we ons nu richten op de werving van mensen in zeer specifieke functies. Het gaat dan om functies die nog altijd zeer moeilijk zijn in te vullen.

  Het is nog steeds van belang om als werk-gever zichtbaar n herkenbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd willen we een po-sitieve bijdrage leveren aan het imago van

  de zorg. Daarom hebben we met elkaar be-paald hoe we Beweging 3.0 als werkgever neer gaan zetten. We gebruiken de slogan: mensen in de zorg hebben bij ons veel te vertellen. In onze communicatie laten we de persoonlijke kracht van mensen zien, zowel in tekst als in beeld. We visualiseren dus op allerlei manieren hun stem.

  Het belangrijkste communicatiemiddel om ons als werkgever extern te presenteren, is de website. Het gedeelte Werken bij Beweging 3.0 op onze huidige site verdwijnt en er wordt een aparte werkgeverssite voor potentile sollicitanten ontwikkeld. Solli ci-tanten worden op die manier sneller geleid naar de informatie die ze zoeken, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen ne-men om te solliciteren. Het maakt het ook mogelijk om de look & feel van de website af te stemmen op de doelgroep. Het gaat bij mensen die een baan zoeken immers om andere, jongere mensen dan de toe-komstige bewoners en zorgvragers. En dat vraagt een andere uitstraling.

  We zijn nog druk bezig met het bepalen van wat er allemaal op deze werkgevers-site moet komen. Het belangrijkste is dat we op de site onze medewerkers centraal stellen. Zij vertellen hun verhaal, wat hen

  drijft om bij Beweging 3.0 te werken. Dit past helemaal bij Mensen in de zorg heb-ben bij ons veel te vertellen.

  Op de nieuwe werkgeverssite komen alle vacatures, algemene informatie over Bewe ging 3.0 als werkgever, informatie over werken en leren, informatie over de

  sollicitatieprocedure, en meer. En er komt natuurlijk een sollicitatiebutton!

  De corporate site van Beweging 3.0 blijft gewoon bestaan. Hier blijf je informatie vinden over Beweging 3.0; het wonen, de zorg en dienstverlening en alles wat clin-ten maar over ons en onze diensten willen weten. De werkgeverssite wordt een afge-leide van deze corporatie site en is vooral bestemd voor mensen die op zoek zijn naar een baan.

  Zodra de site online gaat, plaatsen we een berichtje op intranet zodat jullie met eigen ogen kunnen zien hoe de werkgeverssite is geworden.

  Er komt een aparte website voor sollicitanten

  Onze medewerkers staan centraal

  Mensen in de zorg hebben bij ons veel te vertellen

  Maartje Kloosterboer (27)werkzaam als wijkverpleegkundige

  bij Beweging 3.0

 • 21

  nIeuWs | gespot | WIJ3.0

  Voor u gespot

  Vrijwilligersprijs voor Huize Sint Jozef Nijkerk

  cordinator vrijwilligerswerk, is blij verrast door het initiatief van de leerlingen. We werken veel met leerlingen die hun maat-schappelijke stage bij ons komen doen. We doen ons best om het voor deze jon-geren aantrekkelijk te maken. Zo beden-ken we leuke namen voor de activiteiten waar ze zich voor kunnen opgeven. Bij-voorbeeld het zonnetje op de groep of tafeltje dekje. Het is zowel voor onze bewoners als voor de jongeren een leuke ervaring. Ik ben er natuurlijk reuze trots op dat het de leerlingen hier zo goed is beval-len dat ze het Sint Jozef uit zichzelf heb-ben aangemeld voor deze prijs.

  Bij het besteden van de prijs zoeken we naar iets dat jong en oud verbindt. Anne-mieke heeft daar al een ideetje voor. In juli gaan we met een aantal bewoners en de leerlingen die stage bij ons lopen naar het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum. Je gaat daar terug in de tijd. Aan de hand van de tentoonstelling kunnen de ouderen aan de jongeren vertellen hoe het leven eruit zag toen zij zelf jong waren. Op die manier verbinden we jong en oud met el-kaar.

  Lenie Bor en Anita Mendeszoon werken al jaren samen op de clintenadministratie. Daar verwerken zij, samen met Conny Muller, dagelijks allerlei gegevens van clinten. Zo worden mensen die bij Beweging 3.0 in zorg komen of uit zorg gaan, doorgegeven aan het zorgkantoor. Inmiddels zijn Lenie en Anita goed op elkaar ingespeeld. Niet alleen op het kantoor aan de Computerweg, maar ook in de om-geving zijn ze vaak samen te vinden. Als je Anita ziet, dan zie je Lenie en andersom! Het dagelijkse ritueel bestaat uit samen een Metrokrantje pakken bij het station, bood-schappen doen bij de Albert Heijn, samen de aanbie-dingen checken en natuurlijk ook allebei de Allerhande mee. Anita: Wat dat betreft zijn wij als duo vaak gespot! Conny houdt van wandelen en neemt bloemetjes mee om ons kantoor wat op te vrolijken. En wij doen lekker de boodschappen en zorgen voor iets lekkers. Ver-schillende karakters die elkaar toch vinden, rekening houden met elkaar en heel veel lol hebben.

  Op 6 maart was er een leuke verrassing voor Huize Sint Jozef: ze wonnen de vrij-willigersprijs in de categorie Stimulerings-prijs. De prijs, een bedrag van 250, werd toegekend omdat Huize Sint Jozef het afgelopen jaar diverse maatschappelijke stages aanbood, jong en oud met elkaar verbond en leerlingen goed begeleidde.

