nunspeet huis-aan-huis week40

of 48 /48
www.nunspeethuisaanhuis.nl Dinsdag 29 september 2015 Zuiderzeestraatweg West 122, Doornspijk www.juweliermieke.nl Juwelier Mieke's Sieraderie Oud gouden sieraden..? ze leveren echt wat op!! 3 OKTOBER 11:00 - 15:00 uur 3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-* Kijk niet alleen op funda, ervaar uw favoriete huizen ‘live’! *Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie. doe mee! elke werkdag 11.10 uur elke zondag 18.20 uur Heeft u een vraag of iets aan te bieden? helpt kijk op: www.gelderlandhelpt.nl Autoschade De Weerd BV Nijverheidsweg 101, 8071 DD Nunspeet [email protected] 0341-251 300 SNELLE EN COMPLETE SCHADE AFHANDELING AUTOSCHADES.NL Waterweg 10 b | Nunspeet | telefoon (0341) 45 55 35 Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN UIT JE EIGEN REGIO Dienst over loouttenfeest VIERHOUTEN - In de Horster- hoek Vierhouten spreekt Kees Bloed zondag vanaf 10.30 uur over het loofhut- tenfeest, een uitbundig feest met profetische strekking. De dienst is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar God. De kinderen heb- ben een eigen programma. De VeluwemeerRun is een hardloopevenement om geld in te zamelen voor medisch onderzoek naar taaislijmziekte (Cystic Fibrosis). Zaterdag verschenen tijdens de vierde editie 130 kids en 170 volwassenen aan de start. De run voor de groepen 5 en 6 (600 meter) werd gewonnen bij de meisjes door Liselotte Tiemens en bij de jongens door Mitchel Lokhorst. Bij de groepen 7 en 8 (1200 meter) waren dat Veroon Linders en Stijn Pap. Zij kregen de Intersport Meijers Kidsrunbokaal 2015. Het aantal kinderen was meer dan vorig jaar dank zij de hardloopclinics op de scholen door het team Nunspeet Beweegt. De stichting AirForYou zet zich in voor het medisch onderzoek HIT CF, waarbij baanbrekende ontwikkelingen zijn. De Nunspeetse Jaëlle Westerink (16) is één van de deelnemers aan dit onderzoek. Ze liep de 5 km mee. De winnaar van de 5 km voor dames was Josje Peters en bij de heren Sander Drost. De winst op de 10 km ging naar Sara-Lynn Eemstra en Michiel Broeksma. Zij namen de Intersport Meijers VeluwemeerRunbokaal 2015 in ontvangst. Foto: Dick Baas Enthousiaste deelnemers bij de Kidsrun voor AirForYou KINDERPOSTZEGELS Nunspeetse Melissa verkoopt eerste Kinderpostzegels aan André van Duin 10 » JUBILEUM Kindcentrum Nunspeet staat jaar lang in teken van het zilveren jubileum. 35 » Opvang alleenstaande minderjarigen NUNSPEET/VIERHOUTEN - Bur- gemeester Dick van Hem- men heeft overeenstemming bereikt met het Centraal Or- gaan opvang asielzoekers (COA) en De Paasheuvel om voor de duur van zes maanden alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Dat betekent dat de al aanwezige vluch- telingen kunnen blijven in afwachting van hun ver- dere asielprocedure.. De opvanglocatie valt onder verantwoordelijkheid van het COA. Het aantal wordt zo nodig vanaf 24 oktober uitgebreid naar maximaal 60 minderjarige vreemde- lingen. De burgemeester is positief dat door snel han- delen van De Paasheuvel, gemeente en COA deze op- vanglocatie is gerealiseerd. Hij wil de dorpsvereniging Vierhouten en de inwoners roemen om hun positieve medewerking. Door deze maatregel is 24-uurszorg, begeleiding en toezicht voor deze vluchtelingen geborgd. Op dinsdag 29 september is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond voor inwo- ners van Vierhouten op De Paasheuvel. In de vergade- ring van de gemeenteraad heeft Koos Meijer (CDA) waardering uitgesproken voor deze actie. Hij kreeg steun van alle fracties. De tijdelijke noodopvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen op camping De Paasheuvel in Vierhouten is sinds 24 september omgezet naar een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-locatie). De gemeenteraad ondersteunt het besluit. Voor zes maanden KLIK & WIN ACTIE Win de knappe thriller van Jens Henrik Jensen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Upload: wegener

Post on 23-Jul-2016

350 views

Category:

Documents


22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nunspeet Huis-aan-Huis

TRANSCRIPT

Page 1: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

  ‹www.nunspeethuisaanhuis.nlDinsdag 29 september 2015

Zuiderzeestraatweg West 122, Doornspijkwww.juweliermieke.nl

JuwelierMieke's Sieraderie

Oud goudensieraden..?

ze leverenecht wat op!!3 OKTOBER

11:00 - 15:00 uur

3 WEKEN GRATIS KRANT EN KANS OP BRUGMAN KEUKEN T.W.V. €15.000,-*

Kijk niet alleen op funda,ervaar uw favoriete huizen ‘live’!*Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie.

doe mee!elke werkdag 11.10 uur

elke zondag 18.20 uur

Heeft u een vraag of iets aan te bieden?

helpt

kijk op: www.gelderlandhelpt.nl

Autoschade De Weerd BVNijverheidsweg 101, 8071 DD [email protected] 0341-251 300

SNELLE EN COMPLETESCHADE AFHANDELINGAUTOSCHADES.NL

Waterweg 10b | Nunspeet | telefoon (0341) 45 55 35

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Dienst over loofhuttenfeestVierhouten - In de Horster-hoek Vierhouten spreekt Kees Bloed zondag vanaf 10.30 uur over het loofhut-tenfeest, een uitbundig feest

met profetische strekking. De dienst is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar God. De kinderen heb-ben een eigen programma.

De VeluwemeerRun is een hardloopevenement om geld in te zamelen voor medisch onderzoek naar taaislijmziekte (Cystic Fibrosis). Zaterdag verschenen tijdens de vierde editie 130 kids en 170 volwassenen aan de start. De run voor de groepen 5 en 6 (600 meter) werd gewonnen bij de meisjes door Liselotte Tiemens en bij de jongens door Mitchel Lokhorst. Bij de groepen 7 en 8 (1200 meter) waren dat Veroon Linders en Stijn Pap. Zij kregen de Intersport Meijers Kidsrunbokaal 2015. Het aantal kinderen was meer dan vorig jaar dank zij

de hardloopclinics op de scholen door het team Nunspeet Beweegt. De stichting AirForYou zet zich in voor het medisch onderzoek HIT CF, waarbij baanbrekende ontwikkelingen zijn. De Nunspeetse Jaëlle Westerink (16) is één van de deelnemers aan dit onderzoek. Ze liep de 5 km mee. De winnaar van de 5 km voor dames was Josje Peters en bij de heren Sander Drost. De winst op de 10 km ging naar Sara-Lynn Eemstra en Michiel Broeksma. Zij namen de Intersport Meijers VeluwemeerRunbokaal 2015 in ontvangst. Foto: Dick Baas

Enthousiaste deelnemers bij de Kidsrun voor AirForYou

KINDERPOSTZEGELS

Nunspeetse Melissa verkoopt eerste Kinderpostzegels aan André van Duin

10»

JUBILEUM

Kindcentrum Nunspeet staat jaar lang in teken van het zilveren jubileum.

35»Opvang alleenstaande minderjarigen

NUNSPEET/VIERHOUTEN - Bur-gemeester Dick van Hem-men heeft overeenstemming bereikt met het Centraal Or-gaan opvang asielzoekers (COA) en De Paasheuvel om voor de duur van zes maanden alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Dat betekent dat de al aanwezige vluch-telingen kunnen blijven in afwachting van hun ver-dere asielprocedure.. De opvanglocatie valt onder verantwoordelijkheid van het COA. Het aantal wordt zo nodig vanaf 24 oktober uitgebreid naar maximaal 60 minderjarige vreemde-lingen. De burgemeester is

positief dat door snel han-delen van De Paasheuvel, gemeente en COA deze op-vanglocatie is gerealiseerd. Hij wil de dorpsvereniging Vierhouten en de inwoners roemen om hun positieve medewerking. Door deze maatregel is 24-uurszorg, begeleiding en toezicht voor deze vluchtelingen geborgd. Op dinsdag 29 september is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond voor inwo-ners van Vierhouten op De Paasheuvel. In de vergade-ring van de gemeenteraad heeft Koos Meijer (CDA) waardering uitgesproken voor deze actie. Hij kreeg steun van alle fracties.

De tijdelijke noodopvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen op camping De Paasheuvel in Vierhouten is sinds 24 september omgezet naar een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-locatie). De gemeenteraad ondersteunt het besluit.

Voor zes maanden

KLIK & WIN ACTIE

Win de knappe thriller van Jens Henrik JensenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Page 2: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

-Aanvragen omgevingsvergunningNunspeet- Beukenlaan 15, verbouwen woning,kenmerk 2015-1079, ontvangstdatum21 september 2015;

- Boudewijnplantsoen 1, plaatsen pri-eel/schutting, kenmerk 2015-1078,ontvangstdatum 20 september 2015;

- Brouwerskamp (bouwnummer 25),plaatsen dakkapel op voorgevel, ken-merk 2015-1077, ont-vangstdatum 21september 2015.Elspeet- Nunspeterweg 86, kappen hout-opstand, kenmerk 2015-1083, ont-vangstdatum 22 september 2015.Hulshorst- Oudeweg 49, verhogen nok en plaat-sen dakkapel, kenmerk 2015-1080,ontvangstdatum 16 september 2015.

Voor inzage zie colofon.

Verleende omgevingsvergunnin-gen (reguliere procedure)Nunspeet- Groenelaantje 20, uitbouwen hoofd-gebouw, kenmerk 2015-0996, ver-zenddatum 21 september 2015.Elspeet- Apeldoornseweg 11 b, wijzigen bal-konmuur, kenmerk 2015-0919, ver-zenddatum 21 september 2015.Hulshorst- Akkerweg 26, wijzigen woonbestem-ming, kenmerk 2015-0903, verzend-datum 23 september 2015;

- Harderwijkerweg 229, bouwen veld-schuur, kenmerk 2015-0921, verzend-datum 23 september 2015;

- Rijksweg A28/Schotweg ongenum-merd, revitaliseren benzinestation,kenmerk 2015-0585, verzenddatum23 september 2015.Vierhouten- Plaggeweg 90 053, plaatsen dakka-pel, kenmerk 2015-0960, verzendda-tum 23 september 2015.

Bezwaar is mogelijk bij burgemees-ter en wethouders (zie colofon).

MeldingenWetmilieubeheerOntvangen meldingen op basis vanhet Activiteitenbesluit:

Nunspeet- Vreeweg 78, voor het realiseren vaneen nieuwe stal en het houden vangeiten;- F.A. Molijnlaan 188, voor de actualisa-tie van de plattegrondtekeningen;

- Veluwse Heuvel 1, voor de inzet vaneen mobiele puinbreker.

Tegen de meldingen kan geen be-zwaar worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contactopnemen met het KCC via doorkies-nummer (0341) 25 99 11.

Ambtshalve wijziging woonadresnaar ‘land onbekend’Burgemeester en wethouders van degemeente Nunspeet maken bekend

29 september 2015Omgevingsvergunningen

COLOFONGemeentehuis NunspeetMarkt 1Postbus 798070 AB Nunspeettelefoon: (0341) 25 99 11fax: (0341) 26 00 48e-mail: [email protected]

U kunt op afspraak dagelijks bij ons te-recht van 08.30 tot 12.30 uur, op donder-dag tot 20.00 uur.

Gemeentewerf NunspeetHullerweg 1218071 RN Nunspeettelefoon: (0341) 25 23 78

InzageVoor inzage van stukken kunt utijdens openingstijden terecht in hetKlantcontactcentrum. Let op: voor inzagein stukken met betrekking tot een omge-vingsvergunning, moet u een afspraakmaken. Wilt u een toelichting, dan moet uhiervoor een afspraak maken via telefoon-nummer (0341) 25 99 11. Het is mogelijkom tegen een vergoeding van de kosten eenkopie te krijgen van de ter inzage gelegdestukken.

ZienswijzeAanvragen om een omgevingsvergun-ning en ontwerpbesluiten liggen vanaf dedag na publicatie zes weken ter inzage.Tijdens deze periode kunt u een zienswijzeindienen bij burgemeester en wethouders,Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Voor eenmondelinge zienswijze kunt u contactopnemen met de afdeling Bouw en Milieu.Beroep tegen een definitieve vergunning isalleen mogelijk als u tijdig een zienswijzehebt ingediend tegen het ontwerpbesluit.

BezwaarTenzij anders vermeld, is er tot zes wekenna de dag van verzending van een vergun-ning of ontheffing de mogelijkheid voorbelanghebbenden om schriftelijk bezwaarte maken tegen een besluit. Het is nietmogelijk om een bezwaar in te dienen opeen aanvraag. Een bezwaarschrift kunt uindienen bij het bestuursorgaan dat hetbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders/gemeen-teraad), Postbus 79, 8070 AB Nunspeet.Het bezwaarschrift moet worden onder-tekend en ten minste de naam en hetadres van de indiener, de dagtekening, eenomschrijving van het besluit waartegen hetzich richt en de gronden van het bezwaar-schrift bevatten. Naast het indienen vaneen bezwaar kunt u ook een voorlopigevoorziening aanvragen.

BeroepTenzij anders vermeld, kunnen belang-hebbenden, die tijdig zienswijzen hebbeningediend tegen een ontwerpbesluit,binnen zes weken na de dag van terin-zagelegging van een besluit een beroep-schrift indienen. Dit is ook mogelijk alsu kunt aantonen dat u tijdens de periodevan terinzageligging van het ontwerpbe-sluit hier redelijkerwijs niet toe in staatbent geweest. Naast het indienen van eenberoep kunt u ook een voorlopige voor-ziening aanvragen. Een beroepschrift kuntu indienen bij de rechtbank Gelderland,Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem.

Voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaar- of beroep-schrift schorst niet automatisch de werkingvan een besluit. Degene die een bezwaarof beroep heeft ingediend, kan daarnaastbij spoedeisend belang een verzoek omeen voorlopige voorziening indienen bijde voorzieningenrechter (tenzij andersvermeld): rechtbank Gelderland, AfdelingBestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EMArnhem.

dat zij van onderstaand persoon dewoonadresgegevens in de Basisregi-stratie Personen (BRP) ambtshalve wij-zigen naar woonadres ‘land onbekend’per volgende datum;

18/08/2015M - Tóth 29/01/199118/08/2015M - Zhang 23/07/198725/08/2015M - Haddad 09/09/198325/08/2015M - Ezzafzafi 14/09/1992

Gevolgenvandezewijziging indeBRPEen eventuele ambtshalve woonadres-wijziging naar ‘land onbekend’ in deBRP kan tot gevolg hebben dat u geenpaspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittrek-sels of dergelijke kunt aanvragen. Ookhuurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslagof een andere vorm van uitkering offinanciële ondersteuning kan wordenstopgezet. Daarnaast kan het gevolgenhebben voor de opbouw van de AOW.Het is belangrijk om op het juiste adresingeschreven te staan.

BezwaarTegen dit besluit kunt u binnen zes we-ken na de dag van verzending een be-zwaarschrift bij ons indienen. Dit kuntu schriftelijk of elektronisch (via formu-lier op de website www.nunspeet.nl)doen. Het bezwaarschrift moet in iedergeval uw naam, adres, dagtekening,een omschrijving van het besluit ende gronden van het bezwaar bevatten.Het indienen van een bezwaar schorstniet automatisch de werking van eenbesluit.

Als u of een derde belanghebbendebezwaar heeft gemaakt en u kunt nietwachten op de beslissing hierop, kuntu een verzoek om voorlopige voorzie-ning indienen bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank Gelderland,Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem, telefoonnummer088 3612000. Hiervoor zijn griffierech-ten verschuldigd.

Plaatsen schuttingDe bouwschutting wordt geplaatst aande Dorpsstraat 24 in Nunspeet tot enmet februari 2016 (verzenddatum 22september 2015);

Milieu

Aanmelden bijM 06 – 52 67 41 71 - CunyM 06 – 51 76 13 36 - HettieE [email protected] tot uiterlijk 1 juli 2015

VermeldNaam en adresTelefoonnummerE-mailGeboortedatum

Mis jij ook iemand om samen iets tedoen? Heb jij ook behoefte aan meersociale contacten?

EAT & MEETIn Hotel DennenhoeveVrijdag 2 oktober 2015Voor volwassenen uit de regio Nunspeet

Aanmelden verplicht

Meld je aan en kom ook!

EAT & MEET is een initiatief van:Participatiehuis ZON - Cuny KluinActiviteitencentrum De Stee - Mick KrausBuurtbemiddeling - Hettie SchoonhovenNunspeet-Elburg-Oldebroek

Ondersteuning vanuit:Hotel Dennenhoeve Nunspeet - Monique Branse

Tot ziens op vrijdag 2 oktober om17.30 uur (eindtijd vermoedelijk rond 21.00 uur)

Hotel DennenhoeveElspeterweg 14 in Nunspeet

Eigen bijdrage € 2, 50

Algemeen

Vergunningen

Paspoort? ID-kaart?Rijbewijs? Subsidie?Alleen op afspraak.Moet u naar het ge-

meentehuis?Maak een afspraak!

Danweet u zeker dat uniet hoeft tewachten

Deze week is het de week tegen eenzaamheid.Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Ne-derlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaam-heid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheidgeconfronteerd worden.

Samen tegen eenzaamheidDaarom is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen eenzaamheid. Datdoen we met de campagne Samen tegen eenzaamheid. Daarmee willen we hetonderwerp eenzaamheid bespreekbaar maken. Eenzaamheid vraagt bovenal omaandacht. Vanuit o.a. Stichting Manifestatie van kerken Nunspeet gaan veel men-sen op zoek gaan naar manieren om contact te leggen met de ander. In de weektegen de eenzaamheid, maar juist ook daarna proberen wemet verschillende acti-viteiten de ander te ontmoeten.

Dat kan door in diverse verzorgingscentra in de gemeente met iemand een kopjekoffie te drinken, een eindje te wandelen, een spelletje te doen.

Kom in actieMaar je kunt ook een bewoner uit de eigen straat opzoeken, uit nodigen voor eenkopje koffie , een praatje maken, samen eten , samen sporten enz.Kortom er zijn allerlei mogelijkheden om mensen weer het gevoel te geven dat zeerbij horen. De week tegen de eenzaamheid kan daar het begin van zijn.

Fout geparkeerde fietsenDe gemeente Nunspeet gaat binnenkort weer fout geparkeerde fietsen bij hetstation verwijderen. Fietsen die buiten de stallingen staan, worden verwijderden naar de gemeentewerf overgebracht. De eigenaar kan daar de fiets afhalentegen betaling van € 10,--. Ook moet men zich legitimeren en aantonen datmen eigenaar is van de fiets (fietssleutel).

Als u wilt voorkomen dat uw fiets verwijderd wordt, dan adviseren wij u hetvolgende.- Vertrek tijdig van huis;- Plaats uw fiets in een fietsenrek;- Bevestig uw fiets met een extra slot aan de stalling;- Maak gebruik van de grote fietsenstalling aan de oostzijde. Hier is vrijwelaltijd vrije stallingsruimte;- Maak ook eens gebruik van de hoge stalling. Uw fiets staat hier veilig enuit de loop van reizigers;

- Maak geen oneigenlijk gebruik van de fietsenstalling bij Zorgplein deEnk. Bezoekers van het zorgplein hebben daardoor vaak geen stallings-ruimte.

De verwijderactie vindt zonder verdere aankondiging plaats.

Page 3: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

AgendaCommissie BezwaarschriftenDe Commissie Bezwaarschriften ver-gadert op dinsdag 6 oktober 2015 in het gemeentehuis van Nunspeet. De volgende zaken staan op de agenda:

19:30 uur Behandeling van een be-zwaarschrift, gericht tegen een ver-leende omgevingsvergunning voor plaatsing van een dakkapel op adres Boekweitweg 20 in Elspeet.20:00 uur Behandeling van twee bezwaarschriften, gericht tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving met betrekking tot een vermeende illegale situatie op adres Krommeweg 27 in Elspeet.

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

elijkOndersteuning

elijk

Op dinsdag 6 oktober 2015 verga-dert de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning van 15.40 tot 18.00 uur in Dorpshuis Horsterhoek, Elspe-terbosweg 26, Vierhouten. De agen-da staat vanaf 29 september 2015 op de website van de gemeente Nun-speet. Niet-leden van de adviesraad kunnen gebruikmaken van het

29 september 2015

Wegafsluitingen Wilddagen

Tijdens de Wilddagen is het centrum van Vier-houten op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 van 12.00 tot 19.00 uur af-gesloten. Het evenement begint om 13.00 uur.

Bezoekers van de Wild-dagen kunnen hun auto buiten Vierhouten par-keren. Dit wordt met bor-den aangegeven.

Begroting 2016: Continuïteit en ontwikkelingHet college van burgemeester en wethouders van Nunspeet heeft de gemeenteraad de Programmabegro-ting 2016-2019 aangeboden. Verant-woordelijk wethouder Leen van der Maas is blij een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren. “Het college waarborgt door de ja-ren de continuïteit in de uitvoering van beleid. Maar de ontwikkelin-gen staan niet stil. Externe factoren maken soms beleidswijzigingen of nieuw beleid noodzakelijk. Met deze begroting bieden we continuïteit en kunnen we verder met bijvoorbeeld de ontwikkeling van De Brake, plan Molenbeek, bedrijventerrein De Kolk en De Brink in Elspeet”, aldus de wethouder.

Het nieuwe college dat na de gemeen-teraadsverkiezingen van maart 2014 is aangesteld, heeft een collegeprogram-ma 2014-2018 opgesteld. Dit college-programma vormt de basis voor deze begroting. In 2016 heeft de begroting een omvang gekregen van circa € 54 miljoen.

DecentralisatiesIn 2015 zijn de gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verant-woordelijk geworden voor het sociaal domein. Dit heeft geleid tot extra uit-voeringstaken en extra fi nanciële mid-delen. In de bepaling en hoogte van de fi nanciële middelen vinden in 2016 wij-zigingen plaats. Voor de Wmo 2015 en Jeugdwet is met ingang van 2016 min-

der Rijksgeld beschikbaar en dat heeft ook consequenties voor de uitgaven (en mogelijkheden) van de gemeente Nunspeet op dit gebied.

Ook in het onderwijs vinden vele veran-deringen plaats. Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs verandert er veel, voornamelijk voor de leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook invloed op onze ambitie om de huisvesting van onze scholen integraal te bekijken, waarbij integrale kindcentra mogelijke oplossingsrich-tingen zijn. De gevolgen van de Wet Passend Onderwijs zijn op dit moment nog sterk wisselend en wachten op be-sluitvorming van de verschillende sa-menwerkingsverbanden in onze regio. We verwachten dat we in 2016 verdere besluitvorming kunnen nemen.

Ontwikkelingen Oostelijke Rond-weg, De Kolk en MolenbeekDe aanleg van de Oostelijke Rondweg en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Kolk heeft helaas vertraging opgelopen door de v e r n i e t i g i n g

door de Raad van State van de verleen-de NBwet vergunning. Eind juni is een aangepaste aanvraag ingediend, waar-in de opmerkingen van de Raad van State zijn meegenomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft deze week een ontwerp- Natuur-beschermingswetvergunning vast ge-steld voor de aanleg en het gebruik van bedrijventerrein De Kolk en Rondweg te Nunspeet. Hiermee zijn we weer een fl inke stap dichterbij de Rondweg en De Kolk. We kunnen geen exacte voor-spelling doen wanneer de Rondweg aangelegd kan worden, maar uiteraard heeft dit onze hoogste aandacht.De nieuwe plannen met betrekking tot woningbouw in Molenbeek zijn besproken met de Raad en naar ver-wachting kan de verdere planvorming en voorbereiding nu ter hand worden genomen.

Asfaltonderhoud en duurzaamheidDe komende jaren blijft de gemeente, naast het reguliere onderhoud, extra inzetten op het inlopen van de eerder opgelopen achterstand op asfalton-

Noodopvang vluchtelingen op Camping De Paasheuvel wordt alleenstaande minderja-rige vreemdelingenlocatie

De tijdelijke noodopvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen op Camping De Paasheuvel in Vierhouten is per ingang van 24 september 2015 om-gezet naar een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-locatie). Burgemeester van Hemmen heeft hierover overeenstemming be-reikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en De Paasheuvel.

De opvanglocatie valt onder verantwoordelijkheid van het COA en is voor de duur van zes maanden tot 1 april 2016. Dit betekent dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die nu op de Paasheuvel zijn, daar blijven in afwachting van hun verdere asielprocedure. Dit aantal wordt zo nodig vanaf 24 oktober 2015 uitge-breid naar maximaal 60 minderjarige vreemdelingen.

Burgemeester Van Hemmen: “ik ben positief dat door snel handelen van Paasheu-vel, gemeente en COA, wij als gemeente deze opvanglocatie kunnen realiseren voor deze minderjarige jongeren. .Ook wil ik de dorpsvereniging Vierhouten en de inwoners roemen om hun positieve medewerking. Door deze maatregel is 24-uurs zorg, begeleiding en toezicht geborgd voor deze vluchtelingen. Dit geeft duidelijk-heid en de jongeren kunnen zich nu voorbereiden op hun verdere asielprocedure

Op 29 september 2015 van 19.30 uur tot 21.00 uur is er voor inwoners van Vierhou-ten op Camping De Paasheuvel een inloopavond. De gemeente en het COA zijn daar aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

derhoud. Ook op het gebied van duur-zaamheid blijft de gemeente Nunspeet duurzaamheidsleningen verstrekken en blijft afkoppeling van hemelwater een aandachtspunt.

Sport- en recreatiecentrum De BrakeEen belangrijk thema voor het college is de toekomstvisie van sport- en recre-atiecentrum De Brake. Voor de uitwer-king van deze visie is extra nieuw be-leid en een dekkingsvoorstel geraamd. Bij het dekkingsvoorstel is een relatie gelegd tussen de verschillende beleids-velden en de verschillende functies van een sport- en recreatiecentrum. Dit voorstel wordt gedekt uit een extra verhoging van de toeristenbelasting, de precariobelasting en een extra ver-hoging van de OZB-belasting.

