oggz onderzoeksagenda van de ggd-en en de universiteiten g4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

of 25 /25
OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Upload: lavada

Post on 12-Jan-2016

45 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek. OGGZ MONITOR. Dakloosheid. Dakloosheid vervolg. Huisuitzetting. Huiselijk Geweld. Huisvervuiling. Alcohol en Drugs. Psychiatrie. Psychiatrie vervolg. Psychiatrie vervolg 2. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

OGGZ ONDERZOEKSAGENDAvan de GGD-en en de

Universiteiten G4lopend, afgerond en gepland onderzoek

Page 2: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

OGGZ MONITORTitel/thema Stad Type onder-

zoekOpdracht-gever

Financiering

Initiator/Uitvoering Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum), gepland

OGGZ-monitor G4 G4 Registratie G4-USER Eigen middelen

GGDen G4 G4-USER, LUMC, Trimbos, Tranzo

Van Bergen, Buster, Gilissen, Mandos

lopend

OGGZ-monitor Utrecht Utrecht Registratie Gemeente Utrecht

Eigen middelen

GGD-U G4 USER Addi van Bergen lopend

OGGZ-monitor Amsterdam

Amsterdam Registratie Gemeente Amsterdam

Eigen middelen

GGD-A G4 USER Marcel Buster lopend

OGGZ-monitor Rotterdam

Rotterdam Registratie ? Eigen middelen

GGD-R G4 USER Eva Mandos lopend

OGGZ-monitor Haaglanden

Den Haag Registratie Directie GGD Eigen middelen

GGD-DH, GGD ZHW G4 USER Renske Gilissen lopend

Page 3: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

DakloosheidTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-gever

Financie-ring

Initiator/Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Winterkoude onderzoek G4 Amsterdam Survey G4-USER G4 USER klein maar fijn

GGD-A G4 USER Marcel Buster September 2012, mogelijk tweejaarlijks

Winterkoudeonderzoek lokaal

Amsterdam Survey WZS Eigen middelen

GGD-A  ? Matty de Wit, Marcel Buster

?

Winterkoudeonderzoek lokaal

Rotterdam Survey ? Eigen middelen

GGD-R  ?  ?

Winterkoudeonderzoek lokaal

Den Haag Survey, Registratie

Directie GGD, MZV

Eigen middelen

GGD-DH  CCP, MO, MZV Renske Gilissen Lopend

Winterkoudeonderzoek lokaal

Utrecht Survey Gemeente Utrecht

Eigen middelen

GGD-U  - Regien Vleems, Addi van Bergen

Afgerond 12 april 2012

Zwerfjongeren vervolgtraject; hun visie op de hulpverlening

Amsterdam Interviews en Registraties

? GGD - Matty de Wit Gepland

Zwerfjongeren Amsterdam Dossieronder-zoek

DMO DMO GGD-A Bureau Jeugdzorg, DWI

Matty de Wit Afgerond DATUM?

Zwerfjongeren Utrecht  Secundaire analyse registraties & dossieronderzoek

Gemeente Utrecht

Eigen middelen

GGD-U  - Carina Ballering lopend

Page 4: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Dakloosheid vervolgTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-gever

Financie-ring

Initiator/Uitvoering

Samenwerking met Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Dakloosheid EU-burgers Rotterdam  ? ? ? ? ? ? ?

Trends in (toekomstige) dakloosheid

Rotterdam Nog niet bekend

GGD Eigen middelen

Nog niet bekend - Karen Klein Ikkink Gepland

Onderzoek naar effectiviteit toeleidingstrajecten instellingen

Rotterdam Nog niet bekend

GGD Eigen middelen

Nog niet bekend - Karen Klein Ikkink Gepland

Evaluatie uitrol thuishavens

Rotterdam Nog niet bekend

GGD Eigen middelen

Nog niet bekend - Karen Klein Ikkink Gepland

Onderzoek naar vrouwenopvang/dakloze gezinnen

Amsterdam Registraties WZS ? GGD - Marcel Buster Gepland

Page 5: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

HuisuitzettingTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-gever

Financiering Initiator/Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Predictoren + Risicoprofielen

R’dam, Utrecht,A’dam

Survey/interview

? G4 USER OMZ. St Radbout-Nijmegen

- ? Marieke Holl (aio), Linda van den Dries (projectleider)

?