  Leerlingen van het Corlaer College en het Groenhorst College hebben Huize Sint Jozef aangemeld als aanbieder van maat-schappelijke stages. Annemieke Gerrits,

  De Stimuleringsprijs is een prijs voor de vrijwilligersorganisatie of non-profit-organisatie diejongeren op een goede manier kennis heeft laten maken met vrijwilligerswerk. De organisatie van de vrijwilligersprijs ligt in handen van de gemeente Nijkerk.

 • 22

  Jouw mening als lezer is voor ons heel belangrijk. We nodigen je uit om mee te doen aan het lezersonderzoek. Het beant-woorden van de vragen zal niet meer dan een paar minuten van je tijd kosten. En onder de inzenders wordt een diner-voor-twee in Leerhotel Het Klooster verloot.

  We vragen je om het lezersonderzoek dat bij deze uitgave zit, in te vullen en aan ons te retourneren.

  WIJ3.0 | MedeWerkers aan het Woord

  LezersonderzoekInmiddels zijn er zeven edities van ons personeelsmagazine WIJ3.0 versche-nen. Als redactie werken we met veel plezier aan iedere uitgave. We doen er ook alles aan om het personeels-magazine steeds weer aantrekkelijk en inhoudelijk interessant te maken. Of dit ons lukt? Dat is aan jou.

  Vul je het formulier liever digitaal in, ga dan naar intranet. Daar vind je het formu-lier onder nieuws. Nadat je het formu-lier hebt ingevuld kun je het mailen naar [email protected]

  Verzending WIJ 3.0 Soms wonen er meer medewerkers van Beweging 3.0 op n adres. Bijvoorbeeld als een van de ouders en een zoon of dochter bij ons werken. Vanaf het verschij-nen van deze editie verandert er voor hen iets in de adressering van de WIJ3.0. De adressering is nu gericht aan n persoon op het gezamenlijke adres, maar bedoeld voor alle collegas die op dit adres wonen. Wil je toch meer exemplaren op hetzelfde adres ontvangen, geef dat dan door aan de afdeling Communicatie: [email protected] beweging3.nl.

  Nog even dit: Vind jij het leuk om het redactieteam van WIJ3.0 te versterken? Neem dan contact op met Carin van der Veer via 033 - 469 26 44 of [email protected] Zij vertelt je graag wat er van je gevraagd wordt en hoeveel tijd het je gaat kosten.

  Afasiekoor helpt mensen zingenderwijs met spraakVan februari tot en met april klonk er iedere vrijdagochtend muziek en gezang uit De Lichtenberg. Het afasiekoor met deelnemers uit de regio Eemland oefende vol enthousiasme bekende liedjes en zinnen op maat. Het afasiekoor, een nieuwe vorm van logopedie en muziektherapie, is een initiatief van Beweging 3.0. Het geeft mensen met afasie die vaak veel moeite hebben met het vinden van woor-den bij het spreken, extra ondersteuning. Door te zingen komen woorden vaak makkelijker op gang. Met prachtige resultaten als gevolg!

  Logopediste Sandra Breman en muziek-therapeute Inke Krudde leiden het koor enthousiast in goede banen. Het zijn de kleine dingen die het m doen. Vanwege de afasie is het voor deze mensen lastig con-tacten te leggen en voelen zij zich veelal afgezonderd van de buitenwereld. Ieder

  uitgesproken woord of zinnetje is dus een overwinning, aldus Sandra. Als je dan hoort dat iemand iedere keer blij is als hij terugkomt van het koor of als familie op-merkt dat moeder spontaan en beter uit zichzelf is gaan praten, geeft me dat veel voldoening. Dat is waar je het voor doet!

  Inke Krudde begeleidt het koor als muziek-therapeute: Voor mensen met afasie is het een geweldige ervaring te merken dat zingen helpt om de verbale mogelijkheden te vergroten. Deelnemers hebben onderling veel plezier en het contact met lotgenoten geeft meer zelfvertrouwen.

  In september gaat het koor verder en hier-voor kunnen mensen zich nog aanmel-den.

  Wil je meer weten over het Afasie-koor of iemand aanmelden, neem dan contact op met Sandra Breman: [email protected]

  Doe mee! win een diner-voor-twee!

 • 23

  goede doel | WIJ3.0

  Martin met kleindochter Norah.

  Het goede doel van...Martin Geuke is binnen de afdeling ICT applicatiebeheerder van het ECD (Elektro-nisch Clintdossier). We spraken met hem over zijn inzet voor het Ronald McDonalds Kinderfonds.

  In mijn omgeving is iedereen meestal gezond. Maar als je kind ernstig ziek is, kan het toch niet zo zijn dat je om financile redenen niet in zn buurt kan zijn, vertelt Martin. Het geluk om dichtbij je kind te kunnen zijn als dit hard nodig is, gun ik iedereen. Om die reden stap-te Martin op 15 juni op de fiets en deed mee aan de Homeride van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit is een 500 kilometer lange wielertocht. Je fietst in teamverband binnen 24 uur van Groningen naar Maastricht, dag en nacht. Langs acht Ronald McDonald Hui-zen. Uiteraard met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Ronald McDonald Kinderfonds, aldus Martin.

  Ook Beweging 3.0 sponsorde Martin en we hopen dat hij een prachtig bedrag bij elkaar heeft kunnen fietsen.

  De fietstocht is al geweest, maar wil je alsnog het Ronald McDonalds Kinderfonds steunen? Stort dan je bijdrage op rek. nr. 393.200.000. Ieder bedrag is meer dan welkom. Namens Martin: bedankt!

  Ik ben blij als ik een kind gelukkig kan maken

 • (Gratis Advertentie)