In de raadsvergadering van 29 ok-tober 2015 wordt er verder gepraat over de totale begroting.

spreekrecht voor de onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspre-ken, moet u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected] of door contact op te ne-men met mevrouw M.E. van de Kolk via doorkiesnummer (0341) 25 94 09.

CommissieMaatschappij en middelen

8 oktober 2014, om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Agenda:- Haalbaarheid nieuwbouw De Brake - Algemene voorziening schoon en

leefbaar huis - Startnotitie beleidsplan Wmo 2017-

2020 - Vormen en beheren gemeentelijke

kunstcollectie - Technische behandeling Programma-begroting 2016-2019

- Tweede hoofdlijnenrapportage 2015 - Vaststellen accountantsprotocol en

normenkader wet- en regelgeving 2015

- Precariobelasting op kabels en leidin-gen

Page 4: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 4

Frozen Ratatouille Toy Story Een Luizenleven

Big Hero 6 Binnenstebuiten Monsters en co. Op zoek naarNemo

Wall•E Up Brave Cars

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES12 legendarische avonturen, leuk en leerzaam tegelijk!

PER DEEL

€3,95BOEK + CD

Bestelling van 3 delen of meer

GRATISverzending

DEELGEMIST? BESTELSNELOPWEEKKRANT.NL/DISNEY

BESTELSNELOPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Z A L E N C E N T R U MDEBRINK

Zuiderzeestraatweg 141 | 8096 BE Oldebroek | Tel: 0525 63 18 00 | Fax: 0525 63 23 78 | www.brinkzalen.nl | Email: [email protected]

ZALENCENTRUM DE BRINKEen heel jaar feest met 6 speciale evenementen. Via deze krant en op onze website houden wij u hiervan graag op de hoogte.

SPECIALE ACTIE:Mogen wij in dit feestjaar een feest voor u verzorgen dan maakt u kans op een

KORTING VAN 60%.

60 JAAR

Informeer.

Solliciteren? Bel of mail ons Harderwijkerstraat 3 • 3881 ED Putten

T. 0341 - 35 27 22 [email protected]

Zoekt voor onderstaande vaste banen:

O Pijplasser MBE

O Leerling monteur BBL

O Technische schoolverlaters

NUNSPEETHUIS AAN HUIS

Redactie:Tel. 0525-659760

Email:[email protected]

Advertenties:Tel. 0525-659750

E-mail:[email protected]

KOPIJ

voor de redactie en

ADVERTENTIES

kunt u ook afgeven bij

Tel. 088 – 0131260

[email protected]

Tel. 088 – 0139993

[email protected]

Kijk ook op

deweekkrant.nl

Page 5: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Kom jij ons teamversterken?Binnen onze vestiging in Nunspeet zijn wijper direct op zoek naar een:Ambitieuze commercieel medewerker.

De collega die wij zoeken is full-time beschikbaar envindt het een uitdaging om samen ons succesverder uit te bouwen. Ben jij deze persoon? Stuur danje cv inclusief foto naar: [email protected] bel voor meer informatie.

NIEUWIN NUNSPEETSTATIONSLAAN 25

DieSel Nunspeet • Stationslaan 258071 CJ Nunspeet • tel. 0341 - 217 [email protected]

Loop binnen ofneem contactmet ons op via0341 - 21 70 60dieselpersoneel.nl

Uvindtonsopde2everdiepingbij

Westerlengte1 ElburgTel.0525-688888

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

DeSlaapspecialistvanElburgenomstreken

Schildertechnieken toen en nuNuNSpeet - De Vrije Acade-mie start op donderdag 1 oktober de workshop ‘Schil-dertechnieken van toen en nu’, docent is Ewa Maziarz. Deze workshop biedt deel-nemers een uitstekende mogelijkheid om kennis te

maken met de geheimen van verschillende schilder-technieken. De workshop telt negen lessen op donder-dagavond 19.30-22.00 uur en wordt gehouden in het Aca-demie gebouw aan de Stati-onslaan 28 te Nunspeet.

Voor verdere informatie of opgave: Ad Kuijper, tel 0341-261216, mail: [email protected] of via:

www.vrijeacademienunspeet.nl

Zeker Slapen bij VerdouwDetailKlaar om te kiezen? Ga er maar even voor zitten, want het concept Zeker Slapen biedt in totaal 256 variaties. Alle onderdelen van de ne-gen bedden zijn met elkaar te combineren. Wil je bij-voorbeeld een bed dat eruit ziet als een boxspring, maar slaap je liever op een latten-bodem? Dat kan. Een grote presentatiewand helpt je bij het maken van je keuze. Op deze wand komen alle variaties tot leven: van type hout tot kleur van de stof en vorm van de poten. Je begint bij het hoofdbord en eindigt met een uniek bed, helemaal in jouw stijl. Alle producten zijn exclusief voor dit bed-

denconcept ontwikkeld.

Waar voor je geldDe prijsstelling van Zeker Slapen is vergelijkbaar met die van prijsvechters, maar met een hoop extra’s. Niet al-leen krijg je een goed advies van de ervaren adviseurs van Verdouw, maar je bed wordt ook gratis thuis afge-leverd en in elkaar gezet! Kom dus snel naar Verdouw wonen en slapen in Nun-speet en ervaar de verschil-lende stijlen en variaties. Laat je alvast verrassen op www.zekerslapen.nl of kijk op:

www.verdouwwonen.nl

Jesse Duvaloois (1e), Larissa van Duijn en vriendin Jorinde (2e) en Anouk Bonte (3e) zijn de winnaars van de 30-Geheimenprijsvraag in de IVN-Bijentuin. De prijsvraag was georganiseerd in het kader van het 30-jarig bestaan. De prijsuitreiking vond afgelopen week plaats. Eigen foto.

Prijsuitreiking IVN-Bijentuin

VIeRHOuteN – Negen horeca-gelegenheden in Vierhouten halen alles uit de kast tijdens de Wilddagen op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. De Wilddagen worden za-terdag om 13.00 uur feeste-lijk en traditioneel geopend met de jachthoornblazers. Op beide dagen is er een Proeverij en Beleverij, oude ambachtenplein en demon-straties. Tijdens de Proeverij kunnen bezoekers genieten van een hapje (wild) en een drankje. Tijdens de Wildda-gen kunnen bezoekers zoge-naamde, rondjes’ kopen (kas en pin) bij de kassa’s waar-mee de hapjes en drankjes kunnen worden betaald. Aan de Ganzenakkers en de Tongerense weg is de Beleverij. Deze markt wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan (streek) pro-ducten, souvenirs, geweien en vachten, leuke snuiste-rijen, fudge, kaas en andere lekkernijen. Ook worden di-verse ambachten gedemon-

streerd bij Hotel Vierhouten. Bijzonder dit jaar zijn de de-monstraties van de ganzen-drijver en de Veluwehunt Slipjacht op het demoveld tegenover autobedrijf Ber-tus Foppen. Voor de kinde-ren zijn er veel activiteiten, zoals de Kids Playground (of wel kinderspeelplaats), met mogelijkheid rond te

draaien in een draaimolen of lekker te ravotten op het springkussen. De kinderen kunnen ook ezeltje rijden.Bezoekers wordt aangera-den zoveel mogelijk per fiets te komen. Daarvoor worden (gratis) stallingen ingericht. Voor de automobilist zijn er (betaalde) parkeerruimtes beschikbaar.

Vierhouten twee dagen in ban van Wilddagen

Tijdens de Wilddagen worden ook spectaculaire demonstraties van de Veluwehunt Slipjacht gehouden. Eigen foto

NuNSpeet - Verdouw wonen en slapen heeft zijn portfo-lio nog verder uitgebreid: vanaf heden bieden zij ook het verrassende concept Ze-ker Slapen!

Zeker Slapen is een verras-send en betaalbaar nieuw concept met als uitgangs-punt dat je je eigen bed hele-maal zelf kunt samenstellen. In de winkel vind je negen “zeker slapen” bedden die in drie verschillende stijlen staan opgesteld. Royaal ziet er luxe uit, door de genopte, fluwelen stof-fen. Als tegenhanger is er Ab-stract, voor de liefhebbers van een strakke belijning. Tot slot is er Zuiver, waar natuurlijke kleuren de bo-ventoon voeren.

Uit in Nunspeet bij Radio NunspeetNuNSpeet - Uit in Nunspeet is een speciale, culturele uit-zending van RTV Nunspeet die op 6 oktober van vier tot vijf uur live wordt uitgezon-den vanuit het Noord-Ve-luws Museum. Belangstel-lenden zijn vanaf half vier welkom. Aletta Evertse en Jan Riemersma besteden aandacht aan de lopende exposities in het museum. Daarnaast presenteert Velu-vine haar programma voor de komende periode, geeft Sigrid Quatfass van de VVV een overzicht van de herfst-vakantie-activiteiten en ver-telt Joop Osinga over nieuwe boeken.

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 5

Page 6: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

geldig do/za.

Nunspeet: Harderwijkerweg 2Zwolle Zuid: v/d Capellenstraat 97aEpe: Sternpassage 1

Deventer: Karel de Groteplein 13Zwolle AA: Dobbe 11Wezep: Meidoornplein 81

Al 10 jaar het adresvoor al uw computerproblemen

Wij repareren uw computer,laptop, tablet, printer en netwerkvoor een betaalbare prijs.

Ook bij u aan huis!

Jeroen Bouw (ICT keurmeester)

Tel: 06 101 850 62E-mail: [email protected]: www.pcfiks.nl

MAANDAANBIEDING!!

10% korting op een ICT keurmerk

*(Zie de aktievoorwaarden op onze website)

Uvindtonsopdebeganegrondbij

Westerlengte1 ElburgTel.0525-688888

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 6

KORT NIEUWS

Mantelzorgtafel in Het VensterNuNspeet - Steunpunt Mantelzorg houdt op vrijdag 2 oktober een mantelzorgtafel voor wie zorgt voor een naaste met kanker. Vanaf 11.00 zijn mantelzorgers welkom voor koffie of thee. Rond 12.00 uur wordt voor hen een 3-gangen-menu ge-serveerd in dienstencen-trum het Venster, Elbur-gerweg 15 te Nunspeet. Doel is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, informatie verstrekken en samen zijn. Er kunnen maximaal 8 mantelzorgers per bijeenkomst deelnemen. Aanmelden is verplicht. Dit kan bij de receptie van het Venster, (0341) 25 72 42 of per mail: [email protected] Aanmelden voor de maaltijd kan tot drie dagen van tevoren. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van zes euro.

Concert Regionaal Oratorium KoorRegiO - Het Regionaal Oratorium koor uit Epe geeft zaterdag 3 oktober een concert in de Grote Kerk te Epe. Aanvang 20 uur. Op het programma staan werken van Mozart, Schubert en Rheinberger. Solisten zijn Gusanne van den Brink, sopraan, Ruud Captijn, tenor en Henry Visch, bas. Het koor wordt begeleid door een strijkersensemble en de organiste Felicity Goodwin. Het geheel staat onder leiding van Han Siertsema. Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar via www.oratoriumepe.nl of aan de zaal.

eat&MeetNuNspeet - In Hotel Dennenhoeve, Elspeter-weg 14, wordt vrijdag 2 oktober vanaf 17.30 uur een Eat&Meet gehou-den. Eat & Meet is voor volwassenen uit de regio Nunspeet die soms minder makkelijk contact maken en graag samen iets willen doen, mensen willen ontmoeten. Waar een eerste stap gezet kan worden naar (meer) sociale contacten. Het is een initiatief van Cuny Kluin: Participatiehuis ZON, Mick Kraus: Acti-viteitencentrum De Stee, Hettie Schoonhoven: Buurtbemiddeling Nun-speet-Elburg-Oldebroek en Monique Branse: Hotel Dennenhoeve Nunspeet. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 30 september bij Cuny Kluin, M 06 - 52 67 41 71, E [email protected] of bij Hettie Schoonhoven, M 06 - 51 76 13 36. Bij aanmelding naam, adres, telefoon-nummer, e-mail en geboortedatum vermel-den. Er wordt een eigen bijdrage van 2,50 euro gevraagd.

Boerenlanddag bij molen De Duif opnieuw regionaal festijn

Op de Boerenlanddag bij molen De Duif is de Heemkundige Vereniging Nuwenspete weer present om op het podium enkele klederdrachtshows te geven. Eigen foto

NuNspeet - Het is op zater-dag 3 oktober de zevende keer dat rond molen De Duif de Boerenlanddag wordt ge-organiseerd door de Stich-ting Vrienden van Molen De Duif. De Boerenlanddag wil geen braderie zijn. Alles staat in het teken van het landleven en de kramen zijn daarop geselecteerd. Zo’n honderd standhouders hebben zich al gemeld. Ook worden dit jaar weer diverse oude ambachten getoond. De

Heemkundige vereniging Nuwenspete is present voor klederdrachtshows. Het Shantykoor De Tolzangers laat zich horen en verdere muzikale bijdragen zijn er van het accordeonduo An-nie en Marie en Douwe met zijn orgeltje zorgt voor een vrolijke noot. Nieuw is het ganzendrijven van de Gel-selaar, een leuke attractie waarin leden van de Gelse-laar met hun ganzen over de markt zullen ‘wandelen’. De Gorsselse Boerendansers

verzorgen ‘s middags een tweetal optredens. Liefheb-bers van oude tractoren kunnen hun hart ophalen. Er staan er zo’n zeventig op-gesteld. Sportievelingen krij-gen de kans om Herman de Stier te bedwingen. Op het terras kunnen bezoekers te-recht voor koffie, frisdrank, broodjes, hamburgers, pan-nekoeken en soep. De op-brengst van deze dag is voor het onderhoudsfonds van de molen. De markt duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

In gesprek met: ds. Hans van Rumpt, sinds 9 maart 2014 predikant van de Hervormde Kapel in Hulshorst

Verkondiging en pastoraal werkTot op het laatst wist hij het niet. Hij had drie beroepen: Maassluis, Asperen en Hulshorst. Het kon nog alle kanten op. Dominee Hans van Rumpt heeft zich door God laten leiden bij de keuze voor Hulshorst. Het feit dat zijn broer Ronald van Rumpt een fietsenzaak heeft aan het Zwolsewegje in Nunspeet heeft geen rol gespeeld. Hans van Rumpt werkt sinds maart 2014 in de Hervormde wijkgemeente Hulshorst.

door Dick Baas

HulsHORst - Hans van Rumpt komt uit een gezin van twaalf kinderen. Hij was de vijfde, Ronald de zesde. Zijn vader had een groothandel in aardappelen in Den Haag, Het gezin behoorde aanvan-kelijk tot de Gereformeerde Gemeente. Hij had geen zin meer om naar school te gaan, maakte de HAVO niet af en ging aan de slag als kok in de horeca en daarna bij een instelling. Hij werkte zich op tot hoofd voedings-dienst en facilitair manager. Op zijn 19e jaar kwam hij tot geloof en beloofde God predikant te zullen worden. Het leven liep anders, maar toen hij 35 was hoorde hij

een preek over het inlossen van beloftes. De volgende dag belde hij de universiteit om de studie theologie te gaan volgen. Maar Hans van Rumpt had alleen een mavo-diploma. Het werd een lange weg van studie op de zater-dag. In 2013 was hij klaar en sinds 2011 werkte hij als pastoraal medewerker in de

Dominee Hans van Rumpt heeft de overtuiging, dat als God iets van je vraagt, Hij ook helpt. Van Rumpt heeft dat in zijn leven gemerkt en is daarom met hart en ziel predikant. Foto: Dick Baas

Hervormde gemeente Dirks-land om te wennen aan de kerk. Hij moest nog een half jaar wachten op een beroep, maar toen kwamen er drie in één week. In Hulshorst vindt hij zijn werk veelom-vattend, maar mooi. Van Rumpt loopt aan tegen de

ontkerkelijking. “Mensen hebben belijdenis gedaan, hun kinderen laten dopen en komen dan zelden meer in de kerk. Daar lig ik wel eens wakker van. De Here heeft recht op ons gehele le-ven en wil geen ‘consumen-tenchristendom’.” Hij mist

in de kerk de categorie 25 tot 40 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er geen huizen in Hulshorst zijn voor hen. Maar hij blijft hoopvol: “Er zijn nog steeds wonderen. We hebben een levende God die niet afhan-kelijk is van een dominee.”

NuNspeet - Van 5 tot 11 ok-tober is het de Week van de Opvoeding.

Ouders in Nederland doen het goed, dat blijkt ook uit internationaal onderzoek want Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst.

Agathos organiseert in het kader van de week van de opvoeding een win-actie rond het thema ‘goede sa-menwerking in het gezin’. Wat is uw tip voor het berei-ken van een goede samen-werking in het gezin? Deel

hem uiterlijk 9 oktober 2015 via: [email protected] met vermelding van uw naam en woonplaats en maak kans op een leuke prijs voor het gezin.

Tips en winnaars worden op 16 oktober gepubliceerd op www.agathos-thuiszorg.nl In de week van de opvoe-ding worden ook allerlei an-dere activiteiten georgani-seerd. Voor meer informatie hierover:

www.weekvandeopvoeding.nl

Opvoedtip-wedstrijd

Contactgegevens redactieAssendorperdijk 7, Zwollet +31 (0) 88 0 131302e [email protected] www.nunspeethuisaanhuis.nl

Commercieel directeurpeter Brongers

eindredactieAnja Bos

Chef regioredactieAlain [email protected]

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtent (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoop

Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager (tel. 06-10530137) of bel met (088) 013 99 93.

Of mail ons via [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

Nunspeet Huis aan Huis is een uitgave van Wegener Media BV© Wegener Media BV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

Colofon

Page 7: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Help de stoelgang opnatuurlijke wijze

Een regelmatige stoelgangVoor een regelmatige stoelgangis het van belang om de darmenin beweging te houden. De in-name van voldoende voedings-vezels, samenmet genoeg vocht,is hiervoor uiterst belangrijk.Met name de vezels uit groen-te en fruit zijn essentieel voorhet goed functioneren van dedarmen. Toch redt slechts een

Natuurlijke ondersteuningLinoforce vanA.Vogel is een zui-ver natuurlijk middel dat de na-tuurlijke stoelgang bevordert*.Het ondersteunt een goededarmpassage en helpt zo de ont-lasting zachter te maken*.

kwart van alle Nederlandershet om dagelijks 200 gramgroente en 2 stuks fruit te nut-tigen. Daarnaast beweegt ruim30% van de mensen te weinigen hebben 7 op de 10 vrou-wen regelmatig gevoelens vanstress. Ook een reis naar hetbuitenland – waar de voedings-gewoonten vaak anders zijn – issoms van invloed op de werkingvan onze darmen.

Te weinig groente en fruit ophet menu, periodes van stressof een gebrek aan beweging.Iedereen heeft er wel eens meete maken. Het kan allemaal zozijn uitwerking hebben op dewerking van onze darmen enonze ontlasting. Uit onderzoekblijkt dat 46% van de Neder-landse vrouwen ondersteuningvoor de spijsvertering zoukunnen gebruiken. A.VogelLinoforce is een zuiver natuur-lijk middel dat de natuurlijkestoelgang bevordert* en deontlasting zachter helpt temaken*.

‘Helpt opnatuurlijke wijzeontlasting zachterte maken*’

VerkrijgbaarheidA.Vogel Linoforce is ver-krijgbaar bij drogist, gezond-heidswinkel en apotheekin een verpakking van 200gram voor een adviesprijsvan €8,49.

* Op basis van Sennablad

Heeft u vragen over uw spijs-vertering of gezondheid? Belde A.Vogel gezondheidslijn0900-2464646 of kijk opavogel.nl.

ADVERTORIAL

Humanitas Noord Veluwe zoekt een vrijwilliger:

Secretaris / BestuurslidHet afdelingsbestuur ontwikkelt activiteiten en projecten en hetfaciliteert de vrijwilligers die de activiteiten leiden.

Wat gaat u doen?• U bent het eerste aanspreekpunt voor de buitenwereld.• U levert een actieve bijdrage in de bestuurlijke gang vanzaken en zorgt voor de administratieve ondersteuning.

• U behandelt de post, bereidt bestuursvergaderingen voor,notuleert en u beheert het administratiesysteem.

Een uitgebreid functieprofiel kunt u downloaden op:! www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-­‐veluwe

Informatie en sollicitatieHeeft u vragen dan kunt u bellen met Ruud Gerritsen (voorzitterbestuur): 06-­‐51542529. Uw sollicitatie (motivatiebrief en cv)kunt u sturen naar: [email protected]

Humanitas is eenorganisatie voormaatschappelijkedienstverlening, met alsmissie: mensen helpenweer grip te krijgen op huneigen leven, ongeacht huncultuur, geloof oflevensbeschouwing. Deafdeling Noord Veluweheeft circa 140 getraindevrijwilligers die deelnemershelpen om op eigen krachtiets aan hun situatie teveranderen. De afdeling isactief in: Nijkerk, Putten,Harderwijk, Nunspeet ,Ermelo, Elburg, Oldebroek,

Hattem, Heerde en Epe.

Humanitas is een

Krooneman administratiekantoor is een zelfstandig opererend kantoor voor met name het Midden- en Kleinbedrijf. Daarnaast hebben wij ook veel particulieren als klant.

Administrateur/Boekhouder (m/v) 32 - 40 uur

Als administrateur kun je zelfstandig financiële administraties verzorgen. Je maakt diverse financiële rapportages en stelt zelfstandig jaarrekeningen samen. Ervaring met Unit 4 is een pré. Je houdt de administratie up-to-date en signaleert problemen tijdig. Minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij een administratie- en/of accountantskantoor. Je bent stressbestendig en accuraat. Proactief en een meedenker. Probleemoplossend. Stuur binnen 7 dagen je sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae naar [email protected] of naar Krooneman Administratiekantoor, t.a.v. Marcel Dokter, Postbus 50, 8084 ZH te ’t Harde, tel. 0525-653069.

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 7

KORT NIEUWS

Mantelzorgtafel in Het VensterNuNspeet - Steunpunt Mantelzorg houdt op vrijdag 2 oktober een mantelzorgtafel voor wie zorgt voor een naaste met kanker. Vanaf 11.00 zijn mantelzorgers welkom voor koffie of thee. Rond 12.00 uur wordt voor hen een 3-gangen-menu ge-serveerd in dienstencen-trum het Venster, Elbur-gerweg 15 te Nunspeet. Doel is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, informatie verstrekken en samen zijn. Er kunnen maximaal 8 mantelzorgers per bijeenkomst deelnemen. Aanmelden is verplicht. Dit kan bij de receptie van het Venster, (0341) 25 72 42 of per mail: [email protected] Aanmelden voor de maaltijd kan tot drie dagen van tevoren. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van zes euro.

Concert Regionaal Oratorium KoorRegiO - Het Regionaal Oratorium koor uit Epe geeft zaterdag 3 oktober een concert in de Grote Kerk te Epe. Aanvang 20 uur. Op het programma staan werken van Mozart, Schubert en Rheinberger. Solisten zijn Gusanne van den Brink, sopraan, Ruud Captijn, tenor en Henry Visch, bas. Het koor wordt begeleid door een strijkersensemble en de organiste Felicity Goodwin. Het geheel staat onder leiding van Han Siertsema. Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar via www.oratoriumepe.nl of aan de zaal.

eat&MeetNuNspeet - In Hotel Dennenhoeve, Elspeter-weg 14, wordt vrijdag 2 oktober vanaf 17.30 uur een Eat&Meet gehou-den. Eat & Meet is voor volwassenen uit de regio Nunspeet die soms minder makkelijk contact maken en graag samen iets willen doen, mensen willen ontmoeten. Waar een eerste stap gezet kan worden naar (meer) sociale contacten. Het is een initiatief van Cuny Kluin: Participatiehuis ZON, Mick Kraus: Acti-viteitencentrum De Stee, Hettie Schoonhoven: Buurtbemiddeling Nun-speet-Elburg-Oldebroek en Monique Branse: Hotel Dennenhoeve Nunspeet. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 30 september bij Cuny Kluin, M 06 - 52 67 41 71, E [email protected] of bij Hettie Schoonhoven, M 06 - 51 76 13 36. Bij aanmelding naam, adres, telefoon-nummer, e-mail en geboortedatum vermel-den. Er wordt een eigen bijdrage van 2,50 euro gevraagd.