Validiteit en betrouwbaarheid

Amsterdam  ? GGD  GGD GGD Amsterdam ?  Thijs Fassaert ?

Huisuitzetting en dan dakloos ?

Amsterdam Registratieonderzoek over 2010

GGD Eigen middelen

GGD Amsterdam Hogeschool van Amsterdam

Matty de Wit lopend

Page 6: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Huiselijk Geweld

Titel/thema Stad Type onderzoek

Opdrachtgever Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Pathologische personen kenmerken als verklaring voor de relatie tussen onveilige hechting en huiselijk geweld

Rotterdam ? ? ? NiBu ? ? ? lopend

Evaluatie integrale aanpak

Den Haag Evaluatie Gemeente DH Gemeente DH GGD-DH MZV, GB, SHG, Ketenpartners HG

Paul Uitewaal, Rense Gilissen

Afgerond 2012

Evaluatie tijdelijk huisverbod

Den Haag Evaluatie Gemeente DH, Gemeente Delft

Gemeente DH/

gemeente Delft

GGD-DH GB Paul Uitewaal Afgerond 2012

Page 7: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Huisvervuiling

Titel/thema Stad Type onderzoek Opdrachtgever Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Effecten aanpak huisvervuiling

Rotterdam Evaluatie G4-USER G4 USER klein maar fijn Erasmus universiteit

GGD Rotterdam Niels Mulder ?

Page 8: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Alcohol en DrugsTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-gever

Financiering Initiator/Uitvoering

Samenwerking met Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Signalering trends Utrecht Registratie GG&GD Utrecht

Gemeente Utrecht

GGD-U - Eva v/d Meer ?

Signalering trends (Uitgaansmonitor)

Den Haag Registatie, Survey

Gemeente DH

Eigen middelen GGD-DH Parnassia, Politie, Bestuurdienst, MZV 

Ad van Dijk Lopend

Alcohol Sportkantines Utrecht   Gemeente Utrecht

GGD-U  - Eva v/d Meer ?

Alcoholvergift. EHBO Den Haag Registratie Gemeente DH

Eigen middelen  GGD-DH

 SEH Haagse ziekenhuizen

Caroline Dekkers Lopend

Evaluatie Medische Experiment Cannabis

Utrecht Pilot Gemeente Utrecht

Altrecht/Vicas/Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht/RIVM

- Dick Reinking ?

Scholierengebruik Den Haag Survey ?   Trimbos M.P.H. Berns Lopend

Evaluatie social clubs (cannabis)

Utrecht  Onderzoeksopzet in de maak

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht/IVO

- IVO Dike v/d Mheen

?

Alcoholmonitor Amsterdam monitor GGD/gemeente

GGD GGD - Marcel Buster/Joanne Ujcic

lopend

Chronische alcoholgebruikers in openbaar

Amsterdam Literatuur- en praktijkonderzoek

G4-User G4 USER klein maar fijn

 ? ? Marcel Buster Afgesloten DATUM?

Page 9: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

PsychiatrieTitel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

geverFinanciering Initiator/

UitvoeringSamenwerking met

Contactpersoon

Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

IBS-en in Amsterdam Amsterdam

Survey GGD GGD GGZ Amsterdam en GGD-A

- Matty de Wit ?

Prestatie-indicatoren preventie depressie en angst

Amsterdam

Literatuur en registraties

GGD AGIS GGD ? Tobias van Dijk

December 2012

Etniciteit, depressie en angst

Amsterdam

Interviews GGD, GGZ en ZonMw

GGD, GGZ en ZonMw

GGD-A  GGZ Thijs Fassaert Afgerond december 2011

Voorspellers van crisismeldingen via politie bij chronische psychiatrische patiënten

Amsterdam

Registratie-gegevens en interview

GGD Amsterdam

GGD, R&D fonds

GGD en GGZ GGZ inGeest en Arkin

Matty de Wit

Mariette Hensen

September 2013

Zorgpatronen van ggz en oggz bij chronische psychiatrische patiënten met regelmatige crisismeldingen via de politie

Amsterdam

Registratie-gegevens en interview

GGD Amsterdam

GGD, R&D fonds

GGD en GGZ GGZ inGeest en Arkin

Matty de Wit ?