Boerenlanddag bij molen De Duif opnieuw regionaal festijn

Op de Boerenlanddag bij molen De Duif is de Heemkundige Vereniging Nuwenspete weer present om op het podium enkele klederdrachtshows te geven. Eigen foto

NuNspeet - Het is op zater-dag 3 oktober de zevende keer dat rond molen De Duif de Boerenlanddag wordt ge-organiseerd door de Stich-ting Vrienden van Molen De Duif. De Boerenlanddag wil geen braderie zijn. Alles staat in het teken van het landleven en de kramen zijn daarop geselecteerd. Zo’n honderd standhouders hebben zich al gemeld. Ook worden dit jaar weer diverse oude ambachten getoond. De

Heemkundige vereniging Nuwenspete is present voor klederdrachtshows. Het Shantykoor De Tolzangers laat zich horen en verdere muzikale bijdragen zijn er van het accordeonduo An-nie en Marie en Douwe met zijn orgeltje zorgt voor een vrolijke noot. Nieuw is het ganzendrijven van de Gel-selaar, een leuke attractie waarin leden van de Gelse-laar met hun ganzen over de markt zullen ‘wandelen’. De Gorsselse Boerendansers

verzorgen ‘s middags een tweetal optredens. Liefheb-bers van oude tractoren kunnen hun hart ophalen. Er staan er zo’n zeventig op-gesteld. Sportievelingen krij-gen de kans om Herman de Stier te bedwingen. Op het terras kunnen bezoekers te-recht voor koffie, frisdrank, broodjes, hamburgers, pan-nekoeken en soep. De op-brengst van deze dag is voor het onderhoudsfonds van de molen. De markt duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

In gesprek met: ds. Hans van Rumpt, sinds 9 maart 2014 predikant van de Hervormde Kapel in Hulshorst

Verkondiging en pastoraal werkTot op het laatst wist hij het niet. Hij had drie beroepen: Maassluis, Asperen en Hulshorst. Het kon nog alle kanten op. Dominee Hans van Rumpt heeft zich door God laten leiden bij de keuze voor Hulshorst. Het feit dat zijn broer Ronald van Rumpt een fietsenzaak heeft aan het Zwolsewegje in Nunspeet heeft geen rol gespeeld. Hans van Rumpt werkt sinds maart 2014 in de Hervormde wijkgemeente Hulshorst.

door Dick Baas

HulsHORst - Hans van Rumpt komt uit een gezin van twaalf kinderen. Hij was de vijfde, Ronald de zesde. Zijn vader had een groothandel in aardappelen in Den Haag, Het gezin behoorde aanvan-kelijk tot de Gereformeerde Gemeente. Hij had geen zin meer om naar school te gaan, maakte de HAVO niet af en ging aan de slag als kok in de horeca en daarna bij een instelling. Hij werkte zich op tot hoofd voedings-dienst en facilitair manager. Op zijn 19e jaar kwam hij tot geloof en beloofde God predikant te zullen worden. Het leven liep anders, maar toen hij 35 was hoorde hij

een preek over het inlossen van beloftes. De volgende dag belde hij de universiteit om de studie theologie te gaan volgen. Maar Hans van Rumpt had alleen een mavo-diploma. Het werd een lange weg van studie op de zater-dag. In 2013 was hij klaar en sinds 2011 werkte hij als pastoraal medewerker in de

Dominee Hans van Rumpt heeft de overtuiging, dat als God iets van je vraagt, Hij ook helpt. Van Rumpt heeft dat in zijn leven gemerkt en is daarom met hart en ziel predikant. Foto: Dick Baas

Hervormde gemeente Dirks-land om te wennen aan de kerk. Hij moest nog een half jaar wachten op een beroep, maar toen kwamen er drie in één week. In Hulshorst vindt hij zijn werk veelom-vattend, maar mooi. Van Rumpt loopt aan tegen de

ontkerkelijking. “Mensen hebben belijdenis gedaan, hun kinderen laten dopen en komen dan zelden meer in de kerk. Daar lig ik wel eens wakker van. De Here heeft recht op ons gehele le-ven en wil geen ‘consumen-tenchristendom’.” Hij mist

in de kerk de categorie 25 tot 40 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er geen huizen in Hulshorst zijn voor hen. Maar hij blijft hoopvol: “Er zijn nog steeds wonderen. We hebben een levende God die niet afhan-kelijk is van een dominee.”

NuNspeet - Van 5 tot 11 ok-tober is het de Week van de Opvoeding.

Ouders in Nederland doen het goed, dat blijkt ook uit internationaal onderzoek want Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst.

Agathos organiseert in het kader van de week van de opvoeding een win-actie rond het thema ‘goede sa-menwerking in het gezin’. Wat is uw tip voor het berei-ken van een goede samen-werking in het gezin? Deel

hem uiterlijk 9 oktober 2015 via: [email protected] met vermelding van uw naam en woonplaats en maak kans op een leuke prijs voor het gezin.

Tips en winnaars worden op 16 oktober gepubliceerd op www.agathos-thuiszorg.nl In de week van de opvoe-ding worden ook allerlei an-dere activiteiten georgani-seerd. Voor meer informatie hierover:

www.weekvandeopvoeding.nl

Opvoedtip-wedstrijd

Contactgegevens redactieAssendorperdijk 7, Zwollet +31 (0) 88 0 131302e [email protected] www.nunspeethuisaanhuis.nl

Commercieel directeurpeter Brongers

eindredactieAnja Bos

Chef regioredactieAlain [email protected]

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtent (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoop

Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager (tel. 06-10530137) of bel met (088) 013 99 93.

Of mail ons via [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

Nunspeet Huis aan Huis is een uitgave van Wegener Media BV© Wegener Media BV

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV

Colofon

Page 8: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,0 – 4,1; km/liter 14,3 – 24,4; CO2 gr/km 160 – 109.Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861,AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076 - 544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

• Apeldoorn• Arnhem• Barneveld• Deventer• Doetinchem• Dronten

• Ede • Elst • Epe • Harderwijk • IJsselmuiden• Lelystad

• Nunspeet • Nijkerk • Wageningen• Zeewolde• Zwolle

• Aalten, Auto Kempers • Bunschoten-Spakenburg, Wijnand’s Auto Service • Elspeet, Autobedrijf Franken B.V. • Wapenveld, Autobedrijf van Winsum • Zutphen, Auto Hillen www.broekhuis.nl

Vanaf:

€ 21.995

DE MOKKA

ÉÉN EN AL ACTIE.De Opel Mokka combineert de stoere uitstraling en hoge zit van een SUV met het praktische en wendbare karakter van eencompacte auto. Dit veelzijdige model is efficiënt in de stad en groots in het wild. Onze exclusieve voordeelacties maken hemnóg aantrekkelijker. Zo profiteert u nu tijdelijk van 3 jaar lang 0% rente op de financiering, 2 jaar lang gratis onderhoud én1 jaarlang gratis all risk verzekering. Dus voordat u in uw nieuwe Mokka zit, zit u al goed. U bent van harte welkom in onze showroom.

MODELADVIESCONS. PRIJS

AANBETALING KREDIETSOMLOOPTIJDIN MND.

TOTAAL TEBETALEN BEDRAG

MAANDLASTVASTE DEBET-RENTEVOET

JAARLIJKSE KOSTEN PERCENTAGE

Mokka 1.6 Selection € 21.995 € 16.631 € 5.364 36 € 5.364 € 149 0% 0%

Mokka 1.4 Turbo Edition 2WD € 23.995 € 16.831 € 7.164 36 € 7.164 € 199 0% 0%

Mokka 1.4 Turbo Cosmo 2WD € 25.595 € 16.631 € 8.964 36 € 8.964 € 249 0% 0%

jaar 0% rente

jaar gratisonderhoudjaar gratis all risk verzekering

NUNSPEET - De Radio Nun-speet knuffelplaat vandaag is van Mandisa. Haar album ‘Get Up’ bevat remixen van haar hits van de afgelopen ja-ren. Alle nummers zijn mu-zikaal gemixt in de bij veel jongeren geliefde stijl dance. In Amerika kunnen gospe-lartiesten rekenen op goede begeleiding bij hun missie. Zo zijn er evangelisatie op-leidingen, mediatrainingen en is er ondersteuning voor platencontracten, concerten en cd-releases. Voor begin-nende gospelartiesten in Ne-derland ontbrak deze struc-tuur tot voor kort. Daarom is recent ‘Gospel Factory’ opgericht, een stichting die gospel binnen Nederland naar een hoger niveau wil tillen. Door artiesten zo-veel mogelijk informatie te bieden over allerlei zaken die voor hun muzikale be-diening van toepassing kan zijn, zoals crowdfunding en albumopname. ‘Gospel Factory’ wil een platform bieden voor alles op het ge-bied van gospelmuziek en ook gospelmuziek lande-lijk promoten. De stichting beschikt over specialisten in diverse vakgebieden om gospelartiesten bij te staan. Tot 7 november zijn er gratis intakegesprekken, waarin wordt bekeken waar ama-teurartiesten het beste mee geholpen kunnen worden.‘Gospel Factory’ is te volgen op Twitter, Facebook en via www.gospelfactory.nl. Als

voormalig deelneemster aan ‘American Idols’’ is Mandisa populair in Amerika Gos-peltrack van de week van haar cd is de hit: My delive-rer.

Programma’sGospelprogramma’s op Radio Nunspeet - Ma. 23-24.00 uur: Easy listening en gedichten in Late Night Gospel – Di. 17.00-18.00 uur: Popmuziek in Good Music Time en 22-23.00 uur in: Gospelspecial-week 1, The Light-week 2, Gospelspecial-week 3, Gospeltime-week 4, Gospelpop of Chillgospel-music-week 5 – Di. 23-24.00 uur: Gospels van Toen-week 3+4 – Do. 20-21.00 uur: Mu-sic Mission.

UitzendingenRadio Nunspeet zendt uit via provider KPN (987), Sol-con (3052), UPC (box 880, kaart 3011), Lijbrandt (851), vrije ether (105,9 FM) en via internet: www.rtvnunspeet.nl

KerkdienstenZondag 4 oktoberNUNSPEETHerv. Dorpskerk: 09.30 uur ds. A. Bloemendal, 19.00 ds. G. Herwig.Herv. Opstandingskerk: 10.00 uur ds. H. Veldhuizen, Wapenveld, 17.00 uur ds. J. D. J. ten Voorde.Herv. Sionskerk: 10.00 uur

ds. J. van Rumpt, 18.30 uur prop. M. Geluk, Nieuwegein (appeldiènst).Herv. Kapel Hulshorst: 09.30 uur ds. J. D. J. ten Voorde, 19.00 uur ds. J. van Rumpt.PKN De Ontmoeting: 10.00 uur mevr. ds. C. van Eg-mond, Utrecht.Prot. Gemeente: 09.30 uur ds. B. Jongkind, Ermelo, 19.00 uur ds. K. J. van der Sloot, Nijkerk.Chr. Ger. Dorpskerk: 09.00 uur ds. B. de Graaf, 14.30 uur ds. B. de Graaf.

Chr. Ger. Oenenburgkerk: 10.30 uur ds. B. de Graaf, 17.00 uur ds. J. L. de Jong, Soest.Ger. Gemeente: 09.30 uur ds. A. Schot (voorber. HA), 15.00 uur ds. A. Schot.Ger. Kerk Vrijgemaakt: 09.30 uur ds. W. Huttinga, 17.00 uur ds. A. W. Beute, Kam-pen (gez. dienst met NGK).Ned. Ger. Kerk: 10.00 uur ds. C. T. de Groot, 17.00 uur ds. A. W. Beute (gez. dienst met GKv in Kruiskerk).R. K. Franciscuskerk: 09.00

uur pw. E. Reeuwijk (Fran-ciscusfeest/woord- en com-munieviering).Evang. Gemeente: 10.00 uur dienst.Vrije Evang. Gemeente: 09.45 uur ds. G. de Ruiter (viering HA)ELSPEETHerv. Gemeente: 09,30 uur ds. M. van Kooten, 15.00 uur ds. M. van Kooten.Hersteld Herv. Gemeente: 10.00 uur ds. C. M. Buijs, 18.30 uur ds. C. M. Buijs.Ger. Gemeente: 10.00 uur ds.

G. van Manen, 18.30 uur ds. G. van Manen.Ger. Gem. in Nederland: 09.30 uur dienst, 14.30 uur dienstOud Ger. Gemeente: 09.30 uur dienst, 15.00 uur dienst.

Zangavond voor Pakistaanse christenenNUNSPEET – In de Hervormde Dorpskerk wordt zaterdag 3 oktober voor het zesde jaar op rij een regiozangavond georganiseerd ten bate van vervolgde christenen. Aan-vang 19.30 uur. Het Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré verleent een bijdrage evenals het Kat-wijks Mannenkwartet o.l.v. Hugo van der Meij. De bege-leiding van koor en samen-zang is in handen van beide dirigenten, Wilbert Magré en Hugo van der Meij. Dit jaar staat de zangavond in het teken van de nijpende situatie waarin christenen in Pakistan zich bevinden. Sylvester Bhatti (gevlucht christen uit Pakistan) en Harm Jan Polinder (voor-zitter Jongerenwerkgroep Christenvervolging) zullen een appèlwoord spreken. De opening en sluiting wor-den verzorgd door ds. C. van Sliedregt. De volledige collecteopbrengst komt ten goede aan het goede doel.

Voor meer informatie:

www.jwchristenvervolging.nl

Mandisa is Knuff elplaat van de week

Martin Mol (Gemeentebelang) is opnieuw lid van de Nunspeetse gemeenteraad. Hij heeft de belofte afgelegd voor een periode van zestien weken als vervanger van Marije Storteboom. Martin Mol heeft haar tussen 26 maart en 16 juli ook al vervangen. Het tijdelijke ontslag van Marije Storteboom is een gevolg van de gezondheid van haar in januari geboren dochter. Chris Stoff er vervangt haar als voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen. Foto: Dick Baas

Raadslid voor 16 weken

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 8

Page 9: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Een op de tweehonderd mensenkrijgt Bechterew. Bijna altijd zijnhet jonge mensen van begintwintig tot ongeveer 35 jaar.Aarts: ‘De eerste klachten zijnstijfheid laag in de rug en debilstreek (SI gewrichten).De stijfheid gaat over als jeeven loopt.Bechterew zit vooral in debekkengewrichten en in de rug.Maar kan ook zitten in deheupen en schouders. Terwijl jereuma vaak in handen en voetenziet. Als je niets zou doen, wordthet lichaam steeds stijver.’Bechterew kan erfelijk zijn.

Mensen die een bepaald ken-merk in het bloed hebben, lopenmeer kans op het ontwikkelenvan de ziekte, maar hebben ookmeer kans op de huidziektepsoriasis, op ontstekingen in dedarmen, urinewegen of ogen.Aarts: ‘Patiënten met Bechterewhebben meer kans op ontste-kingen op andere plaatsen inhet lichaam. En moeten hieralert op zijn. Zo krijgen veelpatiënten te maken met eenontsteking aan het oog.Wie dat heeft, moet met spoedvoor behandeling naar deoogarts.

Korte lijnenBechterew is dus meer dan eenaandoening aan het bewegings-apparaat.’ Alle specialismen waareen Bechterew patiënt mee temaken kan krijgen, heeft Isala inhuis zoals: Oogheelkunde,Cardiologie, Maag-, darm- enleverziekten, Dermatologie enRevalidatiegeneeskunde. Aarts:‘De lijnen zijn kort en de samen-werking tussen de reumatologenen andere specialisten is prima.’Genezen kan niet, maarBechterew is wel goed tebehandelen. Aarts: ‘Er zijnontstekingsremmende

pijnstillers. Als die niet genoeghelpen, schrijven wij anti-reumatica voor en dan zijn ertot slot nog de zogenoemdebiologicals. Dat zijn relatief duremedicijnen, maar ze werken heelgoed. En omdat de patiënten-groep naar verhouding jong is,is het belangrijk om dezemedicijnen te geven zodatpatiënten zo normaal mogelijkkunnen leven en werken. Hetkomt voor dat deze medicatie zogoed werkt, dat patiënten hunjaarlijkse of halfjaarlijkse controlezelfs vergeten.’Belangrijk is om naast demedicatie, wel te blijvenbewegen en het lichaam soepelte houden. ‘Vooral strekkendesporten zijn goed’, zegt dereumatoloog, ‘zoals zwemmenen volleybal.’

Best mogelijke zorgBen je jong en heb je al driemaanden last van een stijveonderrug? En heb jij of iemandin je familie ook nog last vanandere aandoeningen zoals deziekte van Crohn of psoriasis?Meld je dan, adviseert dereumatoloog. Als je wordtdoorverwezen naar Isala enhet blijkt Bechterew te zijn, danben je verzekerd van de bestmogelijke zorg en een completebehandeling.’

Isala is het ziekenhuis in Zwolle, Kampen en Heerde dat basis- entopklinische zorg biedt op regionaal en nationaal niveau.

isala.nl | facebook.com/isalazwolle | twitter.com/isalazwolle

Met een pakje sigaretten perdag behoorde Karin Bus (53)tot de categorie zware rokers.Na 38 jaar roken was voor haarde maat vol. Zij meldde zichbij de Isala Stoppen met rokenpolikliniek. Inmiddels is ze alruim drie maanden rookvrij.‘Ik ga ervoor!’.

Karin heeft de afgelopen tienjaar menigmaal geprobeerd omde nicotine af te zweren. ‘Alsroker speel je Russische roulette;

Lees het volledige interview opisala.nl/longgeneeskunde

Volledige agenda?isala.nl/agenda

PublieksacademieMaandag 9 februari is ereen lezing overmicrobiologie, infecties eninfectiepreventie. Weet uvan welke wezens er hetmeeste op aarde zijn? Kijkonderaan deze kolom.Meer weten? U bent vanaf19.00 uur van hartewelkom in SchouwburgOdeon in Zwolle. Voormeer informatie kijk opwww.isalapublieksacademie.nl.

Digitale foldersOp www.isala.nl/patiëntenfolders vindt u alonze patiëntenfolders overonderzoeken enbehandelingen. U kuntfolders zoeken optrefwoord, per specialismeen sinds kort ook perlichaamsdeel. Zo is er ookde folder ‘Opname in Isala’met handige informatie,die u helpt de weg tevinden binnen onsziekenhuis en u goed voorte bereiden op uw opname.

VoorzieningenWij doen er alles aan om uwverblijf bij ons zoaangenaam mogelijk temaken. Voor onzepatiënten, maar ook voor uals bezoeker. Hiervoorhebben we een aantalvoorzieningen waarvan ugebruik kunt maken.Uiteraard hebben wij eenrestaurant waar u terechtkunt voor heerlijk eten endrinken. Maar wist ubijvoorbeeld ook dat wijeen kapper in huis hebben?Kom gerust langs!

Agenda

vroeg of laat krijg je kanker. Enik wil niet eindigen met eenzuurstoffles op m’n rug.’ Nadateerdere stoppogingen vroeg-tijdig strandden, werd ikgeattendeerd op de stoppenmet rokencursus in Isala. Eerstwerd Karin voor een intake-gesprek bij de longarts enlongverpleegkundige verwacht.‘De longarts vroeg mij naar mijnmotivatie en hij beoordeeldede longfoto’s en de uitslag vanhet longfunctieonderzoek.

Nauwelijks kunnen draaien in bed, een stijf gevoel in de onderrug en erg moeilijk kunnen opstaan.Alsof je onlangs je negentigste verjaardag hebt gevierd, maar je bent net de twintig gepasseerd.Reumatoloog Marco Aarts: ‘Dat is de meest gehoorde klacht van patiënten die Bechterew hebben.Genezen kunnen wij de ziekte niet, maar wij kunnen het tegenwoordig wel heel goed behandelen.’

Maandag 9 februari

IsalaPublieksacademieVoor alle belangstellenden;een lezing overinfectiepreventie.

Dinsdag 10 februari

Bevallen bij IsalaBijeenkomst voor zwangerenen partners over bevallen inons ziekenhuis.

Woensdag 11 februari

SchisisVoorlichtingsbijeenkomstover ‘De behandeling en deandere kant van schisis’.

Leven met de ziektevan Bechterew

Meer informatie?isala.nl

AntwoordMicro-organismen;zijvormensamen99%vanhettotaalaantalwezensopaarde.

Volledige agenda?isala.nl/agenda

AgendaDonderdag 1 oktober

Bevallen in IsalaBijeenkomst voor zwangerenen partners over bevallen inons ziekenhuis. Aanmeldenniet nodig.

Vrijdag 9 oktober

Weer gaan werkenKanker heeft impact op jewerk. De IntermeZZo-workshop bereidt u voor opterugkeer naar uw werk.Aanmelden via de site.

Zaterdag 10 oktober

Reuma informatiedagMet een zorgmarkt, diverseworkshops en lezingen overreuma. Aanmelden via dewebsite.

Meer informatie?isala.nl/reumatologie

Meer informatie?isala.nl

Gelukkig was het nog niet telaat’.

MotiverenHoewel Isala ook individuelecoaching aanbiedt, koos Karinbewust voor de groepscursus.‘In een groep kun je onderlingtips uitwisselen en elkaarmotiveren.’ Deze training omvatnegen bijeenkomsten en wordtgeleid door een ervaren long-verpleegkundige. Zij informeerten stimuleert de deelnemersom hun rookverslaving te beëin-digen. Op 13 juni rookte Karinhaar laatste sigaret. ‘Een weeklater was het piepje in mijnlongen al verdwenen.’ Hoewelze haar strijd met de nicotinenog niet heeft gewonnen, is zeal een eind op weg. ‘Deze cursushelpt mij daarbij’, verzekertKarin.

SeniorvriendelijkZiekenhuisOuderenorganisaties UnieKBO, PCOB, NOOM en NVOGstelden in samenwerking metouderen vijftien verschillendekwaliteitsaspecten samenwaarop ziekenhuizen zijngetoetst. Het doel van dezekwaliteitsaspecten is om dezorg- en dienstverlening aanoudere kwetsbare patiëntente verbeteren. Isala voldoetaan de gestelde eisen enheeft daarom onlangs hetkeurmerk SeniorvriendelijkZiekenhuis ontvangen.

PublieksacademieOp maandag 12 oktober is erweer een Publieksacademie.Deze keer staan cosmetischebehandelingen centraal. Watis nu eigenlijk mooi en hoekun je je uiterlijk verfraaien?De dermatoloog en plastischchirurg van Isala vertellensamen over veilige behande-lingen die je huid beter engezonder maken, maar ookover plastisch chirurgischeingrepen zoals ooglid- ofbuikwand-/borstcorrecties.Meer informatiewww.isalapublieksacademie.nl.

Veilige vruchtbaar-heidsbehandelingWereldwijd is er grotebehoefte aan duidelijkerichtlijnen om niet alleen dekans op zwangerschap tevergroten, maar ook omernstige complicaties tevoorkomen. Het IsalaFertiliteitscentrum in Zwolleheeft 24 wetenschappelijkonderbouwde aanbevelingeningediend bij de WereldGezondheidsorganisatie(WHO). Deze zijn bijna alleaangenomen en vormen nuhet fundament van dewereldrichtlijn voor devoortplantingstechniek IUI.

‘Ik ga ervoor!’

Page 10: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Pap Eggs te Nunspeet heeft een vacature voor:

Onderhoudsmonteur Bedrijf:Pap is een toonaangevend en modern eiverwerkingsbedrijf, dat al meer dan 40 jaar gespecialiseerd is in het koken, pellen, verpakken en distribueren van eieren.Wekelijks vinden miljoenen eieren hun weg naar horeca, cateringbedrijven en saladefabrikanten in heel Europa. Pap werkt volgens hoge standaarden en is gecertificeerdvolgens FSSC 22000.Momenteel zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek in Nunspeet.

Functie:Als medewerker van de technische dienst bent u verantwoordelijk voor zowel preventief, als correctief onderhoud aan machines en gebouwen.Naast het verhelpen van storingen wordt van u verwacht met verbetervoorstellen te komen om het aantal storingen te minimaliseren.Verder dient u prioriteiten te kunnen stellen binnen uw werkzaamheden en dient u in staat zijn de benodigde administratieve zaken te kunnen verrichten.

Functie-eisen:Voor deze functie zoeken wij naar een kandidaat,• Met een MBO-werkniveau, richting elektrotechniek of werktuigbouwkunde (in het geval

van werktuigbouwkunde is enig elektrotechnische ervaring wel een vereiste). • Die enige ervaring heeft in het oplossen van storingen en plegen van onderhoud binnen

de levensmiddelenindustrie.• Bereid is tot het draaien van ploegen- en storingsdiensten en het werken op zaterdag,

indien nodig.• Zelfstandig kan werken, een praktische, oplossingsgerichte werkhouding heeft en een flexibele instelling.

Wij bieden:Een leuke gevarieerde functie, waarbij je alle mogelijkheden hebt om je verder te ontwikkelen. Verder een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie: Geïnteresseerd? Stuur of mail een brief met CV naar : Pap Eggs BV, Zwolsewegje 124, 8071 RZ Nunspeet tav dhr W. Pap. E-mailadres : [email protected] inhoudelijke vragen over de functie kunt contact opnemen met de huidige monteurs dhr. de Gelder of dhr. Honijk. Telefoon, 0341-252486 of mailen: [email protected]

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 10

Eerste Kinderpostzegels

De 14-jarige Melissa uit Nunspeet, projectambassadeur van de Kinderpostzegelactie 2015 heeft vorige week samen met haar 9-jarige collega-ambassadeur Jadey de eerste bestelling van kinderpostzegels genoteerd bij André van Duin.

door de redactie

NuNspeet - Het was de start van de actie. Aansluitend gingen schoolkinderen massaal langs de deuren om

kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Dit jaar sieren de vrolijke af-beeldingen van de Gouden Boekjes de kinderpostze-gels. Met de opbrengst van de actie steunt Kinderpost-zegels projecten die kan-sen creëren voor kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland.

Projectambassadeur Melissa is geholpen door Stichting Kinderpostzegels. Haar ver-haal staat dit jaar centraal, omdat pesten een belangrijk onderwerp is voor Kinder-postzegels. Melissa heeft een moeilijke tijd achter de rug, omdat ze buitengesloten

werd op school. Pesten heeft verstrekkende gevolgen, het kan zelfs leiden tot fysieke klachten en schooluitval. Kinderen kunnen snel een doelwit worden van pesten. André van Duin is vroeger ook gepest, maar hij heeft zijn unieke eigenschappen weten om te zetten in zijn voordeel. Dat lukt niet ieder kind. Sommige kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig. Kinderpostzegels helpt kinderen om mee te komen in het onderwijs, zo-dat alle kinderen een goede kans krijgen zich te ontwik-kelen en het mooiste uit zichzelf te halen.

Melissa uit Nunspeet mocht samen met collega-ambassadeur Jadey de eerste bestelling noteren bij André van Duin. Foto: Schoolfoto.nlBezoek aan Het Verscholen Dorp

VierHouteN - Jong Ge-meentebelang heeft een bezoek gebracht aan Het Verscholen Dorp in Vier-houten.

Onder leiding van Dick Baas, van Stichting Het Verscholen Dorp, werd het bezoek gestart aan de Pas Op-weg. De Jong Gemeentebelangers kre-gen het indrukwekkende verhaal te horen over de mensen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken in verscholen, grotendeels ondergrondse, hutten.

Vooral voor jongeren vindt Jong Gemeentebe-lang het belangrijk om dit verhaal te ontdekken en ze moedigt iedereen dan ook aan een kijkje te gaan nemen. Voorzitter van Jong Gemeentebe-lang, Mark van de Bunte, geeft aan hoe belangrijk dit soort bezoeken zijn. “Als jonge aanstaande volksvertegenwoordigers willen we graag meer te weten komen over de gemeente Nunspeet, zodat we de onderlinge betrokkenheid kunnen vergroten. Het is goed om je bewust te zijn wat er in

de gemeente leeft, maar ook wat er geleefd heeft en wat er in de toekomst zal leven. Samen maken we de maatschappij en daarin moeten we altijd oog heb-ben voor elkaar.”

Na het bezoek aan Het Verscholen Dorp werd de expositie in Hotel De Vos-senberg bezocht, waarmee een fraai staaltje maat-schappelijk betrokken on-dernemen tot uiting komt. Voor beide partijen wordt meerwaarde gecreëerd door elkaar te versterken waar mogelijk.

Bert de Kievid neemt Keurslager Nieuwe Land overNuNspeet - Vanaf donderdag 1 oktober is Bert de Kievid de nieuwe eigenaar van de Keurslagerij aan de Harder-wijkerweg 15 in Nunspeet. Cor Rebel, die tot op heden eigenaar was van de winkel, stopt ermee en draagt het stokje aan De Kievid over. Bert de Kievid ziet de over-name als een mooie nieuwe uitdaging. “Al jaren sta ik aan het roer van een drukbe-zochte slagerij in Barneveld, samen met mijn dochter Jannita, die ook slager is. Nu deed zich de kans voor om in onze eigen woonplaats

Nunspeet een slagerij over te nemen. Dit is een wens die in vervulling gaat.” Er gaan enkele aanpassin-gen in de slagerij plaatsvin-den. “Tot en met woensdag 30 september is de winkel gesloten om de puntjes op de i te zetten. Vanaf de ope-ningsdag, donderdag 1 okto-ber, staan we weer klaar met de vertrouwde kwaliteit van de Keurslager. Natuurlijk profiteren onze klanten dan van leuke openingsaanbie-dingen.”Naast een uitgebreid assor-timent vers vlees en hoog-

staande vleesspecialitei-ten, treft de consument bij keurslager Bert de Kievid een bijzonder groot aantal ambachtelijke vleeswaren en worstsoorten uit eigen worstmakerij aan. “Naast deze specialisatie hebben we ons ook beziggehou-den met catering, belegde broodjes en maaltijden. De expertise die we op dat vlak hebben nemen we mee naar Nunspeet. En, misschien overbodig om te zeggen, maar aan de kwaliteit én prijsstelling van de produc-ten verandert er niets.”

Page 11: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Prijsverlagingen

500 G 500 G

1 KG

0.79 WEEKEND

1.29 WEEKEND

2.29WEEKEND

1.39WEEKEND

0.89 WEEKEND

0.79 WEEKEND

0.89 WEEKEND

12 STUKS 5 STUKS

4 STUKS

3.19v van 3.69

2.49v van 2.59

2.99v van 3.29

3.39v van 3.69

3.49v van 3.79

1.5 KG

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Tompoucen*

Broccoli

300 g

Mini gehaktballetjes*

Witlof

Hollandse Elstar appelenConference peren

2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

300 g

Kalfsbraadworsten*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

Goud ofdark roast.

Koffi e

Koffi e rood

Koffi e-bonen

Koffi e cafeïnevrij

Koffi epads Dark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.

‹ Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 11

Ben jij op zoek naar een leuke job, flexibel en een paar ochtenden van 09.00 uur tot 13.00 uur in de week beschikbaar?

Kijk dan op www.werkenbijprominent.nu. Of bel naar 0341-274015. Wij zien je graag bij Prominent!

TELEFONISCHE ADVISEURS m/v

Import- en exportonderneming in ruwe koffie, gevestigd in Hulshorst, zoekt op kortetermijn een:

administratief medewerker m/v

Wat houdt de functie in:• Het bijhouden van voorraad- en orderadministratie• Het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met relaties in binnen-en buitenland

• Het verzorgen van werkzaamheden met betrekking tot logistiek/transport• Het opstellen van verkoopcontracten• Het opmaken en verwerken van facturen

Wij zoeken iemand die:• Een opleiding heeft op MBO/HBO-niveau• Een goede beheersing van Nederlandse taal heeft en Engels en Duits spreekt• Goede contactuele eigenschappen heeft en een teamspeler is• Zelfstandig en nauwkeurig werkt• Interesse in en ervaring met automatisering heeft• Goed ontwikkelde smaakeigenschappen heeft in verband met het proeven van koffie• Interesse heeft in internationale handel en binnen een klein team kan werken

G. Bijdendijk B.V. is een (kleinere) zelfstandige handelsonderneming op de wereldmarktvan koffie. Door ons wordt het hele traject verzorgd van inkoop van groene koffie inde oorsprongslanden tot aan het moment van opslag en/of verkoop aan één van onzeklanten.

We bieden een uitdagende en afwisselende full-time baan (36 tot 40 uur p/w) bij eeninternationaal opererend bedrijf met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-waarden, die passen bij de functie.

Voor een eerste indruk van ons bedrijf : www.bijdendijk.nl

De sollicitatie vóór vrijdag 9 oktober 2015 richten aan:

G.Bijdendijk B.V.Postbus 3808070 AJ Nunspeett.a.v. de heer H.Bouwtel.: 0341 370371e-mail: [email protected]

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Page 12: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 12

OverlijdenHuwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Wij zijn diep geschokt door het plotselingeoverlijden van onze altijd vriendelijke envrolijke buurjongen

Jan Pieter Jagtenberg

Wij wensen Jan en Lia, kinderen en familiesterkte en Gods kracht toe om dit zwareverlies te dragen.

Gezamenlijke buren,Hofje Kerkenland.

Elburg, september 2015

Ineens ben jij er niet meer

Jan Pieter

Bijna zes jaar was je bij ons.Bijna klaar om verder te gaan.

Plotseling dat bericht:Jan Pieter is er niet meer.

We zijn geschokt, verslagen.We begrijpen het niet,

maar geloven in een weerzien.

Jan Pieter Jagtenberg, leerling van VWO 6

We wensen de ouders en zussenveel sterkte, kracht en troost

van God toe in deze moeilijke tijd.

Leerlingen en medewerkers van hetNuborgh College, locatie Lambert Franckens

Verslagen zijn wij door het onverwachte over-lijden van

Jan Pieter JagtenbergJarenlang jeugdlid en tennismaatje van eenaantal jeugdleden van Tennisclub Elburg

Namens alle leden wensen wij zijn ouders,zussen en verdere familie heel veel sterktemet dit vreselijke verlies

Jeugdcommissie en bestuur Tennisclub Elburg

"Woorden schieten tekort"

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Jan Pieterzoon van onze collega Lia Jagtenberg

Wij wensen Lia en haar gezin veel sterkte enkracht toe.

Collega's en medewerkers,Icare Wijkteam 't Harde

't Harde, 22 september 2015

Lieve Jan Pieter

Wij missen je en zullen je nooit vergeten.

Je tennismaatjes DaniekeEsméeMarincaMatsRick

Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zaluw hart versterken, ja, wacht op den Heere.

Psalm 27 vers 14

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde,zorg en toewijding die wij van haar mochtenontvangen geven wij u kennis dat, toch nogonverwacht is overleden onze lieve moederen opoe

Hillegonda PetronellaBruynes-Sikkens

sinds 3 april 2000 weduwe vanCornelis Bruynes

21 november 1924 21 september 2015

Martha en Albert

Geertrude en Johan

Koosje en Fred

Jaap, in herinnering

Heleen en Robert

Arrisje en Ezell

Kleinkinderenen achterkleinkind

Correspondentieadres:Steinwegstraat 357491 KJ Delden

De begrafenis heeft in besloten kringplaatsgehad te Nunspeet-West.

Maar de HEER zal uitkomst geven.Psalm 42 : 5 (berijmd)

Verdrietig, maar de HERE dankbaar dat wijhaar zolang in ons midden mochten hebben,geven wij u kennis dat na een periode vanafnemende gezondheid is overleden onzelieve zorgzame moeder, opoe, overgroot-moeder en betovergrootmoeder

Jannetje Hop-Leusinksinds 15 november 1984 weduwe van

Jan Hop

in de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkersvan Thuiszorg Icare en Huisartsenpraktijk

Schreurs en van der Wijk voor de liefdevolleverzorging van onze moeder, opoe,

overgrootmoeder en betovergrootmoeder.

Cobie HopJeanet en Reijer

Mark en Albertine, Julian, RobinRick en NielsJeroen en MandyRobin en MalissaDeborah

Betsie Sneller-HopDiesmer Sneller

Edward en PuimanBo Diesmer

Jarno en BirgitteSem

Harald

23 september 2015,Asch van Wijcklaan 29G, 8096 AE Oldebroek

De begrafenis heeft maandag 28 septemberplaatsgevonden op de Gemeentelijke Begraaf-plaats "De Ekelenburg" aan de MhenewegZuid te Oldebroek.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,als men de herinnering bewaart.

Dag lieve Oepoe HopRust zacht.

We zullen je missen !

Liefs van je kleinkinderen.Nettie

EdwardJarnoHarald

Oldebroek, 23 september2015

Mijn laatste groet is aan hendie mijn kenden en die mij lief hadden.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatstelevensdagen. Het was een grote vreugdedit in saamhorigheid voor je te mogen doen.Je was voor ons een lieve moeder en oma.Heden is van ons heengegaan

Johanna Krijna BerendinaKluin-Heindijk

~ Joke ~sinds 19 december 2001 weduwe van

Anthony Kluin

Wij zijn alle medewerkers vanzorgcentrum "Het NIeuwe Feithenhof",

verpleeghuis "De Voord" enziekenhuis "Sint Jansdal",

zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Apeldoorn, Harderwijk,29 maart 1936 17 september 2015

David

Diana en Martin

Amy en Christian

Dascha en Michael

Wat zullen wij je missen.

Correspondentieadres:Zuiderzeestraatweg West 558085 AB Doornspijk

De crematieplechtigheid heeft inmiddels inbesloten kring plaatsgevonden.

Na een lang leven, wat niet altijd gemakkelijk isgeweest, is rustig ingeslapen onze moeder,oma en zus

Jantje MuntendamVlagtwedde, 't Harde,1 september 1924 28 september 2015

Wij zijn de medewerkers van de Thuiszorgdankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Jan en Jannie WiessenbergHans †JanB. Zoet-MuntendamGerrit en AlieEdo

Correspondentieadres:J. E. WiessenbergGoorweg 238085 PB Doornspijk

We nemen afscheid van haar op vrijdag2 oktober om 11.15 uur in de aula van deGemeentelijke Begraafplaats, Bovenweg 41't Harde.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebbenop genoemde begraafplaats.

Voorafgaand aan de samenkomst is er gelegen-heid tot condoleren van 10.45 tot 11.15 uur ingenoemde aula.

Dankbetuiging

Maria is nu niet meer bij ons,er is een lege plek gekomen

een groot en diep verlies

Wij willen een ieder hartelijk bedanken diedoor de jaren heen met Maria en ons hebbenmeegeleefd, in welke vorm dan ook.En diegene die bij het condoleren en debegrafenis aanwezig waren, en voor de velekaarten die wij hebben ontvangen, na hetoverlijden van onze lieve dochter, zus, schoon-zus en tante.

Maria PonsteinWij zijn dankbaar voor het medeleven.

D. PonsteinA. Ponstein - Grootkarzijnkinderen en kleinkinderen

Oldebroek, september 2015

Page 13: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Autogasv.d. Weide

Inbouw:Voor oldtimersvanaf € 1.000,-

G3:vanaf € 1.975,-

RDW keuringtijdens inbouw

Wat dure tijden … ?Je moet LPG gaan rijden!

Spaerbroekweg 8Doornspijk

Telefoon 0525-66130506-50572689

TA X I TOUR (0341) 26 000 6

www.taxivandepol.nl www.vandepoltours.nl [email protected]

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 13

In de armen van God.Joh. 11:26

Met intens verdriet hebben wij nu alafscheid moeten nemen van mijn lievevrouw en onze onvergetelijke moeder enoma. Wij zijn dankbaar voor haar liefde,hulp en oprechte belangstelling voor onsen vele mensen om haar heen.

Geertje van Olst - Boeve

* Oldebroek, 28-08 1954 † Zwolle, 24-09-2015

JaapAnnelies en Bert

DennisRobin

WimJeroen en Willemien

LuukElle Fleur

Beeklaan 44, 8096 AM Oldebroek

Gelegenheid tot condoleren op dinsdag29 september van 19.00 tot 20.00 uur enwoensdag van 9.45 tot 10.15 uur in hetkerkgebouw van de Vrije EvangelischeGemeente aan de Zuiderzeestraatweg 226te Oldebroek.

Op woensdag 30 september zal ingenoemde kerk de afscheidsdienstworden gehouden, aanvang 10.30 uur.Aansluitend zal de begrafenis plaatsvindenop de Gemeentelijke Begraafplaats”De Ekelenburg” aan de Mheneweg Zuidte Oldebroek.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangenkunnen deze advertentie als uitnodigingbeschouwen.

In stilte leggen wij terugin de handen van haar Schepper,

in wie zij alle vertrouwen had,onze dochter, zuster, schoonzuster en tante

Geertje van Olst - Boeve

Wij zijn verslagen en intens verdrietig, maarvol goede herinneringen, aan de wijzewaarop zij leefde.

Wij wensen haar man Jaap, haar kinderen enhaar kleinkinderen Gods onmisbare troost ennabijheid toe.

Albert Boeve †Hermina Boeve-Spronk

Lammert en GerrieHennie en DaanGerrie en WimJan en CarmenGerrit en JantinaHermen en Carlien

Neven en nichten

Oldebroek, 24 september 2015

Psalm 84 : 4 - 6 (onber.)

Dankbaar voor de liefde die zij ons gaf en dezorg waarmee zij ons heeft omringd, gevenwij u met diepe droefheid kennis, dat deHEERE uit ons midden heeft weggenomenonze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,oma en overgrootoma

Evertje van de Zande - van Norelsinds 6 november 1992 weduwe van

Willem van de Zande

in de leeftijd van 82 jaar.

Nunspeet: Gerrie en Mannes Zoet

Elspeet: Grietje en Cor van Asselt

Elspeet: Anja en Gideon de Haer

Uddel: Diana en Reijer van den Hoek

Klein- en achterkleinkinderen

26 september 2015Ds. Kalshovenweg 98075 AE Elspeet

Onze moeder en oma is opgebaard bij Anja.

Er is gelegenheid om te condoleren op D.V.woensdag 30 september van 19.30 tot 20.30uur in 't Kerkerf, bij de Herv. Kerk, Nunspeter-weg 5 te Elspeet.

De rouwdienst zal gehouden worden opD.V. donderdag 1 oktober om 10.30 uur in't Kerkerf, waarna aansluitend de begrafeniszal plaatsvinden om ongeveer 12.15 uur opde Algemene Begraafplaats, Uddelerweg 72te Elspeet.

Zij die de rouwdienst en de begrafenis bijwillen wonen, worden uitgenodigd om 10.20uur aanwezig te zijn in 't Kerkerf.

Degenen die geen rouwbrief hebbenontvangen, kunnen deze advertentie alszodanig beschouwen.

Geen bloemen

Ik heb even geen woordenVoor dit grote verlies

Dit grote verdrietMijn woorden zijn gevangen in tranen

Ik heb even geen woordenOm troost te bieden bij dit gemis

Mijn woorden zijn gevangenIn liefde, in nabijheid

In verbondenheid met jullie allemaalWilly

Dankbaar voor haar leven, maar intensverdrietig om haar plotselinge heengaan,nemen wij afscheid van onze lieve, gastvrijeen meelevende schoonzus en tante

Geertje van Olst - Boeve

Mag God, die Geertje liefhad, onze broerJaap en zijn gezin troosten zoals alleen Hijdat kan.

Den Haag: Willy en PaulKim

Harderwijk: Anneke en JohanMarjanMark en AnnemiekeMartijn en Michelle

Christchurch:Nieuw Zeeland

Alien en GideonSharon en AdamPatrickPrisca

Oldebroek, 24 september 2015

Wij zijn diep getroffen door het overlijden vanonze lieve vriendin

Geertje van OlstWij wensen Jaap, kinderen en kleinkinderenveel sterkte met het verwerken van ditverlies.

Gerrit Jan - Bertha Bertus - BerryJan - Marie Beerd - GerrieGerrit - Jeanet

Met leedwezen hebben we kennis genomenvan het overlijden van onze buurvrouw

Geertje van Olst-BoeveWij wensen Jaap, kinderen en kleinkinderenheel veel kracht en sterkte toe om dit verlieste dragen.

Fam. DeetmanFam. Van de GriftFam. WitteveenFam. Bultman

Oldebroek, 24 september 2015

Dankbetuiging

Tranen en leegte…maar ook liefde en warmte hebben wijgevoeld, ons gegeven door een kaart,brief, telefoontje of door er gewoon voorons te zijn na het overlijden van mijn lievemoederAaltje van Boven ‐ Boschman Het was Gijn om te merken dat ook in ver‐drietige tijden er zo velen waren die metons meeleefden.Graag willen wij u hiervoor hartelijk be‐danken.

Uit aller naamGeertruida van BovenWezep, september 2015

Voor uw medeleven betoond tijdensde ziekte en na het overlijden vanmijn lieve man, onze zorgzame(schoon)vader en trotse opa

Gerrit van der Heidezeggen wij u hartelijk dank.

Corrie van der Heide – Plakke

Kinderen en kleinkinderen

Elburg, september 2015

Heel hartelijk dank voor de vele blijken vanmeeleven na het overlijden van onze lieve

Rutger Jojada

Het is in ons verdriet tot steun (geweest).

Soli Deo gloria.

Fam. Schreurs-Knulst

Oosterwolde, september 2015

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Page 14: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Langs deze weg willen wij iedereen bedankenvoor de vele blijken van medeleven na hetoverlijden van onze allerliefste mama en oma

Karoline Ottilie Flier-van der Molen

Anna, Felix en CarolinaHoppenbrouwers-Flier

Sissi en Demi

Elburg, 29 september 2015

UUitvaartbegeitvaartbegeleidleidinging & Verzorg& VerzorgingingUUitvaartbegeitvaartbegeleidleidinging & Verzorg& VerzorgingingUUitvaartbegeitvaartbegeleidleidinging & Verzorg& Verzorginging

Persoonlijke begeleiding met zorg, respectPersoonlijke begeleiding met zorg, respectPersoonlijke begeleiding met zorg, respecten stijl bij begrafenis of crematie.en stijl bij begrafenis of crematie.en stijl bij begrafenis of crematie.

Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.Ongeacht waar u verzekerd en/of lid bent.

Wij komen graag vrijblijvend bij u aan huis om deWij komen graag vrijblijvend bij u aan huis om deWij komen graag vrijblijvend bij u aan huis om demogelijkheden en tarieven te bespreken. Ook kunt u iederemogelijkheden en tarieven te bespreken. Ook kunt u iederemogelijkheden en tarieven te bespreken. Ook kunt u iedereeerste dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.30 uureerste dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.30 uureerste dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 20.30 uurvrijblijvend informatie inwinnen tijdens de openavonden invrijblijvend informatie inwinnen tijdens de openavonden invrijblijvend informatie inwinnen tijdens de openavonden inonze uitvaartshowroom aan de Marconiweg 31 te Nunspeet.onze uitvaartshowroom aan de Marconiweg 31 te Nunspeet.onze uitvaartshowroom aan de Marconiweg 31 te Nunspeet.

U kunt ons 24/7 bereiken op:U kunt ons 24/7 bereiken op:U kunt ons 24/7 bereiken op:

((030341)41) 2626 43 9543 95((030341)41) 2626 43 9543 95((030341)41) 2626 43 9543 95ofofof

((050525)25) 7676 00 3600 36((050525)25) 7676 00 3600 36((050525)25) 7676 00 3600 36Internet: http://www.alphegaInternet: http://www.alphegaInternet: http://www.alphega---uitvaart.nluitvaart.nluitvaart.nl

Uitvaartverzorgers:Uitvaartverzorgers:Uitvaartverzorgers:Jan van der WelJan van der WelJan van der Wel

Sandra DijkstraSandra DijkstraSandra Dijkstra---de Boerde Boerde Boer

Uw uiUw uitvaarttvaartUw uiUw uitvaarttvaartUw uiUw uitvaarttvaart , onz, onze zorge zorg, onz, onze zorge zorg, onz, onze zorge zorg

“Sinds 1993 ben ik uitvaartverzorger en vanaf 2012 in Nunspeet en omgeving. Na al die jaren ben ik nog steeds heel dankbaar om nabestaanden te mogen begeleiden tijdens één van de moeilijkste periodes in hun leven.”

Monuta NunspeetVan Oordtstraat 110, Nunspeet Telefoon: 0341 - 252 607(24 uur per dag, ook in het weekend)www.monuta.nl/nunspeet Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Jan Rook

Uw uitvaartverzorger in Nunspeet

Sluijmer & Van Olst

Deze week zullen we stilstaan bij de mogelijkheden omtrent de condoleance.

Condoleance Een condoleance is bedoeld om op een persoonlijke manier uw medeleven te betuigen aan de nabestaanden. Door de jaren heen is de manier van condoleren sterk veranderd. Voor zowel de nabestaanden als de bezoeker van de uitvaart is het condoleren vaak een emotioneel moment. Het is dan ook van groot belang om het op die manier te doen, die het beste bij uzelf en bij de overledene past. Daarbij zijn allerlei vormen van catering vandaag de dag mogelijk. Vraag het uw uitvaartverzorger.

Een traditionele manier van condoleren is het ontvangen van de bezoekers met koffie en cake. De begraafplaatsen en crematoria bieden hiervoor vaak goede mogelijkheden. Ook per regio zie je verschillen in de manier waarop een condoleance wordt verzorgd. Bij de een worden broodjes en soep geserveerd en bij de ander is een plakje cake de versnapering. Familietradities kunnen ook invloed hebben op de wijze van condoleren. Belangrijk is dat u doet wat bij u past.

Als de traditionele manier niet geheel voorziet in de wijze waarop je een condoleance wilt laten verlopen, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een horecagelegenheid. "Als ik er niet meer ben, dan mag je daar best een borrel op drinken", hoort u wellicht soms zeggen in uw omgeving. Ook deze manier van condoleren wordt steeds meer op prijs gesteld door nabestaanden en bezoekers. De sfeer is over het algemeen wat losser en er zijn meestal geen lange rijen voor het condoleren.

Heeft u vragen over de mogelijkheden omtrent de condoleance of over de invulling daarvan, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op:

Nunspeet: 0341-492826

Elburg: 0525-745999

www.sluijmerenvanolst.nl

Elbert Sluijmer

Hendrik van Olst

Jeroen Smidt

Uitvaartverzorging

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

‹ Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 14

Page 15: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Kijk voor financierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,6 – 5,7; km/liter 15,2 – 17,5; CO2 gr/km 174 – 149.

• Apeldoorn• Arnhem• Barneveld• Deventer• Doetinchem• Dronten

• Ede• Elst• Epe• Harderwijk• IJsselmuiden• Lelystad

• Nunspeet• Nijkerk•Wageningen• Zeewolde• Zwolle

• Aalten, Auto Kempers• Bunschoten-Spakenburg, Wijnand’s Auto Service• Elspeet, Autobedrijf Franken B.V.•Wapenveld, Autobedrijf van Winsum• Zutphen, Auto Hillen www.broekhuis.nl

DE NIEUWE VIVARO

ZE ZULLEN U MISSEN BIJ DE BANK.Met de nieuweVivaro profiteert u nu van 5 jaar lang 0% rente.De nieuwe Vivaro staat nu in onze showroom. Een geweldige bedrijfswagen. Gemaakt om elke klus te klaren. Zo rijdt u meteen gloednieuwe BiTurbo dieselmotor die zorgt voor het laagste brandstofverbruik in zijn klasse. Ookmet zware belading!En als u nu kiest voor de Vivaro Edition dan rijdt u nog luxer en sportiever met de gratis upgrade naar de Sport-uitvoering.Bovendien profiteert u ook nog eens van 5 jaar lang 0% rente! Mooier kan toch niet?

Nu gratis upgradenaar Vivaro Sport

Ondernemersnetwerk Allbizz officieel van startNa ruim een jaar van voorbereiding is ondernemersnetwerk Allbizz op 22 september officieel van start gegaan. Burgemeester Dick van Hemmen deed de aftrap en overhandigde voorzitter Jan Bronkhorst een aanbeveling waarmee hij de officiële opening verrichte. De zaal was goed gevuld met ondernemers uit Nunspeet en omgeving.

door de redactie

NuNspeet - ‘Ik ben enthousi-ast over het concept van All-bizz’, sprak de burgemeester de gasten toe aan het onder-nemersontbijt. ‘Het zorgt voor een persoonlijk contact tussen ondernemers en is een positieve manier om met elkaar zaken te doen. Het is belangrijk dat ondernemers samen willen werken, el-kaar werk gunnen maar ook ondersteuning bieden op di-verse terreinen.’De 20 leden van Allbizz hadden een groot aantal za-kenrelaties uitgenodigd voor de aftrap. Iedereen werd op-gewacht door de bestuurs-

leden en eenmaal binnen de weg gewezen naar het ontbijtbuffet dat door de keuken van Zalencentrum De Pineta tot in de puntjes verzorgd was. ‘Na een korte introductie van de filosofie van Allbizz hebben alle le-den in een korte presentatie van 60 seconden hun bedrijf en mogelijkheden verteld’, legt voorzitter Jan Bronk-horst uitIedere twee weken gaan de ondernemers op dinsdag-

ochtend samen ontbijten, netwerken en werk aan elkaar gunnen. ‘De groep kan nog groeien’, vindt All-bizz-bestuurslid Wouter van Asselt. ‘Belangrijk is wel dat onze vereniging geen twee bedrijven uit dezelfde branche heeft. Maar wie on-danks een eerder aangemeld bedrijf toch belangstellend is, kan wel op onze wacht-lijst geplaatst worden. Het lidmaatschap van Allbizz geldt voor een jaar en kan

dan verlengd worden. Beide heren benadrukken dat de sfeer bij Allbizz bijzonder goed is. ‘Het is een hecht team geworden dat zich in-spant voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere on-dernemer. Samen bouwen we een enorm netwerk op waardoor we veel voor el-kaar kunnen betekenen’. Voor meer informatie: Jan Bronkhorst, tel. 0577 – 492 367 / 06 – 3805 0612, [email protected]

Aan belangstelling voor Ondernemersvereniging Allbizz is geen gebrek. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Eigen foto

Woningcheck voor seniorenRegio - Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) doen dit jaar op-nieuw mee aan de Nationale Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van veiligheids-bewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema ‘Verklein de kans op brand’ centraal en richt de campagne zich op niet-zelfredzame senioren en groepen die de groep niet zelfredzame senioren kun-nen bereiken. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen zich van 1 tot en met 30 ok-tober aanmelden voor een gratis woningcheck door de brandweer. Dit kan door te bellen naar 055- 548 3333 (alleen tijdens kantooruren). Aanmelden via mail is ook mogelijk via [email protected]. Hierbij moeten ach-ternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortejaar worden vermeld. Met aan-melders die in aanmerking komen voor een woning-check, wordt na oktober contact opgenomen om een afspraak te plannen.Zelf de woningcheck uit-voeren kan ook. Via een makkelijk te doorlopen checklist kan iedereen zien hoe brandveilig de eigen woning eigenlijk is. De checklist is te vinden op:

brandweer.nl.