Victimisatie psychiatrisch patient

Rotterdam

? ? ? O3/NWO ? Astrid Kamperman

Gepland

Crisis Monitor Acute Psychiatrie

Rotterdam

Monitor ? ? BavoEuro

RoSa?

? ? Artikel in voorbereiding

Page 10: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Psychiatrie vervolgTitel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-gever Financiering Initiator/

UitvoeringSamenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Acute psychiatrie Rotterdam

? ? ? GGZ WNB? ? Mireille Salden

Arno van Dam

gepland

Effecten Crisiskaart Rotterdam

RCT O3/BavoEuro/AsRu ? ? lopend

Vroegmedicatie acute dienst

Rotterdam

? ? ? BE ? ? Jolanda Stobbe gepland

Screening vroege psychose

Rotterdam

? ? ? ? ? Aartie Sardjoe

Y. De Jong

gepland

Ethnic density and compulsary admissions

Rotterdam

? ? ? ? ? Astrid Kamperman

lopend

Tijdig contact na ontslag

Rotterdam

? ? ? ? ? Andre Wierdsma lopend

De ene buurt is de andere niet

Rotterdam

? ? ? ? ? Andre Wierdsma lopend

Page 11: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Psychiatrie vervolg 2Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

geverFinanciering Initiator/

UitvoeringSamenwerking met Contact-

persoonLopend, afgerond (+ datum) of gepland

Depressiepreventie Den Haag Epidemiologie Gemeente DH Eigen middelen

GGD DH MZV, fonds achterstandswijken, Parnassia, Lijn 1, AMW

Uitewaal Lopend

GGZ zorggebruik bij persoonlijkheidsstoornissen

Den Haag Casusregister Parnassia Groep

Intern Parnassia Groep

LUMC Bert van Hemert

Ellen Willemse

Lopend

Dwangopnamen in Rotterdam

Rotterdam ? ? ? ? ? Andre Wierdsma

lopend

Page 12: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Overlast / JustitieTitel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

geverFinanciering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met Contact-persoon

Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Medische problematiek politiearrestanten

Amsterdam Registratieonderzoek GGD-A GGD-A GGD-A Politie Manon Ceelen,

Tina Dorn

Afgerond december 2012

Gedetineerden, nazorg en OGGZ

Amsterdam Vragenlijstonderzoek GGD-A WZS en OOV GGD-A DJI Matty de Wit Afgerond

September

2012

Actieve veelplegers Amsterdam Monitorenonderzoek WZS WZS GGD-A Politie,justitie, DWI Marcel Buster

Doorlopend

Sterfte in politiecellen Amsterdam Registratie ? ? ? ? Tina Dorn ?

Succesvolle jeugdhulpverlening (= controlegroep Top 600)

Amsterdam Dossieronderzoek GGD GGD GGD Bureau Jeugdzorg Thijs Fassaert

December 2013

Determinants of court-ordered admission and course of illness

Rotterdam ? ? ? O3

AnBa?

? ? Artikel in bespreking

Analyse overlastmeldingen

Utrecht Longitudinale analyse op diverse registraties

GG&GD Utrecht Eigen middelen

GGD Utrecht Psychiatrisch Casusregister

Lisette Plantinga

?

Top 600 HIC-daders Amsterdam Dossieronderzoek GGD Amsterdam

GGD GGD Politie & Justitie Thijs Fassaert

December 2012

Page 13: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Overlast / Justitie vervolgTitel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

geverFinanciering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met Contact-persoon

Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Top 600 Amsterdam Monitor Gemeente Amsterdam

GGD GGD - Tijs Fassaert lopend

Top 600 woongeschiedenis

Amsterdam Registraties ? ? GGD - Thijs Fassaert

Lopend

Monitor Meldpunten Zorg en Overlast

Amsterdam Monitor Stadsdelen Dienst Wonen Zorg en Samenleven

GGD - Stephan Cremer

Tobias van Dijk

Lopend

Actieonderzoek veelplegers

Rotterdam, Leiden

Actieonderzoek Gemeenten Rotterdam, Leiden

NICIS Hogeschool Leiden

TNO, Universiteit van Sheffield, LUMC, Platform31 en gemeenten Rotterdam en Leiden

Bert van Hemert, Corine Balder

?