KidspraiseNuNspeet - Op zondag 11 ok-tober is er een kidspraise in de Sionskerk te Nunspeet. Begonnen wordt om 14.30 uur.

OntMoet MamaNuNspeet - Op donderdag 8 oktober is er van 9.45 tot 11.15 uur weer een inloop-ochtend in de bibliotheek onder de naam OntMoet Mama. Ouders van/met ba-by’s en peuters zijn dan van harte welkom om vragen te stellen over (voor)lezen met heel jonge kinderen, en bij te kletsen met andere moeders terwijl de kinderen worden voorgelezen of spelen. BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert. Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je baby. En het verhoogt de concentratie. Voorlezen aan kinderen, die veel huilen bij dagelijkse praktijken als aan tafel zitten en in bad gaan, verbetert de interactie tus-sen ouder en kind en voor-komt negatieve interactie bij prikkelbare baby’s. Biblio-theek Noordwest Veluwe or-ganiseert samen met het CJG en MIM deze inloopochtend steeds in de tweede week van de maand. Tijdens deze ochtenden kunnen deel-nemers vragen stellen over BoekStart, (voor)lezen met heel jonge kinderen en ken-nismaken met verschillende materialen die geschikt zijn voor baby/peuter.

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 15

Page 16: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

U vindt ons op de 2e verdieping bij

Westerlengte 1 Elburg Tel. 0525 - 68 88 88

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

ELBURG

• Incl. uitgebreid ontbijtbuffet €74,50

korting47%

4-daags verblijf voor 2 personen inVan der Valk Hotel Moers in Duitsland!

normaal €140,-

Sweetdeal.nl wordt vanaf 1 oktober:

weekkrant.nl/dagdeal

More Inclusive FreudenstadtBij dit arrangement logeert u aan de rand van het bos. Trekt u de wandelschoenen aan? Of maakt u een ritje over de Schwarzwaldhoch-strasse, Duitslands oudste panoramaroute? Ook Tri-berg, met de hoogste wa-terval van Duitsland is een bezoekje waard. Freuden-stadt zelf heeft het grootste marktplein van Duitsland.

Uw verblijf Hotel Schwarzwald ligt in het groen, aan de rand vanFreudenstadt. Het is voor-zien van restaurant, bistro-café, kegelbaan en een well-nesscentrum met zwembad,stoombad en Finse sauna. Alle kamers kijken uit op het groen.

Inbegrepen• 3, 5 of 7x overnachting met

ontbijtbuffet• 3, 5 of 7x driegangenmenu

met saladebuffet• 1x welkomstdrankje

• gebruik wellnesscentrum• gebruik badjas• gratis gebruik bussen en

treinen in Zwarte Woud met de KONUS kaart

• 1x kegelen

Prijzen 4-d 6-d 8-d27/9-15/10 169 275 38516/10-22/12 139 239 3352/1-31/1 139 239 3351/2-15/2 159 259 36516/2-23/3 139 239 33524/3-31/3 179 279 385Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/3- en 4-persoonskamer. Niet inbegrepen: reserverings-kosten (€ 20,-) en kosten Ca-lamiteitenfonds (€ 2,50).

Kinderkorting (bij 2 volbeta-lenden op de kamer):0 t/m 11 jaar gratis12 t/m 15 jaar 50% korting

Informatie en reserveringenwww.pharosreizen.nl/weekkrant of bel- via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 32140.

SPROOKJESACHTIG SCHWARZWALD

Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

Win De honden-moorden, de razend spannende thriller van Jens Henrik

Jensen

25 xBOEK

Klik&Win

Lokale steun voor Louise

De 14-jarige Louise Visser neemt in oktober 2016 deel aan het EK Teamgym in Slovenië.

door de redactie

NuNspeet - Minitramp, mi-nitramp-pegasus, tumbling en dans zijn de onderdelen waar Louise en haar team tijdens de Europese kampi-oenschappen aan mee gaan doen. Het team bestaat uit 14 leden (zeven heren/zeven dames in de leeftijd van 12-16 jaar) afkomstig uit het hele land. Behalve dat ze hiervoor heel hard moeten trainen, moe-

ten de teamleden zelf het bedrag bij elkaar brengen om deelname aan het EK in Maribor/Slovenië mogelijk te maken. Naast familie en vrienden hebben Intersport Meijers Nunspeet, Izette Lingerie en Maxi Promo al een mooie donatie gedaan. Movifit heeft ervoor gezorgd dat Louise in de zomervakantie aan haar conditie kon blij-ven werken. Het team bedenkt allerlei acties waarvan de opbrengst naar het EK-traject gaat. In de herfstvakantie (vrijdag 23 oktober) organiseert Louise in samenwerking met Gym-nastiekvereniging Nunspeet

van 13.00-16.00 uur een ‘EK springfestijn’ in de sport-zaal van Veluvine. Kinde-ren kunnen zich uitleven op de tumblingbaan en allerlei trampoline’s. Enkele leden van het EK-team geven aan het eind van de middag een spetterende demo. Profes-sionele begeleiding is aan-wezig. Kosten vijf euro per kind. Opgeven kan via gymm[email protected]. Er zijn nog een paar plaatsen be-schikbaar.

Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden:

www.ekteamgym.nl.

Het Nederlands junioren-mix team dat deelneemt aan het EK teamgym 2016 met staande uiterst links Louise Visser. Eigen fotoDe hemel op aarde?!

Door ds. Kees de Groot

In de synagoge vertelt men het verhaal van een rabbijn die van God toestemming kreeg een blik in de hemel te werpen. Hij kreeg de profeet Elia als gids mee. Elia bracht de rabbi naar een ruimte waar boven een vuur in een grote pot een heerlijk gerecht pruttelde. Rondom het vuur zaten mensen met lange lepels in hun hand. Maar eten lukte niet. Want de lepels wa-ren zo lang dat zij het eten daarmee niet naar hun mond konden brengen. De rabbi keek Elia vragend

aan. Elia zei: ‘Beste man, dit is de hel ......’. Daarna nam Elia hem mee naar een an-dere ruimte. Ook daar een grote pot met een overheer-lijk gerecht boven een vuur. En ook rond dit vuur zaten mensen met veel te lange lepels in hun hand. Maar wat een verschil! De men-sen rond dit vuur probeer-den niet zichzelf te voeden, maar gebruikten de lepels om elkààr eten te geven. De rebbe wist meteen: ‘Dit is de hemel .....!!! In de hel is het ieder voor zich. In de hemel dien je elkaar.’

Ik ben er van overtuigd dat

wij geroepen zijn een stukje hemel op aarde brenggen. Velen ontvluchten vandaag hun eigen land omdat het daar een hel geworden is. De gemeentelijke over-heid wil zich maximaal inspannen om een aantal vluchtelingen te verwelko-men. Inmiddels bevolken een veertigtal jonge asiel-zoekers de Paasheuvel. De overheid kan de zorg voor hen niet alleen aan. Wat zou het mooi zijn wanneer asielzoekers in Nunspeet en omgeving een stukje he-mel op aarde zouden kun-nen vinden. Uw en mijn lepel krijgen aangereikt.

Care Academy Veluwe: de zorg klaar voor de toekomstRegio - Gezamenlijk ontwik-kelde opleidingen door zorg- en welzijnsorganisaties én het onderwijs. Dat was de droom toen een aantal orga-nisaties startte met de Care Academy Veluwe. Nu is het zover: de Care Academy Ve-luwe biedt scholing en bij-scholing aan studenten en medewerkers in de zorg. De unieke samenwerking tussen onder andere ROC Landstede, Hogeschool Windesheim, de ’s Heeren Loo Zorggroep, Bartiméus en andere zorgorganisaties maakt het mogelijk om alles

wat studenten/leerlingen le-ren – theorie en praktijk– di-rect te laten aansluiten: uit de praktijk doe je vragen op, onderwijscoaches en trai-ners helpen je het antwoord te vinden. Zodat cliënten ontvangen wat ze in de hui-dige maatschappij nodig hebben.De scholing bestaat niet meer uit lessen met vaste programma’s: het gaat om workshops en leer coaching gerelateerd aan de vragen van studenten. Elke stu-dent of cursist volgt daar-door een eigen ontwikkel-

traject, gebaseerd op diens (werk)situatie en ontwik-kelfase. Hiermee wil Care Academy de creativiteit en ondernemende houding van studenten stimuleren. Want cliënten hebben sterke on-dersteuningspartners nodig om hen zoveel mogelijk naar zelfredzaamheid en autono-mie te helpen. Leren en werken vindt voor-al plaats op de werkvloer van de zorg- en welzijnsor-ganisaties. Leerlingen krij-gen begeleiding van coaches van ROC Landstede en Ho-geschool Windesheim.

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 16

Page 17: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Openingsactie!Tijdelijk kortingen tot 30%!

Openingsactie!Tijdelijk k

Boxspring Theresa

Inclusief 2 matrassen comfortpocket 400 gestoffeerd en 1x topper comfortschuim comfort 400

1549,-140x200

NU

2304,-

COMPLETE SET!SCHERPSTE

PRIJSGARANTIE

Lattenbodem Comfort 400,90x200, ElectrischVerstelbaarDe fl exibele latten zorgen voorondersteuning en comfort.

399,-NU

499,-

22,95

NU27,95

Matras Pocket Comfort 400Optimale ondersteuning door270 pocketveren per m2,

verdeeld in 7 zones.

249,-NU

309,-

90x200

Hoofdkussen VerenBlauw LabelComfortabel stevigdoor vulling metganzenveren.

Verdouw wonen & slapenBrinkersweg 238071 GR Nunspeet

0341 25 10 43www.verdouwwonen.nlwww.zekerslapen.nl

WORD VOOR ÉÉN DAGBAAS VAN DE KRANT.

Doe mee met Project Schoolkrant, maak de beste schoolkrant en word één dag baas van de krant.

Om jou en jouw klas te helpen de beste schoolkrant te maken kun jij, net als eenjournalist, een persconferentie bijwonen,een mini-college volgen of de hulp van een échte journalist winnen.

Meld je nu aan opprojectschoolkrant.nl

Doe mee!Stuur jullie schoolkrantuiterlijk6 oktoberin!

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 17

Page 18: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Gratis proefrit aan huisGratis infobrochure!

Damesmodel

FORZA Ventura

Edisonweg 13, Nunspeet www.forzafietsen.nl [email protected] 0341 - 217 017

Limited edition

FORZA Toscane Verde FORZA Vito

Gratis proefrit aan huis

0341 - 217 [email protected]

Damesmodel

Elektrischfietsenvoor iedereen!

32 jaar“Het is echt een

perfecte fiets voor deboodschappen!”

69 jaar“Met de elektrische fiets kan ik eindelijk

weer fietsen!”

47 jaar“Sinds ik de e-bikeheb, laat ik de auto altijd thuis staan!”

14 jaar“Ik ga iedere

dag met de e-bikenaar school!”

Spectaculaire

NAZOMERAKTIES

geldig tot zaterdag 10 oktober 2015

DÉ ELEKTRISCHE FIETSEN SPECIALIST

Page 19: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

V e r r a s s e n d

I n s p i r e r e n d

S l i m

b e l e e f h e t n a j a a r i s e e n u i t g a v e v a n d e w e e k k r a n t

o k t o b e r w i j n m a a n d

D A M E S M O D E

T I J D V O O R W I L DK I N D E R M O D E

Beleef najaarn

Page 20: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 20

5120,-

Altijd devoordeligste keuze

Kiest u voor een moderne, tijdloze of klassieke badkamer? In onze showroom is er volop inspiratie!

.

10 jaar garantie op onze eigen montage Thijs

Landelijke hoekkeukenMet authentiek breed fornuis

Inclusief actieapparatuur_________________________

6280,-

ARMA KEUKENS EN SANITAIR GALVANIWEG 22, 8071 SC NUNSPEET T (0341) 261174 W WWW.ARMAKEUKENS.NL

Directde laagsteprijs

+

Page 21: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 21

Dé lifestyle winkel van de Veluwe!

B&G MeubelenHoutweg 18 OeneTel. 0578 - 64 12 00

www.BenGmeubelen.nl

Voor al uw meubelen, vloeren en raamdecoratie

Altijd

é15 tot 25%chte korting!

De inrichting van het interieur is al enige tijd wat losser aan het worden. De vaste opstelling met bank, twee stoelen, salontafel en een kast te-gen de muur, is aan het verschuiven. Zo wordt niet altijd meer automatisch gekozen voor een lage salontafel. Een aantal leuke bijzettafels, soms van verschillend model, vervangen de

lage, centrale tafel. Zo’n tafeltje heeft veel voordelen en maar

één nadeel: je kunt er je benen niet op leggen. Overal bijzetbaar is het Ori tafeltje dat designer Lex Pott ontwierp voor Gelderland. De Ori blinkt uit in eenvoud. Het model is uit één stuk staal gevormd. Bij de fabricage is dus geen materiaal verspild. Het bijzettafeltje is leverbaar in zes actuele kleuren. Vooral geschikt voor het jonge interieur Wat klassieker is het ronde houten bijzettafeltje van het Friese bedrijf Pilat&Pilat. Deze kleinste telg van de Pake Sytse collectie is ontwor-pen door Gjalt Pilat. Leverbaar in twee hoogtes. Het onderstel kan in verschil-lende kleuren uitgevoerd worden. Het blad kan behalve van massief hout ook in de natuursteen Travnik worden geleverd. Deze marmersoort komt uit de oude stad Travnik in Bosnië.

Bijzett afel Ori van Bijzett afel Ori van Lex Pott bestaat uit één stuk staal

B i j z e t t a f e l s

v e r v a n g e n

s a l o n t a f e l

woontrend

Houten tafeltje van Pilat&Pilat Sinds 1974 probeert B&G er voor te zorgen dat het bij u binnen buitengewoon goed zit. Deze fi losofi e heeft ons gebracht waar we nu zijn; van ‘eikenschuur naar volwaardige lifestyle winkel.’ Door de jaren is er qua meubels en aankleding veel veranderd, maar wij blijven trouw aan onze fi losofi e en lijfspreuk ‘Altijd 15 tot 25% échte korting!’. Door geen duur pand te huren en scherpe inkoop/snelle betaling kunnen wij u voordelig voorzien van een prachtig interieur.

B&G volwaardige lifestyle winkelTegenwoordig leveren wij naast meubels, die in elke woning tot hun recht komen, ook raamdecoratie en vloe-ren (laminaat, pvc, tapijt en vinyl). Uiteraard scherp ge-prijsd, zoals u gewend bent. Tevens wordt er altijd gratis gemeten en -indien gewenst- vakkundig voor u geplaatst/gelegd. Op dit moment ma-ken wij ons op voor de meest knusse tijd van het jaar. Nu de dagen korter worden wilt u uiteraard meer van uw interieur genieten. We heb-

ben ons goed voorbereid en een fl inke partij karpetten gekocht. Ook hebben we op de diverse beurzen prach-tige verlichting aangeschaft. Niet alleen op het gebied van armaturen, maar ook mooie kooldraadlampen (leverbaar in LED). Wij zijn druk bezig met onze nieuwe website, die spoedig online gaat. Zo wordt het voor u makkelijker om van-af uw tablet of mobiel in alle rust te oriënteren. Ons logo passen we aan om met de

tijd mee te gaan. Via www.facebook.com/BenGmeube-len proberen we u door mid-del van foto’s zo goed moge-lijk op de hoogte te houden van de nieuwste ontwik-kelingen in onze winkel. Uiteraard gaat er niets bo-ven het echte beleven, dus schroom niet en wandel een keer binnen in onze prach-tige showroom waar u zich zult verbazen over de diver-siteit en kwaliteit tegen de scherpste prijzen. De koffi e staat altijd klaar!

Page 22: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Grote Voort, 8041 BG Zwolle | woonboulevardzwolle.nl

Zondag4 oktobergeopend!

ROFRA Home Rikels Slaapexperts Prénatal Batjes Meubelen Beter Bed Meijer WonenLeen Bakker Montèl Auping Plaza Chateau d’Ax Kwantum TotaalBED Sanders Meubelstad

van 12:00 tot 17:00

Page 23: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 23

NIEUW IN NUNSPEET EN OMGEVING

met voorreiniger en luchtpistool!SPECIALE TWEEWIELER WASPLAATS

Werkwijze U kunt wel of niet kiezen om voorreiniger te gebruiken

F.A. Molijnlaan 188 / 8071 AK Nunspeet

Tweewieler schoon spuiten met warme shampooTweewieler afspuiten met warm water (hoge of lage druk)

Tweewieler inspuiten met warme wax (lage druk)

Tweewieler afspuiten met vlekvrij water (lage druk)(voor een vlek en streeploze opdroging)

Spuit met blaaspistool delen droog die u belangrijk vindt. Bijv. versnelling, gas, koppeling handle e.d.

1234

5

GRATIS UW TWEEWIELER WASSEN

ter introductie

Van woensdag 30 september t/m zaterdag 3 oktober 2015 van 09.00 - 19.00 uur!

2923.-TIJDELIJKVAN 3898.-

25% KADOKORTING

25%SUNCIRCLE

GEEFT TIJDELIJK

25% KADOKORTING

Honderden euro’s kortingDe fabrikant trakteert!

VERANDAZONWERING

Afm. 450x400 cm

Wát een feest zeg!

RITSSCREENSEN ROLLUIKEN

AFSTANDSBEDIENDE SOMFY-MOTOR INCL. WANDZENDERVOOR DE PRIJS VAN EEN STANDAARD MOTOR!

Op terrasschermen:

Bezoek nú uw

SunCircle dealer!

Jubileumacties van 15 september tot 14 november *€97

5,-k

ortin

gop

Vera

nda

zonw

erin

g45

0x40

0cm

Jan Karssen Garage- en Industriedeuren BVOverveld 9, 3848 BT Harderwijk

0341-42 47 40

Jan Karssen Garage- en Industriedeuren BV

Page 24: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 24

Ook eyewear is aan mode onderhevig. De trends van dit najaar worden kleinere brilmonturen, van elegant tot nerdy, óf juist helemaal over de top. De collectie van Burberry voor herfst en winter kreeg de titel ‘scholar’ mee. Een intellectuele uitstraling is dus duidelijk hot. Ook zien we komend seizoen weer brillen met een bamboe- of houtpatroon. Een bril zal wel altijd één van de meest karakteris-tieke modeacces-soires blijven. Gezichts-vorm en

botstructuur zijn heel bepalend voor de keuze van een montuur, maar waarschijnlijk zijn je persoonlijke stijl en smaak doorslaggevend! Belangrijk is wat je wilt uitstralen. Kleur, vorm, stijl en grootte van het montuur zijn van invloed op hoe je overkomt. Ook voor kinderen is het

belangrijk dat ze goed kunnen zien. Vooral op school en bij het sporten. Kinderen vinden

het in het begin vaak maar lastig om een bril te moe-ten dragen. Daarom helpt

het als ouders bij de keuze van een montuur verantwoord

de smaak van hun kind volgen. Je kind wil immers vooral cool zijn. Een tweede brilletje is natuurlijk nooit weg. Handig dus als je opticien een gratis tweede exemplaar aanbiedt. Soms is het handig eerst een uitgebreide speurtocht op internet te doen om zo goed voorbereid naar je

eigen opticien te gaan.

brillen

de meest karakteris-tieke modeacces-soires blijven. Gezichts-vorm en

waarschijnlijk zijn je persoonlijke stijl en smaak doorslaggevend! Belangrijk is wat je wilt uitstralen. Kleur, vorm, stijl en grootte van het montuur zijn van invloed op hoe je overkomt. Ook voor kinderen is het

belangrijk dat ze goed kunnen zien. Vooral op school en bij het sporten. Kinderen vinden

het in het begin vaak maar lastig om een bril te moe-ten dragen. Daarom helpt

het als ouders bij de keuze van een montuur verantwoord

de smaak van hun kind volgen. Je kind wil immers vooral cool zijn. Een tweede brilletje is natuurlijk nooit weg. Handig dus als je opticien een gratis tweede exemplaar aanbiedt. Soms is het handig eerst een Soms is het handig eerst een uitgebreide speurtocht op internet te doen om zo goed voorbereid naar je

eigen opticien te gaan.

n e r d y o fo v e r d e t o p

Zunnebeld is al sinds 1926 jouw hengelsportspecialist. Naast de winkel aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle, hebben we sinds kort een webshop. Hier vind je alles voor jouw visserij; aas, hengels, molens, beetmelders, hoofdlijnen, rubber boten en accessoires. Het uitgebreide assortiment biedt artikelen in de categorieën karper, roofvis, witvis, forel, barbeel, meerval en zeevis. Vergeet niet de uitverkoop in de gaten te houden voor kortingen.

Hengelsportartikelen online bij ZunnebeldWe hebben een breed as-sortiment, waarin alle grote merken zijn opgenomen, zoals Korda, Fox, Rapala, Strategy, Kevin Nash, Guru, Shimano, Berkley, Reins en Storm. Mis je iets? Laat het ons dan weten, grote kans dat we het voor je kunnen bestellen.

Klanten waarderen ons ge-middeld met 4,7 sterren uit 5 sterren. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw mening. Wij hebben alles in

huis voor jouw hengelsport-hobby. Niet alleen beschik-ken wij over een groot as-sortiment aan artikelen van gerenommeerde merken, we kunnen alles ook nog eens supersnel leveren; 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bestel je vóór 16.00 uur, dan heb je jouw vis-spullen morgen in huis.

Betalen doe je makkelijk en veilig via iDeal, Master-card, Visa, overboeking of achteraf. De levering wordt

verzorgd door PostNL. Na-tuurlijk profi teer je ook van onze niet-goed-geld-terug-garantie. Bevalt jouw pro-duct niet, dan kun je het ongebruikte product binnen veertien dagen terugsturen en krijg je je geld terug. Ge-garandeerd. Bestellingen boven de 50 euro bezorgen we gratis.

Profi teer van bijna negentig jaar expertise in hengelsport en bestel jouw gear bij Zun-nebeld Hengelsport.

Page 25: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 25

A l s d a t g e e n

z u i v e r e o l i e i s Zuivere olie is een weldaad voor lijf en leden. Niet alleen voor de inwendige mens, ook onze huid kikkert er van op en zelfs huidproblemen kunnen er mee opgelost worden. Pure biologische olie is dan ook helemaal terug als verzorgingsproduct. Vooral met amandel, argan en jojoba, maar er is veel meer. Zo doet alleen al de geur van tea tree olie terecht de bacteriedodende en ontsmettende werking vermoeden. Biologische tea tree heeft een milde geur en is effectief gebleken in de be-handeling van acne. Druivenpitolie helpt tegen een vette huid door de hoeveelheid talg te reguleren. Bovendien bevat deze olie anti-oxidanten en natuurlijke vitamine C. Dat laatste helpt je aan een heldere teint. Andere talg-normaliserende oliën die geschikt zijn

voor de vette vochtarme huid zijn babassu en jojoba. Arganolie bevat een zeer hoge concentratie vitamine E en meervoudig onverzadigde vetzuren. Wat helpt om je huid in een goede conditie te krijgen en te houden. Goede arganolie is niet goedkoop, maar je hebt er ook maar weinig van nodig. De échte is niet gedeodoriseerd, niet gebrand en heeft een lichte hazelnootachtige geur en een mooie heldere goudgele kleur. Rozenbottelolie zit bomvol natuurlijk retinol (vitamine A). Dit helpt om op termijn ouderdomsplekjes op te lichten.Tamanu olie tenslotte is dik, groen en heeft een duidelijke notengeur. Het is één van de meest onderzochte olietjes en blijkt bij langdurig gebruik dé oplossing te zijn voor veel huidproblemen.

weldaad

Verdiep je eens in all e soorten olie en doe er je persoonlijk voordeel mee.

Wolky gebruikt altijd de mooiste leersoorten. Speciaal voor dit seizoen zijn er, voor de vrouw die extra wil uitpakken, modellen die zijn uitgevoerd in shiny craquelé leer of met zebra of leopard print. Voor alle Wolky’s geldt dat ze geheel met leder gevoerd zijn en een perfecte pasvorm hebben met een anatomisch gevormd uitneembaar voetbed.

Omruilactie WolkyshopVoor nieuwe schoenen is Wolkyshop aan het Ko-ningsplein 5 de plek. Daar is het grootste Wolky te vin-den, alle nieuwe modellen staan er klaar. Van sportieve sneakers tot hoge hakken, de nieuwe Wolky-collectie is weer zeer divers en biedt voor ieder wat wils.

Voor alle Wolky’s geldt dat ze geheel met leder gevoerd zijn en een perfecte pasvorm hebben met een anatomisch gevormd uitneembaar voet-

bed. Dit staat garant voor het belangrijkste kenmerk van Wolky schoenen; ze zijn goed voor je voeten en lopen lekker.

De grootste aanwinst van Cloud9, het mannenlabel van Wolky, is de United se-rie. Onverwoestbaar, stoer en fashionable herenschoe-nen met een schitterende, met de hand gemaakte, loopzool voor een eigentijd-se uitstraling.

De nieuwe collectie kan worden gepast in Wolky-shop Zwolle aan het Ko-ningsplein 5. Wie nieuwe schoenen koopt, krijgt bij inlevering van zijn oude Wolky’s 10 euro korting op het nieuwe paar. Klanten kunnen ook terecht in de webshop; verzending is bin-nen Nederland altijd gratis, retour zenden ook.Meer informatie over deze omruilactie vind je op www.wolkyshop.com/oud-voornieuw.

Tijd voor nieuwe schoenen!

Wolkyshop Zwolle Koningsplein 5*Je ontvangt per ingeleverd paar Wolky's € 10,- korting op een nieuw paar.Zie de voorwaarden op www.wolkyshop.com/oudvoornieuw

Wij hebben het grootste Wolky-assortiment.

Bijna al onze damesschoenen hebben een uitneembaar voetbed en zijn verkrijgbaar t/m maat 43 of zelfs 44. Heren maat 41 t/m 47.

–-–-–-–--––-–-––--–-–-–GRATIS VERZENDEN

EN RETOUR–-–-–-–--––-–-––--–-–-–www.wolkyshop.com

Tijd voor nieuwe schoenen!Wij hebben het grootste Wolky-assortiment.

Bijna al onze damesschoenen hebben een uitneembaar voetbed en zijn verkrijgbaar t/m maat 43 of zelfs 44. Heren maat 41 t/m 47.

€10,- korti ng!*

Lever je oude Wolky ’s in en ont vang

Page 26: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

MAATWERK UIT EIGEN ATELIER

HEERLIJK!KOFFIE & GEBAK

KOM NAAR DE HONY MODE WEKEN

HONY VIERT HET

NAJAAR

HKC HONY

1111NO.

IN KOSTUUMS

Voorstraat 25 Zwolle Tel. 038 4218404 - Internet hony.nl

HKCHony @HKC_Hony Geopend van dinsdag t/m zaterdag

MAAT 40 T/M 70 MAAT S T/M 6XLOVERHEMDEN MAAT 37 T/M 50OOK IN EXTRA LANGE MOUW

T/M MAAT 7

MAATWERK

GEBAK

MAAT S T/M 6XLOVERHEMDEN MAAT 37 T/M 50

genietenFLES WIJN CADEAU

De nieuwe najaarscollectie bij Hony is stijlvol, trendy en comfortabel! Warme kleuren en eigentijdse stoffen voor de toegankelijke prijzen die u van onsgewend bent. Ontdek al dat moois tijdens de Hony VIP-Mode-Weken van zaterdag 19 september t/m zaterdag 3 oktober!

ALSTUBLIEFT: SMAAKVOLLE WIJN CADEAU Samenmet Mondovino, 4x wijnspeciaalzaak van het jaar, hebben we diversemooie wijnen voor u geselecteerd om het nieuwe seizoen smaakvol kleurte geven.

DE KOFFIE MET GEBAK STAAT KLAARZoals altijd geven wij u graag deskundig en oprecht kledingadvies. Uiteraardstaat er koffie met vers appelgebak van De Stadsbakker voor u klaar.

NAJAARSCOLLECTIESTIJLVOL, TRENDY & COMFORTABEL

Maak kennis met onze hoogwaardigemanier van kleding maken.

€199TAILOR MADEKOSTUUMS altijd vanaf

€199Tailor madekostuums Altijd vanaf

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 26

W i n t e r z o n d e r s t a t i s c h h a a r

Voor een vertederende look!

De catwalks hebben afgelopen zomer al prijsgegeven wat datnajaar dé items en kapsels zijn waar je hoge ogen mee gooit. Hoewel tegenwoordig niks meer een must is; je kunt evengoed je haar in een kort boyish kopje laten knippen als het lang los laten wapperen. Toch beloven vlechten en opgesto-ken haar helemaal in hun oude glorie hersteld te worden. Je kunt er dan ook ware kunstwerken mee maken. Een goed alter-

natief is half opsteken. Bijvoor-beeld met een rol op je hoofd en de rest los óf juist slordige lokken en de uiteinden in een losse vlecht.Experimenteer! Een winters

probleem van meer praktische aard, voor welk kapsel ook, is

statisch haar. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (49%) ziet dit als

dé grootste haarfrustratie in de winter. Dit blijkt uit een onderzoek van Maurice

de Hond, in opdracht van het merk Aussie. Dat gelukkig ook meteen diverse oplossingen voor dit irritante probleem op de markt brengt. Voor superzachte en gladde lokken. Er zijn tegenwoordig shampoos en conditioners voor alle soorten haar én voor alle mogelijke haarproblemen. Ook voor die van jou. Niemand wil een hoofd dat letterlijk stijf staat van de ver-zorgingsproducten. Daarom geven de nieuwste

producten je haar precies de juiste hoeveelheid fi xatie en

volume zonder hard te wor-den of te verzwaren en met een vleugje glans. Helemaal terug van weg geweest is droogsham-poo. Handig en helemaal aangepast aan de eisen

van deze tijd. Net als alle stylingapparatuur, zoals van

Braun.

s t a t i s c h h a a rDe catwalks hebben afgelopen zomer al prijsgegeven wat datnajaar dé items en kapsels zijn waar je hoge ogen mee gooit. Hoewel tegenwoordig niks meer een must is; je kunt evengoed je haar in een kort boyish kopje laten knippen als het boyish kopje laten knippen als het lang los laten wapperen. Toch beloven vlechten en opgesto-ken haar helemaal in hun oude glorie hersteld te worden. Je kunt er dan ook ware kunstwerken mee maken. Een goed alter-

zorgingsproducten. Daarom geven de nieuwste producten je haar precies de

juiste hoeveelheid fi xatie en volume zonder hard te wor-

den of te verzwaren en met een vleugje glans. Helemaal terug van weg geweest is droogsham-poo. Handig en helemaal aangepast aan de eisen

van deze tijd. Net als alle stylingapparatuur, zoals van stylingapparatuur, zoals van

s t a t i s c h h a a rDe catwalks hebben afgelopen zomer

najaar dé items en kapsels zijn waar je hoge ogen mee gooit. Hoewel tegenwoordig niks meer een must is; je kunt evengoed je haar in een kort boyish kopje laten knippen als het boyish kopje laten knippen als het

Toch beloven vlechten en opgesto-ken haar helemaal in hun oude

producten je haar precies de juiste hoeveelheid fi xatie en

volume zonder hard te wor-den of te verzwaren en met een vleugje glans. Helemaal terug van weg geweest is droogsham-poo. Handig en helemaal aangepast aan de eisen

van deze tijd. Net als alle stylingapparatuur, zoals van stylingapparatuur, zoals van

Braun.

Verleg de aandacht naar je ogen

HAARTRENDS

Johan en Joanne Bleijenburg namen HKC Hony in 2006 over van de ouders van Johan. Die starten in 1967 met de winkel. Vandaag de dag is HKC Hony een uitgebreide modezaak voor heren en bruidegommen met een ongekend grote collectie. Foto LEIZ

Klant centraal bij HKC HonyJohan en Joanne Bleijen-burg hebben in juli 2006 de leiding overgenomen van Johan zijn ouders. Per 1 ja-nuari 2007 hebben de heer en mevrouw Bleijenburg na een bijzonder waardevolle tijd als eigenaar afscheid ge-nomen van het bedrijf waar ze zoveel jaren met liefde het modevak hebben uitge-oefend en de nieuwe genera-tie hebben opgeleid.

Na een geweldige groei is er in 2008 besloten de win-

kel rigoureus te verbouwen en opnieuw vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een modebedrijf met ruimte voor een overweldigende collectie waar tijd en aan-dacht voor de klant centraal zijn blijven staan. Vandaag de dag is HKC Hony een uitgebreide mode-zaak voor heren en bruide-gommen met een ongekend grote collectie.

In de loop der jaren is in het team het vakmanschap ook

uitgebreid met maatkleding specialisten die geen uitda-ging uit de weg gaan.Oprechte betrokkenheid, vakkundigheid en service zijn kernwoorden waar het familiebedrijf mee gety-peerd kan worden. Het suc-ces is te danken, naast het trouwe team van specialis-ten, ook zeker aan de trouwe klanten.

HKC Hony is te vinden aan de Voorstraat 25.

Page 27: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 27

Door meubelontwerpers wordt regelmatig teruggegrepen naar modellen uit het verleden. Bijvoorbeeld uit de jaren ’60 en ’70. Retro noemt men dat. Of vintage. Een populaire stijl die echter niet altijd een garantie is voor suc-ces. Want hoeveel mensen gruwen niet bij de herinnering aan de bruine ribstoffen of oranje accessoires die domineerden in hun vroegere interieur? Nee, niet alle retro kan de tand des tijds doorstaan. De ‘nooit meer’-gedachte geldt niet voor de re-volutionaire draadstoel SM05 die Cees Braak-man in 1958 voor Pastoe ontwierp. De volledig uit draadstaal vervaardigde stoel is opnieuw in productie genomen. “Het tijdloze ontwerp is aangepast aan de huidige eisen,” zegt marke-

ting manager Hans van Velthoven.

“De zit is ver-beterd,

er zijn nieuwe kleuren toegevoegd en voor de kussens wordt nu ook de Kvadrat stof steelcut trio 2 gebruikt. Een complexere stof die vooral bij de gekleurde stoelen goed uitkomt.”

Retro van de toekomstDe stoel 580, door het designduo Formstelle ontworpen voor Rolf Benz, heeft zo’n tijdloos design dat het model de retro van de toekomst

belooft te worden. Het meest markante kenmerk van de stoel is het zichtbare houten frame. De vakmanschap van de meubelma-

kers en de stoffeerders is duidelijk in de gedurfde vorm te zien. De stoel wordt geleverd in twee varianten. Een bijpassende voetenbank

maakt het comfort compleet.

S t o e l e n v a n

t i j d l o o s d e s i g n

aangepast aan de huidige eisen,” zegt marke-ting manager Hans

van Velthoven. “De zit is ver-

beterd,

De stoel 580, door het designduo Formstelle ontworpen voor Rolf Benz, heeft zo’n tijdloos design dat het model de retro van de toekomst

belooft te worden. Het meest markante kenmerk van de stoel is het zichtbare houten frame. De vakmanschap van de meubelma-

kers en de stoffeerders is duidelijk in de gedurfde vorm te zien. De stoel wordt geleverd in twee varianten. wordt geleverd in twee varianten. Een bijpassende voetenbank

maakt het comfort compleet.

woontrend

Stoel 580 van Rolf Benz heeft een gedurfde vorm.

Draadstoel SM05 van

Pastoe maakt een comeback.een comeback. De Geldersche Stijlgroep is een groep samenwerkende ondernemers, die hun klanten alles

kunnen leveren op woongebied. Vanuit passie en ambacht voor hun vak werken zij met elkaar samen en dat merkt de klant; een vast aanspreekpunt, heldere communicatie, korte lijnen, rust en effi ciëntie.

Geldersche Stijlgroep nodigt u uitKeyl Beton Style deelt haar passie en kennis voor het bijzondere stucwerk. As-trid Keyl vertelt: “Ik heb echt een passie ontwikkeld voor betonstucwerk, het is echt iets totaal anders. Door de keuze van de juiste kleur en de juiste structuur (vegen) wordt de sfeer be-paald.” Slegers Natuursteen keuken en bad deelt zijn kennis van natuursteen en het keukenmerk Keuken-meyt in samenwerking met Bulthaup Apeldoorn. Boaz

zegt hierover: “Het stuc-werk van Keyl Beton Style en de houten producten van Ten Katen passen perfect bij natuursteenproducten, de badkamerontwerpen en de keukenontwerpen van de Keuken-Meyt.” Gebroeders Ten Katen levert prachtige producten van hout. Door de keuze van het juiste soort hout, de juiste bewerking, de juiste olie of wax, weet deze vakman meubel en vloer een prachtig verhaal te laten vertellen. De ondernemers

voelen zich nauw betrokken bij het project. Zo is Thijs ten Katen vaak zelf te vin-den op de werkvloer. “Niet omdat ik mijn medewerkers niet vertrouw, maar ik wil er graag zelf bij zijn, zodat het eindresultaat is zoals ik het voor ogen had. Deze be-trokken ondernemers heten u van harte welkom aan de Radeweg 10c, 8171 MD in Vaassen. Contact via 0578-57 77 40 of [email protected]. De koffi e staat klaar!

oNZE WEBSITE IS VERNIEUWD! WWW.VELUWSCH-STIJLHUYS.COMNieuw

Openingstijden

KKeylBeton Style

Radeweg 10c |8171 MD VAASSENTel: 0578-577740

Maandag:Dinsdag:

Woensdag:Donderdag:

Vrijdag:Zaterdag:

op afspraak10:00 -10:00 -10:00 -10:00 -12:00 -

16:00 uur16:00 uur16:00 uur16:00 uur16:00 uur

Nieuwworkshops

Beton cire Workshops

Kook Workshops

Andere datum ?kijk op onze site

oktober15

oktober21

Keukens Krijt- en Kalkverf

VeluwschIJLHUYS Key

lSleg

ers

ST S

Beton Ciré

Natuursteen Badkamers Keuken Apparatuur

Deco & Sfeer

Page 28: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

!"

!

!

!!

!

$#"

Or5%)('!"'* !"&!#$

-!!"(''%,'&'# + *)$)."1G8B )2B )11+ BEC8 1: >EC B2 @=2BD27 :2B

9GE278E7727' 0?DD27 27%1- ;1==2+!(D$#!,!D 01G+B 911G C?==E2 ?=BE2:2

*6F.<3/4A6.45(&

specialiteiten, kunt u bij ons genieten van de beste Japanse Tapas in uw regi�r��-....! !Onbeperkt genieten voor een vaste prijs [inclusief Dessert]. Kom snel langt en �

profiteer nu van onze vrouwen voordeelweken!

Plein 12 • 3861 AB Nijkerk • 033-3310 888 • [email protected] 44 • 3852 AE Ermelo • 0341-552 384 • [email protected]

FB../japas.nijkerk • FB../tapasjapas • www.japas.nu

Gratis parkeren na 18:00 uur in de parkeergarage De Bontekoeaan achterzijde van het pand! [Nijkerk]!

!

Page 29: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 29

herenmode

Er goed uitzien geldt vooral in de winter ook voor buiten. Varieer dus ook in je buiten oufi t. Wissel een trendy parka af met een ge-voerd jack in denim, canvas, sweatstof of juist een mix van deze materialen. Zorg er bovendien vooral voor dat ook al je accessoi-res afgestemd zijn op je persoonlijke kledingstijl en kleur(en) en die speciale dag of gelegenheid. De man van nu heeft oog voor detail en fi jne nuances en kleedt zich daar ook naar.

Van alle mogelijke accessoires voor de man is een mooie vrouw aan zijn arm het summum. Dat lukt alleen als je je ook als man goed weet te kleden en vooral je geheel eigen masculie-ne uitstraling hebt. Veel mannen zijn al lang zover, maar met de trends voor komend najaar en winter zullen er nog veel meer over de spreekwoordelijke streep worden getrokken. De herengarderobe krijgt een update met een koel palet aan neutrale tinten, waarmee ook de hedendaagse confectie collecties een verfi jnde uitstraling krijgen. Kleuren die zullen opvallen in het winterse straatbeeld zijn vooral die van leisteen. Van blauw- tot donkergrijs en antraciet.

Deze gedempte tinten worden een niet te ver-waarlozen trend waar zwart bij verbleekt. Zowel in kleding als in accessoires. Materialen zijn er in veel verschillende texturen. Aandacht voor detailsCasual mag steeds vaker, áls er maar aandacht aan details wordt besteed. Ook als man moet je je eigen persoonlijkheid onderstrepen en je van de anderen onderscheiden door de keuze van je accenten. Die mogelijkheid zien we steeds opnieuw opduiken in nieuwe prints op T-shirts, polo’s en (stretch) overhemden. Komend sei-zoen zijn ook die er veel in schoolbordgrijs- en

blauwtinten. Klassieke ruiten met een knipoog zijn er in nieuwe vervagende wassingen. Klassieke denim shirts met innovatieve wassingenen blijven eveneens hun plaats opeisen en zijn draagbaar in vrijwel elke situatie. Een nieuwtje in de afwerking van klassiek denim worden knopen, opvallende ritssluitingen en creatieve labels. Omdat zelfs de sterkste man het koud kan krijgen zijn er veel mogelijkheden in de keuze van breisels voor truien, jacks en vesten. Van een tikje verfi jnd tot juist in een grove steek en van een klassieke, ronde halsuitsnijding tot een schipperscol. Naar wens met (nep) bont of ny-lon gevoerd. Wat ook geldt voor sweatjacks en hoodies. Voor een grappig accent kun je er een klassiek vestje onder dragen.

Mannen doen meer dan ooit aan hun uiterlijk en hebben vaak uitgesproken looks. Al dan niet met trendy baard en bijpassend kapsel naar de laatste barbertrends. Ze weten zich niet alleen te kleden, ze zijn ook in shape! De dames op de catwalk winnen het in aandacht nog maar met een neuslengte.

N i e u w e m a n d r a a g t k o e l e t i n t e n

Timezone

Oog voor detail

herenmode

Er goed uitzien geldt vooral in de winter ook voor buiten. Varieer dus ook in je buiten oufi t. Wissel een trendy parka af met een ge-voerd jack in denim, canvas, sweatstof of juist een mix van deze materialen. Zorg er bovendien vooral voor dat ook al je accessoi-res afgestemd zijn op je persoonlijke kledingstijl en kleur(en) en die speciale dag of gelegenheid. De man van nu heeft oog voor detail

blauwtinten. Klassieke ruiten met een knipoog zijn er in nieuwe vervagende wassingen. Klassieke denim shirts met innovatieve wassingenen blijven eveneens hun plaats opeisen en zijn draagbaar in vrijwel elke situatie. Een nieuwtje in de afwerking van klassiek denim worden knopen, opvallende ritssluitingen en creatieve labels. Omdat zelfs de sterkste man het koud kan krijgen zijn er veel mogelijkheden in de keuze van breisels voor truien, jacks en vesten. Van een tikje verfi jnd tot juist in een grove steek en van een klassieke, ronde halsuitsnijding tot een schipperscol. Naar wens met (nep) bont of ny-lon gevoerd. Wat ook geldt voor sweatjacks en hoodies. Voor een grappig accent kun je er een klassiek vestje onder dragen.

N i e u w e m a n d r a a g t k o e l e t i n t e nN i e u w e m a n d r a a g t k o e l e t i n t e n

De belangrijkste accessoire voor een man is een mooie vrouw aan zijn arm.

L a n g , d r i e k w a r t o f t o c h e e n b r o e k ?Dat ‘we’ komend winterseizoen in het lang gaan , geldt vanzelfsprekend vooral voor vrouwen. Behalve in jurken en rokken hullen we ons ‘straks’ net als vorig j aar in lange j assen .

Lange mode is niet alleen stijlvol, het is ook behaaglijk. Vooral als we de verleiding niet kunnen weerstaan om dat leuke korte

rokje of jurkje eindelijk eens aan te trekken.

Koude knieën hoe-ven we daar niet

bij op te lopen. Vrijwel alle

bekende mode-ontwerpers, zoals Stella Mac-Cartney, hebben zich voor komend seizoen uitgeleefd op alle mogelijkheden die een lange jas biedt. In stijl kunnen ze - afhankelijk van het model en de gekozen materialen - totaal anders uitpakken.

DriekwartDe catwalks lieten het al zien. Jassen kunnen uitgesproken chic en romantisch zijn, maar ook klassiek en uiterst praktisch weer-en-wind-be-stendig. Wie altijd ruzie heeft met lang kan ook voor een driekwart jas kiezen die net boven de knie maar ook nét over de zoom van je favoriete rokje of jurkje valt. Een mooie maillot of legging zorgt dat de temperatuur van je onderdanen niet onder nul raakt en je humeur in tact blijft. Hoge laarzen helpen natuurlijk ook mee. Een lange jas staat bovendien heel stijlvol als je eens geen jeans maar een chiquer model broek aan je garderobe wil toevoegen.

Komende winter zijn ook die er in veel varianten en materialen. Van lange, wijde (broek)rokken tot matrozenlook. Veelal met de taille op de klassieke plek en van comfortabele maar toch oogstrelende materialen. Broeken van alle types combineer je liefst met een elegante, spannende of juist klassieke top en met een kort jasje of lang colbert. Voor de ware glam fans zijn er er jeans met coatings. Van klassiek indigo blauw, zwart en grijs tot lichtere exem-plaren met details in leer, prints en bloemen. Warme herfsttinten maken ware eye catchers van iedere broek.

Jurken variëren van elegant tot sportief en zijn elastisch, van jeans-stof, gebreid of van sweatstof. Laat wel een stukje van je benen zien! Door voor jouw benen de juiste leng-te te kiezen óf door een geraffi nneerd split(je). Naar alle waarschijnlijk-heid worden komend seizoen spijkerbroe-ken met uitlopende pijpen, lange door-knoop-rokken, - jur-ken en broekrokken in denim, 7/8 jeans en supervrouwelijke jurken en overjas-sen eveneens hotte items.

Dier-vriendelijk bontEen lange jas is stijlvol en kan zelfs dienen om te verhullen dat je daaronder eigenlijk nogal casual gekleed bent. Bovendien voorkomt het een hoop getwijfel als je een outfit in verschillende lengtes draagt.

Daarbij is het kiezen van de juiste lengte jas vaak een lastig verhaal. Mocht je voorkeur hebben voor bont, kies dan voor een nepper. Niet minder chic dan echt en veel diervriendelijker!

damesmode

L a n g , d r i e k w a r t o f t o c h e e n b r o e k ?L a n g , d r i e k w a r t o f t o c h e e n b r o e k ?Jurken variëren van elegant tot sportief en zijn elastisch, van jeans-stof, gebreid of van sweatstof. stof, gebreid of van sweatstof. Laat wel een stukje van je benen zien! Door voor jouw benen de juiste leng-te te kiezen óf door een geraffi nneerd split(je). Naar alle waarschijnlijk-heid worden komend seizoen spijkerbroe-ken met uitlopende pijpen, lange door-knoop-rokken, - jur-ken en broekrokken in denim, 7/8 jeans en supervrouwelijke jurken en overjas-sen eveneens hotte

Dier-vriendelijk bontEen lange jas is stijlvol en kan zelfs dienen om te verhullen dat je daaronder eigenlijk nogal casual gekleed bent. Bovendien voorkomt het een hoop getwijfel als je een outfit in verschillende lengtes draagt. lengtes draagt.

Daarbij is het kiezen van de juiste lengte jas vaak een lastig verhaal. Mocht je voorkeur hebben voor bont, kies dan voor een nepper. Niet minder chic dan echt en veel diervriendelijker!

Foto: Vrijwel all e bekende

modeontwerpers hebben zich uitgeleefd op all e mogelijkheden

van lang.

Page 30: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,6. Bron: Feedback Company

8,6

WEBER WOONWERELDWesterlengte 1 • Elburg • Tel. 0525 - 68 88 88 • www.weberwoonwereld.nl

apothekerskast

carrouselkast120cm. korfladen

vaatwasser

lak zandgrijskeuken 310x210cm.

compleet met;> koelkast> oven> gaskookplaat> afzuigkap> vaatwasser> spoelbak > werkblad

DIRECT DE BESTE PRIJS INCL. WERKBLAD EN APPARATUUR

€ 3.999,-

10 JAAR GARANTIE!

> 5 JAAR APPARATUURGARANTIE

KEUKENADVIES INCL. 3D ONTWERP

GRATIS

IN 28 LAKKLEUREN LEVERBAAR

en uitgebreide gespecificeerde offerte

Pinet

u vindt ons op de 2e verdieping bij

Page 31: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Elektrische fietsen

nu tijdelijk vanaf

890,-Elektrische fietsen

nu tijdelijk vanafElektrische fietsen

nu tijdelijk vanafElektrische fietsen

nu tijdelijk vanaf

Proefrijden in uw eigenstraat? Bel 0341-217 017en maak een geheel vrijblijvende afspraak!

ook inruil mogelijk**

ZEER HOGEACTIERADIUS

TOT CA. 120 KM

JA, IK ONTVANG GRAAG DE GRATIS INFOBROCHURE

over elektrische fietsen

o Dhr. o Mvr. Naam

Adres

Plaats Postcode

Telefoon

E-mail

Stuur deze bon naar Antwoordnummer 517807 0 VB Nunspeet | Postzegel niet nodig

HA

HN

290915*Garantie op locatie in Nederland, uitgezonderd de W

addeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud op accu / m

otorpakket 2 jaar garantie. Prijswijzigingen, zetfouten voorbehouden. **inruil m

ogelijk op geselecteerde modellen, vraag naar de voorwaarden

LANDELIJKESERVICE

AAN HUIS

VOLLEDIG RIJKLAAR

AFGELEVERD

DIRECT UITVOORRAAD LEVERBAAR

TOT 5 JARENFORZA

GARANTIE*

FORZA Toscane Bordo FORZA Fabio FORZA Vieri

Openingstijden: Ma t/m Vr: 9:00 - 17 :30 | Za: 10:00 - 17 :00

Herenmodel Retromodel

Kijk eens opwww.forzafietsen.nl

Limited edition

Page 32: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

De Kievid, keurslagerHarderwijkerweg 15, NunspeetTel. 0341-25 82 47dekievid.keurslager.nl

Vanaf 1 oktober bent u van harte welkom bij Keurslager De Kievid aan de Harderwijkerweg 15 in Nunspeet. Samen met mijn dochter Jannita, die ook slager is, ga ik met heel veel plezier deze Keurslagerij van Cor Rebel voortzetten onder mijn eigen naam. Na bijna 7 jaar in Barneveld gevestigd te zijn geweest, gaat er met deze overname een wens in vervulling om in mijn woonplaats een eigen slagerij te hebben. Wat er voor u gaat veranderen? Niet veel, u blijft de vertrouwde gezichten van medewerkers zien in de winkel en natuurlijk verandert er ook niets aan de kwaliteit van het vlees en de vleeswaren. Voor ons blijft u als klant het belangrijkste.

We zien u graag in onze winkel!

Bert en Jannita de Kievid

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 3 oktober 2015Prijs- en zetfouten voorbehouden

500 gram verse worst grof of fi jn +500 gram rundergehakt samen 500

KARBONADEFESTIVAL

Schouder-, rib- of haaskarbonade

elke 4e GRATIS

Bij een hele grillworst excellent

GRATIS een leverworst van

250 gram

Natuurzuivere riblappen

500 gram 598

Welkom bij Keurslager

De Kievid

Dit zijn onze openingsaanbiedingen

Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober kunt u allerlei eigengemaakte producten

proeven.Ook ligt er voor de kinderen een leuke kleurplaat

klaar.

Wij verzorgen ook al uw

catering, belegde broodjes

en maaltijden.

Page 33: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

De Kievid, keurslagerHarderwijkerweg 15, NunspeetTel. 0341-25 82 47dekievid.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini kiprollade

500 gram 549

VLEESWARENKOOPJE

100 gram fi let americain + 100 gram achterham + 100 gram grillworst samen 298

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakkerssteaks

elke 4e GRATIS

SPECIAL

Rookworstsurprise

per stuk 250

Voor natuurzuiver vlees

bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij verzorgen ook al uw

catering, belegde broodjes

en maaltijden.