Page 14: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Suïcide / ParasuïcideTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-

gever

Financiering Initiator/Uitvoering Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Suicidepreventie in de G4

Den Haag  Registratie Gemeente DH G4 USER klein maar fijn, Eigen middelen

 GGD-DH CBS, G4 USER, LUMC

Renske GIlissen Lopend

Suïcide registratie

Den Haag  Registratie Directie GGD Eigen middelen GGD-DH G4 Burger Lopend

Suïcide registratie

Utrecht  Registratie GG&GD Eigen middelen GGD-U G4 USER Ronald Smit lopend

Suïcide registratie

Amsterdam ?  GGD Eigen middelen GGD-A G4 USER Marcel Buster ?

Suïcide registratie

Rotterdam ?  ? Eigen middelen GGD-R G4 USER ? 

Para-suïcide registratie

Den Haag Registratie Directie GGD Eigen middelen  GGD-DH -Parnassia-Ziekenhuizen

Burger Lopend

Registratie onnatuurlijke dood

Den Haag Registratie Directie GGD Eigen middelen GGD-DH   PG OGGZ, SMZ Burger Lopend

Evaluatue SuNa(hulp na s-poging

Den Haag Dossier-analyse

Directie GGD Eigen middelen GGD-DH    PG OGGZ Burger Lopend

Evaluatie gatekeepertraining suïcidepreventie

Amsterdam en Friesland

Interview en registratie

ZonMw ZonMw VU en GGZ Friesland en GGD Amsterdam

GGZ Friesland en VU

Lyna PolikarMarcel Buster

Lopend tot 2015

Page 15: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Suïcide / Parasuïcide vervolg

Titel/thema Stad Type onderzoek

Opdracht-

gever

Financiering Initiator/Uitvoering Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Nazorg na suicidepoging

Amsterdem?

? ? GGD-A ? Ewald WitteveenMarcel Buster

lopend tot maart 2013

Methode van suicide

Amsterdam ? ? ? ? ? Marcel Buster Lopend

Aanpak suïcidepreventie

Amsterdam Evaluatie preventie-programma

GGD  GGD GGD-A   Lyna PolikarMarcel Buster

Lopend

Page 16: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Participatie, Herstel en Zingeving

Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-gever

Financiering Initiator/Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon

Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Evaluatie pilot herstel Kanaleneiland

Utrecht MKBA (uitvoering Cebeon) begeleiding bij vulling portfolia (Trimbos), clientconsultatie via panel meetellen

Ontwikkelorganisatie gemeente Utrecht en GG&GD Utrecht

GG&GD Utrecht

GG&GD Utrecht Cebeon (J.Leerdan), Trimbos (P. van Splunteren en H.Michon)

Dick Reinking ?

Peer research in de OGGZ

Utrecht en Amsterdam

Literatuur onderzoek en interviews

G4-USER G4-USER GG&GD Utrecht GGD Amsterdam

Dick Reinking lopend

Ervaringscoaches bij hersteltrajecten in de OGGZ

Utrecht Interviews ZonMw ZonMw Gemeente Utrecht Catalijne Akkermans

Dick Reinking/Martin Bluijs

Looptijd: 15/1/13 – 15/3/13

Meetellen in Utrecht Utrecht Surveys en focusgroepen bij panel van 200 (ex)GGZ-ers, OGGZ-ers

GG&GD Utrecht GG&GD Utrecht

GG&GD Utrecht uitvoering: GG&GD U: Fleur van Heeswijk en Carina Ballering

Onderzoek: projectleiding Trimbosinstituut H Michon/) Peer aanpak (Stadsbrug: Annemiek Dijk en Thomas Jacometti)