BEEF BEST

Beef Best rundvlees is heerlijk mals. U

proeft in feite de fi jne structuur van het

vlees. Dat is de reden dat wij kiezen voor

het Verbeterd Roodbont ras, het Wit/

Blauwe rund en de Blond d’Aquitaine.

Deze runderen hebben van zichzelf vlees

met de befaamde fi jne structuur. Ze zien er gespierd uit en zijn dan ook

goed voor een fl inke portie hoogwaardig vlees. Vlees van de beste komaf

en met de beste smaak.

PORKBEST

Ons varkensvlees is van het merk

Porkbest en is niet zomaar varkensvlees.

Porkbest varkensvlees is vlees dat

voldoet aan strenge eisen met betrekking

tot milieu, duurzaamheid en dierwelzijn.

De varkens van Porkbest kunnen naar

behoefte scharrelen in ruime, goed geventileerde stallen en krijgen

hoogwaardige granen als voer. Alle dieren komen van kleinschalige

Nederlandse boerenbedrijven, waardoor lange transportritten niet aan

de orde zijn. Ook worden de varkens op latere leeftijd geslacht, waardoor

het vlees een pure, rijpe smaak heeft. De lijnen tussen boer, verwerker en

slager zijn kort, waardoor wij altijd precies weten waar uw stukje vlees

vandaag komt.

GILDEHOEN

Onze kip is afkomstig van de langzaam

groeiende Hubbardkip, die hier in Neder-

land gefokt wordt. Dit ras is een kruising

tussen een bruine hen en een witte haan

en heeft sterke genen. De kippen krijgen

meer tijd om op te groeien en leven in

ruime stallen, waardoor ze veel minder vatbaar zijn voor gezondheids-

problemen en antibiotica spaarzaam kan worden ingezet. De dieren heb-

ben altijd de beschikking over stro om in te scharrelen en te nestelen

en tijdens de controles van de boer strooit hij extra voer om natuurlijk

scharrelgedrag te stimuleren. De combinatie van een gezonde leefruimte,

meer tijd om op te groeien, hoogwaardig voer en ruimte voor natuurlijk

gedrag resulteert in een stuk vlees dat smaakt zoals kip hoort te smaken.

EIGEN WORSTMAKERIJ

Een groot deel van ons vleeswaren- en

worstassortiment maken wij zelf in onze

eigen worstmakerij.

Met de beste ingrediënten en volgens

beproefde receptuur. Echt de moeite van

het proberen waard!

Rookworstsurprise

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 3 oktober 2015Prijs- en zetfouten voorbehouden

Page 34: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Deelnemende gemeenten en bedrijvenkringen laten u met trots zienwat De Diamant van Midden-Nederland VOOR U betekent!

Er is een onderhoudend programma van 15.00 tot 19.00 uur: wandel over debeursvloer, ontmoet ondernemers, luister naar Van Poelvoorde van Robots.nu overkansen in deze regio, laat u informeren over projecten en activiteiten en borrel gezellig na.

Locatie: De Heerd, Van Meurslaan 3, HeerdeGraag aanmelden: www.dediamantvanmiddennederland.nl/top

Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Kom kennis maken en kennis delen!

De Diamant van Midden-Nederlandvoor een economisch sterke toekomst!

Graag aanmelden:

Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015Diamant Top vrijdag 9 oktober 2015

Uitnodiging

voor

ondernemers

U vindt ons in de kelder bij

Westerlengte 1 Elburg Tel. 0525 - 68 88 88

www.weberwoonwereld.nl

Omdat je het verdient!

W O N E N

Pannenkoekhuis ’t Harde

- OKTOBER MENU -

E p e r w e g 1 3 9 , ‘ t H a r d e , t e l . 0 5 2 5 - 6 5 4 0 6 1Ook uw adres voor verjaardagen, recepties, bruiloften, etc.

€ 13.50 p.p.* Tomaten soep* Pannenkoek met spek en appel * Vanille-ijs met advocaat en slagroom

GEEF EENS WAT NIEUWSBij aankoop van 1 krantcadeaukaart ontvangt u een 2e Krantcadeaukaart

van dezelfde waarde gratis!actie is geldig t/m zaterdag 10 oktober 2015, exclusief bij Bruna

zorgSamenwerking tussen Icare en oranjehofElSpEEt - In aanwezigheid van wethouder Gert van den Berg van de gemeente Nunspeet, hebben Oran-jehof en Icare een samen-werkingsovereenkomst getekend.

In de maanden die aan dit moment vooraf gingen, hadden mevrouw Cokky de Vries van Oranjehof en Emmy Gerritsen van Icare diverse voorbereidende gesprekken gevoerd. Meer dan ooit is het belangrijk dat organisaties die zorg of ondersteuning bieden, el-kaar vinden om samen met elkaar de best mogelijke afgestemde zorg te bieden. Voor Oranjehof is de samenwerking met Icare van belang, omdat Icare zorg kan bieden bij mensen thuis en als doel heeft om mensen in staat te stel-len om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Icare heeft veel ervaring in het geven van zorg aan mensen met het ziektebeeld dementie, maar ook gespecialiseerde verpleegkundige zorg en zorg ’s nachts. Voor Icare is de samen-werking belangrijk omdat Oranjehof samenwerkt met een groot aantal vrijwil-ligers, waardoor een groot informeel netwerk ontstaat dat ook meehelpt om men-sen in Elspeet in staat te

stellen om langer zelfstan-dig thuis te kunnen blijven wonen.

De gesprekken hebben geleid tot het onderteke-ningsmoment, waarbij partijen elkaar beloven om de samenwerking in de toe-komst voort te zetten zodat de bewoners van Elspeet hierdoor goed afgestemde ondersteuning en zorg kun-nen blijven krijgen. Wet-houder Van den Berg liet in zijn toespraak weten deze samenwerking dan ook van harte toe te juichen. De sa-menwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Cokky de Vries, directeur Oranjehof en Gert Leeftink, directeur van Icare Verple-ging en Verzorging.

lezing ‘Als je man verandert’rEgIo - ‘Als je man veran-dert...’ is de titel van de le-zing die schrijfster Marion Bloem over prostaatkanker geeft op maandag 5 oktober in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze lezing gaat over wat de partner van een prostaatkanker-patiënt meemaakt. Deze avond is speciaal voor (ex) patiënten en hun partners en begint om 19.30 uur.

Marion Bloem heeft tijdens de lezing veel aandacht voor de partner, maar ver-liest daarbij (als ervarings-deskundige want haar man heeft prostaatkanker) nooit

de patiënt niet uit het oog. De lezing gaat uitdrukkelijk dus niet over de technische kant van de ziekte, maar wel over de emotionele. De avond is echter niet zonder humor, al is het onderwerp wel een ernstige zaak.Marion Bloem is klinisch psychologe, roman-schrijver, filmmaker en ervaringsdeskundige. Ze schreef het boek ‘Als je man verandert’ samen met Paul Kil die als uroloog werkt in het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, met als aandachtsgebied oncologie. Aanmelden is noodzakelijk en kan www.gelrezieken-huizen.nl/marionbloem

Gelre ziekenhuizen or-ganiseert deze avond om aandacht te geven aan de andere kant van pros-taatkanker namelijk de emotionele kant. Er komen onderwerpen aan de orde waarvoor patiënten (en soms ook hun partners) weglopen. Ook de impact van verschillende fases van de ziekte komen aan de orde tijdens deze lezing.

tweede avond “Van betekenis” NuNSpEEt - Ernstig ziek, en dan? Er komt veel op je af. Hoe verloopt de ziekte, voor welke keuzes kom

ik te staan en wat mag ik verwachten van de huisarts en van andere zorgverle-ners. Wat kan er allemaal? Op 5 oktober organiseren hospice De Regenboog, het Venster, Swon en steunpunt Mantelzorg een tweede avond voor ieder die meer wil weten over zorg en begeleiding wan-neer iemand ernstig ziek is. Dr. J.F. Morgenstern vertelt over de begeleidende en ondersteunende rol van de huisarts voor de patiënt en de naasten en het belang van goede communicatie met de zorgverleners. Toos Korteweg, wijkverpleeg-kundige bij Icare, vertelt

wat de mogelijkheden thuis zijn. Het Venster geeft aanvullende informatie over terminale thuiszorg door vrijwilligers. Joke Overeem licht toe wanneer het hospice in beeld komt. Er is uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De avond vindt plaats in Veluvine, FA Molijnlaan, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Aanmelden/informatie per mail [email protected] of telefonisch: 0341 25 09 62.

Schatkist met ervaringenrEgIo - Een huissleutel die telkens zoek is. Onvol-doende eten en drinken. Een gehoorapparaat dat op het nachtkastje blijft liggen. In het dagelijkse leven met een dementerende naaste, kunt u tegen allerlei prakti-sche probleempjes aanlo-pen. Heeft u een slimme oplossing voor een prak-tisch probleem? Wilt u die oplossing delen? Vertel uw verhaal. Deel uw oplossing met anderen die voor hun geliefde met dementie zor-gen; of die als verzorgende werken met patiënten met dementie.

Qrne en Spectrum, partner met elan, verzamelen erva-ringen en plaatsen ze op de website www.hetgeheim-vandeschatkist.nl. Een tip delen kan op [email protected]

Met een ferme handdruk bezegelen Corry de Vries namens Oranjehof en Gert Leeflang namens Icare de samenwerking tussen beide organisaties. Eigen foto

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 34

Page 35: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34Prijzen zijn vanaf prijzen en gelden per persoon exclusief reserveringskosten. Alle fouten voorbehouden.

Boek nu!

Dagtochten KerstmarktenDagje Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 17,5010 en 31 oktober - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Kerstshoppen Parijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 39,0021 november - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Kerstshoppen Londen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 39,0021 november - Inclusief: vervoer per luxe touringcar • retour Eurotunnel

Beverwijkse Bazaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 19,5010 en 31 oktober - Inclusief: vervoer per luxe touringcar • entree gratis

Rijksmuseum Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 32,5010 en 31 oktober - Inclusief: vervoer per luxe touringcar • entree

EK kwalifi catiewedstrijdNederland – Tsjechië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. € 43,0013 oktober - Inclusief: vervoer per luxe touringcar • zitplaats wedstrijd

KreaDoe Beurs 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 24,0030 en 31 oktober - Inclusief: vervoer per luxe touringcar • entree

Gerry Weber Outlet Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 12,5011 novemberInclusief: vervoer per luxe touringcar • koffi e/thee en gevulde koek

Kerstmarkt Oberhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. € 20,00Diverse data in nov en dec - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Kerstmarkt Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. € 22,00Diverse data in dec - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Kerstsmarkt Essen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. € 22,00Diverse data in nov en dec - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Kerstsmarkt Münster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va. € 21,00Diverse data in nov en dec - Inclusief: vervoer per luxe touringcar

Margriet Winter FairVertrek: 13, 14, 15, 17, 19 nov

Alleen vervoer

va. € 17,50

Vervoer en entree

va. € 30,50

Broeklandstraat 2 • 8082 AE Elburg • T (0525) 63 29 66 • T (0525) 66 16 94

De Stichting Kindcentrum bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. Een jaar lang zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers. En er wordt over nagedacht om al die kinderen die er de afgelopen 25 jaar een heerlijke tijd hebben gehad weer samen te brengen om herinneringen op te halen.

door Jenco van Zalk

NuNspeet - Diny Liefers be-gon 25 jaar geleden aan het Groenlaantje in Nunspeet met twee collega’s en ze is nog steeds volop in de run-ning voor de kinderopvang. In de 25 jaar is er wel veel veranderd. Zo zijn er nu maar liefst vier vestigingen in Nunspeet en ze hebben allemaal klinkende namen. Zo is er Villa Kriskras, is er de Villa Sterrenwacht, de Villa Groen en Villa Laven-del. In het moderne, goed toegeruste gebouw waar Villa Lavendel is gehuisvest, vertellen Diny en haar colle-ga Astrid Pieters over wat de het Kindcentrum allemaal doet en over het bijzondere jubileumjaar. ‘We hebben kinderopvang

voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Voor de nul tot vierjarigen zijn dat de kin-derdagverblijven. Voor de oudere kinderen tot twaalf jaar hebben we buiten-schoolse opvang. Ook voor schooltijd, tussen de mid-dag en na schooltijd worden ze verzorgd. Ook brengen

ze naar en halen we ze van school. We hebben de mo-gelijkheid om te kiezen voor een groene of een christe-lijk buitenschoolse opvang. Kortom, we bieden best veel mogelijkheden voor een aan-trekkelijk tarief. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden die we bieden als kinderdag-verblijf op de verschillende locaties. Dan hebben we ook de mogelijkheid om te kie-zen voor een christelijk kin-derdagverblijf’, zo vertellen Diny en Astrid vol enthou-siasme. ‘En niet te vergeten dat we vaste groepen heb-ben en vaste leidsters.’ ‘We proberen zo veel mo-gelijk aan te sluiten bij wat ouders willen, dat vinden we belangrijk. En met de verbeterde toeslagenrege-lingen wordt het ook voor-deliger en komt er een mo-gelijkheid dat ieder kind een aantal uren naar een peu-terspeelgroep kan. In een

peuterspeelgroep leren de kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar te spelen met leeftijdsgenootjes. Krij-gen de kinderen een extra stimulans en uitdaging voor hun ontwikkeling.’ Diny en Astrid geven ook aan dat als ouders er niet uitkomen met hoe het zit met de subsidie-regelingen dat ze die graag

een handje helpen om het uit te zoeken.In het jubileumjaar dat loopt van september tot volgend jaar september, zijn er tal van activiteiten. Na wat in-terne festiviteiten is de ech-te aftrap op 23 oktober voor de kinderen van de buiten-schoolse opvang

Stichting Kindcentrum viert groot feest

Diny Liefers (l) en Astrid Pieters met een aantal kinderen bij Villa Lavendel. Foto:Jenco van Zalk

‘We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij Wat ouders Willen’

Het feest voor de kinderen start met een slaapfeest. In de week na 23 oktober is het overal feest en de kinderen worden gevraagd verkleed te komen. In december is er een festiviteit voor medewerkers, ouders en vrijwilligers. In februari is er een spec-taculaire talentenjacht in de Veluvine en in het voorjaar wordt er en fantastische fancy-fair gehou-den. Het jaar wordt spetterend afgesloten en ook de jaarlijkse goede doelenactie krijgt een plekje op de feestkalender.

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 35

Page 36: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Klokbekerweg 18, 8081 LJ Elburg T: 0525 - 68 60 63 E: [email protected]

kijk voor de deelnemende woningen opwww.vdlindemakelaardij.nl

Klokbekerweg 18, 8081 LJ Elburg T: 0525 - 68 60 63 E: [email protected]

kijk voor de deelnemende woningen opkijk voor de deelnemende woningen opwww.vdlindemakelaardij.nlwww.vdlindemakelaardij.nl

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 36

Vergeten groenten en wild op Primadag in de KijktuinenKijktuinen Nunspeet staat al jaren bekend om de verscheidenheid aan bloemen en planten en sinds enige jaren ook om de moestuin met biologische (vergeten) groenten.

door de redactie

NuNsPeet - Dat laatste is waar Kijktuinen Nunspeet en res-taurant Prima uit Nunspeet elkaar hebben gevonden. Prima, een jonge onderne-

ming op het gebied van eten en drinken, staat namelijk voor verse, eerlijke lokale producten.

Tijdens de laatste Primadag van dit jaar op donderdag 9 oktober wordt aandacht ligt de nadruk op het gebruik van vergeten groenten in combinatie met wild.Een gids neemt de bezoekers om 14.00 uur mee op een interessante tocht door de moes- en kruidentuin om ca 15.00 uur gevolgd door een kookworkshop en proeverij. Hierbij zal Marc Karssen,

chef kok bij PRIMA, laten zien maar vooral laten proe-ven wat met al deze mooie producten mogelijk is.

Aanmelden voor deze proe-verij is noodzakelijk en kan via de sites van de Kijktui-nen en Prima.Tijdens de Primadag is de entree 15 euro, inclusief rondleiding en de proeverij. Voor meer informatie en/of opgave:

www.kijktuinen.nl

www.prima-nunspeet.nl

Genieten van de charmes van de beginnende herfstRegio - Wie om zich heen-kijkt ziet de eerste ver-schijnselen van de nade-rende herfst. Boombladeren beginnen te verkleuren en paddenstoelen zijn zicht-baar. De boswachter van Geldersch Landschap &

Kasteelen houdt daarom op zondag 4 oktober een vroege herfstwandeling over land-goed Staverden. Start: 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Uddelermeerweg.

www.glk.nl/evenementen

Het blijft toch één van de mooiste paddestoelen, de rode met witte stippen. Eigen foto

Open Atelierdagen Noordoost VeluweRegio - Traditiegetrouw wor-den in het eerste weekend van oktober de Open-Ate-lierdagen Noordoost-Veluwe gehouden.

Op 2, 3 en 4 oktober doen 35 kunstenaars in de regio Hattem, Heerde, Epe, Vaas-sen, Wapenveld, Oene,Emst, Welsum mee aan dit evene-ment. Tijdens deze dagen tonen de kunstenaars hun

meest recente werk, geven uitleg over hun manier van werken en beantwoorden ze vragen van bezoekers. Ook stellen enkele siersmeed-kunstenaars hun atelier open.

De ateliers zijn vrijdag, za-terdag en zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

www.openatelierdagen.nl

Met hun actie brachten de kinderen van Rotary Club Nunspeet maar liefst 1751,50 euro bijeen. Symbolisch mochten twee deelnemers aan zo’n Sterkamp de cheque met daarop vermeld het bijeengebrachte bedrag in ontvangst nemen. Hiermee kunnen minimaal vier kinderen op kamp. Eigen foto

Symbolische overhandiging

Kids koken voor kids draait uit op groot succesNuNsPeet - Als afsluiting van de Week tegen Pesten hebben de kinderen van Ro-tary Club Nunspeet afgelo-pen zaterdag de keuken van Veluvine overgenomen om een 5-gangen diner te ma-ken. Onder begeleiding van enthousiaste Rotarians en de kok werden allerlei heer-lijkheden bereid. Ook werd de grote theaterzaal omgeto-verd tot restaurant, de tafels werden mooi ingedekt, het bestek extra opgepoetst en de menukaarten klaargezet. Om vijf uur werden de gas-ten hartelijk welkom gehe-ten en door de kinderen naar “hun” restaurant begeleid.

Ook het uitserveren van de borden en het inschenken van de drankjes mochten de kinderen zelf doen. Tus-sen de gangen door werden de gasten getrakteerd op een dansvoorstelling door kinderdansers van Anouk Dance Experience, een prachting uitvoering op de vleugel en een kinderin-terview met de presentatie van het goede doel: Stich-ting Ster. Zij organiseren kampen voor kinderen die gepest worden op school om vaardigheden aan te leren om ze sociaal meer weer-baar te maken en ze zelfver-trouwen te geven.

PostzegelbeursNuNsPeet - De Postzegelver-eniging Nunspeet houdt op zaterdag 3 oktober de maan-delijkse bijeenkomst in de Wheme, Ds.de Bouterlaan 5. Belangstellenden zijn welkom van 13.15 tot 16.00 uur.

De BevrijdingNuNsPeet - In sporthal de Brake wordt zaterdag 3 ok-tober de musical “De Bevrij-ding” opgevoerd. Het Bijbel-verhaal van schepping tot en met de opstanding. Aan-vang 19:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.stich-tingadonai.nl (7,50 euro) of aan de zaal (10 euro). Voor info: www.debrake.nl

Page 37: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Slapen is ons vak

gezondgezondslapen

Uitgerust en vitaal dankzij

Rondweg 72 Wezep Tel: 038 376 12 12 www.koopsbedden.nl

KOOPS

175 JaarIN WEZEP

Slapen is ons vak

gezondgezondUitgerust en vitaal dankzijUitgerust en vitaal dankzij

SLAAPVOORDEEL

matrassen, boxspringsauping / tempur,dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en hoesklakens

HEEL VEEL VOORDEEL OP ALLES WAT MET GEZOND EN MOOI SLAPEN TE MAKEN HEEFT ZOALS:

matrassen, boxspringsauping / tempur,

HEEL VEEL VOORDEEL

SLAAP

10 DAAGSE!

zondags gesloten

Page 38: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

Altijd en overal klaar voor iedere klus!

elders499,-

199,-199,

Deze gereedschapswagen is uitermate

handig voor in uw werkplaats, garage

of schuur en geschikt voor professioneel

gebruik!

Elk gereedschap heeft zijn eigen plekje

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

Kijk in de webwinkel voor de volledige inhoud van de gereedschapswagen

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 38

NUNSPEET - Als voetbal-scheidsrechter is het goed niet op te vallen, juist dan heb je een prima wedstrijd gefl oten. Dit staat haaks op hoe je als sporter een wed-strijd speelt. Een speler trekt door mooie en spectaculaire acties juist die positieve aandacht. Maar geen mooie acties zon-der die onopvallende, niet te verwarren met onbelang-rijke, persoon in het veld. De persoon die geen aandacht wil tijdens een wedstrijd, maar het wel verdient vóór en ná de wedstrijd.De “Week van de Scheids-rechter!” is een mooie gele-genheid om scheidsrechters een keer extra erkenning te geven. Zo’n blijk van waar-dering, hoe klein of groot, geeft energie voor weer een fantastisch voetbalseizoen. Jurni Karssen Sport helpt vv Nunspeet daarbij door de sponsoring van nieuwe scheidsrechter tenues. Deze worden bij de start van de “week van de scheidsrech-ter” uitgereikt. “Het zou mooi zijn als we door de hele vereniging heen onze scheidsrechters een warm gevoel kunnen bezorgen op 3 oktober. We roepen onze teams op om leuke acties te bedenken. Een erehaag, een lied, een kopje koffi e of ca-deautje, alles wordt gewaar-deerd”, zo roept de vereni-ging haar leden op. Acties kunnen worden gedeeld via Twitter en Facebook met

#scheidsbedankt. “Of deel je leuke momenten, foto’s met of fi lmpjes via Twit-ter @vvnunspeet.nl met #scheidsbedankt.”Bij vv Nunspeet is nieuwe aanwas van scheidsrechters welkom. De vereniging biedt begeleiding aan tijdens de eerste wedstrijden. Tevens kan op kosten van de ver-eniging een basisopleiding scheidsrechter bij de KNVB worden gevolgd. Voor meer informatie: wed-strijdsecretaris Arnold Zoet, tel. 06 – 15 16 65 66/[email protected]

SportbondendagREGIO - Maar liefst tien prak-tische workshops. Dat is wat LO-docenten, combinatie-functionarissen, buurtsport-coaches en (jeugd)trainers kunnen verwachten tijdens de Landelijke Sportbonden-dag voor sport- en beweeg-professionals. Deelname kost 65,00 euro per persoon. Leden van KVLO krijgen 10% korting.

De Gelderse Sport Federa-tie houdt de kennisdag op woensdag 14 oktober van 9.00 tot 17.00 uur bij sport-park De Pauw in Klaren-beek. Acht geselecteerde sportbonden delen de laat-ste trends en ontwikkelin-gen en geven de kennis van de deelnemers een directe impuls. Iedereen kan vier workshops kiezen en daar-

na direct in de praktijk bren-gen wat geleerd is. Het uit-gebreide aanbod bestaat uit praktische workshops van de AtletiekUnie, NHV, JBN, Nevobo, KNHB, KNLTB, NBB, en de KNGU. Het thema is: van topsport naar breedtesport. Grote sportevenementen zijn er volop in Nederland en spe-len een belangrijke rol. Top-sportevenementen kun je gebruiken om breedtesport een impuls geven op bijvoor-beeld scholen, bij verenigin-

gen, in wijken en gemeenten. De workshops zorgen ervoor dat deelnemers de sporten van hun keuze direct na af-loop kunnen aanbieden tij-dens bijvoorbeeld de gymles of naschoolse sportactivitei-ten. De koppeling met grote sportevenementen komt veelvuldig aan de orde.

www.geldersesportfederatie.nl/sportbondendag

Hakron loopt hard van stapelNUNSPEET - Dit jaar deden bijna 50 lopers namens het Nunspeetse bedrijf Hakron mee aan de Dam tot Dam-loop, een afstand van 10 Engelse Mijl (16,1 km) tus-sen hartje Amsterdam naar Zaandam. Na de run kon men nagenieten bij de Hakron-hospitalytent op het Dampark. De Dam tot Damloop is hét hardloopevenement van

Nederland. Hierbij kwamen bijna 50.000 hardlopers op de 10 Engelse Mijl in actie. Over het hele weekeinde ge-zien waren 85.000 sporters actief tijdens deze 31e editie van het evenement.

Uitslagen ‘de Brake’NUNSPEET - Bowlinguitsla-gen damescompetitie speel-week 3: C.P.B. ladies – Gym girls 0-3 Plattelandsteam – bowling ladies 1-2; Bokma bowling-team – The fl yers 2-2; Gup-pies – Vrijbuiters 3-0. Hoogste serie : Corry Stam 320 pnt/160 gem.

Uitslagen dinsdagcompeti-tie speelweek 2: Rolling pins – pin om club 1-3; Autogarant Nunspeet – Bye team 2-0; Schilders-bedrijf Witteveen – Groente-handel v. Olst 1-3; Strijders – Groot Grobbenhorst ½-3½; Jumping pins – Bowling de Brake 0-4. Hoogste serie dames: Cor-rie Stam 452 pnt / 150 gem. Hoogste serie heren: Gerjan Stoffer 619 pnt / 206 gem.

Uitslagen donderdagcompe-titie speelweek 2: BMV – Triple X 0-4; L. v. Beem dienstverlening – Bye team 3-1; Bowling de Brake – Scherpschutters 1-3; Bom-mels – VTS taxi 1-3; Bro-thers in arms – M. Vis mon-tage 2-2; Hoogste serie dames: Wendy Bruijnes 519 pnt / 173 gem. Hoogste serie heren: Wilco v.d. Pol 528 pnt / 176 gem.

Week van de scheidsrechter

Dit jaar deden bijna 50 lopers namens het Nunspeetse bedrijf Hakron mee aan de Dam tot Damloop, een afstand van 10 Engelse Mijl (16,1 km) tussen hartje Amsterdam naar Zaandam. De Dam tot Damloop is hét hardloopevenement van Nederland. Meer foto’s van hun deelname aan dit evenement zijn te zien op www.hakron.nl Eigen foto

Hakron lopers hebben heel wat in hun mars

Page 39: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

OPEN H IS

U bent vanharte welkom!

28 maart11:00 - 15:00 uur

SPECIAL

3 oktoberMakelaars- en Assurantiekantoor De Boer B.V. ElburgZuiderzeestraatweg Oost 928081 LE ElburgTel: [email protected]

Makelaars- en Assurantiekantoor De Boer B.V. NunspeetLaan 118071 JG NunspeetTel: [email protected]

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

F.A. Molijnlaan 38071 AA NunspeetTel. [email protected]

Pleiter Makelaars en Taxateurs

Hogenbrinkweg 9 8096 RS OldebroekTel. 0525-631465 [email protected] www.pleiter.nl

Page 40: Nunspeet Huis-aan-Huis week40
Page 41: Nunspeet Huis-aan-Huis week40
Page 42: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 september t/m dinsdag 6 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTION HEEFTHEEL VEELA-MERKEN

PSST..

595

099

169

CHENILLEBADMATdiverse kleuren60x90 cm

TWIX WHITE184 gram4-pack

HERMANMAALTIJDdiverse varianten

olijfolieextra vierge500 ml

2.95

17 95

MEISJES/DAMESBEDSOKKENdiverse kleurenpolyester/elastansuperzachtmaten 23-42

149

595

398

MEISJESTEDDY BOOTSTPR zoolzwart, camel of fuchsiamaten 30-35

dames teddy bootszwart of camelmaten 36-41

6.49

KINDERSWEATERmet printlange mouw100% katoenmaten 92-146

31 OKTOBER HALLOWEEN

TAFELSCHILDERSEZELverstelbaar tot 56 cmhout

7 95

PARTY SPEAKERbluetooth speaker met disco lichtshowvoor het draadloos afspelen van al je favoriete muziekmaakt van elk feest of borrel een succes!Ø 15 cm

995

SCHILDERSDOEK30x30 cm

1.49

PENSELENSET10-delig

1.49

HERENSWEATVESTmet capuchonmaten S-XXL

7.95

099

VANILLE/CHOCOMUFFINS270 gram

IMPULS LEDWEKKERRADIOsnooze enback-up functiezilver of zwart

499

KANT-EN-KLAARGORDIJNENdiverse varianten140x260 cm 2 stuksof 275x260 cm 1 stuk

149 595

DOLCEDAMESSLIPmidi of maxikatoen/elastandiverse kleurenmaten M-XXL

595

KEUKENGEREISETdiverse kleurensoft-grip handvatincl. opbergrek

495 069

HALLOWEENVERKLEEDSETjongens en meisjesdiverse variantenmaten 116-140

INNOVITBRUISTABLETTENdiverse varianten20 tabletten

099

GEURTHEELICHTENdiverse geuren24 stuks

maxigeurtheelichten8 stuks

1.49

HERENSWEATERronde halspolyester/katoenmaten M-XXL

295295

LUXEBADDOEKsuper soft100% katoen60x110 cm

washand2 voor

0.98

VERDUISTEREND

HOTELKWALITEIT

KASSAKOOPJE

2 PAAR

NIEUW6-DELIG

KATTENSPEELKLEEDmet speelgoeddiverse dessins54x54 cm

Page 43: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

Ik heb geen energie!“Als zangeres had ik niet de energie om langer dan 15 minutenop te treden. Na de show was ik helemaal buiten adem enontzettend moe. Dankzij het PowerSlim afslankprogrammaben ik 23 kilo afgevallen en kan ik weer de hele dag dansen enzingen. Ik voel me fitter, zie er gelijk een stuk jonger uit engeniet nu intens van mijn optredens.”

www.powerslim.nl

Zuiderzeestraat 5378091 CP WEZEP

Tel. 038 - 376 41 [email protected]

- 23 kgIdols finalisteNathalie Makoma

Jij bepaalt het resultaat

DAGEN uit voor slechts€ 14,95 i.p.v. € 45,-*3

PROBEER NU POWERSLIM

* Actie geldig tot 9 oktober 2015

Voor meer informatie of het gratis boekje ‘Help, ik ga scheiden!’ belt of mailt u:

De Scheidingsplanner Nunspeet • ZwolleJannie van Blotenburg RFEAWhemelaan 4, 8071 GZ NunspeetDr. van Deenweg 13, 8025 BP Zwolle(038) 845 83 35j[email protected]

Scheidingsplanner Jannie van Blotenburg geeft deskundig advies over de financiële gevolgen van een scheiding.

Help, papa en mama gaan scheiden!Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zet dat voor de betrokken kinderen de wereld op zijn kop. Sterker nog, voor circa 60% van de kinderen heeft dat een dermate grote invloed, dat dit zijn weerslag heeft op hun ontwikkeling.

Onderzoek van prof. dr. Jaap Dronkers, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, wijst uit dat alleen bij zeer frequente en ernstige ruzie tussen ouders, kinderen beter af zijn na een scheiding. Omgekeerd is dus te concluderen dat kinderen in de meeste gevallen niet beter af zijn bij een scheiding van de ouders.

Wanneer ouders zich bewust zijn van de impact van een scheiding op hun kinderen en het belang van de kinderen tijdens een schei- ding voorop zetten, is er enorme winst te behalen voor de kinde- ren. Er zijn vijf belangrijke spel-regels waar ouders zich aan kun-nen houden:

1. Vertel samen aan de kinderen dat u gaat scheiden en geef niemand de schuld van de scheiding;

2. Beloof alleen dingen die u kunt waarmaken;

3. Betrek de kinderen nooit bij conflicten;

4. Deel uw verdriet en zorgen niet met de kinderen;

5. Besef dat uw kind uw zorg en liefde nodig heeft en niet andersom.

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het besef dat u als ouders door uw kinderen levens- lang verbonden bent met uw ex-partner. Probeer daarom met

elkaar in gesprek te blijven en te komen tot gezamenlijke oplos-singen. Dan kunt u allen weer goed verder. De Scheidingsplanner kan u ver-der informeren en u begeleiden bij het maken van een goed ouderschapsplan.

Probeer met elkaar in gesprek te blijven en te komen tot gezamenlijke oplossingen.

Regio - Kijk voor de aardig-heid eens in je kast en tel eens hoeveel schoenen je be-zit. Dat zijn er vast meer dan één paar. Werkschoenen, wandelschoenen, sport-schoenen en misschien wel warme laarzen speciaal ge-kocht voor maar een weekje wintersport.

Voor de straatarme mensen in Moldavië is dit een uto-pie. De mensen zijn er zó arm dat er geen geld voor goed schoeisel is. Ouders maken zich grote zorgen want zonder goede schoe-nen en een warme jas kun-nen de kinderen niet naar school. Voordat de winter begint wil Mensenkinderen meer dan 1000 kinderen ste-vige schoenen geven en een warme jas. Het is een jaar-lijks terugkerend project in samenwerking met de pro-testantse kerken en lokale overheden.

De winters in Moldavië zijn streng en duren lang. En dat is vooral merkbaar in de afgelegen dorpen in berg-achtige gebieden, waar veel extreem arme gezinnen wo-nen. Vanwege de armoede kunnen de ouders hun kin-deren geen goede schoenen en een warme jas geven. Het gevolg is dat deze kinderen wegblijven van school want,

op versleten zomerschoenen en met dunne jas naar school gaan is vragen om kou te vatten en ziek te worden. De keuze is gauw gemaakt als je moet kiezen tussen brood op de plank en brand-hout om de kou enigszins buiten de deur te houden of warme kleding voor de kin-deren om hen naar school te laten gaan. Het besef dat school belangrijk is voor de toekomst van de kinderen is wel degelijk aanwezig, maar de ouders staan met de rug tegen de muur en kunnen niet anders.

Mensenkinderen biedt hulp en heeft zich tot doel gesteld om meer dan 1000 van deze straatarme kinderen goede

schoenen en een warme jas te geven.

Mensenkinderen is bewo-gen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Molda-vië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Men-senkinderen.

Wie Mensenkinderen wil helpen bij deze actie kan voor meer informatie con-tact opnemen met tel. 0341-455559 of:

www.mensenkinderen.nl

Goede schoenen en een warme jas

Mensenkinderen heeft zich tot doel gesteld om straatarme kinderen goede schoenen en een warme jas te geven. Eigen foto

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 43

Woezel&Pip komen naar Veluvine Na het overweldigende succes van vorig jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs de Neder-landse theaters met hun eigen fa-miliemusical ‘Overal vriendjes’. Op woensdag 14 oktober beleven de liefste hondjes van de hele wereld weer vrolijke en spannende avon-turen in Veluvine in Nunspeet.

Woezel & Pip maken samen met Tante Perenboom, Wijze Varen, Buurpoes en al hun andere vriend-jes een reis door alle seizoenen. Al zingend, spelend en lerend vinden Woezel & Pip meer vriendjes en die schrijven allemaal in hun grote Vriendenboek.Na afl oop kunnen de kinderen Woezel & Pip ook echt ontmoeten en met de levensgrote knuffels van Woezel & Pip op de foto. daarnaast verloot Veluvine 2x2 vrijkaarten onder de winnaars van onze Woe-zel & Pip kleurwedstrijd. Kinderen kunnen dee kleurplaat nu afhalen aan de receptie van Veluvine.Woensdag 14 oktober, aanvang 14.00 uur en 16.00 uur in Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet. Kaartprijs 16,50 euro.

Reserveringen: via www.veluvi-nenunspeet.nl of telefonisch: 088 850 77 66.

Speuren naar paddenstoelenWoensdag 7 oktober kunnen kin-deren samen met de gids van het Natuurinformatiecentrum Nun-speet speuren naar paddenstoe-len. Met spiegeltjes en zoekkaar-ten worden ze van top tot teen bekeken en onderzocht. Na afl oop van de boswandeling, knutselt ieder kind een eigen paddenstoel voor thuis. Deze activiteit start om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Het is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De kosten zijn zes euro per kind. Aanmelden is noodzakelijk. Meer informatie en/of aanmelden via info@bezoekerscentrumnun-

speet.nl of 0341-217011.

FilmprogrammaBij Veluvine draait woensdag 30 september, 20.00 uur, de fi lm La famille Bélier. In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oud-ste dochter Paula. Zij is de onmis-bare tolk in het dagelijks leven van haar ouders. Op een dag besluit Paula, met de steun van haar mu-ziekleraar, mee te doen aan een zangwedstrijd. Een keuze die haar bij haar gezin zal weghalen, maar haar leven voorgoed zal verande-ren. Vrijdag 2 oktober staat vanaf 20.00 uur de vertoning van Michiel de Ruyter op het programma.

Woezel&Pip komen naar Veluvine

Kijk voor Uit-tips en ticketvoordeel op OverUIT.nl

download de app

Page 44: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

KIP4YOU.NL Markt 7 Nunspeet

BucketChickenWings

KORTINGSCOUPON VRIJDAG

27 hotwingsincl. 3x saus 15,-

Alleen geldig opvrijdag 25 september 2015

2x halvekip

KORTINGSCOUPON HELE WEEK

5,-Hele week geldigDi 22 t/m Za 26 september 2015

Grootmoedersrecept

Kipburger

KORTINGSCOUPON ZATERDAG

2,-Alleen geldig opzaterdag 26 september 2015

Grootmoedersrecept

0341 - 75 90 33DINSDAG T/M DONDERDAG: 10:00-20:00 // VRIJDAG: 10:00-22:00 // ZATERDAG: 10:00-20:00

ZELF AFHALEN

THUISBEZORGD

KOM ETEN INONS RESTAURANT

KLAAR TERWIJLU WACHT

KWALITEITSKIPUIT NUNSPEET

KORTINGKNIPPENKIP

BESTEKIPRESTAURANTVAN GELDERLAND

Alleen geldig opvrijdag 2 oktober 2015

Alleen geldig opzaterdag 3 oktober 2015

Hele week geldigWo 30 september t/mDi 6 oktober 2015

Page 45: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

KIP4YOU.NL Markt 7 Nunspeet

BucketChickenWings

KORTINGSCOUPON VRIJDAG

27 hotwingsincl. 3x saus 15,-

Alleen geldig opvrijdag 25 september 2015

2x halvekip

KORTINGSCOUPON HELE WEEK

5,-Hele week geldigDi 22 t/m Za 26 september 2015

Grootmoedersrecept

Kipburger

KORTINGSCOUPON ZATERDAG

2,-Alleen geldig opzaterdag 26 september 2015

Grootmoedersrecept

0341 - 75 90 33DINSDAG T/M DONDERDAG: 10:00-20:00 // VRIJDAG: 10:00-22:00 // ZATERDAG: 10:00-20:00

ZELF AFHALEN

THUISBEZORGD

KOM ETEN INONS RESTAURANT

KLAAR TERWIJLU WACHT

KWALITEITSKIPUIT NUNSPEET

KORTINGKNIPPENKIP

BESTEKIPRESTAURANTVAN GELDERLAND

Alleen geldig opvrijdag 2 oktober 2015

Alleen geldig opzaterdag 3 oktober 2015

Hele week geldigWo 30 september t/mDi 6 oktober 2015

Page 46: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.huisaanhuis.net Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 46

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben een leuke vrouw van 46 jaar en ik kom uit Scherpenzeel. Ik wil graag een leuke man leren kennen. Wil je een leuke date? Reageer en bel. 0906-10.10.162 Box:179774

Ik ben Annemarie een leu-ke vrouw van 55 jaar en ik zoek een leuke vriend die vrijgezel is. Ben jij die leuke man en heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:328581

Ik ben een slanke blondine van 35 jaar. Ik heb veel ta-toages. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een gezellig contact. Wie wil er met mij afspreken? Bel me 0906-10.10.162 Box:302315

Dag mannen hier met Cor-rie een vrouw van 58 jaar uit de regio van Breda, Ik zoek een sportieve, lieve man. Ik ben op zoek naar een serieuze relatie jij ook? 0906-10.10.162 Box:218117

Hoi ik ben Lian een leuke roodharige dame en ik zou graag een avondje met je willen stappen. Interesse? 0906-10.10.162 Box:934380

Ik ben een lieve vrouw van 76 jaar. Graag zou ik een leuke beschaafde man willen ontmoeten 75+. Ik woon in Nijmegen. Bel je? 0906-10.10.162 Box:343451

Ik ben Eline en ik ben op zoek naar een lieve en spontane man voor vriend-schap. Ik zie er leuk en ver-zorgd uit. Wil je meer we-ten? Laat dan een berichtje achter op mijn boxnummer 0906-10.10.162 Box:835312

Ik ben een vlotte vrouw 70+ Ik ben erg sportief en sta nog volop in het leven. Bel 0906-10.10.162 Box:601376

MARSJA 46 JAAR. Hoi ik ben een volslanke dame

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkom met al uw vragen.Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Bedrijfs OG AanbodKANTOOR- en bedrijfsunitsbedrijvencentrumhetharde.nl

085-5000550

Woonruimte AanbodTijdelijk te huur (sept.-mei)ingerichte BUNGALOWSmet gratis wifi op Bungalow-park Het Verscholen Dorp,Harderwijk. Tel. 0341-820227www.verscholendorp.com

Te huur bungalows/chalets,Jaberco BVNunspeet 06 - 53150478

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

Mega Snuffelmarkt17 + 18 Oktober

ArnhemGelredome0492-525483 / vanaerlebv.nl

Snuffelmarkt VAASSENZo. 18 okt. Sph. De Wieken

Info: 06-29139119

Huis & Tuin

Kunst & AntiekGediplomeerd

KLOKKENMAKERreparatie-restauratie. Voorafprijsopgave. In- en verkoop.

Frank Veltien, RidderZwederlaan 27, Zwolle.

(Westenholte) 038-4226603

Hobby & Sport

VerzamelingenT.k. gevraagd MINIATUUR-AUTO'S, alle schalen ookvrachtwagens 06-20142187

Auto & Vervoer

Bromfi etsen & ScootersGezocht: oude MOTORFIETS(van 1960 - 1980) hoeft niette lopen. Inl. 0578 - 573857.

Garage & StallingGARAGEBOX te koop ElburgPassestraat t.o. nr 26, vraag-prijs € 16.500,- inlichtingen06-51191651

Werk & Inkomen

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 47: Nunspeet Huis-aan-Huis week40

‹ www.nunspeethuisaanhuis.nl Nunspeet Huis aan Huis · dinsdag 29 september 2015 · 47

Raadsvragen over De AmbeltNuNspeet - In de gemeente-raad heeft Ingrid Slaa (Chris-tenUnie) vragen gesteld aan het college over het voorne-men van De Ambelt, school voor voortgezet speciaal on-derwijs, om alle locaties te sluiten. Zij wil weten of dit besluit niet veel te vroeg is. Ook is zij verbaasd over het feit dat De Ambelt vorig jaar een vurig pleidooi heeft ge-houden voor nieuwbouw en nu gaat sluiten. Ingrid Slaa is bang dat kinderen bui-ten de boot gaan vallen en vraagt zich af of het sluiten van De Ambelt banenverlies in de regio tot gevolg heeft. Wethouder Leen van der Maas deelde haar zorgen, maar kon nog geen concrete

antwoorden geven op haar vragen en de effecten van het besluit nog niet overzien. Expertisecentra komen in

Apeldoorn en Zwolle. Bouw van een expertisecentrum aan de F. A. Molijnlaan is dus van de baan.

Tijdens het vragenhalfuurtje in de raad heeft Ingrid Slaa vragen gesteld over de sluiting van De Ambelt. Foto: Dick Baas

Verhuizing ShimanoNuNspeet - Het hoofdkan-toor van Shimano Europa verhuist per 1 januari 2017 van Nunspeet naar de High Tech Campus in Eindho-ven. Het verkoop- en dis-tributiecentrum blijft wel in Nunspeet. Hiermee gaan voor Nunspeet ongeveer 135 arbeidsplaatsen ver-loren. Shimano kiest voor Eindhoven om drie rede-nen: de aanwezigheid van een internationaal georiën-teerde businessomgeving, de aanwezigheid van meer jong talent en het belang van innovatie. Shimano wil door de verhuizing de strategische positie van het bedrijf versterken en de kan-sen vergroten bij het werven van talent. Eindhoven heeft daarvoor de faciliteiten. Ook speelt een rol dat door de groei van het hoofdkan-

toor er in Nunspeet ruimte-gebrek ontstond.Tijdens het vragenhalfuur-tje in de gemeenteraad heeft Klaas van Harten (Christe-nUnie) vragen gesteld over het vertrek en op welke wijze kennis en innovatie regionaal op de agenda kan blijven. Op de vraag van Van Harten of het college op de hoogte was van het vertrek van Shimano was het antwoord van Dick van Hemmen als portefeuil-lehouder economische za-ken: ja en nee. Hij wist dat Shimano op zoek was naar andere mogelijkheden. Het besluit zelf kreeg hij te ho-ren nadat het personeel van Shimano was geïnformeerd. Van Hemmen betreurt het verlies van arbeidsplaatsen. Innovatie staat regionaal op de agenda. Een notitie komt.

De waarschuwing is duidelijk

De gemeente Nunspeet gaat verkeerd gestalde fietsen opruimen. Dat heeft ze aangekondigd. Dus iedereen

zou nu moeten weten dat het er aan zit te komen. Er wordt niet aangegeven wanneer, maar het gaat gebeuren. Nu kunnen we er denk ik wel van uit gaan dat het niet in het weekend zal gebeuren. Vrijdag is ook geen handige dag want dan moet je mogelijk een weekend zonder fiets doen. Zo vervelend zal men toch ook niet willen zijn. Dus er is groot kans dat het op een doordeweekse dag gaat gebeuren. Nee, ook niet om zeven uur in de ochtend of in de avonduren, verwacht ik. Dan wordt het allemaal te duur met overuren en zo. En de gemeen-tewerf moet ook open zijn om je karretje weer tevoorschijn te kunnen halen. Het is dus in redelijkheid te verwachten dat het gewoon overdag op een doordeweekse dag zal gaan gebeuren. Zo rond een uur of tien,

of na de koffie. Of misschien gebeurt het wel helemaal niet, als blijkt dat de waar-schuwing al voldoende heeft geholpen. De aankondiging over het opruimen van de her en der geplaatste fietsen is overigens wel wat verwarrend. Er wordt gesproken over verkeerd geparkeerde fietsen. Maar parkeren is toch voor auto’s? Dus, wor-den er nu geparkeerde auto’s bedoeld of gestalde fietsen. Want dat zou namelijk ook geen gek idee zijn. Verkeerd geparkeerde auto’s opladen en wegzetten. Dit in plaats van de regel van vijf te hanteren. Het door de vingers zien van het her en der gepar-keerde blik dat voetgangers, fietsers en rol-stoelgebruikers fors hindert. Maar ja, zover zijn we nog niet. En we moeten natuurlijk ook wel iets van elkaar kunnen verdragen. Dat het jammer genoeg wel vaak dezelfde bestuurders zijn die menen net iets meer te mogen, weten we ook wel.

GRumpie

KORT NIEUWS

Vrijwilligersvacature van de weekNuNspeet - Stichting Het Venster is op zoek naar vrijwilligers die door de week of in het weekend een aantal maaltijden willen rondbrengen bij thuiswonende ouderen. De middagroute begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De avondroute begint om 16.40 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Voor meer informatie of op-gave: Stichting Het Ven-ster, Annemarie Meester , telefoon 0341-257242, of per mail [email protected]. Ook kan voor meer informatie contact worden opgenomen met het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. Het Servicepunt is te bereiken via telefoon-nummer 0341-259255, of per mail [email protected]. Meer vrijwilligers-vacatures zijn te vinden in de vacaturebank van het Servicepunt: www.vrijwilligerswerknun-speet.nl .

Geef met de vijfNuNspeet - Agathos Ge-zinsbegeleiding houdt op dinsdagmiddag 6 oktober bij Steunpunt Mantelzorg de workshop “Geef met de vijf”! Dat is het thema van de week van de op-voeding 2015. Geef met de vijf; dat klinkt mooi! Als gezin sa-menwerken, genieten van gezelligheid en elkaar steunen door dik en dun. De ouder als coach en het gezin als team. Maar wat is hier voor nodig? Hoe sluit je aan bij elkaar, hoe coach je en hoe commu-niceer je op een positieve manier, ook als er sprake is van veel verschil tus-sen de gezinsleden en het aansluiten bij elkaar echt niet altijd vanzelf gaat. Of je kinderen nou gezond zijn of misschien een handicap of beperking hebben, in elke situatie is het belangrijk om als ou-der op een goede manier te (leren) communiceren. En hoe doe je dat? Deelnemers gaan hier met elkaar over naden-ken en doorpraten op een ontspannen interactieve manier. De middag duurt van 13.30 -15.15 uur. Locatie: dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 te Nunspeet, (0341) 25 72 42. Aanmelden niet nodig. Toegang, koffie en thee zijn gratis.

HobbymarktNuNspeet- Alie’s Atelier houdt zaterdag 3 oktober van 10.00-15.00 uur een gezellige hobbymarkt in Het Venster (Elburger-weg 15). Iedereen is wel-kom om deel te nemen aan een gratis workshopOok is er koffie of thee met cake te verkrijgen, de opbrengst hiervan komt ten goede aan Het Venster.

Kunstenaars gezochtReGio - Kunst en commer-cie gaan prima samen. Dat is het uitgangspunt van het project ‘Ondernemen hoort bij de kunstenaar en kunst hoort bij de ondernemer’. Tien Gelderse kunstenaars krijgen de komende maan-den begeleiding bij het ver-groten van hun commer-ciële slagkracht. Ze volgen onder meer een workshop ‘Netwerken en acquisitie’ en bezoeken Gelderse onderne-mers. Ook wordt er voor elk van hen een video gemaakt die ze kunnen gebruiken om hun naam en werk on-der de aandacht te brengen bij ondernemers.

Rick Hulshof die namens

Kunst of Art dit project be-geleidt:: “Het project heeft eigenlijk twee sporen. We brengen hun kunstwerken onder de aandacht bij po-tentiele ondernemers voor verhuur of verkoop. En we helpen kunstenaars om hun commerciële kracht te ver-groten, zodat ze naast kun-stenaar ook wat meer onder-nemer worden.”

Binnen het project, dat mo-gelijk gemaakt wordt door de provincie Gelderland, is ruimte voor tien kunste-naars. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.kunstofart.nl voor 22 oktober. De selectie vindt plaats na 23 oktober.

Geen 30 km in kom HulshorstDe Actualisatie Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan Nunspeet werd door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Een door de SGP en CU ingediend amendement om de tekst over een mogelijke 30 km/uur in de kom van Hulshorst te schrappen werd door de gehele raad gesteund.

door Dick Baas

NuNspeet/HulsHoRst - Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dateert uit 2009 en was toe aan actuali-satie. Er verandert niet veel. Wel zijn er aandachtspunten voor de komende periode. Zo moet het vrachtwagen-parkeren geregeld worden. Wethouder Edward van der Geest beloofde in november met een oplossing te ko-men. De verwachte komst van de oostelijke en wes-telijke rondweg geeft aan het GVVP een ‘houdbaar-heidsdatum’ van vier tot vijf jaar. Het algemene beeld is dat de verkeerssituatie in de gemeente Nunspeet niet slecht is. Dat er in Hulshorst geen wezenlijke verkeers-problemen zijn. Alleen zou

de snelheid in de kom van Hulshorst verlaagd kunnen worden naar 30 km/uur. De SGP-fractie zag de nood-zaak van terugbrengen niet in. Het aantal ongelukken is beperkt en dat komt mede

doordat het fietsverkeer ge-scheiden is van het gemoto-riseerd verkeer. De weg hoeft ook geen smaller profiel te krijgen. Dat levert alleen maar problemen op voor het landbouwverkeer. Tussen

Nunspeet en Hulshorst en Hulshorst en Hierden geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Veel inwoners hebben daar al moeite mee. Als de snelheid nog meer wordt teruggebracht zul-

len kleinere wegen in het buitengebied als sluiproute gebruikt gaan worden. Het amendement om de tekst over de Harderwijkerweg te schrappen kreeg instem-ming van de gehele raad.

Marcel van Klompenburg was in de gemeenteraad voor de SGP woordvoerder bij het onderwerp Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. Het verlagen van de snelheid naar dertig kilometer in de kom van Hulshorst vond hij onnodig. Eigen foto

Page 48: Nunspeet Huis-aan-Huis week40