Dick Reinking Lopend tot 31/12/14

Page 17: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Participatie, Herstel en Zingeving, vervolg

Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-gever

Financiering Initiator/Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon

Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Participatie doelgroepen

Utrecht Literatuuronder-zoek Gemeente

Utrechtr

G4 USEr klein maar fijn

 UMC Radboud Gemeente Utrecht

 

Judith Wolf afgerond

Inventarisatie sociale activering en opzetten netwerk voor alleenstaande mannen

? ? ? Is alleen nog maar een plan

GGD - Tjerk Kamann

Michaela Schonenberger

Gepland

Page 18: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

ZorgmijdersTitel/thema Stad Type onderzoek Opdrachtgever Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Kwaliteit Bemoeizorg voor DEP (Difficult to engage people) in Europa

? ? ? ? Erasmus Universiteit

? Niels Mulder lopend

Zorgwekkende Zorgmijders

Rotterdam ? ? ? ? ? Niels Mulder gepland

Page 19: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Maatschappelijke OpvangTitel/thema Stad Type

onderzoekOpdracht-gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Langverblijvers nachtopvang

Rotterdam Survey ? ? ? ? ? ?

Gezinnen in de M.O. Rotterdam ? ? ? ? ? ? ?

Gezinnen in de M.O. Den Haag Kwalitatief Gemeente DH

Eigen middelen OS&P Dienst OCW Den Haag

Nieuwenhout ?

Housing First Den Haag Evaluatie Gemeente DH

Eigen middelen OS&P Dienst OCW Den Haag

Nieuwenhout ?

Inloophuizen/DAC’s Amsterdam Registratieonderzoek

Dienst Wonen Zorg en Samenleven

Dienst WZS GGD HVO-Querido, Leger des Heils, Volksbond, Regenboog

Mariëtte Hensen, Marcel Buster

December 2012

Doorstroom in de MO Amsterdam Monitor Dienst Wonen Zorg en Samenleven

Dienst WZS/GGD

GGD HVO-Querido, Leger des Heils, Volksbond

Marcel Buster

Natalie Runtuwene

lopend

Functioneren Centraal Onthaal Gezinnen

R’dam Registratieonder-zoek/kwalitatief

? Gemeente Rotterdam

Omz, UMC St Radbout Nijmegen

? Linda van den Dries

?

Kliententevredenheid MO Rotterdam ? ? ? ? ? ? ?

Page 20: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Maatschappelijke Opvang vervolg

Titel/thema Stad Type onderzoek

Opdracht-gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Inventarisatie aanmeldingsproblematiek

Amsterdam Dossieranalyse

GGD-A GGD-A GGD-A ? Natalie Runtuwene

December 2013

Afgewezen door CO ? ? ? Is nog een plan ? ? Matty de Wit ?

Critical Time Intervention in de MO

Nijmegen (Utrecht), Leiden (Den Haag)

Multicentre

Randomized Clinical Trial

ZonMw Omz, UMC St Radboud Nijmegen

LUMC Judith Wolf,

Renée de Vet

?

Critical Time Intervention in de VO

Utrecht (Nijmegen), Den Haag (Leiden)

Multicentre

Randomized Clinical Trial

ZonMw Omz, UMC St Radboud Nijmegen

LUMC Judith Wolf,

Daniele Lako

?

Page 21: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

ZelfRedzaamheidMatrix (ZRM)Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Zoom-database: Inzicht in de ontwikkeling in zelfredzaamheid van kwetsbare populaties in G4 op basis van Zelfredzaamheid-Matrix

G4 Registratieonderzoek

G4-User G4 gemeenten en GGD-en

G4 USER Centrale toegang MO in de G4

Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Thijs Fassaert,Matty de Wit

Lopend tot december 2013

ZRM. Implementatie, training en verdere validatie

Amsterdam

? GGD GGD GGD - Steve Lauriks, Thijs Fassaert

lopend

ZRM: ontwikkeling van toewijzingscriteria nieuwe route CT MO

Amsterdam

? WZS WZS WZS - Steve Lauriks, Thijs Fassaert

lopend

Validiteit en betrouwbaarheid ZRM

Amsterdam

Registratie en aanvullende vragenlijst

GGD Amsterdam

GGD GGD Zwerfjongerenloket Rotterdam GGZ

Thijs Fassaert Afgerond december 2012

ZRM: sensitivity to change Amsterdam,

? GGD GGD GGD - Steve Lauriks Lopend tot december 2013

Vulling database ZRM Den Haag

Survey ? ? ? G4 USER ? Lopend

ZRM: ouderschapsdomeinen

Amsterdam

? GGD GGD GGD - Thijs Fassaert Lopend tot maart 2013

Page 22: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

ZelfRedzaamheidMatrix (ZRM)vervolg

Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Randvoorwaarden gebruik ZRM

Amsterdam

? ? ? ? ? Steve Lauriks Gepland

Implementatiestrategieen ZRM

Amsterdam

? ? ? ? ? Leonie Klaufus Gepland

ZRM: een score per huishouden

Amsterdam

? Dient Maatschappelijke Ontwikkelling

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

GGD - Steve Lauriks Gepland

ZRM als zelfrapportage instrument

Amsterdam

? ? ? ? ? Thijs Fassaert Gepland

Page 23: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Armoede, schulden, gezondheid

Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Uitval uit trajecten kredietbank

Utrecht Interviewonderzoek GG&GD Utrecht GG&GD

RAAK

Catalijne Akkermans (ZZP) en L.v. Doorn (HSU)

Hogeschool Utrecht

Dick Reinking Afgerond

Armoede en gezondheid

Den Haag Epidemiologie

?

? ? ? Van Dijk Lopend

Analyse Gezondheidspeiling 2010 problematische schulden en rondkomen

Utrecht Secundaire analyse GG&GD Utrecht GG&GD Utrecht GG&GD Utrecht

- Jaap Toet Lopend

Armoede Amsterdam Monitor & Cohortonderzoek

Sociale Alliantie Is nog maar een plan

GGD - Matty de Wit

Marcel Buster

Gepland

Page 24: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

VariaTitel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwerking met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Sterfte in de OGGZ-doelgroep

Utrecht Registratieonder-zoek

GG&GD GG&GD Utrecht GG&GD PCR Midden Nederland (F Termorshuizen)

Ronald Smit,

Addi van Bergen

afgerond

Problematiek van de OGGZ doelgroep bij aanmelding veldregie

Amsterdam ? GGD GGD GGD - Steve Lauriks

Natalie Runtunuwene

gepland

Mankracht: Alleenstaande mannen in bijstand

Amsterdam

(promotie

onderzoek)

Survey met interviews

G4-User, GGD-A

ZonMw GGDAmsterdam Dienst Werk en Inkomen, RADAR

Tjerk Kamann, Matty de Wit

Lopend tot 2014

Lijkvindingen in Amsterdam; indicator voor sociale cohesie

Amsterdam ? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

? GGD Marcel Buster lopend

Page 25: OGGZ ONDERZOEKSAGENDA van de GGD-en en de Universiteiten G4 lopend, afgerond en gepland onderzoek

Varia vervolg Titel/thema Stad Type onderzoek Opdracht-

gever

Financiering Initiator/

Uitvoering

Samenwer-king met

Contactpersoon Lopend, afgerond (+ datum) of gepland

Meten van verstandelijke beperkingen in de OGGZ met MOCA

Amsterdam ? ? ? ? ? Steve Lauriks gepland

Immigrant disparities Den Haag Casusregister ZonMw Parnassia Groep LUMC Bert van Hemert

Simon Hogerzeil

Lopend

Sociale uitsluitingsindex Utrecht Instrument ontwikkeling

GGD Utrecht Intern GGD Utrecht LUMC Bert van Hemert

Addi van Bergen

?

Evaluatie integrale aanpak Den Haag Evaluatie ? Eigen middelen ? ? Rense Gilissen Lopend

Ontwikkeling en validatie prestatie-indicatoren OGGZ

Amsterdam Registratieonder-zoek

ZonMw ZonMw GGD-A AMC Steve Lauriks Lopend tot december 2013